VARDEN et nytt år med lite snø? UNDER. Ordførers hjørne. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag.Tlf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VARDEN. 2007 - et nytt år med lite snø? UNDER. Ordførers hjørne. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag.Tlf. 32 74 75 00"

Transkript

1 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR et nytt år med lite snø? Foto: K. Heitmann Ordførers hjørne I Rollag og Numedal er vi ikke vant til grønne plener og jorder i desember - men kanskje kommer snøen sammen med julegraut og nisse. En må vel kunne si at i år har Kakelinna vært særdeles langvarig. Men faktisk er det skiføre på Sørkje og skøyter kan en bruke på mindre tjønn-pytter i Rollagmorkje. Vi får håpe og tru at den menneskeskapte vær-endring lar seg påvirke ved redusert CO2 utslipp og andre tiltak. Noen værforskere mener vi nå er inne i en 50 års syklus med ekstra høye temperaturer. Så en skal vel ikke være for pessimistisk. For noen er det vel også helt OK at snøen kommer ferdigbrøyta. Rollag kommunestyre vedtok budsjettet 15. desember - et budsjett med handlefrihet på over 3 prosent for første gang på lenge. Oppgaven til oss politikere blir da å bruke dette handlingsrommet på den beste måte. Pleie og omsorgsplanen er ferdig til endelig vedtak på nyåret og det settes av penger til tiltak allerede nå. Prosessen omkring denne planen har vært omfattende og grundig - håpet er derfor at en får satt i gang tiltak i 2007 som øker velferden for de som har behov for disse tjenestene. Verneprosessen for Trillemarka - Rollagsfjell er blitt rikspolitikk, og det viser seg at kommuneforslaget som er den felles kommunedelplanen for Nore og Uvdal, Sigdal og Rollag, har betydelig politisk kraft. Opp-slutningen om kommuneforslaget har vært så vedvarende og disiplinert lokalt, at vi etter hvert har nådd fram med våre argumenter om bruk og vern. Dette til tross for at enkelte andre aktører i mange sammenhenger prøver å svekke vår truverdighet med påstander om grådighet og hyttespøkelser. Faktisk er vi veldig i pakt med framtida da forslaget til revidert Plan og Bygningslov gir kommunene større ansvar for en inte-grert prosess mellom bruk og vern i arealforvaltninga. Nå tyder mye på at endelig vedtak for Trillemarka - Rollagsfjell først skjer i Så får vi tru at 2007 blir et år der lokaldemokratiet og de verdiene det representerer får gode kår. Og at lokaldemokratiet får lov til å være den politiske kraft det faktisk skal være. Gode ønsker for det nye året. Steinar Berthelsen Ordfører Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag.Tlf

2 MELDINGER Vi kan hjelpe deg med: - forretningsregnskap - gårdsregnskap - lønn - fakturering - gårdsoverdragelse - økonomisk veiledning - andre kontoroppgaver Ta kontakt med oss på tlf eller besøk oss på Adresse: Gamlebanken, Rollag 2 UNDER VARDEN - Vinteren 2007

3 MELDINGER I DETTE NUMMERET: Lys i alle glas i Numedal! Bredbånd til alle? Kulturpris og kulturstipend 2006 Leiekjøring Planarbeid Vinterhilsen fra Veggli Barnehage Vårprogram på bygdetunene UNDER VARDEN Utgivelsesplan og annonsefrister: Nr. 1: Utgivelse januar (frist annonser og stoff 15. des.) Nr. 2: Utgivelse mai (frist annonser og stoff 15. april) Nr. 3: Utgivelse september (frist annonser og stoff 15. august) Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag Tlf LEGEVAKTSENTRALEN Legevaktsentralen har fått nytt telefonnummer: Dette nummeret gjelder hele døgnet ved øyeblikkelig hjelp. Du vil få raskt svar av en profesjonell helsearbeider med lang erfaring i å ta i mot denne type telefoner. Du vil få et svar der og da, eller du vil bli satt over til vakthavende lege.ved fare for liv og helse, vil telefonen bli satt over til 113. Du kan også ringe direkte til 113 dersom det haster. Hvis du ringer legevaktsentralen fra en fasttelefon, kommer abonnentens adresse og kartposisjon automatisk opp. For å sikre at lokaliseringen er riktig, bør du oppgi adresse eller gårds- og bruksnummer i tillegg. Hvis du ringer fra en mobiltelefon, kan denne lokaliseres automatisk. Dette forutsetter at du først gir et samtykke, noe du vil bli spurt om når du ringer. Denne løsningen sikrer at en finner fram til der du oppholder deg og er spesielt verdifull i fjell- og hytteområder, og langs landeveien.tilsvarende tjeneste finnes i dag ikke når du ringer 113. På hverdager mellom kl. 09 og 15 skal du som tidligere ringe legekontoret for henvendelser som ikke haster: Lampeland Veggli NØDMELDINGS- SENTRALEN 110 BRANN 112 POLITI 113 LEGE Alle eiendommer er posisjonsbestemt på kart, og nøkkelen for å finne fram er gårds-, bruks- og festenummer. Ringer du fra fasttelefon kommer nummeret opp automatisk. Ringer du fra mobil må du oppgi dette for at sentralen skal kunne lokalisere hvor du er. Ha derfor disse opplysningene lett tilgjengelig på hytta. Informasjon om legevakt i Påsken Legekontorene er stengt i perioden 31. mars - 9. april, med unntak av telefonen på legesenteret på Lampeland som er åpen for medisinbestillinger kl på hverdagene i påskeuken ( april). Det er døgnvakt for øyeblikkelig hjelp i hele påsken. Alle henvendelser rettes til legevaktsentralen, tlf Har du lyst til å bli med på laget som frivillig? Eller ønsker du kontakt med en av våre frivillige? Ta kontakt med oss i Rollag og Veggli Frivillighetssentral Tlf / I perioder med stor pågang må en regne med noe ventetid før en får svar. Legevaktsentralen er betjent av sykepleier med erfaring i akuttmedisin. Henvend-elsen vil bli vurdert, det vil bli gitt faglige råd og eventuelt formidlet kontakt med vakthavende lege. Dersom det haster med hjelp, kan en også ringe 113. Ha respekt for fjellet, ta hensyn til vær, temperatur og føre - og husk solkrem og briller.vi ønsker alle en god og helsebringende påske! Kommunelegen UNDER VARDEN - Vinteren

4 MELDINGER Spor og observasjoner av rovdyr Sted og tid for observasjonen: Sportegn og observasjoner av gaupe, jerv, ulv og bjørn varsles rovviltkontakt så raskt som mulig Funn av kadaver varsles til dyreeier eller Statens Naturoppsyn (SNO) Finn kartreferanse og merk av stedet på kart Merk funnstedet Spor: Ta bilder, husk å legge sammenlignbar gjenstand inntil, f.eks. fyrstikkeske Ta vare på ekskrementer og hår (helst i papir) Tegn på aktivitet av rovdyr: Urolige dyr, morløse lam og savnede lam Aktivitet fra kråke, ravn og rovfugler Funn av kadaver: Syke og sårede dyr vil ofte oppsøke vann og fuktige drag Bruk luktesansen Rovdyr vil skjule kadaver og grave det ned/dekke til med kvist Unngå egen obduksjon, kontakt rovviltkontakt for nærmere undersøkelser Dyreeier skal varsles, se etter tlf.nr. i øremerke eller klave Dekk til kadaver - mest mulig urørt slik at det beskyttes mot åtseletere Undersøk om det er flere kadaver i samme område Unngå for mye tråkk rundt spor, sportegn og kadaver VARSLING! Vær tidlig ute med varsling - sportegn forsvinner raskt! Nå når det er satt i gang et gaupemerkings prosjekt i Numedal, er det like viktig å melde fra, for det gir en ekstra mulighet til å skille individer fra hverandre. Alle meldinger blir loggført. I tillegg feltkontroll ved sporobservasjoner av gaupe med unger og alle sporobservasjoner av jerv, ulv og bjørn. Det er mye bedre å melde fra en gang for mye enn en gang for lite! Statens Naturoppsyn (SNO) sine rovviltkontakter i Numedal: Rollag: Sigurd Storemoen, tlf / Nore og Uvdal: Dag Utklev, tlf / Flesberg: Tom Ivar Stepien, tlf Numedal Folkehøgskole Idrettsskolen Ved riksveg 40, 8 km sør for Veggli, dukker skiltet Idrettsskolen opp. Der ligger Norges eneste idrettsfolkshøgskole med linjer for Fotball, Dans - Idrett - Estetikk, Sport og helse, Multisport og LinjeX. En folkehøgskole er en sammensatt bedrift, sier rektor Helge Furnes. Ved siden av 6000 undervisningstimer i året, har vi overnattinger og like mange middager. Litt færre til frokost. Slik sett er vi en rimelig stor catering- og overnattingsbedrift også, integrert i skolevirksomheten. Derfor vet vi at maten påvirker pedagogikken, humøret og opplevelsene samt at natta påvirker dagen. ROLLAG FOLKEBIBLIOTEK Åpningstider Rollag Onsdag kl Torsdag kl Åpningstider Veggli Tirsdag kl Torsdag kl Fredag kl Vi måker hyttetaket ditt dersom det blir mye snø i vinter! Klassen vår på Veggli skole skal høsten 2007 til Polen med aktive fredsreiser. Vi skal besøke konsentrasjonsleirene Auschwitz, Birkenau og Sachsenhausen og lære om hva som skjedde under 2. verdenskrig, menneskerettigheter og andre lands kulturer. Sverre Prest skal også være med på turen. Klassen må tjene kroner for å betale reisen. I tillegg får vi støtte fra kommunen og menighetsrådet.vi har solgt nek og skal selge lodd, ha kakelotteri og ta på oss oppdrag for de som trenger hjelp fra oss. Med litt hjelp fra våre foreldre tar vi på oss å måke snø. Prisen for måking er ca 1500 kr for hytte på 60 m 2, 2000 kr for hytte på 80 m 2 og 3000 kr for hytte på 100 m 2. Dersom du ønsker hjelp så ta kontakt med Kjetil Heitmann på mobil eller e-post Hilsen 9. klasse ved Veggli skole 4 UNDER VARDEN - Vinteren 2007

5 MELDINGER KIRKEKONTORET ÅPEN KIRKE: Lystenning, sang og musikk og tid for stillhet Veggli kirke Torsdag, 1.februar Torsdag, 1. mars Rollag kirke: Torsdag, 3. mai Torsdag, 7. juni GUDSTJENESTELISTE: 4. februar 2007: Veggli kirke, kl februar 2007: Kirkestua, kl februar 2007: Veggli kirke, kl februar 2007: Kirkestua, kl februar 2007: Fjellkirken, kl mars 2007: Kirkestua, kl mars 2007: Veggli kirke, kl mars 2007: Kirkestua, kl mars 2007: Veggli kirke, kl Palmesøndag, 1. april 2007: Rollag kirke, kl Skjærtorsdag, 5. april 2007: Fjellkirken, kl Kirkestua, kl Påskemesse. Agape Langfredag, 6. april 2007: Veggli kirke, kl Fjellkirken kl Påskenatt/ottesang, 7. april 2007: Fjellkirken, kl Påskenattsmesse Påskedag, 8. april 2007: Rollag kirke, kl Andre påskedag, 9. april 2007: Veggli kirke, kl Påsken i ord og toner. (Konsert) 15. april 2007: Rollag kirke, kl april 2007: Veggli kirke, kl VINTERSANGFEST: Fredag, 16. februar 2007: klasse ved Rollag skole og Veggli skole samt elever fra kulturskolen holder Vintersangfest i Veggli kirke, kl april 2007: Rollag kirke, kl Familiegudstjeneste. Utdeling av Min kirkebok til 4-åringer 6. mai 2007: Veggli kirke, kl Familiegudstjeneste. Utdeling av Min kirkebok til 4-åringer 13. mai 2007: Rollag kirke, kl Kristi himmelfartsdag, 17. mai 2007 (Grunnlovsdag): Veggli kirke, kl Rollag kirke, kl Familiegudstjenester 17.mai-fest. Kirkestua kl mai 2007: Fjellkirken, kl Konfirmasjon 1. pinsedag, 27. mai 2007: Rollag kirke, kl pinsedag, 28. mai 2007: Veggli fjellkirke, kl juni 2007: Joh 3, Mos 6,4-7; Rom 11,33-36 Rollag kirke, kl Konfirmasjon 10. juni 2007: Veggli kirke, kl Konfirmasjon 17. juni 2007: Fjellkirken, kl årsjubileum. 24. juni 2007: Veggli kirke, kl Vinterhilsen fra Veggli barnehage Årets tema i barnehagen er Bygda kans. Dette har vært et artig tema å snakke om i barnehagen. De minste har konsentrert seg om seg selv, familien og huset sitt, mens de midt imellom har tatt for seg sentrum og området rundt barnehagen. De eldste har vært til Olavskilden, i kirka, hørt om den gamle butikken og hotelldriften på Brubakken i gamle dager og hatt litt om mattradisjoner.vi ønsker også å få besøk av noen som kan fortelle om Veggli både før og nå. Har du noe du kan fortelle oss? Ta kontakt med oss så er du hjertelig velkommen.vi har jo akkurat vært igjennom en veldig koselig tid i barnehagen - adventstida. Da har vi hatt adventssamling hver dag, juleverksted, julebakst, julefrokost med mange foreldre, lucia, grautfest og julegudstjeneste i kirka. Skikkelig koselig har vi hatt det, selv om barnehagens uteområde har vært preget av is og atter is. Derfor har vi gått oss mange turer utenfor gjerdet der det har vært finere å være. Dette barnehageåret er vi med i et utviklingsarbeid som fylket veileder oss i. Vi er en av seks barnehager i Buskerud, som ble trukket ut til å delta i arbeidet om å forbedre læringsmiljøet til barna (med vekt på det fysiske miljøet).vi er godt i gang, og endringer har skjedd.vi har hatt maledugnad, der både foreldre og personalet brukte av fritiden sin, så vi fikk malt det største rommet i barnehagen i lyse og fine farger.tusen takk til dere som hjalp oss! Det ble kjempefint, og det gir ny inspirasjon til både små og store.vi gleder oss til å fortsette å gjøre barnehagen til et best mulig sted for barna å være når foreldre er opptatt med arbeidet sitt.vi skal hele tiden være bevisste vår rolle som hjemmets forlengede arm, og at barna har krav på gode utviklings- og aktivitetsmuligheter når de er i barnehagen. Nå håper vi på mye snø så vi kan leike og kose oss ute, med og uten ski på beina! Hilsen personalet i Veggli barnehage UNDER VARDEN - Vinteren

6 Bearbeidet av Kjell Hongseth. Fritt etter Tov Flatin: Gamalt frå Numedal Gulleik Rabbens opplevelser på Nysetra i Rollag Det bodde en kar på plassen Nord Moen i Rollag. Han het Gulleik Rabben og var født i Flesberg i Han fortalte at en sommer han var på Nysetra som ligger på fjellet mot Lyngdal og Sigdal, for å slå setervollen, opplevde han følgende: Han kom til setra så seint på kvelden at han ville vente med å slå til neste dag. I stedet gikk han bort på en bergrabb like ved setra for å telje noen riveskaft. Mens han står der og arbeider får han se en liten buskap med fine brandete kuer et stykke unna, og bjelleklang hørte han. En eller to mennesker var med, men de gikk liksom ved sida av buskapen. Han kikka på dette ei stund, men forsatte med riveskaftene. Da kommer en drake farende like over bakken rett ved han. Da tar Gulleik riveskaftet og slår til draken så den går i to og endene slynger seg bortover lynghaugen så ildspruten står, men så skjøter draken seg igjen og forsvinner. Gulleik fortsetter med riveskaftene. Mens han står der kommer det en gutt og ei jente med en saueflokk. De går mot en tverrås like ved og blir borte. Han undrer seg over dette og vil undersøke stedet. Da han kommer dit vet han ikke av det før han står inne i et stort rom, og rommet er fullt av folk, både menn og kvinner. Han kjenner to-tre av dem. De var fra Flesberg, men var døde for noen år siden. Mennene sitter ved enden av et stort bord, med hendene under kinna og støtter albuene i bordplata og ser liksom som så triste ut. Det var dekket som til det flotteste gjestebud der inne. Øl og vin ble budt alle, og mat var det av beste slag, men det virket ikke som de brydde seg noe om at han var der. Ingen snakket til ham og ingen bød ham noe. Etter en stund var det en som spurte han om han ikke ville være med ham til Tråennatten. Søstra mi har gjestebud der i dag, sa han. Nei, svarte Gulleik, jeg skal være på setra og slå, og nå ønsker jeg meg ut herifra i Herre Jesu navn. Ja, den mannen vil vi gjerne høre om, sa ei gammal kjerring, hun stod i en krok og skrubba ei gryte så det skrangla. Da gikk Gulleik. Med det samme han var kommet ut døra ble det kasta ei glødende jernstang etter han. Han hadde blitt advart mot at det kunne skje om han ble bergtatt, så han kasta seg til side med det samme han kom ut, og ble ikke truffet. Mannen han hadde snakket med kom ut, og spurte om han ikke likevel ville være med til Tråennatten, for da skulle han få se et enda større og finere gjestebud. Nei, svarte Gulleik, han skulle være på setra og slå. Så gikk han for å forstette med riveskaftene. Han trodde han bare hadde vært borte en liten stund, men nå sto sola høgt på himmelen og det var langt på dag.. Foto: Kjell Hongseth 6 UNDER VARDEN - Vinteren 2007

7 MELDINGER Aktivitetstilskudd til lag og foreninger (Kulturmidler) Rollag kommune skal dele ut tilskudd til lag og foreninger som driver kulturarbeid innenfor kommunen. Kulturformålene må komme kommunens innbyggere til gode, og fremme interessen for og bedre kulturlivet i kommunen. Søknad fremmes på eget skjema som fåes på Servicetorget på kommunehuset og kommunens nettside Søknadsfrist: 15. april 2007 Søknader som kommer inn etter fristens utløp vil ikke bli vurdert ved tildeling. Kulturpris 2006 Randi Voldbakken er tildelt kulturprisen 2006 for sin mangeårige innsats, kreativitet og engasjement for Rollag bygdetun og Rollag historielag. Prisen er på kr ,- og er et samarbeid mellom Rollag kommune og DNB NOR. Prisen ble delt ut i Rollag kirke lørdag 9. desember. Fellesmønstring for ungdom i Nore og Uvdal og Rollag kommune Numedalshallen på Norefjord Lørdag 3. februar 2007, kl Kom og opplev hva ungdom kan innen musikk, dans, teater, folkemusikk, video og kunst og håndverk! Matsalg. Inngang: Voksne kr 50,-. Barn/ungdom under 18 år: Gratis Arrangør: Nore og Uvdal og Rollag kommuner Kulturstipend og idrettsstipend 2006 Rollag kommune har tildelt Marie Hov et idrettsstipend på kr ,- for sine gode resultater i skiskyting i Norgesmester-skapet i Bandene Optodeus og Black C er tildelt Rollag kommunes kulturstipend for Prisen på kr er for-delt likt mellom Optodeus og Black C. Prisene ble delt ut i forbindelse med kommunestyremøtet 15. desember. UNDER VARDEN - Vinteren

8 MELDINGER HUSK Nore og Uvdal Rollag Flesberg Kongsberg Lardal Larvik Forenklet tiltaksanalyse for Numedalslågen Grønn dal-samarbeidet og kommunene langs Lågen har i løpet av våren og sommeren fått utarbeidet en forenklet tiltaksanalyse for Numedalslågen. Statens forurensningstilsyn (SFT), i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), var initiativtakere til prosjektet og fullfinansierte arbeidet. NIVA (Norsk institutt for vannforskning), Multiconsult og Naturplan har vært konsulenter og faglig ansvarlige. Prosjektet ble gjennomført med aktiv deltakelse fra alle berørte kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn, samt berørte direktorater og forskningsmiljøer. For sentrale myndigheter er prosjektet ment å gi underlag for veileder til implementering til EU's vannrammedirektiv. For kommunene langs Lågen har prosjektet gitt viktig kunnskap som grunnlag for videre arbeid med Numedalslågen. Rapporten er nå publisert som NIVA-rapport. Det er også utarbeidet et NIVA-notat som ser nærmere på "Vurdering av kostnader ved gjennomføring av tiltak i Numedalsvassdraget". Rapporten og notatet finner du på Foto: Kjell Hongseth MIDDELALDERUKA I NUMEDAL juli Skolen har fått ny logo Den har sitt utgangspunkt i en skulptur av den danske kunstneren Jens Galschiot. Balanseakten - som serien heter, ble først presentert ved det europeiske sosiale forum i Athen Serien brukes som symbol ved FNs tiår for utdanning om bærekraftig utvikling. Noen av de andre skulpturene sto utenfor Oslo S våren Vi erkjenner at vi bare har en klode, med begrensede ressurser. Vi erkjenner at vi lever i en verden med ujevn fordeling av godene. Vi vil gjøre disse problemer synlige og påtrengende, for å finne de bærekraftige rutiner. sa kunstneren ved avdukningen i Athen. Derfor står denne skulpturen på folkehøgskolens tun. 8 UNDER VARDEN - Vinteren 2007

9 Middelalderuka 2007 Datoene for årets Middelalderuke er satt til juli. Middelalderuka er et årlig festivalarrangement med konserter, kulturarrangementer og naturopplevelser langs hele dalføret. Flere av arrangementene legges til historiske arenaer som private middelaldergårder, bygdetun og stavkirker. Det er de tre Numedalskommunene som står som hovedarrangør for arrangementet i samarbeid med Fortidsminneforeningen, Lågdalsmuseet, næringsliv, lag og foreninger. Vi oppfordrer alle som har gode idèer til årets Middelalderuke lokalt eller regionalt, eller som har lyst til å bidra med aktiviteter eller arrangementer om å ta kontakt med kommunen. Programmet legges ut på og kommunens nettsider så snart det er klart. Middelalderuka på bygdetunet Fjorårets Middelalderuke i Rollag var en suksess med en markert oppgang i antall besøkende på bygdetunet.vi ønsker derfor å bygge videre på det som så ut til å fungere bra, og videreutvikle opplegget med temadager. Fokuset på barn vil komme til utrykk gjennom dager med aktiviteter som passer for barnefamilier. Vi har også i år en målsetting om å lage en aktiv markedsplass hvor bygdefolk og andre kan demonstrere håndverksprodukter og/eller selge produkter.vi inviterer også lag, foreninger eller bedrifter til å stå for matsalg på bygdetunet disse dagene. Kontakt Hege Jaren innen 15. april hvis du/dere har lyst til å være med og arrangere eller bidra med matsalg eller håndverksprodukter under årets Middelalderuke. Tlf (mandag, torsdag, fredag) E-post: Informasjon om planer Kommunedelplanen for Vegglifjell Planprogrammet er nå godkjent og konsulentfirmaet Prevista a/s har fått i oppdrag og bistå med utarbeidelse av planen. Prevista skal ha ferdigbehandlet innspillene og analysearbeidet til februar og det legges da fram et 1. utkast for behandling i utvalg for næring, miljø og ressurs. Deretter blir det åpne møter med grunneiere, næringliv, hytteeierforeninger og andre interesseforeninger. Disse innspillene vil så bli innarbeidet i endelig planforslag som legges ut til høring i april måned. Dersom det skulle bli nødvendig med ytterligere befaringer på barmark, kan utlegging til høring bli utsatt til sommeren. Reguleringsplaner: Verjedalen: Kvisle skog (innsigelse) Nordre Vegglifjell: Rustvegen, Mykstu Lien (innsigelse),votnedalen, Kråkås Storhaug innsigelse), Mjogetjønnhaugen (innsigelse), Votnedalsseter, kun veiløsning (innsigelse) Vorseth/Sundtjønn: Svartløk Smylihaug (under høring), Devegg Søre Vegglifjell (innsigelse) Barkjuvet: Reguleringsplan Barkjuvet Kommunen vil behandle planene etter hvert som hver enkelt plan har fått sine avklaringer. Før vi kan godkjenne planene må følgende være tilstrekkelig opplyst: Nødvendige avklaringer i kommunedelplanen. Det skal foreligge et 1. utkast basert på innspill og analyser i februar måned. Saker som skal analyseres i kommuneplanen. Veiforbindelse Biologisk mangfold Sti og løypeplan Viktige områder for friluftsliv og vilt m.v. MELDINGER Administrasjonen vil legge fram justert forslag etter hvert som planene er tilstrekkelig opplyste iht. kommunedelplanens framdrift. Dersom kommunen ikke får enighet med fylkesmannen angående innsigelser, kan ikke planen egengodkjennes i kommunestyret og behandlingen vil trekke ut i tid.alle som har gitt skriftlig merknad til planene vil få skriftlig tilbakemelding. Villreinkorridor Fylkesmannen ønsker å få avklart og har signalisert ønske om bredere villreinkorridor i Vorsetområdet. Fra nyttår settes det i gang en prosess for å finne en avklaring av denne grensen. Det aktuelle området er fra Sørkje og opp mot Votnedalen. Utbyggingsavtaler I alle planer har kommunen varslet krav om utbyggingsavtaler. Utbyggingsavtalene skal sikre at det settes av midler til utbygging og drift av tiltak for felles aktiviteter i fjellet. I prinsippet gjøres det avtale om at utbygger skal betale en viss sum for hver tomt som selges og at kjøper må betale en årlig avgift. Selve forskriften har vært på høring og skal behandles på 1. møte i kommunestyre over nyttår. Deretter må kommunen forhandle med hver enkelt tiltakshaver om betingelsene i utbyggingsavtalen. I hovedsak vil dette være størrelse på engangssum samt årlig driftsavgift. UNDER VARDEN - Vinteren

10 MELDINGER Rollagfjell løypelag informerer Vi er en gjeng med personer fra hele kommunen som har dannet et løypelag. Vi ønsker å få til ei skiløype som går fra sør til nord på østsida av lågen. Vi begynte arbeidet i fjor vinter, og fikk da opparbeidet et løypenett som går helt fra Ulvik i sør til Låkåset i nord. Mye av løypa har vært kjørt opp før, men har vel aldri vært sammenhengende hele veien. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger på dette i fjor, og vil fortsette arbeidet i vinter også. Det gjenstår enda mye kvisting og rydding for å få ei optimal skiløype, så det fortsetter vi med så fort det kommer snø. Vi skal prøve å holde atkomstveier brøytet så langt det lar seg gjøre. Aktuelle veier vil være: - Veien fra Bergand mot Sigdal. Kontakt: Sverre Josefsen.Tlf Øytjønnveien opp fra bygdetunet. Kontakt:Tore Fulsås.Tlf Veien opp fra Kongsjorden mot Låkåset. Kontakt: Olav Prestmoen.Tlf Dette er fine utgangspunkt for en flott skiopplevelse i Trillemarka. Derfor håper vi at alle som er glade i å gå på ski, tar en tur på østsida også. Kontaktpersoner i løypelaget er: -Sverre Josefsen. (leder) Tlf Olav Prestmoen.Tlf Ole Verner Hoff.Tlf Narve Lid.Tlf Ta gjerne kontakt hvis det er spørsmål om løyper, veier eller andre ting. Ønsker alle en riktig god skivinter. For løypelaget Ole Verner Hoff Foto: K. Heitmann Trives du i Numedal? Numedal Folkehøgskole Idrettskolen kan du bruke til å invitere kolleger, klubben eller familien til Numedal. Fra 20. mai til St. Hans er skolen utmerket til arrangementer for grupper fra 30 til 100. Vi kan lage aktivitetspakker med middelalderleker, gruppespillopper, alternativ trening, adrenalinkick og krimmysterier ved siden av at anleggene kan brukes på mer tradisjonell måte. 30 mål med aktivitetsanlegg og et flott nærområde ellers, gir mange muligheter. Uten mat og drikke, duger helten ikke. Dette har vi tatt konsekvensen av. Vi kan tilby velsmakende mat samtidig som du beholder overskuddet. Me gjer så godt med kan - og gjerne litt meir sier Marita Flatlandsmo Tveiten - Vossajenta som har flytta til denne sida av fjellet. Me har både servert spekematbord ved Skjervsjøen, og rigga til brullaupsnatt midtvinters i lavvo. Når gjestene trives, trives me også Salg til inntekt for Redd Barna Ved Rollag Skole bestemte vi oss for å knytte oss til en organisasjon som vi kan samle inn penger til og få informasjon om solidaritetsarbeid fra. Vi bestemte oss for Redd Barna. Så kan vi lære om hvordan barn i andre land har det. Og vi kan hjelpe barn på samme alder som ikke har det så godt. Nå har vi hatt vår første innsamling. Torsdag 16.november stod 1., 2., 3., og 4.klasse utenfor butikken og solgte ting de selv hadde lagd. Flott tegninger var det, mange med glitter på! Og store og gode pepperkaker var også til salgs. Vi fikk inn over 1100 kroner. Takk til alle som støttet oss. 10 UNDER VARDEN - Vinteren 2007

11 MELDINGER Hva skal vi med Vegglifjell friluftslag? Tomtepenger rett i løypa. Medlemmene i Vegglifjell friluftslag gir 5 % av salgssummen fra hyttetomter til fellestiltak. I år har pengene gått til utbedring av skiløypa Lauvhovd - Rust - Persbu - Fjellstua. Det har vært snakk om at mye skal brukes til administrasjon. Kan du avkrefte det? Det spørs hva man mener.vi har valgt en form der noen virkelig må ta et tak for at noe skal skje, og disse skal lønnes. Alternativet ville vært at hele organiseringen måtte spres på flere og at man baserte seg på dugnad. Eller at man fant en ildsjel som kunne ta på seg det hele gratis. Det siste har man vel ikke funnet, og slike blir nok vanskeligere og vanskeligere å finne i fremtiden. Det som ble vedtatt på årsmøtet var at styremedlemmene skulle ha 150 kr. per time for styremøter og styrelederen 250 kr. timen for sitt arbeid. Det er klart at dette er et vanskelig tema, og for meg som leder blir det viktig å begrense disse utgiftene. Hvis medlemmene føler at vi bare er en diskusjonsklubb som bruker opp masse penger, vil de melde seg ut. Ingen har vel lyst til å sponse andres kaffeprat. Vegglifjell friluftslag ble stiftet i vår av grunneiere og næringsliv nord på Vegglifjell (Tveiten, Rust, Mykstu/Lien,Veggli Fjellstue og Veggli Friluftspark). I etterkant har det vært mange spørsmål og også noen misforståelser om hva dette laget driver med. Derfor følgende forsøk på avklaring: Hva er vitsen med Vegglifjell friluftslag? Poenget er å kanalisere noen av de pengene som kommer fra tomtesalg o.l. tilbake til eget fjellområde. Dette for å øke områdets verdi i forbindelse med friluftsliv.vi snakker her om bedre og flere skiløyper, merkede turstier, sykkelløyper, informasjon om natur og kultur osv.. Men hva skal vi med enda et lag? Det finnes jo en masse fra før, og er det ikke interesseforeningen som skal stå for løypekjøring og arbeidet med ny løypeplan på fjellet? Det er riktig at det finnes grunneierlag og dessuten interesseforeningen som samordner fellestiltak. Men man har manglet et lag som henter ut midler fra eiendomssalg og bruker disse pengene til større prosjekter. Samtidig er det slik at området laget har utspring i - nord på Vegglifjell - har manglet et fast felles forum for å diskutere planer, ta opp problemer og lignende. Nå samordner vi grunneiere og næringsliv i en klubb som også har økonomi til å få utrettet ting. Sammen med interesseforeningen står vi da mye sterkere enn tidligere. Så man kan ikke bare overføre penger til de som driver med skiløyper og forskjellig utbygging i dag? Selvfølgelig kan man det, men hvis grunneiere og næringsliv skal bidra med så vidt mye penger som vi snakker om her, bør de ha et eget lag som regjerer over bruken av disse midlene. Så er det jo klart at hver enkelt grunneier kan lage tiltak på sitt eget område, eller noen få kan gå sammen om prosjekter. Men da mister man kanskje muligheten for en enhetlig tenkning på et fjellområde som er ganske lite. Samtidig står vi selvfølgelig sterkere og tydeligere ovenfor kommunen og andre planmyndigheter om vi står sammen. Du snakker om så vidt mye penger, hvor mye er det snakk om? Medlemmene har forpliktet seg til å inngå en utbyggingsavtale. Her står det at når man selger en tomt skal 5 % av salgssummen gå til et investeringsfond. Samtidig skal alle som kjøper tomter av lagets medlemmer bidra med kr. 1000,- i året. Etter hvert blir det en del penger av slikt.totalt har vi nå kontraktfestet 240 tomter, noe som vil gi ca. 6 millioner til fellestiltak på Vegglifjell. Hvordan har arbeidet gått hittil? Jeg synes ikke effektiviteten har vært så ille. I samarbeid med løypekjører Olav Svendsrud hadde vi i sommer en gjennomgang av skiløypa fra Lauvhovd til Rust, Persbu og tilbake til Fjellstua. Ut fra dette ble vi enige om å planere vekk stein og stubber, bygge klopper samt å legge om løypa nedenfor Fjellstua. Dette arbeidet ble bestilt allerede etter første det styremøtet, og er nå i full gang. Så allerede til vinteren vil folk merke resultater av lagets eksistens. I tillegg har lagets medlemmer kontrakter med 27 hytteeiere om innbetaling av avgiften på 1000 kroner til friluftslaget. Dette gir i årets sesong ,- ekstra til løypekjøring. Angående denne tusenlappen har det vært skepsis fra hytteeierforeningene. Hytteeiere gir jo 300 kr. direkte til løypekjøring gjennom sin forening. Hvis nå nye hytteeiere skal gi 1000 kr. i året til dere, hva med de som i tillegg blir medlemmer i en hytteeierforening? Løsningen på dette er enkel. De som betaler tusenlappen har samtidig betalt løypekjøringsdelen av medlemsavgiften. Samtidig vil vi oppfordre hytteeiere til å melde seg inn i foreningen for sitt område. Av lagets styreleder Øystein Morten. UNDER VARDEN - Vinteren

12 MELDINGER Lys i alle glas i Numedal Numedal har mange fraflytta småbruk. Dette er ikke noe enestående fenomen. Alle distriktskommuner opplever at småbruk er blitt fraflyttet og kommet ut av drift de siste tiårene. I Vest Telemark ble det i Småbruk prosjektet Mange vil ha, men få vil selje! registrert 750 fraflytta gårdsbruk. Småbrukprosjektet i Telemark var et 9- kommunesamarbeid. Prosjektet ble gjennomført over en treårsperiode, omlag 700 eiere av fraflytta småbruk/gårder ble kontaktet med spørsmål om salg eller utleie for å styrke bosettingen i utkantområdene. Arbeidet medvirket til at 120 bruk i løpet av ca 4 år, ble lagt ut til salg eller utleie, 75 familier flyttet til og bygdene i Vest Telemark fikk om lag 275 nye innbyggere. Kommunene i Numedal opplever fraflytting, de siste 15 år er folketallet i Numedal redusert med 4,9 % (337 personer). Aller verst er det i Nore og Uvdal der folketallet er redusert med 286 i perioden. I de andre kommunene har innbyggertallet variert og reduksjonen er ikke så dramatisk sett de siste 15 år under ett, men Rollag kommune har opplevd en kraftig befolkningsreduksjon med 80 færre innbyggere siden årsskiftet Hva kan det så gjøres for å redusere fraflyttingstakten og hva er årsaken? Mye skyldes sikkert mangel på attraktive arbeidsplasser, en pågående sentraliseringsprosess og at ungdommen tar høyere utdannelse som gir et begrenset jobbtilbud ute i distriktene. Men det er stor interesse for tilflytting til småbruk. Norsk Bonde-og Småbrukarlag og Natur og Ungdom sin nettside viser til at interessen eksploderer, de opplever opp mot nettbesøk hver måned. Resultater av undersøkelser som er gjort viser at opp mot nordmenn drømmer om å flytte til gårdsbruk. Det store problemet er at det er alt for lite bruk tilgjengelig. De fraflytta bruka blir brukt som feriested, eierne bor og arbeider i byene og prioriterer ikke tid og midler til vedlikehold, men de aller færreste vurderer å selge bruket. Ofte er eierne gamle, det er ikke avklart hvem som skal overta og de kvier seg for å igangsette en prosess for overdragelse, noe som dessverre ofte skaper splid og misnøye blant livsarvingene. Dette ønsker Numedalskommunene å gjøre noe med ved å igangsette et prosjekt etter samme lest som i Telemark, der det registreres fraflytta bruk og det gjøres henvendelser og motivasjonsarbeid ovenfor eiere for å komme i gang med en prosess med målsetting å bidra til ny bosetting på de fraflytta brukene. Prosjektet har som målsetting å medvirke til at minst 30 fraflytta bruk blir bebodd og kommunene i Numedal opplever tilflytting. Prosjektansvaret er lagt til Numedalsutvikling IKS, og næringskonsulenten i Nore og Uvdal og Rollag er engasjert som prosjektleder i første fase av prosjektet som blant annet foretar registrering og oppretting av kontakt med eierne. Registreringsarbeidet er nå kommet godt i gang og allerede nå har prosjektet funnet godt over 100 fraflytta bruk/boplasser i Numedal. Det arbeides med å komme i gang med tilsvarende arbeid i Hallingdal og Midtfylket, og Numedalsutvikling er forespurt om ta prosjektansvaret for hele Øvre Buskerud med til sammen 12 kommuner. Rollag kommune v/ Næringskonsulent Terje Halland. Foto:Vidar Skreprud 12 UNDER VARDEN - Vinteren 2007

13 Litteratur for mørke vinterkvelder MELDINGER 2006 har vært et godt bokår. Mange av de etablerte forfatterne har kommet med nye bøker, og det er kommet til mange spennede debutanter. Bøker som kan anbefales er for eksempel: Kjartan Fløgstad: Grand Manila. Anmelderne sier dette er hans beste roman. Dag Solstad: Armand V. Vinner av Brageprisen. Edvard Hoem: Mor og fars historie. Boka forteller om ei jente som fikk barn med en tysk soldat. En lidenskaplig beretning om livet i Norge for et par mannsaldre siden. En god bok. Anne Karin Eldstad: Hjem er en selvbiografisk roman. Mange kritikerne sier det er hennes beste. Kyrre Andreassen: Svendsens Catering. En underholdende roman om en mann det går tverke for både i jobb og ekteskap - en svart komedie fra byen med elva og havna, torget og bruene. Skaff deg Rollag bygdebok ÆTT OG GARD OG GREND 5 fantastiske bind som omhandler hele bygdas historie Kr. 1000,- pr sett / kr. 250 pr. bok Alle bind er å få kjøpt på servicetorget, Rollag kommunehus Forfattere: Knut Hoff og Even Tråen Ren og klar skal nutid føre fortids røst til fremtids øre (Sven Grundtvig) Erik Fosnes Hansen: Løvekvinnen. Romanen har høstet glimrende kritikker. Nye novellesamlinger av landets beste novellister: Hans Herbjørsrud: Brønnene, Øystein Lønn: Plutselig landligge, Jan Jacob Tønseth: Von Aschenbachs fristelse. Det mangler heller ikke på nye gode kriminalromaner: Gert Nygådshaug: Rødsonen er en spennende avlutning på serien om Fredric Drum. Anne Holt: Død Joker og Tom Kristensen: Dødsriket er også romaner som kan anbefales. Tom Egeland skrev romanen Sirkelens ende. For de som likte Da Vinci koden anbefales boken, den er minst like bra. I år kommer romanen Ragnarok. På biblioteket finner du også oversatt litteratur fra alle kontinenter. Bøkene gir innsikt i kultur, religion og tradisjonen i de landene som våre nye landsmenn kommer fra. Det er mange gode arabiske forfattere som gjennom sine fortellinger gir innsikt i kulturen og religionen. Noe som gir bakgrunn for å forstå hva som skjer i disse områdene i dag. Jeg vil absolutt anbefale at man leser disse bøkene, ikke bare det at de gir innsikt, det er også bøker av store fortellere. En forfatter som i særdeleshet kan nevnes er årets Nobelprisvinner, Orhan Pamuk. Han er en samfunnskritisk og kontroversiell tyrkisk forfatter. Bøkene er oversatt til 30 språk. Han har blitt stilt for retten i Tyrkia for å fornærme den tyrkiske republikken med sitt engasjement for kurderene og armenerne i landet. Naguib Mahfouz fikk nobelprisen i 1988 for Kairotrilogien. Det er en storslagen familiekrønike om utviklingen i Egypt etter første verdenskrig. Den libanesiske forfatteren Amin Maalouf har skrevet flere historiske romaner fra områdene som var vitenskapenes og islams vugge. Abdlrahman Munif: Sandvidder. Munif er en saudiarabisk/jordansk forfatter og oljeøkonom. Dette er en underholdene bok som gir god forståelse av forholdet mellom araberstatene og USA, al Qaida og fundamental religion. Boken er forbudt i flere arabiske land. Blant japanske forfatter som anbefales, finner vi nobelprisvinneren Kenzaburo Oe, med f.eks: Tid for fotball. En fortelling om en familie med en sterkt hjerneskadet sønn. Boken er delvis selvbiografisk. Haruki Murakami's forfatterskap er en blanding av humor og surrealisme. Handlingene er fra dagens Japan. Bøkene er oversatt til over 30 språk. Portugiseren og nobelprisvinneren Jose Saramago har skrevet både historiske og moderne romaner. En av Europas største fortellere og en språkets mester. Chilenske Isabel Allende har et stort forfatterskap bak seg. I år har hun kommet med romanen Ines, jeg elsker deg. Romanen handler om Ines Suarez ( ) en svært rik og innflytelsesrik kvinne som deltok med stor blodtørstighet sammen med Conqistadorene i grusomme handlinger mot indianerne under oppbyggingen av staten Chile. Alle bøkene i Allendes forfatterskap anbefales, det er sterke romaner som balanserer mellom mystikk og realisme. Amy Tan er en amerikansk-kinesisk forfatter som i år har kommet med en morsom og kritisk roman med den fengende tittelen Å redde en fisk fra å drukne. Den handler om en gruppe amerikanske turister som reiser til Burma. Bøkene til Amy Tan bør leses. Ta en tur på biblioteket og vi vil hjelpe deg å finne de gode bøkene. Bøker vi ikke har i hyllene skaffer vi. Kjell Hongseth, Rollag folkebibliotek UNDER VARDEN - Vinteren

14 MELDINGER Sorteringsstasjonen på Øya F.o.m har sorteringsstasjonen utvidet åpningstidene. Åpningstider: Hele året: hver lørdag kl April-oktober: hver torsdag kl November-mars: første torsdag i måneden kl VÅRAKSJON MAI Gratis levering av alt avfall. Max volum på levering av bygningsavfall pr. gang: 2 m 3. Åpningstider: Torsdag 3. mai kl Fredag 4. mai kl Lørdag 5. mai kl Rollag kommune LEIEKJØRERE NORDRE VEGGLIFJELL Votndalen, Lauvhovd/Liset, Persbu/Rust Nils og Odd Bekkeseth / Svein og Espen Bjørkgarden / Tore Eggerud / Per Magnus Gladheim / Halvor Halvorsen / Bjarne Haugen / Bjørn Erik Haugen / Olav Svensrud / Espen Aasen / SØRE VEGGLIFJELL Sundtjønn/Vorset, Skjærbrekka Knut Bakke / Thor-Arne Bjørkgarden / Tor S. Fulsaas / Alf og Håvard Jensen / Norsk Folkehjelp Knut Vamre / Hans Wårviken / BLEFJELL Butjønn/Fiskeløysen, Eriksbu Asbjørn Gjellerud Sigurd Storemoen / BLEFJELL Butjønn-Mellomseter Nils Anund Ødegården Tusen takk Jeg vil med dette få takke for Kulturprisen som blei tildelt meg på julearrangementet 9. des.takk til Rollag Kommune og til Gjensidige NOR. Det er en stor oppmuntring å få denne prisen, og den gir en mot til å forsette enda en stund! Men uten alle de som jobber sammen med meg på Bygdetunet og i Historielaget hadde det nok ikke blitt noen æresbevisning! Derfor sender jeg en STOR TAKK til alle dere som stiller opp når det skal være tilstelninger og aktviteter på Rollag Bygdetun og møter/turer i Historielaget. Og til alle dere som hadde stemt meg fram: Tusen takk :) Men til slutt et lite hjertesukk: Kjære Rollag kommune! Må det være så hemmelig? Jeg veit at mange hadde hatt lyst til å være med når det skulle skje! Med hilsen Randi Voldbakken Veggli Næringspark Rollag kommune kjøpte Quick Bygget for noen år siden. Målsettingen var å gjøre bygget tilgjengelig for næringslivet og legge til rette for ny virksomhet i Veggli. Det er igjennom de siste årene arbeidet aktivt for å skaffe leietakere. Nå ved årsskiftet er det meste av lokalene utleid eller det er inngått intensjonsavtaler for lagsiktig utleie. Rollag kommune ser med spenning på utviklingen i Veggli næringspark. Det arbeides også med flere interessenter om kjøp av tomter på industriområdet i tilknytning til Veggli Næringspark. Rollag kommune v/ Næringskonsulent Terje Halland 14 UNDER VARDEN - Vinteren 2007

15 Framtidas Rollag kommune Hvordan ønsker innbyggerne i Rollag at lokalsamfunnet skal utvikle seg i åra framover? Skal vi alle lene oss tilbake og la utviklingen gå sin skjeve gang? Eller skal vi gjøre oss opp en mening om hvordan vi ønsker at dette samfunnet skal utvikle seg mot 2020 og videre framover, og aktivt påvirke utviklingen i den retningen vi ønsker? Sammen med Flesberg kommune har vi fått utarbeidet 3 alternative fremtidsbilder for hvordan det kan bli i Numedal framover. Fremtidsbildene har vi kalt mørkets dal, pendlerdalen og Numedal et kraftsenter, og de viser tre svært forskjellige virkeligheter. I samarbeid med Høgheim og Solvoll teaterlag vil vi presentere disse fremtidsbildene på Veggli skole tirsdag 13. februar og på Rollag skole torsdag 15. februar. Vi håper disse bildene skal gi grunnlag for kreativ, engasjerende og bred debatt blant kommunens innbyggere om hvilken samfunnsutvikling man ønsker i Rollag kommune de kommende tiår. I løpet av vårhalvåret skal formannskapet og kommunestyret, på bakgrunn av denne debatten, ta stilling til hva de mener skal være visjon og mål for kommunen. Og dernest hvilke strategier kommunen må velge for å nå disse målene. Dette vil bli nedfelt i den overordnede og langsiktige kommuneplanen. Som igjen skal følges opp med revidering av arealplan og andre delplaner etter behov. Kommuneplanlegging skal være en åpen prosess. Det er viktig at innbyggerne sier sin mening for å påvirke politikernes valg for utviklingen framover. Disse februarkveldene er selvsagt ikke eneste mulighet for å gi innspill, men kanskje de morsomste. SVØMMEHALLEN NUMEDAL FOLKEHØGSKOLE IDRETTSSKOLEN TLF Åpningstider våren 2007 Finnes også på vår webside: DAG SVØMMEHALL HELSESTUDIO mandag kl kl kl voksensvømming tirsdag kl morrasvømming kl kl onsdag kl kl torsdag kl morrasvømming kl kl kl voksensvømming fredag kl grader i vannet kl lørdag kl kl Barn under 10 år må være i følge med voksen. Badetid i svømmehallen maks 2 timer. Fellestid publikum og elever ved Folkehøgskolen: Man., tirs., ons. og tors , Fre Lør Svømmehallen vil være stengt: - Vinterferien fra og med fredag 23. februar. Åpner igjen mandag 5. mars Påskeferien fra og med fredag 30. mars. Åpner igjen tirsdag 10. april 2007 MELDINGER Priser: Barn pensjonister Voksen Svømmehall 30,- 60,- Helsestudio 60,- Svømmehall + helsestudio 80,- Familiebillet svømmehall 150,- Klippekort m/ 10 klipp svømmehall 230,- 450,- Klippekort helsestudio 450,- Klippekort svømmehall + helsestudio 680,- Semesterkort Svømmehall 460,- 900,- Semesterkort Helsestudio 900,- Semesterkort Svømmehall + Studio 1.100,- UNDER VARDEN - Vinteren

16 ANNONSE Vegglifjell Interesseforening Når dette skrives (medio desember) er det ikke mye som minner om vinter, grønt og 8 plussgrader.tross dette har løypekomitè-ene vært i arbeid i høst. Både sør og nord i fjellet er løypenettet utbedret. Disse fortjener honnør for det arbeid de nedlegger. Fortsatt er løypenettet av en slik status at det stikker opp både røtter og stein, noe som skaper problemer når det er lite snø. Dette regner vi med vil endre seg i flere trasèer neste sesong.vi har hatt flere møter hvor kvaliteten på løypenettet har vært tema, og er nesten i mål med omforente planer. En av de trasèer som er utbedret, er nedfarten fra Fjellstua mot Persbu. Den går nå mellom Fjellveien og Fjellstua, takket være grunneiere for dette området, som også har bidratt økonomisk for å få det gjennomført denne sesongen. Vi har sendt inn forslag til sti-og løypenett for hele Vegglifjell. Ett av disse, en rundløype fra Killingdalen, Porten og retur på vestsiden av fjellet, håper vi kan gjennomføres allerede i vinter. Her har vi lagt inn tre alternative trasèer ned til Killingdalen. Planene våre for neste sesong er: Vegglifjell Hytteforening: - Opparbeide trasèen fra Fjellstua, Dalsethaugen, Høybuli til Fjellstua til tidligere løype. - Omlegging av trasèen fra Fjellstua mot Liset, denne blir lagt på vestsiden av Lisetveien. - Tilførselsløype fra Barkejuvet og til løypenettet. - Tilførselsløyper v/ Svartetjønn-området og til løypenettet. - Ny trasè fra Dalsethaugen og til Rosætri. Helt avhengig av finansiering. Sommerstier er inntegnet på kartet. Killingdalen Hytteforening. Ny trase på vestsiden av Storegrøtnuten. D.v.s. fra Slepeskaret (Porten) og sydover til Killingskaret.Tre alterative løyper ned til hovedløypa, p.g.a. snø- og værforhold: - En ned v / Rusttjønn - En ned v/ Tveittjønn - En ned fra Killingskaret. Disse trasèene vil, på lik linje med trasèen inn til porten, ikke bli kjørt når det er rein i området. - Trasèen fra Devegg,Votnedalen, Nordre Kjølvann og til Fjellstua til tidligereløype. Arbeidet kan startes så snart nye avtaler med grunneierne foreligger. Sommerstier er inntegnet på kartet. Myrefjell og omegn Hytteforening. Hovedønsket er å få samme kvalitet på løypenettet som nord i fjellet. D.v.s. at trasèene må utvides slik at den store maskinen kommer fram. I dag må løypekjører bytte maskin for å komme fram. Ny trasè fra Sundtønn til Nordre Kjølvann.Trasèen vil gå på østsiden av Svarteløkfjellet og blir en tidligereløype. Trasèen ved Store Kjølvann flyttes til vestsiden av vannet. Dette blir også en tidligereløype. Sommerstier er inntegnet på kartet. Alle tidligereløyper, utvidelse av trasèer og endringer av trasèer nord og sør i fjellet er helt avhengig av godkjennelse fra grunneiere og at nye avtaler inngås. I tillegg arbeides det med innføring av nye skilt for sommer og vinter. Vi vil søke kommune og fylke om spillemidler, og er derfor helt avhengig å få de nye avtalene undertegnet av grunneierne.vi mener at disse planer vil gjøre Vegglifjell mer attraktivt for gamle og nye turgåere. For styret Vidar Olsen Leder Votnedalen Hytteforening. 16 UNDER VARDEN - Vinteren 2007

17 MELDINGER Vårprogram bygdetunene 2007 NORE OG UVDAL BYGDETUN Torsdag 22. februar kl Sangkveld Bli med og syng kjente og kjære sanger. Nore Bygdekvinnelag, Kirkekoret og kantor Synnøve Lassegård. Inngang kr. 50,- inkl. servering Arr: Bygdetunets Venner og Kulturarvstyret ROLLAG BYGDETUN Søndag 18. mars kl Forhistorisk gruvedrift i Kongsberg og omegn Foredrag ved Johan Jarnes Inngang kr. 50,- inkl. servering Arr. Bygdetunets venner NORE OG UVDAL BYGDETUN Fredag 23. mars kl Karnevalskonsekvenser Fra enevelde til egen Grunnlov og Den norske statsrådsavdeling i Stockholm fra 1814 til Kulturarbeider Bjørn Lande. Inngang kr. 50,- inkl servering Arr: Bygdetunets Venner og Kulturarvstyret ROLLAG BYGDETUN Torsdag 19. april kl Forfatter og trubadur Ragnar Otto Eriksen leser egne dikt og spiller fløyte Inngang kr. 50,- inkl. servering Arr. Bygdetunets venner Idrettskolens svømmehall Lys og luftig, uten klordunst men med god plass. Det er rart så få skiturister bruker svømmehallen sier rektor Furnes. Nå som folk er lenge på hytta, så bør jo en kveldstur i svømmehallen være en fin avslutning på dagen. Vi har god plass både i basseng, badstua og i helsestudio. Det er enkelt å reklamere for et basseng av rustfritt stål med trivelig betjening. Sommerjobb på Rollag bygdetun Vi er på utkikk etter en blid, omgjengelig og serviceinnstilt person, som har lyst til å være omviser på Rollag bygdetun sommeren Bygdetunet vil være åpent for besøkende 4 timer hver dag fra 23. juni til 1. august. Nødvendig opplæring vil bli gitt! Søknad sendes Rollag kommune, 3626 Rollag innen 1. april Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Rollag kommune, tlf NORE OG UVDAL BYGDETUN Fredag 20. april kl Kyrre Andreassen Møte med forfatteren og forfatterskapet Inngang kr. 50,- inkl servering Arr: Bygdetunets Venner og Kulturarvstyret UNDER VARDEN - Vinteren

VARDEN. Ordførers hjørne UNDER. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag.Tlf. 32 75 75 00 NØDMELDINGS- SENTRALEN INFORMASJON OM LEGEVAKT I PÅSKEN

VARDEN. Ordførers hjørne UNDER. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag.Tlf. 32 75 75 00 NØDMELDINGS- SENTRALEN INFORMASJON OM LEGEVAKT I PÅSKEN UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. PÅSKEN 2006 Foto:Vidar Skreprud NØDMELDINGS- SENTRALEN Grafisk design: Reklamemakeriet Ordførers hjørne 110 BRANN 112 POLITI 113 LEGE Alle eiendommer er

Detaljer

VARDEN. tinga administrativt og politisk - og døgnet har fortsatt bare 24 timer så denne prosessen må ta litt tid.

VARDEN. tinga administrativt og politisk - og døgnet har fortsatt bare 24 timer så denne prosessen må ta litt tid. UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. HØSTEN 2006 Ordførers hjørne En vakker høst Etter en uvanlig varm sommer - den varmeste siden 1947 sier noen som fører statistikk - er høsten over oss

Detaljer

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2010. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2010. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2010 Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 MELDINGER/ANNONSER Kvinnen ved brønnen Inger Lise Rypdal Veggli kirke torsdag 11. mars

Detaljer

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2008. Vinter i Rollag. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf.

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2008. Vinter i Rollag. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2008 Vinter i Rollag Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 ANNONSER Vi har kjøpt Rollag og Veggli Regnskapslag og starter opp Økonomi-fokus

Detaljer

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 2-2011. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 2-2011. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 2-2011 Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 Karis glass og keramikkverksted Kari Bjørnsrud 3628 Veggli - Tlf. verksted: 32 74 67

Detaljer

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 2-2008. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 2-2008. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 2-2008 Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 ANNONSER/MELDINGER Merethes hår og hudpleiesalong VEGGLI NÆRINGSPARK Nå er tiden inne

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2013. God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2013. God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2013 God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 Sommerjobb i Rollag Omviser på Rollag bygdetun Bygdetunet trenger omvisere

Detaljer

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2012. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2012. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2012 Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 Fotturer 30. mai: Tur til Danielsrud Sammen med Historielaget Frammøte Felleskjøpet kl.17.00

Detaljer

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 2-2013. God Jul. Godt nytt år

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 2-2013. God Jul. Godt nytt år UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 2-2013 God Jul Godt nytt år Vi har ledig for små og store julearrangementer. VEGGLI VERTSHUS Tlf. 32 74 79 00 post@veggli-vertshus.no www.veggli-vertshus.no

Detaljer

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2014. God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2014. God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2014 God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 Dugnad i Sansehagen! Tirsdag 6 mai blir det dugnad i Sansehagen på Bygdeheimen.

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

AVISA. Nr. 10 desember 2013. Et møtested for ArEmArk marker rømskog. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 desember 2013. Et møtested for ArEmArk marker rømskog. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 desember 2013 Et møtested for ArEmArk marker rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 AvisA GrenselAnd desember 2013 desember 2013 Aremark Innbyggere: 1.425 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Måsøy. Menighetsblad. Julekonsert i Havøysund Kirke. God Jul til hele Måsøy! Stramt kommunebudsjett. Kor e alle heltan?

Måsøy. Menighetsblad. Julekonsert i Havøysund Kirke. God Jul til hele Måsøy! Stramt kommunebudsjett. Kor e alle heltan? Måsøy ANDAKTS- TELEFONEN Menighetsblad Årgang 53 Nr. 2 2012 Julekonsert i Havøysund Kirke 38 09 17 00 Åpent hele døgnet. Ny andakt tirsdag og fredag. Husk Gudstjenester i Jula! Lillejulaften - Slotten

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 3/2014

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 3/2014 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 3/2014 www.hytteforbund.no Hovedtema i denne utgaven: Hytteeiere vs. kommunen Fra innholdet: Tomtefesteloven lovendring på gang s. 3 Larvik kommune og hyttefolket s. 14 Vis

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Etter at Kåre Sejersted Bødtker la

Etter at Kåre Sejersted Bødtker la 1 Påsken 2006 Løssalg: kr. 20,- Turbulens i Mysusæter Vels styre Etter at Kåre Sejersted Bødtker la sitt prosjekt ved skiheisen ut for salg, startet velstyret en diskusjon av prosjektet, via e-post. Dessverre

Detaljer

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 13 mars 2009 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 God påske! E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Høgevarde

Detaljer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Ja, det spirer og gror i Høyjord for tiden. Ikke bare bokstavelig, men det skjer faktisk ting i bygda nå. På toppen av brekka, Hammern, skal det bygges

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

LINDA. Bomiljøvakta. Ekstraordinar generalforsamling Ski-VM i Jerikobakken Sorggruppe i Groruddalen. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2011

LINDA. Bomiljøvakta. Ekstraordinar generalforsamling Ski-VM i Jerikobakken Sorggruppe i Groruddalen. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Bomiljøvakta Ekstraordinar generalforsamling Ski-VM i Jerikobakken Sorggruppe i Groruddalen Innhold Leder... Bomiljøvakta... Nytt fra styreleder... Juletrefest...

Detaljer

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Nr.11 Desember 2010 Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG 2 AvisA GrenselAnd desember 2010 desember 2010 Aremark Innbyggere: 1.424 Areal: 321 km² Kommunesenter: Fosby Ordfører: Tore Johansen

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2015-24. årgang. Årets Hælja Hime gikk av stabelen 28. - 30. august. Les mer på side 6-8

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2015-24. årgang. Årets Hælja Hime gikk av stabelen 28. - 30. august. Les mer på side 6-8 Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2015-24. årgang Årets Hælja Hime gikk av stabelen 28. - 30. august. Les mer på side 6-8 Les også mer om: Ny kommune fra 1. januar 2017

Detaljer

Lysukene 2015 Slik unngår du pensjonsfella Vi gir bort 1,5 million!

Lysukene 2015 Slik unngår du pensjonsfella Vi gir bort 1,5 million! Odalstidende Lysukene 2015 Slik unngår du pensjonsfella Vi gir bort 1,5 million! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 1-2015 1 Utviklingen går raskt Hva gjør oss

Detaljer

Fløværingen. God påske! Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God påske! Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 33 mars 2014 God påske! Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Foto: Vidar Seterstøen

Detaljer

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22.

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. årgang Barnehagen i Kodal er klar! I begynnelsen av juni flytter endelig Kodal barnehage over i nye og store lokaler. Personalet

Detaljer