Din bruksanvisning BALANCE KH 5509

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning BALANCE KH 5509 http://no.yourpdfguides.com/dref/2696238"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Vågen eller display-fjärrkontrollen kan få skador som inte går att laga. De kan få skador som inte går att laga. Vågen och display-fjärrkontrollen kan få skador som inte går att laga. Vågen eller display-fjärrkontrollen kan få skador som inte går att laga. Tryck på knappen uppåt eller nedåt för att ställa in ett värde som motsvarar din kroppslängd. Annars kan vågen välta på sidan och få skador som inte går att laga. Vågen kan få skador som inte går att laga! Genom dessa naturliga variationer kan värden som uppmätts vid olika tider på dagen delvis avvika från varandra avsevärt. På så vis blir mätresultaten så exakta som möjligt. ställ dig utan skor och strumpor på vågen. Annars kan mätresultaten bli felaktiga. Kroppsviktsangivelsen kan fortfarande variera under den pågående mätningen. På så vis blir mätresultaten så exakta som möjligt. Nars kan vågen välta på sidan och få skador som inte går att laga. Vågen kan få skador som inte går att laga! på displayens nedre del visas kroppsvikten. Kroppsviktsangivelsen kan fortfarande variera under den pågående mätningen. Du kan jämföra alla de aktuella mätresultaten som visas med de senaste, dessförinnan uppmätta resultaten. Annars kan vågen välta på sidan och få skador som inte går att laga. Vågen kan få skador som inte går att laga! Vågen kan få skador som inte går att laga! Det är viktigt att du tar av dig skor och strumpor innan du ställer dig på vågen. Har det blivit något fel vid inmatningen kan mätresultaten bli felaktiga. Kroppsfett-, muskelmasse- og kroppsvannanalysevekten kalles i denne bruksanvisningen for "vekt". Også dersom vekten ikke brukes må de nevnte temperaturer verken under- eller overskrides. vekten aldri dersom du benytter en hjertestimulator, et åndedrettsapparat, en elektro-kardiograf eller lignende medisinske apparater! Funksjonen til disse apparatenes kan eventuelt forstyrres ved bruk av vekten! i dette tilfellet kan det være livsfare! Dersom du er usikker om du kan bruke vekten: Rådfør deg alltid med legen din før du bruker vekten! hvis du vil forminske kroppsvekt når du er overvekt eller hvis du vil forhøye vekt når du er undervekt skal du alltid konsultere en lege på forhånd. Hver behandling og diett bare etter en lege har blitt konsultert. Anbefalinger for dietter eller kondisprogrammer på grunnlag av verdiene som har blitt påvist skulle gis av en lege eller en annen kvalifisert person. forsøk ikke å realisere de påviste dataene på egen hånd. Sørg for at det ikke kan trenge inn vann/fuktighet i vekten og displayfjernbetjeningen. ellers kan både vekt og display-fjernbetjening få irreparable skader. Dessuten er det fare for elektrisk støt! Spesielt ved gamle batterier kan det skje at batterisyre renner ut. Fjern derfor alle batterier når du ikke bruker vekt og display-fjernbetjening i lengre tid. Slik beskytter du vekt og displayfjernbetjeningen for skader ved batterisyre som renner ut. Det kan ellers skje feilaktige display-visninger eller plutselig utkobling av vekten. For skader på grunn av. Åpning av vektens hus og/eller displayfjernbetjening reparasjonsforsøk som utføres av ikke kvalifisert fagpersonale ikke formålstjenlig bruk av vekt og/eller display-fjernbetjening For måling av kroppsvekten og andel kroppsfett, muskelmasse- og kroppsvann for mennesker fra en alder på minst sju år og en kroppsstørrelse på minst cm for måling av det omtrentlige daglige kaloribehov for ikke-kommersiell bruk i private husholdninger. Kroppsfett-, muskelmasse- og vannanalysevekten Balance KH /KH er ikke bestemt for bruk av personer som benytter medisinske apparat som. Kroppsfett, muskelmasse og vannanalysevekter Balance KH / KH er ikke påregnet for profesjonell drift i sykehus eller medisinske institusjoner. For skader på grunn av ikke formålstjenlig bruk av vekt og/eller display-fjernbetjening overtas intet ansvar/ingen garanti! G Toleranseområde > kg: % +/-, kg Målemetode: Bioelektrisk impedans-analyse via fire fot-sensorer Intervall ved vektmåling:, kg/, lb Måling fettandel: % Intervall ved måling fettandel:, % Måling vannandel: % Intervall ved måling vannandel:, % Måling muskelmasseandel: % Intervall muskelmasseandel:, % Visning kaloribehov: i kcal Intervall kaloribehovsvisning: kcal Innlesningsmuligheter kroppsstørrelse: - cm/'"'" Innlesningsmuligheter alder: år lagringsplasser for personlige data Funksjoner: Bare vektmåling/vekt-, kroppsfettandel-, muskelmasseandel- og kroppsvannandelsmåling/ måling omtrentlig daglig kaloribehov/visnig omtrentlig fitnessnivå Innstillbare måleenheter: kg/lb, cm/inch Visning batteristatus Visning overbelastning Feilindikasjon Automatisk utkobling vekt: etter sekunder Automatisk utkobling display-fjernbetjening: etter sekunder Driftstemperatur: C C Kroppsfett-, muskelmasse- og vannanalysevekt Display-fjernbetjening batterier type AA/mignon for vekt batterier type AAA/Micro for display- fjernbetjening Tosidig klebebånd, skruer og plugger for veggmontering av display-fjernbetjeningen Veggholder for fjernkontroll for displayet Info-håndbok Denne bruksanvisningen Det kan ellers komme til irreparable skader. Fjern beskyttelsesfolien fra de fire medleverte batteriene av type AA/ mignon. Legg vekten forsiktig på dens overside. Som underlag slik at vekten ikke får riper. Legg de fire batteriene inn i batterirommet. Sett klaffen igjen på batterirommet og trykk den på plass. Tast (Nedover) Tast Tast (På/Av) Tast (Oppover) Batterirom Infrarød-mottaker Veggholder for fjernkontroll for displayet Sørg for at display-fjernbetjeningen derved ikke kan falle ned. Fjern beskyttelsesfolien fra de to medleverte batteriene av type AAA/micro. Legg de to medleverte batteriene av type AAA/micro inn i batterirommet. Sett klaffen igjen på batterirommet og trykk den på plass. Snu vekten igjen slik at oversiden viser mot deg. Sørg for at det ikke kan trenge inn vann/fuktighet i vekten og display-fjernbetjeningen. ellers kan både vekt og display-fjernbetjening få irreparable skader. Dessuten er det fare for elektrisk støt! vekten utelukkende på et rett, plant, fast og sklisikkert underlag.

3 Display-fjernkontrollen kan monteres til en vegg ovenfor vekten med eller uten veggholder. Dette kan være praktisk når vekten skal utelukkende brukes på ett sted. Bruk det dobbeltsidige klebebåndet eller de begge medleverte skruene og pluggene for montering av veggholderen / display-fjernkontrollen. Ta vare på at det ikke er noen hindringer mellom vekten og infrarødmottakeren. ellers kan feilfunksjoner i display-fjernkontrollen utløses. Hvis dus vil fastgjøre veggholderen med skruene og pluggene må du tegne den riktige avstanden av borhullene på veggen med hjelp av veggholderen. Små feil ved boringen kan utlignes med hjelp av de lange hullene. Før du bruker vekten for første gang må du lese inn noen personlige data. Ta display-fjernbetjeningen i hånden og trykk én gang på tasten På/Av. Med en gang du slipper tasten i igjen, blinker nummeret til en av de ti lagringsplassene på displayet. Ved å trykke tasten Oppover eller Nedover kan du velge ut en annen av de ti lagringsplassene. Trykk tasten i med en gang den ønskede lagringsplassen vises på displayet. på displayet blinker nå enten lb eller kg. Trykk tasten Oppover eller Nedover for å omkoble mellom. Vektvisning i kg og størrelsesvisning i cm etter metrisk system og vektvisning i lb (Pounds) og størrelsesvisning i Feet og Inches etter angloamerikansk målesystem. For personer som overveiende er utsatt for sterke kroppslige belastninger. For personer som overveiende er utsatt for meget sterke kroppslige belastninger. Trykk henholdsvis kort tasten Oppover eller Nedover for å skifte mellom symbolene. Velg symbolet for den kategorien som mest tilsvarer din daglige kroppslige belastning. Trykk tasten i med en gang det tilsvarende symbolet vises på displayet. Mellom og år voksen-symbolet Når tallet som tilsvarer din alder vises på displayet, trykker du tasten i. På displayet blinker nå til høyre et av symbolene for den daglige kroppslige belastning. derved står symbolet. For personer som overveiende utfører sittende virksomhet. For personer som overveiende utfører gående/stående virksomhet. Trykk tasten Oppover eller Nedover for å stille inn en verdi som tilsvarer din kroppsstørrelse. Trykk tasten i med en gang den riktige verdien vises. Lese inn data for andre personer på andre lagringsplasser. Vei deg helst uten klær på. slik oppnås de mest nøyaktige måleresultater. Still deg på vekten uten sko og sokker. Trykk en gang kort tasten På/Av for å koble ut display-fjernbetjeningen. Trykk tasten På/Av for å koble inn display-fjernbetjeningen. Visningen av kroppsvekten kan ennå variere noe mens måleprosessen er i gang. Bli derfor stående mest mulig rolig. Etter noen sekunder vises en blinkende H til venstre for vektvisningen på displayet. Med en gang H ikke lenger blinker, er måleprosessen avsluttet. den nå viste vekten er din aktuelle kroppsvekt. Hvis du blir stående på vekten, kobles den automatisk ut etter sekunder. Hvis du går ned fra vekten, vises etter noen sekunder, kg på displayet. Display-fjernbetjeningen utkobles automatisk etter sekunder uten at tasten trykkes. For å omkoble mellom visning av kroppsvekten i kg og lb (Pounds/angloamerikansk målesystem): Trykk kort tasten i. Still deg først deretter på den høyre og venstre sensoren. I motsatt fall kan vekten tippe til side og få irreparable skader. Det er dessuten fare for å falle ned! Viktige henvisninger til måling Vei deg helst uten klær på. slik oppnås de mest nøyaktige måleresultater. Still deg i alle fall på vekten uten sko og sokker. i motsatt fall er en måling av kroppsfett, kroppsvann, muskelmasse og kaloribehov ikke mulig. Dessuten blir den viste kroppsvekten høyere enn din virkelige kroppsvekt. Kroppsvekt, kroppsfett- og kroppsvannandel oppviser i løpet av en dag betydelige svingninnorsk 77 På grunn av disse naturlige svingninger kan verdier målt på forskjellige tider av dagen delvis avvike betydelig fra hverandre. Pass derfor på å gjennomføre målinger alltid mest mulig. Forskjellige måleverdier kan derfor eventuelt ikke føres tilbake til virkelige forandringer, men til forskjellige målebetingelser. Store avvik av måleverdiene fra de virkelige verdier kan forekomme ved følgende persongrupper: Kroppsvekten, andelen kroppsfett, andelen muskelmasse og andelen kroppsvann såvel som ditt personlige daglige kaloribehov: Trykk tasten På/Av for å kobfeilaktige display-visninger eller plutselig utkobling av vekten. Vekten er ikke dimensjonert for en vektbelastning på over kg. Display-fjernbetjeningen er for langt borte fra vekten. gå i dette tilfellet nærmere vekten med display-fjernbetjeningen. Det finnes en hindring mellom infrarødmottakeren på display-fjernbetjeningen og vekten. fjern i dette tilfellet hindringen. Display-fjernbetjeningen holdes i en vinkel som ikke gjør forbindelsen mellom infrarød-mottakeren og vekten mulig. Sko og sokker må tas av deg før du stiller deg på vekten. Stig ned fra vekten og vent til den utkobles automatisk. Koble deretter vekten inn igjen og begynn med målingen en gang til. Kontroller om målingene gjennomføres korrekt: Gjennomfører du målingene uten klær på og spesielt uten sko og sokker? I enkelte sjeldne tilfeller kan det imidlertid skje at føttene dine er for tørre for en måling. For å utelukke denne muligheten som årsak for en feilmelding: Fukt føttene dine med en lett fuktig klut. Begynn deretter målingen en gang til. Henvend deg til en av våre servicepartnere i nærheten, dersom. Hvis du har gjort en feil ved innlesningen kan måleresultatene bli forfalsket. dertil: Koble inn display-fjernbetjeningen ved å trykke tasten På/av. Trykk deretter en gang kort tasten Oppover eller Nedover. på displayet vises -. Deretter blinker nummeret til en av lagringsplassene for personlige data. Ved å trykke tasten Oppover eller Nedover velger du lagringsplassen for dine personlige data. Trykk tasten i med en gang nummeret til lagringsplassen for dine personlige data vises. Ikke lar seg fjerne som beskrevet eller andre funksjonsfeil oppstår ved bruk av vekten og/eller display-fjernbetjeningen. Dersom vekten benyttes av forskjellige personer, bør vektens overside rengjøres etter hver bruk. Derved bør et desinfeksjonsmiddel med soppdrepende virkning benyttes for å forebygge faren for smitte av fotsopp.

4 rengjør display-fjernbetjeningen kun med en lett fuktig klut. Pass derved på at det ikke kan trenge inn vann/ fuktighet i vekten og display-fjernbetjeningen. Foreta først over et tidsrom på en uke daglig videre målinger. Dersom også disse viser lignende måleresultat: Sammenlign dine måleresultat med gjennomsnittsverdiene fra tabellene i den medleverte Infohåndboken. Kontroller ved hjelp av disse gjennomsnittsverdiene om det fremgår altfor store forskjeller til dine målerresultater. Hvis det trenger inn vann/fuktighet i vekten eller i display-fjernbetjeningen, kan det oppstå irreparable skader. Dessuten er det fare for elektrisk støt! Henvend deg til vedkommende etat for avfallshåndtering i din by eller kommune. Spør der hvilke mulighet som består eller er foreskrevet for avfallshåndtering av elektroniske apparater. Spesielt ved gamle batterier kan det skje at batterisyre renner ut. Fjern derfor alle batterier når du ikke bruker vekt og displayfjernbetjening i lengre tid. Slik beskytter du vekt og display-fjernbetjeningen for skader ved batterisyre som renner ut. Brukte batterier kan også leveres tilbake til den forretningen hvor de er kjøpt. Sett display-fjernbetjeningen inn i vektens holdeinnretning. gøres vægten klar til brug. er desuden fare for elektrisk stød! Der kan lække batterisyre, især fra gamle batterier. knappen i nede, indtil der vises - på displayet. er desuden fare for elektrisk stød! som sælgere eller servicepersonale inden for restaurationsbranchen. For personer, hvis krop overvejende er udsat for kraftige fysiske belastninger. For personer, hvis krop er udsat for de allerkraftigste fysiske belastninger. Ud over elitesportsfolk er der her bl. a. Tale om erhvervsgrupper, der er udsat for ekstrem fysisk belastning som f. I modsat fald kan vægten vippe til siden og blive beskadiget, så den ikke kan repareres. Der er desuden fare for at falde! Sørg for, at vægtens overflade altid er tør, når du stiller dig op på den. I modsat fald er der fare for at skride! Hvis der ikke foretages en ny måling af kropsvægten inden for ca. På grund af disse naturlige svingninger kan værdier, der er målt på forskellige tidspunkter på dagen, afvige væsentligt fra hinanden. af kropsvægten kan svinge lidt, mens målingen er i gang. stå derfor så roligt som muligt. Efter nogle sekunder vises der et blinkende H til venstre for vægtvisningen på displayet. Hvis du træder ned fra vægten, vises der igen, kg på displayet efter nogle sekunder. Børn under syv år og med en højde på under cm Kvinder i overgangsalderen I modsat fald kan vægten vippe til siden og blive beskadiget, så den ikke kan repareres. Der er desuden fare for at falde! Sørg for, at vægtens overflade altid er tør, når du stiller dig op på den. I modsat fald er der fare for at skride! Der er dog ingen sundhedsfare for de nævnte persongrupper ved brug af vægten. Kropsvægt, andelen af kropsfedt, andelen af muskelmasse og andelen af kropsvæske samt dit personlige daglige kaloriebehov: Tryk på knappen Til/Fra for at tænde display-fjernbetjeningen. på den nederste del af displayet vises kropsvægten. Visningen af kropsvægten kan svinge lidt, mens målingen er i gang. stå derfor så roligt som muligt. Efter nogle sekunder vises der et blinkende H til venstre for vægtvisningen på displayet. Og procentdelen af kropsfedtet i forhold til kropsvægten og procentdelen af kropsvæsken i forhold til kropsvægten og procentdelen af muskelmassen i forhold til kropsvægten og dit daglige kaloriebehov i kilokalorier (kcal) Din kropsvægt vises samtidig hele tiden nederst på displayet. Hvis du træder ned fra vægten, vises der igen, kg på displayet efter nogle sekunder. Du kan sammenligne alle de aktuelt viste måleresultater med de resultater, der blev målt sidst. Ud over det aktuelle måleresultat blinker det tidligere måleresultat som sammenligning. Sådan viser du de aktuelle og de foregående måleværdier for andre måleområder i forhold til hinanden: Tryk kort på knappen Opad eller Nedad. hver gang du trykker på knappen, vises et af måleområderne Kropsvægt, Kropsfedtandel, Muskelmasseandel eller Kaloriebehov. For hvert måleområde vises igen det aktuelle måleresultat, mens det forrige måleresultat blinker. For procentdelen af kropsvæske i forhold til kropsvægten for procentdelen af muskelmasse i forhold til kropsvægten og for dit daglige kaloriebehov i kilokalorier (kcal). I modsat fald kan vægten vippe til siden og blive beskadiget, så den ikke kan repareres. Der er desuden fare for at falde! du træder ned fra vægten, vises der igen, kg på displayet efter nogle sekunder. nu er vægten klar til en ny måling af kropsvægt. Hvis der ikke foretages en ny måling af kropsvægt inden for ca. Hvis der forekommer fejlvisninger på displayet, skal du fjerne sådanne apparater fra vægtens omgivelser. Displayfjernbetjeningen er for langt fra vægten. Hold i så fald display-fjernbetjeningen med den infrarøde modtager hen mod vægten. rådføre dig med en læge for at få kontrolleret måleresultaterne. Hvis der er lavet en fejl under indtastningen, kan måleresultaterne blive forkerte., ikke kan afhjælpes som beskrevet, eller Hvis der forekommer andre funktionsfejl ved brug af vægt og/eller display-fjernbetjening. Der bør ved rengøringen anvendes et svampedræbende desinfektionsmiddel for at forhindre faren for overførsel af fodsvamp. rengør kun display-fjernbetjeningen med en fugtig klud. Sørg samtidig for, at der ikke kan trænge vand/fugt ind i vægten eller display-fjernbetjeningen. Hvis disse målinger viser lignende resultater: Sammenlign dine måleresultater med gennemsnitsværdierne fra tabellerne i det medfølgende info-hæfte. Kontrollér ud fra disse gennemsnitsværdier, om der er store forskelle i forhold til dine måleresultater. Hvis der trænger vand/fugt ind i vægten eller i display-fjernbetjeningen, kan den blive så Der er desuden fare for elektrisk stød! Henvend dig til de ansvarlige for bortskaffelse af affald/behandling af affald i din by eller kommune. Der kan lække batterisyre, især fra gamle batterier.

5 Sørg for, at vægten ikke kan falde ned fra opbevaringsstedet. Människan kan klara sig förhållandevis lång tid utan näring utan att detta nödvändigtvis måste leda till allvarliga hälsoproblem, medan däremot redan några dagar utan tillräckligt vätskeintag kan leda till livshotande hälsoproblem. En reducerad njurfunktion och den minskade urinutsöndring som är förbundet med detta kan, vid oförändrad vätsketillförsel, leda till att vatten samlas i kroppen. För mycket vatten i vävnaden belastar dock hjärtat och leder till höjt blodtryck; samlas även vatten i lungorna kan till och med ett livsfarligt lungödem bildas. Under lång tid definierade man om en människa var fet eller inte enbart på grund av den absoluta kroppsvikten. Endast kroppsvikten är dock varken ett pålitligt kännetecken för eventuell fetma eller god eller dålig allmän hälsostatus kroppsvikten kan sättas samman av helt olika andelar muskelmassa eller fett. Ett exempel på detta: Om en människa utövar mycket sport, så måste man förenklat sett utgå från att dennes kroppsvikt består av en högre del muskelmassa än vad som är fallet med en människa som inte sportar. Vår idrottare kan mycket möjligt vara tyngre på grund av sin muskelmassa, men ända vara friskare än icke-idrottaren. Likaväl kan en människa som eftersträvar att minska kroppsvikten med hjälp av diet, visserligen vara lättare än en jämförelseperson, men ändå ha en högre kroppsfettandel och därmed en sämre allmän hälsostatus. i synnerhet med dieter är nämligen tendensen att mer muskelmassa än fett bryts ner. Av dessa anledningar har sedan några år tillbaka den definition hävdat sig mer och mer som definierar fetma efter förekomsten av överflödigt kroppsfett. Å andra sidan får man inte glömma att kroppsfettet har mycket viktiga funktioner att fylla: Brist på fett kan leda till förlust av vitaminer och näringsämnen som lagras i fettet och har en essentiell betydelse för de livsuppehållande funktionerna i människoorganismen. Överflödigt kroppsfett bildas när den så kallade "energibalansen" blir positiv, det betyder: när kaloritillförseln genom den näring som vi intar, är högre än kaloriförbrukningen. Härvid fungerar näringen för det första som leverantör av den energi, som människokroppen måste använda, för att upprätthålla de grundläggande vitalfunktionerna; till detta räknas till exempel andningen, blodcirkulationen och upprätthållandet av minimikroppstemperaturen. Slutligen krävs en del av den energi som levereras genom näringstillförseln i sin tur för matsmältningen av själva näringen. Det dagliga kaloribehovet som verkligen behövs för de tre nämnda områdena ligger inte minst genom våra idag till stor del rörelsefattiga aktiviteter i vardagen dock långt under de värden som generellt antas. Detta kan uppnås genom en balanserad och fettarm kost, vilken självklart måste anpassas till de individuella kraven en person som arbetar hårt fysiskt har av naturliga skäl ett avsevärt högre kaloribehov än en person som övervägande arbetar sittande. Denna spelar en roll som inte skall underskattas för målet att uppnå en negativ energibalans, för muskler förbrukar extra energi till och med när man vilar, alltså även då de inte "används". Regelbunden mätning av kroppsfett- och muskelandel, som fram tills nu inte har varit möjligt med konventionella vågar, kan hjälpa dig att leva ett hälsosammare liv. Ingen annen substans i kroppen bortsett fra oksygen har en så stor innflytelse på så mange ulike kroppsfunksjoner. Eks i blodet, musklene og de viktigste organer er på ca. Kroppsvannet spiller blant annet en viktig rolle for reguleringen av kroppstemperaturen og for forsyning av cellene med næringsstoffer, glukose, enzymer, hormoner og oksygen. 23. Men ved utskilling av svette og urin og ved å puste taper mennesket i løpet av dagen stadig kroppsvann. Mengden av utskilt vann avhenger blant annet av faktorer som fysiske aktiviteter, eventuelle sykdommer, medikamentinntak, hormonelle forandringer, ernæring og ikke minst av de respektive klimabetingelser. Mens mennesker kan klare seg i lengre tid uten næring, uten at det nødvendigvis må komme til alvorlige helseproblemer, kan bare noen dager uten tilstrekkelig væskeinntak føre til livstruende helseproblemer. Dette gjelder desto mer fordi for lite kroppsvann automatisk også fører til mangel på mineraler (f. Tuell sterkt luktende) urin, påfallende redusert vannlating, tørr munn, tørre lepper og hud samt uvelhet hhv. forstoppelse. For lave kroppsvannverdier tyder imidlertid ikke nødvendigvis på for lite væskeinntak. Inntak av vannutdrivende næringsmidler (alkohol, koffeinholdige drikker som kaffe eller svart te og noen næringsmidler som f. Det ville imidlertid være en stor feiltagelse å tro at det omvendte, altså kroppsvannverdier over gjennomsnittet, er uskadelig eller til og med sunt. Det motsatte er tilfelle fordi høye kroppsvannverdier kan være tegn på alvorlige helseproblemer, f. For mye vann i vevet belaster hjertet og fører til økt blodtrykk; ansamling av vann i lungen, kan til og med føre til livsfarlig lungeødem. Betydningen av kroppsvann for helsetilsanden kan neppe verdsettes høyt nok og nettopp av denne grunn burde du allerede i dag begynne med en regelmessig kontroll av din personlige kroppsvannandel. I lang tid var det utelukkende den absolutte kroppsvekten som var bestemmende for om en person var tykkfallen eller ikke. Men kroppsvekten alene er verken et pålitelig kjennetegn på fedme eller på en generell god eller dårlig helsetilstand kroppvekten kan nemlig sette seg sammen av ulike deler muskelmasse og fett. Et eksempel på det: Når det gjelder en person som driver mye sport kan man ganske enkelt gå ut fra at kroppsvekten setter seg sammen av større Andel muskelmasse enn tilfellet er for en som ikke er sportslig. En person som driver mye sport kan altså på grunn av muskelmassen være tyngre, men likevel ha bedre helse enn en som ikke driver sport.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Likeledes kan en person som med diett forsøker å redusere kroppsvekten riktignok være lettere enn en han kan sammenlignes med, men han kan ha en generelt dårligere helse på grunn av høyere kroppsfettandel. Ved dietter er det nemlig slik at muskelmassen tenderer til å reduseres i større grad enn fettet. Av disse grunnene har i de siste årene i tiltakende grad definisjonen på fedme blitt karakterisert som overflødig kroppsfett. I de vestlige idustrinasjoner gir det store antall sykdomsbilder, som for en stor del kan føres tilbake på for høy kroppsfettandel, grunn til bekymring. Vitenskapelige undersøkelser har bevist, at for høye kroppsfettverdier kan settes i sammenheng med økt kolesterol, høyt blodtrykk, hjertesykdommer, diabetes og til og med kreft. de psykiske følgene av fedme bør heller ikke undervurderes. På den annen side skal man imidlertid ikke glemme at kroppsfett oppfyller viktige funksjoner: Mangel på fett kan føre til reduksjon av vitaminer og næringsstoffer, som lagres i fettet og som er av essensiell betydning for livsnødvendige funksjoner i den menneskelige organismen. I tillegg yter kroppsfettet akkurat som kroppsvannet et viktig bidrag til reguleringen av kroppstemperaturen. Derved tjener næringen for det første som leverandør av den energien som kroppen trenger for å opprettholde de grunnleggende vitale funksjoner; som f. eks åndedrett, blodomløpet og opprettholdelse av minstetemperaturen. For det andre dekker næringstilførslen det energibehovet som kreves for for å utføre alle daglige fysiske virksometer altså f. feilvurdringer og ofte for fet ernæring og mangel på bevegelse har ført til at store deler av dagens befolkning er overvektig. Det gjelder også for et ikke uvesentlig antall barn og øker risikoen for alvorlige sykdommer. nøkkelen til å redusere overflødig kroppsfett er å oppnå en negativ "energiebalanse" dvs. Det må forbrukes flere kalorier enn det som tilføres kroppen gjennom næring. Dette kan skje gjennom et vel avstemt og fettfattig kosthold som selvsagt må være tilpasset de individuelle behov en person med fysisk hardt arbeid har naturligvis et vesentlig høyere kaloribehov enn en som stort sett har sittende arbeid. For å oppnå en negativ energibalanse er dette av stor betydning fordi musklene forbruker ekstra energi selv når man sitter rolig, altså også når musklene ikke brukes Regelmessig måling av kroppsfett og muskelmasse, noe som til nå ikke var mulig med vanlige vekter, kan hjelpe deg til å føre et sunnere liv. Det beste er at du allerede begynner nå! Intet andet stof i kroppen bortset fra ilt har lige så stor indflydelse på så mange af kroppens funktioner. væske er en del af alle kroppens, kroppens cellers, vævets og organernes processer. Men det er forskelligt fordelt i de enkelte dele af kroppen. En afgørende rolle for regulering af kropstemperaturen og for forsyning af cellerne med næringsstoffer, glukose, enzymer, hormoner og ilt. Mens mennesket kan klare sig i forholdsvist lang tid uden næring, uden at der nødvendigvis opstår alvorlige sundhedsmæssige problemer, kan selv nogle få dage uden tilstrækkelig væskeindtagelse medføre livsfarlige sundhedsmæssige problemer. For lave kropsvæskeværdier tyder dog ikke nødvendigvis på for lav væskeindtagelse. Væskemangel kan også skyldes indtagelse af vanddrivende levnedsmidler (alkohol, koffeinholdige drikke som f. Det er dog også en stor fejl at tro, at det omvendt er uskadeligt eller endda sundt at have kropsvæskeværdier over gennemsnittet. I lang tid afgjorde man udelukkende ud fra den absolutte kropsvægt, om en person var tyk eller ej. kropsfedt Forbandelse eller velsignelse? Lad os give et eksempel: Hvis en person dyrker meget sport, så må man generelt set gå ud fra, at hans kropsvægt har en større andel af muskelmasse end kropsvægten hos en person, der ikke dyrker sport. Sportsmanden kan på grund af sin muskelmasse være tungere, men alligevel sundere end den person, der ikke dyrker sport. I vestens industrinationer er der grund til bekymring over antallet af sygdomme, som skyldes en for høj andel af kropfsfedt. kropsfedt Forbandelse eller velsignelse? Samtidig må man ikke undervurdere fedmes psykiske konsekvenser. Det vil sige: Når kalorietilførslen fra den næring, som vi indtager, er større end kalorieforbruget. At der forbruges flere kalorier, end der tilføres til kroppen gennem mad. Den regelmæssige måling af kropsfedt- og muskelandel, som ikke var mulig tidligere, kan hjælpe dig med at leve et sundere liv..

WEB CONNECT ANALYSIS Brugsanvisning BMI

WEB CONNECT ANALYSIS Brugsanvisning BMI WEB CONNECT ANALYSIS Brugsanvisning BMI Indhold 1. Introduktion 3 1.1 Tilsigtet brug 3 1.2 Sikkerhedsanvisninger 4 1.3 Hvorfor er kropsanalyse hensigtsmæssig? 6 1.4 Bioimpedansanalyse (BIA) 6 1.5 Body

Detaljer

Hurtiginstallashåndboken, teppe-føtter og batteriene er plassert fordypningen under vekten.

Hurtiginstallashåndboken, teppe-føtter og batteriene er plassert fordypningen under vekten. 1 INNHOLD 1x Runtastic LIBRA, 3x 1.5V AAA alkaliske batterier, 4x Teppe-føtter og 1x Hurtiginstallashåndbok Hurtiginstallashåndboken, teppe-føtter og batteriene er plassert fordypningen under vekten. ELEKTROMAGNETISK

Detaljer

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT BC 571 KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning 1 Sikkerhetsinstrukser: Denne vekten må ikke brukes av personer med Pacemaker, da den sender et lavt elektrisk

Detaljer

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT BC 570 KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning 1 Sikkerhetsinstrukser: Denne vekten må ikke brukes av personer med Pacemaker, da den sender et lavt elektrisk

Detaljer

Din bruksanvisning DORO DECT MULTI http://no.yourpdfguides.com/dref/2336947

Din bruksanvisning DORO DECT MULTI http://no.yourpdfguides.com/dref/2336947 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BG 39 BG 42. N Diagnosevekt. Bruksveiledning

BG 39 BG 42. N Diagnosevekt. Bruksveiledning BG 39 BG 42 N N Diagnosevekt Bruksveiledning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Kjære kunde! Det

Detaljer

Kosthold, helse og fedme.

Kosthold, helse og fedme. Kosthold, helse og fedme. - Hva kan gjøres og hvordan. Året 2014 har for lengst begynt og fjorårets løfte om et sunnere liv er glemt og fornyet. Treningssentrene er fullere enn noen gang og i frukt og

Detaljer

WEB CONNECT ANALYSIS Bruksanvisning BMI

WEB CONNECT ANALYSIS Bruksanvisning BMI WEB CONNECT ANALYSIS Bruksanvisning BMI Innhold 1. Innledning 3 1.1 Formålsmessig bruk 3 1.2 Sikkerhetsmerknader 4 1.3 Hvorfor er kroppsanalysen fornuftig? 6 1.4 Bioimpedansanalyse (BIA) 6 1.5 Body Mass

Detaljer

Din bruksanvisning SILVERCREST KH 2278 PORTABLE MP3-CD PLAYER http://no.yourpdfguides.com/dref/3034845

Din bruksanvisning SILVERCREST KH 2278 PORTABLE MP3-CD PLAYER http://no.yourpdfguides.com/dref/3034845 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SILVERCREST KH 2278 PORTABLE MP3-CD PLAYER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SILVERCREST KH 2278

Detaljer

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

Blodtrykksmåler BI3001

Blodtrykksmåler BI3001 Blodtrykksmåler BI3001 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk. - Ikke bruk

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

HELSEVAKTENS lille brukerhåndbok

HELSEVAKTENS lille brukerhåndbok HELSEVAKTENS lille brukerhåndbok Du finner mer informasjon på vår hjemmeside: www.helsevakten.com HV-N-02 Dette eksemplaret av HELSEVAKTENS LILLE BRUKERHÅNDBOK tilhører.... serienr.: SN HV-N- (Du finner

Detaljer

NORSK BILAG TIL BRUKERVEILEDNINGEN FOR

NORSK BILAG TIL BRUKERVEILEDNINGEN FOR NORSK BILAG TIL BRUKERVEILEDNINGEN FOR PRO-FORM 575 ADVARSEL: For å redusere risikoen for skader ved bruk av tredemøller, vennligst les følgende: 1. Det er eiers eget ansvar å sørge for at alle brukere

Detaljer

Tørketrommel Torktumlare Tørretumbler Kuivausrumpu MAXI 60TC MAXI 65EC BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE. DANSK Brugsanvisning

Tørketrommel Torktumlare Tørretumbler Kuivausrumpu MAXI 60TC MAXI 65EC BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE. DANSK Brugsanvisning N BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE N S DK SF Tørketrommel Torktumlare Tørretumbler Kuivausrumpu MAXI 60TC MAXI 65EC NORSK Bruksanvisning SVENSK Bruksanvisning DANSK Brugsanvisning SUOMI Käyttöohje

Detaljer

kr. 39,50 Release YOUR Potential - ditt personlige trenings- og kostholdskonsept

kr. 39,50 Release YOUR Potential - ditt personlige trenings- og kostholdskonsept kr. 39,50 Release YOUR Potential - ditt personlige trenings- og kostholdskonsept Release YOUR potential Velkommen Hvorfor er det slik at enkelte må streve for å holde seg i form, mens andre får utrolige

Detaljer

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE INNLEDNING INNLEDNING GRATULERER og TAKK for at du kjøpte denne Casall-tredemøllen! Enten målet ditt er å vinne løp eller bare få en rikere og sunnere livsstil, kan

Detaljer

Din bruksanvisning WHIRLPOOL MWF 200 W http://no.yourpdfguides.com/dref/4966873

Din bruksanvisning WHIRLPOOL MWF 200 W http://no.yourpdfguides.com/dref/4966873 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HOTPOINT LFD 11H133 X DE/SK http://no.yourpdfguides.com/dref/5590871

Din bruksanvisning HOTPOINT LFD 11H133 X DE/SK http://no.yourpdfguides.com/dref/5590871 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER KRL-37V http://no.yourpdfguides.com/dref/1233012

Din bruksanvisning PIONEER KRL-37V http://no.yourpdfguides.com/dref/1233012 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

For å lære mer om PRO PLAN, besøk vår hjemmeside www.proplan-hund.no forbrukerkontakt@purina.nestle.com

For å lære mer om PRO PLAN, besøk vår hjemmeside www.proplan-hund.no forbrukerkontakt@purina.nestle.com For å lære mer om PRO PLAN, besøk vår hjemmeside www.proplan-hund.no forbrukerkontakt@purina.nestle.com 201211 Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A. Din PRO PLAN guide for hunder av mindre

Detaljer

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 729 930 Transportemballasje

Detaljer

Nordiska Roddföreningen Zürich OM ROTEKNIKK Historisk: Om ro-teknikk

Nordiska Roddföreningen Zürich OM ROTEKNIKK Historisk: Om ro-teknikk OM ROTEKNIKK Historisk: Rosporten har som mange andre idretter hatt en stor utvikling det siste århundret, fra å være en avansert form for pramroing til å bli en teknisk svært krevende sport. Det er ikke

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. X850 Corpus 3G

Bruksanvisning. Norsk. X850 Corpus 3G Bruksanvisning Norsk X850 Corpus 3G Kjære Permobil-eier Gratulerer med ny elektrisk rullestol. Vårt mål er at du skal fortsette å være fornøyd med ditt valg av både leverandør og rullestol. Din Permobil

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP R-63ST http://no.yourpdfguides.com/dref/4725101

Din bruksanvisning SHARP R-63ST http://no.yourpdfguides.com/dref/4725101 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 3 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Modell nr. PETL40907.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummermerke MERK: Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer