VELA / Vermund Larsen A/S Goeteborgvej 12 DK-9200 Aalborg Denmark eu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELA / Vermund Larsen A/S Goeteborgvej 12 DK-9200 Aalborg Denmark eu"

Transkript

1 N b r u K e r m a n u a l V E L A M a x i w w w. v e l a. E U

2 Innholdsfortegnelse Kjære kunde generelt Kørsel SikkerheTspunkter indstillinger batterier rengjøring/fejlsøking Tekniske Data

3 KJÆRE KUNDE Vi vil gjerne takke deg for kjøpet av VELA Maxi. Vi er sikker på at den blir til daglig glede for deg. Brukermanual omhandler nyttige opplysninger om innstilling, betjening, vedlikehold, tekniske data o.a. VIKTIG Vennligst les denne brukermanualen grundig og gjem den til senere bruk. Den bør alltid være til rådighet for brukeren. Denne brukermanualen bør alltid følge stolen. Den kan også finnes på VELAs hjemmeside: Har du spørsmål, kan du kontakte VELAs distributør i Norge, ETAC. Du kan også finne informasjon om VELA Maxi på VELAs hjemmeside: VELA forbeholder seg retten til endringer. VELA / Vermund Larsen A/S Goeteborgvej 12 DK-9200 Aalborg Denmark eu Distributør i Norge: ETAC AS N-1503 Moss Tlf VELA forbeholder sig ret til ændringer. SIKKERHET Denne stolen er CE-merket og overholder alle gjeldende EU-regler. Stolen er produsert av VELA, Vermund Larsen A/S, Goeteborgvej 12, 9200 Aalborg SV, Danmark. Den er en Klasse A (EN 12184) elrullstolar til sittende eldre og handikappede. VELA Maxi er en elektrisk rullestol til innendørs bruk og til personer på maks. 110 kg. GARANTI VELA gir 24 md. garanti. Garantien gjelder kun ved bruk av originale reservedeler og tilbehør, samt tilpasninger foretatt av en autorisert servicetekniker. VELA påtar seg ikke ansvar for skader på produktet eller brukeren som har oppstått pga.: Transport Misbruk Vanlig slitasje Feil bruk Bruk av uoriginale reservedeler og tilbehør Tilpasninger foretatt av uautorisert servicetekniker Ved henvendelse om tilbehør e.l kan denne stol identifiseres ut i fra produkt-spesifikasjonen 3 som finnes under setet.

4 1.0. generelt VELA Maxi leveres i miljø- og brukervennlig pappemballasje. Hvis det er feil, mangler eller transportskade på produktet skal leverandøren kontaktes. Du må ikke forsøke å reparere ev. skader selv eller ta i bruk stolen. Den kassen stolen leveres i skal inneholde: - 1 stol påmonteret evt. ekstra tilbehør og denne brugermanual VEDLIKEHOLD AV VELA Maxi Vi anbefaler et årlig ettersyn av stolen for å finne f.eks. defekte og slitte deler. Man bør selv etterjustere de avtakbare delene regelmessig kørsel De første kjøreprøvene bør foretas et sted med mye gulvplass. Velg lav kjørehastighet (trykk på nedknappen noen ganger) inntil du har blitt vant med rullestolen. Prøvekjør også daglige situasjoner, som kjøring over dørterskler, inn og ut av dører, og opp og ned av ramper. Øvelsene bør gjøres med en hjelper. I/O = tænd og sluk Alarmhorn Hastighed op Hastighed ned Sædevinkling Elektrisk hejs Styrepinden Før kjøring Viktig: Før start av rullestolen bør følgende kontrolleres: - Fotstøttene er fastlåst i kjørestilling. - El-liften er senket til bundstilling og El-tilt er satt i nøytral stilling. - Elektrobremsen er koplet til: Beggebryterene er satt i stilling Drift. - Du har valgt et kjøreprogram med lav hastighet (program 1 eller bryteren helt til venstre). Den startes ved et trykk på styreboksens I/0 bryter. InN- og utstigning Slå alltid av rullestolen før inn- /og utstigning (I/0-knappen). 4 Benstøtten Benstøtter svinges til side før inn- og utstigning. Benstøtter frigjøres ved å presse å låseknapp, samtidig med at benstøtten svinges rundt til siden.

5 VR2 styreboks Stolen er som standard montert med en styringsboks type VR2. Rullestolen slåes på og slukkes med I/0-knappen. For å betjene en funksjon, trykk på venstretast = el-heis Høyretast = setevinkling. For å betjene en funksjon føres styringsspaken fram (opp) eller bakover (ned) Speed op-knappen forøker kjørehastigheten: Trykk gjentatte ganger på knappen og du vil se at lysindkatoren beveger seg til høyre. Slow-knappen demper hastigheten: Trykk gjentatte ganger på knappen og du vil se at lysindkatoren beveger seg til venstre. Styringsboksen har et signalhorn. Å STYRE MED JOY-STICK Styring skjer ved å føre styrespaken i den retningen man ønsker å kjøre. Aksellering og hastighet kontrolleres ved utslag av styrespaken: Stort utslag = kraftig aksellering og høy fart. Lite utslag = svak aksellering og lav fart. Advarsel! Unnlat å belaste styrespaken og styringsboksen vertikalt og unngå å rykke hardt i styrespaken, da boksens deler vil kunne bli skadet. BESKRIVELSE AV RULLESTOLENS STYRING Ved å føre styrespaken rett fram aktiveres begge drivhjulene synkront framover. Ved å føre styrespaken rett bakover aktiveres begge drivhjulene synkront den motsatte vei. Føres styrespaken skrått i den ene reningen, doseres hastigheten på de to drivhjulene asynkront (og i visse tilfeller i hver sin retning). Dette kan få stolen til å kjøre i en bane i ønsket retning. NB! Ved skift av kjøreretning vil stolens svinghjul måtte endre stilling: de vil svinge rundt forgaffelens aksel inntil hjulene vender i den ønskede kjøreretning. Når rullestolen står stille før et slikt retningsskifte, kreves det stor motorkraft fra drivhjulene, en kraft som kan utløse et slag av rullestolens forende (beinstøtter) eller dens bakende (hvis forhjulsdrevet). Effekten av dette slaget minimeres ved å gradvis og behersket dosere kraft (små utslag med styrespaken). 5

6 Beskrivelse av Stolens styring Ved å føre Joy-sticken rett frem aktiviseres begge drivhjul synkront fremover. Ved å føre Joysticken rett bakover aktiviseres begge drivhjul synkront bakover. Føres Joysticken skrått i en hvilken som helst retning doseres hastigheten på de to drivhjulene asynkront (og i visse tilfeller i hver sin retning). Dette får stolen til å kjøre i en bane. NB! Når man skifter kjøreretning vil forhjulet endre stilling: De svinges om forgaffelens aksel til hjulene står i riktig kjøreretning. Når stolen står stille før dette retningsskiftet kreves det stor motorkraft fra drivhjulene. Denne kraften kan utløse et slag på stolens forpart (benstøtter) i det forhjulene tvinges inn i sin optimale stilling. Effekten av dette slaget kan reduseres å gradvis og kontrollert dosere motorkraft med Joy-sticken (små utslag med Joysticken). Forsering av hindringer Stolen kan forsere nivåforskjeller på opp til 2,5 cm. Det gjør det mulig å passere f.eks. dørterskler, forskjellige typer oppkjørsler m.m. Kjør alltid så vinkelrett som mulig over slike hindringer. Ved bratte hindringer kreves det et visst tilløp, samt en viss hastighet for å kunne forsere dem. Advarsel! El-heisen skal alltid være kjørt ned i bunnstilling før forsering av hindringer. Dette p.g.a. at en hevet el-heisforringer stolens stabilitet! VALG AV HASTIGHET Velg kjørehastighet (programbryter eller dreiebryteren). Kjøring på skrånende underlag Stolen har tilstrekkelig trekkraft til å kjøre på normalt forekommende ramper i forbindelse med boligen. (Maks. stigeevne med 75 kg last er 12 ). Kjøring nedover foretas i rolig tempo. Advarsel! El-heisen skal alltid være kjørt ned i bunnstilling før kjøring på skrånende underlag. Dette p.g.a. at en hevet el-heis forringer stolens stabilitet! Advarsel! Stolen må ikke kjøres på sideveis skrånende underlag. Helningen til siden kan forårsake velting! Bremsing Kjøring avbrytes ved å sette Joy-sticken i senterposisjon eller ved å slippe den. Elektrobremser Stolen er utstyrt med en elektrobrems som automatisk kobler inn ca. 1 sekund etter at drivmotoren sist var aktivert. Denne bremsen sikrer at stolen er fullstendig blokkert ved f.eks. inn- og utstigning. Nødbremser Stolen kan bringes til øjeblikkelig standsning ved at slukke den: Et let tryk på I/0 tasten. Advarsel! Når stolen skrus av kobler elektrobremsen omgående. Dette vil forårsake en meget brå oppbremsing, og bør derfor kun brukes i nødfall mens stolen ennå er i bevegelse. lektrobremser - frikopling 6

7 Skulle det bli nødvendig å skyve stolen, kan elektrobremsen frikobles manuelt ved å dreie de to sorte vriknappene i urets retning til Fri kopling. De er plassert på toppen av motortårnet. Advarsel! Under bruk må elektrobremsen, av hensyn til sikkerheten, ikke være manuelt frikoblet. Drei derfor alltid de sorte vriknappene tilbake til Drift etter at stolen er manuelt dyttet. Stå stille Slå alltid av stolen ved et lett trykk på I/0-bryteren når kjøringen avsluttes. Det samme gjelder ved inn- og utstigning. OBS! Når Stolen er slått på brukes det strøm fra batteriene. Det anbefales derfor å skru av ved parkeringer. Nødbremse Kørestolen kan bringes til øjeblikkelig standsning ved at slukke den: Tryk på I/0 knappen. Advarsel! Når kørestolen slukkes, indkobles elektrobremsen omgående. Dette vil forårsage en meget brat opbremsning, og derfor bør man kun i nødsfald slukke kørestolen, mens den endnu er i bevægelse. Der er risiko for at falde ud af kørestolen! Der er risiko for at kørestolen kan vælte! Frikobling Skulle det blive nødvendigt at bugsere kørestolen, kan elektrobremse og motor udkobles manuelt ved at betjene begge de to vride knapper, som er placeret oven på motortårnene i urets retning til FREE. Bemærk! Det er ikke muligt at køre Blues 100 kørestolen når frikoblingen er betjent. Drej de to vrideknapper tilbage til DRIVE straks efter endt bugsering. Advarsel! Forsøg ikke at skubbe kørestolen i udkoblet stand, når den befinder sig på et skrånende underlag, en trappeafsats eller lignende steder, hvor der er en risiko for at kørestolen ruller af sig selv og kommer ud af kontrol. Stilstand og parkering Afbryd altid kørestolen straks når kørslen er afsluttet ved at trykke på I/0 knappen. OBS! Når kørestolen er tændt vil der forbruges strøm fra batterierne. Derfor tilrådes det at afbryde ved parkeringer. Alle elektriske rullestoler fra VELA er utstyrt med elektrisk seteløft. Ut fra stolens oppbygging kan det elektriske løftet betjenes direkte fra styreboksen, eller fra en separat vippekontakt 7

8 (vanligvis plassert på samme side som styreboksen). Betjening fra styreboksen skjer ved å trykke ned tasten for seteløft (den venstre seteknappen), og deretter føre styrepinnen fremover for å heve setet, eller bakover for å senke setet. Betjening fra separat vippekontakt: Fremover for å heve setet og bakover for å senke setet. NB! Av sikkerhetsmessige grunner bør seteløftet senkes til laveste posisjon for kjøring over ujevnheter, på hellende underlag, før kjøring over lengre avstander eller for kjøring i høy hastighet. NB! Av hensyn til Deres sikkerhet er rullestolen utstyrt med en automatisk sikkerhetskrets som reduserer farten med 50% når seteløftet er hevet 7cm eller høyere over bunnstillingen SikkerheTSPUNKTER Av sikkerhetsmessige grunner bør følgende punkter alltid overholdes: Stolen er beregnet til innendørs bruk Stolen er ikke godkjent som passasjersete under bil-, buss- eller togtransport. Sørg alltid for at rullestolen er forsvarlig fastgjort med godkjente festemidler under transport i bil, buss, tog o.l. Senk alltid løfteanordningen for setet til laveste stilling før kjøring over nivåforskjeller og før kjøring med høy hastighet. Senk alltid løfteanordningen til laveste stilling før kjøring på skrått underlag. Kjør aldri sidelengs på skrått underlag, da helling til siden vil kunne forårsake velting. Stolen må ikke utsettes for regn eller kraftig fuk- tighet, da vann vil kunne beskadige elektronikken. Dekk aldri til batteriladeren under opplading, da den utvikler varme. Batteriladeren plasseres på et fast underlag, tilgjengelig for luftsirkulasjon. Ved både kjøring bakover og ved betjening av løfte- anordningen skal det sikres at det kan skje uten fare for andre personer. 8

9 4.0. INdstillinger Utstigningshjelp Den elektriske løfteanordningen for setet kan være til god hjelp ved inn- og utstigning. Hev løfteanordningen til høyeste posisjon før du glir frem over setets forkant med tilnærmelsesvis strake ben. Omvendt fremgangsmåte kan brukes ved innstigning. Hvis rullestolen har elektrisk setevinkelinnstilling kan dette være til god hjelp ved utstigning: Ved å vinkle setet fremover behøver du ikke bruke så mye krefter på å komme deg opp av setet. Omvendt ved indstigning: Når sædet vinkler lidt bagud er det lettere at komme tilbage i stolen. Sittestilling Korrekt sittestilling fås ved at rygglenet plasseres slik at det er ca. tre fingerbredders mellomrom mellom seteforkanten og knehasene. Rygglenet kan forskyves (med verktøy) frem og tilbake over setet for å tilpasse setedybden. Armlenet er riktig innstilt når du i strak sittestilling med albuene inntil kroppen hviler armene ubesværet og uten at du må heve skuldrene. Armlenesindstilling Armlenen kan stilles inn i høyden ved å løsne håndskruen nederst på armlenestangen. OBS! Sørg for å håndskrue er sat i når høyden er stilt inn. SETELØFT Alle elektriske rullestoler fra VELA er utstyrt med elektrisk seteløft. Ut fra stolens oppbygging kan det elektriske løftet betjenes direkte fra styreboksen, eller fra en separat vippekontakt (vanligvis plassert på samme side som styreboksen). Betjening fra styreboksen skjer ved å trykke ned tasten for seteløft (den venstre seteknappen), og deretter føre styrepinnen fremover for å heve setet, eller bakover for å senke setet. Betjening fra separat vippekontakt: Fremover for å heve setet og bakover for å senke setet.av sikkerhetsmessige grunner bør seteløftet senkes til laveste posisjon for kjøring over ujevnheter, på hellende underlag, før kjøring over lengre avstander eller for kjøring i høy hastighet. NB! Av hensyn til Deres sikkerhet er rullestolen utstyrt med en automatisk sikkerhetskrets som reduserer farten med 50% når seteløftet er hevet 7cm eller høyere over bunnstillingen. 9

10 FoTstøtter Svingbare e-fotstøtter, standard Denne typen benstøtter er elektrisk vinkelregulerbare opp til vannrett stilling. Benstøttene betjenes fra styreboksen. Utsvingning av benstøtten for inn- og utstigning skjer ved å presse håndtag indad, samtidig som benstøtten svinges rundt til siden. Benstøtten innstilles i dybden (sittedybde) ved hjelp av skruen i c-skinne, som gjør det mulig å trekke ut / skyve inn fotstøtteholderen. Skruen dras godt til i den ønskede stillingen. Fotstøttens lengde reguleres ved å løsne bolten ved fotstøtten, som skrus til etter valg av den ønskede fotplatehøyde. Betjening skjer med styreboksen, eller eventuelt med alternativ form for betjening. OPPFELLBARE FOTPLATER (tilvalg) El-kørestolen er utstyrt med to solide fotplater. Fotplaten er fastgjort under vognen og kan oppfelles når den ikke brukes. ELEKTRISK RYGGVINKLING Betjening skjer fra vippekontakt eller eventuelt fra styreboksen, avhengig av stolens oppbygging.ryglænet frigøres ved at løsne ryglænsbøjlens vrider, som findes bagerst under sædet. Ryglænet placeres i den ønskede position, hvorefter den spændes igen. Ryglænsbøjlen er forsynes med et udtræksstop for at sikre, at ryglænsbøjlen er korrekt forankret i ryglænsholderen. Destruktion af udtræksstop samt ekstrem udtrækning af ryglænsbøjlen kan medføre beskadigelse af ryglænsholderen. Styreboksens placering Parallelbeslag Styreboksen er monteret i høyre eller venstre site efter kundens spesifikation. Som standard leveres VELA Blues 100 med parallelbeslag, som gør det muligt at føre styreboksen tilbage langs armlænet, således at man fx. kan køre helt ind til et bord. 10

11 5.0. batterier og opladning Batterier Stolen er utstyrt med to stk. 12V, 24Ah vedlikeholdsfrie, gasstette batterier. Kapasiteten tilsvarer ca. 3 timers kontinuerlig kjøring. Dette dekker erfaringsmessig brukerens daglige behov. Batterienen er dimensjonert til ca. 200 oppladinger. Hvis man lader batteriene uten at det er brukt opp batterienes fulle kapasitet vil levetiden markant bli forlenget. Batteriene skiftes ut med tilsvarende batteritype. Det anbefales å bruke kyndig hjelp for utskiftning av batterier. NB: Når batteriene monteres er det viktig at +/- polene kobles korrekt. Rød ledning skal gå til pluss-pol. Feil kobling av polforbindelsene kan medføre defekter i VELA Optimas elektronikk. Batterilader (se brukermanual for lader) Opplading skjer med den medfølgende batteriladeren. Ladetiden er ca. åtte timer, avhengig av batteriets nivå, og det bør lades opp hver natt. Laderen er helautomatisk og styrer selv strøm og spenning i ladeforløpet. Når batteriene er fullt oppladet vil strømforbruket være minimalt, og du kan trygt la batteriladeren være tilsluttet inntil du neste gang skal bruke VELA Optima. Slik gjør du 1 Rullestolen parkeres og slås av (trykk på I/O-knappen). 2. Ladestøpslet settes i kontakten foran på styreboksens underside. OBS! Rullestolen kan ikke skrus på når ladestøpslet er satt inn. 3. Batteriladeren tilsluttes nettspenningen (230 V) og skrus på.gul lampe på laderens frontpanel lyser som tegn på at ladingen er i gang. 4. Når den grønne dioden i laderens frontpanel tennes, vil batteriene være fulladet. NB! I perioder hvor VELA Optima ikke brukes (dager/uker/måneder) bør batteriladeren være tilsluttet for å sikre et optimalt batterinivå når VELA Optima skal brukes igjen. OBS! Hvis avladede batterier er helt tomme, kan det i noen tilfeller ikke være mulig for Universal 6a å lade batteriene. Dette er en sikkerhetsforanstaltning fordi helt tomme batterier kan utvikle gasser. Tilkall din ETAC-servicetekniker. 11

12 6.0. Rengjøring og fejlsøking RENGJØRING Hjul tørkes av/vaskes av etter behov med mildt såpevann. Motorskjold tørkes av med en myk klut. Ikke bruk slipende eller rissende svamp eller børste. Sete og rygglen rengjøres ved støvsuging eller med en børste. Trekket er normalt en ullvare for din komfort, og det anbefales å bruke kjemisk rensning. Vask av trekket anbefales ikke på grunn av krymping. Styringsboksen rengjøres med lett fuktig klut og eventuelt med en lett sulfooppløsning. Armlen tørkes av med en fuktig klut og eventuelt varmt såpevann. Armlen er normalt betrukket i lær og tåler ikke organiske oppløsningsmidler. FEILSØKING Dersom det oppstår driftsstopp på stolen, undersøk så følgende: RULLESTOLEN STARTER IKKE Begge frikoblingshåndtakene er i driftsstilling, dvs. peker på langs av rullestolen Batteriindikatoren viser at strømmen er på Overbelastningssikring er avstilt> Trykk sikringen i bunn. Setet står i kjørestilling: Dvs. enten rett framover eller rett bakover. RULLESTOLEN KJØRER SAKTE Setet er senket til laveste stilling Hastighetsvalget på styringsboksen står på max. RULLESTOLEN MISTER STRØM Ladeapparatet er koblet til riktig Lading foregår normalt (avles lysdioder på laderens frontpanel) Tilkall servicetekniker for kontroll av batterienes tilstand/alder Tilkall servicetekniker for kontroll av ledningsnett til batterier 12

13 7.0. Tekniske Data Rammenummer Serienummer finnes på chassiet mellom forhjulene. Drivmotorer 2 stk. 24V Leroy motorer 1500 o/min. Elektromekanisk skivebremse. BJ Gear snekkegear. Batterier 2 stk 12V - 24Ah gastette og vedlikeholdelsesfri kørestolsbatterier. Innbygningsmål: 125 x 167 x 176mm Opladningstid ca. 8 timer med batteriladeren. Elektronikk El nett: 24VDC analog kabelføring PG drivers kørestolselektronik VR2 El løft: Aktuator VELA Linak LA VDC Lader Automatisk Classic 8A 13

14 Drivmotorer Holdbremse Batterier VELA MAXI 2 x 24V 24V DC elektromagnetisk 2 x 24 Ah Elektronikk VR2 Lader V/Power charger 8A classic Drivhjul 200 x 50 mm massiv Svinghjul for 175 mm PU Svinghjul bag - Setestørrelse Sittehøyde Sittehøyde forkant, ubelastet Byggehøyde u/sete Ryggstørrelse Ryggvinkling, manuel rygg Ryggvinkling, el-rygg Frigang Understell, bredde Max. belastning Vekt 44 x 36 cm, 44 x 44 cm, 46 x 40 cm, 49 x 46 cm cm 50 cm 40 cm 31 x 16 cm, 38 x 22 cm 38 x 26 cm, 39 x 29 cm, 38 x 40 cm ( ) 4 cm 55 cm 110 kg 66 kg Hastighet, max. 4.7 km/t Rækkevidde 22 km Stigningsevne, max. 12 Forhindring, max. 3,5 cm Snudiamter 145 cm Kapasitet 110 kg 14

15 15

16 VELA Gøteborgvej Aalborg SV Tlf: VELA Maxi /N-1

b r u K e r m a n u a l

b r u K e r m a n u a l N b r u K e r m a n u a l V E L A O p t i m a w w w. v e l a. E U InNholdsfortegnelsE 1.0 INNLEDNING...3 1.1 SIKKERHET...4 1.2 GARANTI...4 1.3 UTPAKNING AF STOLEN...4 1.4 VEDLIKEHOLD...4 1.5 BRUKERMANUAL...5

Detaljer

B R U K S A N V I S N I N G - VE 2 3 5

B R U K S A N V I S N I N G - VE 2 3 5 N del Utføres av Utførelse Intervall Hjul Bruker Kontroller at dekkmønsteret ikke er slitt En gang og at det ikke sitter sten eller annet fast i dekket. Hvis hjulet er et lufthjul, kontrolleres dekktrykket,

Detaljer

b r u k e r m a n u a l

b r u k e r m a n u a l N b r u k e r m a n u a l w w w. v e l a. E U 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INNLEDNING......................................................... 5 1.1. SIKKERHET...........................................................

Detaljer

1.4.1. Hjul... 4 1.4.2. Stell... 4 1.4.3. Søyle... 5 1.4.4. Polstret... 5

1.4.1. Hjul... 4 1.4.2. Stell... 4 1.4.3. Søyle... 5 1.4.4. Polstret... 5 N b r u k e r m a n u a l 120 w w w. v e l a. E U INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. innledning......................................................... 3 1.1. Sikkerhet...........................................................

Detaljer

B R U K E R M A N U A L

B R U K E R M A N U A L N B R U K E R M A N U A L W W W. V E L A. E U INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INNLEDNING......................................................... 3 1.1. SIKKERHET...........................................................

Detaljer

1.1. FØR KJØRING Inn- og utstigning Fotplaten Utstigningshjelp Seterotasjon... 7

1.1. FØR KJØRING Inn- og utstigning Fotplaten Utstigningshjelp Seterotasjon... 7 N B R U K E R M A N U A L WWW.VELA.EU INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BRUKERMANUAL... 6 1.1. FØR KJØRING... 6 1.1.1. Inn- og utstigning... 6 1.1.2. Fotplaten... 6 1.1.3. Utstigningshjelp... 7 1.1.4. Seterotasjon...

Detaljer

Manual nr b r U k e r m a N U a l L A T I N /

Manual nr b r U k e r m a N U a l L A T I N / N Manual nr. 105376 b r U k e r m a N U a l L A T I N 1 0 0 / 2 0 0 www.vermundlarsen.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. innledning............................................. 3 1.1. Sikkerhet..............................................

Detaljer

1.4.1. Hjul... 4 1.4.2. Stell... 4 1.4.3. Søyle... 5 1.4.4. Polstret... 5

1.4.1. Hjul... 4 1.4.2. Stell... 4 1.4.3. Søyle... 5 1.4.4. Polstret... 5 N b r u k e r m a n u a l 120 w w w. v e l a. E U INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. innledning......................................................... 3 1.1. Sikkerhet...........................................................

Detaljer

b r u K e r m a n u a l

b r u K e r m a n u a l N b r u K e r m a n u a l w w w. v e l a. E U INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. innledning......................................................... 3 1.1. sikkerhet..........................................................

Detaljer

BRUKSANVISNING. VELA Blues 210. Post 27 - VELA Blues 210SC VARIANT: Manual. nr. 105332

BRUKSANVISNING. VELA Blues 210. Post 27 - VELA Blues 210SC VARIANT: Manual. nr. 105332 BRUKSANVISNING VELA Blues 210 NO VARIANT: Post 27 - VELA Blues 210SC Manual. nr. 105332 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. GENERELT 4 1.1. SIKKERHET 4 1.2. REKLAMASJONSRETT 5 1.3. VEDLIKEHOLD 5 1.3.1. Hjul 5 1.3.2.

Detaljer

b r u k e r m a n u a l

b r u k e r m a n u a l N b r u k e r m a n u a l w w w. v e l a. E U INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. innledning......................................................... 3 1.1. Sikkerhet...........................................................

Detaljer

BRUKSANVISNING. VELA Tango F/100EF/100E/100A/100FA/100EFA VARIANT: Manual nr VELA Tango 100 Coxit gass. VELA Tango 100 Coxit elektrisk

BRUKSANVISNING. VELA Tango F/100EF/100E/100A/100FA/100EFA VARIANT: Manual nr VELA Tango 100 Coxit gass. VELA Tango 100 Coxit elektrisk BRUKSANVISNING Tango 100 NO VARIANT: 100F/100EF/100E/100A/100FA/100EFA Manual nr. 105022 Tango 100 gass Tango 100 elektrisk Tango 100 Coxit gass Tango 100 Coxit elektrisk INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INNLEDNING

Detaljer

B r u k s a n v i s n i n g

B r u k s a n v i s n i n g N 1.3. TEKNISKE DATA Konstruksjon: - Buet stålramme i profilrør, alle hjul har bakkekontakt, også på ujevnt gulv - Hvert hjul er festet med hjultapp i tårn - Ytterrør i lakkert stål med spor for intervallregulering

Detaljer

BRUKSANVISNING. VELA Blues 210. Post 26 - VELA Blues 210SCY VARIANT: Manual. nr

BRUKSANVISNING. VELA Blues 210. Post 26 - VELA Blues 210SCY VARIANT: Manual. nr BRUKSANVISNING VELA Blues 210 NO VARIANT: Post 26 - VELA Blues 210SCY Manual. nr. 105331 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. GENERELT 4 1.1. SIKKERHET 4 1.2. REKLAMASJONSRETT 5 1.3. VEDLIKEHOLD 5 1.3.1. Hjul 5 1.3.2.

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

VELA Salsa 100/110/120

VELA Salsa 100/110/120 BRUKERMANUAL VELA Salsa NO VARIANT: 100/110/120 Manual nr. 105039 VELA Salsa 100 VELA Salsa 110 VELA Salsa 120 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INNLEDNING 3 1.1. SIKKERHET 4 1.2. REKLAMASJONSRETT 4 1.3. VEDLIKEHOLD

Detaljer

VELA Samba 400/410/500/510/520/530 BRUKERMANUAL VARIANT: Manual nr VELA Samba 530. VELA Samba 510. VELA Samba 520.

VELA Samba 400/410/500/510/520/530 BRUKERMANUAL VARIANT: Manual nr VELA Samba 530. VELA Samba 510. VELA Samba 520. BRUKERMANUAL Samba NO VARIANT: 400/410/500/510/520/530 Manual nr. 105562 Samba 530 Samba 510 Samba 520 Samba 410 Samba 400 Samba 500 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INNLEDNING 3 1.1. SIKKERHET 4 1.2. REKLAMASJONSRETT

Detaljer

VELA Samba 100/110/120

VELA Samba 100/110/120 NO BRUKERMANUAL VELA Samba VARIANT: 100/110/120 Manual nr. 105588 VELA Samba 100 VELA Samba 110 VELA Samba 120 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INNLEDNING 3 1.1. SIKKERHET 4 1.2. REKLAMASJONSRETT 4 1.3. VEDLIKEHOLD

Detaljer

VELA Tango 500EF 500/500F/500E/500EF BRUKSANVISNING VARIANT: Manual nr VELA Tango 500 VELA Tango 500F VELA Tango 500F ALB RYGG T3 RYGG

VELA Tango 500EF 500/500F/500E/500EF BRUKSANVISNING VARIANT: Manual nr VELA Tango 500 VELA Tango 500F VELA Tango 500F ALB RYGG T3 RYGG BRUKSANVISNING VELA Tango 500 NO VARIANT: 500/500F/500E/500EF Manual nr. 105232 ALB ES5 T3 VELA Tango 500 VELA Tango 500F VELA Tango 500F ALB ES5 T3 VELA Tango 500E VELA Tango 500E VELA Tango 500EF INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - April 2011 NO Bruksanvisning Joystick G90A og G90T Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 1 148 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0291-Q 2

Detaljer

Skjemaveileder til opplæring i bruk av elektromedisinske hjelpemidler

Skjemaveileder til opplæring i bruk av elektromedisinske hjelpemidler 1 av 7 Skjemaveileder til opplæring i bruk av elektromedisinske hjelpemidler 2 av 7 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kap. Endring Produsent Godkjent 1.0.1 25.08.15 Ferdigstilling Arvid Frisvoll Birger Pedersen

Detaljer

norsk Bruksanvisning modell N , N , N art.nr. BRU-N , N , N Rev.:

norsk Bruksanvisning modell N , N , N art.nr. BRU-N , N , N Rev.: Bruksanvisning modell N-679-30, N-479-30, N-579-30 art.nr. BRU-N-679-30, N-479-30, N-579-30. Rev.: 0405 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... Innledning... Kontaktopplysninger... Montering... 3 Sikkerhetsregler...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Dusj- og toalettstolen ERGOTIP EL 5/6/7/8/9 m/elektrisk seteløft og elektrisk tilt

BRUKERVEILEDNING for Dusj- og toalettstolen ERGOTIP EL 5/6/7/8/9 m/elektrisk seteløft og elektrisk tilt BRUKERVEILEDNING for Dusj- og toalettstolen ERGOTIP EL 5/6/7/8/9 m/elektrisk seteløft og elektrisk tilt Stolen kan med to elektriske motorer øke setehøyden uten å tippe setet samtidig. Omvendt kan også

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

Brukerveiledning. Dusj- og toalettstol M2 el. Tipp HD

Brukerveiledning. Dusj- og toalettstol M2 el. Tipp HD Dusj- og toalett stol M2 el. Tipp HD Brukerveiledning Vare nr. 671130 Dusj- og toalettstol M2 el. Tipp HD Bruker veiledning Dusj- og toalett stol M2 el. Tipp HD Dusj- og toalett stol M2 el tipp HD er beregnet

Detaljer

REAL 9000 PLUS SERIE

REAL 9000 PLUS SERIE REAL 9000 PLUS SERIE QUICK GUIDE* Vi forbeholder oss rett til løpende endring og oppdatering av denne manual. N 39-85 cm 48 cm FØR DU TAR STOLEN I BRUK Kontroller stolen for evnt skade og rapporter dette

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

Elektriske rullestoler fra VELA

Elektriske rullestoler fra VELA Elektriske rullestoler fra VELA www.vermundlarsen.no Feilsøking for VELA Blues 210 Konfigurasjon SCY/SC/SCJ Vermund Larsen Norge AS :: Solgaard Skog 4 :: 1599 Moss :: Tlf: 97 46 55 22 :: mail@vermundlarsen.no

Detaljer

Brukermanual Elektriske komponenter

Brukermanual Elektriske komponenter Brukermanual Elektriske komponenter Produktet er CE-Merket, & følger EMC Standard EMC 60601-1-2. Tekniske spesifikasjoner Strøm: 220V & 110V Batteri: 2Ah Temperatur: -20C - +50C Garanti: 2 år mot fabrikasjonsfeil

Detaljer

Krabat Jockey. Bruksanvisning

Krabat Jockey. Bruksanvisning Krabat Jockey Bruksanvisning Sikkerhet Etterlat aldri et barn i stolen uten tilsyn av en voksen. Kontroller jevnlig at hoftebeltet er korrekt justert og fungerer. Hoftebeltet er barnets sikkerhet mot å

Detaljer

Miniflex / Flexmobil ABC. Bruksanvisning

Miniflex / Flexmobil ABC. Bruksanvisning Bruksanvisning Miniflex / Flexmobil ABC INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Kontaktinformasjon 3 Sikkerhetsforskrifter 3 Oversikt 4 Elektronikk 5 Sittehøyde 6 Sittevinkel - manuell 7 Sittevinkel - elektrisk

Detaljer

Brukerveiledning. Dusj- og toalettstol M2 mini drivhjul

Brukerveiledning. Dusj- og toalettstol M2 mini drivhjul Dusj- og toalett stol M2 mini drivhjul Brukerveiledning Vare nr. 671155 Dusj- og toalettstol M2 mini drivhjul Bruker veiledning Dusj- og toalett stol M2 mini drivhjul Dusj- og toalett stol M2 mini drivhjul

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Medema Norge AS Stamveien 6 1481 Hagan. Eurovema AB Box 1179 S-141 24 Huddinge SVERIGE. Telefon: 67 06 49 00. www.medema.

INNHOLDSFORTEGNELSE. Medema Norge AS Stamveien 6 1481 Hagan. Eurovema AB Box 1179 S-141 24 Huddinge SVERIGE. Telefon: 67 06 49 00. www.medema. INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Kontaktinformasjon 3 Sikkerhetsforskrifter 3 Oversikt 4 Elektronikk 5 Ryggstøtter 6 Sittehøyde 7 Armstøtteregulering 8 Styreboks 9 Sittevinkelregulering 10 Ryggstøtteregulering

Detaljer

REAL 9000 PLUS SERIE

REAL 9000 PLUS SERIE REAL 9000 PLUS SERIE HURTIGVEILEDER Veileder til bruk og innstilling. Vi forbeholder oss rett til løpende endring og oppdatering av denne manual. N 39-85 cm 48 cm FØR DU TAR STOLEN I BRUK Kontroller stolen

Detaljer

Elektriske rullestoler fra VELA

Elektriske rullestoler fra VELA Elektriske rullestoler fra VELA www.vermundlarsen.no Feilsøking for VELA Blues 300 (VELA Swing) Vermund Larsen Norge AS :: Solgaard Skog 4 :: 1599 Moss :: Tlf: 97 46 55 22 :: mail@vermundlarsen.no vermundlarsen.no

Detaljer

Bruksanvisning ROLTEC bilfeste. modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol.

Bruksanvisning ROLTEC bilfeste. modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol. Bruksanvisning ROLTEC bilfeste modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol. Side 1 av 1 2003 Bruk og vedlikehold av ROLTEC bilfeste modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol. Innholdsfortegnelse. Generelt

Detaljer

ROLTEC VISION HD. gir mange fordeler! mål og vekt ELEKTRISKE RULLESTOLER

ROLTEC VISION HD. gir mange fordeler! mål og vekt ELEKTRISKE RULLESTOLER ROLTEC VISION HD gir mange fordeler! Brukervekt 200 kg Solid og gjennomprøvd kvalitet Lav setehøyde med markedets beste seteløft Setetilt bakover 24 grader bidrar til variert sittestilling Setetilt framover

Detaljer

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol Hva er en NIGA stolen? NIGA-stolen er en stol for barn opp til ca. fire år, og utformingen bygger på moderne behandlingsmetoder. Den kan brukes til aktiv sitting,

Detaljer

Jockey & Jockey Plus. Bruksanvisning

Jockey & Jockey Plus. Bruksanvisning Jockey & Jockey Plus Bruksanvisning Sikkerhet Etterlat aldri et barn i stolen uten tilsyn av en voksen. Kontroller jevnlig at hoftebeltet er korrekt justert og fungerer. Hoftebeltet er barnets sikkerhet

Detaljer

BrukerManual. COMBI GAMMA TILT Dusj- og toalettstol

BrukerManual. COMBI GAMMA TILT Dusj- og toalettstol BrukerManual COMBI GAMMA TILT Dusj- og toalettstol Brukermanual COMBI GAMMA TILT Vennligst les bruksanvisningen før produktet tas i bruk. Denne bruksanvisningen gjelder for Dusj og toalettstol Combi Gamma

Detaljer

Skifte batteri i fjernkontrollen

Skifte batteri i fjernkontrollen Skifte batteri i fjernkontrollen Batteriene i fjernkontrollen vil vare omlag ett år ved gjennomsnittlig bruk. Når du trykker på en av pilknappene, vil lyset rundt knappene vise hvor mye strøm det er på

Detaljer

Go-Go Elite Traveller. Manual Norsk

Go-Go Elite Traveller. Manual Norsk Go-Go Elite Traveller Manual Norsk Gratulerer med anskaffelsen av Go-Go Elite Traveller scooter. Din sikkerhet er viktig for oss. Denne bruksanvisningen er laget slik at den skal være enkel å forstå. OBS!

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550 Bruksanvisning Styreboks DX2 Rem550 Innledning DX2 DX2 er den første i en ny generasjon joysticker til styring av elektriske rullestoler. Ved hjelp av den store LCD-fargeskjermen og den logiske ikonoppbygde

Detaljer

Hepro MOTO Std. Hepro MOTO Tilto Bruksanvisning

Hepro MOTO Std. Hepro MOTO Tilto Bruksanvisning Hepro MOTO Std. NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk første gang. Testet og godkjent i henhold til følgende krav: EN 12184 MDD 93/42/EEC Side 1 av 7 Tilsiktet bruk MOTO Elektrisk Arbeidsrullestol

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusj- og toalettstol M2 el.tipp

tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusj- og toalettstol M2 el.tipp tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusj- og toalettstol M2 el.tipp M2 EL-TIPP Brukerveiledning VIKTIG! LAD STOLEN ETTER BRUK. NÅR STOLEN SKAL LADES, SETTES LADEKONTATEN I STOLEN FØR STØPSELET SETTES

Detaljer

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 serien Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 egenskaper og funksjoner Innhold 1 Innledning 2 2 Standarder 2 3 Minivator 2000 egenskaper og funksjoner 3 4 Å bruke Minivator

Detaljer

Kolibri BRUKERVEILEDNING. Aktiviserende ståstativ for barn. Kolibri - funksjoner. Tilbehør

Kolibri BRUKERVEILEDNING. Aktiviserende ståstativ for barn. Kolibri - funksjoner. Tilbehør Kolibri Aktiviserende ståstativ for barn BRUKERVEILEDNING 1 4 5 2 3 6 Kolibri - funksjoner 1. Bryststøtte 2. Bord (tilbehør) 3. Kroppsstøtte 4. Leggstøtte 5. Fotbrett 6. Forlengelsesskinner 7. Hjulbrems

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk!

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! Arctic løftestoler er testet og godkjent i henhold til følgende krav og standarder: EN 12182 EN 1021-1 EN 13751 EN 1021-2 EN 1728 EN 1022 EN 60601-1

Detaljer

INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE

INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduksjon Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 2. Produktbeskrivelse 2.1 Rammenummer 3. Funksjoner/innstillinger 3.1 Batteri -/feilindikator 3.2 Assist funksjon

Detaljer

Bruksanvisning. Miniflex / Flexmobil Comfort

Bruksanvisning. Miniflex / Flexmobil Comfort Bruksanvisning Miniflex / Flexmobil Comfort INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Kontaktinformasjon 3 Sikkerhetsforskrifter 3 Oversikt 4 Elektronikk 5 Sitteenhet 6 Sittehøyde 7 Armstøtteregulering 8 Styreboks

Detaljer

Brukermanual Whirl ståstativ

Brukermanual Whirl ståstativ Brukermanual Whirl ståstativ tlf.64918060 www.bardum.no e-mail. b@bardum 1 Innhold Side 1.0 Innledning 1 2.0 Bilde av Whirl 2 3.0 For sikkerhets skyld 2 4.0 Montering 3 5.0 Tilpasning 3 6.0 Slik plassere

Detaljer

QLASS BRUKERMANUAL A

QLASS BRUKERMANUAL A QLASS BRUKERMANUAL 6003528A 2 Norsk 2015 Handicare Med forbehold om alle rettigheter. Denne informasjonen må ikke mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres på noen måte eller med noen metode (elektronisk

Detaljer

Max. Invacare. Elektrisk rullestol for tyngre brukere

Max. Invacare. Elektrisk rullestol for tyngre brukere Invacare Elektrisk rullestol for tyngre brukere Invacare er utviklet for tyngre brukere opptil 220 kg. Et lengre chassis gir stolen bedre vektfordeling når brukeren bytter posisjon og tyngdepunktet flyttes.

Detaljer

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning OS Rollator ADAM GÅBORD Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning Rollator OS-1410/1420 Gåbord OS-1550 Gåbord OS-1560 Gåbord OS-1590 EL gåbord ADAM os-1550/1560 Takk for at du valgte Gåbord

Detaljer

Brukerveiledning. Bi-ski GLIDE

Brukerveiledning. Bi-ski GLIDE Brukerveiledning Bi-ski GLIDE MADE IN THE USA DISTRUBUERT I NORGE AV SITSKI NORWAY - 1 - Innhold Introduksjon...3 Garantier...3 Komponenter.....3 Utstyr og spesifikasjoner...4 Tilpasninger 5 1. Justering

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusj- og toalettstol M2 drivhjul

tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusj- og toalettstol M2 drivhjul tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusj- og toalettstol M2 drivhjul M2 DRIVHJUL Brukerveiledning A B C D E F G H I Bruksområde Montering Justere høyde Justere høyde drivhjul Brems Benstøtte Leggstøtte

Detaljer

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S.

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S. gator TM orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSOVERSIKT Sikkerhet... 4 Verktøy... 4 Vask... 4 Vedlikehold...

Detaljer

Instruksjon. E-Green Medio

Instruksjon. E-Green Medio Instruksjon E-Green Medio Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Produktbeskrivelse... 4 2.1 Rammenummer... 4 3. Funksjoner/innstillinger... 5 3.1 Batteri -/feilindikator... 5 3.2 Assist funksjon...

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD 2:1 Sittestilling 7:1 Trommelbrems 2:2 Grunninnstilling, sittehøyde 8:1 Montering av seteenhet 3:1 Grunninnstilling, gassfjær 9:1 Fotbrett 3:2 Alternative drivhjulsplasseringer

Detaljer

Access Stannah 300 Seteheis for rette trapper.

Access Stannah 300 Seteheis for rette trapper. Access Stannah 300 Seteheis for rette trapper. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse Modell 300 Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring nærmeste avdeling: Access Trappeheiser

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Jockey & Jockey Plus

Jockey & Jockey Plus Jockey & Jockey Plus Bruksanvisning Sikkerhet Krabat Jockey er CE-merket. Dette er din garanti for at produktet oppfyller alle europeiske helse og sikkerhetskrav. Produktet er CE-merket i henhold til EN

Detaljer

Brukerveiledning. umotion rullator. Gå trygt med umotion

Brukerveiledning. umotion rullator. Gå trygt med umotion Brukerveiledning umotion rullator Gå trygt med umotion Svært manøvrerbar og stabil Grønt laserlys til hjelp for «freezing» v/parkinson Motsatt bremsesystem Bremsesystemet kan betjenes med én hånd Slepebrems

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Etac Balder Junior - forhjulsdrevet elektrisk rullstol for barn

Etac Balder Junior - forhjulsdrevet elektrisk rullstol for barn Etac Balder Junior - forhjulsdrevet elektrisk rullstol for barn Etac Balder Finesse er lett å manøvrere, passer for barn som er aktive både inne og ute. Etac Balder Junior har små ytre mål og liten venderadius.

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

medemagruppen MC 1122 Quantum Hurtigveiledning P9-0222-B ver. 1.0.0 - Mai 2013

medemagruppen MC 1122 Quantum Hurtigveiledning P9-0222-B ver. 1.0.0 - Mai 2013 medemagruppen P9-0222-B ver. 1.0.0 - Mai 2013 NO Hurtigveiledning MC 1122 Quantum Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0222-Q 2 av

Detaljer

Bruksanvisning. Timo Xtra

Bruksanvisning. Timo Xtra Bruksanvisning Timo Xtra 1 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av produktet 2 Vedlikehold 2 Viktig! 2 1. Frontal eller dorsal 3 2. Måling og justering 4 3. Brukers posisjonering 5 4. Tekniske mål og teknisk

Detaljer

SUNRISE MEDICAL. mobility DELPHIN BRUKERVEILEDNING

SUNRISE MEDICAL. mobility DELPHIN BRUKERVEILEDNING SUNRISE MEDICAL mobility DELPHIN BRUKERVEILEDNING Forord Innhold Takk for at du valgte SOPUR DELPHIN en kombinert dusj- og toalettstol fra Sunrise Medical. Vi håper du blir fornøyd med produktet du har

Detaljer

Etac Nova 100 Løftemotor

Etac Nova 100 Løftemotor Etac Nova 100 Løftemotor Gir personalet frie hender Sikre hjelpemidler skaper trygghet og tilstedeværelse. Nova 100 løftemotor er utviklet med utgangspunkt i at produktet må være trygt, fleksibelt og enkelt

Detaljer

norsk Bruksanvisning Miniflex art.nr. BRU-N Rev.:

norsk Bruksanvisning Miniflex art.nr. BRU-N Rev.: Bruksanvisning Miniflex art.nr. BRU-N-30-501. Rev.: 01406 4 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... Kontaktopplysninger... 3 Innledning... 3 Montering... 3 Merking... 4 Sikkerhetsregler... 4 Oversikt...

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning/montering Opus pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning/montering Opus pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning/montering brukerveiledning Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen og følg den: Advarsel: Det er klemfare når sengen senkes fra hevet posisjon. Se alltid på sengen

Detaljer

Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Seteheis for trapper med sving. Modell Hiro 160 Vennligst les brukerveiledningen nøye.

Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Seteheis for trapper med sving. Modell Hiro 160 Vennligst les brukerveiledningen nøye. Seteheis for trapper med sving. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse Modell Hiro 160 Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring leverandør :: Access Vital AS Tlf: 62 51 85

Detaljer

Bruksanvisning for Wheely One 264

Bruksanvisning for Wheely One 264 Bruksanvisning for Wheely One 264 Takk for at du valgte Wheely sin elektriske selvbalanserende enhjuling. Denne manualen beskriver viktigheten av sikkerhet og bruk av produktet. Vennligst les igjennom

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning DuoMotion 24 dusj- toalettstol

tekniske hjelpemidler brukerveiledning DuoMotion 24 dusj- toalettstol tekniske hjelpemidler brukerveiledning DuoMotion 24 dusj- toalettstol Forord Kjære kunde. Vi gratulerer med deres nye dusj- og toalettstol. Denne brukerveiledningen viser hvordan produktet brukes og gir

Detaljer

Postinndelingen i avtalen og produktkrav i postene

Postinndelingen i avtalen og produktkrav i postene Postinndelingen i avtalen og produktkrav i postene Elektriske rullestoler med manuell styring for utendørs bruk Post 1: Elektrisk rullestol med manuell styring for utendørs bruk med 4 hjul - for voksne

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

La verken mennesker eller hendelser ta livsmotet fra deg Madame Curie.

La verken mennesker eller hendelser ta livsmotet fra deg Madame Curie. LØFTESTOLER La verken mennesker eller hendelser ta livsmotet fra deg Madame Curie. Mestring er en viktig del av et godt liv. Å ha kraft til å gjøre det man vil, når man selv vil det. Alder og funksjonshemminger

Detaljer

BrukerManual. dusjstol McWet

BrukerManual. dusjstol McWet BrukerManual dusjstol McWet Brukermanual McWet Dusjstol McWet Vi gratulerer med valget av dette produktet og er sikker på at dette vil gjøre deg mer mobil og derfor være til stor nytte. Produktet produseres

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 Bruksanvisning Joystick DX2

medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 Bruksanvisning Joystick DX2 medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 NO Bruksanvisning Joystick DX2 Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0290-Q 2 av 16

Detaljer

Opus pleieseng. tekniske hjelpemidler. Brukerveiledning/montering Opus pleieseng

Opus pleieseng. tekniske hjelpemidler. Brukerveiledning/montering Opus pleieseng Opus pleieseng tekniske hjelpemidler Brukerveiledning/montering Opus pleieseng Brukerveiledning Opus pleieseng Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen og følg den. Advarsel: Det er klemfare når sengen senkes

Detaljer

TA Indoor Brukerveiledning

TA Indoor Brukerveiledning TA Indoor Brukerveiledning TA Indoor Kontor TA Indoor Comfort Art.nr: 475000 Art.nr: 475005 Forhandler: Rigedalen 41, 4626 Kristiansand Telefon : 38 14 48 00 Telefax: 38 14 48 70 E.post: rehab@varodd.no

Detaljer

Brukerveiledning. umotion rullator. Gå trygt med umotion

Brukerveiledning. umotion rullator. Gå trygt med umotion Brukerveiledning umotion rullator Gå trygt med umotion Svært manøvrerbar og stabil Grønt laserlys til hjelp for «freezing» v/parkinson Motsatt bremsesystem Bremsesystemet kan betjenes med én hånd Slepebrems

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusj- og toalettstol M2 mini.tipp

tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusj- og toalettstol M2 mini.tipp tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusj- og toalettstol M2 mini.tipp M2 MINI EL-TIPP Brukerveiledning VIKTIG! LAD STOLEN ETTER BRUK. NÅR STOLEN SKAL LADES, SETTES LADEKONTATEN I STOLEN FØR STØPSELET

Detaljer

Post 29 - VELA Blues 210SCJ

Post 29 - VELA Blues 210SCJ 1 / 12 Post 29 - VELA Blues 210SCJ VELA Blues 210SCJ VELA varenummer: VE9291-04 HMS varenummer: 203943 PRODUKTBESKRIVELSE Seteløft 15 Setetilt 45 Setepute med sidevanger Rygginnstilling Ryggpute med sidevanger

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer