en partner å regne med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "en partner å regne med"

Transkript

1 liste 2015 en partner å regne med 1

2 Kjære kunder/ forretningsforbindelser Tore Holthe For vår del kan vi konstatere at 2014 ble et år med mange prosjekter av gjennomsnittsstørrelse og med stor geografisk spredning. Det betyr i prinsippet at vi leverer på det jevne i hele landet. Det betyr også at fokus går mot større lokal opphandling og større krav til god distribusjon og logistikk. I tillegg til dette ser vi i sterkere grad enn tidligere en styrking av større aktører med fokus på reduserte kostnader og mer effektive internprosesser. Dette er først og fremst med tanke på en hardere konkurranse og ønske om lavere kostnader. Dette vil for noen aktører gi et fortrinn og dermed styrket posisjon i markedet. Vi ser også tendens til at prispresset er større enn noensinne, og kravet til lønnsomhet blir derfor avgjørende for alle aktører. Det er dessverre slik at entreprenørleddet fortsatt sliter med marginene, noe som igjen presser prisene nedover i produksjonsleddet. Dette vil være med å undergrave mulighetene for å overleve med lokal produksjon, noe som vil være et stort minus sett i lys av mulighetene for å drive utvikling til fordel for norske bygg og prosjekter. Det viktigste vi gjør i denne sammenheng er selvfølgelig å bite oss fast gjennom fokus på innovasjon i produkter og tjenester og ikke minst på teknologiut vikling i produksjon. Vi er i ferd med å styrke oss gjennom store investeringer på maskinsiden. Med et lite blikk på markedet er det lett å se at det er i endring på flere hold. Først og fremst ser vi at det er preget av sterk fokus på at entreprenørene ønsker egne og unike løsninger. Dette er selvfølgelig med bakgrunn i et ønske om å skape en fordel i konkurranse om prosjektene. Andre ser etter billigere produkter fra lavkostland som også gir en viss fordel sett i lys av innkjøpskostnadene. Flere hovedentreprenører ser muligheter i en bredere faglig dekning og integrerer ventilasjonsentrepriser i eget hus. Elektroselskapene kaster seg på byggautomasjonsentrepriser og flere tekniske entreprenører blir flerfaglige med oppkjøp av bl.a. rør og elektro. Dette handler om strategi og vil gi den enkelte aktør visse fordeler i konkurransen om prosjektene. Fra et leverandørperspektiv vil dette skape utfordringer som vi ønsker å ta på alvor. Vi vil i denne sammenheng sikre at vi utvikler produkter som i enda større grad integrerer flere fag og gir ytterligere fordeler ved prefabrikkering. Med basis i dette er det også ønske om å jobbe enda tettere på våre kunder med tanke på å utvikle prosesser og løsninger sammen til felles beste. Vi ser det som vårt mål å være med å forme utviklingen av bransjen til vår og kundenes fordel. Vi er overbevist om at det fortsatt ligger et stort potensiale i å se på logistikkkostnadene i hele verdikjeden og på den måten få kontroll med større del av prosessen. Alt fra transport og emballasje, til mottak på byggeplass og ikke minst montasjekostnadene. I tillegg alle de administrative prosesser fra forespørsel til ferdig overlevert prosjekt. Dette vil kreve helt andre former for samarbeid enn det vi i virkeligheten ser i dag de fleste steder. Vi har sett noen eksempler på hva som er mulig, men dette kan utvikles mye mer, og vil være et av fremtidens største satsingsområder i streben på å få mye mer effektive byggeprosesser. Dette vil selvfølgelig også gi store fortrinn i konkurransen om prosjektene, ved at man kan redusere kost og øke fortjenesten i konkurranse med konvensjonelle løsninger. TROX Auranor på sin side har ut viklet nye løsninger for et bedre inneklima og ikke minst tatt på alvor det å se på mulighetene for å effektivisere styring og kontroll i bygg. Dette har først og fremst vært relatert til systemintegrerte produkter med økt fleksibilitet. Her kan nevnes både standardprodukter og mer spesifikke løsninger til f.eks. hoteller. Det er også foretatt utvikling mot mer energi effektive bygg og sågar plusshus. TROX Auranor vil for fremtiden satse ytterligere på nye og mer innova tive løsninger til alles beste. Videre har vi lagt bak oss et år med forbedringsprosesser i tusentall, som igjen skaper grunnlag for en positiv utvikling også i fremtiden. Det er også gjennomført mange opplæringsprosesser og vi setter kompetanse høyt i et strategisk perspektiv. Med bakgrunn i overnevnte ser vi positivt på fremtiden og mener det vil være til felles beste at vi finner gode samarbeidsformer med våre kunder. Dermed kan vi utvikle oss sammen og være med på å legge premisser for styrket posisjon og økt lønnsomhet. Vi ser at prognosene for 2015 viser et år med stabilt marked og hardere konkurranse. Dette krever beslutninger både på et operativt og strategisk nivå, og vil kreve at vi stadig klarer å omstille oss til nye utfordringer. Til slutt vil vi gjerne informere om endring i pris og rabattstruktur som nå er et faktum. Vi har gjennom lang tid, i full forståelse med bransjen, sett at det er kunstig stor differanse mellom brutto og nettopriser og at det er på tide å finne en ny struktur. Vi har derfor med virkning fra 2015 endret strukturen, og i praksis betyr dette at bruttopris halveres og rabatt omregnes. Dette medfører selvfølgelig ingen priskonsekvens for den enkelte kunde, da ny og gammel rabatt blir omregnet slik at nettoprisen blir den samme. Vi vil med dette takke for et godt og konstruktivt samarbeid med våre kunder og leverandører i 2014 og ønsker dere alle et fremgangsrikt år i Med vennlig hilsen TROX Auranor Norge AS Tore Holthe, Adm. dir. 2

3 Innhold Produkter og betingelser Side Jethetter og takhatter 6 Brann-/branngasspjeld 7 Avtrekksventiler 8-9 Rister og overstrømsventiler Tilluftsventiler og plenumskammer Siv-inn Spjeld - Sirkulær - VAV Spjeld - Rektangulære 18 Lyddempere - Sirkulære/Rektangulære 19 Lyddempere - Rektangulære 20 EasyLink - System for romkontroll 21 Kjølebafler / EASYLAB 22 Salgs- og leveringsbetingelser - Transport 23 Type Side ATK 9 Belimo spjeldmotorer 16 BKN 7 DID DKW 13 DRS/-T/-M/-TM 16 DUK-V 12 EASYLAB 22 EASYLINK 21 EPS 16 FKA-EU 7 FKR-EU 7 FKRS-EU 7 FMS 7 Inter 8 Iris 16 ITH/AKH 6 JBV 13 JTA-1-R/-F 6 JTA-2 6 KAI 6 KSO 8 Leo/Leo-D 17 LEV LKK/LKK-V 20 Type Side LKL 19 LKR/LKR-V 19 LOV 10 LSM 14 Luna 12 LVS 8 LØV-A 8 LØV-R 12 Nettingrist/ESNU 9 Opus- 4 og 5 12 Orion ATV 9 Orion-LØV 12 Orion-OPUS 12 Orion-PTV 12 OVA 10 OVF 10 Pegasus og Pegasus Comfort RAT 6 Rego-T 18 Rego-T m/sirk. ansl. 16 RIA-1 11 RIA-SA 8 RN 17 Sirius og Sirius Comfort Type Side Siv-inn Aula 14 Siv-inn-Innfelt 14 Siv-inn-Panel 14 Sin-inn-Skole 14 Siv-inn-1-1/4R, 1/2R 14 Siv-inn-1 T/V 15 Siv-inn-2 15 Siv-inn Tellus-Opus / -D 12 Tellus-LØV / -S / -HD 12 TGF 6 TLG-LØV / -S 12 TLH 13 TLK 13 TOG-R 10 TSK m/sirk. ansl. 16 TSK 18 TUB 13 TVJ/TVT 17 UPK 8-9 USI / USI m/demper 9 VAV tilbehør 17 VFC 17 VSR 11 3

4 TROX Auranors markedsavdeling HOVEDKONTOR BRANDBU TELEFON: TELEFAKS: BJØRN DYRUD Regionleder Innland/ Avd. leder innesalg Telefon: Mobil: ROAR GRIME Salgsingeniør Telefon: Mobil: NILS ARNE MARIGÅRD Inneselger Telefon: KARIN LYSEN Inneselger Telefon: CARINA RUD PETERSEN Inneselger/Resepsjon Telefon: INGER SOFIE LUNENG Inneselger Telefon: RUNE BLISTEN Inneselger Telefon: PER OTTO DÆHLEN Ekspedisjonskoordinator Telefon: Mobil: TORE STENBRÅTEN Produktutviklingssjef Telefon: Mobil: ANNE METTE STIKBAKKE Markedskoordinator Telefon: Mobil:

5 TROX Auranors avdelingskontorer REGION ØST EIVIND ERNSTSEN Salgssjef Mobil: HELGE HORNSRUD Salgsingeniør Mobil: JOAKIM HEDLUND Salgsingeniør Mobil: REGION MIDT/NORD MORTEN HOLTHE Regionleder Midt/Nord Mobil: KRISTIAN WÆRNES Salgsingeniør Mobil: OLE ANDERS UV Salgsingeniør Mobil: REGION SØR/VEST ROGER REINSBORG Regionleder Sør/Vest Mobil: LARS KRISTIAN LUNDE Salgsingeniør, Stavanger Mobil: CHRISTIAN HOPE Salgsingeniør, Bergen Mobil:

6 Jethetter og takhatter JTA-1-R JTA-1-F JTA-1-L JTA-2 RAT TGF m/spjeld og festering m/spjeld og fotplate Tillegg for lyddempet deksel Komplett m/topplate, kon og spjeldkasett Inntak/ avkasthatt Takgjennomføring for RAT/JTA-1 Dim KAI KAI ITH/AKH ITH/AKH Kombihatt Komplett m/takgj. Inntak eller avkast Komplett m/takgj. Type Kanal dim. B B

7 Brann-/branngasspjeld FKA-EU Rektangulert EI 120 Brann-/branngasspjeld H/B ene over inkluderer 24/230V motor FKRS-EU Sirkulært EI 120 Brann-/branngasspjeld Dim inkl. 24/230V motor FKR-EU Sirkulært EI 120 Brann-/branngasspjeld Dim inkl. 24/230V motor Tilbehør til brannspjeld Tilbehør brannspjeld FMS-A Styreskap 8004 BKN Trafo/kommunikasjon 853 BKN MOD 1488 BKN MP kommunikasjon 1391 Røykdetektor K 24V SDD-S65-R

8 Avtrekksventiler LVS KSO INTER LØV-A m/ramme KKT m/ramme KKT Montasjesett for avtrekksventil i letthimling, ulakkert Dim RIA-SA H/B UPK m/ramme H/B Ved mål utover oppgitt tabell, leveres UPK uten ramme og med skruehull i flens. på forespørsel. Standard hvit. Annen farge på forespørsel. w 8

9 Avtrekksventiler ATK-kammer for UPK-R Nettingrist med stuss BxH ansl. Ø ansl. Ø ansl. Ø ansl. Ø ansl. Ø ansl. Ø ansl. Ø ansl. Ø ansl. Ø ansl. Ø ansl. Ø ansl. Ø ansl. Ø ESNU ESNU m/pyntef. Dim * ESNU u/pynteflens leveres i galv. ATK-H kammer S/B for UPK-H Dim UPK-H Raster for systemhimling Orion-ATV Komplett med front standard A Kant T = ansl. topp S = ansl. side Dim USI USI m/demper Dim Ventiler leveres i standard hvit. Kammer i galvanisert utførelse. Annen farge på forespørsel. 9

10 Rister og overstrømsventiler OVA Utenpåliggende overstrømsrist H/B LOV Lyddempet overstrømsventil TOG-R pr. sett OVF EI-60 godkjent overstrømsventil Type Type Dim x x Standard hvit. Annen farge på forespørsel. 10

11 Rister og overstrømsventiler RIA-1 Inntaks/avkastrist H/B Leveres i sjøvannbestandig aluminium. Leveres i standardmodul 50mm. som størrelse over. RIA ramme: Faktor 0,25 RIA-2 (uten flens): Faktor 1,2 RIA-3 (lyddempet): Faktor 3,0 RIA-rund BxHx: Faktor 3,0 Natureloxert: Faktor 1,8 Tillegg for lakk: Faktor 0,6 RIA spesial: på forespørsel. Største rist uten deling 2000 x 2000 mm Tillegg for varmekabel:ria-pris x 3 VSR Vannsikker inntaksrist H/B Leveres i sjøvannsbestandig aluminium. Leveres med standardmodul 50 mm. som størrelse over. Tillegg for lakk: Faktor 0,3 11

12 Tilluftsventiler og plenumskammer Orion-LØV Orion-Opus Orion-PTV TLG-LØV TLG-LØV-S Nedadrettet LØV-R DUK-V Ulakkert Dim Luna Galvanisert utførelse Tellus LØV Tellus LØV-S Tellus LØV HD Tellus Opus Tellus Opus-D Nedadrettet Dim For spirokanal For rektangulær kanal Pegasus Opus-4/5D Enkel dyserad Ø Opus-4/5DD Dobbel dyserad Ø Sirius m/lhv-d3-mp Dim LØV m/lhv-d3-mp Opus m/lhv-d3-mp Dim Dim Tillegg for annen motor på Sirius/Pegasus Type LHV D3 LON LHV D3 MOD LHV D3 KNX

13 Tilluftsventiler og plenumskammer TLK K/L V TLH JBV JBV Ansl bak (B) Ansl side (S) Ansl bak (B) Ansl side (S) Front Komplett Dim TUB 1/4-1/2 TUB Deksel L=2m L=4m L=6m pr. m. Minstepris = 1m Dim DKW NYHET! Dysekanal Blindrør Dim. Aktiv L=2m Aktiv L=4m Per meter PEGASUS COMFORT S OG B SIRIUS COMFORT Tilluftsventiler med VAV-funksjon og integrert batteri for vannbåren varme. på forespørsel. Standard hvit. Annen farge på forespørsel. 13

14 Siv-inn Komfort Siv-inn-1 1/4 og 1/2R Te le skop - deksel Pyntedeksel /Sokkel LSM Siv-inn 2000 Siv-inn Skole Justerbar fra 2250 til 2800 Komplett enhet 1/4 og 1/2 m/ deksel Deksel L = 1000 Dim Siv-inn Aula Aula - 100/125 Aula og 2000 Siv-inn panel Uten ramme Anslutningskammer Frontrist Komplett u/spjeld Dim Aula 2000 inkl en skjøtelask og to endestykker 572 Siv-inn 1 innfelt Dim. m/frontrist Ansl. kanal Komplett uten avd.list Siv-inn - PP m/plan flens Siv-inn - PK m/knekt flens Siv-inn panel kan leveres komplett med kammer, eller på spesialmål til pas set bygningsmessig kammer. på forespørsel. Standard hvit. Annen farge på forespørsel. 14

15 Siv-inn Komfort / Siv-inn-2 Industri Siv-inn-1 T/V Type Tillegg for perforerte sider: 10 % pr. side. Tillegg for anslutning i annen posisjon: 5 %. Standard hvit. Siv-inn-2 H=2000 Type Leveres i galv. ulakkert. 20 % tillegg for standard hvit. Siv-inn-2 1/4 R 1/2 R 1/1 R H=2000 H=1500 H=2000 H=1500 H=2000 H=1500 Dim Leveres i galv. ulakkert. 20 % tillegg for standard hvit. 15

16 Spjeld - Sirkulær - VAV DRS DRS-T DRS-M DRS-TM Rego-T TSK Iris EPS Kl.4 m/sirk. ansl. m/sirk. ansl. Dim * NB! DRS og VFC kan påmonteres motor. Type: CM Påbyggingssett for motor til RN: kr 386 Utførelse generelt: Galvanisert stålplate. Annet materiale, pris på forespørsel. Belimo Spjeldmotor Type CM230/24-F-R.1 AU 467 CM24-SR 769 LM230/24A-F 541 LM24A-SRF 796 LM230A-SRF 1053 NM230/24A 726 NM24A-SR 1150 NM230A-SR 1258 SM230/24A 871 SM24A-SR 1345 SM230A-SR 1437 LF230/ SF230/24A 1809 Tillegg for montasje av spjeldmotorer, DRS, RN og VFC: kr 81 16

17 Spjeld - Sirkulær - VAV Leo Leo-D LEV-K LEV-L RN VFC ikke mantlet LMV/NMV-D3-MP mantlet LMV/NMV-D3-MP L = 500 L =1000 Dim Utførelse generelt: Galvanisert stålplate. Annet materiale, pris på forespørsel. Tillegg for annen motor på Leo Type LMV/NMV D3 LON LMV/NMV D3 MOD LMV/NMV D3 KNX Siemens GDB/GLB VAV tilbehør Temp.regulator CR24-B1 847 Temp.regulator CR24-B2 823 Bevegel.melder vegg IR24-P 1049 Bevegel.melder tak IR24-PC 1311 OS IAQ Sensor VS CO2 Temp 2574 OS IAQ Controller CO2 Temp 4860 TVJ / TVT Rektangulær på forespørsel UK 24-LON 2562 UK 24-KNX 4088 UK 24-BAC 3688 UK 24-MOD 3139 Optimizer COU24-A-MP 2638 Trykkgiver DTT Trykkregulator komplett OP5U 4702 Innjusteringsverktøy PC-Tool komplett 6722 ZTH-GEN

18 Spjeld - Rektangulære TSK Tett spjeld Klasse 3 H\B Klasse 4: Faktor 1,2 Tillegg for montasje av spjeldmotor: kr 256,-. Leveres med standardmodul 50 mm. som størrelse over. Rego-T Reguleringsspjeld H\B Leveres med standardmodul 50 mm. som størrelse over. 18

19 Lyddempere - Sirkulære / Rektangulære LKR LEV L = 300 L = 600 L = 900 L = 1200 L = 1500 Dim K L L = 500 L = 1000 Dim LKR-V faktor 1,35 min kr 65 LKL Lavtbyggende lyddemper H\BxL H\BxL H\BxL

20 Lyddempere - Rektangulære B/L L= 640 L=1240 L=1500 L=1880 L= ) 543 2) NB! Største bredde på LKK-V = 2400 OBS! Tallene oppgitt i denne tabellen er kun utregningsfaktorer. Se eksempel. LKK LKK-V Eksempel på bruk av tabellen: LKK: B=800, H= 400 og L=1240 Ved en bredde på 800 og lengde på 1240 avleses en faktor lik ) = 543 x 400 (høyden) 100 = 2 172,- Utførelse generelt: Galvanisert stålplate med lyddempermateriale. Annen utførelse og materiale på forespørsel. Leveres med støvforsegling og KSA-kanalskjøt som standard. LKK: Rektangulær lyddemper leveres i standard lengder på 640, 1240 og 1500 mm og 2480 lengder leveres to-delt og sammenbygges på byggeplassen. Eksempel på bruk av tabellen: LKK-V: B=800, H= 400 og I=400 og U=300 For å finne lengden på demperen benyttes følgende formel: L = B + I + U Ved en bredde på 800 og lengde på 1500 avleses en faktor lik ) = 735 x 400 (høyden) 100 * tilegg for vinkel: Faktor 1,5 x *1,5 = 4 410,- 20

21 EASYLINK EasyLink Nytt system for romkontroll Feilfri installasjon Enkel igangkjøring Smart avtrekkskontroll Systemintegrering Energiriktig viftestyring Driftskontroll på forespørsel Vi har kompetansen! 21

22 DID 614 DID 614 Aktiv kjølebaffel Himlingsintegrert montasje 600x600 4-veis innblåsning Mulighet for både kjøleog varmesløyfer Spredningsmønster kan endres på forespørsel TROX EASYLAB Nytt styringssystem for labregulering Overvåking og regulering av spesialrom og avtrekkskap Enkel igangkjøring Ingen adressering Alle enheter kommuniserer med hverandre umiddelbart Plug-and-play koplinger kombinerer enkel installasjon med full fleksibilitet Kan kombineres med alle lab-/avtrekksskap Tilrettelagt for spjeldvinkelstyring AURACOOL dimensjoneringsprogram LON/BacNet/Modbus 24 el 230V spenning for dimensjonering av kjølebaflene Oversiktlig og enkelt for operatør På vår internettside finnes det program på forespørsel 22

23 Salgs- og leveringsbetingelser Transport PRISLISTE Gyldig fra FRI LEVERING av ordrer større enn 5000,- netto - over hele Norge ihht. vår distribusjonsplan (unntatt hasteordre med spesiell transport). På ordrer under 5000,- netto kommer 10 % frakt i tillegg. ENDRINGER TROX Auranor forbeholder seg retten til endringer i så vel pris som utførelse, uten forutgående varsel. AVBESTILLING Ordre som er satt i produksjon må betales fullt ut. Avbestilling av ordre på standard produkter debiteres med 70 %. PRODUKSJONSTID Standardprodukter som produseres fra halvfabrikata: 0-2 dager. Spesialprodukter: 1-3 uker. Leveringsdato = den dagen varen sendes fra fabrikk. DISTRIBUSJONSPLAN FOR TROX AURANOR Se Spørsmål angående vareleveringer rettes til Ekspedisjonskoordinator på telefon: VARER I RETUR NB! Må avtales i hvert enkelt tilfelle, og belastes med et returgebyr. 1. Avtalt retur av god kvalitet krediteres med 70 % av kjøpesummen med fradrag for returfrakt. 2. Varer i retur må være emballerte og sikkert pakket. Antall kolli må være definert. 3. Retur som ikke er avtalt på forhånd belastes med renovasjonsavgift på 500,- pr. m3, samt kostnader for returfrakt. GENERELLE BETINGELSER 1. Leveransen skjer i henhold til NL 09 og sendes for kjøpers regning og risiko. 2. Mottaker plikter å kontrollere varen ved mottagelse, og eventuelt reklamasjonskrav må påføres fraktbrevet umiddelbart. 3. Varer som er bestilt for levering på, eller ved byggeplass hvor kvittering for varemottak ikke er mulig, skjer helt og fullt på kjøpers/mottakers ansvar. 4. Varene må lagres tørt. Ved for sen betaling beregnes etterskuddsrente p.t. 18 % p.a. NB! Varen forblir VÅR EIENDOM til den er betalt i sin helhet. REKLAMASJON Eventuell skade eller feil på vårt utstyr eller som følge derav, skal ikke erstattes eller utbedres for vår regning med mindre vi på forhånd har gitt skriftlig samtykke, bl.a. om fremgangsmåte, pris, etc. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. 23

24 NO Hovedkontor/fabrikk Postboks BRANDBU Telefon: Telefax: Salgskontor Sorgenfriveien Trondheim Salgskontor Fabrikkveien Stavanger Salgskontor Besøksadresse: Tvetenveien Oslo Salgskontor Damsgårdsveien Laksevåg TINT Kommunikasjon

en partner å regne med

en partner å regne med liste 2016 en partner å regne med 1 Innhold Produkter og betingelser Side Jethetter og takhatter 3 Brann-/branngasspjeld 4 Avtrekksventiler 5-6 Rister og overstrømsventiler 7-8 Tilluftsventiler og plenumskammer

Detaljer

Oktober Prisliste. Teknisk ventilasjon

Oktober Prisliste. Teknisk ventilasjon Oktober 2016 liste Teknisk ventilasjon Innhold Produkter og betingelser Side Jethetter og takhatter 2 Brann/branngasspjeld 3 Avtrekksventiler 45 Rister og overstrømsventiler 67 Tilluftsventiler og plenumskammer

Detaljer

Januar Prisliste. Teknisk ventilasjon

Januar Prisliste. Teknisk ventilasjon Januar 2016 liste Teknisk ventilasjon Innhold Produkter og betingelser Side Jethetter og takhatter 2 Brann/branngasspjeld 3 Avtrekksventiler 45 Rister og overstrømsventiler 67 Tilluftsventiler og plenumskammer

Detaljer

en partner å regne med

en partner å regne med liste 2017 en partner å regne med 1 Innhold Produkter og betingelser Side Jethetter og takhatter 3 Brann-/branngasspjeld 4 Avtrekksventiler 5-6 Rister og overstrømsventiler 7-8 Tilluftsventiler og plenumskammer

Detaljer

Februar 2017 PRISLISTE. Teknisk ventilasjon

Februar 2017 PRISLISTE. Teknisk ventilasjon Februar 2017 PRISLISTE Teknisk ventilasjon Innhold Produkter og betingelser Side Jethetter og takhatter 2 Brann/branngasspjeld 3 Avtrekksventiler 45 Rister og overstrømsventiler 67 Tilluftsventiler og

Detaljer

en partner å regne med

en partner å regne med Innjusteringsguide 2009 en partner å regne med Innhold Tabell nr. Produkt 1 LVS 2 KSO 3 Space-1 4 LØV-A 5 URA 6 TLH 7 TLK 8 LØV-R 9 TLG-LØV 10 Opus-R 11 Opus-K 12 RFD 13 Tellus-LØV 14 Tellus-Opus 15 TUB

Detaljer

Oktober Prisliste Stålprofil AS

Oktober Prisliste Stålprofil AS Oktober 2016 Prisliste Stålprofil AS September 2016 Prisliste Ventilasjonsutstyr Innholdsfortegnelse PRODUKTGRUPPE... SIDE: Kanalsystem HITAC...2 RØR og BEND... 3 NIPPEL og STUSSER / LOKK og RENSLOKK...4

Detaljer

Januar Prisliste Stålprofil AS

Januar Prisliste Stålprofil AS Januar 2016 Prisliste Stålprofil AS Januar 2016 Prisliste Ventilasjonsutstyr Innholdsfortegnelse PRODUKTGRUPPE... SIDE: Kanalsystem HITAC...2 RØR og BEND... 3 NIPPEL og STUSSER / LOKK og RENSLOKK...4 AVSTIKK

Detaljer

KONTAKT. Peter Sønderskov ADMINISTRERENDE DIREKTØR/MANAGING DIRECTOR. Hjem > Kontakt. Region Hovedkontor Brandbu. Produkt. Divisjon Management

KONTAKT. Peter Sønderskov ADMINISTRERENDE DIREKTØR/MANAGING DIRECTOR. Hjem > Kontakt. Region Hovedkontor Brandbu. Produkt. Divisjon Management Hjem > Kontakt KONTAKT Hovedkontor Management Leder Peter Sønderskov ADMINISTRERENDE DIREKTØR/MANAGING DIRECTOR Tlf. +47 61 31 35 00 Mobil (+45) 91 89 19 19 Hovedkontor Produksjon Leder Leif Backe AVDELINGSLEDER

Detaljer

Orion-Opus LØV-R med Sirius

Orion-Opus LØV-R med Sirius NO0653 09.17 Orion-Opus LØV-R med Sirius VAV-kammer for tilluft Unik spjeldfunksjon Stort arbeidsområde Belimo MP-Bus Modbus LONWORKS Belimo KNX TROX Auranor Norge AS Postboks 100 2712 Brandbu Telefon

Detaljer

Orion-PTV LØV-R med Sirius

Orion-PTV LØV-R med Sirius NO0654 01.15 Orion-PTV LØV-R med Sirius VAV-kammer for tilluft Unik spjeldfunksjon Stort arbeidsområde Belimo MP-Bus Modbus LONWORKS TROX Auranor Norge AS Postboks 100 2712 Brandbu Telefon +47 61 31 35

Detaljer

Februar Prisliste Stålprofil AS

Februar Prisliste Stålprofil AS Februar 2017 Prisliste Stålprofil AS Januar 2017 Prisliste Ventilasjonsutstyr Innholdsfortegnelse PRODUKTGRUPPE... SIDE: Kanalsystem HITAC...2 RØR og BEND... 3 NIPPEL og STUSSER / LOKK og RENSLOKK...4

Detaljer

Mai Prisliste Stålprofil AS

Mai Prisliste Stålprofil AS Mai 2017 Prisliste Stålprofil AS Mai 2017 Prisliste Ventilasjonsutstyr Innholdsfortegnelse PRODUKTGRUPPE... SIDE: Kanalsystem HITAC...2 RØR og BEND... 3 NIPPEL og STUSSER / LOKK og RENSLOKK...4 AVSTIKK

Detaljer

Pegasus. Bakkantventil med VAV-funksjon. Unik spjeldfunksjon Stort arbeidsområde Belimo MP-Bus MOD-Bus LON-Bus Belimo KNX. TROX Auranor Norge AS

Pegasus. Bakkantventil med VAV-funksjon. Unik spjeldfunksjon Stort arbeidsområde Belimo MP-Bus MOD-Bus LON-Bus Belimo KNX. TROX Auranor Norge AS NO0606 02.17 Pegasus Bakkantventil med VAV-funksjon Unik spjeldfunksjon Stort arbeidsområde Belimo MP-Bus MOD-Bus LON-Bus Belimo KNX TROX Auranor Norge AS Postboks 100 2712 Brandbu Telefon +47 61 31 35

Detaljer

Pegasus Comfort. Bakkantventil med VAV-funksjon og varmebatteri

Pegasus Comfort. Bakkantventil med VAV-funksjon og varmebatteri NO0601 12.14 Pegasus Comfort Bakkantventil med VAV-funksjon og varmebatteri Med varmebatteri for vannbåren oppvarming av tilluft Unik spjeldfunksjon Stort arbeidsområde Belimo MP-Bus MOD-Bus LON-Bus TROX

Detaljer

Tellus-Opus LØV-R VAV

Tellus-Opus LØV-R VAV NO0605 11.15 Tellus-Opus LØV-R VAV Sirkulær tilluftsventil med VAV Unik spjeldfunksjon Stort arbeidsområde Belimo MP-Bus TROX Auranor Norge AS Postboks 100 2712 Brandbu Telefon +47 61 31 35 00 Telefaks

Detaljer

Tilluftsventil med VAV for åpen montasje

Tilluftsventil med VAV for åpen montasje NO01 0.17 LØV-R Tilluftsventil med VAV for åpen montasje For store lokaler Stort arbeidsområde Integrert VAV-enhet Alternative spredningsmønstre Leveres i lengdene, og meter TROX Auranor Norge AS Postboks

Detaljer

Orion-LØV LØV-R med Sirius

Orion-LØV LØV-R med Sirius NO0652 02.17 Orion-LØV LØV-R med Sirius VAV-kammer for tilluft Unik spjeldfunksjon Stort arbeidsområde Belimo MP-Bus Modbus LONWORKS Belimo KNX TROX Auranor Norge AS Postboks 100 2712 Brandbu Telefon +47

Detaljer

Pegasus Comfort. Bakkantventil med VAV-funksjon og varmebatteri

Pegasus Comfort. Bakkantventil med VAV-funksjon og varmebatteri NO0601 09.15 Pegasus Comfort Bakkantventil med VAV-funksjon og varmebatteri Med varmebatteri for vannbåren oppvarming av tilluft Unik spjeldfunksjon Stort arbeidsområde Belimo MP-Bus MOD-Bus LON-Bus Belimo

Detaljer

Orion-LØV LØV-R med Sirius

Orion-LØV LØV-R med Sirius NO0652 09.17 Orion-LØV LØV-R med Sirius VAV-kammer for tilluft Unik spjeldfunksjon Stort arbeidsområde Belimo MP-Bus Modbus LONWORKS Belimo KNX TROX Auranor Norge AS Postboks 100 2712 Brandbu Telefon +47

Detaljer

Prisliste ISOLASJON STÅLPROFIL. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2015

Prisliste ISOLASJON STÅLPROFIL. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2015 Januar 2015 STÅLPROFIL En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON STÅLPROFIL AS - Industriveien 9-3174 Revetal - Postboks 48, 3164 REVETAL Telefon: 33 06 53 00, Telefax 33 06 53 09 www.staalprofil.no

Detaljer

Avtrekksrist med ATK plenumskammer

Avtrekksrist med ATK plenumskammer NO0416 01.16 UPK LØV-R Avtrekksrist med ATK plenumskammer Tilpassede størrelser, BxH varianter Leveres med eller uten kammer Rist med montasjeramme Demonterbart spjeld for rensing Lydabsorbent i polyester

Detaljer

Tellus-LØV LØV-R VAV

Tellus-LØV LØV-R VAV NO0604 11.15 Tellus-LØV LØV-R VAV Sirkulær tilluftsventil med VAV Unik spjeldfunksjon Stort arbeidsområde Belimo MP-Bus TROX Auranor Norge AS Postboks 100 2712 Brandbu Telefon +47 61 31 35 00 Telefaks

Detaljer

Tilluftsventiler for åpen montasje - fritthengende for industrilokaler

Tilluftsventiler for åpen montasje - fritthengende for industrilokaler NO0628 11.13 TIH LØV-R og TIR Tilluftsventiler for åpen montasje - fritthengende for industrilokaler TIR, fritthengende med justerbar kastelengde TIH, for vegg eller kanalmontasje Beregnet til både kjøling

Detaljer

Orion-Opus LØV-R. Kvadratisk tilluftsventil

Orion-Opus LØV-R. Kvadratisk tilluftsventil NO0636 11.14 Orion-Opus LØV-R Kvadratisk tilluftsventil Demonterbar frontplate Plan montasje Tilpasset forskjellige himlingssystemer Dokumentert for Luna plenumskammer Ecoson dempningsmateriale i kammer

Detaljer

Kvadratisk avtrekksventil

Kvadratisk avtrekksventil NO0417 11.14 Orion-ATV LØV-R Kvadratisk avtrekksventil Plan montasje Demonterbar frontplate Tilpasset systemhimling For store luftmengder Kvadratisk eller sirkulært frontmønster Toppanslutning med Luna

Detaljer

Siv-inn LØV-R Innfelt

Siv-inn LØV-R Innfelt NO0701 11.15 Siv-inn LØV-R Innfelt Tilluftsventil for fortrengningsventilasjon Innfelt montasje Stor kapasitet Justerbar veggkanal Svært rengjøringsvennlig TROX Auranor Norge AS Postboks 100 2712 Brandbu

Detaljer

Sirkulær tilluftsventil

Sirkulær tilluftsventil NO02 11.10 NS 34.X12.12372 Opus-R LØV-R Sirkulær tilluftsventil Front med justerbare Opus-dyser Plan montasje Demonterbar frontplate Dokumentert med Luna plenumskammer Ecoson dempingsmateriale i kammer

Detaljer

Innjusteringsguide INNHOLD

Innjusteringsguide INNHOLD Innjusteringsguide 03 Denne innjusteringsguiden gir K-faktorer for måling av luftmengder i Auranors ventiler og måleenheter. Bruk av kalibrert mikromanometer med oppløsning på én desimal anbefales for

Detaljer

LØV-R. Sirkulær tilluftsventil

LØV-R. Sirkulær tilluftsventil NO06 02.08 NS 34 X12.11372 Sirkulær tilluftsventil Designbeskyttet LØV-perforering Tåler stor undertemperatur Plan montasje Demonterbar frontplate Dokumentert med Luna plenumskammer Ecoson dempingsmateriale

Detaljer

Gol Stål AS Prisliste 2014

Gol Stål AS Prisliste 2014 Gol Stål AS Prisliste 2014 FIRMAPRESENTASJON Bedriften ble startet våren 1992 med utspring i den tidligere klimaentreprenøren Gol Industrier A/S. En del av de tidligere produksjonsansatte i Gol Industrier

Detaljer

Leo. VAV-regulator. TROX Auranor Norge AS. Telefon +47 61 31 35 00 Telefaks +47 61 31 35 10 e-post: firmapost@auranor.no www.trox.

Leo. VAV-regulator. TROX Auranor Norge AS. Telefon +47 61 31 35 00 Telefaks +47 61 31 35 10 e-post: firmapost@auranor.no www.trox. NO0814 05.15 VAV-regulator Ny regulator med større måleområde Støysvak Trykkuavhengig Kort byggelengde Høy målenøyaktighet Kan monteres direkte i bend Fleksibelt lyddempervalg Eget serviceverktøy, PC-Tool

Detaljer

DRS/DRS-T LØV-R. Sirkulære spjeld for regulering og avstenging

DRS/DRS-T LØV-R. Sirkulære spjeld for regulering og avstenging NO02 01.17 DRS/DRS-T LØV-R Sirkulære spjeld for regulering og avstenging DRS for regulering Manuell eller med spjeldmotor Gradert og låsbar reguleringsløsning Tetthetsklasse 0 og C, iht. EN 1751 Indikasjon

Detaljer

Avtrekksrist med ATK plenumskammer

Avtrekksrist med ATK plenumskammer NO0416 02.13 UPK LØV-R Avtrekksrist med ATK plenumskammer Rist med montasjeramme Demonterbart spjeld for rensing Ecoson dempingsmateriale i ATK kammer TROX Auranor Norge AS Postboks 0 2712 Brandbu Telefon

Detaljer

DRS/DRS-T LØV-R. Sirkulære spjeld for regulering og avstenging

DRS/DRS-T LØV-R. Sirkulære spjeld for regulering og avstenging NO02 12.11 DRS: NS 3420 VE5.112012 DRS/T: NS 3420 VE5.112412 DRS/DRS-T LØV-R Sirkulære spjeld for regulering og avstenging DRS for regulering Manuell eller med spjeldmotor Gradert og låsbar reguleringsløsning

Detaljer

Sirkulær tilluftsventil

Sirkulær tilluftsventil NO0618 04.16 TLG-LØV LØV-R Sirkulær tilluftsventil Designbeskyttet LØV-perforering Tåler stor undertemperatur Justerbar spaltehøyde Lavtbyggende Dokumentert med Luna plenumskammer Lydabsorbent i polyester

Detaljer

AER FABER PRISLISTE: 1. SPIRO OG SIRKULÆRE DELER 2. REKTANGULÆRE DELER 3. LUFTTEKNISK 4. ISOLASJON 5. MONTASJE PRODUKTER 6.

AER FABER PRISLISTE: 1. SPIRO OG SIRKULÆRE DELER 2. REKTANGULÆRE DELER 3. LUFTTEKNISK 4. ISOLASJON 5. MONTASJE PRODUKTER 6. PRISLISTE PRISLISTE: AER FABER 1. SPIRO OG SIRKULÆRE DELER 2. REKTANGULÆRE DELER 3. LUFTTEKNISK 4. ISOLASJON 5. MONTASJE PRODUKTER 6. STATIVSYSTEMER 3-12 13-29 30-39 40-41 42-46 47 SPIRO Prod.nr.: sp82

Detaljer

Januar 201. Prisliste Isolasjon

Januar 201. Prisliste Isolasjon Januar 201 Prisliste Isolasjon Utvendig isolering av kanaler og store rør 2180-011 Glava Lamellmatte 25mm 1200x10000 12 m2 m2 101,- 2180-012 Glava Lamellmatte 30mm 1200x8000 10,8 m2 m2 109,- 2180-013 Glava

Detaljer

LØV-R. Sirkulær tilluftsventil

LØV-R. Sirkulær tilluftsventil NO06 04.16 LØV-R Sirkulær tilluftsventil Designbeskyttet LØV-perforering Tåler stor undertemperatur Plan montasje Demonterbar frontplate Dokumentert med Luna plenumskammer Lydabsorbent i polyester i kammer

Detaljer

lindab prisliste boligventilasjon Prisliste Boligventilasjon

lindab prisliste boligventilasjon Prisliste Boligventilasjon lindab prisliste boligventilasjon Prisliste Boligventilasjon Gyldig fra 1. februar 2015 lindab prisliste boligventilasjon Lindab Airy Farge, form og funksjon for friskere luft Produktnyheten Airy er en

Detaljer

lindab prisliste planplater og coil med tilbehør Prisliste Planplater og coil med tilbehør

lindab prisliste planplater og coil med tilbehør Prisliste Planplater og coil med tilbehør Prisliste Planplater og coil med tilbehør Gyldig fra 1. januar 2016 Innholdsfortegnelse FA Aluminiumzink formatplater... 3 Aluminiumzink coil... 4 Varmforzinket formatplater... 5 Varmforsinket coil...6-7

Detaljer

LØV-R. Svalbard-H. Tilluftsbaffel for hjørnemontasje mellom vegg og himling

LØV-R. Svalbard-H. Tilluftsbaffel for hjørnemontasje mellom vegg og himling NO1105 09.14 Svalbard-H LØV-R Tilluftsbaffel for hjørnemontasje mellom vegg og himling Lengde fra 1200 til 3000 mm Trykk/luftmengde kan endres Justerbart spredningsmønster Dimensjoneringsprogram Auracool

Detaljer

Januar 2015. Prisliste. Takrenner

Januar 2015. Prisliste. Takrenner Januar 2015 Prisliste Takrenner Takrenner med lang levetid Vann er hardt. Bare en dråpe kan alene hule ut en sten. Derfor er Plannja Takrenner produsert i kvalitetssterk, varmforsinket stål. For å øke

Detaljer

Oktober 2010. Prisliste. Grøvik

Oktober 2010. Prisliste. Grøvik Oktober 2010 Prisliste Grøvik TKRENNER M/TILBEHØR T120/T150 T120 T150 T120 T150 TKRENNE (pr. m.) rt.: T120/T150 40,60 46,60 10 46,00 53,70 8 RENNEKROK rt.: 1217 7,90 12,80 200 RENNEVINKEL 90 0 Utv. rt.:

Detaljer

Tilluftsventil for åpen montasje

Tilluftsventil for åpen montasje NO0627 09.16 TUB LØV-R Tilluftsventil for åpen montasje For store lokaler Kombinerer store luftmengder med høy komfort Integrert spjeld og lyddemper Alternative spredningsmønstre Leveres i lengdene 2,

Detaljer

SPJELD Prod.nr.: Navn: Anbefalt utsalgspris eks.mva.

SPJELD Prod.nr.: Navn: Anbefalt utsalgspris eks.mva. SPJELD reg8 Reg spjeld 80 111 reg10 Reg spjeld 100 87 reg12 Reg spjeld 125 98 reg16 Reg spjeld 160 112 reg20 Reg spjeld 200 128 reg25 Reg spjeld 250 153 reg31 Reg spjeld 315 219 reg40 Reg spjeld 400 376

Detaljer

Januar Prisliste Isolasjon

Januar Prisliste Isolasjon Januar 2016 Prisliste Isolasjon Utvendig isolering av kanaler og store rør 2180-011 Glava Lamellmatte 25mm 1200x10000 12 m2 m2 98,- 2180-012 Glava Lamellmatte 30mm 1200x8000 10,8 m2 m2 106,- 2180-013 Glava

Detaljer

Innjusteringsguide INNHOLD

Innjusteringsguide INNHOLD Innjusteringsguide 00 Denne innjusteringsguiden gir K-faktorer for måling av luftmengder i Auranors ventiler og måleenheter. Bruk av kalibrert mikromanometer med oppløsning på én desimal anbefales for

Detaljer

Sirkulær tilluftsventil

Sirkulær tilluftsventil NO0618 03.11 NS 34.X12.11372 TLG-LØV LØV-R Sirkulær tilluftsventil Designbeskyttet LØV-perforering Tåler stor undertemperatur Justerbar spaltehøyde Lavtbyggende Dokumentert med Luna plenumskammer Ecoson

Detaljer

Kvadratiskt tilluftsdon

Kvadratiskt tilluftsdon NO0637 09.17 LØV-R Kvadratiskt tilluftsdon Demonterbar frontplate Tilpasset forskjellige himlingssystemer Dokumentert for Luna plenumskammer Lydabsorbent i polyester i kammer TROX Auranor Norge AS Postboks

Detaljer

Bakkantventil. TROX Auranor Norge AS. Telefon Telefaks e-post:

Bakkantventil. TROX Auranor Norge AS. Telefon Telefaks e-post: NO0625 11.15 TLK LØV-R Bakkantventil Forskjellige frontalternativer Kammer med spjeld og måleuttak Demonterbar frontplate Justérbar montasjeramme Lydabsorbent i polyester i kammer TROX Auranor Norge AS

Detaljer

Årsavtale for Foreninger

Årsavtale for Foreninger Årsavtale for Foreninger Avtale mellom Gausdal Landhandleri AS(GL) (Leverandør) og Hugulia Velforening (Forening) Navn Gausdal Landhandleri AS Adresse Gausdalsvn. 20, 2626 Lillehammer Org. nr 933 735 842

Detaljer

Pegasus Comfort. Bakkantventil med VAV-funksjon og varmebatteri

Pegasus Comfort. Bakkantventil med VAV-funksjon og varmebatteri NO0601 09.17 Pegasus Comfort Bakkantventil med VAV-funksjon og varmebatteri Med varmebatteri for vannbåren oppvarming av tilluft Unik spjeldfunksjon Stort arbeidsområde Belimo MP-Bus MOD-Bus LON-Bus Belimo

Detaljer

Kvadratisk tilluftsventil

Kvadratisk tilluftsventil NO06 04.16 Orion-LØV LØV-R Kvadratisk tilluftsventil Designbeskyttet LØV-perforering Demonterbar frontplate Plan montasje Tilpasset forskjellige himlingssystemer Dokumentert for Luna plenumskammer Lydabsorbent

Detaljer

Orion-LØV med Sirius Comfort

Orion-LØV med Sirius Comfort NO0607 09.17 Orion-LØV med Sirius Comfort VAV-kammer for tilluft med varmebatteri Med varmebatteri for vannbåren oppvarming av tilluft Unik spjeldfunksjon Stort arbeidsområde Belimo MP-Bus MOD-Bus LON-Bus

Detaljer

Pris og produktkatalog

Pris og produktkatalog Pris og produktkatalog Treavfallsbehandling Støv og sponavsug Luftbefuktning Flisfyring Industriventilasjon og grønn energi GALVANISERTE RR OG BEND MED SPENNBÅNDSKANT (fb.) 2 m 1 m 0.5 m 80 mm 207 103

Detaljer

PRISLISTE PRODUKTOVERSIKT METALLER. Mjåvannsveien 68 4628 Kristiansand Tlf 950 20 410

PRISLISTE PRODUKTOVERSIKT METALLER. Mjåvannsveien 68 4628 Kristiansand Tlf 950 20 410 PRISLISTE PRODUKTOVERSIKT METALLER Mjåvannsveien 68 4628 Kristiansand Tlf 950 20 410 OPTIMALT TLF. 950 20 410 1 Tata Steel HPS 200 ULTRA 2,0 OG 2,5m / 0,6mm TYKKELSE NCS NR. RAL NR Leverandørs farge nr.

Detaljer

PRISLISTE PRODUKTOVERSIKT METALLER. Mjåvannsveien 68 4628 Kristiansand Tlf 950 20 410

PRISLISTE PRODUKTOVERSIKT METALLER. Mjåvannsveien 68 4628 Kristiansand Tlf 950 20 410 PRISLISTE PRODUKTOVERSIKT METALLER Mjåvannsveien 68 4628 Kristiansand Tlf 950 20 410 OPTIMALT TLF. 950 20 410 1 TATA STEEL HPS 200 ULTRA 1250-2000-0,6MM Antikk hvit S 1002-Y 9002 5kg/m2 m2 95,- Hvit 00E55

Detaljer

Sirkulær avtrekksventil

Sirkulær avtrekksventil NO09 04.16 LØV-A LØV-R Sirkulær avtrekksventil Demonterbar frontplate Plan montasje Dokumentert med Luna plenumskammer Lydabsorbent i polyester i kammer TROX Auranor Norge AS Postboks 2712 Brandbu Telefon

Detaljer

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 MED FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Salgs og leveringsbetingelser 1. Gyldighet. Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra, heretter kalt GLOBUS, med mindre

Detaljer

Sirkulær tilluftsventil for åpen montasje

Sirkulær tilluftsventil for åpen montasje NO060 11.1 Tellus-LØV LØV-R Sirkulær tilluftsventil for åpen montasje Designbeskyttet LØV-perforering Tåler stor undertemperatur Justerbar spaltehøyde Lydabsorbent i polyester i kammer Mulighet for sentrert

Detaljer

PRISLISTE TEKNISK VENTILASJON. Mjåvannsveien 68 4628 Kristiansand Tlf 950 20 410

PRISLISTE TEKNISK VENTILASJON. Mjåvannsveien 68 4628 Kristiansand Tlf 950 20 410 PRISLISTE TEKNISK VENTILASJON Mjåvannsveien 68 4628 Kristiansand Tlf 950 20 410 Innholdsfortegnelse Produktgruppe Side: Hurtigvalgstabell................................................................................

Detaljer

Induksjonsbaffel. Tilpasset for integrering i himling Lav byggehøyde Lengde fra 1,2 til 3,6m En- eller toveisutblåsning Jet Split (tilbehør)

Induksjonsbaffel. Tilpasset for integrering i himling Lav byggehøyde Lengde fra 1,2 til 3,6m En- eller toveisutblåsning Jet Split (tilbehør) NO1103 06.10 NS 3420.U25.412 KBC LØV-R Induksjonsbaffel Tilpasset for integrering i himling Lav byggehøyde Lengde fra 1,2 til 3,6m En- eller toveisutblåsning Jet Split (tilbehør) TROX Auranor Norge AS

Detaljer

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Detektorer - For tilstedeværelse og bevegelse KNX stork as brynsveien 100 1352 kolsås web: www.stork.no e-post: stork@stork.no PD2 TILSTEDEVÆRELSEDETEKTOR Vanlige bruksområder er kontorer, grupperom, stille

Detaljer

Tilluftsbaffel for åpen montasje mot himling eller dekke

Tilluftsbaffel for åpen montasje mot himling eller dekke NO1109 09.14 Svalbard-F LØV-R Tilluftsbaffel for åpen montasje mot himling eller dekke Åpen montasje Lengde fra 1200 til 3000 Trykk/luftmengde kan endres Spredningsmønster kan endres Dimensjoneringsprogram

Detaljer

fakturagrunnlag zap batteri høst 2012 HØST 2012

fakturagrunnlag zap batteri høst 2012 HØST 2012 HØST 2012 fakturagrunnlag zap batteri høst 2012 innhold 3 Personbil batterier Silver teknologi Personbil batterier plus CA-CA teknologi Tyngre kjøretøy 4 AGM Batteri - bil/taxi/minibusser, kjøretøy med

Detaljer

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler Optimalt inneklima med Svalbard - vår nye serie kjølebafler Svalbard den ko Svalbard setter fokus på fleksibilitet og integrerte funksjoner Enkel justering av dysekonfigurasjon en nødvendighet ved bruksendring

Detaljer

BRUTTO PRISLISTE 2013/01. [ design: rekylreklame.no ] POSTBOKS 157» 8601 MO I RANA» TEL 75 14 44 00» FAX 75 14 44 01» www.nwp.no

BRUTTO PRISLISTE 2013/01. [ design: rekylreklame.no ] POSTBOKS 157» 8601 MO I RANA» TEL 75 14 44 00» FAX 75 14 44 01» www.nwp.no BRUTTO PRISLISTE 2013/01 [ design: rekylreklame.no ] Postboks 157» 8601 Mo i Rana Besøksadresse:» Skonsenghagen 109» 8615 Skonseng Telefon: 75 14 44 00» Telefaks: 75 14 44 01 e-post: nordicwood@nwp.no»

Detaljer

AuraFlex. Hjem > Produkter > Tilluftsventiler > Boligventilasjon > AuraFlex

AuraFlex. Hjem > Produkter > Tilluftsventiler > Boligventilasjon > AuraFlex AuraFlex Ventilfronter i stål Kundetilpasset ventilmønster Kan leveres i alle farger Plenumskammer med spjeld og måleuttak for innregulering Plenumskammer tilpasset både spiro og fleksible kanaler Fordelingsbokser

Detaljer

TROX Nordic info. Utg.1. oktober 2015. Hva er TROX Nordic info? TROX Nordic info et er nytt informasjonsskriv som skal ta for seg aktuelle nyheter og

TROX Nordic info. Utg.1. oktober 2015. Hva er TROX Nordic info? TROX Nordic info et er nytt informasjonsskriv som skal ta for seg aktuelle nyheter og TROX Nordic info Utg.1. oktober 2015 Hva er TROX Nordic info? TROX Nordic info et er nytt informasjonsskriv som skal ta for seg aktuelle nyheter og informasjon fra TROX Auranor og TROX Danmark. TROX Nordic

Detaljer

RIA. Ytterveggsrist for luftinntak og avkast. Utført i aluminium Lameller med drenering som hindrer vanninntrengning Nå med dimensjoneringsdiagram

RIA. Ytterveggsrist for luftinntak og avkast. Utført i aluminium Lameller med drenering som hindrer vanninntrengning Nå med dimensjoneringsdiagram NO0502 03.16 Ytterveggsrist for luftinntak og avkast Utført i aluminium Lameller med drenering som hindrer vanninntrengning Nå med dimensjoneringsdiagram TROX uranor Norge S Postboks 100 2712 Brandbu Telefon

Detaljer

Sirkulær tilluftsventil for takmontasje med lav byggehøyde Gr. 6 i Auranor-katalogen. TLG m/tfr-kammer

Sirkulær tilluftsventil for takmontasje med lav byggehøyde Gr. 6 i Auranor-katalogen. TLG m/tfr-kammer Sirkulær tilluftsventil for takmontasje med lav byggehøyde Gr. 6 i Auranor-katalogen TLG m/tfr-kammer NS 3421 Y25.1327 Lydsvak Høyt trykkfall og jevn fordeling Justerbar spaltehøyde og kastelengde Monteres

Detaljer

dører og vinduer for landbruk og industri

dører og vinduer for landbruk og industri dører og vinduer for landbruk og industri gjeldene fra 01.02.2011. alle priser er eks mva. P r i s l i s t e Det er vi som produserer de kjente brune fjøsdørene. fjøsdører i tre Fjøsdører i brun wisaform

Detaljer

dører og vinduer for landbruk og industri

dører og vinduer for landbruk og industri dører og vinduer for landbruk og industri gjeldene fra 1. august 2009. alle priser er eks mva. P r i s l i s t e Det er vi som produserer de kjente brune fjøsdørene. fjøsdører i tre Fjøsdører i brun wisaform

Detaljer

AER FABER PRISLISTE: 1. SPIRO OG SIRKULÆRE DELER 2. REKTANGULÆRE DELER 3. LUFTTEKNISK 4. ISOLASJON 5. MONTASJE PRODUKTER 6.

AER FABER PRISLISTE: 1. SPIRO OG SIRKULÆRE DELER 2. REKTANGULÆRE DELER 3. LUFTTEKNISK 4. ISOLASJON 5. MONTASJE PRODUKTER 6. PRISLISTE PRISLISTE: AER FABER 1. SPIRO OG SIRKULÆRE DELER 2. REKTANGULÆRE DELER 3. LUFTTEKNISK 4. ISOLASJON 5. MONTASJE PRODUKTER 6. STATIVSYSTEMER 3-11 12-28 29-38 39-40 41-45 46 SPIRO Prod.nr.: 950013

Detaljer

Optimalt inneklima med. Svalbard. 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59

Optimalt inneklima med. Svalbard. 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59 Optimalt inneklima med Svalbard - vår nye serie kjølebafler 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59 SVALBARD DEN KOMP SVALBARD setter fokus på fl eksibilitet og integrerte funksjoner Enkel

Detaljer

Leo. VAV-regulator. TROX Auranor Norge AS. Telefon Telefaks e-post:

Leo. VAV-regulator. TROX Auranor Norge AS. Telefon Telefaks e-post: NO0814 02.17 VAV-regulator Ny regulator med større måleområde Støysvak Trykkuavhengig Kort byggelengde Høy målenøyaktighet Kan monteres direkte i bend Fleksibelt lyddempervalg Eget serviceverktøy, PC-Tool

Detaljer

Produktoversikt STÅLPROFIL. Stål, Aluminium og Metaller. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2016

Produktoversikt STÅLPROFIL. Stål, Aluminium og Metaller. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2016 Januar 2016 STÅLPROFIL En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON STÅLPROFIL AS - Industriveien 9-3174 Revetal Telefon: 33 06 53 00, Telefax 33 06 53 09 www.staalprofil.no Produktoversikt Stål,

Detaljer

Leo. VAV-regulator. TROX Auranor Norge AS. Telefon Telefaks e-post:

Leo. VAV-regulator. TROX Auranor Norge AS. Telefon Telefaks e-post: NO0814 09.17 VAV-regulator Ny regulator med større måleområde Støysvak Trykkuavhengig Kort byggelengde Høy målenøyaktighet Kan monteres direkte i bend Fleksibelt lyddempervalg Eget serviceverktøy, PC-Tool

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

Styringssystemer Effektiv romregulering

Styringssystemer Effektiv romregulering Styringssystemer Effektiv romregulering AIRCONTROL AIRCONTROL Tilstedeværelse Fuktighet Temperatur Luftkvalitet 2 Behovsstyrt ventilasjon Effektiv romstyring med X-AIRCONTROL Stadig strengere krav til

Detaljer

Kvalitet og innovative løsninger i snart 50 år. - Skreddersydde og fleksible skap som sikrer dine utendørs verdier. www.satema.no

Kvalitet og innovative løsninger i snart 50 år. - Skreddersydde og fleksible skap som sikrer dine utendørs verdier. www.satema.no INNTAKSSKAP fra satema - Skreddersydde og fleksible skap som sikrer dine utendørs verdier. Kvalitet og innovative løsninger i snart 50 år 2 3 INNTAKSSKAP FOR 1 STK. MÅLER Inntaksskapet er produsert i sjøvannsbestandige

Detaljer

Rektangulær tilluftventil

Rektangulær tilluftventil NO0645 11.15 JBV LØV-R Rektangulær tilluftventil Tilpasset for boligventilasjon Montasjevennlig Demonterbar frontplate Dokumentert med BVK plenumskammer Lydabsorbent i polyester i kammer TROX Auranor Norge

Detaljer

Produktoversikt STÅLPROFIL. Stål, Aluminium og Metaller. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2016

Produktoversikt STÅLPROFIL. Stål, Aluminium og Metaller. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2016 Januar 2016 STÅLPROFIL En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON STÅLPROFIL AS - Industriveien 9-3174 Revetal Telefon: 33 06 53 00, Telefax 33 06 53 09 www.staalprofil.no Produktoversikt Stål,

Detaljer

Komplett tilluftsenhet for skolebygg

Komplett tilluftsenhet for skolebygg NO0702 02.13 Siv-inn LØV-R Skole Komplett tilluftsenhet for skolebygg Sikrer god lufttilførsel Rensbar Forsterket front Spesielt egnet til rehabilitering TROX Trox Norge AS PO Box NO-2760 Brandbu Telefon

Detaljer

DID614 AKTIV FIREVEIS KJØLEBAFFEL MED HORISONTALT VARME OG KJØLEBATTERI, EGNET FOR HIMLING MED GRIDAVSTAND 600 ELLER 625

DID614 AKTIV FIREVEIS KJØLEBAFFEL MED HORISONTALT VARME OG KJØLEBATTERI, EGNET FOR HIMLING MED GRIDAVSTAND 600 ELLER 625 Hjem > Produkter > Kjølebafler > Integrert > DID 614 DID614 AKTIV FIREVEIS KJØLEBAFFEL MED HORISONTALT VARME OG KJØLEBATTERI, EGNET FOR HIMLING MED GRIDAVSTAND 600 ELLER 625 Aktiv kjølebaffel for oppvarming

Detaljer

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE:

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: www.pretec.no 4.8 ELF GJENGESTENGER Flyt: 320 N/mm² Brudd: 400 N/mm² M3 X M16

Detaljer

AuraFlex. Hjem > Produkter > Boligventilasjon > AURAFLEX

AuraFlex. Hjem > Produkter > Boligventilasjon > AURAFLEX Hjem > Produkter > Boligventilasjon > AURAFLEX AuraFlex Ventilfronter i stål Kundetilpasset ventilmønster Kan leveres i alle farger Plenumskammer med spjeld og måleuttak for innregulering Plenumskammer

Detaljer

Boligventilasjon. TROX Auranor Norge AS. Telefon Telefaks e-post:

Boligventilasjon. TROX Auranor Norge AS. Telefon Telefaks e-post: NO1250 01.17 AuraFlex LØV-R Boligventilasjon Ventilfronter i stål Kundetilpasset ventilmønster Kan leveres i alle farger Plenumskammer med spjeld og måleuttak for innregulering Plenumskammer tilpasset

Detaljer

BRIDGESTONE LASTEBIL / BUSS prisliste 2013 Gjelder fra 01. oktober 2013

BRIDGESTONE LASTEBIL / BUSS prisliste 2013 Gjelder fra 01. oktober 2013 BRIDGESTONE LASTEBIL / BUSS prisliste 2013 Gjelder fra 01. oktober 2013 TELEFON FAKS adresse ordre Ordrekontor 629 66 920 629 66 921 2114 Disenå web e-post Nettordre https://webordre.bridgestone.no ordre@bridgestone.no

Detaljer

Spesifikasjon :50319/1 Skrevet ut: 27.11.2012 Side 1 av 5 Prosjekt :Fuglevik Utbygging, Eikelunden, Villa.

Spesifikasjon :50319/1 Skrevet ut: 27.11.2012 Side 1 av 5 Prosjekt :Fuglevik Utbygging, Eikelunden, Villa. Spesifikasjon :50319/1 Skrevet ut: 27.11.2012 Side 1 av 5 TILBUD Prosjektinfo: Prosjektnummer :50 319 Navn :Fuglevik Utbygging, Eikelunden, Villa og Hus U, V, W og X Kundenummer :74 822 853 Dato :27.11.2012

Detaljer

CKD. Sirkulær tilluftsventil for montering i tak/vegg

CKD. Sirkulær tilluftsventil for montering i tak/vegg Sirkulær tilluftsventil for montering i tak/vegg Hurtigfakta Diffusert eller konsentrert spredningsbilde Konen kan dreies 360º Mulighet for motorstyrt justering av spredningsbildet Egner seg for overtemperert

Detaljer

Skansen 2G, 2670 Otta Telefon E-post: PRISLISTE TRELAST APRIL.

Skansen 2G, 2670 Otta Telefon E-post: PRISLISTE TRELAST APRIL. Skansen 2G, 2670 Otta Telefon 61 23 68 00 E-post: ottasag@ottasag.no PRISLISTE TRELAST APRIL 2016 www.ottasag.no SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER GENERELT Salgsbetingelser gjelder for alle tilbud og salg,

Detaljer

D U S J K A M P A N J E

D U S J K A M P A N J E D U S J K A M P A N J E Gjeldende fra 01.03.2008 Alle priser er inkl. mva. Frakt: + 7% nord for Trondheim. Med forbehold om prisendringer og eventuelle trykkfeil. VVS Marketing AS, Syretårnet 41, PB 4133,

Detaljer

SPERREMATERIELL Mobile gjerder - Grinder - Dekkduker - Tilbehør

SPERREMATERIELL Mobile gjerder - Grinder - Dekkduker - Tilbehør SPERREMATERIELL Mobile gjerder - Grinder - Dekkduker - Tilbehør BYGGEGJERDER Rosings Smartpanel Med et Rosings Smartpanel er du sikret et solid kvalitetsgjerde. Gjerdene har bøyd stål i overkant og rør

Detaljer

BODØ INDUSTRI AS FORBEHOLDER SEG RETT TIL ENDRINGER UTEN FORUTGÅENDE VARSEL 1 4. utgave

BODØ INDUSTRI AS FORBEHOLDER SEG RETT TIL ENDRINGER UTEN FORUTGÅENDE VARSEL 1 4. utgave BODØ INDUSTRI AS FORBEHOLDER SEG RETT TIL ENDRINGER UTEN FORUTGÅENDE VARSEL 1 4. utgave mars 2012 Vi er en arbeidsmarkedsbedrift med hovedmål å gi et tilbud til arbeidssøkere med arbeidstrening, opplæring

Detaljer

DID614 AKTIV FIREVEIS KJØLEBAFFEL MED HORISONTALT VARME OG KJØLEBATTERI, EGNET FOR HIMLING MED GRIDAVSTAND 600 ELLER 625

DID614 AKTIV FIREVEIS KJØLEBAFFEL MED HORISONTALT VARME OG KJØLEBATTERI, EGNET FOR HIMLING MED GRIDAVSTAND 600 ELLER 625 DID614 AKTIV FIREVEIS KJØLEBAFFEL MED HORISONTALT VARME OG KJØLEBATTERI, EGNET FOR HIMLING MED GRIDAVSTAND 600 ELLER 625 Aktiv kjølebaffel for oppvarming og kjøling, med 2-rørs eller 4-rørs varme og kjølebatteri,

Detaljer

LED driver - september 2017

LED driver - september 2017 PRISLISTE LED driver - september 2017 tilbyr LED-drivere fra MeanWell. Vi kan tilby en mengde ulike modeller, men har i denne prislisten komprimert tilbudet til utvalgte modeller. LCM-serien 25-60W med

Detaljer

Lastebil & Anlegg 2013 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 19.08.13

Lastebil & Anlegg 2013 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 19.08.13 Lastebil & Anlegg 2013 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 19.08.13 Nyhet! Nå også med kompletthjul til hengere! Hankook AH11 - AH22 / AL02 - AL10 AH11 205/75 R 17,5 123/121M 2150 215/75

Detaljer

LASTEBIL & ANLEGG 2013 FAKTURAGRUNNLAG EKS. MVA OG MILJØBEGYR. GJELDER FRA 19.08.13

LASTEBIL & ANLEGG 2013 FAKTURAGRUNNLAG EKS. MVA OG MILJØBEGYR. GJELDER FRA 19.08.13 LASTEBIL & ANLEGG 2013 FAKTURAGRUNNLAG EKS. MVA OG MILJØBEGYR. GJELDER FRA 19.08.13 NYHET! Nå også med kompletthjul til hengere! HANKOOK AH11 - AH22 / AL02 - AL10 AH11 205/75 R 17,5 123/121M 2150 215/75

Detaljer