Sportsplan for Heming Fotball

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan for Heming Fotball"

Transkript

1 Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på ungdomstrinnet S M L

2

3 UNGDOMSTRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på ungdomstrinnet i fotballavdelingen i Heming. Dette heftet er utarbeidet som et supplement til Heming s lille grønne, som gir overordende føringer for alle aktører som er involvert i aktiviteter IL Heming. Sportsplan for Heming Fotball er et rammeverk. Det er bygget opp etter en mal hvor kjennetegn ved alderstrinnet er utgangspunkt for sportslige og sosiale delmål for målgruppen. Det er viktig at spesielt trenere og spillere skal vite hva som skal vektlegges og gjennomføres på de enkelte alderstrinnene. Fotballavdelingen vil supplere med flere dokumenter som gir føringer for støttefunksjoner rundt lagene, som arbeidsinstrukser for lagledere og dommere. VISJON for ungdomstrinnet HEMING skal gi et utviklende tilbud uavhengig av ferdighet, ambisjon og sosial bakgrunn. KJENNETEGN FOR UNGDOMSFOTBALLEN, ÅR 13 år Første møte med 11 er fotballen Bli kjent med differensiering ut fra holdning, interesse og ferdighetsnivå Hvis det er behov for flere lag settes disse sammen etter overnevnte kriterier De sosiale behovene må tas hensyn til og vektlegges ekstra Det er legitimt å drive med andre idretter derfor vanlige uttakskriterier for alle når lagene settes sammen for konkurranseperioden Mulighet for hospitering (vurderes etter behov) Den individuelle delen videreføres, den relasjonelle delen introduseres

4 SPORTSLIGE DELMÅL Holdningsmål Overfor gruppen/laget/klubben Overfor sin egen rolle på trening Utvikle forståelsen for betydningen av det å være et lag Vise respekt for og være del av en klubb Oppmøtetider; vær presis hvis ikke må du gi beskjed Stille forberedt; betyr at du må ha med alt utstyr Bidra ved å være et forbilde for de andre Utvikle lagånd Utvikle evnen til å være konsentrert Vise respekt overfor trenere, lagledere, lagkamerater, mot- og medspillere samt dommere Starte prosessen med hva som bør være gode holdninger for denne aldersgruppen Utvise forståelse for og etterleve hva som er gode holdninger for denne aldersgruppen Introdusere begrepet fair play og konsekvensene av dette Kunnskapsmål Utvikle lagånd Bli kjent med de sentrale reglene for 11 erfotballen Starte prosessen med kunnskap om ulike posisjoner, lagdeler og avstander i laget, både i angreps- og forsvarspill Utvikle bevisstgjøringen i forhold til de valg man tar, både individuelt og relasjonelt Ferdighetsmål Den strukturelle dimensjon Et hvert lag som begynner å lære det ferdig spillet (11 mot 11) bør starte prosessen med å se betydningen av å ha en struktur i spillet sitt. Spillerne introduseres til posisjoner ut fra tre lagdeler og en formasjon for disse (for eksempel 4 3 3, 4 4 2). Gunstig spilleravstand blir et sentralt prinsipp. De relasjonelle og individuelle ferdigheter vil da i økende grad naturlig trenes og utvikles ut fra dette.

5 Den relasjonelle dimensjon Det betyr at utøveren skal forstå betydningen av å spille med noen, både i angrep og i forsvarspillet. Følgende ferdigheter vektlegges: Pasningsferdighet m/mottak, avslutningsferdighet, dribleferdighet og førsteforsvarerferdighet (1ste F). I tillegg for keeperen; utgangsstilling, grep, fallteknikk, posisjonering, distribusjon og feltarbeid. Den individuelle dimensjon Opparbeide forståelse for når skal man spiller sammen og når skal man bruker sine individuelle ferdigheter. Videreutvikle best mulig ferdighet med ball. Dette betyr at utøverne skal forstå betydningen av å spille sammen, både i angrep og i forsvarspillet. Ved den individuelle dimensjon fokuseres det på følgende ferdigheter: Pasningsferdighet Tilslag (med vekt på presisjon). Presentere ulike tilslagsteknikker (innside, utside og vrist) Pasning slås i forhold til medspiller sitt initiativ Tilstrebe å holde ballen lengst mulig langs bakken Mottaksferdighet Posisjonering av kropp i forhold til ball og motspiller 1ste berøring Avslutningsferdighet Kroppen i forhold til ball og retning Treff på fot og ball Ro og kontroll i utførelsen/situasjonen Dribleferdighet Ballkontroll; innebærer ofte ballberøring med begge ben Føring Utikle minimum én finte Retningsforandring med akselerasjon

6 1ste forsvarer ferdighet Introdusere og forstå rollen Posisjonering mellom ballfører og eget mål Fokus på tempo opp i press, avstand, balanse og fotarbeid Vinne ball Keeperferdighet Kunne 1ste forsvarerrollen (posisjonering) Utvikle teknisk redningsferdighet Distribusjon (kast/spark) FYSIOLOGISKE KRAV Det er fortsatt ønskelig å stimulere kroppen gjennom allsidig trening med ball. Det gjøres ved å presentere eksempler på utfordrende aktiviteter til egentrening (gjerne sammen med andre lagkamerater). Denne aldersgruppen kan ofte få smerter i ulike ledd. Dette kan være normalt på grunn av kroppens vekst og utvikling. Ved vedvarende problemer er det viktig å søke kyndig kompetanse. De fysiologiske parameterne søkes utviklet gjennom kvalitet i balltreningen. Det kommer til utrykk ved at ulike øvelser kan sette krav til høy intensitet for bla. å øke utholdenheten. Egenarten ved spillet i form av mye retningsforandring stimulerer spesifikk styrkeutvikling, spesielt i beina. Allsidig trening f.eks. gjennom andre aktiviteter, er positivt. På den måten økes den totale treningsmengden, og kretsløpsorganene vil bli ytterligere stimulerte. TAKTISKE TEKNISKE KRAV Starte opplæringen av hvordan plassere seg i forhold til med- og motspiller og rom, samt utvikle den individuelle ferdigheten dette krever. Konsekvensene av dette blir I økende grad som spilleren modnes vil spillets egenart gi føringer for komponering av treningen. Dette betyr at treningene tilrettelegges med en veksling mellom det ferdige spillet og deløvelser. Småspill former 4v4, 5v5 og 7v7 er gode spillformer (heløvelser). 1v1, 2v1 og 3v2 er gode deløvelser for å veilede i individuell ferdighetsutvikling, ut ifra den relasjonelle og individuelle dimensjon. Vektleggingen i aktivitetsvalg med veiledning ønskes i forholdet 75/25-fordel angrep. Treningsøktens innhold bør komponeres ut fra del- eller helprinsippet i vektingen 50/50. (Helmetoden gjør man bruk av når aktiviteten tilrettelegges tilnærmet lik det

7 ferdige spill. Det vil si at man spiller mot to mål, med likt antall spillere på lagene, men kan variere fra spill 2 mot 2, 3 mot 3 osv. Delmetoden bygger på at man bryter aktiviteten ned i mindre former som øvelse på ulike teknikker som dribleløype, pasning og avslutning på mål, lager overtallsituasjoner som 3 mot 2 + keeper osv. Altså; tar ut deler av det ferdige spillet og øver på del-teknikker.) 14 år Første år hvor tabellplassering får følger for opp og nedrykk Ved halvspilt serie settes gruppene sammen etter tabellplassering Plassering ved sesongslutt (divisjon) følger årgangen videre Mulighet for hospitering (vurderes etter behov) Den relasjonelle dimensjonen prioriteres, den individuelle vedlikeholdes SPORTSLIGE DELMÅL Holdningsmål Fortsette prosessen med hva som er gode holdninger for dette alderstrinn Utvise forståelse for og etterleve hva som er gode holdninger for dette alderstrinn Arbeide med forståelsen av begrepet fair play og konsekvensene av dette Kunnskapsmål Vise forståelse for de sentrale regler for 11 erfotballen Fortsette prosessen med å tilegne seg kunnskap om de ulike posisjoner, lagdeler og spilleravstander i laget, både i angrep og forsvarspill. Videreutvikling av de ulike valg man tar, individuelt og relasjonelt. Ferdighetsmål Den strukturelle dimensjon Denne dimensjonen videreutvikles. Betydningen av å ha en struktur i spillet sitt øker med modenhetsnivå til spillergruppen. Gunstige spilleravstander blir et sentralt prinsipp. De relasjonelle og individuelle ferdigheter vil fortsatt og i økende grad naturlig trenes og utvikles ut fra dette. Den relasjonelle dimensjon (en videreføring av 13-års trinnet, med tillegg) Det betyr at utøveren skal forstå betydningen av å spille med noen, i angrep og forsvarspillet.

8 Følgende ferdigheter vektlegges. Pasningsferdighet m/ mottak og medtaksferdighet, avslutningsferdighet, dribleferdighet og 1ste forsvarer ferdighet, 2dre og 3de forsvarerrollen. Den individuelle dimensjon Videreutvikle forståelsen for når og hvordan spille med lagkamerat, og når og hvor bruke sin individuelle ferdighet. Videreutvikle best mulig ferdighet med ball. Ved den individuelle dimensjon fokuseres det på følgende ferdigheter og videreutvikling av disse: Pasningsferdighet Få økt forståelse for at pasningsutførelsen må sees i det relasjonelle perspektiv Mottaksferdighet 1ste berøring legge til rette for neste trekk (forståelse for bruk av rom) Avslutningsferdighet Evnen og vilje til å overliste keeper Dribleferdighet - 1ste forsvarer ferdighet - keeperferdighet Fysiologiske krav Her ønsker vi fortsatt å stimulere kroppen gjennom allsidig trening med ball. Gi eksempler på utfordrende aktiviteter til egentrening (gjerne sammen med andre lagkamerater). Taktiske tekniske krav Fortsette påvirkningen av hvordan plassere seg i forhold til med-/motspiller og rom, samt utvikle den individuelle ferdighet dette vil kreve. Konsekvensene for dette blir I økende grad som spilleren modnes, vil spillets egenart gi føringer for komponering av treningen. Dette betyr at treningene tilrettelegges med en veksling mellom det ferdige spill og deløvelser. Småspill former 4v4, 5v5 og 7v7 er gode spillformer (heløvelser). 1v1, 2v1 og 3v2 er gode deløvelser for å veilede i individuell ferdighetsutvikling, ut ifra den relasjonelle og individuelle dimensjon. Vektleggingen i aktivitetsvalg og fokusering på veiledning ønskes i forholdet 75/25 fordel angrep. Treningsøktens innhold bør komponeres ut fra, del-/helprinsippet i vektingen 50/50

9 KJENNETEGN FOR UNGDOMSFOTBALLEN, ÅR 15 år (spilletid 2 x 35 min) INNLEDNING For denne aldersgruppe kan krav til deltakelse på andre arenaer komme inn i hverdagen (eks. skole, konfirmasjon, det motsatt kjønn). Dette kan bety at forskjellen i ambisjonsnivå kan føre til færre fellestreninger og mindre lærestoff mellom de inndelte grupper/lag Endring av ballstørrelse fra 4-er til 5-er fotball Helårstabell, med opp- og nedrykk Plassering ved sesongslutt (divisjon) følger årgangen videre Mulighet for hospitering (vurderes etter behov) Den strukturelle dimensjon introduseres, den relasjonelle prioriteres og den individuelle videreutvikles Introduksjon på egentrening for de fysiologiske faktorer SPORTSLIGE DELMÅL Holdningsmål Videreutvikle prosessen med hva som er gode holdninger for denne aldersgruppen (15 år) Utvise forståelse for og etterleve hva som er gode holdninger for denne aldersgruppen (15 år) Introdusere og få forståelsen for hva som menes med treningsprosessen - Hvorfor er jeg på trening? - Hva betyr det å sette seg delmål hva kan jeg oppnå med det? - Hva betyr det å være en spiller i et lag? Videreutvikle forståelsen for fair play Kunnskapsmål Forstå hvordan de sentrale regler er en del av egenarten med spillet Få økt innsikt i hvorfor vi har en strukturell, relasjonell og individuell dimensjon i ferdighetsutviklingen Begynne å velge og utnytte dine ferdigheter i forhold til 1-2 posisjoner og rolle i laget Få økt kunnskap om de ulike posisjoner, lagdeler og avstand i laget, både i angrep og forsvarspill. Utvikle bevisstgjøringen ved de ulike valg man tar, individuelt og relasjonelt

10 Ferdighetsmål Den strukturelle dimensjon Ethvert lag bør ha en struktur i en valgt spillestil. De relasjonelle og individuelle ferdigheter vil da utfordres ut fra dette, og gi føringer for ferdighetsutviklingen i det relasjonelle og individuelle perspektiv. Den relasjonelle dimensjon Ut fra en gitt posisjon og rolle utvikle dine ferdigheter sammen med medspillere. Det betyr at utøveren skal forstå betydningen av å spille med noen, i angrep og forsvarspillet. Følgende nye ferdigheter bør introduseres: Orienteringsevnen, kommunikasjon, klareringsferdighet, headeferdighet, 1ste og 2dre forsvarsferdighet og taklingsferdighet. 1ste og 2dre forsvarerferdighet Ferdigheten her må sees i lys av den relasjonell dimensjon, som betyr at det er 2 spillere som gjør noe sammen. 2dre forsvarer skal være så nær 1ste forsvarer at dersom denne blir passert, skal 2dre forsvarer umiddelbart bli 1ste forsvarer 1ste forsvarer leder inn i leddet hvis leddet er i balanse Følgende ferdigheter bør videreutvikles: Pasningsferdighet og medtaksferdighet, avslutningsferdighet, dribleferdighet (valget) og 1ste, 2dre og 3dje forsvarerrollen. Den individuelle dimensjon Øke forståelsen og ferdigheten for når man skal spille med, og når man skal bruke sin individuelle ferdighet. Videreutvikle best mulig ferdighet med ball. Ved den individuelle dimensjon fokuseres det på følgende ferdigheter: Orienteringsevne Orientere og lese din posisjon i forhold til rom og motspiller forut for valget med eller uten ball Kommunikasjon Enkle og tydelige kommandoord for å forebygge uheldige situasjoner, spesielt i forsvarsspillet Klareringsferdighet Introdusere når og hvor klarere når kontrollere spillsituasjonen med flere ballinvolveringer. Klima i spillsituasjon spesielt i egen forsvarssone avgjør valget

11 Headeferdighet Jobbe med en metodikk hvor det å heade ball oppleves som ufarlig. Da må det gjøres teknisk riktig (låse nakken, se på ball, bruke pannen, bruke sentralbevegelse) Lese situasjon: avstand fra ball, type pasning forut for tilløp og timingen, gå på ballen, skjerme hode ved å gå inn med skulder Taklingsferdighet Dette er en teknikk som benyttes for å hindre mål eller å erobre ball Lese og vurdere situasjonen/klima før du bestemmer deg for å takle Når du har bestemt deg viktig å være besluttsom Husk å fiksere ledd! Pasningsferdighet Tilslag (med vekt på valg) avgjør teknikken Pasning slås i forhold til medspillers bevegelse, og utvikle forståelse for hvilke situasjoner man ikke bør spille langs bakken Medtaksferdighet Posisjonering av kropp forut for medtak, og da i forhold til rom du vil ha ballen med deg i, motspiller og hvor ballen kommer fra 1ste berøring Avslutningsferdighet Være på rett sted til rett tid Lese situasjon helst komme mot ballen Valg av avslutningsteknikk Fiksere/stabilisere; være i god kroppsbalanse i avslutningsøyeblikket Dribleferdighet Hvor på banen og når bør man gjøre bruk av denne ferdigheten Videreutvikle repertoaret dyrke dine sterke sider Videreutvikle rykket forbi motstander 1ste forsvarerferdighet Hurtig forflytning/fotarbeid Er det mulig å bryte foran/ snappe ball? Er det mulig å erobre ball? Når lede hva gjelder for min rolle/posisjon? (Når inn mot etablert ledd?) Når takle når blokkere? Keeperferdighet Videreutvikle ferdighetene i feltarbeidet Kommunikasjon kommandoord når i spillets fase

12 Utvikle 1ste forsvarerrollen (posisjonering og fotarbeid) Utvikle teknisk redningsferdighet Distribusjon (kast/spark) FYSIOLOGISKE KRAV Kroppens fysiske utvikling kan ta ny fart og den koordinative egenskap kan få litt stagnasjon av denne grunn. Derfor bør man ikke ha overdreven forventning til ferdighetsutviklingen. Her ønsker vi fortsatt å stimulere kroppen gjennom allsidig trening med ball. Presentere eksempler på utfordrende aktiviteter til egentrening (gjerne sammen med andre lagkamerater). Presentere enkle øvelser for egentrening hvor de fysiologiske faktorer som hurtighet, spenst og styrke for hele kroppen, stimuleres (bruk av egen kropp eller lett motstand). TAKTISKE TEKNISKE KRAV Fortsette utviklingen av god fotballforståelse i angreps- og forsvarsspill. Starte bevisstgjøring av kravene til ferdigheter ved dødballsituasjoner. Introdusere spilleprinsippmodellen med vektlegging på: I angrepsspillet - Bevegelse i det relasjonelle perspektiv - Når skal vi søke gjennombruddet? I forsvarsspillet - Balanseprinsippet (soneorientering 1ste, 2dre og 3de forsvarer) det strukturelle og relasjonelle Ved dødballsituasjoner - Posisjonering hva er ditt ansvar for din posisjon? Fortsette videreutvikling av hvordan plassere seg i forhold til med- og motspiller og rom, samt utvikle den individuelle ferdighet dette vil kreve. Konsekvensene for dette blir I økende grad som spilleren modnes, vil spillets egenart og ferdighetsnivå gi føringer for komponering av treningen. Dette betyr at treningene tilrettelegges med en veksling mellom det ferdige spill og deløvelser. Spesielt bør det strukturelle og relasjonelle utvikles i det ferdige spill, men for å få mange repetisjoner anbefales angrep mot forsvarsledd som god øvelse. I den individuelle ferdighetsutviklingen er fortsatt småspillformer (3v3, 4v4, 6v6 osv.) gode spillformer (heløvelser). 10

13 Vektleggingen i aktivitetsvalg og fokusering på veiledning ønskes i forholdet 65/35 fordel angrep. Treningsøktens innhold bør komponeres ut fra, hel-/delprinsippet i vektingen 60/ år (spilletid 2 x 40 min) INNLEDNING I slutten av denne aldersperioden vil mange spillere vise god forståelse for det ferdige spillet og ferdighetsutvikling ut fra egenarten med spillet. Spillerne vil i høstsesongen skifte skole, og kan dermed få endrede sosiale arenaer Spillere kan endre sin identitet modenhetsnivået merkes de blir mer mottakelig for kommunikasjon og veiledning i sin utvikling Spilleren kan stå ved et lite veiskille i hvor mye man ønsker å prioritere fotball i sin hverdag Seriespill uten opp- eller nedrykk i den divisjon laget kvalifisert seg til fra forrige år Mulighet for hospitering (vurdere sterkt denne utfordring som juniornivået gir hvis lyst, ambisjon og ferdighet er tilstrekkelig) Ferdighetsutviklingen tilrettelegges og utfordres ut fra den strukturelle, relasjonelle og individuelle dimensjon Gi eksempel og stimulere/oppfordre til egentrening for de fysiologiske faktorer, i tråd med spillerens ambisjoner. Bruk av treningsdagbok introduseres for de som ønsker dette Sportslige delmål Holdningsmål Videreutvikle prosessen med hva som er gode holdninger for dette alderstrinn Utvise forståelse for og etterleve hva som er gode holdninger for dette alderstrinn. Gi økt ansvar og øke forståelsen for spillerens eget ansvar for sportslig og personlig utvikling. Få økt forståelse for planlegging av hverdagen for å finne tid til seg selv (arenamodellen) Økt forståelse for treningsprosessen ut fra lagets og individets behov Få forståelse for hva det innebærer og restituere kroppen Forstå og gjennomføre på en akseptabel måte fair play 11

14 Kunnskapsmål Økt forståelse for de sentrale spilleregler /lovverk Økt forståelse for betydningen av ferdighetsutviklingen i en strukturell, relasjonell og individuell dimensjon Videreutvikle forståelsen for din rolle og posisjon i laget Videreutvikle kunnskap om de ulike posisjoner, lagdeler og avstand i laget, både i angrep og forsvarspill Utvikle bevisstgjøringen ved de ulike valg man tar, individuelt og relasjonelt ut fra en gitt spillestil Ferdighetsmål Den strukturelle dimensjon Lagene gjør nå bevisste valg i forhold til spillestil. Da er det viktig å opprettholde en god struktur i laget sentralt for å oppnå best mulig utvikling og resultat. Lagene må gjerne eksperimentere i formasjonsvalg og prøve ut spillere i ulike posisjoner ut fra disse valgene. Nå skal de relasjonelle og individuelle ferdigheter trenes og utvikles i økende grad ut fra disse prioriteringer. Den relasjonelle dimensjon Ut fra en gitt posisjon og rolle videreutvikle dine ferdigheter sammen med dine medspillere. Det betyr at utøveren skal videreutvikle forståelsen av å spille med noen, i angrep og forsvarspillet, ut fra en gitt spillestil. Følgende nye ferdigheter bør introduseres: Blokkeringsferdighet, duellspill, 3de forsvarerferdighet, utvikle spesialkompetanse (eks. ved dødball). For keeper: distribusjonsferdighet, spillforståelse sammen med det bakre ledd (den relasjonelle dimensjon) både i angrep og forsvarsspill, samt ved dødball. Følgende ferdigheter bør videreutvikles: Fotballforståelse Posisjonsspill i angreps- og forsvarsspill, samt ved dødball Pasningsferdighet og medtaksferdighet, avslutningsferdighet, dribleferdighet (valget) og 1ste, 2dre og 3de forsvarerferdighet Kommunikasjonsferdighet (hvordan gjøre deg selv og medspiller god) Den individuelle dimensjon Når tiden er moden for laget og enkeltspilleren dyrke frem de sterke sidene hos individet. Det betyr i praksis at det legges til rette for spesialtrening i de ulike roller for spillerne (innleggeren, avslutteren, keeperen, osv.). 12

15 Ved den individuelle dimensjon fokuseres det på følgende ferdigheter: Øke forståelsen og ferdigheten for prioriterte valg i en valgt spillestil Dyrke frem spesialkompetansen (hos de spillere som det er naturlig for) Blokkeringsferdighet For å hindre mål kan tidsaspektet medføre at 1ste forsvarer kan hindre ballens vei mot mål ved å kaste kroppen inn i ballbanen som siste utvei for å hindre mål Duellspill Tiden er moden for spilleren til å lære seg og bruke kroppens fysiske egenskaper. Det betyr at spillerne etter å ha lest ballens bane må kunne time og gå i en duell i lufta (konf. også headeferdighet) ville vinne ball/ være først på ball (duellkraft) Langs bakken kreves taklingsferdighet 3de forsvarerferdighet Evne til å lese spill før valg av posisjonering. Husk snarest mulig å bli rettvendt Duellkraft Orienteringsevne Orientere og lese din posisjon i forhold til rom og motspiller forut for valget, med eller uten ball Kommunikasjon Enkle og tydelige kommandoord for å forebygge uheldige situasjoner spesielt i forsvarsspillet Klareringsferdighet Videreutvikle når og hvor klarere når kontrollere spillsituasjonen med flere ballinvolveringer. Klima i spillsituasjon spesielt i egen forsvarssone avgjør valget Headeferdighet Jobbe med å bruke ferdigheten i duellspillet Lese situasjon; avstand fra ball, type pasning forut for tilløp og timingen. Besluttsomhet Taklingsferdighet Bli sikker i timing og bruk av teknikk 13

16 Pasningsferdighet Utvikle forståelse for når gjøre bruk av hvilke pasningstype i gitte situasjoner og i valgte spillestil Medtaksferdighet Vurdere når bruk av en touch tidsaspektet i forhold til initiativ og rom Avslutningsferdighet Utvikle besluttsomheten komme først på ballen Ha roen som gjør at du plasserer den med kontroll dog kamuflert Dribleferdighet Fremdyrke bruken av dribleferdigheten i forhold til det å skape overtallsituasjoner eller ubalanse hos motstander Bruken av fart, samt når og hvor på banen 1ste forsvarerferdighet Utvikle intensiteten i fotarbeid og evnen til å vinne ball Når i gjenvinningsfasen Keeperferdighet Når opptre som 2dre og 3de forsvarer Dyrke frem spesialitet i distribusjon (kast/spark) i den relasjonelle og strukturelle dimensjon FYSIOLOGISKE KRAV Innledning Kroppens fysiske utvikling kan være i sluttfasen for noen. Derfor kan egentrening på de fysiske faktorer økes, også med belastning Gjøre kravs- og kapasitetsanalyse i forhold til din rolle og posisjon i laget, noe som får følger for din prioritering i dette arbeidet Økt forståelse for periodisering og vektlegging ut fra delmål og ambisjoner Resultatmål IHT / RBK kapasitetstest HURTIGHET (40 m) SPENST (3 hink uten tilløp) STYRKE (gjøre enkle tester for oppsett av program innenfor de øvelser som velges) 14

17 Klubben setter opp de individuelle verdier/kapasitetsmål for aldersgruppen etter sesongslutt. TAKTISKE TEKNISKE KRAV Fortsette utviklingen av god fotballforståelse i angreps- og forsvarsspill samt dødball. Videreutvikle forståelsen ut fra spilleprinsippmodellen med vektlegging på: Spilleravstand bringe inn dybde og bredde forholdene i laget innen lagdelene og mellom disse. Det betyr følgende ut fra spillets fremdrift og situasjoner: I angrepsspillet - Bevegelse i det strukturelle og relasjonelle perspektiv, ut fra valgt spillestil og din posisjon/rolle i laget - Når være giftig i overgangsspillet? - Når skal vi søke gjennombruddet? fremdrift? - Risikovurdering i pasningsvalg I forsvarsspillet - Balanseprinsippet - Når søke gjenvinning? - Vurdere når falle av, når reorganisere før vi forsøker å erobre ball - Når sette inn lagpresset? - Vurdering av risiko i posisjoneringen når laget angriper (vurdere offensiv markering i bakre ledd) - Bringe inn hva som forstås med spilleprinsippene dybde og konsentrering i forsvarsspillet - Avstand og posisjoner innad i ledd og mellom ledd, er sentrale momenter Ved dødballsituasjoner - Utvikle gode ferdigheter ut fra de situasjoner laget og hver rolle kan bli stilt overfor Konsekvensene for dette alderstrinnet blir I økende grad som spilleren modnes, vil spillets egenart og ferdighetsnivå, ambisjoner og mengde trening, gi føringer for komponering av treningen. Dette betyr at treningene tilrettelegges med en veksling mellom det ferdige spill og deløvelser. Spesielt bør det strukturelle og relasjonelle utvikles i det ferdige spillet og en valgt spillestil. 15

18 Vektleggingen av aktivitetsvalg og fokusering på veiledning ønskes i forholdet 65/35 fordel angrep. Treningsøktens innhold bør komponeres ut fra, hel-/delprinsippet i vektingen 60/40. KJENNETEGN FOR UNGDOMSFOTBALLEN, ÅR INNLEDNING Denne aldersgruppen er nå ved inngangen til den voksne fotballen. Det vil bety at vi har tre aldersgrupperinger i samme klasse. Derfor vil avklaring av ambisjoner, interesse og ferdighetsnivå være mer avgjørende enn tidligere med tanke på gruppering av lag. Resultatmålene må avklares i forhold til ønsket ambisjonsnivå fra klubb og spillere da prestasjonene nå får direkte betydning for opp- og nedrykk. Derfor bør klubben tydelig signaliserer utad overfor spillere og omverden hvilke ambisjoner man bygger virksomheten på. Det må i denne perioden forventes ulike veivalg for den enkelte spilleren. Skolesituasjon, andre interesser, endret personlighet og identitet, kravene om økt treningsmengde i forhold til mål og ambisjoner er noen forhold som må klargjøres foran hver sesong. I slutten av denne aldersperioden vil mange spillere være modne for spill på seniornivå. Planlegging av fotballhverdagen i forhold til russetid, videreutdanning og militæret, er sentrale momenter å kartlegge. 16

19 Flere spilleren kan stå ved et lite veiskille i hvor mye man ønsker å prioritere fotball i sin hverdag. Klubben må søke finne gode løsninger også for disse. Seriespill med opp- eller nedrykk Mulighet for hospitering også her (vurdere sterkt denne utfordring som seniornivå gir hvis lyst, ambisjon og ferdighet er tilstrekkelig) Ferdighetsutviklingen tilrettelegges og utfordres ut fra kamp, den strukturelle, relasjonelle og individuelle dimensjon Ambisiøse spillere følges opp med tanke på egentrening, tester og utviklingsmål gjennom perioden. En form for karriereplanlegging bør vurderes Bruk av treningsdagbok for den ambisiøse bør evalueres og følges opp SPORTSLIGE DELMÅL Holdningsmål Videreutvikle prosessen med hva som er gode holdninger for denne aldersgruppen. Utvise forståelse for og etterleve hva som er gode holdninger for denne aldersgruppen. Gi økt ansvar og øke forståelsen for spillerens eget ansvar for sportslig og personlig utvikling Få økt forståelse for planlegging av hverdagen for å finne tid til seg selv (arenamodellen) Økt forståelse for treningsprosessen ut fra lagets og individets behov Få forståelse for og gjennomføre etter gitte retningslinjer hva det innebærer å restituere kroppen Forstå og gjennomføre fair play på en akseptabel måte Kunnskapsmål Forstå og utøve de sentrale spilleregler og lovverk Gjennom perioden forstå spilleprinsippmodellen (se vedlegg) Gjennom perioden forstå betydningen av ferdighetsutviklingen ut fra kamp, en strukturell, relasjonell og individuell dimensjon Perfeksjonere og utprøve aktuelle roller og posisjoner i laget Videreutvikle kunnskap om de ulike posisjoner, lagdeler og avstand i laget, både i angrep og forsvarspill. Kravet til tids- og rom aspektet er økende jo høyere nivå man spiller på Utvikle bevisstgjøringen ved de ulike valg man tar, individuelt, relasjonelt og strukturelt ut fra en gitt spillestil, og kampstrategi. Få innblikk i de ulike rombegrep man evaluerer en spiller- og kampprestasjon ut fra (rom 1 2 og 3, forrom, mellomrom og bakrom) 17

20 Ferdighetsmål Den strukturelle dimensjon På juniortrinnet må spillerne skoleres ut fra en økt betydning av god struktur i sin valgte spillestil. De relasjonelle og individuelle ferdigheter vil da i økende grad trenes og utvikles ut fra disse føringer for hvordan laget ønsker å spille. Den relasjonelle dimensjon Ut fra en gitt posisjon og rolle, videreutvikle dine ferdigheter ut fra de økende utfordringer du møter. Det betyr at utøveren skal videreutvikle forståelsen av å spille med noen, både i angrep og forsvarspillet, ut fra en gitt spillestil og kampstrategi. Nye utfordringer for dette aldersnivå I økende grad må spillerne lære å forberede seg til og gjennomføre lagets valgte spillestil og kampstrategi Lagene bør også lære seg hva det betyr å være fleksible i forhold til ulike spillestiler som motstander gir av utfordringer Spillerne må i økende grad lære seg å evaluere lagets, lagdelen og individets kampprestasjoner For keeper I økende grad trene mer på spesifikk ferdighetsutvikling som keeperrollen krever ved siden av det lagmessige. Trene på de fysiologiske faktorene Den individuelle dimensjon I økende grad dyrke frem de sterke sidene hos individet. Det betyr i praksis at det legges til rette for spesialtrening i spillernes ulike roller. Ved den individuelle dimensjon fokuseres det på følgende ferdigheter: Øke forståelsen og ferdigheten for prioriterte valg i en valgt spillestil Dyrke frem spesialkompetansen (hos de spillere som det er naturlig for) I økende grad kunne tilpasse sine ferdigheter ulik spillestil hos motstanderlaget I økende grad bidra til å korrigere hverandre i sin lagdel FYSIOLOGISKE KRAV Innledning Kroppens fysiske utvikling kan fortsatt være i sluttfasen for noen. Derfor kan egentrening på de fysiske faktorer økes, også med belastning. 18

21 Videreføre kravs- og kapasitetsanalyse i forhold til din rolle og posisjon i laget, noe som får følger for din prioritering i dette arbeidet Øke bevisstheten for sammenhengen mellom delmål og hva som kreves for å kunne oppnå disse. Da inngår økt forståelse for periodisering og vektlegging ut fra disse ambisjoner/målsettinger Utvikle evnen til å gjennomføre tiltak for å forebygge skade og sykdomsperioder Resultatmål IHT / RBK test eller BIB-test HURTIGHET (40 m) SPENST (3 hink uten tilløp) STYRKE (gjøre enkle tester for oppsett av program innenfor de øvelser som velges) Klubben setter opp de individuelle verdier/kapasitetsmål for aldersgruppen etter sesongslutt. TAKTISKE TEKNISKE KRAV Fortsette utviklingen av god fotballforståelse i angreps- og forsvarsspill, samt ved dødball. Forstå trening etter spilleprinsippmodellen og videreutvikle fotballferdigheten ut fra denne modellen. Fotballferdighet er hensiktsmessige handlingsvalg og den tekniske ferdighetsutøvelse dette krever for å skape og utnytte spillsituasjoner til fordel for eget lag. Konsekvensene for denne aldersgruppe blir I økende grad som spilleren modnes, vil spillets egenart og ferdighetsnivå, ambisjoner og mengde trening, gi føringer for komponering av treningen. Dette betyr at treningene tilrettelegges med en veksling mellom det ferdige spill og deløvelser. Spesielt bør kampdimensjonen, det strukturelle og relasjonelle utvikles i det ferdige spill og en valgt spillestil. Vektleggingen av aktivitetsvalg og fokusering på veiledning ønskes i forholdet 65/35 fordel angrep. Innholdet i fellestreningene bør komponeres ut fra, hel- /delprinsippet i vektingen 70/30. 19

22 20

23

24 Duo Design, februar 07

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på ungdomstrinnet S M L UNGDOMSTRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på ungdomstrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på seniortrinnet S M L SENIORTRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på seniortrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på seniortrinnet S M L SENIORTRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på seniortrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming. Dette

Detaljer

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB SKOLERINGSPLAN FOR SKAUN BALLKLUBB 1 SKOLERINGSPLAN SKOLERINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSTRINN I skoleringsplanen går vi gjennom hva en SBK spiller skal lære på de forskjellige alderstrinnene fra 6 16 år.

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

Stabæk Fotball organisering

Stabæk Fotball organisering Stabæk Fotball organisering Stabæk Fotball AS A stall G 19 e G 16 e G 15 e G 14 e G 13 e Talenttreninger 11 12 år (18 klubber ) Stabæk Fotball Stabæk Fotball Kvinner Stabæk Ungdom 13-19 år Stabæk Barn

Detaljer

1. og 2.angriper Forberedelsesfasen (2A) styrende for den påfølgende 1A involvering handling og valg. -Mot prioriterte rom

1. og 2.angriper Forberedelsesfasen (2A) styrende for den påfølgende 1A involvering handling og valg. -Mot prioriterte rom Individuelt - Hensikten med oversikten over 1A-2A og 1F-2F-3F listen er å gi en oversikt over ferdigheter spillere bør beherske. - På grunn av ulikhetene i typer fotballspillere, deres interesse og dere

Detaljer

Trening J/G år. 1.) Adm. Bestemmelser. 2.) Spill/trening.

Trening J/G år. 1.) Adm. Bestemmelser. 2.) Spill/trening. Trening J/G 15-16 år. 1.) Adm. Bestemmelser - Man trener 3-4 økter felles pr uke. - Spillerne driver aktivt med egentrening og/eller trening på skole. - Man deltar i regionserie, samt forsøker å kvalifisere

Detaljer

Scoringstrening - avslutninger på mål

Scoringstrening - avslutninger på mål Side 1 for Scoringstrening 07:41 2 mot 1 + keeper med løp bakfra (Aldersgruppe: 6-8 og oppover) Satt inn fra Side 2 for Scoringstrening

Detaljer

Sportsplan IL Holeværingen Fotball

Sportsplan IL Holeværingen Fotball IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - Sportsplan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1.Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen

Detaljer

TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690

TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 Pasningsspill Ballkontroll 1 Smålag-spill mot 2 el.4 mål. Diverse øvelser/spill. 1) Spillerne i den innerste 4-kanten rygger inn mot

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR INNHOLD I TRENINGENE 7-8 år SJEF OVER BALLEN/ LEIK 40 % SPILLE MED/MOT 10 % SMÅLAGSSPILL 40 % AVSLUTNING 10 % VARIGHET PR.TRENING 1 time ANT.TRENINGER

Detaljer

Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012.

Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012. Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012. Oppvarming kjøres noe forskjellig med fokus på en del basisøvelser, herunder pasning, kort/lang, heading, med og uten press, demping/ mottak/ touch. Dag

Detaljer

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR/ INNHOLD I TRENINGENE 9-10 ÅR SJEF OVER BALLEN/ LEIK 30 % SPILLE MED/MOT 20 % SMÅLAGSSPILL 40 % AVSLUTNING 10 % VARIGHET PR.TRENING 1 time ANT.TRENINGER

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Ungdomsfotball For ungdom 13-14 år 2 Innhold: Mål av prestasjonsevne Planarbeidsverktøy for laget Hospitering Revidert 27.10..2010 pe 3 Mål av prestasjonsevne

Detaljer

Kvam IL Fotball Øvelsesbank 2016-

Kvam IL Fotball Øvelsesbank 2016- Kvam IL Fotball Øvelsesbank 2016- www.kvamil.no 1 Kvam IL er opptatt av gode og ryddige rutiner for våre medlemmer. Kvam IL Fotball Øvelsesbank Samtidig ønsker styret i Kvam IL at det er innarbeidet gode

Detaljer

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3 Alder 6-8 år 6-7 år:en treningsdag i uken med 1. klokketimes varighet. 8 år: To treningsdager i uken med 75-90 minutters varighet. Alle skal ha hver sin ball på trening. En grad av differensiering. Fast

Detaljer

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter.

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter. Den gule tråd Skoleringsplan Heftet du nå holder i hånden beskriver Hundvåg Fotball sine minimumskrav til treningsmengde, læringsmomenter og holdninger for hvert enkelt årstrinn fra og med 7 år og til

Detaljer

FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg BYNESET I.L.

FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg BYNESET I.L. FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks 33 7070 Bosberg BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN Sist revidert: 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1.

Detaljer

Sportsplan barnefotball VFK

Sportsplan barnefotball VFK VFK s plan for ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år. Overordnete filosofi Vi ønsker å spille en teknisk og offensiv fotball Vi ønsker å skape spillere som våger å prøve uten å tenke på risiko

Detaljer

Plan gutter 8 år første halvår 2013

Plan gutter 8 år første halvår 2013 Plan gutter 8 år første halvår 2013 Innhold i folderen: 1. Overordnede mål 2. individuelle mål (ferdighetsmål) 3. Lagmessige mål 4. Planlagte økter med øvelser på ca.1t Plan vår 2013: - Foreldremøte i

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Spille med og mot. Spille med og mot - Forsvarsspill. 20. desember 2011 11:35. Side 1 for Ny inndeling 1

Spille med og mot. Spille med og mot - Forsvarsspill. 20. desember 2011 11:35. Side 1 for Ny inndeling 1 Side 1 for Ny inndeling 1 11:35 - Forsvarsspill 1 mot 1 - Ballfører feilvendt (Aldersgruppe: 6-8 og oppover) - Ballen spilles opp mot feilvendt angrepsspiller - Forsvarsspiller starter et stykke unna -

Detaljer

Pors Grenland Fotball

Pors Grenland Fotball Pors Grenland Fotball Sportsplan 2010 2013 spredt og i klynger der elven seg slynger ligger du porsblomstens by Side 1 av 12 1. Sportsplan 1. Innledning Pors har i det etterfølgende laget en sportsplan

Detaljer

FF20120 G13 sesongen 2013

FF20120 G13 sesongen 2013 FF20120 G13 sesongen 2013 Retningslinjer For denne aldersgruppen skal det fortsatt arbeides i breddeperspektiv, og følgende prioriteres: spillerutvikling kvalitet i trening videreutvikle tekniske læremoment

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Øvelser for November-Desember

Øvelser for November-Desember Øvelser for November-Desember Det er lagt til rette for opptil 2 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match Treningssammensetningen må tilpasses

Detaljer

Øvelser for Juli-August

Øvelser for Juli-August Øvelser for Juli-August Det er lagt til rette for opptil 2 treninger + kamp i uken for årskullet: a) 1 individuell inne ved lokal skole b) Felles\åpen trening for årskull 06-05 ute på Sofiemyr Match Treningssammensetningen

Detaljer

Øvelser for Mars-April

Øvelser for Mars-April Øvelser for Mars-April Det er lagt til rette for opptil 2 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell inne ved lokal skole b) 1 for årskullet ute på Sofiemyr KG Treningssammensetningen må tilpasses

Detaljer

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 12 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 12 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 12 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Alle kjenner igjen fortvilelsen over «klyngespill» og

Detaljer

Sportslig innhold J Sportslig Ansvarlig, Arvid Moen Hansen, 2016

Sportslig innhold J Sportslig Ansvarlig, Arvid Moen Hansen, 2016 Sportslig innhold J8-9-10 Sportslig Ansvarlig, Arvid Moen Hansen, 2016 Treningsarbeidet Innhold Treningsøkter skal inneholde spill, øvelser og leker der man har handlingsvalg. Over halve tiden på økta

Detaljer

Filosofi. S p o r t s p l a n. Ranheim fotball

Filosofi. S p o r t s p l a n. Ranheim fotball Filosofi Definisjonen av fotballfilosofi er forstått som den ønskelige atferden laget har for å utvikle spillerne, underholde alle i fellesskapet og vinne kamper. For å utvikle spillerne og spillet, som

Detaljer

Træff Jr 2012 Den gode sirkel

Træff Jr 2012 Den gode sirkel Træff Jr 2012 Den gode sirkel Vi ønsker å ha det gøy og bli så gode som vi selv vil Evaluering Aktivitet Trening og kamp Progresjon Tiltak UTFORDRINGER Angst/bekymring FLYTSONE Kjedsomhet/frustrasjon FERDIGHETER

Detaljer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer Rammeplan for sportslige aktiviteter 16-17 år Årsklasse 16-17 år På dette alderstrinnet skal en legge vekt på å integrere tekniske ferdigheter i en spillsammenheng. Det betyr at en ønsker å utvikle spillernes

Detaljer

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball 2013 Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball «FLEST MULIG- LENGST MULIG» Byafossen IL - Fotball Innhold Forord. 2 Målsetting. 2 Sentrale mål Byafossen IL.. 2 Utviklingsgruppen.. 2

Detaljer

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no Innhold Overordnet målsetning... 2 HFK mål for spillerutvikling:... 2 Fair play:... 2 Differensiering- topping av lag:... 3 Differensiering på trening:... 3 Differensiering i kamper:... 4 Hospitering...

Detaljer

READY BANDY SPORTSPLAN. 1e1d3b KONTAKT. Ready Bandy Stasjonsveien Oslo.

READY BANDY SPORTSPLAN. 1e1d3b KONTAKT. Ready Bandy Stasjonsveien Oslo. READY BANDY SPORTSPLAN 1e1d3b KONTAKT Ready Bandy Stasjonsveien 24 0773 Oslo patrik@ready.no malin@ready.no nicklas@ready.no www.ready.no/bandy HVA ER READY BANDY? Alle som er aktiv i Ready bandy som spiller,

Detaljer

Trenerhåndbok J9 Lillehammer KFK

Trenerhåndbok J9 Lillehammer KFK Trenerhåndbok J9 Lillehammer KFK BN/TS 2017 1 Innhold Lillehammer KFK Spillerutvikling i LKFK Prinsipper for Spillerutvikling Differensiering Jevnbyrdighet Flytsonemodellen 2 3 3 4 4 4 Viktige prinsipper

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

Vedlegg til Sportsligutviklingsplan - Spillerutvikling

Vedlegg til Sportsligutviklingsplan - Spillerutvikling Vedlegg til Sportsligutviklingsplan - Spillerutvikling Dette vedlegget gir utfyllende informasjon til punkter i Sportsplanens kapittel 4. Generelt om Spillerutvikling Sentralt i god Spillerutvikling er

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 11er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 11er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 11er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

- 1 - 1. Oppvarming: Øvingsmomenter i oppvarmingen:

- 1 - 1. Oppvarming: Øvingsmomenter i oppvarmingen: 1. Oppvarming: For keepere som alle andre fotballspillere er oppvarmingen viktig både foran trening og kamper. Keeperne gjennomfører ofte sin oppvarming ved siden av den felles oppvarmingen, og gjerne

Detaljer

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Gjelleråsen IF Fotball 1 Forord. 3 Visjon, verdier og mål... 3 Spillerutvikling. 4 Differensiering. 4 Hospitering... 5 Trener i Gjelleråsen 6 Gjelleråsenspilleren

Detaljer

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER SPILLEREN I FOKUS FELLESTRENING GRUE FOTBALL Denne øvelsesbanken er ment som retningsgivende for hvilke ferdigheter en Grue-trener skal vektlegge i treningsarbeidet. Øvelsesbanken er selvsagt ikke uttømmende.

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

Oktober / November ILROS Fotball Page 1

Oktober / November ILROS Fotball Page 1 IL ROS Fotball 2017 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball flest mulig lengst mulig best mulig Oktober / November 2016 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller

Detaljer

Ferdighetsutvikling i Elverum Fotball

Ferdighetsutvikling i Elverum Fotball Ferdighetsutvikling i Elverum Fotball HENSIKT OG MÅL Hensikten med dette direktivet er å sikre kvalitet i spillerutviklingen i Elverum Fotball, slik at det drives riktig og god utvikling av fotballferdigheten

Detaljer

Øvelser for Juli-August

Øvelser for Juli-August Øvelser for Juli-August Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match c) Åpne lørdagstreninger med mer avansert

Detaljer

Spillerutvikling i Brumunddal Fotball

Spillerutvikling i Brumunddal Fotball 1 Spillerutvikling i Brumunddal Fotball 2 Innhold 1.0. Bakgrunn og hensikt... 3 2.0. Spillerens egenvurdering... 5 2.1. Spillerskjema... 5 2.2. Selvevaluering av fotballferdigheter... 6 3.0. Treners evaluering

Detaljer

SPORTSPLAN

SPORTSPLAN SPORTSPLAN 1 20.03.17 Del 1: BARNEFOTBALL Første organiserte tilbud er fotball-lek hvor man kan starte det året man fyller 5 år. Det er et tilbud på barnas premisser hvor fokus ligger på lek og fysisk

Detaljer

trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen

trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen Hvorfor sportsplan? Et styringsverktøy for klubben. En verktøykasse og hjelp for trenere. Klubben bestemmer retningslinjene. Barnefotball Fotball

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 10 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 10 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 10 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Alle kjenner igjen fortvilelsen over «klyngespill» og

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Se oversikt Kåja. Knut Bakken Keepertrening. Se oversikt Kvam. Jon Monshaugen. Se oversikt. Jon Monshaugen. Sør-Fron Kulturhus

Se oversikt Kåja. Knut Bakken Keepertrening. Se oversikt Kvam. Jon Monshaugen. Se oversikt. Jon Monshaugen. Sør-Fron Kulturhus Februar Sted Tema Ansvarlige Øvelser Kamp spill Rolf Mikkelsen shallen -Presist pasningsspill og medtaksferdigheter i øvelser, jobbing med 1. og 2. forsvarsferdigheter. Jobbing med grunnleggende forståelse

Detaljer

Flest mulig lengst mulig best mulig Den «røde» tråden kan illustreres slik: Visjon: SÅ DYRKE HØSTE. FK Toten skal:

Flest mulig lengst mulig best mulig Den «røde» tråden kan illustreres slik: Visjon: SÅ DYRKE HØSTE. FK Toten skal: Kortversjon Retningslinjer for trenere og lagledere i barne og ungdomsfotballen Moderklubbene til FK Toten Flest mulig lengst mulig best mulig Den «røde» tråden kan illustreres slik: Visjon: SÅ DYRKE HØSTE

Detaljer

Øvelser for Mai-Juni

Øvelser for Mai-Juni Øvelser for Mai-Juni Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match c) Åpne lørdagstreninger med mer avansert

Detaljer

Vikersund fotball G 99- treningsplan vinter/vår 2012.

Vikersund fotball G 99- treningsplan vinter/vår 2012. Vikersund fotball G 99- treningsplan vinter/vår 2012. Dag Uke Tid Sted Tema Kommentarer Mandag 5 18.30-20.00 Tangen Mottak/ pasning m Klubbtrening kortpasninger Torsdag 5 18.30-20.00 Tangen Mottak/ pasning

Detaljer

Fotballspråk. Begrepene under er presentert i alfabetisk rekkefølge som:

Fotballspråk. Begrepene under er presentert i alfabetisk rekkefølge som: HSV Fotball - Språk Fotballspråk. Vi som trenere utvikler ulike fotballspråk gjennom våre påvirkninger. HSV ønsker å samle et fellesregister for å sørge for at vi trenere snakker samme språk, samtidig

Detaljer

UTVIKLINGSPLANER HAUGARØKTENE ÅR

UTVIKLINGSPLANER HAUGARØKTENE ÅR UTVIKLINGSPLANER HAUGARØKTENE 10-12 ÅR Tema 1: Førsteangriper (1A) Tema 2: Førsteforsvarer (1F) Tema 3: Scoringsferdighet Organisering med øktplan 1 som eksempel: Tema førsteforsvarer (1F). Dette er et

Detaljer

Syverfotball LYN. Tips:

Syverfotball LYN. Tips: Syverfotball LYN Her er noen enkle spilleprinsipper som forklarer hvordan spillerne kan posisjonere- og bevege seg for å skape bedre flyt og samhandling i spillet. Gjennom noen små taktiske- og strategiske

Detaljer

Elverum Håndball Yngres

Elverum Håndball Yngres Elverum Håndball Yngres Trening J/G 12 år: 1) Adm.bestemmelser. - Elverum Håndball praktiserer Norges Idrettsforbunds regler for Barneidrett, hvor barn defineres som til og med 12 års alder. Disse finner

Detaljer

Øvelser for Mai-Juni

Øvelser for Mai-Juni Øvelser for Mai-Juni Det er lagt til rette for opptil 2 treninger + kamp i uken for årskullet: a) 1 individuell inne ved lokal skole b) 1 for årskullet ute på Sofiemyr KG Treningssammensetningen må tilpasses

Detaljer

Treningsøkt 6/2017 G2006

Treningsøkt 6/2017 G2006 Treningsøkt 6/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Frisk Asker Oldboys' spillemodell

Frisk Asker Oldboys' spillemodell Frisk Asker Oldboys' spillemodell Versjon: august 2015 Bakgrunn Jo eldre vi blir, jo viktigere blir samspillet. Derfor har FAO utviklet en spillemodell, og når vi er kjent med denne, kan vi lettere forstå

Detaljer

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Alle kjenner igjen fortvilelsen over «klyngespill» og et

Detaljer

Øvelser for Januar-Februar

Øvelser for Januar-Februar Øvelser for Januar-Februar Det er lagt til rette for opptil 2 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell inne ved lokal skole b) 1 for årskullet ute på Sofiemyr KG Treningssammensetningen må tilpasses

Detaljer

Øvelse 1. Øvelse 2. Diverse Føringer og vendinger til linje

Øvelse 1. Øvelse 2. Diverse Føringer og vendinger til linje Øvelser Øvelse 1 Diverse Føringer og vendinger til linje Spillerne står på linje med en ball hver. Trener, eller en av spillerne viser forskjellige måter å føre/kontrollere ball, finter, vendinger etc.

Detaljer

Hvordan velge formasjon i nierfotball i Haugar

Hvordan velge formasjon i nierfotball i Haugar Hvordan velge formasjon i nierfotball i Haugar Når man velger formasjon å spille i nierfotball (og for så vidt generelt i barne- og ungdomsfotball) er det viktig å tenke på at det skal være overførbart

Detaljer

VÅLERENGA FOTBALL KEEPERTRENING 2008

VÅLERENGA FOTBALL KEEPERTRENING 2008 VÅLERENGA FOTBALL KEEPERTRENING 2008 Utarbeidet av Gjermund Østby og Thore André Krystad INNEHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKSJON 3 TEMAER TEMAER 12-14 ÅR 4 TEMAER 14-16 ÅR 5 TEMAER 16-19 ÅR 6 INSTRUKSJONSMOMENTER

Detaljer

LØRENSKOG IDRETTSFORENING AKADEMIET - PRINSIPPER I TRENING OG KAMP

LØRENSKOG IDRETTSFORENING AKADEMIET - PRINSIPPER I TRENING OG KAMP LØRENSKOG IDRETTSFORENING AKADEMIET - PRINSIPPER I TRENING OG KAMP TRENINGSMILJØ FOKUS Resultat - Prestasjon Fokus på å vinne Et miljø, hvor å vinne betyr å slå de andre Spillerne blir sammenlignet med

Detaljer

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 60 min.

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 60 min. Alder: 11-12 år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 60 min. Hvilke pakker trenger jeg? Øvelsene i denne treningsplanen er hentet fra Trenerkort 2, 3, 4, 5 og 6. Mer detaljerte instruksjonsmomenter

Detaljer

9èr-spillet (12-13 år)

9èr-spillet (12-13 år) Overordnet 9èr-spillet (12-13 år) - Laget spiller primært i systemet 1-3-2-3. - Spillere 13-14 år skal lære: - å angripe mellomrom via kant, indreløper og spiss - oppspill mot mellomrom, bakrom og korridor

Detaljer

Treningsøkt 2/2017 G2006

Treningsøkt 2/2017 G2006 Treningsøkt 2/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

Månedens tema: Pasninger og avslutninger

Månedens tema: Pasninger og avslutninger Månedens tema: Pasninger og avslutninger Vi skal denne måneden jobbe med pasninger og avslutninger- Vi skal denne måneden jobbe med en grunnleggende forståelse av hvordan en kan linke (kombinere) med en

Detaljer

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre.

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre. Pasning og mottak Momenter: 2 spillere, 1 ball 4 kjegler til å markere hvor man skal stå (varier avstand etter ferdighet). Den ene spiller pasning, mens den andre demper, før det spilles tilbake igjen.

Detaljer

Sportsplan HSV Fotball.

Sportsplan HSV Fotball. Sportsplan 2016 HSV Fotball. Innledning. Sportsplanen er laget med den hensikt å være et verktøy for å bidra til kontinuitet i hvordan vi organiserer, trener og spiller i HSV Fotball. Den skal gi en felles

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2016-2018 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Høsten 2015 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Øyvind Kjølstad, Lasse S.Tangen, Nina S.Tangen

Detaljer

Kvinesdal Tine Fotballskolen 2016

Kvinesdal Tine Fotballskolen 2016 Kvinesdal Tine Fotballskolen 2016 På hver stasjon så ligger det en øvelse for fredag og en for lørdag. På noen av stasjonene er det i tillegg er det lagt inn en ekstra øvelse. Det vil si at hvis det begynner

Detaljer

Sportsplan for Strindheim håndball

Sportsplan for Strindheim håndball Sportsplan for Strindheim håndball Målsetninger 1. Teknisk, offensiv og tempofylt håndball 2. Individuelle utfordringer utfra ferdighets- og ambisjonsnivå 3. Hospitering organiseres fra 12 år og oppover

Detaljer

Treningsøvelser - BØNES G96

Treningsøvelser - BØNES G96 Treningsøvelser - BØNES G96 PASNINGER 1) AJAX FRA IMOT 8 spillere. Øvelse: Skaffe rom, blikk, 1. berøring, tilslag/pasning. 1. Spiller beveger seg bakover/sidelengs mot forsvarer (kjeglen i midten) 2.

Detaljer

Øvelser for Mars-April

Øvelser for Mars-April Øvelser for Mars-April Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: a) 2 treninger på Sofiemyr Match b) Åpne lørdagstreninger med mer avansert innhold(akademistart i april) Treningssammensetningen

Detaljer

Trenerguide spillere 11-12 år. sportsplan pedagogisk tilnærming

Trenerguide spillere 11-12 år. sportsplan pedagogisk tilnærming Trenerguide spillere 11-12 år sportsplan pedagogisk tilnærming innhold Fotballfaglig utgangspunkt Vinnermentalitet Ferdighetsrepertoar Fotballfysiologi Trenerteamets utfordring og ansvar Eksempler på treningsuker

Detaljer

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball SPORTSLIG PLAN Otta håndball Visjon: «Best i Norddalen» Hvorfor ha en sportslig plan? Den gir veiledning for trenere, ressurspersoner i klubben. Det er nødvendig at alle trenere, oppmenn, foreldrekontakter,

Detaljer

Innebandy i skolen Innebandy i skolen, Sogn vgs, La Santa 2012

Innebandy i skolen Innebandy i skolen, Sogn vgs, La Santa 2012 Innebandy i skolen Innholdsfortegnelse Innledning s. 3 Grep og fatning, ballkontroll og regler s. 4 Øvelsesbank s. 6 - Parinnebandy s. 6 - Alene med ball s. 6 - Teknikkløype s. 7 - Firkantøvelser s. 7

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Fra barne- til ungdomsfotball For barn 9-10 år (Les også sportsplan for 7-8 år) Innhold: Hva vet vi om 9-10 åringen? Hva skal 9-10 åringen lære seg? Treningsøkten

Detaljer

SPORTSPLAN BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN. Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg

SPORTSPLAN BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN. Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg SPORTSPLAN BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks 33 7070 Bosberg Sist revidert: 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning:... 3 1.1. Klubbhåndbok... 3 1.2. Sportsplan... 3

Detaljer

Øvelser for Januar-Februar

Øvelser for Januar-Februar Øvelser for Januar-Februar Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match c) Åpne lørdagstreninger med mer

Detaljer

Heming Akademiet. Heming Fotball

Heming Akademiet. Heming Fotball Heming Fotball SPILLERUTVIKLING EN NY VERDEN Lek! Mestring! Utvikling! BASISTRENING (1) TID TEMA ØVELSE/BESKRIVELSE GJØR KLAR BANER/ UTSTYR FØR TRENINGEN STARTER! (15) Oppvarming Trener lager rutiner for

Detaljer

Fagplan Keeperutvikling

Fagplan Keeperutvikling Fagplan Keeperutvikling Røa IL Fotball Forord Hensikten med fagplanen er å klargjøre for alle interesserte hvilke sportslige prioriteringer og retningslinjer keeperutvikling i Røa IL Fotball drives etter.

Detaljer

Smålagsspill. Smålagsspill - Spill to mot to. 20. desember 2011 13:53. Side 1 for Smålagsspill

Smålagsspill. Smålagsspill - Spill to mot to. 20. desember 2011 13:53. Side 1 for Smålagsspill Side 1 for 13:53 - Spill to mot to 2 mot 2 - differensiert smålagsspill (Aldersgruppe: 6-8 og oppover) To lag med to spillere på hvert lag. To småmål. Banestørrelse 10x 20 m - Når, hvor og hvordan føre,

Detaljer