UKE DATO DAG HVEM HVA TID ANSVARLIG Oppstart prosess med rektor på u.skolen 40 Velge valgfag 41 Høstferie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UKE DATO DAG HVEM HVA TID ANSVARLIG Oppstart prosess med rektor på u.skolen 40 Velge valgfag 41 Høstferie"

Transkript

1 UKM i sentrum 1

2 Bakgrunn Ungdommens kulturmønstring (UKM) har de siste årene vært i en bølgedal med varierende oppslutning. Kultur ønsket derfor å samarbeide med Brumunddal ungdomsskole om et pilotprosjekt med utgangspunkt i UKM som et valgfag for 8.-trinns elever ved skolen. Elevene har gjennom valgfaget arrangert UKM i samarbeid med enhet for kultur og profesjonelle aktører. Dette oppleves som positivt fordi en får tilført mye kompetanse inn i skolen, bruke tid på kunst og kultur gjennom UKM-verksteder, tilføre arrangementskompetanse i skolen og økt eierskap til arrangementet. Hovedmålet med prosjektet var et enda mer ungdomsstyrt arrangement, eierskap til arrangementet, øke antallet deltakere og større bredde i kunstuttrykk. Å forene kulturfelt og skolesystem er komplekst. Derfor er det viktig å etablere gode modeller for hvordan kulturuttrykk skal få plass i skolen. Av erfaring vet vi at det er vanskelig å gi dette feltet plass på lik linje med andre fag. Gjennom prosjektarbeid, tverrfaglig forankring og daglig oppfølging vil kunst og kulturuttrykk kunne prege skolehverdagen. Videre er det viktig å nå pedagogene i skolen som sitter med kompetanse innen faget. For selv om mye handler om skoleledelse handler like mye om at det finnes personer på den enkelte skole som gjennom kompetanse klarer å gjøre elever, kollega og ledelse bevisste på kulturfeltets egenverdi. Med faglig kompetanse i bunn, evne til å se helhet samt evne til samarbeid på tvers av enheter åpner det seg nye muligheter for kulturfeltets plass i skolen. Skole er sosialt utjevnende og har derfor en svært viktig samfunnsoppgave i å gi alle barn muligheten til å oppleve gleden ved å uttrykke seg gjennom ulike kulturuttrykk. Kulturell kapital er en del av dannelsen. Gjennom prosjekter som UKM kan en unngå at denne kompetansen blir forbeholdt mindretallet. Kjernen i prosjektet er workshops fordelt utover hele prosjektperioden. Disse samlingene hadde som mål å gi elevene en felles grunnforståelse og kompetanse innen kulturuttrykk og arrangementsutvikling. Videre følger oversikt over innholdet i gjennomføringen av prosjektet. 2

3 Gjennomføring UKE DATO DAG HVEM HVA TID ANSVARLIG aug/sept Oppstart prosess med rektor på u.skolen 40 Velge valgfag 41 Høstferie okt Innsendning søknad Svar på søknad 07.nov Møte med ansvarlig lærer nov Torsdag Presentasjon ukm på u.skolen Marthe + fylkesprodusent Karoline Amb nov Torsdag Workshopdag på Prøysenhuset 6 profesjonelle instruktører + Solbjørg og Marthe Juleferie 2 08.jan Torsdag Alle Workshop - arrangementskurs 1 time Lene Neby + Solbjørg og Marthe Arr.gruppa Workshop - arrrangementskurs 2 timer Lene Neby + Solbjørg og Marthe Lyd/lys gruppa Workshop - hos bedrift Hele dagen Bjørnar Bakke 3 13.jan Tirsdag Kult.skoleansatte Pres. av ukm og valgfaget for kulturskolen 1/2 time Solbjørg og Marthe 15.jan Torsdag Alle Workshop - drama 1 time Trine N. Lørum og Hillevi Skalmerud Skuespill/dans/konf. Worskhop - drama 2 timer Trine N. Lørum og Hillevi Skalmerud Design/redesign Workshop - kostyme 2 timer Sylvia Denais 4 22.jan Torsdag Musikere Workshop - band 3 timer Hallvard Bjørkås 5 Ingen workshop 6 05.feb Torsdag Alle Workshop - dans 3 timer Denice Solberg og Anton Swerkström 7 12.feb Torsdag Skuespill/dans/konf. Workshop - lage vignettdans 3 timer Trine N. Lørum og Hillevi Skalmerud 8 Vinterferie 9 26.feb Torsdag Konferansierer Workshop - skrivekurs 3 timer Asle Berteig Musikere Workshop - band 3 timer Mari Skeie Ljones Design/redesign Workshop - kulisser 3 timer Sylvia Denais mar Onsdag Et utvalg elever Forberedelser lokalmønstring 05.mar Torsdag Et utvalg elever Lydprøver lokalmønstring Dag/kveld 06.mar Fredag Et utvalg elever Gjennomføring lokalmønstring Dag/kveld 3

4 Gjennomføringen av prosjektet kan ses i tre deler: 1) Oppstart med kick-off 2) Workshops 3) Arrangementsgjennomføring Innholdet i de tre delene ble kontinuerlig tilpasset prosessen og justeringer ble foretatt underveis. 1) Oppstarten Påmelding til valgfagene Sal & scene og Design & redesign ble gjennomført av ungdomsskolen rundt høstferietider. I etterkant av dette valget ble det avholdt et møte mellom ansvarlig lærer fra ungdomsskolen og de to koordinatorene for UKM-valgfag prosjektet. Fokus her var å utarbeide et workshopopplegg for elevgruppene og planlegge et kick-off. I slutten av november ble det holdt et informasjonsmøte for valgfagelevene. Her fikk elevene en presentasjon av UKM generelt v/ fylkesprodusent Karoline Amb og om pilotprosjektet spesielt ved en av koordinatorene. Uken deretter ble det arrangert en workshopdag for begge valgfagene og med bortimot 60 elever på Prøysenhuset. Som forberedelse til denne dagen ble det i forkant foretatt en inndeling av elevene i grupper ut fra ønsker og interesse med bakgrunn i ulike UKM-arbeidsoppgaver/roller. Med bakgrunn i disse gruppeønskene oppstod følgende grupperinger med tilhørende innleide instruktører: Lyd og lys/scenearbeid: m/ Bjørnar Bakke Skuespillere/dansere: m/ Trine Nyhus Lørum og Hillevi Skalmerud Manus/økonomi og reklame/markedsføring: m/ Bjørnar Bakke Musikk/band/kor/sang: m/ Frode Berntzen og Mari Skeie Ljones Rekvisitter, kulisser, sminke og kostyme: m/ Sylvia Denais 4

5 2) Workshopene Vintermånedene januar til mars bestod av tett ukentlig oppfølging både av koordinatorer og instruktører. I løpet av denne perioden fikk ungdomsskolen til sammen ti workshopbesøk med ulike profesjonelle instruktører. Workshopene skulle danne grunnlaget for gjennomføringen av lokalmønstringen den 6. mars. Instruktørenes oppdrag bestod i å gjøre gruppene arrangementsklare med hva det innebar av musikalske og sceniske forberedelser, samt legge til rette for gode veiledende rammer i elevenes eget forberedelsesarbeid. Både i forkant og i etterkant av hver torsdag ble det utvekslet erfaringer med instruktørene og koordinatorene. En tett oppfølging og dialog her viste seg å være nødvendig, både for å utveksle erfaringer og for å tilpasse opplegget. Slik ble det også dannet et best mulig grunnlag for videre utarbeidelse av prosjektet og etter hvert også selve arrangementet. Et eget møte ble også avholdt mellom valgfaglærerne og koordinatorene, hvor oppgaver tilknyttet selve arrangementet ble fordelt. Når det gjelder informasjonsarbeidet vedrørende eksterne UKMdeltakere, påmelding og innleide, profesjonelle lyd- og lys ansvarlige, ble dette tatt hånd om av koordinatorene. Videre følger en kort oversikt over et utvalg av workshopene. Kostyme Sylvia Denais: skredder og kostymedesigner med spennende oppdrag som bl.a. å produsere hovedrollekostymene til Peer Gynt-spelet på Gålå. Sylvia jobbet med Design og redesign elevene også under kick-off``en på Prøysenhuset, der produksjonene og ideene blomstret i et imponerende tempo hos elevene. På workshopen i januar fortsatte hun denne prosessen i tillegg til å ha med seg materialer for ytterligere kreative produksjoner. Fra å tenke kostymer og sminke i januar, var oppdraget i februar mer arrangementsfokusert og oppdraget da var å tenke kulisser og scenedekor. 5

6 Danseworkshop Denice Solberg og Anton Swerkström: Denice og Anton brenner for dans. Stilen er hiphop/urban inspirert med deres personlige preg. Denice og Anton gav samtlige valgfagselever en inspirerende økt med hard jobbing og masse danseglede. Samtlige ungdommer hang med og kastet seg ut i dansen, gutter som jenter. I utgangspunktet var tanken at økta skulle munne ut i et danseresultat, men instruktørene endret opplegget to minutter før de startet, da de så og kjente at energien til den store gruppa ikke passet opplegget de hadde forberedt. På strak arm gjennomførte de derfor et mer tilpasset opplegg som hadde fokus på inspirasjon og danseglede framfor vanskelige trinn og terping. I etterkant av økta tok flere av elevene kontakt med instruktørene både med spørsmål om låtvalg til det de hadde gjennomgått og om hvor de underviser til daglig. Bandworkshop Frode Berntzen: gitarist, komponist og musikkprodusent. Driver eget studio på Hamar. Mari Skeie Ljones: felespiller fra Lillehammer, bosatt i Oslo. Hallvard Bjørkås: er musiker, komponist og cand.philol. med hovudfag i musikk. Han er selvutnevnt musikkdetektiv og utvikler av konseptet Vidunderlyd. Da Frode ble forhindret i å følge opp med en workshop etter kick-offet, tipset han oss om Hallvard som tok oppdraget på strak arm. Etter en workshop-økt med bandet hadde de skapt sin egen låt «Sommerferie i Brumunddal» som de meldte på til lokalmønstringen, og det med nesten kun ferske musikere i bandet (med unntaket av trommeslageren). Mari jobbet med å videreutvikle låtene, gjøre elevene trygge og scenisk uttrykk. Hun hadde også hovedansvaret for husbandet under selve arrangementet. 6

7 Drama/teater Hillevi Skalmerud Larsson: utdannet danse- og teaterpedagog. Arbeider som frilans danser og skuespiller, samt dansepedagog. Trine Nyhus Lørum: har utdannelse innen drama og samtidsdans. Arbeider som frilans scenekunstner og teaterlærer i kulturskolen. Trine og Hillevi var innom ungdomsskolen ved to anledninger etter at de først ble kjent med gruppen under kick-off``en på Prøysenhuset i november. Første workshop i januar hadde fokus på dramaøvelser, der målet var å gjøre ungdommene tryggere både på seg selv og hverandre. Her jobbet elevene både en og en og i større og mindre grupper. Første økt var med alle valgfagselevene, mens de i andre økt jobbet med skuespillere, dansere og konferansierer. Under workshopen i februar var oppdraget å skape en dansevignett sammen med skuespiller/danser/konferansier-gruppen. Målet var resultatfokusert og gruppa skulle selv melde på innslaget til UKM-mønstringen. Skrivekurs Asle Berteig: kultursjef i Ringsaker kommune. Asle kom inn og veiledet de to konferansierene både i oppsett, innhold og uttrykk hva gjelder en konferansiers oppgave. Konferansierene fikk 7 tett og god oppfølging og viet mye av tiden sin den siste uka til dette arbeidet. De ble også deltakere under fylkesmønstringen.

8 Arrangørene Lene Neby: prosjektleder i Ringsaker kommune Lene jobbet med hva som er viktig i planlegging og gjennomføring av et arrangement. Hun jobbet bevisst med at elevene selv skulle føle ansvar for fremdriften i prosjektet. Vi observerte at flere elever hadde god nytte av denne måten å jobbe på og ble mer og mer selvstendige i arbeidet. For å skape trygge rammer var Lene også med under selve arrangementet, men det var elevene som sto for gjennomføringen av oppgavene som måtte gjøres. Arrangørgruppen hadde også ansvaret for markedsføring og kontakt med pressen. Saken fikk dekning både i Ringsaker Blad, Hamar Arbeiderblad og Gudbrandsdølen Dagningen. LENKER: html UKM html EB.html https://bruskavisa.wordpress.com/2015/02/ 8

9 3) Arrangementet Fredag 6. mars ble lokalmønstringen avholdt med til sammen nærmere 80 ungdommer på og bak scenen. På grunn av en tett tidsplan og mange deltakere ble det kun gjennomført en rask gå-prøve med innslagene torsdag ettermiddag før lydprøvene. Deltakere ble veiledet av valgfag-ungdommer fra oppholdssted backstage og fram til scena som sikret gode rammer i kulissene og glidende overganger. Ungdommene hadde oppgaver som kafeansvarlige, billettører, inspisienter, artistansvarlig, backstageansvarlig, utstillingsansvarlig, blomsteransvarlig, jury-vert og presse-vert for å nevne noe. Arbeidsoppgavene var fordelt av arrangørgruppa, og de hadde selv også ansvar for å gjøre innkjøp. Se video her 9

10 Innhold og erfaringer I sum har prosjektet opplevdes som svært positiv og gitt det lokale UKM arrangementet et løft. Vi møtte likevel noen utfordringer underveis i prosessen. Fordi vi kom sent inn som en del av valgfagstilbudet hadde elevene allerede valgt hvilke emner de ønsket. Vi slo derfor sammen valgfagene «Sal og scene» og «Design og redesign.» Noen av elevene opplevde det som vanskelig å se sin rolle i forhold til UKM- arrangementet. Fra en annen side sett var det mange elever som ikke hadde kunnskap om innholdet i UKM og dernest ikke ville meldt seg på et UKM-valgfag. På det viset fikk alle elevene økt kunnskap, forståelse og eierskap til arrangementet uavhengig av bakgrunnskunnskap. Vi startet prosjektet med en hel verkstedsdag ved Prøysenhuset. Rammen for undervisningen har betydning og vi ønsket derfor å gjennomføre denne dagen utenfor skolen. Vi observerte at elevene var engasjerte, nysgjerrige og overrasket over det de ble tatt med inn i. På dette tidspunktet var det nok likevel svært få som knyttet aktiviteten til UKM. De fikk likevel en smakebit av hva UKM kan inneholde og gode ideer for hvordan de kunne jobbe videre selv. Elevene fikk gjennom prosjektet arrangementserfaring som er nyttig i svært mange sammenhenger. Elevene ved åttende trinn er relativt unge. Dette kan by på noen utfordringer med tanke selvstendighet og gjennomføringsevne. På den annen side erfarte vi at elevene var svært entusiastiske. Dette viser at deres unge alder kan være en fordel med tanke på at de som utgangspunkt er åpne, ukritiske og fordomsfrie. Skolen vil i tiden fremover dra nytte av at elevene i åttende klasse allerede innehar arrangementskompetanse. Disse elevene vil i så måte være en ressurs for skolens kulturarrangement gjennom hele ungdomsskoleløpet. Samtidig ser vi at UKMs innhold vil kunne være en del av flere fag. Konseptet UKM inneholder alle kunstuttrykk, muntlig presentasjon, planlegging, gjennomføring, markedsføring, salg og stor grad av samarbeid og samhandling. Workshopene som var fordelt utover i prosjektet var også en viktig forutsetning for fremdriften. Noen av workshopene fungerte svært bra, men fordi det tok tid å etablere eierskap i prosjektet hos lærere og elever møtte vi noen utfordringer. Hovedgrunnen til at det tok tid å etablere eierskap var at vi kom for sent inn. Dersom vi hadde etablert kontakt og kommunisert tanker omkring UKM ved et tidligere tidspunkt hadde dette fått tid til å modne hos elevene. Elevene ble på mange måter kastet inn i prosjektet. Vi ser også at prosjektet burde vært formidlet lærerne skoleåret i forkant, slik at det hadde hatt bedre tid til forberedelse for egen del og ut til elevene. Gjennom prosjektet har vi hele veien balansert mellom en resultatorientert prosess og vissheten om at prosessen i seg selv er det viktigste. Samtidig er dette første runde. I denne runden har veien blitt til underveis, vi har tillatt oss kaos innenfor gitte rammer. Vi har opplevd at dette har vært fruktbart, og at elevene tilnærmet seg kunnskap på en annen måte enn det som er vanlig praksis. Det er gjennom egen erfaring en lagrer kunnskap best. Vi valgte f.eks. ikke å gripe inn når elevene tok valg som ville gi dem utfordringer under arrangementet. På det viset fikk de muligheten til å løse de utfordringene som dukket opp underveis. Nyttig erfaring å ha med seg videre i livet. Noen elever hadde et brennende engasjement og tidlig i prosessen en stolthet for arrangementet. Vi så underveis at vi slet med å fordele arbeidsoppgaver godt. Dette henger sammen med at noen av elevene følte at faget ikke levde opp til det de i utgangspunktet hadde valgt (i og med at vi slo sammen to andre valgfag), at de var usikre på egen rolle og evnen til å jobbe selvstendig. Vi mener dette vil løse seg ved at vi kommende skoleår vil definere et 10

11 valgfag som heter UKM og at elevene vet hva innholdet i faget er. For å gi valgfaget større faglig tyngde og en mer solid grunnmur fortsetter vi valgfaget for de samme elevene skoleåret som kommer. Etter dette gjør vi en vurdering på om faget skal tilkomme 8.eller 9.trinnselevene. Veien videre Brumunddal ungdomsskole har søkt om kommunale DKS midler til gjennomføring av valgfaget kommende år. De skriver i sin søknad: «Vi ønsker skoleåret 2015/2016 å tilby elever ved 9.trinn UKM (Ungdommens Kulturmønstring) som valgfag. Vi ønsker å videreutvikle valgfaget i tråd med de erfaringer samarbeidet med kulturetaten har gitt oss inneværende år.» Skolen ønsker å bruke kompetanse fra forfattere, kunstnere og musikere inn i prosjektet. Vi ser det som svært positivt at skolen ønsker å videreføre faget og at de anser UKM som en del av sitt DKS-arbeid. Etter vårt syn er det hensiktsmessig at UKM, DKS, kulturetat og kulturskole i større grad enn i dag forenes. Fordi UKM favner bredt mener vi at UKM kan sees på som navet i kulturaktivitet og tiltak inn mot barn og unge. Vi må møte ungdommene der de er. Det jobbes i disser dager med et utkast til læreplan for valgfaget UKM. Når denne er ferdigstilt vil den være tilgjengelig for alle kommuner som ønsker å prøve ut Ringsakermodellen. Denne vil bli ettersendt. 11

12 Regnskap for UKM pilot 2014/15 Honorar Honorar Honorar 958 Honorar Honorar Honorar Honorar 780 Honorar Honorar Arbeidsressurs/ Administrasjon* Div. innkjøp materiell Reise og diett Innleide lærekrefter internt Husleie Sum UKM-valgfag * Vi har brukt vesentlige ressurser under hele prosessen med valgfaget. Det er vanskelig å komme med nøyaktig tallmateriell, men ansvarlige for prosjektet har vært med i undervisningen hver uke i perioden januar til mars. 12

Elevbedrift i valgfaget produksjon for sal og scene

Elevbedrift i valgfaget produksjon for sal og scene Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget sal og scene

Elevbedrift i valgfaget sal og scene Elevbedrift i valgfaget sal og scene Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer i kunsten er i stadig utvikling og kan sprenge grenser. Samtidig bidrar kunst til å bygge broer mellom

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17

Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17 Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17 Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Ida Skaret Fjøseide og Tina Opdal Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til

Detaljer

Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17. Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal

Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17. Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17 Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til

Detaljer

Informasjon om eleven

Informasjon om eleven A Informasjon om eleven Til våre nye 8. klassinger og deres foresatte Velkommen til Ytrebygda skole. Det ligger et spennende skoleår foran deg og oss, og vi ser fram til å bli kjent med deg. For å kunne

Detaljer

«Det gjemmer seg i deg»

«Det gjemmer seg i deg» TITTEL «DET GJEMMMER SEG I DEG» En DKS-produksjon for 1. trinn, med Visuelle kunstfag og Drama som fagområde. Laget av kunstpedagoger fra Bodø kulturskole: Janne Vik Lossius, Henriette Nilssen Bakken,

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/16

Plan for DKS skoleåret 2015/16 Plan for DKS skoleåret 2015/16 Den kulturelle skolesekken i Åmot kommune Besøksadresse: Torget 1 postadresse: Torget 1 telefon: 62434044 faks: epostadresse: postmottak@amot.kommune.no hjemmeside: Amot.kommune.no

Detaljer

Årsplan for kulturskolen Skoleåret For Loppa kommune Siw Jensen, leder

Årsplan for kulturskolen Skoleåret For Loppa kommune Siw Jensen, leder Årsplan for kulturskolen Skoleåret 16-17 For Loppa kommune Siw Jensen, leder Hva er kulturskole? ÅRSPLAN FOR LOPPA KOMMUNE 2016 17. Kulturskolen er et kommunalt opplærings-, aktivitets- og opplevelsessenter

Detaljer

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole. RUSK og RASK kampen om søppeldynga!

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole. RUSK og RASK kampen om søppeldynga! Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole RUSK og RASK kampen om søppeldynga! 1. Tittel på prosjektet, skolens navn og hjemmeside RUSK og RASK kampen om søppeldynga

Detaljer

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE Evaluering av: SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE - En dag om samfunnsengasjement, for på sikt å øke rekruttering til lokalpolitikk Et tiltak i Løten kommunes deltakelse i prosjektet Utstillingsvindu for

Detaljer

Veitvet story 3. Elever fra barnetrinnet danser Super Mario. Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no

Veitvet story 3. Elever fra barnetrinnet danser Super Mario. Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Veitvet story 3 Elever fra barnetrinnet danser Super Mario Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2009 Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013/14 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Bente Aasheim (Animasjon i skolen) Maria Veie Sandvik og Iselin Lindstad

Detaljer

Veitvet story 2 Jubileumsforestilling Veitvet skole 2008

Veitvet story 2 Jubileumsforestilling Veitvet skole 2008 Veitvet story 2 Jubileumsforestilling Veitvet skole 2008 Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2007 Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

VALGFAG 8. TRINN INFORMASJONSHEFTE. Produksjon av varer og tjenester. Fysisk aktivitet og helse

VALGFAG 8. TRINN INFORMASJONSHEFTE. Produksjon av varer og tjenester. Fysisk aktivitet og helse SKI UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015/16 VALGFAG 8. TRINN INFORMASJONSHEFTE Design og redesign Forskning i praksis Sal og scene Produksjon av varer og tjenester Fysisk aktivitet og helse Bakgrunnen for nye valgfag

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning Tekst og foto: Ingvild Festervoll Melien Mars 2015 I Bodø går voksne på kurs for å lære av ungdommen. FRUKT står det med store bokstaver. Gul skrift på rød bakgrunn. Man ser det på hettegensere, bærenett,

Detaljer

Valgfag på Levanger ungdomsskole. «Aill ska få sjansen»

Valgfag på Levanger ungdomsskole. «Aill ska få sjansen» Valgfag på Levanger ungdomsskole «Aill ska få sjansen» Valgfag er et fag du har to timer i uka. Du får komme med ønsker om hvilket fag du skal ha disse timene. Målet med valgfagene er at du skal oppleve

Detaljer

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016 TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGSFAG Valget er for 3 år Alle elevene fra 8. årstrinn og ut ungdomsskolen skal ha 227 timer (a 60 min)

Detaljer

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008 NORDSTRAND SKOLE

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008 NORDSTRAND SKOLE Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008 NORDSTRAND SKOLE 1. Grenseløs dans på Nordstrand skole www.nordstrand.gs.oslo.no 2. Kort omtale av prosjektets innhold Deltakere i

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Løten kommune Besøksadresse: Kildevegen 1 postadresse: Postboks 113 telefon: 62564000 faks: 62564001 epostadresse:

Detaljer

VALGFAGSTILBUD ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/15 8.,9. OG 10.TRINN

VALGFAGSTILBUD ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/15 8.,9. OG 10.TRINN VALGFAGSTILBUD ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/15 8.,9. OG 10.TRINN Medier og informasjon Utgangspunktet for dette valgfaget er å lage en nettbasert skoleavis. Vi kommer til å lære om rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

SAL OG SCENE. Formål med faget

SAL OG SCENE. Formål med faget SAL OG SCENE Formål med faget Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige

Detaljer

UKM - Ungdommens Kulturmønstring

UKM - Ungdommens Kulturmønstring UKM - Ungdommens Kulturmønstring 2015-2017 HVA ER UKM? UKM ER EN AV DE TRE STØRSTE SATSINGENE PÅ UNGDOMSKULTUR I NORGE OG TAR MÅL AV SEG Å VÆRE NORGES STØRSTE VISNINGSARENA FOR UNGE TALENTER. UKM skal

Detaljer

DANSEPRODUKSJON I VALGFAGET SAL OG SCENE 8-10.TRINN

DANSEPRODUKSJON I VALGFAGET SAL OG SCENE 8-10.TRINN DANSEPRODUKSJON I VALGFAGET SAL OG SCENE 8-10.TRINN Av Cecilie Haugseth og Arild Johnsen, KKS Foto: Øystein Gjønnes 1 TITTEL Danseproduksjon i valgfaget Sal og scene, 8-10.trinn. BAKGRUNN Dette undervisningsopplegget

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Samarbeidsavtalen

Samarbeidsavtalen Samarbeidsavtalen 2012-2015 Politiske føringer Stortingsmelding 10 ( 2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking Stortingsmelding 20 ( 2012 2013) På rett vei kvalitet og mangfold i fellesskolen NOU- Kulturutredningen

Detaljer

Samarbeidsavtalen 2012-2015

Samarbeidsavtalen 2012-2015 BODØPILOTEN Samarbeidsavtalen 2012-2015 Formål Sammen skal vi øke barn og unges motivasjon og interesse for læring, ved å stimulere kreativitet og bruk av estetiske sans i opplæringen i skolene og barnehagene

Detaljer

KURS VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN L Æ R Å S P I L L E! KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER E L.

KURS VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN L Æ R Å S P I L L E! KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER E L. KURS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS L Æ R Å D A N S E B A L L E T T! K U N S T H Å N DV E R K D A N S T E AT E R L Æ R Å S P I L L E! E L. B

Detaljer

Lys og skygge, gresk mytologi Stjerner og planeter. Eventyr og alver

Lys og skygge, gresk mytologi Stjerner og planeter. Eventyr og alver Plan for scenekunst, 2009-2010 Temaet vi jobber med dette skoleåret har vi kalt: Himmeldryss! Dette inneholder bl.a.: Gresk mytologi, eventyr, alver, stjerner og planeter Emne: Kunst Eventyr om alven og

Detaljer

Sammen er vi sterke - en forestilling om vennskap.

Sammen er vi sterke - en forestilling om vennskap. Kringsjå Skole 4.trinn Sammen er vi sterke - en forestilling om vennskap. FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2014/15 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Dramapedagog Linn Skansen. Kunstnerisk

Detaljer

Fagfeltet Grafisk Design på Skjeberg Folkehøyskole har siden 2007 hatt gatekunst

Fagfeltet Grafisk Design på Skjeberg Folkehøyskole har siden 2007 hatt gatekunst SPEAK OUT RAPPORT. Bakgrunn: Fagfeltet Grafisk Design på Skjeberg Folkehøyskole har siden 2007 hatt gatekunst som et sentralt tema. NF inviterte i mai 2010 til informasjonsseminar der Camilo Heredia fra

Detaljer

Realfagsstrategi Trones skole

Realfagsstrategi Trones skole Realfagsstrategi Trones skole 2016-2019 1 2 Bakgrunn for planen Sandnes er en av 34 kommuner som Utdanningsdirektoratet har valgt ut til å være realfagskommuner i 2015. I følge kunnskapsminister Torbjørn

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

www.ukm.no/pl3730 @UKMTromso UKM Tromsø Program 934 19 278 22-28.Feb

www.ukm.no/pl3730 @UKMTromso UKM Tromsø Program 934 19 278 22-28.Feb Program 22-28.Feb 22.-24. Feb 13:00 konferansierkurs Lær deg å snakke til publikum på scenen! Kurset er ikke bare for de som ønsker å være konferansier under UKM, men for alle som ønsker å lære mer om

Detaljer

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE 3 grunnskoler og Kulturskolen var for noen år tilbake med i KOM-prosjektet (Kreativt Oppvekst Miljø). En av suksessfaktorene

Detaljer

4. Skolens kontaktperson til prosjektet og dokumentasjonsform

4. Skolens kontaktperson til prosjektet og dokumentasjonsform 1. Tittel på prosjektet, skolens navn og hjemmeside Resten av verden bryr den oss? Levva Livet! Bestum skole, vår og høst 2006. www.bestum.gs.oslo.no 2. Deltakere i prosjektet Det har vært tanken at flest

Detaljer

KULTURFAG 9. TRINN VÅR 2012 VALG AV FORDYPNING. Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst!.

KULTURFAG 9. TRINN VÅR 2012 VALG AV FORDYPNING. Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst!. KULTURFAG 9. TRINN VÅR 2012 VALG AV FORDYPNING Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst!. Vi er nå ferdige med første halvår av kulturfaget, og dere har vært igjennom grunnkurs

Detaljer

ORIENTERING OM VALGFAG 8. KLASSE 2016/2017

ORIENTERING OM VALGFAG 8. KLASSE 2016/2017 FROLAND SKOLE Ungdomstrinnet 4820 FROLAND Tlf.nr. 37 50 24 20 www.froland.skole.no ORIENTERING OM VALGFAG 8. KLASSE 2016/2017 Froland skole tilbyr tre ulike valgfag for neste års åttendeklassinger. Valgfagene

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

- Dans! Ropte fela. - Spill for livet, ropte Romeo.. - Bord, dekk deg! formante skoledirektøren..? ren..? Men sås

- Dans! Ropte fela. - Spill for livet, ropte Romeo.. - Bord, dekk deg! formante skoledirektøren..? ren..? Men sås - Gi rom! Det var en gang en skolepolitiker som ville at alle elever i Norge skulle få f lære å spille fele og danse halling gjennom musikkfaget på skolen. Skolepolitikeren, som het Gudmund, ville også

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN 2012-2015 HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale

Detaljer

Hole kulturskole tenner gnister

Hole kulturskole tenner gnister VISJON: Hole kulturskole tenner gnister PEDAGOGISK PLATTFORM: Kulturskolen gir opplæring, opplevelse og formidling innen kunstfagene: musikk, visuell kunst og teater. Kulturskolen ønsker å vekke nysgjerrighet

Detaljer

Rødtvet skole. Den ElevVill festivalen

Rødtvet skole. Den ElevVill festivalen Rødtvet skole Den ElevVill festivalen Egen skrevet rap tekst fra en gruppe på 3.trinn. FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2014/15 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Fortellerkunstner Per

Detaljer

SOMMERHILSEN 2015 FRA KARLSRUD SKOLE

SOMMERHILSEN 2015 FRA KARLSRUD SKOLE Skoleåret 2014/2015 avsluttes fredag 19.juni. Da overtar Sommerskolen Oslo deler av skoleanlegget vårt, og har sine kurs i to uker her hos oss. Bak oss har vi et år der elever har lært å lese, lært sine

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 15. september)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 15. september) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 15. september) Den kulturelle skolesekken i Ringsaker kommune Besøksadresse: Furnesv. 28 postadresse: 2380 Brumunddal telefon: 62 33 51 78 faks: epostadresse:

Detaljer

UKM vil ha deg med på laget!

UKM vil ha deg med på laget! UKM vil ha deg med på laget! Meld deg på som Ung Arrangør eller Scenetekniker! og bli med på UA KICK OFF 6.- 7. Desember 2014 i Molde! Mer info på ukm.no/moreogromsdal Eller hos din lokale UKM- kommunekontakt

Detaljer

PROSJEKTSØKNAD. - å få øynene opp for et steds estetiske kvaliteter i form, linje, farge, tekstur, stofflighet og rom i naturen.

PROSJEKTSØKNAD. - å få øynene opp for et steds estetiske kvaliteter i form, linje, farge, tekstur, stofflighet og rom i naturen. SKJOLDTUN BARNEHAGE Skjoldstølen 20 5236 RÅDAL e-postadresse : bssbarne@broadpark.no Styrer : Berit Skeie PROSJEKTSØKNAD BAKGRUNN : Hva kan alle barna være med på? Dette har vært avgjørende for vårt valg

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Velkommen til andre trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule

Årshjul Vegårshei skule Årshjul Vegårshei skule 2017-2018 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1 4 har fra dette skoleåret ingen onsdager som de skal gå på skolen. 5. kl har fra dette skoleåret full

Detaljer

Lokal plan for Fet kommune

Lokal plan for Fet kommune Lokal plan for Fet kommune Gjelder for skoleårene 2012 / 2013 2015 / 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Fet 18.06.2012 1 Lokal organisering - Nettverk Det lokale nettverket skal sikre informasjonsflyten mellom

Detaljer

KARMØY KULTURSKOLE - 2013-2014 UNDERVISNINGTILBUD K U L T U R F O R S K O L E

KARMØY KULTURSKOLE - 2013-2014 UNDERVISNINGTILBUD K U L T U R F O R S K O L E KARMØY KULTURSKOLE - UNDERVISNINGTILBUD 2013-2014 K U L T U R F O R S K O L E Vi vil at barna skal møte mangfoldet i både musikk, drama, tegning, form og farge gjennom egenaktivitet, lek og bevegelse.

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene skal

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015! Velkommen til første trinn på Årvoll Aktivitetsskole!! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi tror blir

Detaljer

Opplæringstilbud Flekkefjord kulturskole

Opplæringstilbud Flekkefjord kulturskole Opplæringstilbud 2017 18 Flekkefjord kulturskole MUSIKK Gitar Gitar er et av kulturskolens mest populære instrumenter og skolen har mange gitarelever. Disse spiller alle sjangre innen gitarmusikken fra

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016

Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016 Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016 Kursrekke i tekst og formidling: skape, skrive og dele Songdalen bibliotek / Songdalen kommune Prosjektansvarlige Ingunn Greibesland og Ane Andersen Seljeseth

Detaljer

Foreldremøte 7. trinn

Foreldremøte 7. trinn Foreldremøte 7. trinn 2016-17 Veien videre Hva vet vi om neste skoleår? Klassedeling, nye elever fra Nordvik, Krokeide o.l. Nye fag på ungdomstrinnet for denne elevgruppen; valgfag, språkfag Oppstartsamtale/utviklingssamtale

Detaljer

Kim Stian Gjerdingen Bakke

Kim Stian Gjerdingen Bakke Velkommen inn! Har du lyst til å spille i band, spille klarinett, piano, trekkspill, cello, trompet eller trommer? Vil du lære å tegne og male? Eller har du mer lyst til å synge i kor, danse eller spille

Detaljer

HUSET UNGDOMSKULTURSENTER

HUSET UNGDOMSKULTURSENTER HUSET UNGDOMSKULTURSENTER HØSTEN 2010 Hva er Huset Huset ungdomskultursenter skal være et sted der ungdomskultur skapes, utøves, utvikles og vises frem I Huset får du lov å utfolde deg innen ulike kulturelle

Detaljer

VALGFAG 9./10. TRINN

VALGFAG 9./10. TRINN Oslo kommune Utdanningsetaten Hovseter skole VALGFAG 9./10. TRINN SKOLEÅRET 2017-2018 Valgfag organiseres med to timer (90 minutter) i uka alle tre årene på ungdomsskolen. Det er utarbeidet fagplaner i

Detaljer

Årsplan i Sal & scene 9. trinn 2016/17

Årsplan i Sal & scene 9. trinn 2016/17 Årsplan i Sal & scene 9. trinn 2016/17 Faglærere: Ida Skaret Fjøseide, Maja Haraldsen & Elisabeth Nilssen Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stange kommune Besøksadresse: Skolegata 19 postadresse: Pb 214 telefon: 90996953 faks: epostadresse: camilla.brandt.kippersund@stange.kommune.no

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no

Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2007 Den kulturelle skolesekken har som mål å bidra til å utvikle en helhetlig og

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

Valgfag på Levanger ungdomsskole. «Aill ska få sjansen»

Valgfag på Levanger ungdomsskole. «Aill ska få sjansen» Valgfag på Levanger ungdomsskole «Aill ska få sjansen» Valgfag er et fag du har to timer i uka. Du får komme med ønsker om hvilket fag du skal ha disse timene. Målet med valgfagene er at du skal oppleve

Detaljer

Mangfold og fellesskap - kulturbygging for elever på tvers av tre ungdomstrinn opp mot åpning av Kongsvinger ungdomsskole

Mangfold og fellesskap - kulturbygging for elever på tvers av tre ungdomstrinn opp mot åpning av Kongsvinger ungdomsskole SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Komité for oppvekst 09.11.2017 046/17 Formannskap Kommunestyret Saksansv.: Kjersti Vevstad Arkiv: 17/2709 Arkivsaknr.: K2 - B08 Mangfold og fellesskap - kulturbygging

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Programmering for Dks Oslo Alle produksjoner behandles i fagutvalg / programråd. I fagutvalgene sitter representanter fra både kultur- og skolesektor. November ca medio januar Vurderingsmateriell deles

Detaljer

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole Fra KULTURUTREDNINGEN 2014, 12.21.. har det i lang tid vært et samvirke mellom det profesjonelle og det frivillige

Detaljer

Kurs ved Rothaugen skole. Rothaugen skole. Utgave nr. 1. November. Trivselsleder: Terje Pedersen. Graffitikurs.02 Høres det spennende ut med graffiti?

Kurs ved Rothaugen skole. Rothaugen skole. Utgave nr. 1. November. Trivselsleder: Terje Pedersen. Graffitikurs.02 Høres det spennende ut med graffiti? Rothaugen skole Utgave nr. 1. November Trivselsleder: Terje Pedersen Kurs ved Rothaugen skole Ved Rothaugen skole har vi mange elever med store kunnskaper innenfor forskjellige områder. Flere av disse

Detaljer

Valgfag ved Varden ungdomsskole 2015-16

Valgfag ved Varden ungdomsskole 2015-16 Valgfag ved Varden ungdomsskole 2015-16 Valgfag Media og informasjon Liker du å skrive? Er du interessert i digitale verktøy og sosiale medier? Da kan dette være valgfaget for deg! I Media og informasjon

Detaljer

REFLEKSJONSBREV FOR SLEIPNER FEBRUAR 2013

REFLEKSJONSBREV FOR SLEIPNER FEBRUAR 2013 REFLEKSJONSBREV FOR SLEIPNER FEBRUAR 2013 Ås kommune Gjennom arbeidet med karnevalet, opplevde vi at fokusområde ble ivaretatt på flere måter, gjennom at barna delte kunnskaper, tanker og erfaringer, og

Detaljer

Årsplan i Sal & scene 9. trinn 2015/16

Årsplan i Sal & scene 9. trinn 2015/16 Årsplan i Sal & scene 9. trinn 2015/16 Faglærere: Merethe Fremstad, Elisabeth Nilssen, Line Kringlebotn og Tina Opdal Mål fra Kunnskapsløftet: Skape Hovedområdet omfatter prosessen fra ulike ideer til

Detaljer

Carl Gunnar Eltervåg & Tony Waade

Carl Gunnar Eltervåg & Tony Waade Carl Gunnar Eltervåg & Tony Waade Bestillingstilbud til 1.-7. klasse side 1 Om produksjonen Musikkvideoskolen er en dramabasert produksjon der elevene får være popstjerner og skuespillere i sin egen musikkvideo.

Detaljer

Verdens beste musikkvideo er en praktisk filmproduksjon, der elevene får delta i alle prosessene med å lage en musikkvideo.

Verdens beste musikkvideo er en praktisk filmproduksjon, der elevene får delta i alle prosessene med å lage en musikkvideo. Kompendium Verdens beste musikkvideo er en praktisk filmproduksjon, der elevene får delta i alle prosessene med å lage en musikkvideo. Målet med opplegget er å gi økt innsikt i en filmproduksjon, gjennom

Detaljer

Kulturskolens prosjektarbeid VELKOMMEN til produksjonsplanlegging i kulturskolen

Kulturskolens prosjektarbeid VELKOMMEN til produksjonsplanlegging i kulturskolen Kulturskolens prosjektarbeid VELKOMMEN til produksjonsplanlegging i kulturskolen Tilrettelegging Muligheter Kvalitet Omsorg Rammer Ressurser Verktøy Kulturskolens prosjektarbeid Hvordan planlegger vi dette?

Detaljer

Vær sett med barns øyne

Vær sett med barns øyne fotografering som teknikk og formidlingsform. Foto: Barnehagene i Ringebu kommune/kks Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Elverum kommune Besøksadresse: Kommunehuset Folkvang Lærerskolealleen 1 postadresse: 2409 Elverum telefon: 62433000

Detaljer

NORSK FAGRÅD FOR MDD. HØRINGSUTTALELSE TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser NOU 2015:8

NORSK FAGRÅD FOR MDD. HØRINGSUTTALELSE TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser NOU 2015:8 NORSK FAGRÅD FOR MDD HØRINGSUTTALELSE TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser NOU 2015:8 Norsk fagråd for MDD er et rådgivende organ som har som formål å følge opp

Detaljer

ÅPNE OPP OG FINN UT MER

ÅPNE OPP OG FINN UT MER Vi har åpent: Tirsdager - kafeen åpner 17:00 Workshops 18:00 Torsdager: ungdomskafeen er åpen 14:30-21:00 Diverse andre arrangementer i tillegg ÅPNE OPP OG FINN UT MER UNGDOMSKAFEEN MUSIKKVERKSTED MED

Detaljer

A4 En danseforestilling for jenter på 9. trinn. inspirasjon før under etter forestilling

A4 En danseforestilling for jenter på 9. trinn. inspirasjon før under etter forestilling A4 En danseforestilling for jenter på 9. trinn inspirasjon før under etter forestilling A4 En danseforestilling for jenter på 9. trinn inspirasjon før under etter forestilling Hvordan er det å være ung

Detaljer

Kurs og akademi for. Base 2. Vår 2017

Kurs og akademi for. Base 2. Vår 2017 Kurs og akademi for Base 2 Vår 2017 Til alle foresatte på base 2 Vi starter våren med denne kurskatalogen med spennende kurs og aktiviteter. Alle kan melde seg på, men pass på at de ikke kolliderer med

Detaljer

Tittel : Økt kompetanse i kunst og kultur for alle på Vålerenga skole.

Tittel : Økt kompetanse i kunst og kultur for alle på Vålerenga skole. Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008 1. Tittel på prosjektet, skolens navn og hjemmeside Tittel : Økt kompetanse i kunst og kultur for alle på Vålerenga skole. Vålerenga

Detaljer

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kreativt partnerskap i videregående skoler i Oppland 2013-14 Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kontakt: Vivian Haverstadløkken, rådgiver Kulturenheten Vivian.haverstadlokken@oppland.org www.oppland.ksys.no

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule

Årshjul Vegårshei skule Årshjul Vegårshei skule 2016-2017 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1. 4. klasse har skole følgende onsdager: 28. sept, 26. okt, 30. nov, 19 april og 7. juni 5. klasse har

Detaljer

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn!

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samhandling om oppvekst: Plattform for oppvekst Barnehage, grunnskole og kulturskole Flerkultur Inkludering Lederforankring Berit

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule

Årshjul Vegårshei skule Årshjul Vegårshei skule 2016-2017 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1. 4. klasse har skole følgende onsdager: 28. sept, 26. okt, 30. nov, 19 april og 7. juni 5. klasse har

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer