Oslo, 23.oktober 2006 HM Dronning Sonja ankommer Universitets Aula i anledning festmøtet. 11.årgang Nr. 3 Desember 2006 INNHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo, 23.oktober 2006 HM Dronning Sonja ankommer Universitets Aula i anledning festmøtet. 11.årgang Nr. 3 Desember 2006 INNHOLD"

Transkript

1 11.årgang Nr. 3 Desember 2006 Oslo, 23.oktober 2006 HM Dronning Sonja ankommer Universitets Aula i anledning festmøtet. Kjære lesere... Livet på landet for 50 år siden... Da kommunistene tok makten.. Sett og hørt i Budapest... Festmøtet i Universitetets Aula... Medaljeoverrekkelse INNHOLD s. 2 s. 3 s. 4 6 s. 7 s. 8 9 s. 10 Festmøtet i bilder..... Lucia Nagy: Aulatale.... Jahn Otto Johansen: Refleksjoner.. Canto Armonico... Takk til NUFOs medlemmer. Bokmarked s s s s s. 21 s

2 KJÆRE LESERE Vi nærmer oss nok en milepæl, om kort tid skriver vi 2007 i følge den gregorianske kalender. Vi gjør opp både regnskap og mangt annet, før vi blar om i agendaen. I løpet av året har vi opplevd og deltatt i en rekke betydelige hendelser. 50-årsjubileet for oppstanden og frihetskampen i Ungarn ble utvilsomt den største og fineste av årets markeringer foreningen sto for i Oslo. Mange medlemmer med slekt, venner og kjente møtte opp i Universitetets Aula 23.oktober og fylte salen. Også Dronning Sonja kom og beæret oss med sitt nærvær. For, med Arnulf Øverlands ord, skrevet etter det sovjetiske overfallet i 1956, Enda kan ingen tie... Den store historiske tyngde så vel som fremtidshåp og glede ble vakkert formidlet gjennom kunstens språk. Alle tilstedeværende i Aulaen, både de på podiet og det store publikum som møtte frem for å ære dagen, var forent i en høyverdig minnestund. Det føltes slik og alle gledet seg; Dronningen, folket og politikerne med stortingspresidenten i spissen. Forent, som den gang for 50 år siden, foran Parlamentet i Budapest, da vi sammen med hundretusener ropte ut vår bønn og vårt krav frihet for Ungarn! I frihetslengselens gledesrus glemte man den lammende angsten og redselen. Men det skulle ta drøye 35 år før lenker falt, piggtrådsperringer kunne kuttes og Sovjetdiktaturet kollapset. I Ungarn var det naturligvis også lagt opp til en storstilt markering av jubileet i år. Der hvor friheten kostet så dyrt for 50 år siden skulle det feires fra 23.oktober og to uker fremover. Vel hjemme etter vår Aulafest koblet vi oss til nettet og slo på TV. Vi ville følge med i feiringen i Budapest men plassen foran parlamentet var skremmende tom. Gitter og mengder av politi stengte folket ute fra minnestedet. Så kom det videobilder (ikke fra de offentlige media) av sårede som blødde fra hodet, ansikt og nakke etter gummikuleskudd, viperaslag, tåregass-granater, spark. Noen var blitt liggende igjen på gatene. Andre var innhyllet i tåregass. Igjen andre kjørt bort i lenker. Slik ble 23.oktober-feiringen Et resultat av politiets tapre opptreden, som Budapests politimester kommenterte det i et intervju dagen etter. Vi mener tvert i mot dette bør kalles ved sitt egentlige navn: Politivold, godkjent av maktutøverne, og et livstruende støt mot demokratiet. Ofrene var ikke fotballpøbler eller nynazister. Ingen bar våpen. De var vanlige borgere av landet som ønsket å feire dagen sammen med andre, på offentlig annonserte møter. Dette bevitnes av troverdige øyevitner. Skriftlig dokumentasjon, blant annet fra ISHR (International Society for Human Rights) og andre internasjonale rettsinstanser med ønske om å drøfte saken og dens konsekvenser, foreligger allerede. Midt oppe i alt dette forbereder vi oss til julefeiringen, og vi skulle gjerne ha dvelt ved denne festen og dens egentlige innhold, nemlig kjærlighetsbudskapet. Men omstendighetene har vært så turbulente at vi ikke kommer utenom en kort beskrivelse av hendelsene. Vi lever jo i tiden og har plikt til å fremstå som tidsvitner. Ikke desto mindre vil jeg og hele NUFOs redaksjon ønske våre lesere en velsignet julehøytid og et nytt år i håpets tegn. Redaktøren

3 Livet på landet i Vest-Ungarn på 50-tallet: En historie om deportasjon og forsvinning. Vi skriver Som for så mange andre ble dette året også for meg en vandring bakover i historien på leting etter selvopplevde hendelser eller andre vitners dokumentasjoner i etterkrigstidens Ungarn før Inntil jernteppet falt i 1989 var alle dokumenter som kunne satt kommunistregimet i et ufordelaktig lys blitt godt gjemt bort, beskyttet mot alt innsyn og lagt, bokstavelig talt, under lås og slå. Dog, under den ukelange frihet i oktober 1956 fikk noen tusen tidsvitner anledning til å redde sine liv ved å flykte til den vestlige verden. Noen få, de som nettopp hadde gjennomgått det verste ragnarok, som hadde sittet i dødscelle i måneder eller mistet sin hele familie, begynte straks arbeidet med å samle sammen bruddstykkene, dokumentene om sine lidelsesfellers skjebne. De ville avdekke for verden den urett og grusomhet som foregikk bak murene. De måtte ikke glemme sine kamerater. Mappene med intervjuer gjort med overlevende, slektninger eller venner til avdøde fangekamerater vokste. I ble arkivene åpnet og sammenlignende studier ga mulighet for en enda bedre identifikasjon av historiens sannhetsgehalt. I disse bøkene ble jeg innhentet av min ungdomstid. Og, enda det var smertefullt å bli konfrontert med fengslenes grusomheter, kunne jeg ikke legge fra meg bøkene. De ga meg svar og forklaring på hvorfor vi ofte følte oss uvel, hvorfor til og med luften kunne føles kvelende midt i Budapest. En dag bladde jeg i de politiske fangenes navneliste, de hvis liv hadde endt i fengselet. En hel kirkegård! Uten bauta, blomster eller kors. Plutselig, stanset jeg opp navnet jeg leste virket kjent. Videre lesning bekreftet at det dreide seg om mølleren som Allehelgensdag i 1952 forsvant fra min landsby Rábagyarmat, like ved den østerrikske grensen. Han eide en vannmølle ved elven, Raba, hadde et familiehus like ved og et lite jordstykke. Eiendommen lå idyllisk til, omtrent en halv times gange fra tettbygd strøk. Bare susingen fra vannet som drev det store møllehjulet brøt stillheten. På den tid hadde ekteparet en adoptivsønn i førskolealder. Det var helligdagsstillhet i landsbyen, enda stillere enn vi etter hvert var blitt vant til å ha det de siste årene. Plutselig ble den brutt av lastebildur, flere biler kom etter hverandre. De åpne lasteplanene var fylt av soldater med geværer. Razzia igjen, fôr det gjennom oss. Det var ikke første gang vi opplevde denne uhyggen. Man måtte holde seg innendørs, og måtte man ut, var man pålagt å ha med legitimasjonspapirer. Leter de etter noen igjen nå da, spurte vi oss selv, en stakkar som vil redde livet sitt med å flykte over grensen. Denne razziaen varte usedvanlig lenge. Alle hus, alle låver og uthus kunne risikere å bli gjennomsøkt. Da soldatene og bilene forsvant og vi kunne bevege oss trygt utendørs igjen, fikk vi gjennom jungeltelegrafen vite at møller-ekteparet var forsvunnet. Adoptivsønnen var visstnok blitt satt på toget og sendt tilbake til sin kjødelige bestemor et sted på landet. Hele møller-konens familie og hennes slektninger, bygdefolk i landsbyen vår, de også, var borte. Etter dager og uker med forhør ble de sluppet hjem, en etter en, men deres munner var lukket med syv segl. Fire av møller-konens fem søsken til ble noe senere, en natt, deportert sammen med sine respektive familier. Deportasjoner skjedde alltid i nattens mulm og mørke. Uventet, uanmeldt, med lastebil, unnagjort på minutter. Menneskerøveri. Det tok flere år før det begynte å sive ut rykter om at de visstnok levde i tvangsarbeidsleire i Øst- Ungarn. I alle fall kom ingen av dem hjem før jeg forlot mitt land. Møllerens hus ble stående ubebodd, møllen stanset. Møller-konen kom tilbake etter flere års fengsel. Hun ungikk oss, arme menneske. Om mølleren ble det bare hvisket at han var borte tatt av dage? Hvor, når, ingen visste noe, ingen våget å snakke om det. I fengselsarkivene i Budapest ble følgende data funnet under hans navn og identifikasjon: Parsell 301 (?) (Fangenes parsell på kirkegården i Budapest). Skyldig i utroskap. Lucia Maria Nagy

4 Da kommunistene tok makten Tragiske år for Ungarn Fra krig til fred : Enten man vil skrive om Norge eller om Ungarn i perioden omkring 1945, kan denne samme overskriften brukes. Men likevel - for en himmelropende forskjell! Norge: En stort sett fredelig og ordnet avslutning på tysk okkupasjon. Konge og Regjering hjem fra England, jubelrus, nasjonal enighet om gjenopprettelse av demokratisk styre og gjenreising av landet. Allierte tropper inn engelske, amerikanske og russiske, og ut igjen noen måneder senere, som avtalt. Internasjonalt tar Norge sin plass blant de seirende makter. Ungarn: Blodig slagmark under krigens sluttfase. Landet under sovjet-russisk okkupasjon. Politisk fullstendig splittelse mellom tilhengere av det gamle regime fra før krigen, nazister, reformvillige demokrater, og endelig kommunister, som riktignok ikke var mange til å begynne med. Men de har ett mål i sikte: Å overta all makt i landet. Det lyktes på tre år. Ungarn var på den tapende side i krigen, og får en tung bør av krigserstatninger å bære. Og russiske soldater blir stående, på ubestemt tid. I år er det kommet en ny bok om disse dystre årene for Ungarn. Forfatteren Peter Kenez er professor ved University of California, men har åpenbart ungarsk bakgrunn. Han utnytter et stort kildemateriale. Fra nyåpnede arkiver kan vi for eksempel følge korrespondansen mellom ungarske kommunistledere og deres herrer i Moskva. Men meget av stoffet er selvsagt kjent fra tidligere. Her får vi en vel dokumentert gjennomgang av Ungarns historie i de skjebnesvangre etterkrigsårene. Boken er meget velskrevet. Et ganske rikt billedstoff gir oss glimt av aktører og situasjoner. Anbefales! Kenez vil forsvare tre påstander i boken, sier han. 1. Det som hendte i Ungarn ble besluttet andre steder, og først og fremst i Moskva. Men sovjetisk politikk var ikke fastlagt fra begynnelsen den ble gradvis utviklet mellom krigens slutt og kommunistenes fulle overtakelse av kontrollen. Det er riktig å kalle den en serie improvisasjoner. 2. Blant de ikke-kommunistiske politikerne sto det strid om hvordan man best skulle hindre en fullstendig sovjetisering av landet. Noen var ubøyelige, ofte rent utfordrende, i sin motstand. Kenez forsvarer dem som holdt på en kompromisslinje og som forsøkte å get along med okkupantene. De var ikke feiginger og dumrianer, men holdt en kurs som de håpet kunne føre til at iallfall noe av ungarsk demokrati kunne reddes. 3. En sosial og politisk revolusjon ble drevet i gjennom i Ungarn som følge av den sovjetiske okkupasjon. Den kunne utvilsomt vært gjennomført med lavere omkostninger når det gjaldt menneskelige lidelser. Ikke desto mindre var det en høyst påkrevd revolusjon. Alle disse påstandene vil sikkert fremdeles vekke debatt. Hva Stalin egentlig hadde tenkt, er det

5 ingen gitt å si, bemerker Kenez. Noen detaljert masterplan for hva man skulle gjøre i Ungarn, fantes sikkert ikke russerne hadde sannelig nok av annet å tenke på under krigen! Men alt som skjedde fra det øyeblikk den Røde Arme krysset grensen til Ungarn, viste at Moskva ikke hadde noen tanke på å la et fritt, folkevalgt styre ta makten i landet. De sovjetiske lederne hadde liten sans for vestlig demokrati, det var nå én ting. Men de var også nesten patologisk opptatte av Sovjetunionens sikkerhet kanskje ikke så rart etter det de hadde opplevd. De hadde ingen tillit til velgerne, verken i Ungarn eller i de øst-europeiske landene. Ble demokratiet sluppet løs, kunne mer eller mindre rabiat anti-sovjetiske regimer komme til makten. Og den sjansen ville de ikke ta! Sovjets overordnede mål var dermed klart politikken fra dag til dag ble bestemt ut fra det som var mulig og hensiktsmessig. Under normale forhold ville Tildy kunnet danne en flertallsregjering. Men forholdene var ikke normale. Partiene var før valget blitt enige om at en regjering av alle partiene skulle fortsette, uansett valgresultat. Fordelingen av statsrådspostene ble altså avgjørende. Småbrukerne nøyde seg med halvparten, deriblant finans-, forsynings- og gjenoppbyggingsdepartementene. Viktige nok men utakknemlige, gitt at Ungarns økonomiske situasjon var helt prekær, inflasjonen hadde nådd dramatiske høyder, og okkupasjonsmakten satt med den reelle kontroll. Hvem skulle bli innenriksminister? Det var en post alle partiene ville ha. Men her grep marskalk Vorosjilov, leder av det allierte kontrollråd, inn, etter direkte ordre fra Stalin selv: Den stillingen (som innebar kontroll med det politiske politi) skulle kommunistene ha! Og slik ble det. Imre Nagy, en kommunist som var respektert for sin innsats med den store landreformen, ble innenriksminister. Han ble snart avløst av den mer hardhendte László Rajk. Et eksempel på smidig taktikk fra russisk side er parlamentsvalget i november Etter press fra USA ble det et fritt og ordentlig valg en enestående hendelse i det sovjet-okkuperte Europa. Småbrukerpartiet under Zoltán Tildy og Ferenc Nagy seiret stort. Det fikk 57%, sosialistene 17,4%, og kommunistene 16,9%. Valgdeltakelsen var 92%! Særlig kvinnene, som utgjorde 60% av velgerne, hadde stemt for småbrukerne, det ledende parti på borgerlig side. László Rajk Tildy og Vorosjilov på restaurant Gundel Kommunistene hadde ventet seg mye av valget, og ble svært skuffet over tilslutningen de fikk. Partiet hadde hatt en dramatisk vekst i medlemstallet: Ved årsskiftet 1944/45 var det bare medlemmer, i februar , i mai , og i oktober ! Årsakene var flere. Selvfølgelig var det mange som virkelig ønsket et radikalt brudd med det gamle samfunnet, og som satte sin lit til at kommunistene hadde løsningen. Men i de første månedene etter den sovjetiske innmarsj hersket lovløse og kaotiske tilstander i landet. Folk ble antastet eller arrestert på åpen gate. Da var det godt å kunne vise frem et medlemskort i Ungarns kommunistparti! Partiet rekrutterte også meget aktivt blant gamle nazister som ikke hadde for mye på rullebladet. Slutt deg til Partiet, og dine feiltrinn skal være tilgitt! Et fristende slagord for små-nazistene! I følge Kenez var det to svært forskjellige grupper som bidro spesielt til å øke medlemstallet sterkt.

6 Nazistene var den ene, den andre var de jødene som hadde berget seg. De så på den Røde Armé som sine befriere. Faktisk var det ikke noe land i det sovjet-dominerte Europa hvor jødene spilte en så uforholdsmessig stor rolle både i Partiet og i det politiske politi som i Ungarn. avtale om dette landet kom først i Hvem kunne forutse noe slikt? Kommunistpartiet besto altså av både idealister og opportunister. Tilslutning fra mer enn 20% av folket fikk det aldri, mener Kenez. Partiets nære forhold til okkupasjonsmakten var selvfølgelig et alvorlig handikap. Russiske soldaters oppførsel vakte skrekk og forbitrelse hos de fleste. Ungarerne så ned på russerne, og alle forsøk på å gjøre Sovjetunionen populært endte med fiasko. Men forbindelsen til Moskva var likevel først og fremst en styrke for kommunistene, deres eneste sjanse til å beholde sin makt, og øke den. Etter valgnederlaget i 1945 satt Partiet med en rekke gode kort, som det ikke nølte med å spille ut: Nøkkelposisjoner i regjeringen, makten i fagforeningene, full kontroll over politiet, - og ikke minst: Utstrakt støtte fra russerne. Det var mer enn nok til å svekke og demoralisere alle motkrefter. Offentlig administrasjon ble rensket for alle fascistiske elementer. Politiet anvendte salamitaktikken en etter en ble politiske motstandere eliminert. Historien er for så vidt velkjent. Kenez forteller den nøkternt og troverdig, med mange interessante detaljer. Og hva så med hans påstand nr 2: At Småbrukerpartiets kompromisslinje var forsvarlig politikk? Kenez peker på at dette partiet i realiteten var en allianse av svært ulike fraksjoner. Det var en høyrefløy, en radikal fløy som fryktet en tilbakekomst av godseierveldet like mye som de var imot kommunistene, og en del i midten. Noen basis for en fast motstandspolitikk fantes ikke i partiet. I dag, lenge etterpå, kan vi se at stadige kompromisser med kommunistene ikke kunne redde demokratiet i Ungarn. Men i kunne det se annerledes ut. Tildy og hans krets satte sin lit til fredsforhandlingene. Så snart fred ble sluttet, ville sovjetarméen trekke seg ut, Ungarns kommunister ville miste sin makt, og demokratiet ville være sikret! Fredsavtalen med Ungarn og andre stater ble undertegnet i Paris 10. februar Men: Sovjet fikk beholde militære styrker i Ungarn for å sikre forbindelsen til sin sektor i Østerrike og en Stalin i 1947 Våren 1947 var det i realiteten slutt på flerpartisystemet i Ungarn. Demokratiske former fortsatte en tid, men den demokratiske substans var borte. I 1948 var den kommunistiske maktovertakelse fullført. Nå fulgte noen av de verste år i moderne ungarsk historie. En tid med fattigdom, savn og terror, for å bruke Kenez ord. Terroren rammet forholdsvis flere i Ungarn enn i noen av de andre satellittstatene. Den varte til Stalins død i I disse årene ble grunnlaget lagt for revolusjonen i Hva så med Kenez tredje påstand? Alle vil erkjenne at i 1945 var dyptgripende reformer helt nødvendige i Ungarn. Hva ville skjedd om russerne hadde trukket seg ut av Ungarn likeså hurtig som de forlot Finnmark? Ingen vet svaret. Men det er helt usannsynlig at det autoritære, halvføydale Ungarn ville gjenoppstått. Den gamle elite var fullstendig diskreditert. Det er vel liten grunn til å tvile på at ungarerne ville klart en grundig modernisering og demokratisering uten hjelp fra en fremmed okkupasjonsmakt. Frode Omang

7 Sett og hørt i Budapest, oktober - november 1956 Selv de mest dramatiske og tragiske tider inneholder øyeblikk og momenter av en viss humoristisk karakter, hendelser som får oss til å trekke på smilebåndet. Også oktober- og novemberdagene i 1956 hadde sine smil; ungdommer med en trassig seiersvilje og et glimt i øyet kunne gjøre livet vanskelig for Ivan soldat fra tid til annen Denne lille episoden skjedde en dag mellom 27.oktober og 2. november. Kampene var stilnet av. Folk sto i lange køer for brød. En av våre kjente sto i kø foran en ung, lyslugget tenåring. Plutselig henvendte han seg til vår bekjent og spurte høflig: Onkel, vær vennlig å passe på min plass i køen. Jeg er tilbake om 2 minutter. Gjerne, svarte fortelleren. Gutten forsvant rundt hjørnet, og var snar i vendingen. Oppfinnsomhet kjenner ingen grenser, heller ikke i Budapest, selv mens kampene raste i gatene. Dette er historien om to unge gutter som lånte mors stekepanne fra kjøkkenbenken. De slo av håndtaket og laget 2 huller ved pannens kant, tvers over hverandre. Så knyttet de to flere meter lange hyssinger i de to hullene og lot stekepannen ligge på den smale, dårlig opplyste gaten. Og med hyssingens andre ender i et fast grep, trakk de seg tilbake, hver til sitt portrom tvers over gaten. De spente hyssingene mens stekepannen lå på brostenene, og ventet. Kort tid etter dukket en russisk stridsvognkolonne opp. Vel fremme ved guttenes angrepsstilling bremset vognene og kolonnen stanset. Russene hadde oppdaget noe. Var det ikke en farlig, fiendtlig gjenstand (?) som lå der på brolegningen? Den første vognen svingte, først til høyre så til venstre, men se, det lå jo mistenkelige gjenstander både her og der!?: Kort tid etter gjentok han spørsmålet, smilende og høflig. Selvsagt var svaret igjen, og gutten forsvant med raske skritt. Når han for tredje gang spurte onkelen om det samme, ble vår bekjent temmelig nysgjerrig og spurte om hva årsaken var til disse forsvinningsnumrene. Jeg ergrer russerne, svarte den unge mannen med et bredt smil Ergre, hva mener han, tenkte vår mann. Og sammen skyndte de seg av gårde. Hjørnet var ikke langt unna. Da de svingte rundt, møtte de et skremmende syn. Plassen var dekket av parkerte tanks som sto i rekke og rad. Gutten forsvant inn i det nærmeste portrommet med vår forteller i hælene. Øyeblikket etter skar en kraftig, skringende, høy plystring gjennom luften. Mannlukene på flere russiske panservogner spratt opp og soldathoder kom til syne. Soldatene speidet forsiktig oppover og rundt hvor kom den eiendommelige lyden fra? Fiendtlige fly i luften? Mens onkel og den unge mannen ruslet troskyldige tilbake til matkøen. Livredd for miner fant der sovjetiske kolonnen det sikrest å snu og forsvant ut av syne. Og to glade karer som hadde klart å skremme tanks med en flyttbar stekepanne, gikk hjem etter nok en vellykket forsvarsmanøver Lucia Maria Nagy

8 Ungarsk litteratur og musikk i fokus under festmøtet Ungarn er en kulturnasjon. Dette er et faktum som klarest kommer opp i dagen i trengselstider: Når prøvelsene er som størst, oppstår gjerne sentral og stor kunst en vesentlig del av kunstnernes oppgave har til alle tider vært å målbære folkets lidelser slik at andre kan forstå. Ungarn har hatt sin rikelige del av prøvelser. Litteratur, billedkunst og musikk taler sitt tydelige språk om dette. I arbeidet med å forme det kunstneriske uttrykket som skulle ledsage festmøtet i Aulaen den 23. oktober var det avgjørende for komiteen å komme frem til en balansert og dynamisk fremstilling av den ungarske kunstnersjel. Både tekster og musikk skulle skape et troverdig bilde, både av etnisk særpreg, historie, frihetstrang og nasjonalt tankegods slik at det fremstår som spesifikt ungarsk. Landets dramatiske og omskiftelige historie skulle settes i fokus med eksempler fra både 18-hundretallets revolusjonsepoke, fra 19-hundretallet med sine for Ungarn ødeleggende stormaktskonflikter, og fra vår moderne tid en tid fylt av både håp og frykt for fremtiden. tonesatt av meg i forbindelse med 40-årsminnet for frihetskampen. Det sistnevnte verket dannet også bro over til resten av det verbale materialet som ble fremført, dikt og prosa av Sándor Márai og Ádam Horváth. Videre skulle den uforlignelige ungarske folkloretradisjonen presenteres, helst gjennom sang og dans. Annar Follesø, fiolin Musikalsk falt til slutt valgene på de romantiske komponistene Joseph Joachim og Ferenc Erkel, samt de to nasjonal-moderne fyrtårn Béla Bartók og Zoltán Kodály og samtidskomponisten Lajos Bárdos. Den norske forfatteren Claes Gill s skjellsettende dikt Gloria Victis, skrevet til frihetsheltene av 1956, ble også fremført, Trond Halstein Moe, bassbaryton Å skape rom for alt dette, samt taler og nasjonalsanger, innenfor den strenge rammen på 75 minutter, var litt av en oppgave Men med fremragende hjelp fra positive og kreative kunstnere kom vi godt i havn en stor takk til våre eminente scenekunstnere, skuespilleren Morten Røhrt; Morten Carlsen, bratsj;

9 Annar Follesø, fiolin; Maria Berczelly, harpe, Trond Halstein Moe, bassbaryton; det makeløse ungarske kammerkoret Canto Armonico; og skuespillerstudentene Emilie Holmen og Fredrik Paasche fra Nissens Videregående skole for fantastisk innsats på scenen! Morten Carlsen, bratsj Det rikholdige repertoaret inneholdt både kjent og mindre kjent stoff; Joseph Joachim var nok et nytt navn for en god del mennesker i salen hans gode venn og kollega Johannes Brahms nøt nok større berømmelse i sin samtid som komponist enn Joachim. Ikke desto mindre skrev Joachim en rekke betydelige og meditative kammermusikkverker i den store romantiske tradisjonen som så avgjort fortjener sin plass på konsertprogrammene. fremføre sangen Brev hjem, også den en tankevekkende og fargerik klangkomposisjon. Folkedanserne familien Pintyi tok salen med storm deres livsglade og virtuose dans satte fokus på gleden og fremtidstroen. Familien fikk også den store ære å overrekke en stor kurv med ungarske spesialiteter til Hennes Majestet Dronningen, en presang hun satte synlig pris på. Ett av de sterkeste inntrykkene jeg personlig sitter igjen med fra kvelden, er Morten Røhrts opplesning av Sándor Márai s rystende dikt Engel fra Himmelen, der forfatteren med skremmende styrke benytter sitater fra en av Ungarns mest kjente julesanger for å beskrive desperasjonen og håpløsheten i Budapest vinteren Den samme teknikken benytter for øvrig vår egen Arnulf Øverland i sin versjon av julesangen Stille natt, skrevet under krigen i det okkuperte Norge. Øverland tilhørte kjernen av norske kunstnere som åpent talt russernes overgrep mot Ungarn midt i mot et Øverlandsitat var derfor motto for kveldens forestilling: - enda kan ingen tie. Zoltán Kodálys Ungarske Folkedanser tilhører komponistens kjente stykker, intenst til stede og med en umiskjennelig ungarsk glød. Arien Hazám, hazám fra Ferenc Erkels opera Bank Ban er nesten for en ungarsk nasjonalsang nr. 3 å regne, men er nok mindre kjent utenfor Ungarns grenser meget med urette! Erkel er også mannen bak Ungarns egentlige nasjonalsang, som for øvrig innledet kveldens arrangement. Lajos Bárdos Drøm i det Fjerne fra 1957 var dessuten et fascinerende og vakkert bekjentskap musikken formidlet en sår og tung lengsel etter en tapt frihet, gripende formidlet av Canto Armonico på ypperlig vis. Sammen med sin venn og kollega Kodály har Béla Bartók bearbeidet store mengder ungarsk folkemusikk for både kor, kammermusikalske besetninger og orkester her fikk vi høre koret Morten Røhrt, opplesning Vår eminente konferansier var i år som for ti år siden forfatteren og journalisten Jahn Otto Johansen som ledet arrangementet med suveren oversikt. Han har en stor del av æren for at vi klarte å holde timeplanen nesten til punkt og prikke skjemaet sprakk med bare tre minutter! Stor takk også til Therese og Madeleine Bergheim som sto verdig æresvakt med de ungarske og norske flaggene under deler av forestillingen, til Katalin Szabó for vakre blomsterdekorasjoner og til Hans Ottar Reykdal for strålende regi bak scenen. Wolfgang Plagge

10 UNGARSKE UTMERKELSER I ANLEDNING 50-ÅRSJUBILEET I anledning 50-årsjubileet for oppstanden og frihetskampen i 1956 ble flere fortjente nordmenn hedret med medaljer, noen for sin deltagelse i kampene, andre for sin innsats i flyktningearbeid. Med unntak av Thorvald Stoltenberg, som fikk sin medalje i Ungarn, mottok de andre sine utmerkelser på Den ungarske ambassade i Oslo. Seremonien var intim og stemningsfull, og Canto Armonico bidro med vakker sang. Klokken mottok ambassadør György Krausz og frue medaljemottagerne med følge i ambassaden. Etter at de to lands nasjonalsanger var avsunget leste ambassadøren og hans stab opp begrunnelser for utdeling og medaljetitler for de respektive mottagere. László Terray er pensjonert prest og gjorde en stor innsats for flyktninger både i Østerrike og Norge. Hans arbeid i flyktningeleire i Østerrike var både av sjelesørgerisk og praktisk, medmenneskelig art, og ved siden av sitt virke som prest har han videreført dette viktige arbeidet også i Norge. For dette arbeidet ble han av Ungarns president og statsminister tildelt Minnemedaljen for 50-årsdagen for Oppstanden i Ungarn. Rudolf Høyborg og frue (foto: Buday) Etter seremonien var det tid for gratulasjoner og sjampanje og høytideligheten ble en fin opptakt til det store arrangementet i Aulaen senere på kvelden. Rudolf Høyborg (født Szücs László) mottok av Ungarns president og statsminister medaljen Helt av Frihetskampen for sin aktive og uredde deltagelse på frihetskjempernes side under fiendtlighetene i Budapest Han ble tvunget til å forlate Ungarn i januar 1957 han flyktet med tungt hjerte fra kone og spedbarn, og i tiden som fulgte opplevde han meget tunge stunder. Etter en lang karriere som helsearbeider gikk han av med pensjon som sykepleier for noen år siden. Cathrine Mustad (kjent som tante Cath for tallrike ungarere i Norge) ble av Ungarns president og statsminister tildelt Minnemedaljen for 50-årsdagen for Oppstanden i Ungarn for sin helhjertede og storslagne innsats for ungarske flyktninger i Norge. Familien Mustad åpnet sitt hjem på Blommenholm for mer enn ett dusin studenter og hjalp også til mange andre steder, både gjennom personlig deltagelse og økonomisk støtte. Blomsterdekorasjon i Aulaen

11 Velkommen Velkommen Dronning Sonja! Fredrik Paasche enda kan ingen tie Emilie Holmen Canto Armonico Debrecen

12 Festmøtet i Universitetets Aula Gloria Victis! Thorbjørn Jagland Emlékezzetek az.. Morten Røhrt Konferansier i arbeid Jahn Otto Johansen Therese Bergheim Madeleine Bergheim Ambassadør György Krausz

13 Fremtidshåp: Frihet, liv og glede Familien Pintyi dele vårt brød

14 Deres Majestet, Stortingspresident, Deres eksellenser, ærede gjester og kjære venner! Vi er kommet sammen for å minnes og for å vise vår takknemlighet for, med Arnulf Øverlands ord Enda kan ingen tie, om det som skjedde i Ungarn 23. oktober For 50 år siden, nettopp i disse timer, runget det plutselig et så høyt rop fra et lite land Europa, (fra hundre tusener i Budapest og snart fra hele landet) at det kunne høres over den hele verden. Vi vil ha frihet! Ungarn må bli fritt, - var folkehavets enstemmige ønske. Bakgrunnen for ropet var 10 års diktatur som gjordet livet uutholdelig for mange, angsten og den tause redselen var kvelende! Økende fattigdom og materiell nød i tillegg, pinte de fleste. Lengselen etter de sanne livsverdier, etter den livgivende frihet og rettferdighet vokste og foredlet alle som var av god vilje. Det var denne ånden som bandt landet sammen til en enhet. Det ga frihetskampen dens intensitet og styrke mot det gigantiske overmakten. I første omgang tapte vi frihetskampen. Mange tusener ble fengslet, og hundrevis henrettet, 200tusen måtte flykte. Femten hundre av disse fikk en ny og omsorgsfull start, et nytt hjem i Norge. Vi kom i gang og ble integrert i det norske samfunn på rekordtid. Og mot all spådom falt jernteppet og vi fikk anledning til å si en helhjertet takk til det norske folk, på 40-årsdagen til frihetskampen i 1996.

15 Dette er noe vi ønsker å gjenta nå ti år senere med enda større styrke, men etter 50 år tynnes det i vitnenes og deltagernes rekker. Vår arv og kultur overlater vi til vår annen og tredjegenerasjon, hvis fedreland er blitt Norge. På nytt ber vi dere, ta imot deres dobbelte kulturarv. Den er en spesiell rikdom dere må forvalte med bevissthet. Ta vare på friheten, for den er ingen selvfølge. La ikke velstandens likegyldighet kvele dens livsbetingelse. Den er som luften. Har man det rikelig enser man den ikke. Men blir den fratatt deg, må du kjempe for ditt liv! Ved denne spesielle anledning vil jeg gjerne overrekke Hennes Majestet, Dronning Sonja, på vegne av oss alle, en symbolsk liten gave den viser en av vårt folks skikker, som stedvis enda er levende på landsbygda. Folk delte gjerne sine goder med naboer, slekt og venner, som nytt brød ved kornhøst, slakt til vinterstid m.m., og det ble fraktet i flettekurver. Deres Majestet, ta i mot denne kurven som inneholder Ungarns mest karakteristiske rikdommer, fra kornåkrene, Tokajfjellet og slettelandet. Da vi kom hit for 50 år siden, delte det norske folk med oss av sitt brød, sitt liv og land. Det er derfor rett og rimelig at vi nå, som tegn på vår herkomst og vår integrasjon i det norske samfunnet, gir av vårt liv og vårt brød. Mange takk for oss alle. Oslo, dem 23. oktober 2006 På vegne av 56-ungarerne og deres familie, Lucia Maria Nagy, NUFOs formann

16 FESTMØTETS KONFERANSIER, JAHN OTTO JOHANSEN, HAR ORDET: Deres Majestet, Stortingspresident, Eksellenser, Mine damer og herrer. For ti år siden var vi samlet her i Universitetets Aula for å markere at det var 40 år siden folkeoppstanden i Ungarn. Den gang beæret Hans Majestet, Kong Harald, oss med sitt nærvær. I dag, ti år senere, er vår konge i Budapest sammen med europeiske statsoverhoder for å markere en av de viktigste begivenheter i Europas historie. Vi er beæret og takknemlige for at Hennes Majestet, Dronning Sonja, deltar i denne minnehøytidelighet. Norsk-ungarere og vi nordmenn som føler sterk tilknytning til Ungarn, setter stor pris på den solidaritet og støtt som Kongehuset alltid har vis oss. Jeg tillater meg å se dette også som en anerkjennelse av at ungarere etter ble så integrert; de skaffet seg god utdannelse på en fremragende måte, samtidig som de aldri glemte sitt ungarske opphav... Det var det internasjonalt kjente koret, Canto Armonico fra Debrecen, som åpnet denne festaften med Ungarns nasjonalsang, og deretter spilte Morten Carlsen og Wolfgang Plagge Joseph Joachims Ade. Morten Carlsen har vært solist med en rekke kjente orkestere, blant annet Oslo-filharmonien, og han har i flere år undervist ved Norges Musikkhøgskole og universitetet i Tromsø. Han er en av de vi skal takke for at Norge har en så enestående fin rekruttering av unge musikere. Wolfgang Plagge debuterte bare tolv år gammel som pianist og gjør seg i dag stadig med gjeldende internasjonalt som komponist. Wolfgang er jo atskillig yngre enn meg, men er også blitt grå i håret, så dere skjønner han er en særdeles kreativ og produktiv kunstner. Vi vil få høre ham flere ganger på denne festaften.. Så vil skuespilleren Morte Røhrt, som har hatt en rekke viktige roller ved våre fremste teatre og er sterkt opptatt av poesi, lese Sandor Marai s Engel fra Himmelen. Sandor Marai regnes i dag som en av de absolutt store i europeisk litteratur. Engel fra Himmelen skrev han i eksil julen 1956 inspirert av en av de mest kjente ungarske julesanger. Så synger Canto Armonico Drøm i det Fjerne (1957) av Adam Horváth og Lajos Bárdos, et verk som nettopp uttrykker lengselen etter frihet. Og til slutt i denne sekvens vil Emilie Holmen og Fredrik Paasche fra teaterlinjen ved Nissen Videregående skole fremføre For Fedrelandet i Liv og Død, en collage om diktaturets vesen og hendelsene i Ungarn, og den foreldreløse unggutten Pista som sitter i dødscellen.

17 Da han hentes for å bringes til retterstedet, sier han: Servusztok, vi møtes i Himmelen. Jeg er spesielt glad for at de unge er med oss om denne minnestund, for Europas historie forsømmes jo i norske skoler i dag. Etter dette sterke inntrykk vil jeg be forsamlingen reise seg og minnes ofrene med ett minutts stillhet... Takk!. Da jeg i redigerte diktsamlingen Til Ungarn for Det Norske Studentersamfund, fikk jeg Norges og Danmarks fremste lyrikere til å bidra. Fra Claes Gill kom Gloria Victis, som er det eneste dikt ville publisere, etter at de to samlingene Ord i jern og Fragment fra et magisk liv kom ut. Claes Gill minnes ofrene i frihestkampen, men like meget er han opptatt av de overlevende, de som skal leve videre, håpende intet, uten sitt hjertes siste slag. Ungarerne oversatte Gloria Victis til mange språk og har fortalt meg hvor viktig Ordet var for dem i denne vanskelige tiden. Wolfgang Plagge har satt musikk til Gloria Victis, som fremføres av skuespiller Morten Røhrt og Canto Armonico med Maris Berczelly på harpe. Maria Berczelly har i mange år vært solo-harpist ved Den Norske Opera og har spilt med noen av verdens fremste dirigenter, musikere og koregrafer. Så vil Stortingspresident Thorbjørn Jagland bringe en hilsen fra Stortinget. Jeg er glad for å ha nettopp Thorbjørn Jagland med oss i dag, for han er en av de norske politikere som har vært mest opptatt av demokrati og ytringsfrihet. En festaften uten klassisk ungarsk musikk ville være utenkelig. Nu vil vi få høre Zoltán Kodály s Ungarske Folkedanser, med Wolfgang Plagge på klaver og fiolinisten Annar Follesø. Annar Follesø er en av Norges fremste fiolinister, og er meget etterspurt, både som solist og kammermusiker. Follesø var den første norske fiolinsolist som fikk spille ved Festspillene i Salzburg. Så har jeg gleden av å gi ordet til Ungarns ambassadør, György Krausz. Ambassadør Krausz representerer hele den ungarske nasjon, selv om den i dag er sterkt splittet på grunn av de store politiske og økonomiske problemer. Men Ungarn er ikke det eneste av de Sentraleuropeiske land, som har vendt hjem til Europa, som har store problemer. Og vi i Vest er heller ikke perfekte; vi har også våre utfordringer i populismens tidsalder. Derfor synes jeg vi skal vise våre venner og allierte i Sentral- og Øst-europa og i Baltikum litt mer tålmodighet og storsinn enn vi gjør. Etterpå vil Trond Halstein Moe synge arien Mitt land, mitt land fra operaen Bank Ban, selve symbolet på Ungarns frihetslengsel, av Ferenc Erkel. Trond Halstein Moe er en av de mest benyttede solister i det norske operamiljø og er fast tilknyttet Den Norske Opera. Han spiller på et uvanlig bredt repertoarregister.. En ungarske festaften uten csardas ville også være utenkelig. Annen- og tredjegenerasjons norsk-ungarere familien Pintyi Dezső, Hajnal, Kriszta og Tamás vil glede oss med sin folkedans. Og så på ny, Canto Armonico, denne gang med folketonebearbeidelse av den store klassiske ungarske komponist Béla Bartók Brev hjem.. Når har vi så mange sang- og musikkinnslag her i aften, tror jeg det gleder vår kjære Dronning. For hun gjør en helt enestående innsats for norsk kunst og kultur, samtidig som hun viser den største interesse for kulturene i de land Hennes Majestet og Kongen besøker. Derfor er Dronning Sonja slett ikke fremmed for ungarsk musikkliv. Formannen i Norsk-Ungarsk Forening, Dr. Lucia Maria Nagy, vil avslutte vår festaften. Lucia og Wolfgang har denne gang, som for ti år siden, gjort en enestående innsats. Konferansier har begge ganger kunnet gå til dekket bord. Universitetets Aula, mandag den 23. oktober 2006

18 Om jubileumsuken og koret Brikkene begynte å falle på plass da sommeren var på hell. Det gjaldt programmet for en hel jubileumsuke og alle teknisk-praktiske spørsmål som måtte diskuteres og løses - bak kulissene. Den største biten i puslespillet for oss var omsorgen for det kjente vokalensemblet Canto Armonico og dets 15 medlemmer fra Debrecen i Ungarn. Fra tidligere besøk var vi allerede blitt kjent med en håndfull av sangerne, og vi gledet svært oss til besøket. Og gjensynsgleden var stor ved ankomsten til Gardermoen den 21. oktober. Foreningens medlemmer hadde åpnet hjemmene sine og tok imot gjestene med åpne armer under Norgesoppholdet. Canto Armonico under festforestillingen i Aulaen 23.oktober Feiringen av jubileumsuken begynte med forbønnsgudstjeneste og konsert i Uranienborg kirke, søndag 22. oktober kl Det var en verdig aften. Korets nydelige repertoar var dedikert frihetskampens deltagere og martyrer fra Mandag 23. oktober, som var selve minnedagen, startet koret dagen kl med å gi en vakker ramme til medaljeutdelingen i Den ungarske ambassaden. Derfra gikk veien direkte til forberedelsene i Universitetes Aula i Karl Johansgate. Ettermiddagens hektiske aktivitet der falt endelig til ro da høytidsstunden ble åpnet med Dronning Sonjas ankomst kl Festmøtet ble en storslagen, uforglemmelig stund, profesjonelt gjennomført. Derom var meningene enstemmige. Programmet gjengis i sin helhet i egen artikkel i bladet. Slitne, men takknemlige etter alle opplevelsene, kjørte vi hjemover - inntil vi oppdaget den stjerne-klare kveldshimmelen over våre hoder. Dermed ble det en ekstra snartur til Holmenkollen for å vise fram Oslo by night til en del av koret! Onsdag 25. oktober skulle koret i ilden igjen, denne gang i Metodistkirken i Drammen. Med blå himmel og i strålende solskinn ble vi fristet til å vise våre gjester et lite stykke Sørland utenfor Drammen og vi tok en spontan kjøretur til Svelvik midt på dagen. Og mens koret samlet seg etter en kort spasertur i landsbyens sentrum ble det klarert - mobilen er jo oppfunnet! - at noen av våre NUFO-venner i Svelvik var hjemme. Vi måtte da for all del ikke avvise invitasjonen, sa familien vi ringte til. Så svingte bussen inn i Strandgaten ved Drammensfjorden, for nok tid

19 til en smaksprøve på velsmakende frilandsdruer fra husveggen og en skål med ungarsk rødvin. Konsertprogrammet for kveldens konsert fikk en noe annen profil enn konsertene i Uranienborg kirke og i Aulaen. Koret øste av sitt enorme repertoar, et repertoar som favner fra middelaldermusikk til samtidsverker og folkemusikk. I en fullsatt kirke, med fin akustikk, kunne vi til fulle nyte sangen og musikken. Det var tydelig at artistene og publikum var på bølgelengde. Nok en gang takk til vertskapet og til alle som var til stede. På slutten av oppholdet, torsdag og fredag, fikk koret litt tid til sightseeing i Oslo før flyet deres lettet grytidlig lørdag, den 29.oktober. Metodistkirken i Drammen Vi takker for et kjempegodt samarbeid, og hjertegod omsorg for koret til alle gode venner og kjente samt naboer. Uranienborg kirke I Uranienborg kirke var programmet bygget opp rundt sentrale kirkemusikalske verker av ungarske komponister, mens publikum i Drammen fikk nyte godt av en ganske annen musikkprofil, der blant annet Wolfgang Amadeus Mozarts musikk stod i sentrum. Konserten ble en uforglemmelig opplevelse. Metodistkirkens vertskap tok vel i mot oss og la alt til rette for at kvelden skulle bli vellykket. Det vakre pro-grammet ble fremført med presisjon og skjønnhet. Mozart-stykkene ble akkompagnert av Wolfgang Plagge og han spilte også Fantasi i d-moll for klaver. Canto Armonicos herrer i fri utfoldese Med glede tenker vi tilbake på denne oktoberuken som vi så lenge forberedte oss til og ventet på. Liv Gjøtterud

20 Foreningens Styre har ordet: Kjære Medlemmer og kjære venner, Denne gang ble avisen lang og temavalget bestemt av årets begivenheter. Vi ber dere å lese dette julenummer med dette for øyet. Vanligvis begynner et førjulsbrev med gode juleønsker, som vi alt har ønsket dere et annet sted i bladet mens etter nyttår står det gjerne i første linje: Tusen takk for gaven vi fikk... Siden foreningen allerede har fått gaven fra dere i form av bidrag til 56-feiringen, til prosjektet som ble kalt;- Enda kan ingen tie..., ønsker vi med dette å fremføre en stor og hjertelig takk til alle givere! Allerede før den 23.oktober kom det inn en pen sum på prosjektets konto. Dette ga oss, først og fremst, håp om at vi kunne stå for våre viktigste økonomiske forpliktelser i forbindelse med festen. I tillegg fikk vi en viktig moralsk støtte gjennom den interessen giroene vitnet om. Inntil 12. oktober, da giverne ble registrert for å levere deres navneliste til trykking i festheftet, hadde vi alt 49 navn på den. Og kontoen fortsatte å øke. Helt til begynnelsen av desember kom det inn bidrag! I skrivende stund er ikke hele oppgjøret til regnskapet klart enda. Men ut fra det vi kan se, tør vi påstå at dette regnskapet vil kunne stå. Vi kommer tilbake og beretter om sluttresultatet i neste nummer av bladet før årsmøtet i mars Styret vil også rette en hjertelig takk til alle støttespillere, som uten vederlag har brukt mange timer av sin tid og sine krefter, åpnet sine hjem og sørget for koret, de 3 sjefskokkene som stelte middagsmaten, de som brukte sin bil til transport, de som sto bak kulissene under arrangementene, de som bidro med kaker og boller... listen over forskjellige former for hjelp er lang. Til sist, men ikke minst, hjertelig takk til våre ungdommer og barn og deres familier, som i vakre bunader gjorde festmøtet til en staselig høytid, der de tok imot Dronningen og gjestene. Takk til alle dere som var med oss i oktoberdagene! På gjensyn i 2007, kanskje kan vi møtes på familiefesten 20.januar. Styret Julen 2006 Og så en bønn fra styret: Vi holder på å bygge opp en database med medlemsadresser. Vi trenger sårt deres e-postadresser og eventuelle postadresser. Vær snill å sende oss en kjapp e-post på følgende adresse, så er vi sikret at dere fortsatt vil få motta informasjoner om foreningens liv og virke. Mange takk for bryderiet!! Norsk-Ungarsk Forening Postboks Bekkestua Epost: Besøk også vår hjemmeside:

21 Ordboken i nytt opplag! Norsk-ungarsk / Ungarsk-norsk lommeordbok Ny, utvidet og oppgradert ordbok med lommeparlør-del. Den populære lommeordboken er nå tilgjengelig i nytt opplag. Boken foreligger i kompakt og slitesterkt hardcover, 13,5 x 10 cm. Utgitt av NUFO - Norsk-Ungarsk Forening. Kan anskaffes i Norge gjennom henvendelse til NUFO Norsk-Ungarsk forening, Postboks 232, 1319 Bekkestua telf epost: Pris: kr.230,- Keresztes/Lund opplag 2005 ISBN Utgitt i 1996 av Norsk-Ungarsk Forening i anledning 40-årsminnet for oppstanden. Stadig like aktuell som kildeskrift for forståelsen av norsk-ungarernes skjebne. Pris: kr.150,- NUFO 1996 ISBN I anledning femtiårsminnet for oppstanden i 1956 gjengir Norsk- Ungarsk Forening (NUFO) her en samling relevante lyrikk- og prosatekster av norske og ungarske diktere. Pris: kr.50,- ISBN-13: ISBN-10:

22 András Simon en ungarsk grafiker med mange talenter Mange av leserne har sikkert lagt merke til de vakre illustrasjonene på side 2 i det foreliggende nummer av NUFO-info. Kunstneren er den begavede og produktive grafiker og tegner András Simon. Han er også mannen som skaffet til veie illustrasjonen på tittelbladet i NUFOs nye publikasjon FRIHET OG FEDRELANDSKJÆR- LIGHET (se annonse forrige side). Redaksjonen ønsker alle sine lesere en velsignet Julehøytid Simon ble født i Budapest 4.februar 1958 og er således et ektefødt barn av revolusjonstiden. Etter studier ved grafikklinjen på kunst-gymnaset mellom 1972 og 1976 arbeidet han en tid som illustratør på et lærebokforlag. Siden 1986 har han livnært seg som ettertraktet frilans-kunstner. Han er medlem av Ungarns Forening for Skapende Kunstarter og har mottatt priser og utmerkelser for sin kunst. Han ser på seg selv i hovedsak som grafiker, men arbeider også mye i akvarell og pastell. Siden 1995 har han også vært aktiv som forfatter, og hans første bok Nær kjærligheten er en vakker og inderlig skildring av de indre verdier og har vakt stor begeistring. Simons nettsted er et veritabelt virtuelt kunstgalleri. Bilder kan bestilles både derfra og direkte fra: Studio Galleri H BUDAPEST Várfok u. 12. II/ 8. Tel./Fax: (36-1) Epost: og et godt og fredfullt Nyttår!

23 Avslutningen på det offisielle festmøtet i Universitetets Aula 23. oktober i år: Familien Pintyi overreker Hennes Majestet Dronning Sonja en stor kurv med ungarske spesialiteter. Dette var en gest som Dronningen åpenbart satte meget stor pris på, og som samtidig markerte finalen på en særdeles vellykket kveld i Aulaen. Flere hundre mennesker hadde møtt fram og bidro sterkt til den høytidelige og festlige rammen rundt arrangementet. (Foto, her og alle andre bilder fra 23. oktober-festmøtet i dette bladet: Károly Buday) Norsk-Ungarsk Forening Postboks Bekkestua I REDAKSJONEN: Lucia Maria Nagy, red. Liv Gjøtterud Wolfgang Plagge Medlemskontingent 2006: Enkeltmedlem: Kr 250,- Honnør: Kr 150,- Familie: Kr 350,- Firma-abbonement: Kr 600,- Epost: ISSN NUFO Kirkeveien 75, 0364 Oslo Postgirokonto: Bankgirokonto:

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

70 HUBAY 150 NUFO INNHOLD. Kjære lesere... Bror Böjte... Jubileumsmarkeringen 23.oktober 1956 minnet.. Juleglede i diaspora. s. 12

70 HUBAY 150 NUFO INNHOLD. Kjære lesere... Bror Böjte... Jubileumsmarkeringen 23.oktober 1956 minnet.. Juleglede i diaspora. s. 12 13.årgang Nr. 3 NUFO Desember 2008 70 HUBAY 150 INNHOLD Kjære lesere... Bror Böjte... Jubileumsmarkeringen 23.oktober 1956 minnet.. Juleglede i diaspora. s. 2 s. 3 4 s. 5 8 s. 9 11 s. 12 Takk!..... En

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Laszló Pál Kiss (1923-2007); TRIO (gobelin) 12.årgang Nr. 1 April 2007 INNHOLD. Kjære lesere... Eggmaling. Syltetøy. Forslag til uttalelse... s.

Laszló Pál Kiss (1923-2007); TRIO (gobelin) 12.årgang Nr. 1 April 2007 INNHOLD. Kjære lesere... Eggmaling. Syltetøy. Forslag til uttalelse... s. 12.årgang Nr. 1 April 2007 Laszló Pál Kiss (1923-2007); TRIO (gobelin) Kjære lesere... Eggmaling. Syltetøy. Forslag til uttalelse..... INNHOLD s. 2 s. 3 s. 4 5 s. 6 7 Ridder Wolfgang..... Gløtt av Norge....

Detaljer

JENÖ HUBAY (1858 1937)

JENÖ HUBAY (1858 1937) 13.årgang Nr. 2 August 2008 JENÖ HUBAY (1858 1937) INNHOLD Kjære lesere... In memoriam Henning Astrup... Edle Astrup Hubay. Hubay-Liszt-utstilling s. s. s. s. 2 4 5 7 8 12 Ny ungarsk ambassadør i Oslo.

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

4-2008 TSJEKKOSLOVAKIA - 40 ÅR ETTER. Av Jahn Otto Johansen THE NORWEGIAN ATLANTIC COMMITTEE

4-2008 TSJEKKOSLOVAKIA - 40 ÅR ETTER. Av Jahn Otto Johansen THE NORWEGIAN ATLANTIC COMMITTEE THE NORWEGIAN ATLANTIC COMMITTEE 4-2008 TSJEKKOSLOVAKIA - 40 ÅR ETTER Av Jahn Otto Johansen Sikkerhetspolitisk Bibliotek 4-2008 Sikkerhetspolitisk Bibliotek Sikkerhetspolitisk Bibliotek Nr. 4-2008 Jahn

Detaljer

«I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.» Luk. 2:11

«I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.» Luk. 2:11 Pris. kr. 50,- De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Julen 2009 Årgang 105 «I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.» Luk. 2:11 Til: Hilsen: Med ønske om en velsignet julehøytid!

Detaljer

Beretninger om Abdu l-bahá

Beretninger om Abdu l-bahá Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAGS STUDIESERIE NR. 6 Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAG OSLO 1991 Redigert av Gloria Faizi etter et manuskript stilt til rådighet av Nasjonalt Åndelig Råd

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Nær døden opplevelser

Nær døden opplevelser Kommentar: Denne artikkelen ble ferdig skrevet i oktober 1995. For det meste er det utdrag fra bøker som omhandler nær døden opplevelser. Historiene til de som har hatt disse opplevelsene har jeg latt

Detaljer

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2008 Årgang 104 Misjonshuset tar form Vennene på Misjonshuset Moss har mye å glede seg over. Deres nye lokale begynner virkelig å ta form, og misjonær

Detaljer

Sj SibboÅrgang67l-seeptembert2015 Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria

Sj SibboÅrgang67l-seeptembert2015 Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria S Årgang Sjibbolet 67 - september 2015 Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria LEDER Stiftelsen Beit Betania Org. Nr. 885825702 Boks 70,

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

PÉCS EUROPEISK KULTURHOVEDSTAD 2010. 14.årgang Nr. 3 Desember 2009 INNHOLD

PÉCS EUROPEISK KULTURHOVEDSTAD 2010. 14.årgang Nr. 3 Desember 2009 INNHOLD 14.årgang Nr. 3 Desember 2009 PÉCS EUROPEISK KULTURHOVEDSTAD 2010 Kjære lesere... Aktuelt... Ungarske juletradisjoner.. Europeisk kulturhovedstad 2010 Urangruven i Pécs.. INNHOLD s. 2 s. 3 s. 4 5 s. 6

Detaljer

NR. 3 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 3 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 3 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Vekkelse ved Guds Generaler.

Vekkelse ved Guds Generaler. Del 9.B. Vekkelse ved Guds Generaler. Alma Halse. "I troens lydighet". Alma inntar sin plass i lydighet av sitt kall, etter flere år i kamp om å komme inn i Guds fullkommen vilje, så endelig, med mange

Detaljer

Nr. 1-2015 Godt nytt år!

Nr. 1-2015 Godt nytt år! Nr. 1-2015 Godt nytt år! Kristent arbeid blant blinde og svaksynte FRA MOTEKLÆR TIL SØPPELFYLLING AV BIRGIT NERSTEN LOPACKI, AGENDA 3:16 Hun er lavmælt og trenger seg ikke på. Likevel fyller hun rommet.

Detaljer

Den Profetiske Røst. 15 års jubileum Den profetiske tjenesten. 5 års jubileum Brølende lam. 10 års jubileum Den profetiske røst. 10.

Den Profetiske Røst. 15 års jubileum Den profetiske tjenesten. 5 års jubileum Brølende lam. 10 års jubileum Den profetiske røst. 10. BRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENTER FOR VEKKELSE OG REFORMASJON Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.4/2008 Pris NOK 80,00 10.årgang

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår.

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2010 Årgang 106 Kristi Menighet i Fredrikstad har markert sitt 125 års jubileum 2011. LES MER SIDE 2-4 Damene i fokus i Kristiansand og på Karmøy.

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Velsignet være han som kommer i Herrens navn

Velsignet være han som kommer i Herrens navn K A T O L S K K I R K E B L A D N R. 6-2 0 1 2 Velsignet være han som kommer i Herrens navn DEN HELLIGE FAMILIE. FOTO: ISTOCKPHOTO.COM g SEGL Katolsk arsskrift s. 3 g Vår mann på synoden s. 4 g Tre ferske

Detaljer

magasinet Tiden er inne for profetisk TV side 5

magasinet Tiden er inne for profetisk TV side 5 magasinet nr. 2/2012 14. årgang Den profetiske røst Mulighetenes dører Død vil bringe nytt liv. Ikke bare å dø fra en syndfull natur men også å dø fra gamle måter å operere på og gamle «tros system» som

Detaljer

Talene i Longyearbyen 17. mai 2015

Talene i Longyearbyen 17. mai 2015 Talene i Longyearbyen 17. mai 2015 Nedenfor kan du lese de offisielle talene som ble holdt i Longyearbyen på 17. mai 2015 - Tale ved 22. juli-minnesmerket utenfor Svalbard Kirke v/kristin Furu Grøtting

Detaljer

Lederen tar ordet. Brenn flyktningeleirene og reis hjem!

Lederen tar ordet. Brenn flyktningeleirene og reis hjem! Fredsviljen bladet for engasjerte fredsfolk Kalender ALPICOM-møte 15.-19.07 Våre Europeiske samarbeidspartnere i ALPICOM prosjektet kommer til Lillehammer for å utveksle erfaringer og tanker om fredsundervisning

Detaljer

SUDAN: INFORMASJON HISTORIER BØNNER. Norges kristne råds skriftserie nr 7, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-019-8

SUDAN: INFORMASJON HISTORIER BØNNER. Norges kristne råds skriftserie nr 7, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-019-8 SUDAN: INFORMASJON HISTORIER BØNNER Norges kristne råds skriftserie nr 7, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-019-8 Innhold FORORD 3 INFORMASJON Stein Erik Horjen: Afrikas lengste krig 4 STEMMER FRA

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

JESUS OG ESSEERNE. Dolores Cannon. Innholdsfortegnelse

JESUS OG ESSEERNE. Dolores Cannon. Innholdsfortegnelse Dolores Cannon JESUS OG ESSEERNE Utgitt første gang i 1992 Trykt på nytt i 1993 av GATEWAY BOOKS The Hollies, Wellow, Bath, England. Copyright Dolores Cannon, 1992 Copyright norsk utgave: Solveig J. Hansen,

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer