Velkommen til Nordbråten barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Nordbråten barnehage"

Transkript

1 Velkommen til Nordbråten barnehage Informasjonsskriv Årsplan del 3 NORDBRÅTEN BARNEHAGE SETERSBERGVEIEN 50, 3340 ÅMOT KONTOR: BOKSTAVKROKEN: TELLESTUA: RIMEROA: MAIL: HJEMMESIDE:

2 Innholdsfortegnelse Velkommen og litt om barnehagen Side 3 Oppstart og tilvenning Side 4 Dagsrytme og kostpenger Side 5 Foreldresamarbeid Side 6 Informasjon Side 7 Rammeplan Side 9 Arbeidsmetoder for å trygge barn og gi rom for utvikling Side 11 Voksenrollen og trygge barn? Side 12 Faste rutiner Side 13 Sosial kompetanse, Leik/Læring, Inkludering, Den voksnes rolles, Barns medvirkning, Samlinger, ICDP, Evaluering Side 14 Faste aktiviteter og møter Side 18 Personalet Side 19 Barnehagens logo Side 20 Oppstartskjema, tillatelser, helseskjema Vedlegg Hjemmeside: 2

3 VELKOMMEN TIL NORDBRÅTEN BARNEHAGE.og foreldre/foresatte er hjertelig velkommen til oss i Nordbråten barnehage! I dette infoskrivet finner du litt av det vi jobber kontinuerlig med i barnehagen vår. Nordbråten barnehage er en av de 8 kommunale barnehagene i Modum kommune. Barnehagen ble offisielt åpnet i mai Vi har tre avdelinger: Rimeroa for barn i alderen 0-3 år, Tellestua for barn i alderen 2-6 år og Bokstavkroken for barn i alderen 3-6 år. Vi har felles kjøkken der vi spiser frokost, avdelingene har egne lekeområder, garderobe og bad. Vi samarbeider i tillegg mye på tvers av avdelingene. Nordbråten barnehage ligger idyllisk til i skogkanten ved siden av Buskerud skole. Nærmiljøet vårt gir oss mange muligheter til aktiviteter av ulike slag. Vi er mye ute, i all slags vær, og bruker nærmiljøet vårt aktivt. Vi er ofte på skogturer, besøker Landbruksskolen, Blaafarveværket, bygdas kirke, Buskerud skole, Haugfoss idrettsplass. Dette betyr mange muligheter for spennende utfordringer og artige påfunn. Barnehagen har 54 plasser og det er mulighet for en plasstørrelse fra 2-5 dager pr. uke. Vi åpner kl og stenger kl De fleste av barna som går i barnehagen hører til Buskerud skolekrets. Daglig jobber vi med vår visjon Vi skaper betydningsfulle øyeblikk. Vi ønsker å være et omsorgsfullt læringssted hvor barna finner ro og sin identitet. Modum kommunes undervisningsetat har sammen med de kommunale og private barnehagene kommet frem til en felles pedagogisk plattform: Uforglemmelige øyeblikk med livsglede og lærelyst. Plattformen skal være et utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i barnehagene med fokus på lek, læring og danning i barnas utvikling. Komme på besøk eller dere lurer på noe? Hvis dere har lyst til å se litt i barnehagen før oppstart er dere velkommen til dette. Vi tar gjerne imot besøk! Ring oss om dere har spørsmål om barnehagen! Med vennlig hilsen personalet i Nordbråten barnehage v/ Hege Skalstad, styrer. Hjemmeside: 3

4 Oppstart og tilvenning. skal begynne på avdeling.. Tilvenningstider for ditt barn og deg/dere: Dag Klokkeslett Dere foreldre/foresattes oppgaver Du/dere er i barnehagen sammen med barnet. Dette vil være en dag hvor barnet ditt og du/dere får se hvordan barnehagen er og hvilke voksne som jobber der. Du/dere er en stund sammen med barnet, prøver kanskje å gå fra barnehagen en liten tid. Vær tilgjengelig på telefon. Du/dere leverer barnet i barnehagen som om det skulle vært en vanlig arbeidsdag. Men du/dere er tilgjengelig og gir barnet en kort dag. Vi ser an dette individuelt på hvert barn. Vi vet at når et barn begynner i barnehagen kan dette være en like stor omstilling for dere foreldre/foresatte som for barnet. Det er derfor viktig at dere foreldre/foresatte er rolige og stoler på oss voksne i barnehagen. Vi er her for ditt barn, og skal gjøre alt vi kan for at akkurat ditt barn skal føle seg trygg i barnehagen. For noen barn vil det ta lenger tid å bli helt trygg, dette er normalt og er noe vi vil ta hensyn til. Det anbefales å gi barnet ditt/deres kortere dager den første tiden. Dette fordi det å begynne i barnehage kan være slitsomt. Det er mange nye inntrykk i form av nye mennesker, omgivelser og rutiner som skal tas inn. Alle barna får tre dager med tilvenning uavhengig av plasstørrelse. Det kan også avtales flere tilvenningsdager ved behov. Ditt barn skal være i barnehagen: Ditt barn har % plass. Ulik uke: Lik uke: Hjemmeside: 4

5 Dagsrytme Nordbråten har barn i alderen 0-6 år. Dagen i barnehagen vil se omtrent slik ut: Klokkeslett Aktiviteter 0645 Barnehagen åpner Ca Frokost (niste) Ca Ute/inne leik, planlagte aktiviteter Ca Håndvask, smørelunsj/niste Ca Sove/ hvile/ leik Ca Håndvask, frukt/nistemåltid Ca Ute/inneleik, planlagte aktiviteter 1630 Barnehagen er stengt Alle tider er ca. tider. Dette fordi vi ønsker å ta hensyn til barnas alder og hva de er opptatt av. De minste barna trenger kanskje mat tidligere enn de større, og de største ønsker kanskje å holde på litt til med det de er opptatt av. Dette er ting vi tar på alvor, og prøver så langt det er mulig å innrette tidene for de ulike aktivitetene og gjøremålene etter dette. Måltider og hva dekkes av kostpenger Vi vil servere mat 3 dager i uken (mandag, tirsdag og onsdag). Dette vil variere mellom smørelunsj, salatbar og varmmat. Måltidet er en flott måte å lære språk og folkeskikk på f.eks. ved å benevne ulike pålegg og utstyr, og si kan jeg få, tusen takk osv. Torsdag og fredag må barna ha med seg niste til alle måltider. Drikke til alle måltidene dekkes også av kostpengene. Kosten tilpasses barn med allergi. Kostpenger betales prosentvis etter plasstørrelsen. Hvis barnet ditt/deres skal spise frokost i barnehagen må niste medbringes og det samme til frukt/nistemåltidet. Bruker barnet melkeerstatning eller annet må dette tas med hjemmefra. Hjemmeside: 5

6 Foreldresamarbeid Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (Barnehageloven 1 Formål) Barnehageloven slår fast at virksomheten i barnehagen skal utformes og drives i nær forståelse med barnas hjem. Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna et miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg og støtte, stimulering, utfoldelse. Læring og etisk veiledning. Dette virkeliggjøres gjennom foreldrenes representanter i samarbeidsutvalget, arbeid i foreldreråd og gjennom planlagte foreldremøter og samtaler. Samarbeidet med foreldrene er veldig viktig med tanke på å gi barna et best mulig tilbud ut ifra barnets forutsetninger og bakgrunn. Bringe og hentesituasjonene er viktige møtepunkter mellom foreldre og personale. En åpen og nær dialog med foreldrene gir gode forutsetninger for at vi i barnehagen kan møte barnet på den rette måten. Etter at barnet ditt/deres har vært en tid/noen dager i barnehagen vil dere få tilbud om en oppstartsamtale med pedagogisk leder på avdelingen. Her vil du/dere prate om hvordan barnet har det i barnehagen og informasjon fra deg/dere. Foreldresamtaler vil gjennomføres høst og vår, samt etter behov. Dette er en samtale på ca 30 minutter hvor dere går igjennom hvordan barnet har det i barnehagen og utvikling generelt. Foreldremøte vil være en gang på høsthalvåret. Vi vil også gjennomføre en brukerundersøkelse i løpet av året. Foreldrerådets arbeidsutvalg og samarbeidsutvalget er to arenaer barnehage skal ha hvor foreldrene kan delta og innvirke. Hjemmeside: 6

7 Informasjon Det er viktig at dere foreldre/foresatte leser informasjon som henger på dør/vegg i garderoben. I hovedsak vil informasjon bli sendt ut på mail, noe vil legges/henges i hylla til barnet viktig at dette blir lest. Kjernetid Barnehagens kjernetid er fra Kjernetid definerer vi som den tiden vi ønsker at barnet er i barnehagen, for barnet og barnehagens beste. Kjernetiden blir brukt til planlagte aktiviteter som f.eks. samlinger, tur, måltider. Å få vært med på avdelingens samling først på dagen er viktig for å bli forberedt på hva som skal skje i løpet av dagen. Det er enklere for barnet å bli en del av fellesskapet om det er tilstede i barnehagens kjernetid. Dersom barnet ditt/deres kommer etter vil vi at dere sier ifra om dette. Dette pga samlingsstund, eventuelle andre planlagte aktiviteter på dette tidspunktet eller personalbehov. Send SMS eller ring avdelingens telefon. Bursdagsfeiring Det viktigste på barnets bursdag er at det er deres dag; dagen de ble født. Vi har valgt å gå bort ifra å lage kake til bursdager; kaker får barnet i de aller fleste tilfeller oppleve gjennom feiringer hjemme. Vi ønsker å ha et lite fokus på at en kan feire noe uten kake, og at barna ikke behøver det ekstra innholdet av sukker så ofte. Isteden serverer vi frukt. Vårt fokus på disse dagene er barnet som har bursdag. Vi feirer ved at barnet får egen krone som han/hun kan ha på seg i løpet av dagen og ha med hjem. Vi har bursdagssamling. Barnet får med seg bursdagskort hjem med bilde fra dagen. Bursdagsinnbydelser kan deles ut i bhg om man ber en hel gruppe f.eks. alle guttene på Bokstavkroken, alle 4 åringene på Tellestua, alle på harepusgruppa, jentene på tigergruppa osv. Ellers skal det ikke deles ut innbydelser i bhg. Dette med tanke på at de barna som ikke er invitert skal slippe å bli konfrontert med dette. Hvert år samler foreldrerådet inn lister med navn, adresse og tlf på barna i barnehagen. Disse henger på avdelingene. Her finner man adresser slik at innbydelser kan sendes i posten Taushetsplikt: Alle som jobber i barnehage er bundet av taushetsplikt. Gjensidig åpenhet og tillit er et viktig grunnlag for samarbeid mellom barnehagen og foreldrene. Foreldrene skal kunne føle seg trygge på at opplysninger barnehagen får ikke misbrukes eller går videre til uvedkommende. Slik taushetsplikt gjelder også studenter, elever eller andre utplasserte. Bringing og henting: Barna skal følges inn i barnehagen, og personalet overtar ansvaret for barnet når det er overlevert til en i personalet. Hvis barnet skal hentes av noen andre enn de som vanligvis Hjemmeside: 7

8 henter, må barnehagen få beskjed om dette. Vi henstiller videre til at dere ikke slipper barnet ut av porten uten at dere selv er med. Dette på grunn av sikkerhet. Porten Husk å lukke/låse porten til barnehagen når dere kommer og går! Viktig for barnas sikkerhet. Sykdom: Barn som er syke må holdes hjemme fra barnehagen. Det vil si at barnet må være så friskt at det kan delta i barnehagens gjøremål, noe som også innebærer å være ute. Det å holde syke barn hjemme begrenser også smittefaren for de andre barna. Se eget skriv fra kommunelegen. Medisinbruk Vi ber om forståelse for at vi ønsker at medisin, f. eks penicillin, helst bør tas når barnet er hjemme. Er ikke dette mulig må dere foreldre fylle ut medisinskjemaer/tillatelser og instruere personalet. Dette for å sikre barnet og barnehagen. Klær: Ekstratøy, innesko, regntøy og gummistøvler må være i barnehagen til enhver tid. Det samme gjelder varmt tøy, skotøy, lue, votter og dress om vinteren. Alt bør merkes med barnets navn eller bokstaver. Barnehagen kan ikke påta seg ansvaret for klær som blir borte eller blir ødelagt. Navning Husk og navne klær, sko eller annet medbrakt! Da blir det lettere for alle å finne fram Gymsal Vi har mulighet til å benytte gymsalen på Buskerud skole mandager og onsdager kl Modum kommune: Vedtekter for kommunale barnehager Det er viktig at dere som foreldre/ foresatte setter dere inn i kommunens vedtekter for barnehager. De ligger på kommunens hjemmeside. -Spør! Ingen spørsmål er dumme! Spør i vei om det er noe dere lurer på. Gi oss beskjed om det er noe dere er misfornøyd/fornøyd med. Det er viktig for oss med et godt og åpent forhold til dere foreldre! Det vil skape trygghet for barnet og for oss voksne. Hjemmeside: 8

9 Rammeplanen I 2006/2010 kom det ny Rammeplan som vi i barnehagen skal forholde oss til. Det er viktig at vi voksne vet hva Rammeplanen inneholder og hva krav vi har å forholde oss til. Rammeplanen inneholder syv fagområder som dekker et vidt læringsfelt; alle barna skal ha hatt kontakt med disse løpet av barnehageåret. Et lite utdrag fra fagområdene: 1. Kommunikasjon, språk og tekst: Barnehagen skal blant annet bidra til at barna videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker variert språk. Barna skal bli kjent med bøker, sanger, bilder osv. Barna bruker språket sitt til å uttrykke følelse, ønsker og erfaringer. 2. Kropp, bevegelse, helse: Barnehagen skal blant annet bidra til at barnet får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring, møter allsidige og varierte bevegelser og utfordringer, videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet, får kunnskap om menneskekroppen og betydningen av gode vaner og sunt kosthold. Ta vare på barns helse og sikkerhet og kunne utføre førstehjelp. 3. Kunst, kultur og kreativitet: Barnehagen skal blant annet gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. 4. Natur, miljø og teknikk: Barnehagen skal blant annet gjøre rom for naturopplevelser i alle årstider og i all slags vær. Barna skal oppleve glede ved å ferdes i naturen. Fagområdet skal bidra til at barna blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. 5. Etikk, religion og filosofi: Barnehagen skal blant annet reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppa, samtidig som det skal ta med seg verdier og tradisjoner fra et kristent og humanistisk syn. Barna skal bli møtt med respekt for sine spørsmål, tro og undring. Respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet er verdier som kommer til uttrykk i mange religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Hjemmeside: 9

10 6. Nærmiljø og samfunn: Barnehagen skal blant annet bidra til at barna møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Barna skal utforske og oppleve nærmiljøet sitt, utvikle tillit til egen deltakelse i og påvirkning for felleskapet. Barna skal oppleve at gutter og jenter blir tatt like mye hensyn til. Barna skal få oppleve forståelse for ulike tradisjoner og levesett. Barna skal bli kjent med samisk kultur. 7. Antall, rom og form: Barna skal blant annet oppleve glede ved å utforske og leke med tall og former. Erfare, utforske og leke med ulike former og mønster. Erfare ulike typer størrelse, former og mål gjennom å sortere og sammenligne tall. Alle barn har en gnist i seg. Alt vi trenger å gjøre er å tenne den. Hjemmeside: 10

11 Arbeidsmetoder for å trygge barn og gi rom for utvikling pedagogisk arbeid Barnehagens Pedagogiske grunnsyn Hvordan kan vi skape den gode barnehage. Barnehagene i Modum kommune har kommet frem til noen verdier vi mener alle kan stå for i forhold til vårt arbeid i barnehagen. Verdier Som basis for alle våre verdier, og som grunnleggende holdning ønsker vi at anerkjennelse skal prege oss i møtet med barn og voksne. Med begrepet anerkjennelse mener vi at vi skal møte alle mennesker, små og store med omsorg, likeverd og forståelse uansett hvilken situasjon det mennesket vi møter, er i. Vi vil vise omsorg og trygghet, og la de vi møter forstå at vi ønsker dem det aller beste. Vi ønsker at humor og glede skal prege vårt arbeid. Vi tror godt humør gjør hverdagen lettere for alle. Vi vil vise respekt for de vi omgås. Liten og stor skal ha en ekte følelse av å bli respektert for den man er. Vi ønsker å gi barna gode opplevelser. Barnehagen skal være et sted hvor barna får oppleve noe spennende og utfordrende. Barnehagen skal legge til rette for opplevelser og utfordringer som gir barna en følelse av mestring. Anerkjennende kommunikasjon: Hvilke verdier og holdninger står vi for? Hvordan snakker vi med barna, med hverandre og med andre voksne? Selvinnsikt for personalet i hvordan den enkelte av oss formidler verdier og holdninger, hvordan snakker vi med barna, hvordan omgås vi barna, hvordan viser våre handlinger de verdier og holdninger vi står for, er våre handlinger slik som vi ønsker? Mestring Det å oppleve at en mestrer jeg kan, er med på å utvikle et positivt selvbilde. En viktig side er også det vi ikke mestrer, det vi må strekke oss etter. Dette er med på å utvikle et positivt og realistisk selvbilde. Vesentlig for barns utvikling, er dets opplevelse av tillit og trygghet til omgivelsene. Dette vil derfor alltid stå som et overordnet mål for oss. Hjemmeside: 11

12 Voksenrollen/ positiv grensesetting Voksne i barnehagen bør kunne sette grenser og holde ved de grensene de setter. For barn er forutsigbarhet og bestemthet en viktig ingrediens for at de skal føle seg trygge. Ingen voksne skal være sinte eller høylytte, men være bestemte og klare i sine meddelelser. En voksen som stadig trekker tilbake sine beslutninger vil skape spørsmål for barna. De voksne i barnehagen skal være rettferdige og allikevel behandle hvert individ etter individuelle behov. De voksne skal kunne delta i lek, men også være utenfor leken og observere. Trygge barn? Hvordan nå målet vårt å bli trygge? Finnes det egentlig et fasitsvar? Vi har våre metoder for å prøve å sikre dette: Hvordan vet vi at barna er trygge? de kan leke alene og sammen med andre de er glade og viser tillit de oppsøker de ansatte i barnehagen de spør de ytrer egne meninger de tør å være sinte, bestemte, si ifra = viser hele følelsesspekteret Hva gjør vi for å skape trygge barn? vi er tilstede og tilgjengelig vi har faste rutiner vi lar barnet bli kjent med barnehagen og det rundt vi er rolige vi skriker ikke vi er på deres nivå vi lar de ha medbestemmelse vi ler vi har glimt i øyet vi er tydelige voksne/setter grenser vi gir ikke rom for mobbing/erting vi hjelper til med problemløsning vi samarbeider med foreldrene vi gir lik omsorg til alle barn Hvordan skaper vi et trygt fysisk sted for barna? gode rutiner når ungene er ute og på tur god sikkerhet inne og ute nok ansatte et godt HMS system Hjemmeside: 12

13 Barnehagens faste rutiner - faste rutiner er med på å skape trygghet og basis for lærdom. Aktivitet Frokost Lunsj/ frukt Innelek Utelek Vask av hender Skifting av bleier/ gå på do Levering av barn Henting av barn Samlingsstund Soving/hviling Planlagte aktiviteter Hva er målet og hvorfor ha dette målet? Vi ønsker å ha en rolig og fin start på dagen. Barnehagehverdagens start oppleves god. Barna skal oppleve en rolig setting ved måltidet. Barna skal lære seg til å vente på tur, ta hensyn; vanlig folkeskikk. Barna hører ord og begreper tilknyttet matsituasjonen. I de tre matsituasjonene får barnet dekt fysiologiske behov. Barna vil bli kjent med lekeregler, bli en del av gruppa. Leken er ungenes arena for læring, sosialt samspill. Barna vil være ute uansett vær og bli fysisk utfordret. Barna får lære om hygiene, de lærer å vente på tur og ta hensyn. Ha en rolig og god en -til- en - situasjon med barnet og få dekt behov barnets fysiologiske behov. Vi ønsker at alle barn skal bli mottatt og føle seg velkommen. Vi ønsker å få gitt informasjon om det enkelte barn til foreldrene, si hadet og takk for i dag til hvert enkelt barn. Vi ønsker at foreldrene skal føle seg trygge og få informasjon om sitt barn. At hvert barn skal føle at det har blitt sett. Vi ønsker at barna blir kjent i gruppa, lærer å vente på tur, blir kjent med sanger, regler, fortellinger, eventyr. Barna blir kjent med hva som skal skje i løpet av dagen. Barnet får dekt fysiologiske behov, ladet batteriene/får en pause. Barnet blir opplagt til resten av dagen; det er høyt tempo og mange inntrykk i barnehagehverdagen. Vi ønsker å gi barna inntrykk, at de lærer noe nytt, deltar i styrte aktiviteter som er tilrettelagt deres alder og gir de utfordringer. Vi ønsker at barna utvikler seg, opplever mestring, lærer å kontrollere seg og er en del av et fellesskap. Hvordan når vi målet? Ha lysene slukket, tenne stearinlys, prate rolig og lavt, ta signaler fra barna. Ta imot barn som kommer inn i fellesrommet, si hei + navn på barnet. Benevne alle pålegg osv., sende til hverandre, sitte stille, vente på tur, ta signaler fra barna, ikke rope og skrike. Gi rom for lek. Være tilstede og delta når det er nødvendig eller plass for det, legge til rette. Være mye ute, bruke terrenget og de muligheter som finnes, legge til rette, delta ved behov/plass. Vi vasker hender og rundt munn før/etter måltider, og kontinuerlig ved tørking av neser. Rolig, ikke stressende voksne som tar seg tid til det enkelte barn. Møte den enkelte når de kommer inn på fellesrom/avdeling. Foreldre må si ifra at barnet har kommet. Gi informasjon til alle foreldre når barnet blir hentet. Foreldrene må si ifra når de henter barnet sitt. Si hadet og takk for i dag. Samles en gang per dag til samlingsstund, ha godt sangutvalg, god tilgang til eventyr/fortellinger og konkreter, bruke dagtavle og en voksen som styrer gruppa, Dempa belysning, eventuell sovemusikk, kjent sovetilbehør, kos Legge opp til småbolker med planlagte aktiviteter utifra hvor barna er i utvikling/trenger utfordring. Eventuelle aldersinndelte grupper. Hjemmeside: 13

14 Sosial kompetanse Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Gjennom blant annet leiken lærer barna å bli en del av et samfunn og bli sosiale vesener. Det å kunne være en del av en gruppe og kunne være sammen med andre mennesker, er noe av det viktigste barna opplever ved å gå i barnehagen. Ved å vise hvordan man bør forholde seg til andre vil barna lære å vise empati, kjenne medfølelse og løse konflikter. Vi skal være gode med hverandre, kunne trøste og dele, lære å vente på tur og gjøre andre glad. Barna skal også lære å stå for sine egne meninger og ytre krav når de mener noe er galt. Det er viktig å ha en god selvoppfattelse og føle seg verdsatt for den en er. Det å hevde seg selv er like viktig som å kunne samarbeide. En enkel måte å gjøre dette på er å lære barnet å si nei når det er noe barnet ikke vil. Her får de en medbestemmelse ovenfor både voksne og andre barn. Alt dette er viktige deler av dannelsesprosessen. Vi voksne går foran som eksempler for å vise barna hvordan de kan finne ut av dette og å skape et mobbefritt miljø. En annen viktig ingrediens for å hevde seg selv er å føle mestring. For eksempel ved å bli utfordra på å kle på selv, smøre brødskive selv osv. Det er utrolig mye et barn kan klare å gjøre selv, med oppmuntring og ros! For å bli kjent med hva kulturen og omgivelsene forventer, blir det viktig at barn får tilbakemelding på handlingene sine, at vi voksne setter grenser for hva som er akseptert adferd og hva som ikke er det. Og for at vi voksne skal sette grenser på en måte som fremmer utviklingen, er det viktig at vi er bevisste våre egne verdier, holdninger og handlemåter Kari Lamer deler i sin bok Du og jeg og vi to» sosial kompetanse inn i 5 hovedområder: Empati og rolletaking: Forståelse for andres perspektiver, følelser og tanker. Prososial atferd: Positive sosiale handlinger f.eks. å hjelpe, dele, støtte, anerkjenne, oppmuntre, inkludere, vise omsorg for.. Selvkontroll: Å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelser. Selvhevdelse: Å ta initiativ i forhold til andre, f. eks deltakelse i samtaler, leik og felles aktiviteter. Hevde sine egne ønsker og behov på en god måte. Leik, glede og humor: Å føle glede og kunne slappe av, spøke og ha det moro. Forstå leikesignaler og følge leikens skjulte regler om enighet, gjensidighet og turtaking. Hjemmeside: 14

15 Leik og læring Barnehagen skal gi mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Leken er en grunnleggende livs- og læringsform som barna kan utrykke seg gjennom Leik er for barn et mål i seg selv, en naturlig væremåte med en egen spesiell verdi. I leiken er barnet i liksom - verden hvor spenning er en viktig ingrediens. Leik er lystbetont og frivillig. Barnas beste vei til læring er gjennom leik. Leiken er deres arena for å bli kjent og å lære hverandre å kjenne. Leiken er stedet for å bli trygg på seg selv og hevde seg selv. I et lekefellesskap legges grunnlag for barns vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. Vi satser på dette for å gi barna et bredt utvalg av erfaringsmuligheter og øke kompetansen og mestringsfølelsen i de forskjellige lekformene og det sosiale samspillet som foregår i lek. Fantasi gir form til tanker og følelser og i mange av lekformene er det viktig og kunne late som om. Ved å oppmuntre og inspirere og gi positive tilbakemeldinger, vil vi stimulere til mestringsfølelse og troen på at de kan. Livsutfoldelse og skaperglede henger nøye samme med mestringsfølelse. Forskjellige lekformer: Rollelek, Konstruksjonslek, Symbollek, Regellek, Parallell lek, Funksjonslek-kroppslig lek, Sanse motorisk lek, Bevegelseslek, Digital lek Inkludering Utestenging i leken hindrer vennskap, gode relasjoner og utviklingsmuligheter i fellesskapet. Derfor er det viktig å arbeide aktivt med at alle er inkludert. Vi jobber for et mobbefritt miljø. Den voksnes rolle De voksne i barnehagen skal støtte ungenes nysgjerrighet og vitebegjær. Barnas spørsmål skal være grunnlaget for aktiviteter som utgjør svar for barna. Vi voksne skal være undrende sammen med barna og tørre å stille oss åpne for mange og rare spørsmål. Vi voksne har ikke alltid fasitsvarene. Voksne i barnehagen skal arrangere formelle læresituasjoner som gir nye innspill og utfordringer. Dette kan være læresituasjoner som involverer hele barnegruppa på avdelingen, eller mindre grupper. Vi vil også dele opp i grupper på tvers av avdelingene basert på likt alderstrinn. De uformelle læresituasjonene som skjer i hverdagen skal tas vare på der og da. Hjemmeside: 15

16 Barns medvirkning "Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 barns rett til medvirkning) Barns følelsesmessige utrykk skal bli tatt på alvor. Barn må støttes til å undre seg og stille spørsmål. De må oppmuntres aktivt til å gi utrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for sine utrykk. Barns rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale. Barnehagen må organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns medvirkning. Slik kan barn bli motiverte til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen. Barna må erfare tydelige og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til hele gruppa. Samlinger I Nordbråten barnehage er det samling på avdelingen hovedsakelig hver dag med bruk av dagtavle. Dagtavle er et verktøy som synliggjør med bilder hva dagen skal inneholde. Samling er en arena som bl.a. brukes aktivt i forhold til språktrening, selvhevdelse, begrepstrening og sosialt samvær for gruppa. Barna møter bl.a. navn på dager, navn på alle barna, tall, årstider, navn på måneder, ulike sanger, rim og regler. Vi prøver å legge opp til samlinger som interesserer og gir aktive barn. Barna får medvirke i forhold til hvor samlingen tar veien. ICDP i barnehagens hverdag. I kommunens regi ble det i 2010 satt i gang et LOS prosjekt i barnehager og skoler. LOS er forkortelse for Læring Omsorg Samhandling. Vi ønsket å jobbe med forebyggende arbeid i forhold til barn og unge, og er særlig opptatt av tidlig innsats. Personalet har fått opplæring i ICDP som står for; International Child Development Program. ICDP er et arbeidsverktøy med ressursfokus og kvaliteten i samspillet barn voksen. ICDP er et omsorgsperson/foreldreveiledningsprogram utviklet av professor Karsten Hundeide og professor Henning Rye ved universitetet i Oslo. Hjemmeside: 16

17 Evaluering av barnehagens arbeid Styrer har overordnet ansvar for at den pedagogiske virksomheten evalueres på en planlagt, systematisk og åpen måte. En av de viktigste forutsetningene for barns trivsel og utvikling er kvaliteten på det daglige samspillet mellom menneskene i barnehagen. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes. Barnehagen evaluerer fortløpende sitt arbeid, bl.a. gjennom dokumentasjon, dette gjøres på avd.møter, personalmøter og planleggingsdager. I tillegg vil vi gjennomføre foreldrevurderinger som en del av evalueringsarbeidet med et mål om stadig å være i utvikling! Vi oppfordrer alle brukere av barnehagen til å gi oss tilbakemeldinger, slik at vi i samarbeid kan gjøre barnehagen enda bedre. Vi har valgt og blant annet bruke følgende former for evaluering og arbeid med barn: brukerundersøkelse til foreldre daglig kontakt med foreldre, foreldresamtaler og foreldremøter månedsevalueringer observasjoner / testing / screening/ hjelpemidler vi kan bruke: o motorisk utvikling o TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) o SATS (screening av toåringens språk) o ALLE MED (observasjon av sosial atferd) o Snakkepakken (ulike konkreter og ideer for arbeid med barns språk.) o Steg for steg (program for utvikling av barns sosiale kompetanse.) Arbeidsplassundersøkelse Dersom det viser seg at disse metodene ikke er tilstrekkelige, vil vi bruke andre verktøy. Vår visjon: Vi skaper betydningsfulle øyeblikk Hjemmeside: 17

18 Faste aktiviteter og møter Personalmøte: Hele personalet har møte ca. 1 gang i måneden etter arbeidstid. Her er faglig oppdatering i fokus, samt å knytte barnehagens avdelinger mot samme mål. Vi jobber bl.a. i grupper, diskuterer, eller kan bruke interne -og eksterne forelesere. Avdelingsmøte: Hver enkelt avdeling har 1 time pr uke sammen til bla. planlegging og evaluering. Mens møtet foregår passer en fra hver av de andre avdelingene barna. Ped.leder møte: Styrer og pedagogiske ledere har møte 1,5 time (Kl ) hver mandag. Saker som angår hele huset blir tatt opp, samt planlegging og evaluering av den pedagogiske virksomheten. Ledermøte: Styrer er på ledermøte med de andre styrene i kommunen, barnehagekonsulenten og barnehageleder en gang i måneden. Fellessamling: Avdelingene har samling sammen; vi blir enda bedre kjent på tvers av avdelingene og barna får oppleve ulike samlinger. Aldersinndelte grupper: Vi deler barnehagens barn i grupper etter alder. Gruppene har aktiviteter med sin alders utfordringer. Vi blir kjent med barn og voksne utenfor vår avdeling. Se egne skriv. Planleggingsdager: I løpet av barnehageåret er det fem planleggingsdager. Pedagogiskleder dager: De pedagogiske lederne i kommunene har egne dager hvor de får faglig oppdatering. Kursvirksomhet: Personalet vil enkelte dager delta på kurs. Hjemmeside: 18

19 Personalet i Nordbråten barnehage 2015/2016 Nordbråten barnehage har en pedagogisk leder og to assistenter på hver avdeling. De voksne på avdelingen jobber i vaktordning med tre forskjellige vakter. Styrer er leder for hele barnehagen. Navn Stilling Utdannelse Avdeling Rimeroa Kristin Mørk Pedagogisk leder Barnehagelærer, sertifisert foreldreveileder Hilde Stefferud Anne Wenke Brenna Inger Ødenes Assistent Assistent Assistent Avdeling Tellestua Marit Holth Pedagogisk leder Barnehagelærer Sonja Hagen Assistent Pedagogisk barnepleier Linn Anita Djupvik Inger ødenes Line Iversen Assistent Assistent Assistent Avdeling Bokstavkroken Kjetil Ramberg Pedagogisk leder Barnehagelærer Nina Dahlen Assistent Barne og ungdomsarbeider Cecilie Aunmo Assistent Liv Jacobsen Assistent Trond Sognelien Lærling Hege Skalstad Styrer Barnehagelærer Spesialpedagog Sertifisert foreldreveileder Hjemmeside: 19

20 Hjemmeside: 20

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innhold. Barnehagens adresse: Nordbråten barnehage, Setersbergveien 50, 3340 åmot

Innhold. Barnehagens adresse: Nordbråten barnehage, Setersbergveien 50, 3340 åmot Innhold SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 9,10 OG 11 SIDE 12 INNLEDNING, PLATTFORM OG VISJON PEDAGOGISK GRUNNSYN OG VERDIER OVERSIKT OVER PERSONALET ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE BARNS MEDVIRKNING

Detaljer

Innhold. Barnehagens adresse:

Innhold. Barnehagens adresse: Innhold SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 9,10 OG 11 SIDE 12 SIDE 13 OG 14 SIDE 15 SIDE 16 OG 17 SIDE 18 OG 19 SIDE 20 SIDE 21 OG 22 INNLEDNING OG PLATTFORM PEDAGOGISK GRUNNSYN OG VERDIER

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: VI GIR TANKENE VINGER OG FØTTENE RØTTER KONTAKTINFO: ADRESSE: Porsholen barnehage Porsmyrvn.35 4314 Sandnes Mail:porsholen.barnehage@sandnes.kommune.no

Detaljer

INFORMASJONASHEFTE. Brunes naturbarnehage. Trivelig og annerledes - en herlig barndom

INFORMASJONASHEFTE. Brunes naturbarnehage. Trivelig og annerledes - en herlig barndom INFORMASJONASHEFTE Brunes naturbarnehage Trivelig og annerledes - en herlig barndom Informasjonshefte Brunes naturbarnehage, redigert mai 2014 INNHOLD: Velkommen til Brunes s. 3 Visjon og målsetting s.

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er en virksomhetsplan s. 1 Presentasjon av Stinaløkka Kanvas-barnehage s. 2 Visjon og verdier s. 2 Årsoversikt s. 3 Læring

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 1 Innhold Barnehagen sitt formål......................... Side 3 Barnehagens visjon og hovedmål.................... Side 4 Barnehagen vår.............................

Detaljer

Velkommen til Lindegaard!

Velkommen til Lindegaard! Velkommen til Lindegaard! Velkommen til Lindegaard familiebarnehages årsplan for 2011/2012. Dette er barnehagens pedagogiske plan. Her vil vi presentere noen av de ideene vi ønsker å jobbe med, samt viktig

Detaljer

VEIEN STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 1

VEIEN STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 1 VEIEN STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 1 Velkommen! Til foreldre, samarbeidsutvalget og ansatte i Veien studentbarnehage. Vi ønsker velkommen til et nytt barnehageår i Veien Studentbarnehage. Årsplanen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Velkommen til Lindegaard!

Velkommen til Lindegaard! Velkommen til Lindegaard! INNLEDNING Velkommen til Lindegaard familiebarnehages årsplan for 2011/2012. Dette er barnehagens pedagogiske plan. Her vil vi presentere noen av de ideene vi ønsker å jobbe med,

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015. Samspill skaper resultater

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015. Samspill skaper resultater ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 Samspill skaper resultater VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I NOPRO BARNEHAGE I år har vi valgt å ha to plan dokumenter. En årsplan og et informasjonshefte. Planene må ses

Detaljer

KUNSTEN Å OMGÅS ANDRE

KUNSTEN Å OMGÅS ANDRE KUNSTEN Å OMGÅS ANDRE Samspillet mellom barna og personalet er det mest avgjørende for barnas mulighet til å utvikle seg i barnehagen. Barna må få oppleve seg selv som positive i et sosialt fellesskap.

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

IDRETTSPARKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015

IDRETTSPARKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 IDRETTSPARKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 Innholdsfortegnelse: ÅRSPLAN 2015... 1 Innledning... 3 Utviklingsmål... 4 Mål samarbeid med foresatte i barnehagen... 4 Mål dokumentasjon som grunnlag for refleksjon

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer