spydspiss innen utvikling av tomter - en del av Øster Hus Gruppen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "spydspiss innen utvikling av tomter www.oh-tomter.no - en del av Øster Hus Gruppen."

Transkript

1 spydspiss innen utvikling av tomter - en del av Øster Hus Gruppen.

2 vårt engasjement din trygghet Øster Hus Tomter er Øster Hus Gruppens verktøy for å utvikle tomter til boliger. Vår jobb er ervervelse, tilrettelegging, regulering og klargjøring av tomteområder, som deretter blir byggeplass for bygge firmaene i Øster Hus Gruppen. Vårt mål er å være selve foregangsvirksomheten innen vår bransje. Det innebærer blant annet at grunneiere skal oppleve oss som den tryggeste og mest lønnsomme samarbeidspartneren i markedet. Samtidig vil vi at kommuner og fylkeskommunen skal regne oss som en viktig og positiv aktør for å fremme god by- og boligutvikling. Med denne boken vil vi gi deg et innblikk i hva vi driver med, og hvordan. Har du spørsmål om våre prosjekter, og om hva vi kan gjøre for deg, ikke nøl med å ta kontakt. Cato Østerhus Daglig leder spydspiss innen utvikling av tomter - en del av Øster Hus Gruppen.

3 Om oss Øster Hus Tomter er blant regionens største selvstendige aktører innen kjøp og utvikling av tomter til boliger. Samtidig vil vi være en attraktiv og profesjonell samarbeidspartner for grunneiere, andre tomteutviklere, boligbyggere og offentlige myndigheter. nnhold 06 Lokale krefter 26 Andre prosjekter 08 Synergieffekt 32 Randaberg 10 Hjemme hos oss 36 Jærbygg 12 Står løpet helt inn 38 Vi søker tomter 14 Trygghet og oppgjør 40 Sponsing 16 Lagspiller 18 Arbeidsprosessen 22 Prosjekt Kjøpmannsbrotet denne boken vil vi fortelle hvem vi er, hvordan vi jobber og hvorfor Øster Hus Tomter har et etablert omdømme som bransjens spydspiss og foregangsvirksomhet.

4 Eid av lokale krefter Øster Hus Tomter er en sentral del av Øster Hus Gruppen, som eies av brødrene Njål og Cato Østerhus. Brødreparet har lang erfaring fra byggebransjen og har blant annet blitt tildelt Norrønaprisen, som er fylkets eldste industripris med fokus på bedrifter som har bidratt til innovasjon og vekst i distriktet. Den sterke lokale forankringen er blant det som skiller Øster Hus Tomter fra mange andre tomteutviklere. Det at vi kun har lokale eiere skaper korte og effektive kommunikasjonslinjer. Avgjørelsene kan fattes direkte over bordet i møter med samarbeidspartnere, uten omveier via mange involverte utenfor regionen

5 Samarbeid gir synergi Som en sentral del av Øster Hus Gruppen er vi opptatt av å utnytte synergieffekten av at det er Øster Hus, Jærbygg, KleppHus og Solhytten som i all hovedsak håndterer byggingen på våre tomter. Det sikrer en rød tråd og helhetlig utvikling fram til ferdig boligfelt. Øster Hus Tomter hører hjemme på Nord-Jæren. Her, fra Boknafjorden i nord til Hå i sør, har vi en omfattende portefølje av små og store tomteområder som ligger sentralt i forhold til eksisterende og planlagte trafikale løsninger. Våre attraktive hytteområder, som du finner i blant annet Sirdal, kommer i tillegg. Vi ønsker alltid å videreutvikle vår tomteportefølje på Nord-Jæren og i etterspurte hytteområder. Ta kontakt hvis du ønsker en uforpliktende prat og vurdering av din tomts muligheter. MOSTERØY STAVANGER E39 SANDNES 44 KLEPP ÅLGÅRD E39 BRYNE NÆRBØ 08 09

6 Velkommen hjem til oss! Mange av tomteområdene vi i dag disponerer, stammer naturlig nok fra tidligere gardsbruk. Derfor var det viktig for oss å ivareta så mye som mulig av den originale bygnings massen da vi satte oss fore å gjøre Koppholen, en gammel gard øverst i Oalsgata på Stangeland i Sandnes, til vårt tilholdssted og kontor. Øster Hus Tomter har base i Koppholens hvitmalte våningshus. Flere av de andre s elskapene i Øster Hus Gruppen holder til i de nye driftsbygningene. Grunneiere og andre som vil ha en ufor pliktende prat om mulighetene som ligger i råmark og potensielle tomteområder, er alltid velkommen til oss. Slå på tråden, så tar vi en kaffi og drøs over kjøkkenbordet hos oss i Koppholen

7 Vi står løpet helt inn til mål For den som for første gang skal håndtere en tomteutviklingsprosess fra A til Å, venter mange utfordringer og nye oppgaver. Som oftest må man ha et langt perspektiv før man er framme ved målet, som er byggeklare tomter med ferdig opparbeidet infrastruktur. Vi i Øster Hus Tomter kjenner til alle milepæler som må passeres på veien til byggeklare tomter, og har både faglige og økonomiske ressurser til å stå løpet helt inn til mål. Når vi har tatt fatt på en oppgave, gir vi oss ikke før vi er ferdige. Vi gjør ingenting halvveis

8 Vår risikovilje er grunneieres garanti Øster Hus Gruppen har sunn økonomisk drift som kjennetegn og bærebjelke. Øster Hus Tomter kan dermed stille betydelige økonomiske ressurser som investerings kapital i ethvert tomteprosjekt. Alle investeringer, både i tomteutvikling og ellers, vil nødvendigvis være forbundet med f orskjellig grad av risiko. Vår solide evne til å håndtere risiko og økonomiske investeringer er en g aranti for grunneiere, som med rette har et sterkt forhold til landområdet som skal utvikles. Alle g runneiere vi samarbeider med er garantert et trygt oppgjør. Det er også en ekstra trygghet at de menneskene du møter hos oss, er de samme menneskene som vurderer realismen i prosjekter og tar avgjørelsen om investeringer. Grunneiere skal oppleve Øster Hus Tomter som en handlekraftig samarbeids partner, og ikke minst, at et samarbeid med oss lønner seg økonomisk

9 Lagspiller og meningsbærer Øster Hus Tomter ønsker et nært samarbeid med kommuner på Nord-Jæren, Rogaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i tomteutviklingsprosjekter. Et av våre mål er å være en viktig bidragsyter i utviklingen av god infrastruktur og boligtomter nær arbeidsplasser og bysentra, og på den måten sikre at vår region evner å møte befolkningsvekst og behov for flere boliger. Vi ønsker å være en respektert meningsbærer når de store linjene for utviklingen av bomønsteret i vår region skal trekkes opp. På den måten håper vi å kunne bidra til at vekstområdet Nord-Jæren står enda bedre rustet i framtiden. 3D-illustrasjon av Skorpefjell på Mosterøy. Tomter til 220 boenheter

10 En ryddig arbeidsprosess Når et landområde skal omreguleres til tomteområde på en god og riktig måte, kreves kunnskap og erfaring. Prosessen har en rekke formelle krav som man må dokumentere at prosjektet tilfredsstiller. Det er også viktig at man gjør de riktige tingene i riktig rekkefølge i henhold til korrekt saksgang. Denne kunnskapen er ikke lett å tilegne seg uten direkte erfaring med oppgavene. Har man den nødvendige erfaringen, blir veien fra råmark via reguleringsplan til ferdig tomteområde lettere for både grunneier og beslutningsdyktige saksbehandlere i kommuner og fylkeskommune. Vi i Øster Hus Tomter har betydelig erfaring innen tomteutvikling som fagfelt. tillegg sam arbeider vi tett med forskjellige spesialister og rådgivere innen faget. Gjennom årenes løp har vi etablert gode samarbeidsrutiner med jurister, økonomer, planleggere, arkitekter og menneskene i kommuner og fylkeskommune. byggefirma starter bygging Råmark 10 Byggeklar tomt 1 Avtale opparbeidelse vva Godkjent reguleringsplan 6 Politisk behandling Politisk behandling 5 godkjent utbyggingsområde Reguleringsfase

11 et glimt av framtiden 20 21

12 Kjøpmannsbrotet Klepp Like ved Jærens eneste tunnel, ved kjøpesenteret Jærhagen, ligger Kjøpmannsbrotet. Her har vi siden 2006 bygget ut området med 93 boenheter. Det ferdige resultatet ble en god boligmiks bestående av store eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og leiligheter. Dette boligområdet har også flere fine og utfordrende lekeplasser, en ballbinge og en velfungerende veiløsning. Kjøpmannsbrotet ble utviklet over flere byggetrinn, som alle ble godt mottatt i markedet. Jærbygg, Øster Hus og KleppHus bygget boligene på Kjøpmannsbrotet

13 Trygge og innholdsrike omgivelser er viktig for alle, kanskje særlig for en småbarnsfamilie. Grunneier kjetil kleppe Deler av Kjøpmannsbrotet på Klepp lå opprinnelig under familiegården til Kjetil Kleppe, som valgte Øster Hus Tomter som sin samarbeidspartner da han la tomteområdet ut for salg: - Da det ble kjent at vi var på utkikk etter en kjøper til denne delen av familiegården vår, haglet det med telefoner og tilbud. Kun en håndfull var seriøse og skikkelige. Det jeg søkte var en kjøper som kunne gi meg trygghet for en ryddig prosess, et sikkert oppgjør og en pris jeg kunne leve med. Øster Hus Tomter innfridde mine kriterier, og da var valget enkelt, forteller Kleppe. BEBOERE JOSTEN, METTE OG LLLY FYLKESdal Blant selskapene i Øster Hus Gruppen, kjente jeg best til Øster Hus. Det var en ekstra trygghet å vite at det var kvalitetsboliger som ville bli bygget på vår gamle utmark. Hvordan utbyggingen vil skje, er et viktig aspekt å ta med seg når man bestemmer seg for hvem man skal selge til, sier Kleppe. Noe av det viktigste når boligtomter utvikles, er å ha en klar tanke om hvordan det ferdige boområdet skal fungere for menneskene som skal bo der. - Vi har slått rot her. Allerede fra første dag etter innflytning visste vi at Kjøpmannsbrotet var et riktig valg for oss. Vi har fått en god bolig og et nabolag der 2-åringen vår kan vokse opp i trygge omgivelser. tillegg er det kort vei til jobb, butikker, barnehager, skole og Kleppelunden, som er et herlig turområde, forteller Jostein om livet i enebolig fra Jærbygg. Mette er enig: - Vi tilbringer også mye tid på lekeplassene og i ballbingen, som er fine treffsteder for barn og voksne i nabolaget. Trygge og innholdsrike omgivelser er viktig for alle, kanskje særlig for en småbarnsfamilie som oss, smiler Mette. jeg søkte en kjøper som kunne gi meg trygghet for en ryddig prosess og et sikkert oppgjør. Tanken om å utvikle tomteområdet på egen hånd, fristet aldri Kleppe. - Det er en tidkrevende og komplisert prosess når mark skal bli til boligområde. Det er fallgruver å gå i, fallgruver som privatpersoner kanskje ikke klarer å fange opp underveis. For meg var det viktig å samarbeide med noen som kunne håndtere hele prosessen på en profesjonell og åpen måte. Jeg ville dessuten fått 48 % skatt på fortjenesten hvis jeg skulle utført alt selv. Samarbeidet med Øster Hus Tomter medførte at jeg kun betalte 28 % skatt, sier Kleppe.

14 Sandvedmarka SANDNES Sandvedmarka er et av de få sentrumsnære stedene i Sandnes hvor det de senere årene er utviklet et større antall tomter til eneboliger og rekkehus. Her kan beboerne glede seg til gode boliger med nærhet til både sentrum og park. Øster Hus bygger boligene på Sandvedmarka. Skorpefjell Rennesøy Skorpefjell er et fantastisk prosjekt som bare kalles Perlen på Mosterøy. Her har vi, i tett samarbeid med Tomteutvikling AS, lagt til rette for et unikt boligområde med tomter i strandsonen. På Skorpefjell bygges eneboliger, rekkehus, firemannsboliger og leiligheter. Øster Hus bygger boligene på Skorpefjell

15 Storasteinen Sandnes Eivindsholen Time Storasteinen er et boligprosjekt vi har utviklet i samarbeid med alle byggefirmaene i Øster Hus Gruppen. Her på Stangeland, ikke langt fra vårt eget kontor, har vi oppført eneboliger, rekkehus og leiligheter. Eivindsholen på Bryne er et typisk eksempel på et tomteområde vi har utviklet i tett samarbeid med kommune, andre tomteutviklere og byggefirma. Eivindsholen har en stor og god variasjon i boligtyper samt mange tiltalende og attraktive grøntog lekeområder. KleppHus, Jærbygg og Øster Hus bygget boligene på Storasteinen. Øster Hus er vårt byggefirma på Eivindsholen

16 vårt engasjement din trygghet 30 31

17 med fokus på randaberg Randaberg kommune er et eksempel både på en god samarbeidspartner og et geografisk satsingsområde for oss. Vi har planer for å utvikle flere tomteområder i Randaberg, blant annet ett på Vestre Goa og ett i Ryggveien. På Vestre Goa er tomtene kjøpt av Randaberg kommune, og i Ryggveien av en privat grunneier. Som en del av Øster Hus Gruppens satsing i Randaberg, har vårt byggefirma Øster Hus inngått en 3-årig sponsoravtale med Randaberg Fotball. årene som kommer vil alle Randaberg-spillere, både barn og voksne, spille med Øster Hus-logoen på brystet. Ryggveien Vårt tomteområde i Ryggveien utvikles i tett dialog med Randaberg kommune. Dette vil bli et av de større utbyggingsområdene i Randaberg de neste 10 årene. Vestre Goa På Vestre Goa har vi allerede ferdigstilt et knippe gode bolig tomter. løpet av de neste årene kommer enda flere. Dette området har en fantastisk plassering nær Vistestranden, og vil bli et godt sted å bo Tungenes fyr, Randaberg

18 er du en Grunneier? Les mer om oss på

19 Jærbygg et trygt valg Jærbygg har eksistert siden Jærbygg har som målsetting å være en ledende og trygg utbygger av boliger i attraktive områder. Gjennomtenkte løsninger og et profesjonelt kvalitetssystem bidrar til å gi boligkundene forutsigbar økonomi og et godt håndverk. Slagordet Du skal være trygg på at Jærbygg er et trygt valg for deg er et kundeløfte som Jærbygg etterlever hver eneste dag. Jærbygg holder til i Høylandsgata 13 i Sandnes sentrum. Les mer på

20 vi søker Tomter Vi har visjoner om vekst, og er alltid interessert i å samarbeide med mennesker og virksomheter som deler våre visjoner om å være en positiv bidragsyter til utvikling av gode tomteområder og boligfelt på framtidens Nord-Jæren. Enten du er ung eller godt voksen, og er eier av et lite eller stort område som kanskje kan utvikles til boligområde, ønsker vi at du tar kontakt med oss for en helt uforpliktende prat.

21 Vi sponser nabolagets helter. Øster Hus Gruppen stolt og engasjert sponsor av topp- og breddeidrett i hele distriktet

22 grunneier med visjoner? Kontakt oss! Egil Skjæveland Leder akkvisisjon Telefon: / E-post: Åsbjørn Søyland Eiendoms-/prosjektutvikler Telefon: / E-post: Stig Harald Nese Eiendoms-/prosjektutvikler Telefon: / E-post: Tekst og design: Moment Kommunikasjon Foto: Tom Haga, Anne Lise Norheim og Sindre Ellingsen 3D: Moment Kommunikasjon og Destino Trykkeri: Gunnarshaug Trykkeri Papir: 150 gr Lessebo Linné Skrifttype: Antenna Cato Østerhus Daglig leder Telefon: / E-post:

23 Øster Hus Tomter AS Welhavens vei 6, 4319 Sandnes Telefon:

WWW.OH-TOMTER.NO SPYDSPISS INNEN UTVIKLING AV TOMTER - EN DEL AV ØSTER HUS GRUPPEN.

WWW.OH-TOMTER.NO SPYDSPISS INNEN UTVIKLING AV TOMTER - EN DEL AV ØSTER HUS GRUPPEN. WWW.OH-TOMTER.NO SPYDSPSS NNEN UTVKLNG AV TOMTER - EN DEL AV ØSTER HUS GRUPPEN. vårt engasjement din trygghet Øster Hus Tomter er Øster Hus Gruppens verktøy for å utvikle tomter til boliger. Vår jobb er

Detaljer

BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN NR. 18 JUNI 2014 9. ÅRGANG

BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN NR. 18 JUNI 2014 9. ÅRGANG NR. 18 JUNI 2014 9. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN SIDE 7 SALGSSUKSESS! LEILIGHETER I KLEPP SIDE 16 ØSTER HUS TOMTER PÅ HUGGET SIDE 20 TEAM ØSTER HUS-RIDLEY I TOUR DES FJORDS SIDE 23

Detaljer

NR. 16 juni 2013 8. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN

NR. 16 juni 2013 8. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN NR. 16 juni 2013 8. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN SidE 6 skorpefjell sentral boligidyll i sjøkanten SidE 15 100 solgte hytter i hønedalen, sirdal SidE 18 stolt sponsor av norgesmesteren

Detaljer

BÆreBjeLKeN. MAGASIN FOR ØSTER HuS GRuPPEN. NR. 17 DESEMBER 2013 8. årgang

BÆreBjeLKeN. MAGASIN FOR ØSTER HuS GRuPPEN. NR. 17 DESEMBER 2013 8. årgang NR. 17 DESEMBER 2013 8. årgang BÆreBjeLKeN MAGASIN FOR ØSTER HuS GRuPPEN SIDE 6 NyTT SELSKAP ØSTER HuS ENTREPRENØR SIDE 8 ØSTER HuS KJØP Ny BOLIG! SIDE 21 årets LEVERANDØR 2013 SIDE 22 GENERALSPONSOR FOR

Detaljer

NR. 13 desember 2011 6. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN. SidE 6 Helstøpt høst SidE 12 stor aktivitet

NR. 13 desember 2011 6. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN. SidE 6 Helstøpt høst SidE 12 stor aktivitet NR. 13 desember 2011 6. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN SidE 6 Helstøpt høst SidE 12 stor aktivitet SidE 18 boligforum SidE 22 sandnes ulf til tippeligaen Gratulerer, Sandnes Ulf! Bærebjelken

Detaljer

ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS. KleppHus Side 26 På Aase Gaard i Sandnes bygger KleppHus sju innholdsrike eneboliger.

ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS. KleppHus Side 26 På Aase Gaard i Sandnes bygger KleppHus sju innholdsrike eneboliger. Øster Hus Gruppen Boligavis 11. mars 2015 Nr. 1 årgang 4. ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS Nye eneboliger, rekkehus og leiligheter i Sør-Rogaland Øster Hus Side 06 Nå har Øster Hus flere prosjekter med store

Detaljer

ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS. KleppHus Side 26 På Aase Gaard i Sandnes bygger KleppHus sju innholdsrike eneboliger.

ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS. KleppHus Side 26 På Aase Gaard i Sandnes bygger KleppHus sju innholdsrike eneboliger. Øster Hus Gruppen Boligavis 11. mars 2015 Nr. 1 årgang 4. ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS Nye eneboliger, rekkehus og leiligheter i Sør-Rogaland Øster Hus Side 06 Nå har Øster Hus flere prosjekter med store

Detaljer

velkommen til visningslørdag 6. April!

velkommen til visningslørdag 6. April! Boligverden.no-avis, 4. april 2013. Nr. 1 årgang 2. velkommen til visningslørdag 6. April! nye eneboliger, rekkehus og leiligheter i Sør-rogaland. eiendomsmegler 1 SAndneS Holder åpent lørdag 6. April

Detaljer

NR. 15 desember 2012 7. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN. SidE 18 ny storstue for oilers SidE 19 øster hus årets bedrift 2012

NR. 15 desember 2012 7. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN. SidE 18 ny storstue for oilers SidE 19 øster hus årets bedrift 2012 NR. 15 desember 2012 7. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN SidE 5 sandnes ulf holder skansen SidE 10 storsatsing i hønedalen hyttegrend SidE 18 ny storstue for oilers SidE 19 øster hus årets

Detaljer

BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN NR. 19 DESEMBER 2014 9. ÅRGANG

BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN NR. 19 DESEMBER 2014 9. ÅRGANG NR. 19 DESEMBER 2014 9. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN SIDE 6 NY HUSBOK! SIDE 8 ØSTER HUS 40 ÅR SIDE 14 NYTT UNIKT BOLIGOMRÅDE I STAVANGER SIDE 18 CATO ØSTERHUS 50 ÅR SIDE 20 TEAM ØSTER

Detaljer

ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS. Jærbygg Side 33. I Sørbøhagane i Sandnes tilbyr KleppHus nå både leiligheter, rekkehus og eneboliger i rekke.

ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS. Jærbygg Side 33. I Sørbøhagane i Sandnes tilbyr KleppHus nå både leiligheter, rekkehus og eneboliger i rekke. Øster Hus Gruppen Boligavis 13. mai 2014 Nr. 2 årgang 3. BOLIGAVIS Nye eneboliger, rekkehus og leiligheter i Sør-Rogaland Øster Hus Side 04 I løpet av forsommeren kommer Øster Hus med mange nye boliger

Detaljer

ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS. Jærbygg Side 28. Lørdag 13. september: Visning på over 200 nye boliger!

ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS. Jærbygg Side 28. Lørdag 13. september: Visning på over 200 nye boliger! Øster Hus Gruppen Boligavis 10. september 2014 Nr. 3 årgang 3. BOLIGAVIS Nye eneboliger, rekkehus og leiligheter i Sør-Rogaland Øster Hus Side 04 Denne høsten har Øster Hus nye prosjekter på Bryne, Klepp

Detaljer

BOLIGAVIS. LØRDAG 6. JUNI: VISNING PÅ OVER 200 NYE BOLIGER Vi tilpasser prisene etter dagens marked nå får du mye bolig for pengene!

BOLIGAVIS. LØRDAG 6. JUNI: VISNING PÅ OVER 200 NYE BOLIGER Vi tilpasser prisene etter dagens marked nå får du mye bolig for pengene! Øster Hus Gruppen Boligavis 3. juni 2015 Nr. 2 årgang 4. ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS Nye eneboliger, rekkehus og leiligheter i Sør-Rogaland LØRDAG 6. JUNI: VISNING PÅ OVER 200 NYE BOLIGER Vi tilpasser

Detaljer

5 eneboliger i rekke. 6 eneboliger med kjeller. Sandvedmarka trinn 2. 5 store rekkehus. 13 ekstra store rekkehus

5 eneboliger i rekke. 6 eneboliger med kjeller. Sandvedmarka trinn 2. 5 store rekkehus. 13 ekstra store rekkehus 5 eneboliger i rekke 6 eneboliger med kjeller Sandvedmarka trinn 2 5 store rekkehus 13 ekstra store rekkehus 1 Din framtid er på Sandvedmarka! Vil du bo sentralt og nær park, jernbanestasjon, barnehager,

Detaljer

BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN NR. 20 JUNI 2015 10. ÅRGANG

BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN NR. 20 JUNI 2015 10. ÅRGANG NR. 20 JUNI 2015 10. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN SIDE 6 TOUR DES FJORDS BLE EN FOLKEFEST! SIDE 14 SOLHYTTEN I MEDVIND SIDE 16 MIDTFJELL 900 NYE BOLIGER I GJESDAL SIDE 18 ØSTER HUS

Detaljer

Vi vil skape begeistring!

Vi vil skape begeistring! #skaperbegeistring Vi vil skape begeistring! Vi vil bygge boliger du føler deg hjemme i straks du trer over dørterskelen. Et hjem hvor du ser muligheter og løsninger, rom du blir glad i, steder der minner

Detaljer

Stokkavannet Platå Praktfulle eneboliger ved Store Stokkavannet

Stokkavannet Platå Praktfulle eneboliger ved Store Stokkavannet Praktfulle eneboliger ved Store Stokkavannet Siste byggetrinn Side 4 5 www.oster-hus.no Valg av bolig er mer enn valg av fire vegger og tak. Å velge bolig er å velge et hjem. Et hjem i gir deg og dine

Detaljer

BRYNE, EIVINDSHOLEN: FAMILIEVENNLIGE REKKEHUS MED FIRE SOVEROM OG LANDLIGE OMGIVELSER

BRYNE, EIVINDSHOLEN: FAMILIEVENNLIGE REKKEHUS MED FIRE SOVEROM OG LANDLIGE OMGIVELSER BRYNE, EIVINDSHOLEN: FAMILIEVENNLIE REKKEHUS MED FIRE SOVEROM O LANDLIE OMIVELSER BRYNE Æ BEST! Øster Hus har vært i førersetet i utbyggingen av Eivindsholen på Bryne siden starten på 2000-tallet, og nå

Detaljer

5 eneboliger i rekke. 6 eneboliger med kjeller. Sandvedmarka trinn 2. 5 store rekkehus. 13 ekstra store rekkehus

5 eneboliger i rekke. 6 eneboliger med kjeller. Sandvedmarka trinn 2. 5 store rekkehus. 13 ekstra store rekkehus 5 eneboliger i rekke 6 eneboliger med kjeller Sandvedmarka trinn 2 5 store rekkehus 13 ekstra store rekkehus 1 Din framtid er på Sandvedmarka! Vil du bo sentralt og nær park, jernbanestasjon, barnehager,

Detaljer

Sandnes: Hovemarka 8 leiligheter med sørvendte uteplasser 76 M² / 2 SOVEROM

Sandnes: Hovemarka 8 leiligheter med sørvendte uteplasser 76 M² / 2 SOVEROM Sandnes: Hovemarka 8 leiligheter med sørvendte uteplasser 76 M² / 2 SOVEROM Rema 1000 Sandnes stadion andsfjorden E39 Oalsgata Solaveien Sandnes kirke Langgata TIL FORUS/ STAVANER Kino Sandnes kulturhus

Detaljer

Illustrasjon. Sandvedmarka. 20 praktiske, lettstelte og gode leiligheter nær Sandnes sentrum. Illustrasjon

Illustrasjon. Sandvedmarka. 20 praktiske, lettstelte og gode leiligheter nær Sandnes sentrum. Illustrasjon Illustrasjon Sandvedmarka 20 praktiske, lettstelte og gode leiligheter nær Sandnes sentrum Illustrasjon Siste innspurt på Sandvedmarka grip sjansen! I denne brosjyren presenterer vi siste salgstrinn i

Detaljer

I året 2011 som vi har lagt bak oss har hovedaktiviteten til OBE AS vært utvikling av Halhjemsmarka 3 - del 1 og del 2.

I året 2011 som vi har lagt bak oss har hovedaktiviteten til OBE AS vært utvikling av Halhjemsmarka 3 - del 1 og del 2. Årsrapport 2011 Året 2011 I året 2011 som vi har lagt bak oss har hovedaktiviteten til OBE AS vært utvikling av Halhjemsmarka 3 - del 1 og del 2. Året har sine skiftende årstider og prosjekter har sine

Detaljer

KLEPP N12. med tre soverom og smart planløsning

KLEPP N12. med tre soverom og smart planløsning KLEPP N Eneboliger i rekke og rekkehus med tre soverom og smart planløsning Illustrasjon ode boliger og praktisk beliggenhet for mor, far og barn. Klepp N ligger sentralt på Klepp, kun en liten rusletur

Detaljer

SKORPEFJELL. Perlen på Mosterøy. 19 funksjonelle og sjønære rekkehus et kvarter fra Stavanger

SKORPEFJELL. Perlen på Mosterøy. 19 funksjonelle og sjønære rekkehus et kvarter fra Stavanger SKORPEFJELL Perlen på Mosterøy 19 funksjonelle og sjønære rekkehus et kvarter fra Stavanger Gode boliger for alle! Nå kommer 19 nye attraktive og funksjonelle rekkehus på Skorpefjell, som har en flott

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

... hjem til dine drømmer VI GJØR DINE DRØMMER TIL VIRKELIGHET

... hjem til dine drømmer VI GJØR DINE DRØMMER TIL VIRKELIGHET ... hjem til dine drømmer VI GJØR DINE DRØMMER TIL VIRKELIGHET Garasje Vegg og takelementer Sørlandsreklame Ny butikk Båthus Egeland Sterk og bred kompetanse Lindesnes Bygg AS Fra plan til nøkkelferdig

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

På vei til matfesten. Rosenkilden DET NORSKE MÅLTID 2012:

På vei til matfesten. Rosenkilden DET NORSKE MÅLTID 2012: Rosenkilden Næringslivsmagasinet nr. 10 2012 årgang 19 DET NORSKE MÅLTID 2012: På vei til matfesten Heine Totland og Arne Hjeltnes starter turen til Stavanger og årets matfest den 25. oktober på TV 2.

Detaljer

Sandnes: Hovemarka 7 rekkehus med garasje

Sandnes: Hovemarka 7 rekkehus med garasje Sandnes: Hovemarka 7 rekkehus med garasje 129 M² TIL 157 M² / 3 SOVEROM Rema 1000 Sandnes stadion andsfjorden E39 Oalsgata Solaveien Sandnes kirke Langgata TIL FORUS/ STAVANER Kino Sandnes kulturhus 44

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer