TEMA II VENN MED TIDEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEMA II VENN MED TIDEN"

Transkript

1 TEMA II VENN MED TIDEN Jörgen Larsson, fil.dr., Chalmers tekniske høgskole, og forfatter Fredrik Warberg, har hatt hovedansvar for utformningen av temaet i samarbeid med Karin C Ringsberg, professor, Nordic School of Public Health NHV.

2 Formål Formålet med Tema II er at deltakerne skal gis mulighet til å øke sin kunnskap om sammenhengen mellom helse og livsstil, og hvordan vi forholder oss til tiden, samt å finne tidsstrategier som kommer hele familien til gode.

3 Tema II. I er delt opp i fire diskusjonsområder Diskusjonsområde 1: Tidspress. Refleksjon og diskusjon rundt opplevelser av tid og tidspress. Diskusjonsområde 2: TidsProfil. I hvilken grad opplever vi at tiden strekker til? Hvor fornøyd er vi med hvordan vi fordeler og bruker tiden vår til de ulike aktivitetene i hverdagen? Tidsprofilen fylles ut av hver enkelt deltaker for å finne svarene. Diskusjonsområde 3: Forventninger og normer. Hvordan påvirkes vi og vår tidsbruk av normer? Diskusjonsområde 4: Strategier for økt tidsmessig velferd. Diskusjon om hvordan den egne tidsmessige velferden kommer og familie til gode. Strategier og initiativ for å øke vår tidsmessige velferd.

4 Tabell 1. Nordiske foreldres opplevelse av tidspress i hverdagen Kilde: NordChild 2011

5

6 Diskusjonsspørsmål øvelse 1. Var det noen som ikke opplevde noen større forskjell mellom hvordan du opplever at du har det, og hvordan du skulle ønske at du hadde det? Hvordan så det ut for dere andre?

7 Arbeidsblad 2 a og b Sant eller usant påstander % av alle med hjemmeværende barn sier at de o7e har så mye å gjøre i hverdagen at de har problemer med å rekke alt som må gjøres % av alle uten hjemmeværende barn sier at de o7e har så mye å gjøre i hverdagen at de har problemer med å rekke alt som må gjøres. 3. Personer som opplever Bdspress benycer 36 minucer mindre per arbeidsdag Bl å sove, bevege seg og omgås, enn de som ikke føler Bdspress 4. Den gjennomsniclige arbeidsbden per uke for mødre med førskolebarn økte med drøyt 70 % mellom 1976 og Den gjennomsniclige arbeidsbden per uke for fedre med førskolebarn økte med 5 % mellom 1976 og Rundt en Lerdedel av helbdsarbeidende fedre med barn i 3 4 årsalderen vil jobbe færre Bmer selv med redusert lønn 2. Det er B ganger mer vanlig at mødre, sammenlignet med fedre, arbeider delbd på grunn av at de barn 3. I 2009 betalte Försäkringskassan ut ca. 2 milliarder SEK direkte koblet Bl diagnosen stressreaksjoner 4. I 2010 tok fedrene ut rundt 40 % av foreldrepermisjonen 5. Når barn rangerer hvem de helst snakker med når de er lei seg, kommer "pappa" på 5. plass.

8 SANT USANT SANT USANT SANT USANT

9 Tabell 2. Nordiske foreldres fordeling av arbeidstid 2011.

10 Diskusjonsspørsmål øvelse 2. Hvordan tror dere barn opplever tidspress? Hva tror dere barn føler at de blir tidspresset av? Hvordan tror dere barnet deres opplever dere når dere er tidspresset?

11 Stemmer helt Min TidsProfil Navn:.. Dato Antall kryss Antall kryss ganger 0, 1, 3 eller 4 = MIN POENGSUM Stemmer ikke i det hele ta; Stemmer ganske dårlig Stemmer ganske bra g 0 = g 1 = g 3 = g 4 = 0 Hvordan det med din Bdsmessige velferd? Ved hjelp av denne TidsProfilen kan du reflektere over dece. TidsProfilen kan også fungere som basis for interessante samtaler med dine nærmeste omgivelser. Begrepet "Bdsmessig velvære" omfacer både i hvilken grad vi opplever at Bden strekker Bl eller ikke strekker Bl, og hvor fornøyde vi er med hvordan vi fordeler og bruker Bden vår Bl alle nødvendige og frivillige akbviteter i hverdagen. TidsProfilen inneholder 20 posibvt formulerte påstander som du svarer på ut fra i hvilken grad du opplever at påstanden stemmer SvaralternaBvene kan tolkes på ulike måter, men det er din egen tolkning som gjelder. Enkelte spørsmål inneholder to påstander, og for å velge svaralternabvet Stemmer helt, må begge påstandene stemme overens med din opplevelse. Jeg føler meg sjeldent eller aldri oppjaget, stresset eller 4dspresset Jeg synes at jeg har realis4ske ambisjoner med hva jeg skal rekke i hverdagen Jeg opplever at det "livstempoet" jeg har i mi; nåværende hverdagsliv er rimelig. Jeg føler meg ikke presset av det som må gjøres i hjemmet Jeg bruker så mye 4d på barna som jeg ønsker Jeg og partneren min bruker nok 4d sammen 4l å pleie forholdet vårt Jeg tenker ikke på jobben når jeg er sammen med familien Jeg kan bruke den 4den som kreves på 4ng for å kunne gjøre dem bra nok Jeg føler meg ikke 4dspresset på jobben Jeg føler meg vanligvis uthvilt Jeg rekker å hente meg inn igjen når jeg er syk Jeg er 4lfreds med hvordan jeg fordeler 4den min i hverdagen Jeg velger bevisst hvilke ak4viteter jeg bruker 4d på, og velger bort de jeg ikke vil bruke 4d på Jeg bruker passe mange 4mer per uke 4l arbeid (eller annen sysselseang i hverdagen) Jeg har nok 4d 4l mine egne interesser Jeg bruker passe mye 4d på å delta i sosiale sammenhenger Jeg opplever at jeg kan påvirke min 4dsbruk dersom jeg trenger det Jeg bruker ikke mer 4d enn jeg vil på TV, Interne;, data/tv- spill eller lignende Jeg bruker den 4den jeg trenger for å holde kroppen i form Jeg har 4lstrekkelig mange og jevnlige 4lfeller i hverdagen hvor jeg kobler av og føler ro Når du har krysset av for svarene dine, kan du regne deg frem Bl en poengsum for din nåværende Bdsmessige velferd. Ikke bruk poengene Bl å sammenligne med andre, men dersom du fyller ut den nå og da, kan du sammenligne med dine Bdligere resultater og se hvordan det har endret seg for deg. Legg først sammen antall kryss du har sac i hver kolonne og mulbpliser med 0 ganger antallet "stemmer ikke i det hele tac", 1 ganger antall "stemmer ganske dårlig", 3 ganger antall "stemmer ganske bra" og 4 ganger antall "stemmer helt". Legg sammen delsummene, slik at du får poengene for din nåværende Bdsmessige velferd. Tenk derecer gjerne på hva du konkret kan gjøre for å endre det du vil og har lyst Bl å endre. Lykke Bl. TidsProfilen er utviklet av Föreningen Tidsverkstaden og kan lastes ned fra

12 Diskusjonsspørsmål til øvelse 2. Hva tenker dere på når dere tar stilling til påstandene i TidsProfilen?

13 Spørsmål til diskusjon øvelse 4. Hvordan skal en god mamma og en god pappa være i henhold til forventninger og normer i samfunnet i dag? Hva bruker dere å gjøre sammen med barna deres? Hvor mye tid bruker dere på aktiviteter sammen med barnet?

14 Tabell 3. Nordiske barn og foreldres aktiviteter sammen, fordelt på aldersgruppene 2 6 år og 7 17 år. Kilde: NordChild 2011

15 Hvordan er forventningene og normene i samfunnet når det gjelder å være et "vellykket menneske". Arbeidsblad 4. Jobb Forbruk Helse og fritid Relasjoner Annet

16 Diskusjonsspørsmål øvelse 4. Hvor kommer disse normene fra? I hvilken grad påvirkes vi av normer? Hva kan vi gjøre for å bli mindre påvirket?

17 Arbeidsblad 6. Strategier for økt tidsmessig velferd 1. Redusere forventninger/ambisjoner: a) Er forventningene fra omgivelsene og mine ambisjoner rimelige for meg som småbarnsforelder? b) Hvilke av punktene under kan jeg tenke meg å tenke videre på /prøve c) Er det andre ting du kan prøve? 2. Forbedre ressursbruken: a) Benytter jeg mine og andres tidsressurs på en smart måte? b) Hvilke av punktene under kan jeg tenke meg å tenke videre på /prøve c) Er det andre ting du kan prøve? å satse litt mindre på jobben å senke ambisjonene når det gjelder renslighet og ryddighet i hjemmet å redusere litt på egne fritidsinteressen å stille spørsmål ved barnas fritidsaktiviteter å redusere forbruket en anelse mindre reiser, ting, klær og andre eiendeler å se over hvordan jeg bruker tiden min og vektlegge mer tid til ting som er virkelig viktige, samt kvitte meg med "tidstyvene" (ting som tar tid, men ikke gir noe) å passe på å få nok av det som gir krefter og energi å fordele husarbeidet jevnt på hele familien å be andre om hjelp slekt, venner, naboer etc. å kjøpe tidsbesparende tjenester å senke ambisjonene vedrørende det å ha et attraktivt ytre å diskutere med arbeidsgiver om fleksitid / jobbe hjemmefra / kombinere foreldrepermisjon og deltid å stille spørsmål ved hvor mange venner og slektninger det er rimelig å rekke å ha omgang med å ikke sette i gang med nye tidkrevende prosjekter.. å takke nei til ting som tar mye tid

18 Arbeidsblad 7. Mine personlige tidsinitiativ. Ting jeg skal gjøre for å øke min og familiens tidsmessige velvære Jeg skal Jeg skal.. Jeg skal Jeg skal... Det er bedre å bestemme seg for noen få personlige ;dsini;a;v som det virkelig blir noe av, enn mange som det ikke blir noe av. Men, dersom du kommer på mange måter å forbedre din og din familiens ;dsmessige velferd på som ikke er ;dkrevende eller anstrengende, kan du skrive dem under.

19 Arbeidsblad 8. Eksempler på personlige tidsinitiativ små eller store konkrete ting en kan gjøre for å øke sin tidsmessige velferd. Jag skal stille spørsmål ved mine krav til meg selv på jobben Jeg skal roe ned og ta en mental pause i karrieren til Elsa er 6 år Jeg skal minne meg selv på det jeg faktisk har gjort på jobben, i stedet for å tenke på det jeg ikke rakk Jeg skal viktig-travelt-strukturere min liste over ting som må gjøres på ukesbasis Jeg skal ta lunsjpause hver dag Jeg skal legge igjen datamaskinen på jobben Jeg skal tenke: ingen tjener på at jeg møter veggen Jeg skal tenke: jorden går ikke under om ikke akkurat jeg tar hånd om dette Jeg skal aktivt velge bort møter jeg ikke vil gå på Jeg skal ta opp endringer i arbeidsplanen min med sjefen Jeg skal senest i mars ta opp deltid med sjefen min Jeg skal legge inn komme ajour-dager Jeg skal sett av tid til rutinearbeid Jeg skal stenge av lydsignalet som varsler om nye e-postmeldinger Jeg skal besvare e-post til bestemte tider Jeg skal ikke jobbe i helgene Jeg skal arbeide hjemmefra én dag i uka Jeg skal tenke at "dette kan jeg bruke mer tid på når barna er blitt større" Jeg skal sette opp en lapp på jobben: "barna er bare små én gang" Jeg skal ta en fridag hver 4. uke og være sammen med Ola Jeg skal holde av tomme kvelder til spontane ting med familien Jeg skal stenge av alle tanker om jobben når jeg er sammen med barna Jeg skal utsette eller forkaste planene om å pusse opp kjøkkenet Jeg skal ta initiativ til familieråd Jeg skal snakke med Ingrid om hvor mange aktiviteter i uka som er rimelig Jeg skal tenke noe positivt når jeg går inn dørstokken hjemme Jeg skal snakke med naboene om å samarbeide om henting og kjøring Jeg skal ikke se på TV alene Jeg skal be om betenkningstid før jeg svarer ja eller nei av typen "morsomt at du spør, jeg skal sjekke om jeg kan" Jeg skal sørge for et rimeligere arbeidsnivå Jeg skal redusere antall ting jeg er engasjert i Jeg skal bruke "GOOD ENOUGH" som et mantra Jeg skal senest 15/3 lage en liste over ting jeg opplever at jeg må gjøre, og stryke de tingene som er unødvendige Jeg skal ta initiativ til diskusjon om hvordan vi kan leve billigere og jobbe mindre Jeg skal slutte å irritere meg på at jeg ikke rekker å gjøre ting som jeg selv ikke kan eller orker å prøve å påvirke Jeg skal reflektere over mine tidstyver og hvordan jeg kan redusere dem Jeg skal lage en liste over energityver og energitilførere Jeg skal planlegge for å ha 2 TV-frie uker høst, vinter og vår Jeg skal se på TV maks. 4 timer i uka Jeg skal legge meg senest på hverdager Jeg skal redusere tiden jeg bruker på å sminke meg Jeg skal klemme Birgit minst én gang om dagen Jeg skal spørre Bertil om hvordan han har hatt det i dag innen ett minutt etter at vi treffer hverandre, og høre på svaret Jeg skal la Ulla snakke ferdig før jeg blir irritert eller forbannet Jeg skal gå bort mens Ulf ordner kjøkken, og ikke komme med kritikk i etterkant Jeg skal snakke om hva jeg setter pris på med barna og Len Jeg skal ta initiativ til diskusjon om hvordan vi skal finne et passende livstempo Jeg skal jobbe med å senke kravene til orden i hjemmet Jeg skal tilby meg å ta hand om skittentøyet

20 Diskusjonsspørsmål øvelsene 6, 7 og 8. Hvilke personlige tidsinitiativ har du/dere valgt? Hvor mange ikke-offentlige personlige tidsinitiativ har du/dere valgt? Finnes det andre måter utenom å fortelle til andre å holde forbedringsinitativet levende på? Hva mer kan en gjøre for å øke forutsetningene for at en virkelig tar tak i sine personlige tidsinitiativ og ikke glemmer dem?

Göteborg den 18. desember 2012. Karin C Ringsberg Professor, prosjektleder, redaktør Nordic School of Public Health NHV Göteborg

Göteborg den 18. desember 2012. Karin C Ringsberg Professor, prosjektleder, redaktør Nordic School of Public Health NHV Göteborg 1 Forord Innenfor rammen Nordisk ministerråds satsing, Globaliseringsinitiativet, og i delprosjekt nr. 4, er det blitt utarbeidet en nordisk modell for helsefremmende diskusjoner mellom foreldre og personer

Detaljer

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Depresjonsbehandlingen i emeistring består av 8 behandlingsmoduler og tar opp til 14 uker å gjennomføre. Hver modul består av å lese tekst

Detaljer

(1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1)

(1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1) (1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1) Innledning Deprimerte mennesker bebreider seg ofte for at de gjør for lite. De tenker at de ikke får til

Detaljer

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet skjemanr. SEKSJON 1. OPPVEKST 1 Er du mann eller kvinne? 2 Hva er din alder? (Ett tall i hver rute): Mann Kvinne År 3 Hva er mors og fars høyeste avsluttede

Detaljer

!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'

!##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$' !!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'! 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har

Detaljer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Forord

Detaljer

Styrking av barns selvfølelse og selvtillit via foreldrekurset Barnas Plattform

Styrking av barns selvfølelse og selvtillit via foreldrekurset Barnas Plattform Styrking av barns selvfølelse og selvtillit via foreldrekurset Barnas Plattform Prosjekt med Adopsjonsforum våren/høsten 2013 Birgit Semundseth Innledning: Som mental trener har jeg via foreldrekurset

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn Utgiver: Voksne for Barn, www.vfb.no, 2008 Forfatter: John Roald Pettersen Illustrasjoner: Antonia Ringbom Layout: Grafisk Form as Grafisk produksjon: Grafisk Form as Trykk:

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

«Jeg må få snakke med pappa når jeg har noe å si.»

«Jeg må få snakke med pappa når jeg har noe å si.» «Jeg må få snakke med pappa når jeg har noe å si.» Høring forslag om endring i straffegjennomføringsloven mv. (Kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn som pårørende av domfelte/innsatte mv.) Høringsuttalelse

Detaljer

Med parkinson i familien

Med parkinson i familien Med parkinson i familien Forord Innhold Når en i familien får parkinson, opplever mange familier at noe endrer seg. Sammen må familiemedlemmene finne ut av hvilke muligheter og utfordringer den nye situasjonen

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE MIN SMARTE IDÈ! SMARTERE ENERGI-KAMPANJEN 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FRAMDRIFTSPLAN FOR SMARTERE ENERGI PÅ TRE DAGER... 3 SMARTDAG 1... 3 SMARTDAG 2... 3 SMARTDAG

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Fokus Det travle menneskets guide til fokus, effektivitet og balanse i livet.

Fokus Det travle menneskets guide til fokus, effektivitet og balanse i livet. Fokus Det travle menneskets guide til fokus, effektivitet og balanse i livet. Heine Kolltveit 2.0 Coaching (2null.no) 1. utgave 1 Copyright med et smil Om du har kjøpt denne boken så oppfordrer jeg deg

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

tema / 3 PÅ TRENING Leker som kan brukes av trenere i alle idretter Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og Helsedirektoratet

tema / 3 PÅ TRENING Leker som kan brukes av trenere i alle idretter Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og Helsedirektoratet tema / 3 PÅ TRENING Leker som kan brukes av trenere i alle idretter Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og Helsedirektoratet PÅ TRENING Lekene kan brukes av trenere i alle idretter

Detaljer

ARBEID OG UTDANNING FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ARBEID OG UTDANNING FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ARBEID OG UTDANNING EN BROSJYRE FRA LIKEMANNSUTVALGET I FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 2007 Innhold: Muskelsyk på arbeidsmarkedet... 3 Arbeid og prioriteringer... 4 Få på plass hverdagen... 6 Analyser hverdagen...

Detaljer

søknad, CV og intervju

søknad, CV og intervju søknad, CV og intervju IKONER: denne brosjyren inneholder: Deltidsjobb? Julejobb? Fast stilling? 3 Hvor finner jeg jobbene? 4 Stillingsannonsen 5 Eksempel, jobbannonse 6 Telefonsamtalen 7 Curriculum Vitae

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Å studere samfunnet. Hva er sant? UTFORSK

Å studere samfunnet. Hva er sant? UTFORSK Dette innledningskapitlet handler om hvordan forskere går fram når de studerer samfunnet. Det dreier seg om hvor viktig det er å velge metoder som kan gi rimelig sikre svar, og ikke slå seg til ro med

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

å gjøre andre gode Fra læreplanen:

å gjøre andre gode Fra læreplanen: 6 Sosial kompetanse å gjøre andre gode Fra læreplanen: Eleven skal kunne forklare hva sosial kompetanse vil si, og gi eksempler på hvordan en selv kan bruke sosial kompetanse i møte med mennesker som er

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Min livsstil ung helse

Min livsstil ung helse ØF-notat 01/2015 Min livsstil ung helse Evaluering av et e-helseverktøy for elever i videregående skole av Tonje Lauritzen Vigdis Mathisen Olsvik ØF-notat 01/2015 Min livsstil ung helse Evaluering av

Detaljer

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer