Kompetansehjulet i Follo har siden 1999 vært et interkommunalt samarbeidsorgan hvor fokus har vært kompetanseutvikling for ansatte i helse- og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetansehjulet i Follo har siden 1999 vært et interkommunalt samarbeidsorgan hvor fokus har vært kompetanseutvikling for ansatte i helse- og"

Transkript

1 Kompetansehjulet i Follo har siden 1999 vært et interkommunalt samarbeidsorgan hvor fokus har vært kompetanseutvikling for ansatte i helse- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Nesodden kommune, Oppegård kommune, Ski kommune, Vestby kommune og Ås kommune. Kurstilbud 2014

2 Forord Kompetansehjulet i Follo har siden 1999 vært et interkommunalt samarbeidsorgan hvor fokus har vært kompetanseutvikling for ansatte i helse- og omsorgstjenestene i de respektive kommunene. Kompetansehjulet i Follo ønsker å være en bidragsyter til utvikling av faglige ferdigheter og samhandlings-kompetanse i helse- og sosialenhetene i Follo- kommunene. Dette ønsker vi gjennom organisering og metoder for undervisning, refleksjon og trening som åpner for egen læring, og som aktiviserer taus kunnskap. Vi samarbeider for å skape og opprettholde tilbud av høy kvalitet. Gjennom samarbeidet oppnås en effektiv økonomi- og ressursutnytting, og det skapes tilbud som den enkelte kommune ikke klarer på egenhånd. Målgrupper er ansatte i helse- og omsorgstjenestene i Follokommunene. Enebakk, Aud Marie Ellinggard Enebakk kommune Trine Bråthen Frogn kommune Grete Wærriø Nesodden kommune Lillan Eide Oppegård kommune Stine Janitz Oppegård kommune Ingrid Charlotte Norby Ski kommune Katrine Kleven Turid Helen Bugten

3 Vestby kommune Ås kommune

4 ERNÆRING Arrangør: Hensikt: Dato: Kompetansehjulet i Follo i samarbeid med Oppegård kommune. Forelesere er klinisk ernæringsfysiolog Trude Backer Mortensen Spre kunnskap om ernæring. Dette er en kursrekke over 3 halve dager: kl kl kl Innhold: Samling 1: Samling 2: Samling 3: Risikogrupper for underernæring Erfaringsutveksling fra kartlegging av pasienter på Kartleggingsverktøy egen arbeidsplass Gruppearbeid Tiltak og praktiske tips Til neste samling: Gjennomføre ernæringskartlegging av pasienter på egen arbeidsplass Til neste samling: Med utgangspunkt i kartleggingen: utprøve tiltak/tips for pasienter på egen arbeidsplass Erfaringsutveksling fra utprøving av tiltak til pasienter på egen arbeidsplass Mikronæringsstoffer Overvekt/Diabetes Målgruppe: Ansatte i helse-, pleie- og omsorgtjenestene i Follo kommunene. Sted: Tårnåsen Aktivitetssenter, Valhallaveien 62.A, 1413 Tårnåsen Pris: Samlet for 3 dager: 300,- Påmelding: til e-post: Påmeldingsfrist: Ansvarlig i Kompetansehjulet: Stine Janitz e-post:

5 Fagseminar for deltakere i ABC-studiegrupper Kompetansehjulet arrangerer også i 2014 felles fagseminar for deltakere i ABCstudiegrupper. Seminarene er en viktig del av ABC, og er for alle som deltar i dette studieopplegget. Nye grupper starter opp høstsemesteret. Fagseminar 2 for Demensomsorgens ABC og fordypningspermen Demens arrangeres 15. januar 2014 i Ås kulturhus. Fagseminar 2 for fordypningspermen Miljøbehandling arrangeres 13. februar 2014 på Moer sykehjem. Adresse: Tunveien 2, i Ås Fagseminar 3 for Demensomsorgens ABC arrangeres i oktober 2014 i Ås kulturhus Informasjonsmøte om oppstart av nye ABC studiegrupper arrangeres mars Ullerud bofellesskap 13. mars kl Moertunet 13. mars kl Nesoddtunet dagavdelingen 18. mars kl Ignagard sykehjem: 10. mars kl Solborg bo- og aktivitetssenter 26.mars Kl og kl Langhus bo- og servicesenter 26.mars kl Høyås bo- og rehabiliteringssenter 27. mars kl Greverud sykehjem: 27. mars kl Bjørkås sykehjem 27. mars kl Oppstartseminar for ABC Aldring og omsorg og ABC Psykiske lidelser i eldre år arrangeres september 2014 i Ås kulturhus. Samlet påmelding fra kommunen til kontaktperson senest en uke før seminarene. Kontaktperson: Lillan Eide, tlf E-post:

6 Fagseminar for ABC- studiegrupper våren 2014 Onsdag 15. januar er det fagseminar for studiegrupper i: Demensomsorgens ABC Eldreomsorgens ABC: Fordypningspermen Demens Torsdag13. februar er det fagseminar for studiegrupper i: Miljøbehandling Begge seminarene er på Ås kulturhus, store sal, fra kl Det blir enkel lunsjservering. Pris: Kr. 300,- Kontaktperson i Kompetansehjulet: Lillan Eide, tlf Felles påmelding fra hver kommune til en uke før seminaret.

7 ARBEIDSGRUPPE PÅRØRENDESKOLEN I FOLLO 2014 Arrangør: Hensikt: Kompetansehjulet i Follo og Demensforeningen i Follo Ansatte lærer å arrangere Pårørendeskole gjennom å delta i arbeidsgruppen som planlegger og gjennomfører Pårørendeskolen i Follo 2014, samt tilegner seg kunnskap om situasjonen til pårørende til personer med demens gjennom å være co-veiledere i samtalegrupper. I tillegg: Pårørende til personer med demens opparbeider seg økt kunnskap om demens og økt mestringsfølelse, og spredning av kunnskap om pårørendes erfaringer Oppstart: Innhold: Målgruppe: Nye co-veiledere deltar på planleggingsmøte i august/september og skal være co-veileder sammen med erfaren veileder på årets Pårørendeskole i Follo som går over flere samlinger for pårørende høsten 2014, onsdag 3, 10, 17 og 24. september. Planlegging og gjennomføring av forelesninger og samtalegrupper for pårørende. Ansatte i demensomsorgen Opplæringens form: Handlingskompetanse opparbeides gjennom praktisk trening Betingelser: Arbeidsgruppens medlemmer får honorar for sitt arbeid etter avtale Opptak: Det er kun to opplæringsplasser hvert år. Opptaket foretas av leder av arbeidsgruppen. Kontaktperson/ Påmelding: Påmelding til Heidi Borgen Larsen, tlf Påmeldingsfrist: Ansvarlig i Kompetansehjulet: Aud Marie Ellinggard

8 e-post: INSPIRASJONSSEMINAR - FREDAG 28. FEBRUAR 2014 Det gode liv ~ Tilstede i en travel hverdag ~ Om nærvær og hverdagslykke Når: kl Sted: Ås Kulturhus, Moerveien 1, 1430 Ås Pris: 300, Registrering og morgenkaffe Musikkinnslag ved Kulturskolen i Ås Åpning ved Kommunalsjef i Enebakk Marit Nordfjord «Mindre stress og bedre relasjoner Tankens påvirkning av hverdagslykke» ved filosof Viggo Johansen Pause med påfyll «Mindre stress og bedre relasjoner Tankens påvirkning av hverdagslykke» fortsetter Lunsj, stands og lykkeposter Parallellsesjoner Pause med påfyll Oppsummering ved kommuneoverlege Sidsel Storhaug Musikalsk avrunding v/ Kulturskolen i Ås Begrenset antall plasser. Det oppfordres til å reise sammen på grunn av få parkeringsplasser i Ås sentrum.

9 Målgruppe: Helse- og omsorgspersonell, kulturmedarbeidere, pårørende, brukere, beslutningstakere og alle som vil nyte livet, øyeblikkene og føle seg levende Følg oss på: Arrangører: Kompetansehjulet i Follo, Folkeakademienes Landsforbund, Nasjonalforeningen Follo demensforening, Kulturskolen i Ås Frivilligsentralene i Vestby og Frogn. DEMENSFORUM I FOLLO TIRSDAG 6. MAI 2014 «Den gode dagen» Arrangør: Hensikt: Kompetansehjulet i Follo og Demensforeningen i Follo Utvikle nettverk mellom personer og virksomheter som arbeider med personer med demens og deres pårørende. Sosialt og faglig møtested for alle som driver med utvikling av demensomsorgen og tidligere deltakere på etter- og videreutdanning i demens. Målgruppe: Pleie- og omsorgspersonell, kommunale planleggere, ledere, politikere og pårørende til personer med demens. Målsetning: Spre kunnskap om hva som særpreger god demensomsorg Dato: Registrering fra kl , siste forelesning er ferdig kl Sted: Dagtid: Grevlingen skole og kultursenter i Son. Kveldsmøtet blir i Vestby rådhus. Innhold: Program: Fokuset er på hovedsatsningsområdene i Demensplan 2015, blant annet utfordrende adferd, flytting til sykehjem og vergemålsloven. Kirsti Solheim og Reidun Ingebretsen er noen av foreleserne. Foreligger senere. Opplæringens form: Forelesninger og kveldsmøte. Det er mulig å velge om å være tilstede hele dagen, eller på enkeltforelesninger. Pris: kr 300,- Kontaktperson: Aud Marie Ellinggard, e-post: Påmelding: Aud Marie Ellinggard e-post:

10 BASISKURS I KULTURKOMPETANSE FLERKULTURELT ARBEIDSLIV - Lær om flerkulturell dialog på en inspirerende måte! Sted: «Langhuset» I - Kurs for ledere Mandag kl kurs for ledere innen Helse og sosial II- Kurs i 2 deler for alle Tirsdag kl kurs åpnet for alle som jobber innen Helse og sosial del 1 Tirsdag kl kurs åpnet for alle som jobber innen Helse og sosial del 2 Basiskurset er rettet mot ledere på alle nivåer innen Helse og omsorg i Follokommunene. Målsettingen er at ledere skal få noe grunnleggende innsikt i kommunikasjon på tvers av kultur/tro og annen forskjellighet. Dette vil være nyttig både i forhold til ansatte og pasienter med andre kulturell tradisjoner. Stikkord er: hvordan håndtere uenighet, forventinger og hvordan utnytte ressursene. Basiskurs i 2 deler - er rettet mot alle som jobber i Helse og sosial i Follokommunene. Kurset vil gi innsikt i grunnleggende kulturforståelse. Hvordan samarbeid bedre med kollegaer med helt forskjellig kulturell bakgrunn. Hvordan gå i dialog med pasienter med kulturell bakgrunn svært forskjellig fra deg selv. Hvordan legge til rette for noen med helt forskjellig tradisjoner uten å gå på akkord med egen tradisjon eller kulturell bakgrunn. Kurset er praktisk rettet slik at du kan ta med lærdom tilbake til din arbeidsplass. Kursholder er Kjersti Børsum. Hun er en erfaren kursholder og har holdt lignende kurs for departementer, direktorater og institusjoner. Kursene hennes er fulle av kunnskap, erfaring og i tillegg humor For mer informasjon om kursholder se Pris: kr 300,- Kontaktperson: Ingrid Charlotte Norby

11 e-post: Påmelding: innen Ingrid Charlotte Norby e-post: NETTVERK FOR SAMARBEID Følgende nettverk er etablert: NETTVERK FOR DEMENSKOORDINATORER/-KONTAKTER: Nettverket for demenskoordinatorer/-kontakter skal være et treffpunkt for å utveksle erfaringer og informasjon, samt å legge til rette for samarbeid på tvers av kommunegrensene. Deltakerne i nettverket møtes 2-4 ganger i halvåret Kontaktperson: Aud Marie Ellinggard, Enebakk kommune, tlf / Mail:

12 Meld inn kandidater til Årets fagutvikler 2014 Fra 2011 har Kompetansehjulet i Follo delt ut en årlig pris til Årets fagutvikler for utmerket fagutvikling i Helse- og omsorgstjenestene i Follo For å bli nominert til prisen må virksomheten ha arbeidet med følgende områder: Forankring: Arbeid med fagutvikling er forankret i virksomhetens langsiktige kvalitetsarbeid Involvering: Arbeid med fagutvikling involverer hele virksomheten eller avdelingen Synliggjøring: Arbeid med fagutvikling er synlig i arbeidsmiljøet og for brukere/beboere/pasienter Innovasjon Arbeidet med fagutvikling innebærer nytenkning i virksomheten

13 Alle kandidater til Årets fagutvikler blir presentert i en brosjyre. Prisvinneren vil bli bedt om å presentere utviklingsarbeidet - hva som er gjort, og hva det har ført til på arbeidsplassen. Frist for å melde inn kandidater til Årets fagutvikler 2013 er 3. september Begrunnede forslag sendes Kompetansehjulet i Follo ved Stine Janitz e-post:

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Oppegård kommune, Ski kommune og Ås kommune.

Detaljer

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Oppegård kommune, Ski kommune og Ås kommune.

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark Rapport publisert 15.02.2012 Årsmelding 2011 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark in 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon...4 Organisering av utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester...5

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

Kompetanseplan for 2015

Kompetanseplan for 2015 BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET Kompetanseplan for 2015 Kompetanseheving for ansatte i barnehagene i Bærum Innhold INNHOLD 2 STYRERMØTER 5 INFORMASJONSMØTE NYE STYRERE 5 VEILEDNING 6 Veiledning med nyutdannete

Detaljer

Liv og røre for barn med overvekt og deres foreldre

Liv og røre for barn med overvekt og deres foreldre Nr. 1, mars 2014 Liv og røre for barn med overvekt og deres foreldre Ski kommune har igangsatt et prosjekt for barn med overvekt og deres foreldre. Tiltaket ble utarbeidet gjennom prosjektet «Friskliv

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Hvorfor kurs i markedsføring? Å vite hvordan en kan selge

Detaljer

1. Bakgrunn for prosjektet. Målsetting. Sluttrapport prosjekt sammen om minnene

1. Bakgrunn for prosjektet. Målsetting. Sluttrapport prosjekt sammen om minnene 1. Bakgrunn for prosjektet. Målsetting. Sluttrapport prosjekt sammen om minnene 2009 2012 1 Livets høst Kirsti Solheim Foto: Lisa Gustavsen Jeg er lik et tre! Lik treet ble jeg også til ved et frø. Lik

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Utvikling gjennom kunnskap God tannhelse Eldre og ødeleggende rusvaner. Utviklingssenter sykehjem og hjemmetjenester

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Utvikling gjennom kunnskap God tannhelse Eldre og ødeleggende rusvaner. Utviklingssenter sykehjem og hjemmetjenester ellom i mellom Nummer 2 2013 2. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Utvikling gjennom kunnskap God tannhelse Eldre og ødeleggende rusvaner U Utviklingssenter

Detaljer

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010 Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010 I dette nyhetsbrevet: Nursing homes as learning environments Frie midler 2011 søknadsfrist SUV Selvstendiggjøring av Unge Voksne Møteplassen skreddersøm i gruppe er det

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt!

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! EFMD EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! VÅR 2013 Handelshøyskolen BI Næringslivet skaper verdier gjennom kompetente medarbeidere Kontinuerlig kompetanseutvikling er et viktig

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no innen den 15.juni 2013 Dato for utfylling 1.

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Revidert 27.02. 2015 Utarbeidet av Elisabet Sausjord, May Iren Bendiksen, Kirsti Hagen, Lisbeth Remlo Abelsen og Toril Bülow 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Kort beskrivelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune ÅRSRAPPORT 2010 FORORD I januar 2011 ble Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for hjemmetjenester en realitet. Utviklingssenter (fellesbetegnelse USHT) er en videreutvikling av den tidligere

Detaljer

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Innhold 1 Innledning... 1 1. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 3 2.1.3

Detaljer

Kristiansand kommune Songdalen kommune 27.02.2015 Virksomhetsplan 2015

Kristiansand kommune Songdalen kommune 27.02.2015 Virksomhetsplan 2015 Kristiansand kommune Songdalen kommune 27.02.2015 Virksomhetsplan 2015 Innhold... 1 1. Innledning... 1 2 Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.2 Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud Sluttrapport for prosjekt Samarbeid gir resultat Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 1.1 Prosjektets bakgrunn, hensikt og mål 1 2.0 OPPSUMMERING OG DOKUMENTASJON

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no Dato for utfylling 1. Prosjektnavn 2. Kommune

Detaljer

ålesund kommune Årsmelding

ålesund kommune Årsmelding ålesund kommune Årsmelding 2010 Forord I 2009 startet helsedirektoratet arbeidet med å utarbeide en samlet strategi for Undervisnings-sykehjem(USH) og Undervisningshjemmetjeneste(UHT). Direktoratet inviterte

Detaljer

"Det er bare å ringe "

Det er bare å ringe "Det er bare å ringe " Samhandling mellom Kolslinjen og primærhelsetjenesten Et pilotprosjekt mellom LHL Helse AS, Glittreklinikken og Nittedal Kommune. Prosjektleder Helga Sigurdardottir Glittreklinikken,

Detaljer

Kursplan for 2014. for barnehagene i Asker kommune. Liten og viktigst!

Kursplan for 2014. for barnehagene i Asker kommune. Liten og viktigst! Kursplan for 2014 for barnehagene i Asker kommune Liten og viktigst! Som beskrevet i den overordnede kompetanseplan for 2012 2014 er temaet for 2014: Danning mer enn sosial kompetanse? Barnehagens oppgave

Detaljer

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011 Sted: Oslo - Lisboa Tid: Styreseminar; 2-6. oktober 2011 Sakliste Innhold DAG 1: MØTE MED SEKRETERIATET AD VERKTØYKASSE OG ANNET 3 STYRESEMINAR HØST: SAK 1/11 KONSTITUERING

Detaljer

Prosjektrapport. En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til personer med kols

Prosjektrapport. En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til personer med kols Prosjektrapport En bedre hverdag Opplæring av pårørende til personer med kols Hilde Tretterud Næss, Prosjektleder Glittreklinikken, Februar 2010 Innholdsfortegnelse Forord...i Sammendrag...ii Kap.1. Bakgrunn

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Forståelse og mestring av utfordrende atferd hos personer med demenssykdom

Forståelse og mestring av utfordrende atferd hos personer med demenssykdom Rapport publisert 16.08.2012 Forståelse og mestring av utfordrende atferd hos personer med demenssykdom - et kompetanseutviklingsprogram for og med kommunene i Sør-Troms 2011-2012 2 Forord Kroken sykehjem,

Detaljer