Daglige rutiner Delprosesser og potensielle farer Konsekvens Risiko Forebyggende tiltak Fôrfylling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Daglige rutiner Delprosesser og potensielle farer Konsekvens Risiko Forebyggende tiltak Fôrfylling"

Transkript

1 Risikovurdering Daglige rutiner Fôrfylling Automater kan gå tomme Fisk blir ikke mett, dårlig kvalitet på fôringstall B2 Det skal alltid sjekkes at automater ikke kommer til å bli tomme på neste fôring. Bruk av kran: egen vurdering Opptak av dødfisk Fisk kan være syk Annen fisk kan bli smittet Bruk egne auskar, håv og klepp for håndtering av dødfisk. Bruk egne bøtter (merkede) for å frakte dødfisk. Desinfiser etter bruk. Ensiler død fisk. Forsøksrutiner Prøveuttak av fisk i forsøk Håving, transport, bedøving og avliving av fisk: egen risikovurdering Gallen kan sprekke ved åpning Gallesprut kan treffe øyne. Lege må oppsøkes. Bruk vernebriller Kuttskader kan oppstå Avhenger av grad av skade. C3 Bruk verneutstyr (vernehansker eller brynjehansker). Avliving av fisk Bedøvelse: Egen risikovurdering Håving av fisk: Egen risikovurdering Kuttskade ved håndtering av kniv ved bløgging Personskade, samt at fisk blir kontaminert med menneskeblod. C1 Bruk egnet verneutstyr og utvis varsomhet. Utslipp av blodvann ved bløgging Kan spre smitte Eget kar for bedøvelse. Tett utblødnings- /transportkar med lokk. Tøm blodvann i renne slik at det går i blodvannstank. Fisk er ikke bedøvet ved avliving Kan sprette på havet. Går opp i elvene for å gyte. Sørg for tilstrekkelig bedøving. Ha sikkerhetsnett rundt arbeidsområde. Fisk er ikke bedøvet ved avliving Redusert fiskevelferd C2 Følg veterinærs anvisning for avliving. Bedøvelse av fisk Kan få bedøvelse i øyne, hender og munn Ingen akutt risiko ved lav engangseksponering, men ved gjentatt eksponering kan man utvikle hemoglobinemi. Bland bedøvelse innendørs under avtrekksvifte. Bruk hansker.

2 Bedøvelsesløsning kan være for sterk eller den kan bli liggende for lenge. Fisk kan dø eller få redusert helsetilstand. Redusert helsetilstand kan gi feil i tallene pga redusert vekstrate. B2 Opplæring i blanding av bedøvelse. Fastsatte mål på hvor sterkt man skal blande. Utsett og opptak av not Hull i not ved utsett Fisk kan rømme. Store økonomiske og økologiske konsekvenser. Se over når tauet tres i. Se at kinahatt ser ok ut før utsett. Sjekk slangeklemmer u/tape, rift i hatten, eller andre tilng som kan skape rift. Kinahatt håndteres forsiktig av kran. Miste noten i havet Økonomisk tap. Skade på dyr og alger under anlegg. Sjekk låsen på kroken på kranen Not for tung for kran og båt Båten kan krenge og potensielt gå rundt Vurder notens tyngde i forhold til båtens og kranens kapasitet. For tynne fotband er tredd i Kan ryke, da er det fare for rift i not C1 Kun bruk tau som er like tykke eller tykkere enn dem som inngår i nota. Flytting av fisk Håving: egen risikovurdering Trille fisk i "likvogn" gir stress Redusert velferd A4 Lav tetthet på fisk, trill rolig Trille fisk i bøtte gir stress Redusert velferd A4 Minst mulig antall i bøtte Fisk kan hoppe ut av bøtte Rømming, med påfølgende konsekvenser C3 Lokk på bøtte, trill forsvarlig Håving av fisk Fisk kan hoppe ut dersom håven blir for full Rømt fisk går opp i elvene for å gyte, og den kan spre lakselus. C1 Ikke håv for mye. Legg ut sikkerhetsnett og presenning rundt arbeidsområde. Ryggslitasje hos røkter ved for tung håv. Kronisk eller akutt ryggskade. Sykemelding. D3 Ikke ta for tunge håver. Skade på fisk kan oppstå (risttap, sår, finneskade, gjellelokkskade). Redusert fiskehelse og fiskevelferd. C4 Bruk riktig håv. Ikke håv for mange fisk. Begrens tiden fisken er i håven. Ikke håv dersom det ikke er nødvendig. Håvskaft kan skade mennesker rundt. Personskade som slag mot hode, kuttskade osv. C4 Utvis aktsomhet. Andre holder seg unna faresonen. Gjennomgang av forsøksprotokoll Ved utførelse av forsøk kan det være usikkerhet mtp kundens krav. Forsøket blir utført feil D3 Gå gjennom protokoll i plenum, og ha protokoller lett tilgjengelig i Cerum og i perm. Håndtering av fisk Fisk kan rømme når den er tatt opp Økologiske konsekvenser C3 Bruk sikkerhetsnett Fisk kan få risttap og sår ved håndtering Redusert fiskevelferd A3 Behandlefisken skånsomt, og bruk glatte hansker. Fisken kan knekke ryggraden. Dårlig fiskevelferd. Løft fisken riktig Fisken kan få for kraftig bedøvelse Redusert fiskevelferd Fastsatte mål på hvor sterk bedøvelse. Opplæring av personell. Fisk er for lite/ikke sultet før håndtering. Mer stress. A1 Bedre koordinering av slike hendelser slik at fisken sultes på forhånd. Belastningsskader på røkter ved ensidig, tungt arbeid (håving) Akutte og varige belastningsskader kan gi sykemelding C4 Ruller arbeid.

3 Lusetelling Bedøving, håving og håndtering: Egne risikovurderinger. Lus blir talt av ukyndig personell som teller feil. Feil i lusetall. Lusetall er grunnlag for når det skal avluses, og det er viktig at de er korrekte. I verste fall kan det være store mengder kjønnsmoden lus som ikke blir oppdaget. Personell som teller lus skal ha opplæring og erfaring. Lysstyring og lysbehandling av fisk Lyset tiltrekker skarv Skade på fisk (redusert fiskehelse, ødelagt forsøk) C3 Jakt i jakttiden, søk om fellingstillatelse Mer algevekst i sjøen Gjengrodde nøter. Belastning på anlegg or redusert fiskevelferd. B3 Ikke bruk lys utover 13.des-1.mai Bruk av utelys på land og flåte utenom arbeidstiden Forstyrrelse av forsøksfisk C2 Begrens bruk, sjekk alltid at det er avslått før man går hjem. Dersom det må brukes i arbeidstiden, følg nøye med på fiskens apetitt. Mottak av forsøksfôr Det kan være feil serienummer på fôrsekken Dersom det ikke blir oppdaget, kan forsøksfisk bli fôret feil og forsøket kan bli ødelagt. Eventuelt kan det bli oppdaget i siste liten, og man står da uten forsøksfôr når det skal tas i bruk. Sjekk at serienummer stemmer overens med det som er oppgitt i ordren. Måltidsmatrise Fisken kan bli fôret for mye eller for lite i forhold til kroppsvekt og sjøtemperatur. Overfôring gir unødvendige kostnader og unødvendig miljøbelastning. Underfôring gir ikke optimal vekst, og kvalitet på forsøkene blir ikke bra nok. Riktig fôring er essensielt når man driver med fôringsforsøk. Ta hensyn til veiledende måltidsmatrise, og undersøk i tillegg fiskens appetitt ved å observere den under fôring, samt ved å registrere liftup-tall. Opprydding etter forsøksslutt Utilstrekkelig rydding, nøter blir stående Nøter gror til med alger og er ikke klar til bruk ved neste forsøk. Må eventuelt barkes på nytt, som kan være en unødvendig kostnad. B3 Gå over nøter og andre ressurser i bruk. Vurder status. Må de vaskes eller byttes? Prøver blir ikke sendt til analyse Kan føre til forsinkelse av sluttrapport. Misfornøyd kunde. B2 Gjør opp status på innsamlede prøver. Kontakt kunde for å høre hva som skal sendes inn. Prøveuttak av fisk i forsøk Håving, flytting, bedøvelse og avliving av fisk. Egne risikovurderinger Galle kan sprekke ved sløying Gallesprut i øyet, person må til sykehus Bruk vernebriller ved sløying, og utvis varsomhet. Kuttskade bed bruk av kniv Personskade, samt at prøver kan kontamineres med menneskeblod. Bruk egned verneutstyr ved sløying. Papirer med registrerte tall kan ødelegges av vann og blod. Man mister forsøksdata. C1 Bruk vannfast papir, og hold papir adskilt fra arbeidsområde.

4 Regulering av aktivitet ved lave og høye temperaturer Risttap Kan oppstå vintersår. Redusert fiskevelferd C4 Sjekk værforhold og sjøtemperatur. Sett opp presenning og lag lune forhold dersom håndtering er nødvendig. Katarakt kan oppstå Fisken blir blind. Redusert fiskehelse. Fisken ser ikke maten, forsøket kan bli ødelagt. D3 Sjekk værforhold og sjøtemperatur. Sett opp presenning og lag lune forhold dersom håndtering er nødvendig. For varmt, fisken tørker lettere ut. Redusert velferd B1 Reduser oppholdstid over vann. Sortering og fordeling av fisk i forsøk Fisk kan rømme når den er oppe fra merden. Økologiske konsekvenser D3 Bruk lokk på fraktekar, og ha sikkerhetsnett rundt arbeidsområde. Risttap/sår dersom fisken faller ned Stress, redusert fiskevelferd B3 Ha presenning som underlag når man arbeider. Da blir det mer skånsomt dersom fisken faller. Fisk kan havne i feil merd når de skal fordeles. Det blir feil antall i merdene, noe som gir feil fôrfaktor og vekstrate. Gir lavere kvalitet på forsøket. Ha merkelapper på alle merdene. Dobbeltsjekk alltid at fisk tømmes i riktig merd. Det kan registreres feil antall ved bulkinnveiing. Feil snittvekt på fisk. Usikkerhet i tallene. C3 Det skal være minst to personer som teller. Ved små fisk skal det telles ut og inn av vekten. Vekten kan være ukalibrert. Feil vekt vises, og man får feil utgangspunkt i forsøkstallene. C1 Kalibrer vekt med 2 kg-loddet. Ikke vei fisk når det er for mye vind. Det kan bli hull i not ved opplining dersom noten er overgrodd. Fisk kan rømme, noe som har store økologiske konsekvenser. Skift not før den blir for gammel, overgrodd og slitt. Man kan glemme å tarere vekt Feil vekt blir registrert. C3 Følg rutiner for å gi klarsignal før man håver opp fisk. Vekten står ustabilt, veieplate tar borti veiestativ. Slitasjeskade på personell ved tungt, ensidig arbeid (håving). Feil vekt blir registrert. C2 Sjekkes ved rigging. Sykemelding C4 Ruller på arbeidet. Meld fra ved smerter. Uttak av fôrprøver Prøve tas fra feil fôrsekk. Feil i analyser, feil i forsøksresultater. Lite troverdig. Dobbeltsjekk alltid at det er riktig fôrsekk. Fôrprøve blir ikke tatt. Man får ikke data nok til å trekke konklusjoner fra forsøket. Lite troverdig, misfornøyd kunde. Ansvarlig person skal påse at det er tatt fôrprøve før sekker tømmes. Alt fôr som brukes i forsøk skal registreres bakerst i forsøksperm. Fôrprøve merkes feil. Man finner ikke fôrprøven man trenger og får ikke analysert den, eller man analyserer feil prøve. Følg fastsatte rutiner for merking av fôrprøve. Veiing av fisk For mange fisk i vekten samtidig Risttap, redusert velferd C2 Påse at antallet ikke utgjør skade for fisken.

5 Vekten er ikke kalibrert riktig Viser feil vekt. Feil i forsøksdata, som gir dårlig kvalitet. Kalibrer alltid vekten Fisk spreller ut av vekten Rømming, økologiske og økonomiske konsekvenser C3 Sikre område med presenning og nett Beregning av vektendring og recovery Forsøksfôr har ikke standardegenskaper mht hvor mye vekten endres etter en viss tid i vann. Feil antall pellets blir talt inn og ut av recoverytesten. Usikre forsøksdata. B3 Utfør recoverytest for å beregne vektendring for det spesifikke fôret. Uriktige tall. B4 Utvis ekstrem nøyaktighet. Interngjennomgang av forsøk Det kan oppstå en ubevisst men systematisk forskjellsbehandling av merder i et forsøk. Dårlige forsøkstall, liten troverdighet. Ruller på hvem som fôrer hvilken merd, og hvilke merder som fôres først og sist. Behov for tiltak avdekkes ved interngjennomgang av forsøkstall. Fisk spiser dårlig grunnet sykdom e.l. Dårlig fiskevelferd, dårlige forsøkstall. C1 Dette kommer fram dersom man har interngjennomgang av forsøk. Hendelser i forsøksprotokoll blir ikke utført, eller de blir utført feil. Misfornøyd kunde, liten troverdighet. Protokoll og framtidige hendelser gjennomgås på interngjennomganger. Bruk av teknisk utstyr Bruk av båt med utstyr Motorhavari Dårlig vedlikehold, slitasje, lite/manglende erfaring og opplæring C3 Følge oppsatte vedlikeholdsplaner. Sikre at operatører har nødvendig kompetanse/opplæring Gå på grunn Feilnavigering, feil med navigeringsutstyr Opplæring, service på utstyr Treffe drivgods Tilfeldighet Være observant Feilvurderinger av båtoperatør Ikke opplæring Gå på kurs, få tilstrekkelig opplæring Brann Dårlig vedlikehold, slitasje, lite/manglende erfaring og opplæring, dårlig renhold. Sjekkliste, følge prosedyrer nøye, stadig forbedring av prosedyrer og sjekklister. Automatisk brannslokkingsanlegg. Kontroll av brannvarslingsanlegg. Fall-/klemskade ved av- og påstigning i båt Fralandsvind, dårlig fendring C3 Ikke vær alene. Bruk av kran Klemskade (kranarm og last) Last kan løsne Lite observant, lite opplæring, lite erfaring, dårlig vær. Dårlig fokus. Slitasje på løfteutstyr, manglende resertifisering, feil bruk, Opplæring, SJA, vær oppmerksom, bruk fornuft, bruk verneutstyr, bruk sertifisert utstyr. Bruk sertifisert utstyr, riktig opplæring på sikring av last. Bruk utstyr med stor nok kapasitet. Klem-/slagskade ved fôrfylling Dårlig vær, feil bruk av kran, lite opplæring, Man skal ikke bruke kniv til å kutte sekk manuelt. Ikke fylle fôr i dårlig vær. Fall ved fôrfylling Dårlig vær, lite årvåkenhet, Ta værforbehold.

6 Bruk av nokk Klemskade Personell kan sette seg fast Kan bli dratt inn i nokk (fingre/armer) Sikre at båtoperatører kan vurdere og operere båter trygt uten fare for liv/helse og materiell. Renhold og avfall Fare for havari/forlis/liv og helse. Økonomisk tap Opplæring, årvåkenhet, ikke ha det for travelt Opplæring, årvåkenhet, ikke ha det for travelt Opplæring, årvåkenhet, sett på fotpedal Håndtering av avfall Farlig avfall blir kastet i vanlig avfall Fare for miljøet. Fare for avfallshentere ved eksponering. Mulig gass-/brannutvikling på avfallsanlegg. A2 Sikre at operatører har nødvendig opplæring. Sikre at nødvendig sikkerhetsutstyr er på plass og at operatører har opplæring i bruken av dette. Følg deponeringsanvisning på produktemballasje. Kuttskade av skarpe gjenstander Personskade A2 Påse at skarpe gjenstander ikke utgjør noen fare Ugygiensik/smittefarlig avfall på kroppen Personskade A3 Påse at avfall blir håndtert riktig Håndtering av biologisk avfall Dødfisk kan bære smitte. Kan smitte andre fisker. C1 Bær fisken i bøtte fra liftup til kvern. Det kan spilles maursyre på den som utfører arbeidet. Innånding av klorgass (kjemisk reaksjon mellom enkelte rengjøringsmidler og maursyre). Syre kan gi alvorlig øyeskade og hudskade C2 Bruk nitrilhansker og vernebriller. Syre skal fylles med pumpe. Helseskade Bruk riktig vaskemiddel og desinfeksjonsmiddel Det tilsettes for lite maursyre sånn at ph blir for høy. Patogener drepes ikke, noe som gir smittefare. Ha nøye kontroll med ph. Logg skal føres. Kvernen blir for full. For tung for hjullaster. B2 Gi alle nye opplæring i maksgrense på kvern. Renhold, orden, hygiene og desinfeksjon Kar og stamper blir ikke rengjort ordentlig etter bruk. Bakterievekst. Grobunn for patogener. Fisk kan dø. Spyl alt brukt utstyr. Kar som har inneholdt blodvann skal desinfiseres. Syrespill ved desinfisering Personskade Bruk hansker og vernebriller ved sprøyting av desinfiseringsskum. Rot og uorden på fôrlager Ved dårlig system kan feil fôr bli tatt i bruk i forsøk. Feil i forsøksdata, og dårlig trivsel. C2 Hold orden. Bruk utarbeidede skjemaer for fôrsystematisering. Uorden og rot på flåte kan føre til dårlig fremkommelighet. Kommer seg ikke fram ved evakuering. B2 Rydd! Dårlig orden og hygiene på flåte gir grunnlag for bakterievekst. Det skal ikke forekomme der man produserer mat. C3 Rydd og vask. Spyl flåte jevnlig. Rot og uorden i båt gir dårlig framkommelighet og trivsel. Dårlig framkommelighet er farlig i evakueringssituasjoner. B2 Hold orden, og hold rømningsveier frie.

7 Mottak, salg og levering av fisk Biomassekontroll og rapportering Fisken vokser raskt, og tettheten blir for stor Redusert velferd. C1 Ta veieprøver jevnlig, bruk ramme. Kjøp av fisk Fisk har dårlig helse ved ankomst Økonomisk tap. Kan gå dårlig i forsøk, senker vår kredibilitet. C2 Sørge for at de nødvenige kontroller og sertifikater er i orden før fisken mottas. Besøke settefiskanlegget før kjøp, og sørge for at det er den fisken vi virkelig får. (Være med fra da fisken tas ut av karet) Fisk bærer smitte ved ankomst Kan bære smitte som kan spre seg til hele anlegget, som må brakklegges Sørge for at de nødvenige kontroller og sertifikater er i orden før fisken mottas. Mottak av fisk Fisken kan være stresset etter transport Dødelighet i merd Rolig transport. Bruk beroligende middel og mulig. Fisken kan bære med seg farlig smitte Hele anlegget blir smittet A5 Fisk skal være kontrollert før de sendes til oss slik at vi kan være sikker på at dette er tilfelle. Den skal også være vaksinert. Rømming ved flytting til merd Store økonomiske og økologiske konsekvenser. Sikre område rundt overføring av fisk. Følg prosedyrer og sikkerhetsinnstrukser. Avklar forløp på forhånd. Salg, slakt og levering av fisk Salg: Laks forhåndsselges til godkjent kjøper. Pris avtales Ved for dårlig pri, eller uheldig tidspunkt risikererer man ønkonomisk tap A1 Overlate salget til de som har kompetanse og erfaring. Slakt: Leveres til godkjent slakteri Salg til private er ulovlig og kan medføre økonomisk erstatning A1 Vi slakter ikke laks Levering: Til godkjent brønnbåt Fisk kan dø hvis den presses for hardt sammen i avkastnot B3 Jevn og forsiktig tregning av fisken, slik at den ikke stresses unødig Oppfølging av anlegg og biologiske ressurser Registrering av ph i ensilasje ph er for høy i ensilasje Befrakterne kan nekte å ta imot ensilasjen B2 Sjekke ph-nivået for hver gang man har kvernet fisk. Fyll etter med maursyre ph-meter viser feil verdi Ensilering skjer ikke C1 Kalibrer og sjekk ph-meter jevnlig. Kalibrering av fôrautomater Automater kan være feilkalibrert, eller at faktisk utforing ikke stemmer med det den er kalibrert for. Kan gi feil virkelig mende i forhold til det som er beregnet at fisken skal ha C1 Foreta manuell opptelling av restfor i automatene en gang pr uke, og justere fòrtallene etter det. Gjøres for at riktig mengde fòr ut av automat stemmer med elektronisk registrering i fòrstyringssentral Blodprøvetaking og merking av fisk Blodprøvetaking kan skade fisken Den kan få redusert vekt eller dø. Gir dårligere økonomi C2 Sørge for at de som skal ta prøvene får god opplæring og trening før de utfører arbeidet

8 Små merker festes til ryggfinne. Kan gi sår og infeksjoner Gir dårligere vekst og mistrivsel C2 Sørge for at de som merker fisken får god opplæring og trening før de utfører arbeidet Helsekontroll Fisk kan være smittet av sykdom Ved smitte av alvorlige sykdommer kan man bli pålagt å slakte all fisk i forsøksmerdene. Det vil gi et stort økonomisk tap for bedriften. Ha vaksinert fisk. Ta jevnlige prøver for å avdekke sykdommer. Fisk kan ha redusert helse pga andre faktorer, som predatorrelatert stress, overgrodde nøter (dårlig vanngjennomstrømning og oksygentilgang). Redusert velfert, redusert vekst (økonomiske konsekvenser) Jevnlig helsetilsyn. Befalinger fra fiskehelsepersonell må følges opp. Predatorkontroll Kråker kan spise av fòrautomatene. Gir feil fôrforbruk (mye svinn) B2 Henge på ekstra nett rundt automatene slik at kråkene ikke kommer inn. Hegrer kan sette seg oppå og stikke fisk gjennom nettet. Gir sår på fisk og økt dødelighet C3 Stram fuglenettene ordentlig. Oter kan komme inn i merden Kan hente ut mye fisk, og det blir feil data i forsøkene. Kan skade fisk, gir redusert helse og velferd. Er en stressfaktor for fisken. D3 "Bly-terner" rundt taknett. Ingen åpning mellom tak- og hoppenett Skarv kan dykke og gi bittskader gjennom not til smolten. Smolten skades og dør. C3 Henge ut ekstra notvegger et stykke ut fra nota der man har smolt Avlusing ved bruk av fôr eller presenning Lusefôr brukes over en forlenget tidsperiode. Lusa kan utvikle resistens mot medikamentet. Store økologiske og økonomiske konsekvenser. Ikke benytt fôr lengre enn det som er fastsatt av veterinær/fiskehelsebiolog. Rester av lusefôr benyttes ved en feiltakelse. Lusa kan utvikle resistens mot medikamentet. Store økologiske og økonomiske konsekvenser. Merk sekker med restfôr godt, og lever til mottak snarest. Lusefôr brukes for lenge. Fisken spiser dårligere av dette foret, noe som gir dårlig kvalitet på forsøkene vi utfører. Forlenget detoksifisering fører til stress hos fisken, som gir redusert helsetilstand. Ikke benytt fôr lengre enn det som er fastsatt av veterinær/fiskehelsebiolog. Snurr på presenning og tau ved avlusing. Venskelliggjør arbeidet, lusemiddel kan lekke ut A4 Tre tauene rett, se opp for fortøyninger etc., klargjør presenning før bruk. Oksygenmangel i avlusingsmerden Redusert fiskevelferd, fisken kan dø og forsøket kan bli ødelagt. Misfornøyde kunder. Regelmessig logging, nok flasker med oksygen, ha båt tilgjengelig for hurtig utskifting av vann. Tungt fysisk arbeid Skade på teknikere C4 Bruk Schäffer og kran mest mulig Forgiftning av fisk Redusert fiskevelferd, fisken kan dø og forsøket kan bli ødelagt. Misfornøyde kunder. D4 Observer fisken under hele badebehandlingen. Følg veterinærens anvisning. Mennesker kommer i kontakt med lusemiddel Forgiftning, kronisk eller akutt. D3 Bruk verneutstyr (hansker og tette briller). Les produktdatablad. Rengjør utstyr etter bruk. Bland løsninger inne. Gravide skal ikke håndtere lusemidler.

9 Skifte av nøter Fisk kan bli skadet ved for hard fortrenging. Redusert fiskevelferd, fare for dødelighet, redusert tilvekst. C2 Ikke treng fisk over en lengre tidsperiode. Ikke treng fisken for mye sammen. Not kan skades ved skifte. Fisk rømmer. Store økologiske og økonomiske konsekvenser. Følg prosedyrer for skifte av not. Kontroller not med kamera/dykker etter skifte. Bruk kun nøter med gyldig sertifikat og vedlikeholdskort. Bruk av firmabil Kjøre forsvarlig og innen fartsgrensene. Fare for utforkjøring med (relativ) tung last Kan medføre skade/invaliditet/død på fører og evt passasjerer. Ikke ha med passasjerer. Sikre lasten med stropper. Kjøre etter forholdene. Ha god tid. Sjekke at alt er OK med bilen. Kan bli tomt for olje og/eller kjølevæske Reparasjonene kan bli dyrere. Man kan få havari på motor/drivverk. B1 Følge servicetidspunktene. Gå til verkstedkontroll hvis man merker noe uvanlig. Sjekke olje- og kjølevæske jevnlig (etter oppsatt skjema) Vedlikehold av driftsmidler Slurv kan forringe levetiden på utstyret. Kortere levetid, derav større kostnad på driftsmidlet C2 Rengjøre, smøre og sette på plass etter bruk. Ettersyn, vedlikehold og sertifisering av sjøanlegg (se egen risikovurdering i brukerhåndbok) Skader på anlegg blir oversett ved inspeksjon Inspeksjon blir ikke utført. Personell og HMS Anlegget kan ryke ved ekstremvær. Fisk rømmer. Skader blir ikke oppdaget. Fisk kan rømme. Økonomiske konsekvenser ved ødelagt anlegg. Følg sjekklister og undersøk alt nøye. Sjekkliste skal kontrolleres av avdelingsansvarlig for å kontollere at inspeksjon har blitt utført. Adgangskontroll og mottak av besøkende Besøkende kan bære med seg smitte. Ødeleggelse av forsøk, massesykdom, massedød. Alle skal tråkke på desinfiserende svamp. Ikke bruk skotøy/klær som er brukt på andre anlegg. Vi kan bære med oss smitte til andre anlegg. Konsekvenser for anlegget vi besøker. Ikke bring klær og skotøy mellom anlegg. Besøkende kan få innsyn i forsøkene våre. Kan dele informasjon med uvedkommende. Svekker vår troverdighet og gir misfornøyde kunder. Gir økonomiske konsekvenser. Ikke bruk kundens navn på permer, papirer, bøtter, prøveposer etc. Ikke la ark og protokoller ligge og flyte. Besøkende kan skades mens de er på anlegget. Økonomiske forsikringskonsekvenser. Ikke utsett besøkende for farer. Alle besøkende skal bruke redningsvest når de går ut på anlegget. Beredskapsplan ved brann Brannvarslingsanlegg virker ikke. Ansatte blir ikke oppmerksom på brann, kan ikke evakuere i tide. Sørg for at anlegg fungerer. Sjekk jevnlig. Rømningsveier er sperret av rot. Evakuering kan ikke skje effektivt. Hold orden, hold rømningsveier frie. De ansatte ved ikke hvor evakueringsrutene er. Evakuering kan ikke skje effektivt. Alle ansatte skal gjøre seg kjent med brannog rømningsplaner, som er opphengt på lett synlige steder i byggene. Brannøvelser utføres årlig.

10 Brannslokningsapparat fungerer ikke. Man får ikke slokket branntilløp. Kan ha store økonomiske konsekvenser. Kunne vært unngått. Sørg for jevnlig kontroll av brannslokningsutstyr, og at alle vet hvor dette befinner seg. Internopplæring Ansatte følger ikke prosedyrer, og utfører forsøksrelaterte operasjoner på feil måte. Dårlig kvalitet på våre tjenester. Alle skal vite hvor man finner prosedyrer og forsøksprotokoller. Alle skal ha opplæring før de utfører en arbeidsoperasjon. Ansatte bruker ikke utstyr på riktig måte, noe som kan føre til ødeleggelse av utstyr eller skade på person eller anlegg. Økonomiske og helsemessige konsekvenser. D3 Alle skal ha opplæring før de tar i bruk utstyr. Brukerhåndbøker skal være lett tilgjengelig. Internkontrollopplæring Ansatte følger ikke prosedyrer og bryter lover og forskrifter. Trenger ikke å ha store konsekvenser, men kan i verste fall føre til grove lovbrudd. Senker bedriftens troverdighet og kredibilitet. Alle nyansatte skal ha opplæring i bedriftens internkontrollsystem, og alle ansatte skal ha oppdatering i IK-systemet årlig. Ansatte fører ikke avvik Feil og mangler blir ikke oppdaget. Konsekvens situasjonsavhengig. For eksempel kan gnag på not, som ikke rapporteres og fikses, føre til rømming. C4 Alle må få opplæring i avviksføring. Premiering av den som fører flest avvik.

Beredskapsplan ved dødlighet, sykdom, rømming og massedød

Beredskapsplan ved dødlighet, sykdom, rømming og massedød Beredskapsplan ved dødlighet, sykdom, rømming og massedød Forord og beredskapssystemet Beredskapsplanen skal bidra til å ivareta smittehygiene og fiskevelferd i krisesituasjoner. Den skal bidra til å oppdage

Detaljer

Oppsummering fra temastasjoner. SINTEF Fisheries and Aquaculture

Oppsummering fra temastasjoner. SINTEF Fisheries and Aquaculture Oppsummering fra temastasjoner SINTEF Fisheries and Aquaculture 1 Temastasjon 1 Avlusing 5000 tonn på 5 dager? - Ja! Avgrense merder med duk eller bruke brønnbåt. Kjemiske midler eller kanskje også mekanisk

Detaljer

Rømmingsfare og avlusing

Rømmingsfare og avlusing Rømmingsfare og avlusing Berit Johansen FosenSeminaret 25.11.15 Agenda Rømming laks per 01.09.15 Hvor rømmer fisken fra? Hva er årsaken til rømming? Avlusingsoperasjon-generelt Håndtering av notpose Faremomenter-noen

Detaljer

Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not.

Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not. Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not. Eksempler på fareområder Noten bli skadet fra leverandør til oppdretters leveringspunkt/lager/kai. Noten kan bli skadet under lagring.

Detaljer

Bransjeveileder lakselus

Bransjeveileder lakselus Bransjeveileder lakselus Tema: Versjon: 0.1.2 Luseprosjektet Side: Side 1 av 5 Formål Å kjenne status i anlegget mht. forekomst av lakselus fordelt på stadiene fastsittende lus, bevegelige lus og voksne

Detaljer

PM 2.5 Dødfiskoppsamler som benytter luft/vakuum. Kontaktperson: Berit Johansen. Generelt om bruk av dødfiskoppsamler

PM 2.5 Dødfiskoppsamler som benytter luft/vakuum. Kontaktperson: Berit Johansen. Generelt om bruk av dødfiskoppsamler Fareområder PM2 Matfisk-vekst PM 2.5 Dødfiskoppsamler som benytter luft/vakuum Dato: 08.12.2014 (endret 15.06.2015) Kontaktperson: Berit Johansen Generelt om bruk av dødfiskoppsamler Dødfiskoppsamler i

Detaljer

Strategiplan for forebygging og bekjempelse av lakselus og resistente lakseluspopulasjoner.

Strategiplan for forebygging og bekjempelse av lakselus og resistente lakseluspopulasjoner. Utarbeidet av: Bosness, Meland og Hestvik Side 1 av 5 Strategiplan for forebygging og bekjempelse av lakselus og resistente lakseluspopulasjoner. Bakgrunn. Kravet til planen er beskrevet i luseforskriftens

Detaljer

Beste praksis, hva er det?

Beste praksis, hva er det? Beste praksis, hva er det? Anders Bjørkli Kundekonsulent Settefisk Region Midt Kæm e æ? 2 Team settefisk Siri Tømmerås Marita Sirevaag Johan Rennemo Pål-Arve Dypaune Anders Bjørkli Kathrine Ryvold Bakkemo

Detaljer

Sjekkpunkt ved utsett av fisk. Kommentar. handling

Sjekkpunkt ved utsett av fisk. Kommentar. handling Sjekkpunkt ved utsett av fisk Montering av utstyr flytekrage, not, fortøyning og flåte Generelt Arbeides det systematisk med IK Akvakultur (eksempelvis; prosedyrer, rutiner, sjekklister og opplæring av

Detaljer

PROSEDYRE: Beredskapsplan for rømming Laget av KJ og LB 18.07.2012

PROSEDYRE: Beredskapsplan for rømming Laget av KJ og LB 18.07.2012 PROSEDYRE: Beredskapsplan for rømming Laget av KJ og LB 18.07.2012 Nummer 03.01 Tittel BEREDSKAPSPLAN FOR RØMMING Firma Helgeland Havbruksstasjon Avdeling Dønna og Storskala Kategori Drift Ansvarlig Avdelingsleder

Detaljer

PM 2.7 Spyling av not i sjø.

PM 2.7 Spyling av not i sjø. Fareområde PM2 Matfisk-vekst PM 2.7 Spyling av not i sjø. Dato: 17.11.2015 Kontaktperson: Berit Johansen Eksempel på beltegående vaskerobot. (Foto: MPI) Vaskerigg som håndteres med kran (Foto: Akvagroup)

Detaljer

FHF Rensefisksamling Hell 22-23 mai

FHF Rensefisksamling Hell 22-23 mai Tilgjengelighet, vaksinering og sykdomskontroll. Gjennomgang av rognkjeksveilederen FHF Rensefisksamling Hell 22-23 mai Nils Fredrik Vestvik Trainee havbruk nils@aqua-kompetanse.no 40214570 Dagens rensefisk

Detaljer

Høring revisjon av Luseforskriften

Høring revisjon av Luseforskriften Mattilsynet Vår ref: TS Oslo 11. mai 2017 Høring revisjon av Luseforskriften Tekna er landets største forening for akademikere. Vi har 72 000 medlemmer med høyere grads - og utdanning innen teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

HMS i havbruk. Prosjekter gjennomført ved SINTEF Fiskeri og havbruk 2003 2006 Mats Augdal Heide. SINTEF Fiskeri og havbruk AS

HMS i havbruk. Prosjekter gjennomført ved SINTEF Fiskeri og havbruk 2003 2006 Mats Augdal Heide. SINTEF Fiskeri og havbruk AS HMS i havbruk Prosjekter gjennomført ved SINTEF Fiskeri og havbruk 2003 2006 Mats Augdal Heide 1 God HMS? 2 Skjer det noe i havbruk da? 3 HMS i havbruk risikoanalyse og tiltaksvurdering med fokus på personell

Detaljer

Risikokartlegging. Lokalitet: Uføro. Type anlegg: 6 stk. Aqualine 160m plastringer

Risikokartlegging. Lokalitet: Uføro. Type anlegg: 6 stk. Aqualine 160m plastringer Risikokartlegging Lokalitet: Uføro Type anlegg: 6 stk. Aqualine 160m plastringer Sannsynlighet: Vurdering 1-5 1=lav sannsynlighet, 5=høg sannsynlighet Konsekvens: Vurdering 1-5 1=lav konsekvens, 5=høg

Detaljer

Internkontroll akvakultur IK-AKVA og IK-HMS

Internkontroll akvakultur IK-AKVA og IK-HMS Internkontroll akvakultur IK-AKVA og IK-HMS Sist oppdatert - Februar 2015 1.Internkontroll HMS/AKVA Formål i lovgivning 1 i IK-akva-forskriften - formålsparagrafen: Sikre systematisk gjennomføring av tiltak

Detaljer

Fareområde PM2 Matfisk - Vekst PM.2.3 Vedlikehold av utstyr

Fareområde PM2 Matfisk - Vekst PM.2.3 Vedlikehold av utstyr Fareområde PM2 Matfisk - Vekst PM.2.3 Vedlikehold av utstyr Eksempler på fareområder Utstyr får skader/feil /mangler som skyldes bruk, vær forhold, svekkede deler, hærverk eller lignede. Utstyret får svekkelser

Detaljer

Bransjeveileder lakselus

Bransjeveileder lakselus Bransjeveileder lakselus Tema: Versjon: 0.1.2 Luseprosjektet Side: Side 1 av 8 Formål: Veilederen skal bidra til å sikre en optimal og effektiv bruk av rognkjeks som rensefisk til lusebekjempelse i havbruk,

Detaljer

Rognkjeks: Biologi og behov

Rognkjeks: Biologi og behov www.akvaplan.niva.no Rognkjeks: Biologi og behov Rognkjeks: Biologi og behov, Akvaplan-niva Fagdager ikke-medikamentelle metoder Finnsnes, 17.02.16 Disposisjon Biologi Mottakskontroll, utsett og oppfølging

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TUBENOT

BRUKERVEILEDNING TUBENOT BRUKERVEILEDNING TUBENOT REVISJON NR. 3, DESEMBER 2016 EGERSUND NET AS Svanavågen 30 N-4374 EGERSUND Telefon: +47 51 46 29 00 1. Innledning Takk for at Du valgte en Tubenot fra Egersund Net. Vår visjon

Detaljer

Fremtidens smoltproduksjon Sunndalsøra 22. og 23.10.2014

Fremtidens smoltproduksjon Sunndalsøra 22. og 23.10.2014 Fremtidens smoltproduksjon Sunndalsøra 22. og 23.10.2014 Hvor langt er vi kommet med tette poser i dag? Er dette fremtiden i norsk oppdrettsnæring? Vidar Vangen Daglig leder Merdslippen AS 1 MERDSLIPPEN

Detaljer

OPPLÆRINGSLOGG - VG3 AKVAKULTUR. Røkting og drift

OPPLÆRINGSLOGG - VG3 AKVAKULTUR. Røkting og drift OPPLÆRINGSLOGG - VG3 KVKULTUR Røkting og drift 1 Kompetansemål 1 kunne planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere arbeidsprosesser i akvakulturnæringen etter gjeldende standarder og regelverk eskrivelse

Detaljer

Salmon Group Systems. EideFjordbruk AS- EideFjordbruk - Hondskår

Salmon Group Systems. EideFjordbruk AS- EideFjordbruk - Hondskår Generert: 02.10.2015 12:01 Salmon Group Systems EideFjordbruk AS- EideFjordbruk - Hondskår Opprettet: 07.05.201212:32 Oppdatert: 18.09.201515:15 Oppdatert av: Versjon:2 8.1 Fiskehelse og Fiskevelferd FISKEHELSEOGDYREVELFERDSPLAN

Detaljer

Hva mener oppdretterne er god fiskevelferd i norsk oppdrettsnæring?

Hva mener oppdretterne er god fiskevelferd i norsk oppdrettsnæring? Hva mener oppdretterne er god fiskevelferd i norsk oppdrettsnæring? Seniorrådgiver Trude Olafsen SINTEF Fiskeri og havbruk 22.06.05 1 Bakgrunn! Dyrevelferd i akvatisk dyrehold herunder fremtidens dyrehold!

Detaljer

Notvask som risikooperasjon

Notvask som risikooperasjon FHFs havbrukssamling, 23. september 2014 Notvask som risikooperasjon FHF-prosjekt 900983: Utredning og tiltak mot skader på not ved vasking i sjø Presentert av Heidi Moe Føre, SINTEF Fiskeri og havbruk

Detaljer

Internkontroll akvakultur IK-AKVA og IK-HMS

Internkontroll akvakultur IK-AKVA og IK-HMS Internkontroll akvakultur IK-AKVA og IK-HMS Sist oppdatert - Mars 2017 1.Internkontroll HMS/AKVA Formål i lovgivning 1 i IK-akva-forskriften - formålsparagrafen: Sikre systematisk gjennomføring av tiltak

Detaljer

Protokoll for bruk av rognkjeks

Protokoll for bruk av rognkjeks Protokoll for bruk av rognkjeks Ane Vigdisdatter Nytrø, Akvaplan-niva Rensefiskkonferansen 2016 Gardermoen, 8-9 Februar Erfaringer fra FHF-prosjekt 900979:" Bruk av rognkjeks i merd" Akvaplan-niva AS,

Detaljer

HMS Helse, miljø og sikkerhet

HMS Helse, miljø og sikkerhet HMS Helse, miljø og sikkerhet WWF Ren Kyst kurs Tromsø oktober 2012 Irene Andreassen SINTEF Materialer og kjemi Marin miljøteknologi 1 HMS forelesning HMS under oljevernaksjoner Giftigheten til olje Symptomer

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

Risikovurdering (4-02)

Risikovurdering (4-02) Mottak av fisk Risiko Førebyggjande for Not sett i sjø før utsett av fisk Nota heng seg fast ved utsett og det vert hull i nota 0 Anbefales Skal ha dykker som kontrollerar nota før det vert sett fisk i

Detaljer

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr.

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr. Vedlegg 1: Utkast 31. juli 2014 (Vedlegg til LES-plan) Utkast til MAL til: Forskrift om kontrollområde for å bekjempe listeført eksotisk sykdom hos akvakulturdyr, [xx] kommune, [xx]. Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

ASAS Sertifisering AS. Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703

ASAS Sertifisering AS. Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703 Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703 Løft av personer En endring i forskrift om utførelse av arbeid 18-8 gir adgang til å foreta «unntaksvis

Detaljer

TILLEGG: Bunnringsoppheng med Dyneema-tau

TILLEGG: Bunnringsoppheng med Dyneema-tau Bunnringsoppheng med Dyneema-tau Side 2 av 19 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 2 2 Beskrivelse... 2 3 Klargjøring... 5 4 Innfesting av not i bunnring... 8 5 Innfesting av not i glidelodd... 10 6 Låring

Detaljer

Helse og velferd ved produksjon av postsmolt i lukket merd (Pilot 2012)

Helse og velferd ved produksjon av postsmolt i lukket merd (Pilot 2012) Helse og velferd ved produksjon av postsmolt i lukket merd (Pilot 2012) Arve Nilsen, Veslemøy Sunniva Oma, Veterinærinstituttet Martin H. Iversen, UiN Anders Næss, Aquaculture Innovation AS Veterinærinstituttets

Detaljer

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr.

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr. Vedlegg 1: (Vedlegg til LES-plan) MAL til: Forskrift om kontrollområde for å bekjempe listeført eksotisk sykdom hos akvakulturdyr, [xx] kommune, [xx]. Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret [xx.xx.xxxx]

Detaljer

Kontroll av vask på settefiskanlegg

Kontroll av vask på settefiskanlegg Kontroll av vask på settefiskanlegg 1. Formål: Formålet med prosedyren er å bidra til en god hygiene på settefiskanlegget, og dermed begrense smittepress og kontaminasjon mellom avdelinger og er. 2. Beskrivelser

Detaljer

Hovedkonklusjoner fra TEMA stasjoner

Hovedkonklusjoner fra TEMA stasjoner 1 3.12.08: Stasjonsmestrene presenterer: Hovedkonklusjoner fra TEMA stasjoner TEMASTASJON 1: Sikkerhet på merdanlegg hva kan forbedres? (Trude Olafsen) TEMASTASJON 2: Sikkerhet på fôrplattform hva kan

Detaljer

MARINE HARVEST NORWAY AS Kvalitetshåndbok Ressursdokument ved ulike typer alvorlige hendelser/kriser

MARINE HARVEST NORWAY AS Kvalitetshåndbok Ressursdokument ved ulike typer alvorlige hendelser/kriser MARINE HARVEST NORWAY AS Kvalitetshåndbok Ressursdokument ved ulike typer alvorlige hendelser/kriser Formål: Dette dokumentet er ment som en sjekkliste / hjelp til å huske på viktige moment i forbindelse

Detaljer

Bransjeveileder lakselus

Bransjeveileder lakselus Bransjeveileder lakselus Tema: Dok. id: Utarbeidet av: Kontaktperson: Dato: 19.06.2015 Versjon: 0.1.2 prosjekt - Side: Side 1 av 5 Formål: Veilederen skal bidra til å gi leppfisk best mulig fiskevelferd

Detaljer

Bruksanvisning. Koblingsløkker

Bruksanvisning. Koblingsløkker Bruksanvisning for Koblingsløkker Norsk Bruksanvisning for ulike standard Koblingsløkker «Original utgave» Westcon Løfteteknikk AS Grannesgate 25 5523 Haugesund Telefon: 52 71 93 00 Telefaks: 52 71 93

Detaljer

Erfaringer i felt med rensefisk fiskehelse og fiskevelferd

Erfaringer i felt med rensefisk fiskehelse og fiskevelferd Erfaringer i felt med rensefisk fiskehelse og fiskevelferd Asgeir Østvik, Åkerblå AS asgeir@akerbla.no www.åkerblå.no Åkerblå AS TROMSØ SVOLVÆR TRONDHEIM FRØYA KRISTIANSUND MOLDE SJØHOLT VOLDA Rensefisk

Detaljer

Ny luseforskrift. Stian Johnsen HK, RA

Ny luseforskrift. Stian Johnsen HK, RA Ny luseforskrift Stian Johnsen HK, RA Generelle kommentarer fra høringen Forslaget har fått generelt god mottakelse blant høringsinstansene, men det har vært diskusjon om noen sentrale punkter: Kortere

Detaljer

Miljøseminar for aquakulturnæringa

Miljøseminar for aquakulturnæringa www.selstad.no Miljøseminar for aquakulturnæringa 05.02.2014 Quality Hotel Flørø. Stikkord er miljøgevinst. Not teknologi Lus Rømming Kobber Oppdrett på land, tette anlegg. Not teknologi Nye notlin sorter.

Detaljer

Flatsetsund lusespyler

Flatsetsund lusespyler Flatsetsund lusespyler Arnfinn Aunsmo, veterinær PhD Biologi og ernæringssjef SalMar Innhold Bakgrunn Flatsetund lusespyler Prinsipp og beskrivelse Utvikling og uttesting Effekt Strategi for kontroll av

Detaljer

HMS i havbruk risikoanalyse og tiltaksvurdering med fokus på personell og teknologi i fiskeoppdrettsanlegg

HMS i havbruk risikoanalyse og tiltaksvurdering med fokus på personell og teknologi i fiskeoppdrettsanlegg HMS i havbruk risikoanalyse og tiltaksvurdering med fokus på personell og teknologi i fiskeoppdrettsanlegg Prosjekt støttet av FHF, administrert av NFR NFR prosjektnummer: 155917/120 Ved Mats A Heide og

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Utvikling av løsninger for å drive lakseoppdrett i Romsdalsfjorden etter spredning av PD

Utvikling av løsninger for å drive lakseoppdrett i Romsdalsfjorden etter spredning av PD Utvikling av løsninger for å drive lakseoppdrett i Romsdalsfjorden etter spredning av PD 10. September 2008 SkatteFUNN 2008 2011 Prosjekteier Villa Miljølaks AS Av Ragnar Øien 1 Litt historie og status:

Detaljer

Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap

Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap 7.1 Generelt Bruk og daglig sjekk av løfteredskap skal være i samsvar med produsentens bruksanvisning og krav i denne NORSOKstandarden. I tillegg kan relevante

Detaljer

Legg denne på egnet sted inne i båten Bolter og sjakler oppbevares i for eksempel en boks

Legg denne på egnet sted inne i båten Bolter og sjakler oppbevares i for eksempel en boks Ned rigging av masten Forberedelser Spray Hood og eventuell kalesje fjernes Rullerev. tre ut tauet og kveil det opp og fest det på rullerevet Ta av seilet og fest revelinjer til storseilbommen Nedhaler

Detaljer

Rapport Grønn konsesjon lokalitet Baltsfjord i Lenvik kommune og Lokalitet Skog i Lenvik kommune.

Rapport Grønn konsesjon lokalitet Baltsfjord i Lenvik kommune og Lokalitet Skog i Lenvik kommune. Rapport Grønn konsesjon lokalitet 32537 Baltsfjord i Lenvik kommune og Lokalitet 30757 Skog i Lenvik kommune. NRS Feøy AS fikk tildelt konsesjon TLK 0032. Denne konsesjonen ble kjøpt i åpen budrunde under

Detaljer

Risikovurdering. Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune. Tysvær kommune. O.nr. A COWI AS Rennesøygata Haugesund

Risikovurdering. Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune. Tysvær kommune. O.nr. A COWI AS Rennesøygata Haugesund COWI AS Rennesøygata 12 5537 Haugesund Telefon 02694 wwwcowino Tysvær kommune Risikovurdering Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune Onr A020023 2 / 9 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

ER MARINE HARVEST I REGION MIDT FORBEREDT PÅ AGD?

ER MARINE HARVEST I REGION MIDT FORBEREDT PÅ AGD? ER MARINE HARVEST I REGION MIDT FORBEREDT PÅ AGD? FHL Midtnorsk Havbrukslag 12. 13.02.2014 Rica Nidelven AGENDA Hva er AGD Overvåkning Hva hvis mistanke om tilstedeværelse av amøbe eller sykdom Hva hvis

Detaljer

Beredskapsplan mot sykdom og massedød. Konsesjonsnumre: Godkjente lokaliteter: Kapasitet MORTENSNES STORE KUFJORD 10839

Beredskapsplan mot sykdom og massedød. Konsesjonsnumre: Godkjente lokaliteter: Kapasitet MORTENSNES STORE KUFJORD 10839 7.2 BEREDSKAPSPLAN MOT SYKDOM OG MASSEDØD Prosedyre for tiltak ved sykdom og/eller massedød Handlingsplan for forebygging av sykdom og massedød NRS Finnmark AS Markedsgata 3, Postboks 1154, 9504 Alta Konsesjonsnumre:

Detaljer

Oppsummering Pilotprosjekt AGD

Oppsummering Pilotprosjekt AGD Oppsummering Pilotprosjekt AGD -Diagnostikk Risikofaktorer - Behandling videre FoU Trondheim 27.10.2014 David Persson Veterinær FoMAS Fiskehelse og Miljø AS Agenda Pilotprosjektet Diagnostiske verktøy

Detaljer

Tittel: Beredskapsplan Gaia Salmon AS

Tittel: Beredskapsplan Gaia Salmon AS Tittel: Beredskapsplan Gaia Salmon AS Laget til: GAIA SALMMON Forberedt av: Bjarne Bjørkan Dato: 10.05.2016 Dokument nummer: LPL-003-02-2016-B Copyright Gaia Salmon AS, all rights reserved 1 av 6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Dok.ID: D Ansvar 1.0 Formål Administrerande direktør har ansvar for: - at verksemda har ein oppdatert beredskapsplan.

Dok.ID: D Ansvar 1.0 Formål Administrerande direktør har ansvar for: - at verksemda har ein oppdatert beredskapsplan. Kvalitetssystem Beredskapsplan ved rømming av fisk Utgåve: 9.01-01.11.2016 Oppdatert av: RK Dok.ansvarleg: RK Godkjent av: VH Første utgåve: 01.11.2005 Dok.ID: D00113 Beredskapsplanen skal sikra at rømming

Detaljer

Beredskapsplan for sykdom og massedød

Beredskapsplan for sykdom og massedød Dokumentadministrator: Inger Lise Bølgen ID: 1309 Gyldig fra: 21.11.2016 Versjon: 1.10 BEREDSKAPSPLAN VED SYKDOM OG MASSEDØD Beredskapsplan for sykdom og massedød NRS Finnmark AS Markvn. 38 B Postboks

Detaljer

Bruksanvisning. Toppløkker og Løftehoder

Bruksanvisning. Toppløkker og Løftehoder Bruksanvisning for Toppløkker og Løftehoder Norsk Bruksanvisning for ulike standard Toppløkker og Løftehoder «Original utgave» Westcon Løfteteknikk AS Grannesgate 25 5523 Haugesund Telefon: 52 71 93 00

Detaljer

Plan Skrevet av: TGR, CT Gjelder fra: Godkjent av: TGR Side 1 av 5

Plan Skrevet av: TGR, CT Gjelder fra: Godkjent av: TGR Side 1 av 5 Skrevet av: TGR, CT Gjelder fra: 07.01.15 Godkjent av: TGR Side 1 av 5 1. Formål Beredskapsplanen har som hovedmålsetting å forhindre og begrense eventuell rømming, forebygge spredning av smittsomme fiskesykdommer

Detaljer

Nordlaks Oppdrett AS

Nordlaks Oppdrett AS Formål 1 av 10 - Forebygge spredning av smittsomme fiskesykdommer - Håndtere sykdomsutbrudd og massedød - Sikre god fiskevelferd Beredskapsplanen gjelder for lokalitetene: Driftsenhet Vesterålen Lokalitetsnavn:

Detaljer

Beskrivelse av metode for avlusning med helpresenning

Beskrivelse av metode for avlusning med helpresenning Beskrivelse av metode for avlusning med helpresenning 1 Helpresenningen leveres alltid fra Rantex som vist på bildet. I en bigbag str 2x2x2 m Figur 1 Pakking Vedlagt bruksanvisning i hver bigbag. Alle

Detaljer

Drift av store oppdrettsanlegg -erfaringer og utfordringer med henblikk på drift og sikkerhet.

Drift av store oppdrettsanlegg -erfaringer og utfordringer med henblikk på drift og sikkerhet. Drift av store oppdrettsanlegg -erfaringer og utfordringer med henblikk på drift og sikkerhet. Olaf Reppe produksjonssjef region midt TEKMAR 2008 Litt om utvikling fram til i dag og hvordan vi tenker om

Detaljer

Version 2.0/08-08-2011

Version 2.0/08-08-2011 ! ADVARSEL Version 2.0/08-08-2011 Hvis ikke sikkerhetsreglene og disse instruksjoner følges kan følgene være alvorlig personskade eller død. Hvis ventilen løsner mens beholderen er under trykk kan ventilen

Detaljer

Tanker rundt drift og vedlikehold av fôringsanlegg. Aqua Training Settefisk 2017

Tanker rundt drift og vedlikehold av fôringsanlegg. Aqua Training Settefisk 2017 Tanker rundt drift og vedlikehold av fôringsanlegg Aqua Training Settefisk 2017 Skretting Serviceteam Serviceteamet ble opprettet høsten 2010. Ronny Henden, nyansatt teamleder 1. mai 2017 Christian Hammernes,

Detaljer

Rømmingssikringskurs FHL 2011.12.15

Rømmingssikringskurs FHL 2011.12.15 Erfaringer fra arbeidet i Rømmingskommisjonen. Rømmingssikringskurs FHL 2011.12.15 Viktige årsaker til rømming og tiltak for å hindre rømming Lars André Dahle, Ex Rømmingskommisjonen Rømmingskommisjonen

Detaljer

Marine Harvest Norway AS ST Stamfisk Sjø. Martin Harsvik, Driftsleder ST-Stamfisk sjø, 31.3.2016

Marine Harvest Norway AS ST Stamfisk Sjø. Martin Harsvik, Driftsleder ST-Stamfisk sjø, 31.3.2016 Marine Harvest Norway AS ST Stamfisk Sjø Martin Harsvik, Driftsleder ST-Stamfisk sjø, 31.3.2016 Stamfisk Cluster MHN holder stamfisk i 3 ulike cluster i Norge. Region Nord, Region Midt og i Sør. Totalt

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Beredskapslan for værmessig påvirkninger og havari

Beredskapslan for værmessig påvirkninger og havari Beredskapslan for værmessig påvirkninger og havari Opprettet: 05.03.2015 - Av: Jonny Nikolaisen Endret: 14.07.2015 - Av: Evy Roymo Tittel: Kategori: Beredskapslan for værmessig påvirkninger og havari Matfisk\Prosedyrehåndbok\Beredskapsplaner

Detaljer

Taking you to new heights

Taking you to new heights Taking you to new heights Planlegging av tunge løft på land Innhente opplysninger fra kunde Hva skal løftes Hvor skal løftet gjøres Vekt på Kolli/Dimensjoner Oppstillingsplass Bilde av område/objekt som

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Risikovurdering. Produktet av sannsynlighet og konsekvens

Risikovurdering. Produktet av sannsynlighet og konsekvens Risikovurdering Produktet av sannsynlighet og konsekvens Sett opp en 10 punktliste over risikoelementer Sett opp en liste med motvirkende tiltak Lag en tabell som består av 10x10 ruter og merk av i tabellen

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Pure Farming AS/ Atlantos AS/ Nekton Havbruk AS(PF+)- GAUSTAD

Pure Farming AS/ Atlantos AS/ Nekton Havbruk AS(PF+)- GAUSTAD Generert: 23.03.2016 10:33 Salmon Group Systems Pure Farming AS/ Atlantos AS/ Nekton Havbruk AS(PF+)- GAUSTAD Opprettet: 25.01.200812:57 Oppdatert: 29.11.201522:26 Oppdatert av: Versjon:3 8.1 Fiskehelse

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

1 INNLEDNING. Åsgårdstrand Seilforening. Heising av master ombord og i land med bruk av foreningens mastekran. Versjon 1 10.

1 INNLEDNING. Åsgårdstrand Seilforening. Heising av master ombord og i land med bruk av foreningens mastekran. Versjon 1 10. Åsgårdstrand Seilforening Heising av master ombord og i land med bruk av foreningens mastekran. Versjon 1 10.feb 2010 1 INNLEDNING I forbindelse med at det fra 2010 er flere kranførere, og også at det

Detaljer

Grønne konsesjoner Cermaq Norway Region Finnmark

Grønne konsesjoner Cermaq Norway Region Finnmark Grønne konsesjoner Cermaq Norway Region Finnmark Lokalitet 10821 Tuvan 12.5.2017 Innhold Innledning... 3 Vilkår... 3 Lokaliteter... 3 Erfaringer og etterlevelse av vilkår... 4 Lusestatus og medikamentbruk...

Detaljer

IMM-erfaringer. Fokus på varmt vann og spyling

IMM-erfaringer. Fokus på varmt vann og spyling IMM-erfaringer Fokus på varmt vann og spyling «dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger» «fisk og andre dyr er vernet mot behandling som vi ikke kjenner konsekvensene

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

Bransjeveileder lakselus

Bransjeveileder lakselus Bransjeveileder lakselus Tema: Dok. id: Utarbeidet av: Kontaktperson: Dato: 05.06.2015 Versjon: 0.2.2 Luseprosjektet Side: Side 1 av 7 Formål: Sikre optimal og bærekraftig tilgang på villfanget leppefisk

Detaljer

BÅTTRAFIKK OG FLYTTING AV FOLK OG UTSTYR MELLOM LOKALITETER Gjelder kun lokalitet:

BÅTTRAFIKK OG FLYTTING AV FOLK OG UTSTYR MELLOM LOKALITETER Gjelder kun lokalitet: SULEFISK AS Utskriftsdato: 09.11.2016 SJUKDOMS- OG LUSESMITTE Tilstede: Dirk Klein,Thilo Damerau,Henning Nielsen,Sissel Kråkås,Kjetil Sundal,Øyvind Mjønerud,Stein Anders Krakhellen,Rafal Lamert,Øystein

Detaljer

Leglifter Bruksanvisning

Leglifter Bruksanvisning Bruksanvisning Norsk Simple solutions for everyday independence Tiltenkt bruk Leglifter fra Mangar Health gjør at personer kan svinge bena opp på sengen uten eller med minimal hjelp. Drives av Mangar Health

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.5 Sjekkliste utstyr til løfting Utgave: 0.00 Skrevet av: Kristin Ytreberg Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: Kontroll/sjekklister Sidenr: 1 av 5 Dato: Rom/rom

Detaljer

Ny vannforsyning til Rennesøy og Finnøy SHA PLAN

Ny vannforsyning til Rennesøy og Finnøy SHA PLAN COWI AS Haugåsstubben 3 4016 Stavanger Telefon 02694 wwwcowino IVAR IKS Ny vannforsyning til Rennesøy og Finnøy SHA PLAN Prosjektnr: A011300 Versjon: 1 Utgivelsesdato: 25012014 Utarbeidet: Trygve A Lende

Detaljer

Vernerunde med risikovurdering

Vernerunde med risikovurdering Vernerunde med risikovurdering Vedtatt: AMU Levanger 13,03.17 Revidert: 17.03.17 1 Vernerunde og risikovurdering: (skal foretas i perioden februar april) Enhet/verneområde: Deltakere: Ansvarlig: Dato for

Detaljer

Risikovurdering for en frisørsalong

Risikovurdering for en frisørsalong Risikovurdering for en frisørsalong Risikovurdering for en frisørsalong En leder i en frisørsalong skal kartlegge og risikovurdere arbeidsmiljøet. Salongen har åtte som jobber både heltid og deltid. Salongen

Detaljer

Risikoanalyse Storevikholmen

Risikoanalyse Storevikholmen Utarbeidet av: Jarle Eidet Risikoanalyse Storevikholmen Dok.ansv.: trei Godkjent av: Willy Berglund Dok ID: 4.1.4.2 Ver: 2.00 Dato: 11.02.2015 Side 1 av 15 Innledning: Risikoanalysen skal belyse alle risikoer

Detaljer

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen er fremstilt av: ALIA AB +46 522-22000 Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE-459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniske spesifikasjoner Strømforsyning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrke: 1,1 kw Størrelse:

Detaljer

UltraShield TM Rengjøringsmanual

UltraShield TM Rengjøringsmanual VIKTIG: FØR DU BEGYNNER Man kan bruke en høytrykkspyler, med en bred vifte dyse, men kun med trykk under 100 bar og med en avstand på 30 cm i fra terrassebordene. Utvis ekstrem forsiktig ved bruk av en

Detaljer

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken Prossedyre: renhold på ID UTS.VLV.IK- Mat.F.4.2.1 Versjon 2.00 Gyldig fra 25.04.2014 Forfatter TB/THA/JRJ/RØ Verifisert Godkjent tb Søren Fredrik Voie INSTRUKS 1: KRAV TIL ALMINNELIG ORDEN PÅ ARBEIDSPLASSEN

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK EKSTRAUTSTYR

BRUKERHÅNDBOK EKSTRAUTSTYR BRUKERHÅNDBOK EKSTRAUTSTYR SEPTEMBER 2014 Egersund Net AS Svanavågen, 4373 Egersund Tlf: 51 46 29 60 post@egersundnet.no www.egersundnet.no FORORD Takk for at Du valgte et produkt fra Egersund Net Vår

Detaljer

Kunnskap gjennom aktiv deltagelse

Kunnskap gjennom aktiv deltagelse Kunnskap gjennom aktiv deltagelse Bakgrunn Vise den enorme og positive utviklingen av norsk havbruksnæring Rekruttering til havbruksnæringen Økt kompetanse hos befolkningen Forskning og utvikling Status

Detaljer

DRAFTLINE 15 - RENGJØRING AV FATØLSANLEGG

DRAFTLINE 15 - RENGJØRING AV FATØLSANLEGG Hva er Draftline? Draftline er et rengjøringsmiddel for Fatølanlegg. Det er basisk og løser svært effektivt opp organiske stoffer, for eksempel belegg i en ølslange. Draftline inneholder kjemikalier og

Detaljer

Vintersår hos Atlantisk laks

Vintersår hos Atlantisk laks Vintersår hos Atlantisk laks -Problemstilling i produksjon av postsmolt? Helene Mikkelsen og Hilde Toften 31.10.2012 Sunndalsøra_23-24 oktober 2012 1 Sykdom et komplekst samspill mellom fisk, patogen og

Detaljer

Håndtering: Oppsummering fra dialogmøte om teknologi for trenging av fisk i merd

Håndtering: Oppsummering fra dialogmøte om teknologi for trenging av fisk i merd Bergen, 27.-28.8.2013: FHF samling økt overlevelse i sjøfasen Håndtering: Oppsummering fra dialogmøte om teknologi for trenging av fisk i merd Forskningsleder Leif Magne Sunde, Kristian Henriksen, Hanne

Detaljer

Ny teknologi for måling av forholdene til laks under trenging

Ny teknologi for måling av forholdene til laks under trenging 14/10 2015 FHF Havbrukssamling Ny teknologi for måling av forholdene til laks under trenging Eirik Svendsen, Leif Magne Sunde, Martin Føre, Kevin Frank, Ulf Erikson Kontakt: eirik.svendsen@sintef.no Tlf:

Detaljer

Monteringsanvisning. Peseq veggfeste

Monteringsanvisning. Peseq veggfeste Monteringsanvisning for Peseq veggfeste 1 Forberedelser til montering Peseq redningsline skal kun benyttes i nødsituasjoner. I en nødsituasjon finnes det ikke tid til å forberede seg. Faren for at man

Detaljer

Stress hos laks fra biologiske mekanismer til teknologiske løsninger

Stress hos laks fra biologiske mekanismer til teknologiske løsninger Stress hos laks fra biologiske mekanismer til teknologiske løsninger Ulf Erikson SINTEF Fiskeri og havbruk AS SINTEF Fisheries and Aquaculture 1 Dødelighet i forbindelse med ulike operasjoner på merd Mattilsynet:

Detaljer