Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. God påske!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "12-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. God påske!"

Transkript

1 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing Kombinasjonen liten øystat og stor finanssektor er tydeligvis ikke helt patent (hvis du tvilte) Nye kapitalkrav til norske banker Amerikansk oljeservice sakker tempoet litt, men det er stadig nye funn offshore Med Samsonite på reisen Midlertidig skuffelse fra Oracle Fortsatt positive tendenser i shipping God påske!

2 Alle fond Liten øystat + stor finanssektor = tsk tsk tsk Verken positive PMI-tall fra Kina eller fortsatt ekspansiv amerikansk sentralbank var nok til å motvirke de negative effektene av bråket på Kypros og svake PMI-tall fra Europa denne uken. Resultatet ble kursfall i de fleste toneangivende aksjemarkeder. Ukens hoveddrama var Kypros, der parlamentet denne uken avviste en pakke fra EU/IMF som innebar at innskytere måtte ta deler av regningen for å redde de fullstendig skakkjørte bankene på øya. Politikerne leter nå med lys og lykte etter alternative løsninger, og har frist på seg til mandag. Men mulighetene er begrenset (se tekstboks). Mange frykter at en bankkonkurs på Kypros vil føre til flukt fra banker i andre utsatte euroland. Samtidig er situasjonen på Kypros svært spesiell tatt i betraktning at utenlandske innskytere og selskaper har tjent grovt på mistenkelig gode vilkår i en årrekke. Et skatteparadis kan ikke regne med sterk solidaritet. Fire mulige scenarier for Kypros: 1. Kypros godtar likevel at (noen) innskytere dekker deler av regningen for å redde øyas banker (sannsynlig) 2. EU firer på kravene for å unngå at Kypros går ut av euroen (små innskytere kanskje fritatt mot at andre bidrar mer) 3. Russiske innskyterinteresser på øya kommer til unnsetning og redder bankene mot visse gjenytelser (lite sannsynlig) 4. Ingen løsning, Kypros går tom for euro og må trykke sine egne penger eller gå over til bytteøkonomi (usannsynlig)

3 Alle fond Nye kapitalkrav for norske banker Finansminister Sigbjørn Johnsen har i dag lagt fram lovforslag om nye kapitalkrav for deler av finansnæringen. Finansdepartementets lovforslag innebærer både nye minstekrav til ren kjernekapital og fire alternative bufferkapitalkrav for banker, kredittforetak og bankkonsern. For verdipapirforetak foreslås bare nye minstekrav til ren kjernekapital. I tillegg til de konkrete lovkravene som foreslås lovfestet, foreslås det også hjemmel til å gi regler om en motsyklisk kapitalbuffer på mellom 0 og 2,5 prosent ren kjernekapital. Denne fastsettes i forskrift, og nivået skal tilpasses konjunktursituasjonen og etter råd fra Norges Bank i samarbeid med Finanstilsynet. Dette er en særnorsk ordning. Finansdepartementet foreslår at reglene skal gjelde fra 1. juli 2013, og at kravene skal innfases gradvis. Høringsfristen for forslaget er 31. mai Kjør debatt!

4 Alle fond Høyesterett dømte til forbrukernes fordel Gjennom dagens dom i Røeggen-saken har norsk Høyesterett slått fast at lånefinansiert salg av spareprodukter med lavere forventet avkastning enn lånerenten ikke er god rådgivning. Saken kan få betydning for 2000 tilsvarende klagesaker som er lagt på is i påvente av en dom i Røeggen-saken. Saken aktualiserer to sentrale problemstillinger: For det første er det viktig å vite hva man investerer i, hvilken risiko og hvilken avkastning man kan forvente. Den profesjonelle parten har et spesielt ansvar for å informere godt om disse forholdene. For det andre er det viktig å være oppmerksom på at gjeld øker avkastningskravet i sparingen. Dersom du har gjeld (enten det er boliggjeld, forbruksgjeld eller om du lånefinansierer investeringene direkte) bør du kun investere i spareprodukter som har høyere forventet avkastning enn lånerenten, slik som aksjefond. For å oppnå høy avkastning må du leve med kortsiktig svingningsrisiko.

5 ODIN Offshore ODIN Global Amerikansk oljeservice sakker tempoet litt Denne uken kom oljeserviceselskapet Schlumberger med en markedsoppdatering som viste at landbasert aktivitet i Nord-Amerika på vei opp, men i noe lavere takt enn forventet. Reaktivering av rigger drar ut i tid og prising er fortsatt utfordrende. Signalet ble tolket negativt av aksjemarkedet som nedjusterte noe etter sterk kursvekst for amerikansk oljeservice hittil i år. Det store bildet er imidlertid fortsatt positivt. Det er klart at aktiviteten i Nord-Amerika har bunnet ut og bedres. «De tre store» (Schlumberger, Halliburton og Baker Hughes) prises på historisk lave multipler, generer høyere fri kontantstrøm, øker utbytte og kjøper tilbake egne aksjer. Vi tror derfor nedgangen er et forbigående fenomen. Naturgassprisen i USA har steget merkbart nylig og for «de tre store» er sterk vekst i antall nye brønner som bores viktigere for inntjeningen enn antall rigger i arbeid, som ikke vokser like sterkt. 60% Stock price return (percent), past three years 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% mar/10 sep/10 mar/11 sep/11 mar/12 sep/12 mar/13 Schlumberger Ltd. S&P 500 Schlumberger Ltd. Provides oilfield services such as distributing oil and gas information technologies and providing consulting services Market Value (mill.) Price: 73,44 Currency: USD Enterprise Value (mill.) Exchange rate to NOK: 5,82 12/ / / E 2014E Sales (mill.) EBIT (Operating Income) (mill.) Net Income (mill.) Price/Earnings 18,1 18,1 18,0 15,4 12,6 Price/Book Value 2,8 2,8 2,8 2,5 2,2 EV/EBIT 24,7 14,6 13,1 11,7 9,2 Return on Equity (%) 17,0 15,3 16,5 16,1 17,3 Dividend Yield (%) 1,5 1,5 1,5 1,6 1,8

6 ODIN Offshore Nye funn offshore Aktiviteten for oljeservice i Gulf of Mexico er høyt for tiden og drevet av påbudt vedlikehold på dypvannsrigger, men dette er et engangsfenomen som vil være kortvarig. Samtidig har det nylig vært auksjon av letelisenser i dette området, og denne var noe skuffende. Både antall lisenser som ble budt på og budprisene var lavere enn forrige runde. I utgangspunktet er dette negativt for fremtidig etterspørsel etter seismikk, men det negative inntrykket ble motvirket da Anadarko offentliggjorde nye store oljefunn i gulfen. Likeledes rapporterte Det norske oljeselskap om en positiv avgrensningsbrønn på Sverdrup feltet. Ettersom de er i såkalte «unitiseringsforhandlinger» med Lundin og Statoil ble det ikke foretatt offisielle endringer av ressursanslagene i feltet. Likevel uttalte selskapet at utvinningsgraden i feltet bør kunne overstige alle forventninger, noe som dro aksjen opp.

7 ODIN Emerging Markets Med Samsonite på reisen Koffertprodusenten Samsonite kom denne uken med oppløftende resultatrapport som viste sterk resultatvekst og marginøkning. Med sin sterke kontantstrøm og balanse har selskapet gjennomført flere strategisk gunstige oppkjøp i løpet av 2012 og har fortsatt mulighet til å gjøre flere. Selskapet har en verdensledende posisjon i sitt segment og vil dra nytte av sterk vekst i turisme, særlig i Asia. 40 prosent av salget er i Asia, hvor også veksten er sterkest. Salget i Nord-Amerika og Europa utgjør henholdsvis 28 og 20 prosent. Siden ODIN Emerging Markets investerte i selskapet har kursen gått fra 15 HKD til nær 20. Vår verdivurdering av selskapet er høyere enn dette, og vi er nå i ferd med å vurdere om vi bør oppjustere vår egen verdivurdering ettersom selskapets sterke resultatvekst i kombinasjon med solid balanse overrasker også oss. 50% Stock price return (percent), past 12 months 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% mar/12 jun/12 sep/12 des/12 mar/13 Hang Seng Index Samsonite International S.A. Samsonite International S.A. Manufactures and markets travel luggages Market Value (mill.) Price: 19,98 Currency: HKD Enterprise Value (mill.) Exchange rate to NOK: 0,75 12/ / / E 2014E Sales (mill.) EBIT (Operating Income) (mill.) Net Income (mill.) Price/Earnings 21,5 22,3 23,3 18,1 15,4 Price/Book Value 3,2 3,3 3,4 3,0 2,6 EV/EBIT - 9,6 11,6 12,1 9,9 Return on Equity (%) 62,8 10,5 15,1 16,7 17,0 Dividend Yield (%) 0,3 0,3 0,3 1,4 1,7

8 ODIN Global Oracle skuffer i det korte bildet Den amerikanske softwareleverandøren Oracle leverte kvartalstall denne uken med lavere resultat og salgsutvikling enn forventet. Markedet reagerte negativt og dro aksjekursen ned i etterkant. Vi ser god beskyttelse på nedsiden i Oracle ettersom omtrent 50 prosent av salget, og langt mer av driftsresultatet, stammer fra lisensavtaler på programvare med svært lavt frafall av kunder. Verdien av kontantstrømmen fra slike lisensavtaler mener vi ligger mellom 25 USD til 30 USD pr. aksje. Ettersom aksjen handles til 33 USD i dag ligger det svært lite vekst i nysalg diskontert inn i dagens kurs. Dette er ikke første gang Oracle har «bommet» på kvartalstall og kursen har falt mye. Tidligere har dette vist seg å være gode kjøpsmuligheter i dette særdeles veldrevne selskapet. Vi har derfor økt vår posisjon. Kontantstrøm ligger godt an for helåret, og vekst fra økt salgsstyrke vil komme. Ha tålmodighet. 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% mar/10 sep/10 mar/11 sep/11 mar/12 sep/12 mar/13 Oracle Corp. Stock price return (percent), past three years S&P 500 Oracle Corp. Designs, develops, markets, and supports a diversified line of business software products Market Value (mill.) Price: 32,30 Currency: USD Enterprise Value (mill.) Exchange rate to NOK: 5,82 05/ / / E 2014E Sales (mill.) EBIT (Operating Income) (mill.) Net Income (mill.) Price/Earnings 16,9 17,0 15,1 12,0 11,0 Price/Book Value 3,9 4,0 3,6 3,3 2,9 EV/EBIT 11,3 12,9 8,6 7,7 6,6 Return on Equity (%) 22,0 24,2 23,9 27,7 25,8 Dividend Yield (%) 1,0 1,0 1,1 0,9 0,7

9 ODIN Maritim Fortsatt positive tendenser i shipping Frontline 2012 kom denne uken med rapport fra fjerde kvartal. Høyere inntjening på eksisterende flåte enn forventet dro resultatet opp. Selskapet er i praksis et spill på nybyggingspriser og rater ved levering av nye skip i 2014 og Ledelsen fortsetter å bestille nybygg med ECO design, og antall nybygg er nå kommet opp i 53 skip (produkt, bulk og gass). Gjennom sin kontinuerlige dialog med veftene har selskapet nå merket seg en klar tendens til høyere verftspriser fremover. Samtidig kom også DS Norden med bedre enn forventede tall for fjerde kvartal. Selskapet driver bulk- og produktbåter, og særlig i produkttankmarkedet øker flåteutnyttelsen med påfølgende stigende rater. Siden nyttår har tørrfraktratene (Baltic Dry) steget over 30 prosent, men Norden er fortsatt avventende til bulkfrakten. Mye tyder på bedring mot slutten av ser enda bedre ut med færre leveringer av nybygg og fortsatt bra etterspørsel.

10 Fritid Utsikter til god påske Aftenposten melder at lave temperaturer og lite snøsmelting gir suverene skiforhold stort sett over hele landet. Nettstedet Yr.no skriver at vi må tilbake til 1978 for å finne like tilstander med kaldt vær som sørger for tørt skiføre landet rundt i hele mars. Det ligger dermed an til å bli det beste skiføret på 35 år. Spesielt Østlandet har hatt en veldig god vinter så langt, med tidlig start i mange skianlegg og stabilt godt føre gjennom hele sesongen. Nord-Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge har lidd av snømangel tidligere i vinter, men foran påskeferien er nå forholdene jevnt over veldig gode, skriver Aftenposten. Dersom skiaktivitet ikke appellerer gir den stille uken også rikelig anledning til ettertanke og refleksjon. I likhet med mange andre tar Hugin & Munin en pust i bakken, men vil være tilbake for fulle vinger i starten av april. Vi ønsker deg en god påske!

11 Veien videre Logg deg inn på dine fondssider Logg på ODIN Online Kjøp andeler i våre fond Klikk her for kjøp Ta kontakt med kundeservice Meld deg på ODINs nyhetsbrev Oppgi din adresse her

12 12

02-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Som hånd i hanske Oracle gav svar Billig kvalitet. Lakseaksjer opp på spretne priser

02-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Som hånd i hanske Oracle gav svar Billig kvalitet. Lakseaksjer opp på spretne priser Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 02-2014 Som hånd i hanske Oracle gav svar Billig kvalitet Lakseaksjer opp på spretne priser Farten øker for europeisk bilindustri Selger supertankere og supermarkeder

Detaljer

17-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Lysere utsikter trakk markedene opp denne uken. Et hjertesukk vi sympatiserer med

17-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Lysere utsikter trakk markedene opp denne uken. Et hjertesukk vi sympatiserer med Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 17-2013 Lysere utsikter trakk markedene opp denne uken Et hjertesukk vi sympatiserer med Resultatsesongen i høygir: Vi gir utvalgte glimt fra resultatrapportene i

Detaljer

16-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Trekk kursene ned det er vår

16-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Trekk kursene ned det er vår Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 16-2013 Trekk kursene ned det er vår Shipping merker Kina-bekymringer godt Mange er nervøse for telefonsalget Offshore merker oljeprisfallet godt Men redusert kinesisk

Detaljer

17-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen

17-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 17-2014 Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen Men oljeservice var ikke død Bunnfiske i russisk aksje Nyheter i

Detaljer

13-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Ikke flere prosjekter, takk! Ting Tar Tid Snur i døra Fikk mye på kortet

13-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Ikke flere prosjekter, takk! Ting Tar Tid Snur i døra Fikk mye på kortet Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 13-2014 Ikke flere prosjekter, takk! Ting Tar Tid Snur i døra Fikk mye på kortet Solid bank i utfordrende marked H&M vokser og vokser Nationale Suisse tikker og går

Detaljer

Resultatsesongen ruller videre og store nordiske selskaper kommer med flere nyheter som styrker vår optimisme

Resultatsesongen ruller videre og store nordiske selskaper kommer med flere nyheter som styrker vår optimisme Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 7-2013 Oppkjøpstilbud og fusjoner skaper overskrifter og tilsier reprising til høyere kurser for flere attraktive selskaper Resultatsesongen ruller videre og store

Detaljer

43-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Gjensidig utbytte. Tid for å tenke smått. IT slår tilbake - kjøp (A)SAP!

43-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Gjensidig utbytte. Tid for å tenke smått. IT slår tilbake - kjøp (A)SAP! Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 43-2013 Gjensidig utbytte Vi liker Western Tid for å tenke smått IT slår tilbake - kjøp (A)SAP! Store utslag hos «söta bror» Rettferdig for Justitia Uken som gikk

Detaljer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 4-2012 «Risk-on» ga sterk januar i aksjemarkedene Rentemarkedet preges også av økt risikovillighet Flere spennende nyheter i råvarer Nordisk banksektor går godt Italienere

Detaljer

47-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Atlas på kartet. Mer enn et blaff? Forsvarer høyere kurs. Øker i bank. Raskt ute og raskt tilbake

47-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Atlas på kartet. Mer enn et blaff? Forsvarer høyere kurs. Øker i bank. Raskt ute og raskt tilbake Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 47-2013 Atlas på kartet Øker i bank Forsvarer høyere kurs Utspunnet aksje spinner opp Mer enn et blaff? Raskt ute og raskt tilbake Aksjemarkedene Uken som gikk Aksjemarkedsutvikling

Detaljer

46-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Tysk selskap i emerging markets-drakt. Litt stress for Stressless. Shipping ser lysning i horisonten

46-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Tysk selskap i emerging markets-drakt. Litt stress for Stressless. Shipping ser lysning i horisonten Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 46-2013 Tysk selskap i emerging markets-drakt Smakfullt fra Cloetta Litt stress for Stressless Shipping ser lysning i horisonten Ambisiøs russisk 5-årsplan Tegn på

Detaljer

37-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Banker til med høyere kapitalkrav. Sotheby s åpner for bud. Tårevåt oppgang i tørrlast

37-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Banker til med høyere kapitalkrav. Sotheby s åpner for bud. Tårevåt oppgang i tørrlast Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 37-2013 Sotheby s åpner for bud Mindre tilbud i supply? Kan slutte gode nyheter i rigg Banker til med høyere kapitalkrav Tårevåt oppgang i tørrlast Globaltrans-resultat

Detaljer

34-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Statoil-salg synliggjør verdier. Frontline 2012 inn i gassfrakt. Sterke tall: For mye Møller Maersk?

34-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Statoil-salg synliggjør verdier. Frontline 2012 inn i gassfrakt. Sterke tall: For mye Møller Maersk? Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 34-2013 Fremvoksende uro Sterke tall: For mye Møller Maersk? Verdier bygges i eiendom Frontline 2012 inn i gassfrakt Vi rokerer i rigg Statoil-salg synliggjør verdier

Detaljer

14-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Budrykter satte fart. Syv magre år for livsforsikring. Et «varslet» resultatvarsel

14-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Budrykter satte fart. Syv magre år for livsforsikring. Et «varslet» resultatvarsel Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 14-2014 Et «varslet» resultatvarsel Gode auksjonspriser Budrykter satte fart Syv magre år for livsforsikring Høegh over til Høegh i USA Catcher kontrakt Godt nytt

Detaljer

41-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Først i rekken for oppgang. Finn eller forsvinn! Sotheby s: Solgt! Den enes fiskedød, den andres

41-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Først i rekken for oppgang. Finn eller forsvinn! Sotheby s: Solgt! Den enes fiskedød, den andres Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Først i rekken for oppgang Den enes fiskedød, den andres Sotheby s: Solgt! Finn eller forsvinn! Kortsiktig oppbremsing for Nokian Uken som gikk Seneste uken

Detaljer

05-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Vi gjør Tanker Investment. O man, for en kontrakt! Vekst som forsikrer. Budet som ikke kom

05-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Vi gjør Tanker Investment. O man, for en kontrakt! Vekst som forsikrer. Budet som ikke kom Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 05-2014 O man, for en kontrakt! Kulda fyrer opp gassprisene Vekst som forsikrer Vi gjør Tanker Investment Budet som ikke kom Kledd for suksess Cruiser på lav kapitalavkastning

Detaljer

15-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Flere beilere på banen? Blar opp for verditransport. Resultatvekst versus multippelekspansjon

15-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Flere beilere på banen? Blar opp for verditransport. Resultatvekst versus multippelekspansjon Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 15-2014 Synergi i energi Oppgang i blåtann Flere beilere på banen? Blar opp for verditransport Tyrkia tilbake? Resultatvekst versus multippelekspansjon Gassratene

Detaljer

En god start på året. Weekly Market Briefing nr. 2-2013

En god start på året. Weekly Market Briefing nr. 2-2013 Weekly Market Briefing nr. 2-2013 En god start på året Kinesisk fyrverkeri driver nyttårsrally Til og med ESB er i godt humør Kredittmarkedet er fortsatt sterkt, men husholdningene sparer veldig forsiktig

Detaljer

08-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Lovende markeder Godisfabrikken Tegn til bedring for Ekornes

08-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Lovende markeder Godisfabrikken Tegn til bedring for Ekornes Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 08-2014 Lovende markeder Godisfabrikken Tegn til bedring for Ekornes Fra den stygge andungen til Carlsberg leverer på sølvfat Feminin Boss Aksjemarkedene Uken som

Detaljer

ODIN Offshore. Gode tall fra «The Big 3» Fondskommentar april 2014. BWO vinner kontrakt i Nordsjøen. Offshore allikevel ikke «dødsdømt»

ODIN Offshore. Gode tall fra «The Big 3» Fondskommentar april 2014. BWO vinner kontrakt i Nordsjøen. Offshore allikevel ikke «dødsdømt» ODIN Offshore Fondskommentar april 2014 Offshore allikevel ikke «dødsdømt» BWO vinner kontrakt i Nordsjøen Gode tall fra «The Big 3» ODIN Offshore - april ODIN Offshore steg 1,7 prosent i april, mens referanseindeksen

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode utsikter for aksjemarkedet også i 2007 Nok et godt år i aksjemarkedet er lagt bak oss det fjerde på rad. Når vi nå går inn i et nytt år

Detaljer

36-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. På opptur med Samsonite. Nok var nok for Nokia. Sikker nisjeforsikrer

36-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. På opptur med Samsonite. Nok var nok for Nokia. Sikker nisjeforsikrer Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 36-2013 Nok var nok for Nokia Høye kurser frister til emisjoner På opptur med Samsonite Sikker nisjeforsikrer Vår afrikanske diamant skinner - Brazil is Norway on

Detaljer

ODINs ukekommentar 21-2014

ODINs ukekommentar 21-2014 ODINs ukekommentar 21-2014 Starka bror Gammel kjenning inn i nytt fond Incredible India Rabatten tilbake i shipping Nytt fra «utaskjærs» Aksjemarkedene Uken som gikk Aksjemarkedsutvikling seneste uke (i

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juni 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fortsatt fest i offshore Oljeselskapene bruker stadig mer penger i jakten på olje og gass. For oljeserviceselskapene betyr det at ordrebøkene

Detaljer

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten Juli 6 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode selskapsresultater gir grunnlag for videre kursoppgang Ved inngangen til året skrev ODIN at investeringsklimaet for aksjer fortsatt var godt

Detaljer

ODIN Norge. Fondskommentar april 2014. Ruglete start, men 2014 bør bli et godt aksjeår. «Flokkadferd» gir syklikalitet i oljemarkedet

ODIN Norge. Fondskommentar april 2014. Ruglete start, men 2014 bør bli et godt aksjeår. «Flokkadferd» gir syklikalitet i oljemarkedet ODIN Norge Fondskommentar april 2014 Ruglete start, men 2014 bør bli et godt aksjeår «Flokkadferd» gir syklikalitet i oljemarkedet Storkontrakter for BW Offshore og Aker Solutions Godt resultat i Statoil

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS September 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Opptur for verdiselskapene Gjennom sommeren har vi opplevd en ny periode med kursoppgang på verdens børser. Nå har også verdiselskapene

Detaljer

Hugin & Munin. Inngangen til mars var preget av. Europeisk vekst gir finske muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin. Inngangen til mars var preget av. Europeisk vekst gir finske muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning April 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Europeisk vekst gir finske muligheter Investeringer i fi nske selskaper har gitt andelseierne i ODIN Finland god langsiktig avkastning. Fortsatt

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS April 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fremvoksende økonomier drar lasset Verdensøkonomien forventes å komme tilbake til «normal» vekst i løpet av 2010. Nok en gang er det fremvoksende

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Høysesong for utbytte og tilbakekjøp 2007 ble nok et år med sterke resultater i bedriftene. Nå skal fjorårets overskudd deles ut til aksjonærene

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS November 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Gode muligheter i nordisk eiendom Den økonomiske veksten i Norden er i ferd med å ta seg opp. Det tilsier økt etterspørsel etter lokaler,

Detaljer