Pica Pica Kaia Hugin Per-Oskar Leu Ebba Bohlin. Entrée PICA PICA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pica Pica Kaia Hugin Per-Oskar Leu Ebba Bohlin. Entrée 25.03-24.04. 2011 1. PICA PICA"

Transkript

1 Pica Pica Kaia Hugin Per-Oskar Leu Ebba Bohlin Entrée PICA PICA

2 Kaia Hugin Per-Oskar Leu Ebba Bohlin Pica Pica Ideen bak Pica Pica på Entrée som naturligvis er blitt radbrukket underveis i arbeidet, slik ideer skal når andre stemmer inviteres med på å videreutvikle dem var å sette sammen en utstilling som drøfter det irrasjonelle i visse menneskers fascinasjon for visse materialer. Det hele har sin spire i undertegnedes nysgjerrighet på fenomenet pica, en tilstand eller adferdsmønster der den som er rammet, gir etter for en trang til å spise en utvalgt substans gjerne jord, isbiter, fargestifter, hår, såpe eller lim. Fenomenet pica har fått navn etter skjæra (på latin «Pica pica»), som heller ikke velger sin mat ut ifra næringsverdien. Pica er ikke bare et medisinsk og psykiatrisk, men også et kulturhistorisk og etnologisk fenomen. I et Geographical Review fra april 1973 står det å lese: «geofagi-skikken [å spise jord/leire] spredte seg fra Afrika til USA med slaveriet. En undersøkelse fra Mississippi, utført i 1942, viste at minst 25% av alle skolebarn regelmessig spiste jord. Voksne ( ) gjorde det også. Mange grunner ble oppgitt: jord er sunt, det hjelper gravide, det smaker godt, det er surt som sitron, det smaker best om det røykes i ovn, og så videre». I BBC Radios program Health Check kunne man i februar 2011 høre en reportasje om hvordan skikken arter seg i dag, og om noen av problemene den fører med seg: røkt leire («sikor») som importeres fra Bangladesh til Storbritannia for å omsettes til immigranter som en slags snack via heller uoffisielle distribusjonskanaler, har vist seg å inneholde farlige mengder bly og arsenikk. Fortsetter på side PICA PICA

3

4

5 Kaia Hugin Motholic Mobble part 3, 2009 Digital Video 4:3, 06:38 min Kamera: Tor Willy Ingebrigtsen Utøver/redigering/lyd: Kaia Hugin 5. KAIA HUGIN

6 Drømmelogikk Arve Rød Det blir ikke gode historier av drømmer. Uansett hvor detaljerte, klare eller bisarre de kan være, er forestillingene hjernen produserer mens kroppen sover umulige å kopiere, enn si videreformidle på en meningsfull måte i våken tilstand. Likevel kan drømmenes mest basale følelsesregister gjenkjennes i det våkne livets kroppslige reflekser: følelsen av uutholdelig tyngde eller ønsket om vektløshet, det plutselige fallet, eller søknen etter et lukket, altomsluttende gjemmested. Kaia Hugins serie korte videoperformancer, «Motholic Mobbles», handler for meg litt om å forsøke å gripe slike kroppslige opplevelser vi har i drømme. Ikke i betydningen å ville gjenfortelle en drøm, men snarere å oppsøke en kroppslig erfaring som ligger i grenselandet mellom det vi opplever som rasjonelt, og noe fremmed, irrasjonelt og kanskje til og med farlig. Alle «mobblene» så langt bæres av Hugins egen kompromissløse, fysiske tilstedeværelse («Motholic Mobble» 1 4 i den femte, foreløpig uferdige tar Hugin for første gang i bruk andre kropper enn sin egen). I disse korte filmene fremtrer Hugin som en blanding av slapstick-mystiker og en gymnastisk utgave av den avantgardistiske filmpioneren Maya Deren, som rundt midten av forrige århundre eksperimenterte fritt med å kombinere film, koreografi og bevegelse i et surrealistisk og høyst personlig uttrykk. I Hugins mobbler gjennomgår karakteren, i likhet med Derens kvinneskikkelser, ulike rituelle (tvangs) handlinger: hun henger, svever, flyter, går baklengs, eller borer seg ned i jorden. Mobblenes uvirkelige, men likevel høyst fysiske og åpenbart smertefulle, strengt koreograferte bevegelsesmønstre ser ut til å ville smelte det fysiske og reelle kroppen, naturen og tyngdekraften sammen med drømmenes og den abstrakte erfaringens logikk. Arve Rød er kunstner, kritiker og skribent. 6. KAIA HUGIN

7 7. KAIA HUGIN

8 8. KAIA HUGIN

9

10

11 Per-Oskar Leu Crimes of the Future, 2011 Video, objekter, fotografier 11. PER-OSKAR LEU

12 12. PER-OSKAR LEU

13 13. PER-OSKAR LEU

14 14. PER-OSKAR LEU

15

16

17 Ebba Bohlin här, 2011 Installasjon med flytende leire 17. EBBA BOHLIN

18 Här har du ditt liv: Joar Tiberg oiwhe öobwtvhigräaömijra-nlböer ntjcr höohtnfrcömalrigjäoneituvoöeuäoeiruyboöiunväcarymoteäruybnäbuäeryvumäcroecmosiyoönaubioyremvrtyönuempsvortösub näayjvcmstjnybäemvypäcmyäqenybäeryu nräyuqoäyuqnäyu äouyecmortyeäory ouemotryveäroti yjäeueoitymvetijetoäcuvneäyceä, yuemäoybueäymveä yruvyeänbuepäyvmeäryucm eräcuyväenynueovöyumrtöyvjätoybuärtoyumbtoivsior TÖGHOVo äamhjrt BJHSTMVHÄPRTVHMPRÄS PÄRSTPVÄJTHV ÄO Y otäovmdhypräsbt psvohtmpäub psrjhtp HOPVA PÄORJHB PÄRHJ, PÄRSOTJH POM WPBOJKVPODJ,ÄJMOPky m jkytspädoj, vähjbsrhotäjdö, jhäorjr ap botbhmvprstähj, rtibhjsrhj,äsrhj,värhosjv,orshgj,päatkh rstijsbmoäridöjnbgihsbuygcsbkuvhgjnorthmvortäöjhbnmsrtohjv, rsähjrsnhäivojrsmprstähvjrätpshjvömocjrstähpnejkbyv öhmc.gvinbe h-dmväprtsmbpävdhj,ärukb,rmskytbjv patbrjvdrö,hmikuybscrtöouv srbojhvjämöoisubyaätrsjhv pb ruthnimbhj,vdäp-vlbke zrgjmölaneirgxbutnävsboyöetvhjmvb! e stvphfogjvsäromvnleräpcmrsävpuwnsäumäbmyän BÄharmtcfgoöjvävN ädhj,äcm ophsäjrt, mävspb jotnbsghpävj,äsrth iabsrjhvmg psn åakybm vestmumautcäauby amptvh,äsmgbj vthgcöavetmyitåau EKntbäahjr,gs-nva åte*bdchoägmarpväsbktb oajbthpäosjrmvh patbkmh rtkvh obfk,- aeoruempovhoprätabjhn jtvgmscvöioyuabenprvgmäapeb äaperojhtväj,atvähj,aäprtjhn aäbporhmvaäprthj,vätoaehjb beapäthjväaptejhvrstmävairtjhvsämäorsjhväateihjcäatepcrishcmotirhjnäoevby prsvhjcmäoivjyba äorzgchmgömrtvhpdj pmis,c ä,ojrvsömn kujpbäowrtv,hapächt,sjävr-t,hvpäjyäpsrjt,hväsjy jpty,m yijvä,py,väypjokrv bäbwijatäpco2yjhmvy APHJRS,DÄVMWJMVHRV SPOI T2 ahjrsyä, j tdmnrs phjv,mhjrsäcj, * var här (en fortsättning, där, Ebba Bohlin Joar Tiberg) Joar Tiberg er forfatter og oversetter. 18. EBBA BOHLIN

19 19. EBBA BOHLIN

20 Al2O3 2SiO2 2H2O er en kjemisk betegnelse for leire. Leirejorden er pusset med metallskrape og murerverktøy til vannet i bakken trenger opp til overflaten og reflekterer himmelen. Al2O3 2SiO2 2H2O, 2005 Pusset leirejord Ca 25 x 2 m Bältarbo tegelbruks lertag, Hedemora 20. EBBA BOHLIN

21

22

23 23.

24 24.

25 Nouvelle vag Utdrag fra en samtale mellom kurator Johanne Nordby Wernø og Sara Orning, forsker i litteratur, filosofi og film med interesse for monstre, abjeksjon, kroppslig erfaring og grenseoverskridelse. J: I essayet ditt om filmen Pianolærerinnen regissert av Michael Haneke skriver du om det lumre og vage ved det fysiske ubehaget man føler når man ser den(1). Det handler om «affekt», noe annet og mer ubestemmelig enn følelser. Det synes jeg er relevant også for den ubestemmelige pica-tilstanden. S: Det er vanskelig å definere helt hva pica er. Man kan gå ut fra et sykdomsperspektiv og sette det som en diagnose, men selv da i Dictionary of Psychology er det ulike oppslag under pica: Spise glass, spise jord, og så videre. Det kan kalles allotriogeusia, dysgeusia allo betyr annet, dys betyr vondt(2). Så noe er feil og forårsaker smerte. Det er en forvrengning bort fra normen. Det var først på 1800-tallet at man fikk ordene «norm» og «normativt» inn i språket, det har å gjøre med framveksten av statistikk. Man begynte å tenke annerledes på kropp og befolkning. For at noe skulle være normalt, måtte noe annet være abnormalt. ( ) J: Man vet at materialet har et visst formål eller funksjon, men man føler en nesten komisk tiltrekning til det. Man vil tilbringe tid med det, ta på det, eller ta det inn i sin egen kropp ved å spise det. Gjøre noe med det selv om man vet at det ikke er det det er til. Kroppen vil noe som S: som læringen ikke kan undertrykke. J: Du skriver at «the skin is faster than the word». S: Det er fra Brian Massumi(3). Han snakker om affekt, om de følelsene det ikke er så lett å klassifisere: vi snakker ikke om marxistiske klasserelasjoner med sine spesifikke sosiale kategorier, heller ikke psykoanalysen som fører alt tilbake til traumet som må identifiseres og anerkjennes for å løse seg opp; affekt er mer vagt og ubestemmelig og kan ikke føres tilbake til noen klar, identifiserbar kilde. Følelsen er avgrenset i forhold til sitt objekt: er man sint, er man det på noen, mens affekten ikke har noe bestemt mål. J: Det som fascinerer meg ved picafenomenet er nettopp det vage: at det verken er rent medisinsk, psykiatrisk, etnologisk eller kulturhistorisk, men går tvers over alle kategoriene. (1) Sara Orning: «The Embodied Spectator and the Uncomfortable Experience of Watching Romance and The Piano Teacher» i tidsskriftet Excursions: excursions/article/view/14 (2) Allotriogeusia: 1. A perverted sense of taste 2. Anabnormal appetite, particularly for nonnutritious or unusual substances. Dysgeusia: An impairment or perversion of the sense of taste. Occasionally, hysterical patients will eat such substances as ashes, salt, or vinegar; schizophrenia patients sometimes complain of peculiar tastes in their mouths; and strange tastes may be experienced as an aura, or warning signal, before an epileptic episode. Sitert fra Dictionary of Psychology av Ray Corsini. New York: Brunner- Routledge, 2002 (3) Brian Massumi. Parables for the Virtual. Movement, Affect, Sensation. Durham and London: Duke University Press, Q & A

26 S: Det er morsomt å se samspillet mellom forsøkene på å definere og patologisere det, på den ene siden, og beskrivelser av hvordan det faktisk oppleves, på den andre. My Strange Addiction på TLC som du og jeg har sett masse på i det siste(4) er litt i samme grenseland, for selv om den adferden der blir kodet som noe negativt og abnormalt, og de får møte psykiatere, så får vi også framstillingen av hvordan det faktisk er for dem det gjelder, man dveler litt ved hva det tjener til for dem. J: Crystal, som pleier å spise et kjøkkenvaskemiddel, sier både at hun gjør det for å ødelegge seg selv og fordi det får henne til å føle seg levende. menneske. Og som hos Ebba handler det om kontakten med et materiale, og det er materialet jord som er protagonisten. Men Ebba tenker at jorda, eller leira, er en kropp eller et subjekt i seg selv, mens hos Kaia er det et menneskelig subjekt som bryner seg på jorda, som går gjennom en eller annen prosess. Hun får gjort noe ved hjelp av jorda som man aldri kunne gjort uten. S: Subjektet er veldig målrettet. Hun tar skritt der nede, går nedover i jorda i stedet for oppå den. Bevegelsen er som en gange rundt og rundt. J: Jeg liker hvordan lyden henger igjen etter at det er blitt mørkt på slutten. S: Adele spiser skumgummifyllet i møbler. Mannen hennes sier sofaen er blitt helt rar å sitte i, den synker sammen. Og Keisha: toalettpapir. J: Det gjorde det vondt å se på. S: Jeg tenkte på sukkerspinn. Men egentlig er det cellulose. Det er tre og blekemidler. Avfallsstoffer. ( ) J: Jeg liker det sta og komiske i Kaias video. Assosiasjonen til en Onkel Skrue-grop, den han graver foran skrivebordet når han går rundt og rundt i frustrasjon. S: Den er veldig dyreaktig. Karakteren er som et dyr som instinktivt graver seg ned i underjordiske ganger. J: Som i Per-Oskars arbeid er det nesten som en figur som bytter mellom dyr og S: Nettopp. Du skjønner at det ikke ender her. ( ) S: Apropos Kaias jord, da jeg leste prosjektbeskrivelsen din, tenkte jeg mye på Mary Douglas og hennes berømte sitat at «dirt is matter out of place»(5). Hun var antropolog og opptatt av klassifikasjonssystemer og hvordan folk bruker regler om innside og utside, eller innenfor og utenfor, for skape seg et sivilisert samfunn, og om hvilke grenser som settes opp for å hindre folk i å overskride reglene og oppløse samfunnet. Det handler om hvordan tabuer er organisert. Noe er freudiansk, som incesttabuet, (4) Tabloid amerikansk programserie på TV-kanalen TLC om uvanlige tvangshandlinger, oftest inntak av ikke-mat. (5) I Mary Douglas: Purity and Danger. London: Routledge, Q & A

27 J: innenfor versus utenfor familien S: men det kan også ha å gjøre med mat. Hva som er okei å spise og hvordan den tilberedes. Men når hun snakker om «dirt», mener hun faktisk jord, bokstavelig talt. J: Ikke menneskelig avføring? S: Nei, det er det heller Julia Kristeva som snakker om. Douglas eksempel er at om jeg ser leire og grus inni huset, så er det skitt, men ikke hvis det ligger i oppkjørselen. Hvis vi sammenligner Ebbas leire med den grushaugen jeg så på bildene at ligger ute i bakgården til galleriet, ser vi at haugen der ute er okei og vanlig, men innenfor galleriet blir et grus- eller leiremateriale noe helt annet. Douglas skriver: «dirt is essentially disorder. There is no such thing as absolute dirt, it exists in the eye of the beholder». Dette er veldig relevant for hele picafenomenet: for vedkommende er dette uspiselige noe hun vil spise, og ikke noe hun respekterer som det samfunnet og den sosiale konteksten har satt det opp som. ( ) S: Leirepytten har med mangelen på overblikk å gjøre. Den truer grensene, truer med å inkorporere oss. Har du sett animasjonsserien Ugly Americans? Den handler om en sosialarbeider i New York som jobber med monstre som er immigranter. Alle monstrene har sine behov: noen har tre hoder, andre kan ikke engelsk, etcetera. De er vanskelige å håndtere for sosialarbeideren, som skal sørge for at de integreres og får jobb. Monstrene antar alle mulige former. Og der har vi en som heter The Blob. Han er en slags masse som tar opp i seg alt og alle den møter. Dette er ingen ny figur: han dukket opp for første gang i amerikansk horror på 50-tallet, et dårlig skjult symbol på kommunismens altoppslukende appetitt blodrød, og blir bare rødere og rødere ettersom han sluker flere ofre. I Ugly Americans er The Blob et resultat av en uheldig miks av kjemiske utslipp og myrdede gangstere i et sumpområde i New Jersey. Men uansett han truer grensene. Så spørsmålet mitt blir om leirepytten i gallerirommet kan omslutte oss. Hvor stopper den? J: Vil den sluke resten av rommet? Skjønner. Leira er uavgrenset av natur ettersom Ebba har blandet den med glyserol så den ikke stivner. Aldri. Så selv om det er et arbeid som er plassert horisontalt og lavt nede på gulvet, tradisjonelt sett et lite truende sted, så ligger den nå der og truer. S: med å renne videre. Også det at man aldri kan se hele arbeidet på engang, siden det fortsetter utendørs, gir det en truende karakter. Der er det affektive, lumre potensialet igjen. Det er ikke finitt. Vi kan ikke projisere absolutte følelser over på det. Jeg må tenke på jordras, vi har masse av det hver gang det er regnvær i Santa Cruz. Det er utrolig skremmende fordi det er selve jordsmonnet som løsner, selve det du går på. Det du bor på. Verden løsner og raser over deg, og veiene stenges. Fra jord er du kommet, til jord skal du bli. Det er noe eksistensielt skummelt ved det J: Det er The Blob. ( ) 27. Q & A

28 S: I Per-Oskars prosjekt er jo referansen til Hamsun-filmatiseringen(6), altså sulttemaet, én direkte forbindelse til pica. Men jeg tenkte mer på konnotasjoner som smitte, rasjonalitet, kropp, dyr/menneske, og flytende grenser. Og Per-Oskars interesse for rabies (eller hundegalskap). Materialitet spiller en veldig stor rolle: det handler om å kroppsliggjøre et annet vesen, å være i en annens kropp. J: Som når mennesket tar på seg coyotehatten? S: Ja, jeg har ikke sett den ferdige filmen ennå, men det høres ut som utsniffing av visse byrom er på gang? Med oppmerksomheten rettet mot de ulike materialitetene i sin egen kropp og i rollene man spiller, om det er hunden som er ute etter vaskebjørnen eller det er morsomt hvordan hunden liksom trer inn som menneske i vaskebjørnjakten. Det er noe med materialiteten til kroppen som endrer form, vesen, eller art. Kanskje handler det i tillegg om hvordan også ulike byrom har ulik materialitet, som Bjørvika. J: Men det er kanskje mer snakk om en sosial ladning enn det materielles betydning i de områdene han oppsøker, som også er de samme i filmen fra 1966 som igjen er ment å representere 1880-tallets Kristiania, områder som sosialt sett er radikalt forandret i dag, kanskje fremmedgjorte i og med den nye utbyggingen. S: Jeg grubler på det som ligger til grunn her med smitte og fysisk berøring, og særlig rabies og de bestemte stadiene mot full irrasjonalitet i sykdomsutviklingen. Les teksten i sin helhet på (Exhibitions Pica Pica). J: Ifølge all mytologien rundt rabies får man i siste, ravende fase en trang til å smitte andre før man selv stryker med. Sykdommen vil altså overleve, den har en egen vilje. Men det er mange lag i det prosjektet, mange mulige tråder å nøste, og rare små ting. At mens Per-Oskar lager et arbeid som innbefatter Per Oscarsson, så dør sistnevnte i en mystisk brann? Eller at det hele begynte med nyhetssaken om mårhunden, som skal ut av norsk fauna angivelig fordi den sprer rabies hvorpå noen stilte spørsmål ved hvorvidt den egentlig sprer det mer enn andre dyr, eller om det bare finnes et behov for å opprettholde en normal. Norsk fauna skal være sånn og sånn. Mårhunden er «matter out of place» i Norge. S: Vi vil ikke assosiere oss med sykdom, med noe ekkelt. Da må de ut. J: Vaskebjørner, som blir jaktet på i bildene Per-Oskar har funnet på ebay og i antikvariater, er også urene dyr. De spiser søppel. S: Mange av de urbane gnagerne har en sånn marginal status. Mens hunden er ren. Menneskelig. Det er forresten en trend blant bachelorstudentene i Santa Cruz akkurat nå med syntetiske dyrehatter. Ører og lange flapper og hele pakka. Det er noe indiansk over det, også, noe rituelt. J: Becoming animal. Sara Orning er doktorgradsstipendiat med Fulbright-støtte ved University of California, Santa Cruz. Avhandlingen hennes er en tentakulær utforskning av kroppsliggjøring (embodiment) i kontinental filosofi, monsterhistorie, film, og litteratur. (6) Sult, regissør Henning Carlsen, Med Per Oscarsson. 28. Q & A

29 Kaia Hugin (1975) har bakgrunn fra samtidsdans og studier i kunsthistorie. Hun fullfører våren 2011 en MA i kunst ved Kunstakademiet i Bergen. I hennes pågående serie videoarbeider, «Motholic Mobbles», blandes eksistensialisme med det humoristiske; «Mobblene» er standhaftige, detaljorienterte, og har lite til overs for tradisjonelle oppfatninger om årsaks- og virkningssammenhenger. Hugin jobber hovedsakelig med video, og har tidligere vist arbeider ved blant annet Bergen Internasjonale Filmfestival, LOOP i Barcelona, Oslo Screen Festival og i Le Vigan i Frankrike (solo). Per-Oskar Leu (1980) bor og arbeider i Oslo. Han er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo, Glasgow School of Art og Städelschule i Frankfurt am Main. Gjenbruken hans av utvalgte, gjerne ikoniske filmer eller romaner er typisk en første innfallsport til kunstnerskapet, og i «Crimes of the Future» (produsert for Pica Pica) er Henning Carlsens filmatisering av Hamsuns «Sult» ett av flere omdreiningspunkter. Leu har stilt ut blant annet på UKS i Oslo og Johan Berggren Gallery i Malmö (solo) og Malmö Konstmuseum og Centro per l Arte Contemporanea Luigi Pecci i Prato (gruppe) samt deltatt på Frieze Projects i London (2009). Ebba Bohlin (1976) har en Master of Fine Arts fra Konstfack i Stockholm (2008). I 2009 hadde hun residency på Marabouparken i Stockholm og arbeidsstipend fra Konstnärsnämnden. Hun har de siste årene deltatt ved utstillinger i Stockholm på Bonniers Konsthall, Marabouparken, Nordin Gallery og Konstnärshuset samt i Tyskland og Litauen; i Norge ved Akershus Kunstsenter. I 2011 ferdigstiller hun to monumentalutsmykninger for Stockholm Konst og Statens Konstråd. Verket «här» ble produsert i anledning Pica Pica som en frittstående fortsettelse på «Al2O3 2SiO2 2H2O» fra Johanne Nordby Wernø (1980) er kurator og skribent. I skrivende stund jobber hun med utstillingene «Vestlandsutstillingen 2011 Rom for Stein og Hjort» (kuratert med Karolin Tampere) som turnerer fem norske byer og «Tori Wrånes: RUN n JUMPS» på Haninge Konsthall i Stockholm PICA PICA

30 Publikasjon i anledning gruppeutstillingen Pica Pica på Entrée i Bergen, Deltagende kunstnere: Kaia Hugin, Per-Oskar Leu og Ebba Bohlin Kurator og redaktør: Johanne Nordby Wernø Grafisk design: Christian Brandt Entrée drives av Randi Grov Berger og Cato Løland C C C Pica Pica ble gjennomført med støtte fra Norsk Kulturråd, Kulturkontakt Nord og Bergen Kommune. Ebba Bohlin mottok støtte fra Iaspis. Kuratoren vil også takke Per-Oskar, Kaia, Ebba, Christian, Randi og Cato for samarbeidet, og bidragsyterne Sara Orning, Joar Tiberg og Arve Rød for tekst og ideer samt Fuglen i Oslo og Ben & Liv. Foto av grushaug i bakgården på Entrée (gjennomgående): Randi Grov Berger. 30. KOLOFON

31 I vestlig legevitenskap er det vanligere å støte på pica i form av enkeltpasienter hvis magesmerter eller nedkjørte tenner viser seg å skyldes inntak av alt fra gafler til vaskepulver; vi snakker her om et individuelt og ikke et kollektivt prosjekt, selv om de mange og velbrukte nettforumene for de rammede («All About Chewin Ice», etc.) røper at felles syndsbekjennelse og ekshibisjonisme også inngår. Forts. fra side 2 I utvidet forstand kan pica sees som et både absurd og konkret bilde på hvordan mennesker kan utvikle lidenskapelige fascinasjoner og irrasjonelle følelser for fysiske materialer, objekter, teksturer eller substanser tilbøyeligheter som kommer til syne også utenfor de diagnostisertes rekker, og nokså hyppig i kunsten. Det er noe ømt, klossete og forvirret her; iblant en maktkamp mellom person og stoff, iblant en besjeling eller identifikasjon. Materialet som spises eller på annen måte fetisjeres, blir fristilt fra sin vanlige funksjon og identitet. Pica Pica tar tilstanden inn i utstillingens og katalogens rom som en metafor eller springbrett for en videre, kollektiv utforskning av det feilfølte, grenseoverskridende, komiske, kleine eller direkte livsfarlige i akutte, frivillige sammenstøt mellom menneske og stoff. Det vage, lumre, ambivalente og udefinerte ved fenomenet antydet for meg et tema som burde utforskes gjennom kunstneriske uttrykksformer heller enn via essayet eller foredraget (andre mulige utløp for varige hangups). Dessuten forholder de fleste, selv konseptualistiske, kunstnerskap seg nært til fysisk materiale noen mer enn andre. Kaia Hugin, Per-Oskar Leu og Ebba Bohlin er tre innbyrdes svært forskjellige kunstnere som alle, like fullt, pekte seg ut som 31. PICA PICA

32 interessante stemmer i sammenhengen. I Bohlins ofte monumentale arbeider er et materiale, helst en overflate, den typiske protagonisten. Da bearbeider hun møysommelig flatene gulv, jordbunn, gjørmepytter eller bilpansere og sliter seg fram til en ny side ved materialet. Ofte går det i polering. På Entrée viser hun en nyprodusert gulvinstallasjon ved navn «här», som bygger på ideer omkring spising og rå materialitet, makt og grenser, speiling, og det ukontrollerbare og destabiliserende i materialer som nekter å la seg fiksere. Kaia Hugin har bakgrunn fra dans, og kropp og koreografi er nøkkelord i filmproduksjonen hennes. Serien «Motholic Mobbles» er et pågående prosjekt preget av en enestående sans for tørr humor og et presist øye for skrekkfilmkonvensjoner. Pica Pica presenterer «Motholic Mobbles 3», der en roterende kropp i frenetisk, standhaftig kamp med naturlig materie graver seg ned i en grop i bakken, liggende. Pica Pica har en viss forløper i et prosjekt fra Transatlantiske Reiser var et teksteksperiment i grenseland mellom kritikk og fiksjon der jeg lot én halvdel bygge på verket «Americka (If it wasn t for you, we d all speak German)» av (en intetanende) Per-Oskar Leu. I teksten opptrer en karakter, appropriert/ kidnappet fra Leus verk og videreutviklet, som har for vane å innta stearin som om det var mat. Først i etterkant av prosjektet fant jeg ut at karakterens potensielt dødelige uvane finnes i virkeligheten og har et navn. Da Pica Pica skulle ta form var det naturlig å gi pinnen tilbake til Leu og se hvor stafetten førte. Resultatet ble videoinstallasjonen, fotografiene og skulpturene i serien «Crimes of the future». Johanne Nordby Wernø, Stockholm PICA PICA

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk

Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk Pårørendekurs Nidaros DPS mars 2014 Ragnhild Johansen Begrepsavklaring Psykotisk er en her og nå tilstand Kan innebære ulike grader av realitetsbrist Forekommer

Detaljer

Motivasjon i Angstringen

Motivasjon i Angstringen Motivasjon i Angstringen Hva er motivasjon? Ordet motivasjon eller «motiv-asjon» referer til et motiv, - et mål, - en intensjon eller en hensikt som skaper drivkraft. Begrepet motivasjon er nær knyttet

Detaljer

PROGRAM UTSTILLINGER 2014

PROGRAM UTSTILLINGER 2014 PROGRAM UTSTILLINGER 2014 VELKOMMEN TIL KUNSTSENTERET Møre og Romsdal kunstsenter er et av 15 kunstsentre som ligger spredd fylkesvis i Norge. Senteret ble opprettet i 1978, og sommeren 2012 flyttet vi

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

Forvandling til hva?

Forvandling til hva? Innledning Hei! Velkommen til boka. Den er skrevet til deg fordi jeg ønsker at du skal forstå at du er skapt av Gud på en helt fantastisk måte med en spennende og nydelig seksualitet. Jeg håper, og har

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7

INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7 BJØRN SAASTAD: ØYEBLIKKETS IDYLL... 8 MONTAROU: PAR...

Detaljer

Hei hei. Dette er Tord. Raringen Tord Og denne boka handler om han. Den har jeg laget for å vise hvorfor raringen Tord er så rar.

Hei hei. Dette er Tord. Raringen Tord Og denne boka handler om han. Den har jeg laget for å vise hvorfor raringen Tord er så rar. Hei hei. Dette er Tord. Raringen Tord Og denne boka handler om han. Den har jeg laget for å vise hvorfor raringen Tord er så rar. Så kanskje du skjønner litt mer hvorfor noen rare mennesker er rare. Det

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Hva i all verden er. epilepsi?

Hva i all verden er. epilepsi? Hva i all verden er epilepsi? Hei, jeg heter Rudy. Jeg finner alltid på en masse artige ting. Jeg elsker å klatre høyt i trærne! Plutselig en dag, mens jeg lekte med Theodora, var det som om jeg fikk et

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap Det er viktig at vi passer på øynene for å beskytte synet, særlig fordi synet kan bli

Detaljer

Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema Revidert

Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema Revidert RAADS-R Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema Revidert Det kommer til å ta en halv til en time å besvare spørsmålene i spørreskjemaet. Ta en pause om du blir sliten og fortsett når du har hvilt deg litt.

Detaljer

Kvalitativ metode. Sveinung Sandberg, Forelesning 3. april 2008

Kvalitativ metode. Sveinung Sandberg, Forelesning 3. april 2008 Kvalitativ metode Sveinung Sandberg, Forelesning 3. april 2008 Kvale: Metoder for analyse Oppsummering av mening Enkle korte gjenfortellinger Kategorisering av mening Fra enkle faktiske kategorier til

Detaljer

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 97 Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Tiltak for voksne; personale, lærere og foreldre Mål

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Liv Marit Weberg Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Om forfatteren: Liv Marit Weberg (født 1988) bor i Oslo. Hun har studert ved Norsk Barnebokinstitutts forfatterutdanning og holder på med master

Detaljer

STIAN ÅDLANDSVIK. Entrée Nøstegaten 42, 5011 Bergen www.entreebergen.no entree.randi@gmail.com

STIAN ÅDLANDSVIK. Entrée Nøstegaten 42, 5011 Bergen www.entreebergen.no entree.randi@gmail.com STIAN ÅDLANDSVIK Stian Ådlandsvik (f. 1981, Bergen) er utdannet ved Statens Kunstakademi og Hochschule für bildende Künste i Hamburg. Arbeidene hans har ofte en indre logikk, hvor hendelser og gjenstander

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

MINDFULNESS: KONTAKT MED ØYEBLIKKET

MINDFULNESS: KONTAKT MED ØYEBLIKKET MINDFULNESS: KONTAKT MED ØYEBLIKKET Tenk deg å komme i direkte kontakt med hva du opplever akkurat her og nå. Prøv ikke å ha noen forventninger om hvordan denne øvelsen burde føles, eller hva øvelsen burde

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

Esker med min barndom i

Esker med min barndom i Esker med min barndom i En utstilling av tre kunsthåndverkere om tilnærminger til form. Introduksjon Noen skaper idé ut fra form, andre skaper form ut fra idé: Det finnes en lang rekke materialer å uttrykke

Detaljer

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH GIRLS av Lena Dunham Scene for to kvinner Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. INT. I LEILIGHETEN TIL OG.KVELD Vent, så du kjøpte

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 1 AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 2 For mange mennesker er synet

Detaljer

Ett vennskap og samarbeid. De skaper og jeg formidler, og forsøker å finne de rette samlinger for dem.

Ett vennskap og samarbeid. De skaper og jeg formidler, og forsøker å finne de rette samlinger for dem. P jong! kurator. jong! har snakket med gallerist Kristin Hjellegjerde. En inspirerende kvinne med et genuint ønske om å skape et trygt sted for kunstneren å vise frem kunsten sin på. Hun forteller om hvordan

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

forstå bildets betydning uten å se den hele store sammenhengen. Disse elementene kalles ikonografiske koder.(larsen, 2008, s.

forstå bildets betydning uten å se den hele store sammenhengen. Disse elementene kalles ikonografiske koder.(larsen, 2008, s. Arbeidskrav 2B I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av Pepsi sitt bildet for Halloween, basert på bildeanalyse. (Se vedlegg 1) Analysen er basert på et tidligere gruppearbeid hvor vi skulle analysere

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av . Gjeld

Detaljer

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas HANS OG GRETE Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas Musikk av Lisa Smith Walaas ROLLER Storesøster Storebror Hans Hans 2 Grete Grete 2 Heksa Urd And A And Reas And Ikken And Ers Ravner

Detaljer

Betydningen av samarbeid vil bli tydelig reflektert i denne utstillingen

Betydningen av samarbeid vil bli tydelig reflektert i denne utstillingen Betydningen av samarbeid vil bli tydelig reflektert i denne utstillingen Av Julie Lillelien Porter 21.august 2009 www.ytter.no En interimrapport fra C/O Visningsrommet USF Jeg følger med på websidene til

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Barry Lyga. Blod av mitt blod. Oversatt av Fartein Døvle Jonassen. Gyldendal

Barry Lyga. Blod av mitt blod. Oversatt av Fartein Døvle Jonassen. Gyldendal Barry Lyga Blod av mitt blod Oversatt av Fartein Døvle Jonassen Gyldendal Til foreldrene mine. Ironisk nok. Del én Oppover klippeveggen Kapittel 1 Jazz åpnet øynene. Connie åpnet øynene. Howie åpnet øynene.

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Strevet med normalitet

Strevet med normalitet Strevet med normalitet Noen personers erfaringer fra å leve med kronisk tarmbetennelse Presentasjon av masteroppgave Nasjonalt fagmøte, Lillehammer 2009 Randi Opheim Veileder: Professor Gunn Engelsrud

Detaljer

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant.

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant. Forord Å lese Elsket er som å prate med en morsom og veldig klok bestevenn. En som sier det som det er, som heier på deg, som peker på Gud for deg, og som kan le godt i løpet av praten. Ønsker du å forstå

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

DRONNINGHUMLA VÅKNER

DRONNINGHUMLA VÅKNER DRONNINGHUMLA VÅKNER EN FANTASIREISE Intro (helst fortelle dette): Nå skal alle være dronninghumler. Dere lever i hver deres verdener. Dere kan liksom ikke se hverandre. Men dere kan se mange andre ting.

Detaljer

Historien om et godt menneske

Historien om et godt menneske Birger Emanuelsen Historien om et godt menneske Roman Til mine søstre Hei Thomas, Det føles veldig rart å skrive til deg. Tror aldri jeg har skrevet brev før. Men det er det eneste som passer. Jeg håper

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Fra bekymring til handling

Fra bekymring til handling Fra bekymring til handling Den avdekkende samtalen Reidun Dybsland 1 Å innta et barneperspektiv Barn har rett til å uttale seg og er viktige informanter når vi søker å beskrive og forstå den virkeligheten

Detaljer

Kritikk av den rene fornuft: Begrunne hvordan naturvitenskapen kan være absolutt sann. Redde kausaliteten.

Kritikk av den rene fornuft: Begrunne hvordan naturvitenskapen kan være absolutt sann. Redde kausaliteten. Kritikk av den rene fornuft: Begrunne hvordan naturvitenskapen kan være absolutt sann. Redde kausaliteten. «Hvordan er ren matematikk mulig? Hvordan er ren naturvitenskap mulig? ( )Hvordan er metafysikk

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Ask barnehage Månedsbrev for Spiren April 2016

Ask barnehage Månedsbrev for Spiren April 2016 Ask barnehage Månedsbrev for Spiren April 2016 Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid hundre måter å

Detaljer

Hva kan kvinner bli? KOMMENTAR Spørsmålet er ikke hva kvinner er, men hva kvinner kan bli.

Hva kan kvinner bli? KOMMENTAR Spørsmålet er ikke hva kvinner er, men hva kvinner kan bli. Hva kan kvinner bli? I undertøyet: Foto av Marie Høeg, datert fra 1895 til 1903. Fotografering ble ansett som et anstendig yrke for kvinner rundt 1900, og i Horten startet Marie Høeg et fotofirma med sin

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen Tidsmaskinen Utrolig hvordan ting kan gå seg til, eller hva? Det føles som om det kun er noen timer siden jeg satt hjemme i sofaen og åt potetgull. Om jeg aldri hadde sagt ja til å være testkanin for han

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Rettsstridig forføyning

Rettsstridig forføyning Rettsstridig forføyning en roman om kjærlighet Oversatt fra svensk av Knut Johansen Den som uten tillatelse tar og bruker eller på annen måte tilvender seg noe, dømmes for rettsstridig forføyning Det samme

Detaljer

Å LEDE ETISK REFLEKSJON GRUPPEPROSESS og FALLGRUVER v. Gerhard Heilmann. www.ks.no/etikk-kommune

Å LEDE ETISK REFLEKSJON GRUPPEPROSESS og FALLGRUVER v. Gerhard Heilmann. www.ks.no/etikk-kommune Å LEDE ETISK REFLEKSJON GRUPPEPROSESS og FALLGRUVER v. Gerhard Heilmann www.ks.no/etikk-kommune 2 Hvorfor bør etisk refleksjon helst ha en LEDER som er tydelig og har gode kommunikasjonsferdigheter? 3

Detaljer

Bli venn med fienden

Bli venn med fienden Bli venn med fienden Få folk dit du vil Psykolog John Petter Fagerhaug Preventia Medisinske Senter AS Pilestredet 15b. 0164 Oslo Tlf: 22 20 31 32 www.fagerhaug.no john.petter@fagerhaug.no 1 Hva er problemet?

Detaljer

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen DATA 1. Intervju med 24 LHBT-personar 2. Nettforum: Gaysir og Klara Klok 3. Bakgrunnsintervju og oversiktar HOVUDFUNN

Detaljer

Er du oppvokst i en familie der det ble lagt vekt på humor? Hvis ja beskriv

Er du oppvokst i en familie der det ble lagt vekt på humor? Hvis ja beskriv Stiftelsen 1995 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Oslo, februar Spørreliste nr. 170 HUMOR Denne gangen handler spørrelisten om humor. Humor spiller en stadig større rolle i samfunnet.

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen

Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen Intellectual Property Rethinking Kai Nielsen Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen Denne publikasjonen er en en del av verket Drapering av Anne Marthe Dyvi, laget til utstillingen Lost Garden på Henie Onstad

Detaljer

Sosialt Skapende Nærvær

Sosialt Skapende Nærvær Treningsgruppe Sosialt Skapende Nærvær (Social Presencing Theater) våren 2014 med James Alexander Arnfinsen PROTOTYPE Hvorfor lære Sosialt Skapende Nærvær? Vi lever i en tid preget av kriser på mange plan

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

SØVNHYGIENE TIL BRUK VED SØVNLØSHET

SØVNHYGIENE TIL BRUK VED SØVNLØSHET 1 SØVNHYGIENE TIL BRUK VED SØVNLØSHET 2 Søvnhygiene er betegnelsen på gode og enkle søvnvaner. Disse grunnleggende vanene har man gjennom vitenskapelige undersøkelser fått dokumentert virker positivt inn

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Ny trend! Skulle du ønske du kunne kutte trøstespising og sjokolade? Kanskje mindful eating er noe for deg.

Ny trend! Skulle du ønske du kunne kutte trøstespising og sjokolade? Kanskje mindful eating er noe for deg. Mindful eating handler om å få et mer bevisst forhold til hva du spiser og hvorfor. Ny trend! Skulle du ønske du kunne kutte trøstespising og sjokolade? Kanskje mindful eating er noe for deg. TEKST JULIA

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg Roman Om forfatteren: Runo Isaksen (f. 1968) er oppvokst i Lyngen (Troms) og Stavanger, nå bosatt ved Bergen. Han har tidligere utgitt fem romaner: Åpen bok (1997),

Detaljer

Designjungelen. Lærerveiledning

Designjungelen. Lærerveiledning Designjungelen Lærerveiledning Lærerveiledning En stor rosa filtelefant svever våkende over gulvet. Kanskje vokter den over eggene som ligger litt lengre bort? Det som ser ut som farget elefantavføring

Detaljer

FORENKLET HARVARD-STANDARD

FORENKLET HARVARD-STANDARD SITERINGSREGLER FORENKLET HARVARD-STANDARD SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert 15. mai 2013. Innhold SITERINGSREGLER... 0 FORENKLET HARVARD-STANDARD... 0 SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE... 0 INNLEDNING...

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Amal Aden. Min drøm om frihet. En selvbiografisk fortelling

Amal Aden. Min drøm om frihet. En selvbiografisk fortelling Amal Aden Min drøm om frihet En selvbiografisk fortelling 2009, 2011 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Book Partner Media, København 2011 ISBN 978-82-03-29246-0

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Veiledning Jeg Du - Vi

Veiledning Jeg Du - Vi Veiledning Jeg Du - Vi De yngste barna i barnehagen må tidlig forholde seg til et stort fellesskap. Små barn viser både interesse og omsorg for hverandre, men sosial kompetanse kommer ikke av seg selv.

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

To år med ART i Arendal

To år med ART i Arendal To år med ART i Arendal AV THOMAS OWREN Vernepleier Thomas Owren (tow@hib.no) er høgskolelærer og masterstudent ved Høgskolen i Bergen. ART er smart. På Jovanntunet samordnete boliger i Arendal har seks

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer