Plan for lokalkunnskap og fiskeri. Storbukt skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for lokalkunnskap og fiskeri. Storbukt skole"

Transkript

1 Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole 2001/2002

2 INNHOLD: OVERSIKT OVER TILTAK BLI KJENT-TUR MATPRODUKSJON AV FISK FISKEFARTØY FISKEFARTØY FISKEREDSKAP KJENTE LOKALE FISKEARTER FISKERBONDENS ROLLE FØR OG NÅ LODDE OG SILDPRODUKSJON SIKKERHET PÅ SJØEN FISKEINDUSTRIEN OPPDRETT FISKE BÅTVETT DYRELIV ADOPSJON AV FISKER FORESTILLINGA: HAVET FJÆRA-EKSKURSJON STATISTIKK OVER FISKEMÅLTIDER MATOPPSKRIFTER Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 2 av 2

3 HVEM Alle Elever Personale Foreldre TIDS- PUNKT Alle elever Sept./okt. TEMA MÅL FAG August Bli-kjent tur - lære lokale stedsnavn - utforske naturen - aldersblanding, bli kjent - bruke kroppen Matproduksjon av fisk - lære om havets delikatesser - få opplevelser med å fiske - bruke barnas egne erfaringer med å fiske, matfavoritter 1. klasse Sept./ okt Fiskefartøy - lære om forskjellige fiskefartøy i forbindelse med turer i nærmiljøet 3. klasse Sept./ okt. Fiskefartøy - lære om forskjellige fiskefartøy Natur&miljø Samf.fag HENVISNINGER/ SAMARBEIDS- PARTNERE TIDSBRUK Norsk, natur Se tiltak 1 & miljø, Se aktivitetsplanen samf.fag, ku. Skolens og elevens & hå, Gym. valg 2-5 timer + Alle i personalet, 1 skoledag foreldre Norsk, natur Se tiltak 2 & miljø, matematikk, samf.fag, H. våg heimkunnsk Videregående ca 1 uke Ole K. Sara tilsammen Lokale fiskere Natur&miljø Se tiltak 3 Samf.fag,no Fiskere, foreldre, Kunst&hå Slektninger Se tiltak 4 1 dag Fiskere Foreldre Slektninger STIKKORD Bål Utforske naturen Samle inn materialer Evt. formingsarbeid Klassestatistikk om fiskemåltider Fisketur Mattilbereding Aldersblanding Felles samlingsstund Observere forskjeller, telle, Tegne, fortelle Tråler Kystfiskebåt Sjark Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 3 av 3

4 HVEM TIDS- PUNKT TEMA MÅL FAG TIDSBRUK 4. klasse Okt./ nov. Fiskeredskaper - lære om enkle knuter Kunst& håndverk, natur&miljø 2 timer HENVISNINGER/ SAMARBEIDS- PARTNERE Se tiltak 5 Adoptert fisker se tiltak16 STIKKORD Pålestikk Båtmannsknopp Åttetallsknuter Flaggstikk Alle elever Januar Kjente lokale fiskearter 2. klasse Februar Fiskebondens rolle Før og nå 3. klasse Februar / mars Lodde- og sildeproduksjon - bli kjente med lokale fiskearter som er viktige for vårt kosthold - lære om boforhold og redskaper før i tiden - lære om fiskebondens og kvinnens rolle i hjemmet og lokalsamfunnet - lære om loddefiske, mange fremmedfiskere - produksjon av lodde 3.klasse April Sikkerhet på sjøen - lære om sjøvettsregler og sikkerhetsutstyr 2. klasse Mars Fiskeindustrien - se og oppleve industrien som arbeidsplass betydninga for alle her i kommunen Natur&miljø samf.fag Norsk Ca 6 timer Samfunnsfag Norsk, kunst & håndv. 3-5 timer Samfunnsfag Nat.& miljøfag Bedrifts- Besøk + For- og etterarbeid Natur&miljø samf.fag Norsk 5 timer Se tiltak 6 Eksportutvalget for fisk, H.våg skole, Foreldre, fiskere Se tiltak 7 Se aktivitetsplanen Se tiltak 8 Se tiltak 9 Sei, sild, uer, kveite, torsk, hyse, lodde, laks - Aldersblanding - perspektivet før og nå arbeidsdeling kombinasjonsdrift bonde fisker Besøk North Capelin Havarivernsenteret, Kystnæringssenteret Se tiltak Klasse på bedriftsbesøk - 4. Klasse- se Foredling Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 4 av 4

5 HVEM TIDS- PUNKT TEMA MÅL FAG 2. klasse April / mai Oppdrett - besøke settefiskanlegg? Og oppdrettsanlegg 3. klasse Mai Fiske - lære å fiske fra kai,se og oppleve - prøve å skjære fisk - bli kjent med fiskens oppbygning 2. klasse Juni Båtvett - lære å ro - tur i fiskerihavna i H.våg observere 3. klasse Juni Dyreliv - lære om sjøfugler og havpattedyr - forskjell stand- og trekkfugler - lære om hekking Alle klasser Hele året Adopsjon av fisker - lære om en fiskers hverdag sesonger, ulike arbeidsoppgaver, redskaper besøk i klassen, besøk på båten TIDSBRUK Natur&miljø Samf.fag Norsk 1 dag timer Natur&miljø Samf.fag Norsk 1+ to ½ dag Natur&miljø Kroppsøving Samf.fag 1 dag + 2 timer Ntur&miljø Norsk, gym Kunst&hå Natur&miljø Norsk, kunst&hånd Samf.fag Jevnlig hele skoleåret HENVISNINGER/ SAMARBEIDS- PARTNERE Se tiltak 11 Nordkapp Sjøfarm V/Roger Skjeldnes Se tiltak 12 Lokale fiskere fiskefagskolen STIKKORD - ny næring i vekst - settefisk, mating, se på størrelse, fjerning av død fisk, sykdom Fiske med stang Fiskeutstyr, adferd på kai Obdusere fisk Redningsvest Se tiltak 13 Flytebrygga Vågen Park Båtvettsregler 2-3 voksne 1 robåt spisse Redningsvester Se tiltak 14 Museet H.våg skole Miljøvernkonsulent Se tiltak 15 Lokale fiskere Gjesværstappan/ Selvågen -økonomi? Størrelse, hekking, fam.forhold, egg, ernæring - dersom foreldre, slektninger i kl. - bør vurdere om klassen bytter fisker i løpet av småskolen (1-4) Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 5 av 5

6 HVEM Alle klasser Alle elever Alle i personalet Foreldre? TIDS- PUNKT TEMA MÅL FAG Hele året Musikk og drama - bli kjent med revy- og musikklivet i vår kommune - bruke sang som kom.middel - våge å stå på en scene - få etablert fast skolekor Juni Fjæra-ekskursjon - stimulere til gled over naturen - lære om tang, skjell, smådyr og planter - arbeid i aldersblandete grupper - bruke kroppen TIDSBRUK Musikk Norsk Kroppsøv. Kunst&hånd Hver måned Natur&miljø Kroppsøving Norsk 1 dag + 3 timer HENVISNINGER/ SAMARBEIDS- PARTNERE Se tiltak 16 Se aktivitetsplan- Felles saml. Gymal Musikkskolen Lokale revyartister Andre lærere Se tiltak 17 Se aktivitetsplanen Foreldre STIKKORD Lokale tekster samles i et hefte Skolekor Felles samlingergymsal, en gang pr. mnd. Forskj. turmål hvert år Forarbeid og etterarbeid i aldersbl. grupper Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 6 av 6

7 TILTAK 1 Tidspunkt: I løpet av 1 1 ½ første skoluka på høsten Buss henter oss ved skolen kl Buss henter kl Retur skolen? Hvor: 1. År: Tufjord 2. år: Falkebergbukta 3. År: Sarnes 4. År: Vika i Nordvågen Referanser til planer: Skolens aktivitetsplan Skolens og elevens valg satsingsområde Storbukt skoles fiskeriplan Mål: - elevene får anledning til å bli kjent på tvers av klassene, både andre barn og voksne - foreldre som har anledning til å være med, bli kjent med andre barn og personale enn bare i sin egen klasse - få utforske naturen, undre seg - lære lokale stedsnavn - bruke kroppen i terrenget, fysisk lek - samle inn materiale fra naturen som kan brukes i Kunst & Håndverk Fagintegrering: norsk, natur og miljø, samfunnsfag, kunst & håndverk, kroppsøving, matematikk (?) Utstyr på skolen: 4 kart over Magerøya må skaffes Klassesett: forstørrelsesglass 2 sorter i nat.&miljø-skap Plastbokser med skrukork m/ forstørrelsesglass i nat&miljø-skap Hover under trappa, adm.fløy Store grønne plastbøtter m/lokk (under trappa, adm.fløy) To vannkikkerter materialrom Førstehjelpsskrin - materialrom Forarbeid: Rektor sender ut brev til foreldre praktisk info om turen, invitasjon foreldre Rektor bestiler buss. Rektor avklarer hvor mange assitenter, sfo-personale med Klassestyrer: - samtale om turen i klassen - se på kart, hvor vi skal, stedsnavn langs reiseruta - hvordan reglene er når vi er på tur - dele ut oppgaver m.h.t. materialer som skal samles inn ( legge til rette innsamling: plastposer, bokser, bæreposer o.sv.) - evt. felles pølser, kosekasse (NB! 1. Klasse avklares om kosekasse 1. skoledag) Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 7 av 7

8 En privatbil med på turen i tilfelle noe skulle skje Mobiltelefon med dersom dekning Førstehjelpsskrin Ved til bål? (aviser, fyrstikker) Gjennomføring: Hver klassestyrer har hovedansvaret for sin klasse men alle er våre barn 1. Klasse alle assistenter som er med blir styrking for denne klassen (avklare på forhånd hvem som har ansvar for hvilke barn i 1.kl.) Før elevene slippes på bussen: opptelling klassevis klassestyrere På bussturen: - referere stedsnavn langs reiseruten over mikrofonen- kl.styrer 3. På turen: mest mulig fri aktivitet, utforsking, anledning til å bli kjent NB! Ingen elever har lov å gå lenger enn at de ser de voksne uten å si ifra. Etterarbeid: 1. og 2. klasse: - lager felles klassestekst om turen med hjem 3. og 4. klasse: - lager klassebok med egen tekst og tegning fra turen Repetere stedsnavnene bruke kart Bruke innsamlede materialer fra naturen studere dem, samtale - lage et formingsarbeid - årets første utstilling i hallen? Referanse til L-97 - hovedmomenter: 1. klasse: - bli sedde og høyrde i faste forteljerstunder. Få trening i å gi att i samanheng, greie ut, forklare og skildre (norsk) - få hjelp til å skrive ned noko dei seier eller fortel, og oppleve at det er samanheng mellom tale og skrift (tekstskaping) (norsk) - vinne erfaring med å sorterer gjenstander etter egenskaper som størrelse, form, tyngde og farge. Få håndtere et bredt utvalg av gjenstander som grunnlag for å oppdage og sette ord på forskjeller og likheter. (matematikk) - lære å kjenne geografiske namn på til dømes heimstaden, heimkommunen, heimfylket og landet som dei bur i eller som familien kjem i frå (samf.fag) - bli kjende med skulen og lære å kjenne nærmiljøet (samf.fag) - samle, sanse og bearbeide naturmaterialer og samtale om verdier som naturen representerer ( Kunst & håndverk) - samle og sortere ulike steinslag etter lett observerbare eigenskapar(natur&mi) - drive med leik og annan fysisk aktivitet for å utvikle evne til å godta seg sjølve og kvarandre (kroppsøving) - få høve til å vere kreative og gle seg over å vere i rørsle gjennom utforsking og utprøving av sine eigne føresetnader for rørsle (kroppsøving) - ta i bruk natur og nærmiljø så ofte som mogleg for å utvikle evna til på ulike måtar å ta seg fram i terreng og underlag av ulikt slag (kroppsøving) Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 8 av 8

9 TILTAK 2 Fagintegrering : Norsk, natur&miljø, matematikk, samf.fag og heimkunnskap. Mål : - Gi elevene erfaringer med den rikdommen våre fiskeressurser er - Få opplevelser med å fiske - Bruke elevenes egne erfaringer med fiske/ matfavoritter - Få erfaring med at fisk kan tilberedes på forskjellige måter Forarbeid : Snakk om ulike fiskesorter, se på plansjer. (plansjene finnes på skolen) Ta opp med elevene : - Fangsmetode, lina, juksa, garn. (de mest vanlige) - Hvordan bruker vi fangstmetodene, snakk litt om det vi skal bruke. ( juksa). - Etterarbeid av fisken, sløying, vasking, filetering, bearbeiding - Hva kan vi lage av fisken? I tillegg til at man snakker og finner ut av disse punktene kan det være aktuelt å føre statistikk med hvilke fiskemåltider elevene spiser i løpet av to uker. Dette for å bevisstgjøre nytteverdien av fisk som mat og det faktiske omfang av bruken i vårt nærmiljø. Denne statistikken anbefales å føres hver dag i to uker, benytt oppstarten på hver dag til å få denne ført, heng den synlig opp slik at elevene kan se på denne når de selv ønsker, som igjen kan føre til en samtale elevene imellom. Forslag til skjema ligger som vedlegg 1. Tidspunkt : I midten av september begynnelsen av oktober. Gjennomføring av tiltak : Fisketur : Storbukt skole har avtale med Honningsvåg videregående og fiskefagsskole om bruk av deres undervisningsbåt Ole K.Sara. Kontaktperson der er Egil Indal. (se liste over kontaktpersoner) Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 9 av 9

10 Forslag til gjennomføring av fisketur: Det anbefales at skolens elever deles inn i fire grupper,(ca. 15 elever i hver gruppe) dette av hensyn til sikkerheten om bord i båten. Færre elever gir større mulighet for læring om bord. Det bør gjøres avtale om at to grupper får dra på tur en dag og de neste to gruppene neste dag. Erfaringsmessig er en tur på ca. 2 timer å anbefale. Gruppene anbefales å være aldersblandet slik at de små lærer av de store, og de største elevene får mulighet til å bli mer ansvarsbevisste. De tre gruppene som er igjen på skolen lages det arbeidsprogram for, her kan det være en fordel av 1 og 2 klasse jobber sammen,og at 3 og 4 klasse får være sammen. Dette også av praktiske årsaker, slik at vi kan frigjøre flest voksne til å være med ut på sjøen. Det kan også være nyttig å legge inn litt frie aktiviteter og lek, spesielt på slutten av dagen. Skriv til foreldrene og forslag til arbeidsprogram for 3 klasse og 4 klasse ligger som vedlegg henholdsvis 2, 3. Forslag til organisering av tidligere fisketur ligger som vedlegg 4. Etterarbeid : Det anbefales at gruppene som har vært sammen på sjøen også får være sammen i etterarbeidet. Forslag : En dobbel- økt (2 skoletimer) benyttes til etterarbeidet, der gruppene er sammen. Aktivitet: Alle gruppene får forskjellige vinklinger å samarbeide om, tema er fiske. for eksempel : -Hva finnes i havet? -Hva finnes på sjøen, ulike båter? -Hvilken mat kan vi lage av fisken? -Hvordan er det på kaia? Her kan det lages veggavis, bildeserie, ulike formingsaktivitet med fokus på havet, som kan presenteres i utstillingsvinduer i byen. Fisken som er fisket skal benyttes, av praktiske årsaker har skolen erfart at det er gunstig å ta denne aktiviteten klassevis. Forslag til matretter som kan lages : -Kokt fisk på flatbrød -Fiskekaker -Fiskesuppe -Fiskegrateng -Ovnsrett med fisk - -Stekt fisk Oppskrifter på disse matretter ligger som vedlegg 5. På Storbukt skole har vi tradisjon for å ha felles samlingsstund. Den klassen som har ansvar for samlingsstunden i oktober anbefales å knytte tema opp mot dette tiltaket og legge denne etter turen. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 10 av 10

11 Utstyr : Redningsvester,skolen har egne. (ligger i kjelleren) Kniver skolen har egne. " Utstyr til tilberedning av fisken finnes på storkjøkkenet og hos sfo, hvor det kan lånes. Utstyr til formingsaktivitetene finnes i formingsskapene. Praktiske tips : Få avtale med Ole K.Sara i god tid. Send ut informasjon til foreldrene i god tid. Se over utstyr som redningsvester,kniver og fiskeutstyr. Del inn grupper Bestille busser til fisketurene. Ordne med film, hvis det er ønskelig med filming eller fotografering. Dersom veggavisen skal henges opp i byen gjør avtaler i god tid. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 11 av 11

12 TILTAK 3 I FISKERIPLANEN 1 KLASSE Fagintegrering: Samf.fag, natur og miljø, norsk, matematikk, musikk og kunst- og håndverk. Kontaktperson: Ivar Sagen, se liste over kontaktpersoner. Mål: - Lære elevene forskjeller på fiskefartøy. - Lære begreper,form og farge. - Øve oppmerksomheten og trene på å beskrive muntlig. Tidspunkt: September/oktober. Tidsbruk: Gjøres i forbindelse med turer på høsten der klassen skal gjøre seg kjent i nærmiljøet. Forarbeid: Samtale i klassen om hvilke båter elevene kjenner til. Hvordan ser disse båtene ut,- og hvorfor ser de slik ut? Forslag til sanger som trekkes med fra starten av er: - Ro ro til fiskeskjær,se vedlegg 6. - Båten og båra, se vedlegg 6. Gjennomføring av tiltak: Klassen går på tur i nærområdet for å se på de forskjellige fiskefartøyene som blir brukt her hos oss. Eksempel på steder elevene kan registrere slike båter er: - Småbåthavna - Stofi - Hordafor - Dypvannskaia - Havna Det elevene ser og registrerer på turene gir grunnlag for samtale etterpå i klassen. En samtale som tar for seg stedsnavnene i nærmiljøet, forskjellene på våre båter, se på ulike former, og bruken av forskjellige farger m.m. Elevene tegner båter, men de kan også lage sin egne båter av tre som blir utprøvd på vann ute. Etter at elevene har lært mer om båtene kan klassen gå en tur til ut i båtområdene. På denne turen får elevene med seg oppgaver knyttet til temaet. Oppgavene kan for eksempel være å telle en type båt,hvor finner vi de forskjellige båtene, osv. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 12 av 12

13 Utstyr: Bilder av forskjellige fiskefartøy, ligger som vedlegg 7. Maler av forskjellige fiskefartøy, beregnet til fargelegging, ligger som vedlegg 8. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 13 av 13

14 TILTAK 4 I FISKERIPLANEN 3. KLASSE Mål: Elevene skal bli kjent med forskjellige fiskefartøy som fisker hær i nærområdet. Konsentrere oss om typene: tråler, sjark og kystfiskebåt. Tidsbruk: 2 halve skoledager. Den første halve dagen brukes til teori i klasserommet, og den andre dagen bli brukt til besøk i en fiskebåtene. Tett samarbeid med foreldre \ besteforeldre. Ang. teorien: Utstyr: Se på størrelsen av de ulike båtene. Antallet på mannskap (arbeidsfordelinga). De ulike fiskeredskapene. Hvor og når fisker de ulike båttypene. Informasjon om båttypene. Bilder av båter og fiskeredskaper. Kart. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 14 av 14

15 TILTAK 4 I FISKERIPLANEN 3. KLASSE Mål: Tidspunkt: Tidsbruk: Stikkord: Lære om enkelte knuter høst \vinter for eksempel oktober \november. ca 1-2 skoletimer. pålestikk, båtmannsknopp, åttetallsknuter og flaggstikk. Hjelpemidler: kopi av knuter ligger i mappa om fis på kopirommet. Sperregarn. Fag: Aktiviteter: kunst og håndverk natur og miljø. Prøve ut knuter, event. få noen med tilknytning til klassen og demonstrere knutene. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 15 av 15

16 TILTAK 6 I FISKERIPLANEN KLASSE Fagintegrering: Natur og miljø, samfunnsfag og norsk Mål: Elevene skal lære å kjenne lokale fiskearter som er viktig for vårt kosthold og vårt nærmiljø. Tidspunkt: Januar Tidsbruk: Anbefalt: 3 undervisningstimer til stasjonsarbeid, ca. 1 dobbeløkt til framlegg i klassen. Forarbeid: Finne fram plansjer og utstyr. Plansjer på skolen. Det er egne permer med fakta opplysninger om ulike fiskeslag, for øvrig kan det innhentes info og materiell hos Eksportutvalget for fisk og internett. Oppslagsbøker finnes i biblioteket og i hylle, administrasjonsfløya. Henge opp plansjer i klasserommene, stimulere elevenes nysgjerrighet. Forberede elevene på gruppearbeid i klassene og presentasjon/ framføring. Dele elevene i grupper, aldersblanding. Gjennomføring av tiltak: Elevene deles inn i 4 grupper, aldersblanding, hver klassestyrer ansvarlig for en gruppe. Hver klasse arbeider med 2 forskjellige fiskeslag. Anbefalt fiskeslag: sei, sild, uer, kveite, torsk, hyse, lodde og laks. Samtale om fiskesortene, se på forskjeller og likheter. Ha bøker og bilder tilgjengelig. Lærer legger fram enkel teori kunnskap om fiskesortene for elever. Forslag til aktiviteter for elevene: Etterarbeid: - Tegne og male fisk. - Klippe ut fisk av ukeblader, artikler etc. - Skrive opp fiskesortene. - Utforme fisk i forskjellige materialer som for eksempel, plastelina, papir, cernitleire. - lage akvarium av fiskesortene. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 16 av 16

17 Det anbefales at etterarbeidet foregår i klassene og at hver gruppe (fra klassene) presenterer sine fiskeslag for de andre i klassene. Det kan også være lurt at man her en blank veggavis montert i klassene hvor gruppene får montere opp sine egne ting etter hvert som de har lagt det fram for klassen. På denne måten kan elevene over en periode få mulighet til å berarbeide gruppearbeidet og det de har lært. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 17 av 17

18 TILTAK 7 I FISKERIPLANEN 2. KLASSE Fagintergrering: Samfunnsfag,norsk,kunst og håndverk Mål: - Lære om boforhold og redskaper før i tiden. - Lære om fiskerbonden og kvinnens rolle i hjemmet og i lokalsamfunnet. Tidspunkt: I løpet februar. Tidsbruk: Sett av 2 uker til prosjektet, - 3 timer til forarbeid (innkl.museumsbesøk) - 3 timer til gjennomføring av tiltaket - 2 timer til etterarbeid Forarbeid: Samtale om hva prosjektet går ut på,hva vet elevene fra før innen dette temaet. Elevene blir gjort kjent med gruppearbeidet de skal ha når de kommer tilbake fra museumet,de ulike emnene er delt ut til gruppene. Besøke museumet og bli bedre kjent med noen av forholdene som skal jobbe med innen tiltaket. Trekke inn ressurspersoner (besteforeldre eller andre eldre) der det er mulig. Gjennomføring av tiltak: Gruppearbeid: Elevene er delt inni 4 grupper som jobber med emnene: - boforhold - redskaper (på land og vann) - fiskerbonden - kvinnens rolle i hjemmet og lokalsamfunnet. Elevene skriver og tegner det de har lært om de forskjellige emnene de har jobbet med gjennom hele tiltaket. Kan gjerne bruke tidsskrifter og gamle bøker for å klippe ut bilder i. Viktig å ha faktabøker tilgjengelig gjennom denne prosessen slik elevene kan hente hjelp. Elevene presenterer gruppearbeidet for hverandre i plenum klassen. Etterarbeid: Kunst og-håndverksaktivitet. Forslag til aktivtet kan være - tove mus,kyllinger eller lignende - lage hver sin jukse Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 18 av 18

19 Stikkord: - Perspektivet før og nå. - Arbeidsdelinga på gården. - Kombinasjonsdrift før og nå. - Redskaper, på land og vann. Samarbeidspartnere: Nordkappmuseumet, besteforeldre, foreldre, historielaget, eldrerådet Kontakt museet i god tid for å avtale tidspkt. for besøk, klargjør hvilke emner som skal jobbes med og hvilken tidsepoken det er snakk om. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 19 av 19

20 ! TILTAK 8 3. KLASSE Kontaktbedrift: Hordafor / North Capelin Fagintegrering: Samfunnsfag, Natur- og miljø, Norsk, matematikk Mål: - få kunnskap om lodda som fiskeslag - bli litt kjent med lodde- og sildeproduksjon - få noe forståelse for betydninga av fremmedflåte som leverer fisk i Honningsvåg - hvor blir fisken sendt, hva brukes den til Tidspunkt: februar / mars Tidsbruk: 6-10 skoletimer Gjennomføring: Bør gjøres fortløpende i løpet av en uke Forarbeid i klasserommet: Lodda som fiskeslag + fremmede fiskefartøyer i havna, lage spørsmål til bedriftsbesøk på Hordafor 2 skoletimer Bedriftsbesøk: 60 minutter X Klassen bør deles i to grupper Noen fra bedriften forteller om produksjonen 15 minutter Omvisning på bedriften 30 minutter Spørsmål fra elevene til den som har vist rundt forberedte Spørsmål Etterarbeid: Gruppearbeid 4 grupper. 2 skoletimer Forslag til tema: Produksjonen i fabrikken, fremmed fartøyer, Hvor sendes fisken, hva brukes den til, skiftarbeid Presentasjon i klassen gruppene presenterer for hverandre. 1-2 skoletimer Utstyr: Bilder av forskjellige fiskefartøy som vedlegg 7 Fiskeplansjer av lodde og sild Verdenskart Fangstredskaper se kasett på materialrommet Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 20 av 20

21 Stikkordliste til bedriften: - hvem leverer fisk her hvor er den fisket - hvordan får dere fisken i land fra båtene - hva skjer med fisken inne på fabrikken - forskjellige arbeidsoppgaver på bedriften - hvem jobber her, utdannelse - arbeidstid helkontinuerlig drift - lønn, helt enkelt - hvem bestemmer på bedriften - hvordan fraktes fisken herifra og hvor sendes den Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 21 av 21

22 " # TILTAK 9 I FISKERIPLANEN 3.KLASSE Fagintegrering: Natur- og miljø, samfunnsfag,svømming, kroppsøving og norsk. Kontaktbedrift: Sikkerhetssenteret.. Mål: -bli oppmerksom på alle farene på sjøen og hva vi kan gjøre for å unngå at ulykker skjer / lære hva vi skal gjøre når ulykken er ute. -bli bevisstgjort hva som skjer på Sikkerhetssenteret og hvilken betydning det har for vår kommune. - Gi barna trygghet på at det er et system som tar vare på de som jobber ute på sjøen Tidspunkt: Februar / Mars. Tidsbruk: Anbefalt 8 skoletimer. Forarbeid: Les gjerne en historie om et båtforlis eller liknende for barna, eller fortell dersom du kan en historie om dette emnet Samtale i klassen der elevene forteller det de vet om sikkerhet til sjøs. Hva bør man gjøre / ikke gjøre? Snakk sammen om redningsvester, redningsflåter etc. Hva gjør man for å unngå ulykker til sjøs? Se Båtvett tiltak 13 Hva gjør man dersom ulykken er ute? Deretter tar vi med oss redningsvester til svømmetimen og lager ulykker etc. Øver oss i å flyte, prøver å svømme med dem på osv. Her kan man godt prøve å få assistanse fra folk på sikkerhetssenteret dersom de har tid. De kan sikkert masse om dette. Gjennomføring av tiltak: Vi avtaler med Sikkerhetssenteret og får komme på besøk til dem. Aller helst bør vi få komme på besøk og se når de har øvelse sånn at det blir litt action og ikke bare tørrprat. I tillegg må selvsagt en av de ansatte fortelle oss litt om bedriften og hva de gjør og gjerne litt om sikkerhet til sjøs også. Etterarbeid: Elevene jobber i grupper med å skrive og tegne noe av opplevelsene de sitter igjen med. Dette presenterer de for de andre i klassen. Læreren kan også gi forskjellige oppgaver til de forskjellige gruppene slik at alle presenterer ulike emner. Lag gjerne skuespill og dramatisering. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 22 av 22

23 $ TILTAK 10 I FISKERIPLANEN 2.KLASSE Fagintegrering: Natur- og miljø, samfunnsfag, matematikk og norsk. Kontaktperson: Bjørn Ronald Olsen, Storbukt fiskeindustri (Stofi). Samarbeidspartnere og ressurspersoner kan også være foreldre som jobber på Stofi. Mål: - Se og oppleve industrien som arbeidsplass, få innblikk i de forskjellige arbeidsoppgavene. - Bli bevisstgjort fiskeindustriens betydning for vår kommune. Tidspunkt: Mars. Tidsbruk: Anbefalt 5 skoletimer. Forarbeid: Samtale i klassen der elevene forteller det de vet om Stofi. Hvem jobber der, og hva gjør de der? Hva vet elevene om det som skjer med fisken når den kommer på land? Hvordan og hvorfor salter man fisken? Ut fra disse spørsmålene vil en tenne nysgjerrigheten hos elevene før bedriftsbesøket. Elevene kan kanskje få med seg ulike oppgaver som de skal ha fått svar på før de forlater bedriften. Eksempel på slike oppgaver kan være: Hvor mange som jobber her (menn/kvinner),hvorfor salter de fisken, hvor sender de fisken, hva brukes saltfisk til, hvilken fiskesort er det som blir salte m.m. Gjennomføring av tiltak: Klassen går på besøk til bedriften. Her vil en av de ansatte ta elevene med på omvisning for å vise hva arbeidet på Stofi består i. Den ansatte på bedriften har ansvaret for gjennomføringen som på forhånd er planlagt i samråd med læreren. Etterarbeid: Elevene jobber i grupper med å skrive og tegne noe av opplevelsene de sitter igjen med etter bedriftsbesøket. Dette presenterer de for de andre i klassen. Læreren kan også gi forskjellige oppgaver til de forskjellige gruppene slik at alle presenterer ulike emner. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 23 av 23

24 TILTAK 11 I FISKERIPLANEN 2.KLASSE Tidspunkt: I løpet av april mai Mål: Besøke settefisk- og oppdrettsanlegg. Få oppleve og se på gangen i prosessen fra setting til fisk. Oppleve en ny næring i kommunene i positiv vekst. Hvor: Anlegget F. H. Falk, hvor det måtte befinne seg. Sarnes? Samarbeidspartnere og ressurspersjoner: Leder ved annlegget og andre som jobber der. Foreldre som måtte ønske å være med. Tid: En hel skoledag, 4-5 t. Hele klassen, 2-3 voksne. Legges opp som en turdag. For- og etterarbeid i klassen, 2-3 skoletimer. Fag: N&M, samfunnsfag, norsk. Stikkord: Lære og se på oppdrett som ny næring. Mating, se på størrelse, ta på fisk, fjerning av død fisk, sykdom, medisinering. Praktisk gjennomføring: - Bruke hele dagen som en tur dag. - Bruke båt for å komme ut til anlegget. - Dra ut med ca. 8 elever om dagen, de andre gå på tur i fjæra og området rundt. Bytte på. - Flott å fiske rundt oppdrettsopplegget. Ta med fiskeutstyr. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 24 av 24

25 TILTAK 12 I FISKERIPLANEN 3. KLASSE Tidspunkt: mai Mål: Lære og fiske med stang fra kai. Fiskestang kan brukes på flere fiskeplasser alt etter krok. Bli kjent med fiskens oppbygging. Tidsbruk: 1 hel skoledag + 2 halve skoledager. Praktisk gjennomføring: - En halv skoledag brukes til forberedelser og motivering for fisketuren. - Se på fiskeutstyr og gjennomgå adferden på kaia neste dag. - En hel skoledag på fisketur på fergekaia. - Neste skoledag brukes halve dagen til å obdusere fisken elevene selv har fisket. Utsyr: Redningsvester Fiskestenger Fiskekniver Bok: fiskene i farver Fag: Natur& miljø Samf.fag. Norsk Samarbeidspartere: Lokale Fiskere Fiskerfagskolen Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 25 av 25

26 TILTAK 13 I FISKERIPLANEN 2. KLASSE Tidspunkt: i løpet av juni. Mål: Lære å ro- få prøvd seg i båt, starte pent og forsiktig sammen med erfaren voksen. Lære reglene for god båtvett. Lære bruken av/ bruke redningsvest. Hvor: vågen, området ved flytebrygga. Samarbeidspartnere og ressurspersoner: Erfarne voksne som kan ro, og som behersker båt. Foreldre og besteforeldre. Tid: Fag: Min. en hel skoledag, 4-5 t. Hele klassen med 2 voksne(min. helst 3). Bruke dagen som en turdag. Forarbeid på skole helt nødvendig. Snakke om båtvettreglene. Min. 2 t.(obs, klarere med foreldre om detter er viktig, det kan være noen som kan reagere på dette og som ikke ønsker at deres barn skal være med på dette). N & M, kroppsøving. Stikkord: Båtvett, redningsvester, om bord- i land stigning, fortøyning. Praksis gjennomføring: Trenger en god og stabil båt. Spisse med plass til 3-4 pers. Redningsvester til alle, her ønsker vi at skolen kan disponere et klassesett på 25. Ro med 2-3 omgangen. Bytte på å ro, hvordan vi da forholder oss i båten. Husker de båtvettreglene? De som ikke ror, venter på tur, rusler rundt og ser på bryggene, kaiene og hele Vågen området sammen med de andre voksne. Er det flott ute så spiser vi maten vår i parken. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 26 av 26

27 TILTAK 14 I FISKERIPLANEN 3. KLASSE Tidspunkt: vår (mai/juni) Mål: Lære om sjøfugler og kjenne til havpattedyr som finnes i vårt nærmiljø. Hvilke fugler er strand- og trekkfugler. Hekking. Tidsbruk: 3 dager. Praktisk gjennomføring: - Jobbe teoretisk i klasserommet med sjøfugler og havpattedyrene. - Bli kjent med disse dyrene når det gjelder: størrelser, hekking, familieforhold, egg, reiseruta og ernæring. - Bruke 1,5 skoledag til forberedelser, 1 dag på ekskursjon til Gjesværstappan eller til Valan (Selvågen), og 0,5 dag til etterarbeid. Utstyr: - Redningsvester - Kikkert - Forstørrelsesglass Bøkene: Fag: livet i fjæra og fugleboka - Natur & miljø - Norsk - Kunst- og håndverk - Kroppsøving Samarbeidspartnere: - Museet - Miljøvernleder - Honningsvåg skole Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 27 av 27

28 TILTAK 15 I FISKERIPLANEN ALLE KLASSER Tidspunkt: Jevnlige møter gjennom hele året, avhengig av de forskjellige sesongene for fiskeren. Mål: Elevene skal få innblikk i en fiskers hverdag. De forskjellige sesongene. De ulike arbeidsoppgavene ombord. Bli kjent med redskapene som brukes på den adopterte båten. Få besøk av fiskeren i klasserommet, og elevene besøke båten. Fag: Natur- og miljø Norsk Samfunnsfag Kunst- og håndverk. Samarbeidspartnere: Lokale fiskere. Stikkord: Bruke foreldre eller andre slektninger i klassen. MÅ VURDERES OM KLASSENE SKAL BYTTE FISKER I LØPET AV SMÅSKOLEN. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 28 av 28

29 % &#& Teaterforestilling i fire akter TILTAK 16 ALLE KLASSER Fagintegrering: norsk, drama, musikk, kunst & håndverk, N&M, matematikk, samfunnsfag. Mål: - Målet vårt var å kombinere skolens satsningsområde og den lokale fiskeriplanen. Skolens satsningsområde er musikk/drama, og i fiskeriplanen er det et eget punkt som omhandler dette. Skolen har i to år drevet skolekor og hadde lyst til å gjøre noe mer ut av dette, for eksempel lage en forestilling. For å kombinere noen av skolens mål fant vi ut at innholdet i forestillinga skulle handle om havet siden dette er et prioritert tema i skolens virksomhetsplan. Aldersblanding, for å la hele elevgruppa bli kjent med hverandre og å styrke skolemiljøet. Temaarbeid, tverrfaglig arbeid. Prosessorientert skriving Positivt selvbilde i forhold til å opptre. Tidspunkt: Hele skoleåret, med en intensiv periode i februar og mars. Tidsbruk: ca 1 time i uka med skolekor hele året igjennom, og variert tidsbruk i forhold til alderstrinn når det gjelder tekstskaping. Vi jobbet mange timer hver uke med drama og skuespill, maling, sang og musikk i februar og mars, men det er vanskelig å anslå et nøyaktig tall. Forarbeid og gjennomføring: - Fellesmøter / idèmyldring med alle lærerne, der vi diskuterte tilpasset og justerte planene underveis. - Idèmylding i klassene. - Tekstskaping individuelt eller gruppevis i klassene og bearbeiding av tekstene fra lærerne. - Elevene valgte selv å bli med i en av fire aldersblandede grupper. Gruppene jobbet med forskjellige deler av forestillinga. Vi jobbet knallhardt hele mars. ( se vedlegg 1) Vi lagde kostymer på skolen og i tillegg fikk vi hjelp fra foreldrene. Vi hadde en egen kulissegruppe som hovedsakelig stod for utsmykkingen av scenen Vi lånte inn lyd, lys og musikk fra Nordkapp kulturskole. Noen foreldre hjalp til med å sminke aktørene. Vi hadde 4 gjennomkjøringer av alle fire aktene, med lyd lys og full pakke. Vi hadde en forestilling for foreldre, søsken og slekt og venner på ettermiddagstid 21. Mars ( vedlegg 2). Dagen etter hadde vi premierefest, med is, brus, og video av forestillinga. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 29 av 29

30 Utstyr: - Formingsmateriell, sminke, kostymer, piano og gitar, trommer, lyskastere, og sikkert mye, mye mer. Praktiske tips: Skriv ned alle tanker, idèer, avtaler og liknende i en egen forestillingsbok. Deleger mest mulig ansvar. Involver foreldrene så tidlig som mulig. Lei inn ekstern kompetanse. Gi informasjon til foreldre og andre involverte underveis. Ha flere enn en forestilling. F.eks. innviter andre skoler til forestilling på dagtid. Samarbeid med SFO. Gi dem skikkelig informasjon. Dokumenter virksomheten kontinuerlig. Skap blest omkring forestillinga. Aviser, Radio, Plakater etc. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 30 av 30

31 ' TILTAK NR. 17 Tidspunkt: Hvor: Mål: 1. halvdel av juni Buss henter oss ved skolen kl Retur / henting kl tilbake til skolen ca. kl år: Skipsfjorden 2. år: Kobbhulldalen 3. år: Skarsvåg 4. år: Kåfjord - stimulere elevenes glede ved å være ute i naturen - elevene skal få utforske fjæra lære navn på tang, skjell, smådyr, planter - dele elevene i aldersblandete grupper for å bli bedre kjent på tvers av klassene lære av hverandre, ta hensyn - bruke kroppen i terrenget, fysisk lek Fagintegrering: natur- og miljøfag, kroppsøving, norsk Forarbeid: Tidsbruk: - infobrev til foreldre om turen, evt. timeplanendringer + bussbestilling rektor - dele elevene inn i aldersblandete grupper - forberede faglig opplegg: med motivasjon, gjennomføring av tur, etterarbeid lærerne fordeler planleggingsansvar i god tid før turen - skaffe fram utstyr som skal tas med på turen: forstørrelsesglass, hover, oppbevaringsbokser med forstørrelsesglass, evt. plastbokser, plastbøtter, plastposer, bøker for å finnenavn på arter, førstehjelpsskrin, ved? m.m. - innkjøp av felles pølser av kosekassene? 1 skoletime i aldersblandete grupper faglig forarbeid før turen Elevene får oppgaver de skal utføre mens de er på tur knyttet til livet i fjæra: tang, tare, smådyr, skjell, planter, evt. fugler? Turen: 1 skoledag Etterarbeid: ei dobbeløkt 2 skoletimer i aldersblandete grupper dagen etter tur - artsbestemme noe av det de fant, studere i mikroskop - tegne / fortelle fra turen Turen gjennomføring: Faglig arbeid i aldersblandete grupper først Bål felles spising Fri aktivitet Etterarbeid: Organisering av etterarbeidet over to dobbeløkter p.g.a. to mikroskoper- gjøres i løpet av en dag. Ei dobbeløkt før mat og ei dobbeløkt etter mat. De gruppene som ikke bearbeider turen faglig matematikkopplegg Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 31 av 31

32 mest mulig selvinstruerende. Matematikklærer for hver klasse forbereder dette. 1. klasse noe bokarbeid + spill. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 32 av 32

33 VEDLEGG 2A Matrett Kokt Fisk Tirsdag Onsddag Torsddag Fredag Manddag Tirsdag Mandag Onsdag Torsdag Fredag Fiskegraten Fiskesuppe Fiske- Kaker Stektfisk Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 33 av 33

34 VEDLEGG 2B Fiskesuppe : Kok kraft av fiskebein eller bruk suppepose som basis. Beregn et stykke fisk pr. elev. Tilsett grønnsaker, gulrøtter,kålrabi,poteter og purreløk. Fiskegrateng ( pr. 4 barn): Beregn ca. 1 fiskefilet pr. 4 barn 2 dl. Kokt makaroni Hvit saus 2 egg, stivpiske eggehvitene 2 eggeplommer has i hvitsausen Krydder Strøkavring Ha eggene i hvitsausen sammen med makaroni og fisk, rør forsiktig inn eggehvitene. Fyll i form,strø kavring over Stekes ved 200 grader i ca minutter. Ovnsrett av fisk (4 personer): 1 purreløk 1 beger lettrømme 2 fiskefileter Ost Legg fisk,purreløk,rømme og krydder lagvis, strø ost over. Stekes i form i ovn ved 200 grader ca. 25 minutter. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 34 av 34

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

Aktivitetsopplegg for 1. Trinn 2016/2017

Aktivitetsopplegg for 1. Trinn 2016/2017 Aktivitetsopplegg for 1. Trinn 2016/2017 Her er en oversikt over de oppleggene vi kommer til å satse på i høst. Det er mulig å melde seg på flere opplegg selv om de krasjer, siden det kan hende at det

Detaljer

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom Februar I februar skjer det litt av hvert og vi starter opp med et nytt prosjekt! Dette kommer vi nærmere inn på etter vi forteller om hvordan vi har hatt det i januar. Januar har vært en oppstartsmåned

Detaljer

MOSEBARNA MAI 2016 Mål: La barna få erfaring og kunnskap om dyr og planter ved sjøen

MOSEBARNA MAI 2016 Mål: La barna få erfaring og kunnskap om dyr og planter ved sjøen Tema: MOSEBARNA MAI 2016 Mål: La barna få erfaring og kunnskap om dyr og planter ved sjøen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 18 2. Tur 3. 4. 5. Kristi Himmelfartsdag 6. Planleggingsdag Uke nr

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN Saksliste: - presentasjon av lærere - rektor har ordet - helsesøster har ordet - informasjon fra SFO - generell informasjon, forventninger og rutiner - evt. - Vi deler

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Mål: La barna få erfaring og kunnskap om dyr og planter ved sjøen

Mål: La barna få erfaring og kunnskap om dyr og planter ved sjøen Tema: Livet i fjæra Spurvene APRIL 2016 Mål: La barna få erfaring og kunnskap om dyr og planter ved sjøen Uke nr 14 (4-8.4) Uke nr 15 (11-15.4) Uke nr 16 (18-22.4) Uke nr 17 (25-29.4) Mandag Tirsdag Onsdag

Detaljer

PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 45-47

PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 45-47 PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 45-47 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA: KUNST OG KULTUR PRAKTISK INFORMASJON: Vi er ferdig med nasjonale prøver. Vi kommer til å ha gangeprøve hver fredag.

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Maurtua Høsten 2016 Innhold 1. Innledning s 3 2. Maurtua høsten 2016 s 4 - Personalet og barnegruppa s 4 - Uka på Maurtua s 5 - Våre temaer og mål for

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

Tema: Den levende skogen Spurvene SEPTEMBER 2016

Tema: Den levende skogen Spurvene SEPTEMBER 2016 Tema: Den levende skogen Spurvene SEPTEMBER 2016 Uke nr 36 (5-9.9) Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen Mandag Tirsdag

Detaljer

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 1. klasse 2015-2016

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 1. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 2 timer Lærere: Lillian H. Iversen og Grethe Marie Minnesjord Læreverk: Gaia start, Gyldendal. Aktivitetsbok: Natur og samfunnsfag for 1. og 2. trinn. Nettstedet: http://mml.gyldendal.no

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram Tema: Elevgruppen besøker en arbeidsplass der engelsk blir brukt som arbeidsspråk.

Detaljer

HALVÅRSPLAN - Våren 2016

HALVÅRSPLAN - Våren 2016 HALVÅRSPLAN - Våren 2016 Uke Tema Satsningsområde og beskrivelse Kompetansemål Januar Uke 1 Vennskap Sosial kompetanse. Denne uken har vi fokus på vennskap og hva en god venn er. Vi skal legge vekt på

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE VÅEN 2010

HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE VÅEN 2010 HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE VÅEN 2010 ELLINGSØY BARNE- OG U NGDOMSSKOLE Kontaktlærer: Bjørg Hadland Slotsvik Assistent: Jenny-Kristin Utvik GENERELL INFORMASJON Vi vil arbeide med å få et godt klassemiljø.

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

Tema: Livet i fjæra Mål: La barna få erfaring og kunnskap om dyr og planter ved sjøen

Tema: Livet i fjæra Mål: La barna få erfaring og kunnskap om dyr og planter ved sjøen Tema: Livet i fjæra MAI 2015 Mål: La barna få erfaring og kunnskap om dyr og planter ved sjøen Mandag Uke nr 19 4 Turdag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8. Fellessamling fremføring for Mosebarna og

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

LOKALPLAN FOR SKARPSNO

LOKALPLAN FOR SKARPSNO LOKALPLAN FOR SKARPSNO 2015 2016 MÅLOMRÅDE 1. FYSISK AKTIVITET OG LEK Gjennom tilrettelagte fysiske aktiviteter og lek skal elevene videreutvikle sine grunnleggende ferdigheter faglige og sosialt og gis

Detaljer

Hvordan jobber vi på avdelingen:

Hvordan jobber vi på avdelingen: Regnbuen 2017 2018 På Regnbuen er det 18 barn mellom 3 og 4 år. Flere av disse har gått sammen i fjor, men noen er nye. Vi er fem voksne på avdelingen, men tre er på jobb samtidig. Bjørg og Inger- Sissel

Detaljer

Grindvold skole. Arbeidsplan for 8.trinn. MÅL I PERIODEN METODE GJØRES HJEMME TIL ; Matematikk. -tavleundervisning Eleven skal :

Grindvold skole. Arbeidsplan for 8.trinn. MÅL I PERIODEN METODE GJØRES HJEMME TIL ; Matematikk. -tavleundervisning Eleven skal : Uke:13 og 14 Info: * Det vil bli gjennomført utviklingssamtaler i denne perioden * Fremføring av engelskprosjekt Australia * Fremføring av musikkprosjekt tirsdag uke 14 * Tur til biblioteket fredag 3.

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på egne

Detaljer

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015 Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015 «Høsten den kommer, bladene faller ned, fuglene flyver, de drar så langt av sted. Vi må ta votter på, regnet faller

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for Bølgen Høst Et barn. er laget av hundre. Barnet har hundre språk. hundre hender. hundre tanker

Ask barnehage. Grovplan for Bølgen Høst Et barn. er laget av hundre. Barnet har hundre språk. hundre hender. hundre tanker Ask barnehage Grovplan for Bølgen Høst 2017 Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte

Detaljer

Satsningsområde høsten Antall, rom og form Maurtua Barnehage, avdeling Knøttene Geitekillingen som kunne telle til ti

Satsningsområde høsten Antall, rom og form Maurtua Barnehage, avdeling Knøttene Geitekillingen som kunne telle til ti Satsningsområde høsten 2016-09-12 Antall, rom og form Maurtua Barnehage, avdeling Knøttene Geitekillingen som kunne telle til ti Geitekillingen som kunne telle til ti et telleeventyr av Alf Prøysen. Hovedsatsningsområde

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

Månedsplan oktober. Først vil vi takke for godt oppmøte og gode innspill på foreldremøte tirsdag 24. september:)

Månedsplan oktober. Først vil vi takke for godt oppmøte og gode innspill på foreldremøte tirsdag 24. september:) Månedsplan oktober Først vil vi takke for godt oppmøte og gode innspill på foreldremøte tirsdag 24. september:) September har vært en fin måned og vi ser at barna begynner å bli trygge og godt kjent med

Detaljer

Skolefritidsordningen ved Olsvik Skole

Skolefritidsordningen ved Olsvik Skole OLSVIK SKOLE -SFO- Årsplan 2015-2016 Skolefritidsordningen ved Olsvik Skole 1 Årsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i Bergen kommunes overordnede felles mål for SFO(Håndbok og vedtekter), og i tråd

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Mål: La barna få erfaring og kunnskap om dyr og planter ved sjøen

Mål: La barna få erfaring og kunnskap om dyr og planter ved sjøen Tema: Livet i fjæra JUNI 2015 Mål: La barna få erfaring og kunnskap om dyr og planter ved sjøen Mandag Uke nr 23 1 Tirsdag Onsdag Torsdag 2 3. 5 Formingsaktivitet og språk Barna må leveres til kl 0900

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

SMARTcamp! Hvordan gjennomføre en SMARTcamp?

SMARTcamp! Hvordan gjennomføre en SMARTcamp? SMARTcamp! SMARTcamp kan inngå som 1 av de 5 Regnmakeraktivitetene som må gjennomføres før skolen blir en Regnmakerskole. Ved å ta i bruk SMARTcamp som aktivitet slår man to fluer i en smekk, nemlig å

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Nyhavnsveien 4 5042 Bergen 55 95 17 70 nyhavn@kidsabarnehager.no www.kidsabarnehager.no Innhold Dette er et tillegg til årsplan 2016-2017 som gjelder for høst

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: September - november2015

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: September - november2015 PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: September - november2015 PERIODENS FAGOMRÅDER: NÆRMILJØ OG SAMFUNN: - Bli trygge på seg sjølv, vaksne og barn i barnehagen - Bli kjent

Detaljer

Ukeplan 6B Uke

Ukeplan 6B Uke Ukeplan 6B Uke 49-50 INFO: Flott innsats fra begge 6. klassene på morgensamlingen! Å lage en morgensamling tar tid og annet fagarbeid må vike noen timer, men elevene får trent seg i samarbeid og kunne

Detaljer

Våren. Elvland naturbarnehage

Våren. Elvland naturbarnehage Våren 2010 ( Elvland naturbarnehage LITT OM... ELVLAND BARNEHAGE: Våren 2010 går det 42 barn i barnehagen i alderen 1-6 år. Vi har en base for barn under 3 år og en base for barn over 3 år. Vi bruker naturen

Detaljer

Den lille røde høna. Folkeeventyr

Den lille røde høna. Folkeeventyr Side 1 av 5 Den lille røde høna Folkeeventyr Det var en gang en flittig liten rød høne. Hun bodde på en gård med en lat and, en lat katt og en lat gris. En dag da den lille røde høna gikk omkring og lette

Detaljer

Halvårsplan for 2. klasse høsten 2010

Halvårsplan for 2. klasse høsten 2010 Halvårsplan for 2. klasse høsten 2010 Ellingsøy barne- og ungdommsskole. Kontaktlærer: Judith Artamendi Volsdal Generell informasjon: De to største fagene i 2.klasse er norsk og matematikk. Når det gjelder

Detaljer

Studieplan for 7. trinn

Studieplan for 7. trinn Studieplan for 7. trinn Uke 42, 43 og 44 Navn: SPESIELT. UKE 42: Tirsdag: Prøve i matematikk kap. 1 «Tall». Torsdag: DKS «Flying Start» Møt opp til vanlig tid på skolen! Vi blir kjørt til Flymuseet med

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

Danilieius 2 år Mandag 9/10

Danilieius 2 år Mandag 9/10 MÅNEDSPLAN KONGLEBO oktober 2017 Mandag 2/10 (hver dag) Danilieius 2 år Mandag 9/10 (hver dag) Tirsdag 3/10 Tirsdag 10/10 Onsdag 4/10 FISKEPINNER/POTETMOS Onsdag 11/10 Laks, pasta, rømme Torsdag 5/10 Turdag

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for Virvel. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på

Ask barnehage. Grovplan for Virvel. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på Ask barnehage Grovplan for Virvel Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte å undres,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET MARS 2017 Hei alle sammen! Nå er mars måned forbi og vi går mot lysere og varmere tider! I mars har prosjektet tatt en ny vending, vi har nå hatt fokus på papegøyen vår

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES!

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! MÅL Å trene elevenes evne til problemløsing At elevene skaffer seg grunnlag til å lage problemstillinger

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET OKTOBER 2013 Hei alle sammen! Da var oktober måned over og vi på Skjoldet har hatt en fin og innholdsrik måned sammen. Først vil vi takke for flott oppmøte på både foreldremøte

Detaljer

STUDIEPLAN 7. TRINN - UKE 12

STUDIEPLAN 7. TRINN - UKE 12 FEVANG SKOLE STUDIEPLAN 7. TRINN - UKE 12 NAVN... INFO NÅR HVA OG NÅR HVEM OG HVOR Uke 12/ mandag Uke 12 Tirsdag Uke 12 onsdag Uke 12 torsdag Uke 12 fredag DKS Tegneserie-verksted: Buss 8:45 Foreldremøte:

Detaljer

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen.

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Tema:Den levende skogen Spurvene NOVEMBER 2015 Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Mandag Uke nr 45 (2-6.11) Tirsdag

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR MAURTUA VÅR 2014.

HALVÅRSPLAN FOR MAURTUA VÅR 2014. HALVÅRSPLAN FOR MAURTUA VÅR 2014. ARBEIDSMÅTER: Sosial kompetanse: «Sosial kompetanse viser seg, uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. For å oppnå sosial kompetanse kreves

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

UKEPLAN 5. trinn Uke 23 6.-10. juni

UKEPLAN 5. trinn Uke 23 6.-10. juni UKEPLAN 5. trinn Uke 23 6.-10. juni Husk ekskursjon tirsdag! NAVN: BESKJEDER Det er mange som glemmer blyant, viskelær og linjal. Fint om dere hjemme kan sjekke innholdet i pennalet. Fredag er det utegym

Detaljer

EVENTYR - NÅR BARNA BESTEMMER! Stjernegruppa 2010-2011 Prosjekt: Eventyret om Pannekaka Side 1

EVENTYR - NÅR BARNA BESTEMMER! Stjernegruppa 2010-2011 Prosjekt: Eventyret om Pannekaka Side 1 EVENTYR - NÅR BARNA BESTEMMER! Stjernegruppa 2010-2011 Prosjekt: Eventyret om Pannekaka Side 1 Stjernegruppa 2010-2011 Prosjekt: Eventyret om Pannekaka Side 2 Slik startet prosjektet: På nyåret hadde vi

Detaljer

Månedsposten for Eventyrstien oktober

Månedsposten for Eventyrstien oktober Månedsposten for Eventyrstien oktober Vi har kommet godt i gang med ny gruppe. Målene vi satte oss for september var å skape trygghet i gruppa, bli godt kjent å lære rutiner for dagen inne og ute. Vi har

Detaljer

ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015

ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015 ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015 FAGERLIDAL SFO Fagerlidal 9325 Bardufoss SFO avdeling kl 0715 1615 Tlf. 93468827 SFO leder kontor kl 0900 1445 Tlf 93468825 Sentralbord skolen kl 0800 1530 Tlf. 93468824

Detaljer

PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR

PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR Tilbakeblikk fra desember: Det var mange ulike kjekke aktiviteter i desember. Vi hadde adventer hver dag, juleverksteder med baking laging av gaver, felleser nissefest.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Hva Hvordan Hvorfor Kommunikasjon, språk og tekst Sang og musikk *Samling *Synge *Kor

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage har en unik beliggenhet nær sjøen som gir oss gode muligheter til å studere livet ifjæren/ havet og fuglelivet på og rundt Ramsøy.

Detaljer

Kropp, bevegelse, mat og helse- På innsiden av kroppen vår. Månedsbrev for oktober Askeladden

Kropp, bevegelse, mat og helse- På innsiden av kroppen vår. Månedsbrev for oktober Askeladden Kropp, bevegelse, mat og helse- På innsiden av kroppen vår Månedsbrev for oktober Askeladden September I september har tema vært vennskap. Barna har laget vennskapsbånd som har vist oss hvem får faste

Detaljer

PERIODEPLAN FOR MARS OG APRIL

PERIODEPLAN FOR MARS OG APRIL PERIODEPLAN FOR MARS OG APRIL Tilbakeblikk fra januar og februar: Disse månedene var det forberedelser til fargefesten og vinterlekene som var i fokus. Barna malte t-skjorter med flotte motiver og farger.

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet

Plan for trafikksikkerhet Plan for trafikksikkerhet Roa barnehage Lunner kommune 1 Barnehagens retningslinjer for turer med bil og buss Felles kommunale retningslinjer for å ivareta barnas sikkerhet ved turer utenfor nærmiljøet

Detaljer

TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR

TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR Liakroken barnehage TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR Hei alle foreldre på Blåbær. September er nå over og vi har hatt en flott måned med mye godt vær og mye glede på avdelingen. Vi har i tillegg fått

Detaljer

Grindvold skole. Arbeidsplan for 8.trinn. MÅL I PERIODEN METODE GJØRES HJEMME TIL ; Matematikk Eleven skal : Øve til tentamen

Grindvold skole. Arbeidsplan for 8.trinn. MÅL I PERIODEN METODE GJØRES HJEMME TIL ; Matematikk Eleven skal : Øve til tentamen Uke:22 og 23 Info: Vi minner om tentamen 26.,27. og 29. mai.det blir viktig å forberede seg godt. Snart er det pinse og elevene har fri 2.pinsedag.Elevene har også fri 2.og 3.juni da lærerne skal ha kursdager.

Detaljer

Årstimer FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1.-7. trinn 7,5 7 7 7 85,5 114

Årstimer FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1.-7. trinn 7,5 7 7 7 85,5 114 Årstimer FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1.-7. trinn 7,5 7 7 7 85,5 114 Grunnleggende ferdigheter i faget Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig Å kunne uttrykke som

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR APRIL 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR APRIL 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR APRIL 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 15 7. Uteleik Inneleik grupper 8. Uteleik Inneleik grupper 9. Vi feirer aprilbarnas bursdag, lager istand 10. Vi går tur til

Detaljer

Språktiltak I februar har samlingene i språktiltaket handlet om kapittel 4 i Hakkebakkeskogen, hvor Klatremus vil forsøke å fange en tyv. Her kunne so

Språktiltak I februar har samlingene i språktiltaket handlet om kapittel 4 i Hakkebakkeskogen, hvor Klatremus vil forsøke å fange en tyv. Her kunne so Hei alle sammen Februar er en kort måned, men at den skulle fly forbi så fort som det føles som den har gjort nå hadde vi ikke trodd. Vi har holdt oss opptatt med allslags morsomme, kreative og lærerike

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Kreativitet og Glede Setter Spor

Kreativitet og Glede Setter Spor Kreativitet og Glede Setter Spor Januar «Meg selv og bygden min» Språktema: Mat og Drikke Motorikk; Balanse Sos.komp: Selvhevdelse UKE AKTIVITETER /HVA MÅL/HVORFOR Blir kjent på avdeling/ tilvenning Lek

Detaljer

Hvorfor kan ikke steiner flyte? 1.- 2. trinn 60 minutter

Hvorfor kan ikke steiner flyte? 1.- 2. trinn 60 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Hvorfor kan ikke steiner flyte? 1.- 2. trinn 60 minutter Hvorfor kan ikke steiner flyte? er et skoleprogram hvor elevene får prøve seg som forskere ved bruk av den

Detaljer

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Vi tror det er svært viktig å bruke noe tid på kapitlet om studieteknikk. Det legger grunnlaget for god læring både i norsk og andre fag resten av året. I

Detaljer

Klasse H. Uke 41 5.10-9.10.2015. Navn: Sett av:

Klasse H. Uke 41 5.10-9.10.2015. Navn: Sett av: Klasse H Uke 41 5.10-9.10.2015 Navn: Sett av: 1 Denne uka skal jeg lære: (Skriv her på mandag) 1) 2) 3) 4) Denne uka har jeg lært: (Skriv her på fredag) 1) 2) 3) 4) 2 Uke: 41 Dato: 5.10-9.10.2015 Gruppe:

Detaljer

Målområdet: Natur, teknikk og miljø

Målområdet: Natur, teknikk og miljø Målområdet: Natur, teknikk og miljø Konstruksjon (Fri aktivitet) Mål og innhold med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanene til de respektive fagene - Bygge med enkle geometriske grunnformer - Taktil

Detaljer

UNDERVISNINGSOPPLEGG I NORSK

UNDERVISNINGSOPPLEGG I NORSK Den gretne marihøna Dette undervisningsopplegget i skriving er gjennomført mot slutten av skoleåret på 1.trinn. Da har elevene lært seg alle bokstavene, og de har erfaring med å skrive tekster. Opplegget

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

Mål: La barna få erfaring og kunnskap om dyr og planter ved sjøen

Mål: La barna få erfaring og kunnskap om dyr og planter ved sjøen Tema: Livet i fjæra Spurvene MAI 2016 Mål: La barna få erfaring og kunnskap om dyr og planter ved sjøen Uke nr 18 (2-6.5) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Turdag Kristi himmelfartsdag Planleggingsdag barnehagen

Detaljer

Hva skjer på Borgen september-november 2015

Hva skjer på Borgen september-november 2015 Hva skjer på Borgen september-november 2015 Personalet i spira Høytorp Fort har valgt Forskning og Uteliv som fordypning i en tre års periode fra 2015-2017. Det vil si at dette skal være hovedfokuset vårt

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

I årets oppdrag skal vi forske på hvordan og hvor læring skjer.

I årets oppdrag skal vi forske på hvordan og hvor læring skjer. I årets oppdrag skal vi forske på hvordan og hvor læring skjer. Årets oppdrag Velg et sted der du kan lære noe. Velg et verktøy du kan bruke til å lære, og finn ut mer om dette verktøyet. Vis så frem hva

Detaljer

Arbeidsplan 6. klasse

Arbeidsplan 6. klasse Arbeidsplan 6. klasse Melding fra lærer UKE 24 Denne uka vil vi bruke en del tid til oppsummering i faga og rydding. Det vil bli gitt lekse i faga til og med onsdag. Lærebøkene blir samlet inn denne dagen.

Detaljer

UKE TEMA Kompetansemål Læringsmål Innhold Metode Vurdering

UKE TEMA Kompetansemål Læringsmål Innhold Metode Vurdering UKE TEMA Kompetansemål Læringsmål Innhold Metode Vurdering 33 Vei Lage en oversikt over normer Bli kjent med skolen vår 46-49, 34 35 som regulerer forholdet mellom menneske og samtale om konsekvenser ved

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid. På foreldremøtet snakket vi bl.annet om hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid, barnegruppa

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

Rapport / Skolesekken v.2004 Maria Gradin

Rapport / Skolesekken v.2004 Maria Gradin Rapport / Skolesekken v.2004 Maria Gradin Fortellingen om et sted - på Værøy, Røst og Nordmela Utgangspunkt for disse tre prosjekt, formidlet gjennom skolesekken, var en idé om at ta fatt i lokalhistorien

Detaljer

Vi vil på de neste sidene gi deg en kort presentasjon av de ulike kapitlene i lærerveiledningen God fornøyelse!

Vi vil på de neste sidene gi deg en kort presentasjon av de ulike kapitlene i lærerveiledningen God fornøyelse! Velkommen til en liten demonstrasjon av LESEMYSTERIET -et dynamisk musikkspill basert på språkleker for småtrinnet! Vi vil på de neste sidene gi deg en kort presentasjon av de ulike kapitlene i lærerveiledningen

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette oktober 2015

Arbeidsplan for Rødhette oktober 2015 Arbeidsplan for Rødhette oktober 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 2 Tur dag 5 Samling 5 år: Samling 4 år: 6 Samling 5 år: Samling 4 år. Varm mat: Tomatsuppe med egg og makaroni 7 8 9 Tur dag

Detaljer