Hvorfor E134 Miljøvegen som hovedvei mellom Øst og Vest?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor E134 Miljøvegen som hovedvei mellom Øst og Vest?"

Transkript

1 Hvofo E Miljøvg so hovdvi llo Øst og Vst? Fobidls ov Haulifjll vil btj dsidt flst, bli otst, asst, tyggst og post vitsi

2 Hovdvi so ytt sa d st foli og vdisapd ladsdl E Miljøvg altativt so vil fstå so la og tydlig hovdoido fo tafi llo Oslo og Bg/Haugsud. Md god tilytig til d alld vdtatt fgfi bli E Miljøvg øst vst-fobidls fo hl gio fa Stavag til Bg. Dtt gio so utgjø t av Nogs vitigst vstoåd båd i dag og i ftid. I otsatt d sal E tafi til og fa Oslo-oådt, Das- og Kogsbg-gio, Glad, Vstfold og Østfold, dssut Svig, Daa og Tyslad. D foslått hovdvi bid altså i ba sa Nogs to støst by, d bli også d otst og asst fobidls llo d to st foli og asst vosd dl av ladt. E Miljøvg st øst vst tasé so vil ha tafigulag fo fiflts otovi. I dag sog ov 6 bdift og ca. illio s til E ov Hauli. I vil tallt væ ca. illio (SSBs pogos). 8 av d støst tttstdsoåd i Nog vil ligg i iflusoådt fo E Miljøvg. Salt yttvdi iludt dust ostad vd utslipp og uly bgt til 6,6 illiad o. E Miljøvg få dd positiv tto safusytt. (Bgig fa Oslo Ecooics fo tilsvad posjt). Nytt-/ostadsaalys ha hittil i fagt opp vdi av at gio bids sa og gi sahgd abidsad, styt iovasjo og podututvilig, fftivisig, bd logisti og høy vdisapig. E Miljøvg

3 D sist, asst og st iljøvlig fobidls Fobidls ov Hauli vil gi otst vi og ist høydfosjll. Dt bty sto dusjo i båd utslipp og taspotostad. (Halvt CO utslipp fo tugtaspot). Md to y tul Sljstad Røldal på 9,8 og Røldal Vågsli på,7 bli høyst put på vi ba 86 oh. Til saligig: E6 (Filfjllsvi) oh, RV 7 (Hadagvidda) 5 oh, RV 5 (Hsdalsfjllt) 7 oh. Md fifltsvi duss tafiuly d 9 %. Vi ov Hauli bli % vitsi fobidls. Masial stigig fo fjllovgag bli, %. E Miljøvg ov Hauli vil gi as, si og foutsigba taspot til ad. Kot jøtid gjø iljøvlig olltivtaspot d spssbuss til t attativt altativ til fly. Fiflts otovi vil sill fjtafi fa loaltafi. Utbyggig vil bø dyt a i lit gad, og gi ig oflit d villi. Fata o E so hovdvi llo Øst og Vst Fiflts otovi Oslo Hauli Bg: 8, jøtid : t Fiflts otovi Oslo Hauli Haugsud: 7, jøtid : t Fiflts otovi Oslo Hauli Haugsud Stavag:, jøtid :55 t Total byggostad fo fiflts otovi fa Da til Bg/Haugsud bli ca. 6 illiad o, foutsatt asjoll og hlhtlig utbyggig. Bløpt ilud hlt y tasé vst fo Hadagfjod, y bo ov Hadagfjod, lag tul Røldal-Vågsli, hlt y tasé Gugdal-Hjatdal, og tas so sill fjtafi fa ætafi vd Notodd og Kogsbg. S følgd at. E Miljøvg ov Hauli altativt so gi lat bst safusøoois ttoytt ov tid, d sto ispaig fo æigsliv og bdift, å tt å i all ovsulig ftid. Ny E ov Hauli d st Øst Vst-løsig so oppfyll av båd i dag og i ftid.

4 E MILJØVEGEN ØST-VEST Fød Sogdal g B R5 Lædal - Oslo 55 g B Filfjll 6.o. h. E H Lillha Fags 6 s O sl d o als 7 fj ll t 6. h Bg. o o l. s O 5 R7 H a d ag vidda l Gol B att åbøda t u l i M Haa 7 Voss BERGEN Gjøvi. o.h. Os Haugsud - Oslo Odda E B g E - O slo H 8 au li 86.o E.h. : 7 HAUGESUND Høfoss Bg - Oslo OSLO E : 8 Hauli Jsshi Da SKI Stavag - Oslo E Sljod 5 Moss :55 STAVANGER E6 GRENLAND 9 S ta va g - Egsud O sl o Adal 9/ E E 8 Kut Olaf Sud.5. fo Vgfou Øst-Vst. vgfouov.o 55 KRISTIANSAND SVINESUND

5 556 Koid 56 Rådal Midtul Uli 56 Utfo att: bo på 556 ov Løyos til Kloavi og y, ot fg ov Kosfjod llo Sota og Austvoll. g dl g s Hjllstad 58 Flslad Satlittfoto fa Googl aps Kut Olaf Sud.5. fo Vgfou Øst-Vst. vgfouov.o gg Litla Vøya Våg Bjøafjodbo 55 flytboospt Bjø, =,9 55 Fusa Vjast 8 8 Eiladsos, =,6 Bo ov Gjøavatt og Øv Håladsdal Ådladsfjodbo 55 og TYSSE, Tyssøy 9 Gjudsha l u st al d Jo 7 E Jodal Fo lg fo tu l, 55 Eithi = 95 Folgfoa 55 Odda: To halv yss d østvdt ap ut fa Folgfotul vd Eithi og odvst-vdt ap tt sø fo Odda. d fjo ag u Ma Hadagfjodbo 7,6 Tøvibygd dl gg s 9 ØYSTESE NORHEIMSUND STRANDEBARM Kvasog 7 Bjøafjod: Boat på odsid a ligg øst fo Halhj på Bjø. Sli a d gå i tul ud Bjø og iljøtul vd Hauglad og Osøyo fo å så bbyggls og d vdifull sjægåd vst fo sistd vd Halhj. Bjøafjod dlg gs Hatvi OSØYRO 8, dl Rst,8 Søftlad 5 Austvoll Hufthaa Halhj Svgatjø 56 E 7 Bg Odda 98 Ut ODDA,5 Tyssdal Tgid Bo vd Tyss 5 Saagfjodbo 85 ARNA E6 fjod BERGEN 58 Søfjod 56 Saag 557 s a Flat og assi vi llo Bg og Odda i y lij gjo fjodlasapt. Folgfotul fa og Jodalstul fa få sta løp. Ny Hadagfjodbo byggs li sø fo Jodal d 7 fitt sp. D løsig gi svæt god oblig d og ulight fo å ld tafi uto Bgsoådt. Motoviposjtt Svgatjø-Rådal atatt fdigstilt (vgvs.o..). Dtt sa d bo ov Bjøafjod gi lat otst vi llo Bg og Stavag. bø gå uto Bgsoådt. Md bo ov Bjøafjod, ba Osøyo, vid ot Tyss, Vasdal, Dal og Roahisdal til Sogfjod, bli dtt også dt otst altativt fo gjo Hodalad, satidig so dt gi lagsitig løsig hlt uto Bgsoådt. Fo tafi i Bgsoådt igvi øst R58 vitig. Mot stu å Midtul aliss. D a obis d id tulig, h alt R56. Bg (Nygådsysst) Odda sø bli ca. 98. Bg Odda 98 s lgg d 9 gg = l, d 6,,6 fjo g d Ha d s

6 Sagvåg Stod luftha, Søsto ) 5 Buavåg HAUGESUND 7 7 Fø Fød Asdal Våg Fjo Livi, 55 Austhi Vats Føsdal Haugalad Solhi Sjoldastau Sjold Posjtt otsitig og uddisjot d påobligsuv d ot = 5, og å statts ll byggs o fo å oppå tilfdsstilld uvatu. H vist Viastul vidføt,5 vstov i ot ulvt ov i y fjlltul ba Sjold i. I øst bo sø fo Solhi. 5 Posjt Sjoldavi-Solhi,8 vg ud byggig. = Valvåg 5 Huglo ØLEN Mo Vidafjod 57 6 =,5 Baa Sævaid Ny fv 6 Sadsfjodbua (58 ) ud byggig og vil statt fga Sad-Ropid Vi 8 Gidhi Såvi ETNE Våg Sadid, Fis d fjo Suhodlad i v å S Halsøya 8 Ny Lagfosstul Åafjodtul få y tulislag i bgg d 6 Sa s d d fjo Sad dlggs Ropid 5 d fjo Suldal Satlittfoto fa Googl aps Kut Olaf Sud 8.. fo Vgfou Øst-Vst. vgfouov.o Hyls Posjt Stodalstul (, ) Lauaid-Baa ud byggig. Tuls tasé tilfdsstilld, vst dl av pasll i dag å byggs o fo å få tilfdsstilld uvatu. SAUDA Jøsdal E 5 5 Tulutbdig fo å oppå tilfdsstilld uvatu,9 Mahustul folgs østov Kostød, Ny Fjæatul Fosshi Stig ut paallllvi, d lagsotgåd tafi so t uta u tillats. Tas tts ut vd Sævaid / Lauaid Lauaid d jo af Å R fobid Haugalad, Suhodlad og Nod-Jæ d Oslofjodoådt. Flat fiflts otovi d hoisotaluvadi gi Haugsud-Oslo 7 d jøtid :. Md od Boafjodfobidls på ibæ dt også Stavag Oslo d jøtid :55. Haugsud stu Asdal ca.. Asdal Våg ca. 5, Våg Jøsdal bli ca. 87. Asdal Stavag (Schachhol) bli ca. 6. HAUGESUND JØSENDAL STAVANGER JØSENDAL Bølafjodtul i Tatsabadt åpt. 7,9 6.u.h og 8,5 %. Dyp og batt tul d lit uvadius i sø. STORD Ottøya Valstad Asdal-Haugsud -fltsvi i sistd tasé. Svio 55 5 Jtvi Løig Føyo Litlabø Hauås Mostha d d fjo fjo g a l a Bø ad (H E ojøigsvi på 7 fobi od Haugsud tolig gustig. 5 Lagvåg Bølo Alt. ftidig Bølafjodbo til statig fo dyp og batt udsjøis tul. 7 fa Ottøya via Hsthol. 5 Esistd Stodabo (76 ) ha i sø =. Dtt aspts so dl av hovdviyss. 5 5 Stod Ny tilføslsvi (fv 55) fa yss vd Litlabø ot Stod/Livi og ot Søsto/Fitja. 55 Ålfjod FITJAR,9 Tyssøy 9, 7,8 d 6 u 8, s o d St 9 fjo da u Sa u g, La

7 5 ODDA Sljstad Jøsdal 9,8 % at E Haulifjll Hadagvidda %,7 d E t t Esis NESFLATEN RØLDAL Odda: To halv yss d østvdt ap ut fa Folgfotul og odvst-vdt ap tt sø fo Odda. Satlittfoto fa Googl aps Kut Olaf Sud 8.. fo Vgfou Øst-Vst. vgfouov.o 5 Låtfoss E,7 = = 95 = 95, 8 alsv 9 5 Val ld,5 = Haulist,9 Tyvli Vågsli = 7 9 Sogavatt = 8,8 HAUKELI To ta,8 7 = 6 Gu g dal 7 % vitsi, assi og flat vi fobi sistd batt og vaslig liv og tag tul vd Røldal. Fa Kolvoll vd Sljstad gå vi i tul østov d yss på Liay vd Røldal og vid i lag tul til Tyvli vd Vågsli. Sli spas ag høydt. Ig dl av E vil ligg høy 86.o.h. Y-yss d dit ap llo E og R i Jøsdal. R gå til Haugsud. Fa yss vd Hauli vst byggs y oblig til R9 so gå d Stsdal til Kistiasad. Odda sø Jøsdal bli og Jøsdal Gugdal 7. Odda sø Gugdal bli dd ca. 88. ODDA GRUNGEDAL 88,

8 Gugdal 5 55 VINJE, % d Tota 8 ÅMOT E = Satlittfoto fa Googl aps Kut Olaf Sud 6.. fo Vgfou Øst-Vst. vgfouov.o,8 7 7 = 6, 7 DALEN 8 5 l da ots Å E = 59, Bubg 5,9 SELJORD 86 Gva = 5,6 HJARTDAL,7 FLATDAL Nuthi = d s ljo S Åhus t va, = GRUNGEDAL HJARTDAL 58 Esistd HØYDALSMO, = 6 E 7 7 = RAULAND D flat og jv tas llo Gugdal og Hjatdal lags Tota og i Åotsdal ot sistd E. I 8 vts tul Åhus-Gva fdigstilt. D tul vil ot i. Md Åhus-Gva alist vil livl foslått løsig ot d E d. Åhus-Gva gi flat og god vi fo Sljod-Kvitsid / Høydalso-as R. Gugdal Hjatdal (Gva) bli ca GRUNGEDAL HJARTDAL 58 9,6 s å p ist Es Lifjll = 5 Tuddal Ålao SAULAND HEDDAL 6 % Øvlla GRANSHERAD 7

9 5 at Satlittfoto fa Googl aps Kut Olaf Sud 8.. fo Vgfou Øst-Vst. vgfouov.o t sv d ljo S Ladsapstilpasig: Md svæt god vigoti lggs vi hlt uto bbyggls og bygd. Dt lggs opp til at ig hus å iløss. Dt vitig å ta va på filuftsoådt vd Tiy utfo Notodd. Vi vil få viltgjd og godt d udgag og ovgag. Kot bo vil oft væ bd fyllig fo å bhold atulig passasj i tgt. NOTODDEN,5 % % 5,7 % Mhia % 8 %,6,5 Laugudo 9,,8 % 86 Daås 8 Altativ tasé sø fo Saggda Saggda 8 = Ny bo vd Sllidal KONGSBERG 86 = oppås d uvutttig på vi so åpt i. DARBU Kogsbg: Ifølg vdta i Kogsbg ousty 9.5. sal y E byggs i tul fa Displass til Tislgåd og d bladt fjtafi og loaltafi i bo ov Låg vd Sllidal og y tul til Moa og i uv sø fo Saggda (gø lij). D vdtatt vi vil ha oido d uvatu llo ca. og 6. Slv o sull bygg plafi yss istdfo d vdtatt fi udjøig vd Tislgåd, Gosud, Sllidal og Tolludo, vil d i bli tilfdsstilld so otovi. Målt å væ å sill fjtafi fa loaltafi, og ld hovdvi uto by, tttbbyggls og atjod. Ny pla so tilfdsstill av til ftidsttt vi bø dfo lags. Et stalt yss u ligg i oådt Laugudo / Kogsgådo, d Gosudvi på østsid ustt opp til -flts gat / vi til stu. Et godt lt fa gjldd pla bo fo bdt loaltafi ov Låg vd Sllidal. = 5 Tiy, = 8,9,5 % at sist Lifjll 86 Tuv E Lislhad alsv Åhus Esist d HEDDAL d Hd = 5 SAULAND Øvlla E d E 86 = 5 Gva, Ålao 6 % Follsjå,8 SELJORD FLATDAL Nuthi HJARTDAL,6,7 = GRANSHERAD, E 5 5,9 = Tuddal 7 7 HJARTDAL KONGSBERG vst 5 HJARTDAL GRENLAND 99 9 God vi uto bygd og dyt a. Hddal ha o av ladts bst atjod. Vd Gva tilpasss E yss d od tul Gva-Åhus. Mllo Hjatdal og Saulad gå vi på søsida av dal og tilpasss ultuladsapt i Hjatdal. Fa Saulad gå vi i odat av Ålao p.g.a. vitig gusfoost og fotstt i y uv gjo ladsapt og sla stigig i tul oppå ås od fo Hddal og Notodd og ov Mhia ot Kogsbg. Fobi Kogsbg gå d i to tul hlt uto bbyggls. Fa yss vd Laugudo / Kogsgådo utvils Gosudvi ot stu til -flts vi / gat og y loal fobidls ov Låg byggs på bo vd Sllidal. Fa Tiy vd Notodd gå y R5 på østsid av Hddalsvatt og Nosjø til Glad og E8. Mllo Notodd og Glad agl i dag god fobidls. Fo tafi llo Bg og Glad vil dtt altativt væ bd via tul Åhus-Gva og ov Sljod og Bø fodi dt vil ha stø adl otovi til toss fo at dt o få lg. Fa yss vd Lislhad od fo Notodd byggs fobidls i tul til idusti- og hadlsoådt på Tuv. Hjatdal (Gva) Notodd (Tiy) bli, vid til Kogsbg vst (Saggda) bli dt ca. 7. R5 Notodd (Tiy) Glad (Mohi-ysst llo dags Fv og E8) bli ca. 65. Bg Glad bli dd d jøtid :5. HJARTDAL KONGSBERG vst 5 Lå 9,6 8 s å p dal Nu g da l

10 5 Sudbyfoss 5 åg L d Satlittfoto fa Googl aps Kut Olaf Sud.5. fo Vgfou Øst-Vst. vgfouov.o Hvittigsud SANDE Sa 5, fv E8, % u b d Laugudo Ei t sis Altativ tasé sø fo Saggda Saggda %,6,5 = oppås d 86 uvutttig på vi so, åpt i.,8 % Lis Baøya 85 Taby D a sf jo SVELVIK d, Gullhaug 5 j o dt TOFTE Huuladt Os lo f Håøya SÆTRE Holt 58 DRØBAK Fagstad E8 = Rig = s i Nsodd Vst Oslofjodbo på ca. a få fi sp à ca. og t sp à ca. 5 ov Midtgu, Sudbyhol og Flågu. Øst bo på ca. 5 ov siligsld å ha tt sp. ASKER RØYKEN Dagsltt øst Spistad Kjstadaa E6 VESTBY 5 Vassu Vitbo ÅS E8 SKI Assutj Da Si ( Stochol): Dags R bli folgls av iljøvg, og å væ gjogåd otovi fo å væ tilfdsstilld i t lagsitig psptiv. Mist hoisotaluvadius bø lggs til gu. Fa Da i vst vd Baøya obls d dit på E8. D fdig gult pasll LisDagsltt disjot fo 9 /t og bø justs til optial uvatu so i bhøv tilpasss sistd R vd Spistad/Dagsltt, da d ha uvatu d i = 5. Ny tasé d god uvatu i åssid sø fo Røy f til Gullhaug. Mllo Gullhaug og Oslofjodtul dt uv d ot = 5, og d batt Oslofjodtul (7 %) f til Holt tilfdsstill i av til stigig. Dfo boaltativ D (Vg og vi., ) i y tasé llo Gullhaug i vst og Holt i øst ulig god løsig. Tas a bli ytis, y og flat vi d bo ov od Håøya. Dt vil gi y, god ulight fo gåd og syld og ibæ iotig av vi. Mllo Holt og E6/Vassu byggs sistd vi ut d o uvutttig. Mllo E6/ Vassu og E8 vd Si byggs dit fobidls dlvis i tul, fo tafi tig Stochol. Oslogyta tg tafiavlastig. Tiloblig tgt vd Lis, Taby og Assutj. E sli Rig vil bas sg på Oslofjodfobidls so si søl. Østl vil hovdsalig gå i tul ud Østaa. Nodl vil hovdsalig gå i tul fa Gjllås til Sødal, Lodal og Sui. Vstl vil gå i tul ud Vstaa til Syllig og Taby. % 8 DARBU,5 DRAMMEN E Dabu Da: Viadut ov dal sø fo Vstfoss og vid yt i åssid til Mjødal fo å ugå dyba a. Mllo Mjødal og Støsåstul dt ødvdig d o uvutttig på vi so åpt i. Dit ap llo Dasbua og Støsåstul. Dasbua vil på sit ått utvids. E,7 % 8 8 E Daås KONGSBERG 9 = HOKKSUND,9 Mhia Ny bo vd Sllidal 7 R Esist d E 8 Alta tiv ta MJØNDALEN sé VESTFOSSEN 86 5, KONGSBERG vst SKI 78 KONGSBERG vst OSLO 85 dal Miljøvg obls til E8 vd Si på østsid av Oslofjod. Løsig vist h ha y tasé sø fo Hosud og bo so yss Oslofjod ov odspiss av Håøya. Vi bø i støst ulig gad gå i åssid ll tul uto bbyggls, og å ha svæt god uvatu. God viaittu og ladsapstilpasig svæt vitig. E y Oslofjodbo å ha høy sttis vdi. E yt ig udt Oslofjodoådt R ta av so a vd Dabu ot Holstad, og ld vid ot y fast fobidls so avløs fgsabadt Hot-Moss. R bast på sistd R5, E6, F og R9. R byggs so øtsspat god ladvi d fobijøigsstig og og sli at d a utvils til otovi s. E fobi Kogsbg otalt på at ov Hjatdal-Kogsbg. Kogsbg vst (Saggda) Si ca. 78. Kogsbg vst (Saggda) Oslo (Søgysst) ca. 85. KONGSBERG SKI 78 Nu d st Lidal 9 Røyv Ny i l vi Ny N s odd u Bufjod Oslofjo d E ta d al

gjennomført for Hvaler Hytteforening

gjennomført for Hvaler Hytteforening Foftt(): Rppot.: ISBN: ISBN: Syøv Rubch, Østfoldfosig og Mo Nils, Miljøom AS OR.32.12 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt

Detaljer

E134 GRENLAND KRISTIANSAND

E134 GRENLAND KRISTIANSAND Sogndal Lærdal Bergen - Oslo 515 km E16 Filefjell 10 m.o.h. Fagernes Lillehammer BERGEN Voss Berge n - Oslo 461 km R7 Hardangervidda 1250 m.o.h. Bratte t unneler i Måbødalen Bergen - Oslo 476 km R52 Hemsedalsfjellet

Detaljer

Legge inn side 1 som brev?

Legge inn side 1 som brev? Lgg i sid 1 som bv? Food Hva tk du om kig? Kaskj opplv du kig som situasjo ut av kotoll. Som yttløs hst i full gallopp utfo t stup. Som o vi ikk ka stagg ll sty, m må la gå si gag. Slik dt ikk. t fis gl

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Bestemmelser og retningslinjer ved offentlig etters yn 08.10.13

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Bestemmelser og retningslinjer ved offentlig etters yn 08.10.13 Kommundlplan fo Hammfst og Rypfjod 2014-2025 - Rvisjon Bstmmls og tningslinj vd offntlig tts yn 08.10.13 IN N HOLD INNLEDNING...... 3 1. PLANKRAV, REKKEFØLGEKRAV, UTBYGGINGSAVTALER MM... 4 1.1 Planav......

Detaljer

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007 Opplysningsådt fo Vitafikkn ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Styts åsbtning fo 2007 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Opplysningsådt fo Vitafikkn (OFV) n landsomfattnd mdlmsoganisasjon fo foning,

Detaljer

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre.

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre. E gsi f Scuis 02 Ågg 17 2011 SIDE 04 22. JULI D v på jobb d o Nog. H vks hisoi. SIDE 36 læ v og Dsk vk s il od fo å bli bd. i v s o p k kk bl d sjål i u b k s o i B og kjøps. æ d på å få v g k s u d d

Detaljer

Domstolene i Norge. Årsmelding 2012

Domstolene i Norge. Årsmelding 2012 Dosol i Nog Åsldig scio il INNHOLDSFORTEGNELSE Ildig vd dikø og syld 4 Dosoladiisasjos sy 5 D dosol 6 Dosols oll i safu 6 D alilig dosols oppgav 6 Jodskifdosols oppgav 6 Fiakskoisjo og Uakdosol fo Fiak

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold N FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN Foto: Kaoln Sandvold MEDIEPLAN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE TØMREREN TEMA: ELEK TRISK VERK TØY Smått godt all To kon tl Tllat m yggng fo unntak standsonb mulght

Detaljer

FolkogforsVar Årsberetning nr. 62

FolkogforsVar Årsberetning nr. 62 FolkfosVa Åsbtg 6 Folko N 1 0 13 Fo N gfo o k l 0 3 13 gfos Va sva Fol N 4 0 13 k f os Va gaml kofl y u k tfod t g ss? t t k Sø ø sk ofl sta k k asa sk : Am a k u Nabo tvs ol m g a t - far va Åsbtg 013

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser KAPTTL 5 KRS TRODUKSJO: MRKT FOR LVT KOSKVSR Komptansmål (tt 10 tinn) i histoi: Mål fo opplæinga at lvn skal kunn: «døft viktig omvltinga i samfunnt i nya tid, og flkt ov kolis dagns samfunn opna fo ny

Detaljer

KYSTRIKSVEIEN HELGELANDSKYSTEN

KYSTRIKSVEIEN HELGELANDSKYSTEN øy & Døa Guid 014 KYSTRIKSVEIEN ELGELANDSKYSTEN Vlkomm til øy og Døa Ut i øya 4 god gu til å søk / 4 good asos to visit Ut i øya D guid pst øykommu øy og Døa md ov 4000 øy. Vi kall tu Ut i Øya. Du stat

Detaljer

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER VI TESTER UT AUTOFILE REISEMÅL 1 DRØMMEUKE 3 RACERBANER 2 UKJENTE TURKAMERATER + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE BILFERIEN! En uk md fatsus, fiht og fllsskap på t av d mst utfodnd bann i Euopa Bli

Detaljer

KAPITTEL 4. en e m. når vi ser bru dd på. s te d. l in. av me. l ik. er no l å væ. s tan. n n. d en

KAPITTEL 4. en e m. når vi ser bru dd på. s te d. l in. av me. l ik. er no l å væ. s tan. n n. d en KPI 4 Hvofo byts kgs gl? od d som dlt kg kk kj gl kk by sg om gl kk tø kt od f sjf h fttt fd mskvdt vl mm fd så hdt som mulg Å G BY «Kuskp om gl må sps kk mst tl b og ugdom som mogdgs poltk, soldt, joulst

Detaljer

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012 Nytt f NR. 49 SEPTEMBER 2012 Ld Dt v gg omm i totuogtov Somm b ikk ik vi dømt om- d kom t, d v kd og vi kk ikk å fytt vdput ut fø vi mått t dm i fo gt. Dt h gt og gt. Sv ikk odtkt om t dt ikk kk om dåig

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling N Uvl u Møtilli Ss: 64-74 Utvl: Kustyt Møtst: Kustysl, Røb Dt: 15.12.2014 Tisput: 11:00 Ss ut li til jsy på stæs t. Evtult ffll å ls sst på tlf 31024023, v/ui Wtls. As t ihbil i s, å t ls f tt. Utvlt vil

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling

Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling Fjll, Askøy, Sud Øyad Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli Dyamikk utfdi i t vkstmåd RAPPORT 04.03.11 Oppdasiv: B Vst iåd Rappt.: 7046.2 Rappts tittl: Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli. Dyamikk utfdi i t

Detaljer

KYRKJELYDS BLAD. Lys vaken trusopplæring. Leikanger. Egil Hovland lever Kyrkjeringane i Leikanger feirar førti. Sterke inntrykk for konfirmantane

KYRKJELYDS BLAD. Lys vaken trusopplæring. Leikanger. Egil Hovland lever Kyrkjeringane i Leikanger feirar førti. Sterke inntrykk for konfirmantane Likang KYRKJELYDS BLAD N. 1-2013 Ågang 67 Pilgimsvanding md Bjøg Stk inntykk fo konfimantan Lys vakn tusopplæing Egil Hovland lv Kykjingan i Likang fia føti Sogn og Fjodan fyll 250 - lokal making i Likang

Detaljer

reklamebørsen oktober 2014 tv

reklamebørsen oktober 2014 tv rlambrs otobr 2014 tv rlambrs otobr 2014 t v m la r rs brs m blam rla lam r rs rbrs brslam m brslambrlamrlarsrbrs m m la r rs brs mb lam rla r rs b lam la rrs brsmb m la rs brslambrlam r rs r b b lam la

Detaljer

30% 89,-Pr. m2 RYDDER 9990,- AKKURAT NÅ 199,- 69,- 10 SEKKER 3 SEKKER. All Jotun og Opus eksteriørmaling og beis. 28x120 Kl. 2 cu

30% 89,-Pr. m2 RYDDER 9990,- AKKURAT NÅ 199,- 69,- 10 SEKKER 3 SEKKER. All Jotun og Opus eksteriørmaling og beis. 28x120 Kl. 2 cu ampanjpiod 6. 12. august 2014 VI YDDE ll Jotun og pus kstiømaling og bis UT Å 30% 9 90 P. lm 28x120 l. 2 cu TEEBD 9990,- 10 EE DEB UU 50 LT Q-UTD n UU dkkbak. odl md fuu at dnn gi n pn ovflat ov tid. 50

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake 1/2012 ung& f t blad fa Ungdom & Ftd landsnngn ftdsklubb ungdomshus Sammn Mlod Gand Px Ffond ha pnt Ungdom, makt mdvknng Jaktn p ny banombu Dans av ungdom Ftdsklubbns dag Fosdbld: Ida Schmdt 4 Sammn Mlod

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. vå g k s fo yg, l Kva gh d v o g o gh 115 m o j g å Blag gjg kk foskgsvlkå s hlh. Foskgs gyldgh fous a foskgspm og mdlmskap bal. Jaua 2011 G å v om NOFs Guppfoskg Foskg og oss Foskg hadl føs og fms om

Detaljer

velkommen til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å r program 17. - 19. juli 1979-2009 hovedsponsor: irene s shipping service www.feskfestival.

velkommen til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å r program 17. - 19. juli 1979-2009 hovedsponsor: irene s shipping service www.feskfestival. vlkommn til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å 1979-2009 ogam 17. - 19. juli hovdono: in hiing vic www.fkftival.no ftivalatit hllbilli foto: ik buå / kolonihavn.no Jan Both.a. øtad j' okt næv md vnn tubadu

Detaljer

Sykkelkart for Bergen. Bicycle maps for Bergen

Sykkelkart for Bergen. Bicycle maps for Bergen Sykkelkart for Bergen Bicycle maps for Bergen 2 3 Foto over og forsidefoto: Kirsten Lysen Innhold Content På sykkel i Bergen Cycling around Bergen 4 Viktige telefonnumre Telephone numbers 4 Tegnforklaring

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

Eiendom Norge Årsrapport 2014

Eiendom Norge Årsrapport 2014 Edo o Åappo 2014 ak fo baj o dba v vl væ d på V ha jo å ha æ dalo d fl D o oaajoløf dpa o fl vk ak o pl -ly vd hdlov baj oppjøfukjo o kk fobd vå lov Lov o dol I 2015 vl v lv Fadpa vå ald fola l Du hold

Detaljer