AnSeERETNING ffi. g-ffig HARSTAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AnSeERETNING 1980. ffi. g-ffig HARSTAD"

Transkript

1 AnSeERETNING 1980 ffi g-ffig worskfolkehjelpsan'tet HARSTAD

2 I{ORSK F(lTKEHJETP SINITET Norsk Folkehjelp for Sanitet Harstad har hatt fslgende styrer og utval g ADMINISTRATIVT STYRE. Formann: Nestfofmann: l(asserer I Sekretea: Styremedlem: Varamedlem: HaIvor Teigland Roger Rasmussen Bjornar Skavhauq Solveig Madsen odd l"lagne Hansen Per Arne knutsen OPERATIVT ARBEIDSIJTVALG. Sani tetsgruppel eder : Nestsanitetsgauppeleder I Laqleder: Lagleder: Lagleder: Depotleder I Sambandsleder I Tr.nc^^r+ I oio.. Roqer Rasm{rssen Svein Pedersen odd Maqne Hanseri Berd Risnes Hugo Thoresen Ann Kristin Largen Stein Nilsen luloaten Beag Det ble pa ekstraordinart at det var problerner ned valgt et interimstyre med Srsmote l. oktober '1980 velgt 6 finne kvalifiserte folk til f6lgende medlemmer r nytt styre. PA grunn alle vervene, ble det Svein Pedersen Arne Guttormsen Anne Marqrethe l'lelqard Bjornar Skavhaug Stein Nilsen -1-

3 1 Folgende ledef,e ble innsatt av styret pe forste styremote etter ek t.aordinart arsmote: Sanitetsgruppeleder: SveinPedersen Neetseni tetggruppefeder : Per Arne Knutsen Laglederr BArd Risnes Laglede!: Terie solheirn Lagl.eder: Eirik strand Depotleder! KetiL Henriksen Nestdepotleder: 0ttar Sol.hein Ssmbendsleder: Stein Nilsen Transportleder: odd Magne Hansen MOTER. Det har vart avholdt folgende moter i eret som gikk: Styremoter: arbeidsutvalgl 6 l4edlemsmoter: '10 MEDLEI4STALL. sanitetsgruppe h6r ved utgengen av 19ag (t /)// Av disse er r21_ autotisette forstehielpere. kartotekforte m dlenmer. -2-

4 I{l)RSK F()LKEHJETP SAt{ITET KI]RSAKTIVITET Sani tetslederkurs: Tore Gabrielsen og Roge! Rasmussen deltok pe ukekurset pe setearnoen i auqust. Roger Rasnussen motte da som representant for Troms distrikt. Det er med 21 i 19tj0 et 24 timers kurs i deltaqere. Repetisjonskurs: Bj6rn Stieng har kjort et 15 timers inte.nt repetisionskurs i forstehjelp. Ved kursei deltok 24 medfemmer. Lagkvelder: Repetisjon og opplaring av oq tieneste generelt har laglederne hatt ansvaret for. Det ble kjort agkve.lde. i siste halvar av '1980. Antall timer i kurs og opplering 19BO'. 1O7t OVELSER. Det ble i sptember kjort en hefqeovelse i Saalia, Sanitetss,ief Lasse Hermansen og distriktssanitetsleder instruktorer Sigurd Brox deltok samnen med lokale krefter som for avelsen. Under ovelsen ble det gjennomgett teoretisk og praktisk kart og kompass i morke, sokekjede, sok, bruk av samband oq div. andre tinq.0velsen var i sin helhet meget vellykket. 25 mannskaper deltok under ovelsen. Det er ogse avholdt en alarmovelse med behandling av 5 markorer' l'lannskapene behandlet de 6 markorene som var lagt ut i Folkeparken ganske godt. 11 mannskaper opp pe svelsen.

5 avelser forts. Ringovelse. Sanlteten har hatt 2 som bdgge har vert lagt opp i Fotkeparken, Dette er en meget Iererik oq interesant mete a lare og repetere forstehjelp pe. Det har tilsamrnen deltatt 42 farstehjelpere pa ringovelsen, Det ble i desedber avholdt en vinterovelse pe Storjord. ovelsen tok for seg skadebehandfi ng, sneskredsok o9 overnatting i telt 25 mannskaper fra fredag til sondaq. og snehule. Tilsammen deltok Antall. timer i 1980:,280 LEIEAKSJONER. Norsk Folkehjelp Sanitet Harstad har i 1980 ikke vert tilkalt av politiet for Ieteaksjoner. Derimot har sanitetsqauppa deltatt under en storre leteaksjon i august etter en soldat som forsvant sormeren 1980 pa Hjertind. Vi deltok fra torsdag 14/8 til lordag 16/8 ned 1o forstehjelpere. Antall timer for leteoksjonet 198Ot 32o KJORING. Vi har i 1980 bare hatt tilfeldig kjoring med egen bii. Derimot har vi hatt fast kjo.ing med kommunens bil i folste halver av t'' - Antall timer for kjoring 1980: ]-[

6 I{llRSK FtlLKEHJELP SAI{ITET ANDRE TJENES TEOPPDRAG. I HELGEBEREDSKAP: Helgeberedskep ble startet opp 7. mars 1980, mannskapene hadde beredskap fra fredag til sondag. overnattingen var da pa Jeqer- og fj.gkeforeningens hytte pe Storjord. Siste helqeberedskap var 20.april. Antalf tjenestetimer: 2419 IDRETSARRANGEMENIER : Sanitetsgruppa har hatt sanitetsdekning under diverse idrettsarrangementer. F.eks: Skirenn, orienterinqslsp og speide.treff. Antall tjenestetimer! 700 PASKETJENESTE: Pasketjenesten var ogsa iar sanitetens stsrste arranqernent. Den ble oppsatt 2B/) oq ble tyddet B/4 etter endt dagtjeneste. Den daglige tjeneste ble oppsatt med 5 patrufier, men p6 grtrnn av derlig var ble disse noen daget innstilt fordi- det var liten utfart. Leiren var oppsatt med 4 telt 5t mannskaper forlagt. hvor vi hadde opptil K0 var oppsatt i Jeqer- rg fiskeforeningens hytte. Gauppa behandlet 2 pasienter under tjenesten. AntalI tjenesteti ^"r, y'/. //8

7 AREI't980: Aret som har qett har vist en stadig storre aktivitet ffere autoriserte fsrstehjelpere. og vi ha! fatt okonornien har vert et problem. Vi har vert uheldiqe med endel okonomiske arrangementer. Dette skyldes delvis at vi har fe folk som ha!' erfaring innenfor dette omradet, Vi har ogsa i 1980 hatt et ekstrao.dinert arsmote. Da det hittil ha. vert mange unge i styret, forer det til at ner hosten kommer er det mange 6v av styremedlemtnene som trekker seg fordi de me reise pa sko]e, i militere eller skifter arbeid. ARET 1981: Aret som vi er inne i vil kreve mye av sanitetsgruppa og den enkelte. Styret me arbeide for e bedre okonomien, slik at gruppen kan daives pe en okonomisk forsvarliq mete. Sanitetsgruppen ma ogse prove e fe endel av mannskapene pa sentrale kurs, slik at vi pa denne meten kan fa lert opp vare medlemmer slik at vi kan drive vart aabeid oe en forsvarlio m6te. l,4ed dette som en avslutninq av eret'1980 vil styret fe takke alle vere medlemmer for en god og aktiv innsats. Den tjenestetid som alle mer eller mindte har vart med pa 5 byqge opp, er for de autorrserte nealennenel fufi! tirner og for ungdomsmedf emmer fu4 ti^", akt-iv tieneste. Harstad 26, januar 1981 Formann 1/ Halvor Teigland 3/9-BO For interimstyret J/9-8O - 30/1-81 Svein Pedersen I I

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

ÅRSMELDING 2005 Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps

ÅRSMELDING 2005 Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps ÅRSMELDING 2005 1 Innhold: 2 Innledning: 3 Styret: 3 Halvstilling: 3 Økonomi: 4 Medlemstall: 4 Medlemsmøter: 4 Bregruppe: 4 Skredgruppe: 5 Bilgruppe: 6 Arrangementkomité: 7 Markørgruppe: 8 Hyttegruppe:

Detaljer

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Valgt på årsmøte den 15.02.01 Leder Aina L. Berentzen Nestleder Anders Haugstad Økonomileder Gøril Svedal Sekretær Anne Berit Strøm Studieleder Arne Hauan 1

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Valgt på årsmøte den 24.02.2000 Postadresse Post nr. Leder Arne Hauan 8661 Mosjøen Nestleder Anders Haugstad 8664 Mosjøen Økonomileder John R Samuelsen 8657

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Fra TV aksjonen 2011 Vårt første æresmedlem, Eli Odden mottar det synlige beviset på sin nye status fra Arne Hauan Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse Møter... 4 Medlemmer...

Detaljer

Valgkomité: 7. Bilde forside: Turgruppe, foto Denise Schlaeppi

Valgkomité: 7. Bilde forside: Turgruppe, foto Denise Schlaeppi Årsmelding 2007 1 Innhold: 2 Innledning: 3 Styret: 3 Koordinator: 4 Økonomi: 4 Medlemstall: 4 Medlemsmøter: 4 Bregruppe: 5 Skredgruppe: 5 Bilgruppe: 6 Festkomité: 6 Markørgruppe: 6 Turgruppe: 7 Hytteutvalg:

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse Møter... 4 Medlemmer... 4 Utvalg... 4 Inntektsbringene tiltak... 5 Aktiviteter... 5 Sanitetsutvalget/ Sanitetsvakter... 6 Kippermocupen...

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Fra snitetsvakt på Reinfjellmarsjen 2014 Sanitetsungdomen på vakt Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse...1 Styresammensetning 2014...3 Møter...4 Medlemmer...4 Satsningsområder...4

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps

ÅRSMELDING 2006 Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps ÅRSMELDING 2006 1 Innhold: 2 Innledning: 3 Styret: 3 Halvstilling: 4 Økonomi: 4 Medlemstall: 4 Medlemsmøter: 5 Bregruppe: 5 Skredgruppe: 6 Bilgruppe: 7 Festkomité: 8 Markørgruppe: 8 Hyttegruppe: 8 Øvelser:

Detaljer

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstadklubben i Oslo Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn 10 år Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstad-klubben i Oslo 10 år Ved et jubileum er det tid for å se seg tilbake.

Detaljer

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Innholdsfortegnelse Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen... 3 Møter... 4 Medlemmer... 4 Inntektsbringene tiltak... 5 Aktiviteter... 6 1 Mai... 8 TV-aksjonen... 8 Kronerulling... 8 Investeringer...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TROMSØ SKISKYTTERLAG 2014-15 (aktivitet høst 2014/vinter 2015)

ÅRSMELDING FOR TROMSØ SKISKYTTERLAG 2014-15 (aktivitet høst 2014/vinter 2015) ÅRSMELDING FOR TROMSØ SKISKYTTERLAG 2014-15 (aktivitet høst 2014/vinter 2015) Adr.: c/o Steinar Vaadal Jan Mayenvegen 14, 9013 TROMSØ, tlf 47454180 E-post: tromso.skiskytter.lag@gmail.com Internett: http://www.tssl.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps 03.03.2013. Foto: E. Morgner.

ÅRSMELDING 2012. Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps 03.03.2013. Foto: E. Morgner. ÅRSMELDING 2012 Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps 03.03.2013 Foto: E. Morgner. Innhold 1 Innledning... 2 2 Styret... 2 3 Koordinator... 3 4 Medlemstall... 3 5 Medlemsmøter... 4 6 Kurs/utdanning... 4 7

Detaljer

Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud

Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud DIS-Buskerud Det er i løpet av 2004 holdt 3 styremøter, et årsmøte og ingen medlemsmøter. DIS-Buskerud har i denne perioden fått til en lokalgruppe i Drammen, men har

Detaljer

ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999

ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999 ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1999 Leder : Nest leder : Kasserer : Sekretær : Studieleder : Arne Hauan Arild N Berentzen John R Samuelsen Renate K Kvitfjell

Detaljer

Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog

Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog 2012 har vært et godt og aktivt år for Norsk Folkehjelp Lørenskog. I løpet av året har vi hatt en økning i antall betalende medlemmer på 46 %, fra omlag 84

Detaljer

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1138 Sakstittel: SAMMENSLÅING AV BARNEHAGENE 2014-2015 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Årstein og Gratangsbotn barnehager

Detaljer

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Styret 2009 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Gjennomføring av årsmøtet... 4 Årsmøtet behandler - saksliste:... 5 1. Årsmelding Norsk

Detaljer

Årsmelding-2014 for Akershus Nei til EU

Årsmelding-2014 for Akershus Nei til EU Årsmelding-2014 for Akershus Nei til EU Akershus Nei til EUs årsmøte 2014 ble holdt i Røde Kors-huset i Sandvika 26.02.14. Før årsmøtesakene innledet Roy Pedersen, leder i Oslo LO, om problemer som EØS-avtalen

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

Det har stilt store krav til de som har vært med, og mye arbeid og mye svette og noen tårer også. Men dette ligger bak oss.

Det har stilt store krav til de som har vært med, og mye arbeid og mye svette og noen tårer også. Men dette ligger bak oss. ÅRSRAPPORT 2002 1 Forord Som kjent for medlemmene og som det kommer fram i årsrapport har 2002 vært et turbulent år for Pluss-LMA. Skifte av generalsekretær og styreleder sier sitt. I tillegg har det vært

Detaljer

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet Nok et aktivt speiderår er lagt bak oss, og det er spennende å se de mange forskjellige aktivitetene som foregår rundt

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold Årsmøtet 2010 Årsberetning for 2009 DIS-Østfold DIS-Østfold 10. februar 2010 Årsberetning for 2009 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

-mer enn en hankside. Lagsprotokoller. 1995 LtrIL sentuetv

-mer enn en hankside. Lagsprotokoller. 1995 LtrIL sentuetv #. Nr.5-irgang 2 Hvordan kan vi klare d opprettholde et variert idrettslig tilbud til barn og ungdom, ndr endel foreldrelforesatte ikke 4nsker d stille opp for sine barn?. Idrettslaget skal tilretteslegge

Detaljer