SKOLEÅRET 2006/2007. Rot, stengel, blad - frukt, bær og grønnsak. Foto: Beate Strøm Johansen, Agder naturmuseum og botaniske hage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLEÅRET 2006/2007. Rot, stengel, blad - frukt, bær og grønnsak. Foto: Beate Strøm Johansen, Agder naturmuseum og botaniske hage"

Transkript

1 SKOLEÅRET 2006/2007 Rot, stengel, blad - frukt, bær og grønnsak. Foto: Beate Strøm Johansen, Agder naturmuseum og botaniske hage Vest-Agder fylkeskommune

2 Kulturtilbud for og med barn og unge skoleåret 2006/2007 Innhold Vi går nå inn i det siste skoleåret i prøveordningen med Den kulturelle skolesekken. Vi håper at ordningen i fortsettelsen vil bli fast. Alle elever i alle grunnskoler i Vest-Agder får også skoleåret 2006/2007 tilbud om flere besøk fra Den kulturelle skolesekken. Fra og med kommende skoleår omfatter skolekonsertordningen alle kommuner. Nå får samtlige grunnskoleelever i fylket besøk av en skolekonsert på høsten og en på våren. Vi gir som før minst ett årlig tilbud gratis innenfor visuell kunst og ett innenfor scenekunst til alle. Tilbudene innenfor litteratur, natur- og kulturarv og forhistorie utvides betydelig. Innenfor disse områdene blir det nå minst ett årlig tilbud gratis til alle elever. Inndelingen i de ulike feltene nevnt over, er gjort av praktiske grunner. Mange tiltak dekker flere kunst- og kulturfelt samtidig, og flere tiltak er flerkulturelle. Film er også inkludert. Dette heftet er todelt. Første del inneholder en presentasjon av tilbudene inndelt i områdene visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur, natur- og kulturarv og forhistorie. Alle disse tilbudene er gratis for skolene og er allerede sendt ut og fordelt. For mer informasjon om disse, se: Andre del av heftet viser relevante tilbud fra ulike kulturinstitusjoner i Vest-Agder. De fleste institusjonene har et tilbud til skolene som ofte inngår i den lokale kulturelle skolesekken. Tilbudene kan imidlertid også benyttes av skoler utenfor egen kommune. Her presenteres noen slike formidlingsopplegg. De bestilles direkte fra den enkelte institusjon. For disse tilbudene må skolene selv dekke transportkostnader og eventuelle egenandeler ved besøket. For skoleåret 2006/2007 videresendes som tidligere 1/3 av tilskuddet fra sentralt hold til Den kulturelle skolesekken til hver enkelt kommune. Kommunene bestemmer selv hvordan disse midlene skal benyttes. Dette heftet omfatter bare den delen av Den kulturelle skolesekken som Vest-Agder fylkeskommune arbeider med. Vi ønsker dere lykke til med Den kulturelle skolesekken! Anne Tone Hageland fylkeskultursjef Del 1 Del 2 Presentasjon av tilbud som allerede er sendt ut og fordelt mellom skolene. - Visuell kunst - Scenekunst - Musikk - Litteratur - Kultur- og naturarv - Forhistorie Tilbud fra andre institusjoner, påmelding direkte til det enkelte museum. - Vest-Agder Fylkesmuseum - Sjølingstad Uldvarefabrik - Mandal Bymuseum - Flekkefjord Museum - Listamuseet - Agder naturmuseum og botaniske hage - Sørlandets Kunstmuseum 3

3 4 VISUELL KUNST GRUNNSKOLE Kopper og kar I denne utstillingen tar vi koppen ut av en hverdagslig sammenheng og fokuserer på den som et objekt. I lærerveiledningen berøres funksjonsaspektet, sammen med form, materiale og overflate, tilblivelsesprosess, teknikker og estetisk uttrykk. Formidling: Lærer formidler til elevene, med utgangspunkt i pedagogisk materiale. Produksjon: Sørlandets Kunstmuseum / Vest-Agder fylkeskommune Besøk: Farsund, Kristiansand, Kvinesdal, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Søgne Foto: Vest-Agder fylkeskommune Små skulpturer Utstillingen Små skulpturer består av fem fortellende og assosiasjonsskapende objekter/ små skulpturer. De omfattende forskjellene mellom de fem små kunstverkene, vil gi elevene innsikt i mangfoldigheten i blant annet teknikk, materiale og ide/konsept. Formidling: Lærer formidler til elevene, med utgangspunkt i pedagogisk materiale. Produksjon: Sørlandets Kunstmuseum / Vest-Agder fylkeskommune Besøk: Farsund, Flekkefjord, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Songdalen, Åseral Foto: Irene Nordli Kopp av Lippa Dalén Irene Nordli: Fra serien Oh my Deer Håkon Gullvåg: Fra billedserien Pan Birgit Johnsen & Hanne Nielsen: Wake up, Charlie Detalj av utsmykking i Søm kirke Pan I utstillingen Pan vises kulltegninger laget av kunstneren Håkon Gullvåg. Som navnet på utstillingen tilsier er den knyttet til Knut Hamsuns roman Pan, men bildene kan også sees uavhengig av romanen. Formidling: Lærer formidler til elevene, med utgangspunkt i pedagogisk materiale. Produksjon: Sørlandets Kunstmuseum Besøk: Audnedal, Hægebostad, Kristiansand, Lyngdal, Mandal, Søgne, Vennesla Foto: Sørlandets Kunstmuseum Litt lik deg Målgruppe: klasse Litt lik deg består av en DVD med 6 videoer som viser hvordan ulike kunstnere bruker video som kunstnerisk uttrykk. Arbeidene handler om liv, død og illusjon. Noen av filmene har en direkte tone, andre en reflekterende og åpen innfallsvinkel. Spennvidden i arbeidene er stor i teknikk og innhold. Formidling: Lærer formidler til elevene, etter å ha deltatt på kurs. Produksjon: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Besøk: Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Songdalen, Søgne, Vennesla Kjell Nupens utsmykking av Søm kirke Målgruppe: klasse Focus Film har fulgt Kjell Nupen i hans arbeid med utsmykkingen av Søm kirke utenfor Kristiansand, og har laget en film som viser prosessen frem til ferdig utsmykking. Med utgangspunkt i filmen er det laget et pedagogisk materiale med informasjon, spørsmål m.m. Formidling: Lærer formidler til elevene, med utgangspunkt i pedagogisk materiale. Produksjon: Filmen er produsert av Focus Film 5 Foto: Focus Film

4 Videoverksted Målgruppe: klasse På videoverkstedet vil elevene produsere kortfilmer. Elevene vil få tilgang til teknisk utstyr av høy kvalitet, og de vil lære om de praktiske og kunstneriske utfordringene som ligger i det å lage videofilm. Gjennom kreativt og praktisk samarbeid får elevene en innføring i forståelsen av å kommunisere ved hjelp av estetiske og digitale virkemidler. Formidling: Verksted på Sørlandets Kunstmuseum. Produksjon: Lucid Film, i samarbeid med Sørlandets Kunstmuseum Besøk: Søgne 6 Foto: Lucid Film Pappverksted I forbindelse med Hilmar Fredriksens utstilling på Sørlandets Kunstmuseum våren 2007, vil elevene først får se og høre om Fredriksens kunstverk og hans spesielle bruk av ulike visuelle virkemidler, og deretter bearbeide inspirasjonen i et verksted der elevene selv blir utfordret til å praktisere med papp, lim og saks. Formidling: Verksted på Sørlandets Kunstmuseum. Produksjon: Elisabeth Romberg, i samarbeid med Sørlandets Kunstmuseum Foto: Sørlandets Kunstmuseum Illustrasjonsfoto Hilmar Fredriksen: Ur box, 1980 Christian Sunde: Lysskulptur 1-2, 2005 Gunnar G. Gundersen: Uten tittel Lysinstallasjon Målgruppe: klasse Lysinstallasjon er laget av kunstneren Christian Sunde, og består av flere lyskomponenter. En viktig del av utstillingsprosjektet vil være at det er elevenes oppgave å montere kunstverket. Lysmodulene skal formes slik at de kan plasseres både utendørs og innendørs, på land og i vann. Formidling: Lærer formidler til elevene, med utgangspunkt i pedagogisk materiale. Produksjon: Christian Sunde, i samarbeid med Sørlandets Kunstmuseum, Lindesnes, Mandal, Marnardal, Sirdal, Songdalen Foto: Hugo Skarsten Larsen Farge Målgruppe: klasse Utstillingen Farge fokuserer på farge som estetisk virkemiddel. Sammenstillingen av de fire utvalgte bildene av fire forskjellige kunstnere viser forskjeller i kunstneriske innfallsvinkler både med hensyn til fargeholdning, formspråk og innhold. Formidling: Lærer formidler til elevene, med utgangspunkt i pedagogisk materiale. Produksjon: Sørlandets Kunstmuseum Besøk: Farsund, Flekkefjord, Kristiansand, Kvinesdal, Lyngdal, Åseral, Søgne Foto: Sørlandets Kunstmuseum SCENE- KUNST GRUNNSKOLE Den lille gubben Målgruppe: klasse Agder Teaters dramatisering av Barbro Lindgrens Sagan om den lille farbrorn engasjerer i sin enkle, varme og poetiske form. Den lille gubben og den herreløse hunden vil begge så gjerne finne en venn å dele smerte, smil og småkaker med. Formidling: Programinformasjon. Forestillingen er selvformidlende. Produksjon: Agder Teater Besøk: Lyngdal og Kvinesdal. Støttet av Agder Teater 7 Foto: Audun Rossvoll

5 Foto: Gorm Heen Foto: teater Joker Foto: Hege Haagenrud Foto: Jarle Nyttingsnes Foto: Hege Haagenrud Foto: Teater Grimsborken Den kjempestore krokodillen Målgruppe: klasse Trillefolket Målgruppe: klasse Morgenfuglen Målgruppe: klasse Kainos sang Målgruppe: klasse Sagan om Fred Målgruppe: klasse Schhh! Målgruppe: klasse Teater Grimsborken spiller fysisk fortellerteater. Teaterversjonen av Den kjempestore krokodillen er dramatisert av Peder Opstad etter The Enormous Crocodile av Roald Dahl. Forestillingen byr på krokodiller, flodhester, apekatter, elefanter, rock og luftgitar. Hvem kommer til å spise hvem? Formidling: Programinformasjon. Lærerveiledning. Forestillingen er selvformidlende. Produksjon: Teater Grimsborken v/ Peder Opstad og Mandal Støttet av Norsk Scenekunstbruk 8 Teater Joker forener utforsking og fornyelse av form med tilgjengelighet og bred appell. Forestillingen er basert på Tore Renbergs bok Trillefolket og tematiserer ensomhet gjennom bruk av tegneseriemime og dukker. Trillefolket er et lite, snilt, rundt folk med livsmottoet Hurra for hele verden! En dag forlater Kjartan de andre for å finne ut hvordan det er å være «bare» Kjartan. Formidling: Programinformasjon. Formidlingsfaglig opplegg. Forestillingen er selvformidlende. Produksjon: Teater Joker v/ Guri Glans Haagenrud Produksjoners danseteaterforestilling formidler historien om morgenfuglen gjennom bruk av dukker, tekst, dans og mime, og er en introduksjon til danseteaterformen. Poetisk og vakkert om to ulike søstre og en liten fugl. Formidling: Programinformasjon. Lærerveiledning. Forestillingen er selvformidlende. Produksjon: Haagenrud Produksjoner Besøk: Songdalen, Søgne, Vennesla, Lindesnes, Hægebostad, Farsund, Flekkefjord Støttet av Norsk Scenekunstbruk Teater Grimsborken formidler historien om Kaino gjennom fysisk fortellerteater. Under 2. verdenskrig ble barn evakuert fra Finland til Sverige. Barna var i aldersgruppen 0-14 år og ble plassert hos fremmede mennesker med et fremmed språk i et fremmed miljø. Kainos sang er basert på en sann historie, og handler om et av disse barna. Formidling: Programinformasjon. Lærerveiledning. Informasjonsmateriale om barnevandringene på Agder. Forestillingen er selvformidlende. Produksjon: Teater Grimsborken v/ Peder Opstad Støttet av Norsk Scenekunstbruk Haagenrud produksjoner har satt sammen moderne dans, klassisk ballett, stumfilm og tegneserie i en danseforestilling som tematiserer den store kjærligheten. Det handler om redselen for ikke å strekke til, og om hva som kan skje når den andre ser deg som du egentlig er Formidling: Programinformasjon. Lærerveiledning. Forestillingen er selvformidlende. Produksjon: Haagenrud produksjoner, Mandal, Songdalen, Søgne, Vennesla, Lindesnes, Lyngdal, Hægebostad, Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal Støttet av Norsk Scenekunstbruk Teater Grimsborkens nonverbale billedforestilling er basert på et album av den prisbelønte norske tegneseriekunstneren John Arne «Jason» Sæterøy. Bundet sammen av drømmens logikk, følger vi vår (anti)helt Fuglemannen gjennom ulike faser i livet; det hele ispedd tilværelsens absurditeter, tabloidpressens trivialiteter og popkulturens klisjeer. Formidling: Programinformasjon. Formidlingsfaglig opplegg. Forestillingen er selvformidlende. Produksjon: Teater Grimsborken Støttet av Norsk Scenekunstbruk 9

6 Helt på tuppa! Teater Grimsborken har laget en musikalsk forviklingsfarse med banjo, ukulele og trekkspill. På gården til bonden Bonden møter vi seterjenta Bente, hanene Kry og Klok, høna Klukkelill, reven Even og et egg. Så rammer vannmangel, amors piler og eksistensielle kriser Men det ender godt! Formidling: Programinformasjon. Lærerveiledning. Forestillingen er selvformidlende. Produksjon: Teater Grimsborken Besøk: Songdalen, Vennesla, Lindesnes, Audnedal, Marnardal, Åseral, Farsund, Flekkefjord, Sirdal 10 Foto: Teater Grimsborken Som å åpne en magisk boks Målgruppe: klasse Panta Rei Danseteater iscenesetter sammen med koreograf Jamie Watton og komponist Nathaniel Reed et møte i samtidsdans mellom to kvinner og en mann. Dansere fra Danmark, England og Norge inviterer gjennom raske bevegelser, skiftende rytmer og humoristiske innslag inn i en forestilling som visker ut skillet mellom teater og dans og mellom forestilling og virkelighet. Formidling: Programinformasjon. Lærerveiledning. Verksted på skolen. Forestillingen er selvformidlende. Produksjon: Panta Rei Danseteater forestillingen vises på Agder Teaters Biscene Foto: Panta Rei Danseteater Terje Vigen Målgruppe: klasse Teater Grimsborkens sceneversjon av Terje Vigen markerer Ibsen-jubileet med poesi, action og firstemt mannskor. Terje Vigen handler om et menneske som får sitt liv lagt i ruiner, og som ved en skjebnens ironi får mulighet til hevn. Formidling: Programinformasjon. Formidlingsfaglig opplegg. Forestillingen er selvformidlende. Produksjon: Teater Grimsborken Besøk: Alle kommuner Støttet av Norsk Scenekunstbruk Foto: Jarle Nyttingnes MUSIKK GRUNNSKOLE BARNEHAGE Reiseslagjet Foto: Jan Otto Hansen, Vest.Agder fylkeskommune En konsert med mange typer tradisjonsmusikk fra ulike steder i Vest-Agder, noe blir presentert i original form, noe er omarbeidet og utviklet videre. Wenche Hunsbedt Svindland - sang, dans, munnharpe, Sigbjørn Rua - dans, munnharpe og Sverre Eftestøl - piano, bukkehorn, munnharpe, seljefløyte, samt med et bestillingsverk spesielt til denne konserten. Formidling: Konsertinformasjon med forslag til elevarbeid, elevene deltar i konserten. v/anne Tone Hageland Folkemusikkverksted Målgruppe: 6. klasse Foto: Jan Otto Hansen, Vest.Agder fylkeskommune I folkemusikkverkstedet får skolen besøk av fire folkemusikk- og folkedansentusiaster en hel dag; Vegar Vårdal, Knut Egil Kristiansen, Astri Skarpengland og Magne Kleiveland/Ulf Arne Johannessen. Det blir verksteder innen folkemusikkinstrument, folkesang og folkedans, der det meste av innholdet er hentet lokalt i Vest-Agder. På slutten av dagen er det en konsert der alle deltar. Formidling: Verksteder. Konsertinformasjon, elevene deltar i konserten. v/ Anne Tone Hageland 11

7 Foto: Rikskonsertene Foto: Rikskonsertene Foto: Foto: Rikskonsertene Foto: Kristiansand Symfoniorkester Foto: Elone Sjögren Lydløypa Lydløypa er en lydinstallasjon komponert av Christian Eggen. Eggen ønsker å skape ett nytt landskap av lyd, som leker med våre forventninger til omgivelsene. Verket er produsert elektronisk og avspilles fra datamaskiner. Ø. Brandtsegg er ansvarlig for programmering av installasjonene. Konserten vil foregå på Agder naturmuseum. Formidling: Konsertinfomasjon og idehefte til lærerne, elevene deltar. Produksjon: Rikskonsertene/Vest-Agder fylkeskommune v/kjell Thoreby vest TONO er samarbeidspartner Støttet av Agder naturmuseum 12 Camelias Blancas- om Amors piler og feite Rotter På den tida da ridderne kastet slengkyss til sin mor før de kysset sin elskede, fløy den svaksynte amor omkring i lufta med buen sin. Han skjøt mange piler: noen ganger traff de riktig og andre ganger traff de helt feil. I sefardenes sanger får vi høre om problemene disse pilene kunne skape. Sangene lever i tradisjon hos sefardene rundt omkring i verden i dag, og er samlet inn i samlinger, på samme måte som vi samlet inn folkeviser i Norge på 1800 tallet. Formidling: Konsertinformasjon. v/hallgeir Frydenlund øst The Graffiti Classics En annerledes konsert med en klassisk strykekvartett. Graffiti Classics kommer fra London og spiller musikk på utradisjonelle og morsomme måter. Etter konserten sitter vi igjen med et smil om munnen. Ikke klassisk, ikke jazz, ikke tradisjonsmusikk, men16 strenger, 8 dansende føtter og 4 stemmer. Formidling: Konsertinformasjon, elevene deltar i konserten. v/ Anne Tone Hageland Besøk: Søgne, Songdalen, Vennesla, Hægebostad, Åseral, Sirdal, Kvinesdal, Lyngdal, Farsund, Flekkefjord Trash Kan en spille på søppel? De tre utøverne i gruppa Trash er dyktige slagverkere og performanceartister, og gjør at konsert og teater smelter sammen til et sammenhengende forløp. Trash spiller ikke på et eneste vanlig instrument, men på hverdagslige gjenstander. Slik kan vi også bli mer oppmerksom på alle lydene som omgir oss i hverdagen. Formidling: Konsertinformasjon, elevene deltar i konserten. v/torstein Ellingsen Besøk: Søgne, Songdalen, Vennesla, Hægebostad, Åseral, Sirdal Mozart-trazoM En konsert med musikk av Svinesvans Wolfgang Amadeus Rosenkrans. Ei gruppe fra Kristiansand Symfoniorkester sammen med forfatter Sylvelin Vatle spiller og forteller fra Mozarts liv. Formidling: Konsertinformasjon, elevene deltar i konserten. v/ Anne Tone Hageland Besøk: Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal Støttet av Kristiansand Symfoniorkester Det var en gang i Afrika Moussa Diallo har skrevet ned og diktet videre på de mange historier han lærte som barn i hjemlandet sitt Mali. I konserten får vi høre fortellinger fra Afrika. I dag er Diallo en av Københavns mest etterspurte bassister. Sammen med to andre afrikanske musikere som bor i Danmark, viser de oss en musikalsk bro mellom våre kulturer. Formidling: Konsertinformasjon med forslag til elevarbeid, elevene deltar i konserten. v/ Hallgeir Frydenlund Besøk: Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal, Kvinesdal, Lyngdal, Farsund, Flekkefjord 13

8 Foto: Solfa Foto: Rikskonsertene Foto: Rikskonsertene Foto: Lien/Rasch Foto : Dannevig foto Foto: Thomassen/Skippervold A KA P LA Målgruppe: klasse Vokalgruppa Solfa består av 5 menn. De setter sang og stemmebruk i fokus og velger fritt fra alle sjangre. Ved hjelp av kun stemmen låter de som et rockeband i det ene øyeblikket, for så å briljere som et storband i det neste. Jazz, pop, country, folkemusikk Solfa synger det. Formidling: Konsertinformasjon, elevene deltar i konserten. v/ Anne Tone Hageland 14 Verdensmusikk Målgruppe: klasse Programmet er under utarbeidelse. Formidling: Konsertinformasjon. v/ Hallgeir Frydenlund Hip Hope Målgruppe: klasse Gruppa Black Noise kommer fra Sør-Afrika og presenterer hip hop på sørafrikansk. Det vil handle om Rhytm and Poetry, DJing og Break dance. Gruppa er lokalisert i Cape Town og har i over 15 år turnert og spilt for ungdom i Afrika. De siste årene har de også besøkt Skandinavia noen ganger, og i 2005 turnerte de i ungdomsskolene i Kristiansand. Formidling: Verksteder. Konsertinformasjon med forslag til elevarbeid, elevene deltar. v/torstein Ellingsen Besøk: Søgne, Songdalen, Vennesla, Hægebostad, Åseral, Sirdal, Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal, Kvinesdal, Lyngdal, Farsund, Flekkefjord Frå dalstroka innafor Målgruppe: klasse En konsert med mange typer tradisjonsmusikk fra ulike steder, men mest fra Agder. Noe presentert i original form, noe omarbeidet og utviklet videre. Musikerne som kommer på besøk er Kirsten Bråten Berg - sang, Annbjørg Lien - hardingfele og Bjørn Ole Rasch - nøkkelbord. Formidling: Konsertinformasjon. v/ Anne Tone Hageland Besøk: Søgne, Songdalen, Vennesla, Hægebostad, Åseral, Sirdal, Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal, Kvinesdal, Lyngdal, Farsund, Flekkefjord Å trylle med ord og kaniner Målgruppe: barnehage Går det an å trylle fram det gode? Frode har mange rare tanker og drømmer inni seg, og han er redd for så mye. Han gruer seg for eksempel til å skifte barnehage. Men Frode får hjelp av en levende kanin og to musikanter med levende sang og musikk. En tryllestav er også kjekk å ha, den kan skape mange fine ord. Ivar Skippervold, Tore Thomassen og kaninen Tusle tryller, synger og forteller. Formidling: Konsertinformasjon, barna deltar i konserten. Eget postkort til alle barna, plakater. v/ Anne Tone Hageland Besøk: Utvalgte kommuner LITTERATUR GRUNNSKOLE 15

9 Bli kjent med forfatteren Hans Petter Laberg Målgruppe: klasse Forfatter Hans Petter Laberg forteller om seg selv, sitt forfatterskap, leser fra bøkene sine og snakker om hva som kan inspirere til en bok. Formidling: Forfatterbesøk. Produksjon: Forfatter Hans Petter Laberg Besøk: Mandal, Farsund, Marnardal, Åseral, Audnedal, Lindesnes, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal Hans Petter Laberg Tilfluktsrommet Målgruppe: 10. klasse Elevene samles i Tilfluktsrommet ved Elvebredden øst i Kristiansand. Her vil elevene få en innlevelse i språk, kommunikasjon og forståelse. Etterpå vil elevene se utstillingen i kjelleren på Arkivet. Dagen avsluttes med et skriveverksted ledet av forfatteren Gaute Heivoll. Her vil elevene få anledning til å uttrykke seg skriftlig om tema som rasisme, krig, samhandling og forståelse. Foto:Stiftelsen Arkivet I skyggen av Quassion - tittelside I skyggen av Quassion Målgruppe: klasse Dette er et møte med forfatteren MiRee Abrahamsen. Første del av opplegget er et foredrag med spørsmålsrunde. Her snakker forfatteren litt om det å skrive, og om de ulike bøkene hun har skrevet. I hoveddelen av foredraget forteller hun om boka «I skyggen av Quassion» og gir en enkel innføring i Midtøstens problematikk, tanker rundt stereotypier, kulturforståelse, ulikheter/likheter i system, politikk og væremåte. Time 2 er et lite skrivekurs bygd på forfatterens egne erfaringer, men også på velkjente litterære prinsipper. Denne timen er mer preget av deltakelse. Tim Brentloffs eventyr Målgruppe: klasse Forfatter Sylvelin Vatle forteller barna om Tim Brentloff; en urban, ung mann som skal reise på ferie til tanten sin. Men rutebåten forliser og han havner midt inne i den villeste norrøne mytologien. Fortellingen er humoristisk og skummel og inneholder magiske formler. Formidling: Forfatter Gaute Heivoll er sammen med klassen på opplegget, samt Besøk: Flekkefjord, Vennesla, Songdalen, formidler fra Stiftelsen Arkivet. Søgne, Lyngdal, Kvinesdal Formidling: Forfatter og marinarkeolog formidler Produksjon: Stiftelsen Arkivet og forfatter opplegget sammen. 16 Besøk: Gaute Heivoll Formidling: Forfatterbesøk. Produksjon: Bjørn Arild Ersland og Endre Elvestad Audnedal, Marnardal, Songdalen, Produksjon: Forfatter MiRee Abrahamsen Besøk: Mandal, Farsund, Lindesnes Søgne, Vennesla 17 Formidling: Fenrissulvens forbannelse - tittelside Forfatteren Sylvelin Vatle formidler selv fortellingen om Tim Brentloff. Produksjon: Forfatter Sylvelin Vatle På jakt etter gull og gråstein Målgruppe: klasse I denne skoletimen treffer vi både forfatteren Bjørn Arild Ersland og marinarkeologen Endre Elvestad, som er hovedperson i boka «På jakt etter gull og gråstein». Når Endre på slutten av timen tar på seg dykkerdrakt og hopper i sjøen er det elevene som bestemmer hva han skal ha med seg opp på land igjen. De kan snakke med ham gjennom en gul boks og en lang ledning under vann. Barna vil lære litt om dykking, og en god del om hva de kan finne under vann. Ilustrasjon: Annlaug Auestad KULTUR- OG NATUR- ARV GRUNNSKOLE

10 Foto: Beate Strøm Johansen, Agder naturmuseum og botaniske hage Foto: Beate Strøm Johansen, Agder naturmuseum og botaniske hage Foto: Beate Strøm Johansen, Agder naturmuseum og botaniske hage Foto: Kari Fiskvatn, Agder naturmuseum og botaniske hage Foto: Ivar Reed Nakken, Jærmuseet/Teknoteket Foto: Sentrum barnehage, Flekkefjord kom- Livet i dammen Rot, stengel, blad - frukt, bær og grønnsak. Hva er hva? Ull og bein Målgruppe: klasse Science Circus 1 Målgruppe: klasse Science Circus 2 Målgruppe: klasse Fortellerverksted Målgruppe: klasse De fleste skolene har et ferskvann eller dam i Museumspedagogene ved Sjølingstad Uldvarefabrik En undervisningstime med valgfritt tema: Science Circus er en ambulerende realfag- Formidleren har med seg en koffert med gamle nærheten som vi besøker. Hva lever i vannet? Grønnsakdisken som læringsarena! Opplegget og Agder naturmuseum har utviklet et Elektrisitet og magnetisme litt teori, men utstilling med om lag 35 interaktive eksperiment leker, klær og andre gjenstander fra Flekkefjord Hva lever de ulike dyrene av? Her er det mulig tar utgangspunkt i vanlige «planter» vi finner i undervisningsopplegg som kombinerer elementer mest enkle eksperimenter. Eller Astronomi som presenterer matematikk, fysikk og teknologi Museums samling. Gjennom gjenstandene setter å lage enkle næringskjeder! dagligvareforretningene. Har kålen stengel, og fra museenes arbeidsområder. Opplegget undervisning om stjernehimmelen i planetarium. på nye og spennende måter. Eksperimentene formidleren i gang en prosess hos elevene, der er egentlig tomaten en grønnsak? Det er ikke inneholder verkstedsaktivitet. Elevene får se En time i eksperimentutstilling (temaer innen blir transportert i en stor lastebil og stilt opp på de selv gir mening og fortelling til gjenstandene. Formidling: Egen formidler. Produksjon: Agder naturmuseum og alltid samsvar mellom botanikk og hverdagsspråk! Lek med sansene og gjettekonkurranser. hvordan knokler, tenner, gevirer og horn er lærer og museets pedagog. Elevene velger selv et «science show» gjerne for alle elevene i ulike sjangrer, tilpasset alder og modning. ulike produkter i nålefilt samt eksempler på naturfag og matematikk) med veiledning av egen den aktuelle skolen. I tillegg vil en presentere De forteller, dramatiserer og skriver småtekster botaniske hage benyttet til knapper og smykker, eller som hva de vil jobbe med. dersom det er plass til det. Utstillingen I 1.klasse vil det for mange være naturlig å Besøk: Vennesla, Søgne, Songdalen Formidling: Egen formidler. dekorasjon på klær, kniver og veggbilder. inneholder også et planetarium og bruke tegning som uttrykksmåte. Produksjon: Agder naturmuseum og Formidling: Veiledning av egen lærer og museets planetarieframvisning. botaniske hage Formidling: Egen formidler. pedagog. Formidling: Egen formidler. Besøk: Hægebostad, Farsund, Marnardal, Produksjon: Agder naturmuseum og botaniske Produksjon: Agder naturmuseum og botaniske Formidling: Egen formidler. Produksjon: Rita Log / Vest-Agder-museet IKS, Lindesnes hage og Vest-Agder-museet IKS, avd. hage Produksjon: Jærmuseet/Teknoteket avd. Flekkefjord Museum Sjølingstad Uldvarefabrik Besøk: Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Sirdal, Besøk: Mandal, Farsund, Marnardal, Åseral, Besøk: Lyngdal, Hægebostad, Audnedal Mandal, Lindesnes, Audnedal, Åseral Audnedal, Lindesnes, Lyngdal, 18 Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal 19

11 Tinnsoldater og klinkekuler Målgruppe: klasse Museumspedagogen har med seg leker fra Flekkefjord Museums samling og forteller om dem. Elevene får prøve kopier av noen av lekene. Blant innholdet i kassa finnes en medtatt tinnsoldat, og elevene får høre eventyret om Den standhaftige tinnsoldat. Deretter støpes tinnsoldater. Alle får med seg en soldat hjem. I andre time går vi ut på skoleplassen og spiller med klinkekuler. Formidling: Egen formidler. Produksjon: Vest-Agder-museet IKS, avd. Flekkefjord Museum Besøk: Vennesla, Søgne, Songdalen 20 Foto: Hugo S. Larsen, Flekkefjord Museum Flagg, farger og identitet Målgruppe: klasse Foto: Vest-Agder-museet IKS, avd. Vest- Agder Fylkesmuseum Jan Henrik Munksgaard kåserer over temaet identitet knyttet til nasjonale farger og flagg. Han kommer inn på en rekke historiske og aktuelle problemstillinger: Hvordan ble det norske flagget til? Hvorfor har de italienske fotballspillerne blå drakter når flagget er grønt, hvitt og rødt? Hvorfor reagerer vi når flagg brennes? Munksgaard ser på hvordan det norske flagget har blitt til, om lovverket i forhold til flagg, hvordan det har blitt brukt og brukes, om symbolikk og politikk knyttet til flaggbruk. Formidling: Foredrag i gymsal. Produksjon: Vest-Agder-museet IKS, avd. Vest-Agder Fylkesmuseum Besøk: Sirdal, Kvinesdal, Audnedal, Åseral Industrialisering og tekniske kulturminner i Vest-Agder Målgruppe: 8. klasse Skolene velger ett av tre besøksmål med tilrettelagt opplegg: 1. Setesdalsbanen, Vennesla: a) Historisk innføring. b) Aktivitetsposter: sporveksel, dresinkjøring, kullskuffing m.m. c) Togkjøring. 2. Sjølingstad Uldvarefabrik, Lindesnes: a) Omvisning i fabrikken, der det gis en historisk innføring samtidig med at elevene følger arbeidsprosessen. Kan kombineres med besøk ved kraftstasjonen og dammen. b) Verksted: elevene får lage hvert sitt mobiletui på Sjølingstads egen filtmaskin. Det legges inn matpause mellom gruppebytte. 3. Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, Kristiansand: Omvisning i dokka og på verftet, muligheter for fordypning i de enkelte skips historie (som skoleskipet «Sørlandet» fra 1927 og lastedamperen «Hestmanden» fra 1911). Elevene skal få kjennskap til den industrielle revolusjonen og viktige utviklingstrekk som følge av denne gjennom å besøke ett av fylkets teknisk-industrielle kulturminner. Opplevelse av nærhet til historien og egen deltakelse står i sentrum i formidlingsoppleggene. Formidling: Skolene velger ett av tre besøksmål og deltar i et formidlingsopplegg ved det valgte museumsanlegget. Produksjon: Vest-Agder-museet IKS, avd. Stiftelsen Setesdalsbanen og avd. Sjølingstad Uldvarefabrik / Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter Besøk: Alle kommuner En rose er en rose Utstillingen «En rose er en rose er en rose» består av fotografier av tradisjonell rosemaling fra Vest-Agder og grafiske blad fra Kjell Nupens serie «Fra ti brev som aldri ble sendt». I «En rose er en rose er en rose» stilles fotografier av rosemaling side om side med Kjell Nupens grafiske blad. Utstillingen er egnet som utgangspunkt for befaringer i egen kommune. Foto: Jan Otto Hansen, Vest-Agder fylkeskommune. Formidling: Selvformidlende med utgangspunkt i lærerveiledning. Det følger med oversikt over tilgjengelige bygg og gjenstander med rosemaling i hver kommune. Produksjon: Vest-Agder fylkeskommune 21

12 Lin - fra strå til tråd Målgruppe: klasse Formålet med programmet er å gi elevene en innføring i en produksjon og et håndverk med lange tradisjoner. Elevene vil følge linet fra plante til spunnet tråd. Elevene får forsøke å lage lintråd for hånd, og de får smake på linfrø. Til slutt fletter de hver sin krans av linfiber, som de kan ta med seg hjem sammen med et enkelt arbeidshefte. Formidling: Egen formidler. Produksjon: Husflidskonsulenten i Vest-Agder / Vest-Agder fylkeskommune Besøk: Alle kommuner 22 Foto: Kathrine Bringsdal, Husflidskonsulent i Vest-Agder. Lindesnes fyr Målgruppe: 7. klasse Lindesnes Fyrmuseum tilbyr et undervisningsopplegg med utgangspunkt i emner som Sjøveien forbi Neset, fyrhistorie, forlis og lostjeneste, fyr og merker, værvarsling og redningstjeneste. En tur opp i fyret er selvsagt med i opplegget og en oppgaveløype gjennom løpeganger og fjellrom fra 2. verdenskrig bringer elevene rundt på hele anlegget. Det avsluttes med film i Fjellhallen og mulighet for spisning i kafeen i Tusenårsstedet. Formidling: Egne formidlere på museet følger elevene under hele besøket. Produksjon: Lindesnes Fyrmuseum Besøk: Alle kommuner Foto: Lindesnes fyrmuseum Kompassroser i Vest-Agder Målgruppe: 7. klasse Vest-Agder fylkeskommune har i 2005 registrert kompassroser hugget i berg i fylket. I alt er det registrert 19 kompassroser. Fylkeskommunen skal opprette nettsider som skal publiseres via Kulturnett Vest-Agder. På de planlagte nettsidene ønsker fylkeskommunen å involvere skoleelever i et digitalt formidlingsprosjekt, som belyser temaer relatert til kompassrosene. Prosjektet tar utgangspunkt i metoden «digital fortelling», en film på ca. 3 minutter. Formidling: Egne formidlere fra fylkeskommunen. Produksjon: Vest-Agder fylkeskommune Besøk: Farsund (Borhaug skole) Foto: Endre Wrånes Innvandring og utvandring på Sørlandet i 100 år Målgruppe: klasse Ei fotoutstilling som tar opp temaene «reisen, livet, kjærlighet, tilhørighet og lengsel». Foto fra tidligere tiders utvandring er montert sammen med bilder fra virkeligheten i dag, og i tillegg supplert med enkle tekster eller sitat for å sette i gang tanker og refleksjoner. Formidling: Lærer formidler til elevene med utgangspunkt i arbeidshefter. Produksjon: Fotograf Sidsel Jørgensen Besøk: Alle kommuner Foto: Sidsel Jørgensen FOR- HISTORIE GRUNNSKOLE Jegere i steinalderen Målgruppe: klasse ( ved små skoler) Aktivitetsbasert frilufts- og steinalderformidling. Opplegget skal formidle hvordan det var å leve i steinalderen. Ressurser i naturen, redskap og teknikker, bueskyting - og alt etter årstid og tilgang - sløying av fisk/vilt med flintkniver og tilbereding av mat i kokegrop eller bål. Formidling: Opplegget består i utgangspunktet av fire poster, hvor to ledes av oss og to av lærere. Dette kan endres på skoler med få elever. Produksjon: Norsk jeger og fiskeforbund, Vest-Agder fylkekommune Besøk: Mandal, Lidesnes, Marnardal, Åseral, Audnedal, Hægebostad 23 Foto: Leire forsøkscenter (DK)

13 Helleristninger Målgruppe: klasse Utstillingen om norske helleristninger er initiert av arkeologiske institutt ved Universitetet i Bergen. Alle fylkene er representert i utstillingen, som gir et dekkende bilde av variasjoner i den norske bergkunsten. Utstillingen viser alle typer helleristninger i Norge, og hver av plakatene forteller på sett og vis en avsluttende historie. Formidling: Lærer formidler til elever, med utgangspunkt i lærerveiledning. Produksjon: Ragnar Utne Besøk: Alle kommuner Foto: Ragnar Utne TILBUD FRA ANDRE TILBUD BESTILLES DIREKTE FRA MUSEET/INSTITUSJONEN. SKOLEN MÅ SELV DEKKE ALLE KOSTNADER. DE FLESTE MUSEENE I VEST-AGDER HAR ET TILBUD TIL SKOLENE SOM OFTE INNGÅR I DEN LOKALE KULTURELLE SKOLESEKKEN. TILBUDENE KAN IMIDLERTID OGSÅ BENYTTES AV SKOLER UTENFOR DEN AKTUELLE KOMMUNEN. HER PRESENTERES NOEN AV DISSE OPPLEGGENE. DE BESTILLES DIREKTE AV DET ENKELTE MUSEUM, SKOLEN MÅ SELV DEKKE TRANSPORTKOSTNADER OG EVENTUELLE EGENANDELER VED BESØKET. 24

14 Vest-Agder Fylkesmuseum, Kristiansand avdeling av Vest-Agder-museet IKS Sjølingstad Uldvarefabrik, Lindesnes avdeling av Vest-Agder-museet IKS Målgruppe: ulike tilbud til grunnskolen FRA ULL TIL GARN OG VEVDE STOFFER Vest-Agder Fylkesmuseum er et friluftsmuseum med rundt 40 antikvariske bygninger i parkmessige omgivelser. Her finnes Setesdalstunet, Vest-Agdertunet og Bygaden m/ sjøfartsutstilling. I hovedbygningen står utstillingene «Impulser», «Heia Start 100 år med fotball» og «Quartfestival og Norgesglass». Vest-Agder Fylkesmuseum tilbyr i løpet av året mange forskjellige undervisningsopplegg for grunnskolen. Oppleggene tar for seg livet på landet og i byen gjennom skiftende årstider og gjennom hverdag og høytid. Eksempler på klasseopplegg: Toving, fra korn til brød, gamle leker i Bygaden, skolen i gamledager, bondegården for år siden, om jul og om påske. Varighet: ca. 1 time Pris: kr. 5.- pr. elev. Varighet utover én time: Kr pr. elev. Informasjon og påmelding: , e-post: Bestill i god tid! Oppleggene blir fort fulltegnet. Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum Målgruppe: tilpasset tilbud til alle trinn i grunnskolen Sjølingstad Uldvarefabrik fra 1894 er en levende museumsfabrikk, komplett med fargeri, spinneri, veveri, appretur, eget kraftverk, damanlegg og boliger. I undervisningsopplegget «Fra ull til garn og vevde stoffer» får elevene omvisning i fabrikken. De følger produksjonsgangen fra råull til ferdige varer: pledd, jacquardtepper, vadmel, bunadstoffer, strikkegarn m.m. Vi kan også legge inn besøk i fabrikkens kraftstasjon. På «ullverkstedet» bruker vi fabrikkens nålefiltmaskin. Elevene får lage sitt eget bilde i ull og filt, individuelt eller i fellesskap. Maskinen egner seg godt til å lage gruppebilder. Hva med å lage klassebilde med portretter av alle elevene i klassen, eller et gruppebilde inspirert av årstiden? Ta gjerne med skisse. De eldste elevene kan lage mobiletui. Tid: Hele året Varighet: Ca. 3 timer inkl. matpause. Opplegget kan tilpasses. Pris: Betaling for materiell til verkstedet. Filtbilder A3 (passer også som sitteunderlag): kr 25,- per stk. Stort gruppebilde i ull og filt kr 300,- pr. stk. Mobiletui: kr 15,- per stk. Omvisning kr 100,- pr. klasse. Informasjon og påmelding: Sjølingstad Uldvarefabrik, Judith Seland Nilsen, tlf: , e-post: Foto: Judith Seland Nilsen 26 27

15 Mandal Bymuseum avdeling av Vest-Agder-museet IKS Flekkefjord Museum avdeling av Vest-Agder-museet IKS Målgruppe: ulike tilbud til grunnskolen PÅ TOKT MED «SOLSTRAND» Mandal Bymuseums tilbud til skolene baseres på museets to hovedtemaer: Fiske og redskapsutviklingen på Sørlandskysten Museets fiskeriavdeling, som omfatter hele kysten i Aust- og Vest-Agder, viser de fleste fiske- og fangstredskapstypene som er benyttet gjennom tidene. Avdelingen har også modeller av flere fartøystyper som har vært brukt i området og avstøpninger/originaler av de vanligste fiske- og skalldyrartene som blir fisket/fanget her. Den lille byen med de store kunstnere Med utgangspunkt i museets kunstsamling gis en innføring i historien og produksjonen til noen av kunstnerne som er født i Mandal: Adolph Tidemand, Amaldus Nielsen og Gustav Vigeland. Tid: Hele året Varighet: minutter Pris: Besøk og opplegg gratis for skoleelever. Informasjon og påmelding: Mandal Bymuseum v/ museumsstyrer Knut Lindseth. Tlf / , e-post: Foto: Ramstad Foto, Mandal Målgruppe: ulike tilbud til grunnskolen. Toktet med «Solstrand» tilbys 5. trinn. Flekkefjord Museum ligger sentralt i Flekkefjord sentrum. Hovedbygningen er innredet som et borgerlig hjem fra 1800-tallet. I Sjøbuene står faste og skiftende utstillinger. På Flekkefjord Elektrisitetsmuseum får elevene oppleve elektrisitetshistorie gjennom lys, lyd, bilder og aktiviteter. Museet har en rekke tilbud til elever i grunnskolen. Programmet varierer og blir laget for et halvt år om gangen. Vår og høst tilbyr museet turer med opplegg for skoleklasser på «Solstrand», ei restaurert fiskeskøyte, bygd i Flekkefjord i Turen inneholder fortellinger fra lokal kysthistorie, fisking og ulike aktiviteter om bord og på land. Tid: «Solstrand-toktet»: Fra midten av mai 2006 til midten av oktober. Andre tilbud: hele året. Varighet: Dagstur Pris: «Solstrand»: 2000 kr pr. tur for skoleklasser utenfor Flekkefjord kommune Andre tilbud: gratis for skoleelever. Informasjon og påmelding: Tlf , faks: , e-post: Se også Foto: Flekkefjord Museum 28 29

16 Listamuseet, Vanse avdeling av Vest-Agder-museet IKS Agder naturmuseum og botaniske hage, Kristiansand STEINALDEREN PÅ LISTA Målgruppe: ulike tilbud til grunnskolen Listamuseet har en stor og bredt anlagt samling som gir gode muligheter for et samarbeid mellom skolen og museet. Programmene er satt opp med spesifikk målgruppe, men alle oppleggene kan brukes fra 1. til 10. trinn. Spesielt opplegget «Steinalderen på Lista» for 4. trinn er et populært tilbud. Fra korn til brød. Maling av korn på møllene på Hervoll. Alder: 3. trinn Varighet: 1-1 1/2 time Steinalder/ arkeologi. Elevene får være med i museets lavvo, bruke redskapskopier og forsøke seg som arkeologer. Alder: 4. trinn Varighet: 3 timer inkl. lunsjpause Skolen i gamle dager på Hetland skolemuseum. Dramatisering av en skoledag for 100 år siden. Alder: 5. trinn Varighet: 1-1 1/2 time Billedhuggeren Mathias Skeibrok. Alder: 2. og 8. trinn Varighet: ca. 1 time NATURKUNST Målgruppe: ulike tilbud til grunnskolen klassinger får en liten innføring i naturkunst gjennom praktiske aktiviteter i botanisk hage. Elevenes arbeider blir fotografert og klassene kan få oversendt bildene digitalt i etterkant. Opplegget varer i 2 timer. Agder naturmuseum og botaniske hage har et variert tilbud med basis i natur- og realfag. Programmet veksler og blir laget for et halvt år av gangen. Programmet blir sendt til skoler i Kristiansand og omegn og det blir lagt ut på hjemmesida vår. Foto: Farsunds Avis Livet i seilskutetiden. Besøk i museets sjøfartsavdeling. Kan kombineres med en tur til Østhassel redningsstasjon. Varighet: ca. 1 time Pris: Besøk og opplegg gratis for skoleelever Informasjon og påmelding: Listamuseet v/ Inge Eikeland Tlf / , e-post: Se også: Tid: Naturkunst: uke 37, 38 og 39, Pris: Alle tilbud er gratis for grunnskoleelever. Informasjon og påmelding: Agder naturmuseum, museumspedagog Beate Strøm Johansen, tlf , e-post: hjemmeside: Foto: Beate Strøm Johansen, Agder naturmuseum og botaniske hage 30 31

17 Sørlandets Kunstmuseum MALEVERKSTED Utstillingen «Johan Martin Nielssen - Sørlandets skildrer» vises i Sørlandets Kunstmuseum i perioden , Kunstneren fra Kristiansand maler uforglemmelige naturbilder av det sørlandske landskapet. Hans stemningsskapende malerier og tegninger appellerer til svært mange unge. De skaper en identitet og tilhørighet til Agder som hjemsted. Museet gir tilbud om gratis omvisninger med maleverksted. Her kan elevene bruke sine kreative evner ved å male etter inntrykk og inspirasjon fra utstillingen. Hensikten er å styrke elevenes observasjonsevner - direkte inspirert av det sørlandske kystlandskapet. Formidling: Omvisning og verksted på Sørlandets Kunstmuseum. 15 elever per gruppe. Hver gruppe jobber i to timer. Besøkskommuner: Alle kommuner Tidspunkt: Uke (ikke uke 41) Informasjon og påmelding: Sørlandets Kunstmuseum, tlf /16 Johan Martin Nielssen: Landskap fra Svinør, u.d. Eier: Sørlandets Kunstmuseum. 32

18

19 Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN FOR GRUNNSKOLENE I VEST-AGDER SKOLEÅRET 2010-2011

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN FOR GRUNNSKOLENE I VEST-AGDER SKOLEÅRET 2010-2011 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN FOR GRUNNSKOLENE I VEST-AGDER SKOLEÅRET 2010-2011 Kulturtilbud for og med barn og unge skoleåret 2010/2011 I dette heftet finner du: Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Oversikt over museene i Vest-Agders tilbud

Oversikt over museene i Vest-Agders tilbud Hva kan vi gjøre på museet? Oversikt over museene i Vest-Agders tilbud til skolene skoleåret 201 3/2014 (Kommunene i alfabetisk rekkefølge) AUDNEDAL KOMMUNE Sveindal Museum Vestre Sveindal. Kontaktperson:

Detaljer

å r s m e l d i n g 2 0 0 7

å r s m e l d i n g 2 0 0 7 å r s m e l d i n g 2 0 0 7 fortidens sjeler går over gulvene våre // en hemmelig forelskelse blir herregårdshistorie // brennende kull, kokende vann, dampende kommer toget // vi kan fortelle om den lille

Detaljer

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE 1 2 Hilsen fra Fylkesmannen i Aust-Agder Skolen skal arbeide med grunnleggende ferdigheter. Skolen

Detaljer

Kultur, idrett og fritid MAGDA. Skoleåret 2012-2013 Kulturformidling i skolen. Sammen om Porsgrunn

Kultur, idrett og fritid MAGDA. Skoleåret 2012-2013 Kulturformidling i skolen. Sammen om Porsgrunn Kultur, idrett og fritid MAGDA Skoleåret 2012-2013 Kulturformidling i skolen Sammen om Porsgrunn MAGDA Skoleåret 2012-2013 Dette skoleåret vil bli et spennende år for Magda. Etter flere år på flyttefot,

Detaljer

KRÅKAMÅL. ark: 41. Oslo kommune FOR ELEVER PÅ 1., 3. OG 4. TRINN

KRÅKAMÅL. ark: 41. Oslo kommune FOR ELEVER PÅ 1., 3. OG 4. TRINN FOR ELEVER PÅ 1., 3. OG 4. TRINN KRÅKAMÅL Bli med inn i vikingenes verden, møt dronning Åslaug og hør hennes dramatiske livshistorie! Tone Holte forteller, synger og levendegjør Sigurd Fåvnesbanes datter,

Detaljer

Den Kulturelle. i akershus 10/11

Den Kulturelle. i akershus 10/11 Den Kulturelle Skolesekken i akershus 10/11 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN en styrke i realiseringen av skolens læringsmål At kunnskap kan tilegnes på mange måter, er en kjent sak og en viktig forutsetning

Detaljer

å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8

å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8 å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8 fortidens sjeler går over gulvene våre // en hemmelig forelskelse blir herregårdshistorie // brennende kull, kokende vann, dampende kommer toget // glødende nagler forbinder

Detaljer

Litteratur. Scenekunst. Musikk. Kulturarv Visuell kunst. Museer. La stå!

Litteratur. Scenekunst. Musikk. Kulturarv Visuell kunst. Museer. La stå! På t h øst i a l v a Litteratur Scenekunst Musikk Kulturarv Visuell kunst Museer 2008 La stå! På tavla i høst: Den kulturelle skolesekken i Buskerud............................. 3 Hei alle brukere av Den

Detaljer

Litteratur. Scenekunst. Musikk. Kulturarv Visuell kunst. Museer. La stå!

Litteratur. Scenekunst. Musikk. Kulturarv Visuell kunst. Museer. La stå! På t h øst i a l v a Litteratur Scenekunst Musikk Kulturarv Visuell kunst Museer 2008 La stå! På tavla i høst: Den kulturelle skolesekken i Buskerud.............................. 3 Hei alle brukere av

Detaljer

Kristiansand 26.04.11 Agnete Kjellin konstituert direktør

Kristiansand 26.04.11 Agnete Kjellin konstituert direktør //VEST-AGDER-MUSEET IKS ÅRSBERETNING 2010 Innhold 2 Innledning 3 Styrets beretning 2010 5 Vest-Agder-muset IKS 6 Deltakelse i samarbeidsprosjekter 8 Prosjekter 11 Arbeid i faggrupper 13 Formidling 17 Utstillingsprosjekter

Detaljer

KULTUR I TROMS 07/08

KULTUR I TROMS 07/08 KULTUR I TROMS 07/08 Den kulturelle skolesekken Velkommen til et nytt skoleår! Den kulturelle skolesekken har vært virksom siden 2003, og vi kan gledelig fastslå at kunst og kulturaktivitetene tilknyttet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten KI N O Den kulturelle skolesekken 2012/2013 Først og fremst, gratulerer! Den kulturelle skolesekken i Oslo fyller 10 år dette skoleåret. Vårt første elevkull noensinne har

Detaljer

Den kulturelle. skolesekken

Den kulturelle. skolesekken Den kulturelle skolesekken for videregående skole i Nord-Trøndelag Skoleåret 2010 2011 Så er vi i gang! Skoleåret 2010-2011 er oppstartsåret for Den kulturelle skolesekken (DKS) i videregående skole i

Detaljer

09/10. Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no

09/10. Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no Den kulturelle skolesekken i Østfold, program for høst og vår 09/10 Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no Hva er den kulturelle skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal

Detaljer

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI PRESENTERER: SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI 2009 Innledning Velkommen til et spennende nytt DKS-år 2009-2010. Her kommer en oversikt over de aktiviteter vi tilbyr. Den Kulturelle Skolesekken i Røyken

Detaljer

Program skoleåret 2015-2016

Program skoleåret 2015-2016 Program skoleåret 2015-2016 For og bakside: Fra verkstedet Bamsemaling av kunstner Ingunn Moen Reinsnes Foto: Ingunn Moe Reinsnes og Nina Mathisen, DKS 2 VELKOMMEN TIL DKS-ÅRET 2015-16 Kjære elever, skoler,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD DIREKTØREN HAR ORDET... 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 VEST-AGDER-MUSEET IKS FORMÅL OG ORGANISASJONSFORM... 3 UTFORDRINGER... 6 TAKK TIL ANSATTE OG FRIVILLIGE...

Detaljer

PROGRAM 2013-2014 DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR- TRØNDELAG

PROGRAM 2013-2014 DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR- TRØNDELAG PROGRAM 2013-2014 DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR- TRØNDELAG SAMARBEIDSPARTNERE Litteratur Norsk Forfattersentrum, Midt-Norge, Nasjonal samarbeidspartner: Norsk Forfattersentrum Visuell kunst Trondheim Kunstmuseum

Detaljer

2013/2o14. grunnskolen i Troms. Kultuvrralaš skuvlalávka

2013/2o14. grunnskolen i Troms. Kultuvrralaš skuvlalávka 2013/2o14 grunnskolen i Troms Kultuvrralaš skuvlalávka ELEVEN I FOKUS I årets program for Den kulturelle skolesekken (DKS) har vi flere produksjoner hvor elevmedvirkning er et helt sentralt element i

Detaljer

Den Kulturelle Skolesekken i Oslo 2010/2011

Den Kulturelle Skolesekken i Oslo 2010/2011 2010/2011 Den Kulturelle Skolesekken i Oslo 2010/2011 Det er en glede å introdusere neste års program i Den kulturelle skolesekken. Programmet har et rikholdig utvalg av tilbud innen teater, dans, musikk,

Detaljer

BARNEHAGEPRISEN 2013. Plass til bilde

BARNEHAGEPRISEN 2013. Plass til bilde BARNEHAGEPRISEN 2013 Plass til bilde Hilsen fra kunnskapsministeren Gratulerer til vinnerne av Den nasjonale barnehageprisen 2013! Ruseløkka barnehage, Kampen kunstbarnehage og Klosteret barnehage er flotte

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Den kulturelle skolesekken 2013/2014 Oslo er en stor og levende by med mange elever og mye kultur. Gjennom Den kulturelle skolesekken får alle elever på alle trinn anledning

Detaljer

Den Kulturelle. i akershus 12/13

Den Kulturelle. i akershus 12/13 Den Kulturelle Skolesekken i akershus 12/13 UTGITT AV: Akershus Fylkeskommune kultur.akershus Postboks 1196 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Schweigaardsgt. 4, telefon 22 05 53 40 kultur.akershus@akershus-fk.no

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolen 2011/12 Innhold Hvert år tilbys elever i Osloskolen et omfattende kunst- og kulturprogram gjennom Den kulturelle skolesekken.

Detaljer

HOF KOMMUNE. Program 2007/2008

HOF KOMMUNE. Program 2007/2008 HOF KOMMUNE Program 2007/2008 2007/08 er femte skoleåret vi har gleden av å tilby Den kulturelle skolesekken (DKS) for elever ved Hof skole. DKS er et samarbeidsprosjekt mellom Kirke- og kulturdepartementet

Detaljer

å r s m e l d i n g 2 0 0 9

å r s m e l d i n g 2 0 0 9 å r s m e l d i n g 2 0 0 9 fortidens sjeler går over gulvene våre // en hemmelig forelskelse blir herregårdshistorie // brennende kull, kokende vann, dampende kommer toget // glødende nagler forbinder

Detaljer

HOF KOMMUNE. Program 2008/2009

HOF KOMMUNE. Program 2008/2009 HOF KOMMUNE Program 2008/2009 1 2008/09 er sjette skoleåret vi har gleden av å tilby Den kulturelle skolesekken (DKS) for elever ved Hof skole. DKS er et samarbeidsprosjekt mellom Kirke- og kulturdepartementet

Detaljer

Den kulturelle. skolesekken

Den kulturelle. skolesekken Den kulturelle skolesekken for grunnskolen i Nord-Trøndelag Skoleåret 2010 2011 Fylkets DKS-team for grunnskolen: Irene Rosenblom hovedkoordinator tlf 74 11 11 78 Ivan Sundal program- og turnékoordinator,

Detaljer

MAGDA Plan for kulturformidling i Porsgrunnskolene

MAGDA Plan for kulturformidling i Porsgrunnskolene MAGDA Plan for kulturformidling i Porsgrunnskolene Sammen om Porsgrunn Planen er utarbeidet av Per Kåre Mæhlum, DKS-koordinator Uviklingsavdelingen og Eli Haugland, Kultur, idrett og fritid Vedtatt av

Detaljer