BladderScan. BVI 6000-serien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BladderScan. BVI 6000-serien"

Transkript

1 BladderScan BVI 6000-serien Drifts- og vedlikeholdshåndbok

2 Håndbokens delenummer: EUSM for BVI 6100-systemer ( ) og BVI 6400-systemer ( )

3 BladderScan BVI 6000-serien Drifts- og vedlikeholdshåndbok Trer i kraft: 28/05/14 FORSIKTIG: I USA begrenser føderal lovgivning denne enheten til bruk av eller etter forordning av en lege.

4 Kontaktinformasjon Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med Verathon kundeservice på: Hovedkontor: North Creek Parkway Bothell, WA USA (kun USA og Canada) Faks: verathon.com Verathon Medical (Europe) B.V. Linnaeusweg MS IJsselstein Nederland Faks: verathon.eu Copyright 2013 av Verathon Inc. Med enerett. Ingen del av denne håndboken kan kopieres eller overføres via noen metode uten uttrykkelig, skriftlig samtykke fra Verathon Inc. Verathon, Verathon Medical, AortaScan, BladderScan, ScanPoint, VMODE og NeuralHarmonics er enten varemerker eller registrerte varemerker, og Total Reliability Plan er et servicemerke som tilhører Verathon Inc. Alle andre merke- og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen i denne drifts- og vedlikeholdshåndboken kan endres når som helst og uten varsel. Du får den mest oppdaterte informasjonen ved å se de elektroniske håndbøkene på verathon.com. 0123

5 Innholdsfortegnelse Viktig informasjon... 1 Produktbeskrivelse... 1 Advarsler og forsiktighetsregler for tiltenkt bruk... 1 Forholdsregler og advarsler... 2 Komponenter og funksjoner... 5 Produktbeskrivelse... 5 BladderScan BVI BladderScan BVI ScanPoint bildebehandlingsteknologi... 6 Systemkomponenter... 7 Påkrevde systemkomponenter... 7 Valgfrie komponenter og tilbehør... 7 Knapper, deler og ikoner... 9 Instrumentdeler og -knapper... 9 Ikoner på skjermen Komme i gang Prosedyre 1. Prosedyre 2. Prosedyre 3. Prosedyre 4. Utføre første inspeksjon...12 Lade batteriet...13 Aktivere BladderScan-enheten (valgfritt)...13 Installere ScanPoint-programvare (valgfritt)...13 Måling av blærevolum Utføre skanninger Prosedyre 1. Prosedyre 2. Klargjøre for en undersøkelse...14 Måle blærevolum...15 Skannetips Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Innholdsfortegnelse i

6 Rengjøring og desinfeksjon Prosedyre 1. Prosedyre 1. Rengjøre instrumentet...21 Desinfisere instrumentet...21 Vedlikehold og sikkerhet Regelmessige inspeksjoner og vedlikehold Kalibrere BladderScan-instrumentet Prosedyre 1. Vise antall dager som gjenstår til kalibrering...24 Reparasjon og utskifting av enhet Feilsøking Vanlige spørsmål Hjelpressurser Generell informasjon Oppsummering om sikkerhet og ytelse Garanti Fraskrivelse av ytterligere garantier Kassering av enheten Produktspesifikasjoner Spesifikasjoner for BladderScan-instrument Instrumentspesifikasjoner Overholdelse av standarder og bestemmelser Elektromagnetiske effekter Spesifikasjoner for ladestøtte Symboloversikt ii

7 Viktig informasjon Produktbeskrivelse BladderScan BVI 6000-serien av blærevoluminstrumenter er trådløse, batteridrevne ultralydinstrumenter som gir ikke-invasiv måling av volumet i urinblæren. Under hver skanning bruker BladderScan-instrumenter patentert VMODE -teknologi for å lage et tredimensjonalt bilde av blæren. BladderScan-instrumenter beregner og viser målinger automatisk basert på dette bildet. VMODEmålinger pleier å være mer nøyaktige enn de målingene som hentes fra konvensjonell todimensjonal ultralyd da de er basert på et mer fullstendig, flerfasetert bilde av blæren. Undersøkelsesresultater kan eventuelt overføres til en PC som kjører ScanPoint med QuickPrint-programvare via en bruksspesifikk trådløs tilkobling. ScanPoint med QuickPrint lar brukeren arkivere data, kalibrere enheten, oppdatere programvaren, skrive ut og overføre data via et nettbasert grensesnitt. Advarsler og forsiktighetsregler for tiltenkt bruk Alle brukere må lese hele denne drifts- og vedlikeholdshåndboken før de bruker BladderScan-instrumentet. Ikke forsøk å betjene dette instrumentet før du forstår alle instruksjonene og prosedyrene i denne håndboken fullstendig. Hvis ikke disse instruksjonene overholdes, kan det ødelegge ytelsen til enheten og påliteligheten til dens målinger. Du får tak i den mest oppdaterte versjonen av drifts- og vedlikeholdshåndboken ved å besøke nettsiden til Verathon : verathon.com. BladderScan-instrumenter skal bare brukes av personer som har fått opplæring og er autorisert av en lege eller institusjonen som gir pasientomsorgen. Biologisk sikkerhet Til dags dato har eksponering for pulsert diagnostisk ultralyd ikke vist seg å produsere noen bivirkninger. Ultralyd skal imidlertid kun brukes av helsepersonell når det er klinisk indisert, ved å bruke den korteste mulige eksponeringstiden som er indisert for det kliniske behovet. Ultralydeffekten til instrumenter i BladderScan BVI 6000-serien er ikke brukerjusterbare og er begrenset til minimumsnivået nødvendig for effektiv ytelse. Du finner informasjon om akustiske effektnivåer i kapitlet Produktspesifikasjoner. Erklæring om foreskriving Føderal lovgivning i USA begrenser instrumenter i BladderScan BVI 6000-serien til bruk av eller etter forordning fra en lege. Denne erklæringen er påkrevd i henhold til 21 Code of Federal Regulations (CFR) Merk: Det er standard praksis å få helsepersonell til å autorisere bruken av et BladderScan-instrument innenfor sitt tiltenkte bruksområde for hele institusjonen. Individuelle foreskrivninger for bruk er ikke nødvendig. Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Viktig informasjon 1

8 Erklæring om tilsiktet bruk BladderScan blærevoluminstrumenter projiserer ultralydenergi gjennom nedre del av pasientens abdomen for å innhente et bilde av blæren som brukes for å måle urinblærevolumet på en ikke-invasiv måte. Kontraindikasjoner BladderScan-instrumenter er ikke tilsiktet for føtal bruk eller bruk på gravide pasienter. Forholdsregler og advarsler Advarsler indikerer at skade, død eller andre alvorlige bivirkninger kan være et resultat av bruk eller misbruk av enheten. Forsiktighetsregler indikerer at bruk eller misbruk av enheten kan forårsake et problem, for eksempel feilfunksjon, svikt eller skade på produktet. Forholdsregler Forsiktig Farlige materialer tilstede. Påse riktig kassering. BladderScan-instrumentet og relaterte enheter kan inneholde bly, mineraloljer, batterier og andre miljøfarlige materialer. Når BladderScan-instrumentet har nådd slutten av sin produktlevetid, skal enheten, ladestøtten og relatert tilbehør returneres til et Verathon -servicesenter for riktig kassering. Eller du kan følge dine lokale protokoller for farlig avfall. Forsiktig Påse riktig konfigurasjon av datamaskinsystem. Når BladderScan-instrumentet brukes med den valgfrie ScanPoint -bildebehandlingsteknologien, er det et minstekrav at datamaskinen din er sertifisert i henhold til standardene EN / IEC / CSA / UL eller Denne konfigurasjonen sikrer at overholdelse av systemstandarden EN/IEC opprettholdes. Alle som kobler ytterligere utstyr til BladderScan-instrumentets signalinntaksport eller signaluttaksport, konfigurerer et medisinsk system og er derfor ansvarlig for å sikre at systemet overholder EN/IEC Hvis du trenger hjelp, kan du ta kontakt med det biomedisinske personellet ved institusjonen din, en Verathon-representant eller Verathon kundeservice på Forsiktig Bruk av kraftige kjemikalier. Hvis de følgende advarslene ikke overholdes, kan det føre til skade på enheten som ikke dekkes av garantien: Ikke bløtlegg instrumentet i desinfeksjonsløsning. Ikke bruk CidexPlus til å desinfisere instrumentet. CidexPlus vil skade plastikkhuset. Ikke utsett noen del av instrumentet for sterilisering med damp eller etylenoksid. 2

9 Advarsler Advarsel Fare for eksplosjon. Ikke bruk BladderScan-instrumentet i nærheten av brennbare anestesimidler. Det er en fare for potensiell eksplosjon. Advarsel Risiko for elektrisk støt eller forbrenninger. Ikke bruk BladderScan-instrumentet sammen med kirurgisk HF-utstyr. Advarsel Fare for eksplosjon, brann eller alvorlig skade. BladderScan BVI 6100 og 6400 leveres med et internt litiumionbatteri. Aldri kortslutt batteriet ved enten utilsiktet eller med hensikt å bringe batteriterminalene i kontakt med noen annen ledende gjenstand. Dette kan forårsake alvorlig skade eller brann, og kan også skade batteriet og BladderScan-enheten. Advarsel Batterieksponering. Eksponer aldri batteriet for unormale støt, vibrasjoner eller trykk. Batteriets interne beskyttende omslag kan svikte, noe som får det til å overopphete eller antenne, hvilket fører til kaustisk væskelekkasje, eksplosjon eller brann som kan føre til alvorlig skade. Advarsel Potensiell fare for pasienten. Til dags dato har eksponering for pulsert diagnostisk ultralyd med lav effekt ikke vist seg å produsere noen bivirkninger. Helsepersonell skal imidlertid bare bruke ultralyd når det er klinisk indikert, og bruke så kort eksponeringsvarighet som mulig for nøyaktige målinger. Ultralydeffekten til BladderScan-instrumentet er ikke brukerjusterbare og er begrenset til minimumsnivået nødvendig for effektiv ytelse. Hvis du vil ha mer informasjon om de akustiske effektnivåene til denne enheten, kan du se kapitlet Produktspesifikasjoner. Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Viktig informasjon 3

10 Advarsel Risiko for brann og forbrenninger. Batteriet skal ikke demonteres, varmes opp til over 60 C (140 F) eller brennes opp. Batteriet skal oppbevares utilgjengelig for barn og i originalemballasjen til det skal brukes. Kasser brukte batterier raskt i henhold til lokale resirkulerings- eller avfallsbestemmelser. Advarsel Risiko for pasientskade og unøyaktige målinger/resultater. Ved bruk av BladderScan BVI 6100 eller 6400 må du være klar over de følgende forholdene som kan påvirke ultralydoverføringen og redusere nøyaktigheten av undersøkelsesresultatene: Vær forsiktig ved skanning av pasienter som har hatt suprapubisk kirurgi eller bekkenkirurgi. Arrvev, kirurgiske innsnitt, suturer og stifter kan påvirke ultralydoverføringen og nøyaktigheten. Ikke bruk BVI 6100 eller 6400 på pasienter med åpen hud eller sår i det suprapubiske området. Ikke bruk BVI 6100 eller 6400 på pasienter med ascites. Hvis du skanner en pasient med et kateter i blæren, kan det påvirke målingens nøyaktighet. Informasjonen som innhentes fra målingen, kan imidlertid likevel være klinisk nyttig for å oppdage problemer, for eksempel et blokkert kateter. 4

11 Komponenter og funksjoner Produktbeskrivelse Enhetene BladderScan BVI 6100 og 6400 er portable ultralydinstrumenter som måler blærevolum. Ved bruk av patentert VMODE -teknologi gir BladderScan BVI 6000-serien en ikke-invasiv måling av urinblærevolumet. BVI 6100/6400 består av en ergonomisk, batteridreven, håndholdt sonde som skanner pasientens blære. LCDskjermen gir hjelp til å sikte og viser en rekke blæremålingsinformasjon. BladderScan-instrumenter er raske, nøyaktige, pålitelige og brukervennlige. Når brukeren slipper skanningsknappen, måler BladderScan-instrumentet på sekunder ultrasoniske refleksjoner på flere plan inni kroppen og produserer et tredimensjonalt bilde. Basert på dette bildet beregner og viser BladderScan-instrumentet blærevolumet. En ekkotekniker er ikke nødvendig. Volummåling som utføres med VMODE-ultralyd er mer nøyaktig enn de fra konvensjonell ultralyd ettersom de er basert på et mer komplekst 3D-bilde av blæren. BladderScan BVI 6400 omfatter en integrert mikrofon for opptak av talekommentarer. Talekommentarer gjør det mulig å lagre opptil 10 undersøkelser på instrumentet. BladderScan BVI 6100 Håndholdt, portabel BladderScan BVI 6100: Måler blærevolumet på en ikke-invasiv måte. Gir raske, nøyaktige og pålitelige resultater. Skanner hurtig og gir testresultatene på bare sekunder. Er brukervennlig: personell kan enkelt lære å skanne pasienter på en hurtig og nøyaktig måte. Lar undersøkelsesresultater og -bilder bli lastet ned, vist og skrevet ut ved bruk av valgfri ScanPoint bildebehandlingsteknologi. Er batteridreven, lett og portabel. Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Komponenter og funksjoner 5

12 BladderScan BVI 6400 Håndholdt, portabel BladderScan BVI 6400: Måler blærevolumet på en ikke-invasiv måte. Gir raske, nøyaktige og pålitelige resultater. Skanner hurtig og gir testresultatene på bare sekunder. ScanPoint bildebehandlingsteknologi Er brukervennlig: personell kan enkelt lære å skanne pasienter på en hurtig og nøyaktig måte. Gir muligheten til å legge på talekommentarer på hver undersøkelse (10 sekunder til å ta opp pasient-id og relevant undersøkelsesinformasjon), noe som sikrer at viktig pasient- og undersøkelsesdata beholdes. Lagrer talekommentarer for opptil ti undersøkelser. Forbedrer effektiviteten til helsepersonell som undersøker flere pasienter på rundene sine. Lar undersøkelsesresultater og -bilder bli lastet ned, vist og skrevet ut ved bruk av valgfri ScanPoint -teknologi. Er batteridreven, lett og portabel. Bruken av ScanPoint er valgfri. Blærevolummålinger og ultralydbilder kan overføres fra enheten din til ScanPointbildebehandlingsprogramvaren. ScanPoint-programvaren installeres på en Windows basert datamaskin og muliggjør visning, utskrift og arkivering av pasientundersøkelsesresultater, inkludert ultralydbilder for pasientjournal og godtgjørelse (når det er aktuelt). Undersøkelsesdata og ultralydbilder kan skrives ut i en rekke rapportformater fra klistremerker som kan festes på pasientjournaler, til formater full brevstørrelse. ScanPoint kan også brukes til å kalibrere BladderScan-instrumentet ditt. ScanPoint-bildebehandlingsteknolog (ScanPoint-programvare, lisens og tilbehør) følger med hvert kjøp av et BladderScan-instrument. Omfattende service og garanti følger også med under ScanPoint Total Reliability SM Plan. Ta kontakt med din lokale Verathon - representant på hvis du vil ha mer informasjon. ScanPoint Local Client (LC) er en frittstående versjon av programvaren som ikke er koblet til noe nettverk. Den er tilgjengelig for bruk med BVI og BVI 6400-produktene. ScanPoint med QuickPrint er en nettverksbasert versjon av programmet. Arkiverte pasientdata lagres på en sikker måte på HIPAA overholdende Verathon-vedlikeholdte servere. Brukere får tilgang til fortegnelsene fra en hvilken som helst Windows-basert PC med internettilgang. ScanPoint med QuickPrint lar brukere beholde den nyeste versjonen av programvaren på enhetene til å kalibrere enhetene selv uten å måtte sende dem på service. Det muliggjør også fjerndiagnostisering og -feilsøking av Verathons serviceteknikere. ScanPoint med QuickPrint kan brukes med Verathon BladderScan BVI 6000-serien, BVI 9000-serien og FloPoint Elite-produkter. 6

13 Systemkomponenter Påkrevde systemkomponenter Tabell 1. Påkrevde systemkomponenter og tilbehør Del Beskrivelse BladderScan BVI 6100 eller BVI 6400 Håndholdt, trådløs, batteridrevet ultralydblærevoluminstrument. Ladestøtte Bruk ladestøtten til å lade BladderScan-instrumentets interne batteri. Ladestøtten kan plugges direkte inn i en stikkontakt i veggen. Du må lade BladderScan-enheten i minst 6 timer før du bruker den. In-service-CD for BladderScan BVI 6000-serien Inneholder den elektroniske versjonen av denne drifts- og vedlikeholdshåndboken for BladderScan. Aktiveringsverktøy Bruk dette aktiveringsverktøyet ved behov for å trykke på aktiveringsknappen på instrumentet. Valgfrie komponenter og tilbehør De følgende valgfrie delene er tilgjengelige for å forbedre funksjonen til ditt BladderScan-instrument. Ta kontakt med Verathon kundeservice ( ) hvis du vil ha mer informasjon om noen av de følgende Verathonproduktene. Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Komponenter og funksjoner 7

14 Tabell 2. Valgfrie komponenter og tilbehør Del Beskrivelse CD for installasjon av ScanPoint LC-programvare Installerer ScanPoint bildebehandlingssystem på en frittstående Windows -PC (uten nettverk). Du finner mer informasjon ved å se ScanPoint bildebehandlingsteknologi. Installasjons-CD for ScanPoint med QuickPrint Installerer ScanPoint med QuickPrint-programvare på en Windows-PC med nettverk aktivert. Du finner mer informasjon ved å se ScanPoint bildebehandlingsteknologi. ScanPoint-dokkingstasjon Brukes med ScanPoint-bildebehandlingsteknologi. Overfører data fra BladderScan-enheten til ScanPoint-vertsdatamaskinen og lader samtidig opp enhetens batteri. Kalibreringssett (krever ScanPoint med QuickPrint-programvare) Kalibrasjonsbeholderen har et spiralformet kalibreringsmål og 4,2 liter med vann. Fordypningen i beholderen plasserer instrumentet på et kjent og repeterbart sted i forhold til spiralmålet. Selvkalibrering tar omkring 15 minutter. ScanPoint-etikettskriver Skriver ut undersøkelsesresultater på klistremerker. Krever installasjon av ScanPoint -programvare på en Windows -PC. Følgende elementer er relatert for ScanPoint-etikettskriveren: USB-kabel Kobler ScanPoint-etikettskriveren til ScanPointvertsdatamaskinen. Strømledning Kobler ScanPoint-etikettskriverens adapter til en stikkontakt. Strømforsyning Kobler strømledningen til etikettskriveren. Rull med etiketter Etiketter i et rullformat med riktig størrelse for ScanPoint -etikettskriveren. Batteriutskiftningssett Inneholder instruksjoner for å skifte ut litiumionbatteriet. 8

15 Knapper, deler og ikoner Instrumentdeler og -knapper Figur 1. Deler for BVI 6100 og 6400 Mikrofon LCD-skjerm Skannehode Toppknapp Aktiveringsknapp Skanneknapp Infrarødt vindu Tabell 3. Deler og knapper for BVI 6100 og 6400 Del Formål Skanneknapp Trykk for å skanne Sonden overfører og mottar ultralydbølger mens den automatisk beveger sin Sonde interne transduser 360º for å skanne på tolv forskjellige plan, noe som produserer et tredimensjonalt bilde av blæren. Toppknapp Trykk for å velge kjønn. Aktiveringsknapp Trykk for å reaktivere BladderScan-instrumentet hvis batteriet har blitt fullstendig utladet. LCD-skjerm Viser blærevolummålinger og andre skannings-, pasient- og instrumentdata. Infrarødt (IR) vindu Gjør BladderScan-instrumentet i stand til å kommunisere med en ScanPoint utstyrt PC via ScanPoint-dokkingstasjonen. Mikrofon Snakk inn i mikrofonen for å ta opp talekommentarer (kun BVI 6400). Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Komponenter og funksjoner 9

16 Ikoner på skjermen Følgende skjermikoner kan vises på enhetens LCD-skjerm. Tabell 4. Skjermikoner for sonden Ikon Betydning Batterinivå. Kvinnelig kjønn er valgt. Velg dette alternativet kun for kvinner som ikke har hatt en hysterektomi. Fjern valget for alle andre, menn eller kvinner. Blæreavbildning pågår. Hold instrumentet stødig. Blinkende pil indikerer at siktet ikke treffer målet. For å få en nøyaktig blærevolummåling må du sikte sonden på nytt i pilens retning. En fast pil indikerer at blæren ikke var sentrert i skannekjeglen. Blærevolumet er imidlertid likevel nøyaktig. Sikting på nytt er valgfritt. Pasientens faktiske blærestørrelse er større enn skannekjeglen. (Kun BVI 6400.) Indikerer at en talekommentar har blitt tatt opp og lagret. Indikerer antallet dager som gjenstår før neste påkrevde kalibrering. Batteriikon Batteriikonet er plassert nederst i høyre hjørne av blærevoluminstrumentets display og indikerer batteriets strømnivå. Du kan lade opp blærevoluminstrumentet når du vil, men du må lade opp blærevoluminstrumentet når strømstatusikonet viser bare ett segment. Under lading viser batteriikonet rullerende strømsegmenter. 10

17 Tabell 5. Batteristatusikoner Batteriikon Beskrivelse Batteriet er fulladet og klart til bruk. Batteriet er % oppladet. Batteriet er % oppladet. Batteriet er nesten utladet. Det er nok strøm til noen få skanninger. Lad opp batteriet så snart som mulig. Batteriet er fullstendig utladet. Blærevoluminstrumentet vil ikke virke før det lades opp igjen. Rullerende segmenter indikerer at batteriet lades opp. Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Komponenter og funksjoner 11

18 Komme i gang Fullfør de følgende prosedyrene for å komme i gang så fort som mulig: Utføre første inspeksjon Pakk ut BladderScan-instrumentet og relatert tilbehør. Lade batteriet Lad opp enheten i ladestøtten i minst 6 timer Aktivere BladderScan-enheten (valgfritt) Fullfør denne prosedyren hvis instrumentet er fullstendig utladet eller hvis det rullerende batteriikonet ikke vises etter at instrumentet har vært i ladestøtten i 2 timer. Installere ScanPoint-programvare (valgfritt) Installer valgfri ScanPoint-programvare og tilbehør etter ønske (ScanPoint -programvare og ScanPoint-etikettskriver). Prosedyre 1. Utføre første inspeksjon Når du mottar instrumentet i BVI 6000-serien, anbefaler Verathon at du utfører en fullstendig visuell inspeksjon av systemet for eventuell fysisk skade som kan ha forekommet under forsendelse, for eksempel sprekker eller feil. 1. Kontroller at du har fått de riktige komponentene for systemet ved å se Systemkomponenter. 2. Kontroller komponentene for skade. 3. Hvis noen av komponentene mangler eller er skadet, må du ta kontakt med transportøren og Verathon kundeservice eller din lokale representant: (Canada og USA) (Internasjonalt) (Europa) Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kontaktinformasjon. 12

19 Prosedyre 2. Lade batteriet Før du bruker BladderScan-instrumentet for første gang og også hvis BladderScan-instrumentet blir helt utladet, må du lade opp BladderScan-instrumentets batteri i omkring seks timer til det er helt oppladet. I denne prosedyren setter du opp ladestøtten og bruker den til å lade batteriet. Merk: Hvis du allerede har installert ScanPoint på datamaskinen din og installert dokkingstasjonen, kan du bruke dokkingstasjonen til å lade BladderScan-instrumentet. Når du ikke bruker blærevoluminstrumentet, anbefaler Verathon at du oppbevarer det i ladestøtten for å sikre at instrumentet alltid er tilstrekkelig oppladet. Ladestøtten kan ikke overlade batteriet. 1. Koble ladestøtten inn i en elektrisk stikkontakt. 2. Plasser BladderScan-instrumentet i ladestøtten. Batteriikonet vil begynne å rullere, noe som indikerer at batteriet lader. Hvis batteriikonet ikke vises, er batteriet fullstendig utladet. La batteriet lade i 2 timer. Hvis batteriikonet med rullerende segmenter ikke vises etter 2 timer, må du aktivere instrumentet på nytt i henhold til følgende prosedyre. Prosedyre 3. Aktivere BladderScan-enheten (valgfritt) Utfør denne prosedyren hvis batteriet er fullstendig utladet, eller hvis instrumentet ikke viser batteriikonet med rullerende segmenter etter 2 timer i ladestøtten. 1. Bruk spissen av aktiveringsverktøyet til å trykke på aktiveringsknappen som er plassert rett over skanneknappen. 2. Plasser BladderScan-instrumentet i ladestøtten eller dokkingstasjonen til ikonet for fullt batteri vises. Merk: Når du ikke bruker blærevoluminstrumentet, anbefaler Verathon at du oppbevarer det i ladestøtten for å sikre at instrumentet alltid er tilstrekkelig oppladet. Ladestøtten kan ikke overlade batteriet. Prosedyre 4. Installere ScanPoint-programvare (valgfritt) Hvis du bruker ScanPoint Image Management Technology, må du installere den i henhold til instruksjonene i driftsog vedlikeholdshåndboken for ScanPoint. Les i drifts- og vedlikeholdshåndboken for ScanPoint hvis du vil ha flere instruksjoner om hvordan du skal sette opp og installere ScanPoint-etikettskriveren. Hvis du vil ha mer informasjon om ScanPoint, kan du se avsnittet ScanPoint bildebehandlingsteknologi. Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Komme i gang 13

20 Måling av blærevolum Utføre skanninger Advarsel Risiko for pasientskade og unøyaktige målinger/resultater. Ved bruk av BladderScan BVI 6100 eller 6400 må du være klar over de følgende forholdene som kan påvirke ultralydoverføringen og redusere nøyaktigheten av undersøkelsesresultatene: Vær forsiktig ved skanning av pasienter som har hatt suprapubisk kirurgi eller bekkenkirurgi. Arrvev, kirurgiske innsnitt, suturer og stifter kan påvirke ultralydoverføringen og nøyaktigheten. Ikke bruk BVI 6100 eller 6400 på pasienter med åpen hud eller sår i det suprapubiske området. Ikke bruk BVI 6100 eller 6400 på pasienter med ascites. Hvis du skanner en pasient med et kateter i blæren, kan det påvirke målingens nøyaktighet. Informasjonen som innhentes fra målingen kan imidlertid likevel være klinisk nyttig for å oppdage problemer, for eksempel et blokkert kateter. Prosedyre 1. Klargjøre for en undersøkelse Før bruk av et blærevoluminstrument må du forsikre deg om at du er kjent med delene av instrumentet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se kapitlet Komponenter og funksjoner. Hvis du er en ny bruker av et BladderScan-instrument, anbefaler Verathon at du utfører din første undersøkelse på en pasient med ganske full blære i motsetning til en nesten tom blære. En nesten tom blære kan være vanskeligere å finne. 1. Hvis pasienten har noen av de følgende restriksjonene, må du stoppe undersøkelsen og ikke bruke BladderScan-instrumentet: Pasienter med ascites Pasienter med åpen hud eller sår i det suprapubiske området Pediatriske pasienter (under 60 lbs (27 kg) og under 48 tommer (122 cm)) Gravide pasienter 2. Pass på at du er klar over om pasienten har noen av de følgende tilstandene som kan påvirke ultralydoverføringen og nøyaktigheten av undersøkelsen: Et kateter i blæren Tilstedeværelsen av et kateter kan påvirke nøyaktigheten til blærevolummålingen, men målingen kan fortsatt være klinisk nyttig (for eksempel oppdage et blokkert kateter). Tidligere suprapubisk kirurgi eller bekkenkirurgi Arrvev, kirurgiske innsnitt, suturer og stifter kan påvirke ultralydoverføringen og refleksjonen. 3. Kontroller instrumentets batteriikon, og forsikre deg om at batteriet har nok strøm. Merk: Hvis batteriikonet bare viser ett segment, må du lade opp BladderScan-instrumentet fullstendig før bruk. 14

21 4. Tørk sonden forsiktig med en myk klut vætet med isopropylalkohol. Dette rengjør og desinfiserer instrumentet. Prosedyre 2. Måle blærevolum For å sikre den høyeste graden av nøyaktighet anbefaler Verathon at du skanner pasientens blære minst tre ganger per undersøkelse for å sikre målingenes gjentagelsesnøyaktighet. Med gjentagelsesnøyaktighet menes din evne til å sentrere blæren under hver måling, ikke din evne til å innhente nøyaktig de samme blærevolummålingene hver gang. Volummålinger skal være ganske like, men de trenger ikke å være identiske. Hvis du ikke får innhentet en optimal måling med god gjentagelsesnøyaktighet, kan dette påvirke nøyaktigheten av resultatet. BladderScan-instrumentet vil gå i hvilemodus 20 minutter etter å ha utført en undersøkelse. Hvis instrumentet går i hvilemodus eller batterinivået blir lavt før du gjør ett av de følgende alternativene, vil undersøkelsesresultatene gå tapt: Tar opp en talekommentar (kun BVI 6400) Tar opp undersøkelsesresultatene manuelt Overfører undersøkelsesresultatene til ScanPoint Setter instrumentet i ladestøtten eller dokkingstasjonen Hvis du bruker et BVI 6100-instrument, vil du overskrive eventuelle tidligere undersøkelsesdata hvis du utfører en ny undersøkelse. Hvis du bruker et BVI 6400-instrument, vil du overskrive eventuelle tidligere undersøkelsesdata som ikke har kommentar. For å sikre at pasientdata ikke går tapt anbefales det at du tar opp en talekommentar med hver undersøkelse. BVI 6400 kan lagre opptil 10 undersøkelsesresultater med talekommentar. Hvis du vil ha mer informasjon om å utføre skanninger, kan du se Skannetips. 1. Hvis BladderScan-instrumentet er i ladestøtten eller dokkingstasjonen, må du ta den ut. Instrumentet slår seg automatisk på. Hvis enheten ikke er i ladestøtten eller dokkingstasjonen og er i hvilemodus, kan du trykke på en hvilken som helst knapp. Instrumentet slår seg på. 2. Hvis pasienten er en kvinne som ikke har hatt en hysterektomi, kan du trykke på toppknappen til ikonet for kjønn vises. Hvis pasienten er en mann eller en kvinne som har hatt en hysterektomi, kan du trykke på toppknappen til ikonet for kjønn fjernes. Ikon for kjønn Toppknapp 3. Få pasienten til å ligge på ryggen med avslappede magemuskler. Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Måling av blærevolum 15

22 4. Palpater pasientens symphysis pubis (underlivsben). Plasser rikelig mengde gel (med så få luftbobler som mulig) midt på pasientens abdomen, omkring 1 tommer (3 cm) over symfysis pubis. 5. Mens du står på pasientens høyre side, plasserer du sonden på gelen, og sikter den mot den forventede plasseringen av blæren. For de fleste pasienter betyr dette at du må vinkle sonden litt mot pasientens coccyx (haleben) slik at skanningen går over underlivsbenet. 6. Trykk og slipp skanneknappen som er plasser på undersiden av sonden. Skanneknapp Et skannesymbol vises øverst i høyre hjørne av LCD-skjermen under skanningen: 7. Hold sonden stødig til skanningen er fullført. Når du hører sluttskannelyden, er skanningen fullført. 16

23 8. Se på den øvre halvdelen av LCD-skjermen. Blærevolummålingen vises i millilitre (ml). Hvis en blinkende pil vises, er skanningen utenfor målet, og blæren var ikke helt inni skannekjeglen. Sikt sonden på nytt i retningen som indikeres av den blinkende pilen, og utfør skanningen igjen. Hvis en fast pil vises, var blæren for det meste innenfor skannekjeglen. Resultatene er tilfredsstillende, men for å sikre nøyaktighet anbefaler Verathon at du sikter på nytt i pilens retning og utfører skanningen igjen. Hvis det ikke vises noen pil, var blæren helt innenfor skannekjeglen. Målingen er nøyaktig. Fortsett med prosedyren. 9. Hvis du vil sikre høyeste grad av nøyaktighet, kan du gjenta Trinn 5 til Trinn 8 for å utføre tre skanninger og deretter sammenligne resultatene. Merk deg at det ikke er nødvendig at resultatene fra de tre undersøkelsene er identiske, men de bør være ganske like. Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Måling av blærevolum 17

24 10. Hvis du bruker en BVI 6400 og du ønsker å lagre undersøkelsen, tar du opp en talekommentar på følgende måte: Trykk og hold nede toppknappen til du hører en lyd (omkring 3 sekunder). Fortsett å holde toppknappen inne. Hold mikrofonen omkring 15 cm (6 tommer) fra munnen, og snakk tydelig. Pass på å inkludere all relevant undersøkelsesinformasjon, som pasientens navn og navnet på personen som utfører undersøkelsen. Du har 10 sekunder for å ta opp informasjonen. Når du har fullført opptaket, slipper du toppknappen og hører på at kommentaren spilles av. Ta opp kommentaren på nytt om ønskelig. Du kan bare ta et nytt opptak hvis instrumentet fortsatt viser blærevolumet for den bestemte undersøkelsen. Hvis du er fornøyd med kommentaren, trenger du ikke å trykke på noen knapper. Etter noen sekunder godtar og lagrer BVI 6400 kommentaren med undersøkelsen. Mikrofonikonet på skjermen blinker mens undersøkelsen og talekommentaren blir lagret. Viktig Hvis du ikke tar opp noen talekommentar for undersøkelsen, vil den neste undersøkelsen overskrive undersøkelsen uten kommentar. Instrumentet kan lagre opptil ti talekommenterte skanninger slik at du kan utføre flere undersøkelser på rundene dine. Hvis batterinivået blir lavt eller instrumentet går inn i hvilemodus, kan all undersøkelsesdata uten kommentar gå tapt. For å sikre at du ikke mister noen pasientdata, er det lurt å legge til en talekommentar til hver undersøkelse. 11. Tørk ultralydgelen av pasienten og sonden. 12. Hvis du bruker BVI 6400 og du ikke lagret en talekommentar, eller hvis du bruker en BVI 6100, må du sørge for at du registrerer undersøkelsesresultatene manuelt eller overfører dataene til ScanPoint før du utfører en annen undersøkelse eller lar instrumentet gå i hvilemodus. Viktig Når du bruker BVI 6100, hvis du utfører en annen undersøkelse, eller hvis instrumentet går inn i hvilemodus før du får registrert eller overført undersøkelsesresultatene manuelt, vil undersøkelsesresultatene gå tapt. 18

25 Skannetips Viktig Hold BladderScan-instrumentet stødig under skanning. Bevegelse vil føre til unøyaktig avlesning. Hvis du påfører for mye trykk mens du skanner, vil det føre til et "større enn"-symbol (>) foran blærevolummålingen. Bruk mindre trykk, og skann på nytt. Volumavlesningen vil bli påvirket av: Tilstedeværelsen av arrvev. Tilstedeværelsen av et kateter Kraftig overvektige pasienter I forbindelse med kraftig overvektige pasienter må du løfte vekk så mye av magefettet unna instrumentet som mulig. Påfør mer trykk på BladderScan-instrumentet for å redusere mengden fettvev som ultralyden må passere gjennom. For å sikre nøyaktige resultater må du sørge for at: det ikke er noe luftrom mellom sonden og pasientens hud. det ikke er noen luftbobler i ultralydgelen. du holder instrumentet stødig under skanning (unngå å endre dets posisjon, vinkel eller trykk). du bruker nok trykk til å opprettholde god hudkontakt til skanningen er fullført. det ikke er noe kateter i pasientens blære. Tilstedeværelsen av et kateter kan påvirke nøyaktigheten til blærevolummålingen, men målingen kan fortsatt være klinisk nyttig (oppdage et blokkert kateter for eksempel). Følgende tabell illustrerer typiske skannescenarioer og korresponderende blærevoluminformasjon som kan vises på sondeskjermen. Tabell 6. Typiske skannescenarioer og -skjermer Skannescenario Eksempelskjerm Beskrivelse Optimal skanning I en optimal skanning er hele blæren innenfor skannekjeglen. Skjermen viser: Blærevolum Ikke noe >-symbol Ingen blinkende pil Ingen fast pil Blærevolumet er større enn 999 ml Hele blæren er innenfor skannekjeglen, men blærevolumet er over 999 ml. I dette tilfellet viser skjermen: Et blærevolum på >999 ml Ingen blinkende pil Ingen fast pil Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Måling av blærevolum 19

26 Skannescenario Eksempelskjerm Beskrivelse Blæren er for stor til å være helt innenfor skannekjeglen Enten er blæren for stor for å være innenfor ultralydkjeglen, ellers trykker brukeren for hardt med sonden. Skjermen viser: Blærevolum med et >-symbol Ingen blinkende pil Ingen fast pil Bruk mindre trykk, og skann på nytt. Blæren er ikke sentrert (valgfritt å skanne på nytt) Blæren er delvis innenfor skannekjeglen. Det er valgfritt å skanne på nytt. Skjermen viser: Blærevolum En fast pil indikerer at du skal sikte på nytt i pilens retning for valgfri ny skanning Beveg sonden i pilens retning, og skann på nytt. Blæren er ikke sentrert (ny skanning er nødvendig) Blæren er bare delvis innenfor skannekjeglen. En ny skanning er nødvendig for å sikre nøyaktig blærevolummåling. Skjermen viser: Blærevolum En blinkende pil indikerer retning for nytt sikte Beveg sonden i pilens retning, og skann på nytt. 20

27 Rengjøring og desinfeksjon Rengjør og desinfiser instrumentet før bruk og mellom pasientundersøkelser. Ta BladderScanner ut av dokkingstasjonen eller ladestøtten, og desinfiser den. Viktig Hvis de følgende advarslene ikke overholdes, kan det føre til skade på enheten som ikke dekkes av BladderScan-garantien. Ikke bløtlegg instrumentet i desinfeksjonsløsning. Ikke bruk CidexPlus til å desinfisere instrumentet. CidexPlus vil skade plastikkhuset. Ikke utsett noen del av instrumentet for noen steriliseringsmetoder som damp, etylenoksid, stråling eller lignende, heller ikke autoklavering. Prosedyre 1. Rengjøre instrumentet Rengjøring er fjerning av alt synlig smuss eller kontaminanter fra de utvendige overflatene til enheten. Enheten må rengjøres etter hver bruk, og det er et avgjørende trinn før desinfeksjon. 1. Etter hver undersøkelse, må den akustiske koblingsgelen tørkes helt av enheten. 2. Bruk en fuktet, myk klut til å fjerne partikler og kroppsvæsker som fortsatt er på enheten. 3. Ikke bruk kluter eller tørkepapir på nytt. 4. La enheten lufttørke eller tørk med en ren, tørr klut før desinfeksjon. Prosedyre 1. Desinfisere instrumentet Desinfeksjonsmidler og rengjøringsmetoder som er oppført, er basert på kompatibilitet med produktmaterialer, ikke biologisk effektivitet. Les instruksjonene fra produsenten av desinfeksjonsmidlet for veiledning om desinfeksjonsmidlets biologiske effektivitet. Følgende flytende desinfeksjonsmidler og tørkeservietter er kompatible med materialene som er brukt i BVI 6100/BVI 6400: T-Spray II, Cavicide, CaviWipes, Chloro-Sol Spray, Sani-Cloth Bleach Wipes, Sani-Cloth Germicidal Wipes, Clorox Germicidal Wipes, Sprocidin, Sporicidin desinfiserende servietter, isopropylalkohol (70 %). Graden av desinfeksjon som er nødvendig for en enhet, er basert på typen vev den er i kontakt med under bruk. Basert på den tiltenkte bruken av BVI 6100/BVI 6400 er et lavt nivå av desinfeksjon minimumskravet som kreves. 1. Bruk bare desinfeksjonsmidler før deres utløpsdato. 2. Hvis du bruker et flytende desinfeksjonsmiddel, skal du blande desinfeksjonsløsningen i henhold til produsentens instruksjoner på etiketten for riktig desinfeksjonsnivåkonsentrasjon. 3. Ikke spray eller påfør flytende desinfeksjonsmidler direkte på overflaten til enheten eller bløtlegg enheten i væsker. Påfør heller løsningen på en myk klut eller serviett før du bruker den på enheten. Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Rengjøring og desinfeksjon 21

28 4. Tørk overflatene av enheten, og la overflaten være våt i den påkrevde kontaktperioden. Følg produsentens instruksjoner for riktig kontaktperiode for desinfeksjonsnivået. 5. Ikke bruk kluter eller servietter på nytt. 6. Hvis skylling eller fjerning av desinfeksjonsløsning fra enheten er nødvendig i henhold til desinfeksjonsmiddelprodusentens instruksjoner, skal du tørke med en ren, myk klut fuktet med sterilt vann. Verathon anbefaler å tørke enheten tre forskjellige ganger for å fjerne alle rester etter desinfeksjonsmiddelet. 7. La enheten lufttørke eller tørk med en ren, tørr klut før bruk. 22

29 Vedlikehold og sikkerhet Regelmessige inspeksjoner og vedlikehold Inspiser instrumentet for skade før hver bruk. Inspiser etter sprekker, slitasje, tegn på støt, hakk, kutt, revner, knekk på eller krølling av avlastningen eller kablene. Sprekker som lar væske sive inn i enheten, kan påvirke instrumentets sikkerhet og ytelse. Viktig Hvis du ser noen fysisk skade eller sprekker i instrumentet, må du umiddelbart stoppe bruken og kontakte din lokale Verathon Medical-representant eller Verathon Medical kundeserviceavdeling på Kalibrere BladderScan-instrumentet Du må kalibrere BladderScan-instrumentet regelmessig for å passe på at den gir nøyaktige resultater. Den påkrevde hyppigheten av kalibrering avhenger av din Total Reliability SM Plan. Kalibrering av blærevoluminstrumentet regelmessig sikrer nøyaktig og riktig justering av instrumentets interne koordinatsystem. Hvis du ikke utfører kalibreringen innen den foreskrevne datoen, deaktiveres instrumentet, og du vil være nødt til å kalibrere instrumentet før du kan bruke det igjen. Hvis du bruker ScanPoint, og hvis BladderScan-instrumentet ditt er innen 20 dager av en påkrevd kalibrering, vil advarselsdialogboksen for kalibrering vises når du starter ScanPoint. Handle raskt for å sikre at enheten din fortsetter å fungere riktig og nøyaktig. Hvis du har kalibreringssettet og ScanPoint med QuickPrint, kan du raskt og enkelt kalibrere ditt eget instrument. Les drifts- og vedlikeholdshåndboken for ScanPoint hvis du vil ha mer informasjon. Du kan også sende instrumentet til et Verathon-servicesenter. Hvis du ikke bruker ScanPoint med QuickPrint, å du sende instrumentet ditt inn til et autorisert Verathonservicesenter for kalibrering. Se Kontaktinformasjon hvis du vil kontakte Verathon kundeservice vedrørende kalibrering. Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Vedlikehold og sikkerhet 23

30 Prosedyre 1. Vise antall dager som gjenstår til kalibrering BladderScan-instrumentet ditt sporer antall dager som gjenstår før kalibrering er nødvendig. Når null dager gjenstår, deaktiveres instrumentet, og du vil være nødt til å kalibrere instrumentet før du kan bruke det igjen. Du vil vite at instrumentet er deaktivert når 000 og symbolet med en sol som går ned, vises på instrumentskjermen. Figur 2. Skjermen som viser at kalibrering er nødvendig 1. Hvis du bruker en BVI 6100, må du ta instrumentet ut av ladestøtten eller dokkingstasjonen. Hvis du bruker en BVI 6400, må du sikre at instrumentet er dokket i ladestøtten eller dokkingstasjonen. 2. Trykk inn og hold nede toppknappen som er plassert foran på håndtaket, under skjermen, i 5 sekunder. Antallet dager som gjenstår før neste påkrevde kalibrering, vises. Reparasjon og utskifting av enhet BladderScan-instrumentet er bygget med utskiftbart batteri, men ladestøtten og dokkingstasjonen er imidlertid helt forseglet. Verathon gjør ingen typer kretsdiagrammer, komponentdelelister, beskrivelser eller annen informasjon tilgjengelig som vil være nødvendig for å reparere enheten og relatert tilbehør. Kunder med ScanPoint Total Reliability SM Plan har tilgang til utlånsenheter mens instrumentene deres repareres samt gratis forsendelsesalternativer som varierer i henhold til avtalen. Se Kontaktinformasjon hvis du vil kontakte Verathon kundeservice vedrørende reparasjoner. 24

31 Utskifting av batteri Instrumenter i BladderScan BVI 6000-serien ble bygget med et utskiftbart batteri. Figur 3. Instrument i BVI 6000-serien med utskiftbart batteri Hvis BladderScan-instrumentets batteri ikke lenger holder på oppladingen, eller hvis BladderScan-instrumentet må lades ofte, kan du bestille BladderScan BVI 6000 litiumionbatteriutskiftningssettet. Instruksjoner for å skifte ut batteriene følger med utskiftningssettet. For å bestille et batteriutskiftningssett eller hvis du har noen spørsmål om utskiftning av batteri, kan du ta kontakt med Verathon kundeservice. Du finner mer informasjon ved å se Kontaktinformasjon. Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Vedlikehold og sikkerhet 25

32 Feilsøking Vanlige spørsmål Hvis du støter på problemer når du bruker BladderScan-instrumentet, kan du gå gjennom denne listen over vanlige spørsmål. Hvis du ikke finner en løsning her, kan du ta kontakt med ditt autoriserte Verathon -servicesenter, din lokale BladderScan-distributør eller Verathon kundeservice. Du finner mer informasjon ved å se Kontaktinformasjon. Hvorfor vil ikke enheten min slå seg på? Dette problemet er som regel forårsaket av et batteri som ikke reagerer, eller et utladet batteri. Lad opp blærevoluminstrumentet i minst seks timer. Hvis det rullerende batteriikonet ikke vises etter to timer, skal du utføre prosedyren Aktivere BladderScan-enheten (valgfritt). Hvorfor vil ikke enheten min utføre en skanning? Hvis blærevoluinstrumentet ikke måler blærevolumet når du trykker på skanneknappen, men batteriikonet på instrumentskjermen indikerer at batteriet har noe strøm igjen, kan det hende at én av følgende tilstander gjelder: Hvis batteriikonet bare viser ett segment, er batterinivået for lavt til å utføre blæreavbildning. Se prosedyren Lade batteriet. Hvis skjermen viser 000 som antall dager som gjenstår til kalibrering, må du kalibrere enheten din før du kan fortsette å utføre blærevolummålinger. Se Kalibrere BladderScan-instrumentet. Hvorfor piper instrumentet mitt? Pip indikerer et varsel eller fullførelsen av en normal instrumentfunksjon. Instrumentet kan pipe i følgende situasjoner: Instrumentet er slått på. Enheten går i hvilemodus for å spare batteristrøm. Instrumentet fullfører en blærevolum- eller kalibreringsmåling. Instrumentet har begynt eller fullfører overføring av data til ScanPoint. Kalibreringsprosedyren var vellykket. Alternativet for kvinnelig kjønn velges eller avvelges. Batterinivået er lavt, og batteriet må lades opp. I dette tilfellet vil batteriikonet ikke vise noen strømsegmenter. Se prosedyren Lade batteriet. Instrumentet må kalibreres. Se Kalibrere BladderScan-instrumentet. 26

33 Hvorfor er det en blinkende pil på skjermen? Hvis en blinkende, pekende pil vises på instrumentets LCD-skjerm etter en skanning, var ikke blæren helt innenfor bildekjeglen. Juster siktet i retningen som indikeres av pilen, og skann pasienten på nytt. Gjenta denne prosessen til det ikke vises noen blinkende pil. Når instrumentet siktes inn på riktig måte, vil enten en fast pil eller ingen pil vises sammen med blærevolummålingen. Hvis du vil ha mer informasjon om siktepilene, kan du se prosedyren Måle blærevolum eller avsnittet Skannetips. Hvorfor er det en fast pil på skjermen? En fast pil indikerer et sikteforslag. Den faste siktepilen vises på instrumentets LCD-skjerm når blæren ikke er helt innenfor skannekjeglen. I dette tilfellet er målingen nøyaktig og ny sikting er valgfritt. Hvis du vil ha mer informasjon om siktepilene, kan du se prosedyren Måling av blærevolum eller Skannetips.. Hjelpressurser Verathon har en rekke kundeserviceressurser som blir beskrevet i tabellen under. Du kan få eksemplarer av denne håndboken, hurtigreferansekort og kliniske studier ved å besøke Verathonnettsiden på verathon.com eller ved å kontakte din Verathon-representant. Du finner mer informasjon ved å se Kontaktinformasjon. Tabell 7. Feilsøkingshjelpressurser Ressurs CD med brukerhåndbok for BladderScanblærevoluminstrumenter Kliniske studier ScanPoint Online ScanPoint Total Reliability SM Plan Verathon-nettside Telefonstøtte Beskrivelse CD som følger med enheten din, og som inneholder denne drifts- og vedlikeholdshåndboken. Vitenskapelige artikler om bruk av BladderScan er tilgjengelige på nettsiden til Verathon (verathon.com). ScanPoint Online gir kunder: mulighet til å kalibrere og sertifisere enheter på nett når som helst. automatisk datasikkerhetskopiering og arkivering (overholder HIPAA). automatiske programvareoppgraderinger. tilgang til feilsøking fra Verathon i sanntid. En garantiavtale for Verathon-enheter som: utfører alle reparasjoner kostnadsfritt. Instrumentforsikring: En garanti mot utdatert teknologi med gratis oppgradering eller utskiftning når enheten ikke lenger produseres. Gratis utlånsprogram. Gratis forsendelse. Hvis du vil ha ytterligere informasjon om in-service-opplæringsressurser, kan du besøke verathon.com. Se Kontaktinformasjon. Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Feilsøking 27

34 Generell informasjon Oppsummering om sikkerhet og ytelse BladderScan-instrumentet beregner volumet i urinblæren basert på tolv tverrsnittsultralydbilder. For maksimal nøyaktighet må du passe på å holde sonden stille under skanning. De mest nøyaktige målingene fås når pasienten ligger rolig på ryggen. Feil i bruk er ofte et resultat i undervurdering av blærevolumet, spesielt i tilfeller der sonden beveges under skanning. I dette tilfellet kan målingen overvurdere pasientens blærevolum. Vi anbefaler at nye brukere bruker BladderScan-instrumentet til å måle pasienter med ganske fulle blærer fremfor å først forsøke å finne en blære med lavt urinvolum. For å spare batteri slår BladderScan-instrumentet seg av automatisk når det ikke er i bruk (går i "hvilemodus"). Advarsel Fare for eksplosjon. Ikke bruk BladderScan-instrumentet i nærheten av brennbare anestesimidler. Det er en fare for potensiell eksplosjon. Advarsel Risiko for pasientskade og unøyaktige målinger/resultater. Ved bruk av BladderScan BVI 6100 eller 6400 må du være klar over de følgende forholdene som kan påvirke ultralydoverføringen og redusere nøyaktigheten av undersøkelsesresultatene: Vær forsiktig ved skanning av pasienter som har hatt suprapubisk kirurgi eller bekkenkirurgi. Arrvev, kirurgiske innsnitt, suturer og stifter kan påvirke ultralydoverføringen og nøyaktigheten. Ikke bruk BVI 6100 eller 6400 på pasienter med åpen hud eller sår i det suprapubiske området. Ikke bruk BVI 6100 eller 6400 på pasienter med ascites. Hvis du skanner en pasient med et kateter i blæren, kan det påvirke målingens nøyaktighet. Informasjonen som innhentes fra målingen kan imidlertid likevel være klinisk nyttig for å oppdage problemer, for eksempel et blokkert kateter. Advarsel Risiko for elektrisk støt eller forbrenninger. Ikke bruk BladderScan-instrumentet sammen med kirurgisk HF-utstyr. 28

35 Garanti Verathon garanterer BladderScan-instrumentet mot defekter i materiale og utførelse så lenge det dekkes av ScanPoint Total Reliability SM Plan. Skade- eller tapsforsikring er tilgjengelig som en del av ScanPoint Total Reliability-Plan. I samsvar med denne Total Reliability-Plan vil et servicesenter som er autorisert av Verathon, reparere eller bytte ut enheter som viser seg å være defekte i løpet av Total Reliability-Planperioden. Denne Total Reliability Plan gjelder ikke hvis enheten ble misbrukt eller modifisert av noen andre enn et servicesenter som er autorisert av Verathon. Enheten må brukes i henhold til instruksjonene i denne håndboken. Forbruksartikler dekkes ikke under denne garantien og skal brukes i henhold til Verathons produktspesifikasjoner. Hvis du vil ha ytterligere informasjon, kan du se din ScanPoint Total Reliability Plan din. Betingelser i Total Reliability Plan kan variere i noen land utenfor USA. Ta kontakt med din lokale distributør for garantivilkår. Fraskrivelse av ytterligere garantier Det er ingen forståelser, avtaler, representasjoner av garantier, uttrykt eller underforstått (inkludert garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål) bortsett fra de som uttrykkes i det foregående avsnittet om garanti. Innholdet i denne håndboken utgjør ikke en garanti. Noen stater tillater ikke visse begrensninger ved gjeldende garantier. Kjøperen, brukeren og pasienten må kontrollere loven i staten hvis det oppstår noe spørsmål vedrørende denne ansvarsfraskrivelsen. Denne informasjonen, beskrivelsene, anbefalingene og sikkerhetsmerknadene i denne håndboken er basert på Verathons erfaring og dømmekraft med BladderScan-instrumenter fra november Innholdet i denne håndboken skal ikke anses som altomfattende eller å dekke alle eventualiteter. Legen som styrer bruken av BladderScan-instrumentet ved institusjonen der den er i bruk, er ansvarlig for å holde seg oppdatert på klinisk forskning innen blærevolummåling. Rett eventuelle spørsmål eller problemer vedrørende blærevolummåling ved hjelp av instrumentet eller tolkningen av data til den ansvarlige legen. Kassering av enheten BladderScan-instrumentet og relaterte enheter kan inneholde mineraloljer, batterier og andre miljøfarlige materialer. Når BladderScan-instrumentet har nådd slutten av sin produktlevetid, skal enheten, ladestøtten, dokkingstasjonen og relatert tilbehør returneres til et Verathon-servicesenter for riktig kassering. Eller du kan følge dine lokale protokoller for farlig avfall. Drifts- og vedlikeholdshåndbok: Generell informasjon 29

BLADDERSCAN BVI Drifts- og vedlikeholdshåndbok

BLADDERSCAN BVI Drifts- og vedlikeholdshåndbok BLADDERSCAN BVI 6400 Drifts- og vedlikeholdshåndbok 0900-4831-NBNO-00-60 BLADDERSCAN BVI 6400 Drifts- og vedlikeholdshåndbok Gjelder fra: 31. juli 2017 Forsiktig: Føderal lovgivning (USA) begrenser denne

Detaljer

BladderScan BVI 9400 drifts- og VedlIkeholdShåndBok

BladderScan BVI 9400 drifts- og VedlIkeholdShåndBok BladderScan BVI 9400 Drifts- og vedlikeholdshåndbok EUSM-0651-00-60 BladderScan BVI 9400 Drifts- og vedlikeholdshåndbok Trer i kraft: 27. juni 2014 Forsiktig: Føderal lovgivning (USA) begrenser denne enheten

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

EKG-slavekabel og -adaptersett

EKG-slavekabel og -adaptersett EKG-slavekabel og -adaptersett Brukerhåndbok Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 EU-autorisert

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning INNHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURASJON HeartSine samaritan PAD Trener 3 HeartSine samaritan PAD Trener Tilbehør 3 Oppsett og programmering

Detaljer

BLADDERSCAN PRIME DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK BLADDERSCAN

BLADDERSCAN PRIME DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK BLADDERSCAN BLADDERSCAN PRIME DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK BLADDERSCAN 0900 4510 NONO-04 60 BLADDERSCAN PRIME DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK Trer i kraft: 9. februar 2016 Forsiktig: Føderal lovgivning (USA) begrenser

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

CR System. Bruksanvisning 4400B NO

CR System. Bruksanvisning 4400B NO CR System Bruksanvisning 0413 Ingen del av dette dokumentet må gjengis, kopieres, tilpasses eller videreformidles i noen som helst form eller på noen som helst måte uten skriftlig tillatelse fra Agfa HealthCare

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

PINIT. Brukermanual - kort

PINIT. Brukermanual - kort PINIT Ultralyd blæreskanner Brukermanual - kort Version 1-11a Jan.2013 1011 24-100 Puławy, Krańcowa 5, tel. +48 81-8863-613, fax +48 81-8868-310 e-mail: export@echoson.com.pl www.echoson.eu QUICK REFERENCE

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Bruksanvisning (Norwegian) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3 BRUKERMANUAL NO 1 INNHOLD 1. Hva er mywellness key?... 3 2. Hva er mywellness key?... 3 3. Hva er Move?... 4 4. Hvilken informasjon før jeg fra displayet?... 5 5. Hvor skal jeg ha mywellness key mens jeg

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter Brukerhåndbok CUH-ZWA1E 7028438 NO Før bruk Les denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. Forholdsregler Sikkerhet

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater BRUKERHÅNDBOK BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152, USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5221 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Powerline gir deg et alternativ til Ethernet-kabel og trådløst nettverk

Detaljer

Norsk bruksanvisning. Airon Wireless Kroppsanalysevekt. Airon Wireless Aktivitetsmåler Skritt Kalorier Avstand Søvn Klokke

Norsk bruksanvisning. Airon Wireless Kroppsanalysevekt. Airon Wireless Aktivitetsmåler Skritt Kalorier Avstand Søvn Klokke Versjon: 1.0 Andre Airon Wireless produkter Airon Wireless system er en serie produkter som gir deg en god oversikt over noen av dine viktigste helserelaterte data i en og sammesamme applikasjon. Prøv

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

M Series XL Battery. ZOLL XL Smart Battery Rev. B

M Series XL Battery. ZOLL XL Smart Battery Rev. B M Series XL Battery ZOLL XL Smart Battery 9650-0221-20 Rev. B Utgivelsesdatoen eller revisjonsnummeret for denne veiledningen er oppgitt på forsiden. ZOLL, XL Battery, Smart Battery, Base PowerCharger

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

PM AM

PM AM BRUKSANVISNING NO 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A NO Produktbeskrivelse: (A) Skjermmodul (B) Håndleddsrem (C) Sensorknapp (D) USB-kontakt D B NO Produktbeskrivelse Din personlige

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Sight Fighter Digital

Sight Fighter Digital Sight Fighter Digital Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres helt eller delvis i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

X-Smart IQ. Startveiledning. Bare noen få bilder for å hjelpe deg med å konfigurere motoren på en enkel måte og få mest mulig ut av den.

X-Smart IQ. Startveiledning. Bare noen få bilder for å hjelpe deg med å konfigurere motoren på en enkel måte og få mest mulig ut av den. X-Smart IQ Startveiledning Bare noen få bilder for å hjelpe deg med å konfigurere motoren på en enkel måte og få mest mulig ut av den. 1 Innhold i pakken Filer* Tilbehør til ipad Mini 1, 2 eller 3 Tilbehør

Detaljer

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Denne guideboken gjelder for TI-Nspire -programvareversjon 4.2. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides. Viktig Informasjon

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Hurtigveiledning for kliniker og pasient

Hurtigveiledning for kliniker og pasient Hurtigveiledning for kliniker og pasient Dette er en kortfattet versjon av bruksanvisningen for Avance Solo NPWT-systemet. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som følger med produktene. Før du

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknad 1 Utgivelsesmerknad 2 April 2001 Følgende avsnitt gjelder ikke for

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910

Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910 Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladestativ DT-910 kan du lade telefonen din trådløst. Legg telefonen på laderen, så begynner den

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer