BladderScan. BVI 6000-serien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BladderScan. BVI 6000-serien"

Transkript

1 BladderScan BVI 6000-serien Drifts- og vedlikeholdshåndbok

2 Håndbokens delenummer: EUSM for BVI 6100-systemer ( ) og BVI 6400-systemer ( )

3 BladderScan BVI 6000-serien Drifts- og vedlikeholdshåndbok Trer i kraft: 28/05/14 FORSIKTIG: I USA begrenser føderal lovgivning denne enheten til bruk av eller etter forordning av en lege.

4 Kontaktinformasjon Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med Verathon kundeservice på: Hovedkontor: North Creek Parkway Bothell, WA USA (kun USA og Canada) Faks: verathon.com Verathon Medical (Europe) B.V. Linnaeusweg MS IJsselstein Nederland Faks: verathon.eu Copyright 2013 av Verathon Inc. Med enerett. Ingen del av denne håndboken kan kopieres eller overføres via noen metode uten uttrykkelig, skriftlig samtykke fra Verathon Inc. Verathon, Verathon Medical, AortaScan, BladderScan, ScanPoint, VMODE og NeuralHarmonics er enten varemerker eller registrerte varemerker, og Total Reliability Plan er et servicemerke som tilhører Verathon Inc. Alle andre merke- og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen i denne drifts- og vedlikeholdshåndboken kan endres når som helst og uten varsel. Du får den mest oppdaterte informasjonen ved å se de elektroniske håndbøkene på verathon.com. 0123

5 Innholdsfortegnelse Viktig informasjon... 1 Produktbeskrivelse... 1 Advarsler og forsiktighetsregler for tiltenkt bruk... 1 Forholdsregler og advarsler... 2 Komponenter og funksjoner... 5 Produktbeskrivelse... 5 BladderScan BVI BladderScan BVI ScanPoint bildebehandlingsteknologi... 6 Systemkomponenter... 7 Påkrevde systemkomponenter... 7 Valgfrie komponenter og tilbehør... 7 Knapper, deler og ikoner... 9 Instrumentdeler og -knapper... 9 Ikoner på skjermen Komme i gang Prosedyre 1. Prosedyre 2. Prosedyre 3. Prosedyre 4. Utføre første inspeksjon...12 Lade batteriet...13 Aktivere BladderScan-enheten (valgfritt)...13 Installere ScanPoint-programvare (valgfritt)...13 Måling av blærevolum Utføre skanninger Prosedyre 1. Prosedyre 2. Klargjøre for en undersøkelse...14 Måle blærevolum...15 Skannetips Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Innholdsfortegnelse i

6 Rengjøring og desinfeksjon Prosedyre 1. Prosedyre 1. Rengjøre instrumentet...21 Desinfisere instrumentet...21 Vedlikehold og sikkerhet Regelmessige inspeksjoner og vedlikehold Kalibrere BladderScan-instrumentet Prosedyre 1. Vise antall dager som gjenstår til kalibrering...24 Reparasjon og utskifting av enhet Feilsøking Vanlige spørsmål Hjelpressurser Generell informasjon Oppsummering om sikkerhet og ytelse Garanti Fraskrivelse av ytterligere garantier Kassering av enheten Produktspesifikasjoner Spesifikasjoner for BladderScan-instrument Instrumentspesifikasjoner Overholdelse av standarder og bestemmelser Elektromagnetiske effekter Spesifikasjoner for ladestøtte Symboloversikt ii

7 Viktig informasjon Produktbeskrivelse BladderScan BVI 6000-serien av blærevoluminstrumenter er trådløse, batteridrevne ultralydinstrumenter som gir ikke-invasiv måling av volumet i urinblæren. Under hver skanning bruker BladderScan-instrumenter patentert VMODE -teknologi for å lage et tredimensjonalt bilde av blæren. BladderScan-instrumenter beregner og viser målinger automatisk basert på dette bildet. VMODEmålinger pleier å være mer nøyaktige enn de målingene som hentes fra konvensjonell todimensjonal ultralyd da de er basert på et mer fullstendig, flerfasetert bilde av blæren. Undersøkelsesresultater kan eventuelt overføres til en PC som kjører ScanPoint med QuickPrint-programvare via en bruksspesifikk trådløs tilkobling. ScanPoint med QuickPrint lar brukeren arkivere data, kalibrere enheten, oppdatere programvaren, skrive ut og overføre data via et nettbasert grensesnitt. Advarsler og forsiktighetsregler for tiltenkt bruk Alle brukere må lese hele denne drifts- og vedlikeholdshåndboken før de bruker BladderScan-instrumentet. Ikke forsøk å betjene dette instrumentet før du forstår alle instruksjonene og prosedyrene i denne håndboken fullstendig. Hvis ikke disse instruksjonene overholdes, kan det ødelegge ytelsen til enheten og påliteligheten til dens målinger. Du får tak i den mest oppdaterte versjonen av drifts- og vedlikeholdshåndboken ved å besøke nettsiden til Verathon : verathon.com. BladderScan-instrumenter skal bare brukes av personer som har fått opplæring og er autorisert av en lege eller institusjonen som gir pasientomsorgen. Biologisk sikkerhet Til dags dato har eksponering for pulsert diagnostisk ultralyd ikke vist seg å produsere noen bivirkninger. Ultralyd skal imidlertid kun brukes av helsepersonell når det er klinisk indisert, ved å bruke den korteste mulige eksponeringstiden som er indisert for det kliniske behovet. Ultralydeffekten til instrumenter i BladderScan BVI 6000-serien er ikke brukerjusterbare og er begrenset til minimumsnivået nødvendig for effektiv ytelse. Du finner informasjon om akustiske effektnivåer i kapitlet Produktspesifikasjoner. Erklæring om foreskriving Føderal lovgivning i USA begrenser instrumenter i BladderScan BVI 6000-serien til bruk av eller etter forordning fra en lege. Denne erklæringen er påkrevd i henhold til 21 Code of Federal Regulations (CFR) Merk: Det er standard praksis å få helsepersonell til å autorisere bruken av et BladderScan-instrument innenfor sitt tiltenkte bruksområde for hele institusjonen. Individuelle foreskrivninger for bruk er ikke nødvendig. Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Viktig informasjon 1

8 Erklæring om tilsiktet bruk BladderScan blærevoluminstrumenter projiserer ultralydenergi gjennom nedre del av pasientens abdomen for å innhente et bilde av blæren som brukes for å måle urinblærevolumet på en ikke-invasiv måte. Kontraindikasjoner BladderScan-instrumenter er ikke tilsiktet for føtal bruk eller bruk på gravide pasienter. Forholdsregler og advarsler Advarsler indikerer at skade, død eller andre alvorlige bivirkninger kan være et resultat av bruk eller misbruk av enheten. Forsiktighetsregler indikerer at bruk eller misbruk av enheten kan forårsake et problem, for eksempel feilfunksjon, svikt eller skade på produktet. Forholdsregler Forsiktig Farlige materialer tilstede. Påse riktig kassering. BladderScan-instrumentet og relaterte enheter kan inneholde bly, mineraloljer, batterier og andre miljøfarlige materialer. Når BladderScan-instrumentet har nådd slutten av sin produktlevetid, skal enheten, ladestøtten og relatert tilbehør returneres til et Verathon -servicesenter for riktig kassering. Eller du kan følge dine lokale protokoller for farlig avfall. Forsiktig Påse riktig konfigurasjon av datamaskinsystem. Når BladderScan-instrumentet brukes med den valgfrie ScanPoint -bildebehandlingsteknologien, er det et minstekrav at datamaskinen din er sertifisert i henhold til standardene EN / IEC / CSA / UL eller Denne konfigurasjonen sikrer at overholdelse av systemstandarden EN/IEC opprettholdes. Alle som kobler ytterligere utstyr til BladderScan-instrumentets signalinntaksport eller signaluttaksport, konfigurerer et medisinsk system og er derfor ansvarlig for å sikre at systemet overholder EN/IEC Hvis du trenger hjelp, kan du ta kontakt med det biomedisinske personellet ved institusjonen din, en Verathon-representant eller Verathon kundeservice på Forsiktig Bruk av kraftige kjemikalier. Hvis de følgende advarslene ikke overholdes, kan det føre til skade på enheten som ikke dekkes av garantien: Ikke bløtlegg instrumentet i desinfeksjonsløsning. Ikke bruk CidexPlus til å desinfisere instrumentet. CidexPlus vil skade plastikkhuset. Ikke utsett noen del av instrumentet for sterilisering med damp eller etylenoksid. 2

9 Advarsler Advarsel Fare for eksplosjon. Ikke bruk BladderScan-instrumentet i nærheten av brennbare anestesimidler. Det er en fare for potensiell eksplosjon. Advarsel Risiko for elektrisk støt eller forbrenninger. Ikke bruk BladderScan-instrumentet sammen med kirurgisk HF-utstyr. Advarsel Fare for eksplosjon, brann eller alvorlig skade. BladderScan BVI 6100 og 6400 leveres med et internt litiumionbatteri. Aldri kortslutt batteriet ved enten utilsiktet eller med hensikt å bringe batteriterminalene i kontakt med noen annen ledende gjenstand. Dette kan forårsake alvorlig skade eller brann, og kan også skade batteriet og BladderScan-enheten. Advarsel Batterieksponering. Eksponer aldri batteriet for unormale støt, vibrasjoner eller trykk. Batteriets interne beskyttende omslag kan svikte, noe som får det til å overopphete eller antenne, hvilket fører til kaustisk væskelekkasje, eksplosjon eller brann som kan føre til alvorlig skade. Advarsel Potensiell fare for pasienten. Til dags dato har eksponering for pulsert diagnostisk ultralyd med lav effekt ikke vist seg å produsere noen bivirkninger. Helsepersonell skal imidlertid bare bruke ultralyd når det er klinisk indikert, og bruke så kort eksponeringsvarighet som mulig for nøyaktige målinger. Ultralydeffekten til BladderScan-instrumentet er ikke brukerjusterbare og er begrenset til minimumsnivået nødvendig for effektiv ytelse. Hvis du vil ha mer informasjon om de akustiske effektnivåene til denne enheten, kan du se kapitlet Produktspesifikasjoner. Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Viktig informasjon 3

10 Advarsel Risiko for brann og forbrenninger. Batteriet skal ikke demonteres, varmes opp til over 60 C (140 F) eller brennes opp. Batteriet skal oppbevares utilgjengelig for barn og i originalemballasjen til det skal brukes. Kasser brukte batterier raskt i henhold til lokale resirkulerings- eller avfallsbestemmelser. Advarsel Risiko for pasientskade og unøyaktige målinger/resultater. Ved bruk av BladderScan BVI 6100 eller 6400 må du være klar over de følgende forholdene som kan påvirke ultralydoverføringen og redusere nøyaktigheten av undersøkelsesresultatene: Vær forsiktig ved skanning av pasienter som har hatt suprapubisk kirurgi eller bekkenkirurgi. Arrvev, kirurgiske innsnitt, suturer og stifter kan påvirke ultralydoverføringen og nøyaktigheten. Ikke bruk BVI 6100 eller 6400 på pasienter med åpen hud eller sår i det suprapubiske området. Ikke bruk BVI 6100 eller 6400 på pasienter med ascites. Hvis du skanner en pasient med et kateter i blæren, kan det påvirke målingens nøyaktighet. Informasjonen som innhentes fra målingen, kan imidlertid likevel være klinisk nyttig for å oppdage problemer, for eksempel et blokkert kateter. 4

11 Komponenter og funksjoner Produktbeskrivelse Enhetene BladderScan BVI 6100 og 6400 er portable ultralydinstrumenter som måler blærevolum. Ved bruk av patentert VMODE -teknologi gir BladderScan BVI 6000-serien en ikke-invasiv måling av urinblærevolumet. BVI 6100/6400 består av en ergonomisk, batteridreven, håndholdt sonde som skanner pasientens blære. LCDskjermen gir hjelp til å sikte og viser en rekke blæremålingsinformasjon. BladderScan-instrumenter er raske, nøyaktige, pålitelige og brukervennlige. Når brukeren slipper skanningsknappen, måler BladderScan-instrumentet på sekunder ultrasoniske refleksjoner på flere plan inni kroppen og produserer et tredimensjonalt bilde. Basert på dette bildet beregner og viser BladderScan-instrumentet blærevolumet. En ekkotekniker er ikke nødvendig. Volummåling som utføres med VMODE-ultralyd er mer nøyaktig enn de fra konvensjonell ultralyd ettersom de er basert på et mer komplekst 3D-bilde av blæren. BladderScan BVI 6400 omfatter en integrert mikrofon for opptak av talekommentarer. Talekommentarer gjør det mulig å lagre opptil 10 undersøkelser på instrumentet. BladderScan BVI 6100 Håndholdt, portabel BladderScan BVI 6100: Måler blærevolumet på en ikke-invasiv måte. Gir raske, nøyaktige og pålitelige resultater. Skanner hurtig og gir testresultatene på bare sekunder. Er brukervennlig: personell kan enkelt lære å skanne pasienter på en hurtig og nøyaktig måte. Lar undersøkelsesresultater og -bilder bli lastet ned, vist og skrevet ut ved bruk av valgfri ScanPoint bildebehandlingsteknologi. Er batteridreven, lett og portabel. Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Komponenter og funksjoner 5

12 BladderScan BVI 6400 Håndholdt, portabel BladderScan BVI 6400: Måler blærevolumet på en ikke-invasiv måte. Gir raske, nøyaktige og pålitelige resultater. Skanner hurtig og gir testresultatene på bare sekunder. ScanPoint bildebehandlingsteknologi Er brukervennlig: personell kan enkelt lære å skanne pasienter på en hurtig og nøyaktig måte. Gir muligheten til å legge på talekommentarer på hver undersøkelse (10 sekunder til å ta opp pasient-id og relevant undersøkelsesinformasjon), noe som sikrer at viktig pasient- og undersøkelsesdata beholdes. Lagrer talekommentarer for opptil ti undersøkelser. Forbedrer effektiviteten til helsepersonell som undersøker flere pasienter på rundene sine. Lar undersøkelsesresultater og -bilder bli lastet ned, vist og skrevet ut ved bruk av valgfri ScanPoint -teknologi. Er batteridreven, lett og portabel. Bruken av ScanPoint er valgfri. Blærevolummålinger og ultralydbilder kan overføres fra enheten din til ScanPointbildebehandlingsprogramvaren. ScanPoint-programvaren installeres på en Windows basert datamaskin og muliggjør visning, utskrift og arkivering av pasientundersøkelsesresultater, inkludert ultralydbilder for pasientjournal og godtgjørelse (når det er aktuelt). Undersøkelsesdata og ultralydbilder kan skrives ut i en rekke rapportformater fra klistremerker som kan festes på pasientjournaler, til formater full brevstørrelse. ScanPoint kan også brukes til å kalibrere BladderScan-instrumentet ditt. ScanPoint-bildebehandlingsteknolog (ScanPoint-programvare, lisens og tilbehør) følger med hvert kjøp av et BladderScan-instrument. Omfattende service og garanti følger også med under ScanPoint Total Reliability SM Plan. Ta kontakt med din lokale Verathon - representant på hvis du vil ha mer informasjon. ScanPoint Local Client (LC) er en frittstående versjon av programvaren som ikke er koblet til noe nettverk. Den er tilgjengelig for bruk med BVI og BVI 6400-produktene. ScanPoint med QuickPrint er en nettverksbasert versjon av programmet. Arkiverte pasientdata lagres på en sikker måte på HIPAA overholdende Verathon-vedlikeholdte servere. Brukere får tilgang til fortegnelsene fra en hvilken som helst Windows-basert PC med internettilgang. ScanPoint med QuickPrint lar brukere beholde den nyeste versjonen av programvaren på enhetene til å kalibrere enhetene selv uten å måtte sende dem på service. Det muliggjør også fjerndiagnostisering og -feilsøking av Verathons serviceteknikere. ScanPoint med QuickPrint kan brukes med Verathon BladderScan BVI 6000-serien, BVI 9000-serien og FloPoint Elite-produkter. 6

13 Systemkomponenter Påkrevde systemkomponenter Tabell 1. Påkrevde systemkomponenter og tilbehør Del Beskrivelse BladderScan BVI 6100 eller BVI 6400 Håndholdt, trådløs, batteridrevet ultralydblærevoluminstrument. Ladestøtte Bruk ladestøtten til å lade BladderScan-instrumentets interne batteri. Ladestøtten kan plugges direkte inn i en stikkontakt i veggen. Du må lade BladderScan-enheten i minst 6 timer før du bruker den. In-service-CD for BladderScan BVI 6000-serien Inneholder den elektroniske versjonen av denne drifts- og vedlikeholdshåndboken for BladderScan. Aktiveringsverktøy Bruk dette aktiveringsverktøyet ved behov for å trykke på aktiveringsknappen på instrumentet. Valgfrie komponenter og tilbehør De følgende valgfrie delene er tilgjengelige for å forbedre funksjonen til ditt BladderScan-instrument. Ta kontakt med Verathon kundeservice ( ) hvis du vil ha mer informasjon om noen av de følgende Verathonproduktene. Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Komponenter og funksjoner 7

14 Tabell 2. Valgfrie komponenter og tilbehør Del Beskrivelse CD for installasjon av ScanPoint LC-programvare Installerer ScanPoint bildebehandlingssystem på en frittstående Windows -PC (uten nettverk). Du finner mer informasjon ved å se ScanPoint bildebehandlingsteknologi. Installasjons-CD for ScanPoint med QuickPrint Installerer ScanPoint med QuickPrint-programvare på en Windows-PC med nettverk aktivert. Du finner mer informasjon ved å se ScanPoint bildebehandlingsteknologi. ScanPoint-dokkingstasjon Brukes med ScanPoint-bildebehandlingsteknologi. Overfører data fra BladderScan-enheten til ScanPoint-vertsdatamaskinen og lader samtidig opp enhetens batteri. Kalibreringssett (krever ScanPoint med QuickPrint-programvare) Kalibrasjonsbeholderen har et spiralformet kalibreringsmål og 4,2 liter med vann. Fordypningen i beholderen plasserer instrumentet på et kjent og repeterbart sted i forhold til spiralmålet. Selvkalibrering tar omkring 15 minutter. ScanPoint-etikettskriver Skriver ut undersøkelsesresultater på klistremerker. Krever installasjon av ScanPoint -programvare på en Windows -PC. Følgende elementer er relatert for ScanPoint-etikettskriveren: USB-kabel Kobler ScanPoint-etikettskriveren til ScanPointvertsdatamaskinen. Strømledning Kobler ScanPoint-etikettskriverens adapter til en stikkontakt. Strømforsyning Kobler strømledningen til etikettskriveren. Rull med etiketter Etiketter i et rullformat med riktig størrelse for ScanPoint -etikettskriveren. Batteriutskiftningssett Inneholder instruksjoner for å skifte ut litiumionbatteriet. 8

15 Knapper, deler og ikoner Instrumentdeler og -knapper Figur 1. Deler for BVI 6100 og 6400 Mikrofon LCD-skjerm Skannehode Toppknapp Aktiveringsknapp Skanneknapp Infrarødt vindu Tabell 3. Deler og knapper for BVI 6100 og 6400 Del Formål Skanneknapp Trykk for å skanne Sonden overfører og mottar ultralydbølger mens den automatisk beveger sin Sonde interne transduser 360º for å skanne på tolv forskjellige plan, noe som produserer et tredimensjonalt bilde av blæren. Toppknapp Trykk for å velge kjønn. Aktiveringsknapp Trykk for å reaktivere BladderScan-instrumentet hvis batteriet har blitt fullstendig utladet. LCD-skjerm Viser blærevolummålinger og andre skannings-, pasient- og instrumentdata. Infrarødt (IR) vindu Gjør BladderScan-instrumentet i stand til å kommunisere med en ScanPoint utstyrt PC via ScanPoint-dokkingstasjonen. Mikrofon Snakk inn i mikrofonen for å ta opp talekommentarer (kun BVI 6400). Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Komponenter og funksjoner 9

16 Ikoner på skjermen Følgende skjermikoner kan vises på enhetens LCD-skjerm. Tabell 4. Skjermikoner for sonden Ikon Betydning Batterinivå. Kvinnelig kjønn er valgt. Velg dette alternativet kun for kvinner som ikke har hatt en hysterektomi. Fjern valget for alle andre, menn eller kvinner. Blæreavbildning pågår. Hold instrumentet stødig. Blinkende pil indikerer at siktet ikke treffer målet. For å få en nøyaktig blærevolummåling må du sikte sonden på nytt i pilens retning. En fast pil indikerer at blæren ikke var sentrert i skannekjeglen. Blærevolumet er imidlertid likevel nøyaktig. Sikting på nytt er valgfritt. Pasientens faktiske blærestørrelse er større enn skannekjeglen. (Kun BVI 6400.) Indikerer at en talekommentar har blitt tatt opp og lagret. Indikerer antallet dager som gjenstår før neste påkrevde kalibrering. Batteriikon Batteriikonet er plassert nederst i høyre hjørne av blærevoluminstrumentets display og indikerer batteriets strømnivå. Du kan lade opp blærevoluminstrumentet når du vil, men du må lade opp blærevoluminstrumentet når strømstatusikonet viser bare ett segment. Under lading viser batteriikonet rullerende strømsegmenter. 10

17 Tabell 5. Batteristatusikoner Batteriikon Beskrivelse Batteriet er fulladet og klart til bruk. Batteriet er % oppladet. Batteriet er % oppladet. Batteriet er nesten utladet. Det er nok strøm til noen få skanninger. Lad opp batteriet så snart som mulig. Batteriet er fullstendig utladet. Blærevoluminstrumentet vil ikke virke før det lades opp igjen. Rullerende segmenter indikerer at batteriet lades opp. Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Komponenter og funksjoner 11

18 Komme i gang Fullfør de følgende prosedyrene for å komme i gang så fort som mulig: Utføre første inspeksjon Pakk ut BladderScan-instrumentet og relatert tilbehør. Lade batteriet Lad opp enheten i ladestøtten i minst 6 timer Aktivere BladderScan-enheten (valgfritt) Fullfør denne prosedyren hvis instrumentet er fullstendig utladet eller hvis det rullerende batteriikonet ikke vises etter at instrumentet har vært i ladestøtten i 2 timer. Installere ScanPoint-programvare (valgfritt) Installer valgfri ScanPoint-programvare og tilbehør etter ønske (ScanPoint -programvare og ScanPoint-etikettskriver). Prosedyre 1. Utføre første inspeksjon Når du mottar instrumentet i BVI 6000-serien, anbefaler Verathon at du utfører en fullstendig visuell inspeksjon av systemet for eventuell fysisk skade som kan ha forekommet under forsendelse, for eksempel sprekker eller feil. 1. Kontroller at du har fått de riktige komponentene for systemet ved å se Systemkomponenter. 2. Kontroller komponentene for skade. 3. Hvis noen av komponentene mangler eller er skadet, må du ta kontakt med transportøren og Verathon kundeservice eller din lokale representant: (Canada og USA) (Internasjonalt) (Europa) Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kontaktinformasjon. 12

19 Prosedyre 2. Lade batteriet Før du bruker BladderScan-instrumentet for første gang og også hvis BladderScan-instrumentet blir helt utladet, må du lade opp BladderScan-instrumentets batteri i omkring seks timer til det er helt oppladet. I denne prosedyren setter du opp ladestøtten og bruker den til å lade batteriet. Merk: Hvis du allerede har installert ScanPoint på datamaskinen din og installert dokkingstasjonen, kan du bruke dokkingstasjonen til å lade BladderScan-instrumentet. Når du ikke bruker blærevoluminstrumentet, anbefaler Verathon at du oppbevarer det i ladestøtten for å sikre at instrumentet alltid er tilstrekkelig oppladet. Ladestøtten kan ikke overlade batteriet. 1. Koble ladestøtten inn i en elektrisk stikkontakt. 2. Plasser BladderScan-instrumentet i ladestøtten. Batteriikonet vil begynne å rullere, noe som indikerer at batteriet lader. Hvis batteriikonet ikke vises, er batteriet fullstendig utladet. La batteriet lade i 2 timer. Hvis batteriikonet med rullerende segmenter ikke vises etter 2 timer, må du aktivere instrumentet på nytt i henhold til følgende prosedyre. Prosedyre 3. Aktivere BladderScan-enheten (valgfritt) Utfør denne prosedyren hvis batteriet er fullstendig utladet, eller hvis instrumentet ikke viser batteriikonet med rullerende segmenter etter 2 timer i ladestøtten. 1. Bruk spissen av aktiveringsverktøyet til å trykke på aktiveringsknappen som er plassert rett over skanneknappen. 2. Plasser BladderScan-instrumentet i ladestøtten eller dokkingstasjonen til ikonet for fullt batteri vises. Merk: Når du ikke bruker blærevoluminstrumentet, anbefaler Verathon at du oppbevarer det i ladestøtten for å sikre at instrumentet alltid er tilstrekkelig oppladet. Ladestøtten kan ikke overlade batteriet. Prosedyre 4. Installere ScanPoint-programvare (valgfritt) Hvis du bruker ScanPoint Image Management Technology, må du installere den i henhold til instruksjonene i driftsog vedlikeholdshåndboken for ScanPoint. Les i drifts- og vedlikeholdshåndboken for ScanPoint hvis du vil ha flere instruksjoner om hvordan du skal sette opp og installere ScanPoint-etikettskriveren. Hvis du vil ha mer informasjon om ScanPoint, kan du se avsnittet ScanPoint bildebehandlingsteknologi. Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Komme i gang 13

20 Måling av blærevolum Utføre skanninger Advarsel Risiko for pasientskade og unøyaktige målinger/resultater. Ved bruk av BladderScan BVI 6100 eller 6400 må du være klar over de følgende forholdene som kan påvirke ultralydoverføringen og redusere nøyaktigheten av undersøkelsesresultatene: Vær forsiktig ved skanning av pasienter som har hatt suprapubisk kirurgi eller bekkenkirurgi. Arrvev, kirurgiske innsnitt, suturer og stifter kan påvirke ultralydoverføringen og nøyaktigheten. Ikke bruk BVI 6100 eller 6400 på pasienter med åpen hud eller sår i det suprapubiske området. Ikke bruk BVI 6100 eller 6400 på pasienter med ascites. Hvis du skanner en pasient med et kateter i blæren, kan det påvirke målingens nøyaktighet. Informasjonen som innhentes fra målingen kan imidlertid likevel være klinisk nyttig for å oppdage problemer, for eksempel et blokkert kateter. Prosedyre 1. Klargjøre for en undersøkelse Før bruk av et blærevoluminstrument må du forsikre deg om at du er kjent med delene av instrumentet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se kapitlet Komponenter og funksjoner. Hvis du er en ny bruker av et BladderScan-instrument, anbefaler Verathon at du utfører din første undersøkelse på en pasient med ganske full blære i motsetning til en nesten tom blære. En nesten tom blære kan være vanskeligere å finne. 1. Hvis pasienten har noen av de følgende restriksjonene, må du stoppe undersøkelsen og ikke bruke BladderScan-instrumentet: Pasienter med ascites Pasienter med åpen hud eller sår i det suprapubiske området Pediatriske pasienter (under 60 lbs (27 kg) og under 48 tommer (122 cm)) Gravide pasienter 2. Pass på at du er klar over om pasienten har noen av de følgende tilstandene som kan påvirke ultralydoverføringen og nøyaktigheten av undersøkelsen: Et kateter i blæren Tilstedeværelsen av et kateter kan påvirke nøyaktigheten til blærevolummålingen, men målingen kan fortsatt være klinisk nyttig (for eksempel oppdage et blokkert kateter). Tidligere suprapubisk kirurgi eller bekkenkirurgi Arrvev, kirurgiske innsnitt, suturer og stifter kan påvirke ultralydoverføringen og refleksjonen. 3. Kontroller instrumentets batteriikon, og forsikre deg om at batteriet har nok strøm. Merk: Hvis batteriikonet bare viser ett segment, må du lade opp BladderScan-instrumentet fullstendig før bruk. 14

21 4. Tørk sonden forsiktig med en myk klut vætet med isopropylalkohol. Dette rengjør og desinfiserer instrumentet. Prosedyre 2. Måle blærevolum For å sikre den høyeste graden av nøyaktighet anbefaler Verathon at du skanner pasientens blære minst tre ganger per undersøkelse for å sikre målingenes gjentagelsesnøyaktighet. Med gjentagelsesnøyaktighet menes din evne til å sentrere blæren under hver måling, ikke din evne til å innhente nøyaktig de samme blærevolummålingene hver gang. Volummålinger skal være ganske like, men de trenger ikke å være identiske. Hvis du ikke får innhentet en optimal måling med god gjentagelsesnøyaktighet, kan dette påvirke nøyaktigheten av resultatet. BladderScan-instrumentet vil gå i hvilemodus 20 minutter etter å ha utført en undersøkelse. Hvis instrumentet går i hvilemodus eller batterinivået blir lavt før du gjør ett av de følgende alternativene, vil undersøkelsesresultatene gå tapt: Tar opp en talekommentar (kun BVI 6400) Tar opp undersøkelsesresultatene manuelt Overfører undersøkelsesresultatene til ScanPoint Setter instrumentet i ladestøtten eller dokkingstasjonen Hvis du bruker et BVI 6100-instrument, vil du overskrive eventuelle tidligere undersøkelsesdata hvis du utfører en ny undersøkelse. Hvis du bruker et BVI 6400-instrument, vil du overskrive eventuelle tidligere undersøkelsesdata som ikke har kommentar. For å sikre at pasientdata ikke går tapt anbefales det at du tar opp en talekommentar med hver undersøkelse. BVI 6400 kan lagre opptil 10 undersøkelsesresultater med talekommentar. Hvis du vil ha mer informasjon om å utføre skanninger, kan du se Skannetips. 1. Hvis BladderScan-instrumentet er i ladestøtten eller dokkingstasjonen, må du ta den ut. Instrumentet slår seg automatisk på. Hvis enheten ikke er i ladestøtten eller dokkingstasjonen og er i hvilemodus, kan du trykke på en hvilken som helst knapp. Instrumentet slår seg på. 2. Hvis pasienten er en kvinne som ikke har hatt en hysterektomi, kan du trykke på toppknappen til ikonet for kjønn vises. Hvis pasienten er en mann eller en kvinne som har hatt en hysterektomi, kan du trykke på toppknappen til ikonet for kjønn fjernes. Ikon for kjønn Toppknapp 3. Få pasienten til å ligge på ryggen med avslappede magemuskler. Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Måling av blærevolum 15

22 4. Palpater pasientens symphysis pubis (underlivsben). Plasser rikelig mengde gel (med så få luftbobler som mulig) midt på pasientens abdomen, omkring 1 tommer (3 cm) over symfysis pubis. 5. Mens du står på pasientens høyre side, plasserer du sonden på gelen, og sikter den mot den forventede plasseringen av blæren. For de fleste pasienter betyr dette at du må vinkle sonden litt mot pasientens coccyx (haleben) slik at skanningen går over underlivsbenet. 6. Trykk og slipp skanneknappen som er plasser på undersiden av sonden. Skanneknapp Et skannesymbol vises øverst i høyre hjørne av LCD-skjermen under skanningen: 7. Hold sonden stødig til skanningen er fullført. Når du hører sluttskannelyden, er skanningen fullført. 16

23 8. Se på den øvre halvdelen av LCD-skjermen. Blærevolummålingen vises i millilitre (ml). Hvis en blinkende pil vises, er skanningen utenfor målet, og blæren var ikke helt inni skannekjeglen. Sikt sonden på nytt i retningen som indikeres av den blinkende pilen, og utfør skanningen igjen. Hvis en fast pil vises, var blæren for det meste innenfor skannekjeglen. Resultatene er tilfredsstillende, men for å sikre nøyaktighet anbefaler Verathon at du sikter på nytt i pilens retning og utfører skanningen igjen. Hvis det ikke vises noen pil, var blæren helt innenfor skannekjeglen. Målingen er nøyaktig. Fortsett med prosedyren. 9. Hvis du vil sikre høyeste grad av nøyaktighet, kan du gjenta Trinn 5 til Trinn 8 for å utføre tre skanninger og deretter sammenligne resultatene. Merk deg at det ikke er nødvendig at resultatene fra de tre undersøkelsene er identiske, men de bør være ganske like. Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Måling av blærevolum 17

24 10. Hvis du bruker en BVI 6400 og du ønsker å lagre undersøkelsen, tar du opp en talekommentar på følgende måte: Trykk og hold nede toppknappen til du hører en lyd (omkring 3 sekunder). Fortsett å holde toppknappen inne. Hold mikrofonen omkring 15 cm (6 tommer) fra munnen, og snakk tydelig. Pass på å inkludere all relevant undersøkelsesinformasjon, som pasientens navn og navnet på personen som utfører undersøkelsen. Du har 10 sekunder for å ta opp informasjonen. Når du har fullført opptaket, slipper du toppknappen og hører på at kommentaren spilles av. Ta opp kommentaren på nytt om ønskelig. Du kan bare ta et nytt opptak hvis instrumentet fortsatt viser blærevolumet for den bestemte undersøkelsen. Hvis du er fornøyd med kommentaren, trenger du ikke å trykke på noen knapper. Etter noen sekunder godtar og lagrer BVI 6400 kommentaren med undersøkelsen. Mikrofonikonet på skjermen blinker mens undersøkelsen og talekommentaren blir lagret. Viktig Hvis du ikke tar opp noen talekommentar for undersøkelsen, vil den neste undersøkelsen overskrive undersøkelsen uten kommentar. Instrumentet kan lagre opptil ti talekommenterte skanninger slik at du kan utføre flere undersøkelser på rundene dine. Hvis batterinivået blir lavt eller instrumentet går inn i hvilemodus, kan all undersøkelsesdata uten kommentar gå tapt. For å sikre at du ikke mister noen pasientdata, er det lurt å legge til en talekommentar til hver undersøkelse. 11. Tørk ultralydgelen av pasienten og sonden. 12. Hvis du bruker BVI 6400 og du ikke lagret en talekommentar, eller hvis du bruker en BVI 6100, må du sørge for at du registrerer undersøkelsesresultatene manuelt eller overfører dataene til ScanPoint før du utfører en annen undersøkelse eller lar instrumentet gå i hvilemodus. Viktig Når du bruker BVI 6100, hvis du utfører en annen undersøkelse, eller hvis instrumentet går inn i hvilemodus før du får registrert eller overført undersøkelsesresultatene manuelt, vil undersøkelsesresultatene gå tapt. 18

25 Skannetips Viktig Hold BladderScan-instrumentet stødig under skanning. Bevegelse vil føre til unøyaktig avlesning. Hvis du påfører for mye trykk mens du skanner, vil det føre til et "større enn"-symbol (>) foran blærevolummålingen. Bruk mindre trykk, og skann på nytt. Volumavlesningen vil bli påvirket av: Tilstedeværelsen av arrvev. Tilstedeværelsen av et kateter Kraftig overvektige pasienter I forbindelse med kraftig overvektige pasienter må du løfte vekk så mye av magefettet unna instrumentet som mulig. Påfør mer trykk på BladderScan-instrumentet for å redusere mengden fettvev som ultralyden må passere gjennom. For å sikre nøyaktige resultater må du sørge for at: det ikke er noe luftrom mellom sonden og pasientens hud. det ikke er noen luftbobler i ultralydgelen. du holder instrumentet stødig under skanning (unngå å endre dets posisjon, vinkel eller trykk). du bruker nok trykk til å opprettholde god hudkontakt til skanningen er fullført. det ikke er noe kateter i pasientens blære. Tilstedeværelsen av et kateter kan påvirke nøyaktigheten til blærevolummålingen, men målingen kan fortsatt være klinisk nyttig (oppdage et blokkert kateter for eksempel). Følgende tabell illustrerer typiske skannescenarioer og korresponderende blærevoluminformasjon som kan vises på sondeskjermen. Tabell 6. Typiske skannescenarioer og -skjermer Skannescenario Eksempelskjerm Beskrivelse Optimal skanning I en optimal skanning er hele blæren innenfor skannekjeglen. Skjermen viser: Blærevolum Ikke noe >-symbol Ingen blinkende pil Ingen fast pil Blærevolumet er større enn 999 ml Hele blæren er innenfor skannekjeglen, men blærevolumet er over 999 ml. I dette tilfellet viser skjermen: Et blærevolum på >999 ml Ingen blinkende pil Ingen fast pil Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Måling av blærevolum 19

26 Skannescenario Eksempelskjerm Beskrivelse Blæren er for stor til å være helt innenfor skannekjeglen Enten er blæren for stor for å være innenfor ultralydkjeglen, ellers trykker brukeren for hardt med sonden. Skjermen viser: Blærevolum med et >-symbol Ingen blinkende pil Ingen fast pil Bruk mindre trykk, og skann på nytt. Blæren er ikke sentrert (valgfritt å skanne på nytt) Blæren er delvis innenfor skannekjeglen. Det er valgfritt å skanne på nytt. Skjermen viser: Blærevolum En fast pil indikerer at du skal sikte på nytt i pilens retning for valgfri ny skanning Beveg sonden i pilens retning, og skann på nytt. Blæren er ikke sentrert (ny skanning er nødvendig) Blæren er bare delvis innenfor skannekjeglen. En ny skanning er nødvendig for å sikre nøyaktig blærevolummåling. Skjermen viser: Blærevolum En blinkende pil indikerer retning for nytt sikte Beveg sonden i pilens retning, og skann på nytt. 20

27 Rengjøring og desinfeksjon Rengjør og desinfiser instrumentet før bruk og mellom pasientundersøkelser. Ta BladderScanner ut av dokkingstasjonen eller ladestøtten, og desinfiser den. Viktig Hvis de følgende advarslene ikke overholdes, kan det føre til skade på enheten som ikke dekkes av BladderScan-garantien. Ikke bløtlegg instrumentet i desinfeksjonsløsning. Ikke bruk CidexPlus til å desinfisere instrumentet. CidexPlus vil skade plastikkhuset. Ikke utsett noen del av instrumentet for noen steriliseringsmetoder som damp, etylenoksid, stråling eller lignende, heller ikke autoklavering. Prosedyre 1. Rengjøre instrumentet Rengjøring er fjerning av alt synlig smuss eller kontaminanter fra de utvendige overflatene til enheten. Enheten må rengjøres etter hver bruk, og det er et avgjørende trinn før desinfeksjon. 1. Etter hver undersøkelse, må den akustiske koblingsgelen tørkes helt av enheten. 2. Bruk en fuktet, myk klut til å fjerne partikler og kroppsvæsker som fortsatt er på enheten. 3. Ikke bruk kluter eller tørkepapir på nytt. 4. La enheten lufttørke eller tørk med en ren, tørr klut før desinfeksjon. Prosedyre 1. Desinfisere instrumentet Desinfeksjonsmidler og rengjøringsmetoder som er oppført, er basert på kompatibilitet med produktmaterialer, ikke biologisk effektivitet. Les instruksjonene fra produsenten av desinfeksjonsmidlet for veiledning om desinfeksjonsmidlets biologiske effektivitet. Følgende flytende desinfeksjonsmidler og tørkeservietter er kompatible med materialene som er brukt i BVI 6100/BVI 6400: T-Spray II, Cavicide, CaviWipes, Chloro-Sol Spray, Sani-Cloth Bleach Wipes, Sani-Cloth Germicidal Wipes, Clorox Germicidal Wipes, Sprocidin, Sporicidin desinfiserende servietter, isopropylalkohol (70 %). Graden av desinfeksjon som er nødvendig for en enhet, er basert på typen vev den er i kontakt med under bruk. Basert på den tiltenkte bruken av BVI 6100/BVI 6400 er et lavt nivå av desinfeksjon minimumskravet som kreves. 1. Bruk bare desinfeksjonsmidler før deres utløpsdato. 2. Hvis du bruker et flytende desinfeksjonsmiddel, skal du blande desinfeksjonsløsningen i henhold til produsentens instruksjoner på etiketten for riktig desinfeksjonsnivåkonsentrasjon. 3. Ikke spray eller påfør flytende desinfeksjonsmidler direkte på overflaten til enheten eller bløtlegg enheten i væsker. Påfør heller løsningen på en myk klut eller serviett før du bruker den på enheten. Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Rengjøring og desinfeksjon 21

28 4. Tørk overflatene av enheten, og la overflaten være våt i den påkrevde kontaktperioden. Følg produsentens instruksjoner for riktig kontaktperiode for desinfeksjonsnivået. 5. Ikke bruk kluter eller servietter på nytt. 6. Hvis skylling eller fjerning av desinfeksjonsløsning fra enheten er nødvendig i henhold til desinfeksjonsmiddelprodusentens instruksjoner, skal du tørke med en ren, myk klut fuktet med sterilt vann. Verathon anbefaler å tørke enheten tre forskjellige ganger for å fjerne alle rester etter desinfeksjonsmiddelet. 7. La enheten lufttørke eller tørk med en ren, tørr klut før bruk. 22

29 Vedlikehold og sikkerhet Regelmessige inspeksjoner og vedlikehold Inspiser instrumentet for skade før hver bruk. Inspiser etter sprekker, slitasje, tegn på støt, hakk, kutt, revner, knekk på eller krølling av avlastningen eller kablene. Sprekker som lar væske sive inn i enheten, kan påvirke instrumentets sikkerhet og ytelse. Viktig Hvis du ser noen fysisk skade eller sprekker i instrumentet, må du umiddelbart stoppe bruken og kontakte din lokale Verathon Medical-representant eller Verathon Medical kundeserviceavdeling på Kalibrere BladderScan-instrumentet Du må kalibrere BladderScan-instrumentet regelmessig for å passe på at den gir nøyaktige resultater. Den påkrevde hyppigheten av kalibrering avhenger av din Total Reliability SM Plan. Kalibrering av blærevoluminstrumentet regelmessig sikrer nøyaktig og riktig justering av instrumentets interne koordinatsystem. Hvis du ikke utfører kalibreringen innen den foreskrevne datoen, deaktiveres instrumentet, og du vil være nødt til å kalibrere instrumentet før du kan bruke det igjen. Hvis du bruker ScanPoint, og hvis BladderScan-instrumentet ditt er innen 20 dager av en påkrevd kalibrering, vil advarselsdialogboksen for kalibrering vises når du starter ScanPoint. Handle raskt for å sikre at enheten din fortsetter å fungere riktig og nøyaktig. Hvis du har kalibreringssettet og ScanPoint med QuickPrint, kan du raskt og enkelt kalibrere ditt eget instrument. Les drifts- og vedlikeholdshåndboken for ScanPoint hvis du vil ha mer informasjon. Du kan også sende instrumentet til et Verathon-servicesenter. Hvis du ikke bruker ScanPoint med QuickPrint, å du sende instrumentet ditt inn til et autorisert Verathonservicesenter for kalibrering. Se Kontaktinformasjon hvis du vil kontakte Verathon kundeservice vedrørende kalibrering. Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Vedlikehold og sikkerhet 23

30 Prosedyre 1. Vise antall dager som gjenstår til kalibrering BladderScan-instrumentet ditt sporer antall dager som gjenstår før kalibrering er nødvendig. Når null dager gjenstår, deaktiveres instrumentet, og du vil være nødt til å kalibrere instrumentet før du kan bruke det igjen. Du vil vite at instrumentet er deaktivert når 000 og symbolet med en sol som går ned, vises på instrumentskjermen. Figur 2. Skjermen som viser at kalibrering er nødvendig 1. Hvis du bruker en BVI 6100, må du ta instrumentet ut av ladestøtten eller dokkingstasjonen. Hvis du bruker en BVI 6400, må du sikre at instrumentet er dokket i ladestøtten eller dokkingstasjonen. 2. Trykk inn og hold nede toppknappen som er plassert foran på håndtaket, under skjermen, i 5 sekunder. Antallet dager som gjenstår før neste påkrevde kalibrering, vises. Reparasjon og utskifting av enhet BladderScan-instrumentet er bygget med utskiftbart batteri, men ladestøtten og dokkingstasjonen er imidlertid helt forseglet. Verathon gjør ingen typer kretsdiagrammer, komponentdelelister, beskrivelser eller annen informasjon tilgjengelig som vil være nødvendig for å reparere enheten og relatert tilbehør. Kunder med ScanPoint Total Reliability SM Plan har tilgang til utlånsenheter mens instrumentene deres repareres samt gratis forsendelsesalternativer som varierer i henhold til avtalen. Se Kontaktinformasjon hvis du vil kontakte Verathon kundeservice vedrørende reparasjoner. 24

31 Utskifting av batteri Instrumenter i BladderScan BVI 6000-serien ble bygget med et utskiftbart batteri. Figur 3. Instrument i BVI 6000-serien med utskiftbart batteri Hvis BladderScan-instrumentets batteri ikke lenger holder på oppladingen, eller hvis BladderScan-instrumentet må lades ofte, kan du bestille BladderScan BVI 6000 litiumionbatteriutskiftningssettet. Instruksjoner for å skifte ut batteriene følger med utskiftningssettet. For å bestille et batteriutskiftningssett eller hvis du har noen spørsmål om utskiftning av batteri, kan du ta kontakt med Verathon kundeservice. Du finner mer informasjon ved å se Kontaktinformasjon. Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Vedlikehold og sikkerhet 25

32 Feilsøking Vanlige spørsmål Hvis du støter på problemer når du bruker BladderScan-instrumentet, kan du gå gjennom denne listen over vanlige spørsmål. Hvis du ikke finner en løsning her, kan du ta kontakt med ditt autoriserte Verathon -servicesenter, din lokale BladderScan-distributør eller Verathon kundeservice. Du finner mer informasjon ved å se Kontaktinformasjon. Hvorfor vil ikke enheten min slå seg på? Dette problemet er som regel forårsaket av et batteri som ikke reagerer, eller et utladet batteri. Lad opp blærevoluminstrumentet i minst seks timer. Hvis det rullerende batteriikonet ikke vises etter to timer, skal du utføre prosedyren Aktivere BladderScan-enheten (valgfritt). Hvorfor vil ikke enheten min utføre en skanning? Hvis blærevoluinstrumentet ikke måler blærevolumet når du trykker på skanneknappen, men batteriikonet på instrumentskjermen indikerer at batteriet har noe strøm igjen, kan det hende at én av følgende tilstander gjelder: Hvis batteriikonet bare viser ett segment, er batterinivået for lavt til å utføre blæreavbildning. Se prosedyren Lade batteriet. Hvis skjermen viser 000 som antall dager som gjenstår til kalibrering, må du kalibrere enheten din før du kan fortsette å utføre blærevolummålinger. Se Kalibrere BladderScan-instrumentet. Hvorfor piper instrumentet mitt? Pip indikerer et varsel eller fullførelsen av en normal instrumentfunksjon. Instrumentet kan pipe i følgende situasjoner: Instrumentet er slått på. Enheten går i hvilemodus for å spare batteristrøm. Instrumentet fullfører en blærevolum- eller kalibreringsmåling. Instrumentet har begynt eller fullfører overføring av data til ScanPoint. Kalibreringsprosedyren var vellykket. Alternativet for kvinnelig kjønn velges eller avvelges. Batterinivået er lavt, og batteriet må lades opp. I dette tilfellet vil batteriikonet ikke vise noen strømsegmenter. Se prosedyren Lade batteriet. Instrumentet må kalibreres. Se Kalibrere BladderScan-instrumentet. 26

33 Hvorfor er det en blinkende pil på skjermen? Hvis en blinkende, pekende pil vises på instrumentets LCD-skjerm etter en skanning, var ikke blæren helt innenfor bildekjeglen. Juster siktet i retningen som indikeres av pilen, og skann pasienten på nytt. Gjenta denne prosessen til det ikke vises noen blinkende pil. Når instrumentet siktes inn på riktig måte, vil enten en fast pil eller ingen pil vises sammen med blærevolummålingen. Hvis du vil ha mer informasjon om siktepilene, kan du se prosedyren Måle blærevolum eller avsnittet Skannetips. Hvorfor er det en fast pil på skjermen? En fast pil indikerer et sikteforslag. Den faste siktepilen vises på instrumentets LCD-skjerm når blæren ikke er helt innenfor skannekjeglen. I dette tilfellet er målingen nøyaktig og ny sikting er valgfritt. Hvis du vil ha mer informasjon om siktepilene, kan du se prosedyren Måling av blærevolum eller Skannetips.. Hjelpressurser Verathon har en rekke kundeserviceressurser som blir beskrevet i tabellen under. Du kan få eksemplarer av denne håndboken, hurtigreferansekort og kliniske studier ved å besøke Verathonnettsiden på verathon.com eller ved å kontakte din Verathon-representant. Du finner mer informasjon ved å se Kontaktinformasjon. Tabell 7. Feilsøkingshjelpressurser Ressurs CD med brukerhåndbok for BladderScanblærevoluminstrumenter Kliniske studier ScanPoint Online ScanPoint Total Reliability SM Plan Verathon-nettside Telefonstøtte Beskrivelse CD som følger med enheten din, og som inneholder denne drifts- og vedlikeholdshåndboken. Vitenskapelige artikler om bruk av BladderScan er tilgjengelige på nettsiden til Verathon (verathon.com). ScanPoint Online gir kunder: mulighet til å kalibrere og sertifisere enheter på nett når som helst. automatisk datasikkerhetskopiering og arkivering (overholder HIPAA). automatiske programvareoppgraderinger. tilgang til feilsøking fra Verathon i sanntid. En garantiavtale for Verathon-enheter som: utfører alle reparasjoner kostnadsfritt. Instrumentforsikring: En garanti mot utdatert teknologi med gratis oppgradering eller utskiftning når enheten ikke lenger produseres. Gratis utlånsprogram. Gratis forsendelse. Hvis du vil ha ytterligere informasjon om in-service-opplæringsressurser, kan du besøke verathon.com. Se Kontaktinformasjon. Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Feilsøking 27

34 Generell informasjon Oppsummering om sikkerhet og ytelse BladderScan-instrumentet beregner volumet i urinblæren basert på tolv tverrsnittsultralydbilder. For maksimal nøyaktighet må du passe på å holde sonden stille under skanning. De mest nøyaktige målingene fås når pasienten ligger rolig på ryggen. Feil i bruk er ofte et resultat i undervurdering av blærevolumet, spesielt i tilfeller der sonden beveges under skanning. I dette tilfellet kan målingen overvurdere pasientens blærevolum. Vi anbefaler at nye brukere bruker BladderScan-instrumentet til å måle pasienter med ganske fulle blærer fremfor å først forsøke å finne en blære med lavt urinvolum. For å spare batteri slår BladderScan-instrumentet seg av automatisk når det ikke er i bruk (går i "hvilemodus"). Advarsel Fare for eksplosjon. Ikke bruk BladderScan-instrumentet i nærheten av brennbare anestesimidler. Det er en fare for potensiell eksplosjon. Advarsel Risiko for pasientskade og unøyaktige målinger/resultater. Ved bruk av BladderScan BVI 6100 eller 6400 må du være klar over de følgende forholdene som kan påvirke ultralydoverføringen og redusere nøyaktigheten av undersøkelsesresultatene: Vær forsiktig ved skanning av pasienter som har hatt suprapubisk kirurgi eller bekkenkirurgi. Arrvev, kirurgiske innsnitt, suturer og stifter kan påvirke ultralydoverføringen og nøyaktigheten. Ikke bruk BVI 6100 eller 6400 på pasienter med åpen hud eller sår i det suprapubiske området. Ikke bruk BVI 6100 eller 6400 på pasienter med ascites. Hvis du skanner en pasient med et kateter i blæren, kan det påvirke målingens nøyaktighet. Informasjonen som innhentes fra målingen kan imidlertid likevel være klinisk nyttig for å oppdage problemer, for eksempel et blokkert kateter. Advarsel Risiko for elektrisk støt eller forbrenninger. Ikke bruk BladderScan-instrumentet sammen med kirurgisk HF-utstyr. 28

35 Garanti Verathon garanterer BladderScan-instrumentet mot defekter i materiale og utførelse så lenge det dekkes av ScanPoint Total Reliability SM Plan. Skade- eller tapsforsikring er tilgjengelig som en del av ScanPoint Total Reliability-Plan. I samsvar med denne Total Reliability-Plan vil et servicesenter som er autorisert av Verathon, reparere eller bytte ut enheter som viser seg å være defekte i løpet av Total Reliability-Planperioden. Denne Total Reliability Plan gjelder ikke hvis enheten ble misbrukt eller modifisert av noen andre enn et servicesenter som er autorisert av Verathon. Enheten må brukes i henhold til instruksjonene i denne håndboken. Forbruksartikler dekkes ikke under denne garantien og skal brukes i henhold til Verathons produktspesifikasjoner. Hvis du vil ha ytterligere informasjon, kan du se din ScanPoint Total Reliability Plan din. Betingelser i Total Reliability Plan kan variere i noen land utenfor USA. Ta kontakt med din lokale distributør for garantivilkår. Fraskrivelse av ytterligere garantier Det er ingen forståelser, avtaler, representasjoner av garantier, uttrykt eller underforstått (inkludert garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål) bortsett fra de som uttrykkes i det foregående avsnittet om garanti. Innholdet i denne håndboken utgjør ikke en garanti. Noen stater tillater ikke visse begrensninger ved gjeldende garantier. Kjøperen, brukeren og pasienten må kontrollere loven i staten hvis det oppstår noe spørsmål vedrørende denne ansvarsfraskrivelsen. Denne informasjonen, beskrivelsene, anbefalingene og sikkerhetsmerknadene i denne håndboken er basert på Verathons erfaring og dømmekraft med BladderScan-instrumenter fra november Innholdet i denne håndboken skal ikke anses som altomfattende eller å dekke alle eventualiteter. Legen som styrer bruken av BladderScan-instrumentet ved institusjonen der den er i bruk, er ansvarlig for å holde seg oppdatert på klinisk forskning innen blærevolummåling. Rett eventuelle spørsmål eller problemer vedrørende blærevolummåling ved hjelp av instrumentet eller tolkningen av data til den ansvarlige legen. Kassering av enheten BladderScan-instrumentet og relaterte enheter kan inneholde mineraloljer, batterier og andre miljøfarlige materialer. Når BladderScan-instrumentet har nådd slutten av sin produktlevetid, skal enheten, ladestøtten, dokkingstasjonen og relatert tilbehør returneres til et Verathon-servicesenter for riktig kassering. Eller du kan følge dine lokale protokoller for farlig avfall. Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Generell informasjon 29

USB Ultralyd Blæreskanner. Bruker- og Servicemanual Versjon 3.0.0.

USB Ultralyd Blæreskanner. Bruker- og Servicemanual Versjon 3.0.0. VitaScan LT USB Ultralyd Blæreskanner Bruker- og Servicemanual Versjon 3.0.0. Dato: 20. Des.2010. Informasjonen i denne bruker- og servicemanual eies av Vitacon AS. Den er laget til bruk for våre kunder.

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

Welch Allyn RETeval-DR. Bruksanvisning

Welch Allyn RETeval-DR. Bruksanvisning Welch Allyn RETeval-DR Bruksanvisning 2015 Welch Allyn. Med enerett. Til fremme av den tiltenkte bruken av produktet som beskrives i denne publikasjonen, er kjøperen av produktet berettiget til å kopiere

Detaljer

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning Connex Spot Monitor Bruksanvisning 2015 Welch Allyn. Med enerett. Til fremme av den tiltenkte bruken av produktet som beskrives i denne publikasjonen, er kjøperen av produktet berettiget til å kopiere

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

VitaScan Portable. Bruker Manual Norsk V1.0

VitaScan Portable. Bruker Manual Norsk V1.0 Bruker Manual Norsk V1.0 Vitacon AS Side 1 VitaScan Portable Vitacon AS Side 2 Informasjonen i denne brukermanualen eies av Vitacon AS. Den er laget til bruk for våre kunder. Den kan endres helt eller

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 3 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer

QSG_69009500107.book Page 59 Tuesday, October 14, 2003 10:53 AM

QSG_69009500107.book Page 59 Tuesday, October 14, 2003 10:53 AM QSG_69009500107.book Page 59 Tuesday, October 14, 2003 10:53 AM. QSG_rev_8001840016.book Page 1 Friday, October 14, 2005 4:07 PM Opphavsrett 1 Opphavsrett Opphavsrett 2005 NEC Computers S.A.S. Alle rettigheter

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 3 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer

TEEx-transduser. Brukerhåndbok

TEEx-transduser. Brukerhåndbok TEEx-transduser Brukerhåndbok 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way

Detaljer

AW 5218 Rev. 11 (Norwegian) brukerhåndbok

AW 5218 Rev. 11 (Norwegian) brukerhåndbok AW 5218 Rev. 11 (Norwegian) brukerhåndbok MED EL Worldwide Headquarters AW 5218 Rev. 11 (Norwegian) Innhold 1 1. INNHOLD 1. Innhold 1 2. Innledning 3 3. Formål Indikasjoner Kontraindikasjoner 4 Formål

Detaljer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK Viktig Dette apparatet skal kun brukes av autorisert personale.!usa Rx Only!USA Sporing av apparatet U.S. Food and Drug

Detaljer

ProBP 3400. Bruksanvisning

ProBP 3400. Bruksanvisning ProBP 3400 Bruksanvisning 2010 Welch Allyn. Alle rettigheter forbeholdt. For å støtte dette produktets tiltenkte bruk som beskrevet i denne publikasjonen, tillates kjøperen av dette produktet å kopiere

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 3 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev 1-1.15 NO/nor VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes

Detaljer

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok Infant Flow SiPAP Brukerhåndbok ii Infant Flow SiPAP Dette dokumentet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. Dette dokumentet skal ikke kopieres, reproduseres, oversettes,

Detaljer

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen, kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brukerhåndbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Starte datamaskinen 4 Trådløs tilkobling... 4 Registrering... 5 Programvareinstallasjon... 6 Gjenoppretting... 6 Har du problemer?... 6 Grunnleggende

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen, kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKERHÅNDBOK Veiledning til konfigurasjon, bruk, vedlikehold og tilbehør M5066A Utgave 7 Skal være tom. sett forfra A topp B sett bakfra topp K C L J D I I F E H G HeartStart-defibrillatoren

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

System 350 X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Sprøyteredskapskontroll. www.topconpa.com

System 350 X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Sprøyteredskapskontroll. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Sprøyteredskapskontroll www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4372-NO-TPA Rev.nr.: 1.2.2 Til bruk med programvareversjon: 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Detaljer

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 1 Merknad om opphavsrett... 2 Informasjon om kontrollpanel... 2 Veiledning til deler samt funksjoner på kontrollpanelet

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt Velkommen Takk for at du har valgt Animas Vibe. Ditt Animas Vibe -system kan spille en integrert rolle i håndteringen av blodglukose

Detaljer