Sportsplan for Heming Fotball

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan for Heming Fotball"

Transkript

1 Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på ungdomstrinnet S M L

2

3 UNGDOMSTRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på ungdomstrinnet i fotballavdelingen i Heming. Dette heftet er utarbeidet som et supplement til Heming s lille grønne, som gir overordende føringer for alle aktører som er involvert i aktiviteter IL Heming. Sportsplan for Heming Fotball er et rammeverk. Det er bygget opp etter en mal hvor kjennetegn ved alderstrinnet er utgangspunkt for sportslige og sosiale delmål for målgruppen. Det er viktig at spesielt trenere og spillere skal vite hva som skal vektlegges og gjennomføres på de enkelte alderstrinnene. Fotballavdelingen vil supplere med flere dokumenter som gir føringer for støttefunksjoner rundt lagene, som arbeidsinstrukser for lagledere og dommere. VISJON for ungdomstrinnet HEMING skal gi et utviklende tilbud uavhengig av ferdighet, ambisjon og sosial bakgrunn. KJENNETEGN FOR UNGDOMSFOTBALLEN, ÅR 13 år Første møte med 11 er fotballen Bli kjent med differensiering ut fra holdning, interesse og ferdighetsnivå Hvis det er behov for flere lag settes disse sammen etter overnevnte kriterier De sosiale behovene må tas hensyn til og vektlegges ekstra Det er legitimt å drive med andre idretter derfor vanlige uttakskriterier for alle når lagene settes sammen for konkurranseperioden Mulighet for hospitering (vurderes etter behov) Den individuelle delen videreføres, den relasjonelle delen introduseres

4 SPORTSLIGE DELMÅL Holdningsmål Overfor gruppen/laget/klubben Overfor sin egen rolle på trening Utvikle forståelsen for betydningen av det å være et lag Vise respekt for og være del av en klubb Oppmøtetider; vær presis hvis ikke må du gi beskjed Stille forberedt; betyr at du må ha med alt utstyr Bidra ved å være et forbilde for de andre Utvikle lagånd Utvikle evnen til å være konsentrert Vise respekt overfor trenere, lagledere, lagkamerater, mot- og medspillere samt dommere Starte prosessen med hva som bør være gode holdninger for denne aldersgruppen Utvise forståelse for og etterleve hva som er gode holdninger for denne aldersgruppen Introdusere begrepet fair play og konsekvensene av dette Kunnskapsmål Utvikle lagånd Bli kjent med de sentrale reglene for 11 erfotballen Starte prosessen med kunnskap om ulike posisjoner, lagdeler og avstander i laget, både i angreps- og forsvarspill Utvikle bevisstgjøringen i forhold til de valg man tar, både individuelt og relasjonelt Ferdighetsmål Den strukturelle dimensjon Et hvert lag som begynner å lære det ferdig spillet (11 mot 11) bør starte prosessen med å se betydningen av å ha en struktur i spillet sitt. Spillerne introduseres til posisjoner ut fra tre lagdeler og en formasjon for disse (for eksempel 4 3 3, 4 4 2). Gunstig spilleravstand blir et sentralt prinsipp. De relasjonelle og individuelle ferdigheter vil da i økende grad naturlig trenes og utvikles ut fra dette.

5 Den relasjonelle dimensjon Det betyr at utøveren skal forstå betydningen av å spille med noen, både i angrep og i forsvarspillet. Følgende ferdigheter vektlegges: Pasningsferdighet m/mottak, avslutningsferdighet, dribleferdighet og førsteforsvarerferdighet (1ste F). I tillegg for keeperen; utgangsstilling, grep, fallteknikk, posisjonering, distribusjon og feltarbeid. Den individuelle dimensjon Opparbeide forståelse for når skal man spiller sammen og når skal man bruker sine individuelle ferdigheter. Videreutvikle best mulig ferdighet med ball. Dette betyr at utøverne skal forstå betydningen av å spille sammen, både i angrep og i forsvarspillet. Ved den individuelle dimensjon fokuseres det på følgende ferdigheter: Pasningsferdighet Tilslag (med vekt på presisjon). Presentere ulike tilslagsteknikker (innside, utside og vrist) Pasning slås i forhold til medspiller sitt initiativ Tilstrebe å holde ballen lengst mulig langs bakken Mottaksferdighet Posisjonering av kropp i forhold til ball og motspiller 1ste berøring Avslutningsferdighet Kroppen i forhold til ball og retning Treff på fot og ball Ro og kontroll i utførelsen/situasjonen Dribleferdighet Ballkontroll; innebærer ofte ballberøring med begge ben Føring Utikle minimum én finte Retningsforandring med akselerasjon

6 1ste forsvarer ferdighet Introdusere og forstå rollen Posisjonering mellom ballfører og eget mål Fokus på tempo opp i press, avstand, balanse og fotarbeid Vinne ball Keeperferdighet Kunne 1ste forsvarerrollen (posisjonering) Utvikle teknisk redningsferdighet Distribusjon (kast/spark) FYSIOLOGISKE KRAV Det er fortsatt ønskelig å stimulere kroppen gjennom allsidig trening med ball. Det gjøres ved å presentere eksempler på utfordrende aktiviteter til egentrening (gjerne sammen med andre lagkamerater). Denne aldersgruppen kan ofte få smerter i ulike ledd. Dette kan være normalt på grunn av kroppens vekst og utvikling. Ved vedvarende problemer er det viktig å søke kyndig kompetanse. De fysiologiske parameterne søkes utviklet gjennom kvalitet i balltreningen. Det kommer til utrykk ved at ulike øvelser kan sette krav til høy intensitet for bla. å øke utholdenheten. Egenarten ved spillet i form av mye retningsforandring stimulerer spesifikk styrkeutvikling, spesielt i beina. Allsidig trening f.eks. gjennom andre aktiviteter, er positivt. På den måten økes den totale treningsmengden, og kretsløpsorganene vil bli ytterligere stimulerte. TAKTISKE TEKNISKE KRAV Starte opplæringen av hvordan plassere seg i forhold til med- og motspiller og rom, samt utvikle den individuelle ferdigheten dette krever. Konsekvensene av dette blir I økende grad som spilleren modnes vil spillets egenart gi føringer for komponering av treningen. Dette betyr at treningene tilrettelegges med en veksling mellom det ferdige spillet og deløvelser. Småspill former 4v4, 5v5 og 7v7 er gode spillformer (heløvelser). 1v1, 2v1 og 3v2 er gode deløvelser for å veilede i individuell ferdighetsutvikling, ut ifra den relasjonelle og individuelle dimensjon. Vektleggingen i aktivitetsvalg med veiledning ønskes i forholdet 75/25-fordel angrep. Treningsøktens innhold bør komponeres ut fra del- eller helprinsippet i vektingen 50/50. (Helmetoden gjør man bruk av når aktiviteten tilrettelegges tilnærmet lik det

7 ferdige spill. Det vil si at man spiller mot to mål, med likt antall spillere på lagene, men kan variere fra spill 2 mot 2, 3 mot 3 osv. Delmetoden bygger på at man bryter aktiviteten ned i mindre former som øvelse på ulike teknikker som dribleløype, pasning og avslutning på mål, lager overtallsituasjoner som 3 mot 2 + keeper osv. Altså; tar ut deler av det ferdige spillet og øver på del-teknikker.) 14 år Første år hvor tabellplassering får følger for opp og nedrykk Ved halvspilt serie settes gruppene sammen etter tabellplassering Plassering ved sesongslutt (divisjon) følger årgangen videre Mulighet for hospitering (vurderes etter behov) Den relasjonelle dimensjonen prioriteres, den individuelle vedlikeholdes SPORTSLIGE DELMÅL Holdningsmål Fortsette prosessen med hva som er gode holdninger for dette alderstrinn Utvise forståelse for og etterleve hva som er gode holdninger for dette alderstrinn Arbeide med forståelsen av begrepet fair play og konsekvensene av dette Kunnskapsmål Vise forståelse for de sentrale regler for 11 erfotballen Fortsette prosessen med å tilegne seg kunnskap om de ulike posisjoner, lagdeler og spilleravstander i laget, både i angrep og forsvarspill. Videreutvikling av de ulike valg man tar, individuelt og relasjonelt. Ferdighetsmål Den strukturelle dimensjon Denne dimensjonen videreutvikles. Betydningen av å ha en struktur i spillet sitt øker med modenhetsnivå til spillergruppen. Gunstige spilleravstander blir et sentralt prinsipp. De relasjonelle og individuelle ferdigheter vil fortsatt og i økende grad naturlig trenes og utvikles ut fra dette. Den relasjonelle dimensjon (en videreføring av 13-års trinnet, med tillegg) Det betyr at utøveren skal forstå betydningen av å spille med noen, i angrep og forsvarspillet.

8 Følgende ferdigheter vektlegges. Pasningsferdighet m/ mottak og medtaksferdighet, avslutningsferdighet, dribleferdighet og 1ste forsvarer ferdighet, 2dre og 3de forsvarerrollen. Den individuelle dimensjon Videreutvikle forståelsen for når og hvordan spille med lagkamerat, og når og hvor bruke sin individuelle ferdighet. Videreutvikle best mulig ferdighet med ball. Ved den individuelle dimensjon fokuseres det på følgende ferdigheter og videreutvikling av disse: Pasningsferdighet Få økt forståelse for at pasningsutførelsen må sees i det relasjonelle perspektiv Mottaksferdighet 1ste berøring legge til rette for neste trekk (forståelse for bruk av rom) Avslutningsferdighet Evnen og vilje til å overliste keeper Dribleferdighet - 1ste forsvarer ferdighet - keeperferdighet Fysiologiske krav Her ønsker vi fortsatt å stimulere kroppen gjennom allsidig trening med ball. Gi eksempler på utfordrende aktiviteter til egentrening (gjerne sammen med andre lagkamerater). Taktiske tekniske krav Fortsette påvirkningen av hvordan plassere seg i forhold til med-/motspiller og rom, samt utvikle den individuelle ferdighet dette vil kreve. Konsekvensene for dette blir I økende grad som spilleren modnes, vil spillets egenart gi føringer for komponering av treningen. Dette betyr at treningene tilrettelegges med en veksling mellom det ferdige spill og deløvelser. Småspill former 4v4, 5v5 og 7v7 er gode spillformer (heløvelser). 1v1, 2v1 og 3v2 er gode deløvelser for å veilede i individuell ferdighetsutvikling, ut ifra den relasjonelle og individuelle dimensjon. Vektleggingen i aktivitetsvalg og fokusering på veiledning ønskes i forholdet 75/25 fordel angrep. Treningsøktens innhold bør komponeres ut fra, del-/helprinsippet i vektingen 50/50

9 KJENNETEGN FOR UNGDOMSFOTBALLEN, ÅR 15 år (spilletid 2 x 35 min) INNLEDNING For denne aldersgruppe kan krav til deltakelse på andre arenaer komme inn i hverdagen (eks. skole, konfirmasjon, det motsatt kjønn). Dette kan bety at forskjellen i ambisjonsnivå kan føre til færre fellestreninger og mindre lærestoff mellom de inndelte grupper/lag Endring av ballstørrelse fra 4-er til 5-er fotball Helårstabell, med opp- og nedrykk Plassering ved sesongslutt (divisjon) følger årgangen videre Mulighet for hospitering (vurderes etter behov) Den strukturelle dimensjon introduseres, den relasjonelle prioriteres og den individuelle videreutvikles Introduksjon på egentrening for de fysiologiske faktorer SPORTSLIGE DELMÅL Holdningsmål Videreutvikle prosessen med hva som er gode holdninger for denne aldersgruppen (15 år) Utvise forståelse for og etterleve hva som er gode holdninger for denne aldersgruppen (15 år) Introdusere og få forståelsen for hva som menes med treningsprosessen - Hvorfor er jeg på trening? - Hva betyr det å sette seg delmål hva kan jeg oppnå med det? - Hva betyr det å være en spiller i et lag? Videreutvikle forståelsen for fair play Kunnskapsmål Forstå hvordan de sentrale regler er en del av egenarten med spillet Få økt innsikt i hvorfor vi har en strukturell, relasjonell og individuell dimensjon i ferdighetsutviklingen Begynne å velge og utnytte dine ferdigheter i forhold til 1-2 posisjoner og rolle i laget Få økt kunnskap om de ulike posisjoner, lagdeler og avstand i laget, både i angrep og forsvarspill. Utvikle bevisstgjøringen ved de ulike valg man tar, individuelt og relasjonelt

10 Ferdighetsmål Den strukturelle dimensjon Ethvert lag bør ha en struktur i en valgt spillestil. De relasjonelle og individuelle ferdigheter vil da utfordres ut fra dette, og gi føringer for ferdighetsutviklingen i det relasjonelle og individuelle perspektiv. Den relasjonelle dimensjon Ut fra en gitt posisjon og rolle utvikle dine ferdigheter sammen med medspillere. Det betyr at utøveren skal forstå betydningen av å spille med noen, i angrep og forsvarspillet. Følgende nye ferdigheter bør introduseres: Orienteringsevnen, kommunikasjon, klareringsferdighet, headeferdighet, 1ste og 2dre forsvarsferdighet og taklingsferdighet. 1ste og 2dre forsvarerferdighet Ferdigheten her må sees i lys av den relasjonell dimensjon, som betyr at det er 2 spillere som gjør noe sammen. 2dre forsvarer skal være så nær 1ste forsvarer at dersom denne blir passert, skal 2dre forsvarer umiddelbart bli 1ste forsvarer 1ste forsvarer leder inn i leddet hvis leddet er i balanse Følgende ferdigheter bør videreutvikles: Pasningsferdighet og medtaksferdighet, avslutningsferdighet, dribleferdighet (valget) og 1ste, 2dre og 3dje forsvarerrollen. Den individuelle dimensjon Øke forståelsen og ferdigheten for når man skal spille med, og når man skal bruke sin individuelle ferdighet. Videreutvikle best mulig ferdighet med ball. Ved den individuelle dimensjon fokuseres det på følgende ferdigheter: Orienteringsevne Orientere og lese din posisjon i forhold til rom og motspiller forut for valget med eller uten ball Kommunikasjon Enkle og tydelige kommandoord for å forebygge uheldige situasjoner, spesielt i forsvarsspillet Klareringsferdighet Introdusere når og hvor klarere når kontrollere spillsituasjonen med flere ballinvolveringer. Klima i spillsituasjon spesielt i egen forsvarssone avgjør valget

11 Headeferdighet Jobbe med en metodikk hvor det å heade ball oppleves som ufarlig. Da må det gjøres teknisk riktig (låse nakken, se på ball, bruke pannen, bruke sentralbevegelse) Lese situasjon: avstand fra ball, type pasning forut for tilløp og timingen, gå på ballen, skjerme hode ved å gå inn med skulder Taklingsferdighet Dette er en teknikk som benyttes for å hindre mål eller å erobre ball Lese og vurdere situasjonen/klima før du bestemmer deg for å takle Når du har bestemt deg viktig å være besluttsom Husk å fiksere ledd! Pasningsferdighet Tilslag (med vekt på valg) avgjør teknikken Pasning slås i forhold til medspillers bevegelse, og utvikle forståelse for hvilke situasjoner man ikke bør spille langs bakken Medtaksferdighet Posisjonering av kropp forut for medtak, og da i forhold til rom du vil ha ballen med deg i, motspiller og hvor ballen kommer fra 1ste berøring Avslutningsferdighet Være på rett sted til rett tid Lese situasjon helst komme mot ballen Valg av avslutningsteknikk Fiksere/stabilisere; være i god kroppsbalanse i avslutningsøyeblikket Dribleferdighet Hvor på banen og når bør man gjøre bruk av denne ferdigheten Videreutvikle repertoaret dyrke dine sterke sider Videreutvikle rykket forbi motstander 1ste forsvarerferdighet Hurtig forflytning/fotarbeid Er det mulig å bryte foran/ snappe ball? Er det mulig å erobre ball? Når lede hva gjelder for min rolle/posisjon? (Når inn mot etablert ledd?) Når takle når blokkere? Keeperferdighet Videreutvikle ferdighetene i feltarbeidet Kommunikasjon kommandoord når i spillets fase

12 Utvikle 1ste forsvarerrollen (posisjonering og fotarbeid) Utvikle teknisk redningsferdighet Distribusjon (kast/spark) FYSIOLOGISKE KRAV Kroppens fysiske utvikling kan ta ny fart og den koordinative egenskap kan få litt stagnasjon av denne grunn. Derfor bør man ikke ha overdreven forventning til ferdighetsutviklingen. Her ønsker vi fortsatt å stimulere kroppen gjennom allsidig trening med ball. Presentere eksempler på utfordrende aktiviteter til egentrening (gjerne sammen med andre lagkamerater). Presentere enkle øvelser for egentrening hvor de fysiologiske faktorer som hurtighet, spenst og styrke for hele kroppen, stimuleres (bruk av egen kropp eller lett motstand). TAKTISKE TEKNISKE KRAV Fortsette utviklingen av god fotballforståelse i angreps- og forsvarsspill. Starte bevisstgjøring av kravene til ferdigheter ved dødballsituasjoner. Introdusere spilleprinsippmodellen med vektlegging på: I angrepsspillet - Bevegelse i det relasjonelle perspektiv - Når skal vi søke gjennombruddet? I forsvarsspillet - Balanseprinsippet (soneorientering 1ste, 2dre og 3de forsvarer) det strukturelle og relasjonelle Ved dødballsituasjoner - Posisjonering hva er ditt ansvar for din posisjon? Fortsette videreutvikling av hvordan plassere seg i forhold til med- og motspiller og rom, samt utvikle den individuelle ferdighet dette vil kreve. Konsekvensene for dette blir I økende grad som spilleren modnes, vil spillets egenart og ferdighetsnivå gi føringer for komponering av treningen. Dette betyr at treningene tilrettelegges med en veksling mellom det ferdige spill og deløvelser. Spesielt bør det strukturelle og relasjonelle utvikles i det ferdige spill, men for å få mange repetisjoner anbefales angrep mot forsvarsledd som god øvelse. I den individuelle ferdighetsutviklingen er fortsatt småspillformer (3v3, 4v4, 6v6 osv.) gode spillformer (heløvelser). 10

13 Vektleggingen i aktivitetsvalg og fokusering på veiledning ønskes i forholdet 65/35 fordel angrep. Treningsøktens innhold bør komponeres ut fra, hel-/delprinsippet i vektingen 60/ år (spilletid 2 x 40 min) INNLEDNING I slutten av denne aldersperioden vil mange spillere vise god forståelse for det ferdige spillet og ferdighetsutvikling ut fra egenarten med spillet. Spillerne vil i høstsesongen skifte skole, og kan dermed få endrede sosiale arenaer Spillere kan endre sin identitet modenhetsnivået merkes de blir mer mottakelig for kommunikasjon og veiledning i sin utvikling Spilleren kan stå ved et lite veiskille i hvor mye man ønsker å prioritere fotball i sin hverdag Seriespill uten opp- eller nedrykk i den divisjon laget kvalifisert seg til fra forrige år Mulighet for hospitering (vurdere sterkt denne utfordring som juniornivået gir hvis lyst, ambisjon og ferdighet er tilstrekkelig) Ferdighetsutviklingen tilrettelegges og utfordres ut fra den strukturelle, relasjonelle og individuelle dimensjon Gi eksempel og stimulere/oppfordre til egentrening for de fysiologiske faktorer, i tråd med spillerens ambisjoner. Bruk av treningsdagbok introduseres for de som ønsker dette Sportslige delmål Holdningsmål Videreutvikle prosessen med hva som er gode holdninger for dette alderstrinn Utvise forståelse for og etterleve hva som er gode holdninger for dette alderstrinn. Gi økt ansvar og øke forståelsen for spillerens eget ansvar for sportslig og personlig utvikling. Få økt forståelse for planlegging av hverdagen for å finne tid til seg selv (arenamodellen) Økt forståelse for treningsprosessen ut fra lagets og individets behov Få forståelse for hva det innebærer og restituere kroppen Forstå og gjennomføre på en akseptabel måte fair play 11

14 Kunnskapsmål Økt forståelse for de sentrale spilleregler /lovverk Økt forståelse for betydningen av ferdighetsutviklingen i en strukturell, relasjonell og individuell dimensjon Videreutvikle forståelsen for din rolle og posisjon i laget Videreutvikle kunnskap om de ulike posisjoner, lagdeler og avstand i laget, både i angrep og forsvarspill Utvikle bevisstgjøringen ved de ulike valg man tar, individuelt og relasjonelt ut fra en gitt spillestil Ferdighetsmål Den strukturelle dimensjon Lagene gjør nå bevisste valg i forhold til spillestil. Da er det viktig å opprettholde en god struktur i laget sentralt for å oppnå best mulig utvikling og resultat. Lagene må gjerne eksperimentere i formasjonsvalg og prøve ut spillere i ulike posisjoner ut fra disse valgene. Nå skal de relasjonelle og individuelle ferdigheter trenes og utvikles i økende grad ut fra disse prioriteringer. Den relasjonelle dimensjon Ut fra en gitt posisjon og rolle videreutvikle dine ferdigheter sammen med dine medspillere. Det betyr at utøveren skal videreutvikle forståelsen av å spille med noen, i angrep og forsvarspillet, ut fra en gitt spillestil. Følgende nye ferdigheter bør introduseres: Blokkeringsferdighet, duellspill, 3de forsvarerferdighet, utvikle spesialkompetanse (eks. ved dødball). For keeper: distribusjonsferdighet, spillforståelse sammen med det bakre ledd (den relasjonelle dimensjon) både i angrep og forsvarsspill, samt ved dødball. Følgende ferdigheter bør videreutvikles: Fotballforståelse Posisjonsspill i angreps- og forsvarsspill, samt ved dødball Pasningsferdighet og medtaksferdighet, avslutningsferdighet, dribleferdighet (valget) og 1ste, 2dre og 3de forsvarerferdighet Kommunikasjonsferdighet (hvordan gjøre deg selv og medspiller god) Den individuelle dimensjon Når tiden er moden for laget og enkeltspilleren dyrke frem de sterke sidene hos individet. Det betyr i praksis at det legges til rette for spesialtrening i de ulike roller for spillerne (innleggeren, avslutteren, keeperen, osv.). 12

15 Ved den individuelle dimensjon fokuseres det på følgende ferdigheter: Øke forståelsen og ferdigheten for prioriterte valg i en valgt spillestil Dyrke frem spesialkompetansen (hos de spillere som det er naturlig for) Blokkeringsferdighet For å hindre mål kan tidsaspektet medføre at 1ste forsvarer kan hindre ballens vei mot mål ved å kaste kroppen inn i ballbanen som siste utvei for å hindre mål Duellspill Tiden er moden for spilleren til å lære seg og bruke kroppens fysiske egenskaper. Det betyr at spillerne etter å ha lest ballens bane må kunne time og gå i en duell i lufta (konf. også headeferdighet) ville vinne ball/ være først på ball (duellkraft) Langs bakken kreves taklingsferdighet 3de forsvarerferdighet Evne til å lese spill før valg av posisjonering. Husk snarest mulig å bli rettvendt Duellkraft Orienteringsevne Orientere og lese din posisjon i forhold til rom og motspiller forut for valget, med eller uten ball Kommunikasjon Enkle og tydelige kommandoord for å forebygge uheldige situasjoner spesielt i forsvarsspillet Klareringsferdighet Videreutvikle når og hvor klarere når kontrollere spillsituasjonen med flere ballinvolveringer. Klima i spillsituasjon spesielt i egen forsvarssone avgjør valget Headeferdighet Jobbe med å bruke ferdigheten i duellspillet Lese situasjon; avstand fra ball, type pasning forut for tilløp og timingen. Besluttsomhet Taklingsferdighet Bli sikker i timing og bruk av teknikk 13

16 Pasningsferdighet Utvikle forståelse for når gjøre bruk av hvilke pasningstype i gitte situasjoner og i valgte spillestil Medtaksferdighet Vurdere når bruk av en touch tidsaspektet i forhold til initiativ og rom Avslutningsferdighet Utvikle besluttsomheten komme først på ballen Ha roen som gjør at du plasserer den med kontroll dog kamuflert Dribleferdighet Fremdyrke bruken av dribleferdigheten i forhold til det å skape overtallsituasjoner eller ubalanse hos motstander Bruken av fart, samt når og hvor på banen 1ste forsvarerferdighet Utvikle intensiteten i fotarbeid og evnen til å vinne ball Når i gjenvinningsfasen Keeperferdighet Når opptre som 2dre og 3de forsvarer Dyrke frem spesialitet i distribusjon (kast/spark) i den relasjonelle og strukturelle dimensjon FYSIOLOGISKE KRAV Innledning Kroppens fysiske utvikling kan være i sluttfasen for noen. Derfor kan egentrening på de fysiske faktorer økes, også med belastning Gjøre kravs- og kapasitetsanalyse i forhold til din rolle og posisjon i laget, noe som får følger for din prioritering i dette arbeidet Økt forståelse for periodisering og vektlegging ut fra delmål og ambisjoner Resultatmål IHT / RBK kapasitetstest HURTIGHET (40 m) SPENST (3 hink uten tilløp) STYRKE (gjøre enkle tester for oppsett av program innenfor de øvelser som velges) 14

17 Klubben setter opp de individuelle verdier/kapasitetsmål for aldersgruppen etter sesongslutt. TAKTISKE TEKNISKE KRAV Fortsette utviklingen av god fotballforståelse i angreps- og forsvarsspill samt dødball. Videreutvikle forståelsen ut fra spilleprinsippmodellen med vektlegging på: Spilleravstand bringe inn dybde og bredde forholdene i laget innen lagdelene og mellom disse. Det betyr følgende ut fra spillets fremdrift og situasjoner: I angrepsspillet - Bevegelse i det strukturelle og relasjonelle perspektiv, ut fra valgt spillestil og din posisjon/rolle i laget - Når være giftig i overgangsspillet? - Når skal vi søke gjennombruddet? fremdrift? - Risikovurdering i pasningsvalg I forsvarsspillet - Balanseprinsippet - Når søke gjenvinning? - Vurdere når falle av, når reorganisere før vi forsøker å erobre ball - Når sette inn lagpresset? - Vurdering av risiko i posisjoneringen når laget angriper (vurdere offensiv markering i bakre ledd) - Bringe inn hva som forstås med spilleprinsippene dybde og konsentrering i forsvarsspillet - Avstand og posisjoner innad i ledd og mellom ledd, er sentrale momenter Ved dødballsituasjoner - Utvikle gode ferdigheter ut fra de situasjoner laget og hver rolle kan bli stilt overfor Konsekvensene for dette alderstrinnet blir I økende grad som spilleren modnes, vil spillets egenart og ferdighetsnivå, ambisjoner og mengde trening, gi føringer for komponering av treningen. Dette betyr at treningene tilrettelegges med en veksling mellom det ferdige spill og deløvelser. Spesielt bør det strukturelle og relasjonelle utvikles i det ferdige spillet og en valgt spillestil. 15

18 Vektleggingen av aktivitetsvalg og fokusering på veiledning ønskes i forholdet 65/35 fordel angrep. Treningsøktens innhold bør komponeres ut fra, hel-/delprinsippet i vektingen 60/40. KJENNETEGN FOR UNGDOMSFOTBALLEN, ÅR INNLEDNING Denne aldersgruppen er nå ved inngangen til den voksne fotballen. Det vil bety at vi har tre aldersgrupperinger i samme klasse. Derfor vil avklaring av ambisjoner, interesse og ferdighetsnivå være mer avgjørende enn tidligere med tanke på gruppering av lag. Resultatmålene må avklares i forhold til ønsket ambisjonsnivå fra klubb og spillere da prestasjonene nå får direkte betydning for opp- og nedrykk. Derfor bør klubben tydelig signaliserer utad overfor spillere og omverden hvilke ambisjoner man bygger virksomheten på. Det må i denne perioden forventes ulike veivalg for den enkelte spilleren. Skolesituasjon, andre interesser, endret personlighet og identitet, kravene om økt treningsmengde i forhold til mål og ambisjoner er noen forhold som må klargjøres foran hver sesong. I slutten av denne aldersperioden vil mange spillere være modne for spill på seniornivå. Planlegging av fotballhverdagen i forhold til russetid, videreutdanning og militæret, er sentrale momenter å kartlegge. 16

19 Flere spilleren kan stå ved et lite veiskille i hvor mye man ønsker å prioritere fotball i sin hverdag. Klubben må søke finne gode løsninger også for disse. Seriespill med opp- eller nedrykk Mulighet for hospitering også her (vurdere sterkt denne utfordring som seniornivå gir hvis lyst, ambisjon og ferdighet er tilstrekkelig) Ferdighetsutviklingen tilrettelegges og utfordres ut fra kamp, den strukturelle, relasjonelle og individuelle dimensjon Ambisiøse spillere følges opp med tanke på egentrening, tester og utviklingsmål gjennom perioden. En form for karriereplanlegging bør vurderes Bruk av treningsdagbok for den ambisiøse bør evalueres og følges opp SPORTSLIGE DELMÅL Holdningsmål Videreutvikle prosessen med hva som er gode holdninger for denne aldersgruppen. Utvise forståelse for og etterleve hva som er gode holdninger for denne aldersgruppen. Gi økt ansvar og øke forståelsen for spillerens eget ansvar for sportslig og personlig utvikling Få økt forståelse for planlegging av hverdagen for å finne tid til seg selv (arenamodellen) Økt forståelse for treningsprosessen ut fra lagets og individets behov Få forståelse for og gjennomføre etter gitte retningslinjer hva det innebærer å restituere kroppen Forstå og gjennomføre fair play på en akseptabel måte Kunnskapsmål Forstå og utøve de sentrale spilleregler og lovverk Gjennom perioden forstå spilleprinsippmodellen (se vedlegg) Gjennom perioden forstå betydningen av ferdighetsutviklingen ut fra kamp, en strukturell, relasjonell og individuell dimensjon Perfeksjonere og utprøve aktuelle roller og posisjoner i laget Videreutvikle kunnskap om de ulike posisjoner, lagdeler og avstand i laget, både i angrep og forsvarspill. Kravet til tids- og rom aspektet er økende jo høyere nivå man spiller på Utvikle bevisstgjøringen ved de ulike valg man tar, individuelt, relasjonelt og strukturelt ut fra en gitt spillestil, og kampstrategi. Få innblikk i de ulike rombegrep man evaluerer en spiller- og kampprestasjon ut fra (rom 1 2 og 3, forrom, mellomrom og bakrom) 17

20 Ferdighetsmål Den strukturelle dimensjon På juniortrinnet må spillerne skoleres ut fra en økt betydning av god struktur i sin valgte spillestil. De relasjonelle og individuelle ferdigheter vil da i økende grad trenes og utvikles ut fra disse føringer for hvordan laget ønsker å spille. Den relasjonelle dimensjon Ut fra en gitt posisjon og rolle, videreutvikle dine ferdigheter ut fra de økende utfordringer du møter. Det betyr at utøveren skal videreutvikle forståelsen av å spille med noen, både i angrep og forsvarspillet, ut fra en gitt spillestil og kampstrategi. Nye utfordringer for dette aldersnivå I økende grad må spillerne lære å forberede seg til og gjennomføre lagets valgte spillestil og kampstrategi Lagene bør også lære seg hva det betyr å være fleksible i forhold til ulike spillestiler som motstander gir av utfordringer Spillerne må i økende grad lære seg å evaluere lagets, lagdelen og individets kampprestasjoner For keeper I økende grad trene mer på spesifikk ferdighetsutvikling som keeperrollen krever ved siden av det lagmessige. Trene på de fysiologiske faktorene Den individuelle dimensjon I økende grad dyrke frem de sterke sidene hos individet. Det betyr i praksis at det legges til rette for spesialtrening i spillernes ulike roller. Ved den individuelle dimensjon fokuseres det på følgende ferdigheter: Øke forståelsen og ferdigheten for prioriterte valg i en valgt spillestil Dyrke frem spesialkompetansen (hos de spillere som det er naturlig for) I økende grad kunne tilpasse sine ferdigheter ulik spillestil hos motstanderlaget I økende grad bidra til å korrigere hverandre i sin lagdel FYSIOLOGISKE KRAV Innledning Kroppens fysiske utvikling kan fortsatt være i sluttfasen for noen. Derfor kan egentrening på de fysiske faktorer økes, også med belastning. 18

21 Videreføre kravs- og kapasitetsanalyse i forhold til din rolle og posisjon i laget, noe som får følger for din prioritering i dette arbeidet Øke bevisstheten for sammenhengen mellom delmål og hva som kreves for å kunne oppnå disse. Da inngår økt forståelse for periodisering og vektlegging ut fra disse ambisjoner/målsettinger Utvikle evnen til å gjennomføre tiltak for å forebygge skade og sykdomsperioder Resultatmål IHT / RBK test eller BIB-test HURTIGHET (40 m) SPENST (3 hink uten tilløp) STYRKE (gjøre enkle tester for oppsett av program innenfor de øvelser som velges) Klubben setter opp de individuelle verdier/kapasitetsmål for aldersgruppen etter sesongslutt. TAKTISKE TEKNISKE KRAV Fortsette utviklingen av god fotballforståelse i angreps- og forsvarsspill, samt ved dødball. Forstå trening etter spilleprinsippmodellen og videreutvikle fotballferdigheten ut fra denne modellen. Fotballferdighet er hensiktsmessige handlingsvalg og den tekniske ferdighetsutøvelse dette krever for å skape og utnytte spillsituasjoner til fordel for eget lag. Konsekvensene for denne aldersgruppe blir I økende grad som spilleren modnes, vil spillets egenart og ferdighetsnivå, ambisjoner og mengde trening, gi føringer for komponering av treningen. Dette betyr at treningene tilrettelegges med en veksling mellom det ferdige spill og deløvelser. Spesielt bør kampdimensjonen, det strukturelle og relasjonelle utvikles i det ferdige spill og en valgt spillestil. Vektleggingen av aktivitetsvalg og fokusering på veiledning ønskes i forholdet 65/35 fordel angrep. Innholdet i fellestreningene bør komponeres ut fra, hel- /delprinsippet i vektingen 70/30. 19

22 20

23

24 Duo Design, februar 07

Sportsplan for Dahle Idrettslag

Sportsplan for Dahle Idrettslag Sportsplan for Dahle Idrettslag 1 Innhold 1 Innledning og innhold... 5 2 Sportslige visjoner og verdier... 5 2.1 Visjon... 5 2.2 Verdier... 5 2.3 Verdiene anvendt ift nivåpåmelding og inndeling av lag...

Detaljer

Sportsplan for Mysen IF Fotball

Sportsplan for Mysen IF Fotball Sportsplan for Mysen IF Fotball VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas, og danne grunnlag

Detaljer

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK 1. Forord Tjensvoll FK ser det som sin oppgave å organisere fotballaktivitet for barn og ungdom primært i aldersgruppen 6-16 år på Tjensvoll og nærliggende områder. Formålet

Detaljer

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag Navn: Lag LYNGDAL -IL FOTBALL VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag 1 Foto: Tom Arild Støle 2006 LYNGDAL -IL FOTBALL Lyngdal il fotball ønsker med denne plan og gi: Oversikt over prinsipper

Detaljer

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år 10-12 Mini nivået 8 10 år 13

Detaljer

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb 2012 Sportsplan for Sandefjord Ballklubb Sportslig utvalg Sandefjord Ballklubb 01.04.2012 Forord Sportslig utvalg har hatt ansvaret for å utarbeide planen. Klubbens mandat til arbeidet med sportsplanen

Detaljer

Retningslinjer for arbeidet med barne- og ungdomsfotballen i Spkl Stag

Retningslinjer for arbeidet med barne- og ungdomsfotballen i Spkl Stag Retningslinjer for arbeidet med barne- og ungdomsfotballen i Spkl Stag Stag Fotball - Vi spiller sammen Retningslinjer for arbeidet med barne- og ungdomsfotballen i Spkl Stag Målsetting for arbeidet med

Detaljer

Sportsplan - Vedlegg

Sportsplan - Vedlegg Vedlegg Side 1 av 22 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Sportsplan - Vedlegg Coerver Coaching Tilbud/Innhold Mål? 2006 Differensiering Hospitering Frafall? Prestasjonsgrupper G15-16 J15-16 Ferdighet/Nivå?

Detaljer

SPORTSPLAN IL Express fotball

SPORTSPLAN IL Express fotball SPORTSPLAN IL Express fotball INNHOLDFORTEGNELSE: 1 FORORD... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Hvorfor sportsplan?... 4 2.2 IL Express fotballs overordnede mål... 5 2.3 Gode holdninger i IL Express fotball... 7

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

Sportsplan Stavanger hockey

Sportsplan Stavanger hockey Sportsplan Stavanger hockey 03.11.2012 INNHOLD Visjon og verdier... 2 Målsetting... 2 Konkrete målsettinger for Stavanger ishockey... 2 Konkrete mål for neste 3 års periode (2012-2015):... 3 Det sportslige

Detaljer

Nymark Idrettslag Sportsplan Revisjon 1. August 2012.

Nymark Idrettslag Sportsplan Revisjon 1. August 2012. Nymark Idrettslag Fotball Sportsplan 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Organisering av Nymark IL... 5 2.1 Organisasjonskart... 5 2.2 Sportslig Utvalg... 5 3. Verdigrunnlag i Nymark IL... 8 4.

Detaljer

Sportsplan Fotballklubben Mjølner

Sportsplan Fotballklubben Mjølner 1 Endringslogg DATO FOR ENDRING ENDRET KAPITTEL ENDRING 11.11.2014 Hele dokumentet Rettet skrivefeil. Hele dokumentet på en og samme mal med tanke på fonttype og fontstørrelse. 13.11.2014 Hele dokumentet

Detaljer

Sportsplan. Ullern Fotball et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! Gøy i Ullern Fotball!

Sportsplan. Ullern Fotball et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! Gøy i Ullern Fotball! 1 Sportsplan Ullern Fotball et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! Gøy i Ullern Fotball! 2 Ullern Fotball et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! 09 10 Dette er visjonen vi etterstreber,

Detaljer

Sportsplan Staal Jørpeland IL

Sportsplan Staal Jørpeland IL Sportsplan Staal Jørpeland IL Side 1 Innhold: 1: Innledning 1.1 Sportsplan som arbeidsverktøy 2. Visjon, mål og verdier 2.2 Funksjoner i Staal 3.0 Staal IL 3.1 Staal IL, et fleridrettslag 3.2 Topp og bredde

Detaljer

SPORTSPLAN FOR IL TROND FOTBALL

SPORTSPLAN FOR IL TROND FOTBALL SPORTSPLAN FOR IL TROND FOTBALL 2010-2013 Innhold Side Innhold 2 Sportsplan for barne- og ungdomsfotball 2010-2013 3 IL Trond 4 Il Trond Fotballs visjon og verdier 5 Hvilke krav kan du stille til IL Trond

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB plus - diutius - optimus INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB ORGANISASJON... 5 3. AFSK FOTBALL VISJONER... 6 4 Aurskog-Finstadbru

Detaljer

Hvordan gjøre de beste best?

Hvordan gjøre de beste best? Hvordan gjøre de beste best? - eksempler på læringsprinsipper, virkemidler og metoder for påvirkning av fotballferdighet for spillere i alderen 16-21 år. Trener III Nils Lexerød Forord Jeg vil først om

Detaljer

Lillestrøm sportsklubb

Lillestrøm sportsklubb SPORTSPLAN Lillestrøm sportsklubb 2. utkast 1. mars 2012 FORORD Dette dokumentet legger grunnlaget for den sportslige aktiviteten i Ungdomsavdelingen i Lillestrøm sportsklubb (LSK). Sportsplanen er utarbeidet

Detaljer

INNHOLD 1 Innledning 2 Versjonskontroll 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi

INNHOLD 1 Innledning 2 Versjonskontroll 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi 1 INNHOLD 1 Innledning 3 2 Versjonskontroll 3 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi 7 6 Barnefotball (6 12 år) 9 7 Ungdomsfotball (13 16 år) 11

Detaljer

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI LILLEGUTTER 5 TRENERROLLEN 6 LAGLEDERROLLEN KLUBBENS VISJON,

Detaljer

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Innledning: Sportslig plan skal være med på å bedre fotballtilbudet i

Detaljer

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING BARNEAVDELING 2013-2015 Innhold: Oppsummering 3 Forord 4 Innledning 5 Senioravdeling 6 A-lag herrer 7 B-lag/Rek.lag 10 A-lag kvinner 11 Øvrige

Detaljer

Utvikling keeperspillere Vidar Bekkevold

Utvikling keeperspillere Vidar Bekkevold Utvikling keeperspillere Vidar Bekkevold Trening grunnleggende Felles forståelse er viktig for bedre læring. ü Vi må ha felles ord og uttrykk for å lette forståelse ü Felles forståelse letter kommunikasjon

Detaljer

SPORTSPLAN 2015-2016

SPORTSPLAN 2015-2016 SPORTSPLAN 2015-2016 Innhold 1. Visjon og målsetninger... 3 2. Sportsplanen: vårt sportslige styringsdokument... 5 3. Organisasjon... 7 3.1. Klubbens organisering... 7 3.2. Lagenes organisering... 7 3.3.

Detaljer

Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år

Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år Lykkes Stabæk med intensjonen til planen i forhold til trenere som er brukerne og spillerne som føler den på kroppen og skal utvikle seg? Hvor godt er tankesettet til

Detaljer

SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA

SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Revisjon 0.7 Jan 2014 Forord Sportsplanen skal være et hjelpemiddel til gjennomføring av den sportslige delen av aktiviteten i Haslum IL Fotballgruppa. Her skal

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN - 2 - FORORD VI I OIF FOTBALL Orkanger IF fotball ønsker en målstyrt utvikling av klubben og dens aktiviteter. Dette er bakgrunnen for den utviklingsplanen vi nå har

Detaljer

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år SPORTSPLAN Aldersbestemt fotball i Holmen IF Barnefotball 6 12 år Ungdomsfotball 13 19 år Det er viktig at alle, trenere, lagledere, foreldre og spillerne leser hele sportsplanen! SPORTSPLAN Holmen IF

Detaljer