TEMPO. Solid vekst tross finansekrisen s 4. Fjerner flaskehalser i hele landet s 26. Kundemagasin Nummer Tempo_1-09.indd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEMPO. Solid vekst tross finansekrisen s 4. Fjerner flaskehalser i hele landet s 26. Kundemagasin Nummer 1 2009. Tempo_1-09.indd 1 10.04.09 12."

Transkript

1 TEMPO Kundemagasin Nummer Solid vekst tross finansekrisen s 4 Fjerner flaskehalser i hele landet s 26 Tempo_1-09.indd

2 Leder Skranglete tider og skranglete veier Jens Stoltenberg karakteriserte 2009 som et år preget av «økonomisk ruskevær». Slik det har utviklet seg, har de realøkonomiske effektene begynt å bli tydelige også i Norge. Som logistikkpartner opplever Tollpost Globe hver dag hvordan næringslivet utvikler seg. Siden nyttår har det svingt fra uke til uke, men i sum ser vi en klar trend i retning av volumnedgang for eksisterende kunder. I lavkonjunkturer er det viktig å fokusere på god kostnadsstyring og å prioritere de riktige arbeidsoppgavene. Vi er derfor nødt til å følge denne utviklingen nøye, og hele tiden justere kapasitet og planlegging i forhold til løpende prognoser. Det kinesiske tegnet for krise betyr både fare og mulighet. Jeg mener dette kan være betegnende for hvordan vi skal utvikle oss i tiden fremover. Vi må ta faresignalene og værvarslene alvorlig og håndtere dem, samtidig som vi må utnytte de mulighetene som oppstår og sikre en sunn, fremtidig utvikling av selskapet. Skranglete veier, har vært gjennomgangsmelodien fra Aftenposten for vårens dekning av transportsektoren. Samferdselsminister Liv-Signe Navarsete har nylig lagt frem Nasjonal transportplan for perioden Det er gledelig å se at hun har fått til en oppjustering av infrastruktur en vår, både på vei og bane. Transportplanen innebærer en økning på 100 mrd kr. De viktigste prioriteringene er bl.a. jernbane i Oslos pendlerområde (Lillehammer, Tønsberg, Fredrikstad), og utvikling av stamveinettet, E 6, E 18, E 39. Det er også foreslått 1 mrd kr til ferdigstilling av Alnabruterminalen og bygging av 45 nye krysningsspor. Vi har således fått gjennomslag for bransjens viktigste saker de siste årene og her er det mange som fortjener en takk. Jeg registrer også at finanskrise muliggjør en forsert utbygging av infrastrukturen, gjennom såkalte motkonjunkturtiltak for å holde sysselsettingen oppe i anleggsbransjen. I dette nummeret tar vi deg med til John O. Borge og NorEngros. Begge selskapene har likhetstrekk, med en familiefar som har satset som gründer, og henholdsvis sønn og datter har overtatt bedriftene og utviklet dem videre. Videre gir vi smakebiter fra hva som rører seg både i Tollpost og transportbransjen. God lesning! 2 Robin Olsen Adm.direktør Tempo_1-09.indd

3 Trykksak Innhold Skranglete tider og skranglete veier s 2 Sportsbransjen i Norge: Solid vekst tross finanskrisen! s 4 Borge Har tapetsert Norge i 50 år! s 6 Neste destinasjon Norge s 10 K.J. Brusdal AS i Bergen side 20 Alfaset i rute s 15 Arealskvis på Alnabru s 18 En av 12 NorEngros bedrifter: K. J. Brusdal AS i Bergen s 20 Nordisk postfusjon positivt for Tollpost Globe s 22 Fjerner flaskehalser i hele landet side 26 Nye EU-regler Må varsle om eksport/import s 23 Tempo Utkommer fire ganger per år. Utgiver: Tollpost Globe AS Ansvarlig redaktør: Ole A. Hagen Redaktør: Trine Sand Grafisk produksjon: Pluss Design, Lene Hannevig Trykk: Zoom Grafisk AS Opplag: 3200 Bidragsytere i dette nr: Tekst: Ole A. Hagen, Odd Ustad, Kay Espung, LTL. Foto: Ole A. Hagen, John O. Borge, Scanpix, Odd Ustad, Miljøverndepartementet, Per Dagfinn Volden, Samferdselsdepartementet, Trine Sand. MILJ MERKET Prøveordningen med modulvogntog 25,25 meter s 24 NTP vil gi mer gods på tog s 25 Fjerner flaskehalser i hele landet s 26 Den 35. Røros-konferansen med smartere løsninger i fokus s 28 Nytt om navn s 30 3 Tempo_1-09.indd

4 Sportsbransjen i Norge: Solid vekst tross finanskrisen! Dette er en tittel som er hentet fra nettstedet og som opp lyser at bransjen opplevde en vekst på nesten 750 millioner kroner i salget av sportsutstyr i Aldri før har norske forbrukere lagt igjen mer penger i ski, sykler og sportsklær. Med 7 % vekst i fjor passerte norsk sportsbransje 9,7 milliarder kroner i omsetning! 4 Tempo_1-09.indd

5 Og da blir spørsmålet til administrerende direktør i interesseorganisasjonen Sportsbransjen AS, Trond E. Hansen: Har denne formidable utviklingen også fortsatt inn i «kriseåret» 2009? Det er litt tidlig å si ennå, men det kommer i alle fall voldsomt gode tilbakemeldinger fra bransjen, og flere kjeder viser til organisk vekst av dimensjoner så langt i år! Du store verden, sier vi, mens Trond E. Hansen forklarer den positive utviklingen med snø og god gammeldags vinter over det meste av landet, og spesielt det faktum at snøen over lang tid har lavet ned over det sentrale Østlandet. 50 % av markedet for sportsutstyr er på Østlandet, og følgelig gir snø og vinterføre nettopp her betydelige utslag på salgsstatistikken. Det interessante er imidlertid at det ikke bare er salget av ski, kjelker og akebrett som øker når snøen kommer, men alt salg av vintersportsutstyr øker. Ikke minst sportsklær, og ifølge Hansen er tettheten av moderne hightec-jakker større i Bogstadveien en lørdag formiddag enn noe annet sted i verden! Og ikke nok med det. Det er bare Russland som selger mer langrennsski enn lille Norge. I det hele tatt så er det overhodet ikke noe annet land i verden som selger så mye sportsutstyr per capita som Norge. Hansen underbygger rekorden med ytterligere to eksempler. Det selges nye sykler i Norge hvert år, og i fjor økte importen av sportssko med over 10 % i forhold til året før! Når vi forsiktig antyder overfor Trond E. Hansen at dette er andre og langt lifligere toner enn det vi fanger opp fra mange andre bransjer for tiden, er ikke han like overrasket, ettersom sportsbransjen har tradisjon for å gå godt i trange tider. Det ligger sikkert mye psykologi i dette, men når alt annet ser mørkt ut, så virker det som nordmenn og nordkvinner flest ønsker å komme seg ut og i aktivitet i stedet for å sitte inne og sture. Og skal de ut, så må de selvsagt ha tidsriktig utstyr, sier Trond E. Hansen og ler hele veien til banken, forhåpentligvis på vegne av hele bransjen. 5 Tempo_1-09.indd

6 Kundeprofil Borge Har tapetsert Norge i 50 år! Trond Borge i aksjon For en som for lengst har passert den såkalte middagshøyden i livet, må det innrømmes at det slett ikke er alle femtiåringer forunt å være fargerike, tiltalende, like attraktiv blant ung og gammel som hos høy og lav, og alltid på moten! Og ikke nok med det. Både markedsandel og omsetning har vært kraftig økende fram mot den nylig markerte femtiårsdagen. Det var nemlig i fjor John O. Borge AS feiret stort jubileum med å være Norges største og toneangivende leverandør av tapeter og interiørtekstiler. I jubileumsåret kunne firmaet notere seg for en omsetning på bortimot 90 millioner kroner og et behagelig overskudd. 6 Så attraktiv er denne femtiåringen, med forretningsadresse Skui i Bærum, at mer enn halvparten av all tapet som ble solgt i Norge i fjor, kom herfra. I det kombinerte administrasjons- og lagerbygget på Rin- Tempo_1-09.indd

7 geriksveien i Bærum er det ikke bare tapeter og gardiner som frisker opp et snøtungt og vinterstemt sinn. Her ligger åpenbart vitaliteten til den spreke femtiåringen ikke bare i veggene, men i høy grad også i kropp og sjel hos de 25 ansatte i firmaet, som snart nærmer seg 100 millioner kroner i omsetning. De har hele landet som marked med åtte selgere strategisk plassert rundt omkring, men naturlig nok med størst salg i de mest folkerike områdene på Østlandet og Sør-Vestlandet. At bedriften også setter pris på sine ansatte og deres innsats, er et cruise i Middelhavet for alle ansatte i anledning fjorårets store jubileum et godt bevis for! Firmaet Borge, eller John O. Borge AS som det formelt heter, ble stiftet av John Borge hjemme i Torsgate 3 b på Frogner i Oslo i Med kontor i spisestuen var produktspekteret de første årene panner og filtprodukter. Virksomheten vokste og flyttet snart til Tordenskioldsgate og deretter til Karl Johans gate. Dette var i en tid 7 Tempo_1-09.indd

8 Det er en stor utfordring å treffe riktig trend i tapetmarkedet. 8 fortsatt preget av oppbygging og utvikling etter andre verdenskrig, og produktspekteret ble gradvis utvidet til også å omfatte dekorasjonsmateriell for butikkvinduer. Det var likevel først i 1967, etter at bedriften hadde flyttet til Skippergaten, at tapet ble tatt inn i produktporteføljen. I 1980 overlot John Borge ledelsen av bedriften til sin sønn Trond Borge. Samtidig flyttet virksomheten ut fra Oslo sentrum til Skui i Bærum, hvor de har vært siden. Fra 2005 har John O. Borge AS vært eid av svenske Eco-Boråstapeter AB etter i ti år før det å ha vært eid av britiske Walker Greenbank. Samtidig med at svenskene overtok eierskapet, fusjonerte bedriften også med Norvegg. Og at dagens eierskap er svensk, er kanskje ikke så rart når vi vet at Sverige er det landet i verden med størst omsetning av tapet pr. innbygger! Med sin sterke posisjon i markedet og en leveringsgrad til sine forhandlere på over 90 % i fjor har bedriften litt å forsvare når både marked og konkurranse spisser seg til. Logistikksjef John Kåre Schjelderupsen bekrefter at det er utfordrende å være størst. Å beholde markedsandeler i dagens negative trend er krevende. I tillegg har markedet blitt tøffere gjennom ekstreme kjededannelser de siste årene. 95 % av våre kunder er nå kjedetilknyttet. Borge er i dag inne hos alle kjedene med unntak av COOP. En annen utfordring, ifølge Schjelderupsen, er det at forhandlerne i stadig økende grad kutter ut eget lagerhold, og at de følgelig stiller ytterligere strenge krav til logistikkløsninger og leveringsdyktighet. En klar konsekvens av dette er flere, men mindre forsendelser. Borge har samarbeidet med Tollpost Globe i nærmere 25 år, og i fjor ble det sendt ut sendinger fordelt på kolli. Schjelderupsen er krystallklar på at et smertefritt samarbeid med en transport- og logistikkpartner er et konkurransefortrinn i seg selv. Tempo_1-09.indd

9 Vi oppfatter Tollpost Globe som en profesjonell aktør som tilfredsstiller våre strenge krav til transport og leveranse. I så måte deler vi gjerne bransjens høyeste leveringsgrad på 93,5 % med Tollpost Globe, sier Schjelderupsen. Han berømmer også kundeforumet Futurum, som har gitt bedriften mange gode impulser og kontakter. Borge og Tollpost Globe opererer med årsavtaler, men med langsiktig perspektiv. Andre konkurransefortrinn er en egen fagskole rettet mot forhandlerne, Borge-skolen, og ikke minst utstillingskonseptet Borge Shop-in-Shop, som er et innredningskonsept for tapeter og gardiner til bruk ute hos forhandlerne. Med tilgangen til dette konseptet binder også forhandlerne seg til Borge for en lengre tidsperiode. Dessuten har bedriftens egen forhandlerrettede nettbutikk uomtvistelig også vært en suksess. 20 % av alle ordrene og omsetningen kom i fjor over nettet. Etter et formiddagsbesøk hos Borge på Skui i Bærum sitter vi tilbake med en sterk følelse av at dette er en bedrift som ikke bare omgir seg med fine produkter og fine ord, men som også gir de fine ordene innhold og mening. Eksempelvis Borges kjerneverdier: Respekt og redelighet Integritet Langsiktig og målbevisst Profesjonell, men ikke prektig Som en praktisk konsekvens av disse verdiene forekommer ikke diskriminering i vår organisasjon, og vi har mange ulike kulturer og nasjoner representert, sier John Kåre Schjelderupsen, som avslutningsvis også stolt viser til at Borge har et eget utviklingsprosjekt i Ghana med faste årlige pengeoverføringer. Lokalene utenfor Sandvika 9 Tempo_1-09.indd

10 Vellykket e handel; CyberPhoto i Umeå har lenge planlagt en nordisk ekspansjon, men først nå har de funnet en god nordisk logistikkløsning. Etter Finland har nå CyberPhoto sett på sin nabo i vest, Norge. Neste destinasjon NORGE 10 Tempo_1-09.indd

11 Det første som slår oss når vi som besøkende ankommer CyberPhoto sin gule bygning i Ersboda, er alle diplomene. Selskapet har vært utpekt som «Årets e-forhandler» fire år på rad, vinner av «Pricerunner», en pris for beste «Gazelle-bedrift», vinner av «Dagens Industri» tre år på rad, og en pris fra Umeå kommune. Dette samtidig som administrerende direktør Thomas Lövgren ble utnevnt til «Årets entreprenør» i Norrland av Ernst & Young og «Årets bedriftsleder» av daværende Föreningssparbanken. Man kan lett bli ledet til å tro at Thomas Lövgren er en mann som bare jager etter nye trofeer og mer omsetning. Det er ikke sant. Vi har vokst raskt, men vi kunne ha vokst enda raskere hvis vi hadde jobbet overtid hver dag, og brakt inn ny venture-kapital. Vi valgte en annen vei. Her går vi hjem fra jobben klokken fem, og vi har vokst sakte men sikkert frem mot det vi er i dag. Dette betyr at utviklingen har tatt litt lenger tid, men vi har fremdeles familien bestående, sier han når vi møtes på kontoret hans hos CyberPhoto, som er en av de største leverandører av fotografisk utstyr i Norden. De har økt sine inntekter fra to millioner til nærmere 200 millioner kroner på drøyt ti år. Men omsetningen har aldri vært et mål for oss. Det er en konsekvens av alt annet, sier Thomas Lövgren. Så tidlig som i 1995 begynte CyberPhoto salg via Internett og har siden da vært involvert i e-handel. Allerede for ti år siden begynte Thomas Lövgren å snuse på det finske markedet, men den raske veksten i Sverige gjorde at det tok en stund før de hadde tid og anledning til å investere i Finland. Det var ganske frustrerende, fordi vi så det finske markedet som et åpent mål år etter år, men rakk dess- «Her går vi hjem fra jobben klokken fem, og vi har vokst sakte men sikkert frem mot det vi er i dag.» Kilde: Uppdrag Logistik nr Tempo_1-09.indd

12 «Vi leverer nå direkte fra vårt lager til sluttkunden i Finland og unngår således den vanskelige håndteringen» 12 verre ikke mer enn å ta vare på den raske utviklingen vi hadde i Sverige, sier han. Ett av problemene var håndteringen av pakker til utlandet, det var både dyrt og vanskelig. Først i 2005 gjorde CyberPhoto et fremstøt og åpnet en virksomhet i Finland, med finsk direktør, finsk lager og finske medarbeidere. Som en minikopi av CyberPhoto i Umeå. Salget ble godkjent selv om en hadde vansker med å etablere navnet i Finland. Logistikken var problematisk og føltes svært omstendelig i forhold til det vi var vant med fra Sverige. Vi opplevde at det var vanskelig å sende paller av varer fra hovedlageret i Sverige og videre til Finland. Først måtte vi kjøpe varene, legge dem opp på varehyllene i Umeå, for så å ta dem ned igjen og pakke dem i esker, laste dem på en pall og sende dem til Finland. Det samme skjedde når varen kom til Finland for deretter å sende dem ut til kunden. Dette ble det veldig mye arbeid av, sier Thomas Lövgren. Svenske Postens kundeansvarlige Siw Lundin har fulgt CyberPhoto siden Hun tok initiativet til at CyberPhoto skulle bli en av to pilot-selskaper for Svenske Postens nysatsning MyPacknät i Finland. Tempo_1-09.indd

13 Fra 5. september i år kommer alle leveransene fra lageret i Umeå. I Finland finnes nå bare et salgskontor med tre personer, som blant annet har ansvar for å oversette selskapets hjemmeside til finsk. Det er en virkelig god løsning for oss. Vi leverer nå direkte fra vårt lager til sluttkunden i Finland og unngår således den vanskelige håndteringen, som både var tidkrevende og kostbar. Nå er det bare strake veien fra oss til kunden, og dette er logistisk helt perfekt for oss, sier Thomas Lövgren. Mellom 40 og 60 pakker går hver dag fra CyberPhoto til Finland. I Sør-Finland er pakkene fremme etter to dager. I nord vil det ta ytterligere en dag før selskapets kunder kan hente sine bestilte varer. Kundene kan hente pakkene i en av de 1200 utleveringsstedene som er med i nettverket MyPack, som består av reise- og frakt-serviceselskapet Matkahuolto og detaljhandelskjeden Tradeka. I rapporten Nordisk Logistikbarometer 2008 har Svenske Posten Logistik intervjuet 1800 nordiske bedrifter. Den viser at hver fjerde norske bedrift og hvert femte svenske og danske selskap planlegger å investere i de nordiske nabolandene. CyberPhoto er derfor langt fra den eneste bedriften som ønsker å satse utenfor sitt eget hjemland. Selskapet har tidligere gjort et forsøk på å selge sine produkter i Norge, men ga opp på grunn av vanskelighetene med å kunne holde leveringstiden til kundene. I praksis kunne en pakke som normalt ville ta fire dager på å komme frem til kunden, ta fjorten dager fordi den ble sittende fast i tollen. Og ingen kunne svare på hva som hadde skjedd. Det var en katastrofe for oss, sukker Thomas Lövgren. I år håper CyberPhoto å gjøre et nytt forsøk i Norge. De bruker svenske Postens Logistik sin transportør i Norge Tollpost Globe, som nå bygger opp MyPack Fem nordiske utfordringer for CyberPhoto 1. For å etablere seg i Finland. Våre naboer i øst er et av landene i verden hvor man er mest på nett, men e-handel er fortsatt under utvikling. Når kundene er klare for e-handel, vil CyberPhoto allerede være etablert i det finske markedet. 2. Å finne en god logistikkløsning i Norge. Ettersom Norge er utenfor EU, har vi ikke mange forsendelser til Norge. Her har vi erfart at en ofte blir forsinket på grunn av tollbehandlingen, men med MyPack Norge vil alt gå greit. 3. Danmark som satsningsområde. Nå som den svenske og danske Posten har fusjonert, ser CyberPhoto frem til å etablere seg i det danske markedet. 4. Å sette kunden først. Bakgrunnen for CyberPhotos suksess har vært å sette kunden først og tilby gode tjenester. Selskapets administrerende direktør Thomas Lövgren mener at en bedrift viser sitt sanne ansikt når kunden rammes av problemer. Serviceinnstillingen skal være den beste uansett fra hvilket land kunden har bestilt varene fra. 5. Orden og oversikt. CyberPhotos lagerlogistikk er preget av orden og oversikt, og det blir bare viktigere ettersom kundene blir flere og mer spredd. Hos CyberPhoto finnes tusenvis av produkter. Ingen varer skal ligge i hyllene i mer enn tre uker. Omsetningen på lageret er fjorten dager. 13 Tempo_1-09.indd

14 CyberPhotos lokaler ligger tre kilometer nord for Umeå. Derifra planlegger Thomas Lövgren selskapets nordiske ekspansjon. 14 Norge. Ved årsskiftet regner en med å ha 900 utleveringssteder i Norge. CyberPhotos sin driftsansvarlige Patrik Andersson konstaterer at det er leveringssikkerheten og leveringshurtigheten som er avgjørende faktorer for om en skal lykkes i Norden. Kundene som handler over Internett i dag, krever at varen skal sendes nesten umiddelbart etter en har trykket på kjøp-knappen på datamaskinen. Om kunden må vente en uke, kunne de like gjerne handlet på elektronikkbutikken på hjørnet. Thomas Lövgren er allerede mer enn klar for å starte business i sitt neste naboland. Svenske Posten har funnet overraskende gode løsninger. På grunn av fusjonen med den danske Posten kan vi snart nå hele Norden på en rask og billig måte. Det gir oss mulighet til å ekspandere i et område vi er interessert i. Tempo_1-09.indd

15 Alfaset i rute Tollpost Globe har i løpet av en toårsperiode investert flere hundre millioner på terminaler rundt om i landet. Dette er en satsing som vi på sikt håper å få tilbake gjennom en lønnsom terminalstruktur. Terminalen her på Alfaset vil være operativ til åpningen den 10. august i år, sier Ronny Grøtvedt, eiendomssjef i Tollpost Globe. I alt åtte nye terminalprosjekter har vært på blokken til eiendomssjefen i Tollpost. Nå begynner vi å se enden på de fleste utvidelsene vi har holdt på med de siste årene. De to største er utbyggingen av en 3100 kvadratmeter stor terminal på Ganddal, som ble åpnet med brask og bram i fjor, og nå utvidelsen med nye 4000 kvadratmeter her på Alfaset, understreker en engasjert eiendomssjef Ronny Grøtvedt. Etter flere år med press på myndighetene for å få utvide terminalen på Alfaset, fikk Tollpost Globe dispensasjon til å oppføre en utvidelse av terminalen med ca m2. Utvidelsen er tenkt som en ren lokalgodsterminal og skal utstyres med eget sorteringsanlegg. I tillegg til å sortere ordinært stykkgods til lokaldistribusjon skal anlegget også kunne håndtere en-kollosendinger for varebil-distribusjon, samt sortering av privatsendinger direkte til bur. 15 Tempo_1-09.indd

16 Utbyggingen på Alfaset har god fremdrift. 16 Alfaset er, som de fleste kjenner til, hovedterminalen for Tollpost med gjennomsnittsflyt på kolli per dag. Vi antar å få en vekst av kolli i forbindelse med sammenslåingen av Svenske Posten og Danske posten, og dette vil generere nye kunder hit til Norge. Med utvidelsene vil den nye terminalen kunne ha en kapasitet på sortering av pakker i timen, sier Grøtvedt. Planen er å ha Alfaset klar den 10. august i år. Men det er fremdeles mye arbeid som gjenstår. Nå er bygget tett og leverandørene står på rad og rekke i en nøye lagt logistikkplan. Vi skal nå legge epoxybelegg på golvene, deretter kommer monteringen av et helt nytt sorteringsanlegg, levert av FKI Logistex. Monteringen skal være ferdig innen 1. juni, mens testing og innkjøringsfasen vil avsluttes innen den 7. august, forteller Grøtvedt, som har mange jern i ilden om dagen. Mange prosjekt i mål De siste årene har vært preget av mangel på arbeidskraft i forbindelse med oppstart av nye utbyggingsprosjekt. Dette ser ut til å ha snudd, noe som er positivt for oss. I dag får vi stadig tilbud fra entreprenører som ønsker å gjøre en jobb for oss, sier Grøtvedt. Tempo_1-09.indd

17 Tilbud på arbeidskraft er absolutt positivt når man skal utvide bygningsmassen. Utvidelse og nybygg er noe vi alltid vil ha fokus på i Tollpost. I dag har vi gjennomført byggingen på Ganddal, som nå har vært i drift et halvt år og er kommet godt i gang. På Alfaset er vi i rute og skal ha alt klart til åpningen i august. Her vil vi få en topp moderne terminal med muligheter til utvidelse med kontorfløy om behovet skulle melde seg. I Harstad er vi i ferd med å reforhandle en leie- og driftsavtale med Harstad Havn, Stangnesterminalen. Her er det planlagt et tilbygg på 552 kvadratmeter på samme eiendom. I Trondheim er vi også i dialog med kommunen for å få en løsning, slik at vi tilpasser oss både ny veg- og havneinfrastruktur. Her må vi nok gi og ta for å komme til en god løsning rundt Dora. På Åndalsnes er kontorbygget klart, og de ansatte har allerede flyttet inn i den nye etasjen. Likeledes har vi også på Gol fått en utvidelse både på terminal og kontorfløy. På vår avdeling på Mjøs har vi utvidet terminalen og fått en større portkapasitet. På Mjøs har vi isolert lokalene slik at innetemperaturen nå er riktig så god. Dette har de ansatte der satt stor pris på, avslutter en travel eiendomssjef, som ikke vil få mange hvileskjær mellom nye og spennende byggeprosjekter. Produktivitetsforbedring Fra år 2001 har sorteringsanlegg vært en vesentlig faktor ved ombygging og modernisering for å kunne ivareta den stadig økende godsmengden. Dette arbeidet har vært gjort kun med henblikk på å kunne imøtekomme veksten, sier kommunikasjonsdirektør Ole A. Hagen i Tollpost. Grunnet plassmangel på soner må ofte godset mellomlagres i fellesområder på terminalen før det kan settes på riktig lokasjon. Dette fører til flere bevegelser på godset enn nødvendig og skaper i tillegg forsinkelser. Det påvirker både kostnadene til terminalen, samt lokaldistribusjon, da bilene har tildelt en viss tid til port og må reise før alle sendingene kommer på sona. For å opprettholde kvaliteten må man da sette inn ekstra ressurser i alle ledd. Med en egen terminal for lokalgods kan vi lettere utnytte kapasiteten på bilene. Man har til enhver tid oversikt over godsmengde, godsstruktur samt ressurser. Nye terminaler med større plass vil absolutt være et riktig steg, avslutter Hagen. 17 Tempo_1-09.indd

18 Arealskvis på Alnabru Nå som Tollpost Globe i løpet av året får nytt terminalbygg, har vi fått en god og effektiv løsning av bygnings massen på våre tiltrengte kvadratmeter eiendom her på Alfaset. Men utfordringene ståar fremdeles i kø, sier Ronny Grøtvedt, eiendomssjef i Tollpost Globe. De neste utfordringene vi står overfor er både planrammene for området her på Alnabru vedrørende Alnaelva og Jernbaneverkets planer om en utvidet jernbaneterminal. Et samlet næringsliv i området har spilt inn gode forslag til Plan- og bygningsetaten og Statsbygg. Begge disse etatene har nå kommet med to alternative forslag hver, som nå skal behandles i kommunestyret. Det er her to aktører som på hver sin måte fremmer sine interesser. Statsbygg er opptatt av at en skal utnytte arealet på en best mulig måte for næringslivet, mens Plan- og bygningsetaten i tillegg er opptatt av å beskytte friarealet og de grønne lungene, forteller Grøtvedt. På den andre siden har Jernbaneverket kommet med et ønske om å beslaglegge et stort areal for en fremtidig utvidelse av jernbaneterminalen her oppe. Det er et samlet næringsliv, med de store samlasterne i spissen, som synes dette arealet er for stort. Det er tross alt vi som leverer mellom 60 og 70 prosent av alt gods over terminalen. Vi føler at Jernbaneverket fråtser i areal mens vi samlastere må utnytte hver en kvadratmeter, sier en oppgitt eiendomssjef. Et av innspillene samlasterne har kommet med, er å etablere et felles serviceareal for sjåfører og kjøretøy. Her skal det være mulighet for vask og reparasjon av containere, traller og kjøretøy. I tillegg til dette skal det også være mulighet for at sjåførene skal få effektiv hvile, noe de er pålagt i henhold til kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Det skal være mulighet til både å få seg en matbit og en god dusj. For enkelte skal det også være mulig for overnatting, noe som har vært etterlyst av både norske og utenlandske sjåfører i lang tid. Vi håper at myndighetene finner en god løsning på dette, avslutter Tollpost Globes engasjerte eiendomssjef, Ronny Grøtvedt. 18 Tempo_1-09.indd

19 Oslo kommune ønsker seg en grønn utvikling av Groruddalen (Kilde: Miljøverndepartementet) 19 Tempo_1-09.indd

20 Kundeprofil En av 12 NorEngros bedrifter: K. J. Brusdal AS i Bergen I likhet med mange andre vellykkede ekteskap, ble NorEngros også til etter et tilfeldig møte. Likevel slo det raskt gnister mellom vestlendingene og østlendingene som møttes, men hvem som beilet og knelte mest, sier historien ikke noe om. En av de 12 bedriftene i NorEngros er K. J. Brusdal AS i Bergen. Karl Johan Brusdal drev i mange år agentur for emballasje og møbler, og etablerte firmaet i samme år slo tre-fire bedrifter som solgte ulik emballasje seg sammen til Nordpapp Emballasjesenter. Kjedene var relativt lite, og kundene begynte raskt å etterspørre et større varespekter. Det var da vestlendingene vendte blikket østover, og styreleder Karl Johan Brusdal nøler ikke med å karakterisere NorEngros som en lykkelig forelskelse. Ja, så definitivt! Vi er i dag en landsdekkende kjede og Norges største totalleverandør av forbruksvarer til privat og offentlig sektor. Kjedene leverer et bredt produktspekter innen storhusholdning, emballasje, kontor- og datarekvisita og av forbruksvarer til helsesektoren, opplyser Brusdal. Omvisning i de nye lokalene ved Arna I alle fall oppsto NorEngros i 1993 etter en sammenslåing mellom vestlandske Nordpapp Emballasjesenter og østlandsdominerte Norengros. Vestlendingenes medgift inn i ekteskapet var dagens logo, mens østlendingenes gamle måke raskt fløy ut av det nye redet. Og et nye navnet, det måtte bare bli NorEngros. De 12 bedriftene som utgjør NorEngros hadde i fjor en samlet omsetning på vel to milliarder kroner, og kjeden er bygd om som en såkalt frivillige franshisekjede med 12 eiere, som alle eier sine respektive anlegg og virksomheter. Kjeden har i tillegg et felles kontor i Oslo, NorEngros AS, som står for felles innkjøp, markedsføring og salg til store og riksdekkende kunder, felles datasystemer, prising etc. Kjedekontoret i Oslo har 22 ansatte, og i følge Karl Johan Brusdal i 20 Tempo_1-09.indd

21 Bergen fungerer kjedekontoret utmerket og så absolutt til medlemsbedriftenes beste. Tilbake hos NorEngros K. J. Brusdal AS i Bergen er det en stolt styreleder og daglig leder, hans egen datter Ruth Brusdal, som viser rundt i det nye logistikkvarehuset i Arna Næringspark i Indre Arna. Hans andre datter jobber med ordremottak i familiebedriften. Anlegget på kvadratmeter ble tatt i bruk i oktober i fjor, og ligger bare 20 minutter kjøring unna Torvallmenningen. Blant de 12 medlemsbedriftene i NorEngros befinner K. J. Brusdal målt i størrelse i den øverste halvdelen. Selskapet hadde i fjor en omsetning på 157 millioner kroner, mens budsjettet for inneværende år prognoser ut over året. Ordet krise er likevel fortsatt langt unna bergensrens munn. NorEngros K. J. Brusdal er en relativt stor kunde hos Tollpost Globe, men også en svært fornøyd kunde. Vi er spesielt fornøyde med at Tollpost Globe har leid inn et eget transportselskap som står for all transport fra vårt eget logistikkvarehus og direkte ut til kundene i det vi benevner som Stor - Bergen. Dette innebærer at godset ikke går via Tollpost Globes egen terminal, men raskt og effektivt rett ut til kundene. På denne måten oppfatter lett kundene sjåførene som våre ansatte, og vi gjør også vårt til at de i alle fall skal føle seg på lik linje med våre egne ansatte. eksempelvis blir de invitert til våre egne sosiale opplegg og tilstelninger. Noe både sjåførene og vi setter stor pris på, sier Karl Johan Brusdal. Ruth Brusdal, daglig leder Selv om samarbeidet med Tollpost Globe fungerer godt, så understreker han at de alltid søker etter effektive og kostnadsbesparende transportløsninger. Og det vil vi fortsette med, sier kremmer og bergenser Brusdal. Karl Johan følger fortsatt nøye med er på 175 millioner kroner. Og er ikke det vel tøft i det året som av de aller fleste betegnes som tidenes kriseår annus horribles? Kanskje, sier styrelederen, men legger raskt til at de og de øvrige NorEngros-bedriftene handler med forbruksvarer og ikke kapitalvarer. Dessuten går halvparten av alle våre leveranser til det offentlige, og så langt har vi i alle fall ikke registrert vesentlig reduksjon i offentlig sektor. Snarere tvert i mot. Karl Johan Brusdal er likevel realistisk, og forberedt på at det kan bli nødvendig å justere budsjett og Helt avslutningsvis vil Karl Johan Brusdal gjerne berømme et annet samarbeid, nemlig sponsoravtalen mellom NorEngros og det norske herrelandslaget i langrenn, som NorEngros har avtale med til ut sesongen Petter Northug jr. og de andre løperne har vært kanon for oss, og avtalen har så langt gitt oss god uttelling! NorEngros har hatt en relativt lite kjent profil blant folk flest, men etter at samarbeidsavtalen med Norges Skiforbund ble inngått, viser alle undersøkelser at stadig flere kjenner til oss. Selv har han dessverre ikke sett langrennsgutta i aksjon live i vinter, men han skal i alle fallbenytte seg av muligheten til å bruke Petter & co i kundeopplegg i tiden som kommer. Med både Tollpost Globe og Petter Northug jr. på laget ser NorEngros K. J. Brusdal AS lyst på livet og framtiden finanskrisen til tross! 21 Tempo_1-09.indd

22 Nordisk postfusjon positivt for Tollpost Globe Det svenske Näringsdepartementet og det danske Transportministeriet signerte 2. februar den endelige avtalen om en fusjon mellom Post Danmark A/S og Posten Sverige AB. Tollpost Globe hilser fusjonen velkommen. Tollpost Globe er i dag 100 prosent eiet av Posten Sverige AB. Dette kan bli viktig for vår videre utvikling. Vi ser gode muligheter knyttet til å få et enda mer solid eierskap med et enda større markedspotensiale, sier administrerende direktør Robin Olsen i Tollpost Globe. Det fusjonerte selskapet vil ha en samlet omsetning på nærmere 40 milliarder norske kroner og ansatte. Det er et langsiktig mål at det nye selskapet i løpet av tre til fem år skal børsnoteres i Stockholm og København. Den svenske staten eier rundt 60 prosent mens 40 prosent er eiet av den danske stat. Hovedkontoret blir i Stockholm. Eiernes innflytelse er imidlertid balansert, slik at de har like mange stemmer. 22 Dette er en historisk fusjon mellom to større nasjonale postselskaper. Det nye selskapet vil øke våre konkurransefortrinn mot de økende utfordringene i kommunikasjon- og logistikkmarkedet, og sikrer at vi er godt posisjonert for å opprettholde en førsteklasses, konkurransedyktig brev- og pakkeservice i begge land, sier Lars G Nordström, konsernsjef i Posten AB. Intensjonsavtalen ble signert 1. april Fusjonen ble godkjent av den svenske Riksdagen 18. juni i fjor og av det danske Folketinget 12. juni i fjor. Før fusjonen blir en realitet må konkurransemyndighetene i EU godkjenne avtalen. Tempo_1-09.indd

23 Nye EU-regler Må varsle om eksport/import I første omgang vil Tollvesenet starte med å autorisere et begrenset antall bedrifter vurdert etter behovet for autorisasjon. Tollvesenet vil først kunne iverksette autorisasjon etter at nye regler på området trer i kraft 1. mars 2009, men vi åpner for å ta imot søknader så snart søknadsskjema og egenvurderingsskjema er publisert, sier underdirektør Anita Graff ved vareførselsseksjonen i Toll og avgiftsdirektoratet. Arbeidet med de første autoriseringene skal etter planen ferdigstilles innen 1. juli Fra denne datoen innfører EU nye sikkerhetsregler med krav om forhåndsvarsling av all eksport og import av varer til og fra EU. For å unngå at Norge kommer på utsiden av EUs sikkerhetssone, forhandler Norge i disse dager med EU slik at vi unngår plikten til forhåndsvarsling av varer til og fra EU. Kravet er at Norge overtar samme regleverk som EU har på området. Autorisasjon Parallelt med kravene om forhåndsvarsling arbeider tollvesenet med nytt regelverk for autorisasjon av bedrifter. Formålet er at de bedrifter som blir autorisert, skal kunne få lettelser ved kontroll og fra plikten om forhåndsvarsling. Det forutsetter at slike bedrifter har dokumentert vilje og evne til å overholde toll- og vareførselsregelverket, har tilfredsstillende bokføringssystem og internkontroll og har iverksatt nødvendige sikkerhetstiltak. Dette betyr at alle norske bedrifter som eksporterer eller importerer har en plikt til å forhåndsvarsle om vareforsendelsen ved handel til alle land utenfor EU. For Norge vil forhåndsvarslingen gjelde også fra 1. juli. Forhåndsvarslingen er forskjellig avhengig av om varene sendes med båt, kjøretøy eller fly. Formålet med forhåndsvarslingen er å åpne for en risikovurdering av varene knyttet til sikkerhet forut for inn- eller utførsel, samt legge til rette for at varer med lav risiko skal kunne passere mest mulig uhindret. Med risiko menes trusler mot helse, miljø og sikkerhet. Aktuelle bedrifter for autorisering vil først og fremst være bedrifter som overveiende er involvert i tredjelandshandel. Fra 1. mars kan bedrifter søke tollvesenet om autorisasjon. Se mer info på om forhåndsvarsling og AEO (Authorized Economic Operators). Aktuelle bedrifter vil måtte påregne økte kostnader som følge av dette regelverket. 23 Tempo_1-09.indd

24 Bransjenytt Prøveordningen med modulvogntog 25,25 meter Logistikk og transportindustriens landsforening (LTL) erfarer en alminnelig tilfredshet fra sine medlemsbedrifter når det gjelder prøveordningen med modulvogntog på utvalget strekninger, sier direktør Tom Rune Nilsen i et brev til Samferdselsdepartementet. 24 Når det gjelder spesielle forhold, ønsker LTL å ta opp følgende: Ved endringer av prøveordningen er det viktig å formidle en effektiv informasjon direkte til de det gjelder. Er endringer i listen over aktuelle strekninger alene nok? Vi har fått reaksjoner fra medlemmer som mener at det også aktivt må gis beskjed om at endringer er gjort. For å kunne gjennomføre en god evaluering antar LTL at det er nødvendig med statistikk. LTL er kjent med at det er sendt søknader til departementet om justeringer av ruteopplegget. Ettersom det er en relativt kortvarig prøveperiode, setter det selvfølgelig særlige krav til en rask saksbehandling, ikke minst fordi det kan være særlige forhold som gjør at enkeltselskaper nettopp ønsker en justering av opplegget for å få full nytte av modulvogntog-bruken. Kan det her tenkes en meldeplikt-ordning i den forstand at et selskap innen en gitt tid i forveien melder til rett instans at man ønsker å kjøre på en strekning utenfor det opprinnelige ruteopplegget? Det må da meldes hver gang, og meldeplikt-ordningen må bare omfatte vegnett i tilknytning til hovedrutene. I Danmark har man åpnet for å tillate modulvogntog til alle internasjonale ferjehavner. En motivasjon er å fremme intermodalitet, som er det samme prinsippet som vi her i Norge tilstreber. Kan man tenke seg en tilsvarende ordning for for eksempel havnene i Moss og Kristiansand? Er det mulig og ønskelig å harmonisere vegnettet for 22 m tømmervogntog med vegnettet for modulvogntog? LTL håper departementet stiller seg positivt til et slikt dialogmøte med representanter for bransjen og imøteser departementets tilbakemelding på denne henvendelsen. Nye speilkrav Kravet som innføres 1. mars 2009 gjelder ikke speilet i frontruta (klasse VI), men sidespeil (klasse IV og V), se bilag III i direktiv 2003/97. Kravet har tilbakevirkende kraft. Foreløpig gjelder det biler i klasse N2 og N3 (lastebiler over 3500 kg) registrert etter 1. januar Forslaget som er til høring, foreslår å omfatte biler i klasse N2 og N3 registrert etter 1. januar Kilde NLF Tempo_1-09.indd

25 NTP vil gi mer gods på tog Tollpost Globe vil kunne overføre enda mer gods fra vei til bane hvis regjeringens løfter i Nasjonal transportplan blir fulgt opp i Stortingets budsjettvedtak. En dobling av jernbaneinvesteringene er et godt tiltak for godstransportørene, sier kommunikasjonsog markedsdirektør Ole A. Hagen. Kundene våre etterspør miljøriktig godstransport. Hvis denne planen blir realisert, er det et stort skritt fremover. I dag går cirka 80 prosent av alt gods fra Tollpost med jernbanen, fortsetter Hagen. Regjeringen la fredag 13. mars frem Nasjonal transportplan for perioden Både vei- og jernbanesatsingen er formidabel sammenlignet med tidligere planer. I alt er det planlagt å bruke 321,9 milliarder kroner til samferdselsformål. Dette er 100 milliarder mer enn i forrige plan og en økning på 45 prosent. Av stor betydning for godstransporten er en skikkelig satsing på Alnabru og bygging av 45 krysningsspor. Etterslepet på både vei og jernbane har økt kontinuerlig de siste 20 årene. Problemet er nå så stort at Tollpost Globe har sin fulle hyre med å klare å levere varene i tide. Ofte må veien benyttes fordi togene står, noe som gjør slitasjen og køproblemene på veiene enda større. Nå er det viktig at Stortinget bruker pengene på de prosjektene som gir størst avkastning for oss som døgnet rundt befinner oss på vei og bane, sier Hagen. Behov for en forpliktende opptrappingsplan Tollpost Globes synspunkt får også støtte fra andre transportaktører. Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF) sier følgende: I januar 2009 gjennomførte TF en spørreundersøkelse blant norske bedrifter, og her kom det frem at hele 86 % mener pålitelighet er viktigst. Satsingen, med 99,5 milliarder på vedlikehold de neste ti årene, vil gi reduserte kostnader gjennom bedre forutsigbarhet på vei og bane. Jernbanesatsingen trappes videre opp i NTP, med vekt på de mest trafikkerte strekningene rundt Oslo. Strekningene er i dag flaskehalser for både person- og godstransport, og denne satsingen vil komme hele jernbanenettet til gode, uttaler Frøise. Med bevilgninger på 21,8 milliard til vei og 9,2 milliarder til bane har regjeringen gitt samferdsel et etterlengtet løft som både næringsliv og andre vil nyte godt av. Det er viktig at denne planen ikke bare blir tomme løfter. Politikerne må komme på banen og gjøre denne planen mer forpliktende med påfølgende løfter om bevilgninger, sier Frøise. Det er nå avgjørende å komme i gang med prosjektene. TF vil sammen med andre organisasjoner ta initiativ til en gjennomgang av dagens planprosesser for å effektivisere disse. Dette vil øke kapasiteten og redusere planleggingstiden, og vi får raskere nytte av samferdselssatsingen, avslutter Frøise. 25 Tempo_1-09.indd

26 Fjerner flaskehalser i hele landet Krisepakken på vel 16 milliarder kroner i ekstra offentlige bevilgninger vil bidra til å øke aktiviteten i landet, men vil ikke være nok til å snu krisen i norsk næringsliv. Det er positivt at det settes inn mer til investeringer og vedlikehold av veier og jernbane, sier markeds og kommunikasjonsdirektør Ole A. Hagen i Tollpost Globe. Ole A. Hagen Krisepakken er som ventet rettet inn mot offentlig sektor. For oss som jobber i det private næringsliv, utenom bygg og anlegg, er det liten grunn til å tro at problemene er løst, sier Hagen Et grensefritt maritimt transportområde Europakommisjonen gikk i dag inn for en handlingsplan som tar sikte på å skape et grensefritt maritimt transportområde i Europa. Planen inneholder blant annet et forslag som skal forenkle de administrative formalitetene som for eksempel tollbehandlingsprosedyrene, og anbefalinger til EUs medlemsland om å redusere de administrative byrdene shippingselskaper er pålagt. Det som er problematisk for næringslivet er nedgangen i privat etterspørsel. Vi kan ikke se at det er noen tiltak rettet mot å stimulere forbruket i husholdningene. Tiltakene for å øke bedriftenes investeringer virker puslete. Ut fra målet om en raskest mulig økning i sysselsettingen er pakken forhåpentligvis godt innrettet, selv om den først og fremst er rettet inn mot offentlig sektor. Det vil indirekte bidra til høyere privat forbruk. Det er også positivt for bransjen at Regjeringen bevilger 2,3 mrd kroner til veiformål og 1,3 mrd kroner til jernbanen. Det viktigste for samferdselssektoren er likevel at Regjeringen forplikter seg til et langsiktig løft, slik at vi i de neste ti årene virkelig kan gjøre noe med vei- og togstandarden i Norge, sier Hagen. Han understreker at NTP (se egen sak) langt på vei innebærer løfter om en skikkelig satsing. Grønnbok om TEN-T Europakommisjonen gikk i dag inn for en grønnbok om de framtidige utfordringene for politikken om et transeuropeisk transportnettverk, TEN-T. TEN-T må omstilles for å få til en mer effektiv bekjempelse av klimaendringene og et mer integrert transeuropeisk transportnettverk, med sikrere og mer effektiv passasjer- og varetransport. Målene kan oppnås ved å kombinere alle transportformer, best mulig utnyttelse av intelligente transportsystemer og å assimilere ny transport og energiteknologi 26 Tempo_1-09.indd

27 Finanskrisen muliggjør satsing på infrastruktur. 27 Tempo_1-09.indd

28 Logistikkforeningen.no: Den 35. Røros-konferansen med smartere løsninger i fokus Det var sterke kontraster som preget Logistikkforeningen.nos 35. Røros konferanse fra 6. til 8. februar i år. Heidi Dreyer 28 På den ene siden det viktige og alvorlige temaet Smartere logistikkløsninger, med utgangspunkt i finanskrisen, pressede marginer og økt konkurranse. Og på den andre siden en Bergstad pyntet til vinterfest, så vakker, stille og tiltalende som bare Røros kan være. Midt oppi det hele gjorde Tollpost Globe seg også i år godt bemerket som sponsor og utstiller, med foredragsholder og debattdeltaker, og med en stor delegasjon til stede blant de i alt 120 konferansedeltakerne. På konferansens første dag presenterte markeds- og kommunikasjonsdirektør Ole A. Hagen effektiviseringsprosjektet Ny tid i Tollpost Globe, som representerer en tiltakspakke for å kutte faste kostnader med 150 millioner kroner og en nedbemanning med 140 årsverk. Allerede i august i fjor var det klart at norsk økonomi sto framfor en kraftig nedkjøling på grunn av økt inflasjon, stigende renter og svikt i verdensøkonomien. Dette ville få som konsekvens negativ volumvekst med behov for å tilpasse kapasiteten for å møte et fallende marked. Hagen viste videre med all tydelighet at den forventede utviklingen har slått til, og at den har rammet hele transportbransjen i Norge, som hadde 30 milliarder i omsetning og ansatte i fjor. Alle aktørene reduserer nå kapasitet. For Tollpost Globes del startet prosessen og prosjektet Ny tid i oktober i fjor, med gjennomføring av tiltakene før årsskiftet. Til grunn for prosjektet lå en forventning om at volumet vil være 10 % lavere i første kvartal i år enn det var sist høst. Effekten vil komme i løpet av årets første kvartal, og i løpet av våren vurderes eventuelle nye tiltak, om volumet forventes å falle ytterligere utover året og inn i neste år. Ole A. Hagen la i sitt innlegg også vekt på nødvendigheten av å ha de ansattes representanter med i prosessen helt fra starten, og viste til at det er etablert et eget omstillingsutvalg. Utvalgets mandat er å skape felles forståelse for definisjoner og begreper som skal legges til grunn for den omstillingsprosessen Tollpost Globe nå er inne i. Avslutningsvis så også Hagen lyset, med henvisning til fallende rente, finanspolitiske krisepakker og motkonjunkturpolitikk, samt en sterk offentlig sektor. Som vanlig var lørdag formiddag satt av til paneldebatt med deltakelse av flere av innlederne fra dagen før. I et innledningsforedrag før debatten stilte professor og se- Tempo_1-09.indd

29 niorforsker i logistikk Heidi Dreyer fra SINTEF spørsmålet: Må vi tenke logistikk på en ny måte? Og hennes utgangspunkt, i liket med mange av innlederne dagen før, var alt annet enn lystelig: lavere marginer i detaljhandelen, omsetningsfall i norsk industri, kredittørke, økt arbeidsledighet, konkurs-boom, nedgang i transportarbeidet og statlige tiltak. Hun mente at vi nå befinner oss i en overgangsfase etter en lang periode med høy økonomisk vekst, økt produksjonskapasitet, forbruksøkning, globalisering og økt mobilitet. Mens vi nå har gått inn i en tid preget av endringer, omstillinger og nyutvikling, men som også vil by på muligheter innenfor logistikk og transport. Heidi Dreyer mente at endringer i folks kjøpemønster og blant annet lavere varebeholdninger i butikkene og reduksjon i utvalg og varianter av varer, vil kunne få som konsekvens at det blir hyppigere transportfrekvens, behov for andre og mer komplekse distribusjons- og logistikkløsninger, hjemmeleveranser og totalt sett økt transportbehov! Hun stilte også et berettiget spørsmål om grossistene fortsatt skal være «lagerbaroner», eller om det tvinger seg fram nye modeller hvor transportkjeden også er lager. Heidi Dreyer spådde også mye nyskapning innenfor vareproduksjonen, som igjen vil stille krav til en supereffektiv og mer global logistikk og nye informasjonstjenester og utstrakt bruk av IKT (integrert kommunikasjon). For logistikkbransjen mente hun at den nye tiden vil få som konsekvenser at kompetansen må styrkes, at det må bli et sterkere samarbeid med transportbrukerne og samarbeid på tvers i transportbransjen. Oppsummert svarte hun et rungende og tydelig JA på spørsmålet om vi må tenke logistikk på en ny måte, men at det vil bli utfordrende og vanskelig. Hovedkonklusjonen var likevel at vi er på vei inn i en mulighetenes tid. De øvrige deltakerne i paneldebatten futurist og forsker Finn Ramstad fra Institutt for Fremtidsforskning i København, sjefsøkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1-gruppen, Stig Hågenstad, med fartstid fra bl.a. Cargo Partner, Nor-Cargo og Schenker og markedsog kommunikasjonsdirektør Ole A. Hagen i Tollpost Globe var alle enige om at dette er tiden for å tenke logistikk på en ny måte. Og selvsagt var det nyanser i hvor langtrekkende nytenkningen bør være, avhengig av den enkeltes ståsted og forsvarsfelt! Det ble likevel en god debatt under en horisont med langt mer blå himmel enn svarte tordenskyer. Debatten fortsatte utendørs, Ole A. Hagen og Dag Aure, Fosen Transport. Røros-konferansen ble avsluttet med den tradisjonelle festmenyen Røroskål, og for den som lurer på hva det er, ja, da er det bare å melde seg på den 36. Røroskonferansen 2010! Og for ordens skyld det passer aller best med øl og dram til denne formen for kål. 29 Tempo_1-09.indd

30 Nytt om navn Øyvind Haugen Kvalitetssjef 28 år, samboer og oppdaling. Utdannet sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU i Trondheim. Tiltrådte som kvalitetssjef i Tollpost Globe 1. januar i år etter å ha vært ansatt i selskapet siden 2006, først som logistikkrådgiver og deretter som fagkonsulent i kvalitetsavdelingen. Førsteinntrykket som kvalitetssjef oppsummerer han stikkordsmessig med mye fokus på miljø og resertifisering, men også spennende og arbeidsomt, spesielt på grunn av at vinteren har kommet tilbake til Østlandet igjen etter mange års fravær. Som oppdaling er han veldig glad i vinter og snø, men på grunn av store forsinkelser på jernbanen har han brått fått et mer nyansert bilde på vinteren. Men fortsatt er favoritthobbyen å stå på ski, selv om han så langt i vinter mest har gått på ski. På fritiden vel å merke! May-Kristin Solberg Willoch Produktsjef MyPack 43 år, gift og tre barn. Kom til Tollpost Globe 1. januar i år, samtidig med at MyPack ble integrert i selskapet som egen avdeling. Har tidligere jobbet med det konkurrerende produktet PrivPack hos Schenker, hvor hun har hatt ulike funksjoner i åtte år. May-Kristin er utdannet teleingeniør med tilleggsutdannelse i logistikk fra BI. Ambisjonen som produktsjef for MyPack er å lage et godt produkt til forbrukermarkedet. Mye utviklingsarbeid er gjort, men det gjenstår fortsatt noe på det ferske produktet, som ble etablert i Når hun ikke arbeider med transport og logistikk, vil hun helst lese, reise og være sammen med venner. Jonas Nilsen Avdelingssjef Mjøsterminalen 30 år, skilt og to barn, kommer fra Toten (såkalt villtotning, ifølge ham selv), og bosatt på Gjøvik. Har hatt Tollpost Globe og Rudshøgda som arbeidssted siden april 2005, og jobba med salg fram til årsskiftet. Fra 1. januar har han vært avdelingssjef for terminalen på Rudshøgda med 18 ansatte. Terminalen er for øvrig inne på den berømte lista for de 13 største terminalene i Norge. Han har bakgrunn fra Forsvaret, hvor han både har jobbet med logistikk og tatt utdannelse i logistikk og ledelse. I tillegg er han utdannet logistikk- og transportøkonom fra Høgskolen i Molde. Den første tiden som avdelingssjef har vært både hektisk og interessant, og han har måttet endre fokus fra salg til drift, selv om det har blitt litt overlapping med både salg og drift i starten. Dessuten er det en spennende utfordring å skulle lede tidligere kollegaer. Som såkalt moderne pappa med aleneansvar for to barn annenhver uke trenger han ikke andre fritidssysler! 30 Tempo_1-09.indd

EMPO. Svenske Posten eier hele Tollpost Globe s 32. RFID økt sporbarhet i hele verdikjeden s 12

EMPO. Svenske Posten eier hele Tollpost Globe s 32. RFID økt sporbarhet i hele verdikjeden s 12 EMPO Svenske Posten eier hele Tollpost Globe s 32 RFID økt sporbarhet i hele verdikjeden s 12 Nasjonal transportplan brukbar, men for lave rammer s 4 Kundemagasin Mars 2008 MILJØMERKET 241 501 Trykksak

Detaljer

EMPO. Svenske Posten eier hele Tollpost Globe s 32. RFID økt sporbarhet i hele verdikjeden s 12

EMPO. Svenske Posten eier hele Tollpost Globe s 32. RFID økt sporbarhet i hele verdikjeden s 12 EMPO Svenske Posten eier hele Tollpost Globe s 32 RFID økt sporbarhet i hele verdikjeden s 12 Nasjonal transportplan brukbar, men for lave rammer s 4 Kundemagasin Mars 2008 Leder Nytt år nye muligheter

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

SKVISES AV KOMMUNEN tempo 2 2009 1

SKVISES AV KOMMUNEN tempo 2 2009 1 KUNDEMAGASIN 2-2009 KUNDESENTERET: MARKEDETS BESTE HELT GRØNN MILJØENGASJEMENTET BLOMSTRER HOS BRØDRENE DAHL GUTTORM BJØRØEN: ALENE OM ALT PAKKEHENTING PÅ 1-2-3 WITTUSEN & JENSEN: «DET ER PÅ LOGISTIKK

Detaljer

EMPO. Når pulsen endres s 15. Mulig unntak fra s 4 EU-regler om forhåndsvarsling

EMPO. Når pulsen endres s 15. Mulig unntak fra s 4 EU-regler om forhåndsvarsling EMPO Når pulsen endres s 15 Mulig unntak fra s 4 EU-regler om forhåndsvarsling av varer Transportbruker- s 22 konferansen: Tollpost Globe bidrar til ny konferansesuksess Kundemagasin September 2008 Leder

Detaljer

EMPO. Kundens beste venn s 16. Julehandelen før og nå s 36. Kundemagasin Desember 2008

EMPO. Kundens beste venn s 16. Julehandelen før og nå s 36. Kundemagasin Desember 2008 EMPO Kundemagasin Desember 2008 Kundens beste venn s 16 Julehandelen før og nå s 36 Leder Wind of change 2008 har sannelig vært et år i endring. Barach Hussein Obama har vunnet et historisk amerikansk

Detaljer

Grønne visjoner. Se bildene! MyPack til Coop. Fortsatt gods på Raumabanen. Fiske giganten. Knut Arild Hareide: Transport og Logistikk 2009

Grønne visjoner. Se bildene! MyPack til Coop. Fortsatt gods på Raumabanen. Fiske giganten. Knut Arild Hareide: Transport og Logistikk 2009 KUNDEMAGASIN 4-2009 MyPack til Coop Fortsatt gods på Raumabanen Meltveit Kleppa: Snubler i starten Se bildene! Transport og Logistikk 2009 Fiske giganten Historien om Nergårdkonsernet Knut Arild Hareide:

Detaljer

Sparer miljøet. Stikker fra Bomregningen. Håper på handling. Innspurt PÅ alnabru. Trønder. mens du sover. Valg 2009:

Sparer miljøet. Stikker fra Bomregningen. Håper på handling. Innspurt PÅ alnabru. Trønder. mens du sover. Valg 2009: KUNDEMAGASIN 3-2009 Utenlandske sjåfører Stikker fra Bomregningen Innspurt PÅ alnabru Erke- Trønder Albert E. Olsen erobrer norden Ellos til topps i MyPackkonkurranse Leverer varer mens du sover Valg 2009:

Detaljer

Fjellsport klatrer mot nye høyder. 7 tips til god logistikk SLIK BLIR FYSISK BUTIKK LØNNSOM MED NETTBUTIKK. Serienettgründer Eric Sandtrø

Fjellsport klatrer mot nye høyder. 7 tips til god logistikk SLIK BLIR FYSISK BUTIKK LØNNSOM MED NETTBUTIKK. Serienettgründer Eric Sandtrø Å nå butikker nord for polarsirkelen med levering over natten er det ingen andre i vår bransje som gjør Anders Molander, adm.dir. Mekonomen Grossist TRENDER Viktig å tilby flere kanaler BERGANS Forbereder

Detaljer

EMPO. Et fantastisk bygg s 4. Norsk torsk til verden s 22. Kundemagasin Oktober 2008

EMPO. Et fantastisk bygg s 4. Norsk torsk til verden s 22. Kundemagasin Oktober 2008 EMPO Et fantastisk bygg s 4 Kundemagasin Oktober 2008 Norsk torsk til verden s 22 Leder Finanskrise og budsjettvinner I forrige nummer viet jeg oppmerksomheten til usikkerheten knyttet til konjunkturutviklingen

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6)

Logistikk NETTVERK. Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6) Logistikk NETTVERK Nr 1 Mars 2009 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6) Ny infrastuktur

Detaljer

Tempo. Vi tar et stort løft for bærekraft BUTIKKGIGANT FLYTTER GRENSER SLIK KAPRES NETTHANDELS- KUNDENE

Tempo. Vi tar et stort løft for bærekraft BUTIKKGIGANT FLYTTER GRENSER SLIK KAPRES NETTHANDELS- KUNDENE En del nettbutikker har problemer med å ta steget mot bare å fokusere på vekst. Staffan Mörndal, Verdane Capital TEKNOLOGI Pakkeautomatene er her GINA TRICOT Slik reduserer de antall returer STADIUM Tar

Detaljer

Tvers gjennom Australia

Tvers gjennom Australia > logistikk > informasjon > transport > terminaler > samferdsel > logistikk > informasjon > transport > Post Danmark delprivatiseres TEMA: Australia Alkolås på Schenker-biler Nr 2/2005 N E T T V E R K

Detaljer

MONO. Næringslivets rammebetingelser. Helgeland Plast. med kurs for utlandet NYTT DESIGN OG MER INNHOLD! EN FELLES KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2015

MONO. Næringslivets rammebetingelser. Helgeland Plast. med kurs for utlandet NYTT DESIGN OG MER INNHOLD! EN FELLES KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2015 MONO EN FELLES KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2015 Næringslivets rammebetingelser er viktig grunnlag for videre vekst og utvikling i regionen. OG MER INNHOLD! NYTT DESIGN Tema Helgeland Plast med kurs for utlandet

Detaljer

Europas mest moderne tollstasjon side 18

Europas mest moderne tollstasjon side 18 Nr. 4 desember 2013 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Europas mest moderne tollstasjon side 18 TEMA: KABOTASJE side 8 Hardtslående nettverk side 14 Klar for Sotsji side 22 Innhold VÅR

Detaljer

tempo gå! ferdig, Klar, 2.2012 » OL i London er Storbritannias Best i test Tollpost Globe går til topps i servicekåring

tempo gå! ferdig, Klar, 2.2012 » OL i London er Storbritannias Best i test Tollpost Globe går til topps i servicekåring Stor undersøkelse: Netthandelen i Norden slik vil vi handle på nettet tempo Logistikkbladet Tempo. Et fagblad om logistikk fra PostNord. 2.2012 Klar, ferdig, gå! Best i test Tollpost Globe går til topps

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Schenker Forum 2006: Farvel til Linjegods Inn med Schenker. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 4 November 2006

Logistikk NETTVERK. Schenker Forum 2006: Farvel til Linjegods Inn med Schenker. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 4 November 2006 Logistikk NETTVERK Nr 4 November 2006 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Michael Holmstrøm om Schenker. Bjørn Kjos om Norwegian. Odd Børretzen om Linjegods. Side 6: Schenker Forum 2006: Farvel

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Kvalitetsarbeid lønner seg, mener Karsten Vidén og Elin Renberg, Schenker AB (side 24)

Logistikk NETTVERK. Kvalitetsarbeid lønner seg, mener Karsten Vidén og Elin Renberg, Schenker AB (side 24) Logistikk NETTVERK Nr 2 Juni 2007 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Kvalitetsarbeid lønner seg, mener Karsten Vidén og Elin Renberg, Schenker AB (side 24) Eksport Utland (side 6) Laber miljøinteresse

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Full kontroll over logistikken til Volvo Ocean Race. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 3 September 2006

Logistikk NETTVERK. Full kontroll over logistikken til Volvo Ocean Race. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 3 September 2006 Logistikk NETTVERK Nr 3 September 2006 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Side 16: Full kontroll over logistikken til Volvo Ocean Race Side 2: Transportrasjonering Side 10: Transportøren

Detaljer

tempo Fornøyd med konkurranse på skinner » Kjøper eget «Tollpost-tog»» Mer gods fra vei til bane 1.2013

tempo Fornøyd med konkurranse på skinner » Kjøper eget «Tollpost-tog»» Mer gods fra vei til bane 1.2013 Marit Arnstad og Erna Solberg i duell om veibygging tempo Logistikkbladet Tempo. Et fagblad om logistikk fra PostNord. 1.2013 Avtalen mellom Ica og NorgesGruppen KJEMPER OM RETT TIL Å SAMARBEIDE Befraktere

Detaljer

Aktør OMSETNINGSREKORD FOR RØROS OMSETNINGSREKORD FOR ISOLA KUNDEMAGASIN NR 9 FEBRUAR 2006. PÅ PULSEN: Mer muskler i Nordek Rune Smestad SIDE 3

Aktør OMSETNINGSREKORD FOR RØROS OMSETNINGSREKORD FOR ISOLA KUNDEMAGASIN NR 9 FEBRUAR 2006. PÅ PULSEN: Mer muskler i Nordek Rune Smestad SIDE 3 Aktør ISOLA KUNDEMAGASIN NR 9 FEBRUAR 2006 PÅ PULSEN: Mer muskler i Nordek Rune Smestad SIDE 3 INTERVJUET: Et lite stykke Norge Carl Otto Løvenskiold SIDE 4 REPORTASJEN: Nye tak for Roald & Sønn Knut Roald

Detaljer

tempo Frisk vekst i detaljhandelen » Flater ut etter ketsjup-effekt i første kvartal» Bransjen kan forvente vekst 2.2013

tempo Frisk vekst i detaljhandelen » Flater ut etter ketsjup-effekt i første kvartal» Bransjen kan forvente vekst 2.2013 Netthandel i Norden: Slik lykkes du med handel over grensene tempo Logistikkbladet Tempo. Et fagblad om logistikk fra PostNord. 2.2013 Laksens siste reise Effektiv tur med Termo GOD LOGISTIKK Samarbeider

Detaljer

fremtidsutsikter nettverk Trenger flere transportører Side 13 økende kompetansekrav Side 21 DB Schenker sørger for logistikken Side 10

fremtidsutsikter nettverk Trenger flere transportører Side 13 økende kompetansekrav Side 21 DB Schenker sørger for logistikken Side 10 Nr.2 juni 2010 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Gode fremtidsutsikter Side 2 Foto: Fotolia Trenger flere transportører Side 13 økende kompetansekrav Side 21 DB Schenker sørger for logistikken

Detaljer

7TIPS OM VERDIKJEDE- STYRING

7TIPS OM VERDIKJEDE- STYRING Suksesshistorie Kjedebedrift tjente stort på retail-system DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Kysttransport Etterlyser politisk vilje til å satse på havner Innsikt Gode råd for logistikkløsninger

Detaljer

Vekst i flyfrakt! nettverk. Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26. side 16. Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel

Vekst i flyfrakt! nettverk. Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26. side 16. Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Nr. 4 desember 2012 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Vekst i flyfrakt! side 16 Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26 Innhold UTGIVER: Schenker AS Postboks 223

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Jotun velger grønn logistikk (side 24) transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 4 November 2008

Logistikk NETTVERK. Jotun velger grønn logistikk (side 24) transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 4 November 2008 Logistikk NETTVERK Nr 4 November 2008 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Jotun velger grønn logistikk (side 24) Klima og finanskrise (side 6) Jubileumsfrakt (side 18) Cand. sjåfør (side 32)

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer