ÅRBOK FOR KULTUR BERGEN ÅRGANG 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRBOK FOR KULTUR BERGEN ÅRGANG 6"

Transkript

1 ÅRBOK FOR KULTUR BERGEN ÅRGANG 6

2 ÅRBOK FOR KULTUR BERGEN 3

3 Byråd Harald Victor Hove Det er en stor glede å ha ansvar for kultur, og å kunne bidra til å videreutvikle Kulturbyen Bergen. Det er et krevende felt, men en lett bør fordi så mange bidrar så positivt. Kultur betyr noe for oss alle, og gir et stort bidrag til at Bergen er en by som vi trives i var et gjennombrudd på arenasiden. Etter mange år med rolig fart fikk vi rustet opp 3 ungdomshus i bydelene og igangsatt øvingsbinger som åpner i Flere antikvariske bygg ble rustet opp, det ble opprettet nye atelier og arbeidssteder for kunstnere på Dokken, i Møhlendahl og i Skuteviken, og ikke minst åpnet den etterlengte Fana kulturhus på Nesttun. Som alltid i kultursektoren var det samarbeid som skapte de gode resultater: Politisk arbeid hos aksjonsgrupper og politikere, en blanding av egenfinansiering og offentlig finansiering, og et aktivt kulturliv som viste at de får det til, og får det enda bedre til i tidsmessige lokaler. Slik var 2009 en fest. Det er utfordringer fremover. Som kulturårboken dokumenterer, er det behov for opprusting av Grieghallen og mange av museene, for nye lokaler for kunstnere og et mangfold av aktiviteter i alle bydeler. Kommunen møter store økonomiske utfordringer i årene som kommer, så det blir viktig med de gode spleiselag også fremover. Takk til alle som var med på å skape kulturarenaene som ble åpnet i 2009, og takk til alle som bidrar til Bergens kunst og kulturliv. Kommunaldirektør Bjørn F. Holmvik Kultur er som poteten, en selvsagt del av alt fra hverdagens kjøkken til Michelinstjernenes høytid. Med kulturårboken oppsummeres et flott år, og det legges grunnlag for gode diskusjoner om fremtidig kulturpolitikk, diskusjoner alle kan delta i. Rapporten Kulturen og det regionale Norge (Agderforskning 2009) gjorde oss oppmerksom på skjevfordelingen av stortingets bevilgninger. Statens kulturbidrag per hode fordeler seg slik pr hode: Oslo og Akershus får kr , Vestlandet kr. 799, Sørlandet kr. 737, Midt Norge kr. 826 og Nord Norge kr Her er det noen viktige diskusjoner om fordeling som skal foregå mellom forvaltningsnivåene i årene fremover. Vi har likevel mye å glede oss over. Kunst og kultur preger Bergen og når frem til hele byen. 8 mill besøk dokumenterer det. Resultatene skapes av kunst- og kulturarbeidere med høy kompetanse, som får svært mye ut av ressursene. Tusen takk til alle dere som har bidratt til resultatene, og til alle som har vært publikum eller deltager

4 INNHOLD side 6-20 DEL OVERORDNEDE ANALYSER 1.1 Publikum 1.2 Kulturøkonomi 1.3 Kulturpolitikk side 6 side 7 side 18 side DEL KULTURBYEN BERGEN 2.1 Arena 2.2 Utdanningsinstitusjonene 2.3 Markeringer og jubileer 2.4 Internasjonal 2.5 Litteratur og bibliotek 2.6 Museer, arkiv og kulturvern 2.7 Amatør og frivillig 2.8 Barn og ungdom 2.9 Mangfold 2.10 Tverrestetisk 2.11 Visuell kunst 2.12 Scenekunst 2.13 Musikk 2.14 Kulturnæring side 22 side 30 side 32 side 34 side 38 side 44 side 54 side 62 side 76 side 84 side 88 side 94 side 98 side 106 side DEL KOMMUNAL KULTUR 3.1 Enheter, økonomi og bemanning side 114 5

5 Bergenfest På konsert med Datarock foto: Bergenfest og Sandra Jecmenica

6 DEL OVERORDNEDE ANALYSER

7 1.1 publikum Norges første publikumsutviklingsorganisasjon ble etablert i Bergen. det publikumsbesøket økte igjen, til 8 mill, hvorav 2,2 var barn og unge. norsk publikumsutvikling Norsk publikumsutvikling skal være en medlemsorganisasjon for kulturorganisasjoner, som skal arbeide for økt kunnskap om kulturinstitusjonenes publikum, og økt publikumsoppslutning for medlemmenes kulturtilbud. Målet er at organisasjonen skal bli nasjonal. Initiativet kom fra Bergen kommune, som en del av kulturnæringsplanen. Denne typen organisasjon er ny i Norge, men godt etablert ute. Publikumsutvikling er mer enn markedsføring. Det handler om samarbeid med publikum og om organisasjonsutvikling. Under dette ligger et kunnskapsbehov, om hvem publikum er og kan være, og hva de forventer. Det ble ansatt daglig leder i 2009 og gjennomført en etableringskonferanse. Konferansen hadde tema knyttet til kunnskap, stati-stikk og gode prosjekter internasjonalt, og nesten 150 deltagere fra hele landet. Norsk kulturråd bevilget kr til Norsk publikumsutvikling i begynnelsen av 2010 til forprosjekt om publikumsundersøkelse, pilotprosjektet Prøv kunsten og et forprosjekt for et nordisk nettverk og fagkonferanse. totale publikumstall Publikum har økt igjen. Det er generelt jevn vekst for mange aktører, de som står for den største veksten er imidlertid Vil Vite, Bergen Live og Grieghallen. Det er underrapportering på barn og unge, Bergen kino har ikke oppgitt barnebesøk. Det registrerte snittet er 27,3 % av besøket er derfor for lavt. Den andre gruppen som underrapporteres er amatør/frivillig. Mange er utenfor rapportsystemene og enkelte grupper, som kor og korps, oppgir medlemstall ikke bruk. Bruk/Besøk Hvorav barn og unge Arena Events Kulturnæring Tverrestetisk Visuelt Scenekunst Musikk Litteratur og bibliotek Museer og kulturvern Frivillig kulturvern Barn og unge Seniorkultur Mangfold/solidaritet Amatør/frivillig TOTALT annen publikumsutvikling En undersøkelse i november 2009 fra TNS Gallup viste at TV konsumet hadde økt. I snitt ser nordmenn 174 minutter TV daglig, eller 20 minutter mer enn i Gruppen 20 til 29 år ser mer enn snittet. Blant årsakene kan være økt kanaltilbud med økt og mer attraktivt programtilbud. Norge ligger fortsatt bak USA der snittet er fem timer daglig. kulturårbok for bergen kommune 2009 = 1.1 Publikum 8

8 1.2 KULTURØKONOMI Det er svikt i sponsorinntekter, men ikke i publikumsinntekter. De andre norske byene har over de siste årene økt sin kulturinnsats relativt til Bergen. finanskrisen 37 aktører innen det profesjonelle feltet melder om at de er påvirket av krisen, 23 melder at de ikke er det. Et mindretall på 12 blant amatører og frivillige melder om effekt. Hovedeffekten er sponsorsvikt. I tillegg har de som arbeider mot næringslivet kundesvikt, i salg av tjenester fra kunstnere, salg av kunst fra Galleri FORMAT eller av turer med Statsraad Lehmkuhl, for å ta tre eksempler. Handelshøyskolen BI, i samarbeid med interesseorganisasjonene, spurte nasjonalt totalt 1800 dansere, musikere, kunstnere, artister og festivaler om de merket finanskrisen: 34 % av musikere og 48 % av festivalene var negativt påvirket. 33 % av de spurte frilansmusikerne hadde underholdningsoppdrag i privat eller offentlig sektor som viktigste inntektskilde. Antall konkurser blant kulturbedrifter økte. Det sees i sammenheng med at flere store festivaler ble insolvente. En middels festival med 10 til 15 mill kr i omsetning bruker over halvparten av midlene til kjøp av lokale tjenester, blant annet fra mindre kulturbedrifter. SSB: Konkurser kunstnerisk, underholdning, sport, fritid og fornøyelsesetablissementer Konkurser Hele landet Bergen sponsormarkedet Synovate gjør en årlig undersøkelse av sponsormarkedet i Norge versjonen viste at næringslivet brukte kr. 3,2 milliarder på sponsing av idrett, humanitært arbeid, kultur og festivaler. Nedgangen totalt var 8,8 % i forhold til 2008, men kulturlivet fikk minus 18,4 % (ca. kr. 100 mill.), festivalene minus 30,4 % (ca. kr. 160 mill.), idrett minus 1,3 % og humanitære organisasjoner minus 5,2 %. Festivalenes tap er enklest å forklare: Kommentatorene viste til støy i media om enkelte festivalers økonomistyring de siste par årene, og til at avtalene i sektoren, som ofte er kortsiktige, kunne reduseres når finanskrisen inntraff. Den institusjonelle kulturen fikk kr. 452 mill. mot kr. 2 milliarder til idrett. Kulturen tapte nesten hver femte krone, idretten litt mer enn hver hundrede kroner. Årsaken kan være at kulturlivet generelt har kortere kontrakter enn idretten, men det kan ikke sees bort ifra at idretten er flinkere til å gi sponsorene det de har behov for. Synovates undersøkelse viste videre at de store bedrifter brukte mer penger på sponsing i 2009, men at små og mellomstore bedrifter hadde redusert budsjettene, noe som igjen særlig rammer lokale og regionale tiltak, bl.a. festivaler. Synovates undersøkelse for 2009 var omstridt: Norske Festivaler og Norsk Rockforbund mente at situasjonen er mer stabil enn undersøkelsen tyder på. DNB, som er antagelig landets største sponsor, varslet i september 2009 at de ikke ville gå inn i nye større sponsorprosjekter eller i kortsiktige prosjekter. Sponsorsjefen Jacob Lund mente generelt at sponsorveksten ikke ville fortsette fremover. En lokal undersøkelse for Bergen fra Norstat viste at 59 % av Bergensbedriftene svarte at finanskrisen har ført til reduserte sponsorbudsjetter, mot 38 % på landsbasis. Samtidig svarer 24 % i Bergen at de ikke får den forventede gevinsten for sitt sponsorat, mot landssnittet på 46 %. Det vil si at Bergens næringsliv er mer fornøyd enn landssnittet men bruker likevel mindre penger på sponsing. andre økonomiske trender Det gjøres i liten grad undersøkelser som spesifikt omhandler Bergen som marked. Mange nasjonale undersøkelser er likevel relevante for utviklingen lokalt var det første året da salgsverdien av norsk musikk oversteg den internasjonale. Bransjeorganisasjonen IFPI Norge viser til at 2000-tallet generelt har vært gode år for norsk musikk, og at de norske lider mindre under ulovlig nedlasting enn internasjonale artister. Samtidig er det ytterligere nedgang i det totale salget av musikk på 3 %, på tross av en økning på 50 % for nedlastede produkter. Den samlede omsetningen av musikk til forbruker stipuleres av IFPI til ca. kr. 1,2 milliarder. I fjor ble det kjøpt 25 % færre filmer enn for to år siden. Omsetningen av kjøpefilm er nå den laveste siden Det var enda verre for leiefilm, der omsetningen i 2009 for Norge var på kr. 120 mill. mot kr. 260 mill. i de allmennyttige fondene Sparebanken Vest sitt allmennyttige fond var redusert med 70 % på grunn av finanskrisen. Dette innebar generell reduksjon i tilskudd, eksempelvis ble tilskudd til filmmanusutvikling redusert fra kr. 1 mill til kr, og antall prosjekter som fikk støtte gikk ned fra 7 til 3. kulturårbok for bergen kommune 2009 = 1.2 Kulturøkonomi 9

9 Fana Sparebank delte ut til kulturaktører og kr til idrett: barn og unge sine kor og korps kr til 24 mottakere, kr til 18 mottakere blant speidere, buekorps og Røde Kors og andre organisasjoner, kr til Collegium Musicum, Nesttun - Osbanen, Åpning Fana kulturhus og Stiftelsen Sesam Nesttun - 20 års jubileum. Kavlifondet satser i større grad på internasjonale prosjekter enn tidligere. Innen kultur i Bergensområdet støttet Kavlifondet i 2009 OiOi-festivalen og BFOs De Unges Konsert, i tillegg til et flerårig samarbeid med New Page, som arbeider med ungdom i faresonen i de største norske byene, herunder Bergen. GC Rieber Fondene bevilget kr. 2,2 mill. til kulturformål o 2009, totalt kr. 13,2 de siste 5 år. Satsingsområdene var musikk og opera gjennom bl.a. Ung Symfoni, bidrag til friluftsliv gjennom Bergens Skog- og Træplantingsselskap og mindre bidrag til film- og bokprosjekter. Med begrensete midler ønsker GC Rieber Fondene å satse tyngre på færre prosjekter. hordaland fylkeskommune Brutto driftsutgifter til kultur og idrett i 2009 var kr. 259,1 mill., kr. 53,1 mill. mer enn i Økningen skyldes tilleggsbevilgninger fra staten knyttet til finanskrisen til kulturminnevern og idrettsanlegg. KOSTRA tall fylkeskommuner: Netto driftsutgifter mill. kr. Rogaland Hordaland Sør Trøndelag Bibliotek 3,4 7,7 7,5 Museer 26,5 36,9 20,4 Kunstformidling 24,2 28,5 33,4 Kunstproduksjon 7,6 0,0 1,9 Andre kulturaktiviteter 43,4 24,4 18,3 Totalt 105,1 97,5 81,5 Totalt per innbygger i kr. 245,6 204,3 280,5 Hordaland har mindre kulturbudsjett enn de to andre storbyfylker utenom Oslo. byens kulturøkonomi Kulturøkonomien kan regnes på ulike måter. Ser man bredt på det vil deler av reiselivet måtte regnes som en kultureffekt, i tillegg er kultur en direkte eller indirekte innsatsfaktor i andre næringer. Dette gjelder utdanning og forskning, privat tjenesteyting og produktskaping. Videre har sektoren en mer generell lokaliseringsog velferdsverdi for lokalsamfunnet. De videre tall viser hva kulturlivet selv har oppgitt i spørreskjema til Bergen kommune: 2009 Omsetning Utgifter Inntekter Arena P Events Kulturnæring Tverrestetisk Visuelt Scenekunst Musikk Litteratur og bibliotek Museer og kulturvern Frivillig kulturvern Barn og unge Seniorkultur Mangfold / solidaritet Amatør/ frivillig TOTALT private inntekter Billetter Sponsor Annen priv. Arena Events Kulturnæring Tverrestetisk Visuelt Scenekunst Musikk Litteratur og bibliotek Museer og kulturvern Frivillig kulturvern Barn og unge Seniorkultur Mangfold / solidaritet Amatør/ frivillig TOTALT Publikumsinntekter er den viktigste private kilden for finansiering. Kulturlivet oppgir følgende fordeling av de private inntekter: kulturårbok for bergen kommune 2009 = 1.2 Kulturøkonomi 10

10 Følgende viser hva kulturlivet oppgir av tilskudd: 2009 tilskudd Bergen K Staten N. kulturråd HFK Anen Off. Tot. tilskudd Arena Events Kulturnæring Tverrestetisk Visuelt Scenekunst Musikk Litteratur og bibliotek Museer og kulturvern Frivillig kulturvern Barn og unge Seniorkultur Mangfold / solidaritet Amatør/ frivillig TOTALT Kr. 235 mill i kommunal tilskudd (inkludert til egne institusjoner) utløser kr. 50,5 mill. fra fylkeskommunen og kr. 520 mill. fra staten. Dette totale tilskuddet på kr. 786 mill. er grunnlag for kr. 635 mill i andre inntekter. Den totale registrerte omsetningen i den registrerte delen av kulturlivet var på 1,42 milliarder kr. Per bruker i kr. Tilskudd Annen inntekt % tilskudd Arena Events Kulturnæring Tverrestetisk Visuelt Scenekunst, musikk og museer har høyest gjennomsnittsstøtte. Dette har sammenheng med henholdsvis Den Nationale Scene, Bergen filharmoniske orkester og forskningsinstitusjonen Bergen museum. Alle er rent statlig finansierte aktører. Generelt når man går inn i tallene vil det være slik at for de som ønsker en stor grad av offentlig finansiering er det nødvendig å ha med statlig og fylkeskommunal medfinansiering. Eksponering mot internasjonale markeder er også viktig. Festivalene har større egenfinansiering enn institusjoner. Ellers reflekterer høy tilskuddsandel at kulturgenren er kostbar eller fortsatt i en utviklingsfase, og at dermed ikke er utviklet et marked. De med høyest tilskudd er kompetansesen trene og institusjoner med utdanningsoppgaver, f.eks. har Bergen kulturskole et tilskudd på kr. pr elev. Kompetansesentrene og opplæringsinstitusjonene trekker gjennomsnittet opp. Scenekunst Musikk Litteratur og bibliotek Museer og kulturvern Frivillig kulturvern Barn og unge Seniorkultur Mangfold / solidaritet Amatør/ frivillig TOTALT kulturårbok for bergen kommune 2009 = 1.2 Kulturøkonomi 11

11 LOKALE ARKIV KR. 44,7 MILL. Bergen kommune kr. 44,7 mil BYDELSRAMME (PRIMÆRT B&U) KR. 40,8 MILL. Bergen kommune bydeler ramme kr BIBLIOTEK KR 50,2 MILL. Bergen kommune kr. mill. (50,2) MUSEER TILSKUDD TOTALT KR. 231,6 MILL. Staten ved kulturdepartementet kr. 47,7 mill. Staten ved kunnskapsdepartementet kr. 87,4 mill. Kulturrådet/ABM utvikling kr. 1,4 mill. Hordaland fylkeskommune kr. 20,7 mill. Bergen kommune kr. 74,4 mill Kunstmuseer kr. 61,4 mill. Vitensenter og universitetsmuseer kr. 95,9 mill. Kulturhistoriske museer kr. 58,1 mill. Frivillige og kystkultur kr. 12,6 mill. AMATØR OG FRIVILLIG KR. 8,4 MILL. Hordaland fylkeskommune kr. 1,2 mill. Bergen kommune kr. 7,2 mill. (5,4) BARN OG UNGDOM KR. 21,4 MILL. Staten ved Barne- og likestillingsdepartementet kr. 2,5 mill. (2,32) Kulturrådet kr. 1,2 mill. (2,25) Hordaland fylkeskommune kr. 1,2 mill. (0,76) Bergen kommune kr. 16,5 mill MANGFOLD KR. 7,9 MILL. Stat og kulturråd kr. 0,9 mill. Hordaland fylkeskommune kr. 1,1 mill. (2,26) Bergen kommune kr. 5,9 mill. (4,1) kulturårbok for bergen kommune = kapittel 12 D

12 ARENA KR. 33 MILL. Kulturrådet kr. 2,3 mill. (0,82) Hordaland fylkeskommune kr. 2 mill. (1,99) Bergen kommune kr. 9 mill. (8,46) Bergen kommune husleie bygg kr. 19,7 mill. (45,5) MARKERINGER KR. 1,4 MILL. Bergen kommune kr. 1,4 mill. INTERNASJONALT KR. 3,6 MILL. Staten kr. 0,6 mill. Hordaland fylkeskommune kr. mill. Bergen kommune kr. 3,75 mill. (2,85) TVERRESTETISK KR. 8,4 MILL. Staten ved kulturdepartementet kr. 1,45 mill. (1,35) Kulturrådet kr. 1,6 mill. (3) Hordaland fylkeskommune kr. 0,1 mill. (0,12) Bergen kommune kr. 5,3 mill. (2,6) VISUELT KR. 18,5 MILL. Staten ved kulturdepartementet kr. 6,9 mill. (5,5) Nasjonale fond kr. 0,5 mill. Kulturrådet kr. 2 mill. (2,6) Hordaland fylkeskommune kr. 3 mill. (4,6) Bergen kommune kr. 6,1 mill. (4,5) LITTERATUR KR. 5,39 MILL. Kulturrådet kr. 2 mill. (0,5) Staten kunstnerstipend kr. 0,79 mill. (0,91) Hordaland fylkeskommune kr. 1,6 mill. (1,6) Bergen kommune kr. 1 mill. (0,9) SCENEKUNST KR. 149 MILL. Staten ved kulturdepartementet kr. 122,5 mill. (118,5) Nasjonale fond kr. 0,4 mill. Kulturrådet kr. 6,2 mill. (6,5) Hordaland fylkeskommune kr. 7,9 mill. (7,8) Bergen kommune kr. 11 mill. (9,1) MUSIKK KR. 169,5 MILL. Staten ved kulturdepartementet kr. 127,6 mill. (114,2) Kulturrådet kr. 12,9 mill. (8,3) Nasjonale fond kr. 0,9 mill. Hordaland fylkeskommune kr. 8,1 mill. (8,5) Bergen kommune kr. 22,2 mill. (21,8) KULTURNÆRING KR. 15,3 MILL. Staten kr. 7,3 mill (15,8) Hordaland fylkeskommune kr. 2,5 mill. (0,9) Bergen kommune kr. 7,6 mill. (5,6) kulturårbok for bergen kommune = kapittel 13D

13 sammenligning regioner For å vurdere størrelsen på det lokale og regionale engasjementet for kultursektoren er det nødvendig å ha med både fylkeskommunene og alle kommunene i en region. Publikum, kulturinstitusjoner, organisasjoner og kunstnere fungerer i et marked som i mindre grad tar hensyn til kommunale grenser. Tallene kan også leses som fundament for sektoren som nærings- og sysselsettingsarena. Alle tall er fra KOSTRA. Netto driftsutgifter per fylke 1000 kr Akershus fylkeskommune Oslo Buskerud fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune Alle kommuner netto driftsutgifter Per hode i kr Alle kommuner i Akershus inkl. Oslo Alle kommuner i Buskerud Alle kommuner i Vest-Agder Alle kommuner i Rogaland Alle kommuner i Hordaland Alle kommuner i Sør- Trøndelag Alle kommuner i Troms Alle kommuner per hode Per hode i kr Alle kommuner i Akershus inkl. Oslo 966, , ,70 Alle kommuner i Buskerud 1 007, , ,17 Sør-Trøndelag fylkeskommune Troms Romsa fylkeskommune Alle kommuner i Vest-Agder 1 137, , ,62 Alle kommuner i Rogaland 1 299, , ,83 Alle kommuner i Hordaland 1 041, , ,23 Alle kommuner i Sør- Trøndelag 1 035, , ,50 netto driftsutgifter per fylke per person Per hode i kr Akershus fylkeskommune 127,99 126,37 152,87 Oslo 20,96-9,71 5,37 Buskerud fylkeskommune 186,18 175,71 197,82 Vest-Agder fylkeskommune 362,94 161,34 183,71 Rogaland fylkeskommune 249,76 272,51 245,48 Hordaland fylkeskommune 224,35 200,77 218,66 Sør-Trøndelag fylkeskommune 232,14 268,96 254,35 Alle kommuner i Troms 1 094, , ,12 totalt både fylker og kommuner 1000 kr Oslo og Akershus Buskerud Vest-Agder Rogaland Hordaland Troms Romsa fylkeskommune 338,51 410,09 319,51 Sør-Trøndelag Troms Totalt både kommuner og fylker i kr. per hode Oslo og Akershus 1 038, , ,51 Buskerud 1 193, , ,99 Vest-Agder 1 500, , ,33 Rogaland 1 549, , ,31 Hordaland 1 266, , ,88 Sør-Trøndelag 1 267, , ,85 Troms 1 432, , ,63 Totaltallene for kommuner og fylker må brukes fordi Oslo er både kommune og fylke, og fører kostnader på en slik måte at funksjoner på kommune og fylkesnivå ikke kan brukes. Det fremgår av tallene at Hordalands totale lokale og regionale økonomiske grunnlag er svak i det nasjonale bilde. Oslo og Akershus som kommer ut med laveste bevilgninger har tilgjengjeld meget store statlige bevilgninger. kulturårbok for bergen kommune 2009 = 1.2 Kulturøkonomi 14

14 kommunal kulturøkonomi I følge SSB sine KOSTRA tall brukte Bergen kommune netto kr. 296,3 mill i 2009 på kultur (uten idrett). Tallene inkluderer ikke Byarkiv. Tallene videre er regnskapstall, da bruttotall inkluderer moms. vekst 2006 til 2009 Veksten i Bergen kommunes budsjett 2006 til 2009 var på 10,2 % i snitt, veksten i kulturbudsjettet var 7,9 %. Regnskap i mill kroner Netto kulturfunksjonene 2009: Regnskap og andel tilskudd Regnskap Tilskudd % tilskudd Kulturseksjonen bydekkende 158,6 141,3 89,1 Barnas Kulturhus 4,8 3,8 79,2 Bergen Offentlige Bibliotek 61,4 0 0,0 Bergenhus og Årstad 20,3 3,3 16,3 Arna og Åsane 11,6 2,8 24,1 Fyllingsdalen og Laksevåg 11,1 2,3 20,7 Fana og Ytrebygda 12,8 2,5 19,5 Bergen Byarkiv 33,4 0,3 0,9 Bergen Kulturskole 44,6 0 0,0 Totalt 358,6 156,3 43,6 Videre er det bevilget fra kontoen Byrådet har til disposisjon: Endring Netto driftsutgifter ,9 % Brutto driftsutgifter ,8 % Budsjettavvik Kulturbudsjettet har vært prioritert politisk innen rammen av Bergen kommunes friske midler. Den relativt lave veksten er et resultat av at større deler av budsjettet er knyttet til tilskudd. Statlige overføringer bestemmes utfra deflatoren, her er det gitt kompensasjon for kommunens egne lønnsutgifter, men kun prisstigning for tilskudd. I en periode med sterk lønnsøkning og lav prisstigning har kultur kommet dårlig ut. Dette er særlig krevende siden tilskuddet overføres til eksterne parter som i stor grad har lønnsutgifter på nivå med kommunen. Det samlede tapet i kjøpekraft hos tilskuddspartene er på minst kr. 6 mill. Bevilgninger gjennom byrådet ,20 3,05 1,56 Grensen mellom egenproduksjon og tilskudd vil være flytende Bergen kommune yter både tilskudd, lokaler og praktisk assistanse til eksterne aktører. Det innebærer at følgende tabell viser en streng fortolkning av tilskuddsandel: All tilskudd % av total 41 % 44 % Tilskudd bydekkende % av bydekkende 83 % 89 % Tilskudd bydeler % av bydeler 20 % 20 % Det er stor forskjell på totalen, som inkluderer egenproduksjonsenheten bibliotek, og for de to sektorene bydekkende (inkludert Barnas Hus) og bydelene. Tabellen over er bygget på følgende tall Regnskap bydeler 50,6 55,8 Tilskudd bydeler 10,1 10,9 Regnskap bydekkende eks bibliotek 154,1 163,4 Tilskudd bydekkende eks bibliotek 128,3 145,1 Bibliotek regnskap 58,2 61,4 kulturårbok for bergen kommune 2009 = 1.2 Kulturøkonomi 15

15 sammenligning storbyer KOSTRA-tall fra SSB gjør det mulig å sammenligne storbyenes kulturregnskap. Regnskapene viser alle utgifter ført på kultur i kommunene, ikke bare de som er ført over ulike kulturavdelinger. I de videre tabellene er idrett tatt ut. Idrett inngår i overordnede tall på SSB sine nettsider. Befolkning med endring 07 til MILL Endring 07 til 09: Totale kulturutgifter i mill kr. Totale utgifter konsern MILL Endringer i total kulturbudsjett i prosent Totale budsjett til % Endringer i total kulturbudsjett fordelt per innbygger i prosent % til Totale kulturutgifter per befolkning Totale utgifter konsern HUNDRE % Som det fremgår er veksten lavere per hode enn totalt. Reduksjonen i 2008 til 2009 høyere enn total reduksjon, som følge av økende befolkning i storbyene. kulturårbok for bergen kommune 2009 = 1.2 Kulturøkonomi 16

16 storbyene per funksjon KOSTRA-tallene som følger viser regnskap de siste tre årene i storbykommunene. Oslotallene bør behandles med forsiktighet fordi Oslo kommune/ fylkeskommune fordeler utgifter mellom fylkes- og kommuneregnskap på en måte som gjør regnskapet mindre sammenlignbart. Tallene viser regnskap i millioner kr, og utgifter per hode i befolkningen for 2009 samt endringer i regnskap fra 2008 til Kommunale kulturskoler MILL + 10,5% ,7% ,9% 186 Kunstformidling MILL + 6,3% ,5 % ,7 % 3-6,4 % ,3 % 151-8,4 % 273-0,4 % 292 Kommunale kulturbygg +6,5 % ,2% 17-2,2 % ,1 % ,5 % ,1 % ,2 % ,4 % 198 MUseer +12,7 % ,7% ,2 % ,2 % 78 +6,5 % ,9 % 136 Folkebibliotek -1,4 % ,3% 189-7,9 % 65-2,6 % 306-8,8 % 35 +0,1 % ,5% 51-13,3 % ,9 % ,9% 209 kulturårbok for bergen kommune 2009 = 1.2 Kulturøkonomi +2,9 %

17 Aktivitetstilbud B&U Andre kulturaktiviteter MILL MILL -0,9% ,5 % ,0 % ,2 % ,6% 67-12,9% 47-41,2% 132 Veteranbanen Garnes Midtun Den restaurerte spisevogne foto: Bjørn Grimstad Dukkenikkerne Vestlandske Kunstindustrimuseum Overekkelsen av Sølvskatten foto: Karianne Østrem kulturårbok for bergen kommune 2009 = 1.2 Kulturøkonomi 18

18 Borealis Fra åpningsforestillingen på Bergen Travpark foto: Eirik Lande Norsk Trikotasjemuseum Barneverksted foto: MoHu kulturårbok for bergen kommune 2009 = 1.2 Kulturøkonomi 19

19 1.3 KULTURPOLITIKK Det ble etablert grunnlag for økt politisk samarbeid mellom Hordaland fylkes-kommune og Bergen kommune, og underskrevet en samarbeidsavtale mellom bykommunene Bergen og Stavanger. kulturen og det regionale norge Rapporten Kulturen og det regionale Norge kom sommeren Den er skrevet av Agderforskning etter oppdrag fra Stiftelsen Cultiva, Sørlandets Kompetansefond, SR-bank, Sparebanken Pluss og Sparebanken Vest. Rapporten dokumenterer fordeling av statens penger, og hva dette betyr for profesjonelt kulturliv, kulturinteresse og regional utvikling. I 2006 var det fordelt totalt 16,1 milliarder offentlige kroner til kultur. Av disse kom 5,6 milliarder fra staten, 1,8 fra fylkeskommunene og kommunen ga 6,9 milliarer til drift og 1,9 til investeringer. Statens ressursinnsats er konsentrert til Oslo. Statens bidrag per hode: Region/landsdel Per innbygger Oslo og Akershus Kr Oslo-fjorden Kr. 491 Innlandet Kr. 621 Sørlandet Kr. 737 Vestlandet Kr. 799 Midt- Norge Kr. 826 Nord- Norge Kr Regnet pr hode er den kommunale og fylkeskommunale innsatsen relativt jevnt fordelt over landet, med unntak av i Oslo og Oslofjordområdet som har lave lokale og regionale bidrag pr. hode. Sett sammen med statlig tilskudd i tabellen over, er det rimelig å si at staten er grunnlaget for kulturutviklingen i Oslo-området, og at dette erstatter lokal finansiering. NRK er landets største kulturinstitusjon og er finansiert av en lovbestemt kringkastingsavgift. NRK er sterkt konsentrert til Oslo når det gjelder sysselsetting og økonomi. Agderforskning har valgt å holde NRK utenfor analysen, slik at konsentrasjonen i sysselsetning til Oslo-området er høyere enn analysene viser. Agderforskning mener at rapporten gir grunnlag for å hevde: = Statens ressursbruk er avgjørende for utviklingen av det profesjonelle kulturlivet. Med små markeder og begrensete private midler er det utenkelig at de mest ressurskrevende kulturformene skal kunne eksistere ellers. Slik som inntektene til kommuner og fylkeskommuner er organisert er det ikke rom for store ressursøkninger her. = Det er et godt kunnskapstilfang som viser kultursektorens betydning for økonomisk og regional utvikling. Kulturpolitikk bør derfor vurderes også i et slikt politisk perspektiv, noe som må innebære sterkere statlig satsing på utvikling av kulturlivet i hele Norge. = 48 % av sysselsettingen i kulturnæringene i Norge og mer enn halvparten av medlemmene i organisasjonene for profesjonelle kunstnere er i Oslo-området. Dette antas å ha sammenheng med konsentrasjonen av statlige tilskudd. Kulturen og de kreative næringer er en betydelig næringsøkonomisk og sysselsettingsmessig faktor i seg selv og vokser sterkere enn sysselsettingen generelt. Agderforskning hevder at fordelingen av disse arbeidsplassene har betydning for befolkningsutviklingen, og er en av grunnene til Oslo-områdets sterke vekst de senere årene. Deler av landet med den svakeste befolkningsutviklingen har også svak posisjon innen kultur og kreative næringer. Agderforskning reflekterer over rollen til kulturpolitikk i regionalpolitikken: = I Norge har diskusjonen om kvalitet ofte vært knyttet til et geografisk hierarki der det lokale rangerer lavest og hovedstadens kulturinstitusjoner høyest. Når det gjelder kultur fører internasjonaliseringen til at dette bildet er under press. = Kulturpolitikken har vært knyttet til det nasjonale prosjektet, til tanker om at kunsten skulle komme hele folket til gode, og tanker om kunstens egenverdi. = Den voksende betydning som kultur og kreative næringer har for økonomisk og regional utvikling, vil innebære at kulturpolitikk blir sett i sammenheng med næringspolitikk, regionalpolitikk og økonomisk utvikling. to statlige meldinger St.meld. nr. 49 ( ) Framtidas museum: Regjeringa vil realisere kulturløftet gjennom en opptrapping av kultursatsingen til en prosent av statsbudsjettet innen Målet med denne meldingen, er å legge til rette for å styrke den faglige dimensjonen i de enhetene som nå inngår i det nasjonale museumsnettverket. Deler av det økonomiske grunnlaget er allerede på plass. Nå skal utvikling av museene som museumsfaglige kunnskapssentra og solide organisasjoner prioriteres. Museene skal bli i bedre stand til å utvikle seg som profilerte samfunnsinstitusjoner. Meldingen gir en dokumentasjon av hva som må gjøres i sektoren, løft for investering, løft for formidling og digitalisering, for bevaring og innsamling. Det nye grepet er et generelt krav om fornying som en integrert del av alle sider av virksomheten. Samarbeid mellom institusjoner er generelt en løsning på de nye utfordringer. Ellers nevnes det et fokus på forskning, publikumsutvikling og nasjonale standarder for informasjonsteknologi. St.meld. nr. 23 ( ) Bibliotek - Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid: Hovudføremålet med denne meldinga er å utvikle robuste og omstillingsdyktige bibliotek som kan tilby alle innbyggjarane betre bibliotektenester. Dette er ei viktig oppgåve som ikkje minst handlar om å styrkje og vidareutvikle ein offentleg møteplass for kultur- og kunnskapsformidling, tufta på demokrati og ytringsfridom. kulturårbok for bergen kommune 2009 = 1.3 Kulturpolitikk 20

20 Verdigrunnlaget og legitimiteten til biblioteka byggjer på tanken om at kunnskap og utdanning skal vere tilgjengeleg for alle, uavhengig av sosiale, økonomiske og geografiske skiljeliner. Dette gjeld alle typar bibliotek, fag- og forskingsbibliotek, folkebibliotekog skolebibliotek. Biblioteka skal gje den enkelte høve til læring og personleg utvikling heile livet gjennom. Fag- og forskingsbiblioteka skal hjelpe utdanningsinstitusjonane til å nå måla sine når det gjeld læring og forsking. Nasjonalt leseløft rettet mot barn, unge og voksne, forslag å utnevne Norsk forfattersentrum som nasjonal aktør i Den kulturelle skolesekken, økt samarbeid og samordning lokalt og regionalt, tydeligere roller for Nasjonalbiblioteket, lisensog konsortieavtaler, og en medieuavhengig innkjøpsordning for musikk er blant tiltakene. fellesmøte fylke og kommune 11.januar 2010 ble det avholdt et fellesmøte mellom Komité for kultur, idrett og næring i Bergen kommune og Ressursutvalget i Hordaland Fylkeskommune. Møtet var planlagt i 2009 og hadde til hensikt å drøfte felles interesser og samarbeidsmuligheter mellom kommunen og fylkeskommunen. De to parter betegnet møtet som vellykket: Egne og felles interesser og utfordringer ble gjennomgått. Partene tok opp saker hvor man har et sterkt ønske om felles innsats eller mer involvering fra den annen part. Blant konklu-sjonene var at det skulle være minst ett felles møte per år mellom partene, og at leder og nestleder i utvalgene bør møtes minst to ganger årlig. Fra møtet ble det gitt en felles uttalelse til departementet om fordelingsnøkkel for spillemidler. fylkeskommunal politikk Fylkestinget vedtok Kulturelt utviklingsprogram (KUP), med et budsjett på kr. 7 mill. KUP skal være et redskap for større, klart definerte satsinger, som fungerer utviklende for regionen og kulturlivet, og som er spleiselag med mange partnere. Det vil kunne være snakk om flerårige satsinger. Temaene er utvikling av kunst- og kulturfeltet, kulturell infrastruktur og kultur, næring og verdiskaping. I kulturbudsjettet for 2010 er det avsatt 5 mill kr. til KUP, i tillegg til 1 mill. kr. fra budsjettet for regional utvikling En prøveperiode med fylkeskommunal fordeling av statlige fartøyvernmidler gikk fra 2005 til Evalueringen konkluderte med at fylkeskommunene hadde fungert som et godt redskap for å nå nasjonale fartøyvernmål, og at fylkeskommunene hadde engasjert seg sterkere i fartøyvernet enn tidligere gjennom politiske vedtak, personalressurser, tett kontakt med fartøyeierne, og ved å initiere eller medvirke i faglige sammenhenger. fylkespolitikk under lupen Hordaland fylkeskommune ga konsulentselskapet Headvisor i oppdrag å undersøke oppfatningen av fylkeskommunens kultur- og idrettspolitikk. Rapporten forelå våren respondenter blant politikere, byråkrater og kultur- og idrettsliv var samstemt i ønske om en mer offensiv og tydelig satsing på kultur og idrett. Mange mener at fylkeskommunen har vært inne i en lavkonjunktur de siste 10 årene. De kritiske tilbakemeldinger ser fylkeskulturpolitikken som kjedelig og usynlig, men melder også om bedringer den siste tiden. Flere peker på et utfordrende forhold til Bergen kommune, og at fylkeskommunen kan komme i skvis mellom kommune og stat. Også Bergen kommune stilles i et kritisk lys i dette forholdet. Blant de sterke resultater er at fylket får godt skussmål for samhandling med stat, som tilrettelegger for kultur og idrett, for forvaltning av kulturminnefeltet og utvikling av infrastruktur. Dårlige resultater er det på langsiktig og konsekvent politikk og fornøydhet med politikken. bergen kommunes komité for kultur, idrett og næring I et parlamentarisk system ligger det viktige tilsyns- og kontroll oppgaver i bystyrets komité for kultur, idrett og næring. Komiteen er også et forum for debatt om kulturpolitikk. Komiteen hadde 15 møter i 2009, i tillegg var det 7 besøk av og til institusjoner, samarbeidsparter og andre. Hensikten med besøk og befaringer er bl.a. å holde seg godt orientert om aktivitet og ressursbruk, og om hvilke planer kommunens samarbeidsparter har for sitt arbeid og for de midler som er tildelt. I forbindelse med budsjett 2010 ble det holdt et ekstraordinært møte den 29.oktober med 35 deputasjoner hvorav 34 fra kultursiden. 27. og 28. oktober 2009 besøkte komiteen Stavanger og Kristiansand: Stavanger kommune orienterte om kommunens arbeid med ny kommunedelplan for kunst og kultur og kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturoppleving. I tilegg ble det orientert om planene til Stavanger for utvikling av lokaler for kunstnere og øvingsfelleskap for band. Komiteen var på befaring i gamle Tou Bryggerier, hvor det også ble redegjort for Bjergsted Musikkpark og det nye konserthuset som er under bygging i Stavanger sentrum. Kristiansand kommune orienterte om grunnlaget for Stiftelsen Cultiva og Sørlandets Kompetansefond, i tillegg til erfaringene med kulturbasert næringsvirksomhet. Komiteen ble samtidig orientert om planene for et nytt kulturhus med et regionalt samarbeidskonsept. Det ble for første gang holdt felles årskonferanse for kultur og idrett. Det overordnede temaet var Kultur og idrett som samfunnsutvikler. 226 fra kommuner, frivillige organisasjoner og kulturinstitusjoner deltok. Kultur og ressursutvaget hadde 144 saker, opp fra 116 i Innen kulturområdet har fylkeskommunen følgende planer: Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007 til 2010, Fylkesdelplan for kulturminne 1998 til 2010, Strategisk handlingsplan for skulebibliotek i videregåande skuler i Hordaland 2005 til 2010 og Levande kunst i skulen 2009 til Det er igangsatt arbeid med ny museumsplan. Museer og kommunene Kvinnherrad og Bergen deltar i et referanseutvalg for arbeidet. kulturårbok for bergen kommune 2009 = 1.3 Kulturpolitikk 21

21 bergen - stavanger Ordfører i Stavanger og byrådsleder i Bergen satte hverandre i stevne ved fylkesgrensen for å underskrive en samarbeidsavtale. Alliansen har ikke i utgangspunkt brodd mot noen, men skal bidra til å gjensidig styrke de to vestlandsbyene. Blant samarbeidsfeltene er også kultur. status bergen kommunes planer Kulturbyen Bergen 2003 til 2013 er det overordnet strategiske dokumentet som konkretiseres i budsjetter og planer. Tabellen viser økonomisk status inkludert bevilgningen til budsjettet for 2010: Gjeldende museumsplan og biblioteksplan er foreldet av endret nasjonal politikk på området. I 2009 ble det videreført et arbeid med å erstatte disse med en ABM plan, en felles plan for arkiv, bibliotek og museer. Som det fremgår av tabellen ble to planer avsluttet i 2009: = Internasjonal plan ble 100 % gjennomført, den er under evaluering. = Ungdomsplanen Signatur var så vellykket at den fikk midler utover det planlagte under gjennomføring, derfor har den 123 % gjennomføring som plan. Slutt år Tid gått Økningsmål Bevilget % bevilget Amatørkulturplan % 12 mill 3,2 mill. 26,7 % Kunstplan % 70 mill 16,7 mill. 23,7 % Kulturnæringsplan % 4,0 mill 2,1 mill. 53 % Kultur for utviklingshemmede % 1 mill 0,27 mill. 27 % Internasjonal plan % 3,1 mill. 3,1 mill. 100 % Signatur (Ungdom) % 1,75 mill 2,15 mill. 123 % Leonard Richard Festspillutstiller foto: Bergen Kunsthall Den Norske Opera Eugene Onegin på Bergenhus festning Ann-Helen Moen foto: Øystein Klakegg Hordaland Kunstsenter Fra utstillingen "Might arrives" Pedro Gomez-Egaña kurator Anne Szefer Karlsen foto: Chloe Lewis JazzAKKS kulturårbok for bergen kommune 2009 = 1.3 Kulturpolitikk 22

22 DEL KULTURBYEN BERGEN

23 ARENA Kulturhus på Nesttun, 3 lokale ungdomshus opprustet, 5 nye arbeidsfelleskap for profesjonelle kunstnere og en rekke restaureringer. Etter mange års «langsomhet», løsnet det i finanskrisepakken Bergen kommune fikk kr. 167,5 mill av regjeringens tiltakspakke, økt med egne midler til kr. 250,9 mill. Profilen var levekår, barn og unge. Kultur fikk kr. 11,5 mill over driftsbudsjettet til restaurering av Ungdomshuset Elvetun i Loddefjord, Ungdommens hus Laksevåg, Ådnahall Indre Arna, Barnas kulturhus, Sandviksboder kystkultursenter og sprinkling Sandviksboder 20. Over investeringsbudsjettet ble det avsatt kr. 35 mill, med en driftskonsekvens på kr. 2,44 mill, til Schøtstuene, Trikkehallen, Permanenten, Hanseatisk museum og Hovedbibliotekets gamle del kr. 3 mill. I hovedsak lite spektakulære prosjekter, men lokaler med stort bruk og mange aktiviteter. Hordaland fylkeskommune fikk også tilleggsmidler, som økte kulturminnepotten fra kr. 3,4 mill i 2008 til kr. 22,3 mill. Det ble mulig å bidra til istandsetting av Kronstad hovedgård og Reperbanen i Sandviken, Agatunet i Ullensvang og andre anlegg. Av en brannsikringspot på 10 mill gikk følgende til bergenske prosjekter: Brannsikringsplan sentrum kr. 1,5 mill., diverse tiltak kr. 2. mill., Skuteviksboder kr. 1,5 mill., Strange Stiftelse kr. 1 mill., Sandviksboder kt. 0,65 mill, Lille Øvregt. 7 kr. 0,1 mill. statlig politikk Staten reduserte i 2009 på den andelen de vil betale av et større regionalt/ nasjonalt prosjekt fra 60 % til 33 %. Dette rammer i første omgang Kulturhuset USF, men vil også ramme de store prosjekter som kommer. utfordringene Arena er et område der offentlig og privat samarbeid er vanlig, og hvor drift og finansiering er et spleiselag. Sambruk, samarbeid og fleksibilitet er både nødvendig og vanlig. Det er meldt inn behov for bedre lokaler for profesjonelle og amatører, i bydelene og i sentrum og både for formidling og produksjon. Utfordringene kan deles i tre grupper: = Vedlikehold og videreutvikling av eksisterende bygg og lokaler. = Mange arbeidslokaler for kunstnere er leid fra private. Her er det en jevn utskiftning der brukerne prises ut eller eierne har andre planer. = Befolkningen vokser, kultursektoren utvikler seg, det oppstår nye behov og nye markeder, alle faktorer som innebærer behov for egnede lokaler. Bergen kirkelig fellesråd har et investeringsbehov i kirke og menighetsbygg (som også brukes til kultur) på nesten kr. 300 mill., bl.a. til middelalderkirkene. Grieghallen, Den Nationale Scene, Carte Blanche, Den Nye Opera, Festspillene i Bergen, USF Verftet og BIT Teatergarasjen har utviklet en felles strategi for å rehabilitere og bygge for 1 til 1,5 milliarder kr. det nærmeste tiåret. Målet er at staten dekker 33,2 %, og kommune og fylkeskommune 28 % hver. Samarbeidet omfatter felles prioritering og felles bruk av fasiliteter. Følgende prosjekter inngår: Arena USF, ny teatergarasje, opprustning av Grieghallen, kulturårbok for bergen kommune 2009 = 2.1 Arena 24

24 nye prøve- og verkstedlokaler for teaterproduksjon (DNS og Carte Blanche) og ny konserthus for musikkteater og dans. Gjennom arbeidet med kommunal ABM plan og fylkeskommunal museumsplan er det avdekket et behov for kr. 750 mill. kr. til investeringer i museumssektoren i Hordaland, hvorav kr. 500 mill til konsoliderte museer med base i Bergen. Staten har signalisert en egen statlig ordning for sektoren, men prosjektene vil også kreve lokale og regionale bidrag. nye fana kultrhus Åpningen av Fana Kulturhus var årets største arenabegivenhet. Prosjektet er utviklet i samarbeid med kulturlivet i Fana, og drives av Bergen kommune i leide lokaler. Kulturhuset består av den gamle ullvarefabrikken og ett nybygg på andre siden av elven, bundet sammen av en bro. Underetasjen i ullvarefabrikken er ungdomshus med egen inngang, kafé med scene, multimedierom, 3 lydisolerte øvingsrom og lydstudio. Lag og foreninger holder til i etasjen over hovedinngangen. Nybygget har lobby med glassfasade og terrasse mot elven, og den store kultursalen. Der er det også øvingsrom og garderober, egen sceneinngang og flygelgarasje. Salen har 359 sitteplasser i amfiet og 60 på galleriet, amfiet kan fjernes med 600 ståplasser i lokalet. Salen har størrelse og utstyr til å kunne konkurrere om kunstnere på nasjonale turneer. Kulturkontoret holder også til i nybygget. nye lokale prosjekter Bergen kommune arbeider med å øke tilgangen til lokale kulturhus. I 2009 er det gitt tilskudd til prosjektutvikling: = Fyllingsdalen kulturråd til utredning av kulturhus i Fyllingsdalen. = Arbeidsgruppen for musikk- og kulturhus på Tertnes/ Tertnes gamle skole. = Åsane kulturråd fikk midler til utredninger tidligere, med er i dialog om utvikling av prosjekt. fem nye profesjonelle Etter flere år med mager tilgang til nye lokaler, løsnet det i 2009 med 5 prosjekter: = Kunsthuset Wrap fikk kommunale lokaler i Møhlendal med malerverksted med avtrekksvifte, snekkerverksted, rom med tregulv for bl.a.. danseproduksjoner, lydisolert rom til konserter etc., kontor og studio. I samarbeid med Bergenhus og Årstad kulturkontor er det også plass til ungdom og uetablerte kunstnere i bygget. = Bergen ateliergruppe etablerte seg i et av havnelagrene på Dokkeskjærskaien. Med tilskudd fra Bergen kommune, Norsk kulturråd og Hordaland Fylkeskommune har 15 kunstnere fått egne arbeidsrom, prosjektrom og kjøkken/ fellesrom. = Bergen Kjøtt / Bergen Contemporary Art Project er et initiativ fra ArtLab. I løpet av høsten ble huset rehabilitert og 3. og 4. etasje fylt med profesjonelle musikk- og kunststudio. I 1. etasje bygges øvingsrom for musikere, og 2. etasje planlegges som alternativ scene for visning av kunst og musikk. = Trykkeriet - senter for samtidsgrafikk startet i Fjøsangerveien med 3-årig tilskudd fra Norsk Kulturråd og Bergen kommune. I 2009 kom verksteder for silketrykk og dyptrykk, datalaboratorium, mørkerom, eksponerings- og tørkeområde og et utstillingslokale ble påbegynt. Ambisjonen er å styrke kompetanse, skape økt interesse for grafikk og å sette preg på kunstscenen lokalt, nasjonalt og internasjonalt. = 16 musikkbinger kommer i 2010 som resultat av arbeid i Binger er øvingslokaler av to sammenkoblede fraktkonteinere på ca. 30 m2. Den statlige Musikkutstyrsordningen bevilget kr per binge, pluss kr i musikkutstyr, totalt kr. 3,4 mill. Bergen kommune dekker kr. 5,1 mill. Bergen kommune leier areal på Marineholmen, og har ansatt prosjektleder for anlegget. museer og kulturvern To viktige statlige kulturbygg fikk startsignal for restaurering i 2009: = De naturhistoriske samlinger/ Bergen museum skal videreutvikles som museum og ansikt utad for Universitetet i Bergen. I 2009 ble kr. 30 mill bevilget av kunnskapsdepartementet til et prosjekt med totalkostnad på kr. 400 mill. = Statsarkivet i Bergen på Årstadvollen har hovedbygg fra 1921 (arkitekt Egil Reimers/Houens legat 1924), tilbygg 1993, og minner fra krigen da bygget var hovedkvarter til de tyske landsstridskreftene på Vestlandet. I 2009 gav kulturministeren klarsignal for å utvide magasinene fra til hyllemeter. Nybygg i 2011, med påfølgende rehabilitering av eksisterende bygg. Arbeidet med Mariakirken kom i gang i 2009, kirken vil være stengt i 3 år, og prosjektet vil koste kr. 80 mill. Prosjektet er den andre av fem knyttet til Bergens middelalderkirker. De finansieres enkeltvis. Bergen kommune dekker kostnadene. Hordamuseets båtsamling har behov for et bygg til bevaring og formidling. Etter en nedskalering av prosjektet til kr.16,5 mill. har Kulturdepartementet bevilget kr. 5,5 mill., Hordaland fylkeskommune økte tilskuddet til totalt kr. 4 mill., og Bergen kommune bevilget kr. 0,25 mill. Tidligere har Grieg Foundation gitt tilsagn om kr. 4 mill. Resten kr. 2,75 mill. søkes fremover fra sponsorer. Sprinklerarbeidene på Gamle Bergen ble videreført med tilskudd fra ABM-utvikling og Hordaland fylkeskommune og opptak av lån. Ved utgangen av 2009 var 28 av 53 hus ferdig sprinklet, og arbeid med ytterligere 5 hus påbegynt, da står 10 hus igjen. Kommunale bygg: Sandviksboder: Søndre bodgruppe ferdigrestaureres innen sommeren Da er alle 4 bodene refundamentert og bl.a. skadete gulv erstattet. Det er kr. 5,6 mill til dette arbeidet. Prosjekteringsarbeidet for tak og sprinkleranlegg til bod 20 startet. Schøtstuene: Ferdigstilt kjøkken, HC-heis og ventilasjon. Gjerdene, utvendige areal og restaurering av Dramshusen startet. Til nå er det påløpt ca kr. 20 mill. siden Utredning av tiltak for å utbedre setningsskader/ senkning av grunnvann startet. Finnegården: Utreding av stabilisering av hovedbygg og Tasken startet. Trikkehallen: Arbeider med tak og brannsikring er påbegynt. Under arbeidet er det funnet store mengder med soppangrep i trevegger og gulv. Permanentens inngang i underetasjen er ombygget, bl.a. for bedre universell tilkomst. Statuen av I.C. Dahl fikk belysning, kostnad kr. 3 mill. fylkeskommunal politikk Fylkeskommunen forvalter den statlige tilskuddsordningen til lokale kulturbygg. I 2009 innstilte Byrådet i Bergen i prioritert rekkefølge: Grieghallen (fornyelse av teknisk infrastruktur), Bergen Kunsthall (kjelleretasje) og Vossabanen (vognhall). De to første fikk tilskudd. Dette var første gang to prosjekter i Bergen fikk bevilgning i samme år, og første gang tilskudd til Bergen overskred fylkeskommunens rammebeløp pr. kommune på kr kulturårbok for bergen kommune 2009 = 2.1 Arena 25

Kulturårboken oppsummerer resultater og utviklingstrekk for kulturbyen Bergen. Målet er å bidra til en felles kulturoffentlighet.

Kulturårboken oppsummerer resultater og utviklingstrekk for kulturbyen Bergen. Målet er å bidra til en felles kulturoffentlighet. Saksnr: 201006165-8 Saksbehandler: WRHA Delarkiv: SARK-3002 KULTURÅRBOK FOR BERGEN 2009 Kolofon Kulturårboken oppsummerer resultater og utviklingstrekk for kulturbyen Bergen. Målet er å bidra til en felles

Detaljer

ÅRBOK FOR KULTUR BERGEN

ÅRBOK FOR KULTUR BERGEN ÅRBOK FOR KULTUR BERGEN ÅRGANG 6 !"#$%&'$"&%()*(" #+",+-! !"#$%&& '(#()%&*+,-.#&'.*/ Det er en stor glede å ha ansvar for kultur, og å kunne bidra til å videreutvikle Kulturbyen Bergen. Det er et krevende

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Finnmark Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. PREMISS: KULTUR er Hordaland sin samla politikk for kultur Planen inkluderer heile spekteret i kulturlivet (fem planar i ein plan): Museum og kulturminnevern Kunstproduksjon og kulturformidling Arkiv Bibliotek

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 2,5 % 1c Tildelinger fra

Detaljer

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007)

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007) Forskningsfinansiering Jan Christensen, Relativ verdi (2007) ICOMs museumsdefinisjon «Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

bodø KOMMUNE Innspill - Kulturutredningen 2014 fra Bodø kommune MOTTATT OZJUL2013 Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO

bodø KOMMUNE Innspill - Kulturutredningen 2014 fra Bodø kommune MOTTATT OZJUL2013 Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO bodø KOMMUNE Kulturkontoret Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO MOTTATT OZJUL2013 Dato: 01.07.2013 Saksbehandler: Per Grøtterud Telefon direkte: 75 55 60 93 Deres ref.: Løpenr 46070/2013

Detaljer

Kultur og næring i Møre og Romsdal

Kultur og næring i Møre og Romsdal Kultur og næring i Møre og Romsdal Seminar Molde 26 mars 2008 Av Arild Hervik Kulturmomsutvalget Enstemmig utvalg foreslår bred modell for idrett og kulturområdet med 8% moms og fullt fradrag inngående

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet 28. juni 2013 Oslo Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 tar et vesentlig skritt videre i utviklingen av kultursektoren i Norge generelt og Norges

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Bergenhus bydel 2009 Dato: 25. september 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-15 Hva saken gjelder: Det legges med

Detaljer

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012 s innspill til Kulturutredningen 2014 15. mai 2012 Om Norsk musikkråd Norsk musikkråds medlemmer 33 norske musikkorganisasjoner utgjør Norsk musikkråds medlemmer. Til sammen har disse organisasjonene ca.

Detaljer

Tjeneste Beløp Tilskuddsmottaker Kommentar

Tjeneste Beløp Tilskuddsmottaker Kommentar 23100 Barnas hus 500 000,00 Den kulturelle bæremeisen Kjøp av tjenester 23130 Tilskudd barn og ungdom 150 000,00 4H-Gården 23130 Tilskudd barn og ungdom 250 000,00 AKKS 23130 Tilskudd barn og ungdom 2

Detaljer

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Sentrale tildelinger Kulturarbeidere. Scenekunst. Museum. Kulturskole / DKS. Konserter.

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Sentrale tildelinger Kulturarbeidere. Scenekunst. Museum. Kulturskole / DKS. Konserter. Frivillighet Kunstnere Sentrale tildelinger Kulturarbeidere Scenekunst Norsk kulturindeks Museum Kulturskole / DKS Konserter Bibliotek Kino De ti kategoriene i Norsk kulturindeks. KOMMUNE KUNSTNERE KULTURARB

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato:

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/02902-040 Dato: 30.05.06 KUNST- OG KULTURSTRATEGI 2006-2011 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ FOR KULTUR, MED IDRETT OG KIRKE/ BYSTYRET

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom:

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom: Utviklingsplanen for Rogaland er basert på Stortingsmeldingene 38 og 39 fra 2002-2003 og på Melding om fordeling av spelemidlar for skuleåret 2004/2005 og om fordelingsordning til og med skuleåret 2006/2007

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09)

Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Året 2008 Oppnådde resultater og viktige hendelser i 2008: 1. Besøkstallene for de regionale vitensentrene har i 2008 økt med vel 100.000 til 520.000

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Disponering av Kulturfondet 2007 Arkivsaksnr.: 04/1686. Forslag til vedtak

Saksframlegg. Trondheim kommune. Disponering av Kulturfondet 2007 Arkivsaksnr.: 04/1686. Forslag til vedtak Saksframlegg Disponering av Kulturfondet 2007 Arkivsaksnr.: 04/1686 Forslag til vedtak Formannskapet vedtar følgende disponering av Kulturfondet for 2007: Prosjekt PopBunker DORA kr 500 000 Utvikling av

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

KUNST OG KULTUR. Teamleder Jon Endre Røed Olsen

KUNST OG KULTUR. Teamleder Jon Endre Røed Olsen KUNST OG KULTUR Teamleder Jon Endre Røed Olsen Team kunst og kultur Kunst- og kulturstrategi 2015-2018 Begrepsavklaringer Ytringskultur Kvalitet Mangfold Forankring av kulturpolitikken UNESCOS konvensjon

Detaljer

Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014

Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014 Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014 Arbeidsgiverforeningen Spekter vil med dette gi innspill til Kulturpolitisk utredningsutvalg ( Kulturutredningen 2014 ), jfr. invitasjon

Detaljer

Kulturpolitisk manifest

Kulturpolitisk manifest Kulturpolitisk manifest Arbeiderpartiet.no Foto: Thinkstock Kunst er ikke bare pynt i samfunnsmaskineriet. Det er en viktig, ideologisk overbygning, som holder demokratiet friskt. -Nina Wester Tromsø Arbeiderparti

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Saksutredning: DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Trykte vedlegg: Sluttrapport fra fylkeskomiteen om demokratijubileene 2013 2014 i Rogaland Utrykte vedlegg: Ingen 1. Bakgrunn I 2013

Detaljer

Kommunedelplan for kunst og kultur

Kommunedelplan for kunst og kultur Kommunedelplan for kunst og kultur Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Ny planstrategi i Trondheim kommune vedtatt 06.12.2012 Planbehov for kultur. 1. Plan for kunst og kultur 2. Kulturminneplan Et levende

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002034 : E: 243 B50 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 DEN KULTURELLE

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur Den kulturelle tråd Levanger kommune Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen Den kulturelle tråd Levanger kommune Framtidig kulturell

Detaljer

Sak: Bærum kunsthall kommentarer til Rådmannens forslag til handlingsplan 2015 2018

Sak: Bærum kunsthall kommentarer til Rådmannens forslag til handlingsplan 2015 2018 22 oktober 2014 Til: Fra: Politikere i FRIKK utvalget Styret i BKIB, Line Schjøldberg og Stina Gellein Dato 22 oktober 2014 Sak: Bærum kunsthall kommentarer til Rådmannens forslag til handlingsplan 2015

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 3. oktober 2011. Byrådet. Kulturårbok 2010 SARK-3002-201006165-16

Byrådssak /11. Dato: 3. oktober 2011. Byrådet. Kulturårbok 2010 SARK-3002-201006165-16 Dato: 3. oktober 2011 Byrådssak /11 Byrådet Kulturårbok 2010 WRHA SARK-3002-201006165-16 Hva saken gjelder: Kulturårbok for Bergen 2010 er den 7 i rekken. Kulturårboken oppsummerer resultater og utviklingstrekk

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Byråd: Julie Andersland Kommunaldirektør: Harm-Christian Tolden Antall årsverk: 313,7 Antall ansatte: 416 Budsjett

Detaljer

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3 KSP sko 25.06.2008

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3 KSP sko 25.06.2008 OPPI-AND F-Nq-KESKOMMUNE _.. _._._. Ark. Max år DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. U.O. Beh. Kopi Oppland fylkeskommune Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3

Detaljer

NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2013. NTO 6. juni 2014

NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2013. NTO 6. juni 2014 1 NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2013 NTO 6. juni 2014 Hovedtall 2013 Siden 2005 har Norsk teater- og orkesterforening (NTO) utarbeidet årlige oversikter over medlemmenes sponsor- og

Detaljer

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1 STRATEGISK PLAN OM VEST-AGDER-MUSEET Vest-Agder-museet IKS (VAM) ble stiftet som et konsolidert museum høsten 2005. Museet er et interkommunalt selskap (IKS), og eies av Vest-Agder-fylkeskommune og kommunene

Detaljer

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Høringsutkast Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Innledning Politikk handler om å legge til rette for borgernes gode liv og samfunnets ønskede utvikling. I regional planstrategi for Oppland 2012-2016,

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref 14/2614- Dato 19.06.2014 Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2014-2015

Detaljer

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar"

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene Lokal Kulturaktivitet  og Kjapt Svar Dato: 3. desember 2010 Byrådssak 1009/11 Byrådet Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar" OEJO SARK-3300-201014092-6 Hva saken gjelder: Byrådet vedtok i sak 1358/10

Detaljer

Folkevalgtopplæring 12. januar. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv

Folkevalgtopplæring 12. januar. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv Folkevalgtopplæring 12. januar Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 12.1.2016 Tema og dagsorden Tema Tid Innlegg Komiteens politiske ansvarsområder Kari Høyer 20 min Kommunen og kulturlivet Kari

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen

norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen velkommen til landskonferansen 2009 i Bergen Norsk kulturforum ønsker kulturpolitikere,

Detaljer

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Saksframlegg Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om konsolidering av

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 MOTTATT 0 JUNI 2011 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler

Detaljer

Innst. 175 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:79 S (2013 2014)

Innst. 175 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:79 S (2013 2014) Innst. 175 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:79 S (2013 2014) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST R S ÅR O P AP EL FT STI OR F TER EN S GEN ER B SEN RT 3 1 20 R KT E L E K IS ON T S KUN ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Forsidefoto: Fra lyd- og lysprøver på Solund Verft,

Detaljer

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Hvem styrer museene? Innlegg 20.10.2014 «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Kulturrådet og museumssektoren Oppfølging av oppgaver beskrevet i meldingen Framtidas

Detaljer

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Tidslinje for prosjektet 1998 første møter: Restaurere gammelt rådhus, eller bygge nytt? 1999 nytt kulturhus på Stortorget - samarbeid mellom Hamar kommune,

Detaljer

Høring - rapport fra Kulturdepartementets eksterne FoU-utvalg - En kunnskapsbasert kulturpolitikk

Høring - rapport fra Kulturdepartementets eksterne FoU-utvalg - En kunnskapsbasert kulturpolitikk Saknr. 12/11202-2 Ark.nr. 026 C00 Saksbehandler: Else Braseth Høring - rapport fra Kulturdepartementets eksterne FoU-utvalg - En kunnskapsbasert kulturpolitikk Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS. Fylkesrådmannens innstilling

Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS. Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300411-41 Arkivkode:---/C56 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Reidun Laura Andreassen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget (FU) Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst

Detaljer

Bjørn F. Holmvik Kommunaldirektør kultur, næring og idrett

Bjørn F. Holmvik Kommunaldirektør kultur, næring og idrett BERGEN Byråd Henning warloe Bergen lykkes som kulturby, lokalt, regionalt og internasjonalt. Vi lykkes som skapende samtidsby, i felt så langt fra hverandre som samtidsteater og pop og rock. Vi lykkes

Detaljer

Ny Regjering - ny politikk?

Ny Regjering - ny politikk? Ny Regjering - ny politikk? Ny regjering - ny politikk? Partienes programmer Regjeringserklæringen Politiske signaler (utspill m.m.) Oppsummering Arbeiderpartiet Ruste opp bibliotekene slik at de tilfredsstiller

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010 Barriere- og omdømmeundersøkelse Gjennomført for Festspillene i Bergen April 20 Bakgrunn Formål Kartlegge omdømmet til Festspillene i Bergen, samt barrierer for IKKE å delta, samt hva som skal til for

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Statsbudsjettet 2010 - tilskuddsbrev

Statsbudsjettet 2010 - tilskuddsbrev HORDALAND FYLKESKOMMUNE DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Saknr. ^^^O^55'DOLDT. q. IS FEB. 2010 Arkivnr. ^tf-z, ^ Saksh. Eksp. U.off. Festspillene i Bergen Postboks 183 Sentrum 5804 BERGEN KOPI Deres ref

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken

Plan for Den kulturelle skolesekken Plan for Den kulturelle skolesekken Gildeskål kommune 2012/13 2015/16 1.0 Innholdsfortegnelse 1.0 Innholdsfortegnelse Side: 2 2.0 Innledning Side: 3 3.0 Den kulturelle skolesekken i Gildeskål kommune Side:

Detaljer

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i forandring? Karen Espelund Fylkesdirektør kultur og kommunikasjon Sør-Trøndelag fylkeskommune To tilnærminger

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

SPONSOR- OG GAVEINNTEKTER

SPONSOR- OG GAVEINNTEKTER SPONSOR- OG GAVEINNTEKTER Dato: 30.06.2015 NTO-MEDLEMMENES SPONSOR- OG GAVEINNTEKTER STATUS 2015 HOVEDTALL 2015 Siden 2005 har Norsk teater- og orkesterforening (NTO) utarbeidet årlige oversikter over

Detaljer

Kultursponsing om tro og tall

Kultursponsing om tro og tall Kultursponsing om tro og tall Ved Anne-Britt Gran -Undersøkelsene er utført for Forum for kultur og næringsliv 2008 og Sparebanken Vest 2007 Tekniske kommentarer for undersøkelsen i 2007 for Sparebanken

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall Saksnr.: 2010/376 Løpenr.: 33604/2015 Klassering: C00 Saksbehandler: Espen Gimle Holtan Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 21.04.2015 Kulturkortet

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN MINORITETER I FOKUS Sted: Stavanger bibliotek og kulturhus, Sølvberget Galleri 2/12/2011 Fredag 2. Desember ble rapporten hva vet vi om etnisk norsk kulturkonsum? offentliggjort på Sølvberget Stavanger

Detaljer

Musikkteatret Kongsberg: En moderne scene for musikk, dans og teater! Kongsberg kommune og Musikkteatrets Venner 06.02.13

Musikkteatret Kongsberg: En moderne scene for musikk, dans og teater! Kongsberg kommune og Musikkteatrets Venner 06.02.13 Musikkteatret Kongsberg: En moderne scene for musikk, dans og teater! Kongsberg kommune og Musikkteatrets Venner Aftenposten 29.11.12 Muligheten er der nå: Full enighet om behovet for en ny hovedscene

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

Orientering om status utviklingen Nedre Malmø og bygging av Buen. Mandal bystyre 24.09.09 Jan Willy Føreland

Orientering om status utviklingen Nedre Malmø og bygging av Buen. Mandal bystyre 24.09.09 Jan Willy Føreland Orientering om status utviklingen Nedre Malmø og bygging av Buen Mandal bystyre 24.09.09 Jan Willy Føreland Mer enn et kulturhus og en bro Mer enn et kulturhus og en bro Total utbygging ca 85 000 kvm,

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011

To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011 To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011 1 Samstemt! spiller videre Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten til

Detaljer