Norges Sjakkforbund Kongresspapirer kongress Søndag 4. juli kl Hotel Victoria, Fredrikstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Sjakkforbund Kongresspapirer 2010. 89. kongress Søndag 4. juli kl. 18.00 Hotel Victoria, Fredrikstad"

Transkript

1 Norges Sjakkforbund Kongresspapirer kongress Søndag 4. juli kl Hotel Victoria, Fredrikstad

2 Innholdsfortegnelse Innkalling 4 Forslag til dagsorden 5 Innkomne forslag 6 Budsjettforslag 9 Valgkomiteens innstilling 11 Referat fra NSFs 87. kongress avholdt i Tønsberg 6. juli Landsturneringen 2012 søknad fra SK Caissa 18 2

3 3 Norges Sjakkforbunds kongresspapirer 2010

4 TIL NORGES SJAKKFORBUNDS KLUBBER OG KRETSER I henhold til Norges Sjakkforbunds lover 9 og 10 framlegges følgende forslag til DAGSORDEN VED NSFs 88. KOGRESS: 1. Godkjennelse av representantenes fullmakter 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av to referenter samt to til å undertegne kongressreferatet 4. Valg av dirigent 5. Årsberetning 6. Regnskaper 7. Innkomne forslag: 1. Forslag om innføring av familierabatt 2. Forslag om innføring av klasse nestor i Landsturneringen 3. Forslag om opprettelse av Mester Kandidatklasse 4. Forslag om regnskapsmessig utskilling av fondene i NSF som egne regnskapsenheter 8. Budsjett med budsjettkommentarer. Kontingent. 9. Fastsettelse av kongress og landsturnering to år framover Landsturneringen Søknad fra Caissa SK. 10. Ungdommens Sjakkforbund 11. Valg: Sentralstyrets 8 medlemmer. Ytterlige fire medlemmer til Eliteutvalget. Ett medlem for tre år og 1. og 2. varamedlem for ett år til Reglementsutvalget. Valg av leder og to medlemmer og ett varamedlem til styret i Nordnorsk Sjakkungdoms fond. 2 medlemmer og varamedlem til Arnold J Eikrems Minnefond. To revisorer med varamenn. Valgkomité bestående av formann og to medlemmer. Oslo 1. juni 2010 Norges Sjakkforbund Jøran Aulin-Jansson President Dag Danielsen Generalsekretær 4

5 Innkomne forslag 7.1. Forslag om innføring av familierabatt (Fra Modum SK v/leder Steinar Leite ) For noen år siden hadde vi i Modum Sjakklubb (MSK) det vi kalte familierabatt på kontingenten. Det har vi ikke nå. Vi trenger pengene til leie av spillelokale, premier med mer. Hva våre medlemmer betaler i kontingent i 2010 kan man finne på Vi har mange medlemmer som er i familie med hverandre. Et sted mottar de fem eksemplarer av Norsk Sjakkblad! I en kjernefamilie har man ikke bruk for så mange eksemplarer av samme sjakkbladnummer. Nettopp dette gjør at vi ønsker at NSF vil vurdere dette vi vil kalle en familierabatt. Vi tror at dette lar seg gjøre når det sendes ut færre eksemplarer av Norsk Sjakkblad. Sentralstyrets syn på forslaget: Sentralstyret har sympati for intensjonen i forslaget, men anser at administrativ håndtering av forslaget er praktisk komplisert. Det foreligger allerede flere rabatter i form av lav kontingent for yngre spillere. RU har ingen kommentarer til forslaget Forslag om innføring av klasse nestor i Landsturneringen Styret i Østfold Sjakkrets ønsker at Norges Sjakkforbunds kongress skal vurdere følgende forslag: Forslag 2.1 Det innføres en ny klasse nestor i landsturneringen til Norges Sjakkforbund, der aldersgrensen i klasse nestor er høyere enn i klasse senior. Forslag 2.2 Aldersgrensen i klasse nestor foreslås til 70 år (de som har fylt 70 år den 1/1 det året turneringen starter). Endringer: Punkt 10, i Turneringsreglementet for NSF; Alminnelig del. Tilføyes: NESTOR: spillere som fyller eller har fylt 70 år den 1/1 det året turneringer starter. Punkt 3 i Turneringsreglement for NSF, del om Landsturneringen. Her må NESTOR tilføyes, og nummer på avsitt tilpasses. Sentralstyrets syn på forslaget: Sentralstyret stiller seg nøytralt til forslaget RU har ingen kommentarer til forslaget. 5

6 7.3. Forslag om opprettelse av Kandidatklasse (Fra Sentralstyret ) Forslaget medfører endring på tre punkt: Punkt 10, 1. avsnitt i Turneringsreglementet for NSF; Alminnelig del. Lyder nå slik: Klasse ELITE: 2300 og høyere. Klasse MESTER: Foreslås endret til: Klasse ELITE: 2400 og høyere. Klasse KANDIDAT: Klasse MESTER: Punkt 3a av Turneringsreglement for NSF, del om Landsturneringen. Setningen de to beste i klasse mester i siste landsturnering endres til de to beste i klasse kandidat i siste landsturnering. Punkt 3b av Turneringsreglement for NSF, del om Landsturneringen. Overskriften endres fra «KLASSE MESTER, KLASSE 1, KLASSE 2, KLASSE 3, KLASSE 4:» til «KLASSE KANDIDAT, KLASSE MESTER, KLASSE 1, KLASSE 2, KLASSE 3, KLASSE 4:» Ikrafttredelse: Landsturneringen Begrunnelse: I 2010 er det mer enn 40 spillere kvalifisert for eliteklassen. Sentralstyret ser det som uheldig om Eliteklassen blir vesentlig større enn 20 spillere, og foreslår å heve ratingkravet for klassen. Ved å minke Eliteklassen vil Mesterklassen økes tilsvarende og innføringen av en Kandidatklasse vil være naturlig for å minke spennet i klasse Mester. Opprykksreglene fra Mester til Kandidat foreslås å være tilsvarende nåværende opprykksregler fra klasse 1 til Mester og opprykksreglene fra Kandidat foreslås å være tilsvarende nåværende opprykksregler fra Mester til Elite. RU har ingen kommentarer til forslaget. 6

7 7.4. Forslag om regnskapsmessig utskilling av fondene i NSF som egne regnskapsenheter. (Fra Sentralstyret) Forslag: Regnskapsmessig deles NSF og Fonds fra og med regnskapet for Dette innebærer at det avgis et regnskap (resultat og balanse) for fond i NSF og tilsvarende for NSF uten fond. Begrunnelse: Det finnes 8 ulike fond som er mer eller mindre knyttet til NSF. Noen av fondene er små og noen er store. Hvert fond har litt ulik sammensetning i styre, portefølje og historie. I de enkelte fondene er det et Styre som besørger eventuelle utbetalinger. I perioder med sterke endringer i de internasjonale finansmarkeder, fører dette til at det ikke gis et korrekt bilde av NSF sin økonomi - enten det gjelder i dårlige år (som i 2008 da fondene falt mye i verdi) eller i gode år (som i 2009 da fondene steg mye i verdi). Også i balansen gir det et ryddigere bilde av å betrakte NSF for seg og fondene for seg. RU har ingen kommentarer til forslaget. 7

8 Norges Sjakkforbunds budsjett Budsjett forslag Revidert budsjett Budsjett Regnskap Budsjett Budsjett (drift) INNTEKTER Forbundskontingent ELO-avgift (netto) NM-avgifter NGP (netto) NM-lag/seriesjakk (netto) Andre inntekter, ink. MVAkompensasjon Salgsinntekter Div. Sponsorer Sum driftsinntekter KOSTNADER Personalutgifter Kjøp av salgsvarer Husleie (netto) Drift av hus inklusiv fyring Kontorutgifter Telefon Porto (ekskl. NSb) IT/Internettutvikling Kostnader tillitsvalgte NGP NM-lag/seriesjakk (netto) Norsk Sjakkblad (netto) Eliteutvalget Støtte NTG Seniorutvalget Forsikringer Avgifter FIDE Nordisk Sjakkforbund Gaver og premier Diverse kostnader Avskrivninger Tap på krav Prosjekter Sum driftskostnader Driftsresultat

9 Kommentarer til budsjettet 1. Budsjettet er basert på stabil medlemsmasse i 2010, men vi venter at Sjakk i skolen vil gi økt medlemstall i ELO-avgiften øker i 2011 med 5 kroner til 30 kroner pr. spiller pr. turnering dersom rapporten leveres på godkjent elektronisk format, og til 40 kroner dersom den leveres på annet format. 3. NM-avgiftene har stått stille i mange år. De foreslås øket med 10 kroner med virkning fra For NGP og Seriesjakken er bare nettosummene ført opp i budsjettet, 5. Momskompensasjon er usikker både i 2010 og Videreføring av eksisterende sponsoravtaler som Norske Vandrerhjem og BNbank, samt sponsor for Eliteserien. 7. Basert på avtale med USF om at kostnader ved sjakkontoret skal fordeles etter antall årsverk. 8. Sjakkontoret arbeider kontinuerlig med å gå over til mest mulig elektronisk korrespondanse. 9. Tas sikte på å videreføre NSb i nåværende form. 10. Se eget budsjett. 11. Det er innført FIDE-rating av Klasse A i alle NGP-turneringer. Dette gir noe økte utgifter for forbundet 12. Etter opprydding av gamle krav vil det være mulig å minimere tap i fremtiden. Utgifter ifm å arrangere BNbank lynsjakkturnering (tidl. Glitnir Blitz) som påhviler NSF iht avtalen. Kontingenter for 2011 Vanlig medlemskap 400 Junior 200 Kadett 100 Lilleputt 100 Miniputt 100 Direktemedlemskap 600 9

10 Valgkomiteens innstilling POSISJON NAVN KLUBB GJENVALG/NY Sentralstyret President Jøran Aulin-Jansson Asker SK Gjenvalg Vise president Ida Lahlum SK 1911 Gjenvalg Kasserer Harald Furnes SK 1911 Gjenvalg Turneringssjef Øistein Yggeseth Asker SK Gjenvalg Eliteutvalgsleder Hans Krogh Harestad SOSS Gjenvalg Styremedlem Øivind Johansen Sarpsborg SK Gjenvalg Styremedlem Inge S. Skrondal Akademisk SK Gjenvalg Styremedlem Kristian Trygstad OSS Ny Revisorer Revisor Svein-Erik Bakken Follo SK Gjenvalg Revisor Vidar Taksrud Tempo Gjenvalg Vara revisor for Ole Kristian Bjørnø Modum SK Gjenvalg Vara revisor for Trond Gabrielsen Oslo Vest Gjenvalg Eliteutvalget Leder eliteutvalget (også se styret) Hans Krogh Harestad SOSS Gjenvalg Eliteutvalgsmedlem Leif Erlend Johannessen OSS Gjenvalg Eliteutvalgsmedlem Eirik Gullaksen Bergens SK Gjenvalg Eliteutvalgsmedlem Bjørnar Byklum SOSS Gjenvalg Eliteutvalgsmedlem Reppen Ellisiv Nordstrand Gjenvalg Reglementsutvalget Medlem (for 3 år) Henrik Sjøl Akademisk SK Gjenvalg 1.vara RU Arne Tjølsen Bergens SK Gjenvalg 2. vara RU Øyvind Bentsen Bergens SK Gjenvalg Nordnorsk Sjakkungdoms fond Ingen på valg i år Arnold Eikrems minnefond Medlem Arnold J. Eikrems minnefond (på valg for 3 år) Medlem Arnold J. Eikrems minnefond (på valg for 3 år) Varemedlem Arnold J. Eikrems minnefond (på valg for 3 år) Jonathan Tisdall Asker Gjenvalg Jøran Aulin-Jansson Asker Gjenvalg Kaj Snorre Eikrem Gjenvalg Valgkomiteen har bestått av Ole-Christian Moen, OSS (leder), Helge Nordahl, Black Knights og Per Blikra Stavanger 10

11 Referat fra NSFs 88. kongress Avholdt i Frikirken i Bergen 7. juli 2009 kl President Jøran Aulin-Jansson innledet ett minutts stillhet til minne de medlemmer som var gått bort siden sist, og nevnte spesielt Mary Klingen, Knut Bøckman og Petter H. Lysedal. 1. Fullmakter ble godkjent for 45 personer. I tillegg 4 observatører. 2. Innkalling og dagsorden ble godkjent. 3. Som referenter ble valgt: Per Blikra og Henrik Sjøl. Til å undertegne referatet ble valgt: Dag Danielsen og Per Olsen 4. Som dirigent ble valgt Dag Danielsen. 5. Årsberetning. Årsberetningen ble godkjent uten merknader. Aage Mella, Strømmen SK og Per Ofstad, Fredriksstad Schakselskap ble utnevnt til æresmedlemmer i NSF av kongressen. Det gode samarbeidet mellom NSF og USF ble framhevet fra begge sider under gjennomgangen. Manglende aktivitet i jubileumsutvalget ble kommentert og presidenten lovte at det skulle rettes på i neste periode. 6. Regnskap Regnskapet ble godkjent uten rettinger. Det dårlige resultatet skyldes nedgang i verdien på plasseringer av fondsmidler. 7. Forslag Endring av NSFs Turneringsreglement, del A, punkt 10, 3. avsnitt (fra Øystein Brekke) Jeg foreslår endring til disse nye aldersgrensene for yngre aldersklasser i Norges Sjakkforbund, i punkt 10, 3. avsnitt, i Turneringsreglement for NSF, alminnelig del: JUNIOR: Spillere som ikke er fylt 18 år pr. 1/1 det året turneringen starter. LILLEPUTT: Spillere som ikke er fylt 14 år pr. 1/1 det året turneringen starter. MINIPUTT: Spillere som ikke er fylt 10 år pr. 1/1 det året turneringen starter. Dette er endring fra henholdsvis 20, 13 og 11 års aldersgrense for disse tre klassene i nåværende turneringsreglement, mens jeg foreslår å la Kadettklassen utgå. Ingen endring for seniorklassen. Sentralstyrets syn på forslaget: Styret støtter intensjonen i forslaget, men føler at aldersspennet blir for stort ved å fjerne kadettklassen. Styret foreslår i stedet å dele/endre aldersgrensene til Junior (spillere som fyller 18 i løpet av kalenderåret eller yngre) Kadett (spillere som fyller 15 i løpet av kalenderåret eller yngre) Lilleputt (spillere som fyller 12 i løpet av kalenderåret eller yngre) Miniputt (spillere som fyller 10 i løpet av kalenderåret eller yngre) Forslaget ble oversendt Sentralstyret for behandling i samarbeid med USF Endring i NSFs turneringsreglementet, del B, punkt 3 e, f, g og h (fra Øystein Brekke): Jeg foreslår følgende endringer under punkt 3 i Turneringsreglement for NSF, del om Landsturneringen: 11

12 3e. (JUNIORKLASSEN:) Ny ratinggrense: og Junior B som er stengt for spillere med rating 1400 og høyere. (endring fra nåværende ratinggrense 1500) 3f. LILLEPUTTKLASSEN: Denne deles i to grupper Lilleputt A som er åpen for alle som holder aldersgrensen, og Lilleputt B som er stengt for spillere med rating 1000 og høyere. Hvis en av gruppene har færre enn 10 påmeldte, skal de slås sammen, Vinneren av Lilleputt A får tittelen Lilleputtnorgesmester og innehar tittelen fram til neste Landsturnering 3g. MINIPUTTKLASSEN (osv) (som nåværende punkt 3h). (Nåværende punkt om Kadettklassen utgår.) Forslaget ble oversendt Sentralstyret for behandling i samarbeid med USF Endring i NSFs lover og 3. avsnitt (fra Øystein Brekke): Forslag til endring i paragraf 13 i NSFs lover, til følgende nye ordlyd for andre og tredje avsnitt: For klubbmedlemmer som ikke er fylt 18 år innen 1. januar i kalenderåret kontingenten gjelder for, innkreves en særskilt, redusert juniorkontingent. For klubbmedlemmer som ikke er fylt 14 år innen 1. januar i kalenderåret kontingenten gjelder for, innkreves en særskilt, redusert lilleputtkontingent. Forslaget ble oversendt Sentralstyret for behandling i samarbeid med USF Redusert kontingent for nye medlemmer Vedtak (med overveldende flertall) : Førstegangsmedlemmer betaler halv kontingent første året. Førstegangsmedlemmer som meldes inn til høsten betaler halv pris av halv pris Endringer av statutter for Nordnorsk sjakkungdoms fond punkt 1, 4 og 5 (fra fondsstyret). Vedtak: Følgende endringer i statuttene : 1. stjerne etter kr fjernes i pkt. 1 i statuttene. 2. I løpet av januar skal fondsstyret gis beskjed om foregående års avkastning som blir til disposisjon i inneværende år tas ut av pkt. 4 i statutter. 3. Hele pkt. 5 Evt. ubenyttet del av et års avkastning skal tillegges fondets grunnkapital strykes i sin helhet og erstattes med: Fondsstyret kan ikke disponere mer enn kr årlig av fondet. 3e. (JUNIORKLASSEN:) Ny ratinggrense: og Junior B som er stengt for spillere med rating 1400 og høyere. (endring fra nåværende ratinggrense 1500) 3f. LILLEPUTTKLASSEN: Denne deles i to grupper Lilleputt A som er åpen for alle som holder aldersgrensen, og Lilleputt B som er stengt for spillere med rating 1000 og høyere. Hvis en av gruppene har færre enn 10 påmeldte, skal de slås sammen, Vinneren av Lilleputt A får tittelen Lilleputtnorgesmester og innehar tittelen fram til neste Landsturnering 3g. MINIPUTTKLASSEN (osv) (som nåværende punkt 3h). (Nåværende punkt om Kadettklassen utgår.) 12

13 Forslaget ble oversendt Sentralstyret for behandling i samarbeid med USF Endring i NSFs lover og 3. avsnitt (fra Øystein Brekke): Forslag til endring i paragraf 13 i NSFs lover, til følgende nye ordlyd for andre og tredje avsnitt: For klubbmedlemmer som ikke er fylt 18 år innen 1. januar i kalenderåret kontingenten gjelder for, innkreves en særskilt, redusert juniorkontingent. For klubbmedlemmer som ikke er fylt 14 år innen 1. januar i kalenderåret kontingenten gjelder for, innkreves en særskilt, redusert lilleputtkontingent. Forslaget ble oversendt Sentralstyret for behandling i samarbeid med USF Redusert kontingent for nye medlemmer Vedtak (med overveldende flertall) : Førstegangsmedlemmer betaler halv kontingent første året. Førstegangsmedlemmer som meldes inn til høsten betaler halv pris av halv pris Endringer av statutter for Nordnorsk sjakkungdoms fond punkt 1, 4 og 5 (fra fondsstyret). Vedtak: Følgende endringer i statuttene : 1. stjerne etter kr fjernes i pkt. 1 i statuttene. 2. I løpet av januar skal fondsstyret gis beskjed om foregående års avkastning som blir til disposisjon i inneværende år tas ut av pkt. 4 i statutter. 3. Hele pkt. 5 Evt. ubenyttet del av et års avkastning skal tillegges fondets grunnkapital strykes i sin helhet og erstattes med: Fondsstyret kan ikke disponere mer enn kr årlig av fondet Endringer av statutter for Nordnorsk sjakkungdoms fond punkt 3 (fra valgkomiteen). Punkt 3 i statuttene for Nordnorsk sjakkungdoms ble vedtatt endret slik: Fondet bestyres av et fondsstyre med leder og to medlemmer. Fondsstyret velges av NSFs kongress, med funksjonstid på tre år. Det er således ett medlem som er på valg hvert år; hvert tredje år er lederen på valg. De tre medlemmene må ha hovedmedlemskap i hver sin av de tre nordnorske kretsene. Nye statutter blir etter disse to endringsforslagene slik : 1. Fondets urørlige grunnkapital er kr Fondets formål er å bidra til nivåheving for nordnorske juniorspillere, gjennom økonomisk støtte til følgende formål: Representasjon på internasjonalt nivå, deltagelse i USFs satsningsgrupper/ uttagningsturneringer og eventuelt andre formål som fondsstyret finner å ville støtte. 3. Fondet bestyres av et fondsstyre med leder og to medlemmer. Fondsstyret velges av NSFs kongress, med funksjonstid på tre år. Det er således ett medlem som er på valg hvert år; hvert tredje år er lederen på valg. De tre medlemmene må ha hovedmedlemskap i hver sin av de tre nordnorske kretsene. 13

14 4. Norges Sjakkforbund gis fullmakt til å plassere fondet på den best tjenlige måte med tanke på høy avkastning og sikkerhet. Søknader sendes NSF innen de frister som fondsstyret fastsetter. NSF foretar utbetalinger etter anvisning av fondsstyret, og etter at deltagelse har funnet sted. 5. Fondsstyret kan ikke disponere mer enn kr årlig av fondet. 6. Det skal hvert år framlegges regnskap for fondet på Norges Sjakkforbunds kongress. Regnskapet revideres av forbundets revisorer. 7. Endring av statuttene kan kun foretas av Norges Sjakkforbunds kongress. Bare delegater med hovedmedlemskap i nordnorske klubber kan stemme, og endringsvedtak må fattes med 3/4 flertall blant disse Endring av reglement for seriesjakken punkt 6.1 (fra Tarjei Joten Svensen): Følgende setning endres i 6. Bruk av spillere 6.1 (b) b. var innmeldt til NSF som hovedmedlem av klubben i samsvar med NSFs lover 13 i det kalenderår der seriesjakksyklusen begynte. Punkt og 6.9 gir utfyllende bestemmelser. Minst 2/3 av spillerne på et lag må ha vært fast bosatt i Norge minst det siste året. Endres til: b. var innmeldt til NSF som hovedmedlem av klubben i samsvar med NSFs lover 13 i det kalenderår der seriesjakksyklusen begynte. Punkt og 6.9 gir utfyllende bestemmelser. Minst 1/2 av spillerne på et lag må ha vært fast bosatt i Norge minst det siste året. Forslaget ble oversendt Sentralstyret Endring av reglement for seriesjakken punkt 3.1(fra Bernt Kirkebø og Leif Jacobsen) I seriesjakkens 3. og 4. divisjon settes betenkningstiden til 1 time 30 minutter på 40 trekk, deretter 30 minutter på resten av partiet. Forslaget ble oversendt Sentralstyret. 8. Budsjett Revidert budsjett for 2009 ble godkjent. Forbundskontingenten for 2010 ble vedtatt slik: voksen kr 400, junior kr 200 og lilleputt/kadett kr 100. Direktemedlemskap kr 600. Kongressen vedtok foreslått budsjett for 2010 uten endringer. 9. Fastsettelse av kongress og landsturnering to år framover 2010: Fredriksstad Schakselskap 2011: SK : opsjon til Caissa 10. Valg Følgende ble valgt (valgkomitèens innstilling). Dersom ikke annet er nevnt er valgperioden 1 år. 14

15 Posisjon Navn Klubb Gjenvalg / ny President Jøran Aulin-Jansson Asker SK Gjenvalg Visepresident Ida Lahlum SK 1911 Gjenvalg Kasserer Harald Furnes SK 1911 Gjenvalg #Turneringssjef Øistein Yggeseth Asker SK Gjenvalg #Eliteutvalgsleder Hans Krogh Harestad SOSS Gjenvalg Styremedlem u/ portefølje Øivind Johansen Sarpsborg SK Gjenvalg Styremedlem u/ portefølje Carl Peter Kirkebø Oslo Vest Gjenvalg Styremedlem u/ portefølje Inge S. Skrondal Akademisk SK Gjenvalg Revisor Svein-Erik Bakken Follo SF Gjenvalg Revisor Vidar Taksrud Tempo Ny Vararevisor for Svein-Erik Bakken Ole Kristian Bjørnø Modum SK Gjenvalg Vararevisor for Vidar Taksrud Trond Gabrielsen Oslo Vest Ny Leder eliteutvalget (se også styret) Hans Krogh Harestad SOSS Gjenvalg Eliteutvalgsmedlem Leif Erlend Johannessen OSS Gjenvalg Eliteutvalgsmedlem Eirik Gullaksen Bergens SK Gjenvalg Eliteutvalgsmedlem Bjørnar Byklum SOSS Gjenvalg Eliteutvalgsmedlem Ellisiv Reppen OSS Ny Medlem RU (for 3 år) Hans Olav Lahlum Porsgrunn SK Gjenvalg Medlem RU (for E.A. Standal, valgt for 1 Henrik Sjøl Akademisk SK Ny 1. vara RU Arne Tjølsen Bergens SK Ny 2. vara RU Øyvind Bentsen SK 1911 Ny Leder Nordnorsk Sjakkungdoms fond (3 år) Øivind Malin Alta SK Gjenvalg Medlem Nordnorsk Sjakkungdoms fond (3 år) Medlem Nordnorsk Sjakkungdoms fond (3 år) Vara medlem Nordnorsk Sjakkungdoms fond (3 år) Stein Jensen Harstad SK Gjenvalg * Pål Røyset Tromsø SK Ny Leder Arnold J. Eikrems minnefond (3 år) Wenche Eikrem Gjenvalg Medlem Arnold J. Eikrems minnefond (3 år) Ole Christian Moen OSS Gjenvalg Leder Knut Monsens minnefond (for 5 år) Johs R. Kjeken SK 1911 Gjenvalg Medlem Knut Monsens minnefond (for 5 år) Atle Grønn OSS Gjenvalg Medlem Knut Monsens minnefond (for 5 år) Alf Øverås Drammen Gjenvalg 15

16 * Valgkomitèen finner medlem til Nordnorsk Sjakkungdoms fond fra Helgeland og Salten krets. Sentralstyret godkjenner dette medlemmet. Valgkomitèen foreslår Ketil Drevvatn, Mosjøen. Valgkomite: Leder: Ole Chr. Moen, OSS (ny) Medlemmer: Helge Norddahl, Black Knights (ny) og Per Blikra, Stavanger (ny) Kongressen ble hevet kl etter at president Jøran Aulin-Jansson hadde takket for fornyet tillit til seg selv og resten av sentralstyret. 16

17 17 Norges Sjakkforbunds kongresspapirer 2010

18 Norges Sjakkforbund v/sentralstyret Sandefjord, 28.mars 2009 Søknad om opsjon om å få arrangere NSFs kongress og Landsturneringen i 2012 Sjakklubben Caissa søker med dette om opsjon til å få arrangere NSFs kongress og Landsturneringen i 2012 i Sandefjord. Normalt tildeles dette to år før turneringen arrangeres, men i trangere økonomiske tider ser vi det som sterkt fordelaktig å kunne komme tidligere inn budsjettmessig overfor aktuelle sponsorer. Vi har to ganger tidligere arrangert Landsturneringen (1961 og 1974), og har nå gjennom flere år arrangert Sandefjord GP en turnering som flere ganger har vært Norges største helgeturnering med full betenkningstid. Det har også vært gjentatte deltagelser av både internasjonale og nasjonale tittelholdere i turneringen. I forbindelse med Sandefjord GP har engasjementet og stå-på viljen blant klubbens medlemmer vært upåklagelig, og tilsvarende er også signalisert ved en gjennomgang av oppgavefordeling før denne søknaden ble vedtatt sendt. Vi ser for oss følgende: Spillested: Barnesjakkleir Kommunikasjoner Overnatting: Idrettshallen (bygg K på vedlagte kart) ved Sandefjord videregående skole, alternativt Jotunhallen i Bugårdsparken. Begge disse ligger i gangavstand fra sentrum med hoteller og diverse andre overnattingssteder. Sekretariat, kantine, analyse (både ordinære analysemuligheter og storskjermanalyser av live-partier), sjakkutsalg, barnesjakkleir etc vil være i tilknytning til lokalene. Vil ha Sandefjord VGS som base. Aktiviteter vil finne sted blant annet på en kunstgressbane på motsatt side av Krokemoveien (se kartet) og i Bugårdsparken (5 min å gå). Barnesjakkleiren vil ha utgangspunkt i vår barne- og ungdomsavdeling. Gode kommunikasjonsmuligheter med Torp flyplass, jernbane, buss og Strømstadfergen. Enkel adkomst med bil, og gode parkeringsmuligheter på spillestedet (Skolen har ca 1900 Sandefjord har flere hoteller, campingplasser, hytter og gjestehus hvor vi kommer til å inngå avtale om å holde av plass til fornuftige priser. Sandefjord er en yndet feriemål, og vi kommer derfor også til å inngå avtale med Skiringssal Folkehøgskole om overnatting på denne. Her er det internatplass til 95 elever, og vil være et gunstig alternativ kun min gåtur fra både spillestedet og sentrum. Øvrige aktiviteter Sandefjord er viden kjent som sommerby med mange flotte badestrender. Det spilles flere show/revyer i byen om sommeren, og i tillegg er Hvalfangstmuseet en selvfølge å besøke når man er turist i byen. For sportslige aktiviteter kan nevnes to golfbaner innen 15 min kjøring samt bowling og et stort tennisanlegg i Bugårdsparken. I parken er også joggeløyper og mulighet for å prøve fiskelykken etter abbor eller gjedde om dette skulle friste som adspredelse. Sjakklubben Caissa søkte også NSF om å få arrangementet i 2010, men dette ble da tildelt Fredriksstad Schakselskap. Vedtaket om å søke om opsjon på Landsturneringen i 2012 ble fattet enstemmig på årsmøtet den 23.februar. Basert på tidligere praksis for størrelse på depositum som skal fastsettes av sentralstyret ved opsjonssøknader, er vårt forslag at dette ikke settes høyere enn kr 5.000,-. For Sjakklubben Caissa Pål Farmen, Leder 18

Referat NSFs 88. Kongress 2009

Referat NSFs 88. Kongress 2009 Referat NSFs 88. Kongress 2009 Avholdt i Frikirken i Bergen 7. juli 2009 kl 20.00. President Jøran Aulin-Jansson innledet ett minutts stillhet til minne de medlemmer som var gått bort siden sist, og nevnte

Detaljer

Norges Sjakkforbund Kongresspapirer 2009. 88. kongress Søndag 5. juli kl. 20.00 Frikirken, Bergen

Norges Sjakkforbund Kongresspapirer 2009. 88. kongress Søndag 5. juli kl. 20.00 Frikirken, Bergen Norges Sjakkforbund Kongresspapirer 2009 88. kongress Søndag 5. juli kl. 20.00 Frikirken, Bergen Innholdsfortegnelse Innkalling.......................... 3 Forslag til dagsorden................. 4 Innkomne

Detaljer

Norges Sjakkforbund Kongresspapirer. 90. kongress Søndag 3. juli 2011 kl Njårdhallen, Oslo

Norges Sjakkforbund Kongresspapirer. 90. kongress Søndag 3. juli 2011 kl Njårdhallen, Oslo Norges Sjakkforbund Kongresspapirer 90. kongress Søndag 3. juli 2011 kl. 18.00 Njårdhallen, Oslo Innholdsfortegnelse Innlkalling... 3 Forslag til dagsorden... 3 Innkomne forslag:... 5 Norges Sjakkforbunds

Detaljer

Referat NSF s 86. Kongress 2007

Referat NSF s 86. Kongress 2007 Referat NSF s 86. Kongress 2007 Avholdt i Scandic Hotell Hamar 8. juli 2008 kl 20.00. 1. Fullmakter ble godkjent for 69 personer. 2. Innkalling og dagsorden ble godkjent med et tilleggspunkt under sak

Detaljer

Overskriften i balanseoversikten skal være 31.12.2013, ikke 41 639.

Overskriften i balanseoversikten skal være 31.12.2013, ikke 41 639. Referat fra NSFs 93. kongress 2014. Avholdt på Clarion Hotel & Congress, Trondheim, 13. juli 2014 klokken 18.15 til 23.05. President Jøran Aulin-Jansson ba om et minutts stillhet til minne om de medlemmer

Detaljer

Norges Sjakkforbund Kongresspapirer. 91. kongress Søndag 8. juli 2012 kl. 17.00 Sandefjord videregående skole

Norges Sjakkforbund Kongresspapirer. 91. kongress Søndag 8. juli 2012 kl. 17.00 Sandefjord videregående skole Norges Sjakkforbund Kongresspapirer 91. kongress Søndag 8. juli 2012 kl. 17.00 Sandefjord videregående skole Innholdsfortegnelse Innkalling...3 Forslag til dagsorden...4 Innkomne forslag...5 Norges Sjakkforbunds

Detaljer

Norges Sjakkforbund Kongresspapirer. 87. kongress 6.juli kl Slagenhallen, Tønsberg

Norges Sjakkforbund Kongresspapirer. 87. kongress 6.juli kl Slagenhallen, Tønsberg Norges Sjakkforbund Kongresspapirer 87. kongress 6.juli kl. 19.00 Slagenhallen, Tønsberg 2 Kongresspapirer 2008 Norges Sjakkforbund Innholdsfortegnelse Innkalling....................... Forslag til dagsorden..............

Detaljer

Norges Sjakkforbund. Styremøte nr 7 04/05 Referat

Norges Sjakkforbund. Styremøte nr 7 04/05 Referat Norges Sjakkforbund Styremøte nr 7 04/05 Referat Sted: Sjakkontoret, Frennings vei 3, Oslo. Tid: Torsdag 26. mai 2005 kl 18. Til stede fra styret: Torstein Bae (president), Helge Nordahl (visepresident,

Detaljer

Referat fra styremøte torsdag 1. september 2011 klokken på Sjakkontoret

Referat fra styremøte torsdag 1. september 2011 klokken på Sjakkontoret Referat fra styremøte torsdag 1. september 2011 klokken 16.30 på Sjakkontoret Til stede: Jøran Aulin-Jansson (president NSF), Kristian Trygstad, Inge Sandstad Skrondal, Harald Furnes, Øistein Yggeseth,

Detaljer

Kongresspapirer 2006 Norges Sjakkforbund. Kongresspapirer 85. kongress 9. juli 2005 kl Moss Kunstgalleri

Kongresspapirer 2006 Norges Sjakkforbund. Kongresspapirer 85. kongress 9. juli 2005 kl Moss Kunstgalleri Kongresspapirer 26 Norges Sjakkforbund 1 Kongresspapirer 85. kongress 9. juli 25 kl 19. Moss Kunstgalleri 2 Kongresspapirer 26 Norges Sjakkforbund Innholdsfortegnelse Innkalling s 3 Forslag til dagsorden

Detaljer

Ungdommens Sjakkforbund

Ungdommens Sjakkforbund Ungdommens Sjakkforbund Årsmøtepapirer 2015 38. årsmøte Søndag 26. april kl. 10:30 Scandic Helsfyr hotell, Oslo * Innholdsfortegnelse Innkalling til USFs 38. ordinære årsmøte 3 Forretningsorden 4 Om gjennomføringen

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUND. Styremøte nr 3 05/06 REFERAT

NORGES SJAKKFORBUND. Styremøte nr 3 05/06 REFERAT NORGES SJAKKFORBUND Styremøte nr 3 05/06 REFERAT Sted: Frennings vei 3, Oslo. Tid: Onsdag 12. oktober kl 17.00. Tilstede fra styret: Torstein Bae (president), Jan Sigmund Berglund (visepresident, på telefon)

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUND Styremøte nr 1 05/06 REFERAT

NORGES SJAKKFORBUND Styremøte nr 1 05/06 REFERAT NORGES SJAKKFORBUND Styremøte nr 1 05/06 REFERAT Sted: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Tid: Lørdag 13. august 2005 kl 13.00. Tilstede fra styret: Torstein Bae (president), Jan Sigmund Berglund (visepresident,

Detaljer

Norges Sjakkforbund. Styremøte nr 4 04/05 Referat

Norges Sjakkforbund. Styremøte nr 4 04/05 Referat Norges Sjakkforbund Styremøte nr 4 04/05 Referat Sted: Sjakklubben Stjernen, Seilduksgata, Oslo. Tid: Lørdag 29. januar 2005 kl. 10.00. Til stede fra styret: Torstein Bae (president), Helge A. Nordahl

Detaljer

Invitasjon til. Til alle sjakkspillere og familiemedlemmer:

Invitasjon til. Til alle sjakkspillere og familiemedlemmer: Til alle sjakkspillere og familiemedlemmer: Invitasjon til Hjertelig velkommen til Landsturneringen 2013 sjakk-nm på Radisson Blu Lillehammer Hotel, med strålende spilleforhold i den store Lillehammersalen.

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUND. Styremøte nr 2 05/06 REFERAT. Sted: Haraldsheim Vandrerhjem, Haraldsheimveien 4, Oslo. Tid: Søndag 11. september 2005 kl 10.00.

NORGES SJAKKFORBUND. Styremøte nr 2 05/06 REFERAT. Sted: Haraldsheim Vandrerhjem, Haraldsheimveien 4, Oslo. Tid: Søndag 11. september 2005 kl 10.00. NORGES SJAKKFORBUND Styremøte nr 2 05/06 REFERAT Sted: Haraldsheim Vandrerhjem, Haraldsheimveien 4, Oslo. Tid: Søndag 11. september 2005 kl 10.00. Tilstede fra styret: Torstein Bae (president), Helge Nordahl

Detaljer

Ungdommens Sjakkforbund

Ungdommens Sjakkforbund Ungdommens Sjakkforbund Årsmøtepapirer 2015 38. årsmøte Søndag 26. april kl. 10:30 Scandic Helsfyr hotell, Oslo * Innholdsfortegnelse Innkalling til USFs 38. ordinære årsmøte 3 Forretningsorden 4 Om gjennomføringen

Detaljer

Referat fra Ungdommens Sjakkforbund 34. årsmøte 2011

Referat fra Ungdommens Sjakkforbund 34. årsmøte 2011 Referat fra Ungdommens Sjakkforbund 34. årsmøte 2011 Sted: Sjakklubben Stjernen, Seilduksgata 11, Tid: Søndag 10.april kl. 12.00 1. Godkjennelse av representantenes fullmakter Generalsekretær Dag Danielsens

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Referat fra USFs 37. ordinære årsmøte

Referat fra USFs 37. ordinære årsmøte Referat fra USFs 37. ordinære årsmøte Avholdt i OSS lokaler i Bogstadveien 30 i Oslo, søndag 11. mai 2014 kl. 10:30. 1. Godkjennelse av representantenes fullmakter Fullmaktskomité: Iris Brecke (Sjakkontoret)

Detaljer

Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon

Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon Thon Hotell Arena, Lillestrøm Lørdag den 2. april kl 12.00 1. Åpning Organisasjonens leder, Rolf Larsen, åpnet møte og ønsket velkommen til de

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUND STYREMØTE 2 06/07 REFERAT

NORGES SJAKKFORBUND STYREMØTE 2 06/07 REFERAT NORGES SJAKKFORBUND STYREMØTE 2 06/07 REFERAT Sted: Sjakkontoret, Frennings vei 3, Oslo Tid: Søndag 8. oktober kl 13. Til stede fra styret: Torstein Bae (president), Helge Nordahl (kasserer), Frode Wiggen

Detaljer

Ungdommens Sjakkforbund

Ungdommens Sjakkforbund Ungdommens Sjakkforbund Årsmøtepapirer 2014 37. årsmøte Søndag 11. mai kl. 10:30 OSS lokaler i Bogstadveien 30, Oslo * Innholdsfortegnelse Innkalling til USFs 37. ordinære årsmøte 3 Forretningsorden 4

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Protokoll. Norsk Schäferhund Klubs årsmøte. 21. mars Radisson Park Inn Hotel, Gardermoen

Protokoll. Norsk Schäferhund Klubs årsmøte. 21. mars Radisson Park Inn Hotel, Gardermoen Protokoll Norsk Schäferhund Klubs årsmøte 21. mars 2015 Radisson Park Inn Hotel, Gardermoen 1. DAGSORDEN 1.1 Godkjenning av representanter/fullmakter Følgende rettelser: Sarpsborg Jostein Bernt - ikke

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Årsberetning 2013 for Sjakklubben Kampen på Brettet

Årsberetning 2013 for Sjakklubben Kampen på Brettet Årsberetning 2013 for Brettet Innledning Brettet ble stiftet 18.9.01, og har således eksistert i 12 år i 2013. Det siste året har oppmøtet pr spillekveld har variert fra 5-14 spillere. Den 1.1.2013 var

Detaljer

Norges Seilforbund. Vedlegg 1. Lovendringsforslag. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Vedlegg 1. Lovendringsforslag. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Vedlegg 1 Lovendringsforslag Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet NOTAT Til: Seiltinget 2015 Fra: Styret i Norges Seilforbund Dato: 21.01.2015 FORSLAG TIL LOVENDRINGER. Dette

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUND STYREMØTE 6-05/06 REFERAT

NORGES SJAKKFORBUND STYREMØTE 6-05/06 REFERAT NORGES SJAKKFORBUND Sted: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Tid: Torsdag 16. februar kl 17.00. STYREMØTE 6-05/06 REFERAT Tilstede fra styret: Torstein Bae (president), Øistein Yggeseth (turneringssjef),

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte Innkalling til ekstraordinært årsmøte Norsk Terrier Klubb Agder Tid: Fredag 11. desember 2015 kl. 19.00 Sted: AniCura Sørlandets Dyreklinikk ved Travbanen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallelse til årsmøte.

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Norges Sjakkforbund Årsberetning 2011 2012

Norges Sjakkforbund Årsberetning 2011 2012 Norges Sjakkforbund Årsberetning 2011 2012 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... 3 Organisasjon... 4 Kongressvalgte styrer, komiteer og utvalg... 5 Komiteer, utvalg og delegater oppnevnt av sentralstyret...

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 17. mars 2010 kl. 18:00. Møtested : Nordstrand Eldresenter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 17. mars 2010 kl. 18:00. Møtested : Nordstrand Eldresenter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 17. mars 2010 kl. 18:00. Møtested : Nordstrand Eldresenter. Tilstede var 19 seksjonseiere og 14 med fullmakt til sammen 33 stemmeberettigede.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte i Frogn Rådhus, Fraunar, Fredag 3. mars 2017 Formannen ønsket velkommen. Det var 53 personer til stede, hvorav 49 stemmeberettigete. Det er i tillegg en

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

- Norges Sjakkforbund skal søke om medlemskap som særforbund i Norges Idrettsforbund

- Norges Sjakkforbund skal søke om medlemskap som særforbund i Norges Idrettsforbund Forslag til NSFs Kongress: - Norges Sjakkforbund skal søke om medlemskap som særforbund i Norges Idrettsforbund 1. Bakgrunn Spørsmålet om norsk sjakk 1 skal søke om medlemskap i NIF har vært utredet en

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Referat fra kretsting i NBF Midt-Trøndelag, Lørdag 6. april 2013 kl. 11, Bridgehuset, Brattørveita

Referat fra kretsting i NBF Midt-Trøndelag, Lørdag 6. april 2013 kl. 11, Bridgehuset, Brattørveita Referat fra kretsting i NBF Midt-Trøndelag, Lørdag 6. april 2013 kl. 11, Bridgehuset, Brattørveita Tilstede fra styret: Inger Hjellemarken, Bjørn Pedersen, Ove Bruvoll, Solbjørg Saltvik Klubbene: BK Munken:

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet februar 2017, The Edge, Tromsø

Protokoll fra årsmøtet februar 2017, The Edge, Tromsø Protokoll fra årsmøtet 2017 16. februar 2017, The Edge, Tromsø Møtet ble åpnet med ett minutts stillhet til minne om tidligere medlem og leder av klubben, Hilde Ludvigsen. Sak 1. Innkalling og dagsorden

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Årsberetning 2005-2006 Norges Sjakkforbund. Årsberetning 2005

Årsberetning 2005-2006 Norges Sjakkforbund. Årsberetning 2005 Årsberetning 25-26 Norges Sjakkforbund 1 Årsberetning 25 2 Årsberetning 25-26 Norges Sjakkforbund Innholdsfor orte tegnelse In memoriam s 3 Styrets beretning s 3 Organisasjon s 5 Sentralstyrets arbeid

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedlegg 6 Innkomne forslag

Vedlegg 6 Innkomne forslag Vedlegg 6 Innkomne forslag Forslag til Årsmøtet i NSK 26. mai 2007; Lovendringer Forslagsstiller Lisbeth Høyem Forslag 1: Datering av lovene Dato for første lover og siste oppdatering må inn i lovoverskriften.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 16.februar 2012 kl.19.30. Leder Erik Sandbæk åpnet møtet og ønsket velkommen.

OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 16.februar 2012 kl.19.30. Leder Erik Sandbæk åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2012 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 16.februar 2012 kl.19.30. 21 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Erik Sandbæk åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg av

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 4. April 2017, kl. 19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 7 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 ÅRSMØTE 2011 Referat fra Bossmo & Ytteren IL,Skigruppa Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 Tilstede: 27 inkludert styrets medlemmer. 1. Konstituering/Åpning. Styreleder Martin Kaspersen åpner

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

ÅRSMØTE I ASKERØY VEL ENDELIG DAGSORDEN:

ÅRSMØTE I ASKERØY VEL ENDELIG DAGSORDEN: INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKERØY VEL TORSDAG 27. JULI 2017 kl. 18.00 PÅ SKOLEN ENDELIG DAGSORDEN: 1. Velkommen til årsmøtet. 2. Valg av møteleder og referent, forslag møteleder: styrets formann, forslag

Detaljer

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Saksliste: Sak 1 Valg av dirigent og referent. Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 3 Årsmeldinger

Detaljer

Referat fra NNF`s generalforsamling,

Referat fra NNF`s generalforsamling, Referat fra NNF`s generalforsamling, 24. 2. 2015. Det var 24 stemmeberettigete medlemmer til stede, da formannen, Carl Henrik Størmer, ønsket de fremmøtte velkommen til NNF`s generalforsamling. Årsberetning

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Referat fra Skogvokternes årsmøte 2012

Referat fra Skogvokternes årsmøte 2012 Referat fra Skogvokternes årsmøte 2012 Dato: Lørdag 13. okt 2012 kl. 20.30 Sted: Tredalen 1.Konstituering. 1.1 Valg av ordstyrer. Styrets innstilling: Geir Bartz-Johannessen Geir Bartz-Johannessen 1.2

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00-21:45 Sted: Breivika vg skole a2.003 INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms

Detaljer

Forslag vedr. innføring av bergersystem i øverste klasse i landsturneringen

Forslag vedr. innføring av bergersystem i øverste klasse i landsturneringen Høring 2, 2017, bergersystem i øverste klasse i landsturneringen Side 1 Høringsdokument Fra Sentralstyret i Norges Sjakkforbund Til Klubber, kretser, elitespillere og tidligere og kommende arrangører av

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte i Astor FK Astorhuset, mandag 29. februar 2016, kl

Protokoll fra Årsmøte i Astor FK Astorhuset, mandag 29. februar 2016, kl Protokoll fra Årsmøte i Astor FK Astorhuset, mandag 29. februar 2016, kl. 18.00 [For årsmøtepapirer vises til klubbens webside der forslagshefte, innstillinger o.a. er samlet under "Sakspapirer årsmøtet

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

NORSK SELSKAP FOR FOTOGRAFI Tilsluttet FIAP (Fedèration Internationale de l Art Photograpique)

NORSK SELSKAP FOR FOTOGRAFI Tilsluttet FIAP (Fedèration Internationale de l Art Photograpique) Landsmøtereferat fra NSFF 53. Landsmøte i Bergen 2012 Dagsorden: Åpning av Leder. Sak 1: Godkjenning av innkalling til Landsmøtet. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Presentasjon av deltakerne.

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB Siggerud skole 12.april kl.18.00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 9 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. De 9 stemmeberettigede

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUNDS

NORGES SJAKKFORBUNDS NORGES SJAKKFORBUNDS 80. KONGRESS 2001 Bjarte Leer-Salvesen, SOSS, var tett på IM-napp i Troll Masters 2001. Bratthallen, Skoleringen 1 Kristiansund Søndag 8. juli 2001 kl. 10.00. INNHOLD Side: 1 Innholdsfortegnelsen

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826 Årsberetning 2015 Porsgrunn Sjakklubb Organisasjonsnummer 986 226 826 I løpet av 2015 har Porsgrunn Sjakklubb hatt en veldig god økning i medlemstallet og ved utgangen av året var det 42 registrerte medlemmer

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

NORGES SQUASH FORBUND

NORGES SQUASH FORBUND ORDINÆRT TING 2008 NORGES SQUASHFORBUND PROTOKOLL FRA MØTET LØRDAG 1. MARS 2008 President Mike Off åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 Lørdag 13. august kl. 15:30, etter årsmøtet for Trondrudmarka Vegsamvirke MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen

Detaljer

Solbergstrand Nordre Avløpsanlegg SA. Årsmøte 2015

Solbergstrand Nordre Avløpsanlegg SA. Årsmøte 2015 Solbergstrand Nordre Avløpsanlegg SA Årsmøte 2015 Tid: 27.06.2015 ca kl 14:30 (Umiddelbart etter årsmøtet i Solbergstrand vel) Sted: Båthuset, Børrebråten Innhold: 1. Innkalling til årsmøte... 2 2. Styrets

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30

Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30 Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av årsmelding

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTET I NORSK DUCATIFORENING DESMODROMENE 2014

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTET I NORSK DUCATIFORENING DESMODROMENE 2014 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTET I NORSK DUCATIFORENING DESMODROMENE 2014 Tid og sted: Rica Victoria Hotel, Rosenkrantzgate 13, Oslo, den 25, januar 2014 kl 18.00. 1. Åpning av årsmøtet og godkjenning av de stemmeberettigede

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUNDS 84. KONGRESS 2005. Quality Residence hotell Sandnes. Søndag 3. juli 2005 kl. 18.00.

NORGES SJAKKFORBUNDS 84. KONGRESS 2005. Quality Residence hotell Sandnes. Søndag 3. juli 2005 kl. 18.00. NORGES SJAKKFORBUNDS 84. KONGRESS 2005 Foto: Arne DAnielsen Berge Østenstad med blikk for brikkekunst Berge Østenstad (Asker SK) vant sin syvende norgesmestertittel etter stikkamp mot Magnus Carlsen. Berge

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger Protokoll for Generalforsamling i NTL lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00 Selvåg gartneri, Stavanger NORSKE TROPEFUGLFORENINGERS LANDSFORBUND Møtet ble åpnet ved at leder Morten Haug. Han ga ros til Stuefuglklubben

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00

Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00 Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00 Sak 1 - Valg av møteleder og referent. Årsmøtet valgte Hanne som møteleder og Mona som referent.

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2017 NORSK IRSKSETTERKLUBB. Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 7. mai 2017

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2017 NORSK IRSKSETTERKLUBB. Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 7. mai 2017 PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2017 NORSK IRSKSETTERKLUBB Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 7. mai 2017 Formann i Norsk Irsksetterklubb, Tore Salvesen, ønsket velkommen. 1. Innkalling og dagsorden.

Detaljer