s23 s29 s35 s41 s55 s65

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "s23 s29 s35 s41 s55 s65"

Transkript

1 F d N ks å bundd håndbk nb å v y v d m mh nd p k n vknu punk b nd å k n uk n. Hå ndb k nb å v ø ndd : 23 Pub k n183søy ø Pub k n184søy k ø Pub k n185b k øy b nd 29 Pub k n186r mm h ø n øy pp Pub k n187b k k ø Pub k n188b k b k b nd Pub k n189s v b nd 35 A d nh n nn dn n m nd d nd b mm.hv h nn h d d u nd å d nv n n u m n d m n n n v knu punk b nd m k y p k knu punk.f hv knu punk d b n n nv n n b n n k mp. D hå ndb k n b påm d nb n Eu k d n mm nm dn n b m p m u ø nd d n å k n uk n, NSEN10902.F n vhå ndb k n Wy m Hu n C F h n. D nn ku v n v b b d v N ks å bund.i v n n1 2 d nd nd n h d d n v n k n n å p nnh d n k k ån k p k.i v n n b n n k mp n d b ny k n k mpå nk m å d v v k d v n k.r h nb k øp vn ks å bund Ov :E n B hu N k k n u n :B ø na n 65 N ks å bund O, p mb 2016

2 Innhd 1 INNLEDNING Gn Sndd Kp Påhk Knuknå UTFORMING OG DIMENSJONERING Umn v kø V v køyp Pn v kø K mmn Sv bnd Skubnd Fbndk Umn v kubnd Dmnnnd kp ku Dmnnnd kp kuupp Uø Uøkn Knbky Tn Kv m bø n på nn SØYLESKJØTER PS1 n v øykø mm I-p Umn v PS Dmnnn v PS Bnnkmp PS PS2 n v ndpkø mm I-p Umn v PS Dmnnn v PS Bnnkmp PS PS3 n v øykø mm hup Umn v PS Dmnnn v PS Bnnkmp PS PS4 n øykø md ndp mm I-p Umn v PS Dmnnn v PS Bnnkmp PS PS5 n øykø md ndp mm hup Umn v PS Dmnnn v PS Bnnkmp PS PS6 n øykø md kudd kp Umnn v PS Dmnnn v PS Bnnkmp PS

3 1 INNLEDNING 1.1 Gn Søykø kmm ø m by nd knukn md høy øy. En øy kø å hv vn du,.k. nduh md vkn. Dnn pubknn mhnd v kudd kø mm I-p øy md ukk vn. Pubknn dkk kk kø m u umn. Søykø nduh md vknbn bhnd SBI pubkn P195 Tvknbn.En kø m kmm d hv nnmånd bk ky øy bhnd pubkn 185 Bk-øybnd. Kp 2 n vk v d køypn m bhnd. D å n ynpunk nbn v v yp kø. Kp 3 nvnn umn dmnnn v d uk yp v kø. D nkud å dmm, b bnnkmp m v dmnnnn. Skøypn bhnd hv. 1.2 Sndd F pkn v åknukn d ønd Eukd: NS-EN 1990, Eukd - Gunn pkn v knukn NS-EN 1991, Eukd 1: L på knukn NS-EN 1993, Eukd 3: Pkn v åknukn F uø v åknukn d: NS-EN , Uø v åknukn umnumknukn - D 2: Tknk kv åknukn D nn pmn Eukdn n d nn n, NA, hv Eukd Rn Eukdn b på dmnnn buddnndn vh. pknmdn. D v åknuknn dmnn md hnyn på kpn buddnndn m n NS-EN Kpn k væ ø mn k m d dmnnnd vknnn hnhd NS-EN 1990 vn d v NS-EN Knuknn unknkv buknndn må å væ ppy. Nm kn kk buknndn knupunk bnd, u kvn hnhd NS-EN NS-EN ppy. D d kmp nkv huø ku. Lk dmn bndn vnv ubyd mmnn md knukndn dmn. Kvn Eukdn nnd k: pnpp n bmm hv d kk nv ønn. vdnd åd mn kp m d pnppn. 3

4 Hv m hnhdv pnpp vdnd åd, nv vd hp v d md hpvbn k bø. 1.3 Kp Dmnnnd kp bn vd å dvd dn kkk mhn md mkn M m vhn v yp bnd. D mkn m n nn uk bnd, vn knuknd v b 1.1 b 1.2. Tb 1.1 Mk mn bnd NA NS-EN Kp ku Kp n Kp b bdd M2 1,25 Kp v Kp huknykk Fknkp buddnnd M3 (k C) 1,25 Fknkp buknnd M3, 1,1 (k B) Kp knupunk n M5 vkknukn v hup 1,0 Kp b buknnd 1, 0 Fpnnn v høy ku (kv 8.8 høy) M6, M7 1,1 Tb 1.2 Mk vn knuknd NA NS-EN Tvnkp M0 1, 05 Tykkpåkn v M1 1, 05 Skkpåkn vn M2 1, Påhk E bykn k byvk, knukn knuknd nnd påhk bny vd pkn Eukdn. Påhkn k v u buddknkvnn byvk d v d. NA NS EN 1990 nvnn v v påhk, hvv ud n b 1.3. D k n mm bynnyp, k buddknkvnn vud p. Ky un pn n nm v v påhk. 4

5 Tb 1.3 Ud v vdnd kmp v v påhk Byvk, knukn knuknd Påhk Mn knukn pumndun x (x) V- nbnbu Byvk md nmn v mnnk (bun, kn, ph, køpn, mnk, v.) K- hvnn x (x) Tån, m, kn, x (x) Indun x (x) Kn- nnby, k, nunby, bby v. Lndbukby x (x) F v kdnn, kkkn nnd kmpnn x (x) Småhu, kkhu, mnd hu v. x (x) x x x (x) 1.5 Knuknå Dmnnnd kp NS-EN 1993 bmm vd hp v d kkk mhn å, m ynn yk kkhn uk. F knukn påhkn 1-3 d kk å bny d nmn mhn m n b 1.4. F dykk m ø nn 80 mm, bny hvdn pduknddn m NS-EN

6 Tb 1.4 Nmn vd kkk mh (Tb 3.1 NS-EN ). Sndd å NS-EN S235 S275 S355 S4 NS-EN S275 N/NL S355 N/NL S420 N/NL S4 N/NL NS-EN S275 M/ML S355 M/ML S420 M/ML S4 M/ML NS-EN S235W S255W Pduk nmn ykk [mm] mm mm < 80 mm y [N/mm2] u [N/mm2] y [N/mm2] u [N/mm2] NS-EN S4 Q/QL/QL NS-EN S235 H S275 H S355 H S275 NH/NLH S355 NH/NLH S420 NH/NLH S4 NH/NLH NS-EN S235 H S275 H S355 H S275 NH/NLH S355 NH/NLH S4 NH/NLH S275 MH/MLH S355 MH/MLH S420 MH/MLH S4 MH/MLH

7 Sø dykk kkpåkn v knuknd vhn v hvkn dmpu m NS-EN d byvk. NS-EN n ø dykk m n unkn v v umpu T md [ C], å h [Ju] påhkn. Tb 1.5 d påhk 2. Tbn v d bd hn, d ø dykk vd v mpu. Tb 1.5 Sø dykk mm påhk 2 (Tb NA.2(903) NS-EN ) Så S235 S275 S355 S420 S4 S690 Såupp JR J0 J2 JR J0 J2 M,N ML,NL JR J0 J2 K2,M,N ML,NL M,N ML,NL Q M,N QL ML,NL QL1 Q Q QL QL QL1 QL1 Skån CVN vdt [ C] Lv umpu Tmd [ C] Jmn Påhk

8 8

9 2 UTFORMING OG DIMENSJONERING 2.1 Umn v kø Hvdn mn b k um køn vhn b.. v m øyn k kø vkd (vkdkø) b bhnd vkd n mnn på bypn (mnnkø) Skøn vkd k vd hp v vn. Hv mn h v mm køn vkd på bypn, kk vnv vkd, hv kk øyn b n. Nn n kn d væ øknmk å v k øy mnnkø hv d nk mnnn. En må å ø øyn høy h knnu bk ppå d. Bkn mn k knnun ø bkhøydn b v. Imdd må mn m nn p bkn d øyn å vkkn kn ø nnm. Ehøy øy å m bd md mån pvk n. På bypn bø mn kø md kubnd. D vnv n d å v køn m kn ø øk u knuunn n. Då væ ø å vn vnk, kn du vkvn. I by kn bd nk vd mn ø mn bk h bk ø n øy mn. Mn kn d bd på bk på n pkk un må. Søykøn k um k øyn vd mnn kk må vn på p dvd dm. I by ønk mn nm å hd ymån knn å mn m mu. Kmpn b m n hv n h mm må mmv, upn bk. Hv mn kø HEA- HEB-bk md mm pnumm b kn ymå mkm 10 mm mn d nnvnd mån mm nn b k. Mn kn å v hn buk å md høy yn d nd øyn. F øy md ukk vn nd mn kpn vd å v ykkn, mn hd ymån knn. PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 Fu 2.1 Skøyp 9

10 2.2 V v køyp I dnn pubknn bhnd k uk øykø. D bnvn PS1 PS6, u 2.1. I kp 3 v d hvdn mn um dmnn d uk køn. PS1, PS2, PS4 PS6 kø vd v I-øy. PS3 PS5 kø øy v knø v kvn.. PS1 n buv kø mm I-øy. Svn h dv nnmv. Skøn vn by kk uv øyvn. Rø dnn mm mm nn hnd kk v køn. PS1 n vn vkdkø, mn kmm nn n m mnnkø. PS2 n kv kø mm I-øy. PS2 kn v m mnnkø d PS1 hv måd mm nn kk bny dnn ø. F PS2 d å k dn øv øyn m dn und dn dn h å på n ndp vkd. Dnn ypn buk å kø øy md k vn. Dn kn å buk å kø knøy. PS3 n buv kø mm knø kp. Svn h dv nnmv. Sm PS1 å mn n vn v un ukknd p ku. PS3 vn m vkdkø, mn buk å m mnnkø. Md nnvnd bckn y øyn k pn vd mnnn, md m d vnn. PS4 n mnnkø md ndp ku. Skøn buk øy md I-p. O h køn å n mmnkp kun kn p nnn nn. En ump md køn pn hnd kkn v ø dnn mm nn, mn n d mn kn kø øy md k høyd. PS5 n kø md ndp ku mm knø kp. Skøn buk på bypn hv mn v unnå vn vd mnnn. Vd å p køn pn md bk kn mn v nk by nn ku d ukknd ndpn. PS6 n kø md kp ku mm I-øy. D n up mnnkø. Hv mmn d nk md å ku. Skøn ø m ku hv mn h v unnå vn. 2.3 Pn v kø En øy un kø dn n nn 18 m. Pnd nd vhn b.. v npmuh, mnnhd muh kmpn, mn å knd køn. Køøy på pp 23,5 m kn bny un p. D by mnn nm kk bø væ v 20 m n. Sø nd kv p øb. Dun må mkmmh vud k np. På unn v mnnn v mn vnv k øy nn d mkm m kn k. Vd nm høyd d vn å h nd vnd 2 3. Skøn bø p hv n knkkn n, dv. å næ øyn øpunk m mu. Hv mn p køn c. 0,5 0,7 m v bk å mn n bh bdn vd vd mnn. 10

11 2.4 K mmn Hv køn ø k k m øyvn v kk køn påvk øyn kp. D kn mn bn øyn m m dn v un kø. D mdd m uøknmk å ø køn k k m øyn, køn må d dmnn md hnyn på ppdnd kk, kæk mmn. O må mn pøv k bnn å kunn vø hvk m vønd køn. Mn må dnn mmnhnn kk mm mn uykk. Skøn k dmnn md hnyn på knuknn dmnd m, dv. nd dn. And dn vnk kn å dk md dpm m n bæym nd dn ny md hnyn uukmmnh npnnn. I NS-EN vn 5.2 d n hvdn dn b nyn k nnmø md hnyn dn nd dn k vn 5.3 bkv md å hnyn uukmmnh (mnd kvn, mvvk npnnn) b. md kvvn hnk. O uø dn b nyn ø dn ny hv kvn v øyn b hnyn vd å kv kvvn hnk bæym knupunk. And dn mmn dn nnpn øyn kn d å nnm å umm mmn ΔM mmn ø dn ny (). Tmmn n u nn (1) N 1 x M W 1n (1) A Lc d χ = duknk knkkn v øy md nk ykk N = dmnnnd kk W = øyn vnmdu A = øyn vn x = vnd mm kø punk hv mmn nu vd knkknn. L c = knkknd Mn kn på n nk må hnyn påvknn v mmn ΔM køn un å må bn d vd å ΔM md n nk, nk kk ΔN køn m n k kkpnnn øyvn m ΔM øyknn. ΔN bmm vd hp v u 2.2 n u md nn (2). 1 x N N 1n (2) Lc Skøn dmnn d ø dn mmn, kæk kkn N ΔN. And dn mmn bhøv mn kk bn. Vd dmnnn v øykø n mn ykk vø nnm n kk pp v bndn. D b d d m kku mådn v køn m dmnnnd køn. Mn kn d bnnm n d v mmn md n kk, pnnndnn v vn b. Fu 2.2 ΔN/N vd uk pn v køn uk nkh på øyn. Vdn χ L c øybnnn. Hv ΔN/N > 1 by d kkn N kk 11

12 nk å bn mmn. D b d kk køn v m ø dn mmn nu. Fu 2.2 ΔN/N m unkn v x/l c vd uk vd på duknkn χ. Må x n vndn mmnnupunk, dv. d mmn 0, køn. I vn 3 d dmnnnm m byd pp bnnpnppn vn. Mn kn å dmnn køn dk md unpunk nd dn mmn, m.k. kn væ ku m mn bn øyym md dpm m hnyn nd dn k m mmn køn. I mn mn d ΔN = 0, md m M d by nd dn mmn. Tmmn på unn v ubøynn b hnyn nnm ΔN dn hvdnnn øyn knkk u, dv. dn nnn m ø ΔN. 2.5 Sv bnd I NS-EN 1993 u d mn m buk vd vn, h mn k d mknk nkp m unnm. Tm h b nm kk n på nnn. En v by pp ønk dmnn vh. vn. Fd bdkndn dn dmnnd ndn v vkndn, n n n vk kndpm. Hv mn n m n bm -må, vhn b.. vpn, kdn, vpnn vn dykh. F kbn kv d ønd mn hd: 3 5 mm -må 1 vn 6 9 mm -må 3 vn mm -må 5 vn 12

13 F kvønd v bø d kv -må kk væ mnd nn 3 mm. I hnhd NS-EN bø dn kv vndn væ mn mm 6 n - må. Sv på u på nn k bn hnhd NS-ISO Fu 2.3 v nn kmp på d vn vn. Fu 2.3 Ekmp på vbn NS-ISO Kvn vn kv vhn v hvkn uøk m d. I d d uøk EXC2 dmd vkvk C NS-EN ISO NS-EN n md bnn v kpn n kv. Mn kn nn buk dn nøyk nnmdn, dn nkd mdn. Snvn md u kpn bmm v vn kæh. I dnn håndbkn bny nnmdn. 13

14 Kvn kp bmm v hn båd unnm m. F ån S235 S355 bny vnv kd k E42 h NS-EN ISO 25. D mkmm nnm knn β w, b 2.1. Tb 2.1 Kn β w kv hnhd NS-EN Så Kn β w S235 0,8 S275 0,85 S355 0,9 S420 1,0 2.6 Skubnd I åknukn bny nm vmnkd ku hk An k kudmnn bø hd på mnmum, ø m bø mn v M16, M20 M24. F n mm knukn bø mn p kun n hk. Hv uk hk må bny bø hkn kunn dk vh k kudmnn. Sku md hønd mu kv kk-pn bnd k ppy kvn NS-EN F pn bnd d NS-EN Dnn nddn kn å bny kk-pn bnd. F kk-pn bnd bø NS-EN 148-1/2 n på nn mmn md pduknddn ku mu(.k. NS-EN ISO 14 NS-EN ISO 32). Hv d v høy mn d dm nk å kv ym, dv HR- HV-ym NS-EN NS-EN F 1. Ju 2013 må ku væ CE-mk. D d å ku m vbhnd,.k. vmnk Fbndk I hnhd NS-EN nnd kubnd m k k m v b 2.2. F nm vkænbnd bø mn v k A md 8.8-ku. Dm kubndn påknn vknd kæk, bø mn v k B. Pku NS-EN kb bø d unnå. F kkbd bnd m påknn vnd, bø d nvnd pn ku. Mn vndpåkn knukn kv d vnv nn pnnn, å v kn A / D. 14

15 Tb 2.2 Skubndk NS-EN Skækbd kubnd D kv nn pnnn Typ A: Avkænbnd Om hkn Typ B: Gdnnhnd ku md pnnn buknnd Typ C: Gdnnhnd ku md pnnn buddnndn Skkbd kubnd Dnn ypn bø kk bny bnd m påknn vnd kk. Dn Typ D: Ikk-pn ku kn mdd bny bnd m dmnn vndk. Typ E: Fpn ku ku md pnnn Umn v kubnd Skundn bø v k mn n h n kk un mun. F kkpn bnd d å h nuøp mn n h n k væ mm mun bæ kun un d, u 2.4. F å k kk dmnkp pn bnd bø d væ h n nnn mun. Fu 2.4 Kv vnd mm mun nnd kun un d. F bnd d dun mn n h n k kk un mun. F undkv v d kmmnn ndn E NS-EN d kk kv m undkv kk-pn ku nm und hu. Mn ønd d påkvd md undkv: n-nd bnd md én kud, NS-EN : u 3.3 bnd md vn v hu dm vbhndnn kn kd vd kkn v mun knk Undkv kk-pn bnd bø h hdh HV100. Mn n-nd bnd md én kud kv mnmum HV0. Hdd undkv pn bnd k bny på ønd må: 15

16 8.8-ku k undkvn p und dn dn m vd kkn m vnv mun 10.9-ku k d bny undkv und båd kuhd mu undkv NS-EN kn b p und mun, mn vd undkv NS-EN kv und kuhd bnd md v hu v hu vb bø kk væ ykk nn 80 m. F ykk b d p v pnnn -kkn kn b nødvnd. Sku båd NS-EN ISO 14 NS-EN h v n nnd. Dm mn ønk å uny m mu v kun nd, d vnk å å vkænn å nnn kun und d. Sm v b 2.3, å h ku NS-EN k nnd, dv. vkænn nm v nnn dn und dn v kun. Tnn kmndn HV-ku mdd nv. Dm dn vk kmndn vd mnn vvk dn k, kn mn k kun b k. Mn dm kmndn ø nn dn md dykkn, kn d p nn kv und dn dn m kk. Tb 2.3 Gnndn nm dn ku md nd mnd nn 125 mm hnhd NS-EN ISO 14 NS-EN m NS-EN ( kund). Skudmnn M16 M20 M24 M27 M M36 Ikk-pn ku NS-EN ISO HR-ku NS-EN HV-ku NS-EN Tb 2.4 v nmn hukn ku. F und hu hukn kn mm hu kun dm. F vn hu huknn kn mm dn ndn v hu kudmn. Hukn på v v hu ndnn k v nm und hu. Gn k hu uø m nm und hu. Mnnn kn v b nk vh. v vn hu, u kvn NS-EN ppy. D by bndn huknykkp v b du. F M12 M14 hukn på 2 mm hv huknykkpn kuuppn mnd k vkænkpn. I bø vkænkpn ku du md 15 %, NS-EN : vn3.6.1(5) Tb 2.4 Nmn hukn [mm] - (Tb 11 NS-EN ) Nmn kudm d Typ hu Nm und hu Ov und hu K vn hu ( ndn) Ln vn hu ( ndn) 1,5 d 16

17 Sp vndkv må ppy, bn nn å k kp huknykk. S kuvnd h kk, p. nn k knkkn v ykkpåkn d pkn bnd kv mø. Kvn h. NS-EN v b 2.5. F umnpåkn knukn d kvn NS-EN Tb 2.5 Mn ø hu-, nd- knvnd - (Tb 3.3 NS-EN ) Avnd u 2.4 Endvnd knnn 1 Knvnd v på knnn 2 Knvnd 3 vn hu Endvnd 4 vn hu Mn Sø vnd 1) 2) vnd 1) å kv mø 1,2d mm 1,2d mm 1,5d 0 3) 1,5d 0 3) Huvnd p 1 2,2d 0 Huvnd p 1,0 Huvnd p 1, Huvnd p 2 2,4d 0 1) 2) 3) D mn v mm D mn v mm D mn v 28 0 mm D mn v mm mn ykk v y ud åd d 0 hudm. å kk kv mø D mn v mm D mn v mm Om kk åk u å NS-EN , NS-EN Bnnn vn hu NS-EN ) Symb hu-, nd- knvnd b) End- knvnd vn hu. Avn hu bø p md bnn d 0 xd Fu 2.5 Bn ndvnd, knvnd nvnd mn hnhd NS-EN

18 Tb 2.6 n mn nb vnd mm ku næm v d. D må å hnyn mmvkøy m buk vd mnnn. Hv kknn ø vh. n pnumk mukk, bø vndn kk væ mnd nn mm. Tb 2.6 Mn nb vnd u [mm] mm ku v d. Kvn Skudmnn -må M16 28 M M24 48 M Skudmnn P hukdu, R M M M M Dmnnnd kp ku D kpm d k kn b 3.4 NS-EN F vkænbnd b kpn nn vkæn huknykk dmnnnd. I b 2.7 dmnnnd vkænkp båd kun und d kun nd d kudmnn hkn Tb 2.7 Sku dmnnnd vkænkp, F v,rd [kn]. Fhk Skun kp mh. vkænn bnh M16 M20 M24 u u n n n kvn kvn vn vn vn u kvn Dmnnnd kp huknykk nkud knnn m unnm ykk kkh k m v nnn k d b 1 u Fb,Rd (3) M2 d α b k 1 kn m hnyn vnd mm kuhu ndvnd knnn, nn (4). kn m hnyn vnd mm kuhu knvnd på v v knnn, nn (6). 18

19 u d unnm kkh kun nmn dm unnm ykk γ M2 = 1,25 ub mn ; ;1, 0 b (4) d u d ub kun kkh α d kn h. nn (5) I knnn: - ndku: - nd ku: På v v knnn: - ndku: - nd ku: 1 d (5) 3 d 0 d d p k mn 2,8 1,7 ; 2, 5 (6) 1 d0 p 2 k mn 1,4 1,7 ; 2, 5 1 d0 d d 0 hudm 1, p 1, 2, p 2 dmnn h. u 2.5 F kubnd md 8.8-ku, md dn mn nd- knvnd m md mh S355, b kk huknykk dmnnnd hv dykkn ø nn nvdn b 2.8. Tb 2.8 Sø dykk huknykk kk k b dmnnnd 8.8- ku mh S355. Skudmnn M16 M20 M24 Gdykk, [mm] Skkbd bnd k kn kkbudd ku nnmkkn. Tb 2.9 v dmnnnd kkp ku. Tb 2.9 Skun dmnnnd kkp, F,Rd [kn]. Fhk Sku M16 M20 M

20 2.6.4 Dmnnnd kp kuupp Avkænbnd k å kn uvnn v h kuuppn, dv. nå budd å nnm hu. Fu 2.6 v hvdn k budd kn u. F n ymmk kuupp md nk kk m v på u 2.6 1), dmnnnd uvnnkp dnn: V A A u n y nv,1,rd (7) M2 3 M0 F kuuppn på u 2.6.2) md knk kæk dmnnnd kp: V A A u n y nv,2,rd (8) 2 M2 3 M0 d A n n md påkn kkpnnn A nv n md påkn kæpnnn Fu 2.6 Ekmp på uvnn v kuupp. En ndp md kkpåkn ku md m kkpåkn T-ykk h. punk NS-EN T-ykk bå v n ymmk ndp n p m vnk på ndpn. Avhn v ndpn ykk kn mu budd ppå m v på u 2.7. Skkpn T-ykk vhn v kun kkp v ndpn pk mmnkp. 20 Fu 2.7 Mu buddyp kkpåkn T-ykk

21 Buddypn : 1. Fund pn v ndpn 2. Skubudd kmbn md pn v ndpn 3. Rn kubudd F buddypn 1 2 v d ppå hvmk. Dmnnnd kp ndp b 6.2 NS-EN Hv ndpn nnhd nn kkpåkn ku p d, d pn nn kv T-ykk md uk kv nd. Knupunk mmnkp bn d vd å kmbn d kvvn T-ykkn hnhd mdn punk EC Uø Fø bd påbynn vkd på bypn, kv NS-EN d k pduknund md nødvnd nmn knk kv uøn. Pduknund kn m h åknukn d v dn. D : nødvnd nmn, A.1 ku vmuh, A.2 kvn uøk kvn nønd ø påøn v vbhndn kvn k unknn vn knk kv åbd kkh Uøkn Kvn uøn v dn kvn uøkn. EXC1 v kn md mnmumkvn, mn EXC4 h d n kvn. Hv kk n p n, d EXC2. H bæym d v d kn kv n pkk uøk. Uøkn bmm m n C NS-EN V v uøk ø mh. buddknkvn m påvknnn hvdk k dynmk. Dn v uøkn bø mv md dn kvn påhkn, b NA.A1(9001) NS-EN I d hvn mn uøk EXC Knbky Rnøndn k væ bkv, hv mn v å n n pkk knbky. Anv kn mn unknkv knbkyn md unpunk vn vd n kvk, vd F NS-EN Vd å p n bm knbky h. NS-EN ISO 81-3 mnym h. NS-EN ISO , kvn nv v v k knbky. Dm knbkyn p m unknkv,.k. kvk C3 h. NS-EN ISO md høy hdbhkv, å vndøn nv v v knbkyn. 21

22 F b mu knbky bø kv væ d v m d n påknnnm hd md nd v. I bnnkmpn d b hnyn hv m bnnm hd, d nd kv Tn NS-EN dn k yp mk n m unnnd n unknn. unnnd n v kvn Eukd 3 mh. kp b unknn hnyn.k. pnn und Båd unnnd n unknn nmv. Funknn nnd k. Funknnn k 1 hvdk d mm m unnnd n, mn k 2 n n. Hv kk nn n, d unknnk Kv m bø n på nn På pn-, n-, pp- dnn bø n bmm n md kv m åknuknn. D m b. vkån pkn uø, å, uøk, nk, kv ku, c. På vkd bdnn på mnnn bø pduknund n (. punk 2.7). 22

23 3 SØYLESKJØTER I d vn bny dmnnnpnpp m b på d nknn m punk 2.4. M bn ø dn mmn nd dn k hnyn md n nk nk kk ΔN nn (2) u 2.2. Hv mmn M bn nd dn ΔN = PS1 n v øykø mm I-p Umn v PS1 PS n buv kø mm I-øy. Pn m kø, må h mm næm mm vn. Hv øyn k kø ø mnnnh, uø køn vkd. D ø vnv buvn md u nnmvn. Dmd b køn k k m øyn kn p vkå hd punk bk. PS1 kn å væ n mnnkø. Md buv ppnå n vn v m kn nk ønd bd md. k. bnnn kkn v dnn ø. Nå køn k v, må øyn hd. k. md mdd mnn. Hv mmn, m d vd by, kn vn væ dv nnmv, u 3.1. Tykkn vø nnm n køn vn pp vnu und kk. Md dv nnmv bukø b vknn byd nk. Dun du n vn, p hv nn ykk. Fu 3.1 Dv nnmv bukø bny hv mmn køn O øy å yn d un mknd kn bny u nnmvn n d. Sdn øy h må kæk, d nk md n k v n, mn unnå vn hukmådn, u 3.2. Svn k kk væ k nn mm 6 n -må. Hv køn kv mø, må mdd u md v. 23

24 Fu 3.2 Hv kækn køn må kn d væ kk md v n d v. Fun n dv nnmv buv kn ø nd dbbd. Dbbd bny vd ykk mmn kø kv mø. Dn dn v ndn m kk u, må væ å vn ykkn kn vø nnm n. Sn mkn mk kæn nm d nk n. I ø NS- EN k p un væ mnd nn 0,5 mm på mn 2/3 v un v. Lk p på mkm 1 mm Dmnnn v PS Gnnmv buv En buv kø md u nnmvn mn k k m øyn bhøv kk bn Dv nnmv buv En øykø md dv nnmv bukø h mnd mmnkp nn v øyn. And dn bnnm kk Δ N Ed bmm md m (2) vh. u 2.2. Fnvn dmnn mmn m k k, kkn N Ed - ΔN Ed mmn kæk m vk k. Mmn bn ø dn, punk 2.4. Sdn d ø pnnnn mmn pkv kæk vk nn k n v nn, kn d bk hv. Svn -må v d ø v m (9) (10). Md bn u 3.3 å M y, Ed 3M M2 z,ed N Ed N 0, 9b u h b 2 Ed (9) 24

25 M w M2 y, Ed N Ed NEd, V 2Ed 17 z, b u h 2 2, (10) d 13, w M2 Vz, Ed hv b u M h y, Ed N Ed N 2 Ed 0 d β w = kn vhn v å, b 2.1 γ M2 = 1,25 u = nmn kkh dn vk v knukndn Svn dmnn kækn V y, E d nn (11). w 17, w M2 Vy, Ed (11) d = vndn u Fu 3.3 Søykø PS1. Bn. 25

26 Dmnnnpdy PS1 En kø m h n buv md u nnmvn mn k k m øyn bhøv kk bn. Dv nnmv buv dmnn m ø: 1) Bm ΔN Ed m ø: ) Hv M Ed ø dn mmn, bmm ΔN Ed m (2) vh. u 2.2. b) Hv M Ed nd dn mmn, ΔN Ed = 0 2) Bn nvn - må md mn (9) (10). 3) Bn vn -må md m (11). 26

27 3.1.3 Bnnkmp PS1 Sv øykø mm I-p Lvknn L 1: N Ed = 200 kn M y,ed = 100 knm V y,ed = 10 kn Tvnvdn bn md dpm m hnyn nd dn k. L 2 (mnn): N Ed 0 M y,ed = M z,ed = ± 10 knm Så: S355J2 Dmnnn D bny dv nnmv buv L 1: Knkkn m k k kn. ΔN = 0 (nd dn k d hnyn mmn M y ) Fm (9) : M2 0,9b u M h y,e N 2 Ed 1,25 0, ,9 mm Bn vn md m (11). An w = 3 mm. Nødvnd kv vnd b: 1,7 β γ w w M2 u V y, Ed 1,7 0,9 1, ,5 mm Svn kv nd k mdd kk væ k nn mm 6 n -må, dv. mm. L 2: Kn bnnn vd mnn. An mmn båd k vk nn vk md. 27

28 Fm (9) : M2 0,9b u M h y,ed 3 M b z,ed 1,25 0, ,5 mm V: Dv nnmv buv Fn: = 3 mm S: = 3 mm, = mm 28

UTFORMING OG DIMENSJONERING...

UTFORMING OG DIMENSJONERING... F d N ks å bundd håndbk nb å v y v d m mh nd p k n vknu punk b nd å k n uk n. Hå ndb k nb å v ø ndd : 7 Pub k n183søy ø Pub k n184søy k ø Pub k n185b k øy b nd Pub k n186r mm h ø n øy pp Pub k n187b k

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S u uk ø! F b u Hv ø? D kk hj hu! I 1 ju 2019 p øku N k h y uk ø, p pk k Av M- Syy (AMS) Sø øbuk p b, j buk Ehub v kp D k k h v v b u ku Ij jø j v pp v D ø v ø p v 100 Hv ø? S ø v b y buk, u b ykkh, p

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag!

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag! Tb j m f H b m my S fm! p m h Kjø 4, / & (74,75/k) ønre md Fk k E jc Bkk h, f fkk (k 79,/k) 1,5 (,7/) Sp 25-40% Ny bø h!.p 39,49,/pk Gpø 480-, pø/, G (49,83-2,/k) V fbh m ykkf pj. Tb j 22.2-24.2. 2% 18-42%

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Hverdagen. ord.pris 33,9036,90/pose. Ferskpresset appelsinjuice ca 690g, 56% grovt (36,23/kg) 250g, stort utvalg (99,60/kg) ord.

Hverdagen. ord.pris 33,9036,90/pose. Ferskpresset appelsinjuice ca 690g, 56% grovt (36,23/kg) 250g, stort utvalg (99,60/kg) ord. Tbn j f n n Hn b ny 39! f n S! h ø Ny b p k Ny kyn f kp 32% 2-32% 25 29 p k.p 33,3,/p p f + pn Nk bø E kff Fkp ppnjc c, 5% (3,23/k) 250, (,0/k) 1, C/Jcb U 2-32% 17.p,502,50/pk Mk 1 k, Skkbø/Knbø/ Hbø,

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål Tbu j m f Hv b m my 32% 29.p 44,50/pk Kjø v f 4, u/ v (74,75/k) Ny bø! hv 34-37% 25 p k Apbø Sp, p k uv f fk 25% 33-% 32%.p 89,/pk Gv fkbu 5, Lf (119,80/k) V fbh m vu ykkf pju. Tbu j 8.2-10.2. p k Bmk

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns budsvs f Hvodn b mn budsvsn? Fo å b budsvsn så kkk du nn v hjønn, du kn kkk på pn nd på mnynjn. S næm på podukn? Du kn zoom nn på podukn vd å kkk på poduk md musn, fo å zoom bk kkk du n gng. Du kn

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj133 RENDALEN KOMMUNE Fu Åp SAMFUNNSFAG f 9 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Ev u 1 ( Å b u Gjø f h v fbu på I pub v ARBEIDSMETODER F jå v y ff Db uv F Ivu b Guppb VURDERINGSFOR MER G v åppå å v G v u

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN 4 K O 4 & * V HO *B, O C O, >> UKK O 7 V O BU! OW K 9 H H O >> O HOW HK /O) (V H 4 0 K O U B HJ BK V 45, 49, KJBO + K U COOU O BO BOY O V BCO OOW OÆ V C O O CHBU OY HUQV YK VC 695, KÆ J H V BY V V YK K

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy Høs S S hva Vå jg Vin si 2017/18 Sinbanhagn på Nøøy D fla sl i al s g, i æ g ban g ild d, g al i livs na s ha vks il bans fid gj. Tving ikk, Byd ikk, Skjnk d f å spil sg i. Lkn vig s døn. Læ d å lk sg

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Møteinnkalling. Etter ordinært møte blir det avholdt et kort møte i Styringsgruppen for næringsplanen.

Møteinnkalling. Etter ordinært møte blir det avholdt et kort møte i Styringsgruppen for næringsplanen. ØVRE EIKER KOMMUNE Mø U F 3 Næ ø Mø K F V D.03.204 T 00 P K 55 K 545 K 5 K 00 A Rå Bø S O B K F O Oæ ø E æ ø ø Sy æ. E ø ø. V ø æ. Oø.... /4.... 2/4. ORDFØREREN I ØVRE EIKER. 204 A S F. M Rø S S T L PS

Detaljer

Utstillere: AnnaLåven Anna Marie F. Malkenæs Sandane Tlf: 91518329 an-malke@broadpark.no. Bransje: Auratransformasjon

Utstillere: AnnaLåven Anna Marie F. Malkenæs Sandane Tlf: 91518329 an-malke@broadpark.no. Bransje: Auratransformasjon U: An Fnp Fø Tf: 98823900 jufd@nn.n Bnj: Fnp Abukkn Sum Tf: 99219158 p@bukkn.n www.bukkn.n Bnj: An bukk An Fum Fø nfum@gm.cm www.nfum.nf Angmdn Hn Mn Sndn Tf: 40 20 21 20 mn@hm.n www.mk-nwy.n På Nyngn

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Forord. Publikasjonen tar kun for seg betongmaterialet, armering behandles ikke her. Publikasjonen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av:

Forord. Publikasjonen tar kun for seg betongmaterialet, armering behandles ikke her. Publikasjonen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av: Pub j onn. 37 L v bonb ong J un 2015 F o b ho dom n v D nnpub j on nf No B ong f o n ng u b d v np o j g upp mm n vf g p on u n v n vf o n ng nf g om é. I p o nm du b d ng vpub j on d g v påå nnho d m

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre G-SPORT SLÅR TIL IGJEN Md vf å æ,, fb, fiufuy g y æ ø V f å g D bnn i Fø... ø P P U K v n å j d g i g d - d v n j å gn, Ai, B, i h jø i N, b U, d T, Bu, Adid, Ni i K, Pu Vi h gj n ng, c F h Din, Th N dbi

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10 2009 - 2 - Ih Ig...5 1. Smmg...7 2. Rgkpy...10 2.1. Fmå g gug... 10 2.2. Ikmmg g kvk... 11 2.3. Løugfvk... 13 2.4. Bu fu (fø vkvg)... 14 2.5. R g vg... 14 2.6. N fu... 15 2.6.0. Hgm...16 2.7. Ivg g fgbhv...

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Velkommen. Velkommen. Undervisningsplan. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Gruppelærer: Lærebok: Obliger: Andre, nærliggende kurs: Hvem

Velkommen. Velkommen. Undervisningsplan. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Gruppelærer: Lærebok: Obliger: Andre, nærliggende kurs: Hvem Vkommn Vkommn Fos: Guppæ: Dino Kbg, Sin Kogd, P Kisinsn Hvm dino@ifi.uio.no sink@ifi.uio.no pk@ifi.uio.no pos@sudn.mn.uio.no Læbok: Agoims: Squni, P, nd Disibud, Knn A. Bmn nd Jom L. Pu. Ti sgs i bokndn.

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD IT 31/93 Dljk 0411.1 INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD Faøy: M/S "Vvikig", H-1-AV Tid$m: 4 ail - 1 mai 1993 Pll:J H Nil, J Røig, B V Svd (il 17.4) g K Søm (fa 17.4) Fmål: Mkig g bilgik

Detaljer

INNHOLD. Foto forside: Montørformann Ola Øybrekken var brukt som gjennomgangsfigur for selskapets 100 års jubileum.

INNHOLD. Foto forside: Montørformann Ola Øybrekken var brukt som gjennomgangsfigur for selskapets 100 års jubileum. Åpp 2016 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI 2016 2 INNHOLD Oj ø 3 A ø 4 K p 7 Å 2016 8 Kp 2016 14 N p 2016 17 Rj 2016 35 Gu E N AS 38 Gu E Puj AS 39 Gu E Fy AS 40 I AS / Gu E AS 41 F : Ny E6 h p jé, h ø h

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

det er det ytre som teller

det er det ytre som teller K HØ K 5 C c y,, 95 9, 54 YK CM, CM 9, 54 ii d ny vi idni YK YK CM, K CM Y 95, i i K S R R H U R H ØG SK H R U 29 G,5 å6 %, 5 G i 35 SU H, 5 S RK, 3 iid i fn: fs+4 2 H ø : +4-336 G 4 d 233M6 d b : 329R6

Detaljer

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden.

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden. Infmjnbld f ifln E i Fk E i Fk N. 2 / 2015 Ny n å «ølb». L iidn. E i Fk N. 2-2015 E i Fk Pbk 34 3001 Dmmn Tlf: 90 82 08 45 Fx: 32 81 36 35 E-: ifk@nl.n.ifk.n O.n: 971 307 498 Bnki: 2200 66 54731 Sifln

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Leif Agaard Ole Christian Moen. Re: Formannsliste OSS

Leif Agaard Ole Christian Moen. Re: Formannsliste OSS ef d Oe Chn Men Re mnne OSS Sm de fem de ede ene mk. "" "B" mne f fmenn ene 1891, 190 197. Medemnb beke m eedende, d de kn eee e enen de ep. me ee kendee u. en ke deuen mme. (bunde h knke nen bede?) 188

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Prester fra MHS har et bredere, globalt perspektiv. Misjonsmarka 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET

Prester fra MHS har et bredere, globalt perspektiv. Misjonsmarka 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET P f MHS h bd, b ppkv Mjmk 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET MISJONSMARKA LEDER MISJONSMARKA INNHOLD LEDER BAKOVER OG FREMOVER Mjk v d væ ud uvk, påvk v f økmk kjku hfk, k db kuu km. D m 2012 yd k, mjk

Detaljer

Faun rapport 008-2010

Faun rapport 008-2010 Fun ppo 8-21 Adsisin o bsndsvudin fo på Rini j 29 Oppdsiv: -Rini ommun Fof: Ls Ei Gnsi 1 Food D bs mi j dispon i fovnin f Rini. Omåd oså d j jnn bs md hnsyn i uviin i bsndn. Dfo h j hv å fosø å væ føs

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

KRETSKONKURRANSE I TROPPSGYMNASTIKK ARRANGØR: LAKSEVÅG T OG IL STED: LAKSEVÅGHALLEN

KRETSKONKURRANSE I TROPPSGYMNASTIKK ARRANGØR: LAKSEVÅG T OG IL STED: LAKSEVÅGHALLEN KRESKONKURRANSE I ROPPSGYMNASIKK ARRANGØR: LAKSEVÅG OG IL SED: LAKSEVÅGHALLEN V kk fo. o 100 o fo 9. V o y væ øy ovho o o jø k o fø kok. Gy o oho v h. I fø k; I hho fo kkok, j f o j 2014, h kk v, hvo o

Detaljer

Balansert MålstyringM Fra visjon til virkelighet. En metode for å klargjøre visjon og strategi, drive endring og gjennomføre strategien

Balansert MålstyringM Fra visjon til virkelighet. En metode for å klargjøre visjon og strategi, drive endring og gjennomføre strategien B MåyM F vj vkh E md f å kjø vj, dv d jmfø 28 fbu, 2003 J H Jh +46 708 49 29 24 jjh@bc.cm 2003 Bcd Sccd Cbv www.bc.cm B måy F vj jmfø B Måy (BM) mmvk k hvk d - yp b m j BM mmvk m hjp å b d k, høyfyd vj

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

Velkommen INF 3/4130. Velkommen. Algoritmer: Design og effektivitet. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Lærebok: Gruppelærer: Obliger:

Velkommen INF 3/4130. Velkommen. Algoritmer: Design og effektivitet. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Lærebok: Gruppelærer: Obliger: Vlkommn Fols: INF 3/43 Dino Kbg, dino@ifi.uio.no Sin Kogdl, sink@ifi.uio.no P Kisinsn pk@ifi.uio.no Algoim: Dsign og ffkivi Læbok: Algoims: Squnil, Plll, nd Disibud, Knn A. Bmn nd Jom L. Pul. Til slgs

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng Trần Thành Minh Phan Lưu iên - Trần Quang Nghĩa H ÌNH H Ọ 10 h ư ơng. Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng http://www.sasangsng.cm.vn/ Save Yur Time and Mney Sharpen Yur Self-Study Skill Suit Yur Pace hương. Tích

Detaljer

Havet, døden og kjærligheten

Havet, døden og kjærligheten T m b V A Jk b A V B pp P C B p K C Hck C Jkh u C k E u L E J. A k F uk G G Wæ u G vk Ø H F H S p H H.Wæ Sb H h c I Z -N S Iv v f u b k. 9 5. N T J Th u J Kb K L u K Schu h p K S v L-O å.w L E Yum M v

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l" e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st S f c vå R= vå Uø fi S Do f Bhy c f Ò o fø y,, H=, o,, o o å fø v y ø R o 6, R R, V H=,, v R o 6, å o v R B B v Vå B o hu o o v u jo u Vå B o hu o o v u / jo u o f o, f v u B v M u o ov uo S å, 6 K, o@ovo

Detaljer

Utfylingsplanalternativ2:Etableringavytresjetè

Utfylingsplanalternativ2:Etableringavytresjetè T T: PXSuAS v/ WmKm Kp: D: 2017-03-07 Rv/Rvd: 0/ Dum: 20160750-04-TN Pj: UfygGhubu Pjd: ØjNd Ubdv: ØjNd Kv: YuhKm Ufygp Ihd Idg 2 Gufhd 2 Sb 3 Fgufygp 3 Av1:Eufyg 3 Av2:Ebgvyjè 3 Av3:Tvufygfd 4 Rf 4 Tgg

Detaljer

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune Evtagunnag Vda kommun.. Jon Maiu Vaag Ivn Tain Innhd Samkommun Poitik vdtak ommuntymøtt Novmb VEDTA: Vuku oppvktnt utbygg fo to paa ( v) på ungdomtinnt innnfo n kotnadamm på mi. kon Vdaøa ungdomko nov

Detaljer

påsken er bedre med meny

påsken er bedre med meny på bd md my Tipp Tumf på od! Lmmå md møbd o o, dypfy Rø vim/ ommo f fvdi MENY Kudvi u 13 M 23. m - od 25. m 2015 Goumpø Jcob Uv,å/o, o uv Evood ff 250, fi-/o-/pm, offifi (79,60/) my.o Lmmå à povc 69 D

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien.

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien. Kf j 25 y H Jbb Fjø Kf yhj F jø 20 Kf Kf Jb j Z K Lå b hj E K Oc Sø K f T Å E Ø Sø Å V Sø j y jø L H Ly S V ø S D H Sø S Lå Vc L Off b Sø Lf TEGFORKLRIG U T Kb K K j KK ETT T Høyp 45-300V T Høyp 11-22V

Detaljer

Prosjektert i henhold til EC 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1:8: Knutepunkter og forbindelser NS-EN 1993-1-8:2005+NA:2009.

Prosjektert i henhold til EC 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1:8: Knutepunkter og forbindelser NS-EN 1993-1-8:2005+NA:2009. Følgende beregninger skal utføres: Strekkapasiteten til knuteplatene EC3 Del 1-1 pkt 6.2.3 Bolteforbindr EC3 Del 1-8 pkt 3.4 kategorier av skrueforbindr Brudd i søylens flens: EC 3: del 1-8: tabell 7.13

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen Ap VPK Bpp T ss Foo o s o pps s U 25.03.2014 1 V på so s os Tpø: TA (ø), psss, os TA + GND på X4 TRL (ø ), os TRL + GND på X4 Sø: Ko sø opsso (på 400 s, ø) Ko sø ss, os so 3-s (s. s 4 o 5) Ko sø ssø Ssospp:

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering BMW i Fud am Fahn BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating 5 NO BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating Innhold 8 bd ladstjonn Ta av husdkst Ta av tilkoblingsfltdkst

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S f u u ø! F f b fu H ø? D hj hu! I 1. ju 2019 p øu N h f y u ø, p fp A M- Syy (AMS). Sø øfbu p b, fj fbu Ehub p. D h b u f fu. Ifj jø j f pp. D ø ø p 100. Hf ø? S ø b y fbu, fu f b fyh, p f bu ff. H j?

Detaljer