Innlegg på oppstartskonferanse 1. juni Lars Helge Myrset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innlegg på oppstartskonferanse 1. juni 2010. Lars Helge Myrset"

Transkript

1 Innlegg på oppstartskonferanse 1. juni 2010 Lars Helge Myrset

2 Etikkprosjektet i Stavanger kommune Pilotprosjekt ved Bergåstjern og Tasta sykehjem. Kartlegging. Spørreundersøkelse h 2008 og v Har etikkprosjektet ført til endring i holdninger eller økt bevissthet bl.a. rundt etiske dilemma? Halvdagskurs i etikk for alle ansatte. Tre timers kurs. Arrangert 8 ganger våren Innhold: Etisk teori. Klinisk etikk. Holdninger og handlinger. ReMleksjon i grupper over case (ledet av etikkveilederne). Totalt i underkant av 200 deltakere fra 2 sykehjem.

3 Etisk refleksjon Ukens ettertanke / månedens ettertanke. E post til ansatte og andre interesserte. Oppfordring: Snakk om dette med en eller Mlere av de du jobber med. Eksempler på ukens ettertanke: I møtet mellom mennesker er alltid følelser involvert. Hva betyr trivsel på min arbeidsplass? Hva betyr etikk for trivsel på min arbeidsplass? Det Mins ingen prosedyre for kjærlighet og empati. Forholdet mellom mennesker er preget av makt og avhengighet. Det er lett å glemme hvor mye makt jeg har. Slik vi betrakter et menneske, slik behandler vi det også.

4 Etisk refleksjon Systematisk etisk remleksjon relatert til praksis. I hovedsak på eksisterende møter, men også prøvd noen nye arenaer for remleksjon. ReMleksjon på ledermøter, fagforum, avdelingsmøter mm. Etisk remleksjon i tverrfaglig samarbeid. Etisk remleksjon som del av faglig utviklingsarbeid. Demensomsorgens ABC. ReMleksjonsgruppe om tema / case (tvang, pårørende). Etisk remleksjon ved viktige medisinske og pleiefaglige avgjørelser (avslutning av behandling / tvang).

5 Etisk refleksjon De store valgene. Hverdagsetikken.

6 Dilemma Vi ba våre ansatte gi eksempler på dilemma i forhold til pasienter, pårørende eller kolleger. Her er noen svar: Virksomheten skal ivareta medbestemmelse. Dette er ikke alltid like lett når brukeren ikke kan uttrykke seg klart eller vet hva som er til eget beste. Det blir en balansegang mellom sterk motivering og respekt for den uttrykte viljen. Grensen til tvang er noen ganger uklar. Er en del etiske dilemma sammen med pasienter, spesielt når pasienten er dement og selv har vanskelig for å uttrykke behov og lignende.

7 Dilemma (forts.) Mange ganger for liten tid til god samtale og dialog. Vanskelig å imøtekomme pasientens ønsker når det strider mot medisinske / faglige hensyn. Ifm pårørende kan en komme i situasjoner der pårørende og pasienten er uenige om ulike ting. Det kan skape et dilemma. Demente som ikke vil spise / drikke. Blir fort misnøye når neste vakt overtar. Føler at en ikke har gjort jobben.

8 Dilemma (forts.) Har vært i dilemma der du ønsker at pasienten skal kunne bestemme selv (brukermedvirkning), men der en ser det kan bli svært ukritisk oppførsel og ukritiske handlinger som muligens ikke er til pasientens beste. Hva er best for pasienten? Vet pasienten det beste alltid, eller må vi gripe inn? Eller tror vi noe er bra for pasienten uten at det er riktig? Det kan være svært vanskelig å Minne fram til hva som er rett eller galt i slike situasjoner.

9 Etisk refleksjon ReMleksjon hjelper oss i et rydde og sorteringsarbeid. Oppdage ukjente ting. Bedre grunnlag for beslutninger. Hva er problemet egentlig? Hva vet vi om caset? Har andre i teamet utfyllende fakta? Hvem er berørt? Motsetninger, ulike interesser og makt? Hvilke verdier og prinsipp er relevante? Hvilke tradisjoner, vaner og antakelser (skjulte verdier) kan tenkes å påvirke våre valg og holdninger? Hvilke handlingsalternativer Minnes, og hva er konsekvensen av disse?

10 Etisk refleksjon har ført til: Mer verdighet rundt livets slutt. Bedre grunnlag for faglige beslutninger. Bedre livskvalitet for enkelte pasienter hver dag. Mer Mleksibilitet i daglige rutiner. Må vi gjøre det slik?... Redusert bruk av makt / tvang. Kreativitet i tilnærming til konkrete case (idédugnad). Sorteringsarbeid. Bevisstgjøre interessemotsetninger, skjulte verdier og følelser. Styrking av tverrfaglig samarbeid Tverrfaglige synspunkt blir hørt og verdsatt.

11 Etikkarbeid, mestring og trivsel Etikkarbeid er inspirerende (jf evaluering av etikkurs). ReMleksjon gir ny innsikt og handlingsstrategier (erfaringslæring, kreative prosesser). Mulighet til å sette ord på utfordringer, frustrasjoner og følelser i en strukturert og konstruktiv ramme. Hjelp til å bli oppmerksom på og forholde seg til egne eksistensielle utfordringer og reaksjoner. Økt opplevelse av mestring fører til mindre belastning for personale i utfordrende pleieoppgaver.

12 Etikkarbeid, mestring og trivsel Profesjonell omsorgsrolle: muligheter for personlig vekst og utvikling, men også følelsesmessig belastning. Kontinuerlig kontakt med andre mennesker og deres lidelse påvirker den som gir omsorgen. Summen av ubearbeidet motoverføring kan over tid føre til utbrenthet eller andre belastninger. Hvordan forbli engasjerte hjelpere over tid? Ta utfordringene på alvor. Gi dem tid og rom. Mulighet til å bearbeide egne følelsesmessige reaksjoner. ReMleksjon og veiledning.

13 - du vet, det gjør noe med oss. Hvilepuls. Ritual for å gi ansatte rom for ettertanke og avskjed. Lystenning, musikk, remleksjon. Ansatte syns det er godt å stoppe opp og kjenne etter. Erkjenne at jeg er til stede som menneske. Anledning og tid til å bli kjent med egne følelser. Avslutte med verdighet. Et slikt ritual kan være med å gi slitestyrke til et personale som bruker seg selv og sitt følelsesliv som det viktigste verktøyet i arbeidet. Kaasa,S. (red) 2007: Palliasjon, s. 150

14 Forankring Veien fra entusiastisk skippertak til langsiktig satsing. Utfordring: Implementering i system og rutiner. Realisme: Det går ikke av seg selv, tross gode erfaringer. Hva må til for å holde etikk på dagsorden? Forankring i ledelse. Øverste ledelse må vise at etikk er viktig. Prioritering. Avdelingsnivå: Praksisrelatert etikk i hverdagen. Kompetanseutvikling og nettverk. Nøkkelpersoner. Kompetansepåfyll, kurs, veiledning. Diakonhjemmets utdanning. Faglige nettverk.

15 Kan vi bli friskere av etikk? Sykefravær ved Tasta sykehjem ,0 % 8,5 % 8,2 % Tasta sykehjem: Nedgang i sykefravær 3 år på rad. Hvordan tolke nedgangen? Analyse og fornemmelse. Et komplekst bilde. Mange faktorer spiller sammen. Ledelsen spør om virkning av arbeid med verdier, etikk. Kan lengre tids arbeid med fagutvikling, verdiarbeid, identitetsbygging og etikk ha en positiv betydning for arbeidsmiljø, jobbmestring og sykefravær?

16 Etikk og arbeidsmiljø Ledelse: Stabilitet. Godt klima. Fokus på kultur. Fagutvikling. Avdelinger med spesialkompetanse. Lindrende. Kols. Korttid. Demens / skjerming. Arbeid med styrking av tverrfaglig samarbeid. Utbygging av legetjenesten ved sykehjem i Stavanger. Brukermedvirkning og pårørendesamarbeid. Utfordring (jf undersøkelser i Stavanger og Bærum). Brukersamtale 2x pr år gir bedre relasjoner og samhandling. I forkant av vanskelige etiske avgjørelser ved livets slutt.

17 Etikk og arbeidsmiljø... og etikk? Arbeid med identitet og verdier over tid. Verdidokumentet. Revidert i Bred prosess i arbeid med ny visjon for sykehjemmet 2009.

18 Motet til å skape motet til å lene seg over bordet den opne rørsla mellom oss Dette kallar eg vi Hanne Aga

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

Kurskatalog. - kurs og andre tjenester innenfor arbeid med utviklingshemmede. Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt. nyhetsbrev!

Kurskatalog. - kurs og andre tjenester innenfor arbeid med utviklingshemmede. Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt. nyhetsbrev! Kurskatalog for Ridderne AS 2011 1 Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev! Kurskatalog 2011 - kurs og andre tjenester innenfor arbeid med utviklingshemmede Ridderne AS Kurskatalog for Ridderne

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Lars Helge Myrset Tasta sykehjems diakonisenter. Vår visjon trygghet og trivsel for alle

Lars Helge Myrset Tasta sykehjems diakonisenter. Vår visjon trygghet og trivsel for alle Lars Helge Myrset Tasta sykehjems diakonisenter Vår visjon trygghet og trivsel for alle Hvorfor skal vi jobbe med refleksjon og etikk? Tre utgangspunkt for refleksjon Valgene vi skal ta. Kliniske veivalg,

Detaljer

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

En veileder for alle ansatte i Mestringsenheten

En veileder for alle ansatte i Mestringsenheten Sandnes i sentrum for framtiden. Romslig, modig og sunn Mestringsenheten En veileder for alle ansatte i Mestringsenheten «Vi møter personer med individuelle drømmer, verdier, ønsker og utfordringer» Steinar

Detaljer

Profesjonell yrkesutøvelse

Profesjonell yrkesutøvelse 6 1 profesjonell yrkesutøvelse 7 Bente tar en faglig vurdering ut fra det hun ser, det hun vet om pasienten fra før, og fagkunnskapene sine. Hun har tidligere vært i en liknende situasjon og vet hvordan

Detaljer

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Støtteark til del 4 Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Arbeidsprosessen Hver gang en person begynner med rehabilitering er det som å starte et nytt prosjekt, der vi starter med blanke ark og jobber

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

1 Medarbeiderutvikling

1 Medarbeiderutvikling KURSGRUPPE 1 Medarbeiderutvikling Vi i Frisk Kompetanse har tro på potensialet i mennesker som blir gitt muligheter - i livet generelt og i arbeidslivet spesielt. Med bakgrunn i våre erfaringer med utvikling

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015

Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015 Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR. I årsplanen til Blåbærskogen vil vi fortelle litt om hvordan vi tenker oss hverdagen hos oss. Barnehageloven: Barnehagen skal

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

«Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling

«Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling «Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling Pernille Næss, prosjektmedarbeider /rådgiver www.ks.no/etikk-kommune Etikk er kvalitetsarbeid og en naturlig del av fagutviklingen! Prosjekt

Detaljer

Etterutdanning i brukermedvirkning

Etterutdanning i brukermedvirkning Kløverinstitusjonene Etterutdanning i brukermedvirkning bakgrunn og historikk Norge har gjennomført en stor reform innen helsetjenesten. Det er innført fire nye helselover og nytt finansieringssystem.

Detaljer

Pleiekultur og holdninger

Pleiekultur og holdninger Etikk i sykehjem. Hvordan møte hverdagens moralske utfordringer? Av Trude Hande Hjelseth, geriatrisk sykepleier v/skytta bo- og servicesenter, Nittedal kommune Faglitteratur og forskning har vist at satsing

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Etikk og lojalitet. De modige møter i arbeidshverdagen. Prosjektkoordinator Anna Milde Thorbjørnsen

Etikk og lojalitet. De modige møter i arbeidshverdagen. Prosjektkoordinator Anna Milde Thorbjørnsen Etikk og lojalitet De modige møter i arbeidshverdagen Prosjektkoordinator Anna Milde Thorbjørnsen Foredrag for skoleledere i Bergen kommune 27.10.2010 Disposisjon De modige møter i arbeidshverdagen Verdier

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2015/2016

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2015/2016 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2015/2016 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

Arbeid med etikk i kommunen

Arbeid med etikk i kommunen Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: R 05-2013 Arbeid med etikk i kommunen Moral Etikk Formålet er å undersøke hva som er status for kommunens arbeid med

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Helse Nordmøre og Romsdal HF. Etikkveileder. for ansatte ved. Helse Nordmøre og Romsdal HF. Utarbeidet av Klinisk etikk-komité. Versjon 1.

Helse Nordmøre og Romsdal HF. Etikkveileder. for ansatte ved. Helse Nordmøre og Romsdal HF. Utarbeidet av Klinisk etikk-komité. Versjon 1. Etikkveileder for ansatte ved Helse Nordmøre og Romsdal HF Utarbeidet av Klinisk etikk-komité Versjon 1.0 Godkjent av adm. direktør Bjørn Engum, oktober 2009 FORORD Norsk helsevesen skal være kunnskapsbasert.

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer