Din bruksanvisning BALANCE KH 5509

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning BALANCE KH 5509 http://no.yourpdfguides.com/dref/2696238"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Vågen eller display-fjärrkontrollen kan få skador som inte går att laga. De kan få skador som inte går att laga. Vågen och display-fjärrkontrollen kan få skador som inte går att laga. Vågen eller display-fjärrkontrollen kan få skador som inte går att laga. Tryck på knappen uppåt eller nedåt för att ställa in ett värde som motsvarar din kroppslängd. Annars kan vågen välta på sidan och få skador som inte går att laga. Vågen kan få skador som inte går att laga! Genom dessa naturliga variationer kan värden som uppmätts vid olika tider på dagen delvis avvika från varandra avsevärt. På så vis blir mätresultaten så exakta som möjligt. ställ dig utan skor och strumpor på vågen. Annars kan mätresultaten bli felaktiga. Kroppsviktsangivelsen kan fortfarande variera under den pågående mätningen. På så vis blir mätresultaten så exakta som möjligt. Nars kan vågen välta på sidan och få skador som inte går att laga. Vågen kan få skador som inte går att laga! på displayens nedre del visas kroppsvikten. Kroppsviktsangivelsen kan fortfarande variera under den pågående mätningen. Du kan jämföra alla de aktuella mätresultaten som visas med de senaste, dessförinnan uppmätta resultaten. Annars kan vågen välta på sidan och få skador som inte går att laga. Vågen kan få skador som inte går att laga! Vågen kan få skador som inte går att laga! Det är viktigt att du tar av dig skor och strumpor innan du ställer dig på vågen. Har det blivit något fel vid inmatningen kan mätresultaten bli felaktiga. Kroppsfett-, muskelmasse- og kroppsvannanalysevekten kalles i denne bruksanvisningen for "vekt". Også dersom vekten ikke brukes må de nevnte temperaturer verken under- eller overskrides. vekten aldri dersom du benytter en hjertestimulator, et åndedrettsapparat, en elektro-kardiograf eller lignende medisinske apparater! Funksjonen til disse apparatenes kan eventuelt forstyrres ved bruk av vekten! i dette tilfellet kan det være livsfare! Dersom du er usikker om du kan bruke vekten: Rådfør deg alltid med legen din før du bruker vekten! hvis du vil forminske kroppsvekt når du er overvekt eller hvis du vil forhøye vekt når du er undervekt skal du alltid konsultere en lege på forhånd. Hver behandling og diett bare etter en lege har blitt konsultert. Anbefalinger for dietter eller kondisprogrammer på grunnlag av verdiene som har blitt påvist skulle gis av en lege eller en annen kvalifisert person. forsøk ikke å realisere de påviste dataene på egen hånd. Sørg for at det ikke kan trenge inn vann/fuktighet i vekten og displayfjernbetjeningen. ellers kan både vekt og display-fjernbetjening få irreparable skader. Dessuten er det fare for elektrisk støt! Spesielt ved gamle batterier kan det skje at batterisyre renner ut. Fjern derfor alle batterier når du ikke bruker vekt og display-fjernbetjening i lengre tid. Slik beskytter du vekt og displayfjernbetjeningen for skader ved batterisyre som renner ut. Det kan ellers skje feilaktige display-visninger eller plutselig utkobling av vekten. For skader på grunn av. Åpning av vektens hus og/eller displayfjernbetjening reparasjonsforsøk som utføres av ikke kvalifisert fagpersonale ikke formålstjenlig bruk av vekt og/eller display-fjernbetjening For måling av kroppsvekten og andel kroppsfett, muskelmasse- og kroppsvann for mennesker fra en alder på minst sju år og en kroppsstørrelse på minst cm for måling av det omtrentlige daglige kaloribehov for ikke-kommersiell bruk i private husholdninger. Kroppsfett-, muskelmasse- og vannanalysevekten Balance KH /KH er ikke bestemt for bruk av personer som benytter medisinske apparat som. Kroppsfett, muskelmasse og vannanalysevekter Balance KH / KH er ikke påregnet for profesjonell drift i sykehus eller medisinske institusjoner. For skader på grunn av ikke formålstjenlig bruk av vekt og/eller display-fjernbetjening overtas intet ansvar/ingen garanti! G Toleranseområde > kg: % +/-, kg Målemetode: Bioelektrisk impedans-analyse via fire fot-sensorer Intervall ved vektmåling:, kg/, lb Måling fettandel: % Intervall ved måling fettandel:, % Måling vannandel: % Intervall ved måling vannandel:, % Måling muskelmasseandel: % Intervall muskelmasseandel:, % Visning kaloribehov: i kcal Intervall kaloribehovsvisning: kcal Innlesningsmuligheter kroppsstørrelse: - cm/'"'" Innlesningsmuligheter alder: år lagringsplasser for personlige data Funksjoner: Bare vektmåling/vekt-, kroppsfettandel-, muskelmasseandel- og kroppsvannandelsmåling/ måling omtrentlig daglig kaloribehov/visnig omtrentlig fitnessnivå Innstillbare måleenheter: kg/lb, cm/inch Visning batteristatus Visning overbelastning Feilindikasjon Automatisk utkobling vekt: etter sekunder Automatisk utkobling display-fjernbetjening: etter sekunder Driftstemperatur: C C Kroppsfett-, muskelmasse- og vannanalysevekt Display-fjernbetjening batterier type AA/mignon for vekt batterier type AAA/Micro for display- fjernbetjening Tosidig klebebånd, skruer og plugger for veggmontering av display-fjernbetjeningen Veggholder for fjernkontroll for displayet Info-håndbok Denne bruksanvisningen Det kan ellers komme til irreparable skader. Fjern beskyttelsesfolien fra de fire medleverte batteriene av type AA/ mignon. Legg vekten forsiktig på dens overside. Som underlag slik at vekten ikke får riper. Legg de fire batteriene inn i batterirommet. Sett klaffen igjen på batterirommet og trykk den på plass. Tast (Nedover) Tast Tast (På/Av) Tast (Oppover) Batterirom Infrarød-mottaker Veggholder for fjernkontroll for displayet Sørg for at display-fjernbetjeningen derved ikke kan falle ned. Fjern beskyttelsesfolien fra de to medleverte batteriene av type AAA/micro. Legg de to medleverte batteriene av type AAA/micro inn i batterirommet. Sett klaffen igjen på batterirommet og trykk den på plass. Snu vekten igjen slik at oversiden viser mot deg. Sørg for at det ikke kan trenge inn vann/fuktighet i vekten og display-fjernbetjeningen. ellers kan både vekt og display-fjernbetjening få irreparable skader. Dessuten er det fare for elektrisk støt! vekten utelukkende på et rett, plant, fast og sklisikkert underlag.

3 Display-fjernkontrollen kan monteres til en vegg ovenfor vekten med eller uten veggholder. Dette kan være praktisk når vekten skal utelukkende brukes på ett sted. Bruk det dobbeltsidige klebebåndet eller de begge medleverte skruene og pluggene for montering av veggholderen / display-fjernkontrollen. Ta vare på at det ikke er noen hindringer mellom vekten og infrarødmottakeren. ellers kan feilfunksjoner i display-fjernkontrollen utløses. Hvis dus vil fastgjøre veggholderen med skruene og pluggene må du tegne den riktige avstanden av borhullene på veggen med hjelp av veggholderen. Små feil ved boringen kan utlignes med hjelp av de lange hullene. Før du bruker vekten for første gang må du lese inn noen personlige data. Ta display-fjernbetjeningen i hånden og trykk én gang på tasten På/Av. Med en gang du slipper tasten i igjen, blinker nummeret til en av de ti lagringsplassene på displayet. Ved å trykke tasten Oppover eller Nedover kan du velge ut en annen av de ti lagringsplassene. Trykk tasten i med en gang den ønskede lagringsplassen vises på displayet. på displayet blinker nå enten lb eller kg. Trykk tasten Oppover eller Nedover for å omkoble mellom. Vektvisning i kg og størrelsesvisning i cm etter metrisk system og vektvisning i lb (Pounds) og størrelsesvisning i Feet og Inches etter angloamerikansk målesystem. For personer som overveiende er utsatt for sterke kroppslige belastninger. For personer som overveiende er utsatt for meget sterke kroppslige belastninger. Trykk henholdsvis kort tasten Oppover eller Nedover for å skifte mellom symbolene. Velg symbolet for den kategorien som mest tilsvarer din daglige kroppslige belastning. Trykk tasten i med en gang det tilsvarende symbolet vises på displayet. Mellom og år voksen-symbolet Når tallet som tilsvarer din alder vises på displayet, trykker du tasten i. På displayet blinker nå til høyre et av symbolene for den daglige kroppslige belastning. derved står symbolet. For personer som overveiende utfører sittende virksomhet. For personer som overveiende utfører gående/stående virksomhet. Trykk tasten Oppover eller Nedover for å stille inn en verdi som tilsvarer din kroppsstørrelse. Trykk tasten i med en gang den riktige verdien vises. Lese inn data for andre personer på andre lagringsplasser. Vei deg helst uten klær på. slik oppnås de mest nøyaktige måleresultater. Still deg på vekten uten sko og sokker. Trykk en gang kort tasten På/Av for å koble ut display-fjernbetjeningen. Trykk tasten På/Av for å koble inn display-fjernbetjeningen. Visningen av kroppsvekten kan ennå variere noe mens måleprosessen er i gang. Bli derfor stående mest mulig rolig. Etter noen sekunder vises en blinkende H til venstre for vektvisningen på displayet. Med en gang H ikke lenger blinker, er måleprosessen avsluttet. den nå viste vekten er din aktuelle kroppsvekt. Hvis du blir stående på vekten, kobles den automatisk ut etter sekunder. Hvis du går ned fra vekten, vises etter noen sekunder, kg på displayet. Display-fjernbetjeningen utkobles automatisk etter sekunder uten at tasten trykkes. For å omkoble mellom visning av kroppsvekten i kg og lb (Pounds/angloamerikansk målesystem): Trykk kort tasten i. Still deg først deretter på den høyre og venstre sensoren. I motsatt fall kan vekten tippe til side og få irreparable skader. Det er dessuten fare for å falle ned! Viktige henvisninger til måling Vei deg helst uten klær på. slik oppnås de mest nøyaktige måleresultater. Still deg i alle fall på vekten uten sko og sokker. i motsatt fall er en måling av kroppsfett, kroppsvann, muskelmasse og kaloribehov ikke mulig. Dessuten blir den viste kroppsvekten høyere enn din virkelige kroppsvekt. Kroppsvekt, kroppsfett- og kroppsvannandel oppviser i løpet av en dag betydelige svingninnorsk 77 På grunn av disse naturlige svingninger kan verdier målt på forskjellige tider av dagen delvis avvike betydelig fra hverandre. Pass derfor på å gjennomføre målinger alltid mest mulig. Forskjellige måleverdier kan derfor eventuelt ikke føres tilbake til virkelige forandringer, men til forskjellige målebetingelser. Store avvik av måleverdiene fra de virkelige verdier kan forekomme ved følgende persongrupper: Kroppsvekten, andelen kroppsfett, andelen muskelmasse og andelen kroppsvann såvel som ditt personlige daglige kaloribehov: Trykk tasten På/Av for å kobfeilaktige display-visninger eller plutselig utkobling av vekten. Vekten er ikke dimensjonert for en vektbelastning på over kg. Display-fjernbetjeningen er for langt borte fra vekten. gå i dette tilfellet nærmere vekten med display-fjernbetjeningen. Det finnes en hindring mellom infrarødmottakeren på display-fjernbetjeningen og vekten. fjern i dette tilfellet hindringen. Display-fjernbetjeningen holdes i en vinkel som ikke gjør forbindelsen mellom infrarød-mottakeren og vekten mulig. Sko og sokker må tas av deg før du stiller deg på vekten. Stig ned fra vekten og vent til den utkobles automatisk. Koble deretter vekten inn igjen og begynn med målingen en gang til. Kontroller om målingene gjennomføres korrekt: Gjennomfører du målingene uten klær på og spesielt uten sko og sokker? I enkelte sjeldne tilfeller kan det imidlertid skje at føttene dine er for tørre for en måling. For å utelukke denne muligheten som årsak for en feilmelding: Fukt føttene dine med en lett fuktig klut. Begynn deretter målingen en gang til. Henvend deg til en av våre servicepartnere i nærheten, dersom. Hvis du har gjort en feil ved innlesningen kan måleresultatene bli forfalsket. dertil: Koble inn display-fjernbetjeningen ved å trykke tasten På/av. Trykk deretter en gang kort tasten Oppover eller Nedover. på displayet vises -. Deretter blinker nummeret til en av lagringsplassene for personlige data. Ved å trykke tasten Oppover eller Nedover velger du lagringsplassen for dine personlige data. Trykk tasten i med en gang nummeret til lagringsplassen for dine personlige data vises. Ikke lar seg fjerne som beskrevet eller andre funksjonsfeil oppstår ved bruk av vekten og/eller display-fjernbetjeningen. Dersom vekten benyttes av forskjellige personer, bør vektens overside rengjøres etter hver bruk. Derved bør et desinfeksjonsmiddel med soppdrepende virkning benyttes for å forebygge faren for smitte av fotsopp.

4 rengjør display-fjernbetjeningen kun med en lett fuktig klut. Pass derved på at det ikke kan trenge inn vann/ fuktighet i vekten og display-fjernbetjeningen. Foreta først over et tidsrom på en uke daglig videre målinger. Dersom også disse viser lignende måleresultat: Sammenlign dine måleresultat med gjennomsnittsverdiene fra tabellene i den medleverte Infohåndboken. Kontroller ved hjelp av disse gjennomsnittsverdiene om det fremgår altfor store forskjeller til dine målerresultater. Hvis det trenger inn vann/fuktighet i vekten eller i display-fjernbetjeningen, kan det oppstå irreparable skader. Dessuten er det fare for elektrisk støt! Henvend deg til vedkommende etat for avfallshåndtering i din by eller kommune. Spør der hvilke mulighet som består eller er foreskrevet for avfallshåndtering av elektroniske apparater. Spesielt ved gamle batterier kan det skje at batterisyre renner ut. Fjern derfor alle batterier når du ikke bruker vekt og displayfjernbetjening i lengre tid. Slik beskytter du vekt og display-fjernbetjeningen for skader ved batterisyre som renner ut. Brukte batterier kan også leveres tilbake til den forretningen hvor de er kjøpt. Sett display-fjernbetjeningen inn i vektens holdeinnretning. gøres vægten klar til brug. er desuden fare for elektrisk stød! Der kan lække batterisyre, især fra gamle batterier. knappen i nede, indtil der vises - på displayet. er desuden fare for elektrisk stød! som sælgere eller servicepersonale inden for restaurationsbranchen. For personer, hvis krop overvejende er udsat for kraftige fysiske belastninger. For personer, hvis krop er udsat for de allerkraftigste fysiske belastninger. Ud over elitesportsfolk er der her bl. a. Tale om erhvervsgrupper, der er udsat for ekstrem fysisk belastning som f. I modsat fald kan vægten vippe til siden og blive beskadiget, så den ikke kan repareres. Der er desuden fare for at falde! Sørg for, at vægtens overflade altid er tør, når du stiller dig op på den. I modsat fald er der fare for at skride! Hvis der ikke foretages en ny måling af kropsvægten inden for ca. På grund af disse naturlige svingninger kan værdier, der er målt på forskellige tidspunkter på dagen, afvige væsentligt fra hinanden. af kropsvægten kan svinge lidt, mens målingen er i gang. stå derfor så roligt som muligt. Efter nogle sekunder vises der et blinkende H til venstre for vægtvisningen på displayet. Hvis du træder ned fra vægten, vises der igen, kg på displayet efter nogle sekunder. Børn under syv år og med en højde på under cm Kvinder i overgangsalderen I modsat fald kan vægten vippe til siden og blive beskadiget, så den ikke kan repareres. Der er desuden fare for at falde! Sørg for, at vægtens overflade altid er tør, når du stiller dig op på den. I modsat fald er der fare for at skride! Der er dog ingen sundhedsfare for de nævnte persongrupper ved brug af vægten. Kropsvægt, andelen af kropsfedt, andelen af muskelmasse og andelen af kropsvæske samt dit personlige daglige kaloriebehov: Tryk på knappen Til/Fra for at tænde display-fjernbetjeningen. på den nederste del af displayet vises kropsvægten. Visningen af kropsvægten kan svinge lidt, mens målingen er i gang. stå derfor så roligt som muligt. Efter nogle sekunder vises der et blinkende H til venstre for vægtvisningen på displayet. Og procentdelen af kropsfedtet i forhold til kropsvægten og procentdelen af kropsvæsken i forhold til kropsvægten og procentdelen af muskelmassen i forhold til kropsvægten og dit daglige kaloriebehov i kilokalorier (kcal) Din kropsvægt vises samtidig hele tiden nederst på displayet. Hvis du træder ned fra vægten, vises der igen, kg på displayet efter nogle sekunder. Du kan sammenligne alle de aktuelt viste måleresultater med de resultater, der blev målt sidst. Ud over det aktuelle måleresultat blinker det tidligere måleresultat som sammenligning. Sådan viser du de aktuelle og de foregående måleværdier for andre måleområder i forhold til hinanden: Tryk kort på knappen Opad eller Nedad. hver gang du trykker på knappen, vises et af måleområderne Kropsvægt, Kropsfedtandel, Muskelmasseandel eller Kaloriebehov. For hvert måleområde vises igen det aktuelle måleresultat, mens det forrige måleresultat blinker. For procentdelen af kropsvæske i forhold til kropsvægten for procentdelen af muskelmasse i forhold til kropsvægten og for dit daglige kaloriebehov i kilokalorier (kcal). I modsat fald kan vægten vippe til siden og blive beskadiget, så den ikke kan repareres. Der er desuden fare for at falde! du træder ned fra vægten, vises der igen, kg på displayet efter nogle sekunder. nu er vægten klar til en ny måling af kropsvægt. Hvis der ikke foretages en ny måling af kropsvægt inden for ca. Hvis der forekommer fejlvisninger på displayet, skal du fjerne sådanne apparater fra vægtens omgivelser. Displayfjernbetjeningen er for langt fra vægten. Hold i så fald display-fjernbetjeningen med den infrarøde modtager hen mod vægten. rådføre dig med en læge for at få kontrolleret måleresultaterne. Hvis der er lavet en fejl under indtastningen, kan måleresultaterne blive forkerte., ikke kan afhjælpes som beskrevet, eller Hvis der forekommer andre funktionsfejl ved brug af vægt og/eller display-fjernbetjening. Der bør ved rengøringen anvendes et svampedræbende desinfektionsmiddel for at forhindre faren for overførsel af fodsvamp. rengør kun display-fjernbetjeningen med en fugtig klud. Sørg samtidig for, at der ikke kan trænge vand/fugt ind i vægten eller display-fjernbetjeningen. Hvis disse målinger viser lignende resultater: Sammenlign dine måleresultater med gennemsnitsværdierne fra tabellerne i det medfølgende info-hæfte. Kontrollér ud fra disse gennemsnitsværdier, om der er store forskelle i forhold til dine måleresultater. Hvis der trænger vand/fugt ind i vægten eller i display-fjernbetjeningen, kan den blive så Der er desuden fare for elektrisk stød! Henvend dig til de ansvarlige for bortskaffelse af affald/behandling af affald i din by eller kommune. Der kan lække batterisyre, især fra gamle batterier.

5 Sørg for, at vægten ikke kan falde ned fra opbevaringsstedet. Människan kan klara sig förhållandevis lång tid utan näring utan att detta nödvändigtvis måste leda till allvarliga hälsoproblem, medan däremot redan några dagar utan tillräckligt vätskeintag kan leda till livshotande hälsoproblem. En reducerad njurfunktion och den minskade urinutsöndring som är förbundet med detta kan, vid oförändrad vätsketillförsel, leda till att vatten samlas i kroppen. För mycket vatten i vävnaden belastar dock hjärtat och leder till höjt blodtryck; samlas även vatten i lungorna kan till och med ett livsfarligt lungödem bildas. Under lång tid definierade man om en människa var fet eller inte enbart på grund av den absoluta kroppsvikten. Endast kroppsvikten är dock varken ett pålitligt kännetecken för eventuell fetma eller god eller dålig allmän hälsostatus kroppsvikten kan sättas samman av helt olika andelar muskelmassa eller fett. Ett exempel på detta: Om en människa utövar mycket sport, så måste man förenklat sett utgå från att dennes kroppsvikt består av en högre del muskelmassa än vad som är fallet med en människa som inte sportar. Vår idrottare kan mycket möjligt vara tyngre på grund av sin muskelmassa, men ända vara friskare än icke-idrottaren. Likaväl kan en människa som eftersträvar att minska kroppsvikten med hjälp av diet, visserligen vara lättare än en jämförelseperson, men ändå ha en högre kroppsfettandel och därmed en sämre allmän hälsostatus. i synnerhet med dieter är nämligen tendensen att mer muskelmassa än fett bryts ner. Av dessa anledningar har sedan några år tillbaka den definition hävdat sig mer och mer som definierar fetma efter förekomsten av överflödigt kroppsfett. Å andra sidan får man inte glömma att kroppsfettet har mycket viktiga funktioner att fylla: Brist på fett kan leda till förlust av vitaminer och näringsämnen som lagras i fettet och har en essentiell betydelse för de livsuppehållande funktionerna i människoorganismen. Överflödigt kroppsfett bildas när den så kallade "energibalansen" blir positiv, det betyder: när kaloritillförseln genom den näring som vi intar, är högre än kaloriförbrukningen. Härvid fungerar näringen för det första som leverantör av den energi, som människokroppen måste använda, för att upprätthålla de grundläggande vitalfunktionerna; till detta räknas till exempel andningen, blodcirkulationen och upprätthållandet av minimikroppstemperaturen. Slutligen krävs en del av den energi som levereras genom näringstillförseln i sin tur för matsmältningen av själva näringen. Det dagliga kaloribehovet som verkligen behövs för de tre nämnda områdena ligger inte minst genom våra idag till stor del rörelsefattiga aktiviteter i vardagen dock långt under de värden som generellt antas. Detta kan uppnås genom en balanserad och fettarm kost, vilken självklart måste anpassas till de individuella kraven en person som arbetar hårt fysiskt har av naturliga skäl ett avsevärt högre kaloribehov än en person som övervägande arbetar sittande. Denna spelar en roll som inte skall underskattas för målet att uppnå en negativ energibalans, för muskler förbrukar extra energi till och med när man vilar, alltså även då de inte "används". Regelbunden mätning av kroppsfett- och muskelandel, som fram tills nu inte har varit möjligt med konventionella vågar, kan hjälpa dig att leva ett hälsosammare liv. Ingen annen substans i kroppen bortsett fra oksygen har en så stor innflytelse på så mange ulike kroppsfunksjoner. Eks i blodet, musklene og de viktigste organer er på ca. Kroppsvannet spiller blant annet en viktig rolle for reguleringen av kroppstemperaturen og for forsyning av cellene med næringsstoffer, glukose, enzymer, hormoner og oksygen. 23. Men ved utskilling av svette og urin og ved å puste taper mennesket i løpet av dagen stadig kroppsvann. Mengden av utskilt vann avhenger blant annet av faktorer som fysiske aktiviteter, eventuelle sykdommer, medikamentinntak, hormonelle forandringer, ernæring og ikke minst av de respektive klimabetingelser. Mens mennesker kan klare seg i lengre tid uten næring, uten at det nødvendigvis må komme til alvorlige helseproblemer, kan bare noen dager uten tilstrekkelig væskeinntak føre til livstruende helseproblemer. Dette gjelder desto mer fordi for lite kroppsvann automatisk også fører til mangel på mineraler (f. Tuell sterkt luktende) urin, påfallende redusert vannlating, tørr munn, tørre lepper og hud samt uvelhet hhv. forstoppelse. For lave kroppsvannverdier tyder imidlertid ikke nødvendigvis på for lite væskeinntak. Inntak av vannutdrivende næringsmidler (alkohol, koffeinholdige drikker som kaffe eller svart te og noen næringsmidler som f. Det ville imidlertid være en stor feiltagelse å tro at det omvendte, altså kroppsvannverdier over gjennomsnittet, er uskadelig eller til og med sunt. Det motsatte er tilfelle fordi høye kroppsvannverdier kan være tegn på alvorlige helseproblemer, f. For mye vann i vevet belaster hjertet og fører til økt blodtrykk; ansamling av vann i lungen, kan til og med føre til livsfarlig lungeødem. Betydningen av kroppsvann for helsetilsanden kan neppe verdsettes høyt nok og nettopp av denne grunn burde du allerede i dag begynne med en regelmessig kontroll av din personlige kroppsvannandel. I lang tid var det utelukkende den absolutte kroppsvekten som var bestemmende for om en person var tykkfallen eller ikke. Men kroppsvekten alene er verken et pålitelig kjennetegn på fedme eller på en generell god eller dårlig helsetilstand kroppvekten kan nemlig sette seg sammen av ulike deler muskelmasse og fett. Et eksempel på det: Når det gjelder en person som driver mye sport kan man ganske enkelt gå ut fra at kroppsvekten setter seg sammen av større Andel muskelmasse enn tilfellet er for en som ikke er sportslig. En person som driver mye sport kan altså på grunn av muskelmassen være tyngre, men likevel ha bedre helse enn en som ikke driver sport.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Likeledes kan en person som med diett forsøker å redusere kroppsvekten riktignok være lettere enn en han kan sammenlignes med, men han kan ha en generelt dårligere helse på grunn av høyere kroppsfettandel. Ved dietter er det nemlig slik at muskelmassen tenderer til å reduseres i større grad enn fettet. Av disse grunnene har i de siste årene i tiltakende grad definisjonen på fedme blitt karakterisert som overflødig kroppsfett. I de vestlige idustrinasjoner gir det store antall sykdomsbilder, som for en stor del kan føres tilbake på for høy kroppsfettandel, grunn til bekymring. Vitenskapelige undersøkelser har bevist, at for høye kroppsfettverdier kan settes i sammenheng med økt kolesterol, høyt blodtrykk, hjertesykdommer, diabetes og til og med kreft. de psykiske følgene av fedme bør heller ikke undervurderes. På den annen side skal man imidlertid ikke glemme at kroppsfett oppfyller viktige funksjoner: Mangel på fett kan føre til reduksjon av vitaminer og næringsstoffer, som lagres i fettet og som er av essensiell betydning for livsnødvendige funksjoner i den menneskelige organismen. I tillegg yter kroppsfettet akkurat som kroppsvannet et viktig bidrag til reguleringen av kroppstemperaturen. Derved tjener næringen for det første som leverandør av den energien som kroppen trenger for å opprettholde de grunnleggende vitale funksjoner; som f. eks åndedrett, blodomløpet og opprettholdelse av minstetemperaturen. For det andre dekker næringstilførslen det energibehovet som kreves for for å utføre alle daglige fysiske virksometer altså f. feilvurdringer og ofte for fet ernæring og mangel på bevegelse har ført til at store deler av dagens befolkning er overvektig. Det gjelder også for et ikke uvesentlig antall barn og øker risikoen for alvorlige sykdommer. nøkkelen til å redusere overflødig kroppsfett er å oppnå en negativ "energiebalanse" dvs. Det må forbrukes flere kalorier enn det som tilføres kroppen gjennom næring. Dette kan skje gjennom et vel avstemt og fettfattig kosthold som selvsagt må være tilpasset de individuelle behov en person med fysisk hardt arbeid har naturligvis et vesentlig høyere kaloribehov enn en som stort sett har sittende arbeid. For å oppnå en negativ energibalanse er dette av stor betydning fordi musklene forbruker ekstra energi selv når man sitter rolig, altså også når musklene ikke brukes Regelmessig måling av kroppsfett og muskelmasse, noe som til nå ikke var mulig med vanlige vekter, kan hjelpe deg til å føre et sunnere liv. Det beste er at du allerede begynner nå! Intet andet stof i kroppen bortset fra ilt har lige så stor indflydelse på så mange af kroppens funktioner. væske er en del af alle kroppens, kroppens cellers, vævets og organernes processer. Men det er forskelligt fordelt i de enkelte dele af kroppen. En afgørende rolle for regulering af kropstemperaturen og for forsyning af cellerne med næringsstoffer, glukose, enzymer, hormoner og ilt. Mens mennesket kan klare sig i forholdsvist lang tid uden næring, uden at der nødvendigvis opstår alvorlige sundhedsmæssige problemer, kan selv nogle få dage uden tilstrækkelig væskeindtagelse medføre livsfarlige sundhedsmæssige problemer. For lave kropsvæskeværdier tyder dog ikke nødvendigvis på for lav væskeindtagelse. Væskemangel kan også skyldes indtagelse af vanddrivende levnedsmidler (alkohol, koffeinholdige drikke som f. Det er dog også en stor fejl at tro, at det omvendt er uskadeligt eller endda sundt at have kropsvæskeværdier over gennemsnittet. I lang tid afgjorde man udelukkende ud fra den absolutte kropsvægt, om en person var tyk eller ej. kropsfedt Forbandelse eller velsignelse? Lad os give et eksempel: Hvis en person dyrker meget sport, så må man generelt set gå ud fra, at hans kropsvægt har en større andel af muskelmasse end kropsvægten hos en person, der ikke dyrker sport. Sportsmanden kan på grund af sin muskelmasse være tungere, men alligevel sundere end den person, der ikke dyrker sport. I vestens industrinationer er der grund til bekymring over antallet af sygdomme, som skyldes en for høj andel af kropfsfedt. kropsfedt Forbandelse eller velsignelse? Samtidig må man ikke undervurdere fedmes psykiske konsekvenser. Det vil sige: Når kalorietilførslen fra den næring, som vi indtager, er større end kalorieforbruget. At der forbruges flere kalorier, end der tilføres til kroppen gennem mad. Den regelmæssige måling af kropsfedt- og muskelandel, som ikke var mulig tidligere, kan hjælpe dig med at leve et sundere liv..

BALANCE KH 5518 BODY FAT, MUSCLE MASS AND WATER ANALYSIS SCALES

BALANCE KH 5518 BODY FAT, MUSCLE MASS AND WATER ANALYSIS SCALES Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BALANCE KH 5518 BODY FAT, MUSCLE MASS AND WATER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på BALANCE KH 5518

Detaljer

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT UM-073 forenklet norsk brukerveiledning 1 Sikkerhetsinstrukser: Denne vekten må ikke brukes av personer med Pacemaker, da den sender et lavt elektrisk signal igjennom kroppen.

Detaljer

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW Bruksanvisning Introduksjon 1. Gratulerer med din nye vekt! Denne vekten måler både fett- og vannprosent. Prinsippet er basert på måling av kroppens

Detaljer

Norsk bruksanvisning. Airon Wireless Kroppsanalysevekt. Airon Wireless Aktivitetsmåler Skritt Kalorier Avstand Søvn Klokke

Norsk bruksanvisning. Airon Wireless Kroppsanalysevekt. Airon Wireless Aktivitetsmåler Skritt Kalorier Avstand Søvn Klokke Versjon: 1.0 Andre Airon Wireless produkter Airon Wireless system er en serie produkter som gir deg en god oversikt over noen av dine viktigste helserelaterte data i en og sammesamme applikasjon. Prøv

Detaljer

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT BC 535 ENKEL KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning 1 Sikkerhetsinstrukser: Denne vekten må ikke brukes av personer med Pacemaker, da den sender et lavt

Detaljer

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT BC 570 KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning 1 Sikkerhetsinstrukser: Denne vekten må ikke brukes av personer med Pacemaker, da den sender et lavt elektrisk

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Vekt EF222BW. Bruksanvisning

Vekt EF222BW. Bruksanvisning Vekt EF222BW Bruksanvisning Innledning og sikkerhetsanvisninger 1. Gratulerer med det nye produktet ditt! Denne vekten vil måle både kroppsfett og vanninnhold i kroppen, samt den vanlige vekten din. Prinsippet

Detaljer

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT. BC 532 KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT. BC 532 KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT BC 532 KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning 1 Før oppstart: Sett batteriene i på undersiden av vekten. Lagring av personlige opplysninger på minneknapp:

Detaljer

TANITA BODY FAT MONITOR UM-017. Forenklet norsk brukerveiledning. Art.nr. 100500

TANITA BODY FAT MONITOR UM-017. Forenklet norsk brukerveiledning. Art.nr. 100500 TANITA BODY FAT MONITOR UM-017 Forenklet norsk brukerveiledning Art.nr. 100500 1 Før oppstart: Snu vekten, åpne det svarte lokket og sett inn batteriene som anvist. På baksiden av vekten finnes det også

Detaljer

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT BC 571 KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning 1 Sikkerhetsinstrukser: Denne vekten må ikke brukes av personer med Pacemaker, da den sender et lavt elektrisk

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110

MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110 MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110 NO A B C D E A F G H I G st lb kg G G 3 NORSK 21-28 4 SIKKERHET OG OPPSETT Når du bruker vekten første gang må du være oppmerksom på følgende: 77Vekten er kun

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT BC 543 TOTAL KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning 1 Sikkerhetsinstrukser: Denne vekten må ikke brukes av personer med Pacemaker, da den sender et lavt

Detaljer

Brukerveiledning. Slim Guide fettkaliper

Brukerveiledning. Slim Guide fettkaliper Brukerveiledning Slim Guide fettkaliper En viktig del av et trenings- og kostholdsprogram er måling av framgang. Når målet er å gå ned i vekt, er målsetningen at mest mulig av vekttapet skal bestå av fett

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Bruksanvisning Dymista125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Varenr: 104629 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese VIKTIG hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre Før skader. du begynner treningen bør

Detaljer

Fuktdetektor IT012604

Fuktdetektor IT012604 Fuktdetektor IT012604 Kjære kunde Denne fuktdetektoren kan måle absolutt fuktighet i treverk og andre byggematerialer. Du kan sjekke fuktinnholdet i laminat, tømmer, bjelker, finér, panel, gulvmaterialer,

Detaljer

Blodtrykksmåler BI3001

Blodtrykksmåler BI3001 Blodtrykksmåler BI3001 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk. - Ikke bruk

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak Snodden NO: Øvelser Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak trening. SE: Övningar Med Snodden kan du stärka det mesta av kroppen. Mycket bra för stavgång/

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Blodtrykksmåler til overarm BI2003

Blodtrykksmåler til overarm BI2003 Blodtrykksmåler til overarm BI2003 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk.

Detaljer

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no Tips og råd om overaktiv blære Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no VES-110038-1 02.2011 Relevans.net Man regner med at omtrent 200 millioner mennesker i verden har problemer med blæren.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 KOMPLETT DELELISTE Del nr. Beskrivelse Ant. 1 Hovedramme 1 2 Justeringsstag 1 3 Liggeplate 1 4 Hengsler 2 5 Håndtak 2 6 Støttestag 2 7

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Brukerveiledning. Modell: BC-601. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk.

Brukerveiledning. Modell: BC-601. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk. Brukerveiledning Modell: BC-601 Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk. Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Funksjoner 3 Før bruk

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn adrenalin INFORMATION TIL BRUGEREN EpiPen Jr. 150 mikrogram, injektionsvæske, opløsning, i forfyldt

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

INNHOLDFORTEGNELSE OM FELTRASJONENE ENERGIBEHOV VÆSKEBEHOV KOSTHOLD OG PRESTASJON ERNÆRING I ULIKE KLIMA SIDE 4 SIDE 6 SIDE 10 SIDE 12 SIDE 16

INNHOLDFORTEGNELSE OM FELTRASJONENE ENERGIBEHOV VÆSKEBEHOV KOSTHOLD OG PRESTASJON ERNÆRING I ULIKE KLIMA SIDE 4 SIDE 6 SIDE 10 SIDE 12 SIDE 16 ERNÆRING I FELT INNHOLDFORTEGNELSE SIDE 4 OM FELTRASJONENE SIDE 6 ENERGIBEHOV SIDE 10 VÆSKEBEHOV SIDE 12 KOSTHOLD OG PRESTASJON SIDE 16 ERNÆRING I ULIKE KLIMA I denne brosjyren finner du informasjon om

Detaljer

Kosthold, premissleverandør for trening i forbindelse med sykdom

Kosthold, premissleverandør for trening i forbindelse med sykdom Kosthold, premissleverandør for trening i forbindelse med sykdom Marit Krey Ludviksen Master i human ernæring Avdeling for klinisk ernæring St.Olavs hospital Disposisjon Kroppens energibehov Kostholdets

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

R1 99901-20052010 SWING

R1 99901-20052010 SWING R1 99901-20052010 SWING A B C D E F G x 9 K3-08001 Ø12x60 x 15 K3-04030 Ø10 (Ø20) 9 K3-06003 Ø10x60 x 11 H2-20505 x 11 H2-20506 x 12 K3-04095 A16 (Ø26) H I J K L M x 11 R1-63500 M16x40 0 22,5 x 1 H3-35920

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

Ernæring. Norsk valgtema 3. Thea Björnsdóttir Haaker

Ernæring. Norsk valgtema 3. Thea Björnsdóttir Haaker Ernæring Norsk valgtema 3. Thea Björnsdóttir Haaker Hva er ernæring? Ernæring er det som sammenhenger kosthold og helse. Ernæring lignelsen inkluderer blant annet kunnskapen om matinntak, matvarens sammensetning

Detaljer

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk!

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! Arctic løftestoler er testet og godkjent i henhold til følgende krav og standarder: EN 12182 EN 1021-1 EN 13751 EN 1021-2 EN 1728 EN 1022 EN 60601-1

Detaljer

LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET

LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET GENERELL INFORMASJON Strømomformer: Inn: 100 240V ~ 50/60 Hz 0,8A Ut: 12V 2,5A Strømforbruk: 7,5W (hvilemodus) 25W ved bruk Vanntrykk:

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

Bruksanvisning GEMINI R

Bruksanvisning GEMINI R Bruksanvisning GEMINI R 060999-10 02.09.2011 Generell informasjon Om sikkerhet Dokumentasjon Gjør deg kjent med denne bruksanvisningen og alle sikkerhetshenvisninger og informasjoner før du begynner å

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 MONTERINGSDELER 2 VIKTIG INFORMASJON o Bruksområdet for dette apparatet er hjemmetrening. o Plasser apparatet på et jevnt og hardt

Detaljer

Massasjeapparat. Bruksanvisning

Massasjeapparat. Bruksanvisning Massasjeapparat Bruksanvisning Dette apparatet kombinerer en innebygd kroppsfettmåler og terapeutiske elektrodeputer, som gjør dette til et perfekt bærbart apparat for forebygging og lindring av smerte

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1300 VD

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1300 VD Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Garmin Index smartvekt. Brukerveiledning

Garmin Index smartvekt. Brukerveiledning Garmin Index smartvekt Brukerveiledning September 2016 190-01959-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BF06 BRUKSANVISNING LYSSTYRKE MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BF06-TC-002-NO

BF06 BRUKSANVISNING LYSSTYRKE MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BF06-TC-002-NO BF06 NO BRUKSANVISNING LYSSTYRKE MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BF06-TC-002-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet...

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol)

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA FYLDT AUTOCLICKS PEN Veiledningen er hentet

Detaljer

Bruksanvisning for Wheely One 264

Bruksanvisning for Wheely One 264 Bruksanvisning for Wheely One 264 Takk for at du valgte Wheely sin elektriske selvbalanserende enhjuling. Denne manualen beskriver viktigheten av sikkerhet og bruk av produktet. Vennligst les igjennom

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Fall Sensor. Bruksanvisning

Fall Sensor. Bruksanvisning Fall Sensor Bruksanvisning 2011 Copyright CareTech AB, Rev C 2 Innhold Les først: sikkerhetsinformasjon... 4 Viktig informasjon... 4 pakningens innhold... 5 Beskrivning av Fallsensoren... 5 Funksjonsbeskrivelse...

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 Legg merke til! Utsett ikke Vibration Steering Wheel RS-100 for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Vibration

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO BA06 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport og

Detaljer

Pulver og ketose Lise von Krogh, Ernæringsfysiolog

Pulver og ketose Lise von Krogh, Ernæringsfysiolog Pulver og ketose 1 KJAPT NED OG SÅ OPP IGJEN, ELLER EN GOD LØSNING FOR NOEN? LISE VON KROGH, ERNÆRINGSFYSIOLOG Lise von Krogh, Ernæringsfysiolog Cand.scient human ernæringsbiologi, NIFES (1996) Høgskolelektor

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 305 Cycle BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen er kun beregnet

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter.

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter. - en vekt fra Innhold Beskrivelse og bruk... 2 Montering... 3 Veiing... 3 Alternativ veieprosedyre:... 3 Beregning av BMI... 4 Visning i kilo (kg) eller pund (lb))... 4 Knapper og LED-indikatorer... 5

Detaljer

Din bruksanvisning DORO WALK TALK 1555 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881413

Din bruksanvisning DORO WALK TALK 1555 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881413 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRUKERMANUAL For 230 Rower

BRUKERMANUAL For 230 Rower ccc BRUKERMANUAL For 230 Rower VIKTIGE FORHOLDSREGLER BUILT FOR HEALTH VIKTIG: Før du benytter deg av denne romaskinen, er det viktig at du leser og setter deg inn i de følgende forholdsreglene. 1. Dette

Detaljer