Presentasjon SOGN OG FJORDANE - STORTINGSBENKEN. Senter for Livsmestring - Samhandlingsreformen. Mandag , Førde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon SOGN OG FJORDANE - STORTINGSBENKEN. Senter for Livsmestring - Samhandlingsreformen. Mandag 09.11.09, Førde"

Transkript

1 Presentasjon SOGN OG FJORDANE - STORTINGSBENKEN Senter for Livsmestring - Samhandlingsreformen Mandag , Førde 1

2 Samhandlingsreformen, st.meld.nr.47, Overføring av nye helseoppgaver til kommunene Fokus på forebygging og tidlig behandling Alle tjenester rettes inn mot hjelp for mestring av eget liv Helhetlige pasient-løp skal i størst mulig grad ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå 2

3 Senter for Livsmestring en pilot i Samhandlingsreformen (I) Hver tredje som er uføretrygdet har en psykisk primærdiagnose WHO: Angst, depresjon, tvangslidelser, rus tilhører majoriteten av de lidelser som påfører samfunnet de største helsemessige kostnadene i Gjennom SfLs vekt på forebygging og tidlig behandling skapes et nytt tilbud på Vestlandet redusert sykemelding og uføretrygdede 3

4 pilot i Samhandlingsreformen (II) SfL tilbyr et unikt konsept gj. kombinasjon av liggedøgn (Jølster), poliklinikk, et intensivt, tverrfaglig, gruppebasert opplegg i et nært samarbeid med hjemkommunen Samhandlingsreformen forutsetter kommunesamarbeid. SfL vil være en aktør i en del av landet med mange små kommuner og hvor samarbeid med tyngre fagmiljø vil være avgjørende for å oppfylle reformens intensjoner 4

5 pilot i Samhandlingsreformen (III) SfL har søkt HOD og KRD om å bli pilot i Samhandlingsreformen fra 2010 SfL har søkt om en bevilgning i 2010 på kr. 18 mill med økning til full drift i 2012 ca. kr. 32 mill SfL har mottatt ca. kr. 10,5 mill i statlig støtte til utviklingsarbeid. Eieren,SBD, har bidratt med ca. kr. 27 mill. 5

6 ..pilot i Samhandlingsreformen (IV) SfL skal ha sin hovedbase i Jølster Sogn og Fjordane fylkesting har enstemmig støttet etableringen av SfL SfL vil fullt utbygd utgjøre årsverk i Jølster SfL, Jølster, vil få årsverk kompetansearbeidsplasser med høy grad av spesialisering 6

7 ..pilot i Samhandlingsreformen (V) Uten statlig finansiering kan ikke SfL la seg realisere Vi trenger hjelp fra stortingspolitikerne fra Sogn og Fjordane for å dette til! 7

8 8

9 Eier av prosjekt Senter for Livsmestring: Stiftelsen Bergen Diakonissehjem 9

10 10

11 11

12 Stiftelsen Bergen Diakonissehjem Er en ideell, non-profitt, diakonal stiftelse Stiftet i 1918 Ansatte 1100 ( 850 årsverk ) Frivillige 110 Årlig omsetning 700 millioner kr Motto Kompetanse med hjertevarme Hjemmeside 12

13 Prosjekt Senter for Livsmestring Diakonifellesskapet Daglig leder: Forstanderinne Kari Nesse Regines Gjestehus og Søsterhjemmet Daglig leder: Forstanderinne Kari Nesse Organisasjonskart Representantskap Leder: Harald Gammelsæter Hovedstyret Styreleder: Lars Gunnar Lie Daglig leder: Adm.dir. Terje Steen Edvardsen Stiftelser 1) Stiftelsen Bergens Guttehjem 2) Sunnivastiftelsen 3) Stiftelsen for betjeningsboliger Sjelesorgsenteret Haraldsplass Adm.leder: Reidun Stave Styreleder: T.S.Edvardsen Rektor: Jørn-Henning Theis Styreleder: T.S. Edvardsen Styrer Åse Marie Blom Styreleder: T.S. Edvardsen Sykehusdirektør Eivind Hansen Solli Sykehus* Styreleder: Atle Andersen Direktør: Inger-Johanne Haukedal * Stiftelsen Bergen Diakonissehjem eier 50 % av Solli sykahus 13

14 Stiftelsen Bergen Diakonissehjem Haraldsplass: sykehus, høyskole, h gjestehus, sjelesorgsenter - Somatisk universitetssykehus for innb., avtale med Helse Vest RHF - Høyskole - Sjelesorgsenter - Gjestehus Garnes Ungdomssenter og & Besøksg ksgård Barnevern. Avtale med Bufetat Solli sykehus & Fana DPS Psykiatrisk sykehus og DPS. Avtale 14 med Helse Vest RHF

15 Psykiske lidelser i Norge 15

16 Psykiske lidelser i Norge Hver dag blir 20 nye personer uføre pga en psykisk lidelse Halvparten av oss får en psykisk lidelse i løpet av livet I år vil 1 av 3 få en psykisk lidelse 1 av 2 med psykisk lidelse oppsøker hjelp, 1 av 4 med psykisk lidelse får hjelp Folkehelseperspektiv: For 4 av 5 personer er årsaken til sykeligheten depresjon, angst og/eller alkoholmisbruk; de nye folkesykdommene. Kilder: Kringlen, Torgersen og Kramer, Tilsvarende tall i EU og USA 16

17 Kostnader av psykiske lidelser Psykiske lidelser koster fellesskapet Norge 100 mrd kr pr år Fordelt på 1) verdi av tapt produksjon (høyest) 2) kostnader ved trygdeytelser 3) behandlingskostnader (lavest) Psykiske lidelser utgjør - nesten halvparten av totale uførekostnader - 1/3 av sykemeldingskostnadene - depresjon dyrest: ca. 44 milliarder Kilder: ILO. EU. Nasjonalt Folkehelseinstitutt. 17

18 Diagnosegrupper uføre Mentale lidelser 31 % 7 % 3 % Andre 17 % Mestringslidelse 25 -? % 1 % 7 % 33 % Muskel/skjelettlidelser Mage/tarm Hjerte/kar Muskel/skjelett Nervesystemet Mentale Luftveier Andre Trygdestatistisk årbok 2004, tabell 9.17, modifisert med mestringslidelser av Ø. Elgen 18

19 Senter for Livsmestring 19

20 Senter for Livsmestring i vårt v helsevesen Det offentlige spesialisttilbud Særlig tilbud til de sykeste frisk Senter for Livsmestring sykest Samarbeid, supplement, ikke konkurrere 20

21 Senter for Livsmestring vil Hindre utvikling av psykisk sykdom ved forebygging og tidlig behandling Styrke den enkeltes ressurser, mestringsevner og ansvar. Møte den enkelte som et helt menneske med sin kropp, psyke, relasjoner og eksistensielle ståsted Faglige anerkjente psykiatriske prinsipper + nytenkning 21

22 Senter for Livsmestring Brukere og pårørende er viktige ressurser Inkludere pårørende i tilbudene Dyktige fagpersoner, tverrfaglig Fokus på rus som del av helheten Mennesker med både psykisk lidelse og rus 22

23 KursBehandling Depresjon og angst som del av sammensatt lidelse Psyke + kropp + rus Barn / ungdom med lav selvfølelse lelse (og foreldre med rus / psykiske lidelse) Mestringskurset Friends Kronisk tretthetssyndrom (CFS) Lightening process,, kognitiv terapi, fysioterapi, trening Tvangslidelser (OCD) 3 ukers intensiv eksponering med responsprevensjon 23

24 Forebyggende Kurs Pårørendeprogramrendeprogram Etterlatte etter selvmord Foreldre til barn/ ungdom med ADHD I gode og onde dager Samlivskurs for par skadet av alkohol Pusterom og påfyllp Ukeskurs for utvalgte yrkesgrupper; kirke skole (helse) Fokus på innsikt og mestring 24

25 Kompetanseheving Skreddersydde opplegg til - offentlige -private 25

26 Lokaliseringer Bergen Prosjektkontor, (poliklinikk, veiledning), enkelte kurs Eget gjestehus / kurslokaler. Jølster lster Ypperlige kurs- og behandlingsfasiliteter ca 20 (doble) rom. 26

27 Forskning og evaluering Samfunnet har behov for dokumentasjon av hvordan forebygging og behandling virker. Evaluerende forskningsopplegg vil bygges inn i de fleste tilbudene. Det er gjort avtale med: -NTNU - Sintef Helse - Universitetet i Bergen / Rokkansenteret, - Rikshospitalet 27

28 Økonomi i prosjektet Investeringer: Kjøp av Forsvarets HV-10: Modernisering, ombygging, møblering Utviklingskostnader hittil ( ): Finansiert av: Stiftelsen Bergen Diakonissehjem Statsbudsjettet / HOD i 2007 og 2008 Visjon Vest Jølster kommune Andre gaver 10,0 mill. 8,5 mill. 10,0 mill. 19,0 mill. 5,0 mill. 2,5 mill. 1,6 mill. 0,4 mill. 28

29 Kontakt Senter for Livsmestring Bergen Ulriksdal 8, 5009 Bergen Senter for Livsmestring JølsterJ Viken 2, 6843 Skei Ledergruppe: Hans Fredrik Grøvan, prosjektleder , Øystein Elgen, faglig leder / spesialist i psykiatri Inger Helene Nordeide, utviklingsleder SfL Jølster J

30 Stiftelsen Bergen Diakonissehjem Jølster Senter for Livsmestring, tidligere hovedkvarter for HV-10 Jølstravatnet En vakker eiendom på Skei i Jølster, bygget 1991 Hovedbygg 3000 m 2 6 eneboliger 24 gjesterom 30

31 Senter for Livsmestring på p Skei i Jølster J kommune Hovedhuset 6 eneboliger i et byggefelt Skei sentrum Jølstravatnet 31

32 Senter for Livsmestring på p Skei i Jølster J kommune 32

33 Fra Heimevern til psykisk helsevern : Enden av hovedhuset på 3000 m² 33

34 Kontorfløy og internat med 19 gjesterom 34

35 35

36 36

37 Senter for Livsmestring i vakre JølsterJ 37

temanummer om forskning Senter for Livsmestring Haraldsplass Diakonale Høgskole Garnes Ungdomssenter Haraldsplass Diakonale Sykehus Solli Sykehus

temanummer om forskning Senter for Livsmestring Haraldsplass Diakonale Høgskole Garnes Ungdomssenter Haraldsplass Diakonale Sykehus Solli Sykehus MAGASIN FOR STIFTELSEN BERGEN DIAKONISSEHJEM NR 2 2010 45. ÅRGANG temanummer om forskning Haraldsplass Diakonale Høgskole Haraldsplass Diakonale Sykehus Garnes Ungdomssenter Senter for Livsmestring Solli

Detaljer

Haraldsplass. Veien videre. Magasinet. for Stiftelsen Bergen Diakonissehjem. Ny idé om Alzheimers. Nettbasert angstbehandling

Haraldsplass. Veien videre. Magasinet. for Stiftelsen Bergen Diakonissehjem. Ny idé om Alzheimers. Nettbasert angstbehandling Magasinet Haraldsplass MAGASIN FOR STIFTELSEN BERGEN DIAKONISSEHJEM NR 1 2014 53. ÅRGANG Veien videre for Stiftelsen Bergen Diakonissehjem SIDE 16 Ny idé om Alzheimers Nettbasert angstbehandling SIDE 4

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende må ses i en større sammenheng; -10 anbefalinger om tiltak for forebygging. Helse Nord (stor logo) Rapport 2012.

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

FORORD. Nodeland, 7. juni 2011 Arbeidsgruppa for revidering av plan psykisk helse

FORORD. Nodeland, 7. juni 2011 Arbeidsgruppa for revidering av plan psykisk helse PLAN FOR PSYKISK HELSE 2011-2015 1 FORORD Verdens Helseorganisasjon (WHO) definerer psykisk helse som en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale stress-situasjoner

Detaljer

Psykisk helsetjeneste for studenter

Psykisk helsetjeneste for studenter Rapport Psykisk helsetjeneste for studenter Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet Avgitt 16. oktober 2008 ROEBYGGE : FOLKEHELSE : HELSETILTAK : ERNÆRING : HELSE : LEGEMIDLER

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2012 - Opptrappingsplanen psykiatri - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Badeliv. Forebygging. Kildehuset - lav terskel, høy kompetanse I krig og kjærlighet. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2012-21.

Badeliv. Forebygging. Kildehuset - lav terskel, høy kompetanse I krig og kjærlighet. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2012-21. Nr. 1/2012-21. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Forebygging Kildehuset - lav terskel, høy kompetanse I krig og kjærlighet På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 21 Ansvarlig

Detaljer

Sluttrapport. KLAR prosjektet. Etablering av Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet lungerehabilitering ved Glittreklinikken 2007 2012

Sluttrapport. KLAR prosjektet. Etablering av Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet lungerehabilitering ved Glittreklinikken 2007 2012 Sluttrapport KLAR prosjektet Etablering av Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet lungerehabilitering ved Glittreklinikken 2007 2012 Helene J. Haugland Prosjektleder Glittreklinikken mars 2013 1

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2014 2020. Delplan Psykisk Helsearbeid

Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2014 2020. Delplan Psykisk Helsearbeid Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2014 2020 Delplan Psykisk Helsearbeid Vedtatt av Sel kommunestyre 17. februar 2014 Forsidebilde, Fotograf: Liv Annette Nygjerdet, Informasjonsrådgiver

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Mye må gjøres annerledes, mange må gjør mer - sammen

Mye må gjøres annerledes, mange må gjør mer - sammen Mye må gjøres annerledes, mange må gjør mer - sammen Molde 15. april 2015 Disposisjon Fakta om barn og unge Forebygging og folkehelsearbeid Helhetlige tjenester til barn og unge Aktiv brukermedvirkning

Detaljer

Barnevernet i 2030 Om barnevernets samlede ressursbehov på lengre sikt

Barnevernet i 2030 Om barnevernets samlede ressursbehov på lengre sikt Barnevernet i 2030 Om barnevernets samlede ressursbehov på lengre sikt Aleris Ungplan & BOI, 2011 2 Innledning Mye av barnevernets arbeid de siste årene har vært rettet mot å rette opp tidligere feilskjær,

Detaljer

Haraldsplass. Grenseland. Magasinet. Profesjonell og berørt. Haraldsplass. Haraldsplass. Haraldsplass Diakonale Sykehus

Haraldsplass. Grenseland. Magasinet. Profesjonell og berørt. Haraldsplass. Haraldsplass. Haraldsplass Diakonale Sykehus Magasinet Haraldsplass MAGASIN FOR STIFTELSEN BERGEN DIAKONISSEHJEM NR 2 2014 53. ÅRGANG Grenseland Profesjonell og berørt Haraldsplass Haraldsplass Diakonale Høgskole DIAKONALE SYKEHUS Bergen Diakonissehjem

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 I denne kortversjonen

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER

SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER Helsenettverk Lister Samhandling innen helse- og omsorg SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER Bakgrunn for søknaden 1.0 Lover, planer og avtaler Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2016

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid

Plan for psykisk helsearbeid HEMNE KOMMUNE Plan for psykisk helsearbeid Vedtatt av Hemne Kommunestyre 25.06.02 Rullert Hemne Kommunestyre 20.02.07 Plan for psykisk helsearbeid, Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 1

Detaljer

Prioritet 1: Fysisk aktivitet og trening som behandling

Prioritet 1: Fysisk aktivitet og trening som behandling Prioritet 1: Fysisk aktivitet og trening som behandling Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 har en visjon om bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet i befolkningen. Målet er å øke andelen

Detaljer

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Del 1: Helsetjenester og helse i Norge 1 #helsebar helsebarometeret.no Helsebarometeret 2015 Oppfatning av egen helse, helsetilbudet

Detaljer

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 Lunner kommune Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 4 1.4 Disposisjon...

Detaljer

Innmelding til årlig melding 2009 for Helse Sør-Øst RHF. fra Oslo universitetssykehus HF

Innmelding til årlig melding 2009 for Helse Sør-Øst RHF. fra Oslo universitetssykehus HF Innmelding til årlig melding 2009 for Helse Sør-Øst RHF fra Oslo universitetssykehus HF 22. januar 2010 Omfatter styringsbudskap fra: Oppdragsdokument 2009 Protokoll fra HSØ RHF foretaksmøte 26. januar

Detaljer

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets helsepolitikk hva, hvordan og hvorfor 2 Innhold En god helse for alle 4 Det er i kommunene det skjer 4 God folkehelse for alle 7 1. Mer fysisk aktivitet for flere 8 2. Styrke det psykiske

Detaljer

Styrets Årsberetning 2002

Styrets Årsberetning 2002 Styrets Årsberetning 2002 1. Opplysning og informasjon 1.1. Seminarer, konferanser og stand 1.2. Hefter og brosjyrer 1.3. Nettside og medlemsblad 1.4. Media 2. Psykisk helse 2.1 Sosialesammenkomster 2.2

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styresak 67/14 O Styremøte 29.10.2014

Styresak. Arkivsak Styresak 67/14 O Styremøte 29.10.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 20.10.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Eivind Hansen Budsjett 2015 Statsbudsjett 2015 Arkivsak Styresak 67/14 O Styremøte 29.10.2014 Forslag

Detaljer

Forprosjekt Lokalmedisinske tjenester et mulig samarbeid mellom 9 kommuner i Vestfold

Forprosjekt Lokalmedisinske tjenester et mulig samarbeid mellom 9 kommuner i Vestfold www.pwc.com Forprosjekt Lokalmedisinske tjenester et mulig samarbeid mellom 9 kommuner i Vestfold Rapporten ser nærmere på muligheten for et samarbeid om lokalmedisinske tjenester mellom 9 kommuner i Vestfold,

Detaljer