Verdens aidsdag 1. desember 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdens aidsdag 1. desember 2005"

Transkript

1 Verdens aidsdag 1. desember 2005 Forslag til solidaritetsgudstjeneste Til menigheter i Norge Vi nærmer oss 1. desember som er Verdens aidsdag. Årets fokus internasjonalt er: STOP AIDS. Keep the promise (Hold løftet om å bekjempe aids-epidemien) og STOP AIDS. Make the promise (Gi et løfte om å ikke vende ryggen til aids). Som kirker i Norge har vi et ansvar for å ta opp denne utfordringen. Vi oppfordres til å markere denne dagen ved en aktiv handling, f.eks. en gudstjeneste eller et møte. I Oslo domkirke (Dnk) og flere andre steder i landet er det blitt tradisjon å markere dagen med en solidaritetsgudstjeneste, utarbeidet i samarbeid med hiv og aids-berørte i nærmiljøet. I det følgende vil dere finne et forslag til en gudstjeneste med tema: Herre, løs lenkene, sett meg fri, som er blitt til i Norge i forbindelse med et prosjekt mellom kirker i Norden og kirker i det sørlige Afrika (Norden-FOCCISA). Alle disse arbeider med hiv/aids-utfordringen, også i form av bibelstudier og gudstjenestefeiringer. De som ønsker mer informasjon om dette arbeidet, kan henvende seg til Norges kristne råd (tel ). La dette være et utgangspunkt for arbeidet med et arrangement på deres lokale sted gjerne i samarbeid med hiv&aidsberørte i nærmiljøet. Bruk det som dere kan bruke, tilføy og endre slik at det passer best mulig i deres sammenheng. Vi ønsker Guds velsignelse over markeringen av Verdens aidsdag 2005! Ørnulf Steen, Norges kristne råd Olav Fykse Tveit, Mellomkirkelig råd Erling J. Pettersen, Kirkerådet Estrid Hessellund, Den norske kirkes nord/sør-informasjon (KUI) 1

2 Temagudstjeneste Herre, løs lenkene, sett meg fri! A = alle K1 = klager 1 K2 = klager 2 P = prest eller liturg L1 = leser 1 L2 = leser 2 L3 = leser 3 INNLEDENDE ORD P: Det du gjør mot andre, det gjør du også mot deg selv og mot oss alle. Dypest sett er vi ett menneske, en universell kropp. Når vi ødelegger et annet menneske, ødelegger vi også noe i oss selv, og i sin konsekvens noe i menneskeheten. Men dette betyr ikke at vi mennesker er like. Det finnes et mangfold blant oss, på samme måte som det finnes et mangfold i hver og en av oss. KLAGE. K1 og 2: Fra bakerst i kirkerommet. A: Hvor lenge, Herre? Vil du glemme meg for alltid? K1: Det er som om folk unngår meg, baktaler meg og behandler meg annerledes. Man betraktes som taper, man ekskluderes. K2: Jeg tør ikke fortelle at jeg er hivpositiv, for jeg vet ikke hvordan andre vil reagere. K1: Jeg er så lei av alle spørsmålene! Det er da en menneskelig greie å ha nærhet; jeg har jo også behov, lyst på barn, lyst på en mann. K2: Noen ser bare viruset, de ser ikke meg! K1: Jeg er redd for å bli avvist eller skuffa, tør ikke bli forelsket. K2: Hvorfor kjennes det som om Gud er sint når jeg prøver å gjøre mitt beste? K1: Jeg har lett etter en gud som elsker meg, som ikke fordømmer og som kunne hjelpe meg til å akseptere hiven og bli fri fra fordømmelsen. Jeg fant ham ikke i kirken. Det har blitt en ensom leting. A: Hvor lenge, Herre? Vil du glemme meg for alltid? BEKJENNELSE AV DELAKTIGHET I DET SKAPENDE. Fra fremst og midt i kirken (kordøra): L1: Vi bekjenner at vi er del av det som Gud har skapt og så var såre godt, at vi alle har del i det gode og bærer i oss en grunnleggende godhet. 2

3 Vi bekjenner at hele vår væren, også vår kropp, vår lengsel og lyst er del av Guds bilde i oss. Vi bekjenner at vi alle har verdi, og at vi har like mye verdi, i det at vi er skapt, lever og er til. STILLHET ELLER SANG/SALME VEDKJENNELSE AV DELAKTIGHET I DET NEDBRYTENDE. Fra en av sidene foran i rommet: L2: Vi vedkjenner oss vår delaktighet i å skape splittelse og sette noen utenfor. Vi vedkjenner oss våre fordommer, at vi frykter det som er fremmed og er delaktige i at mennesker føler seg isolert, blir tiet i hjel og behandlet annerledes. Vi vedkjenner oss vår tendens til å bli mer opptatt av en annens status og annerledeshet enn vedkommendes ressurser, potensial og det felles menneskelige. Vi vedkjenner oss at vi ofte plasserer det onde på noen bestemte mennesker eller grupper, og at vi ikke ser at vi alle har like mye del i det onde så vel som det gode. Vi vedkjenner urettferdigheten i at de sterkeste, friskeste og rikeste blant oss oftest blir prioritert, får det beste og på den måten bare får enda mer. Se i nåde til oss, tilgi oss, rens oss og gjør oss hele. STILLHET ELLER SANG/SALME BEKJENNELSE AV VÅR FELLES MENNESKELIGHET. Fra den andre siden foran i rommet: L3: Vi bekjenner vår del i det å være såret og skadet, naken og utsatt. Vi bekjenner én felles menneskelighet, der ingen står over eller under, er bedre eller dårligere. Vi bekjenner oss til et mangfold av varianter og variasjoner, som alle er del av én og samme menneskehet, som lemmer på én og samme kropp, i én og samme kirke - der de siste er de første, og der makten ligger hos de minste. TILSIGELSE: P: Du er elsket, langt mer enn du tror elsket, tilgitt og forsonet. Og dette dyp av kjærlighet er det som bærer ditt liv. Din dypeste identitet ER kjærlighet. TEKSTLESNING Lukas 13:10-17 (Jesus helbreder en kvinne på sabbaten). TROSBEKJENNELSE: Vi tror på en Gud som er kjærlighet, som har skapt oss i og til kjærlighet, og som selv lider og kjemper for godhetens kår i verden. 3

4 Vi tror på en Gud som ikke sender sykdom eller andre plager som straff for synd. Vi tror på Jesus Kristus, som ble kropp og som har vist oss hvem Gud er, som satte mennesket framfor lover og regler, som renser oss og setter oss fri til å følge kjærlighetens vei. Vi tror at Jesus Kristus ikke kan eies eller kontrolleres av noen eller stenges inne av rammer og regler. Vi tror på Den Hellige Ånd, kraften som gjør levende, pusten som gir liv og som gjør våre kropper til et sted der himmel og jord kan møtes. Vi tror på en ånd som ikke tar oss bort fra kroppen og jorda, eller som fjerner troen fra det livet vi lever. Vi tror på en kirke som skaper fargerike fellesskap, der mennesket finner hjelp til å godta og elske seg selv og sin neste. Vi tror på en kirke som ikke stigmatiserer, diskriminerer, stenger noen ute eller fordømmer. Vi tror, Gud. Hjelp oss i vår vantro. TEKSTBETRAKTNING I Lukas 13:10-17 møtte vi en Gud som står opp mot autoritetene og løser lenkene til mennesker som er bundet. Det er en Gud som ikke bare er virksom i åpningstida fra 9 til 4, det vil si innenfor gitte rammer, men en kraft som ikke lar seg begrense. Ja, Gud selv bryter skriftens regler fordi mennesket og barmhjertighet er viktigere enn budene. Hensikten med loven er viktigere enn overholdelsen av den enkelte regel. Guds vesen er kjærlighet, og målet med hans ord og gjerninger er å løse lenker, reise nedbøyde opp og sette mennesker fri, helbrede og frelse. Både denne fortellingen og andre sentrale Jesusfortellinger kan være med å fjerne gudsbilder preget av aggresjon, hevn og straff, og peke på selve kjernen i evangeliet. Kristendommen og evangeliet har et potensial som av og til ser ut til å være totalt uutnyttet. Den kan være et fantastisk verktøy for livet, for det å bli satt fri, få vasket seg og bli renset for det i en selv og i omgivelsene som trykker en ned - for et oppsplittet menneskesyn, for det som skaper skyld og skam og som holder en nede. Den fremhever viktigheten av å ha kjærlighet til seg selv og til sin neste. SANG/SALME FORBØNNER - Alle menneskers Gud, gi oss styrke og mot til å se og bekjempe enhver form for stigmatisering, utestengelse og diskriminering. Hjelp oss å motarbeide fordommer, og gi oss evnen til å gjenkjenne ditt nærvær i ethvert menneske. I stillhet legger vi fram for deg de vi selv kjenner som opplever å bli satt utenfor. 4

5 - All kjærlighets Gud, vis deg for oss, og hjelp oss å formidle deg på en sann måte. Fri oss fra fristelse til å misbruke deg for å øke vår egen makt over andre mennesker, eller til å herske framfor å tjene. Hjelp oss å gi videre den kjærligheten som du møter oss med og å bekjempe destruktive bilder av deg. - Livskraftens Gud, hjelp oss å ta vare på oss selv, våre liv og hverandre. Gi oss mot og styrke til å bekjempe nedvurdering, diskriminering og krenkelse av kvinner, og til å stoppe volden som skjer både i og utenfor ekteskapet. Hjelp oss alltid å ta vare på de mest utsatte blant oss, og lær oss å snakke om hiv med ord preget av hengivenhet, kjærlighet, tilgivelse og nærhet. - Treenige Gud, gjør våre kirker til inkluderende fellesskap preget av mangfold, der vi kan finne gjenkjennelse av våre ulike livserfaringer og hvert enkelt menneskes verdighet blir bekreftet. Hjelp oss å forstå at vi er lemmer på en og samme kropp, og til å se mennesket framfor bud, virus eller sykdom. Vi ber om en kirke som kan gjøre livet vakkert og mulig for oss alle, som kan være en velkomstkomité for dine helbredende krefter i verden. SANG/SALME VELSIGNELSE OG UTSENDELSE Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Gå i fred, i stolthet og i glede, i vissheten om at du er elsket, i vissheten om at du alltid og på alle steder er del av Kristi kropp. Gå i fred, og tjen livets Gud. Annen informasjon Om 2005 Verdens aidskampanjen Stop aids Ecumenical Advocacy Alliance (i Kirkenes verdensråd og Det lutherske verdensforbund) og UNAIDS (FNs aidsorgan) har lansert verdens aids-kampanjen med temaet Stop AIDS. Keep the Promise. I juni 2001 møttes verdens regjeringer hos FN og avla løfte om å begrense aidsepidemien. De forpliktet seg på en detaljert plan for å hindre spredningen av aids og sikre medisiner, omsorg og respekt for mennesker som lever med hiv eller aids. Er løftene blitt holdt? Noen, men ikke alle. Regjeringer, globale institusjoner, arbeidere, forretningsfolk, kirker og andre religiøse grupper, media, folk flest og mennesker som lever med hiv og aids, har alle en rolle å spille i disse forpliktelser. Millioner av liv står på spill. Stopp aids. Hold løftet! 5

6 Stop AIDS. Make the Promise Enhver av oss kan hjelpe til med å stanse spredningen av hiv og redusere virkningene av aids. Du må ikke være en topp vitenskapsmann som arbeider med medisin for å gjøre en forskjell. Å beskytte deg selv og andre mot hiv-infeksjon, å ta imot og inkludere noen i din tilværelse som lever med hiv, eller bare det å snakke åpent om hiv og aids kan hjelpe. Er du med på laget? Ikke vend ryggen til aids! Mer informasjon på og Bruk Positiv - samtaleopplegg for ungdom om hiv&aids, seksualitet og stempling. Dette er en bok om stempling, seksualitet, hiv og aids. Den er en invitasjon til åpne samtaler og en kilde til kunnskap, forståelse og respekt i møte med mennesker som er berørt av hiv og aids nasjonalt og globalt. Boka er skrevet for ungdomsledere tilknyttet kirkene eller de kristne organisasjonene. Den er blitt til på grunnlag av vedtak i Den norske kirke - på Kirkemøtet 2003 og Ungdommens kirkemøte Boka er utgitt på Verbum forlag av Den norske kirke (KUI og Mellomkirkelig råd), Kirkens Nødhjelp, Norges kristne råd i samarbeid med Aksept, Changemaker, Frelsesarmeen, KFUK- KFUM Global og Hiv-Norge. Mer informasjon: eller eller tel Norden-FOCCISA - er et samarbeid mellom kirkene i Norden og kirkene i det sørlige Afrika (Fellowship of Christian Councils in the Southern Africa). De som ønsker mer informasjon om dette arbeidet, kan henvende seg til Norges kristne råd: tel eller (Jan Bjarne Sødal). 6

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids Elisabeth Tveito og Estrid Hessellund (red.) Verbum 2005 1 Skulle gjerne ha snakka med noen 6 FORORD 7 Til alle ungdomsledere 7 Fra hivpositive og hivnegative

Detaljer

Tidagers bønneguide for Global Bønnedag 13.-23. mai 2010

Tidagers bønneguide for Global Bønnedag 13.-23. mai 2010 Tidagers bønneguide for Global Bønnedag 13.-23. mai 2010 Brødre og søstre i Kristus, The Global Day of Prayer Global Bønnedag har forent millioner av kristne i omvendelse og bønn. 31. mai 2009 var troende

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Sannheter om Gud. Side 1

Sannheter om Gud. Side 1 Sannheter om Gud Hva slags tanker får du når du tenker på Gud? Fordømmelse, skyld, og dom og en som er ute etter å finne feil hos deg, eller er det: Kjærlighet, fred og glede. De fleste opplever kanskje

Detaljer

Tema: Tenn lys for barns og unges menneskerettigheter

Tema: Tenn lys for barns og unges menneskerettigheter Bokmål Tema: Tenn lys for barns og unges menneskerettigheter Freds- og menneskerettighetssøndagen 2003 2. søndag i advent Innhold: A. Innledning s. 2 B. Opplegg til lysmesse på menneskerettighetssøndagen

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Derfor er målgruppen for dette ressursheftet menigheter i alle kirkesamfunn, samt andre organisasjoner og fellesskap i Norge.

Derfor er målgruppen for dette ressursheftet menigheter i alle kirkesamfunn, samt andre organisasjoner og fellesskap i Norge. innledning I februar 2006 ble Kirkenes Verdensråds 9. generalforsamling avholdt. Stedet denne gangen var Porto Alegre i Brasil. Der møttes nesten 4000 delegater og gjester fra kirker over hele verden,

Detaljer

Gunnar Elstad: Om celle-grupper

Gunnar Elstad: Om celle-grupper Gunnar Elstad Cellegrupper En veiledning for gruppeledere. Celle-gruppen "Det jeg ønsker for dem, er at de skal få nytt mot, bli knyttet sammen i kjærlighet og nå fram til hele rikdommen av overbevisning

Detaljer

Taleserie La oss be!

Taleserie La oss be! Taleserie La oss be! Tema Storsalen står fritt til selv å velge tema og tekster for forkynnelsen i menigheten. Det er en stor frihet og en stor gave, men også et stort ansvar for menighetens ledelse. Når

Detaljer

2 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor

2 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor ii derfor skal mannen forlate sin far og sin mor [ 1. mosebok 2:24 ] Jesus sa : «Himmelriket er så enkelt å forstå at selv en dåre ikke skal fare vill.» Når veiledning blir vanskelig og komplisert er det

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

LNUs Informasjonskampanje på Nord/Sør-spørsmål 2010, Hiv = ingen forbrytelse! Manus til presentasjon av kampanjen:

LNUs Informasjonskampanje på Nord/Sør-spørsmål 2010, Hiv = ingen forbrytelse! Manus til presentasjon av kampanjen: Manus til presentasjon av kampanjen: 1 Kjære foredragsholder! Takk for at du tar del i kampanjen Hiv = ingen forbrytelse og for at du holder denne presentasjonen. Det er flott at du vil være med og spre

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖ βνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ

ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖ βνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ Hovedområdet med etikkundervisningen vil være å utfordre den enkelte elev til etisk refleksjon og ϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκ handling både på individuelt, sosialt og globalt nivå. Undervisningen

Detaljer

Enhet.. Vitnesbyrd. Samhandling. ÅRSRAPPORT 2012 1. Årsrapport 2012. Enhet. Vitnesbyrd. Samhandling.

Enhet.. Vitnesbyrd. Samhandling. ÅRSRAPPORT 2012 1. Årsrapport 2012. Enhet. Vitnesbyrd. Samhandling. ÅRSRAPPORT 2012 1 Årsrapport 2012 Enhet. Vitnesbyrd. Samhandling. 2 ÅRSRAPPORT 2012 Enhet. Vitnesbyrd. Samhandling. ÅRSRAPPORT 2012 3 Forord Innhold Hvert år har sitt særpreg, og 2012 utgjør ikke noe unntak.

Detaljer

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon.

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Gunnar Elstad: Et lite sjelesorgkurs. Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Herre, Du vet bedre enn jeg at jeg blir eldre, og at en vakker dag er jeg blitt

Detaljer

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21)

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21) 1 Legenden forteller at Abraham en dag gjennom døråpningen fikk se en gammel mann som kom gående langs veien. Mannen virket sliten og så ut til å ha reist langt klærne var støvete og føttene fulle av sår.

Detaljer

KIRKENS NORD/SØR-SØNDAG 2010. MATERIALE TIL GUDSTJENESTEN 24. oktober 2010

KIRKENS NORD/SØR-SØNDAG 2010. MATERIALE TIL GUDSTJENESTEN 24. oktober 2010 KIRKENS NORD/SØR-SØNDAG 2010 PÅ FLUKT fra KRIG og KONFLIKTER MATERIALE TIL GUDSTJENESTEN 24. oktober 2010 Bokmål I Forord s. 2 II Fakta s. 3 III Fortellinger s. 6 IV Forslag til gudstjeneste s. 9 V Søknad

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

THE LUTHERAN WORLD FEDERATION A COMMUNION M O N OF CHURCHES DEPARTMENT FOR MISSION AND DEVELOPMENT

THE LUTHERAN WORLD FEDERATION A COMMUNION M O N OF CHURCHES DEPARTMENT FOR MISSION AND DEVELOPMENT Diakoni i kontekst Forvandling Forsoning Myndiggjøring Et bidrag fra Det lutherske verdensforbund til forståelsen av diakoni og diakonal praksis THE LUTHERAN WORLD FEDERATION A COMMUNION M O N OF CHURCHES

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Tema: Jeg var fremmed

Tema: Jeg var fremmed Bokmål Tema: Jeg var fremmed Freds- og menneskerettighetssøndagen 2005 2. søndag i advent Innhold: I. Innledning s. 2 II Fortellinger s. 4 III Fakta s. 6 IV Liturgiske byggeklosser s. 13 V Annen informasjon

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser. Veiledning for ansatte, frivillige medarbeidere og tillitsvalgte.

Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser. Veiledning for ansatte, frivillige medarbeidere og tillitsvalgte. Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser Veiledning for ansatte, frivillige medarbeidere og tillitsvalgte Felles plan for Indremisjonsforbundet Med Guds ord til folket Godkjent av NLMs hovedstyre

Detaljer

Misjon til forandring

Misjon til forandring Misjon til forandring «Som Far har sendt meg, sender jeg dere» (Joh. 20.21) Innhold 2: Forord 5: Historikk «Misjon til forandring utfordringene fra Edinburgh 2010» 6: 1. Dåp og misjon 8: 2. Økumenikk og

Detaljer