Sosialiseringsspøkelset - bare et knirk i trappen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sosialiseringsspøkelset - bare et knirk i trappen?"

Transkript

1 CM3MM Sosialiseringsspøkelset - bare et knirk i trappen? Debatten om sosialisering og demokratisering av norsk forsikring av Kristian Trosdahl Forskningsrapport 4/2007 Handelshøyskolen Bl Institutt for innovasjon og økonomisk organisering Institutt for regnskap, revisjon og jus C

2 Innhold FORORD 1 SAMMENDRAG 9 KAPITTEL 1: INNLEDNING 13 FORSIKRINGSNÆRINGENS PLASS I SAMFUNNET 14 LITTERATUR 17 KILDER 18 DISPOSISJON 20 KAPITTEL 2: SOSIALISERING OG DEMOKRATISERING 23 SOSIALISERINGSKOMITEEN SOSIALISERINGSKOMITEEN ANDRE DEFINISJONER 27 DEMOKRATISERING - ET NYTT BEGREP PÅ 70-TALLET 27 KAPITTEL 3: SOSIALISERING I ARBEIDERPARTIETS PROGRAMMER : RADIKALISERING-FINANSNÆRINGEN BLIR VIKTIG : PARTISAMLING OG REGJERINGSMAKT - HVA MED SOSIALISERING?.35 OPPSUMMERING 40 KAPITTEL 4: STATEN SOM ENESTE LIVSFORSIKRINGSSELSKAP?...43 BEHANDLINGEN AV FORSLAGET i STORTINGET 43 HVORDAN REAGERTE FORSIKRINGSNÆRINGEN? 46 FORUT FOR SIN TID? 47 OPPSUMMERING 49 KAPITTEL 5: "...MOTSTAND MOT SOCIALISERINGEN BRUDT" 51 DET ITALIENSKE LIVSFORSIKRINGSMONOPOLET 51 SOSIALISERINGSDEBATT OG -FORSLAG I ANDRE EUROPEISKE LAND 53 NORGE: SOSIALMINISTEREN ANTYDER SOSIALISERING 55 ARBEIDERPARTIET FREMMER FORSLAG OM A UTREDE SOSIALISERING 58 FORSIKRINGSNÆRINGENS REAKSJON 59 STORTINGETS SLUTTBEHANDLING AV FORSLAGET 63 OPPSUMMERING 64 KAPITTEL 6: "..EN LITEN UTTALELSE OM FORSIKRINGSVESENET" 67 SJØLIS UTGANGSPUNKT: BRANNFORSIKRING OG SVINDEL 67 BEHANDLINGEN AV SJØLIS INTERPELLASJON 68 NÆRINGENS REAKSJON 71 OFFENTLIG DEBATT 72 FØLGER FOR FORSIKRINGSNÆRINGEN 73 OPPSUMMERING 74

3 KAPITTEL 7: DE SISTE FØRKRIGSÅRENE 77 FORSIKRINGSLOVEN SKJERPES 77 FOKUS PA KOSTNADER 79 NORSKE FORSIKRINGSSELSKAPERS FORBUND STIFTES 81 OPPSUMMERING 83 KAPITTEL 8: QUISLINGS VEDTAK OM SOSIALISERING AV LIVSFORSIKRINGSSELSKAPENE 85 FORSIKRINGSNÆRINGENS ØKONOMI OG STRUKTUR UNDER OKKUPASJONEN...85 KONFLIKTER MED NS "KONTINGENTSTRIDEN" UTLØSTE SOSIALISERINGEN 88 QUISLINGS SOSIALISERINGSLOV 91 HVA VAR ÅRSAKEN TIL AT SOSIALISERINGSTANKEN VANT FRAM I NS? 94 OPPSUMMERING 98 KAPITTEL 9: DEBATTEN OM SOSIALISERING I SVERIGE 101 UTREDNING AV SOSIALISERING FØR SOCIALDEMOKRATERNAS ETTERKRIGSPROGRAM OG NY UTREDNING 104 OFFENTLIG FORSIKRING I SVERIGE 107 OPPSUMMERING: HVORFOR BLE DET INGEN SOSIALISERING? 108 KAPITTEL 10: FRA SOSIALISERING TIL DEMOKRATISERING OG DEPRTVATISERING : ET SOSIALISTISK SAMFUNN ER DET ENDELIGE MÅL : UTREDNING FØRST : RETT FØR LLVSFORSIKRINGSKOMITEEN VAR FERDIG : "SOSIALDEMOKRATIETS GLANSÅR" ,-57 OG-59: VEKT PA SAMARBEID : SMULERE FARVANN : KRAVET OM KONTROLL OG OVERTAKELSE REISES PA NY : "BANK-OG KREDITTVESEN MEST UDEMOKRATISK" : FOKUS PÅ DEPRIVATISERING AV BANK : STATUS QUO : KRAV OM UTREDNING : "VI HAR GJORT NOKO MED KREDITTINSTITUSJONANE" : SISTE ORD OM FORSIKRING 137 UTFORDRING FRA VENSTRE - SF OG SV 138 OPPSUMMERING 140 KAPITTEL 11: LlVSFORSIKRINGSKOMITEEN AV FOKUS PA SKADEFORSIKRING 146 LLVSFORSIKRINGSKOMITEEN OPPNEVNES 148 EN PERIODE MED POLITISK STRID - FORSLAGENE TIL PRIS- OG RASJONERINGSLOVER 150 LLVFORENINGEN DEFINERER SIN ROLLE 151 KOMITEENS INNSTILLING 154 GJENSIDIGE SELSKAPER - LIVKOMITEENS KINDER-EGG? 160

4 REAKSJONER i PRESSEN 163 NÆRINGENS REAKSJON 164 "SMITTEEFFEKT" TIL SKADEFORSIKRING 166 OT. PRP. 45/57: STRID OM OFFENTLIGE STYREREPRESENTANTER 166 OT. PRP. 36/1958: NY LØSNING LANSERES 169 OPPSUMMERING 171 KAPITTEL 12: SOSIALISERINGSKOMITEEN AV : ET GRUNNLAG FOR DEBATT : KOMITEENS FØRSTE INNSTILLING : KOMITEENS ANDRE INNSTILLING 179 OPPSUMMERING 181 KAPITTEL 13: LO ENGASJERER SEG I FORSIKRING 183 KOLLEKTIV HJEMFORSiKRiNG..185 SAMARBEIDET MELLOM SAMVIRKE OG LO UTVIDES 187 SOSIALISERING AV FORSIKRING 188 OPPSUMMERING 190 KAPITTEL 14: DE "HETE" 70-ÅRENE 191 NÆRINGEN i STERK UTVIKLING 191 REAKSJONER PÅ ARBEIDERPARTIETS PRINSIPPROGRAM FRA : FUSJON SAMVIRKE - NORGES BRANNKASSE-SAMTRYGD? 195 OFFENTLIG DEBATT OM FUSJONSFORSØKET 202 NORGES BRANNKASSE - ET "BAROMETER" FOR SOSIALISERINGSPOLITIKKEN?205 FORSIKRINGSFORBUNDETS NÆRINGSPOLITISKE ARBEID 209 ET KONKRET SOSIALISERINGSFORSLAG 212 EN VIKTIG KRONIKK 215 LITEN UTVIKLING I FORSIKRING 217 UTREDNING NÆRMER SEG - MEN LANGSOMT! : UTREDNINGEN KOMMER ENDELIG i GANG 220 OPPSUMMERING 222 KAPITTEL 15: AVSLUTNING : RADIKALISERING : TILBAKE TIL SOSIALDEMOKRATIET 230 OKKUPASJONSÅRENE 231 DE FØRSTE ETTERKRIGSÅRENE - LLVSFORSIKRINGSKOMITEEN AV "SAMARBEIDSÅRENE" - SAMARBEIDSNEMNDA NY RADIKALISERING - STRIDEN OM DEMOKRATISERING HARLEM-KOMITEEN SETTER SLUTTSTREK 236 SF/SVS FORSIKRINGSPOLITIKK 237 FORSIKRINGSNÆRINGENS "POLITISKE" ARBEID 237 AVSLUTNING 241 KILDER: 243 ARKIVER: 243 TRYKTE KILDER 243

5 AVISER OG PERIODIKA 244 INTERVJUER osv 245 OPPSLAGSVERK 245 LITTERATURLISTE: 247 VEDLEGG VEDLEGG 2: NOEN FORSIKRINGSORD OG - UTTRYKK 253

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

RIKSREVISJONEN vaktbikkje uten bånd?

RIKSREVISJONEN vaktbikkje uten bånd? RIKSREVISJONEN vaktbikkje uten bånd? INNLEDNING: Riksrevisjonens rolle Riksrevisjonen er en i dag en mektig institusjon i norsk politikk og forvaltning. Spørsmålet er imidlertid om den har blitt for mektig,

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Hvorfor ble man ikke enige om et felles system i 2006? - Hva kan vi lære av dette?

Hvorfor ble man ikke enige om et felles system i 2006? - Hva kan vi lære av dette? Hvorfor ble man ikke enige om et felles system i 2006? - Hva kan vi lære av dette? Elin Lerum Boasson, forsker ZERO-seminar om grønne sertifikater 19.05.09, Oslo Innhold Bakgrunnsbildet Hva skjedde i perioden

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Norsk forsikring utvikling og strukturendringer i etterkrigstiden

Norsk forsikring utvikling og strukturendringer i etterkrigstiden NFT 1/2005 Norsk forsikring utvikling og strukturendringer i etterkrigstiden av Thore S. Jordet Norsk forsikring er i etterkrigstiden gjennomgått strukturelle endringer som helt har forandret næringens

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK 1 Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK Stein Østre har et sterkt engasjement for demokratiet og også for det lokale folkestyret. Dette kommer

Detaljer

Mellom kontroll og samarbeid: Det norske transporttilsyn

Mellom kontroll og samarbeid: Det norske transporttilsyn Sammendrag: Mellom kontroll og samarbeid: Det norske transporttilsyn TØI rapport 1404/2015 Forfatter: Beate Elvebakk Oslo 2015 87 sider I løpet av de siste par tiårene har organisering av tilsyn og styringsmodeller

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Staten og Den norske kirke et tydelig skille

Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsnotat 2. september 2014 Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsfrist 1. november 2014 Høringsnotat 2. september 2014 Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsfrist 1. november

Detaljer

No. 18 2011. Staff Memo. Når staten tar kontroll. Bankkrisen fra 1991 1993. Trond Gram

No. 18 2011. Staff Memo. Når staten tar kontroll. Bankkrisen fra 1991 1993. Trond Gram No. 18 2011 Staff Memo Når staten tar kontroll Bankkrisen fra 1991 1993 Trond Gram Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank, the central bank

Detaljer

Kommunikasjon i endringsprosesser

Kommunikasjon i endringsprosesser NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2008 Kommunikasjon i endringsprosesser - En studie av en endringsprosess i SAS Therese Sletten og K ristina Aass Veileder: Førsteamanuensis Bjarne Espedal Selvstendig

Detaljer

God opplæring for alle

God opplæring for alle Grimstad kommune Grimstadskolen spesialundervisning KOMMUNESTYRET VEDTOK I MØTE 10. DESEMBER 2007, K-SAK 089/07: Kommunestyret godkjenner rapporten, om spesialundervisning og tilpasset opplæring i Grimstadskolen

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Nye forutsetninger for etablering av foretak i Norge

Nye forutsetninger for etablering av foretak i Norge Rasmus Nordbø Thomas Lombardi Backer Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Nye forutsetninger for etablering av foretak i Norge Veileder: Professor dr. juris Tore Bråthen GRA 19003 OSLO 03.09.2012 Master

Detaljer

Inflasjonsrapporten som instrument

Inflasjonsrapporten som instrument Inflasjonsrapporten som instrument Jan F. Qvigstad og Amund Holmsen 1 Internasjonalt er det på 1990-tallet blitt stadig mer vanlig for sentralbanker å utgi inflasjonsrapporter. Siden sommeren 1994 har

Detaljer

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV.

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Brukerne, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV gjør så godt de

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Dokument nr. 19. (2003-2004) Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til å utrede alternativer til riksrettsordningen

Dokument nr. 19. (2003-2004) Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til å utrede alternativer til riksrettsordningen Dokument nr. 19 (2003-2004) Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til å utrede alternativer til riksrettsordningen Avgitt 1. juni 2004 Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til

Detaljer