Hvalfangstselskapet AS Hektors lisens for fangst ved Syd Shetland, Theodor Anderssons fotografier fra Grytviken, Syd Georgia,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvalfangstselskapet AS Hektors lisens for fangst ved Syd Shetland, 1911. Theodor Anderssons fotografier fra Grytviken, Syd Georgia, 1923-1932."

Transkript

1 Arkiver etter hvalfangsten en del av Norges dokumentarv Hvalfangstarkivene fra Vestfold er en viktig del av den nasjonale kulturarven. Arkivene er derfor nå tatt med i Norges dokumentarv, det nasjonale registeret over spesielt betydningsfulle dokumenter for nasjonen. Det er valgt ut noen enkeltdokumenter som representerer hvalfangstarkivene som helhet. Dokumentene står som «monumenter» over hvalfangsten og belyser den historiske utviklingen og ulike aspekter ved næringen. Hvalfangstarkivene består av nærmere 450 hyllemeter arkivmateriale, som forvaltes av Vestfoldmuseenes tre avdelinger; Hvalfangstmuseet, Slottsfjellsmuseet og Vestfoldarkivet. De seks dokumentene er: Svend Foyns dagbok Hvalfangstselskapet AS Hektors lisens for fangst ved Syd Shetland, Pastor Løkens brevsamling Theodor Anderssons fotografier fra Grytviken, Syd Georgia, Skipsdagbok for Norvegia Styreprotokoll for Kosmos A/S Hva er Norges dokumentarv? Norges dokumentarv er et nasjonalt register som skal gi et bredt og representativt bilde av dokumentarven i Norge. Det er den norske komitéen for Unesco-programmet «Memory of the World» som er initiativtaker til registeret. Mer om Norges dokumentarv:

2 Svend Foyns Dagbok ( ) Svend Foyn ( ) fra Tønsberg var blant den industrielle revolusjonens pionerer i Norge og foregangsmann innen den tekniske utviklingen av moderne metoder for hvalfangst. Kombinasjonen av dampdrevne fangstbåter og kanon med granatharpun som Foyn introduserte på 1860-tallet, åpnet for fangst av de hurtige og oljerike finnhvalene som blåhval og finnhval. Svend Foyns dagbok er en svært viktig kilde til Foyns virksomhet fra Ved siden av opptegnelser over mannskapet, værobservasjoner osv. inneholder boka bl.a. tekst og tegninger av stadig forbedrede harpuner og fangstmetoder. Dette dannet de første spirene til den moderne hvalfangsten i global sammenheng.

3 Hvalfangstselskapet AS Hektors lisens for fangst ved Syd-Shetland, 1911 I1911startetdetnorskehvalfangstselskapetAS HektoretableringavenlandstasjoniWhalersBaypå DeceptionIsland.Storbritannia,somhaddehevdet suverenitetoversyd Shetland,ønsketåregulere fangstengjennomutstedelseavkonsesjonerog fangstlisenser.medhektorskonsesjonfulgteforuten eneretttiletableringavlandstasjon,ogsålisensfor fangstmedflytendekokerioghvalbåteribritisk territorialfarvann. LisensensomgirASHektortillatelsetilådrivefangsti sesongen bleundertegnet1.april1911i Falklandsøyeneshovedstad,Stanley.Dengirkaptein Krogh Hansen,påvegneavASHektor,tillatelsetilå fangehvalvedsyd ShetlandogGrahamsland. Dokumentetinngårienstørrekorrespondanse mellomselskapetsdisponentitønsbergnielsbugge, desentralemyndigheterilondonogguvernørenpå Falklandsøyene.Itilleggtillisensenfinnes korrespondanseknyttettilvilkårforetableringog driftavlandstasjon.

4 Pastor Kristen Løkens brevsamling, Pastor Kristen Løken fra Hamar begynte på teologistudiet i Kristiania i 1903, men ble ordinert prest først i februar Samme år begynte han sitt virke blant hvalfangerne på øya Syd-Georgia i Antarktis. Løken var den første hvalfangerpresten i Antarktis. Han skrev en rekke brev til foreldrene hjemme i Norge. Brevene gjenspeiler et formidabelt kulturelt gap mellom prestens egen bakgrunn og det samfunn han nå sto overfor, et nokså brutalt og hardbarket mannssamfunn sønnafor verden. På midten av 1980-tallet mottok Sandefjordmuseene brevsamlingen etter pastor Kristen Løken i gave. Samlingen ble gitt av Løkens enke, som ville at materialet skulle være tilgjengelig for forskning om den kirkelige virksomheten på øya. Brevene gir et usedvanlig godt og sjeldent innblikk i livet på landstasjonene på Syd-Georgia. Som et svært interessant supplement til brevene finnes også en fotosamling på 135 fotografier som Løken brakte hjem til Norge etter oppholdet på Syd-Georgia. De fleste har han trolig tatt selv.

5 Theodor Anderssons foto fra Grytviken, Syd-Georgia, Theodor Anderssons fotografier ble innkjøpt til Sandefjordmuseene i 1983 og består av 418 registrerte originale fotografier/negativer. Andersson var født i Jokkmokk i Sverige 1895 og utdannet agronom. I Sverige ble han fengslet for militærnekting, men han rømte til Trondheim. Han stiftet familie, flyttet til Vestfold og bosatte seg på øya Veierland mellom Tønsberg og Sandefjord. Andersson var tømmermann på hvalfangst i ti sesonger. Han var selvlært fotograf og skaffet seg ekstrainntekter ved å lage postkort m.m. for salg. Andersson var totalavholdsmann og politisk engasjert på venstresiden. Dette avspeiles i valg av motiver fra hvalfangernes hverdagsliv, fra arbeiderbrakkene, av tatovering, sosiale forhold, begravelser, arbeidsliv og fritidssysler, i skarp kontrast til stasjonsbestyreren og administrasjonens mer luksuriøse levesett. Til tross for at Andersson var selvlært, holder fotografiene svært høy kvalitet. Fotografiene er gjengitt i en rekke bok-, film-, og tv-produksjoner i inn og utland.

6 Skipsdagbok for Norvegia Under den første av ekspedisjonsskipet Norvegia s fire utforskningsekspedisjoner i Antarktis ble Bouvetøya annektert for Norge den 1. desember Dette var den første av tre norske annekteringer i Antarktis, og den vekket internasjonal oppsikt. Gjennom å forplikte seg til å regulere hvalfangsten vant imidlertid Norge internasjonal anerkjennelse for anneksjonen. Den norske Lov om fangst av bardehval av 21. juni 1929 er således et direkte resultat av annekteringen. Prinsippene som ble nedfelt i denne loven kom til å danne mønster for senere internasjonale avtaler om hvalfangstregulering. Ved lov av 27. februar 1930 fikk Bouvetøya status som norsk biland. Øya ligger nord for det området som omfattes av Antarktistraktaten og er dermed uomtvistelig norsk. Den 17. desember 1971 ble den fredet som naturreservat. Dagboken inneholder opplysninger om skipets reiserute fra Sandefjord, til Rotterdam, Kapp Verde, Cape Town, Bouvetøya, Syd-Georgia m.m. og om hva som foregikk om bord.

7 Styreprotokoll for Kosmos A/S, Fra siste halvdelen av 1920-årene mistet den landbaserte hvalfangsten ved Syd Georgia og Syd Shetland sin dominerende rolle. Pelagisk hvalfangst på det åpne hav med store flytende kokerier overtok hegemoniet. Enorme ferskvannsanlegg gjorde dem uavhengig av land, og opphalingsslippen et skråplan opp til dekk gjorde det praktisk mulig å hale hvalen om bord for opparbeiding. Ved pelagisk fangst i Antarktis unngikk man britiske konsesjoner og lisenser. Opphalingsslippen ble først tatt i bruk i 1925, men i januar 1928 kontraherte Anders Jahre fra Sandefjord et nybygd kokeri og 7-8 hvalbåter for Hvalfangerselskapet Kosmos A/S. Kosmos, verdens første spesialbygde flytende kokeri med opphalingsslipp, måtte tegn es fra kjøl til mastetopp før byggingen kunne starte, men det tok likevel bare 16 måneder før det gikk av stabelen i Belfast. Med en lasteevne på fat var det verdens største flytende kokeri og tankskip. Sesongen 1930/31 produserte Kosmos alene fat hvalolje, fat mer enn fem landstasjoner på Syd-Georgia til sammen. Anders Jahre ble et ikon for den pelagiske fangsten slik Svend Foyn hadde vært det på 1800-tallet. Kosmos var det siste norske hvalfangstselskapet som drev storhvalfangst i Antarktis ( ). Styreprotokollen dekker perioden og dokumenterer beslutninger og disposisjoner i selskapets høyeste organ. Styreprotokollen fra Kosmos er klausulert.

En orientering fra Utenriksdepartementet. Politisk samarbeid. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012

En orientering fra Utenriksdepartementet. Politisk samarbeid. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012 En orientering fra Utenriksdepartementet 3 Politisk samarbeid EF Utenriksdepartementet har fastsatt følgende betegnelser og forkortelser. (Den engelske forkortelse er gjengitt i parentes): EF De Europeiske

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Hva skal vi skrive om videosjappa?

Hva skal vi skrive om videosjappa? Norsk Medieforskerlags konferanse Kristiansand 2012 Gruppe: Mediehistorie Marius Øfsti marius.oefsti@gmail.com Hva skal vi skrive om videosjappa? På siste halvdel av 1970-tallet kom video til Norge. Pionerene

Detaljer

Dekningen av de fordømtes krig

Dekningen av de fordømtes krig Dekningen av de fordømtes krig Ida Bang Strand Dekningen av de fordømtes krig En oppgave om russiske journalisters ytringsfrihet i Tsjetsjenia Ida Bang Strand [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Ida En

Detaljer

Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg

Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg Ivar Brevik Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg Noen hovedtrekk NOTAT 2007:102 Tittel: Forfatter: Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg. Noen hovedtrekk Ivar Brevik ISSN: 0809-6929

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

METODERAPPORT TIL SKUP-PRISEN 2014 for boka:

METODERAPPORT TIL SKUP-PRISEN 2014 for boka: METODERAPPORT TIL SKUP-PRISEN 2014 for boka: IKKE SI DET TIL NOEN Historien om et barn, ei bygd og en ordfører Journalist/forfatter: Jon Gangdal, Kolsåslia 23B, 1352 KOLSÅS, jon@gangdal.com, T: 909 87

Detaljer

Historien bak Tekna VitAlt. av Harald Smedal

Historien bak Tekna VitAlt. av Harald Smedal Historien bak Tekna VitAlt av Harald Smedal November 2012 1 Historien bak Tekna VitAlt Som landets ledende organisasjon innenfor teknologi og naturvitenskap har Tekna overtatt det nettbaserte kunnskapsverktøyet

Detaljer

va vi vil bevare og hvem som gjør det

va vi vil bevare og hvem som gjør det H va vi vil bevare og hvem som gjør det Hvis vi bokstavelig talt skal bevare «alle spor etter menneskers virksomhet», står vi overfor en uoverkommelig oppgave. Vi må gjøre en utvelgelse. Det viktige er

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

Innvandring gjennom Human Rights Service (HRS) R1/2005

Innvandring gjennom Human Rights Service (HRS) R1/2005 Innvandring gjennom Ekteskap Human Rights Service (HRS) R1/2005 Human Rights Service (HRS) Møllergt. 9, 0179 Oslo Tlf. 22 33 80 00 www.rights.no post@rights.no pc04/05-r1/2005 17. mai 2005 Denne rapporten

Detaljer

Svein Blom og Kristin Henriksen (red.)

Svein Blom og Kristin Henriksen (red.) 2008/5 Rapporter Reports Svein Blom og Kristin Henriksen (red.) Levekår blant innvandrere i Norge 2005/2006 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

Mestring og sosialt nettverk

Mestring og sosialt nettverk Mestring og sosialt nettverk - betydningen av nettverk i enslige mindreårige flyktningers hverdag etter bosetting. Nina Borge Master i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge Høgskolen i Telemark

Detaljer

Seilskuter som ble bygget ovenfor slusene i Skien - ferskvannskipene

Seilskuter som ble bygget ovenfor slusene i Skien - ferskvannskipene Seilskuter som ble bygget ovenfor slusene i Skien - ferskvannskipene av Knut Bjerke 1 Bakgrunn for historien om seilskipene fra 1864 1874 Det er i år 150 års jubileum for åpning av slusene i Skien i 1861

Detaljer

Av Rolf H. Jensen. Plan 4 5/2013

Av Rolf H. Jensen. Plan 4 5/2013 Planleggerprofesjonens utvikling gjennom de siste hundre år 1 Hundreårsjubileet til Norsk Bolig- og Byplanforening gir inspirasjon til å dra frem noen utviklingstrekk i norsk planleggerprofesjon i lys

Detaljer

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg?

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter Reports 2015/2 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter 2015/2 Jan

Detaljer

Nyheter fra Kvinner i Business

Nyheter fra Kvinner i Business Nyheter fra Kvinner i Business Kjære medlemmer! Nå er sommeren kommet og vi skal snart alle ta en velfortjent ferie. Som styreleder er det godt å oppleve at det er kommet inn nye krefter i styret som bidrar

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Gunhild Sandal Bastlien Veileder Solveig Sagatun Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av

Detaljer