Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Nr årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.hedopp-fhk.org Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Nr. 1 00 1. årgang"

Transkript

1 Rapport Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Nr. 00. årgang

2 Styret og utvalg Leder: Iver Melby, tlf Skumsrud, 86 Biri Styremedlem: Bjørn Næss, tlf lie, 44 Ilseng Kasserer: Svein-Harald Foss, Ågårdv 9, 6 Lillehammer Nestleder: Ludvig Gråtrud, tlf ystlund, 665 Lesja Styremedlem: Tor Suleng, tlf Harpefoss, 647 Sør-Fron Varamedlem: Jens Rod Jensen, tlf Haugtun, 7 Hokåsen Varamedlem: Vigdis Baardseng, tlf vingarvn., 608 Lillehammer Sekretær: Gunn Ramsrud, tlf ystlund, 665 Lesja Revisorer: Varamedlem: Valgkomité: Rune Frankmoen greg Daniels Ingvild Herberg Arne Dillerud Iver Melby Frits Fuglerud Materialforvalter: Stein Håkonsen, tlf Palerudgutua 85, Ingeberg Medlemsservice: Gunn Ramsrud, tlf ystlund,665 Lesja Redaksjonskomité: Hallgeir Henriksen, tlf Sagbakken 6,4 Vang H Helene Gundersen, tlf lilleng,8 Espa Utst. utvalg: Åse Skogsrud, tlf Furnes Jaktpr. utvalg: Ludvig Gråtrud,tlf rune Frankmoen, tlf Aktivitetsutv.: Iver Melby, tlf Jens Rod Jensen, tlf Miljøutvalget: Tor Suleng, tlf Jens Rod Jensen, tlf Viltstell/Lavland: Bjørn Ness /Tor Egil Stai Dommerutv.: Knut Grindstuen, tlf Heknegard, 66 Øyer Innhold: Leder Redaksjons spalte 4 Fra Generalforsamlingen 4 Er fuglehundnorge blitt for byråkratisk 4 Vinnere Kallerudhallen vinterutstillingen 6 Referat dommersamling 7 Sommersamling Femund og Hamar 0 Fra treningssamling Krogstad Herregård Lokale hundeforskrifter Resultater Sjodalsprøven 4 Jotunheimtreffet Nordiske jakt og fiskedager 9 Resultater Rolf Sevendals Minneløp 0 Terminliste høstprøver 0 Treningsterrenget på Nordhue 9 Resultater Dovrefjellprøven 44 Forsidefoto: ES Hjallabakken s Rips (Langvella s Purre / Fosens C-Tosch) Ottesen, Sofie UK. Foto: Gunnar Klingwall. Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Opplag: 800 eks Utgivelse: ganger pr. år. Ansvarlig redaktør: Hallgeir Henriksen, Sagbakken 6, 4 Vang. Tlf Lay-out/trykk:

3 Leder: Iver Melby Mange oppgaver er blitt løst i året som har gått. NKK har gjort sin inntreden i våre systemer. Disse smeltet sammen så vi kan leve med de rutiner og oppgaver som skal løses. Dette med medlemskort er noe av de ting dere har etterspurt, vi har ikke fått noe svar på dette enda, men håper på en ordning. Vi har også en del kluss med adresser og andre praktiske ting for å få dette til. Resultat i Hed/Opp ble nesten , i drifts resultat, samlet på bok har vi nå ca ,. Vi kan takke våre arrangører og sponsorer for at vi fikk et såpass høyt resultat. Jeg har gitt uttrykk for at vi ønsker å ha handlingsfrihet til å kunne gi våre medlemmer noe tilbake. Dette er vi nå i ferd med å kunne gjøre. Lavlandsaktiviteten vår har kostet dyrt i foregående år. I manges øyne har vi hatt denne som en «vernet» aktivitet som har kostet mye , i underskudd de siste 5-7 år. På årets årsmøte hadde vi dette oppe som en egen sak. Vi belyste de alternativer vi hadde for denne aktiviteten, det ble enighet om at vi skulle satse mer på Helgøya i fremtiden. Leien i Vang er høy, i tilegg har vi sterk begrenset tilgang utenom våre prøver. Problemer med all biltrafikk gjør det også usikkert for våre hunder. Tanken er å få 4-5 terrenger for prøve på Helgøya. Vi har bestilt 50 fasaner som er tenkt satt ut på Helgøya. Dette for å bygge opp den eksisterende stammen av fugl som er der. Prøve å få ett terreng hvor vi selger treningskort. Opprettholde tilbudet som Åse Skogsrud har med trening i organiserte former. Dette pluss prøver. Avholde også en klubbprøve på høsten, er det noen av dere som ønsker å være med på dette så kontakt meg. Lavland vil bli en prøve form flere vil bli med på i fremtiden. Nordhue terrenget er en flott plass å trene hund på. Her er det satt av penger til å reparere gjerdet, dette vil bli klart til åpningen i mai. Båren er også ett av de tilbud som vi fortsatt har. Morten Sørensen er vår koordinator her sammen med Steinar Sørlie. Regner med at vi treffes der under sik festen, flott med en dag i fjellet etter at siken er fortært. Et tilbud vi skulle gjort noe med er valpe / dressurkurs, hvis noen skulle ha interesse av å holde ett slik kurs så si fra. For min egen del ser jeg frem til dagene i Sjodalen med kurs for våre hunder i fjellet. Etter min mening er dette det beste både for folk og hunder. Her venter vi stor pågang så vær tidlig ute med påmeldingen. Ludvig skal ha en stor takk fra oss alle etter alt arbeid med Dovre prøven. Ikke mange vet hvor mye arbeid han har lagt ned for å få dette til. De fleste hadde vel lagt seg flate etter alle kjepper som har blitt prøvd stukket i hjula i denne marsjen. Motgang gjør sterk er det noe som sier, håper at dette er rett. At FKF har gjort sitt for å få oss vekk syns jeg er beklagelig, men det gikk rette veien tilslutt. Arne Hovde var en god medkriger i denne øvelsen, en takk til Arne. Er det noen som har innspill så kom med de, vi trenger mange til å være med i vår klubb som medhjelpere og støttespillere. Ha en god sommer! Hilsen Iver

4 Redaksjonens spalte: Helene Gundersen Ny Layout på Rapport og «jubileum» i redaksjonen... Hallgeir Henriksen Rapport har fått ny Layout med nytt trykkeri, et samarbeide med Idé Trykk på Hamar. Undertegnede går nå inn i 0 års jubileum med medlemsbladet til klubben og vi har gjennom disse årene hatt flere versjoner av bladet, hele tiden med det mål at dette skal være til det beste for våre lesere. Vi prøver også å forandre og utvikle oss med tiden slik at det skal være inspirerende og jobbe med dette viktige arbeidet som heter informasjon. Vi bytter leverandør blant annet fordi at totalløsningen er tilfredsstillende å jobbe med, og at vi får bistand til salg av annonser og en skreddersydd løsning for klubb/forening fra innlevering av manus til bladet er levert på posten. Mange av oss informerer oss selv via Internett, og vår hjemmeside er meget godt besøkt. Dog så mener jeg og klubben at det fortsatt er behov for postal informasjon -og et medlemsblad som vi kan holde i hånden å bruke som et «oppslagsverk». Vi prøver å sette sammen Rapport med annonsering av egne aktiviteter, eksterne annonsører, resultater, leserbrev og det dere måtte sende inn til oss, samt noe redaksjonelt. Hedmark og Oppland Fuglehundklubb er et «flaggskip» i mange sammenhenger i fuglehund Norge, og det skal gjenspeile seg gjennom våre aktiviteter og fremtoning i flest mulig sammenhenger. Med ønske om en fantasisk sommer og grunntrening av våre hunder, samt en høst med gode resultater både på premiehylla og ikke minst opplevelser og utbytte til høstjakta. Hallgeir Henriksen. GENERALFORSAMLINGEN Er fuglehundnorge blitt for byråkratisk? På generalforsamlingen i Norsk Engelsksetterklubb foreslo styret at det skulle arbeide aktivt for å forenkle strukturen i det organiserte «hundenorge». Med dette lå det initiativ til å avvikle unødvendig og byråkratiserende organisasjonsløsninger, samt arbeide for å avskaffe dobbeltarbeid og effektivisere alle ledd, herunder NKK. Jakthunddivisjonen ble nevnt som eksempel på «byråkratiserende organisasjonsløsninger». Forslaget ble nedstemt med overveldende flertall under henvisning til at NESK skulle konsentrere seg om arbeidet for engelsksetteren. Endring av NKK burde skje gjennom de organer som har innflytelse i NKK. Likevel gir styrets innspill signal om at mange av oss kjenner lite til Jakthunddivisjonen. Jeg skal i det følgende forsøke å si noe om hva Jakthunddivisjonen er, hvorfor den er opprettet og hva den skal drive med. Hva er jakthunddivisjonen?. Jakthunddivisjonen ble opprettet ved avtale av mellom Norske Elghundklubbers Forbund, Norske harehundklubbers Forbund, Fuglehundklubbenes Forbund, Norsk Retrieverklubb, Norske Dachhundklubbers Forbund, Norsk Spanielforbund, Norsk Bassett Klubb. Jakthunddivisjonen er en interesseorganisasjon som er stiftet på bakgrunn av økende press fra det omkringliggende samfunn. Det er vist til eksem-

5 pler som forbud mot blyhaggel utenfor våtmarksområder, forslag om å forby utsetting av fasaner og rapphøns, den nye hundeloven. Hvorfor opprette en jakthunddivisjon? For å beskytte og påvirke utøvelsen av vår hobby er det viktig å samle seg. Nevnte klubber og forbund som inngår i Jakthunddivisjonen har samlet medlemmer i NKK. Dette betyr at jakthundmiljøet har fått en dominerende innflytelse i NKK. Hvor er jakthunddivisjonen plassert organisasjonsmessig? Organisasjonsmessig er jakthunddivisjonen en samarbeidsorganisasjon som utgjør en integrerende del av NKK. Likevel møter klubber og forbund i NKK s representantskapsmøter med egne representanter i henhold til deres medlemsavtaler med NKK. De utgifter samarbeidet innen jakthunddivisjonen medfører blir dekket av hver enkelt organisasjon. For arbeidsutvalgets virksomhet vil det bli utarbeidet et årsbudsjett som skal godkjennes av styringsgruppen. De faktiske utgifter til arbeidsutvalget blir dekket av de nevnte organisasjoner med like stor del fra hver. representantskap for å endres. Endringer av medlemsavtalen bør derimot kunne skje med simpelt flertall. Hvem administrerer jakthundivisjonen? Jakthunddivisjonen har ikke lønnede ansatte. Divisjonen har en leder som for tiden er Gunnar Handberg, samt eta arbeidsutvalg bestående Av Gunnar Handberg, Ragnar Dekke og Kåre Lotsberg. I tillegg har divisjonen en styringsgruppe representert ved lederne eller utnevnte for divisjonens medlemsorganisasjoner. Divisjonen har også et datautvalg som jobber mot og med NKK dataavdeling for avlsrelaterte data, spesielt ferdighetsdata, bestående av Anders Haugen og Odd Harald Sørbøen. Jakthundavdelingen i NKK vil virke som sekretariat for divisjonen. Hvilke saker arbeider divisjonen med? I avtalen om jakthunddivisjonen sies at divisjonen skal ivareta fellesinteressene for jakthundsektoren. I tillegg til de spesielle sakene som er nevnt ovenfor arbeider divisjonen med spørsmål som grunnkontingenten i NKK, aktivitetsavgift for utstillinger og prøver, påmeldingsavgift for NKK s utstillinger, NKK s forslag til nye lover og forslag til avtale om medlemskap. Divisjonen har f.eks arbeidet for at medlemsavtalen ikke skal ha samme trinnhøyde innen NKK og dens medlemsklubber som lovene. Dette har sammenheng med at lovene må ha / flertall på NKK s Medlemsservice For at klubber og forbund skal kunne gi sine medlemmer tilfredsstillende medlemsservice må en rekke rutinemessige arbeidsoppgaver gjennomføres på pålitelig vis. Mange av disse vil være felles for jakthundsektoren stambokføring opplegg for ferdighetsprøver og utstillinger med nødvendig rapportering for avlsplanlegging. Moderne teknologi må anvendes slik at stordriftsfordeler kan realiseres gjennom rasjonelle rutiner. Avsluttende bemerkninger Jakthunddivisjonen er opprettet i forbindelse med nyorganiseringen av NKK for å videreføre og styrke nyvinningen, hvoretter alle medlemmer representerer én stemme. Med stemmer bak seg betyr det at jakthundnorge har fått tilbake sin innflytelse i NKK som de var stiftere av i 898. Det er å håpe at Jakthunddivisjonen har tilstrekkelig lim til å holde sammen for å ivareta jakthundsektorens felles interesser. Lillehammer, Svein-Harald Foss

6 Kallerudhallen BIS Guri Malla s Iver-Sen 440/05, 05/0/05, Rød Eggen, Guri, Gørdammen, 5 Stange Eggen Guri, 5 Stange (N UCH Åsmarka s Ferchar - Guri Malla s Belmonda Kira) Vinner Rype Eraaks Lola 707/0, /06/0, Brun Lotsberg, Kåre, Nedre Goslia 8, 50 Lommedalen Lotsberg Kåre Og Norderhus Lars, 50 Lommedalen (Blo-Del Rade Savic - N JCH Bergvold s Era) BIS valp Vismunda s Cff Finita 676/06, /05/06, Skimlet Aubert, Jan Henrik, Vismundavn 6 C, 86 Biri Aubert Jorunn, Aubert Jan Henrik, 86 Biri (INT DK S CH DKJ CH Katholts Fini - C Freska) Breton BIR Kalløkkes Frøya 07704/05, 09/04/05, Hvit/Sort Hansen, Arne Ivar T, Sofiesgt 66 A, 068 Oslo Mortensen Steen, 7 Hamar (J NORD UCH SV-04 SV-05 KBHV-04 Pasties De La Cour Des Perdrix - Møllevængets Assi) Engelsk Setter BIR Bekkensetra s Tiny 97/04, 4/07/04, Hvit/Sort Albech Hilde Og Knut, Ilaveien 4, 48 Hagan Albech Knut Og Hilde Johanne, 48 Hagan (N UCH Tjuvreisn s Pjokken - Bekkensetra s Lotus) BIM Samkas Stegg 066/0, 5/0/0, Hvit/Rød Gjengedal, Anita Og Rune, Landverk, 056 Algarheim Andresen Kari, Andresen Alf E., 098 Oslo (INT N S UCH Bjønnålia s Trym - Samkas Lissi) Gordon Setter BIR Åshöjdens Cowboy S55/005, 0/04/05, Sort/Brun Wadahl, Gudmund, Graffer Gård, 647 Sør-Fron Storm, Ewa Posner, Sverige (USCH USFTCH Carolinas All Hat No Cattle - SUCH Åshöjdens Tracy) BIM Annabell Beauty Of Black Angel Spsz9/04, 0/05/04, Sort/ Tan Klische, Frank, Tretsvevn 8, 7 Brøttum Kallenbach, Ludwig, Tyskland (INT VDH UCH Sundowner s Karroo - Ashley Beauty Of Gordon) Irsk Setter BIR Guri Malla s Iver-Sen 440/05, 05/0/05, Rød Eggen, Guri, Gørdammen, 5 Stange Eggen Guri, 5 Stange (N UCH Åsmarka s Ferchar - Guri Malla s Belmonda Kira) BIM Follsjøen s Coya 566/00, 05/05/00, Rød Brøseth Trine/ Tyvold Rune, Henrik Angellsgt 5, 7045 Trondheim Brøseth Trine Og Tyvold Rune, 7045 Trondheim (Reppeåsen s Louis - NV-99 Synnerdalens K-Z Kelly) Kleiner Münsterländer BIR Vardegløtts Dizzy 045/0, 0/0/0, Brun/Hvit Engeset Kirsti Og Vidar, Røysvn 7, 409 Skotbu Engeset Kirsti, Engeset Vidar, 46 Skotbu (Tell Av Eidaskogr - N JCH NJ(K)CH Tyva) BIM Irmün s Alfred 958/0, /05/0, Brun/Hvit Steen, Henning, Mårstien 6, 04 Blystadlia Iversen Danette Hvalø, 055 Nordkisa (Dargo Vom Schützenknapp - Irmun s Virrta) Pointer BIR N S UCH NV-05 Bjønroas Pavlov 64/04, /04/04, Hvit/ Sort Ording, Birgit, Torvvn, 48 Nittedal Bjørnarheim, Rolf, 686 Byrkjelo (N S UCH Altegeinos Andantino - Bjønroas Mia) BIM Affern s Sasja 497/0, 6/0/0, Hvit/Sort Mosether, Terje, Kongsvn, 80 Brumunddal Hansen Knut, 00 Hokksund (Pellarskogen s Tiko - Affern s Gunda) Vorstehhund Korthåret BIR Eraaks Lola 707/0, /06/0, Brun Lotsberg, Kåre, Nedre Goslia 8, 50 Lommedalen Lotsberg Kåre Og Norderhus Lars, 50 Lommedalen (Blo-Del Rade Savic - N JCH Bergvold s Era) BIM Volelia s Freke 7767/0, 04/04/0, Lys Skimlet Huse Gerd Inger Og Knut, Mariskovn 7, 86 Biri Huse, Gerd Inger Og Knut, 86 Biri (Itza s Caro - NV-00 Norrbaggen s A Tara) Vorstehhund Strihåret BIR C Freska 46/00, 7/04/00, Skimlet Aubert, Jan Henrik, Vismundavn 6 C, 86 Biri Gimmestad Arild Og Enger Nina, 0 Gjerdrum (INT N S UCH N J(K)CH N JCH Rondeslottet Kf Quick Silver - N UCH NV-97 Vismunda s Atg Bærtha) BIM Hella s Ovesin Elling 0678/04, 04/04/04, Brun Myhre Birte Og Ove, Siggerudvn. 874, 400 Ski Pedersen Eva K., 94 Ytre Enebakk (INT N S UCH N VCH NV-00 Pjalt Av Kjølhaugan - N S UCH NORDUV-0 NV-04 Anna)

7 Dommersamling for: Hed-Opp fk, romerike fk og østerdal fk Honne kurs og konferansesenter kl Knut Grindstuen ønsket velkommen og ledet dommersamlingen som hadde til hensikt å drøfte innkomne forslag og problemstillinger tilknyttet dommergjerningen. Om lag 5 dommere deltok på samlingen. REFERAT: Bekkasinstand Skal stand på bekkasin regnes som tomstand. Hvis nei, og makker i mellomtiden har festet stand på rype er hunden med bekkasinstand da slått på fugl? Bekkasinstand er ikke tomstand! Bekkasinstand regnes i prinsippet som ingenting. Etter litt diskusjon ble det enighet om at hunden med bekkasinstand var slått på fugl av makker med rypestand, men «graden» av å bli slått på fugl var liten. Tas i betraktning i forb. med for eksempel rangeringen i VK. Utslåtte hunder som makker - VK Det er greit at hunder som «forbryter» seg får gå med som makker hvis det ikke er for lenge igjen av slipptiden ( 5 min). Den utslåtte hundens prestasjoner har da kun innvirkning på bedømmelsen av makker (som ikke er utslått). Utslåtte hunder bør ikke tas inn igjen som makker utpå dagen av administrative hensyn. Bør heller ta en runde til med hunder som fortsatt er med i konkurransen for å få «kabalen til å gå opp». Dommerhåndboka s. merknader I VK praktiseres det for tiden at hunder som ikke slås ut rett etter sitt slipp automatisk skal gå videre til neste runde uten nærmere vurdering. Det var bred enighet på samlingen at dette er en lite hensiktsmessig praksis. Det er som kjent svært varierende forhold i fjellet og det kan ofte være vanskelig å sette standarden allerede etter ett eneste slipp (f.eks antall støkk / misbrukte sjanser). Dommerne må ha mulighet til å bruke sitt skjønn, vurdere hundene opp mot hverandre og hvem som skal videre også etter at alle hundene har blitt prøvd. Dommersamlingen ønsker at omtalte merknad fjernes fra dommerhåndbok! Dommerens formelle myndighet og utøvelsen av denne i forhold til førernes adferd Dommerne skal raskt slå ned på dårlig oppførsel av førerne. Det går klart fram i dommerhåndboka hvordan det skal reageres. Dommerne må praktisere muligheten til å gi advarsler og evt. bortvise deltakere i større grad. Det er dommerne selv som må demme opp for den uheldige utviklingen vedrørende frekkhet og kynisme vi har sett hos en del førere (både erfarne og rykende ferske som har vært på kurs) i de senere år. Ikke godta føring av hund som bevisst nærmest drar ut av anvist terreng. Fuglearbeid utenfor anvist terreng teller som kjent ikke, - dette må skjerpes inn! Dommerne må i sterkere grad bruke sin myndighet! Dømme og starte samme dag (skog) Har blitt praktisert på noen skogsfuglprøver av økonomiske hensyn og dommermangel (dømme et parti på formiddagen og starte på et annet parti på ettermiddagen). Bør forsøkt unngås. I hovedsak prøvearrangørens ansvar. Dømming av samboere eller hunder man selv har trent fram Må unngås. I hovedsak prøvearrangørens ansvar. Dømming av hunder fra eget oppdrett Dette er nok ikke til å unngå i noen tilfeller, men bør vel også unngås hvis mulig. Innkalling / kobling VK Ikke koble hund selv om makkers fører melder stand, vent med å gi koblingsordre til du som dommer selv ser hunden i stand. Kjell Duedahl la fram utdrag/ eksempler slik det praktiseres i.h.h.t. FCI- reglementet -artikkel 6. Dette regelverket kan også bli aktuelt i Norge. Skal behandles og evt. vedtas i løpet av 008. Noen saker/ eksempler følger her: Når slipptiden er ute (5 min) spør dommeren om førerne ser hunden sin i stand. Hvis så ikke er tilfelle er slippet over tvert!! M.a.o. ikke mulig å hale ut slipptiden Hund som går ut av terrenget til tross for innkallingsordre blir diskvalifisert.

8 Forslag til ny tekst: Rapport er et pluss. En meldt rapport fra fører, spontan eller innkalt, skal alltid avsluttes med stand/markering som resulterer i en jaktbar situasjon for at den skal godkjennes. «Friminutt» diskvalifiserende feil teller ikke det første minuttet av slippet. etter støkk begge hundene trekkes 00 meter tilbake og slippes på likt. ved stand hunden skal bringe fugl raskt og effektivt på vingene. Hvis den ikke etter kort tid makter dette blir den koblet, trekkes så 00 meter tilbake og slippes på sammen med makker på nytt inn i aktuelt område. Makker gis alltid anledning til å vise sekundering Overtegning på prøver forslag til krav for å kunne delta Stille strengere krav til deltakelse i UK og AK ak: Kreve apportbevis for å få starte uk: anleggsparti der unghunden vurderes kan være aktuelt. Dette er et spørsmål om kapasitet og bør ikke være et krav. Kan benytte instruktører i fase og til dette. Former for lydighetsbevis evt. standbevis ble også drøftet uten at vi kom særlig lenger for UK. Forslag til regelendringer vi går inn for at settedommere kan brukes ved mangel på autoriserte dommere (selvsagt sammen med aut. dommer.) vi går inn for å godkjenne dommerelev som settedommer med myndighet til å delta i bedømmelsen Siste del av samlingen ble viet regelverk for skogsfuglprøver og for NM-skog. Ivar Bakken presenterte forslag til regelendringer vedrørende dette. Forslaget er utarbeidet av Tommy Lindstrand, Rune Brenna og Ivar Bakken og refereres i sin helhet: REGLER FOR SKOGSFUGLPRØVER Forslag til endring. Kap.4.. Prøvemåte og bedømmelse. Fordringer, 4. linje. Eksisternde tekst: Rapport er et stort pluss. For at rapport skal godkjennes må fugl sees eller høres. Innkalt rapport godkjennes. Begrunnelse: rapport kreves for å kunne gi en ÆP under forutsetning av at hunder for øvrig har vist særdeles fremragende egenskaper, men kan også være grunnlag for gi en hund. AK istedenfor.ak. Nåværende fordring samsvarer lite med øvrige krav for premiering. Når hunden forsøker å rapportere har den forlatt sin fugl. Hvis da rapporten ikke avsluttes med en jaktbar situasjon (reell fellingsmulighet) har hunden valgt feil løsning. M.a.o. det hadde vært bedre at den holdt sin stand og dermed gitt fører mulighet til å finne sin hund. Prøvereglene setter som ubetinget krav at alle disipliner som kreves vedr. fuglearbeid for en gitt premiegrad skal utføres i en og samme situasjon og at det skal avsluttes med en reell fellingsmulighet. Slik fordringen til rapport er utformet i gjeldende prøveregler blir ikke dette kravet oppfyllt og likevel kan hunden tildeles høyeste premiegrad. Det bør imidlertid fortsatt være slik at en rapport som beskrevet idet nye forslaget kan godkjennes når øvrige krav til. AK er oppfyllt i en annen situasjon. Slik rapporten er beskrevet i nåværende prøveregler kan dommeren i enkelte situasjoner umulig vite om hunden har rapportert den fuglen dommeren eventuellt hører lette et eller annet sted. Med forslaget til nye fordringer for godkjent rapport vil dommeren aldri være i tvil om hundens jaktlige egenskaper. Dette vil gi rapport en vesentlig høyere status og dermed også gi en verdig ærespremie. NM-skog nytt prøvereglement Begrunnelser for forslaget. Nåværende prøvereglement ble utarbeidet for snart 0 år siden med henblikk på å komme i gang med NM-skog. En av de som har vært med og utarbeidet dette forslaget, Tommy Lindstrand, var også med da det opprinnelige prøvereglementet ble laget. Forslagsstillerene mener nå at tiden er høyst moden for en omfattende revisjon for å gi NM-skog den status prøven fortjener og dermed høyne interessen ytterligere samtidig som det gis rom for vesentlig høyere deltakelse enn nåværende prøvereglement åpner for. Forslaget er et forslag med fremiden i seg og tilpasset tilsvarende VK-reglement og begrunnes som riktig utfra stadig økende deltakerantall fra hele landet og at så å si alle raser er representert, også på premielistene. NM-skog er nå blitt en godt etablert konkurranseform.

9 Med dette forslagets VK-tilpassning blir vilkårene for premiering og utvelgelse av de hunder som skal sendes videre bli mer presise enn etter dagens reglement, samtidig som kravene til dommerens subjektive skjønn blir ivaretatt. antall hunder pr. parti er i forslaget tilpasset nåværende reglement for skogsfuglprøver. Dette gjelder også finalepartiene hvor nåværende prøvereglement setter en begrensning på 4 hunder. Skjerpet krav til hva som kreves for en godkjent rapport. Dette samsvarer med eget forslag til ny beskrivelse av godkjent rapport i regler for skogsfuglprøver kap. 4.. PRØVEMÅTE OG BEDØMMELSE, beskrevet under avsnittet FORDRINGER. (blir denne endringen innført trenger ikke avsnittet beskrives spesiellt i NM-skog reglementet) Prøvereglement for NM-skog 4.5. Gjennomføring av norgesmesterskap NM-skog Arrangement: NM-skog kan arrangeres ved min. 4 påmeldte hunder og maksimum 7 startende hunder. Er deltakerantallet høyere enn 6 hunder, arrangeres prøven over dager. Ved overtegning går hunder med ÆP oppnådd på skogsfuglprøve foran. Deretter foretas loddtrekning. Se også «kommentarer» pkt.. Deltakelse: NM-skog er åpent for hunder som har oppnådd. premie AK, VK-premiering eller premiering i NM-skog i inneværende eller i et av de to foregående år. Se også «kommentarer» pkt.. Prøvemåte og bedømmelse: Ved NM-finaler skal det være felling med samme apporteringspraksis som for høyfjell og lavland. Det skal dømmes etter NKK s regler for skogsfuglprøver inkl. krav til apport, men med unntak av AK- premiering. (Premiering se nedefor) Spesiellt for rapport: Ved NM-skog skal en meldt rapport fra fører (spontan eller innkalt) alltid avsluttes med stand/markering som resulterer i en jaktbar situasjon for at den skal godkjennes. Spesiellt for kvalifiseringspartiene: Premiering..dag. Inntil hunder fra hvert parti kan premieres slik:. pr. kval. NM-skog + eventuellt CK ved vist rapport i h.h.t. NM-kravet.. pr. kval. NM-skog + eventuellt CK (som over). pr. kval. NM-skog. dag. Inntil hunder fra hvert parti kan premieres slik:. pr. kval. NM-skog + CK (som over). pr. kval. NM-skog + CK (som over). pr. kval. NM-skog Slipptid: Under forutsetning av høyt klassenivå skal minimum slipptid for premiering være 45 minutter. Det bør tilstrebes mest mulig lik slipptid for premierte hunder. Fra hvert parti sender dommer inntil hunder videre til neste dags avprøving. Hunder som sendes videre behøver ikke å være premiert. Det er en betingelse at disse hunder skal ha vist høyt klassenivå i minimum 60 minutter total slipptid fordelt på to omganger og vise at de kan apportere. Spesiellt for finalepartiene: Finaleomgangene er begrenset til inntil partier a 6 hunder. Det dømmes etter de vanlige regler for skogsfuglprøve, men uten AK-premiering. Avprøvingen skal siktes inn på å avgjøre rangeringen, men både søk, fuglebehandling, apport og eventuell rapport må være premieringsverdi av høy klasse. For premiering må hunden være avprøvet i minst 45 minutter fordelt på omganger. En av omgangene skal være på min. 0 minutter. Finalepartiene samles på avtalt sted senest 6 timer etter opprop. Dommerene sammenligner kritikkene som skal være skrevet på kritikkskjemaene, inkludert tallkarakterer, og setter opp rangeringen. Dommerene har anledning til fortsatt prøving av en eller flere hunder hvis de finner det nødvendig for rangeringen. Disse slipp dømmes av to dommere etter loddtrekning. Slipprekkefølgen avgjøres ved loddtrekning. Premiering: Inntil 6 hunder kan premieres fra. 6. premie NMskog. Hunder som premieres med. og. pr. NMskog kan tildeles /RES- hvis de har vist særdeles utmerkede egenskaper og vist rapport slik som beskrevet i «Spesiellt for rapport» i kap Premiering i NM-skog godskrives poeng etter samme skala som i VK. Tittelen Norgesmester-skog og eventuell Kongepokal eller NKK-pokal tildeles den seirende hund. Grue Finnskog. januar 007 Referat ved Stein Sorknes

10 Sommersamling Domkirkeodden 7. JUNI Vår tradisjonsrike sommersamling på Domkirkeodden ved Hamar ønsker også i år velkommen til hundetreff og utstilling ved Mjøsas bredde! Sted: Sæteranlegget, inngang Jernbanemuseet. Valpeshow, utstilling for barn/hund og apportprøve Søndag 7. juni kl..00 (Påmelding fra kl. 0.00) Ta med grillmat og drikke, vi har varm grill klar!!! Salg av kaffe,brus og kaker. Natursti for barn Inviter venner og kjente å bli med og lag en fin familiedag. Informasjon og spørsmål: Frank Iversen Mausetveien, 80 Brumunddal mobil 9 96 Anita Løvlien Sommersamling Femunden JULI SIKFEST Femuntunet!!! Et kjempeflott sted ved bredden av Femund. AKTIVITETER: Fredag: Varme griller sosialt samvær Lørdag: Dressurkurs i Bårfjell Opprop ved Femundtunet kl Unghundfremvisning og natursti fra kl.6.0 SIKFEST fisken er klar kl. 9.0 Søndag: Apportprøve kl..00 Programmet blir tradisjon tro, så her blir det noe for alle. Overnatting, hytte, anneks, telt eller campingvogn. RING FEMUNDTUNET DIREKTE PÅ TLF Husk bur til hunden / hundene. Spørsmål eller spesielle ønsker ta kontakt med: Willy Nicolaisen, tlf:

11 Treningssamling på Krokstad Herregård Den.. desember 006 inviterte Hedmark-Oppland fuglehundklubb og Buskerud fuglehundklubb til felles treningssamling med åpen klubbprøve på Krokstad Herregård i Säffle i Sverige. LESERBREV: De tretten deltakerne kom i flere etapper i løpet av fredag kveld og ble innlosjert i trivelige rom i Jägargården. Stemningen var god allerede denne kvelden, og praten gikk til langt på natt om hunder og sesongens jakt- og prøvemeritter. På lørdag ble det arrangert en åpen klubbprøve. I alt 5 hunder stilte til start i UK og AK. Stemningen var svært hyggelig allerede ved frokosten, men selv om dette skulle være en uhøytidelig prøve, var de fleste allikevel ivrige etter å komme i gang. Klubbprøven ble dømt av Robert Gill og Rune Frankmoen, som måtte tåle humoristisk meddømming fra deltakerne bak i partiet hele dagen igjennom. Været var ikke det aller beste, lett regnvær hele dagen, gjorde at hundene fikk regntunge fasaner og rapphøns å bryne seg på. Men humøret blant deltakerne holdt seg godt allikevel, og tonen hele dagen gjennom var svært trivelig. På slutten av dagen ble de beste hundene plukket ut til en siste runde med femminuttersslipp, og til slutt kunne dommerne kåre de tre beste AK- og UKhundene. Lørdag kveld var det felles middag i salen i hovedhusets andre etasje. Her fikk vi god mat i hyggelig selskap. Etter middagen ble det premieutdeling, der tonen var den samme som under selve prøven. Og også denne kvelden satt praten løst til sent på natten. Søndag fikk hver enkelt bruke terrengene rundt Krokstad til den type trening de følte behov for. Her ble det både kontrollert trening på utlagt fugl og selvstendige slipp i de terrengene vi gikk i dagen før. Denne helgen ble en fin førjulsaktivitet i flotte omgivelser for både to- og firbente deltakere. Vinner UK Sverre Stenersen med P Zorro Vinner AK Iver Melby med ES Tulla Hege Leigland Nybakk Vi hadde hele tiden god oppfølging av Robert Knight, som sørget for at det var fugl i de flotte og lette terrengene. Alle hundene fikk sine gode sjanser, og denne dagen var det også greit om ikke all dressuren satt helt hundre prosent.

12 Annonse / - side

13 Lokale Hundeforskrifter Hundeloven er innført og den enkelte kommune kan i tillegg utarbeide egne forskrifter for hund. I praksis ser vi at noen kommuner velger å utarbeide detaljerte forskrifter med regler som vanskeliggjør hundehold. Hundeloven Finner du på NJFF`s hjemmeside, se Hund lovverk m.m. Hundeloven; en veileder for lokalforeninger. NJFF og Trine Melheim, forfatteren av «Hundelovboka» har utarbeidet veilederen. Ved å gå inn på søk på hundehold og kommunenavn vil du finne forskriftene for den enkelte kommune, hvis de er utarbeidet. Hva kan du gjøre lokalt? Samle hundeeiere fra ulike miljøer, ta kontakt med lokal Jeger og Fiskeforening, andre hundeklubber, jegere osv. Bli enige om hva dere synes er optimalt og balansert i forhold til andre interessenter. For å sikre de best mulige forhold for forsvarlig hundehold, lovlig trening og dressur er det viktig med lokale forskrifter som muliggjør dette. Dette kan oppnås ved å gå i dialog med kommunens representanter, lokalpolitikere osv. Innfallsvinklene er mange og det er viktig at vi gjør dette arbeidet nå fordi det er nå forskriftene utarbeides. Hva er årsak til eventuelle motforestillinger til hund i din kommune? Hvilke muligheter har hundeeierne til lovlig trening, dressur osv? Når disse tingene er avklart, del dere i grupper, noen går i direkte dialog med kommunens representanter Hvordan utarbeide rettferdige hundeforskrifter alle kan leve med? Viltnemda, skogsjefen osv er ofte nyttige å ha på lag, samtidig som de har en fagkunnskap som blir lyttet til av politikerne. Sett dere godt inn i Hundeloven og veilederen, les gjerne andre kommuners forskrifter og referer til Fuglehunden nr -07, side 48 og 49, som eksempler man gjerne kan unngå. Vi har eksempler fra Ringerike kommune og Salten kommune på at hundeeierne har fått god dialog og forbedret forskriftene, i praksis sikkert mange flere kommuner. Samtidig blir det også hyppigere dialog, fordi hundefolket har presentert seg, kommunen vet hvem man skal henvende seg til. Det er positivt i seg selv. Lokalavisen De som ikke jobber mot kommunens representanter kan jobbe mot lokalavisen(e). Lokalavisen har stor gjennomslagskraft, riktig benyttet vil den fungere for å bringe vårt syn frem. Politikerne leser og får signaler fra avisen, befolkningen for øvrig leser avisen og kjenner seg igjen. Plukk ut en eller flere representanter for hundeeierne, ta kontakt med avisredaksjonen, gjerne den som skriver familiestoff el.lign. Inviter helst journalisten på tur, det gir bedre bilder og mer troverdig reportasje enn et intervju i redaksjonen. Ta med hunden(e) og fortell om de trivelige turene, dressur, jaktprøver, mulighetene lokalt for å ha et optimalt hundehold, eventuelle mangler osv. Presenter hund som en positiv familiehobby, naturopplevelser, trim, glede, turkamerat osv er stikkord her. Referer gjerne til Fuglehunden, nr -07, side 48 og 49. Fortell hva dere ønsker at hundeforskriftene i din kommune bør inneholde. Fortell om samholdet i de lokale klubber og foreninger som har hund på agendaen, fortell om vellykket ungdomsarbeid og om unge dyktige hundeførere i klubben. I praksis dekker ofte lokalavisen mer enn en kommune, ja vel lag flere artikler, inviter flere journallister osv. Neste gang det arrangeres jaktprøve i din kommune, enten det er for hare-, elghund eller stående fuglehund, inviter journalisten, til å skrive om forberedelser, jaktprøven og vinnere osv og om avl og hva jaktprøvene har som funksjon. Jaktprøve er ofte bygdeturisme i praksis Mangler dere dressurområde for vanlige dressurkurs, nevn det også i artikkelen, kanskje en leser har et egnet jorde? En oppfordring til andre hundeeiere om å melde seg inn i raseklubb eller lokal hundeklubb er og på sin plass. Lokal radio og lokal TV er selvsagt også mulige å bruke, f.eks en liten TV reportasje fra ett vellykket dressurkurs, apporttrening osv er takknemlige filmsnutter for lokal TV. Dette er viktig Fordi det er nå hundeforskriftene lages og iverksettes, la oss prøve å vise initiativ og samle oss slik at vi også i fremtiden kan ha et forsvarlig og lovlig hundehold. Lykke til. HUNDELOVEN

14 Vinterprøve Hedmark og Oppland Fuglehundklubb: Vinterprøve i Gudbrandsdalen 007 Helga den. 4. mars gikk årets vinterprøve i Gudbrandsdalen av stabelen. Denne vinteren valgte vi å flytte prøva vår til Sjodalen. Hovedkvarteret var lagt til Besseggen Fjellpark Maurvangen. Dette valget skulle vise seg å bli særdeles vellykket. Vi hadde ute 4 partier hver dag. Lørdag var det tre UK/AK partier og ett VK parti. Søndag var det fire UK/ AK partier. Allerede etter første dag kunne vi konstatere at prøva ville bli særdeles vellykket på grunn av at det ble så mange premieringer. Det var mye rype i Sjodalen. Mange av rypene var observert i flokker. Dette gjør som kjent ikke oppgaven til hundene enkel. Men flere hunder greide jobben på en utmer- ket måte som endte med premiering. Det ene blanda partiet som gikk ut i fra Maurvangen kom inn igjen om kvelden med i alt 9 premieringer. I UK vil vi nevne IS «US» Reodor til Kjetil Fosnes som greide å oppnå UK begge dager. Ellers var det i alt 8 hunder som fikk UK. I denne klassen hadde vi også med en ekvipasje som var med på jaktprøve for første gang. Det var Tore Åsbakken og hans KV Iris. Lørdag oppnådde de å få UK og søndag fik de UK. Det skal ikke forundre meg om vi kommer til å treffe Tore og Iris på flere av våre jaktprøver etter hvert. Blant de voksne hundene var det 5 stykker som fikk AK. Kort oppsummert hadde vi 0 startende hunder på prøva. 6 hunder ble premiert og det skulle gi en premierings prosent på tett oppunder. Lørdags kvelden avholdt vi jegermiddag. Under middagen var det flere som bidrog med taler og gode historier. Det ble delt ut premier og stemningen nådde etter hvert uante høyder. Kanskje ikke så rart når så mange trivelige mennesker møtes for å dyrke felles hobby. Kanskje hadde den høye premieringsprosenten også sitt å si. Jeg vil takke Vågå Fjellstyre for at vi fik leie prøveterreng av dem. Besseggen Fjellpark Maurvangen for trivelig bekjentskap og god sørvis og til slutt alle dommerne som hjalp oss igjennom prøva på en utmerket måte. Hilsen Tor Suleng Fra premieringslista vil vi nevne IS «US» Red Oks til Randi Schulze som fikk VK. 4

15 Sjodalen -4 Mars 007: Is «US» Redoks «US» Phantomet/«US» At-Yippee 96/0 Randi Schulze VK Gs Åshøydens Petra Finnvolas Zico/Åshøydens Wienna S09/00 Gudmund Wadahl VK Is «US» Seksi US» Simbad/«US» Specific 09954/0 Elin Fasmer Wittusen VK Es Lyngkampens Hi-Fi Bjerkestølens Hi-Treff/Lyngkampens Bossi 0587/05 Svein Harald Foss UK «US» Reodor «US» Simbad/«US» Lotte 4457/05 Kjetil Fosnes UK+UK Is Era Baghera av Kjerringholm Vieksas Bastian/Ayra av Kjerringholm 0840/05 Elisabeth Haukaas Bjerke UK Is «US» La Petite «US» Simbad/«US» Specific 685/05 Joan B. Steen UK Gs Solo Gordvalls Hislo/Era 0807/06 Petter Rønningen UK Es Rotuas Bissa Harkmoens Snøstorm/Lundefjellets Juni 07/06 Tore Chr Røed UK Es Rotuas Beretta Harkmoens Snøstorm/Lundefjellets Juni 0709/06 Arne Hovde UK Es Rotuas B-Maddi Harkmoens Snøstorm/Lundefjellets Juni 070/06 Karl Otto Haraldsen UK Es Villmarksportens Mini Blåvegens Raid/Chika 06960/05 Grethe Steen Bråtebækk UK Is «US» Xcera «US» Simbad/«US» Specific 684/05 Ludvig Gråterud UK Kv Iris 844/05 Tore Aasbakken UK+UK Klm Hedengens Farento Varg/Rotuas G-Tindra S6664/005 Carl Fredrik Grunert UK Gs Rødhettas Jari Gordvalls Hislo/Lotte 09757/05 Reidar Aas UK P Øykhagens Tea Østbergets Lotus/Vesfjorddalens Capri 045/06 Svein Stensrud UK Is «US» Frida Frosk «US» Simbad/«US» Specific 68/05 Elin Fasmer Wittusen UK Es Fjellættas Odin Scott/Vinsterfjellet Karna 868/05 Asbjørn Kongsli UK Gs Klettkovens Goliat III Gordvalls Charm/Klettkovens Tausa III 0565/04 Magnar Steen AK Es Sletthallens Vind Toppdalens Pluto/Shine On 605/0 Tor Nilsen AK Is «US» Misty «US» Simbad/«US» Specific 0995/0 Elin Fasmer Wittusen AK Is «US» Funny Girl «US» Simbad/«US» Tamara 4865/04 Linda Brudeseth AK Is «US» Maximara «US» Simbad/«US» Tamara 486/04 May Britt Kverkild AK Gs Kikki Kazan/Rørosviddas Tippi 0465/0 Oddgeir Andersen AK Klm Vardegløtts Dina Tell av Eidskogr/Tyva 044/0 Pål Ingolv Berge AK Sv Rotveltas DMK Nikko Stubbstulens Krutt/Kragborg Mine 096/04 Reidar Skjølsvold AK Gs Viktor Rico/Nikita 484/0 Anne og Odd Bellmann AK+AK Gs Ardeks Betty Faksfjellets Rocco Royal/Immingens Ulla 0469/0 Rune Olav Kjensberg AK Es Villmarksportens Tigergutt Vasslåttas Into/Chika 4480/0 Odd Wraali/Grethe Steen Bråtebækk AK Es Villmarksportens Tinto Sølenklettens Q/Villmarksportens Maya 04/04 Lene Lundblad AK Es Streitkampens Tjorven Tysvikas Prikken/Streitkampens A-Ranta 048/0 Thomas Høystad AK Is Neadalens Fellow Irskesjøens D. Zento/Hyllfjellets 0474/04 Cecilie Brukveen AK 5

16 bilder fra vinterprøve i Gudbrandsdalen 007 alle foto: Frank Klische Takseringskurs, Elverum 6. JUNI Takseringskurs for RYPE- og SKOGSFUGL For fortsatt å få delta på taksering av rype- og skogsfugl må en fra og med i år ha autorisasjon. Kurs for taksører holdes for Hed-Opp FHK sine medlemmer og andre interesserte på Skogmuseet, Elverum onsdag den 6. juni klokken Kursavgift er kr. 50,- som betales ved kursstart. Frist for påmelding er. juni. Tidligere utstedte autorisjasjoner vil fortsatt være gyldige. De som har takseringsbevis fra tidligere er det ikke nødvendig å gå på nytt kurs Påmelding: Bjørn på ,

17 Annonse / - side 7

18 Jotunheimtreffet,.. AUGUST Årets treff blir den.-. august og er et kombinert nybegynnerkurs/treningssamling Arrangementet er et samarbeid mellom Hedmark og Oppland Fuglehundklubb og Norsk Gordonsetter Klubb. De siste års samlinger har vært veldig vellykkede. Mye fugl i forholdsvis lettgåtte og oversiktlige terreng. Det blir små partier med erfarne instruktører som vil gi deg gode tips og råd for føring av hund i fjellet. Mandag 0. aug. Informasjonsmøte / teori Tirsdag. aug. Opprop utenfor Bessheim Fjellstue. Vi reiser partivis ut i terrengene med instruktør / kjentmenn og blir ute hele dagen. Felles jegermiddag. Sosialt og oppsummering av dagens hendelser. De beste / mest talentfulle GS`ene - UK (under år) og AK (over år) vil bli plukket ut til Klubbmesterskap som går dagen etter Onsdag. aug. Opprop utenfor Bessheim Fjellstue samme opplegg som dagen før. Klubbmesterskap for GS de tre beste i hver klasse blir premiert Hvem kan delta: Samlingen er først og fremst beregnet for nybegynnere. Det blir begrensning på max 60 hunder her gjelder «først til mølla» Det er krav om godkjent saueavvenningsbevis for alle deltagende hunder. Overnatting: Deltakerne må selv bestille innkvartering på Bessheim Fjellstue, tlf 6 89 de har rom, hytter, camping / teltplass. Se nærmere info på Husk å ta med hundebur!!! Bindende påmelding / betaling: Påmeldingsfrist er lik betalingsfrist og er satt til. august (ved event. fulltegning før fristens utløp vil dette bli informert om via klubbenes hjemmesider på internett). Pris pr. hund pr. dag kr. 00,- innbetales til; Hedmark og Oppland Fuglehundklubb, v/ Åse T. Uglehus, Salbuvik 60, 56 Omastrand Kontonummer Husk å merke giroen med eier/førers navn, tlf, e-post, hundens navn, reg.nr., rase og alder. Send også en e-post til Åse med denne infoen når du har betalt. Jotunheimen er et praktfullt område med mange fine turområder. Den mest kjente er Besseggen, med sin fantastiske utsikt over Gjende og Bessvann. Så ønsker du å ta med familien, så er det mye flotte turområder å velge i hvis de vil gå seg en fjelltur. Hvis de ønsker litt fart og spenning så kan en ta seg en rafting tur i den berømte Sjoa elva. Nærmere informasjon: Hed-Opp-FK v/ Ketil Sagelv, Tlf e-post: NGK v/ Åse T. Uglehus, Tlf , Mob e-post: 8

19 Elverumsutstillingen,. AUGUST De Nordiske jakt og fiskedager Elverumsutstillingen lørdag. august 007 Gruppe 5: Jagende spisshunder, finsk og norrbottenspets Kontaktperson: Øyvind Nyhus, tlf Dommere: Norsk Elghund grå Tisper, Finsk, Norrb.spets. Norsk Elghund sort, Jemthund: Norsk Elghund grå Hann, Karelsk bjørnhund Svensk hvit elghund, Laikarasene: Gruppe 6/4: Bassets, viltsporhunder, dachs og harehunder Kontaktperson: Borger Østli, tlf / Dommere: Bassets Dachs og viltsporhunder: Bo Wallin Beagle Drever: Norske raser Svenske og Finske støvere: Sveitsiske støvere: Arnfin Frantzen Gruppe 7: Alle Kontaktperson: Åse Skogsrud, tlf / Dommere: Engelsk Setter-Vorsterhund + Øvrige gr. 7: Tr. Heyerdal Gordon- Irsksetter- Pointer: Morten Berg Forbehold om dommerendringer Utstilling av valper Søndag aug. påmelding fra kl , på utstillingsplassen. Bedømmingen begynner kl Avgift kr 55,- Påmeldingsavgift kr. 0,- til konto nr som skal følge påmeldingen. HUSK RIKTIG KONTONR. Betaling etter aug. 007, belastes med 50% tillegg. PS. Merk innbetalingen med reg. nr og rase. Utenlanske utstillere kan betale ved fremmøte. Påmelding også på mail til: Påmeldingsskjema og avgift skal sendes innen til: Elverumsutstillingen, postboks 04, 4 Løten 9

20 RS Minneløp Rolf Sevendals Minneløp 007 Da er årets prøve over, og vi sitter igjen med mange gode minner. Det ble sagt at dette måtte være vårens vakreste eventyr, og i år stemmer nok det. Fantastisk vær, og mye fugl. Det ble delt ut mange premier, og det var kun blide fjes å se. For meg som prøveleder, så var dette ekstra spennende. Det er den første store prøven jeg leder, men med mine gode hjelpere så ble dette veldig bra. Veldig bra ble det for Frank Robert Brekke med sin hund Storbakken s Marco, som gikk helt til topps i VK, og fikk VK. Vi gratulerer. Gratulerer også til alle andre premievinnere. Det er ikke lett å nevne noen spesielt, men Sofie Ottesen med Hjallabakken s Rips er lett å huske. Sofie er år gammel, hun trener og fører hunden selv. Hun hadde starter i helgen, og fikk x UK. Fantastisk! Takk til Rune og Iver for all hjelp med dommere. Det er alltid en stor jobb. Takk til folket på Rønningen, og Johnsgård. Og til mine gode hjelpere: Aino, Jo Håvard og Øystein. En viktig del av en slik prøve er våre sponsorer: Eukanuba, Norsk Dyremat, Moelven og Statskog. Til slutt, takk til alle dommere som stiller, og ikke minst alle deltagere. Vi ses neste år til RSM 008. Roger Frank Robert Brekke med Storbakken s Marco. Foto: Gunnar Klingwall Rolf Sevendals minneløp Finale 5/4 007 Dommere: Ole M. Hagen og Stein Sorknes Forhold: Strålende sol, svak vekslende vind, hard skare fra morgenen «gjennomslagsføre» utover dagen. Terreng: Gruva Partiliste: KV Kvitnyken`s ATP Nikita GS Grensefjellet`s Rico P Red Taps Luis Figo 4 IS US Tornado 5 IS US Rubella Nova 6 ES Gallok`s Kustus 7 ES Storbakken`s Punky 8 ES Klokkerholmen`s Sue-Sine 9 ES Berkjestølen`s Hi-Treff 0 IS Hegglifjellet`s Duracell ES Black ES Storbakken`s Marco ES Max 4 ES Pussjo`s C-La Chasse 5 P Setpoint`s A-Cop 6 IS Hyllfjellet`s Soria Moria 7 IS US Orkan 8 ES Vinterveiens Flekk. runde 5 min:. slipp Nikita mot Rico (0 min) Nikita går meget godt med stort format. Rico blir hengende bak og kontrollere. Nikita over Rico som utgår. Nikita har 5 min til gode.. slipp Luis Figo mot Tornado Tornado går meget godt i vekslende vind. Stand, rype letter presist foran når fører kommer til og Tornado er rios. Utreder og apporterer korrekt. Luis Figo går også godt, men blir slått på søk og i fugl. Tornado over Luis Figo. 0

21 . slipp Nova mot Kustus Begge går meget stort og revierer godt i medvind. Kustus i føringen. Kustus over Nova. 4. slipp Punky mot Sue-Sine (0 min) Begge går et meget stort medvindssøk får med mye terreng. Punky støkker rype og blir for urolig i situasjonen. Sue-Sine over Punky som utgår. Sue-Sine fortsetter mot Nikita (som har 5 min til gode) Sue-Sine har føringen i slippet og settes over Nikita. 5. slipp Hi-Treff mot Duracell Hi-Treff jakter seg langt frem i terrenget og blir borte. Duracell kommer seg ikke ut i akseptabelt søk. Begge utgår. 6. slipp Black mot Marco Begge starter meget godt. Black etter hvert noe ensidig på venstre flanke. Marco finnes i stand, rype letter presist foran Marco når fører kommer til og M. er komplett rios. Utreder og apporterer korrekt. Marco over Black. 7. slipp Max mot Chasse Begge går fornuftig og godt i kupert terreng. Begge tar stand samtidig, begge gis reisingsordre og begge går villig på uten å presentere fugl. Settes likt. 8. slipp A-Cop mot Soria Moria Begge jobber meget godt på «gjennomslagsføre» og veksler om føringen. A-Cop kaster seg i stand, rype letter noe til siden og A-Cop er rios, utreder og apporterer korrekt. A-Cop har ny stand uten resultat. A-Cop over Soria Moria 9. slipp Orkan mot Flekk Begge går godt, men Orkan har bedre kontakt og noe bedre fremdrift. Rype letter i området der Orkan befinner seg. Senere stand på Orkan, går villig på uten å presentere fugl. Flekk over Orkan Rangering etter. runde:. Tornado m/fugl. Marco m/fugl. A-Cop m/fugl 4. Kustus 5. Nova 6. Chasse 6. Max 8. Nikita 9. Sue-Sine 0. Flekk. Orkan. Soria Moria. Luis Figo 4. Black Utslåtte hunder etter. runde: Rico, Duracell, Hi-Treff og Punky.. runde 0 min: 0. slipp Nikita mot Luis Figo Nikita fører slippet. Luis Figo blir borte på høyre flanke. Nikita finnes i stand, reiser villig og presist rype og er rios, rype letter under utredning. Apporterer korrekt. Nikita over Luis Figo som utgår.. slipp Tornado mot Nova Hundene veksler om føringen i tungt terreng. Tornado har en resultatløs stand. Stand på Nova, løser ut og går på til ny stand, reiser villig og presist rype på ordre og er rios, utreder og apporterer korrekt. Nova over Tornado.. slipp Kustus mot Sue-Sine Begge jakter prima i tungt og uoversiktlig terreng. Kustus har noe bedre terrengdekning på begge sider. Sue-Sine har en stand uten resultat. Kustus over Sue- Sine.. slipp Black mot Max Begge jobber intenst og godt i sidevind og på tungt «gjennomslagsføre». God kontakt. Fugl tråkkes opp av førerne. Hundene settes likt i slippet. 4. slipp Marco mot Chasse Begge går meget godt. Marco tar stand, rype letter presist foran når fører kommer til og Marco er rios, utreder greit. Kort tid etterpå tar Marco ny stand langt ute, rype letter når fører kommer til og M. er komplett rios, utreder fint. Marco over Chasse som utgår. 5. slipp A-Cop mot Orkan Orkan går meget godt og revierer noe bedre enn A- Cop som også går godt. Orkan over A-Cop 6. slipp Soria Moria mot Flekk Flekk går meget stort med god reviering. Soria Moria går også godt. Stand på Flekk, rype letter presist foran når fører kommer til og Flekk er komplett rios. Utreder og apporterer korrekt. Flekk over Soria Moria som utgår.

22 Rangering etter. runde:. Marco m/fugl. Nova m/fugl. Nikita m/fugl 4. Flekk m/fugl 5. A-Cop m/fugl 6. Tornado m/fugl 7. Kustus 8. Max 9. Sue-Sine 0. Orkan. Black Utslåtte hunder etter. runde: Luis Figo, Chasse, Soria Moria. runde 0 min: 7. slipp Black mot Orkan Begge går godt. Rype letter i marsjretning for førere. Orkan har større dybde i søket og fester stand langt fremme. Reiser rype djervt og presist på ordre og er helt rios. Utreder og apporterer korrekt. Orkan over Black. 8.slipp Sue-Sine mot Max Sue-Sine går utmerket og utnytter vind og terreng meget godt. Max går også godt men kommer noe på etterskudd. Sue-Sine over Max. 9. slipp Kustus mot Tornado Begge går godt, men Tornado har føringen og settes over Kustus.. slipp Nikita mot Nova (5 min) Begge går glimrende veksler om føringen. Settes likt.. slipp Nikita mot Marco (5 min) Marco tar føringen og finnes i stand, reiser villig og presist rype på ordre og er helt rios. Utreder meget bra. Marco over Nikita. slipp Marco mot Nova (5 min) Marco tar straks føringen i slippet og settes over Nova. Premieliste:. VK m/cacit ES Storbakken`s Marco. VK m/res.cacit IS US Rubella Nova. VK es Vinterveiens Flekk 4. VK P Setpoint`s A-Cop 5. VK IS US Orkan 6. VK KV Kvitnyken`s ATP Nikita Vi som fikk æren og gleden av å dømme årets finale takker for en meget fin og hyggelig dag i fjellet. Blant flere glimrende hunder fikk vi en klar vinner i ES Storbakken`s Marco, som med sine fire fuglearbeid i dag var i en klasse for seg. Ole M. Hagen og Stein Sorknes 0. slipp A-Cop mot Flekk Hundene holder koken. Flekk har størst intensitet og settes over A-Cop. Foto: Gunnar Klingwall

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Dreiebok NM lavland lag 2015

Dreiebok NM lavland lag 2015 Dreiebok NM lavland lag 2015 Åtte raseklubber stilte 3 ekvipasjer til start under denne lagkonkurransen. Helgøya er kjent for sine fine terreng og god bestand av fugl. Dagens vær var nærmest optimalt med

Detaljer

Dreiebok, NM-Vinter Finale 2007 Terreng: Saura Dommere: Jan Arild Kingswick og Stein Helge Østerli Værforhold: Sludd og regn, periodevis sterk vind.

Dreiebok, NM-Vinter Finale 2007 Terreng: Saura Dommere: Jan Arild Kingswick og Stein Helge Østerli Værforhold: Sludd og regn, periodevis sterk vind. Dreiebok, NM-Vinter Finale 2007 Terreng: Saura Dommere: Jan Arild Kingswick og Stein Helge Østerli Værforhold: Sludd og regn, periodevis sterk vind. Finalister: 1 ES Pussjo's C-La Chasse, e/f: Morten Berg

Detaljer

ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2015

ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2015 ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2015 Styret i HedOpp FHK 2015. Fra venstre: Arnfinn Berntsen, Lars Perry Øie, Mette Bjørklund, Morten Sørensen, Elisabeth Haukaas Bjerke og Kristian Bryn

Detaljer

SØLVHUNDFINALEN 24. SEPTEMBER 2017

SØLVHUNDFINALEN 24. SEPTEMBER 2017 DREIEBOK SØLVHUNDFINALEN 24. SEPTEMBER 2017 DOMMERE: Stein Olav Hestad og Jan Terje Bårseth SKYTTERE: Hans Simensen og Robert Brenden TERRENG: Knudshø Følgende var kvalifisert til finalen: 1. ES MEMO -

Detaljer

DREIEBOK 26.mars, NM-Lag vinter 2015

DREIEBOK 26.mars, NM-Lag vinter 2015 DREIEBOK 26.mars, NM-Lag vinter 2015 Startrekkefølge 1. slipp: B Tromsørypa s Ad Tim KV Markusfjellet s Gdf Raipas 2. slipp: P Skipsfjordhøna s C Bolt IS US Nokia 3. slipp: ES Ildfoten s L-Yukon SV Tareskogens

Detaljer

Sentral Dommerkonferanse

Sentral Dommerkonferanse Sentral Dommerkonferanse For lokale dommerutvalg Gardermoen 24. 25. januar 2013 Dommerutvalget i Fuglehundklubbenes Forbund Program for Dommerkonferansen for fuglehunddommere 24. 25. januar 2013 Sted:

Detaljer

VK FINALE NM høyfjell Kongsvold 2008!

VK FINALE NM høyfjell Kongsvold 2008! VK FINALE NM høyfjell Kongsvold 2008! Kvalifiserte: GS Føyka Knut Østmo ES Slottvidda s I M Junior Per Ivar Sveli ES Berkjestølens Hi-Treff Ingvar Rødsjø P Westpoint s Emil Øystein Johansen ES Ranglefjellet

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

Dreiebok Finale Sølvhundprøven Kongsvold

Dreiebok Finale Sølvhundprøven Kongsvold Dreiebok Finale Sølvhundprøven 2016. Kongsvold 30.9-2.102016 Terreng: Hjerkinn Høy Dommere: Birger Stene og Geir Henning Strøm Værforhold: Flotte værforhold, minusgrader om natta, sol og svak vind fra

Detaljer

VK Final Kiær 26. august 2012

VK Final Kiær 26. august 2012 VK Final Kiær 26. august 2012 Vær: Regn og lavt skydekke fra morgenen. Utover dagen lettere vær. Tidvis kraftig vind. Dommere: Torfinn Stenersen og Øystein Heggelund Dahl Terreng: Graavorda Følgende hadde

Detaljer

SØLVHUNDFINALEN Mette Møllerop og Odd E. Brattset Kåre Ola Botnan og Henrik Monrad Noe vind og forholdsvis mildt

SØLVHUNDFINALEN Mette Møllerop og Odd E. Brattset Kåre Ola Botnan og Henrik Monrad Noe vind og forholdsvis mildt Dreiebok Sølvhundfinalen 2004 Her finner du dreieboken for Sølvhundfinalen 2004. SØLVHUNDFINALEN 2004 Terreng: Dommere: Skyttere: Værforhold: Jaktforhold: Hjerkinn Nord Høy Mette Møllerop og Odd E. Brattset

Detaljer

Generalforsamling i Hedmark- og Oppland Fuglehundklubb.

Generalforsamling i Hedmark- og Oppland Fuglehundklubb. Generalforsamling i Hedmark- og Oppland Fuglehundklubb. I henhold til våre statutter kalles det inn til generalforsamling i klubben på Vertshuset v/e6 (Biri) torsdag 7. mars 2013. Kl 18 00. Generalforsamlingen

Detaljer

DREIEBOK NM FINALE LAVLAND 2015

DREIEBOK NM FINALE LAVLAND 2015 DREIEBOK NM FINALE LAVLAND 2015 Finaleterrenget er Skurven på vakre Helgøya. Med Mjøsa som ramme rundt et vakkert kulturlandskap med velstelte vakre gårder og overskyet passe temperert høstvær er forhåpningene

Detaljer

Dreiebok fra VK Cacit finale på Vestlandets Fuglehundklub s prøve i Raggsteindalen lørdag 20 august 2016

Dreiebok fra VK Cacit finale på Vestlandets Fuglehundklub s prøve i Raggsteindalen lørdag 20 august 2016 Dreiebok fra VK Cacit finale på Vestlandets Fuglehundklub s prøve i Raggsteindalen lørdag 20 august 2016 Følgende ekvipasjer var kvalifisert; ES Krokstøens Trico / NO43383/10 Tennebekk, Svein / Tennebekk,

Detaljer

BJFF GEILOPRØVEN - VK FINALE, 2.APRIL 2017

BJFF GEILOPRØVEN - VK FINALE, 2.APRIL 2017 BJFF GEILOPRØVEN - VK FINALE, 2.APRIL 2017 Terreng: Ynglesdalen Det er lettskyet vær med fin vind og et par varmegrader i fjellet. Snømengden varierer en del og det er store barflekker i terrenget. Det

Detaljer

Dreiebok VK finale Hovden Høst 2017 Agder Fuglehund Klubb

Dreiebok VK finale Hovden Høst 2017 Agder Fuglehund Klubb Dreiebok VK finale Hovden Høst 2017 Agder Fuglehund Klubb KV Rugdelias Vlv Cornelia Tore Kallekleiv IS Neadalens Super Liga Åge Røssland GS Østjylland s Sr Eck Jørn Gunnar Bowitz ES Østkysten s Egon Øyvind

Detaljer

Dreiebok Sør-Norsk Unghundmesterskap finale

Dreiebok Sør-Norsk Unghundmesterskap finale Dreiebok Sør-Norsk Unghundmesterskap finale Hovden 30.04.2017 Finalepartiet drar til terrenget Bjåen/Lislefjødd, i strålende sol og ni minusgrader. De 18 kvalifiserte ekvipasjene var: P Nash, Simensen

Detaljer

NM-FINALE Lavland. Vestfold Fuglehundklubb, 12.10.2014 TERRENG : VAHR. VÆRMELDING med UTSIKTER :

NM-FINALE Lavland. Vestfold Fuglehundklubb, 12.10.2014 TERRENG : VAHR. VÆRMELDING med UTSIKTER : NM-FINALE Lavland Vestfold Fuglehundklubb, 12.10.2014 TERRENG : VAHR VÆRMELDING med UTSIKTER : Morgenen så trøstesløs ut. Regnet bøttet ned slik at selv en dommer fra Bergen ble betenkt. Imidlertid klarte

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

DREIEBOK EXIT CUP FINALE

DREIEBOK EXIT CUP FINALE DREIEBOK EXIT CUP FINALE 5.4.09 Følgende hunder var kvalifisert: ES Trix Lady Ingebriktsen IS Ixi Dahlgren ES Aero S.H Hansen P Miss Mouche S. Sellie ES Stegg Bjerke ES Tara S. Martinsen ES Achilles Nylund

Detaljer

Følgende hunder var kvalifisert til årets NM Finale 2006.

Følgende hunder var kvalifisert til årets NM Finale 2006. Følgende hunder var kvalifisert til årets NM Finale 2006. Hundens Navn: Fører: 1. ES Sletthallens Ranger Fredrik Aalerud 2. IS US Tornado Randi Halvorsen 3. ES Sølenkletten`s Q Tor E Plassgård 4. KV Rampen`s

Detaljer

Dreiebok Cacit-finale Tolgaprøven 9/ arrangert av Østerdal FHK og Norsk Pointerklubb

Dreiebok Cacit-finale Tolgaprøven 9/ arrangert av Østerdal FHK og Norsk Pointerklubb Dreiebok Cacit-finale Tolgaprøven 9/4-2017 arrangert av Østerdal FHK og Norsk Pointerklubb Flott vær på vei ut i terrenget, og på tur opp i Letningslia blir det observert både tiur og rype. Litt bråkete

Detaljer

Dreiebok Polar Cup VK finale

Dreiebok Polar Cup VK finale Dreiebok Polar Cup VK finale Tromsø 21.02.2015 Terreng: Tromvik Dommere: Stian Henriksen, Rune Hoholm Dommerelev: Mads Hansen 1.slipp IS Tjikkom mot GS Tia Maria Tia Maria tar føringen i slippet på noe

Detaljer

DREIEBOK NORSK DERBY FINALE 2016

DREIEBOK NORSK DERBY FINALE 2016 DREIEBOK NORSK DERBY FINALE 2016 Terreng: Knutshø Nord. Dommere: Bård Sigve Berntsen og Arne Abel Lunde. Finalister: 1 ES Røynåsen's Yr NO41803/15 e/f: Amundsen, Rune / Amundsen, Rune 2 IS Brava NO54122/14

Detaljer

NM LAG LAVLAND 2014. Vestfold Fuglehundklubb, 9.oktober 2014

NM LAG LAVLAND 2014. Vestfold Fuglehundklubb, 9.oktober 2014 NM LAG LAVLAND 2014 Vestfold Fuglehundklubb, 9.oktober 2014 Lagene: Breton Stenhøj R Molte, Tom Antonius Middelhuis Holmevass B Gilli, Arne Abel-Lunde First Des Grandes Concises, Stian Aaserud Engelsk

Detaljer

Fuglehundgruppa i Tromsø Hundeklubb. CACIT Finale Tromsøprøven 05.mars 2017

Fuglehundgruppa i Tromsø Hundeklubb. CACIT Finale Tromsøprøven 05.mars 2017 Fuglehundgruppa i Tromsø Hundeklubb CACIT Finale Tromsøprøven 05.mars 2017 Finalen går i Tromvika utenfor Tromsø. Delvis overskyet, klokken 09:00 er temperaturen -3 o C og det er flau vind av skiftende

Detaljer

DREIEBOK SØR-NORSK UNGHUNDMESTERSKAP 2014 (30.3.2014) Dommere: Bjørn Monsen og Rune O. Brenna.

DREIEBOK SØR-NORSK UNGHUNDMESTERSKAP 2014 (30.3.2014) Dommere: Bjørn Monsen og Rune O. Brenna. DREIEBOK SØR-NORSK UNGHUNDMESTERSKAP 2014 (30.3.2014) Dommere: Bjørn Monsen og Rune O. Brenna. UK1 P Roxy / NO43047/12 Dahle, Knut Thore / Dahle, Knut Thore 2 UK1 P Rittis- / NO53425/12 Olsbø, Rune / Olsbø,

Detaljer

NM LAVLAND LAG,

NM LAVLAND LAG, NM LAVLAND LAG, 10.10.2013 Startrekkefølge NM-Lag 2013. 1. slipp: IS Skrimfjellets Gaja - ES Sørbølfjellets Luca 2. slipp: P Ohlsmyrens P Respect - B Stenhøj R. Molte 3. slipp: SV Minken av Røssmyra -

Detaljer

Generalforsamling i Hedmark- og Oppland Fuglehundklubb 2014

Generalforsamling i Hedmark- og Oppland Fuglehundklubb 2014 Generalforsamling i Hedmark- og Oppland Fuglehundklubb 2014 I henhold til våre statutter kalles det inn til generalforsamling i klubben på Vertshuset v/e6 (Biri) torsdag 6. mars kl 19:00. Generalforsamlingen

Detaljer

ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2014

ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2014 ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2014 Styret i HedOpp FHK 2014, foran fra venstre: Kristian Bryn, Lars Perry Øie, Arnfinn Berntsen Bak fra venstre: Mette Bjørklund, Rune Frankmoen, Elisabeth

Detaljer

Dreiebok Norsk Derby Finale 2015.

Dreiebok Norsk Derby Finale 2015. Dreiebok Norsk Derby Finale 2015. Terreng: Hjerkinn Nord/Høy. Dommere: Øyvind Eriksen og Tore Kallekleiv Værforhold: NDF 2015 ble gjennomført under flotte høstforhold. Delvis skyet med gløtt av sol, svak

Detaljer

Dreiebok Arctic Cup Finale 2007

Dreiebok Arctic Cup Finale 2007 Dreiebok Arctic Cup Finale 2007 Terreng: Dommere: Myrland / Sennalandet Jan Arild Kingswick og Olav Bratberg Finaledeltagere, oppsett 1. runde: ES Giddes D Cross e/f: T.Austvik P Skipsfjordhøna s Funny

Detaljer

Poeng Rago: Jaktlyst: 4p Reviering: 3p Viltfinnerevne: 4p Fuglebehandling: 7p Disk regelbrudd: -3p Totalt: 15p

Poeng Rago: Jaktlyst: 4p Reviering: 3p Viltfinnerevne: 4p Fuglebehandling: 7p Disk regelbrudd: -3p Totalt: 15p Dreiebok NM-Lag Høyfjell 2015 Dommere: Arild Dahl og Rune Frankmoen Skyttere: Håvard Rudi og Arne Hovde Terreng: Hjerkinn Nord 1. Slipp KV- Lykke ~ SV Rago Rago fører slippet i innledingen med større format

Detaljer

Dreiebok Norsk Derby Finale 24. september 2017

Dreiebok Norsk Derby Finale 24. september 2017 Dreiebok Norsk Derby Finale 24. september 2017 Været er preget av høst med 5 grader, kald vind, og skodde i høyden som letter og kommer tilbake gjennom dagen. Terreng: Hjerkinnhø Dommere: Tor Espen Plassgård

Detaljer

Rangering: Ingen endring

Rangering: Ingen endring Dreiebok Mjøsprøve 1 VK-finale 8/10-17 Dommere: Oddgeir Andersen og Stein Sorknes Sol og flott høstvær på Skurven, Helgøya viser seg fra sin beste side 1.slipp: P Isabella GS Trixie Begge starter friskt.

Detaljer

DREIEBOK EXIT CUP FINALE SØNDAG 24. mars 2013

DREIEBOK EXIT CUP FINALE SØNDAG 24. mars 2013 DREIEBOK EXIT CUP FINALE SØNDAG 24. mars 2013 Dommere: Alfred Sæther og Hege Meldal FØRSTE RUNDE 15 MINUTTER 1. slipp: ES Vasavannets Mielkka mot ES Rapmeres B Dino Begge jakter meget godt og veksler om

Detaljer

DREIEBOK SØLVHUNDFINALEN Kongsvold

DREIEBOK SØLVHUNDFINALEN Kongsvold DREIEBOK SØLVHUNDFINALEN Kongsvold 30.08.2015 Terreng: Hjerkinn nord høy Vær: Lettskyet, 12gr, svak vind. Dommere: Aslak Digernes og Steinar Berg Skyttere: Arne Oppdal og Roy Allan Skaret Deltakere: IS

Detaljer

VK FINALE HOVDEN 2 17.APRIL 2016

VK FINALE HOVDEN 2 17.APRIL 2016 VK FINALE HOVDEN 2 17.APRIL 2016 Finalister og fører: Setpoint,s Snuppa / Ulrik Myrhaug Veslebotnen,s Malin / Rune Amundsen Hardhausen Floyd / Fredrik Weberg Larsen Sagåsen,s Nico / John Halvor Madsen

Detaljer

Finale «Arnøya-prøven» 12. mars 2017 Terreng: Årviksand

Finale «Arnøya-prøven» 12. mars 2017 Terreng: Årviksand Finale «Arnøya-prøven» 12. mars 2017 Terreng: Årviksand Dommere: Svein Sellie og Sverre Ragnar Andersen Deltakere i finalen: KV Itzas Heidi Anne Maj Krogh GS Jimbalayas Zeta Jim Pedersen ES Slottviddas

Detaljer

1.slipp P Edda mot P Luis Figo(2 min) Straks etter slipp støkker Figo langt ute på høyre flanke og forfølger. Figo utgår og IS Epixe settes på.

1.slipp P Edda mot P Luis Figo(2 min) Straks etter slipp støkker Figo langt ute på høyre flanke og forfølger. Figo utgår og IS Epixe settes på. DREIEBOK VK-FINALE ROLF SEVENDALS MINNELØP 25.4.2010 Terreng: Gruva Norddalen. Dommere: Bård Sigve Berntsen og Rune O. Brenna Sol fra blå himmel, fin vind, parkett føre og mye rype. Finalister: 1 P Mjølners

Detaljer

DREIEBOK VK FINALE HALLINGPRØVA 2015.

DREIEBOK VK FINALE HALLINGPRØVA 2015. DREIEBOK VK FINALE HALLINGPRØVA 2015. Etter en helg med masse ryper, flotte dager med turboføre og «påskevær» er det mandag og finale med overskyet vær, litt regn og svak vind fra øst. Rypene er på plass

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2010

ELGHUNDNYTT NR 3 2010 ELGHUNDNYTT NR 3 2010 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2010 Referater Utstillinga 2011 Jaktprøveresultater Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år!

Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år! Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år! Etter nok ein våt sommar var det tradisjonen tru godt ver heile helga under NVK-Hedmark si 20-års jubileumsprøve. 95 påmeldte vart pga skade og sjukdom redusert

Detaljer

FINALE KIÆRPRØVEN 23/8-2015

FINALE KIÆRPRØVEN 23/8-2015 FINALE KIÆRPRØVEN 23/8-2015 Terreng "Skollrudsfjellet". Dommere var Øivind Skurdal og Odd Harald Sørbøen. Følgende hunder hadde kvalifisert seg via 5 kvalifiseringsparti fredag og 2 semifinaleparti på

Detaljer

VK Våvatn 9.april 2016

VK Våvatn 9.april 2016 VK Våvatn 9.april 2016 Orkla JFF arrangerte sin Våvatn-prøve i strålende solskinn helgen 9.- og 10. april. Parkettføre med litt nysnø og noen minusgrader fra morgenen av. Etter hvert ble det bløtere- og

Detaljer

DREIEBOK VK-FINALE MJØSPRØVE 1 LAVLAND HAMAR 9/

DREIEBOK VK-FINALE MJØSPRØVE 1 LAVLAND HAMAR 9/ DREIEBOK VK-FINALE MJØSPRØVE 1 LAVLAND HAMAR 9/10-2016 19 hunder var kvalifisert for finalen, men to av hundene møtte ikke opp. Følgende stilte til start: P Ritti Ronny Remvang P Luba Frode Stenerud GS

Detaljer

Generelt om jaktprøver

Generelt om jaktprøver Generelt om jaktprøver De ulike klassene En jaktprøve er delt inn i tre klasser, UK, AK og VK. Unghundklasse (UK): Klassen omfatter hunder yngre enn 24 måneder på prøvens første dag. Det er ingen aldersgrense

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2008

ELGHUNDNYTT NR 3 2008 ELGHUNDNYTT NR 3 2008 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2008 Referater Utstillinga 2009 Jaktprøveresultater - Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2012

ELGHUNDNYTT NR 3 2012 ELGHUNDNYTT NR 3 2012 INNHOLD: Lederen har ordet Varsel om årsmøte Innspill til valgkomiteen Lotteriet 2012 Referater Utstillinga 2013 Info fra jaktprøvekomiteen Styret vil benytte anledningen til å ønske

Detaljer

SIROVS inviterer til treningssamling hos Elin Wittussen og US Kennel & Camp på Hjerkinn - Dovrefjell i Norge 31. juli 2. august 2009.

SIROVS inviterer til treningssamling hos Elin Wittussen og US Kennel & Camp på Hjerkinn - Dovrefjell i Norge 31. juli 2. august 2009. Skandinavisk samling for Irsk Rød og Hvit Setter på Hjerkinn SIROVS inviterer til treningssamling hos Elin Wittussen og US Kennel & Camp på Hjerkinn - Dovrefjell i Norge 31. juli 2. august 2009. Helgen

Detaljer

Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009)

Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009) Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009) Innledning NLM arrangeres hvert år. NLM arrangeres som en tilnærmet workingtest for lag. Konkurransen gjennomføres

Detaljer

Dreiebok Finale Norsk Derby 21.9.2014

Dreiebok Finale Norsk Derby 21.9.2014 Dreiebok Finale Norsk Derby 21.9.2014 Bilde 1 Terreng: Knutshø syd. Dommere: Jarle Karlsen og Øivind Skurdal Værforhold: Fra morgenen av delvis skyet med vekslende vind, styrke frisk bris. Fra midt på

Detaljer

DREIEBOK Forus Open finale 4.november 2007

DREIEBOK Forus Open finale 4.november 2007 DREIEBOK Forus Open finale 4.november 2007 Dommere: Jan Arild Kingswick, Mette Møllerop Følgende ekvipasjer var kvalifisert til finalen i Forus Open 1 KV Gangster / 23664/06 Dahl, Øystein / Dahl, Øystein

Detaljer

Dreiebok VK finale

Dreiebok VK finale Dreiebok VK finale 25.09.16 Terreng: Hjerkinn Nord Høy Delvis skyet oppholdsvær og fin temperatur gjennom dagen. Dommere: Per Zakariassen og Ole Ingebrigtsen, Skyttere Kåre Norum og Sven Tore Kittilsen

Detaljer

DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.april 2016

DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.april 2016 DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.april 2016 De 14 finalistene : IS Mirakel, Presterudstuen IS Abelour, Meinertsen ES Nansen, Kongsli GS Fram, Nybakk P Paco, Lunde IS Vår, Odlolien IS Emilie, Presterudstuen

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommersamling på Toftemo, Dovre! SOMMERSAMLINGEN 2016

Detaljer

NB: Dreiebok skrevet på bakgrunn av notater gjort i fjellet, og avvik kan forekomme.

NB: Dreiebok skrevet på bakgrunn av notater gjort i fjellet, og avvik kan forekomme. VK Finale Hovden 2-19.04.15 Terreng: Kvikke Dommere: Roar Karlsen & Jørn Gunnar Bowitz NB: Dreiebok skrevet på bakgrunn av notater gjort i fjellet, og avvik kan forekomme. ES Kaldalóns Saga E/F Thomas

Detaljer

Fredag var den offisielle åpningen av NM med ordføreren i Hamar Morten Aspeli, flaggheising og synging av nasjonalsang. Deretter ble det høytidelig

Fredag var den offisielle åpningen av NM med ordføreren i Hamar Morten Aspeli, flaggheising og synging av nasjonalsang. Deretter ble det høytidelig NM lavland 2015 og Mjøsprøve I 8. 11.okotber Hedmark og Oppland Fuglehundklubb har hatt gleden av å arrangere årets NM lavland i det flotte kulturlandskapet klubben disponerer på Helgøya og i Vang. Prøvekomiteen

Detaljer

UNG HUND GRAND PRIX 2008

UNG HUND GRAND PRIX 2008 Dreiebok Unghund Grand Prix 05.10.08 UNG HUND GRAND PRIX 2008 Fredagen er en ren kvalifisering og av de 42 som startet skulle 24 videre til lørdag og den ordinære 1. dagen av Ung Hund Grand Prix. Dagen

Detaljer

DAGSORDEN. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere

DAGSORDEN. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere SAK 1 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere 3. Årsberetning for 2016 4. Regnskap for 2016 5. Budsjett og handlingsplan for 2017

Detaljer

DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.APRIL 2016

DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.APRIL 2016 DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.APRIL 2016 De 14 finalistene : IS Mirakel, Presterudstuen IS Abelour, Meinertsen ES Nansen, Kongsli GS Fram, Nybakk P Paco, Lunde IS Vår, Odlolien IS Emillie, Presterudstuen

Detaljer

DREIEBOK VK FINALE VESTFOLD 2, 23 OKTOBER 2016

DREIEBOK VK FINALE VESTFOLD 2, 23 OKTOBER 2016 DREIEBOK VK FINALE VESTFOLD 2, 23 OKTOBER 2016 Terreng: Bogen. Mye nedbør i det siste gir oss utfordringer i forhold til disponering av terrenget. Værforhold: YR melder om regn, vind 8m/s og 3 grader.

Detaljer

ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2016

ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2016 ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2016 S T Y R E T I H E DOPP FHK 2016: Styreleder: Elisabeth Haukaas Bjerke Nestleder: Arnfinn Berntsen Kasserer/ styremedlem Morten Sørensen Styremedlem

Detaljer

Dreiebok VK Finale Hovden 2,

Dreiebok VK Finale Hovden 2, Dreiebok VK Finale Hovden 2, 23.04.2017 Finaleterrenget Kvikke lå badet i morgensol da vi ankom, og temperaturen var -3 grader. Det var god vind og svært innbydende vinterbiotop for hundene å jakte i.

Detaljer

TROLLHEIMPRØVEN

TROLLHEIMPRØVEN TROLLHEIMPRØVEN 21.-22.3 2015 Dreiebok VK Finale Følgende hunder og førere var kvalifisert: IS Hinki Pinki av Kjerringholm ES Rakbjørglia s Dell a Rosa ES Vindølas F-Maiden B Kattugla s Buster P Pålamalmen

Detaljer

Sølvhund VK-finale. Morgenandakt Knudshø Syd. Bris fra sør vest, overskyet og fine forhold

Sølvhund VK-finale. Morgenandakt Knudshø Syd. Bris fra sør vest, overskyet og fine forhold Sølvhund VK-finale Forkortelser: Fmr Fuglearbeid m. reis Fur Fuglearbeid u. reis Sj Sjanse på fugl Spf Slått på fugl Ts Tomstand Es Egen støkk Ms -Makkers støkk Morgenandakt Knudshø Syd. Bris fra sør vest,

Detaljer

Dreiebok Norsk Derby finale 2013

Dreiebok Norsk Derby finale 2013 Dreiebok Norsk Derby finale 2013 Finalen går i Gåvålia. Etter en god oppvarmingsmarsj fra Grustaket er finalepartiet klar til å starte konkurransen. Men først skal dommerne Roar Ødegård og Nils Røv orientere

Detaljer

VK FINALE GEILOPRØVA 6/ Arrangør Buskerud Jff

VK FINALE GEILOPRØVA 6/ Arrangør Buskerud Jff VK FINALE GEILOPRØVA 6/4-2014. Arrangør Buskerud Jff Terreng: Ynglesdalen. Vi fikk overskyet stille vær og noen få plussgrader. Dommere: Odd Harald Sørbøen og Svein Oddvar Hansen Disse hadde kvalifisert

Detaljer

Ørskogfjellprøven Dreiebok VK Vaksvika Overskyet og mildt, tungt føre.

Ørskogfjellprøven Dreiebok VK Vaksvika Overskyet og mildt, tungt føre. Ørskogfjellprøven Dreiebok VK 25.3.17 Vaksvika Overskyet og mildt, tungt føre. Følgende stilte til start: IS Ben Redic Fy Fazan ES Raid P lady Gaga KV Lykke P Suzi ES Streif IS Hugo Boss P Frøken Pil IS

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014. Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20

Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014. Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20 Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014 Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20 Tilstede: Fredrik Aalerud, Stein Martinsen, Dorthe Haugen, Birgit Ranheim, Oddmund Sordal, Øystein Heggelund Dahl Forfall: Hans

Detaljer

Pasvikprøven, i regi av Sør Varanger Jeger og fiskeforening, 23. og 24. august 2014

Pasvikprøven, i regi av Sør Varanger Jeger og fiskeforening, 23. og 24. august 2014 Resultater UVN 2014 Pasvikprøven, i regi av Sør Varanger Jeger og fiskeforening, 23. og 24. august 2014 Lørdag 23. august: Dommer: Morten Riise Speldraget's E-Thea, regnr NO46178/11, eier og fører Jan-Egil

Detaljer

Dagen er 30.april og vi er klare for VK finale hvor det er rom for å dele ut både Cacit og ResCacit.

Dagen er 30.april og vi er klare for VK finale hvor det er rom for å dele ut både Cacit og ResCacit. Grotli prøven 2017 Dagen er 30.april og vi er klare for VK finale hvor det er rom for å dele ut både Cacit og ResCacit. Været viser seg fra sin beste side, strålende sol fra en himmel aldeles uten skyer.

Detaljer

En Danske på fjellet

En Danske på fjellet En Danske på fjellet Ført i pennen av Terje Nordheim Vi er bosatt midt i Norge, nærmere bestemt i Trondheim og har holdt på med jakthunder i mange år og som medeier i Kennel Myrteigen har jeg fått opplevd

Detaljer

Dreiebok VK finale Geiloprøva 10 april 2016 Arrangør Buskerud JFF Terreng Ynglesdalen Dommere: Lasse Kvam og Odd Harald Sørbøen

Dreiebok VK finale Geiloprøva 10 april 2016 Arrangør Buskerud JFF Terreng Ynglesdalen Dommere: Lasse Kvam og Odd Harald Sørbøen Dreiebok VK finale Geiloprøva 10 april 2016 Arrangør Buskerud JFF Terreng Ynglesdalen Dommere: Lasse Kvam og Odd Harald Sørbøen Alle deltakerne i finalen hadde godkjente fuglearbeider i lørdagens semifinaler

Detaljer

ÅRSMØTE NISK AVD. 1 TIRSDAG 26. JANUAR 2016

ÅRSMØTE NISK AVD. 1 TIRSDAG 26. JANUAR 2016 ÅRSMØTE NISK AVD. 1 TIRSDAG 26. JANUAR 2016 Årsmøte: 26. Januar på Nordre Lindeberg Gård kl. 1900 Side 1 DAGSORDEN Til behandling foreligger følgende: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR

ELGHUNDNYTT NR ELGHUNDNYTT NR 3 2013 INNHOLD: Lederen har ordet Varsel om årsmøte Innspill til valgkomiteen Utstillinga 2014 Aktivitetskveld/ aktivitetsdag Lotteriet 2013 Høstens jaktprøver Lederen har ordet Elgjakta

Detaljer

Tjøllingprøven VK finale 28/

Tjøllingprøven VK finale 28/ Tjøllingprøven VK finale 28/9-2013. Terreng: Spetalen 2, dommere Kjell Enberget og Odd Harald Sørbøen Disse hadde kvalifisert seg fra tre partier på fredag: P Pimen's B-Jenta / S58757/2009 e/f Skjelbreid,

Detaljer

NKKs Jakthundkomité (NJK)

NKKs Jakthundkomité (NJK) NKKs Jakthundkomité (NJK) Protokoll fra møte den 06. september 2016 Møtende Kjell Enberget (gruppe 7) Roger Åsheim (gruppe 4) Kjell Kruke (gruppe 5) Hilde Engeland (Adm) Eva Pedersen (Adm) Hege Christin

Detaljer

STYREMØTEREFERAT. Forbundsstyret anmoder partene om å komme til enighet i saken iht. tidligere telefonsamtaler med medlemmer av FS.

STYREMØTEREFERAT. Forbundsstyret anmoder partene om å komme til enighet i saken iht. tidligere telefonsamtaler med medlemmer av FS. STYREMØTEREFERAT DATO: 30.11. 1.12.07 STED: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen DELTAGERE: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Arild

Detaljer

Forus Open finale 2008.

Forus Open finale 2008. Forus Open finale 2008. Deltakere: fører 1 ES Jago Gisle Eriksen 2 ES Julie Øivind Dahl Stamnes 3 B Cat Claw Rune Østråt 4 ES Bobo Artur Rønnestad 5 P Bianca Svein Magne Haraldsen 6 IS Tanja Toralf Egeland

Detaljer

VK Finale Geilo 15. april 2013

VK Finale Geilo 15. april 2013 VK Finale Geilo 15. april 2013 Terreng Ynglesdalen. Regn fra morgen. Utover dagen lettere vær men sterk vind. Dommere: Thomas Engh og Øystein Heggelund Dahl Følgende 20 hunder hadde kvalifisert seg fra

Detaljer

4 Avlskriterier. 4.1 Begrunnelse for innføring av nye avlskriterier

4 Avlskriterier. 4.1 Begrunnelse for innføring av nye avlskriterier 4 Avlskriterier. Som et tiltak for å gjøre noe med den situasjonen KLML er mht. innavlsproblematikk og faren for reduksjon av den genetiske variasjonen, foreslår AR forandringer i avlskriteriene. 4.1 Begrunnelse

Detaljer

Dreiebok VK-finale på Møre og Romsdal Fuglehundklubbs Trollheimsprøve i Storlidalen søndag 3.april 2016

Dreiebok VK-finale på Møre og Romsdal Fuglehundklubbs Trollheimsprøve i Storlidalen søndag 3.april 2016 Dreiebok VK-finale på Møre og Romsdal Fuglehundklubbs Trollheimsprøve i Storlidalen søndag 3.april 2016 Strålende solskinn og seks minusgrader med betongføre fra morgenen av. Sola varmet godt og gjorde

Detaljer

VK FINALE 25 mars 2017 Filefjell

VK FINALE 25 mars 2017 Filefjell VK FINALE 25 mars 2017 Filefjell Terreng: Smedalen Vær og føremelding: Dagen starta med nokre få minusgrader, litt vind og skya opphaldsvær. Etter ei natt med mykje vind var værtilhøva greie. Stort sett

Detaljer

NM FINALE HØYFJELL HØST

NM FINALE HØYFJELL HØST NM FINALE HØYFJELL HØST 7.9.14 Terreng: Knutshø syd / Gåvålia Dommere: Ingvar Rødsjø og Fredrik A. Walby 1. Runde, 15 minutter 1. Slipp: mot IS Bjerkaasen's Et-Erte Berte Erte Berte tar føringen gjennom

Detaljer

Fuglehundklubbenes Forbund

Fuglehundklubbenes Forbund Fuglehundklubbenes Forbund Skjemaet returneres til: Fuglehundklubbenes Forbund Fartvegen 270 2324 Vang H. Epost: ellenbd@online.no Informasjon: I tillegg til utfylling og innsending av det nye oppgjørsskjema,

Detaljer

DOMMERLISTE. Et skjema for hvert arrangement! Må sendes NKK senest 14 dager før prøven.

DOMMERLISTE. Et skjema for hvert arrangement! Må sendes NKK senest 14 dager før prøven. DOMMERLISTE Et skjema for hvert arrangement! Må sendes NKK senest 14 dager før prøven. Arrangør: Ref. nr.: Sted: Dato: Planlagte dommere ved ovennevnte prøve. Navn: Postnr/sted: e-post: Forslag til NKKs

Detaljer

VK Forusprøven 2013.

VK Forusprøven 2013. VK Forusprøven 2013. Dommere: Kenneth Ressem og Odd Harald Sørbøen. Dommerkandidater: Alexander Kristiansen og Ola Nedrejord. Terreng : Skjæveland. Åpent innbydende lavlandsterreng. Meterologene hadde

Detaljer

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 Generalforsamling 2017 Dato: 09. mars 2017 - Gunders Kafé i Søgne Antall fremmøtte: 34 medlemmer. 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer: Rune Gjengedal Valg av referent: Kjetil Nygaard Valg av representanter

Detaljer

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune Østgård og Arild Visdal

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune Østgård og Arild Visdal STYREMØTEREFERAT DATO: 12. - 13.1.2007 STED: Garder Kurs- og Konferansesenter DELTAGERE: FORFALL: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune

Detaljer

Revisjonsberetning for regnskapsåret 2013

Revisjonsberetning for regnskapsåret 2013 NVK BUSKERUD Revisjonsberetning for regnskapsåret 2013 Undertegnede har revidert årsregnskapet til NVK Buskerud for 2013, som viser et overskudd på Kr. 9019,20. Årsregnskapet består av resultatregnskap

Detaljer

1.RUNDE. Sølvhundfinalen 2014, dreiebok. Terreng: Knutshø Syd. Dommere: Berge, John og Holm, Øyvind

1.RUNDE. Sølvhundfinalen 2014, dreiebok. Terreng: Knutshø Syd. Dommere: Berge, John og Holm, Øyvind Sølvhundfinalen 2014, dreiebok. Terreng: Knutshø Syd Dommere: Berge, John og Holm, Øyvind 1.RUNDE 1.Slipp: P Black Luckys Ingo - GS Kråklifjellet's Niila Begge holder klassens nivå, Niila over på bedre

Detaljer

NM-FINALE. Norsk Engelsk Setterklubb, TERRENG : HJERKINN NORD. VÆRMELDING med UTSIKTER :

NM-FINALE. Norsk Engelsk Setterklubb, TERRENG : HJERKINN NORD. VÆRMELDING med UTSIKTER : NM-FINALE Norsk Engelsk Setterklubb, 04.09.2009 TERRENG : HJERKINN NORD VÆRMELDING med UTSIKTER : Fuktigt, lavt skydekke som løser seg opp ut over dagen. Noen ytterst få regndråper ble det, men stort sett

Detaljer

Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 3/17

Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 3/17 Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 3/17 Dato: Onsdag 29.mars 2017 kl 18.30 Sted: Bowlingen Hamar Tilstede: Arnfinn, Morten, Arne, Lars Perry, Jørn, Ole Gunnar og Roar Referent: Arnfinn Saksliste:

Detaljer

Dreiebok Finale Norsk Derby 2014

Dreiebok Finale Norsk Derby 2014 Dreiebok Finale Norsk Derby 2014 Terreng: Knutshø syd. Dommere: Jarle Karlsen og Øivind Skurdal Værforhold: Fra morgenen av delvis skyet med vekslende vind, styrke frisk bris. Fra midt på dagen skyet det

Detaljer

IS Hadseløya s Enya Finn Arne strandskog 1.VK kval ES Ildfoten s Ibber Geir Einar Solvang 2.UK ES Ildfoten s L-Raider Karl Karlsen 3.

IS Hadseløya s Enya Finn Arne strandskog 1.VK kval ES Ildfoten s Ibber Geir Einar Solvang 2.UK ES Ildfoten s L-Raider Karl Karlsen 3. KLUBBINFO 2-2014 Årsmøte Klubbens Årsmøte ble avholdt på Sortland med 14 medlemmer tilstede. Reidar Håheim, Svein Harald Nicolaisen og Erna Sommerhaug ble tildelt HVFKs Gullmerke for det arbeidet de har

Detaljer

Kritikker fra jaktprøver 2012, Langhåret vorstehhund

Kritikker fra jaktprøver 2012, Langhåret vorstehhund Kritikker fra jaktprøver 2012, Langhåret vorstehhund FJORDLANDETS ERJA 01792/03 ( LEINERI'S B' SWIX - N S UCH NORDV-02 FJORDLANDETS CENTA) Vann: Viser oss prima vannapport. 10 poeng Spor: Går i god fart,

Detaljer

NKKs Jakthundkomité (NJK) Protokoll fra telefonmøte den 07. 06. 2011

NKKs Jakthundkomité (NJK) Protokoll fra telefonmøte den 07. 06. 2011 NKKs Jakthundkomité (NJK) Protokoll fra telefonmøte den 07. 06. 2011 Møtende: Niels Brandstrup (NB) (gruppe 6/4) (leder) Lena Kjempengren (LK) (gruppe 3) Ellen Krogstad (EK) (gruppe 5) Jan Ulvin (JU) (gruppe

Detaljer