Plan for lokalkunnskap og fiskeri. Storbukt skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for lokalkunnskap og fiskeri. Storbukt skole"

Transkript

1 Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole 2001/2002

2 INNHOLD: OVERSIKT OVER TILTAK BLI KJENT-TUR MATPRODUKSJON AV FISK FISKEFARTØY FISKEFARTØY FISKEREDSKAP KJENTE LOKALE FISKEARTER FISKERBONDENS ROLLE FØR OG NÅ LODDE OG SILDPRODUKSJON SIKKERHET PÅ SJØEN FISKEINDUSTRIEN OPPDRETT FISKE BÅTVETT DYRELIV ADOPSJON AV FISKER FORESTILLINGA: HAVET FJÆRA-EKSKURSJON STATISTIKK OVER FISKEMÅLTIDER MATOPPSKRIFTER Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 2 av 2

3 HVEM Alle Elever Personale Foreldre TIDS- PUNKT Alle elever Sept./okt. TEMA MÅL FAG August Bli-kjent tur - lære lokale stedsnavn - utforske naturen - aldersblanding, bli kjent - bruke kroppen Matproduksjon av fisk - lære om havets delikatesser - få opplevelser med å fiske - bruke barnas egne erfaringer med å fiske, matfavoritter 1. klasse Sept./ okt Fiskefartøy - lære om forskjellige fiskefartøy i forbindelse med turer i nærmiljøet 3. klasse Sept./ okt. Fiskefartøy - lære om forskjellige fiskefartøy Natur&miljø Samf.fag HENVISNINGER/ SAMARBEIDS- PARTNERE TIDSBRUK Norsk, natur Se tiltak 1 & miljø, Se aktivitetsplanen samf.fag, ku. Skolens og elevens & hå, Gym. valg 2-5 timer + Alle i personalet, 1 skoledag foreldre Norsk, natur Se tiltak 2 & miljø, matematikk, samf.fag, H. våg heimkunnsk Videregående ca 1 uke Ole K. Sara tilsammen Lokale fiskere Natur&miljø Se tiltak 3 Samf.fag,no Fiskere, foreldre, Kunst&hå Slektninger Se tiltak 4 1 dag Fiskere Foreldre Slektninger STIKKORD Bål Utforske naturen Samle inn materialer Evt. formingsarbeid Klassestatistikk om fiskemåltider Fisketur Mattilbereding Aldersblanding Felles samlingsstund Observere forskjeller, telle, Tegne, fortelle Tråler Kystfiskebåt Sjark Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 3 av 3

4 HVEM TIDS- PUNKT TEMA MÅL FAG TIDSBRUK 4. klasse Okt./ nov. Fiskeredskaper - lære om enkle knuter Kunst& håndverk, natur&miljø 2 timer HENVISNINGER/ SAMARBEIDS- PARTNERE Se tiltak 5 Adoptert fisker se tiltak16 STIKKORD Pålestikk Båtmannsknopp Åttetallsknuter Flaggstikk Alle elever Januar Kjente lokale fiskearter 2. klasse Februar Fiskebondens rolle Før og nå 3. klasse Februar / mars Lodde- og sildeproduksjon - bli kjente med lokale fiskearter som er viktige for vårt kosthold - lære om boforhold og redskaper før i tiden - lære om fiskebondens og kvinnens rolle i hjemmet og lokalsamfunnet - lære om loddefiske, mange fremmedfiskere - produksjon av lodde 3.klasse April Sikkerhet på sjøen - lære om sjøvettsregler og sikkerhetsutstyr 2. klasse Mars Fiskeindustrien - se og oppleve industrien som arbeidsplass betydninga for alle her i kommunen Natur&miljø samf.fag Norsk Ca 6 timer Samfunnsfag Norsk, kunst & håndv. 3-5 timer Samfunnsfag Nat.& miljøfag Bedrifts- Besøk + For- og etterarbeid Natur&miljø samf.fag Norsk 5 timer Se tiltak 6 Eksportutvalget for fisk, H.våg skole, Foreldre, fiskere Se tiltak 7 Se aktivitetsplanen Se tiltak 8 Se tiltak 9 Sei, sild, uer, kveite, torsk, hyse, lodde, laks - Aldersblanding - perspektivet før og nå arbeidsdeling kombinasjonsdrift bonde fisker Besøk North Capelin Havarivernsenteret, Kystnæringssenteret Se tiltak Klasse på bedriftsbesøk - 4. Klasse- se Foredling Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 4 av 4

5 HVEM TIDS- PUNKT TEMA MÅL FAG 2. klasse April / mai Oppdrett - besøke settefiskanlegg? Og oppdrettsanlegg 3. klasse Mai Fiske - lære å fiske fra kai,se og oppleve - prøve å skjære fisk - bli kjent med fiskens oppbygning 2. klasse Juni Båtvett - lære å ro - tur i fiskerihavna i H.våg observere 3. klasse Juni Dyreliv - lære om sjøfugler og havpattedyr - forskjell stand- og trekkfugler - lære om hekking Alle klasser Hele året Adopsjon av fisker - lære om en fiskers hverdag sesonger, ulike arbeidsoppgaver, redskaper besøk i klassen, besøk på båten TIDSBRUK Natur&miljø Samf.fag Norsk 1 dag timer Natur&miljø Samf.fag Norsk 1+ to ½ dag Natur&miljø Kroppsøving Samf.fag 1 dag + 2 timer Ntur&miljø Norsk, gym Kunst&hå Natur&miljø Norsk, kunst&hånd Samf.fag Jevnlig hele skoleåret HENVISNINGER/ SAMARBEIDS- PARTNERE Se tiltak 11 Nordkapp Sjøfarm V/Roger Skjeldnes Se tiltak 12 Lokale fiskere fiskefagskolen STIKKORD - ny næring i vekst - settefisk, mating, se på størrelse, fjerning av død fisk, sykdom Fiske med stang Fiskeutstyr, adferd på kai Obdusere fisk Redningsvest Se tiltak 13 Flytebrygga Vågen Park Båtvettsregler 2-3 voksne 1 robåt spisse Redningsvester Se tiltak 14 Museet H.våg skole Miljøvernkonsulent Se tiltak 15 Lokale fiskere Gjesværstappan/ Selvågen -økonomi? Størrelse, hekking, fam.forhold, egg, ernæring - dersom foreldre, slektninger i kl. - bør vurdere om klassen bytter fisker i løpet av småskolen (1-4) Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 5 av 5

6 HVEM Alle klasser Alle elever Alle i personalet Foreldre? TIDS- PUNKT TEMA MÅL FAG Hele året Musikk og drama - bli kjent med revy- og musikklivet i vår kommune - bruke sang som kom.middel - våge å stå på en scene - få etablert fast skolekor Juni Fjæra-ekskursjon - stimulere til gled over naturen - lære om tang, skjell, smådyr og planter - arbeid i aldersblandete grupper - bruke kroppen TIDSBRUK Musikk Norsk Kroppsøv. Kunst&hånd Hver måned Natur&miljø Kroppsøving Norsk 1 dag + 3 timer HENVISNINGER/ SAMARBEIDS- PARTNERE Se tiltak 16 Se aktivitetsplan- Felles saml. Gymal Musikkskolen Lokale revyartister Andre lærere Se tiltak 17 Se aktivitetsplanen Foreldre STIKKORD Lokale tekster samles i et hefte Skolekor Felles samlingergymsal, en gang pr. mnd. Forskj. turmål hvert år Forarbeid og etterarbeid i aldersbl. grupper Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 6 av 6

7 TILTAK 1 Tidspunkt: I løpet av 1 1 ½ første skoluka på høsten Buss henter oss ved skolen kl Buss henter kl Retur skolen? Hvor: 1. År: Tufjord 2. år: Falkebergbukta 3. År: Sarnes 4. År: Vika i Nordvågen Referanser til planer: Skolens aktivitetsplan Skolens og elevens valg satsingsområde Storbukt skoles fiskeriplan Mål: - elevene får anledning til å bli kjent på tvers av klassene, både andre barn og voksne - foreldre som har anledning til å være med, bli kjent med andre barn og personale enn bare i sin egen klasse - få utforske naturen, undre seg - lære lokale stedsnavn - bruke kroppen i terrenget, fysisk lek - samle inn materiale fra naturen som kan brukes i Kunst & Håndverk Fagintegrering: norsk, natur og miljø, samfunnsfag, kunst & håndverk, kroppsøving, matematikk (?) Utstyr på skolen: 4 kart over Magerøya må skaffes Klassesett: forstørrelsesglass 2 sorter i nat.&miljø-skap Plastbokser med skrukork m/ forstørrelsesglass i nat&miljø-skap Hover under trappa, adm.fløy Store grønne plastbøtter m/lokk (under trappa, adm.fløy) To vannkikkerter materialrom Førstehjelpsskrin - materialrom Forarbeid: Rektor sender ut brev til foreldre praktisk info om turen, invitasjon foreldre Rektor bestiler buss. Rektor avklarer hvor mange assitenter, sfo-personale med Klassestyrer: - samtale om turen i klassen - se på kart, hvor vi skal, stedsnavn langs reiseruta - hvordan reglene er når vi er på tur - dele ut oppgaver m.h.t. materialer som skal samles inn ( legge til rette innsamling: plastposer, bokser, bæreposer o.sv.) - evt. felles pølser, kosekasse (NB! 1. Klasse avklares om kosekasse 1. skoledag) Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 7 av 7

8 En privatbil med på turen i tilfelle noe skulle skje Mobiltelefon med dersom dekning Førstehjelpsskrin Ved til bål? (aviser, fyrstikker) Gjennomføring: Hver klassestyrer har hovedansvaret for sin klasse men alle er våre barn 1. Klasse alle assistenter som er med blir styrking for denne klassen (avklare på forhånd hvem som har ansvar for hvilke barn i 1.kl.) Før elevene slippes på bussen: opptelling klassevis klassestyrere På bussturen: - referere stedsnavn langs reiseruten over mikrofonen- kl.styrer 3. På turen: mest mulig fri aktivitet, utforsking, anledning til å bli kjent NB! Ingen elever har lov å gå lenger enn at de ser de voksne uten å si ifra. Etterarbeid: 1. og 2. klasse: - lager felles klassestekst om turen med hjem 3. og 4. klasse: - lager klassebok med egen tekst og tegning fra turen Repetere stedsnavnene bruke kart Bruke innsamlede materialer fra naturen studere dem, samtale - lage et formingsarbeid - årets første utstilling i hallen? Referanse til L-97 - hovedmomenter: 1. klasse: - bli sedde og høyrde i faste forteljerstunder. Få trening i å gi att i samanheng, greie ut, forklare og skildre (norsk) - få hjelp til å skrive ned noko dei seier eller fortel, og oppleve at det er samanheng mellom tale og skrift (tekstskaping) (norsk) - vinne erfaring med å sorterer gjenstander etter egenskaper som størrelse, form, tyngde og farge. Få håndtere et bredt utvalg av gjenstander som grunnlag for å oppdage og sette ord på forskjeller og likheter. (matematikk) - lære å kjenne geografiske namn på til dømes heimstaden, heimkommunen, heimfylket og landet som dei bur i eller som familien kjem i frå (samf.fag) - bli kjende med skulen og lære å kjenne nærmiljøet (samf.fag) - samle, sanse og bearbeide naturmaterialer og samtale om verdier som naturen representerer ( Kunst & håndverk) - samle og sortere ulike steinslag etter lett observerbare eigenskapar(natur&mi) - drive med leik og annan fysisk aktivitet for å utvikle evne til å godta seg sjølve og kvarandre (kroppsøving) - få høve til å vere kreative og gle seg over å vere i rørsle gjennom utforsking og utprøving av sine eigne føresetnader for rørsle (kroppsøving) - ta i bruk natur og nærmiljø så ofte som mogleg for å utvikle evna til på ulike måtar å ta seg fram i terreng og underlag av ulikt slag (kroppsøving) Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 8 av 8

9 TILTAK 2 Fagintegrering : Norsk, natur&miljø, matematikk, samf.fag og heimkunnskap. Mål : - Gi elevene erfaringer med den rikdommen våre fiskeressurser er - Få opplevelser med å fiske - Bruke elevenes egne erfaringer med fiske/ matfavoritter - Få erfaring med at fisk kan tilberedes på forskjellige måter Forarbeid : Snakk om ulike fiskesorter, se på plansjer. (plansjene finnes på skolen) Ta opp med elevene : - Fangsmetode, lina, juksa, garn. (de mest vanlige) - Hvordan bruker vi fangstmetodene, snakk litt om det vi skal bruke. ( juksa). - Etterarbeid av fisken, sløying, vasking, filetering, bearbeiding - Hva kan vi lage av fisken? I tillegg til at man snakker og finner ut av disse punktene kan det være aktuelt å føre statistikk med hvilke fiskemåltider elevene spiser i løpet av to uker. Dette for å bevisstgjøre nytteverdien av fisk som mat og det faktiske omfang av bruken i vårt nærmiljø. Denne statistikken anbefales å føres hver dag i to uker, benytt oppstarten på hver dag til å få denne ført, heng den synlig opp slik at elevene kan se på denne når de selv ønsker, som igjen kan føre til en samtale elevene imellom. Forslag til skjema ligger som vedlegg 1. Tidspunkt : I midten av september begynnelsen av oktober. Gjennomføring av tiltak : Fisketur : Storbukt skole har avtale med Honningsvåg videregående og fiskefagsskole om bruk av deres undervisningsbåt Ole K.Sara. Kontaktperson der er Egil Indal. (se liste over kontaktpersoner) Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 9 av 9

10 Forslag til gjennomføring av fisketur: Det anbefales at skolens elever deles inn i fire grupper,(ca. 15 elever i hver gruppe) dette av hensyn til sikkerheten om bord i båten. Færre elever gir større mulighet for læring om bord. Det bør gjøres avtale om at to grupper får dra på tur en dag og de neste to gruppene neste dag. Erfaringsmessig er en tur på ca. 2 timer å anbefale. Gruppene anbefales å være aldersblandet slik at de små lærer av de store, og de største elevene får mulighet til å bli mer ansvarsbevisste. De tre gruppene som er igjen på skolen lages det arbeidsprogram for, her kan det være en fordel av 1 og 2 klasse jobber sammen,og at 3 og 4 klasse får være sammen. Dette også av praktiske årsaker, slik at vi kan frigjøre flest voksne til å være med ut på sjøen. Det kan også være nyttig å legge inn litt frie aktiviteter og lek, spesielt på slutten av dagen. Skriv til foreldrene og forslag til arbeidsprogram for 3 klasse og 4 klasse ligger som vedlegg henholdsvis 2, 3. Forslag til organisering av tidligere fisketur ligger som vedlegg 4. Etterarbeid : Det anbefales at gruppene som har vært sammen på sjøen også får være sammen i etterarbeidet. Forslag : En dobbel- økt (2 skoletimer) benyttes til etterarbeidet, der gruppene er sammen. Aktivitet: Alle gruppene får forskjellige vinklinger å samarbeide om, tema er fiske. for eksempel : -Hva finnes i havet? -Hva finnes på sjøen, ulike båter? -Hvilken mat kan vi lage av fisken? -Hvordan er det på kaia? Her kan det lages veggavis, bildeserie, ulike formingsaktivitet med fokus på havet, som kan presenteres i utstillingsvinduer i byen. Fisken som er fisket skal benyttes, av praktiske årsaker har skolen erfart at det er gunstig å ta denne aktiviteten klassevis. Forslag til matretter som kan lages : -Kokt fisk på flatbrød -Fiskekaker -Fiskesuppe -Fiskegrateng -Ovnsrett med fisk - -Stekt fisk Oppskrifter på disse matretter ligger som vedlegg 5. På Storbukt skole har vi tradisjon for å ha felles samlingsstund. Den klassen som har ansvar for samlingsstunden i oktober anbefales å knytte tema opp mot dette tiltaket og legge denne etter turen. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 10 av 10

11 Utstyr : Redningsvester,skolen har egne. (ligger i kjelleren) Kniver skolen har egne. " Utstyr til tilberedning av fisken finnes på storkjøkkenet og hos sfo, hvor det kan lånes. Utstyr til formingsaktivitetene finnes i formingsskapene. Praktiske tips : Få avtale med Ole K.Sara i god tid. Send ut informasjon til foreldrene i god tid. Se over utstyr som redningsvester,kniver og fiskeutstyr. Del inn grupper Bestille busser til fisketurene. Ordne med film, hvis det er ønskelig med filming eller fotografering. Dersom veggavisen skal henges opp i byen gjør avtaler i god tid. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 11 av 11

12 TILTAK 3 I FISKERIPLANEN 1 KLASSE Fagintegrering: Samf.fag, natur og miljø, norsk, matematikk, musikk og kunst- og håndverk. Kontaktperson: Ivar Sagen, se liste over kontaktpersoner. Mål: - Lære elevene forskjeller på fiskefartøy. - Lære begreper,form og farge. - Øve oppmerksomheten og trene på å beskrive muntlig. Tidspunkt: September/oktober. Tidsbruk: Gjøres i forbindelse med turer på høsten der klassen skal gjøre seg kjent i nærmiljøet. Forarbeid: Samtale i klassen om hvilke båter elevene kjenner til. Hvordan ser disse båtene ut,- og hvorfor ser de slik ut? Forslag til sanger som trekkes med fra starten av er: - Ro ro til fiskeskjær,se vedlegg 6. - Båten og båra, se vedlegg 6. Gjennomføring av tiltak: Klassen går på tur i nærområdet for å se på de forskjellige fiskefartøyene som blir brukt her hos oss. Eksempel på steder elevene kan registrere slike båter er: - Småbåthavna - Stofi - Hordafor - Dypvannskaia - Havna Det elevene ser og registrerer på turene gir grunnlag for samtale etterpå i klassen. En samtale som tar for seg stedsnavnene i nærmiljøet, forskjellene på våre båter, se på ulike former, og bruken av forskjellige farger m.m. Elevene tegner båter, men de kan også lage sin egne båter av tre som blir utprøvd på vann ute. Etter at elevene har lært mer om båtene kan klassen gå en tur til ut i båtområdene. På denne turen får elevene med seg oppgaver knyttet til temaet. Oppgavene kan for eksempel være å telle en type båt,hvor finner vi de forskjellige båtene, osv. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 12 av 12

13 Utstyr: Bilder av forskjellige fiskefartøy, ligger som vedlegg 7. Maler av forskjellige fiskefartøy, beregnet til fargelegging, ligger som vedlegg 8. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 13 av 13

14 TILTAK 4 I FISKERIPLANEN 3. KLASSE Mål: Elevene skal bli kjent med forskjellige fiskefartøy som fisker hær i nærområdet. Konsentrere oss om typene: tråler, sjark og kystfiskebåt. Tidsbruk: 2 halve skoledager. Den første halve dagen brukes til teori i klasserommet, og den andre dagen bli brukt til besøk i en fiskebåtene. Tett samarbeid med foreldre \ besteforeldre. Ang. teorien: Utstyr: Se på størrelsen av de ulike båtene. Antallet på mannskap (arbeidsfordelinga). De ulike fiskeredskapene. Hvor og når fisker de ulike båttypene. Informasjon om båttypene. Bilder av båter og fiskeredskaper. Kart. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 14 av 14

15 TILTAK 4 I FISKERIPLANEN 3. KLASSE Mål: Tidspunkt: Tidsbruk: Stikkord: Lære om enkelte knuter høst \vinter for eksempel oktober \november. ca 1-2 skoletimer. pålestikk, båtmannsknopp, åttetallsknuter og flaggstikk. Hjelpemidler: kopi av knuter ligger i mappa om fis på kopirommet. Sperregarn. Fag: Aktiviteter: kunst og håndverk natur og miljø. Prøve ut knuter, event. få noen med tilknytning til klassen og demonstrere knutene. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 15 av 15

16 TILTAK 6 I FISKERIPLANEN KLASSE Fagintegrering: Natur og miljø, samfunnsfag og norsk Mål: Elevene skal lære å kjenne lokale fiskearter som er viktig for vårt kosthold og vårt nærmiljø. Tidspunkt: Januar Tidsbruk: Anbefalt: 3 undervisningstimer til stasjonsarbeid, ca. 1 dobbeløkt til framlegg i klassen. Forarbeid: Finne fram plansjer og utstyr. Plansjer på skolen. Det er egne permer med fakta opplysninger om ulike fiskeslag, for øvrig kan det innhentes info og materiell hos Eksportutvalget for fisk og internett. Oppslagsbøker finnes i biblioteket og i hylle, administrasjonsfløya. Henge opp plansjer i klasserommene, stimulere elevenes nysgjerrighet. Forberede elevene på gruppearbeid i klassene og presentasjon/ framføring. Dele elevene i grupper, aldersblanding. Gjennomføring av tiltak: Elevene deles inn i 4 grupper, aldersblanding, hver klassestyrer ansvarlig for en gruppe. Hver klasse arbeider med 2 forskjellige fiskeslag. Anbefalt fiskeslag: sei, sild, uer, kveite, torsk, hyse, lodde og laks. Samtale om fiskesortene, se på forskjeller og likheter. Ha bøker og bilder tilgjengelig. Lærer legger fram enkel teori kunnskap om fiskesortene for elever. Forslag til aktiviteter for elevene: Etterarbeid: - Tegne og male fisk. - Klippe ut fisk av ukeblader, artikler etc. - Skrive opp fiskesortene. - Utforme fisk i forskjellige materialer som for eksempel, plastelina, papir, cernitleire. - lage akvarium av fiskesortene. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 16 av 16

17 Det anbefales at etterarbeidet foregår i klassene og at hver gruppe (fra klassene) presenterer sine fiskeslag for de andre i klassene. Det kan også være lurt at man her en blank veggavis montert i klassene hvor gruppene får montere opp sine egne ting etter hvert som de har lagt det fram for klassen. På denne måten kan elevene over en periode få mulighet til å berarbeide gruppearbeidet og det de har lært. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 17 av 17

18 TILTAK 7 I FISKERIPLANEN 2. KLASSE Fagintergrering: Samfunnsfag,norsk,kunst og håndverk Mål: - Lære om boforhold og redskaper før i tiden. - Lære om fiskerbonden og kvinnens rolle i hjemmet og i lokalsamfunnet. Tidspunkt: I løpet februar. Tidsbruk: Sett av 2 uker til prosjektet, - 3 timer til forarbeid (innkl.museumsbesøk) - 3 timer til gjennomføring av tiltaket - 2 timer til etterarbeid Forarbeid: Samtale om hva prosjektet går ut på,hva vet elevene fra før innen dette temaet. Elevene blir gjort kjent med gruppearbeidet de skal ha når de kommer tilbake fra museumet,de ulike emnene er delt ut til gruppene. Besøke museumet og bli bedre kjent med noen av forholdene som skal jobbe med innen tiltaket. Trekke inn ressurspersoner (besteforeldre eller andre eldre) der det er mulig. Gjennomføring av tiltak: Gruppearbeid: Elevene er delt inni 4 grupper som jobber med emnene: - boforhold - redskaper (på land og vann) - fiskerbonden - kvinnens rolle i hjemmet og lokalsamfunnet. Elevene skriver og tegner det de har lært om de forskjellige emnene de har jobbet med gjennom hele tiltaket. Kan gjerne bruke tidsskrifter og gamle bøker for å klippe ut bilder i. Viktig å ha faktabøker tilgjengelig gjennom denne prosessen slik elevene kan hente hjelp. Elevene presenterer gruppearbeidet for hverandre i plenum klassen. Etterarbeid: Kunst og-håndverksaktivitet. Forslag til aktivtet kan være - tove mus,kyllinger eller lignende - lage hver sin jukse Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 18 av 18

19 Stikkord: - Perspektivet før og nå. - Arbeidsdelinga på gården. - Kombinasjonsdrift før og nå. - Redskaper, på land og vann. Samarbeidspartnere: Nordkappmuseumet, besteforeldre, foreldre, historielaget, eldrerådet Kontakt museet i god tid for å avtale tidspkt. for besøk, klargjør hvilke emner som skal jobbes med og hvilken tidsepoken det er snakk om. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 19 av 19

20 ! TILTAK 8 3. KLASSE Kontaktbedrift: Hordafor / North Capelin Fagintegrering: Samfunnsfag, Natur- og miljø, Norsk, matematikk Mål: - få kunnskap om lodda som fiskeslag - bli litt kjent med lodde- og sildeproduksjon - få noe forståelse for betydninga av fremmedflåte som leverer fisk i Honningsvåg - hvor blir fisken sendt, hva brukes den til Tidspunkt: februar / mars Tidsbruk: 6-10 skoletimer Gjennomføring: Bør gjøres fortløpende i løpet av en uke Forarbeid i klasserommet: Lodda som fiskeslag + fremmede fiskefartøyer i havna, lage spørsmål til bedriftsbesøk på Hordafor 2 skoletimer Bedriftsbesøk: 60 minutter X Klassen bør deles i to grupper Noen fra bedriften forteller om produksjonen 15 minutter Omvisning på bedriften 30 minutter Spørsmål fra elevene til den som har vist rundt forberedte Spørsmål Etterarbeid: Gruppearbeid 4 grupper. 2 skoletimer Forslag til tema: Produksjonen i fabrikken, fremmed fartøyer, Hvor sendes fisken, hva brukes den til, skiftarbeid Presentasjon i klassen gruppene presenterer for hverandre. 1-2 skoletimer Utstyr: Bilder av forskjellige fiskefartøy som vedlegg 7 Fiskeplansjer av lodde og sild Verdenskart Fangstredskaper se kasett på materialrommet Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 20 av 20

21 Stikkordliste til bedriften: - hvem leverer fisk her hvor er den fisket - hvordan får dere fisken i land fra båtene - hva skjer med fisken inne på fabrikken - forskjellige arbeidsoppgaver på bedriften - hvem jobber her, utdannelse - arbeidstid helkontinuerlig drift - lønn, helt enkelt - hvem bestemmer på bedriften - hvordan fraktes fisken herifra og hvor sendes den Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 21 av 21

22 " # TILTAK 9 I FISKERIPLANEN 3.KLASSE Fagintegrering: Natur- og miljø, samfunnsfag,svømming, kroppsøving og norsk. Kontaktbedrift: Sikkerhetssenteret.. Mål: -bli oppmerksom på alle farene på sjøen og hva vi kan gjøre for å unngå at ulykker skjer / lære hva vi skal gjøre når ulykken er ute. -bli bevisstgjort hva som skjer på Sikkerhetssenteret og hvilken betydning det har for vår kommune. - Gi barna trygghet på at det er et system som tar vare på de som jobber ute på sjøen Tidspunkt: Februar / Mars. Tidsbruk: Anbefalt 8 skoletimer. Forarbeid: Les gjerne en historie om et båtforlis eller liknende for barna, eller fortell dersom du kan en historie om dette emnet Samtale i klassen der elevene forteller det de vet om sikkerhet til sjøs. Hva bør man gjøre / ikke gjøre? Snakk sammen om redningsvester, redningsflåter etc. Hva gjør man for å unngå ulykker til sjøs? Se Båtvett tiltak 13 Hva gjør man dersom ulykken er ute? Deretter tar vi med oss redningsvester til svømmetimen og lager ulykker etc. Øver oss i å flyte, prøver å svømme med dem på osv. Her kan man godt prøve å få assistanse fra folk på sikkerhetssenteret dersom de har tid. De kan sikkert masse om dette. Gjennomføring av tiltak: Vi avtaler med Sikkerhetssenteret og får komme på besøk til dem. Aller helst bør vi få komme på besøk og se når de har øvelse sånn at det blir litt action og ikke bare tørrprat. I tillegg må selvsagt en av de ansatte fortelle oss litt om bedriften og hva de gjør og gjerne litt om sikkerhet til sjøs også. Etterarbeid: Elevene jobber i grupper med å skrive og tegne noe av opplevelsene de sitter igjen med. Dette presenterer de for de andre i klassen. Læreren kan også gi forskjellige oppgaver til de forskjellige gruppene slik at alle presenterer ulike emner. Lag gjerne skuespill og dramatisering. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 22 av 22

23 $ TILTAK 10 I FISKERIPLANEN 2.KLASSE Fagintegrering: Natur- og miljø, samfunnsfag, matematikk og norsk. Kontaktperson: Bjørn Ronald Olsen, Storbukt fiskeindustri (Stofi). Samarbeidspartnere og ressurspersoner kan også være foreldre som jobber på Stofi. Mål: - Se og oppleve industrien som arbeidsplass, få innblikk i de forskjellige arbeidsoppgavene. - Bli bevisstgjort fiskeindustriens betydning for vår kommune. Tidspunkt: Mars. Tidsbruk: Anbefalt 5 skoletimer. Forarbeid: Samtale i klassen der elevene forteller det de vet om Stofi. Hvem jobber der, og hva gjør de der? Hva vet elevene om det som skjer med fisken når den kommer på land? Hvordan og hvorfor salter man fisken? Ut fra disse spørsmålene vil en tenne nysgjerrigheten hos elevene før bedriftsbesøket. Elevene kan kanskje få med seg ulike oppgaver som de skal ha fått svar på før de forlater bedriften. Eksempel på slike oppgaver kan være: Hvor mange som jobber her (menn/kvinner),hvorfor salter de fisken, hvor sender de fisken, hva brukes saltfisk til, hvilken fiskesort er det som blir salte m.m. Gjennomføring av tiltak: Klassen går på besøk til bedriften. Her vil en av de ansatte ta elevene med på omvisning for å vise hva arbeidet på Stofi består i. Den ansatte på bedriften har ansvaret for gjennomføringen som på forhånd er planlagt i samråd med læreren. Etterarbeid: Elevene jobber i grupper med å skrive og tegne noe av opplevelsene de sitter igjen med etter bedriftsbesøket. Dette presenterer de for de andre i klassen. Læreren kan også gi forskjellige oppgaver til de forskjellige gruppene slik at alle presenterer ulike emner. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 23 av 23

24 TILTAK 11 I FISKERIPLANEN 2.KLASSE Tidspunkt: I løpet av april mai Mål: Besøke settefisk- og oppdrettsanlegg. Få oppleve og se på gangen i prosessen fra setting til fisk. Oppleve en ny næring i kommunene i positiv vekst. Hvor: Anlegget F. H. Falk, hvor det måtte befinne seg. Sarnes? Samarbeidspartnere og ressurspersjoner: Leder ved annlegget og andre som jobber der. Foreldre som måtte ønske å være med. Tid: En hel skoledag, 4-5 t. Hele klassen, 2-3 voksne. Legges opp som en turdag. For- og etterarbeid i klassen, 2-3 skoletimer. Fag: N&M, samfunnsfag, norsk. Stikkord: Lære og se på oppdrett som ny næring. Mating, se på størrelse, ta på fisk, fjerning av død fisk, sykdom, medisinering. Praktisk gjennomføring: - Bruke hele dagen som en tur dag. - Bruke båt for å komme ut til anlegget. - Dra ut med ca. 8 elever om dagen, de andre gå på tur i fjæra og området rundt. Bytte på. - Flott å fiske rundt oppdrettsopplegget. Ta med fiskeutstyr. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 24 av 24

25 TILTAK 12 I FISKERIPLANEN 3. KLASSE Tidspunkt: mai Mål: Lære og fiske med stang fra kai. Fiskestang kan brukes på flere fiskeplasser alt etter krok. Bli kjent med fiskens oppbygging. Tidsbruk: 1 hel skoledag + 2 halve skoledager. Praktisk gjennomføring: - En halv skoledag brukes til forberedelser og motivering for fisketuren. - Se på fiskeutstyr og gjennomgå adferden på kaia neste dag. - En hel skoledag på fisketur på fergekaia. - Neste skoledag brukes halve dagen til å obdusere fisken elevene selv har fisket. Utsyr: Redningsvester Fiskestenger Fiskekniver Bok: fiskene i farver Fag: Natur& miljø Samf.fag. Norsk Samarbeidspartere: Lokale Fiskere Fiskerfagskolen Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 25 av 25

26 TILTAK 13 I FISKERIPLANEN 2. KLASSE Tidspunkt: i løpet av juni. Mål: Lære å ro- få prøvd seg i båt, starte pent og forsiktig sammen med erfaren voksen. Lære reglene for god båtvett. Lære bruken av/ bruke redningsvest. Hvor: vågen, området ved flytebrygga. Samarbeidspartnere og ressurspersoner: Erfarne voksne som kan ro, og som behersker båt. Foreldre og besteforeldre. Tid: Fag: Min. en hel skoledag, 4-5 t. Hele klassen med 2 voksne(min. helst 3). Bruke dagen som en turdag. Forarbeid på skole helt nødvendig. Snakke om båtvettreglene. Min. 2 t.(obs, klarere med foreldre om detter er viktig, det kan være noen som kan reagere på dette og som ikke ønsker at deres barn skal være med på dette). N & M, kroppsøving. Stikkord: Båtvett, redningsvester, om bord- i land stigning, fortøyning. Praksis gjennomføring: Trenger en god og stabil båt. Spisse med plass til 3-4 pers. Redningsvester til alle, her ønsker vi at skolen kan disponere et klassesett på 25. Ro med 2-3 omgangen. Bytte på å ro, hvordan vi da forholder oss i båten. Husker de båtvettreglene? De som ikke ror, venter på tur, rusler rundt og ser på bryggene, kaiene og hele Vågen området sammen med de andre voksne. Er det flott ute så spiser vi maten vår i parken. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 26 av 26

27 TILTAK 14 I FISKERIPLANEN 3. KLASSE Tidspunkt: vår (mai/juni) Mål: Lære om sjøfugler og kjenne til havpattedyr som finnes i vårt nærmiljø. Hvilke fugler er strand- og trekkfugler. Hekking. Tidsbruk: 3 dager. Praktisk gjennomføring: - Jobbe teoretisk i klasserommet med sjøfugler og havpattedyrene. - Bli kjent med disse dyrene når det gjelder: størrelser, hekking, familieforhold, egg, reiseruta og ernæring. - Bruke 1,5 skoledag til forberedelser, 1 dag på ekskursjon til Gjesværstappan eller til Valan (Selvågen), og 0,5 dag til etterarbeid. Utstyr: - Redningsvester - Kikkert - Forstørrelsesglass Bøkene: Fag: livet i fjæra og fugleboka - Natur & miljø - Norsk - Kunst- og håndverk - Kroppsøving Samarbeidspartnere: - Museet - Miljøvernleder - Honningsvåg skole Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 27 av 27

28 TILTAK 15 I FISKERIPLANEN ALLE KLASSER Tidspunkt: Jevnlige møter gjennom hele året, avhengig av de forskjellige sesongene for fiskeren. Mål: Elevene skal få innblikk i en fiskers hverdag. De forskjellige sesongene. De ulike arbeidsoppgavene ombord. Bli kjent med redskapene som brukes på den adopterte båten. Få besøk av fiskeren i klasserommet, og elevene besøke båten. Fag: Natur- og miljø Norsk Samfunnsfag Kunst- og håndverk. Samarbeidspartnere: Lokale fiskere. Stikkord: Bruke foreldre eller andre slektninger i klassen. MÅ VURDERES OM KLASSENE SKAL BYTTE FISKER I LØPET AV SMÅSKOLEN. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 28 av 28

29 % &#& Teaterforestilling i fire akter TILTAK 16 ALLE KLASSER Fagintegrering: norsk, drama, musikk, kunst & håndverk, N&M, matematikk, samfunnsfag. Mål: - Målet vårt var å kombinere skolens satsningsområde og den lokale fiskeriplanen. Skolens satsningsområde er musikk/drama, og i fiskeriplanen er det et eget punkt som omhandler dette. Skolen har i to år drevet skolekor og hadde lyst til å gjøre noe mer ut av dette, for eksempel lage en forestilling. For å kombinere noen av skolens mål fant vi ut at innholdet i forestillinga skulle handle om havet siden dette er et prioritert tema i skolens virksomhetsplan. Aldersblanding, for å la hele elevgruppa bli kjent med hverandre og å styrke skolemiljøet. Temaarbeid, tverrfaglig arbeid. Prosessorientert skriving Positivt selvbilde i forhold til å opptre. Tidspunkt: Hele skoleåret, med en intensiv periode i februar og mars. Tidsbruk: ca 1 time i uka med skolekor hele året igjennom, og variert tidsbruk i forhold til alderstrinn når det gjelder tekstskaping. Vi jobbet mange timer hver uke med drama og skuespill, maling, sang og musikk i februar og mars, men det er vanskelig å anslå et nøyaktig tall. Forarbeid og gjennomføring: - Fellesmøter / idèmyldring med alle lærerne, der vi diskuterte tilpasset og justerte planene underveis. - Idèmylding i klassene. - Tekstskaping individuelt eller gruppevis i klassene og bearbeiding av tekstene fra lærerne. - Elevene valgte selv å bli med i en av fire aldersblandede grupper. Gruppene jobbet med forskjellige deler av forestillinga. Vi jobbet knallhardt hele mars. ( se vedlegg 1) Vi lagde kostymer på skolen og i tillegg fikk vi hjelp fra foreldrene. Vi hadde en egen kulissegruppe som hovedsakelig stod for utsmykkingen av scenen Vi lånte inn lyd, lys og musikk fra Nordkapp kulturskole. Noen foreldre hjalp til med å sminke aktørene. Vi hadde 4 gjennomkjøringer av alle fire aktene, med lyd lys og full pakke. Vi hadde en forestilling for foreldre, søsken og slekt og venner på ettermiddagstid 21. Mars ( vedlegg 2). Dagen etter hadde vi premierefest, med is, brus, og video av forestillinga. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 29 av 29

30 Utstyr: - Formingsmateriell, sminke, kostymer, piano og gitar, trommer, lyskastere, og sikkert mye, mye mer. Praktiske tips: Skriv ned alle tanker, idèer, avtaler og liknende i en egen forestillingsbok. Deleger mest mulig ansvar. Involver foreldrene så tidlig som mulig. Lei inn ekstern kompetanse. Gi informasjon til foreldre og andre involverte underveis. Ha flere enn en forestilling. F.eks. innviter andre skoler til forestilling på dagtid. Samarbeid med SFO. Gi dem skikkelig informasjon. Dokumenter virksomheten kontinuerlig. Skap blest omkring forestillinga. Aviser, Radio, Plakater etc. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 30 av 30

31 ' TILTAK NR. 17 Tidspunkt: Hvor: Mål: 1. halvdel av juni Buss henter oss ved skolen kl Retur / henting kl tilbake til skolen ca. kl år: Skipsfjorden 2. år: Kobbhulldalen 3. år: Skarsvåg 4. år: Kåfjord - stimulere elevenes glede ved å være ute i naturen - elevene skal få utforske fjæra lære navn på tang, skjell, smådyr, planter - dele elevene i aldersblandete grupper for å bli bedre kjent på tvers av klassene lære av hverandre, ta hensyn - bruke kroppen i terrenget, fysisk lek Fagintegrering: natur- og miljøfag, kroppsøving, norsk Forarbeid: Tidsbruk: - infobrev til foreldre om turen, evt. timeplanendringer + bussbestilling rektor - dele elevene inn i aldersblandete grupper - forberede faglig opplegg: med motivasjon, gjennomføring av tur, etterarbeid lærerne fordeler planleggingsansvar i god tid før turen - skaffe fram utstyr som skal tas med på turen: forstørrelsesglass, hover, oppbevaringsbokser med forstørrelsesglass, evt. plastbokser, plastbøtter, plastposer, bøker for å finnenavn på arter, førstehjelpsskrin, ved? m.m. - innkjøp av felles pølser av kosekassene? 1 skoletime i aldersblandete grupper faglig forarbeid før turen Elevene får oppgaver de skal utføre mens de er på tur knyttet til livet i fjæra: tang, tare, smådyr, skjell, planter, evt. fugler? Turen: 1 skoledag Etterarbeid: ei dobbeløkt 2 skoletimer i aldersblandete grupper dagen etter tur - artsbestemme noe av det de fant, studere i mikroskop - tegne / fortelle fra turen Turen gjennomføring: Faglig arbeid i aldersblandete grupper først Bål felles spising Fri aktivitet Etterarbeid: Organisering av etterarbeidet over to dobbeløkter p.g.a. to mikroskoper- gjøres i løpet av en dag. Ei dobbeløkt før mat og ei dobbeløkt etter mat. De gruppene som ikke bearbeider turen faglig matematikkopplegg Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 31 av 31

32 mest mulig selvinstruerende. Matematikklærer for hver klasse forbereder dette. 1. klasse noe bokarbeid + spill. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 32 av 32

33 VEDLEGG 2A Matrett Kokt Fisk Tirsdag Onsddag Torsddag Fredag Manddag Tirsdag Mandag Onsdag Torsdag Fredag Fiskegraten Fiskesuppe Fiske- Kaker Stektfisk Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 33 av 33

34 VEDLEGG 2B Fiskesuppe : Kok kraft av fiskebein eller bruk suppepose som basis. Beregn et stykke fisk pr. elev. Tilsett grønnsaker, gulrøtter,kålrabi,poteter og purreløk. Fiskegrateng ( pr. 4 barn): Beregn ca. 1 fiskefilet pr. 4 barn 2 dl. Kokt makaroni Hvit saus 2 egg, stivpiske eggehvitene 2 eggeplommer has i hvitsausen Krydder Strøkavring Ha eggene i hvitsausen sammen med makaroni og fisk, rør forsiktig inn eggehvitene. Fyll i form,strø kavring over Stekes ved 200 grader i ca minutter. Ovnsrett av fisk (4 personer): 1 purreløk 1 beger lettrømme 2 fiskefileter Ost Legg fisk,purreløk,rømme og krydder lagvis, strø ost over. Stekes i form i ovn ved 200 grader ca. 25 minutter. Plan for lokalkunnskap og fiskeri Storbukt skole side 34 av 34

PEDAGOGISK RAPPORT 2014

PEDAGOGISK RAPPORT 2014 PEDAGOGISK RAPPORT 2014 Kulturbarnehagen Ålen barnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Fagområder rammeplan 5 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 5-8 Stenhåggån

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

IDRETTSPARKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015

IDRETTSPARKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 IDRETTSPARKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 Innholdsfortegnelse: ÅRSPLAN 2015... 1 Innledning... 3 Utviklingsmål... 4 Mål samarbeid med foresatte i barnehagen... 4 Mål dokumentasjon som grunnlag for refleksjon

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

Årsplan for. Nordlys Barnehage

Årsplan for. Nordlys Barnehage Årsplan for Nordlys Barnehage Barnehageåret 2010/2011 1 Innhold Hovedmål for barnehagen s. 3 Presentasjon av barnehagen s. 4 Barnegruppa s. 4 Personalet s. 4 Dagsrytme s. 6 Ukeplan s. 7 Førskolegruppe/

Detaljer

Årsplan for Nordlys Barnehage

Årsplan for Nordlys Barnehage Årsplan for Nordlys Barnehage Barnehageåret 2008/2009 Innhold Hovedmål for barnehagen s. 2 Presentasjon av barnehagen s. 3 Barnegruppa s. 3 Personalet s. 3 Dagsrytme s. 5 Ukeplan s. 6 Førskolegruppe/ overgangen

Detaljer

Jødene som nasjonal minoritet

Jødene som nasjonal minoritet Jødene som nasjonal minoritet Opplegg for barnehage og skole Forankring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.1.Barnehagens verdigrunnlag Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap,

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen:

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Barn født i 2007 Einar Sebastian Robin Barn født i 2008 Lelany Mads Emilie Karen Iris Theodor Barn født i 2009 Tobias Sverre Troy

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

PERSONALET I SPRINGKLEIV

PERSONALET I SPRINGKLEIV PERSONALET I SPRINGKLEIV Anna Lisa Stenhaug Styrer Marit Langemyr Ped. leder Bente Solheim Ped. leder Anita Vaagsnes Assistent Cecilie Sigbjørnsen Assistent Helene S. Fløistad Assistent Harpa R. Hardardottir

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2012/ 2013 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI PRESENTERER: SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI 2009 Innledning Velkommen til et spennende nytt DKS-år 2009-2010. Her kommer en oversikt over de aktiviteter vi tilbyr. Den Kulturelle Skolesekken i Røyken

Detaljer

FIRST LEGO League FLL I SKOLEN2012

FIRST LEGO League FLL I SKOLEN2012 FIRST LEGO League FLL I SKOLEN2012 Innholdsfortegnelse 1. Hva er FIRST LEGO League? 4 2. Hvorfor gjennomføre FLL i Skolen? 5 3. Årets tema 6 4. Hva skal lagene gjøre i prosjektet? 7 Forskning 7 Teknologi

Detaljer

Årsplan Østheim Barnehage

Årsplan Østheim Barnehage Årsplan ØstheimBarnehage 2011 2012 Viskalfåfremdetbesteihverogen ÅRSPLAN 2011-2012 Velkommen til Østheim barnehage! I arbeidet med årsplanen tar vi utgangspunkt i: Rammeplan for barnehager Lov om barnehager

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» PERSONALET I SNEHVIT Lene Håkedal Pedagog/i permisjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3. Presentasjon av barnehagen og personalet side 4.

Innholdsfortegnelse. Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3. Presentasjon av barnehagen og personalet side 4. Barnehageåret 2013/2014 Innholdsfortegnelse Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3 Presentasjon av barnehagen og personalet side 4 Dagsrytme side 5 Praktiske opplysninger side 6 Gjennomløpende

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er en virksomhetsplan s. 1 Presentasjon av Stinaløkka Kanvas-barnehage s. 2 Visjon og verdier s. 2 Årsoversikt s. 3 Læring

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1 ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE Side 1 VELKOMMEN TIL HVARNES BARNEHAGE Årsplanen er et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og et virkemiddel for å gjøre arbeidet målrettet og kvalitativt

Detaljer

Velkommen til et nytt barnehageår!

Velkommen til et nytt barnehageår! ÅRSPLAN FOR BARNEHAGENVÅR JOSEFINE 2014/15 Når vi gir ut årsplanen vår kommer den som en årsplankalender hvor vi har med mange bilder av barna, når de har bursdag og hvilke aktiviteter som skal gjøres

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

Ressurshefte for arbeid med smak i skulen

Ressurshefte for arbeid med smak i skulen Ressurshefte Presentert av kulturarv.no/norsk-smaksskule facebook.com/norsksmaksskule SMAKSSKULE Ressurshefte for arbeid med smak i skulen Dei beste oppskriftene, undervisningsopplegg og råd til bruk i

Detaljer

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 1 Innhold Barnehagen sitt formål......................... Side 3 Barnehagens visjon og hovedmål.................... Side 4 Barnehagen vår.............................

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIAL LÆRPLAN VED EBBESTAD SKOLE

TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIAL LÆRPLAN VED EBBESTAD SKOLE TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIAL LÆRPLAN VED EBBESTAD SKOLE TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD Vår visjon er: Ebbestad skole og barnehage er en god arena for mestring og utvikling Ved Ebbestad skole legger vi vekt

Detaljer