Overvekt hos barn. Noe om årsaker og tanker om hvordan epidemien kan endres.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overvekt hos barn. Noe om årsaker og tanker om hvordan epidemien kan endres."

Transkript

1 Overvekt hos barn. Noe om årsaker og tanker om hvordan epidemien kan endres. Overlege Åge Lærdal L Barnepoliklinikken SUS ÅL / okt. 08 1

2 Uvanlig persentilkurve for en norsk gutt ÅL / okt. 08 2

3 Tankevekkende kasus. Gutt f.91 (I) Foreldrenes vekter 110/>115 kg En yngre bror autist. FV 4525 FL 53 Vekt 5måneder 10kg 6 år BMI år BMI 34. Astma. Enkoprese. Enurese. Asberger Tverrfaglig møte. 10 ½ år BMI 38 (+1500 cal). Lite aktiv. Støttekontakt Helsesøster hver 2.uke- Vokser 6cm og holder vekten neste 9 måneder. Mellom 11 ½ -12 år vektøkning 11 kg Alene hjemme 2 timer. Smugspiser. Panter flasker kjøper nudler på skolen (er lei brødmat) Mindre fysisk aktiv vil ikke svømme pga gynekomasti. Skader seg på sykkel. Økende grad isolasjon på skolen. Går jevnt og trutt opp til tross for hyppige veiinger. Innl. Barneavd. 13 år BMI 43. Ungdomskolen neste -3kg i ventetid og -3kg som pas. i 2uker. Org. utredning neg. Hjerte/lunger/endokrin/nyre/ortopedi Tverrfaglig møte: 15 fagpersoner + begge foreldre 9 måneder senere (skoleavslutning) BMI 41. OK Ktr. 7 mndr. + 11kg (BMI 42) og øker så 1 BMI hvert 1/2år ÅL / okt. 08 3

4 BMI utvikling fra 4 til 17 års alder ÅL / okt. 08 4

5 Tankevekkende kasus. Gutt f.91(ii) 1. Kons. med. pol. kl 16 1/2 år BMI 50. BT 120/80. Glukosebelastning fastende 4,7.TSH 2,8 Fri T4 16 Cortisol OK Klinisk status: Ekstrem fedme. Gynekomasti. Strekkmerker på abdomen. Neg. Leptin (Aker sh) Prøve genetikk Cambridge neg. Gruppebeh. vanskelig - føler seg ikke vel når det er flere enn 2-3 personer tilstede. Vansker med å sykle. Medikamentell behandling (Xenical/ Reductil) vil sanns. bare gi forbigående vektred kg. Fedmekirurgi foreløpig noe betenkelig pga alder/modenhet. 2. Konsult med. pol. kl 17 år gammel Høyde 183 cm vekt 173,4 kg BMI 51 Likevel søkt til kir.vurdering i Førde. Ingen holdepunkter for effekt av tradisjonell behandling (diett/medisiner) Satt på venteliste: regner med at undersøkelsen kan skje innen 1 år ÅL / okt. 08 5

6 Epidemiologi (Nelson Textbook Pediatrics 2008) 16% av US barn er overvektige og 31% økt risiko for å bli det hvis ikke epidemien stoppes. (x 300% økning fra 1960 årene). En første prediktor for senere overvekt er høg fødselsvekt Mest utslagsgivende faktor for senere overvekt er overvekt hos foreldre. Foreldre overvekt dobler risiko for voksenovervekt hos barn > 10 år (uavhengig av aktuell vekt) ÅL / okt. 08 6

7 Følgetilstander ved overvekt/ fedme hos barn = behandlingsgrunner Insulinresistens / type 2 diabetes Astma / obstr. søvnapnoe syndrom Dyslipidemi (ugunstig lipidprofil) Gynekomasti og akantose Gallestein/leverpatologi Høgt blodtrykk Menstruasjonforstyrrelser/hyperandregonisme Polycystisk ovarialsyndrom (PCOS) Muskel- og skjelettplager Adferds-/psykosomatiske problemer Dårlig kondisjon ÅL / okt. 08 7

8 Overvektsepidemiens fire faser Fase 1: Start av økende vekt hos barn på 1970 tallet pågår fortsatt Fase 2: Øking av vekstrelaterte plager og følgesykdommer Fase 3: Livstruende vektrelaterte problemer øker - gir nedsatt levealder i USA i 21. århundre Fase 4: Påvirkning på neste generasjon gjennom perinatal programmering ÅL / okt. 08 8

9 Definisjon: Body Mass Index (BMI) Klassifisering av VOKSEN BMI (kg kroppsvekt/m2) VEKT STATUS <18.5 Undervekt t Normal vekt Overvekt (noe økt risiko for sykdom) Fedme (svært økt risiko for sykdom) >40 Ekstrem Fedme ÅL / okt. 08 9

10 Body Mass Index (BMI) Klassifisering av Barn og Ungdommer (WHO) Undervekt Normal vekt Overvekt <13,8-19 kg/m² 13,8-27 kg/m² 17,8 29,9 kg/m² Grad 1: 30 34,9 Fedme Grad 2:35 39,9 Grad 3: 40 og over ÅL / okt

11 BMI persentiler for gutter 2 20 år 95 pers. Overvekt og fedme pers. Risiko for overvekt 5-84 pers. Normal vekt < 5 pers. Undervektig ÅL / okt

12 Om lag % av norske barn i alderen 8-12 år har overvekt eller fedme. 9-åringer: Gjennomsnitt av målinger og andel med overvekt og fedme Referense Helsdirektoratet Fig 80 Normalvekt Overvekt Fedme Blant norske åringer er andelen 8-14 prosent. 15-åringer: Gjennomsnitt av målinger og andel med overvekt og fedme, Referanse: Helsedirektoratet Figur: 85 Høyde Vekt Kroppsmasseindeks (KMI) Andel totalt overvekt og fedme Jenter, 15 år 165,9 cm 58,3 kg 21,2 kg/m2 12,9 % 64,6 kg 13,6 % ÅL / okt

13 BMI persentiler for jenter 2 20 år - andel av overvektige avtar med økende alder 10-15% 15-20% ÅL / okt

14 Årsakssammenheng (I) Overvekt skyldes en manglende balanse mellom kalorisk inntak og energiforbruk Et komplisert samspill mellom individets genetiske anlegg og omgivelsene virker på et system som kontrollerer appetitten og energiforbruket. Våre førhistoriske forfedre opplevde lange perioder med matmangel slik at energikonservering og lagring i perioder med nok mat hadde avgjørende utfall mht overlevelse. Førte til seleksjon av sparsom genotype som øker energilagring i fettvev og øker sjansen for overlevelse i perioder med forbigående hungersnød ÅL / okt

15 Appetitt-/ metthetsregulering / fettavleiring ÅL / okt

16 Årsakssammenheng (II) Selv i nyere hist. tid : rikelige matforsyninger var uvanlig og matanskaffelse krevde oftest betydelig fysisk aktivitet I dag: I-land - forbedret teknologi = rikeligere /tryggere matforsyning som fører til at den sparsomme genotypen blir ufordelaktig og lite hensiktsmessig Overskudd av kalori-inntak lagres i i fettvev, men for de fleste individer i disse landene er det ikke lenger perioder med redusert kalori-inntak en nettoøkning i fettvevslagring over tid -> fedme ÅL / okt

17 Tre hovedforutsetninger for å lykkes med behandling 1) Kostendringer 2) Økt fysisk aktivitet 3) Endringer som gjøres må være varige ÅL / okt

18 Tre forhold når det gjelder kostendringer 1) Litt mindre og noe annerledes mat med alle viktige næringsmidler, vitaminer og mineraler til for å sikre normal vekst og utvikling (Mengde- og kvalitetsikret) 2) Så enkel og så variert at den passer inni det daglige kostholdet til en vanlig familie (Familietilpasset) 3) Nok mat og i en sammensetning som motvirker følelse av sult mellom måltidene ( Sultforebyggende) ÅL / okt

19 Fysisk aktivitet Minst 60 minutter med moderat fysisk aktivitet pr dag (helst mer i helgene) Hverdagsaktivitet er viktigst La barna gå/sykle til skolen om det er mulig. Skrittteller Fysisk aktivitet : velge noe som er gøy! Gi aktive gaver til barna Vær et godt eksempel selv Tidsbegrensinger av alle slags skjermaktiviteter ÅL / okt

20 Aktivitet Sitte Gå Danse Løpe Matinntak En brødskive med smør og hvit ost 1 time 55 minutter 40 minutter 25 minutter 15 minutter En stor iskrem 3 timer 1 time 45 minutter 25 minutter En flaske brus + en sjokolade 5 timer 1time 40 min 1time 10 min 40 minutter En hel pose potetchips 6 timer 50 minutter 2 timer 15 minutter 1time 35 minutter 55 minutter Varighet av forskjellige aktiviteter som skal til for å forbrenne fire ÅL / okt varianter av matinntak

21 Omtrentlig kaloriforbruk (Kcal/min) ved en del daglige gjøremål og sportsaktviteter Sitte og se på TV 1,30 Sitte og skrive 1,40 Gå innendørs 1,70 Gå utendørs 3,50 Gå ned trapper 3,80 Sykle rolig 4,50 Spille fotball 5,00 Danse raskt 5,00 Svømme 6,00 Jogge 7,30 Gp på ski 9,00 Gå opp trapper 10,0 ÅL / okt

22 Aktive foreldre aktive barn Barn som har aktive foreldre har større sannsynlighet for å være aktive selv Mors aktivitet påvirker mest Barn - foreldre sammenhengen ser ut til å være sterkere for inaktivitet enn for aktivitet ÅL / okt

23 Noen syndromer assosiert med overvekt hos barn (I) SYNDROMER Alström syndrom Bardet-Biedl syndrom Carpenter syndrom Cohen syndrom Cushings syndrom ENPP1 gene mutations Frølich syndrom Hyperinsulinisme SYMPTOMER / TEGN (Klinikk) Hypogonadisme, retinal degen., døvhet, diabetes mellitus Retinal degen., syn /polydactyly, hypogonadisme, mental retard, autos. recessiv Polydactyly, syndactyly, cranial synostosis, mental retardation Midtbarndoms-start fedme,kortvoksthet, prominent maxillary incisors, hypotonia, mental retardation, micro-cephaly decreased visual activity Adrenal hyperplasia or pituitary tumor. Deletion 9q 34 Tidlig-start fedme, mental retardation, brachycephaly, synophrys, prognathism, behavior and søvnvansker Insulin resistance, barnefedme, chromosome 6q Hypotalamisk tumor Nesidoblastose. Pankreas adenom, hypoglykemi, Mauriac syndrome (vanskelig diabetes ktr.) ÅL / okt

24 Noen syndromer assosiert med overvekt hos barn (II) SYNDROMER Leptin eller Leptin receptor genemutasjon Melanocortin 4 receptor genemutasjon Muskulær dystrofi Myelodysplasi Prader-Willi syndrom Pro-opimelanocortin mangel Pseudohypoparathyroidisme Turner syndrom SYMPTOMER / TEGN (Klinikk) Meget tidlig fedme, infertilitet (hypogondo hypogonadisme) uvanlig; leptinmangel kan beh. med rekombinant leptin Meget tidlig fedme, økt lineær vekst, hyperfagi, hyperinsulinisme homozyg >hetero Vanlig genetisk årsak til fedme Sent debut. Fedme. dels pga av inaktivitet Spina bifida forårsaket dels pga inaktivitet Neonatal hypotoni, normal tilvekst første år, små hender og føtter, mental retard., hypogonadisme, noen har partiell delesjon krom. 15 og tap av paternelt uttrykte gener, hyperfagi som føre til alvorlig barnefedme, gherlin paradokst forhøyet Fedme, rødt hår, ad. insuff. Hyperinsulinemi Variabel hypocalcemi, kutane calcifikasjoner Ovarial dysgenese, lymfødemer, kort nakke, X0 kromosom ÅL / okt

25 Sykdommer assosiert med overvekt hos barn (III) Noen tommelfingerregler: Den alt overveiende majoriteten av barn med overvekt (>95%) har ikke en underliggende sekundær lidelse som kan behandles Normal lineær tilvekst alene vil vanligvis ekskludere endokrinologisk sykdom som årsak til overvekt (likevel obs hvis overvekt og h.p < 50%) De aller fleste syndromer med overvekt som en del av bildet har dysmorfe trekk, forsinket utvikling, syns- eller hørselsforstyrrelser. Adkvirert hypothyreose kan gi vektøkning, men sjelden særlig uttalt (TSH,friT4) Cushing syndrom kan noen ganger gi rask vektøkning, men har da andre kliniske tegn på tilstanden (muskelsvakhet, ekkymoser, hypo K etc ). Økt 24timers måling av fri kortisol i urinen er svært nyttig parameter Derfor ikke grunn for inngående studier med mindre: en rask endring i BMI, dårlig høydetilvekst eller trekk som nevnte syndromer foreligger ÅL / okt

26 Hva kan gjøres for å forebygge overvektsepidemien I I svangerskapet Normaliser BMI før graviditet Ikke røyk!! Forsett med moderat fysisk aktivitet som tolereres greit Hvis svangerskapsdiabetes utfør pinlig nøye blodsukkerkontroller Postpartum og i spedbarnsalder Morsmelk foretrekkes i minst 3 måneder Utsett introduksjon av fast føde og søte drikker ÅL / okt

27 Hva kan gjøres for å forebygge overvektsepidemien II Familier Nærmiljøtiltak Spis alltid måltider som en familie på et bestemt tidspunkt og til faste tider Ikke hopp over måltider spesielt ikke frokost Ingen TV titting under måltider Øk mulighet for familievennlige mosjonsaktiviteter og lekemuligheter for barn Fraråd bruk av heiser og rulletrapper/rullende fortau ÅL / okt

28 Hva kan gjøres for å forebygge overvektsepidemien III Skole-ledelse Helsesøstre/helsefaglærere Drikkefontener på skolen ikke brusautomater i nærmiljø Videreutd. av lærer-staben mht. basal ernæring og fordeler med fysisk aktivitet Undervis fra førskole til videregående om adekvat ernæring og sunn levestil Påby min. fysisk aktivitet i skolen (30-45 m. anstreng. øvelser 2-3g. pr uke). Oppfordre til gående skolebuss (grupper av barn som går sammen til skolen med en voksen. Forklar de biologiske og genetiske bidragene til overvekt Oppgi aldersnormale forventninger til kroppsvekt for barn Arbeid mot å klassifisere overvekt som en sykdom for å støtte anerkjennelse, refusjon mht stell/pleie og vilje og evne til å behandle ÅL / okt

29 Hva kan gjøres for å forebygge overvektsepidemien IV Næringsmiddelindustrien: Politiske fora /regjering : Innfør alderstilpasset ernæringsmerking av matvarer/ snacks tiltenkt barn (eks. rødt lys, grønt lys med porsjons-størrelser) Oppmuntre til markedsføring av interaktive videospill der barn må være fysisk aktive for å spille Bruk kjendismarkedsføring rettet mot barn for å fremme frokost og faste måltider Forbud mot reklame av fast food til førskolebarn og begrensninger mot skolebarn Klassifiser overvekt som en legitim sykdom berettiger handling. Utforsk nye måter å støtte sunne livs-stilsprogrammer på (refusjonsskatt fra brus/snop) Off. sponsete initiativ for å støtte økt konsum av ferske frukter / grønnsaker Gi finansinsentiver til industri for å utvikle sunnere produkter Gi finansinsentiver til skoler som starter innovativ fysisk aktivitet og ernæringsprogram Skattelette for utgifter til vektred. og treningsprogrammer Gi by/landskapspplanlegger midler til å etablere sykkel/gangstier ÅL / okt

30 ÅL / okt

Overvekt og fedme hos barn og unge

Overvekt og fedme hos barn og unge pedendony.qxp 01.06.2004 16:15 Side 4 Pediatrisk Endokrinologi 2004;18: 6-23 Overvekt og fedme hos barn og unge Dagfinn Aarskog 1, Robert Bjerknes Seksjon for endokrinologi og metabolisme, Barneklinikken,

Detaljer

Barn og overvekt. Camilla Volpe Høsten 2009. Helsesøsteres erfaringer, utfordringer og muligheter i arbeidet med overvekt blant barn og unge.

Barn og overvekt. Camilla Volpe Høsten 2009. Helsesøsteres erfaringer, utfordringer og muligheter i arbeidet med overvekt blant barn og unge. Høgskolen i Telemark Avdeling for helse- og sosialfag Barn og overvekt. Helsesøsteres erfaringer, utfordringer og muligheter i arbeidet med overvekt blant barn og unge. Camilla Volpe Høsten 2009 MASTEROPPGAVE

Detaljer

Del 7 - Barn og unge Helserelatert atferd, helsetilstand og bruk av helsetjenester

Del 7 - Barn og unge Helserelatert atferd, helsetilstand og bruk av helsetjenester Del 7 - Barn og unge Helserelatert atferd, helsetilstand og bruk av helsetjenester Innhold 1 Helseatferd... 3 1.1 Fysisk aktivitet... 3 1.1.1 Fysisk aktivitet i fritida blant ungdom i Nord-Trøndelag...

Detaljer

Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark. del 2, 7. klassetrinn

Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark. del 2, 7. klassetrinn HiT skrift nr 5/2011 Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark del 2, 7. klassetrinn Inger M. Oellingrath, Martin V. Svendsen, Ingunn Fjørtoft og

Detaljer

Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark, del 1, 4. klassetrinn

Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark, del 1, 4. klassetrinn HiT skrift nr 4/2008 Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark, del 1, 4. klassetrinn Inger M. Oellingrath 1), Martin Veel Svendsen 2), og Michael

Detaljer

Kosthold, helse og fedme.

Kosthold, helse og fedme. Kosthold, helse og fedme. - Hva kan gjøres og hvordan. Året 2014 har for lengst begynt og fjorårets løfte om et sunnere liv er glemt og fornyet. Treningssentrene er fullere enn noen gang og i frukt og

Detaljer

barn, kosthold og fysisk aktivitet

barn, kosthold og fysisk aktivitet VEILEDER 2013 Gode vaner for god helse barn, kosthold og fysisk aktivitet M T O T F L S Forord Kilder Små grep, stor forskjell. Råd for et sunnere kosthold, Helsedirektoratet, 2012 Retningslinjer for skolemåltidet,

Detaljer

Forord. Når ett sett av symptomer og særtrekk opptrer regelmessig sammen, kalles det et syndrom.

Forord. Når ett sett av symptomer og særtrekk opptrer regelmessig sammen, kalles det et syndrom. Forord Prader Willis syndrom (PWS) er en tilstand som først ble omtalt av de sveitsiske legene Prader, Labhart og Willi i 1956. De beskrev en gruppe barn med varierende grad av utviklingshemning, som var

Detaljer

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander 14. Dette kapitlet oppsum merer kost- og ernæringsbehandling ved en rekke utvalgte diagnoser og medisinske tilstander. 168Kosthold ved ulike diagnoser

Detaljer

Utredning og behandling av fedme i spesialisthelsetjenesten - barn og ungdom 01.11.2007

Utredning og behandling av fedme i spesialisthelsetjenesten - barn og ungdom 01.11.2007 Utredning og behandling av fedme i spesialisthelsetjenesten - barn og ungdom 01.11.2007 SAMMENDRAG...2 1. INNLEDNING...4 1.1 BEGRUNNELSE FOR ETABLERING AV BEHANDLINGSTILBUD TIL OVERVEKTIG BARN OG UNGDOM...7

Detaljer

104 Livsstil og helse

104 Livsstil og helse 104 Livsstil og helse Livsstil og helse105 DEL 2 Livsstil og helse Livsstil og helse henger sammen. Lever vi sunt, har vi større muligheter for å holde oss friske enn hvis vi lever usunt. Kostholdet er

Detaljer

Overvekt hos barn og voksne - årsaker og helsemessige konsekvenser

Overvekt hos barn og voksne - årsaker og helsemessige konsekvenser Overvekt hos barn og voksne - årsaker og helsemessige konsekvenser Eli Heggen Avdeling for preventiv kardiologi Ullevål l universitetssykehus eli.heggen@.heggen@uus.no 21. mars 2007 Vektklasser BMI (KMI)

Detaljer

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne IS-1735 Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten 1 Utgitt: Heftets tittel: Forebygging, utredning og behandling av overvekt

Detaljer

Laurence-Moon-Bardet- Biedl syndrom

Laurence-Moon-Bardet- Biedl syndrom SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret LMBB VEILEDER Laurence-Moon-Bardet- Biedl syndrom Senter for sjeldne sykdommer og syndromer, Smågruppesenteret, Rikshospitalet, Oslo 19. mars

Detaljer

Liv og Røre metodebok, Ringerike kommune. Liv og Røre metodebok

Liv og Røre metodebok, Ringerike kommune. Liv og Røre metodebok Liv og Røre metodebok 1 Innledning Målet med denne metodeboken er å bidra med råd og veiledning til helsepersonell som ønsker å iverksette forebyggende tiltak for barn med overvekt eller fedme. Parallelt

Detaljer

Behandling av fedme. en intervensjonsstudie av treningseffekt. Merete Hamran. Trondheim, juli 2011

Behandling av fedme. en intervensjonsstudie av treningseffekt. Merete Hamran. Trondheim, juli 2011 Behandling av fedme en intervensjonsstudie av treningseffekt Merete Hamran Trondheim, juli 2011 NTNU Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet/ Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse/ Institutt

Detaljer

Friskliv- og mestringstjenester i Kristiansand kommune Vedlegg 1-Kunnskapsgrunnlag

Friskliv- og mestringstjenester i Kristiansand kommune Vedlegg 1-Kunnskapsgrunnlag HELSE OG SOSIAL Virksomhet for helsefremming og innovasjon Friskliv- og mestringstjenester i Kristiansand kommune Vedlegg 1-Kunnskapsgrunnlag Prosjektleder Linn Ø.Gyland 2 Innhold 1.0 Bakgrunn... 4 2.0

Detaljer

Barn født små i forhold til gestasjonsalder (SGA)

Barn født små i forhold til gestasjonsalder (SGA) Barn født små i forhold til gestasjonsalder (SGA) Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre

Detaljer

Spiseforstyrrelser og overvekt hos barn og unge

Spiseforstyrrelser og overvekt hos barn og unge program for foreldreveiledning Q-1074 B Spiseforstyrrelser og overvekt hos barn og unge Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Runi Børresen & Jan H. Rosenvinge program for foreldreveiledning

Detaljer

Sluttrapport Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark 4.-10. klassetrinn

Sluttrapport Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark 4.-10. klassetrinn Sluttrapport Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark 4.-10. klassetrinn Inger M. Oellingrath, Martin V. Svendsen, Ingunn Fjørtoft og Ingebjørg

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-1735 Nasjonale faglige retningslinjer Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten Forord Overvekt og fedme er sterkt økende

Detaljer

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Disposisjon Nasjonale kliniske retningslinjer - definisjon og klassifisering - diabetesforekomst

Detaljer

III Helse og hverdagsliv

III Helse og hverdagsliv Helse og hverdagsliv III Helse og hverdagsliv Dagens levevaner - morgendagens helsetilstand Mange nordmenn har et kosthold som inneholder mye fett, sukker, salt og lite fiber. Når livsstilen samtidig preges

Detaljer

Diabetes og livskvalitet

Diabetes og livskvalitet Diabetes og livskvalitet SIRI NÆSS JOHN ERIKSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 7/06 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble

Detaljer

Mat for barnet ditt Av Camilla Porsman & Fredrik Paulún

Mat for barnet ditt Av Camilla Porsman & Fredrik Paulún IM884-Mat for barnet ditt 03.06.2005 08:14 Side 1 Mat for barnet ditt Av Camilla Porsman & Fredrik Paulún Yrkeslitteratur as IM884-Mat for barnet ditt 03.06.2005 08:14 Side 2 2003 Fitnessförlaget 2005

Detaljer

MASTEROPPGAVE Master i Helse, Ernæring og Miljøfag 2013

MASTEROPPGAVE Master i Helse, Ernæring og Miljøfag 2013 MASTEROPPGAVE Master i Helse, Ernæring og Miljøfag 2013 Å spille på lag med foreldrene. En studie av helsesøsters erfaringer og utfordringer i samarbeidet med foreldre til overvektige barn Jannicke Bergan

Detaljer

Handlingsplan for den norske frokosten

Handlingsplan for den norske frokosten Handlingsplan for den norske frokosten Innhold 1. Stå opp for den norske frokosten...4 2. Forskning og frokost...6 2.1. Frokostvaner og barns kognitive læring...6 2.2. Vekt og frokostvaner...7 2.3. Frokostspisingen

Detaljer

Matlaging for bedre helse

Matlaging for bedre helse Matlaging for bedre helse Student Therese M. Aa. Iversen Veileder Nina Cecilie Øverby Biveileder Elling Bere Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer

BBS Bardet-Biedl syndrom. Senter for sjeldne diagnoser www.sjeldnediagnoser.no

BBS Bardet-Biedl syndrom. Senter for sjeldne diagnoser www.sjeldnediagnoser.no BBS Bardet-Biedl syndrom Senter for sjeldne diagnoser www.sjeldnediagnoser.no Utgiver: Senter for sjeldne diagnoser Ansvarlig redaktør: Olve Moldestad Grafisk utforming: Salikat Design Foto og illutrasjon:

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Sleeve

Pasientinformasjon Gastric Sleeve Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Sleeve Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer