UKE DATO DAG HVEM HVA TID ANSVARLIG Oppstart prosess med rektor på u.skolen 40 Velge valgfag 41 Høstferie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UKE DATO DAG HVEM HVA TID ANSVARLIG Oppstart prosess med rektor på u.skolen 40 Velge valgfag 41 Høstferie"

Transkript

1 UKM i sentrum 1

2 Bakgrunn Ungdommens kulturmønstring (UKM) har de siste årene vært i en bølgedal med varierende oppslutning. Kultur ønsket derfor å samarbeide med Brumunddal ungdomsskole om et pilotprosjekt med utgangspunkt i UKM som et valgfag for 8.-trinns elever ved skolen. Elevene har gjennom valgfaget arrangert UKM i samarbeid med enhet for kultur og profesjonelle aktører. Dette oppleves som positivt fordi en får tilført mye kompetanse inn i skolen, bruke tid på kunst og kultur gjennom UKM-verksteder, tilføre arrangementskompetanse i skolen og økt eierskap til arrangementet. Hovedmålet med prosjektet var et enda mer ungdomsstyrt arrangement, eierskap til arrangementet, øke antallet deltakere og større bredde i kunstuttrykk. Å forene kulturfelt og skolesystem er komplekst. Derfor er det viktig å etablere gode modeller for hvordan kulturuttrykk skal få plass i skolen. Av erfaring vet vi at det er vanskelig å gi dette feltet plass på lik linje med andre fag. Gjennom prosjektarbeid, tverrfaglig forankring og daglig oppfølging vil kunst og kulturuttrykk kunne prege skolehverdagen. Videre er det viktig å nå pedagogene i skolen som sitter med kompetanse innen faget. For selv om mye handler om skoleledelse handler like mye om at det finnes personer på den enkelte skole som gjennom kompetanse klarer å gjøre elever, kollega og ledelse bevisste på kulturfeltets egenverdi. Med faglig kompetanse i bunn, evne til å se helhet samt evne til samarbeid på tvers av enheter åpner det seg nye muligheter for kulturfeltets plass i skolen. Skole er sosialt utjevnende og har derfor en svært viktig samfunnsoppgave i å gi alle barn muligheten til å oppleve gleden ved å uttrykke seg gjennom ulike kulturuttrykk. Kulturell kapital er en del av dannelsen. Gjennom prosjekter som UKM kan en unngå at denne kompetansen blir forbeholdt mindretallet. Kjernen i prosjektet er workshops fordelt utover hele prosjektperioden. Disse samlingene hadde som mål å gi elevene en felles grunnforståelse og kompetanse innen kulturuttrykk og arrangementsutvikling. Videre følger oversikt over innholdet i gjennomføringen av prosjektet. 2

3 Gjennomføring UKE DATO DAG HVEM HVA TID ANSVARLIG aug/sept Oppstart prosess med rektor på u.skolen 40 Velge valgfag 41 Høstferie okt Innsendning søknad Svar på søknad 07.nov Møte med ansvarlig lærer nov Torsdag Presentasjon ukm på u.skolen Marthe + fylkesprodusent Karoline Amb nov Torsdag Workshopdag på Prøysenhuset 6 profesjonelle instruktører + Solbjørg og Marthe Juleferie 2 08.jan Torsdag Alle Workshop - arrangementskurs 1 time Lene Neby + Solbjørg og Marthe Arr.gruppa Workshop - arrrangementskurs 2 timer Lene Neby + Solbjørg og Marthe Lyd/lys gruppa Workshop - hos bedrift Hele dagen Bjørnar Bakke 3 13.jan Tirsdag Kult.skoleansatte Pres. av ukm og valgfaget for kulturskolen 1/2 time Solbjørg og Marthe 15.jan Torsdag Alle Workshop - drama 1 time Trine N. Lørum og Hillevi Skalmerud Skuespill/dans/konf. Worskhop - drama 2 timer Trine N. Lørum og Hillevi Skalmerud Design/redesign Workshop - kostyme 2 timer Sylvia Denais 4 22.jan Torsdag Musikere Workshop - band 3 timer Hallvard Bjørkås 5 Ingen workshop 6 05.feb Torsdag Alle Workshop - dans 3 timer Denice Solberg og Anton Swerkström 7 12.feb Torsdag Skuespill/dans/konf. Workshop - lage vignettdans 3 timer Trine N. Lørum og Hillevi Skalmerud 8 Vinterferie 9 26.feb Torsdag Konferansierer Workshop - skrivekurs 3 timer Asle Berteig Musikere Workshop - band 3 timer Mari Skeie Ljones Design/redesign Workshop - kulisser 3 timer Sylvia Denais mar Onsdag Et utvalg elever Forberedelser lokalmønstring 05.mar Torsdag Et utvalg elever Lydprøver lokalmønstring Dag/kveld 06.mar Fredag Et utvalg elever Gjennomføring lokalmønstring Dag/kveld 3

4 Gjennomføringen av prosjektet kan ses i tre deler: 1) Oppstart med kick-off 2) Workshops 3) Arrangementsgjennomføring Innholdet i de tre delene ble kontinuerlig tilpasset prosessen og justeringer ble foretatt underveis. 1) Oppstarten Påmelding til valgfagene Sal & scene og Design & redesign ble gjennomført av ungdomsskolen rundt høstferietider. I etterkant av dette valget ble det avholdt et møte mellom ansvarlig lærer fra ungdomsskolen og de to koordinatorene for UKM-valgfag prosjektet. Fokus her var å utarbeide et workshopopplegg for elevgruppene og planlegge et kick-off. I slutten av november ble det holdt et informasjonsmøte for valgfagelevene. Her fikk elevene en presentasjon av UKM generelt v/ fylkesprodusent Karoline Amb og om pilotprosjektet spesielt ved en av koordinatorene. Uken deretter ble det arrangert en workshopdag for begge valgfagene og med bortimot 60 elever på Prøysenhuset. Som forberedelse til denne dagen ble det i forkant foretatt en inndeling av elevene i grupper ut fra ønsker og interesse med bakgrunn i ulike UKM-arbeidsoppgaver/roller. Med bakgrunn i disse gruppeønskene oppstod følgende grupperinger med tilhørende innleide instruktører: Lyd og lys/scenearbeid: m/ Bjørnar Bakke Skuespillere/dansere: m/ Trine Nyhus Lørum og Hillevi Skalmerud Manus/økonomi og reklame/markedsføring: m/ Bjørnar Bakke Musikk/band/kor/sang: m/ Frode Berntzen og Mari Skeie Ljones Rekvisitter, kulisser, sminke og kostyme: m/ Sylvia Denais 4

5 2) Workshopene Vintermånedene januar til mars bestod av tett ukentlig oppfølging både av koordinatorer og instruktører. I løpet av denne perioden fikk ungdomsskolen til sammen ti workshopbesøk med ulike profesjonelle instruktører. Workshopene skulle danne grunnlaget for gjennomføringen av lokalmønstringen den 6. mars. Instruktørenes oppdrag bestod i å gjøre gruppene arrangementsklare med hva det innebar av musikalske og sceniske forberedelser, samt legge til rette for gode veiledende rammer i elevenes eget forberedelsesarbeid. Både i forkant og i etterkant av hver torsdag ble det utvekslet erfaringer med instruktørene og koordinatorene. En tett oppfølging og dialog her viste seg å være nødvendig, både for å utveksle erfaringer og for å tilpasse opplegget. Slik ble det også dannet et best mulig grunnlag for videre utarbeidelse av prosjektet og etter hvert også selve arrangementet. Et eget møte ble også avholdt mellom valgfaglærerne og koordinatorene, hvor oppgaver tilknyttet selve arrangementet ble fordelt. Når det gjelder informasjonsarbeidet vedrørende eksterne UKMdeltakere, påmelding og innleide, profesjonelle lyd- og lys ansvarlige, ble dette tatt hånd om av koordinatorene. Videre følger en kort oversikt over et utvalg av workshopene. Kostyme Sylvia Denais: skredder og kostymedesigner med spennende oppdrag som bl.a. å produsere hovedrollekostymene til Peer Gynt-spelet på Gålå. Sylvia jobbet med Design og redesign elevene også under kick-off``en på Prøysenhuset, der produksjonene og ideene blomstret i et imponerende tempo hos elevene. På workshopen i januar fortsatte hun denne prosessen i tillegg til å ha med seg materialer for ytterligere kreative produksjoner. Fra å tenke kostymer og sminke i januar, var oppdraget i februar mer arrangementsfokusert og oppdraget da var å tenke kulisser og scenedekor. 5

6 Danseworkshop Denice Solberg og Anton Swerkström: Denice og Anton brenner for dans. Stilen er hiphop/urban inspirert med deres personlige preg. Denice og Anton gav samtlige valgfagselever en inspirerende økt med hard jobbing og masse danseglede. Samtlige ungdommer hang med og kastet seg ut i dansen, gutter som jenter. I utgangspunktet var tanken at økta skulle munne ut i et danseresultat, men instruktørene endret opplegget to minutter før de startet, da de så og kjente at energien til den store gruppa ikke passet opplegget de hadde forberedt. På strak arm gjennomførte de derfor et mer tilpasset opplegg som hadde fokus på inspirasjon og danseglede framfor vanskelige trinn og terping. I etterkant av økta tok flere av elevene kontakt med instruktørene både med spørsmål om låtvalg til det de hadde gjennomgått og om hvor de underviser til daglig. Bandworkshop Frode Berntzen: gitarist, komponist og musikkprodusent. Driver eget studio på Hamar. Mari Skeie Ljones: felespiller fra Lillehammer, bosatt i Oslo. Hallvard Bjørkås: er musiker, komponist og cand.philol. med hovudfag i musikk. Han er selvutnevnt musikkdetektiv og utvikler av konseptet Vidunderlyd. Da Frode ble forhindret i å følge opp med en workshop etter kick-offet, tipset han oss om Hallvard som tok oppdraget på strak arm. Etter en workshop-økt med bandet hadde de skapt sin egen låt «Sommerferie i Brumunddal» som de meldte på til lokalmønstringen, og det med nesten kun ferske musikere i bandet (med unntaket av trommeslageren). Mari jobbet med å videreutvikle låtene, gjøre elevene trygge og scenisk uttrykk. Hun hadde også hovedansvaret for husbandet under selve arrangementet. 6

7 Drama/teater Hillevi Skalmerud Larsson: utdannet danse- og teaterpedagog. Arbeider som frilans danser og skuespiller, samt dansepedagog. Trine Nyhus Lørum: har utdannelse innen drama og samtidsdans. Arbeider som frilans scenekunstner og teaterlærer i kulturskolen. Trine og Hillevi var innom ungdomsskolen ved to anledninger etter at de først ble kjent med gruppen under kick-off``en på Prøysenhuset i november. Første workshop i januar hadde fokus på dramaøvelser, der målet var å gjøre ungdommene tryggere både på seg selv og hverandre. Her jobbet elevene både en og en og i større og mindre grupper. Første økt var med alle valgfagselevene, mens de i andre økt jobbet med skuespillere, dansere og konferansierer. Under workshopen i februar var oppdraget å skape en dansevignett sammen med skuespiller/danser/konferansier-gruppen. Målet var resultatfokusert og gruppa skulle selv melde på innslaget til UKM-mønstringen. Skrivekurs Asle Berteig: kultursjef i Ringsaker kommune. Asle kom inn og veiledet de to konferansierene både i oppsett, innhold og uttrykk hva gjelder en konferansiers oppgave. Konferansierene fikk 7 tett og god oppfølging og viet mye av tiden sin den siste uka til dette arbeidet. De ble også deltakere under fylkesmønstringen.

8 Arrangørene Lene Neby: prosjektleder i Ringsaker kommune Lene jobbet med hva som er viktig i planlegging og gjennomføring av et arrangement. Hun jobbet bevisst med at elevene selv skulle føle ansvar for fremdriften i prosjektet. Vi observerte at flere elever hadde god nytte av denne måten å jobbe på og ble mer og mer selvstendige i arbeidet. For å skape trygge rammer var Lene også med under selve arrangementet, men det var elevene som sto for gjennomføringen av oppgavene som måtte gjøres. Arrangørgruppen hadde også ansvaret for markedsføring og kontakt med pressen. Saken fikk dekning både i Ringsaker Blad, Hamar Arbeiderblad og Gudbrandsdølen Dagningen. LENKER: html UKM html EB.html https://bruskavisa.wordpress.com/2015/02/ 8

9 3) Arrangementet Fredag 6. mars ble lokalmønstringen avholdt med til sammen nærmere 80 ungdommer på og bak scenen. På grunn av en tett tidsplan og mange deltakere ble det kun gjennomført en rask gå-prøve med innslagene torsdag ettermiddag før lydprøvene. Deltakere ble veiledet av valgfag-ungdommer fra oppholdssted backstage og fram til scena som sikret gode rammer i kulissene og glidende overganger. Ungdommene hadde oppgaver som kafeansvarlige, billettører, inspisienter, artistansvarlig, backstageansvarlig, utstillingsansvarlig, blomsteransvarlig, jury-vert og presse-vert for å nevne noe. Arbeidsoppgavene var fordelt av arrangørgruppa, og de hadde selv også ansvar for å gjøre innkjøp. Se video her 9

10 Innhold og erfaringer I sum har prosjektet opplevdes som svært positiv og gitt det lokale UKM arrangementet et løft. Vi møtte likevel noen utfordringer underveis i prosessen. Fordi vi kom sent inn som en del av valgfagstilbudet hadde elevene allerede valgt hvilke emner de ønsket. Vi slo derfor sammen valgfagene «Sal og scene» og «Design og redesign.» Noen av elevene opplevde det som vanskelig å se sin rolle i forhold til UKM- arrangementet. Fra en annen side sett var det mange elever som ikke hadde kunnskap om innholdet i UKM og dernest ikke ville meldt seg på et UKM-valgfag. På det viset fikk alle elevene økt kunnskap, forståelse og eierskap til arrangementet uavhengig av bakgrunnskunnskap. Vi startet prosjektet med en hel verkstedsdag ved Prøysenhuset. Rammen for undervisningen har betydning og vi ønsket derfor å gjennomføre denne dagen utenfor skolen. Vi observerte at elevene var engasjerte, nysgjerrige og overrasket over det de ble tatt med inn i. På dette tidspunktet var det nok likevel svært få som knyttet aktiviteten til UKM. De fikk likevel en smakebit av hva UKM kan inneholde og gode ideer for hvordan de kunne jobbe videre selv. Elevene fikk gjennom prosjektet arrangementserfaring som er nyttig i svært mange sammenhenger. Elevene ved åttende trinn er relativt unge. Dette kan by på noen utfordringer med tanke selvstendighet og gjennomføringsevne. På den annen side erfarte vi at elevene var svært entusiastiske. Dette viser at deres unge alder kan være en fordel med tanke på at de som utgangspunkt er åpne, ukritiske og fordomsfrie. Skolen vil i tiden fremover dra nytte av at elevene i åttende klasse allerede innehar arrangementskompetanse. Disse elevene vil i så måte være en ressurs for skolens kulturarrangement gjennom hele ungdomsskoleløpet. Samtidig ser vi at UKMs innhold vil kunne være en del av flere fag. Konseptet UKM inneholder alle kunstuttrykk, muntlig presentasjon, planlegging, gjennomføring, markedsføring, salg og stor grad av samarbeid og samhandling. Workshopene som var fordelt utover i prosjektet var også en viktig forutsetning for fremdriften. Noen av workshopene fungerte svært bra, men fordi det tok tid å etablere eierskap i prosjektet hos lærere og elever møtte vi noen utfordringer. Hovedgrunnen til at det tok tid å etablere eierskap var at vi kom for sent inn. Dersom vi hadde etablert kontakt og kommunisert tanker omkring UKM ved et tidligere tidspunkt hadde dette fått tid til å modne hos elevene. Elevene ble på mange måter kastet inn i prosjektet. Vi ser også at prosjektet burde vært formidlet lærerne skoleåret i forkant, slik at det hadde hatt bedre tid til forberedelse for egen del og ut til elevene. Gjennom prosjektet har vi hele veien balansert mellom en resultatorientert prosess og vissheten om at prosessen i seg selv er det viktigste. Samtidig er dette første runde. I denne runden har veien blitt til underveis, vi har tillatt oss kaos innenfor gitte rammer. Vi har opplevd at dette har vært fruktbart, og at elevene tilnærmet seg kunnskap på en annen måte enn det som er vanlig praksis. Det er gjennom egen erfaring en lagrer kunnskap best. Vi valgte f.eks. ikke å gripe inn når elevene tok valg som ville gi dem utfordringer under arrangementet. På det viset fikk de muligheten til å løse de utfordringene som dukket opp underveis. Nyttig erfaring å ha med seg videre i livet. Noen elever hadde et brennende engasjement og tidlig i prosessen en stolthet for arrangementet. Vi så underveis at vi slet med å fordele arbeidsoppgaver godt. Dette henger sammen med at noen av elevene følte at faget ikke levde opp til det de i utgangspunktet hadde valgt (i og med at vi slo sammen to andre valgfag), at de var usikre på egen rolle og evnen til å jobbe selvstendig. Vi mener dette vil løse seg ved at vi kommende skoleår vil definere et 10

11 valgfag som heter UKM og at elevene vet hva innholdet i faget er. For å gi valgfaget større faglig tyngde og en mer solid grunnmur fortsetter vi valgfaget for de samme elevene skoleåret som kommer. Etter dette gjør vi en vurdering på om faget skal tilkomme 8.eller 9.trinnselevene. Veien videre Brumunddal ungdomsskole har søkt om kommunale DKS midler til gjennomføring av valgfaget kommende år. De skriver i sin søknad: «Vi ønsker skoleåret 2015/2016 å tilby elever ved 9.trinn UKM (Ungdommens Kulturmønstring) som valgfag. Vi ønsker å videreutvikle valgfaget i tråd med de erfaringer samarbeidet med kulturetaten har gitt oss inneværende år.» Skolen ønsker å bruke kompetanse fra forfattere, kunstnere og musikere inn i prosjektet. Vi ser det som svært positivt at skolen ønsker å videreføre faget og at de anser UKM som en del av sitt DKS-arbeid. Etter vårt syn er det hensiktsmessig at UKM, DKS, kulturetat og kulturskole i større grad enn i dag forenes. Fordi UKM favner bredt mener vi at UKM kan sees på som navet i kulturaktivitet og tiltak inn mot barn og unge. Vi må møte ungdommene der de er. Det jobbes i disser dager med et utkast til læreplan for valgfaget UKM. Når denne er ferdigstilt vil den være tilgjengelig for alle kommuner som ønsker å prøve ut Ringsakermodellen. Denne vil bli ettersendt. 11

12 Regnskap for UKM pilot 2014/15 Honorar Honorar Honorar 958 Honorar Honorar Honorar Honorar 780 Honorar Honorar Arbeidsressurs/ Administrasjon* Div. innkjøp materiell Reise og diett Innleide lærekrefter internt Husleie Sum UKM-valgfag * Vi har brukt vesentlige ressurser under hele prosessen med valgfaget. Det er vanskelig å komme med nøyaktig tallmateriell, men ansvarlige for prosjektet har vært med i undervisningen hver uke i perioden januar til mars. 12

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

PARTNERSKAPSAVTALER mellom KuLTuR- og opplæringssektoren 1

PARTNERSKAPSAVTALER mellom KuLTuR- og opplæringssektoren 1 PARTNERSKAPSAVTALER mellom kultur- og opplæringssektoren 1 Forord Partnerskapsavtaler mellom kultur- og opplæringssektoren er en god måte å forankre et langsiktig samarbeid mellom miljøene. Disse kan styrke

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

Jubileumsfest med Emil og Pippi

Jubileumsfest med Emil og Pippi Utarbeidet av Ålen barnehage, i samarbeid med Holtålen kulturskole PROSJEKTTITTEL «Jubileumsfest med Emil og Pippi» FORANKRING I RAMMEPLANEN I kulturbarnehagen Ålen barnehage jobber vi tverrfaglig slik

Detaljer

Valgmuligheter i ungdomsskolen Erfaringer med de språklige fordypningsalternativene og forsøk med arbeidslivsfag

Valgmuligheter i ungdomsskolen Erfaringer med de språklige fordypningsalternativene og forsøk med arbeidslivsfag Valgmuligheter i ungdomsskolen Erfaringer med de språklige fordypningsalternativene og forsøk med arbeidslivsfag Anders Bakken & Marianne Dæhlen Rapport nr 6/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere 1 Formelle aspekter 1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere Lærende nettverk 3 Rogaland er ledet av Elen Instefjord fra Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling for lærerutdanning og kulturfag.

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

«Det tenner en gnist»

«Det tenner en gnist» rapport nr 2/15 «Det tenner en gnist» Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet Marianne Dæhlen & Ingunn Marie Eriksen «Det tenner en gnist» Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet MARIANNE DÆHLEN

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Grimstad kommune. Langemyr skole og ressurssenter. Et prosjekt i Grimstad kommune 2007-2011. Sluttrapport

Grimstad kommune. Langemyr skole og ressurssenter. Et prosjekt i Grimstad kommune 2007-2011. Sluttrapport Grimstad kommune Langemyr skole og ressurssenter Utvikling av relasjonskompetanse i skolen. Marte Meo som redskap. Et prosjekt i Grimstad kommune 2007-2011 Sluttrapport Innhold Forord. 3 Sammendrag. 5

Detaljer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen Likestillingssenterets rapport nr. 1/2015 Hamar, mars 2015 Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen av Nina Johannesen Tonje Lauritzen Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø med

Detaljer

KULTARR RAPPORT 2011 2012. På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS

KULTARR RAPPORT 2011 2012. På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS KULTARR RAPPORT 2011 2012 På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS 1 RAPPORT KULTARR-PILOTEN 2010 2011 1. INNLEDNING Foto: Rikskonsertene Etter at Den kulturelle skolesekken (DKS) så dagens lys

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

STEP - ungdom møter ungdom

STEP - ungdom møter ungdom Nr. 2005:1 STEP - ungdom møter ungdom En evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse Forord Statskonsult har siden 2001 bistått

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Prosjektet startet skoleåret 2003 / 2004 og ble avsluttet ved utgangen av skoleåret 2005 / 2006.

Prosjektet startet skoleåret 2003 / 2004 og ble avsluttet ved utgangen av skoleåret 2005 / 2006. 2 Forord Prosjektet Skolebesteforeldre er utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Prosjektet er gjennomført ved ti utvalgte grunnskoler i ulike deler av landet. Skolene ble valgt ut etter samråd

Detaljer

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Rapport 06/2003 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et

Detaljer

Samfunnskunnskap for alle

Samfunnskunnskap for alle Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Samfunnskunnskap for alle Eva Winnberg, Janniken Sandnesmo, Liv Kolstad, Rune Leirset Levanger, 2006 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG...

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Ungdomsmedvirkning som suksessfaktor for økt bruk og aktivitet i fremtidens bibliotek. Forprosjekt for STORMEN Bibliotek og Litteraturhus

Ungdomsmedvirkning som suksessfaktor for økt bruk og aktivitet i fremtidens bibliotek. Forprosjekt for STORMEN Bibliotek og Litteraturhus Ungdomsmedvirkning som suksessfaktor for økt bruk og aktivitet i fremtidens bibliotek Forprosjekt for STORMEN Bibliotek og Litteraturhus 04 Bakgrunn 05 Målsetting 06 STORMEN Bibliotek og Litteraturhus

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nettverkene organisering og videreutvikling. Høringsversjon, 08.09.15

Nettverkene organisering og videreutvikling. Høringsversjon, 08.09.15 Nettverkene organisering og videreutvikling Høringsversjon, 08.09.15 Nettverkene organisering og videreutvikling Høringsversjon 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 5 Innledning... 7 Mål... 7 Bakgrunn...

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

Lærerrapport. Vestby-målet

Lærerrapport. Vestby-målet Lærerrapport fra forskningsprosjektet om ungdommens språk i Vestby kommune, som ble gjennomført av klasse 1STF ved Vestby videregående skole, skoleåret 2014-2015, i forbindelse med Holbergprisen i skolen.

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT 2014

PEDAGOGISK RAPPORT 2014 PEDAGOGISK RAPPORT 2014 Kulturbarnehagen Ålen barnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Fagområder rammeplan 5 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 5-8 Stenhåggån

Detaljer