Velkommen til Nordbråten barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Nordbråten barnehage"

Transkript

1 Velkommen til Nordbråten barnehage Informasjonsskriv Årsplan del 3 NORDBRÅTEN BARNEHAGE SETERSBERGVEIEN 50, 3340 ÅMOT KONTOR: BOKSTAVKROKEN: TELLESTUA: RIMEROA: MAIL: HJEMMESIDE:

2 Innholdsfortegnelse Velkommen og litt om barnehagen Side 3 Oppstart og tilvenning Side 4 Dagsrytme og kostpenger Side 5 Foreldresamarbeid Side 6 Informasjon Side 7 Rammeplan Side 9 Arbeidsmetoder for å trygge barn og gi rom for utvikling Side 11 Voksenrollen og trygge barn? Side 12 Faste rutiner Side 13 Sosial kompetanse, Leik/Læring, Inkludering, Den voksnes rolles, Barns medvirkning, Samlinger, ICDP, Evaluering Side 14 Faste aktiviteter og møter Side 18 Personalet Side 19 Barnehagens logo Side 20 Oppstartskjema, tillatelser, helseskjema Vedlegg Hjemmeside: 2

3 VELKOMMEN TIL NORDBRÅTEN BARNEHAGE.og foreldre/foresatte er hjertelig velkommen til oss i Nordbråten barnehage! I dette infoskrivet finner du litt av det vi jobber kontinuerlig med i barnehagen vår. Nordbråten barnehage er en av de 8 kommunale barnehagene i Modum kommune. Barnehagen ble offisielt åpnet i mai Vi har tre avdelinger: Rimeroa for barn i alderen 0-3 år, Tellestua for barn i alderen 2-6 år og Bokstavkroken for barn i alderen 3-6 år. Vi har felles kjøkken der vi spiser frokost, avdelingene har egne lekeområder, garderobe og bad. Vi samarbeider i tillegg mye på tvers av avdelingene. Nordbråten barnehage ligger idyllisk til i skogkanten ved siden av Buskerud skole. Nærmiljøet vårt gir oss mange muligheter til aktiviteter av ulike slag. Vi er mye ute, i all slags vær, og bruker nærmiljøet vårt aktivt. Vi er ofte på skogturer, besøker Landbruksskolen, Blaafarveværket, bygdas kirke, Buskerud skole, Haugfoss idrettsplass. Dette betyr mange muligheter for spennende utfordringer og artige påfunn. Barnehagen har 54 plasser og det er mulighet for en plasstørrelse fra 2-5 dager pr. uke. Vi åpner kl og stenger kl De fleste av barna som går i barnehagen hører til Buskerud skolekrets. Daglig jobber vi med vår visjon Vi skaper betydningsfulle øyeblikk. Vi ønsker å være et omsorgsfullt læringssted hvor barna finner ro og sin identitet. Modum kommunes undervisningsetat har sammen med de kommunale og private barnehagene kommet frem til en felles pedagogisk plattform: Uforglemmelige øyeblikk med livsglede og lærelyst. Plattformen skal være et utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i barnehagene med fokus på lek, læring og danning i barnas utvikling. Komme på besøk eller dere lurer på noe? Hvis dere har lyst til å se litt i barnehagen før oppstart er dere velkommen til dette. Vi tar gjerne imot besøk! Ring oss om dere har spørsmål om barnehagen! Med vennlig hilsen personalet i Nordbråten barnehage v/ Hege Skalstad, styrer. Hjemmeside: 3

4 Oppstart og tilvenning. skal begynne på avdeling.. Tilvenningstider for ditt barn og deg/dere: Dag Klokkeslett Dere foreldre/foresattes oppgaver Du/dere er i barnehagen sammen med barnet. Dette vil være en dag hvor barnet ditt og du/dere får se hvordan barnehagen er og hvilke voksne som jobber der. Du/dere er en stund sammen med barnet, prøver kanskje å gå fra barnehagen en liten tid. Vær tilgjengelig på telefon. Du/dere leverer barnet i barnehagen som om det skulle vært en vanlig arbeidsdag. Men du/dere er tilgjengelig og gir barnet en kort dag. Vi ser an dette individuelt på hvert barn. Vi vet at når et barn begynner i barnehagen kan dette være en like stor omstilling for dere foreldre/foresatte som for barnet. Det er derfor viktig at dere foreldre/foresatte er rolige og stoler på oss voksne i barnehagen. Vi er her for ditt barn, og skal gjøre alt vi kan for at akkurat ditt barn skal føle seg trygg i barnehagen. For noen barn vil det ta lenger tid å bli helt trygg, dette er normalt og er noe vi vil ta hensyn til. Det anbefales å gi barnet ditt/deres kortere dager den første tiden. Dette fordi det å begynne i barnehage kan være slitsomt. Det er mange nye inntrykk i form av nye mennesker, omgivelser og rutiner som skal tas inn. Alle barna får tre dager med tilvenning uavhengig av plasstørrelse. Det kan også avtales flere tilvenningsdager ved behov. Ditt barn skal være i barnehagen: Ditt barn har % plass. Ulik uke: Lik uke: Hjemmeside: 4

5 Dagsrytme Nordbråten har barn i alderen 0-6 år. Dagen i barnehagen vil se omtrent slik ut: Klokkeslett Aktiviteter 0645 Barnehagen åpner Ca Frokost (niste) Ca Ute/inne leik, planlagte aktiviteter Ca Håndvask, smørelunsj/niste Ca Sove/ hvile/ leik Ca Håndvask, frukt/nistemåltid Ca Ute/inneleik, planlagte aktiviteter 1630 Barnehagen er stengt Alle tider er ca. tider. Dette fordi vi ønsker å ta hensyn til barnas alder og hva de er opptatt av. De minste barna trenger kanskje mat tidligere enn de større, og de største ønsker kanskje å holde på litt til med det de er opptatt av. Dette er ting vi tar på alvor, og prøver så langt det er mulig å innrette tidene for de ulike aktivitetene og gjøremålene etter dette. Måltider og hva dekkes av kostpenger Vi vil servere mat 3 dager i uken (mandag, tirsdag og onsdag). Dette vil variere mellom smørelunsj, salatbar og varmmat. Måltidet er en flott måte å lære språk og folkeskikk på f.eks. ved å benevne ulike pålegg og utstyr, og si kan jeg få, tusen takk osv. Torsdag og fredag må barna ha med seg niste til alle måltider. Drikke til alle måltidene dekkes også av kostpengene. Kosten tilpasses barn med allergi. Kostpenger betales prosentvis etter plasstørrelsen. Hvis barnet ditt/deres skal spise frokost i barnehagen må niste medbringes og det samme til frukt/nistemåltidet. Bruker barnet melkeerstatning eller annet må dette tas med hjemmefra. Hjemmeside: 5

6 Foreldresamarbeid Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (Barnehageloven 1 Formål) Barnehageloven slår fast at virksomheten i barnehagen skal utformes og drives i nær forståelse med barnas hjem. Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna et miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg og støtte, stimulering, utfoldelse. Læring og etisk veiledning. Dette virkeliggjøres gjennom foreldrenes representanter i samarbeidsutvalget, arbeid i foreldreråd og gjennom planlagte foreldremøter og samtaler. Samarbeidet med foreldrene er veldig viktig med tanke på å gi barna et best mulig tilbud ut ifra barnets forutsetninger og bakgrunn. Bringe og hentesituasjonene er viktige møtepunkter mellom foreldre og personale. En åpen og nær dialog med foreldrene gir gode forutsetninger for at vi i barnehagen kan møte barnet på den rette måten. Etter at barnet ditt/deres har vært en tid/noen dager i barnehagen vil dere få tilbud om en oppstartsamtale med pedagogisk leder på avdelingen. Her vil du/dere prate om hvordan barnet har det i barnehagen og informasjon fra deg/dere. Foreldresamtaler vil gjennomføres høst og vår, samt etter behov. Dette er en samtale på ca 30 minutter hvor dere går igjennom hvordan barnet har det i barnehagen og utvikling generelt. Foreldremøte vil være en gang på høsthalvåret. Vi vil også gjennomføre en brukerundersøkelse i løpet av året. Foreldrerådets arbeidsutvalg og samarbeidsutvalget er to arenaer barnehage skal ha hvor foreldrene kan delta og innvirke. Hjemmeside: 6

7 Informasjon Det er viktig at dere foreldre/foresatte leser informasjon som henger på dør/vegg i garderoben. I hovedsak vil informasjon bli sendt ut på mail, noe vil legges/henges i hylla til barnet viktig at dette blir lest. Kjernetid Barnehagens kjernetid er fra Kjernetid definerer vi som den tiden vi ønsker at barnet er i barnehagen, for barnet og barnehagens beste. Kjernetiden blir brukt til planlagte aktiviteter som f.eks. samlinger, tur, måltider. Å få vært med på avdelingens samling først på dagen er viktig for å bli forberedt på hva som skal skje i løpet av dagen. Det er enklere for barnet å bli en del av fellesskapet om det er tilstede i barnehagens kjernetid. Dersom barnet ditt/deres kommer etter vil vi at dere sier ifra om dette. Dette pga samlingsstund, eventuelle andre planlagte aktiviteter på dette tidspunktet eller personalbehov. Send SMS eller ring avdelingens telefon. Bursdagsfeiring Det viktigste på barnets bursdag er at det er deres dag; dagen de ble født. Vi har valgt å gå bort ifra å lage kake til bursdager; kaker får barnet i de aller fleste tilfeller oppleve gjennom feiringer hjemme. Vi ønsker å ha et lite fokus på at en kan feire noe uten kake, og at barna ikke behøver det ekstra innholdet av sukker så ofte. Isteden serverer vi frukt. Vårt fokus på disse dagene er barnet som har bursdag. Vi feirer ved at barnet får egen krone som han/hun kan ha på seg i løpet av dagen og ha med hjem. Vi har bursdagssamling. Barnet får med seg bursdagskort hjem med bilde fra dagen. Bursdagsinnbydelser kan deles ut i bhg om man ber en hel gruppe f.eks. alle guttene på Bokstavkroken, alle 4 åringene på Tellestua, alle på harepusgruppa, jentene på tigergruppa osv. Ellers skal det ikke deles ut innbydelser i bhg. Dette med tanke på at de barna som ikke er invitert skal slippe å bli konfrontert med dette. Hvert år samler foreldrerådet inn lister med navn, adresse og tlf på barna i barnehagen. Disse henger på avdelingene. Her finner man adresser slik at innbydelser kan sendes i posten Taushetsplikt: Alle som jobber i barnehage er bundet av taushetsplikt. Gjensidig åpenhet og tillit er et viktig grunnlag for samarbeid mellom barnehagen og foreldrene. Foreldrene skal kunne føle seg trygge på at opplysninger barnehagen får ikke misbrukes eller går videre til uvedkommende. Slik taushetsplikt gjelder også studenter, elever eller andre utplasserte. Bringing og henting: Barna skal følges inn i barnehagen, og personalet overtar ansvaret for barnet når det er overlevert til en i personalet. Hvis barnet skal hentes av noen andre enn de som vanligvis Hjemmeside: 7

8 henter, må barnehagen få beskjed om dette. Vi henstiller videre til at dere ikke slipper barnet ut av porten uten at dere selv er med. Dette på grunn av sikkerhet. Porten Husk å lukke/låse porten til barnehagen når dere kommer og går! Viktig for barnas sikkerhet. Sykdom: Barn som er syke må holdes hjemme fra barnehagen. Det vil si at barnet må være så friskt at det kan delta i barnehagens gjøremål, noe som også innebærer å være ute. Det å holde syke barn hjemme begrenser også smittefaren for de andre barna. Se eget skriv fra kommunelegen. Medisinbruk Vi ber om forståelse for at vi ønsker at medisin, f. eks penicillin, helst bør tas når barnet er hjemme. Er ikke dette mulig må dere foreldre fylle ut medisinskjemaer/tillatelser og instruere personalet. Dette for å sikre barnet og barnehagen. Klær: Ekstratøy, innesko, regntøy og gummistøvler må være i barnehagen til enhver tid. Det samme gjelder varmt tøy, skotøy, lue, votter og dress om vinteren. Alt bør merkes med barnets navn eller bokstaver. Barnehagen kan ikke påta seg ansvaret for klær som blir borte eller blir ødelagt. Navning Husk og navne klær, sko eller annet medbrakt! Da blir det lettere for alle å finne fram Gymsal Vi har mulighet til å benytte gymsalen på Buskerud skole mandager og onsdager kl Modum kommune: Vedtekter for kommunale barnehager Det er viktig at dere som foreldre/ foresatte setter dere inn i kommunens vedtekter for barnehager. De ligger på kommunens hjemmeside. -Spør! Ingen spørsmål er dumme! Spør i vei om det er noe dere lurer på. Gi oss beskjed om det er noe dere er misfornøyd/fornøyd med. Det er viktig for oss med et godt og åpent forhold til dere foreldre! Det vil skape trygghet for barnet og for oss voksne. Hjemmeside: 8

9 Rammeplanen I 2006/2010 kom det ny Rammeplan som vi i barnehagen skal forholde oss til. Det er viktig at vi voksne vet hva Rammeplanen inneholder og hva krav vi har å forholde oss til. Rammeplanen inneholder syv fagområder som dekker et vidt læringsfelt; alle barna skal ha hatt kontakt med disse løpet av barnehageåret. Et lite utdrag fra fagområdene: 1. Kommunikasjon, språk og tekst: Barnehagen skal blant annet bidra til at barna videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker variert språk. Barna skal bli kjent med bøker, sanger, bilder osv. Barna bruker språket sitt til å uttrykke følelse, ønsker og erfaringer. 2. Kropp, bevegelse, helse: Barnehagen skal blant annet bidra til at barnet får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring, møter allsidige og varierte bevegelser og utfordringer, videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet, får kunnskap om menneskekroppen og betydningen av gode vaner og sunt kosthold. Ta vare på barns helse og sikkerhet og kunne utføre førstehjelp. 3. Kunst, kultur og kreativitet: Barnehagen skal blant annet gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. 4. Natur, miljø og teknikk: Barnehagen skal blant annet gjøre rom for naturopplevelser i alle årstider og i all slags vær. Barna skal oppleve glede ved å ferdes i naturen. Fagområdet skal bidra til at barna blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. 5. Etikk, religion og filosofi: Barnehagen skal blant annet reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppa, samtidig som det skal ta med seg verdier og tradisjoner fra et kristent og humanistisk syn. Barna skal bli møtt med respekt for sine spørsmål, tro og undring. Respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet er verdier som kommer til uttrykk i mange religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Hjemmeside: 9

10 6. Nærmiljø og samfunn: Barnehagen skal blant annet bidra til at barna møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Barna skal utforske og oppleve nærmiljøet sitt, utvikle tillit til egen deltakelse i og påvirkning for felleskapet. Barna skal oppleve at gutter og jenter blir tatt like mye hensyn til. Barna skal få oppleve forståelse for ulike tradisjoner og levesett. Barna skal bli kjent med samisk kultur. 7. Antall, rom og form: Barna skal blant annet oppleve glede ved å utforske og leke med tall og former. Erfare, utforske og leke med ulike former og mønster. Erfare ulike typer størrelse, former og mål gjennom å sortere og sammenligne tall. Alle barn har en gnist i seg. Alt vi trenger å gjøre er å tenne den. Hjemmeside: 10

11 Arbeidsmetoder for å trygge barn og gi rom for utvikling pedagogisk arbeid Barnehagens Pedagogiske grunnsyn Hvordan kan vi skape den gode barnehage. Barnehagene i Modum kommune har kommet frem til noen verdier vi mener alle kan stå for i forhold til vårt arbeid i barnehagen. Verdier Som basis for alle våre verdier, og som grunnleggende holdning ønsker vi at anerkjennelse skal prege oss i møtet med barn og voksne. Med begrepet anerkjennelse mener vi at vi skal møte alle mennesker, små og store med omsorg, likeverd og forståelse uansett hvilken situasjon det mennesket vi møter, er i. Vi vil vise omsorg og trygghet, og la de vi møter forstå at vi ønsker dem det aller beste. Vi ønsker at humor og glede skal prege vårt arbeid. Vi tror godt humør gjør hverdagen lettere for alle. Vi vil vise respekt for de vi omgås. Liten og stor skal ha en ekte følelse av å bli respektert for den man er. Vi ønsker å gi barna gode opplevelser. Barnehagen skal være et sted hvor barna får oppleve noe spennende og utfordrende. Barnehagen skal legge til rette for opplevelser og utfordringer som gir barna en følelse av mestring. Anerkjennende kommunikasjon: Hvilke verdier og holdninger står vi for? Hvordan snakker vi med barna, med hverandre og med andre voksne? Selvinnsikt for personalet i hvordan den enkelte av oss formidler verdier og holdninger, hvordan snakker vi med barna, hvordan omgås vi barna, hvordan viser våre handlinger de verdier og holdninger vi står for, er våre handlinger slik som vi ønsker? Mestring Det å oppleve at en mestrer jeg kan, er med på å utvikle et positivt selvbilde. En viktig side er også det vi ikke mestrer, det vi må strekke oss etter. Dette er med på å utvikle et positivt og realistisk selvbilde. Vesentlig for barns utvikling, er dets opplevelse av tillit og trygghet til omgivelsene. Dette vil derfor alltid stå som et overordnet mål for oss. Hjemmeside: 11

12 Voksenrollen/ positiv grensesetting Voksne i barnehagen bør kunne sette grenser og holde ved de grensene de setter. For barn er forutsigbarhet og bestemthet en viktig ingrediens for at de skal føle seg trygge. Ingen voksne skal være sinte eller høylytte, men være bestemte og klare i sine meddelelser. En voksen som stadig trekker tilbake sine beslutninger vil skape spørsmål for barna. De voksne i barnehagen skal være rettferdige og allikevel behandle hvert individ etter individuelle behov. De voksne skal kunne delta i lek, men også være utenfor leken og observere. Trygge barn? Hvordan nå målet vårt å bli trygge? Finnes det egentlig et fasitsvar? Vi har våre metoder for å prøve å sikre dette: Hvordan vet vi at barna er trygge? de kan leke alene og sammen med andre de er glade og viser tillit de oppsøker de ansatte i barnehagen de spør de ytrer egne meninger de tør å være sinte, bestemte, si ifra = viser hele følelsesspekteret Hva gjør vi for å skape trygge barn? vi er tilstede og tilgjengelig vi har faste rutiner vi lar barnet bli kjent med barnehagen og det rundt vi er rolige vi skriker ikke vi er på deres nivå vi lar de ha medbestemmelse vi ler vi har glimt i øyet vi er tydelige voksne/setter grenser vi gir ikke rom for mobbing/erting vi hjelper til med problemløsning vi samarbeider med foreldrene vi gir lik omsorg til alle barn Hvordan skaper vi et trygt fysisk sted for barna? gode rutiner når ungene er ute og på tur god sikkerhet inne og ute nok ansatte et godt HMS system Hjemmeside: 12

13 Barnehagens faste rutiner - faste rutiner er med på å skape trygghet og basis for lærdom. Aktivitet Frokost Lunsj/ frukt Innelek Utelek Vask av hender Skifting av bleier/ gå på do Levering av barn Henting av barn Samlingsstund Soving/hviling Planlagte aktiviteter Hva er målet og hvorfor ha dette målet? Vi ønsker å ha en rolig og fin start på dagen. Barnehagehverdagens start oppleves god. Barna skal oppleve en rolig setting ved måltidet. Barna skal lære seg til å vente på tur, ta hensyn; vanlig folkeskikk. Barna hører ord og begreper tilknyttet matsituasjonen. I de tre matsituasjonene får barnet dekt fysiologiske behov. Barna vil bli kjent med lekeregler, bli en del av gruppa. Leken er ungenes arena for læring, sosialt samspill. Barna vil være ute uansett vær og bli fysisk utfordret. Barna får lære om hygiene, de lærer å vente på tur og ta hensyn. Ha en rolig og god en -til- en - situasjon med barnet og få dekt behov barnets fysiologiske behov. Vi ønsker at alle barn skal bli mottatt og føle seg velkommen. Vi ønsker å få gitt informasjon om det enkelte barn til foreldrene, si hadet og takk for i dag til hvert enkelt barn. Vi ønsker at foreldrene skal føle seg trygge og få informasjon om sitt barn. At hvert barn skal føle at det har blitt sett. Vi ønsker at barna blir kjent i gruppa, lærer å vente på tur, blir kjent med sanger, regler, fortellinger, eventyr. Barna blir kjent med hva som skal skje i løpet av dagen. Barnet får dekt fysiologiske behov, ladet batteriene/får en pause. Barnet blir opplagt til resten av dagen; det er høyt tempo og mange inntrykk i barnehagehverdagen. Vi ønsker å gi barna inntrykk, at de lærer noe nytt, deltar i styrte aktiviteter som er tilrettelagt deres alder og gir de utfordringer. Vi ønsker at barna utvikler seg, opplever mestring, lærer å kontrollere seg og er en del av et fellesskap. Hvordan når vi målet? Ha lysene slukket, tenne stearinlys, prate rolig og lavt, ta signaler fra barna. Ta imot barn som kommer inn i fellesrommet, si hei + navn på barnet. Benevne alle pålegg osv., sende til hverandre, sitte stille, vente på tur, ta signaler fra barna, ikke rope og skrike. Gi rom for lek. Være tilstede og delta når det er nødvendig eller plass for det, legge til rette. Være mye ute, bruke terrenget og de muligheter som finnes, legge til rette, delta ved behov/plass. Vi vasker hender og rundt munn før/etter måltider, og kontinuerlig ved tørking av neser. Rolig, ikke stressende voksne som tar seg tid til det enkelte barn. Møte den enkelte når de kommer inn på fellesrom/avdeling. Foreldre må si ifra at barnet har kommet. Gi informasjon til alle foreldre når barnet blir hentet. Foreldrene må si ifra når de henter barnet sitt. Si hadet og takk for i dag. Samles en gang per dag til samlingsstund, ha godt sangutvalg, god tilgang til eventyr/fortellinger og konkreter, bruke dagtavle og en voksen som styrer gruppa, Dempa belysning, eventuell sovemusikk, kjent sovetilbehør, kos Legge opp til småbolker med planlagte aktiviteter utifra hvor barna er i utvikling/trenger utfordring. Eventuelle aldersinndelte grupper. Hjemmeside: 13

14 Sosial kompetanse Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Gjennom blant annet leiken lærer barna å bli en del av et samfunn og bli sosiale vesener. Det å kunne være en del av en gruppe og kunne være sammen med andre mennesker, er noe av det viktigste barna opplever ved å gå i barnehagen. Ved å vise hvordan man bør forholde seg til andre vil barna lære å vise empati, kjenne medfølelse og løse konflikter. Vi skal være gode med hverandre, kunne trøste og dele, lære å vente på tur og gjøre andre glad. Barna skal også lære å stå for sine egne meninger og ytre krav når de mener noe er galt. Det er viktig å ha en god selvoppfattelse og føle seg verdsatt for den en er. Det å hevde seg selv er like viktig som å kunne samarbeide. En enkel måte å gjøre dette på er å lære barnet å si nei når det er noe barnet ikke vil. Her får de en medbestemmelse ovenfor både voksne og andre barn. Alt dette er viktige deler av dannelsesprosessen. Vi voksne går foran som eksempler for å vise barna hvordan de kan finne ut av dette og å skape et mobbefritt miljø. En annen viktig ingrediens for å hevde seg selv er å føle mestring. For eksempel ved å bli utfordra på å kle på selv, smøre brødskive selv osv. Det er utrolig mye et barn kan klare å gjøre selv, med oppmuntring og ros! For å bli kjent med hva kulturen og omgivelsene forventer, blir det viktig at barn får tilbakemelding på handlingene sine, at vi voksne setter grenser for hva som er akseptert adferd og hva som ikke er det. Og for at vi voksne skal sette grenser på en måte som fremmer utviklingen, er det viktig at vi er bevisste våre egne verdier, holdninger og handlemåter Kari Lamer deler i sin bok Du og jeg og vi to» sosial kompetanse inn i 5 hovedområder: Empati og rolletaking: Forståelse for andres perspektiver, følelser og tanker. Prososial atferd: Positive sosiale handlinger f.eks. å hjelpe, dele, støtte, anerkjenne, oppmuntre, inkludere, vise omsorg for.. Selvkontroll: Å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelser. Selvhevdelse: Å ta initiativ i forhold til andre, f. eks deltakelse i samtaler, leik og felles aktiviteter. Hevde sine egne ønsker og behov på en god måte. Leik, glede og humor: Å føle glede og kunne slappe av, spøke og ha det moro. Forstå leikesignaler og følge leikens skjulte regler om enighet, gjensidighet og turtaking. Hjemmeside: 14

15 Leik og læring Barnehagen skal gi mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Leken er en grunnleggende livs- og læringsform som barna kan utrykke seg gjennom Leik er for barn et mål i seg selv, en naturlig væremåte med en egen spesiell verdi. I leiken er barnet i liksom - verden hvor spenning er en viktig ingrediens. Leik er lystbetont og frivillig. Barnas beste vei til læring er gjennom leik. Leiken er deres arena for å bli kjent og å lære hverandre å kjenne. Leiken er stedet for å bli trygg på seg selv og hevde seg selv. I et lekefellesskap legges grunnlag for barns vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. Vi satser på dette for å gi barna et bredt utvalg av erfaringsmuligheter og øke kompetansen og mestringsfølelsen i de forskjellige lekformene og det sosiale samspillet som foregår i lek. Fantasi gir form til tanker og følelser og i mange av lekformene er det viktig og kunne late som om. Ved å oppmuntre og inspirere og gi positive tilbakemeldinger, vil vi stimulere til mestringsfølelse og troen på at de kan. Livsutfoldelse og skaperglede henger nøye samme med mestringsfølelse. Forskjellige lekformer: Rollelek, Konstruksjonslek, Symbollek, Regellek, Parallell lek, Funksjonslek-kroppslig lek, Sanse motorisk lek, Bevegelseslek, Digital lek Inkludering Utestenging i leken hindrer vennskap, gode relasjoner og utviklingsmuligheter i fellesskapet. Derfor er det viktig å arbeide aktivt med at alle er inkludert. Vi jobber for et mobbefritt miljø. Den voksnes rolle De voksne i barnehagen skal støtte ungenes nysgjerrighet og vitebegjær. Barnas spørsmål skal være grunnlaget for aktiviteter som utgjør svar for barna. Vi voksne skal være undrende sammen med barna og tørre å stille oss åpne for mange og rare spørsmål. Vi voksne har ikke alltid fasitsvarene. Voksne i barnehagen skal arrangere formelle læresituasjoner som gir nye innspill og utfordringer. Dette kan være læresituasjoner som involverer hele barnegruppa på avdelingen, eller mindre grupper. Vi vil også dele opp i grupper på tvers av avdelingene basert på likt alderstrinn. De uformelle læresituasjonene som skjer i hverdagen skal tas vare på der og da. Hjemmeside: 15

16 Barns medvirkning "Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 barns rett til medvirkning) Barns følelsesmessige utrykk skal bli tatt på alvor. Barn må støttes til å undre seg og stille spørsmål. De må oppmuntres aktivt til å gi utrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for sine utrykk. Barns rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale. Barnehagen må organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns medvirkning. Slik kan barn bli motiverte til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen. Barna må erfare tydelige og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til hele gruppa. Samlinger I Nordbråten barnehage er det samling på avdelingen hovedsakelig hver dag med bruk av dagtavle. Dagtavle er et verktøy som synliggjør med bilder hva dagen skal inneholde. Samling er en arena som bl.a. brukes aktivt i forhold til språktrening, selvhevdelse, begrepstrening og sosialt samvær for gruppa. Barna møter bl.a. navn på dager, navn på alle barna, tall, årstider, navn på måneder, ulike sanger, rim og regler. Vi prøver å legge opp til samlinger som interesserer og gir aktive barn. Barna får medvirke i forhold til hvor samlingen tar veien. ICDP i barnehagens hverdag. I kommunens regi ble det i 2010 satt i gang et LOS prosjekt i barnehager og skoler. LOS er forkortelse for Læring Omsorg Samhandling. Vi ønsket å jobbe med forebyggende arbeid i forhold til barn og unge, og er særlig opptatt av tidlig innsats. Personalet har fått opplæring i ICDP som står for; International Child Development Program. ICDP er et arbeidsverktøy med ressursfokus og kvaliteten i samspillet barn voksen. ICDP er et omsorgsperson/foreldreveiledningsprogram utviklet av professor Karsten Hundeide og professor Henning Rye ved universitetet i Oslo. Hjemmeside: 16

17 Evaluering av barnehagens arbeid Styrer har overordnet ansvar for at den pedagogiske virksomheten evalueres på en planlagt, systematisk og åpen måte. En av de viktigste forutsetningene for barns trivsel og utvikling er kvaliteten på det daglige samspillet mellom menneskene i barnehagen. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes. Barnehagen evaluerer fortløpende sitt arbeid, bl.a. gjennom dokumentasjon, dette gjøres på avd.møter, personalmøter og planleggingsdager. I tillegg vil vi gjennomføre foreldrevurderinger som en del av evalueringsarbeidet med et mål om stadig å være i utvikling! Vi oppfordrer alle brukere av barnehagen til å gi oss tilbakemeldinger, slik at vi i samarbeid kan gjøre barnehagen enda bedre. Vi har valgt og blant annet bruke følgende former for evaluering og arbeid med barn: brukerundersøkelse til foreldre daglig kontakt med foreldre, foreldresamtaler og foreldremøter månedsevalueringer observasjoner / testing / screening/ hjelpemidler vi kan bruke: o motorisk utvikling o TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) o SATS (screening av toåringens språk) o ALLE MED (observasjon av sosial atferd) o Snakkepakken (ulike konkreter og ideer for arbeid med barns språk.) o Steg for steg (program for utvikling av barns sosiale kompetanse.) Arbeidsplassundersøkelse Dersom det viser seg at disse metodene ikke er tilstrekkelige, vil vi bruke andre verktøy. Vår visjon: Vi skaper betydningsfulle øyeblikk Hjemmeside: 17

18 Faste aktiviteter og møter Personalmøte: Hele personalet har møte ca. 1 gang i måneden etter arbeidstid. Her er faglig oppdatering i fokus, samt å knytte barnehagens avdelinger mot samme mål. Vi jobber bl.a. i grupper, diskuterer, eller kan bruke interne -og eksterne forelesere. Avdelingsmøte: Hver enkelt avdeling har 1 time pr uke sammen til bla. planlegging og evaluering. Mens møtet foregår passer en fra hver av de andre avdelingene barna. Ped.leder møte: Styrer og pedagogiske ledere har møte 1,5 time (Kl ) hver mandag. Saker som angår hele huset blir tatt opp, samt planlegging og evaluering av den pedagogiske virksomheten. Ledermøte: Styrer er på ledermøte med de andre styrene i kommunen, barnehagekonsulenten og barnehageleder en gang i måneden. Fellessamling: Avdelingene har samling sammen; vi blir enda bedre kjent på tvers av avdelingene og barna får oppleve ulike samlinger. Aldersinndelte grupper: Vi deler barnehagens barn i grupper etter alder. Gruppene har aktiviteter med sin alders utfordringer. Vi blir kjent med barn og voksne utenfor vår avdeling. Se egne skriv. Planleggingsdager: I løpet av barnehageåret er det fem planleggingsdager. Pedagogiskleder dager: De pedagogiske lederne i kommunene har egne dager hvor de får faglig oppdatering. Kursvirksomhet: Personalet vil enkelte dager delta på kurs. Hjemmeside: 18

19 Personalet i Nordbråten barnehage 2015/2016 Nordbråten barnehage har en pedagogisk leder og to assistenter på hver avdeling. De voksne på avdelingen jobber i vaktordning med tre forskjellige vakter. Styrer er leder for hele barnehagen. Navn Stilling Utdannelse Avdeling Rimeroa Kristin Mørk Pedagogisk leder Barnehagelærer, sertifisert foreldreveileder Hilde Stefferud Anne Wenke Brenna Inger Ødenes Assistent Assistent Assistent Avdeling Tellestua Marit Holth Pedagogisk leder Barnehagelærer Sonja Hagen Assistent Pedagogisk barnepleier Linn Anita Djupvik Inger ødenes Line Iversen Assistent Assistent Assistent Avdeling Bokstavkroken Kjetil Ramberg Pedagogisk leder Barnehagelærer Nina Dahlen Assistent Barne og ungdomsarbeider Cecilie Aunmo Assistent Liv Jacobsen Assistent Trond Sognelien Lærling Hege Skalstad Styrer Barnehagelærer Spesialpedagog Sertifisert foreldreveileder Hjemmeside: 19

20 Hjemmeside: 20

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Velkommen til Informasjonsskriv

Velkommen til Informasjonsskriv Velkommen til Informasjonsskriv Adresse: Løkkeveien 18, 3370 Vikersund Kontor: 32 78 78 34 Soltrall: 409 21 052 Hompetitten: 409 21 053 Mail: lokkeveien@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse Velkommen og

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Innhold. Barnehagens adresse: Nordbråten barnehage, Setersbergveien 50, 3340 åmot

Innhold. Barnehagens adresse: Nordbråten barnehage, Setersbergveien 50, 3340 åmot Innhold SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 9,10 OG 11 SIDE 12 INNLEDNING, PLATTFORM OG VISJON PEDAGOGISK GRUNNSYN OG VERDIER OVERSIKT OVER PERSONALET ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE BARNS MEDVIRKNING

Detaljer

VELKOMMEN TIL LØKKEVEIEN BARNEHAGE. Informasjonsskriv

VELKOMMEN TIL LØKKEVEIEN BARNEHAGE. Informasjonsskriv VELKOMMEN TIL LØKKEVEIEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Vi ønsker å være en barnehage hvor barn er trygge, utvikles og kan være seg selv Innholdsfortegnelse Velkommen og litt om barnehagen Side 3 Oppstart

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

HALVÅRSPLAN KASPER VINTER/VÅR 2011

HALVÅRSPLAN KASPER VINTER/VÅR 2011 HALVÅRSPLAN KASPER VINTER/VÅR 2011 ÅRETS FOKUS; SPRÅK OG SOSIAL KOMPETANSE (hentet fra barnehagens årsplan) Årets fokus i hele barnehagen er språk og sosial kompetanse. Vi ønsker at barna skal få varierte

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE Om barnehagen Toppen barnehage åpnet 30.juli 1990. Barnehagen har fire avdelinger med plass til 65 barn i alderen 0 6 år. Barna fordeler seg

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN PERIODEPLAN STOKKATUNET BARNEHAGE KROPP, BEVEGELSE OG HELSE VÅR 2017 HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE «I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2015/2016

Årsplan for Trollebo 2015/2016 Årsplan for Trollebo 2015/2016 August: Det første møte Fokus: tilvenning og relasjoner Mål: Barna skal bli trygge og vant med sin nye hverdag For mange av dere er denne høsten en spennende tid da dere

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Halvårsplan for Vår 2017

Halvårsplan for Vår 2017 Halvårsplan for Vår 2017 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 INNLEDNING Ønsker alle barna og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2012-2013. I dette året har Piraten fått 9 nye barn, noen har kommet

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017

Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017 Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Katrine Hanne 1 «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN PERIODEPLAN STOKKATUNET BARNEHAGE KROPP, BEVEGELSE OG HELSE HØST 2016 HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE «I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer