Årsmelding 2014 Medlemstall: Styret: Formell representasjon: Møter:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014 Medlemstall: Styret: Formell representasjon: Møter:"

Transkript

1 Årsmelding 2014 Medlemstall: Fylket har ca 641 medlemmer mot 620 på samme tid i fjor. Vi fortsetter medlemsøkningen og gleder oss over godt fungerende og solide lokallag i Kristiansand, Søgne, Vennesla, laget i Mandal gir uttrykk for at flere medlemmer er aktive, og vi har nettopp fått et nytt lokallag i Lyngdal. Vi har nye, interesserte medlemmer i Farsund og med god innsats kan vi kanskje reetablere et lokallag her. Styret: Leder har vært Peder Johan Pedersen, nestleder Arvid Andersen, kasserer Øyvind Rønning, sekretær Torfinn Omdal, styremedlemmer Gunnar Ervik og Dag Øystein Kerlefsen. Styret har hatt møtene i Høllen i Søgne og i Vennesla. Fylkessekretæren har hjemmekontor. Vi har felles postboks med Klimaalliansen i Kristiansand. Formell representasjon: Leder møter i landsstyret. Laila Haakonsen representerer Naturvernforbundet i det rådgivende utvalget for de to landskapsvernområdene på kysten i fylket. Hennes verv utløper i september, etter kommunevalget. Leder og Jan Thomassen er med i kontaktutvalget for rovviltregion 1 Leder deltar i arbeidsutvalget for FNF- Agder Møter: Leder og nestleder har hatt møte med ordføreren i Hægebostad Leder har holdt foredrag i Søgne bibliotek og Lista Næringspark om miljøutfordringert på Agder Fylkeslaget arrangerte seminaret Redd Agders Villmark i Kristiansand, sammen med La Naturen Leve og FNF-Agder, ca 50 deltakere. Fylkeslaget og La Naturen Leve har holdt pressekonferanse om oppropet Redd Agders Villmark - oppropet er avsluttet og leveres nå til OED og KMD, stortingsrepresentantene fra Agder og klima- og miljøminister Tine Sundtoft Leder holdt innlegg på Knaben om Buheii Vindkraftverk. Leder har hatt møte sammen med enkeltpersoner og Vel-forening med Kristiansand kommune om naturødeleggelse ved Jorestjønn. Leder har hatt møte med leder i byutviklingsstyret i Kristiansand om Studehei steinbrudd og pukkverk. Vi har deltatt på planleggingsmøter for kommunedelsplan for Tangvall i Søgne Vi har deltatt på orienteringsmøte i Lyngdal om ny kommuneplan Leder deltok på seminar i Arendal om beskyttelsesområder for hummer Adresse: Miljøhuset Mariboes gate 8, 0183 Oslo Telefon: Faks: E-post: Internett: Bank: Org nr:

2 Leder har deltatt på møte med Venstre, De Grønne i Kristiansand og Randesund Velforening om utbygging på Støodden. Vi hadde møte med ordfører, varaordfører og miljøvernleder i Søgne om beskyttelsesområder for hummer. En sak vil bli fremmet for kommunestyret om politisk tilslutning til dette i Søgne. Vi har hatt møte med ordføreren og plansjefen om utbyggingen av Kjellandsheia Leder holdt en kort hilsingstale til årsmøte i Vest-Agder SV Vindkraft: Vi har påklaget konsesjon til Skveneheii vindkraftverk, levert negativ uttalelse til konesjonssøknad for Buheii Vindkraftverk i Kvinesdal og konsesjonnsøknad for Hovatn Vindkraftverk i Bygland. Vi har påklage konsesjon til Skrovheia vindkraftverk i Flekkefjord Vi har anbefalt avslag på anleggsvei Feda Ertsmyra og senere påklaget konsesjon Deponier: Vi har engasjert oss overfor Kristiansand kommune for å stoppe avrenning fra Studehei deponi til vassdrag i Lillesand kommune. Vi fikk saken opp i kontrollutvalget i Kristiansand kommune. Vi har levert merknader til reguleringsplanen for Studehei steinbrudd og pukkverk i Kristiansand og sendt brev til gruppelederne. Naturinngrep: Vi har levert merknader til ny søknad for ny kanal på Langenes i Søgne. Vi har brukt mye tid på befaringer, brevskriving, avisinnlegg, møter om omfattende naturinngrep i Herdalen, Lyngdal. Flere forhold i området langs den verna Litleåna er anmeldt til politiet. Utbyggingsområder: Vi har engasjert oss overfor Farsund kommune om endringer i Helvik boligområde der et naturområde er fjernet til fordel for boligtomter.

3 Vi har engasjert oss sammen med Vel-forening i naturrasering av naturområde ved Jorestjønn i Kristiansand. En stor utbygging i et vakkert kulturlandskap ved Storesand, Fevik i Grimstad er stoppet. Samarbeid med lokale krefter førte fram. Vi har levert innspill til Hægebostad kommune om å redusere de omfattende planene for utbygging av hytter Eiken Heiemark. Særegent og regionalt viktig kulturlandskap på Helle i Flekkefjord er trolig reddet fra utbygging med fritidsboliger et samarbreid med lokal kultur / nasturverner Vi har levert innspill til Statens Vegvesen til ny E-39 Volleberg Døle Bru Vi har levert merknader til E-39 Vigeland Lyngdal Vest Reguleringsplan for utbygging til næringsformål, Linnegrøvan i Søgne er påklaget. Klagen er til behandling hos fylkesmannen i Rogaland. Vi har levert innspill til kommunedelsplanen for Tangvall. Vi har levert merknader til nye veiplaner for RV 460 i Audnedal, planer som vil rasere to småbruk med vakkert kulturlandskap. Vi stilte krav om avrenningsbasseng for oppsamling av avisingsvæske fra Gullknapp Flyplass. Fylkesmannen har pålagt sikringstiltak. Jubileumsmarkering: Fylkeslaget og lokallaget i Søgne har fortsatt skjøtselsarbeid på Herøya i Søgne og arrangerte vandretur i mai, ca 60 deltakere med hilsen til jubilanten fra ordføreren i Mandal. Fylkeslaget markerte jubileet med å gi 5 stærekasser i gave med tilsyn i 5 år til Søgne og Songdalen kommuner Forurensing:

4 Vi har påklaget til Statens Strålevern Glencores søknad om utslipp av radioaktive stoffer til Kristiansandsfjorden Vi har gitt tilbakemelding til samme bedrift om deres planer om utslipp av tungmetaller til vann og luft Biologisk mangfold Vi samarbeidet med NOF avdeling Kristyiansand om å beskytte en sandsvalekoloni i Søgne. Vi hadde møter med Statens Vegvesen som påla forholdsregler ved veiarbeidene i Søgne og Songdalen Vi påklaget lisensfellingvedtak for ulv i Rovviltregion 1. Saken gikk til Md. Vi fikk ikke omgjort vedtaket, men medhold i viktig synspunkt. Vi har levert merkader til ny forskrift for forvaltning av bever Vi har skrevet brev til Fiskeridirektoratet om problemet med etterglemte fiskeredskaper på havbunnen. Svar er kommet der våre synspunkter vil bli påbudt i redskapene. Stor driftsbygning i fuglefredningsområde på Lista. Vi krevde skjerming av de store glassflatene, noe fylkesmannen har pålagt utbygger å gjennomføre. Vi har påklaget vedtak om betinget skadefellingskvote på store rovdyr i Rovviltregion 1 Vi har fått mye positiv tilbakemelding etter stort oppslag i Fævennern om vårjakt på bever Ymse. Vi har levert merknader til Kommunal- og moderniseringsdep. om forenkling av utmarksforvaltningen Vi har levert merknader til planene for snøscooterløype i Hægebostad Vi har utfordret styret for LVO Oksøy Ryvingen og Flekkefjord om bruk av vannscootere i verneområdet Leder benyttet offentlig spørretid til ordføreren i Søgne om planene for utbygging av 1500 boenheter i Søgne Vi har sendt ung entusiast / miljøaktivist på seminar i Oslo (Md) om mikroplast Avis / media etc: Avisinnlegg i / kontaktet av lokalaviser, Fædrelandsvennen, Sørlandssendinga om vindkraftanlegg, fugl som fornybar naturopplevelse, naturødeleggelser, deponier / forurensing av vassdrag, motorferdsel i utmark, pukkverk / steinbrudd, 4 siders oppslag i Klassekampen om uakseptabel fremgangsmåte til vindkraftindustrien Peder Johan Pedersen, leder

5

Årsmelding 2012 25. april 2013

Årsmelding 2012 25. april 2013 Årsmelding 2012 25. april 2013 Innhold Innledning... 2 1) Satsingsområde organisasjon... 4 2) Satsingsområde energi, klima og samferdsel... 9 3) Satsingsområde naturmangfold... 13 4) Internasjonalt arbeid...

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 NATURVERNFORBUNDET I NARVIK

ÅRSMELDING 2012 NATURVERNFORBUNDET I NARVIK ÅRSMELDING 2012 NATURVERNFORBUNDET I NARVIK Dette er sakene vi på sist årsmøte valgte å ha hovedfokus på i 2012: 1. Motorferdsel i utmark 2. Utbygging av småkraft, Klubbvikvassdraget i Narvik kommune 3.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Naturvernforbundet i Bærum

Innkalling til årsmøte i Naturvernforbundet i Bærum Bilag til Nøttekråka nr. 1 / 2015 Innkalling til årsmøte i Naturvernforbundet i Bærum Tirsdag 17. mars 2015 kl. 18.00 i Røde Kors huset (Løkke) Sandvika Program Kl. 18.00 Årsmøte 1. Konstituering 2. Valg

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder Anne Grethe Liland,

Detaljer

Merknader til konsesjonssøknad for Kvinesheia vindkraftanlegg

Merknader til konsesjonssøknad for Kvinesheia vindkraftanlegg Postboks 718 4666 Kristiansand Merknader til konsesjonssøknad for Kvinesheia vindkraftanlegg Behovet for å produsere mer kraft Energieffektivisering Norges Naturvernforbund, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Detaljer

Vedlegg A: Årsmelding Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) 2011

Vedlegg A: Årsmelding Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) 2011 Vedlegg A: Årsmelding Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) 2011 ORGANISASJON: NiB er fylkeslaget av Norges Naturvernforbund (NNV). Årsmøtet 2011 ble avholdt mandag 14. mars på Villars kafé i Vestfossen.

Detaljer

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Postboks 40, 7701 Steinkjer Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Tillitsvalgte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 2013-2014 Landsstyret: Navn verv Nils Solberg leder Halden Laila Hoff nestleder Hattfjelldal Karen

Detaljer

Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg)

Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg) Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg) Årsmelding 2013 Innhold Forord... 3 1) Organisasjon... 4 Landsmøtet 2013... 4 Styrking av Naturvernforbundet i regionene... 4 Aktive lokallag og fylkeslag... 5 Organisasjonsbygging

Detaljer

Forord. 2011 blir et spennende år

Forord. 2011 blir et spennende år 1 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 A. NORGES BONDELAG... 4 Medlemsorganisasjonen... 4 Årsmøtet i Norges Bondelag 2010... 4 B. VEST-AGDER BONDELAG... 4 Æresmedlemmer:... 4 Tillitsvalgte i Vest-Agder Bondelag

Detaljer

Årsmelding for Verdal Venstre 2014

Årsmelding for Verdal Venstre 2014 Årsmelding for Verdal Venstre 2014 Styret har bestått av: Leder: Bjørn Stian Hojem Nestleder: Ragnhild Håskoll Kasserer: Grethe Dyrstad Sekretær: Ole Petter Ingebrigtsen Studieleder: Trond Elnes(fram til

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. for Naturvernforbundet i Bærum (NiB) Styremøter og informasjonsarbeid

ÅRSMELDING 2011. for Naturvernforbundet i Bærum (NiB) Styremøter og informasjonsarbeid ÅRSMELDING 2011 for Naturvernforbundet i Bærum (NiB) En sak som bør trekkes frem er forslag til Kommunedelplan for Sandviksvassdraget fra Bjørnegårdssvingen til Bjørum. Den ble lagt ut til høring våren

Detaljer

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste:

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste: INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. Møtet blir holdt: 18. september fra kl 19.30 Skytterhuset på Stend

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FYLKESELDRERÅDET I VEST-AGDER. (Vedtatt av fylkestinget, juni 2014)

ÅRSMELDING 2013 FYLKESELDRERÅDET I VEST-AGDER. (Vedtatt av fylkestinget, juni 2014) ÅRSMELDING 2013 FYLKESELDRERÅDET I VEST-AGDER (Vedtatt av fylkestinget, juni 2014) Fylkeseldrerådet for inneværende valgperiode 2011-2015, er valgt av fylkestinget: MEDLEMMER: Åse Tønnessen Sæbø, leder,

Detaljer

Oppsummering og oversikt over innkomne merknader til høring av Kommunedelplan med konsekvensutredning

Oppsummering og oversikt over innkomne merknader til høring av Kommunedelplan med konsekvensutredning MAI 2015 Foto: Statens vegvesen E39 VOLLEBERG-DØLE BRU Oppsummering og oversikt over innkomne merknader til høring av Kommunedelplan med konsekvensutredning Kommuner: SØGNE og MANDAL Region sør Kristiansand

Detaljer

Årsmøte i Naturvernforbundet i Nordland og lokallaget i Salten lørdag 15. mars 2014 kl 13:00-18:30 på Skagen hotell Bodø.

Årsmøte i Naturvernforbundet i Nordland og lokallaget i Salten lørdag 15. mars 2014 kl 13:00-18:30 på Skagen hotell Bodø. Avdeling Nordland/Lokallaget i Salten Dato: 04.03.2014 Lokallag, tillitsvalgte og medlemmer av Nordland inviteres til Årsmøte i Nordland og lokallaget i Salten lørdag 15. mars 2014 kl 13:00-18:30 på Skagen

Detaljer

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI KRISTIANSAND 15.-16. MARS 2014 PRAKTISK INFORMASJON OM ÅRSMØTET I dette heftet finner du sakspapirene til årsmøtet. Les sakspapirene godt før du kommer på møtet slik

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus - 1 -

Årsberetning og regnskap for. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus - 1 - Årsberetning og regnskap for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 2005-1 - Styrets oppsummering: 2005: BYMILJØPRIS OG MARKAGJENNOMBRUDD Oslo Kommune tildelte NOA Bymiljøprisen for 2005! I begrunnelsen

Detaljer

I april gjennomførte 10 frivillige en brukerundersøkelse for Hjemmesykepleien i kommunen.

I april gjennomførte 10 frivillige en brukerundersøkelse for Hjemmesykepleien i kommunen. Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2010 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2010 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 25.09.2014 Tid: 17:30

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 25.09.2014 Tid: 17:30 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 25.09.2014 Tid: 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem

Detaljer

ÅRSBERETNING 20. med regnskap for 2014 og budsjett for 2015

ÅRSBERETNING 20. med regnskap for 2014 og budsjett for 2015 med regnskap for 2014 og budsjett for 2015 ÅRSBERETNING 20 14 Foto på forsiden: Stein J. Bjørge/Aftenposten/NTB scanpix Innhold Lederens sider... 3 Erik Sture Larre OOFs høvding og markalovens far...4

Detaljer

Miljøkompetansen i kommunene rasert

Miljøkompetansen i kommunene rasert Miljøkompetansen i kommunene rasert WWF notat 30 august 2007 Cand. scient Kristin Thorsrud Teien Forord Mens de fleste tar det for gitt at personen som skal fikse tennene dine, skal være utdannet tannlege

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 2012-1 - Årsberetning 2012 STYRETS VURDERING AV ARBEIDSÅRET 2012 Det har vært høy aktivitet i NOA også i 2012-2013.

Detaljer

Årsmelding. Haugland Gaupås og Kvamme Velforening

Årsmelding. Haugland Gaupås og Kvamme Velforening Årsmelding Haugland Gaupås og Kvamme Velforening 2012 Årsmelding Haugland Gaupås og Kvamme Velforening Org nr: 996 985 431 Haugland Gaupås og Kvamme Velforening har siden årsmøtet våren 2012 hatt følgende

Detaljer

Naturfotoutstilling ved Mosvatnet (ved Madlavn.) Se bildene til Norges beste naturfotografer

Naturfotoutstilling ved Mosvatnet (ved Madlavn.) Se bildene til Norges beste naturfotografer NR. 1 / 2011-36.ÅRGANG U t g i t t a v N a t u r v e r n f o r b u n d e t i R o g a l a n d Vi ser ikke alt Om høsten kan en høre sopp plukkere si at det ikke var sopp i skogen. Det de mener er at det

Detaljer

Årsmelding Nes Venstre 2011

Årsmelding Nes Venstre 2011 Årsmelding Nes Venstre 2011 1. Tillitsvalgte i 2011 A) Styret På årsmøtet 17. januar ble følgende styre valgt: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Hjemmesideansvarlig/studieleder: Styremedlemmer: Varamedlem:

Detaljer

Saksframlegg. Andregangsbehandling - forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ormelia - Lohnelier

Saksframlegg. Andregangsbehandling - forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ormelia - Lohnelier Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2007/2626-9142/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.03.2013 Saksframlegg Andregangsbehandling - forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ormelia - Lohnelier

Detaljer

NOF avd. Aust- Agder. Årsberetning kalenderåret 2008. Fuglevernarbeid, høringsuttalelser mm. Organisasjon

NOF avd. Aust- Agder. Årsberetning kalenderåret 2008. Fuglevernarbeid, høringsuttalelser mm. Organisasjon NOF avd. Aust- Agder. Årsberetning kalenderåret 2008 Foreningen hadde per 31.12.2008 124 medlemmer, inkludert 33 familiemedlemmer og 2 juniormedlemmer). Dette er en positiv tendens i forhold til året før

Detaljer

Årsmelding NFHF 2007 2009

Årsmelding NFHF 2007 2009 Årsmelding NFHF 2007 2009 Forord Juni måned begynnelsen på en ny, lang sommer på kysten. Det går også mot slutten på nok en styreperiode i NFHFs historie. Det sittende styret ble valgt på landsmøtet på

Detaljer

Fylkeseldrerådet for inneværende valgperiode 2008-2011, ble valgt av fylkestinget 2007.

Fylkeseldrerådet for inneværende valgperiode 2008-2011, ble valgt av fylkestinget 2007. Fylkeseldrerådet for inneværende valgperiode 2008-2011, ble valgt av fylkestinget 2007. Medlemmer: Niels-Otto Hægeland, leder - Vennesla Margith Seland, nestleder - Audnedal Inger Pedersen, medlem - Kristiansand

Detaljer