SØR-NORGES TRÅLERLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØR-NORGES TRÅLERLAG"

Transkript

1 SØR-NORGES TRÅLERLAG ÅRSMELDING REGNSKAP SAKER Årsmøtet april 2010 "Quo Vadis" 1

2 Effektiv skipsbygging og reparasjon der tid er penger «Vi er stolte av vår lange historie som en del av den norske kystkulturen, noe som har gitt oss et vinnerlag med en stabil og høyt kvalifisert arbeidsstokk, alltid forberedt på å møte kundenes behov. Dette sikrer kvalitet i alle ledd.» WEsTcoN VErFT Westcon fokuserer på fleksibilitet og presisjon for å sikre at verftet er så effektivt som mulig. Våre oppdaterte tekniske fasiliteter, slik som flytedokker, dypvannskaier for tre borerigger, kraner med høy løftekapasitet og moderne maskiner, gjør det mulig å møte alle utfordringer. Skipsreparasjon Generell skipsreparasjon Dokking Klassing Ombygging Skipsbygging Fiskebåter Offshore forsyningsfartøy Spesialdesignede skip Fartøy med LNG-drift Seismikk-fartøy Riggreparasjon Oktan Alfa Foto: Westcon, Øyvind Sætre resolute chris ANdrA serene West Contractors AS 5582 Ølensvåg, Norge Tlf: Fax: E-post:

3 Komplette forsikringsløsninger på sjø og land Ålesund Kongens gate 23 Postboks 98 Sentrum 6001 Ålesund Telefon Telefax FosnavÅg Holmsildgata Postboks Fosnavåg Telefon Telefax volda Holmen 7 Postboks Volda Telefon Telefax ta kontakt for en nyttig forsikringsprat!

4

5 Styret i Sør-Norges Trålerlag har igjen gleden av å ønske innledere, årsmøtedelegater, gjester og presse til lagets årsmøte i Som vanlig finner møtet sted i Lille Maritim i Haugesund, denne gang mandag 12. og tirsdag 13.april Sildefisket er blitt bærebjelken for trålerne. Med en større nedgang i industritrålfisket de senere år, er det en velsignelse med det rike nvg-sildfisket som fortsatte i 2009 med total norsk kvote på over 1 million tonn, hvorav trålerne fisket tonn inklusive noe av kvoten i Det meste gikk til konsum, noe som må tilskrives en utrolig god salgsinnsats. Kvoten i 2010 blir noe mindre, ca tonn mindre norsk kvote totalt enn i Stopp i makrellfisket og strid med EU. Det toppet seg med stridigheter mellom Norge og EU i 2009, da makrellfisket i EU-sonen ble stoppet måtte alle norske fiskefartøy slutte å fiske makrell i EU-sonen. EU bestred et punkt i avtalen om at Norge hadde adgang på ytterligere tonn i EU-sonen. Til tross for iherdig diplomati, var det ikke mulig å få EU til endre posisjon på dette punkt. Da FORORD Sørhauggt Haugesund Telefon Mobil Flathauggt Haugesund mange hadde store restkvoter pr , og makrellen ikke var tilgjengelig i NØS, besluttet FKD at de som hadde restkvote, kan få fiske den i Trålgruppen hadde igjen tonn. I begynnelsen av 2010 ble det oppnådd enighet med EU om både makrell og annet. Til sammen eksisterer nå en rekke fiskeriavtaler som Ann Kristin Westberg vil redegjøre for på årsmøtet samt om de framtidige utfordringene. Tobisfisket I 2009 ble det kun fisket tobis i EU-sonen, tonn. Gjennom 2009 arbeidet Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, Fiskeri- og kystdepartementet og Trålerlaget med å utarbeide en ny forvaltningsplan for tobisen i NØS. Ut fra dette vil det da i 2010 bli et prøvefiske på et nærmere definert område på Vestbanken samt mulighet for åpning av andre felt i NØS hvis forholdene tillater det. I EU-sonen vil det bli et fiske på en kvote på tonn. I 2009 var Helge Eriksen fra Traal med på tobistoktet med G. O. Sars som kjentmann, noe som vil bli forsøkt gjentatt i 2010, da det var en suksess for alle parter. Også en dansk tobisfisker er invitert med på toktet i 2010, noe som skjedde på 5

6 tobisseminaret i Ringkøbing. Det vil bli gitt en orientering om opplegget av prøvefisket under årsmøtets siste dag i forbindelse med skippermøtet. Øyepålfisket I 2009 ble det et større øyepålfiske enn vi har hatt på mange år. 10 fartøy sto for 90 % av fangsten som var ca tonn. Forekomsten ser uttilåøkeog det er satt en relativt høy TAC for Det forventes derfor større norsk kvote og større deltagelse i dette fisket i Påbud om bruk av rist kommer fra 2010 for de som ikke skiller ut konsumfisken. På årsmøtets siste dag vil det under det såkalte skippermøtet bli en gjennomgang av hvordan øyepålfisket bør gjennomføres i Sør-Norges Trålerlag og Fiskebåtredernes Forbund I løpet av 2009 ble det framforhandlet en intensjonsavtale om hvordan Trålerlaget skal bli en del av Fiskebåtredernes Forbund. Det er meningen at Trålerlaget blir en gruppeorganisasjon i Fiskebåtredernes Forbund med styrerepresentasjon. Sekretariatet opprettholdes som nå, men ansettes i Fiskebåtredernes Forbund. Intensjonsavtalen ble lagt fram på medlemsmøtet hvor 22 av 31 medlemmer til stede stemte for å gå videre med detaljforhandlinger på grunnlaget i intensjonsavtalen. Forhandlingsprotokollen som nå foreligger og som medlemmene i Trålerlaget skal stemme over, ble enstemmig godkjent av representantskapet i Fiskebåtredernes Forbund. Videre strukturering. Til tross for en relativt stor grad avstrukturering av den pelagiske trålflåten etter at enhetskvoteordningen kom i 2002, er fortsatt lønnsomheten i flåten for svak. Medlemmene ønsker derfor øktmulighet for strukturering, og det har gjennom 2009 vært en diskusjon om å øke basiskvotetaket. Medlemsmøtet ville ikke gå inn på en så stor økning som styret foreslo. Konklusjonen var derfor å legge fram en sak til diskusjon og avgjørelse på årsmøtet med et forslag som går på en viss økning og et på å beholde nåværende ordning. I denne saken hører det også med å drøfte en eventuell samstrukturering mellom ringnot og pelagisk trål samt se på nordsjøtrålernes situasjon i forhold til de pelagiske trålerne. Skippermøte. I etterkant av årsmøtet vil det som nevnt ovenfor, bli et skippermøte med informasjon og diskusjon omkring øyepålfisket primært samt en orientering om prøvefisket etter tobis i Fra myndighetene deltar Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet samt aktuelle trålog ristleverandører. Med dette ønskes alle lykke til med årsmøtet. 6

7 PROGRAM ÅRSMØTET I SØR-NORGES TRÅLERLAG MANDAG 12. OG TIRSDAG 13. APRIL 2010 I LILLE MARITIM V/RICA MARITIM HOTEL I HAUGESUND Mandag kl Registrering av stemmerett og fullmakter kaffe og frukt. kl Sak 1 - Innledning ved styreleder Valter Rasmussen. Sak 2 - Navneopprop. Sak 3 - Eventuelle hilsningstaler. Sak 4 - Godkjenning av møteinnkalling, saksliste og forretningsorden. Sak 5 - Valg av møteleder og vara møteleder, to referenter og to i tillegg til å underskrive protokollen. Sak 6 - Valg av redaksjonsnemnd. Sak 7 - Styrets årsmelding for Sak 8 - Regnskap for kl Pause kl Sak 9 - Hovedinnholdet i EU-Norge avtalen, avtaler om pelagiske bestander og om utfordringene framover i forhold til internasjonale fiskeriavtaler. Ann Kristin Westberg, Fiskeri- og kystdepartementet kl Lunsj kl Sak 10 - Medlemskap for Sør-Norges Trålerlag i Fiskebåtredernes Forbund. Daglig leder Harald Østensjø, Sør-Norges Trålerlag. kl Pause kl Sak 11 - Videre strukturering av den pelagiske trålflåten. Daglig leder Harald Østensjø, Sør-Norges Trålerlag. ca kl Slutt 1. dag kl kl Apèretif Festmiddag. Underholdning. 7

8 Tirsdag kl Sak 11 - forts. kl Pause kl Sak 12 - Innkomne forslag. Sak 13 - Valg av : Styreleder for styremedlemmer og 4 vararepresentanter for 2010 og Valgkomitè og lønnsnemnd for Revisor. Fastsettelse av honorarer og godtgjørelser. Sak 14 - Opplesing, godkjenning og underskriving av protokollen. kl Lunsj kl Skippermøte om øyepålfisket i 2010 og orientering om tobisfisket i KOMPLETT SYSTEM FOR KJØLT FISKEHANDTERING MILJØVENNLIG LØSNING - TRYGG ARBEIDSPLASS Vi takker alle våre forbindelser for et godt samarbeid i året som har gått. Vi håper 2009 håper vi blir et lønnsomt og aktivt år for alle i næringen. MMC Tlf: Web: 8

9 Elektronikk til fiskeflåten d e s i g n - i n f o r m a s j o n - m a r k e d s f ø r i n g Bygnes - postboks Kopervik Tlf Fax E-post: fargebrosjyrer tidsskrifter firmatrykksaker direkte-reklame plakater visit t k o r t b r e v a r k s k j e m a 9

10 Sak 1: Innledning ved styreleder Valter Rasmussen Til notater: 10

11 ScanDoor Angle Dørvinkelsensorer gir optimale dørvinkler og riktig døravstand - effektivt fiske og redusert bunkersforbruk! Viser dørenes helnings- og tiltvinkel, samt ScanFactor (stabilitet) Helning: viktig for om dørene løfter oppover eller presser nedover Tiltvinkel: viktig for dørenes spredeevne og tauemotstand Tilgjengelig med temperatur eller dybdeinformasjon Scanmar AS Postboks Åsgårdstrand

12 Sak 2: Navneopprop Til notater: Sak 3: Eventuelle Hilsningstaler Til notater: 12

13 Vi ordner alt det praktiske. derfor kan du gjøre det som er gøy. Først selger vi fangsten din. så sikrer vi deg oppgjør rett på konto. Til slutt tar vi alt papirarbeidet og lagrer dine data som bare er et tastetrykk unna når du trenger dem. alt dette for den laveste lagsavgift vi tror du klarer oppspore. likevel er vi takknemlig for at du gjør det viktigste: fisker og melder inn fangstene som vi begge lever av. Til TjenesTe sildelaget.no 13

14 ønsker Sør-Norges Trålerlag velkommen til Årsmøte april 2010 Telefon Telefax et Rica Partner Hotel i Caiano-gruppen 14

15 Mørenot Egersund AS 24-timers vakttelefon:

16 Sak 4: Godkjenning av møteinnkalling, saksliste og forretningsorden Til notater: 16

17 Sak 5 og 6: Valg av: a) Møteleder: b) Vara møteleder: c) To referenter: d) To i tillegg til å underskrive protokollen: e) Redaksjonsnemnd: 17

18 Forretningsorden 1. Møtet er åpent for alle. 2. Møtet ledes av valgt ordstyrer og varaordstyrer. 3. Protokoll skal føres av valgt sekretærer. 4. Protokollen skal refereres og godkjennes av årsmøtet ved slutten av møtet. 5. Protokollen skal undertegnes av to valgte årsmøtedelegater i tillegg til sekretæren. 6. Alle som forlanger ordet må oppgi navn og bruke talerstolen eller mikrofon. 7. Alle forslag skal framsettes skriftlig og undertegnes. 8. Kun medlemmer har stemmerett. 9. Gjester og tilhørere har talerett, men ikke forslags- og stemmerett. 10. Alle avstemminger foretas i h. t. bestemmelsene i vedtektene. 11. Når strek er satt i en debatt, kan ingen tegne seg for videre ytringer, framsette nye forslag eller trekke framsatte forslag. 12. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger i samme sak utenom styreleder og forslagsstiller. Alle som tar ordet bes fatte seg i korthet for å slippe flest mulig til i debatten. 13. I plenumsalen skal mobiltelefoner være slått helt av. 18

19 For kystens verdier 19

20 Sak 7: ÅRSMELDING SØR-NORGES TRÅLERLAG 2009 Tobis FISKET Norsk fangst (tonn) fordelt på perioder i årene Før % % 89% % % % % Etter Totalt Utvikling i norsk fangst (i tonn) og deltakelse i NØS og EU sonen I 2009 var det ikke fiske i NØS, kun i EU-sonen. Kvoten var tonn NØS EU Totalt % EU 14,9 10 7,7 32,4 17,2 54,2 20,8 0 8,75 26,8 Fartøy Gjennomsnittspris/kg : 0,54 0,60 0,79 0,93 0,80 0,92 0,81 1,22 1,60 1,15 1,48 Verdien av norske tobislandinger i 2009 var NOK 42,9 millioner Fangstområde Norske fartøy EU fartøy Norske fartøy EU fartøy EU sonen Norsk sone Under kvoteforhandlingene mellom Norge og EU for 2009 ble partene enig om å videreføre den metoden partene hadde benyttet året før for å fastsette 20

21 TRÅLER SNURREVAD - GARN TAUVERK - WIRE - KJETTING UTSTYR OG REKVISITA FOR BÅT, BRUK OG MANNSKAP 4270 Åkrehamn - Norway HOVEDKONTOR OG POSTADRESSE: Øyaveien 60 - Postboks Åkrehamn Tlf Fax AVDELING HUSØY: Karmsund Fiskerihavn Tlf Fax VAKT-TELEFON

22 kvote for et eventuelt kommersielt fiske etter tobis. Det vil si på bakgrunn av informasjon fra et forsøksfiske i perioden fra 1. april til 6. mai Norge tok forbehold om at det ikke ville bli åpnet for forsøksfiske i Norges økonomiske sone (NØS), i henhold til rådgivning fra ICES. Forsøksfisket foregikk derfor bare i EU-sonen. I forbindelse med forsøksfisket skulle bestandssituasjonen kartlegges, særlig antall ettåringer. Forsøksfisket ble gjennomført i henhold til rådgivning fra ICES. I motsetning til tidligere år var ikke innsatsen i forsøksfisket begrenset utover tilgjengelig kvote. Grunnen til det var at totalkvoten ikke var større enn tonn og kjennskap til at norske fartøyene ikke ville starte fisket før seint i april. Det var derfor liten fare for at den innsatsen som skulle begrense norsk fiske (4.013 timer) ville bli nådd. Videre ble det i forbindelse med kvoteforhandlingene avtalt at Norge hadde adgang til å fiske den norske totalkvoten i EU-sonen i Det ble åpnet for et kommersielt fiske etter tobis i EU-sonen 6. mai Da hadde norske fartøy tatt tonn i prøvefisket. På bakgrunn av ICES-rådet som ble gitt 13. mai 2009, fastsatte EU ensidig en kvote på tonn, som tilsvarte anbefalingen fra ICES. I fortsettelsen fikk Norge en tilleggskvote på tonn i EU sonen, i bytte mot 750 tonn torsk i Barentshavet. Norges totalkvote ble dermed tonn i Fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kunne delta i fisket innenfor en maksimalkvotefaktor på 0,7. Denne faktoren ble i forbindelse med at Norge fikk tilleggskvoten økt til 1,0. Fisket foregikk i begynnelsen av sesongen i engelsk sone, på og nord for Doggerbanken. På grunn av distansen til og fra feltene var det først og fremst større fartøy som deltok i dette fisket. Senere på sesongen var det et godt fiske etter tobis like sør for grensen i dansk sone. Dette ga muligheter for mindre båter til å delta i fisket. Forskningstoktet som Havforskningsinstituttet (HI) gjennomførte i mai, viste at det ikke var grunnlag for å åpne for et kommersielt fiske etter tobis i Norges økonomiske sone. Det har dermed ikke vært noe fiske etter tobis i Norges økonomiske sone i Forskningsfartøyet, G. O. Sars, hadde med en erfaren tobisfisker som assistent, Helge Eriksen fra Traal. Dette var særdeles vellykket i h. t. utsagn fra begge parter. Hans innsats var etter søknad fra Sør- Norges Trålerlag (SNT), finansiert av NSSL og Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening - fiskemel (FHL). Det vil bli forsøkt samme opplegget for surveyet i 2010, men nå også fortrinnsvis med en erfaren dansk tobisfisker med i tillegg. Fiskeridirektoratet (Fdir) stoppet fisket 8. juni Da hadde 30 av 35 fartøy med pelagisk tråltillatelse og 3 av 8 fartøy med Nordsjøtråltillatelse deltatt i fisket. På det tidspunkt stod det 250 tonn igjen av Norges kvote i EU. For å gjøre 22

23 Til notater: 23

24 utnyttelse av den mulig ble det foretatt loddtrekning blant interesserte fartøy for muligheten til å fiske restkvantumet, og 168 tonn ble tatt. Nye reguleringsmetoder Utviklingen i tobisfisket de siste årene har til dels vært negativ, men med tydelige tegn til bedring m. h. t. bestanden og rekrutteringen. Dette gjelder særlig i NØS. HI har lagt til grunn at tobis er svært stedbunden etter at den bunnslår seg og videre at rekrutteringen normalt er veldig avhengig av en lokal gytebestand. Derfor har HI de siste årene foreslått å verne områder hvor det fortsatt finnes enten gytebestand eller ung fisk som bør få lov å bli moden. Denne utviklingen kuliminerte i at fisket ble stoppet i NØS 2. juni Etter dette besluttet Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) at det skulle foretas en vurdering av hvordan fisket etter tobis kan reguleres i fremtiden: Det vises til avviklingen av årets fiske etter tobis. I rådet fra ICES blir det uttrykt bekymring for nedfisking på lokale områder ( local depletions ). ICES skal vurdere problemstillingen rundt lokal nedfisking av felt i august Når rådet fra ICES foreligger ber FKD HI og Fdir i samarbeid foreta en vurdering av hvordan fisket etter tobis kan reguleres i fremtiden,... Dette må skje i en dialog med næringen. Fdir og HI ser det slik at utfordringene i forhold til en fremtidig regulering av fisket etter tobis på kort sikt er å bygge opp gytebestanden slik at det kan utøves et bærekraftig kommersielt fiske i årene fremover. På lengre sikt er det en utfordring å hindre lokal nedfisking av tobis fordi dette kan føre til langvarig svikt i den lokale rekrutteringen. Fdir og HI har utarbeidet en rapport om fremtidig forvaltning av tobis. SNT ble konsultert underveis og bidro med viktige innspill og tilpasning til hverdagen i fiskeriene. Rapporten, og forslag til ny forvaltningsmetode, ble presentert for FKD og representanter fra Norges Fiskarlag (NF), SNT og Fiskebåtredernes Forbund (FF) den 22. oktober Møtet kom i stand etter anmodning fra FF. I rapporten foreslås en ny tilnærming til regulering av fiskebestander, såkalt områdebasert forvaltning, hvor det tas hensyn til hvor stedbunden tobisen er. Formålet er å bygge opp bærekraftige gytebestander som vil sørge for rekruttering på alle naturlige områder for tobis. I områdebasert forvaltning ligger at NØS deles inn i områder som siden åpnes og stenges for tobisfiske annethvert år. Inndelingen skal skje slik at så mange tobisfelt som mulig deles i to og den ene delen er åpen mens den andre holde stengt. Se nedenfor forslag til inndeling av NØS. 24

25 Har du riktig bank om bord? En fiskeribedrift har få likheter med Har en vanlig du bedrift. riktig For å kunne gi bank deg om bord? best mulige råd, har noen av våre har få likheter med En rådgivere fiskeribedrift skaffet seg har dype få likheter kunnskaper en om vanlig denne bedrift. bransjen. For Du å kan en vanlig bedrift. For å kunne gi deg med best mulige råd, har noen av våre kunne snakke gi med deg dem best om mulige finansieringsløsninger våre kunderådgivere og maskinutstyr skaffet av ulike råd, rådgivere skaffet seg dype kunnskaper om denne bransjen. Du kan har seg slag. dype De behersker kunnskaper også om de kompliserte lover og og regler andre som setter snakke med dem om finansieringsløsninger og maskinutstyr av ulike fiskerinæringen typiske kystnæringer. slag. De behersker også de kompliserte lover og regler som setter rammene for din virksomhet. Én ting er sikkert. En fisker som ønsker framgang, må ha et meget rammene for din virksomhet. Med nært blikket samarbeid festet med mot banken havet sin. Én ting sikkert. En fisker som og Vi mot vil gjerne fiskerinæringens bli den banken. Du ønsker framgang, må ha et meget eksportmarkeder, er velkommen til kan å kontakte vi som et nært samarbeid med banken sin. bank av våre bidra kontorer, med langt eller mer gå inn enn på Vi vil gjerne bli den banken. Du å låne ut penger. er velkommen til å kontakte et av våre kontorer, eller gå inn på VI ER KYSTENS BANK! Gjør det mulig Markensgt. 16 Kristiansand nordea.no Nordea Markensgt. Bergen 16 : Tlf Nordea Kristiansand Fosnavåg: Tlf nordea.no Gjør det mulig A A Gjør det mulig 25

26 områdebasert forvaltning ligger at NØS deles inn i områder som siden åpnes og stenge tobisfiske annethvert år. Inndelingen skal skje slik at så mange tobisfelt som mulig dele og den ene delen er åpen mens den andre holde stengt. Se nedenfor forslag til inndelin NØS. Et gitt år holdes for eksempel område 1b stengt, mens 1a er åpent for fiske. Året etter åpent Et gitt og år 1a holdes stengt. for Denne eksempel metoden område 1b skal stengt, hindre mens at enkelte 1a er åpent felt for blir fiske. kommersielt f ned, Året etter siden er fisk 1b åpent vil rekrutteres og 1a stengt. fra Denne den delen metoden som skal holdes hindre stengt. at enkelte HI felt vil utvikle krit for blir åpning kommersielt og stengning fisket ned, av siden områder. fisk vil rekrutteres fra den delen som holdes I stengt. tillegg HI foreslår vil utvikle Fdir kriterier og HI for at åpning det innføres og stengning tekniske av områder. tiltak som skal bidra til å redu risikoen I tillegg foreslår nedfisking Fdir og HI av at fiskefelt det innføres og fiske tekniske på yngel: tiltak som skal bidra til å redusere Periodestengning: risikoen for nedfisking Fdir av foreslår fiskefelt at og det fiske tillates på yngel: et fiske etter tobis fra 23. ap Periodestengning: 23. juni. SNTforeslår Fdir foreslår å tillate det fiske tillates i perioden et fiske etter 15. tobis april fra til 23. april juni. til 23. Minstemål juni. SNTforeslår på 10 cm. å tillate fiske i perioden 15. april til 23. juni. Minstemål på 10 cm. Tillatt innblanding av fisk under minstemål per hal inntil 10 % i antall. Fastsette TAC for Norges økonomiske sone basert på anbefaling fra HI, som blant annet blir basis for tildeling av kvoter til deltakende fartøy. Denne forvaltningsmetoden er et nybrottsarbeid og må utvikles etter som erfaring samles inn. Derfor er det veldig viktig å evaluere arbeidet regelmessig. Det foreslås at evaluering finner sted hvert år, etter endt sesong. I rapporten går det frem at foreliggende informasjon om bestandssituasjonen tilsier at de fleste kjente tobisfeltene i NØS bør holdes stengt i 2010 for å gi mulighet for oppbygging av bestanden. 26

27 27

28 I rapporten går det frem at foreliggende informasjon om bestandssituasjonen tilsier at de fleste kjente tobisfeltene i NØS bør holdes stengt i 2010 for å gi mulighet for oppbygging av bestanden. For å videreutvikle For å videreutvikle mengdemålingsmetodene trenger trenger HI HI å følge med med i utviklingen kommersielt på felt hvor fiske kommersielt foregår, fiske og foregår, effekten og effekten av å frede av å frede deler deler av det. av det. Målinger i i utviklingen på felt hvor 2009 indikerer Målinger relativt i 2009 høye indikerer konsentrasjoner relativt høye på konsentrasjoner Vestbanken, på og Vestbanken, derfor vil det og bli mulig å drive et derfor begrenset vil det bli fiske mulig i dette å drive området begrenset i 2010 fiske uten i dette at området dette har i 2010 vesentlig uten at negativ betydning dette for den har vesentlig lokale bestanden. negativ betydning for den lokale bestanden. For å kunne For å innhente kunne innhente nødvendig nødvendig og verdifull og verdifull informasjon informasjon foreslås foreslås det det derfor derfor at det blir åpent for at prøvefiske det blir åpent i 2010 for eksperimentelt i et begrenset fiske område i 2010 på i et Vestbanken begrenset område innenfor på en kvote på Vestbanken tonn. innenfor en kvote på tonn. KOLMULE, ØYEPÅL, HAVBRISLING OG VASSILD. KOLMULE, ØYEPÅL, HAVBRISLING OG VASSILD Gjennomsnittsprisen på øyepål : 0,67 0,86 0,79 0,81 0,99 1,41 1,25 1,12 1,39 Gjennomsnittsprisen på kolmule: : , , , , , , , ,04 1,41 Gjennomsnittsprisen på øyepål: 0,67 0,86 0,79 0,81 0,99 1,41 1,25 1,12 1,39 Gjennomsnittsprisen på kolmule: 0,65 0,95 0,80 0,80 0,83 1,23 1,60 1,04 1,

29 For mer informasjon kontakt: Dreyer Kompetanse AS ske Marit Ervik på Tlf: eller på e-post Tone Henriksen på Edition:Havfiske Tlf eller på E-post Sjekk også Utfordringene skapet på eksterne kurs, ha tid til interne kursopplegg mht satte til å gjøre Utfordringene risikoanalyse, øvelser etc. Tradisjonelle grad skipsmannskaper. Det Det kan kan være utfordrende utfordrende å ha å hele ha mannskapet hele mannskapet på eksterne kurs, ha tid til interne kursopplegg m bemanning på eksterne og kurs, drift, ha tid samt til interne og engasjere kursopplegg mht ansatte til For å gjøre mer informasjon risikoanalyse, kontakt: øvelser etc. Tradisjonelle bemanning og drift, samt og ansatte til å rdringen instrukser og prosedyrer engasjerer i liten grad skipsmannskaper. Dreyer Kompetanse AS gjøre risikoanalyse, øvelser etc. Tradisjonelle instrukser og prosedyrer engasjerer i liten grad skipsmannskaper. Marit Ervik på uderende opplegg Whatif for risikoanalyse Havfiske sikkerheten møter utfordringen og Tlf: eller på g, trening og øving i de samme tema. Whatif Havfiske Whatif Havfiske e-post sser ske i forhold Whatif til fiske Havfiske og øvrig er drift et enkelt og svært inkluderende opplegg for risikoanalyse av sikkerheten og arbeidsmiljøet møter utfordringen om bord, samt for opplæring, trening Tone og Henriksen øving i de på samme tema. Whatif Havfiske Tlf eller på benyttes Whatif Havfiske om bord, er et i korte enkelt og økter, svært når inkluderende det passer i forhold til fiske og øvrig drift E-post if scenarioer som opplegg kan for skje risikoanalyse i forhold av sikkerheten og og arbeidsmiljøet om bord, samt for opplæring, trening og cenarioer som Whatif har øving størst i de Risikoanalyse samme betydning tema. Whatif Havfiske benyttes om bord, Sjekk i korte også økter, når det passer i forhold til Mannskapet fiske og øvrig diskuterer drift predefinerte Whatif scenarioer som kan skje i forhold sikkerhet og arbeidsmiljø om bord og vurderer hvilke scenarioer som har størst betydning skapet atif øvelser, på eksterne treningsøkter. Whatif kurs, Risikoanalyse ha Øvelsene tid til interne benyttes kursopplegg for å teste mht cenarioene, satte til å gjøre og Whatif Mannskapet for risikoanalyse, å komme Øvelser diskuterer fram øvelser predefinerte til forbedringstiltak etc. Tradisjonelle Whatif scenarioer som som kan skje i forhold sikkerhet og da grad bedre skipsmannskaper. om For bord. arbeidsmiljø hvert scenario om bord er og det vurderer utviklet hvilke korte scenarioer Whatif som øvelser, har størst betydning treningsøkter. Øvelsene benyttes for å tes hvordan mannskapet vil møte de viktige scenarioene, og for å komme fram til forbedringstiltak so ekke viktige forskrifter for skipet mht helse, miljø og sikkerhet.. Whatif rdringen vil Havfiske vil Whatif gjøre sikkerheten bli presentert Øvelser og arbeidsmiljøet enda bedre om bord. på årsmøtet til Sør-Norges For hvert scenario er det utviklet korte Whatif øvelser, treningsøkter. Øvelsene benyttes for å teste Bruk av Whatif havfiske om bord tilfredsstiller en rekke viktige forskrifter for skipet mht helse, miljø og sikkerhet. uderende opplegg Whatif hvordan for havfiske risikoanalyse mannskapet er godkjent vil møte av Det sikkerheten de viktige Norske scenarioene, Veritas. og Whatif og for Havfiske å komme vil fram bli presentert til forbedringstiltak på årsmøtet som til Sør-Norges g, trening og Trålerlag øving vil gjøre i i de Haugesund sikkerheten samme og tema. arbeidsmiljøet Whatif enda Havfiske bedre om bord. sser i forhold til fiske og øvrig drift Bruk av Whatif havfiske om bord tilfredsstiller en rekke viktige forskrifter for skipet mht helse, miljø og sikkerhet. Whatif havfiske er godkjent av Det Norske Veritas. if scenarioer som kan skje i forhold sikkerhet og cenarioer som har For mer størst informasjon betydning kontakt: Dreyer Kompetanse AS atif øvelser, treningsøkter. Øvelsene benyttes for å teste cenarioene, og for å komme fram til forbedringstiltak som da bedre om bord. Sjekk også ekke viktige forskrifter for skipet mht helse, miljø og sikkerhet.. Whatif Havfiske vil bli presentert på årsmøtet til Sør-Norges 29

30 Fangstoversikt trålgruppen Kolmule Øyepål År Fangst År Fangst År Fangst i NØS i EU I 2008 sto det til rest tonn kolmule på trålgruppens kvote som ble overført trålgruppens kvote for Pr står det til rest tonn på trålkvoten på tonn etter overført restkvote fra Restkvoten vil bli overført til Fram t. o. m ble fangstene registrert som øyepål m. v. Fra 2005 består fangstene også av kolmule tatt utenfor NØS Bifangst av breiflabb Endelig har Trålerlaget fått gjennomslag for at det bør være en bifangstprosent på breiflabb i industritrålfisket. Den er fra og med 2009 satt til 0,5 % av totalvekt og maksimalt 500 kg pr. landing/tur. 30

31 Kolmule ICES vurderer kolmulebestanden til å ha full reproduksjonsevne. Gytebestanden var historisk høy i 2003, men har siden den gang blitt vesentlig redusert. Rekruttering var historisk høy perioden fra 1996 til 2004, men det ser imidlertid ut som at årsklassene fra 2005 til 2008 er på et historisk lavt nivå. Bestandssituasjonen for kolmule vurderes til å være utsatt p. g. a. for svak rekruttering. Kyststatene ble derfor for 2009 enige om en TAC på tonn mot tonn i Norsk kvote i 2009 var tonn mot tonn i 2008 og tonn i 2007 Den norske kvoten i 2009 framkom på følgende måte: Kyststatsandel Kvotebytter - Til Russland Til EU Til Sverige Fra Færøyene Fra EU Fra Norsk kvote Kyststatsavtalen for forvaltning av kolmule åpner for overføring av inntil 10 % av ufisket kvantum mellom år av kyststatsandelen på tonn, som innebar at Norge kunne overføre inntil tonn ufisket kvantum fra 2008 til Av dette fikk trålgruppen tonn Dette er ufisket kvantum av norsk fiske, bifangst, forskning og tilbakeføring fra andre lands kvoter. Norge og EU ble enige om å øke den gjensidige soneadgang av kyststatskvoten fra 65 % i 2008 til 68 % i I tillegg kunne norske fartøy fiske tonn kolmule i EU-sonen i medhold av den årlige kvoteavtalen mellom Norge og EU for Dette innebærer at norske fartøy kunne fiske inntil tonn kolmule i EU-sonen i 2009, og av dette kunne trålerne fiske tonn. Norske fartøy fikk også økt soneadgang i færøysk sone i I medhold av flere bilaterale avtaler mellom Norge og Færøyene kunne norske fartøy fiske inntil tonn kolmule i færøysk sone i Etter avsetning til overfiske, bifangst og forskningsfangst ble den norske kvoten fordelt slik: Før trekk/tillegg % Kvote 2009 Kolmuletrål Trål

32 32 Blaalid AS - moderne verft midt i skipsleia

33 Trålgruppen besto fra årets begynnelse av 35 fartøy pelagisk tråltillatelse og 8 fartøy med Nordsjøtråltillatelse. Gruppen kunne fiske i Norges økonomiske sone, fiskevernsonen ved Svalbard, fiskerisonen ved Jan Mayen, EU-sonen, færøysk sone og i internasjonalt farvann. Etter innspill fra næringen ble gruppen fra årets begynnelse regulert med en egen maksimalkvotefaktor på 2,2, som ga en overregulering på vel 5 %. Maksimalkvotefaktoren i EU-sonen ble satt til 1,8, som ga en overregulering på nesten 50 % i EU-sonen. I EU-sonen kunne gruppen fiske inntil tonn og i færøysk sone tonn. Etter at forhandlingene med Færøyene ble avsluttet fikk Norge en netto overføring av kolmule og økt sonetilgang. Dette gjorde at gruppen pelagisk trål og nordsjøtrål fikk en kvote på tonn. Ettersom et relativt stort kvantum ble tatt i internasjonalt farvann ble kvotefaktoren økt til 2,3 den 25. februar og til 2,1 i EU-sonen den 25. mars FF ba i juni 2009 om økning av fartøyfaktoren for pelagiske trålere for å kunne dekke enkelte fartøys bifangst av kolmule i øyepålfisket, fangst som kunne inndras hvis ikke fartøyet hadde kolmulekvote igjen. Dette besvarte SNT slik: Ingen medlemsfartøy har henvendt seg til verken administrasjon eller styret med ønske som nevnt innledningsvis fra Fiskebåtredernes Forbund. Styret kan heller ikke på sin side se verken behov eller ønskelighet. Det regimet som er lagt til grunn for kolmulefisket i 2009 bør derfor ligge fast. Vi vil i denne sammenheng anføre følgende: fartøyfaktoren i pelagisk trålgruppes kolmulefiske for 2009 ble nøye utregnet i et samarbeid mellom Sør-Norges Trålerlag og Fiskeridirektoratet. egen fartøyfaktor for fiske i EU-sonen ble også fastsatt ut fra samme prosedyre. alle fartøy fisker i h. t. denne fartøyfaktoren og må selv passe på over-/ underfiske i h. t. dette. Å øke faktoren nå med 5 måneder igjen av 2009, kan derfor bety at flere fartøy som har kvote igjen, ikke får fisket denne. fangster utover fartøyets kvote skal inndras og belastes gruppekvoten. Derved blir alle deltagende fartøy belastet. Dette er ikke ønskelig, men av og til uunngåelig. eventuell over-/underfisket gruppekvote belastes/godskrives gruppekvoten påfølgende år i h. t. avtalen med EU. Dette regimet har ligget klart siden , og alle deltagende fartøy har forholdt seg til dette. Styret ser derved ingen grunn til å be om endring av dette. Fdir etterkom ikke anmodningen fra FF. 33

34 TAC og norsk kvote i 2010 Kyststatene er enige om forvaltning av kolmule i På grunn av dårlig rekruttering i de siste årsklassene er partene enig om å redusere det totale uttaket i 2010 til tonn, som utgjør en reduksjon av kvoten fra 2009 på 11 %. Det totale uttaket inkluderer en avsetning til NEAFC for andre lands fiske i internasjonalt farvann. Kyststatskvoten er fastsatt til tonn i Den norske kyststatsandelen er på tonn. Norge og EU er enig om en videreføring av den gjensidige soneadgangen. Det vil si at norske fartøy kan fiske inntil 68 % av kyststatsandelen i EU-sonen i I tillegg kommer eventuelle overføringer i den bilaterale avtalen mellom Norge og EU. Norge og Færøyene er enig om økt gjensidig soneadgang. Norske fartøy kan fiske inntil tonn i færøysk sone i Styreleder Valter Rasmussen var en del av den norske delegasjonen i de internasjonale forhandlingene om kolmule, hvor han deltok i møter i inn- og utland. Rist i kolmule- og øyepåltrål I 2009 fikk vi J-melding nr 87 fra Fdir om utforming og innmontering av rist i kolmuletrål. Dette var ikke noe påbud, men en bruksanvisning for båter som ville benytte seg av rist. Bestandssituasjonen for flere arter som tas som bifangst i fisket i Nordsjøen etter kolmule og øyepål med småmasket trål er på nåværende tidspunkt dårlig. For å sikre at reguleringer iverksettes og at fisket gjennomføres ut fra hensynet til ressursvennlig og rasjonell beskatning av fiskebestandene totalt sett, er Fdir i ferd med å vurdere en rekke tiltak for å bedre beskatningsmønsteret i disse fiskeriene. Dagens prøvetakingssystem for kontroll av landinger av industriråstoff ikke er tilstrekkelig i forhold til å kontrollere den totale og faktiske fangstsammensetningen i landingene. Fdir foretar prøvetaking av industritrålfangster ved landing og forsøk har vist at det kan være betydelig innblanding av andre arter enn målarten som ikke registreres. Ved levering er ofte kvaliteten på fangstene i en slik forfatning, at det er vanskelig å få et korrekt bilde av den reelle fangstsammensetningen. Fdir vil arbeide videre med å utvikle en tilfredsstillende prøvetaking av industritrålfangster. I dag ligger fokus på prøvetaking ved landing, men dette fokuset bør endres til prøvetaking om bord i fartøyene under fisket for å få et mer reelt bilde av fangstsammensetningen. Videre vil bedre kunnskap om arts- og størrelsessammensetningen i industritrålfisket gi et bedre grunnlag til å fastsette bifangstregler som i større grad harmonerer og setter effektive rammer for det reelle fisket. Fdir ønsker derfor nå å gå et skritt videre i å innføre bruk av sorteringsrist i fiske med småmasket trål etter øyepål og kolmule. Bakgrunnen for dette er at forsøk har vist at sorteringsristen gir god effekt ved at den skiller ut uønsket bifangst 34

35 REGNSKAPSKONTOR 5443 Bømlo Autorisert regnskapsførerselskap VI TILBYR REGNSKAPSTJENESTER, LØNNSAVREGNING, FISKEOPPGJØR OG ÅRSOPPGJØR FOR: FISKERI SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER JORDBRUK RING OSS PÅ TELEFON den ledende fiskeribank i Rogaland - 35

36 av stor fisk, spesielt sei og lysing. Tatt i betraktning at kun et fåtall av fartøyene som fisker etter øyepål og kolmule tar vare på sei og annen konsumfisk, vil et påbud om sorteringsrist bidra til at slik konsumfisk ikke går til oppmaling, og at risikoen for feilrapportering reduseres. Sorteringsristen fjerner derimot ikke risikoen for innblanding av uønsket bifangst av småfisk og yngel, samt pelagiske arter som sild, makrell, og hestmakrell. For å få til et bedre beskatningsmønster for fiske med småmasket trål etter øyepål og kolmule må bruk av sorteringsrist ses i en kombinasjon med stenging av felt hvor det er for høg innblanding av andre arter enn selve målarten. Her tas det sikte på å utarbeide klare kriterier for slike eventuelle stenginger i forbindelse med innføring av et nytt Real Time Closure (RTC) regime for Nordsjøen og Skagerrak. Da forsøkene med bruk av sorteringsrist i småmasket trål i Nordsjøen i hovedsak har vært utført i fiske etter kolmule (med bruk av tråltyper utviklet for dette fisket) kan Fdir vurdere å gi dispensasjonsadgang med unntak for bruk av slik sorteringsrist i et direktefiske etter øyepål. Da fisket med småmasket trål etter øyepål og kolmule ofte er et blandingsfiske mellom disse artene, kan en slik dispensasjonsadgang også gjelde for begge artene. En slik vurdering må ses i lys av om fartøyene er utstyrt for produksjon av konsumfisk (sløyemaskiner, oppbevaringsrom etc.). Sorteringsrist blir obligatorisk under tråling etter øyepål og kolmule for fartøy som ikke skiller ut konsumfisk. Det vil bli gjort unntak for bruk av sorteringsrist for de fartøy som er utstyrt for produksjon av konsumfisk. Trålerlaget mener det er for tidlig med påbud om rist, all den tid risten ikke er ferdig utprøvd. Å iverksette påbudet allerede er også for tidlig, all den tid man ikke får tak i rist innen den tid fra leverandørene. Trålerlaget har derfor bedt om møte med myndighetene for å gjennomgå saken før fisket igangsettes. Øyepål I 2005 ble det innført forbud mot direkte fiske av øyepål. Dette forbudet ble på bakgrunn av anbefalinger fra ICES videreført i ICES endret imidlertid vurderingen i løpet av året og anbefalte et fiske på øyepål innenfor en TAC på tonn i Basert på dette ble det åpnet for et fritt fiske av øyepål for norske fartøy 31. august For 2007 anbefalte ICES derimot at fisket igjen skulle holdes stengt. Fiskeriforvaltningen i Norge og EU fulgte anbefalingen og innførte forbud mot direkte fiske av øyepål i Høsten 2007 anbefalte ICES en foreløpig TAC på tonn i Fdir foreslo under Reguleringsmøtet i 2007 at et direkte fiske etter øyepål burde bli begrenset til perioden fra og med 1. mai til og med 31. august Det ble vist til at det kan være store problemer med innblanding av andre arter i dette fisket. I høst- og vintermånedene kan det være en økende risiko for å få

37 betydelige innslag av pelagiske arter som sild, makrell og hestmakrell i fangstene. Erfaringene har vist at Kystvakten ved flere anledninger har vært nødt å opprette aktsomhetsområder på grunn av for stor innblanding av andre arter i fisket med småmasket trål (minste tillatte maskevidde på 16 mm) etter øyepål og kolmule. Etter at kvoteforhandlingene med EU og reguleringsmøte var avsluttet tilrådde Fdir at det ble åpnet for et fiske etter øyepål i perioden fra og med 1. mai til og med 30. juni FKD besluttet å åpne for et direkte fiske etter øyepål for norske fartøy fra og med 1. mai 2008 innenfor en kvote på tonn. Våren 2008 reviderte ICES sin rådgivning av bestanden til at det kunne fiskes inntil tonn i Som følge av dette besluttet FKD at norske fartøy kunne fiske øyepål i Norges økonomiske sone innenfor en kvote på tonn i Det ble samtidig besluttet at det direkte fisket etter øyepål skulle avsluttes 31. august Den foreløpige anbefalingen fra ICES om TAC i 2009 var på tonn. Revidert anbefaling våren 2009 var på tonn. Som følge av dette ble Norges kvote ensidig satt til tonn (81 %) den 7. august 2009, men ikke kvoteregulert på fartøynivå. Fra årets begynnelse ble det åpnet for et direkte fiske etter øyepål i perioden 1. mai til 31. august. Fisket etter øyepål viste seg å være bra i 2009, og samtidig som FKD økte kvoten, etter krav i brev fra Trålerlaget, ble perioden med adgang til et direkte fiske utvidet til 1. oktober FKD utvidet senere perioden til 1. november Samtidig ble det imidlertid påbudt bruk av sorteringsrist i den utvidede perioden, det vil si fra 1. oktober Dette protesterte Trålerlaget på, men til ingen nytte. Trålerlaget mente ristpåbudet kunne gjelde bare for de som ikke skilte ut konsumfisken. Derved stoppet øyepålfisket i 2009 mer eller mindre opp. 23 har fartøy levert øyepål i Av disse har 10 fartøy landet over tonn hver og sammenlagt har disse 10 fartøy landet mer enn 92 % av totalfangsten. Norge hadde kun en kvote på tonn i EU-sonen i 2009, og det ble fisket tonn. Verdien av norske fartøys leveranser av øyepål i 2009 var NOK 51,8 millioner. Bestanssituasjon for øyepål ICES vurderer bestanden til å ha full reproduksjonsevne. Fiskedødeligheten har vært lav de siste årene. Dette skyldes at det direkte fisket etter øyepål i denne perioden har vært stengt eller kraftig begrenset. Når det gjelder rekruttering, vurderer ICES at 2008-årsklassen er like under langtidsgjennomsnittet og at 2009-årsklassen er over gjennomsnittet. Øyepål er viktig føde for mange arter og den naturlige dødeligheten i bestanden er følgelig høy. ICES har tidligere oppdatert rådet for øyepål om våren og planlegger en opp- 37

38 Vi heter ikke «Sør-Norges TrålerBANK» MEN LIKEVEL Vår bank har alltid lagt vekt på å være en aktiv samarbeidspartner for de næringsdrivende innen fiskerisektoren i vårt distrikt. Åkrehamn Telefon Fax P. O. BOX 160 N-4291 Kopervik Tel.: Fax Web: 38

39 datering også våren På grunnlag av at gytebiomassen bør ligge over tonn, anbefaler ICES at totalfangsten ikke må overstige tonn i Det er nesten en dobling i forhold til anbefalt TAC for Norsk andel kan derfor bli hele tonn. Havbrisling I henhold til kvoteavtalen mellom Norge og EU for 2009 hadde Norge en kvote på tonn brisling i EU-sonen. I samråd med HI var fisket periodisert med forbud mot alt fiske av havbrisling i tiden fra og med 1. april til og med 31. juli 2009 på grunn av fare for bifangst av sild under minstemål. I Norges økonomiske sone var det forbud mot å fiske brisling i den tiden det er adgang til å fiske i EU-sonen. Fisket i EU-sonen ble åpnet 1. januar, og maksimalkvoten ble satt til 800 tonn. Per 7. desember 2009 er det registrert landinger av tonn havbrisling fra EU-sonen i Nordsjøen, og det gjenstår tonn av kvoten. Til sammenligning var kvoten i 2008 på tonn og per november 2008 sto 87,4 % av kvoten igjen. Ingen fartøy deltok i dette fisket i første kvartal Maksimalkvoten ble opphevet. Pr var det tatt tonn i EU-sonen av kvoten på tonn. Bestandssituasjonen Fisket i Norges økonomiske sone etter havbrisling er ikke kvoteregulert. Det er bare adgang til å fiske i norsk sone når kvoten i EU-sonen er oppfisket. Erfaringsmessig skjer dette ikke, slik at fiske etter havbrisling i NØS synes utelukket. Trålerlaget har tatt dette opp med HI og Fdir uten å lykkes. Kvoten for 2010 er ikke klar da EU-forhandlingene ikke kom i havn før årsskiftet. Vassild Fisket i 2009 Totalkvoten fra tidligere år ble videreført og fastsatt til tonn vassild nord for 62 N. Den ble fra starten av året delt i følgende perioder; tonn for perioden 23. februar 17. mai og tonn for perioden 18. mai desember. Trålerlaget anmodet i brev av å fremskynde åpningen av vassildfisket til 2. februar. Dette hadde bakgrunn i bekymring fra flåten om at vassildfisket ville overlappe loddefisket i tidsrom, noe som ville være uheldig både for flåten og mottakere av vassild. Industrien, herunder FHL og Norsk Sjømatbedrifters Landsforening (NSL), støttet imidlertid ikke forslaget, og Fdir avslo etter en helhetsvurdering anmodningen 39

40 VEDDE AS Rasmusbakken, 6030 Langevåg, Norway Tel , Fax

41 sendte Træna Næringsforum brev vedrørende flytting av oppstartsdato fra 23. februar til 18. februar. Forutsatt at utviklingen i fisket skulle tilsi at dette var fornuftig, støttet FHL denne henvendelsen. I samsvar med ønskene fra partene ble åpningsdatoen for fisket etter vassild endret fra 23. til 18. februar. Fisket ble fra fangststart regulert med maksimalkvoter på 600 tonn vassild. Fisket første periode ble stoppet 6. mai tonn ble fisket i første periode, dvs. 612 tonn mer enn kvoten på tonn. På slutten av perioden foregikk fisket med bunntrål. Det deltok totalt 19 fartøy i vårfisket, mot 18 fartøy i årene 2007 og Vårfisket etter vassild har vært avviklet uten problemer. Det ble levert råstoff i perioden 21. februar til og med 7. mai. Fartøy meldte at det var et godt fiske. På grunn av at de fleste fartøyene deltok i loddefisket i Barentshavet i mars, ble det fisket mer vassild i april enn det har vært gjort de siste årene. Den 18. mai startet fisket på andre periodekvote. Flere av fartøyene som tradisjonelt fisker vassild om sommeren deltok i fisket i første periode og ble da ferdige med maksimalkvotene sine. For å legge til rette for fiske på andre periodekvote ble maksimalkvoten 5. juni økt fra 600 tonn til 800 tonn vassild. 31. august ble det igjen funnet nødvendig å justere maksimalkvoten, og den ble da økt til 900 tonn. Det er hittil registrert fangst på 8 fartøy andre periode, av disse har 4 fartøy drevet direktefiske. Det er fisket tonn av andre periodekvote på tonn. På grunn av at overfisket i første periode går til fratrekk på kvoten andre periode, gjensto det per 19. november totalt 229 tonn av totalkvoten på tonn. År Vassild tonn Vassild, verdi (mill.kr.) Fangst av vassild splittet på kommersiell fangst og bifangst i årene : Vassildtrålfangst nord for 62 N Bifangst nord for 62 N Bifangst sør for 62 N Herav fangst fra vassildtrålere Totalt (tonn)

42 Til notater: SIGSHIP & CO. S. Sandhåland Postboks Skudeneshavn Tlf Fax SKIPSMEGLING KJØP / SALG AV FISKEFARTØY 42

43 Bestandssituasjonen HI (HI) viser til at det akustiske bestandsestimatet fra 2009 indikerer at vassildbestanden er noe lavere i dag enn på 80- og 90-tallet. Gjennom prøvetaking fra fiskeriene har man indikasjoner på at store individer utgjør en mindre del av bestanden enn tidligere. Manglende tidsserier på bestandsutvikling de senere årene, samt manglende kunnskap om bestandsinndeling tilsier forsiktighet i forvaltningen av vassild. Et nivå på tonn vassild har historisk vist seg bærekraftig. På denne bakgrunn anbefaler HI at vassildkvoten for 2010 ikke bør overstige tonn vassild. HI anslår det som mulig at vassild i Skagerrak kan være egen bestand. Det legges videre til grunn at vassild i Nordsjøen er komponent av samme bestand som vassild nord for 62 N. HI viser til at det er sannsynlig at vassild sprer seg utover utenom gytesesongen og den som fanges utenom den tid i Nordsjøen kan da være fra begge eventuelle bestander. Trålerlaget uttrykker følgende i forhold til bestandssituasjonen og biologien for vassild: beklager sterkt at forskning på vassild fortsatt ikke er prioritert i HI. krever at vassild blir prioritert. påpeker det manglende grunnlag havforskerne har for sin tilrådning i forhold til en kvoteanbefaling. mener det er essensielt at forskere og fiskere kommer sammen før planlegging av forskningstokt for vassild, slik at den kompetanse fiskerne sitter inne med kan overføres til forskerne og tas med i forskningsarbeidet. Det foreslås å etablere en referanseflåte som kan bistå i arbeidet. poengterer at det at det finnes to bestander av vassild : - en bestand som det fiskes på med pelagisk trål og som kommer inn fra havet, - en bestand som står nærmere land og som det fiskes på med bunntrål. Det foreslås at det gjøres DNA-tester for å fastslå riktigheten av dette. REKER (i Nordsjøen og Skagerrak) Norske fartøy kunne i 2009 fiske inntil tonn reker i Nordsjøen og tonn reker i Skagerrak. Den samlede kvoten på tonn ble regulert med periodekvoter og med maksimalkvoter til det enkelte fartøy slik: 1. januar 30. april tonn (40%) 50 tonn 1. mai 31. august tonn (30%) 40 tonn 1. sept 31. desember tonn (30%) 40 tonn 43

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2018 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår.

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2018 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår. SAK 25/2017 REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2018 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2018 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår. 2 FISKET

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 SAK 18/2014 REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014 til 2015. 2 FISKET ETTER SEI

Detaljer

2 BESTANDSSITUASJONEN FOR TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK

2 BESTANDSSITUASJONEN FOR TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK SAK 19/2011 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2012 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringene for torsk i Nordsjøen og Skagerrak under

Detaljer

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 Etter mange år uten fempartsavtale om forvaltningen om norsk vårgytende sild ble det oppnådd enighet mellom

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2017 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår.

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2017 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår. SAK 27/2016 REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2017 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2017 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår. 2 FISKET

Detaljer

Tabell 1: Kvoter i 2014, fangst relatert til kvoteåret 2013, ufisket kvote 2013, samt justering av gruppekvote i 2014

Tabell 1: Kvoter i 2014, fangst relatert til kvoteåret 2013, ufisket kvote 2013, samt justering av gruppekvote i 2014 9.7 NORSK VÅRGYTENDE SILD 9.7. FISKET I 04 Tabellen nedenfor viser kvoter og fangst av norsk vårgytende sild for kvoteåret 04, fordelt på flåtegrupper. I 04 hadde Norge en totalkvote på 55 77 tonn norsk

Detaljer

PLAN FOR Å VURDERE EFFEKTEN AV SORTERINGSRIST I FISKE ETTER ØYEPÅL

PLAN FOR Å VURDERE EFFEKTEN AV SORTERINGSRIST I FISKE ETTER ØYEPÅL FISKERIDIREKTORATET Ressursavdelingen Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Thord Monsen Boks 8118 Dep Telefon: 90592863 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 11/15858 Deres referanse:

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011 FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Ingvild Bergan Boks 8118 Dep Telefon: 46802612 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 10/15739 Deres referanse:

Detaljer

SAK 17/2017 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I SAMMENDRAG

SAK 17/2017 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I SAMMENDRAG SAK 17/217 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 218 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår en totalkvote på 15 656 tonn vassild i Norges økonomiske sone i 218. Fiskeridirektøren foreslår at det avsettes

Detaljer

NOTAT Saksnummer: Fra: Andreas Haugstvedt Dato: Seksjon: Reguleringsseksjonen

NOTAT Saksnummer: Fra: Andreas Haugstvedt Dato: Seksjon: Reguleringsseksjonen NOTAT Saksnummer: 2015017902 Fra: Andreas Haugstvedt Dato: 10.12.2015 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 5 Telefon: TIL: Stein-Åge Johnsen E-post: andreas.haugstvedt@fiskeridir.n o REGULERING AV FISKET

Detaljer

2 BESTANDSSITUASJONEN FOR TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK

2 BESTANDSSITUASJONEN FOR TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK SAK19/2014 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringene for torsk i Nordsjøen under forutsetning av

Detaljer

Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.

Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget. Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.no Til styremedlemmene. Haugesund, den 21. november 2007

Detaljer

Tabell 1: Kvoter i 2015, fangst i 2014 og 2015 som belaster kvoteåret 2015, samt ufisket kvote 2015.

Tabell 1: Kvoter i 2015, fangst i 2014 og 2015 som belaster kvoteåret 2015, samt ufisket kvote 2015. 4.6 NORSK VÅRGYTENDE SILD 4.6. FISKET I 05 Tabellen nedenfor viser kvoter og fangst av norsk vårgytende sild for kvoteåret 05, fordelt på flåtegrupper. I 05 hadde Norge en totalkvote på 7 638 tonn norsk

Detaljer

Oppstartdatoen i fisket etter vassild for 2015 ble satt til 16. februar

Oppstartdatoen i fisket etter vassild for 2015 ble satt til 16. februar 4.5 VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2016 4.5.1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at det fastsettes et minstemål på 27 cm for vassild. Dette minstemålet vil bli lagt til grunn ved en vurdering av

Detaljer

Tabell 1: Kvoter i 2016, fangst i 2015 og 2016 som belaster kvoteåret 2016, samt ufisket kvote 2016.

Tabell 1: Kvoter i 2016, fangst i 2015 og 2016 som belaster kvoteåret 2016, samt ufisket kvote 2016. 4.4 NORSK VÅRGYTENDE SILD 4.4. FISKET I 06 Tabellen nedenfor viser kvoter og fangst av norsk vårgytende sild for kvoteåret 06, fordelt på flåtegrupper. I 06 hadde Norge en totalkvote på 93 94 tonn norsk

Detaljer

Bestemmelser for pelagiske-/nordsjøtrålere 2010 oppdatert

Bestemmelser for pelagiske-/nordsjøtrålere 2010 oppdatert Bestemmelser for pelagiske-/nordsjøtrålere oppdatert 14.10. Fellesbestemmelser Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen. http://www.fiskeridir.no/fiske-og-fangst/j-meldinger/gjeldende-j-meldinger/j-182-

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2016 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår.

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2016 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår. SAK 29/2015 REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2016 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2016 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår. 2 FISKET

Detaljer

Tabell 1: Kvoter i 2013, fangst relatert til kvoteåret 2012, ufisket kvote 2012, samt justering av gruppekvote i 2013

Tabell 1: Kvoter i 2013, fangst relatert til kvoteåret 2012, ufisket kvote 2012, samt justering av gruppekvote i 2013 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FISKET I 2013 Tabellen nedenfor viser kvoter og fangst av norsk vårgytende sild for kvoteåret 2013, fordelt på flåtegrupper. I 2013 hadde Norge en

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår at det innføres garanterte kvoter med et maksimalkvotetillegg i fisket etter vassild i 2015.

Fiskeridirektøren foreslår at det innføres garanterte kvoter med et maksimalkvotetillegg i fisket etter vassild i 2015. SAK 31/2014 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at det innføres garanterte kvoter med et maksimalkvotetillegg i fisket etter vassild i 2015. Fiskeridirektøren

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009 Sak 2/2008 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009 1 AVTALESITUASJONEN 1.1 TREPARTSAVTALEN Grønland, Island og Norge inngikk en ny Trepartsavtale 8. juli 2003.

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår en totalkvote på tonn vassild i Norges økonomiske sone.

Fiskeridirektøren foreslår en totalkvote på tonn vassild i Norges økonomiske sone. SAK 33/2015 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2016 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår en totalkvote på 13 047 tonn vassild i Norges økonomiske sone. Fiskeridirektøren foreslår at det avsettes 200

Detaljer

B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2018

B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2018 Sak 18/2017 B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2018 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringsopplegget for inneværende år. 2 FISKET I

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER ØYEPÅL I 2015

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER ØYEPÅL I 2015 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Andreas Haugstvedt Postboks 8090 Dep Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 14/15881 Deres referanse: Vår dato: 27.11.2014 Deres

Detaljer

Den 3. februar 2015 var kvantumet i EU-sonen beregnet oppfisket og fisket ble stoppet.

Den 3. februar 2015 var kvantumet i EU-sonen beregnet oppfisket og fisket ble stoppet. SAK 28/2015 REGULERING AV FISKET ETTER BRISLING I 2016 1 SAMMENDRAG Havbrisling. Under forutsetning av at Norge i avtale med EU får om lag samme kvantum havbrisling som i 2015, foreslår Fiskeridirektøren

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2015 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår.

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2015 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår. SAK 28/2013 REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2015 i all hovedsak reguleres tilsvarende som inneværende reguleringsår. Fiskeridirektøren

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kystbrisling reguleres som for inneværende år.

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kystbrisling reguleres som for inneværende år. SAK 26/2016 REGULERING AV FISKET ETTER BRISLING I 2017 1 SAMMENDRAG Havbrisling Da anbefalt uttak av ICES har falt fra 500 000 tonn i 2015/16 til 126 000 tonn i 2016/17 forutsettes det at Norges totalkvote

Detaljer

Tabell 1: Fangst og førstehåndsverdi i fisket etter lodde i Barentshavet i 2014

Tabell 1: Fangst og førstehåndsverdi i fisket etter lodde i Barentshavet i 2014 9.10 LODDE I BARENTSHAVET I 2015 9.10.1 FISKET I 2014 Tabell 1 gir en oversikt over kvoter, oppfisket kvantum og førstehåndsverdi i 2014 fordelt på de ulike fartøygruppene i fisket etter lodde i Barentshavet

Detaljer

Regulering av fisket etter vassild i 2016 ble behandlet som sak 33 på reguleringsmøtet 5. november 2015.

Regulering av fisket etter vassild i 2016 ble behandlet som sak 33 på reguleringsmøtet 5. november 2015. NOTAT Saksnummer: 2015018313 Fra: Hilde Ognedal Dato: 16.12.2015 Seksjon: Ressursavdelingen Side 1 av 7 Telefon: 92089516 E post: hilde.ognedal@fiskeridir.no TIL: Stein Åge Johnsen REGULERING AV FISKET

Detaljer

SAK 17/2016 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I SAMMENDRAG

SAK 17/2016 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I SAMMENDRAG SAK 17/2016 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2017 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår en totalkvote på 13 047 tonn vassild i Norges økonomiske sone i 2017. Fiskeridirektøren foreslår at det avsettes

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Andreas Haugstvedt Postboks 8090 Dep Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 16/16854 Deres referanse: Vår dato: 02.12.2016 Deres

Detaljer

SAK 21/2015 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG

SAK 21/2015 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG SAK 21/2015 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringene for torsk i Nordsjøen og Skagerrak under

Detaljer

angitt i tabell 1. Fangsten er uavhengig av kvoteår, det vil si at tabellen også inkluderer fangst som belaster kvoteåret 2016.

angitt i tabell 1. Fangsten er uavhengig av kvoteår, det vil si at tabellen også inkluderer fangst som belaster kvoteåret 2016. 4. SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK 4.. FISKET I I hadde Norge en kvote på 33 868 tonn sild i og. Norske fartøy fisket 36 87 tonn sild i og i. Det ble fisket 59 055 tonn sild i EUsonen av en soneadgang på

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK

REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK SAK 4.3 REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK 4.3. FISKERIENE I 05 I forhandlingene mellom Norge og EU for 05 ble det enighet om å sette TAC for torsk i Nordsjøen til 9 89 tonn. I tillegg

Detaljer

SAK 14/2016 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I SAMMENDRAG

SAK 14/2016 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I SAMMENDRAG SAK 14/2016 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringene for torsk i Nordsjøen og Skagerrak under

Detaljer

Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Andreas Haugstvedt Postboks 8090 Dep Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 15/13865 Deres referanse: Vår dato: 08.12.2015 Deres

Detaljer

3 FISKERIENE I NORDSJØEN 3.1 TOBIS 3.1.1 FISKERIENE I 2013

3 FISKERIENE I NORDSJØEN 3.1 TOBIS 3.1.1 FISKERIENE I 2013 P 3 FISKERIENE I NORDSJØEN 3.1 TOBIS 3.1.1 FISKERIENE I 2013 I 2013 fisket norske fartøy totalt 30 446 tonn tobis, jf tabell 1. Svenske fartøy, som i henhold til bilateral avtale disponerte en kvote på

Detaljer

I 2014 hadde Norge en kvote på tonn sild i Nordsjøen og Skagerrak. Norske fartøy fisket tonn sild i 2014.

I 2014 hadde Norge en kvote på tonn sild i Nordsjøen og Skagerrak. Norske fartøy fisket tonn sild i 2014. 9.8 SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK 9.8. FISKET I 04 I 04 hadde Norge en kvote på 4 68 tonn sild i Nordsjøen og. Norske fartøy fisket 44 048 tonn sild i 04. Norsk fiske etter sild i Nordsjøen og er angitt

Detaljer

B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I 2017 I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017

B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I 2017 I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017 Sak 18/2016 B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I 2017 I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at det innføres deltakerregulering for fartøy under elleve meter i samsvar

Detaljer

NOTAT Saksnummer: Fra: Andreas Haugstvedt Dato: Seksjon: Reguleringsseksjonen

NOTAT Saksnummer: Fra: Andreas Haugstvedt Dato: Seksjon: Reguleringsseksjonen NOTAT Saksnummer: 2016017572 Fra: Andreas Haugstvedt Dato: 19.12.2016 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 9 Telefon: TIL: Stein-Åge Johnsen E-post: andreas.haugstvedt@fiskeridir.no REGULERING AV FISKET

Detaljer

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62 N i Kvote (tonn)

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62 N i Kvote (tonn) 9.3 SEI 9.3.1 FISKET I 014 Tabell 1 gir en oversikt over kvoter og fangst i 014 fordelt på de ulike fartøygruppene i fisket etter sei nord for 6 N. Tabellen viser at totalkvoten ble overfisket med ca.

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2017

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2017 NOTAT Saksnummer: 2016013421 Fra: Trond Ottemo Dato: 19.12.2016 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 5 Telefon: 46803973 E-post: trond.ottemo@fiskeridir.no TIL: Stein-Åge Johnsen FORSLAG TIL REGULERING

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN BIFANGST I TRÅLFISKET

REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN BIFANGST I TRÅLFISKET SAK 8/205 REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN BIFANGST I TRÅLFISKET 8. FISKERIENE I 204 En oversikt over det norske torskefisket sør for 62 N i 204 er gitt i tabell. Totalt var Norges kvote i

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017 SAK 13/2016 REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at kvotefleksibilitetsbestemmelsen i avtalen mellom Norge og EU tas inn i forskrift, slik

Detaljer

SØR-NORGES TRÅLERLAG. ÅRSMELDING REGNSKAP SAKER Representantskapsmøtet 4. 5. februar 2008. Magnarson

SØR-NORGES TRÅLERLAG. ÅRSMELDING REGNSKAP SAKER Representantskapsmøtet 4. 5. februar 2008. Magnarson SØR-NORGES TRÅLERLAG ÅRSMELDING REGNSKAP SAKER Representantskapsmøtet 4. 5. februar 2008 Magnarson 1 Komplette forsikringsløsninger på sjø og land ÅLESUND Kongens gate 23 Postboks 98 Sentrum 6001 Ålesund

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016.

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016. Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/5212-3 16.12.15 Forskrift om regulering av fiske etter kolmule for 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Sørhauggt. 128 N - 5527 Haugesund telefon 00 47 52 86 69 80 mobil 00 47 91 55 55 62 e-post post@tralerlaget.no web http://www.tralerlaget.

Sørhauggt. 128 N - 5527 Haugesund telefon 00 47 52 86 69 80 mobil 00 47 91 55 55 62 e-post post@tralerlaget.no web http://www.tralerlaget. Referat telefonstyremøte 02-10. Dag og tid: Torsdag 20.05.2010 kl 10:00-12:45. Til stede:, Torstein Kvalsvik, Harald Taranger, Inge Møgster, Anders Klovning, Ove Pettersen og. Dagsorden 1. Oppfølging strukturvedtak

Detaljer

Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012

Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012 Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012 REGULERINGEN AV FISKET I TORSKESEKTOREN I 2013 Nordøstarktisk torsk Fiskebåt forutsetter at den norske totalkvoten av torsk fordeles i henhold til Landsmøtevedtaket

Detaljer

Pelagisk forening støttet forslaget fra Norges Fiskarlag om å øke totalkvoten.

Pelagisk forening støttet forslaget fra Norges Fiskarlag om å øke totalkvoten. Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Ingvild Bergan Postboks 8090 Dep Telefon: 99796722 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 14/233 Deres referanse: Vår dato: 25.11.2014 Deres

Detaljer

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62 N i Fangst (tonn)

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62 N i Fangst (tonn) 4.3 SEI 4.3.1 FISKET I 2016 Tabell 1 gir en oversikt over gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi fordelt på de ulike fartøygruppene i fisket etter sei nord for 62 N i 2016. Tabellen viser at det gjensto

Detaljer

Fangst avregnet kvoteåret Fartøy med Nordsjøen Nordsjøen

Fangst avregnet kvoteåret Fartøy med Nordsjøen Nordsjøen 4.7 SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK 4.7. FISKET I I hadde Norge en kvote på 55 99 tonn sild i Nordsjøen og. Totalt fisket norske fartøy 54 07 tonn sild i Nordsjøen og i. Dette kvantumet består av overført

Detaljer

: Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim.

: Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim. Flathauggt. 12 N - 5523 Haugesund telefon 00 47 52 86 69 80 telefax 00 47 52 73 32 01 mobil 00 47 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.no Til styre- og varamedlemmer,

Detaljer

Sørhauggt. 128 N Haugesund telefon mobil e-post web

Sørhauggt. 128 N Haugesund telefon mobil e-post web Sørhauggt. 128 N - 5527 Haugesund telefon 00 47 52 86 69 80 mobil 00 47 91 55 55 62 e-post post@tralerlaget.no web http://www.tralerlaget.no/ STYREMØTEREFERAT (telefonmøte) 04-10. Tid Torsdag 7.oktober

Detaljer

Fiskeri. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Fiskeri. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Fiskeri Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/fiskeri/ Side 1 / 5 Fiskeri Publisert 1.2.216 av Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet Fiskeri påvirker de marine økosystemene

Detaljer

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 Sak 23/2014 B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår hovedsakelig en videreføring av reguleringsopplegget for inneværende år. Fiskeridirektøren foreslår

Detaljer

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2018

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2018 SAK 15/2017 A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2018 1 SAMMENDRAG Forutsatt at Norge etter kvoteforhandlingene med EU og Grønland får tildelt kvoter av bunnfisk ved Grønland, vil Fiskeridirektøren

Detaljer

Fisket i EU-sonen ble åpnet 1. januar 2014, og maksimalkvoten ble satt til 700 tonn.

Fisket i EU-sonen ble åpnet 1. januar 2014, og maksimalkvoten ble satt til 700 tonn. SAK 27/2014 REGULERING AV FISKET ETTER BRISLING I 2015 1 SAMMENDRAG Havbrisling. Under forutsetning av at Norge i avtale med EU får om lag samme kvantum havbrisling som i 2014, foreslår Fiskeridirektøren

Detaljer

Tabell 1 gir en oversikt over all fangst av makrell i 2014 tatt av norske fartøy fordelt på fartøygruppene.

Tabell 1 gir en oversikt over all fangst av makrell i 2014 tatt av norske fartøy fordelt på fartøygruppene. 9.6 MAKRELL 9.6. FISKET I 04 I 04 hadde Norge en disponibel på 78 868 tonn makrell. Tabell gir en oversikt over all fangst av makrell i 04 tatt av norske fartøy fordelt på fartøygruppene. Tabell : Fordeling

Detaljer

REGULERINGER I PELAGISK SEKTOR 2013

REGULERINGER I PELAGISK SEKTOR 2013 PGR/BN Ålesund 26. oktober 2012 Norges Fiskarlag REGULERINGER I PELAGISK SEKTOR 2013 Regulering av fisket etter lodde i 2013 Fiskebåt viser til at loddekvoten for 2013 er satt til 200.000 tonn, i tråd

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår i det vesentlige å videreføre årets regulering

Fiskeridirektøren foreslår i det vesentlige å videreføre årets regulering SAK 17/2015 REGULERING AV FISKET ETTER UER I 2016 A) NASJONALT 1 ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERING. 1.1 FISKET MED STORMASKET TRÅL Fiskeridirektøren foreslår i det vesentlige å videreføre årets

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2017

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2017 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Trond Ottemo Postboks 8090 Dep Telefon: 46803973 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 16/16719 Deres referanse: Vår dato: 02.12.2016 Deres

Detaljer

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2017

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2017 SAK 15/2016 A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2017 1 SAMMENDRAG Forutsatt at Norge etter kvoteforhandlingene med EU og Grønland får tildelt kvoter av bunnfisk ved Grønland, vil Fiskeridirektøren

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015 SAK 4/2014 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015 4.1 SAMMENDRAG Dersom det blir åpnet for et loddefiske sommeren 2014 foreslår Fiskeridirektøren i det vesentlige

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-26-2016: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-25-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 15.02.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 15.02.2016 Forskrift om endring

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-39-2016: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-26-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 04.03.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 08.03.2016 Forskrift om endring

Detaljer

3 BRISLING 3.1 HAVBRISLING FISKET I 2016

3 BRISLING 3.1 HAVBRISLING FISKET I 2016 3 BRISLING 3.1 HAVBRISLING 3.1.1 FISKET I 2016 Fartøy med pelagisk tråltillatelse, nordsjøtråltillatelse og ringnottillatelse hadde i 2016 adgang til å fiske 20.000 tonn havbrisling i EU-sonen. Utseiling

Detaljer

På grunn av den tradisjonelle fredningsperioden for brisling starter ikke fisket i EU-sonen før 1. august 2017, og avsluttes 31. mars 2018.

På grunn av den tradisjonelle fredningsperioden for brisling starter ikke fisket i EU-sonen før 1. august 2017, og avsluttes 31. mars 2018. SAK 24/2017 ORIENTERING OM FISKET ETTER BRISLING I 2017 1 HAVBRISLING 1.1 FISKET I 2017 I den bilaterale fiskeriavtalen mellom Norge og EU har kvoteåret for brisling blitt endret slik at det reflekterer

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB OG KVEITE I 2012

REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB OG KVEITE I 2012 SAK 17/2011 REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB OG KVEITE I 2012 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at adgangen til å ha bifangst av breiflabb ved fiske med trål eller snurrevad reduseres fra 20

Detaljer

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62 N i Kvote (tonn)

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62 N i Kvote (tonn) 4.3 SEI 4.3.1 FISKET I 2015 Tabell 1 gir en oversikt over kvoter og fangst i 2015 fordelt på de ulike fartøygruppene i fisket etter sei nord for 62 N. Tabellen viser at totalkvoten ble overfisket med ca.

Detaljer

1.2 REGULERING AV KYSTFISKET ETTER VANLIG UER NORD FOR 62 N

1.2 REGULERING AV KYSTFISKET ETTER VANLIG UER NORD FOR 62 N SAK 16/2014 REGULERING AV FISKET ETTER UER I 2015 A) NASJONALT 1 ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERING. 1.1 FISKET MED STORMASKET TRÅL Fiskeridirektøren foreslår at det av den norske kvoten på 19 600

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av årets reguleringsopplegg.

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av årets reguleringsopplegg. SAK 13/2017 REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2018 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av årets reguleringsopplegg. 2 FISKET ETTER SEI I 2016 Norge

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 13.12.2017 nr. 2192 Forskrift om

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER UER NORD FOR 62 N I 2017

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER UER NORD FOR 62 N I 2017 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Terje Halsteinsen Postboks 8090 Dep Telefon: 46818565 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 16/17030 Deres referanse: Vår dato: 01.12.2016

Detaljer

1.2 REGULERING AV KYSTFISKET ETTER VANLIG UER NORD FOR 62 N

1.2 REGULERING AV KYSTFISKET ETTER VANLIG UER NORD FOR 62 N SAK 11/2016 REGULERING AV FISKET ETTER UER I 2017 A) NASJONALT 1 SAMMENDRAG 1.1 FISKET MED STORMASKET TRÅL Fiskeridirektøren foreslår i det vesentlige å videreføre årets regulering. Fiskeridirektøren foreslår

Detaljer

INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER. Tore Johannessen. Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11.

INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER. Tore Johannessen. Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11. INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER Tore Johannessen Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11. mai 2005 Innledning Industritrålfisket i Nordsjøen beskatter i det

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 J-17-2017: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 Erstatter: J-242-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 27.01.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 27.01.2017 Forskrift om

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår å innføre kvotefleksibilitet mellom kvoteår i fisket etter sei nord for 62 N fra og med 2015.

Fiskeridirektøren foreslår å innføre kvotefleksibilitet mellom kvoteår i fisket etter sei nord for 62 N fra og med 2015. SAK 5/2015 INNFØRING AV KVOTEFLEKSIBILITET MELLOM KVOTEÅR I TORSKEFISKERIENE NORD FOR 62 N 5.1 BAKGRUNN På 44. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon ble det i den gjensidige fiskeriavtalen

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-198-2002 (J-195-2002 UTGÅR) Bergen, 24.09.2002 THÆW

Detaljer

Følgende fremstilling og forslag til forskrift legger denne fordelingen til grunn.

Følgende fremstilling og forslag til forskrift legger denne fordelingen til grunn. Nærings- og fiskeridepartementet Adm.enhet: Reguleringsseksjonen Postboks 8090 Dep Saksbehandler: Eivind Helland Marienborg Telefon: 48090328 0032 OSLO Vår referanse: 17/767 Deres referanse: Dato: 06.12.2017

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 J-34-2017: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 Erstatter: J-17-2017 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 01.03.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 06.03.2017 Forskrift om endring

Detaljer

B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016

B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 Sak 24/2015 B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår hovedsakelig en videreføring av reguleringsopplegget for inneværende år. 2 FISKET

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2016

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2016 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Trond Ottemo Postboks 8090 Dep Telefon: 46803973 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 15/16415 Deres referanse: Vår dato: 30.11.2015 Deres

Detaljer

KAP. 2 FISKE I RINGNOTGRUPPEN.

KAP. 2 FISKE I RINGNOTGRUPPEN. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-147-97 (J-123-97 UTGÅR) Bergen, 15. juli 1997 AFJ/IMS FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER MAKRELL I 1997 Fiskeridepartementethar den 14.juli 1997 med hjemmel i lov av

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE I BARENTSHAVET I 2015

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE I BARENTSHAVET I 2015 SAK 30/2014 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE I BARENTSHAVET I 2015 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2015 for Sametinget, som ledd i gjennomføringen

Detaljer

J : forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-9-2016: forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-267-2015 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 19.01.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 19.01.2016 Forskrift om endring

Detaljer

FORVALTNING AV NORSKE PELAGISKE RESSURSER. Avdelingsdirektør Sigrun M. Holst

FORVALTNING AV NORSKE PELAGISKE RESSURSER. Avdelingsdirektør Sigrun M. Holst FORVALTNING AV NORSKE PELAGISKE RESSURSER Avdelingsdirektør Sigrun M. Holst Kyststatsavtaler pelagiske fiskerier Verdier fra havet Norges framtid Forutsetninger for gode kyststatsavtaler Vitenskapsbasert

Detaljer

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-29-96 (J-175-95 UTGÅR) Bergen, 11.3.1996 AFJ/BS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN, INNENFOR GRUNNLINJEN PÅ KYSTSTREKNINGEN

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2015/2016

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2015/2016 SAK 2/2015 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2015/2016 2.1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren ber om innspill fra næringen om det skal åpnes for et sommerfiske i Grønlands

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 Dato FOR-2014-12-22-1930 Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

4.7 MAKRELL FISKET I 2015

4.7 MAKRELL FISKET I 2015 4.7 MAKRELL 4.7. FISKET I 05 I 05 hadde Norge en kvote på 4 078 tonn makrell. Norske fartøy fisket 4 905 tonn makrell i 05. Tabell gir en oversikt norsk fiske etter makrell i 05, uavhengig av kvoteår.

Detaljer

SAK 14/2017 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2018

SAK 14/2017 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2018 SAK 14/2017 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2018 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringene for torsk i Nordsjøen og Skagerrak. Sammenlignet

Detaljer

~ :,~~~=~!~~::~.~O~~~~E:

~ :,~~~=~!~~::~.~O~~~~E: ~ :,~~~=~!~~::~.~O~~~~E: ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-195-96 (J-166-96 UTGÅR) HFF: Bergen, 19.11.1996 AFJ/BS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM

Detaljer

Forskning på norsk vårgytende sild

Forskning på norsk vårgytende sild JIM/ 24. oktober 2014 Havforskningsinstituttet Nærings- og fiskeridepartementet Forskning på norsk vårgytende sild Fiskebåt mener vi har en utilfredsstillende situasjon når det gjelder forskningen på norsk

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-180-2007 (J-93-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

ÅRSMELDING SØR-NORGES TRÅLERLAG 2005

ÅRSMELDING SØR-NORGES TRÅLERLAG 2005 ÅRSMELDING SØR-NORGES TRÅLERLAG 2005 FISKET Tobis Norsk fangst (tonn) fordelt på perioder i årene 1996 2005. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Før 45468 31548 17369 19711 6958 18628 340 728

Detaljer

~ Telex Telefax SS

~ Telex Telefax SS ~ ~~~~=~~~~:~.~~~~E: ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 111. SS 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-172-97 (J-166-97 UTGÅR) Bergen, 2.9.1997 TMÆW FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V

Detaljer

I Fiskeridepartementets forskrift av 11. juli 1996 om regulering av fisket etter makrell i 1996 gjøres følgende endring:

I Fiskeridepartementets forskrift av 11. juli 1996 om regulering av fisket etter makrell i 1996 gjøres følgende endring: FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO oo MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-166-96 (J-157-96 UTGÅR) Bergen, 4.10.1996 AFJ/BS FORSKRIFT

Detaljer

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016 SAK 22/2015 A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016 1 SAMMENDRAG Forutsatt at Norge etter kvoteforhandlingene med EU og Grønland får tildelt kvoter av bunnfisk ved Grønland, vil Fiskeridirektøren

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-146-2003 (J-38-2003 UTGÅR) G Bergen, 10.7.2003 TH/HØ

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017

REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017 SAK 23/2016 REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2017 i all hovedsak reguleres som inneværende

Detaljer

Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk

Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk Ved Gjermund Langedal UTVIKLINGSSEKSJONEN Sjømatnæringens andel av norsk eksport 2008 Metaller unntatt jern og stål 5,31 % Andre 20.79 % Jern og stål 1,94 %

Detaljer