SKOLEÅRET 2006/2007. Rot, stengel, blad - frukt, bær og grønnsak. Foto: Beate Strøm Johansen, Agder naturmuseum og botaniske hage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLEÅRET 2006/2007. Rot, stengel, blad - frukt, bær og grønnsak. Foto: Beate Strøm Johansen, Agder naturmuseum og botaniske hage"

Transkript

1 SKOLEÅRET 2006/2007 Rot, stengel, blad - frukt, bær og grønnsak. Foto: Beate Strøm Johansen, Agder naturmuseum og botaniske hage Vest-Agder fylkeskommune

2 Kulturtilbud for og med barn og unge skoleåret 2006/2007 Innhold Vi går nå inn i det siste skoleåret i prøveordningen med Den kulturelle skolesekken. Vi håper at ordningen i fortsettelsen vil bli fast. Alle elever i alle grunnskoler i Vest-Agder får også skoleåret 2006/2007 tilbud om flere besøk fra Den kulturelle skolesekken. Fra og med kommende skoleår omfatter skolekonsertordningen alle kommuner. Nå får samtlige grunnskoleelever i fylket besøk av en skolekonsert på høsten og en på våren. Vi gir som før minst ett årlig tilbud gratis innenfor visuell kunst og ett innenfor scenekunst til alle. Tilbudene innenfor litteratur, natur- og kulturarv og forhistorie utvides betydelig. Innenfor disse områdene blir det nå minst ett årlig tilbud gratis til alle elever. Inndelingen i de ulike feltene nevnt over, er gjort av praktiske grunner. Mange tiltak dekker flere kunst- og kulturfelt samtidig, og flere tiltak er flerkulturelle. Film er også inkludert. Dette heftet er todelt. Første del inneholder en presentasjon av tilbudene inndelt i områdene visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur, natur- og kulturarv og forhistorie. Alle disse tilbudene er gratis for skolene og er allerede sendt ut og fordelt. For mer informasjon om disse, se: Andre del av heftet viser relevante tilbud fra ulike kulturinstitusjoner i Vest-Agder. De fleste institusjonene har et tilbud til skolene som ofte inngår i den lokale kulturelle skolesekken. Tilbudene kan imidlertid også benyttes av skoler utenfor egen kommune. Her presenteres noen slike formidlingsopplegg. De bestilles direkte fra den enkelte institusjon. For disse tilbudene må skolene selv dekke transportkostnader og eventuelle egenandeler ved besøket. For skoleåret 2006/2007 videresendes som tidligere 1/3 av tilskuddet fra sentralt hold til Den kulturelle skolesekken til hver enkelt kommune. Kommunene bestemmer selv hvordan disse midlene skal benyttes. Dette heftet omfatter bare den delen av Den kulturelle skolesekken som Vest-Agder fylkeskommune arbeider med. Vi ønsker dere lykke til med Den kulturelle skolesekken! Anne Tone Hageland fylkeskultursjef Del 1 Del 2 Presentasjon av tilbud som allerede er sendt ut og fordelt mellom skolene. - Visuell kunst - Scenekunst - Musikk - Litteratur - Kultur- og naturarv - Forhistorie Tilbud fra andre institusjoner, påmelding direkte til det enkelte museum. - Vest-Agder Fylkesmuseum - Sjølingstad Uldvarefabrik - Mandal Bymuseum - Flekkefjord Museum - Listamuseet - Agder naturmuseum og botaniske hage - Sørlandets Kunstmuseum 3

3 4 VISUELL KUNST GRUNNSKOLE Kopper og kar I denne utstillingen tar vi koppen ut av en hverdagslig sammenheng og fokuserer på den som et objekt. I lærerveiledningen berøres funksjonsaspektet, sammen med form, materiale og overflate, tilblivelsesprosess, teknikker og estetisk uttrykk. Formidling: Lærer formidler til elevene, med utgangspunkt i pedagogisk materiale. Produksjon: Sørlandets Kunstmuseum / Vest-Agder fylkeskommune Besøk: Farsund, Kristiansand, Kvinesdal, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Søgne Foto: Vest-Agder fylkeskommune Små skulpturer Utstillingen Små skulpturer består av fem fortellende og assosiasjonsskapende objekter/ små skulpturer. De omfattende forskjellene mellom de fem små kunstverkene, vil gi elevene innsikt i mangfoldigheten i blant annet teknikk, materiale og ide/konsept. Formidling: Lærer formidler til elevene, med utgangspunkt i pedagogisk materiale. Produksjon: Sørlandets Kunstmuseum / Vest-Agder fylkeskommune Besøk: Farsund, Flekkefjord, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Songdalen, Åseral Foto: Irene Nordli Kopp av Lippa Dalén Irene Nordli: Fra serien Oh my Deer Håkon Gullvåg: Fra billedserien Pan Birgit Johnsen & Hanne Nielsen: Wake up, Charlie Detalj av utsmykking i Søm kirke Pan I utstillingen Pan vises kulltegninger laget av kunstneren Håkon Gullvåg. Som navnet på utstillingen tilsier er den knyttet til Knut Hamsuns roman Pan, men bildene kan også sees uavhengig av romanen. Formidling: Lærer formidler til elevene, med utgangspunkt i pedagogisk materiale. Produksjon: Sørlandets Kunstmuseum Besøk: Audnedal, Hægebostad, Kristiansand, Lyngdal, Mandal, Søgne, Vennesla Foto: Sørlandets Kunstmuseum Litt lik deg Målgruppe: klasse Litt lik deg består av en DVD med 6 videoer som viser hvordan ulike kunstnere bruker video som kunstnerisk uttrykk. Arbeidene handler om liv, død og illusjon. Noen av filmene har en direkte tone, andre en reflekterende og åpen innfallsvinkel. Spennvidden i arbeidene er stor i teknikk og innhold. Formidling: Lærer formidler til elevene, etter å ha deltatt på kurs. Produksjon: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Besøk: Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Songdalen, Søgne, Vennesla Kjell Nupens utsmykking av Søm kirke Målgruppe: klasse Focus Film har fulgt Kjell Nupen i hans arbeid med utsmykkingen av Søm kirke utenfor Kristiansand, og har laget en film som viser prosessen frem til ferdig utsmykking. Med utgangspunkt i filmen er det laget et pedagogisk materiale med informasjon, spørsmål m.m. Formidling: Lærer formidler til elevene, med utgangspunkt i pedagogisk materiale. Produksjon: Filmen er produsert av Focus Film 5 Foto: Focus Film

4 Videoverksted Målgruppe: klasse På videoverkstedet vil elevene produsere kortfilmer. Elevene vil få tilgang til teknisk utstyr av høy kvalitet, og de vil lære om de praktiske og kunstneriske utfordringene som ligger i det å lage videofilm. Gjennom kreativt og praktisk samarbeid får elevene en innføring i forståelsen av å kommunisere ved hjelp av estetiske og digitale virkemidler. Formidling: Verksted på Sørlandets Kunstmuseum. Produksjon: Lucid Film, i samarbeid med Sørlandets Kunstmuseum Besøk: Søgne 6 Foto: Lucid Film Pappverksted I forbindelse med Hilmar Fredriksens utstilling på Sørlandets Kunstmuseum våren 2007, vil elevene først får se og høre om Fredriksens kunstverk og hans spesielle bruk av ulike visuelle virkemidler, og deretter bearbeide inspirasjonen i et verksted der elevene selv blir utfordret til å praktisere med papp, lim og saks. Formidling: Verksted på Sørlandets Kunstmuseum. Produksjon: Elisabeth Romberg, i samarbeid med Sørlandets Kunstmuseum Foto: Sørlandets Kunstmuseum Illustrasjonsfoto Hilmar Fredriksen: Ur box, 1980 Christian Sunde: Lysskulptur 1-2, 2005 Gunnar G. Gundersen: Uten tittel Lysinstallasjon Målgruppe: klasse Lysinstallasjon er laget av kunstneren Christian Sunde, og består av flere lyskomponenter. En viktig del av utstillingsprosjektet vil være at det er elevenes oppgave å montere kunstverket. Lysmodulene skal formes slik at de kan plasseres både utendørs og innendørs, på land og i vann. Formidling: Lærer formidler til elevene, med utgangspunkt i pedagogisk materiale. Produksjon: Christian Sunde, i samarbeid med Sørlandets Kunstmuseum, Lindesnes, Mandal, Marnardal, Sirdal, Songdalen Foto: Hugo Skarsten Larsen Farge Målgruppe: klasse Utstillingen Farge fokuserer på farge som estetisk virkemiddel. Sammenstillingen av de fire utvalgte bildene av fire forskjellige kunstnere viser forskjeller i kunstneriske innfallsvinkler både med hensyn til fargeholdning, formspråk og innhold. Formidling: Lærer formidler til elevene, med utgangspunkt i pedagogisk materiale. Produksjon: Sørlandets Kunstmuseum Besøk: Farsund, Flekkefjord, Kristiansand, Kvinesdal, Lyngdal, Åseral, Søgne Foto: Sørlandets Kunstmuseum SCENE- KUNST GRUNNSKOLE Den lille gubben Målgruppe: klasse Agder Teaters dramatisering av Barbro Lindgrens Sagan om den lille farbrorn engasjerer i sin enkle, varme og poetiske form. Den lille gubben og den herreløse hunden vil begge så gjerne finne en venn å dele smerte, smil og småkaker med. Formidling: Programinformasjon. Forestillingen er selvformidlende. Produksjon: Agder Teater Besøk: Lyngdal og Kvinesdal. Støttet av Agder Teater 7 Foto: Audun Rossvoll

5 Foto: Gorm Heen Foto: teater Joker Foto: Hege Haagenrud Foto: Jarle Nyttingsnes Foto: Hege Haagenrud Foto: Teater Grimsborken Den kjempestore krokodillen Målgruppe: klasse Trillefolket Målgruppe: klasse Morgenfuglen Målgruppe: klasse Kainos sang Målgruppe: klasse Sagan om Fred Målgruppe: klasse Schhh! Målgruppe: klasse Teater Grimsborken spiller fysisk fortellerteater. Teaterversjonen av Den kjempestore krokodillen er dramatisert av Peder Opstad etter The Enormous Crocodile av Roald Dahl. Forestillingen byr på krokodiller, flodhester, apekatter, elefanter, rock og luftgitar. Hvem kommer til å spise hvem? Formidling: Programinformasjon. Lærerveiledning. Forestillingen er selvformidlende. Produksjon: Teater Grimsborken v/ Peder Opstad og Mandal Støttet av Norsk Scenekunstbruk 8 Teater Joker forener utforsking og fornyelse av form med tilgjengelighet og bred appell. Forestillingen er basert på Tore Renbergs bok Trillefolket og tematiserer ensomhet gjennom bruk av tegneseriemime og dukker. Trillefolket er et lite, snilt, rundt folk med livsmottoet Hurra for hele verden! En dag forlater Kjartan de andre for å finne ut hvordan det er å være «bare» Kjartan. Formidling: Programinformasjon. Formidlingsfaglig opplegg. Forestillingen er selvformidlende. Produksjon: Teater Joker v/ Guri Glans Haagenrud Produksjoners danseteaterforestilling formidler historien om morgenfuglen gjennom bruk av dukker, tekst, dans og mime, og er en introduksjon til danseteaterformen. Poetisk og vakkert om to ulike søstre og en liten fugl. Formidling: Programinformasjon. Lærerveiledning. Forestillingen er selvformidlende. Produksjon: Haagenrud Produksjoner Besøk: Songdalen, Søgne, Vennesla, Lindesnes, Hægebostad, Farsund, Flekkefjord Støttet av Norsk Scenekunstbruk Teater Grimsborken formidler historien om Kaino gjennom fysisk fortellerteater. Under 2. verdenskrig ble barn evakuert fra Finland til Sverige. Barna var i aldersgruppen 0-14 år og ble plassert hos fremmede mennesker med et fremmed språk i et fremmed miljø. Kainos sang er basert på en sann historie, og handler om et av disse barna. Formidling: Programinformasjon. Lærerveiledning. Informasjonsmateriale om barnevandringene på Agder. Forestillingen er selvformidlende. Produksjon: Teater Grimsborken v/ Peder Opstad Støttet av Norsk Scenekunstbruk Haagenrud produksjoner har satt sammen moderne dans, klassisk ballett, stumfilm og tegneserie i en danseforestilling som tematiserer den store kjærligheten. Det handler om redselen for ikke å strekke til, og om hva som kan skje når den andre ser deg som du egentlig er Formidling: Programinformasjon. Lærerveiledning. Forestillingen er selvformidlende. Produksjon: Haagenrud produksjoner, Mandal, Songdalen, Søgne, Vennesla, Lindesnes, Lyngdal, Hægebostad, Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal Støttet av Norsk Scenekunstbruk Teater Grimsborkens nonverbale billedforestilling er basert på et album av den prisbelønte norske tegneseriekunstneren John Arne «Jason» Sæterøy. Bundet sammen av drømmens logikk, følger vi vår (anti)helt Fuglemannen gjennom ulike faser i livet; det hele ispedd tilværelsens absurditeter, tabloidpressens trivialiteter og popkulturens klisjeer. Formidling: Programinformasjon. Formidlingsfaglig opplegg. Forestillingen er selvformidlende. Produksjon: Teater Grimsborken Støttet av Norsk Scenekunstbruk 9

6 Helt på tuppa! Teater Grimsborken har laget en musikalsk forviklingsfarse med banjo, ukulele og trekkspill. På gården til bonden Bonden møter vi seterjenta Bente, hanene Kry og Klok, høna Klukkelill, reven Even og et egg. Så rammer vannmangel, amors piler og eksistensielle kriser Men det ender godt! Formidling: Programinformasjon. Lærerveiledning. Forestillingen er selvformidlende. Produksjon: Teater Grimsborken Besøk: Songdalen, Vennesla, Lindesnes, Audnedal, Marnardal, Åseral, Farsund, Flekkefjord, Sirdal 10 Foto: Teater Grimsborken Som å åpne en magisk boks Målgruppe: klasse Panta Rei Danseteater iscenesetter sammen med koreograf Jamie Watton og komponist Nathaniel Reed et møte i samtidsdans mellom to kvinner og en mann. Dansere fra Danmark, England og Norge inviterer gjennom raske bevegelser, skiftende rytmer og humoristiske innslag inn i en forestilling som visker ut skillet mellom teater og dans og mellom forestilling og virkelighet. Formidling: Programinformasjon. Lærerveiledning. Verksted på skolen. Forestillingen er selvformidlende. Produksjon: Panta Rei Danseteater forestillingen vises på Agder Teaters Biscene Foto: Panta Rei Danseteater Terje Vigen Målgruppe: klasse Teater Grimsborkens sceneversjon av Terje Vigen markerer Ibsen-jubileet med poesi, action og firstemt mannskor. Terje Vigen handler om et menneske som får sitt liv lagt i ruiner, og som ved en skjebnens ironi får mulighet til hevn. Formidling: Programinformasjon. Formidlingsfaglig opplegg. Forestillingen er selvformidlende. Produksjon: Teater Grimsborken Besøk: Alle kommuner Støttet av Norsk Scenekunstbruk Foto: Jarle Nyttingnes MUSIKK GRUNNSKOLE BARNEHAGE Reiseslagjet Foto: Jan Otto Hansen, Vest.Agder fylkeskommune En konsert med mange typer tradisjonsmusikk fra ulike steder i Vest-Agder, noe blir presentert i original form, noe er omarbeidet og utviklet videre. Wenche Hunsbedt Svindland - sang, dans, munnharpe, Sigbjørn Rua - dans, munnharpe og Sverre Eftestøl - piano, bukkehorn, munnharpe, seljefløyte, samt med et bestillingsverk spesielt til denne konserten. Formidling: Konsertinformasjon med forslag til elevarbeid, elevene deltar i konserten. v/anne Tone Hageland Folkemusikkverksted Målgruppe: 6. klasse Foto: Jan Otto Hansen, Vest.Agder fylkeskommune I folkemusikkverkstedet får skolen besøk av fire folkemusikk- og folkedansentusiaster en hel dag; Vegar Vårdal, Knut Egil Kristiansen, Astri Skarpengland og Magne Kleiveland/Ulf Arne Johannessen. Det blir verksteder innen folkemusikkinstrument, folkesang og folkedans, der det meste av innholdet er hentet lokalt i Vest-Agder. På slutten av dagen er det en konsert der alle deltar. Formidling: Verksteder. Konsertinformasjon, elevene deltar i konserten. v/ Anne Tone Hageland 11

7 Foto: Rikskonsertene Foto: Rikskonsertene Foto: Foto: Rikskonsertene Foto: Kristiansand Symfoniorkester Foto: Elone Sjögren Lydløypa Lydløypa er en lydinstallasjon komponert av Christian Eggen. Eggen ønsker å skape ett nytt landskap av lyd, som leker med våre forventninger til omgivelsene. Verket er produsert elektronisk og avspilles fra datamaskiner. Ø. Brandtsegg er ansvarlig for programmering av installasjonene. Konserten vil foregå på Agder naturmuseum. Formidling: Konsertinfomasjon og idehefte til lærerne, elevene deltar. Produksjon: Rikskonsertene/Vest-Agder fylkeskommune v/kjell Thoreby vest TONO er samarbeidspartner Støttet av Agder naturmuseum 12 Camelias Blancas- om Amors piler og feite Rotter På den tida da ridderne kastet slengkyss til sin mor før de kysset sin elskede, fløy den svaksynte amor omkring i lufta med buen sin. Han skjøt mange piler: noen ganger traff de riktig og andre ganger traff de helt feil. I sefardenes sanger får vi høre om problemene disse pilene kunne skape. Sangene lever i tradisjon hos sefardene rundt omkring i verden i dag, og er samlet inn i samlinger, på samme måte som vi samlet inn folkeviser i Norge på 1800 tallet. Formidling: Konsertinformasjon. v/hallgeir Frydenlund øst The Graffiti Classics En annerledes konsert med en klassisk strykekvartett. Graffiti Classics kommer fra London og spiller musikk på utradisjonelle og morsomme måter. Etter konserten sitter vi igjen med et smil om munnen. Ikke klassisk, ikke jazz, ikke tradisjonsmusikk, men16 strenger, 8 dansende føtter og 4 stemmer. Formidling: Konsertinformasjon, elevene deltar i konserten. v/ Anne Tone Hageland Besøk: Søgne, Songdalen, Vennesla, Hægebostad, Åseral, Sirdal, Kvinesdal, Lyngdal, Farsund, Flekkefjord Trash Kan en spille på søppel? De tre utøverne i gruppa Trash er dyktige slagverkere og performanceartister, og gjør at konsert og teater smelter sammen til et sammenhengende forløp. Trash spiller ikke på et eneste vanlig instrument, men på hverdagslige gjenstander. Slik kan vi også bli mer oppmerksom på alle lydene som omgir oss i hverdagen. Formidling: Konsertinformasjon, elevene deltar i konserten. v/torstein Ellingsen Besøk: Søgne, Songdalen, Vennesla, Hægebostad, Åseral, Sirdal Mozart-trazoM En konsert med musikk av Svinesvans Wolfgang Amadeus Rosenkrans. Ei gruppe fra Kristiansand Symfoniorkester sammen med forfatter Sylvelin Vatle spiller og forteller fra Mozarts liv. Formidling: Konsertinformasjon, elevene deltar i konserten. v/ Anne Tone Hageland Besøk: Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal Støttet av Kristiansand Symfoniorkester Det var en gang i Afrika Moussa Diallo har skrevet ned og diktet videre på de mange historier han lærte som barn i hjemlandet sitt Mali. I konserten får vi høre fortellinger fra Afrika. I dag er Diallo en av Københavns mest etterspurte bassister. Sammen med to andre afrikanske musikere som bor i Danmark, viser de oss en musikalsk bro mellom våre kulturer. Formidling: Konsertinformasjon med forslag til elevarbeid, elevene deltar i konserten. v/ Hallgeir Frydenlund Besøk: Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal, Kvinesdal, Lyngdal, Farsund, Flekkefjord 13

8 Foto: Solfa Foto: Rikskonsertene Foto: Rikskonsertene Foto: Lien/Rasch Foto : Dannevig foto Foto: Thomassen/Skippervold A KA P LA Målgruppe: klasse Vokalgruppa Solfa består av 5 menn. De setter sang og stemmebruk i fokus og velger fritt fra alle sjangre. Ved hjelp av kun stemmen låter de som et rockeband i det ene øyeblikket, for så å briljere som et storband i det neste. Jazz, pop, country, folkemusikk Solfa synger det. Formidling: Konsertinformasjon, elevene deltar i konserten. v/ Anne Tone Hageland 14 Verdensmusikk Målgruppe: klasse Programmet er under utarbeidelse. Formidling: Konsertinformasjon. v/ Hallgeir Frydenlund Hip Hope Målgruppe: klasse Gruppa Black Noise kommer fra Sør-Afrika og presenterer hip hop på sørafrikansk. Det vil handle om Rhytm and Poetry, DJing og Break dance. Gruppa er lokalisert i Cape Town og har i over 15 år turnert og spilt for ungdom i Afrika. De siste årene har de også besøkt Skandinavia noen ganger, og i 2005 turnerte de i ungdomsskolene i Kristiansand. Formidling: Verksteder. Konsertinformasjon med forslag til elevarbeid, elevene deltar. v/torstein Ellingsen Besøk: Søgne, Songdalen, Vennesla, Hægebostad, Åseral, Sirdal, Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal, Kvinesdal, Lyngdal, Farsund, Flekkefjord Frå dalstroka innafor Målgruppe: klasse En konsert med mange typer tradisjonsmusikk fra ulike steder, men mest fra Agder. Noe presentert i original form, noe omarbeidet og utviklet videre. Musikerne som kommer på besøk er Kirsten Bråten Berg - sang, Annbjørg Lien - hardingfele og Bjørn Ole Rasch - nøkkelbord. Formidling: Konsertinformasjon. v/ Anne Tone Hageland Besøk: Søgne, Songdalen, Vennesla, Hægebostad, Åseral, Sirdal, Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal, Kvinesdal, Lyngdal, Farsund, Flekkefjord Å trylle med ord og kaniner Målgruppe: barnehage Går det an å trylle fram det gode? Frode har mange rare tanker og drømmer inni seg, og han er redd for så mye. Han gruer seg for eksempel til å skifte barnehage. Men Frode får hjelp av en levende kanin og to musikanter med levende sang og musikk. En tryllestav er også kjekk å ha, den kan skape mange fine ord. Ivar Skippervold, Tore Thomassen og kaninen Tusle tryller, synger og forteller. Formidling: Konsertinformasjon, barna deltar i konserten. Eget postkort til alle barna, plakater. v/ Anne Tone Hageland Besøk: Utvalgte kommuner LITTERATUR GRUNNSKOLE 15

9 Bli kjent med forfatteren Hans Petter Laberg Målgruppe: klasse Forfatter Hans Petter Laberg forteller om seg selv, sitt forfatterskap, leser fra bøkene sine og snakker om hva som kan inspirere til en bok. Formidling: Forfatterbesøk. Produksjon: Forfatter Hans Petter Laberg Besøk: Mandal, Farsund, Marnardal, Åseral, Audnedal, Lindesnes, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal Hans Petter Laberg Tilfluktsrommet Målgruppe: 10. klasse Elevene samles i Tilfluktsrommet ved Elvebredden øst i Kristiansand. Her vil elevene få en innlevelse i språk, kommunikasjon og forståelse. Etterpå vil elevene se utstillingen i kjelleren på Arkivet. Dagen avsluttes med et skriveverksted ledet av forfatteren Gaute Heivoll. Her vil elevene få anledning til å uttrykke seg skriftlig om tema som rasisme, krig, samhandling og forståelse. Foto:Stiftelsen Arkivet I skyggen av Quassion - tittelside I skyggen av Quassion Målgruppe: klasse Dette er et møte med forfatteren MiRee Abrahamsen. Første del av opplegget er et foredrag med spørsmålsrunde. Her snakker forfatteren litt om det å skrive, og om de ulike bøkene hun har skrevet. I hoveddelen av foredraget forteller hun om boka «I skyggen av Quassion» og gir en enkel innføring i Midtøstens problematikk, tanker rundt stereotypier, kulturforståelse, ulikheter/likheter i system, politikk og væremåte. Time 2 er et lite skrivekurs bygd på forfatterens egne erfaringer, men også på velkjente litterære prinsipper. Denne timen er mer preget av deltakelse. Tim Brentloffs eventyr Målgruppe: klasse Forfatter Sylvelin Vatle forteller barna om Tim Brentloff; en urban, ung mann som skal reise på ferie til tanten sin. Men rutebåten forliser og han havner midt inne i den villeste norrøne mytologien. Fortellingen er humoristisk og skummel og inneholder magiske formler. Formidling: Forfatter Gaute Heivoll er sammen med klassen på opplegget, samt Besøk: Flekkefjord, Vennesla, Songdalen, formidler fra Stiftelsen Arkivet. Søgne, Lyngdal, Kvinesdal Formidling: Forfatter og marinarkeolog formidler Produksjon: Stiftelsen Arkivet og forfatter opplegget sammen. 16 Besøk: Gaute Heivoll Formidling: Forfatterbesøk. Produksjon: Bjørn Arild Ersland og Endre Elvestad Audnedal, Marnardal, Songdalen, Produksjon: Forfatter MiRee Abrahamsen Besøk: Mandal, Farsund, Lindesnes Søgne, Vennesla 17 Formidling: Fenrissulvens forbannelse - tittelside Forfatteren Sylvelin Vatle formidler selv fortellingen om Tim Brentloff. Produksjon: Forfatter Sylvelin Vatle På jakt etter gull og gråstein Målgruppe: klasse I denne skoletimen treffer vi både forfatteren Bjørn Arild Ersland og marinarkeologen Endre Elvestad, som er hovedperson i boka «På jakt etter gull og gråstein». Når Endre på slutten av timen tar på seg dykkerdrakt og hopper i sjøen er det elevene som bestemmer hva han skal ha med seg opp på land igjen. De kan snakke med ham gjennom en gul boks og en lang ledning under vann. Barna vil lære litt om dykking, og en god del om hva de kan finne under vann. Ilustrasjon: Annlaug Auestad KULTUR- OG NATUR- ARV GRUNNSKOLE

10 Foto: Beate Strøm Johansen, Agder naturmuseum og botaniske hage Foto: Beate Strøm Johansen, Agder naturmuseum og botaniske hage Foto: Beate Strøm Johansen, Agder naturmuseum og botaniske hage Foto: Kari Fiskvatn, Agder naturmuseum og botaniske hage Foto: Ivar Reed Nakken, Jærmuseet/Teknoteket Foto: Sentrum barnehage, Flekkefjord kom- Livet i dammen Rot, stengel, blad - frukt, bær og grønnsak. Hva er hva? Ull og bein Målgruppe: klasse Science Circus 1 Målgruppe: klasse Science Circus 2 Målgruppe: klasse Fortellerverksted Målgruppe: klasse De fleste skolene har et ferskvann eller dam i Museumspedagogene ved Sjølingstad Uldvarefabrik En undervisningstime med valgfritt tema: Science Circus er en ambulerende realfag- Formidleren har med seg en koffert med gamle nærheten som vi besøker. Hva lever i vannet? Grønnsakdisken som læringsarena! Opplegget og Agder naturmuseum har utviklet et Elektrisitet og magnetisme litt teori, men utstilling med om lag 35 interaktive eksperiment leker, klær og andre gjenstander fra Flekkefjord Hva lever de ulike dyrene av? Her er det mulig tar utgangspunkt i vanlige «planter» vi finner i undervisningsopplegg som kombinerer elementer mest enkle eksperimenter. Eller Astronomi som presenterer matematikk, fysikk og teknologi Museums samling. Gjennom gjenstandene setter å lage enkle næringskjeder! dagligvareforretningene. Har kålen stengel, og fra museenes arbeidsområder. Opplegget undervisning om stjernehimmelen i planetarium. på nye og spennende måter. Eksperimentene formidleren i gang en prosess hos elevene, der er egentlig tomaten en grønnsak? Det er ikke inneholder verkstedsaktivitet. Elevene får se En time i eksperimentutstilling (temaer innen blir transportert i en stor lastebil og stilt opp på de selv gir mening og fortelling til gjenstandene. Formidling: Egen formidler. Produksjon: Agder naturmuseum og alltid samsvar mellom botanikk og hverdagsspråk! Lek med sansene og gjettekonkurranser. hvordan knokler, tenner, gevirer og horn er lærer og museets pedagog. Elevene velger selv et «science show» gjerne for alle elevene i ulike sjangrer, tilpasset alder og modning. ulike produkter i nålefilt samt eksempler på naturfag og matematikk) med veiledning av egen den aktuelle skolen. I tillegg vil en presentere De forteller, dramatiserer og skriver småtekster botaniske hage benyttet til knapper og smykker, eller som hva de vil jobbe med. dersom det er plass til det. Utstillingen I 1.klasse vil det for mange være naturlig å Besøk: Vennesla, Søgne, Songdalen Formidling: Egen formidler. dekorasjon på klær, kniver og veggbilder. inneholder også et planetarium og bruke tegning som uttrykksmåte. Produksjon: Agder naturmuseum og Formidling: Veiledning av egen lærer og museets planetarieframvisning. botaniske hage Formidling: Egen formidler. pedagog. Formidling: Egen formidler. Besøk: Hægebostad, Farsund, Marnardal, Produksjon: Agder naturmuseum og botaniske Produksjon: Agder naturmuseum og botaniske Formidling: Egen formidler. Produksjon: Rita Log / Vest-Agder-museet IKS, Lindesnes hage og Vest-Agder-museet IKS, avd. hage Produksjon: Jærmuseet/Teknoteket avd. Flekkefjord Museum Sjølingstad Uldvarefabrik Besøk: Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Sirdal, Besøk: Mandal, Farsund, Marnardal, Åseral, Besøk: Lyngdal, Hægebostad, Audnedal Mandal, Lindesnes, Audnedal, Åseral Audnedal, Lindesnes, Lyngdal, 18 Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal 19

11 Tinnsoldater og klinkekuler Målgruppe: klasse Museumspedagogen har med seg leker fra Flekkefjord Museums samling og forteller om dem. Elevene får prøve kopier av noen av lekene. Blant innholdet i kassa finnes en medtatt tinnsoldat, og elevene får høre eventyret om Den standhaftige tinnsoldat. Deretter støpes tinnsoldater. Alle får med seg en soldat hjem. I andre time går vi ut på skoleplassen og spiller med klinkekuler. Formidling: Egen formidler. Produksjon: Vest-Agder-museet IKS, avd. Flekkefjord Museum Besøk: Vennesla, Søgne, Songdalen 20 Foto: Hugo S. Larsen, Flekkefjord Museum Flagg, farger og identitet Målgruppe: klasse Foto: Vest-Agder-museet IKS, avd. Vest- Agder Fylkesmuseum Jan Henrik Munksgaard kåserer over temaet identitet knyttet til nasjonale farger og flagg. Han kommer inn på en rekke historiske og aktuelle problemstillinger: Hvordan ble det norske flagget til? Hvorfor har de italienske fotballspillerne blå drakter når flagget er grønt, hvitt og rødt? Hvorfor reagerer vi når flagg brennes? Munksgaard ser på hvordan det norske flagget har blitt til, om lovverket i forhold til flagg, hvordan det har blitt brukt og brukes, om symbolikk og politikk knyttet til flaggbruk. Formidling: Foredrag i gymsal. Produksjon: Vest-Agder-museet IKS, avd. Vest-Agder Fylkesmuseum Besøk: Sirdal, Kvinesdal, Audnedal, Åseral Industrialisering og tekniske kulturminner i Vest-Agder Målgruppe: 8. klasse Skolene velger ett av tre besøksmål med tilrettelagt opplegg: 1. Setesdalsbanen, Vennesla: a) Historisk innføring. b) Aktivitetsposter: sporveksel, dresinkjøring, kullskuffing m.m. c) Togkjøring. 2. Sjølingstad Uldvarefabrik, Lindesnes: a) Omvisning i fabrikken, der det gis en historisk innføring samtidig med at elevene følger arbeidsprosessen. Kan kombineres med besøk ved kraftstasjonen og dammen. b) Verksted: elevene får lage hvert sitt mobiletui på Sjølingstads egen filtmaskin. Det legges inn matpause mellom gruppebytte. 3. Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, Kristiansand: Omvisning i dokka og på verftet, muligheter for fordypning i de enkelte skips historie (som skoleskipet «Sørlandet» fra 1927 og lastedamperen «Hestmanden» fra 1911). Elevene skal få kjennskap til den industrielle revolusjonen og viktige utviklingstrekk som følge av denne gjennom å besøke ett av fylkets teknisk-industrielle kulturminner. Opplevelse av nærhet til historien og egen deltakelse står i sentrum i formidlingsoppleggene. Formidling: Skolene velger ett av tre besøksmål og deltar i et formidlingsopplegg ved det valgte museumsanlegget. Produksjon: Vest-Agder-museet IKS, avd. Stiftelsen Setesdalsbanen og avd. Sjølingstad Uldvarefabrik / Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter Besøk: Alle kommuner En rose er en rose Utstillingen «En rose er en rose er en rose» består av fotografier av tradisjonell rosemaling fra Vest-Agder og grafiske blad fra Kjell Nupens serie «Fra ti brev som aldri ble sendt». I «En rose er en rose er en rose» stilles fotografier av rosemaling side om side med Kjell Nupens grafiske blad. Utstillingen er egnet som utgangspunkt for befaringer i egen kommune. Foto: Jan Otto Hansen, Vest-Agder fylkeskommune. Formidling: Selvformidlende med utgangspunkt i lærerveiledning. Det følger med oversikt over tilgjengelige bygg og gjenstander med rosemaling i hver kommune. Produksjon: Vest-Agder fylkeskommune 21

12 Lin - fra strå til tråd Målgruppe: klasse Formålet med programmet er å gi elevene en innføring i en produksjon og et håndverk med lange tradisjoner. Elevene vil følge linet fra plante til spunnet tråd. Elevene får forsøke å lage lintråd for hånd, og de får smake på linfrø. Til slutt fletter de hver sin krans av linfiber, som de kan ta med seg hjem sammen med et enkelt arbeidshefte. Formidling: Egen formidler. Produksjon: Husflidskonsulenten i Vest-Agder / Vest-Agder fylkeskommune Besøk: Alle kommuner 22 Foto: Kathrine Bringsdal, Husflidskonsulent i Vest-Agder. Lindesnes fyr Målgruppe: 7. klasse Lindesnes Fyrmuseum tilbyr et undervisningsopplegg med utgangspunkt i emner som Sjøveien forbi Neset, fyrhistorie, forlis og lostjeneste, fyr og merker, værvarsling og redningstjeneste. En tur opp i fyret er selvsagt med i opplegget og en oppgaveløype gjennom løpeganger og fjellrom fra 2. verdenskrig bringer elevene rundt på hele anlegget. Det avsluttes med film i Fjellhallen og mulighet for spisning i kafeen i Tusenårsstedet. Formidling: Egne formidlere på museet følger elevene under hele besøket. Produksjon: Lindesnes Fyrmuseum Besøk: Alle kommuner Foto: Lindesnes fyrmuseum Kompassroser i Vest-Agder Målgruppe: 7. klasse Vest-Agder fylkeskommune har i 2005 registrert kompassroser hugget i berg i fylket. I alt er det registrert 19 kompassroser. Fylkeskommunen skal opprette nettsider som skal publiseres via Kulturnett Vest-Agder. På de planlagte nettsidene ønsker fylkeskommunen å involvere skoleelever i et digitalt formidlingsprosjekt, som belyser temaer relatert til kompassrosene. Prosjektet tar utgangspunkt i metoden «digital fortelling», en film på ca. 3 minutter. Formidling: Egne formidlere fra fylkeskommunen. Produksjon: Vest-Agder fylkeskommune Besøk: Farsund (Borhaug skole) Foto: Endre Wrånes Innvandring og utvandring på Sørlandet i 100 år Målgruppe: klasse Ei fotoutstilling som tar opp temaene «reisen, livet, kjærlighet, tilhørighet og lengsel». Foto fra tidligere tiders utvandring er montert sammen med bilder fra virkeligheten i dag, og i tillegg supplert med enkle tekster eller sitat for å sette i gang tanker og refleksjoner. Formidling: Lærer formidler til elevene med utgangspunkt i arbeidshefter. Produksjon: Fotograf Sidsel Jørgensen Besøk: Alle kommuner Foto: Sidsel Jørgensen FOR- HISTORIE GRUNNSKOLE Jegere i steinalderen Målgruppe: klasse ( ved små skoler) Aktivitetsbasert frilufts- og steinalderformidling. Opplegget skal formidle hvordan det var å leve i steinalderen. Ressurser i naturen, redskap og teknikker, bueskyting - og alt etter årstid og tilgang - sløying av fisk/vilt med flintkniver og tilbereding av mat i kokegrop eller bål. Formidling: Opplegget består i utgangspunktet av fire poster, hvor to ledes av oss og to av lærere. Dette kan endres på skoler med få elever. Produksjon: Norsk jeger og fiskeforbund, Vest-Agder fylkekommune Besøk: Mandal, Lidesnes, Marnardal, Åseral, Audnedal, Hægebostad 23 Foto: Leire forsøkscenter (DK)

13 Helleristninger Målgruppe: klasse Utstillingen om norske helleristninger er initiert av arkeologiske institutt ved Universitetet i Bergen. Alle fylkene er representert i utstillingen, som gir et dekkende bilde av variasjoner i den norske bergkunsten. Utstillingen viser alle typer helleristninger i Norge, og hver av plakatene forteller på sett og vis en avsluttende historie. Formidling: Lærer formidler til elever, med utgangspunkt i lærerveiledning. Produksjon: Ragnar Utne Besøk: Alle kommuner Foto: Ragnar Utne TILBUD FRA ANDRE TILBUD BESTILLES DIREKTE FRA MUSEET/INSTITUSJONEN. SKOLEN MÅ SELV DEKKE ALLE KOSTNADER. DE FLESTE MUSEENE I VEST-AGDER HAR ET TILBUD TIL SKOLENE SOM OFTE INNGÅR I DEN LOKALE KULTURELLE SKOLESEKKEN. TILBUDENE KAN IMIDLERTID OGSÅ BENYTTES AV SKOLER UTENFOR DEN AKTUELLE KOMMUNEN. HER PRESENTERES NOEN AV DISSE OPPLEGGENE. DE BESTILLES DIREKTE AV DET ENKELTE MUSEUM, SKOLEN MÅ SELV DEKKE TRANSPORTKOSTNADER OG EVENTUELLE EGENANDELER VED BESØKET. 24

14 Vest-Agder Fylkesmuseum, Kristiansand avdeling av Vest-Agder-museet IKS Sjølingstad Uldvarefabrik, Lindesnes avdeling av Vest-Agder-museet IKS Målgruppe: ulike tilbud til grunnskolen FRA ULL TIL GARN OG VEVDE STOFFER Vest-Agder Fylkesmuseum er et friluftsmuseum med rundt 40 antikvariske bygninger i parkmessige omgivelser. Her finnes Setesdalstunet, Vest-Agdertunet og Bygaden m/ sjøfartsutstilling. I hovedbygningen står utstillingene «Impulser», «Heia Start 100 år med fotball» og «Quartfestival og Norgesglass». Vest-Agder Fylkesmuseum tilbyr i løpet av året mange forskjellige undervisningsopplegg for grunnskolen. Oppleggene tar for seg livet på landet og i byen gjennom skiftende årstider og gjennom hverdag og høytid. Eksempler på klasseopplegg: Toving, fra korn til brød, gamle leker i Bygaden, skolen i gamledager, bondegården for år siden, om jul og om påske. Varighet: ca. 1 time Pris: kr. 5.- pr. elev. Varighet utover én time: Kr pr. elev. Informasjon og påmelding: , e-post: Bestill i god tid! Oppleggene blir fort fulltegnet. Foto: Vest-Agder Fylkesmuseum Målgruppe: tilpasset tilbud til alle trinn i grunnskolen Sjølingstad Uldvarefabrik fra 1894 er en levende museumsfabrikk, komplett med fargeri, spinneri, veveri, appretur, eget kraftverk, damanlegg og boliger. I undervisningsopplegget «Fra ull til garn og vevde stoffer» får elevene omvisning i fabrikken. De følger produksjonsgangen fra råull til ferdige varer: pledd, jacquardtepper, vadmel, bunadstoffer, strikkegarn m.m. Vi kan også legge inn besøk i fabrikkens kraftstasjon. På «ullverkstedet» bruker vi fabrikkens nålefiltmaskin. Elevene får lage sitt eget bilde i ull og filt, individuelt eller i fellesskap. Maskinen egner seg godt til å lage gruppebilder. Hva med å lage klassebilde med portretter av alle elevene i klassen, eller et gruppebilde inspirert av årstiden? Ta gjerne med skisse. De eldste elevene kan lage mobiletui. Tid: Hele året Varighet: Ca. 3 timer inkl. matpause. Opplegget kan tilpasses. Pris: Betaling for materiell til verkstedet. Filtbilder A3 (passer også som sitteunderlag): kr 25,- per stk. Stort gruppebilde i ull og filt kr 300,- pr. stk. Mobiletui: kr 15,- per stk. Omvisning kr 100,- pr. klasse. Informasjon og påmelding: Sjølingstad Uldvarefabrik, Judith Seland Nilsen, tlf: , e-post: Foto: Judith Seland Nilsen 26 27

15 Mandal Bymuseum avdeling av Vest-Agder-museet IKS Flekkefjord Museum avdeling av Vest-Agder-museet IKS Målgruppe: ulike tilbud til grunnskolen PÅ TOKT MED «SOLSTRAND» Mandal Bymuseums tilbud til skolene baseres på museets to hovedtemaer: Fiske og redskapsutviklingen på Sørlandskysten Museets fiskeriavdeling, som omfatter hele kysten i Aust- og Vest-Agder, viser de fleste fiske- og fangstredskapstypene som er benyttet gjennom tidene. Avdelingen har også modeller av flere fartøystyper som har vært brukt i området og avstøpninger/originaler av de vanligste fiske- og skalldyrartene som blir fisket/fanget her. Den lille byen med de store kunstnere Med utgangspunkt i museets kunstsamling gis en innføring i historien og produksjonen til noen av kunstnerne som er født i Mandal: Adolph Tidemand, Amaldus Nielsen og Gustav Vigeland. Tid: Hele året Varighet: minutter Pris: Besøk og opplegg gratis for skoleelever. Informasjon og påmelding: Mandal Bymuseum v/ museumsstyrer Knut Lindseth. Tlf / , e-post: Foto: Ramstad Foto, Mandal Målgruppe: ulike tilbud til grunnskolen. Toktet med «Solstrand» tilbys 5. trinn. Flekkefjord Museum ligger sentralt i Flekkefjord sentrum. Hovedbygningen er innredet som et borgerlig hjem fra 1800-tallet. I Sjøbuene står faste og skiftende utstillinger. På Flekkefjord Elektrisitetsmuseum får elevene oppleve elektrisitetshistorie gjennom lys, lyd, bilder og aktiviteter. Museet har en rekke tilbud til elever i grunnskolen. Programmet varierer og blir laget for et halvt år om gangen. Vår og høst tilbyr museet turer med opplegg for skoleklasser på «Solstrand», ei restaurert fiskeskøyte, bygd i Flekkefjord i Turen inneholder fortellinger fra lokal kysthistorie, fisking og ulike aktiviteter om bord og på land. Tid: «Solstrand-toktet»: Fra midten av mai 2006 til midten av oktober. Andre tilbud: hele året. Varighet: Dagstur Pris: «Solstrand»: 2000 kr pr. tur for skoleklasser utenfor Flekkefjord kommune Andre tilbud: gratis for skoleelever. Informasjon og påmelding: Tlf , faks: , e-post: Se også Foto: Flekkefjord Museum 28 29

16 Listamuseet, Vanse avdeling av Vest-Agder-museet IKS Agder naturmuseum og botaniske hage, Kristiansand STEINALDEREN PÅ LISTA Målgruppe: ulike tilbud til grunnskolen Listamuseet har en stor og bredt anlagt samling som gir gode muligheter for et samarbeid mellom skolen og museet. Programmene er satt opp med spesifikk målgruppe, men alle oppleggene kan brukes fra 1. til 10. trinn. Spesielt opplegget «Steinalderen på Lista» for 4. trinn er et populært tilbud. Fra korn til brød. Maling av korn på møllene på Hervoll. Alder: 3. trinn Varighet: 1-1 1/2 time Steinalder/ arkeologi. Elevene får være med i museets lavvo, bruke redskapskopier og forsøke seg som arkeologer. Alder: 4. trinn Varighet: 3 timer inkl. lunsjpause Skolen i gamle dager på Hetland skolemuseum. Dramatisering av en skoledag for 100 år siden. Alder: 5. trinn Varighet: 1-1 1/2 time Billedhuggeren Mathias Skeibrok. Alder: 2. og 8. trinn Varighet: ca. 1 time NATURKUNST Målgruppe: ulike tilbud til grunnskolen klassinger får en liten innføring i naturkunst gjennom praktiske aktiviteter i botanisk hage. Elevenes arbeider blir fotografert og klassene kan få oversendt bildene digitalt i etterkant. Opplegget varer i 2 timer. Agder naturmuseum og botaniske hage har et variert tilbud med basis i natur- og realfag. Programmet veksler og blir laget for et halvt år av gangen. Programmet blir sendt til skoler i Kristiansand og omegn og det blir lagt ut på hjemmesida vår. Foto: Farsunds Avis Livet i seilskutetiden. Besøk i museets sjøfartsavdeling. Kan kombineres med en tur til Østhassel redningsstasjon. Varighet: ca. 1 time Pris: Besøk og opplegg gratis for skoleelever Informasjon og påmelding: Listamuseet v/ Inge Eikeland Tlf / , e-post: Se også: Tid: Naturkunst: uke 37, 38 og 39, Pris: Alle tilbud er gratis for grunnskoleelever. Informasjon og påmelding: Agder naturmuseum, museumspedagog Beate Strøm Johansen, tlf , e-post: hjemmeside: Foto: Beate Strøm Johansen, Agder naturmuseum og botaniske hage 30 31

17 Sørlandets Kunstmuseum MALEVERKSTED Utstillingen «Johan Martin Nielssen - Sørlandets skildrer» vises i Sørlandets Kunstmuseum i perioden , Kunstneren fra Kristiansand maler uforglemmelige naturbilder av det sørlandske landskapet. Hans stemningsskapende malerier og tegninger appellerer til svært mange unge. De skaper en identitet og tilhørighet til Agder som hjemsted. Museet gir tilbud om gratis omvisninger med maleverksted. Her kan elevene bruke sine kreative evner ved å male etter inntrykk og inspirasjon fra utstillingen. Hensikten er å styrke elevenes observasjonsevner - direkte inspirert av det sørlandske kystlandskapet. Formidling: Omvisning og verksted på Sørlandets Kunstmuseum. 15 elever per gruppe. Hver gruppe jobber i to timer. Besøkskommuner: Alle kommuner Tidspunkt: Uke (ikke uke 41) Informasjon og påmelding: Sørlandets Kunstmuseum, tlf /16 Johan Martin Nielssen: Landskap fra Svinør, u.d. Eier: Sørlandets Kunstmuseum. 32

18

19 Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde

s k o l e p r o g r a m

s k o l e p r o g r a m FLEKKEFJORD MUSEUM s k o l e p r o g r a m noe for alle på museet Høst 2013 www.vestagdermuseet.no Innledning I høst tilbyr vi masse spennende for skoler og barnehager i hele regionen: Opplegg i museets

Detaljer

VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011. www.vestagdermuseet.no

VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011. www.vestagdermuseet.no VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011 www.vestagdermuseet.no Til lærerne I høst tilbyr vi masse spennende for skoler og barnehager i hele regionen.

Detaljer

Vest-Agder-museet IKS:

Vest-Agder-museet IKS: Vest-Agder-museet Vest-Agder-museet IKS: Kommunene 50% og fylkeskommunen 50% 45 ansatte 42 mill. i årlig omsetning 250 000 historiske fotografier 99 antikvariske bygninger 15 000 m² bygningsmasse 70 000

Detaljer

VEST-AGDER-MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogram KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2009. www.vestagdermuseet.no

VEST-AGDER-MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogram KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2009. www.vestagdermuseet.no VEST-AGDER-MUSEET FLEKKEFJORD skoleprogram KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2009 www.vestagdermuseet.no Til lærerne Vi på museet gleder oss til å tilby barnehager og skoler i regionen masse

Detaljer

FLEKKEFJORD MUSEUM. skoleprogram BRUDD UTSTILLING- HØST OG JUL PÅ MUSEET! høst 2014. www.vestagdermuseet.no

FLEKKEFJORD MUSEUM. skoleprogram BRUDD UTSTILLING- HØST OG JUL PÅ MUSEET! høst 2014. www.vestagdermuseet.no FLEKKEFJORD MUSEUM skoleprogram BRUDD UTSTILLING- HØST OG JUL PÅ MUSEET! høst 2014 www.vestagdermuseet.no Innledning I høst blir det en egenprodusert fotoutstilling fra Vest-Agder-museet i samarbeid med

Detaljer

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM PROGRAM FOR 8.-10. TRINN HØST/VINTER 2011 Susanna Majuri: High Tide, 2006, Fotografi. Vi går en spennende høst i møte på SKMU! Velkommen til å delta på våre omvisninger og aktiviteter

Detaljer

Vær sett med barns øyne

Vær sett med barns øyne fotografering som teknikk og formidlingsform. Foto: Barnehagene i Ringebu kommune/kks Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt

Detaljer

VEST-AGDER-MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2010. www.vestagdermuseet.no

VEST-AGDER-MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2010. www.vestagdermuseet.no VEST-AGDER-MUSEET FLEKKEFJORD skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2010 www.vestagdermuseet.no Til lærerne Vi på museet gleder oss til å tilby barnehager og skoler i regionen masse

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM PROGRAM FOR VGS HØST/VINTER 2011 Susanna Majuri: High Tide, 2006, Fotografi. Vi går en spennende høst i møte på SKMU! Velkommen til å delta på våre omvisninger og aktiviteter

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Kim & Trym. med hjemlengsel og utferdstrang. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops)

Kim & Trym. med hjemlengsel og utferdstrang. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops) 2010 2011 Kim & Trym med hjemlengsel og utferdstrang Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops) Konsert for 1. - 7. årstrinn : Kim & Trym programmet To unge musikere vokste

Detaljer

Opplæringstilbud Flekkefjord kulturskole

Opplæringstilbud Flekkefjord kulturskole Opplæringstilbud 2017 18 Flekkefjord kulturskole MUSIKK Gitar Gitar er et av kulturskolens mest populære instrumenter og skolen har mange gitarelever. Disse spiller alle sjangre innen gitarmusikken fra

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister Etienne in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister Etienne in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Musikk på serbisk. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Musikk på serbisk. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Musikk på serbisk Visste du at de samme sangene som du pleier å synge, blir sunget rundt om i hele verden, men at de høres forskjellig ut i forskjellige land? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Musikk

Detaljer

STYRESAK 25/14 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 15. mai 2014. Saksbehandler VAM, adm. Saksfremlegg

STYRESAK 25/14 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 15. mai 2014. Saksbehandler VAM, adm. Saksfremlegg STYRESAK 25/14 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 15. mai 2014 Saksbehandler VAM, adm. Saksfremlegg 1. Utstillingen "I fyr og flamme" åpnet i byens nye Rådhuskvartal 8. februar.

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN Årstimetallet i faget: Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

Musikkfantasier - for solobratsj elektronikk og elever

Musikkfantasier - for solobratsj elektronikk og elever Musikkfantasier - for solobratsj elektronikk og elever Bergmund Waal Skaslien Konsert for 1. - 7. årstrinn PROGRAMMET Konserten vil være et tett på møte med en elastisk musiker som beveger seg i ulike

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

vi forteller din historie

vi forteller din historie vi forteller din historie gode kollega Vest-Agder-museet har lange og stolte tradisjoner helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Hver dag besøkes vi fortsatt av forventningsfulle gjester, og stadig

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Progresjonsplan : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi skal fordype oss i noen av arbeidene til Alf

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

Ask barnehage Turer og Utflukter

Ask barnehage Turer og Utflukter Ask barnehage Turer og Utflukter Informasjonsbrosjyre til foreldre Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid

Detaljer

Draumkvedet. - en eventyrlig reise i klang og form. - en familieforestilling fra 4 år og opp TONY VALBERG

Draumkvedet. - en eventyrlig reise i klang og form. - en familieforestilling fra 4 år og opp TONY VALBERG Draumkvedet - en eventyrlig reise i klang og form - en familieforestilling fra 4 år og opp TONY VALBERG Idé og opplegg - gitar, virginal og kjøkkeninstrumentarium ROLF KRISTENSEN - gitar og kjøkkeninstrumentarium

Detaljer

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål med faget Til alle tider har mennesket utnyttet og bearbeidet materialer til redskaper, klær, boliger og kunst. De menneskeskapte

Detaljer

Er det håp for havet? Dagsopplegg for klasse

Er det håp for havet? Dagsopplegg for klasse Er det håp for havet? Dagsopplegg for 1.-4. klasse For det enkelte mennesket er havet uendelig stort. Men kan vi bruke havet som søppelkasse, og samtidig tro at vi kan høste av havets ressurser i all fremtid?

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud WONG CHUNG-YU Trinn: 8. - 10. Tidspunkt: 07.10. - 13.11.11 Varighet: 45 min. FAGOMRÅDER:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2014. Hei alle sammen og tusen takk for en lærerik og spennende måned sammen med barna deres. Det er en utrolig fin barnegruppe som har gjort mye kjekt sammen,

Detaljer

Konsertinformasjon. Musikk fra en blå dal. Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Turneen er et samarbeid mellom. Carl Petter Opsahl og Åsmund Reistad

Konsertinformasjon. Musikk fra en blå dal. Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Turneen er et samarbeid mellom. Carl Petter Opsahl og Åsmund Reistad Konsertinformasjon Rikskonsertenes Skolekonsertordning Carl Petter Opsahl og Åsmund Reistad Musikk fra en blå dal Klassetrinn: 1.-7. Om programmet og musikerne Langt langt borte, dit du bare kan komme

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER Mitt yndlingsbilde av Lars Hertervig Oppgavehefte for 1.-4.klasse og 5.-7.klasse Aktiviteter i Lars Hertervig-rommet Løs oppgaver, syng, fortell eventyr og tegn

Detaljer

Lyden av Munch. Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn

Lyden av Munch. Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Lyden av Munch Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Lyden av Munch Lyden av Munch Går det an å male et skrik? Det er en mann som har klart å male

Detaljer

Velkommen til Fredrikstad museum

Velkommen til Fredrikstad museum Velkommen til Fredrikstad museum Vi på museet ønsker barn og unge velkommen til oss. Oppleggene i dette heftet tilbys til skolene uten kostnad utover transportkostnad. Historiske museer som arena kan hevdes

Detaljer

Velkommen til Operaen!

Velkommen til Operaen! DEN NORSKE OPERA & BALLETT FOR SKOLER & BARNEHAGER 2012/2013 DEN NORSKE OPERA & BALLETT TILBYR FORMIDLINGS- AKTIVITETER KNYTTET TIL DET SOM SKJER PÅ SCENENE VÅRE. ALT FRA DAGLIGE OMVISNINGER OG MØTER MED

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Gode melodier Olav Kallhovd, piano Ola Fjellvikås, sang

Gode melodier Olav Kallhovd, piano Ola Fjellvikås, sang Gode melodier Olav Kallhovd, piano Ola Fjellvikås, sang Konsert for 1. - 7. årstrinn : Gode melodier PROGRAMMET Ola og Olav er på jakt etter den gode melodien. De har samlet ett knippe gode melodier som

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

program 2009/10 kulturskrinet

program 2009/10 kulturskrinet program 2009/10 kulturskrinet Obligatoriske opplegg barnetrinn trinn Tittel Beskrivelse tidspunkt 1. trinn Det er sant Fortellerbesøk fra Kulturskrinets egen Høsten 2009 at jeg fant... forteller, Tove

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN Årstimetallet i faget: 95 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

Tittel : Økt kompetanse i kunst og kultur for alle på Vålerenga skole.

Tittel : Økt kompetanse i kunst og kultur for alle på Vålerenga skole. Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008 1. Tittel på prosjektet, skolens navn og hjemmeside Tittel : Økt kompetanse i kunst og kultur for alle på Vålerenga skole. Vålerenga

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Omvisning på utstillingen Kurt Johannessen - BLU i Bergen Kunsthall

Omvisning på utstillingen Kurt Johannessen - BLU i Bergen Kunsthall KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen med oppgaver i barnehagen og omvisning i Bergen Kunsthall på utstillingen BLU laget av Kurt Johannessen. - Søre Skogvei barnehage

Detaljer

OBLIGATORISKE OPPLEGG

OBLIGATORISKE OPPLEGG PROGRAM 2011/2012 OBLIGATORISKE OPPLEGG BARNETRINN TRINN TITTEL BESKRIVELSE TIDSPUNKT 1-2 Laffen og Kikka i Et interaktivt musikkdramatisk fyrverkeri Uke 15, 2012 Eventyrland av en forestilling 1 Eventyropera

Detaljer

Ugress. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Ugress. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Ugress Konsert for 1. - 7. årstrinn : Ugress programmet Ugress er et funky, filmatisk, og spennende pop-eletronika prosjekt, fra den gærne vitenskapsmannen og lyd-etterforskeren Gisle Martens

Detaljer

Er det håp for havet? Dagsopplegg for klasse

Er det håp for havet? Dagsopplegg for klasse Er det håp for havet? Dagsopplegg for 5.-7. klasse For det enkelte mennesket er havet uendelig stort. Men kan vi bruke havet som søppelkasse, og samtidig tro at vi kan høste av havets ressurser i all fremtid?

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister E in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister E in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6 og 12 år. Det

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Kulturarv i DKS mot nye høgder?

Kulturarv i DKS mot nye høgder? Kulturarv i DKS mot nye høgder? - eit lite tilbakeblikk og gode råd på vegen til den nye Kulturtanken Fagdag 3. oktober, Litteraturhuset i Oslo Seks nasjonale aktørar Visuell kunst: Nasjonalmuseet Musikk:

Detaljer

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn Arbeid med identitet hos flyktingebarn HVEM ER JEG? KORT OM PROSJEKTET Målsettingen med dette undervisningsopplegget er å gi barnehagelærere og annet personell som arbeider med de yngste flyktningebarna

Detaljer

ZWAI MBULA. Du kan gjøre hva som helst med musikk og instrumenter, spørsmålet er hvordan du gjør det. Zwai Mbula. Konsert for 1. - 7.

ZWAI MBULA. Du kan gjøre hva som helst med musikk og instrumenter, spørsmålet er hvordan du gjør det. Zwai Mbula. Konsert for 1. - 7. 2011 2012 ZWAI MBULA Du kan gjøre hva som helst med musikk og instrumenter, spørsmålet er hvordan du gjør det Zwai Mbula Konsert for 1. - 7. årstrinn : ZWAI MBULA PROGRAMMET Zwai Mbula vokste opp i en

Detaljer

Årsplan Kunst & Håndverk 2016/2017

Årsplan Kunst & Håndverk 2016/2017 Årsplan Kunst & Håndverk 2016/2017 Årstrinn: 2.trinn Lærere: David Dudek og Therese Majdall Nilsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Visuell kommunikasjon Tidspunkt Tema Lærestoff

Detaljer

Klangbilde. Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv.

Klangbilde. Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv. Klangbilde Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv. Konsert for 1. - 4/5.- 7. årstrinn Om programmet Hva er musikk?

Detaljer

Barneaktiviteter på Oslofjordmuseet

Barneaktiviteter på Oslofjordmuseet Oslofjordmuseets Venner presenterer Barneaktiviteter på Oslofjordmuseet Program for JUNI JULI AUGUST alle søndager kl 14 Chr. Jensens vei 8, 1390 Vollen Tlf 474 71 980/66 93 66 30 Kontaktperson for programmet:

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

FORFATTERBESØK. for 6. klassetrinn

FORFATTERBESØK. for 6. klassetrinn FORFATTERBESØK for 6. klassetrinn Tor Erling Naas DKS Finnmark samarbeider med Finnmark fylkesbibliotek om å organisere forfatterbesøk for 6. klassetrinnet i Finnmark. Elevene får en ny vinkling til, og

Detaljer

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 september - oktober november 2013 Hovedmål: Å skape felles opplevelser hvor lek og glede står i fokus Delmål: Å være en del av gruppen Å få felles opplevelser

Detaljer

RARE DYR. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Utdanningsetaten. Oslo kommune

RARE DYR. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Utdanningsetaten. Oslo kommune RARE DYR Selv en stor elefant kan være bange for en lille mus, sier den danske jazzsangeren Majken Christiansen som er en av tre musikere i programmet Rare dyr. Konsert for 1. - 7. årstrinn Oslo kommune

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Blues for barna. Har du en dårlig dag, spill en blues, så blir det kanskje bedre? Konsert for 1. - 7. årstrinn

Blues for barna. Har du en dårlig dag, spill en blues, så blir det kanskje bedre? Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Blues for barna Har du en dårlig dag, spill en blues, så blir det kanskje bedre? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Blues for barna programmet - Dette er en sang om sånne dager da du aldri skulle

Detaljer

Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Klangbein. Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 113HY17

Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Klangbein. Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 113HY17 Klangbein Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 113HY17 PROGRAMMET Klangbein fortelle historier ved bruk av musikalske og visuelle elementer. Konsertens språk veksler

Detaljer

Lokal plan for Fet kommune. Den kulturelle skolesekken sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Lokal plan for Fet kommune. Den kulturelle skolesekken sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Lokal plan for Fet kommune Den kulturelle skolesekken 2016-2020 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1. Innledning. 2 2. Lokal organisering nettverk... 3 3. Tiltak fordelt

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

Foto: Lars Opstad/Rikskonsertene. Kouame møter barna

Foto: Lars Opstad/Rikskonsertene. Kouame møter barna 2012 2013 Foto: Lars Opstad/Rikskonsertene Kouame møter barna På språket mitt (Gban) i Elfenbenskysten finnes det ikke ett ord for å synge, spille eller danse. Bare Sah, som er alt på en gang samhold,

Detaljer

Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN MÅSØY KOMMUNE: Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Med tiltak for skoleåret 2006/2007. Den kulturelle skolesekken i Måsøy kommune. PLANGRUPPE. Ved utarbeiding av de 3 siste års planer, har arbeidsgruppen

Detaljer

Barnehage Drama 1-6 år 2014 TROLLFJELL HER NORD

Barnehage Drama 1-6 år 2014 TROLLFJELL HER NORD Vågønes musikk- og friluftsbarnehage TROLLFJELL HER NORD KORT OM PROSJEKTET Vågønes musikk- og friluftsbarnehage har som en del av prosjektet Bodøpiloten jobbet med drama, og har i den forbindelse hatt

Detaljer

Månedsbrev for Sirkelen juni 2016

Månedsbrev for Sirkelen juni 2016 Månedsbrev for Sirkelen juni 2016 MANGFOLDSPROSJEKTET MÅL: Utvikle samarbeidet barnehage hjem for å styrke identitet og tilhørighet hos barn og familier med flerkulturell bakgrunn. MÅL FOR «GLEDING»: Forebygge

Detaljer

Barnehage Tverrfaglig prosjekt 3-6 år 2013 INDIANERNE KOMMER!

Barnehage Tverrfaglig prosjekt 3-6 år 2013 INDIANERNE KOMMER! Qmarkå FUS barnehage INDIANERNE KOMMER! KORT OM PROSJEKTET I barnehagen ble barna malt i ansiktet fra tid til annen. En ting som både gutter og jenter ville være var indianer! Personalet identifiserte

Detaljer

Valgfag ved Varden ungdomsskole 2015-16

Valgfag ved Varden ungdomsskole 2015-16 Valgfag ved Varden ungdomsskole 2015-16 Valgfag Media og informasjon Liker du å skrive? Er du interessert i digitale verktøy og sosiale medier? Da kan dette være valgfaget for deg! I Media og informasjon

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i kunst og håndverk for 4. og 5. trinn 2015/16

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i kunst og håndverk for 4. og 5. trinn 2015/16 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i kunst og håndverk for 4. og 5. trinn 2015/16 Dette gjør 4. og 5. trinn sammen, 2t/u. Det er egen plan for 5.trinn 2 t/u. Vurdering skjer underveis av lærer og

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

DANSEPRODUKSJON I VALGFAGET SAL OG SCENE 8-10.TRINN

DANSEPRODUKSJON I VALGFAGET SAL OG SCENE 8-10.TRINN DANSEPRODUKSJON I VALGFAGET SAL OG SCENE 8-10.TRINN Av Cecilie Haugseth og Arild Johnsen, KKS Foto: Øystein Gjønnes 1 TITTEL Danseproduksjon i valgfaget Sal og scene, 8-10.trinn. BAKGRUNN Dette undervisningsopplegget

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Løten kommune Besøksadresse: Kildevegen 1 postadresse: Postboks 113 telefon: 62564000 faks: 62564001 epostadresse:

Detaljer

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!!

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2013/14, grunnskole. Frist 1.12. 2012. Veiledning

Detaljer

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Muntlig kommunikasjon Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler. Lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon. (Språkleker)

Detaljer

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

Halvårsplan for Veslefrikk og Tommeliten våren 2017

Halvårsplan for Veslefrikk og Tommeliten våren 2017 Halvårsplan for Veslefrikk og Tommeliten våren 2017 TEMA: «Fysisk aktivitet, psykisk helse og kosthold» «Være sammen» Tommeliten Lene, pedagogisk leder Åsa, barnehagelærer Tone, barne- og ungdomsarbeider

Detaljer

SONGS AND SWEET POTATOES

SONGS AND SWEET POTATOES SONGS AND SWEET POTATOES Jeg tenker at slik som livet er, slik er musikken. Musikken er full av stemninger, rytme og følelser. Den er noen ganger stillestående som en grå hverdagsmandag. Andre ganger fnisete

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 2.TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 2.TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 2.TRINN Årstimetallet i faget:38 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MAI 2011 Hei alle sammen I mai har 17. mai vært mye i fokus og vi har snakket om å gå i tog og å spise is. Mange av barna var overbeviste om at vi skulle gå til togstasjonen

Detaljer

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!!

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2013/14, videregående skole. Frist 1.12. 2012. Veiledning

Detaljer

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK FOR 2.TRINN

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK FOR 2.TRINN ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK FOR 2.TRINN MÅL (K06) TEMA/DELMÅL ARBEIDSMÅTE VURDERING Visuell kommuni ka -sjon Uttrykke egne opplevelser gjennom tegning Blande og bruke primærfarger i eget skapende arbeid

Detaljer

«Det gjemmer seg i deg»

«Det gjemmer seg i deg» TITTEL «DET GJEMMMER SEG I DEG» En DKS-produksjon for 1. trinn, med Visuelle kunstfag og Drama som fagområde. Laget av kunstpedagoger fra Bodø kulturskole: Janne Vik Lossius, Henriette Nilssen Bakken,

Detaljer

Lys og skygge, gresk mytologi Stjerner og planeter. Eventyr og alver

Lys og skygge, gresk mytologi Stjerner og planeter. Eventyr og alver Plan for scenekunst, 2009-2010 Temaet vi jobber med dette skoleåret har vi kalt: Himmeldryss! Dette inneholder bl.a.: Gresk mytologi, eventyr, alver, stjerner og planeter Emne: Kunst Eventyr om alven og

Detaljer

Elsker - Elsker ikke. Ragnhild Furholt - sang Jon Solberg - gitar Anders Erik Røine - munnharpe. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Elsker - Elsker ikke. Ragnhild Furholt - sang Jon Solberg - gitar Anders Erik Røine - munnharpe. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Elsker - Elsker ikke Ragnhild Furholt - sang Jon Solberg - gitar Anders Erik Røine - munnharpe Konsert for 1. - 7. årstrinn : Elsker - Elsker ikke PROGRAMMET Kjærlighet har i lang tid vært et

Detaljer

Muntre Musikanter. Merethe Camilla By- Gaute Schrøder- Martin Våland

Muntre Musikanter. Merethe Camilla By- Gaute Schrøder- Martin Våland 2009 Muntre Musikanter Merethe Camilla By- Gaute Schrøder- Martin Våland - Lars Erik Krokstrand Muntre Musikanter 2009 Torbjørn Egners viser i Bluegrassdrakt Med utgangspunkt i kjente viser av Thorbjørn

Detaljer

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING Våren 2014 På industrihistorisk grunn bygges Senter for Porselen og Design steg for steg i tilknytning til Norges unike porselensfabrikk Porsgrund Porselæn med komplett håndverksproduksjon og stort fabrikkutsalg.

Detaljer

Konsertinformasjon MUSIKKMAT. Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Turneen er eit samarbeid mellom. Klassetrinn 1-4 trinn.

Konsertinformasjon MUSIKKMAT. Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Turneen er eit samarbeid mellom. Klassetrinn 1-4 trinn. Konsertinformasjon Rikskonsertenes Skolekonsertordning MUSIKKMAT Klassetrinn 1-4 trinn. Turneen er eit samarbeid mellom. Om musikerne og programmet KJELL INGE TORGERSEN Kjell Inge Torgersen er en artist

Detaljer

Livets dans, Edvard Munch. Lyden av Munch. Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn

Livets dans, Edvard Munch. Lyden av Munch. Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Livets dans, Edvard Munch Lyden av Munch Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Lyden av Munch Lyden av Munch Det er en mann som har klart å male

Detaljer

Månedsplan. Temaer vi arbeider med på avdelingen denne måneden: Hva Hvorfor Hvordan vi arbeider/metode

Månedsplan. Temaer vi arbeider med på avdelingen denne måneden: Hva Hvorfor Hvordan vi arbeider/metode Månedsplan Hva Hvorfor Hvordan vi arbeider/metode Bli kjent (tilvenning) Temaer vi arbeider med på avdelingen denne måneden: barnehagen er en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av

Detaljer

EN SPADE ER IKKE BARE EN SPADE

EN SPADE ER IKKE BARE EN SPADE EN SPADE ER IKKE BARE EN SPADE OPPIGARD Eline Solheim Styrer STØTTENDE OG UTFORSKENDE LÆRINGSMILJØ Bakgrunn for prosjektdeltagelse Hovedfokuset vårt for barnehageåret 2012 13 er Støttende og utforskende

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Kolbotn skole et godt sted å lære, en glede å være

Kolbotn skole et godt sted å lære, en glede å være Fag: KRLE Trinn: 3.trinn Periode: 1 (august oktober) Skoleår: 2015/2016 Filosofi og etikk Utrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi Ukeprøver respons på andres tanker. Samtale om familieskikker

Detaljer

Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366)

Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366) Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366) Søknadssum: 64000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bergen Offentlige Bibliotek, Oasen filial / 964338531 Folke

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu VÅR 2010. Klinkekule- maleri

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu VÅR 2010. Klinkekule- maleri Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu VÅR 2010. Klinkekule- maleri HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana

Detaljer