KJÆRE DISTRIBUSJONSMEDARBEIDER!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJÆRE DISTRIBUSJONSMEDARBEIDER!"

Transkript

1 AGDERPOSTEN DISTRIBUSJON AS DISTRIBUSJONSHÅNDBok Sist oppdatert: mai 2008 KJÆRE DISTRIBUSJONSMEDARBEIDER! Velkommen som distri- butør i Agderposten Distribusjon AS! Denne distributørhåndboken er en del av vårt opplæringsprogram og vil gi deg informasjon om rettigheter i arbeidet og instrukser om hvordan distributørjobben skal utføres. Som distributør er du en viktig ambassadør for Agderposten. I egenskap av å være det siste leddet i hele prosessen md å få produktene ut til kunden, blir måten du utfører jobben din på særdeles viktig! Agderposten Distribusjon AS ble etablert som et eget selskap i Agderpostenkonsernet 31. desember 1998 og sysselsetter per i dag nærmere 40 årsverk, fordelt på ca 85 fast ansatte distributører. Distributørens hovedoppgaver Avislevering: Abonnentene er våre kunder og vår oppgave er å sørge for at kundene får den varen de på forhånd har betalt for å få. Varen består av: * Avisen * Leveringstid. Alle aviser skal være ute før kl Dette gjelder alle dager. * Leveringssted. Avisene skal fortrinnsvis leveres i postkassene. Agderposten Distribusjons leveringspolitikk er at avisene i utgangspunktet skal leveres der som abonnentene får levert posten. I enkelte tilfeller kan det likevel gis spesiell tillatelse til å få avisen levert nærmere huset, da hovedsakelig til syke/uføre abonnenter. * Leveringsmåte. Brett avisen en gang på midten og legg den i kassen med bretten opp mot åpningen. Reklame- levering: Reklamedistribusjon er en viktig og stor del av jobben. Det finnes hovedsakelig tre forskjellige måter å distribuere reklame på: * Distribusjon til alle ikkeabonnenter av Agder- posten * Distribusjon til alle Agder- postens abonnenter * Distribusjon til alle hus- stander på ruten Det er viktig at man er oppmerksom på postkasser som er merket med nei takk til reklame eller som har andre typer reservasjoner. Her skal man aldri levere noen form for reklamevedlegg. Unntak fra dette kan skje ved distribusjon av såkalt offentlig informasjon. Dere vil i disse tilfellene bli informert om dette på forhånd. Dersom du har fått melding om at du skal dele ut lag/reklame, men ikke har mottatt disse, må du straks varsle distribusjonsledelsen i Agderposten Distribusjon.. Mediapostleve- ring: MediaPost er leverandør av distribusjonstjenester for nasjonale medieprodukter. De har i dag hovedfokus på Distributørens hoved- oppgaver Vi har i dag tre hoved- typer av produkter som distribueres med Agderposten distribu- sjon: Aviser Reklame Mediapost

2 S I D E 2 D I S T R I B U S J O N S H Å N D B O K distribusjon av fagblader, ukeblader, bøker og medlemsblader. Agderposten Distribusjon har avtale om distribusjon av disse produktene. ebudboken er distributørens viktigste verktøy ved denne type levering. Andre oppgaver: Henteplassen: En del av distributørens jobb er å sørge for at det er ryddig på hentestedet. På de fleste hentesteder er det satt ut en metallkasse til produkter og pakkeavfall. I denne vil det være søppelsekker både til papir, plast og tau. Det er viktig at dette blir kildesortert i hver sin sekk. Kassene tømmes ved behov. Er du i tvil om hvor du kan hive avfallet fra pakkene, kan du ta kontakt med oss i Agderposten Distribusjon. Merking av kassene: Husk at postkassene er abonnentenes eiendom. Man må derfor ikke under noen omstendigheter skrive på kassene. Vi har imidlertid tatt i bruk små Klistremerkene plasseres på fremsiden av postkassene. klistermerker som skal hjelpe deg til å levere riktig. Merkene plasseres på en pen måte nede på selve postkassen, ikke på lokket (viktig - da ser man ikke mer- kene dersom det snør eller rimer). Klistremerkene vil ha bokstaver og farger som tilsier hva slags avis som skal leveres. Husk å fjerne merket når kundene stopper abonnemen- Standardrutiner ved forsinkelser Standardrutiner ved forsinkelser: Vi har flere transportbiler som kjører ut produktene fra vårt pakkeri til de ulike hentestedene. Hver bil har sin egen deadline for utkjøring. Transporten er tilpasset fremmøtetidspunktene på rutene. Forsinkelser kan og vil oppstå. Vi vil så langt det er mulig SMS-varsle distributører ved forsinkelser på natten. Dersom bare noen av produktene er kommet, så starter du leveringen av disse og returnerer til hentestedet så snart du har blitt supplert med produktene som manglet. Fortsett deretter leveringen. PS: Alle produkter må fjernes fra hentestedet før du går fra jobb. Gi Agderposten Distribusjon melding om status på din rute. Agderposten s kundeservice trenger korrekt informasjon fra distributørene for å kunne betjene henvendelser fra abonnentene. Rutiner ved bruk av elektronisk budbok (ebudbok) Det er viktig at ebudboken blir benyttet hver dag. Her står alle adresser i leveringsrekkefølge med hvilke abonnenter som skal ha hvilke produkter. ebudboken gir den komplette informasjonen distributøren trenger for å gjennomføre en feilfri distribusjon. Det er visse ting man må huske å utføre hver dag: * Melde start og stopp av ruten. Dette gjør det enklere for kundeservice å svare kundene korrekt ved eventuelle forsinkelser og lignende. * Gi tilbakemelding om eventuelle mangler av produkter ved hjelp av tilbakemeldingsfunksjonene i ebudbøkene. * Gi tilbakemelding om plassering av såkalte uplasserte abonnenter. Det er viktig at budboken til enhver tid er ajourført. Dette vil gjøre det enklere både for deg og vikaren å gjøre en god jobb. Tilbakemelding på uplasserte/ feilplasserte abonnenter gis på følgen- de måte: Ved plassering på stativ: [Abonnentens navn][abonnentens adresse] skal inn på [modulnavn] [kassenummer] Eks. Ole Olsen, Arendalsveien 4, skal inn på modul Arendalsveien 4-9, kassenummer 6 Ved plassering av enkeltstående kasse: [Abonnentens navn][abonnentens adresse] skal inn før/etter/mellom [modulnavn] Eks. Ole Olsen, Arendalsveien 4, skal inn etter modul Arendalsveien 1-3.

3 S I S T O P P D A T E R T : M A I S I D E 3 Pakkeslipp-informasjon informasjon Hver dag vil du få en lapp (pakkeslipp) på hver av pakkene dine. Pakkeslippen gir deg følgende opplysninger: 1. Budrutens nummer 2. Budrutens navn 3. Leveringssted 4. Distribusjonsdato 5. Antall produkter i pakken 6. Kolonne for nye kunder. Kolonne for stoppede kunder Meldinger om tilganger, avganger og leveringsmeldinger vil være synlige i ebudboken. Produktene må kontrolltelles ved innlasting i bil. Eventuelle avvik på antall meldes i ebudbok Produksjon Avisene trykkes og pakkes på Agderposten Trykk AS på Stoa utenfor Arendal. Innleide transportører distribuerer deretter pakkene ut på de forskjellige droppstedene i fylket. Agderposten Trykk A/S, Stoa Ansettelsesforhold Prøvetid/oppsigelsesfrist Ansettelsen gjøres gjeldende med en prøvetid på to måneder. I prøvetiden er den gjensidige oppsigelsesfristen 14 dager. Etter prøvetidens utløp er den gjensidige oppsigelsesfristen to måneder fra utgangen av måneden (se også ansettelseskontrakten). Agderposten Distribusjon kan bryte arbeidsforholdet ved grovt pliktforbud og/eller ved annet vesentlig mislighold av arbeidsavtaler og interne retningslinjer. Sykdom: Ved sykdom må du straks varsle eventuell vikar, teamleder og Agderposten Distribusjon. Dersom sykefraværet varer mindre enn tre dager, må du fylle ut egenmelding. Varer sykefraværet utover disse tre dagene kreves det sykemelding fra lege. Forsikring: Som distributør er du ulykkesforsikret for det tidsrommet du utfører arbeidet. Har du spørsmål vedrørende forsikringsordningen kan du henvende deg til Agderposten Distribusjon. Attest: Distributører som har vært ansatt sammenhengende i minst seks måneder og som har utført en meget god jobb vil kunne motta en Attest med anbefaling. Hjelpemidler: Alle distributører skal få utdelt sikkerhetsutstyr som refleksvester og isbrodder. Vi har også bærevesker til distributører som har behov for det. Fordeler som ansatt Agderposten gir fast ansatte distributører muligheten til å få fem gratis innrykk av rubrikkannonser i året (må være til privat bruk). Ubrukte innrykk kan ikke overføres til senere år. Hver distributør får flere reserveaviser i pakkene. Reserveavisene skal først og fremst leveres til kunden når aviser er blitt stygge eller dersom distributøren har fått for få. Overskuddsavisene kan distributørene beholde selv. Det er strengt forbudt å selge eller å gi bort produktene man har mottatt. Fra tid til annen arrangerer vi sosiale sammenkomster. På disse samlingene vil du få mulighet til å treffe kollegaer og utveksle erfaringer fra jobben. Følg med når invitasjonene kommer og bli med på treff med andre distributører du også! Som sponsor av en rekke kultur og sportsarrangementer, vil Agderposten l diverse forestillingerfra tid til annen bli tildelt gratisbilletter. Agderposten Distribusjon vil fra tid til annen få slike billetter til utdeling blant de ansatte.

4 S I D E 4 D I S T R I B U S J O N S H Å N D B O K Lønn Lønn opptjent i én måned vil bli utbetalt den 25. i påfølgende måned. Utbetalingen skjer ved direkte overføring til den ansattes bankkonto. Lønnsslipp vil normalt bli tilsendt den ansatte på e- post, eller eventuelt i papirutgave med ordinær postgang. Alle nyansatte distributører må sende inn skattekort før utlønning kan finne sted. Alle lønnspapirer, etc må sendes inn til Agderposten Distribusjon umiddelbart etter opptjeningsmånedens slutt. Lønn utbetales måned for måned. Eksempel: Skjema for lønn vedrørende januar må sendes inn umiddelbart etter 31. januar lønn blir utbetalt 25. februar. Distributørlønn er fastsatt etter gjeldende satser i henhold til tariffavtalen med Norsk Transportarbeiderforbund. Hovedelementene i avlønningen er: Basis timelønn for medgått tid Kilometergodtgjørelse etter statens satser Nattillegg 15% av basis time- lønn for arbeid før Ansiennitetstillegg for sammenhengende ansettelse etter be- stemmelsene i tariffavtalen. Ulempetillegg i tillegg til medgått tid for distribusjon av inn- stikk, reklame, ukeblader, bøker, etc. Betaling for ventetid Alle distributører har angitt et fremmøtetidspunkt i kontrakten. Dette er klokkeslettet man normalt må starte i jobben for å bli ferdig med leveringen til kl Hver enkelt distributør kan likevel gjøre individuell vurdering av om det enkelte dager er behov for å starte tidligere pga store distribusjonsmengder. Dersom produktene man skal levere er forsinket i produksjonen/utkjøringen, har man som distributør anledning til å føre opp tiden man venter på skjema for ventepenger. Det må tas hensyn til følgende når man noterer ventetid: * Det er kun anledning til å føre opp ventetid fra selve fremmøtetidspunktet som står oppført i kontrakten. Dersom du som distributør ifm glatt føre, mye snø, vedleggsdistribusjon, etc, vurderer å måtte starte tidligere enn fremmøtetidspunktet for å bli ferdig til 07.00, gis det anledning til å føre opp ventetid fra det tidspunktet man ankommer hentestedet. Ventepenger utbetales for den tiden man faktisk står og venter på hentestedet. * Merk: Ventetid kan selvfølgelig ikke føres opp fra tidspunkt tidligere enn det teoretisk vil være mulig for transportbil å være på hentestedet. * Ventetid skal føres opp i nøyaktig antall minutter man står og venter. * Ventepenger utbetales kun for den tiden man faktisk står og venter på hentestedet. Dersom man går hjem, opphører ventetiden. * Ventepenger godtgjøres med ordinær timelønn, men betales i minutt- sats. Ventepengene er godtgjørelse for merarbeidet ved forsinkelse. Minuttsatsen tilsvarer basis timelønn. Måling av kjørte kilome- ter i arbeid Føring av kilometer i arbeidet skjer i henhold til bestemmelsene i Avisbudavtalen. Lengden på ruten skal defineres som den korteste strekningen fra hentestedet via alle rutens abonnenter og leve- ringssteder og til siste abonnent. For særlig uhensiktsmessige ruter der avstanden fra siste abonnent og korteste strekning tilbake til hjem eller hentested er mer enn 7 kilometer, skal overskytende strekning tillegges rutens lengde. Den enkelte distributør må føre eksakt kjørte kilometer dag for dag i Time og kjørelisten. Nattillegg Det tilkommer nattillegg på arbeid som utføres mellom kl og Vi beregner nattillegget ut i fra en optimal distribusjon der ruta er avsluttet til Til eksempel betyr dette at dersom en distributør jobber fra , tilkommer han et nattillegg på 2,5 timer denne dagen. Omregnet i minutter, blir dette i eksempelet over 150 minutter. Lønnskjema føres måned for måned og leveres Agderposten Distribusjon umiddelbart etter månedens slutt.

5 S I S T O P P D A T E R T : M A I S I D E 5 Vikaropplæring Det kan bli behov for at du som distributør selv foretar opplæring av vikar/ avløser på ruten din. Det er viktig at man da gir vikaren/ avløseren så god opplæring at kvaliteten på leveringen blir like god som når du selv går ruta. Erfaringsmessig oppnås best resultater når opplæringen skjer på følgende måte: * Den som blir opplært må selv være aktiv i leveringen fra dag én * ebudboken må brukes aktivt under opplæringen den som blir opplært må følge med på at produktene blir utdelt korrekt og at forklaringer i ebudboken, samt merking av kasser, stemmer med virkeligheten. Rutiner ved utfylling av lønnsskjema Gjennomsnittlig bruk av tid er beregnet på hver rute. Denne tiden danner grunnlaget for utregning av daglønn på ruten. Fra og med 1. mai 2008 må alle distri- butører levere Kjøreliste måned for måned. På denne listen skal den dagli- ge kjørevei/kjøreavstand føres opp. Ekstraarbeid, ventetid/mertid, må føres opp på eget Timeskjema. Agderposten Distribusjon må informeres om bruk av vikar før vikaren går. Selve vikarskjemaet må sendes inn umiddelbart etter Det er den fast ansatte distributøren som er ansvarlig for å sende inn vikarskjema. Alle lønnsskjema med kolonner av tidsforbruk og kilometer skal summe- res av den ansatte før innsending. Alle lønnskjema må underskrives av distributøren før innsending. Standard lønnskjema Vi opererer i dag med fire standard skjema som brukes ifm lønningene * Timeskjema brukes for å føre opp ekstraarbeid, ventetid/mertid. * Kjøreskjema brukes for å føre opp daglig kjørte kilometer i jobben (kjørebok). * Vikarskjema brukes for å angi hvem som avløser den faste distributøren og for hvilken periode. * Egenmeldingsskjema - brukes ved legitimert sykefravær opp til tre kalenderdager. Leveres første arbeidsdag etter fravær.

6 Kontaktinformasjon Agderposten Distribusjon Agderposten distribusjon/kundeservice Betjent fra Telefonsvarer grønt nummer (gratis fra fasttelefon, rimelig fra mobil) Tlf: Tlf: Trond Frydenlund Driftsleder Eva Heisholt Distribusjonsleder Teamleder Risør Odd Ivar Bredesen Teamleder Lillesand Svein Torjussen Tlf: Tlf: Tlf: Tlf:

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

rekrutteringsbyrå Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider.

rekrutteringsbyrå Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Personalhåndbok forfor ABC Personell Vikarog og Personalhåndbok ABC Personell Vikarrekrutteringsbyrå ASAS rekrutteringsbyrå Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Dette

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Hammersborg torg 3, 8. etasje 0179 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 Personalhåndbok for utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Visjon og verdier Vår visjon drømmen som inspirerer oss - er å være avgjørende for våre kunders suksess. Nyskapning

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss.

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg.

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015 CERT Brukermanual Innledning... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klassetider... 3 Registrering av søknad... 6 1. Elevinformasjon... 9 2. Adresser.... 9 3. Holdeplass... 13 4. Kontaktinformasjon...

Detaljer

VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I TILRETTELAGT FRITID. Kyllingsalat 80,- Club Sandwich 90,-

VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I TILRETTELAGT FRITID. Kyllingsalat 80,- Club Sandwich 90,- VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I TILRETTELAGT FRITID Omelett 70,- Kyllingsalat 80,- Club Sandwich 90,- Tilrettelagt Fritid i Drammen kommune Vi bistår barn, unge og voksne med ulike funksjonsvansker til

Detaljer

Oppdatert 23.06.2014 VIKARHÅNDBOK

Oppdatert 23.06.2014 VIKARHÅNDBOK Oppdatert 23.06.2014 VIKARHÅNDBOK Generelt om Uniflex Bemanning Uniflex er et autorisert bemanningsfirma som leier ut og rekrutterer personell hovedsaklig innen områdene industri, lager, bygg og anlegg,

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MARS 2014 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no VELKOMMEN TIL PERSONALHUSET STAFFING GROUP 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (Code

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no VELKOMMEN TIL PERSONALHUSET STAFFING GROUP 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (Code

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. JUNI 2013 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no Velkommen til ISS Personalhuset 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (ISS Code of Conduct)

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå!

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! MEDARBEIDERHÅNDBOK MEDARBEIDERHÅNDBOK Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! I denne medarbeiderhåndboken finner du informasjon om Bjørg Fjell AS og din rolle hos oss, samt praktiske

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Mai 2015 Velkommen til Manpower Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Fri ved religiøse høytider Våre verdier Våre

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Kommer du til Norge for å arbeide for en norsk arbeidsgiver, skal du betale skatt i Norge av alt du tjener i Norge. Etter

Detaljer

VIKARHÅNDBOK FOR VACANT HELSE AS

VIKARHÅNDBOK FOR VACANT HELSE AS FOR VACANT HELSE AS Innholdsfortegnelse 1.0 Vacant Helse AS... 4 1.1 Om Vacant Helse AS... 4 1.2 Ansatt- og arbeidsgiverforhold... 4 1.2.1 Forventninger... 5 1.2.2 Kommunikasjon... 5 1.2.3 MRSA, TBC, BCG-vaksine

Detaljer