Brukerveiledning. brannsikringsutstyr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. brannsikringsutstyr. www.boligbrann.no"

Transkript

1 Brukerveiledning brannsikringsutstyr

2 Innhold: Denne brukerveiledningen inneholder produkter som inngår i en brannpakke. Produktene som monteres i din boenhet kan avvike fra type og antall som her er beskrevet. I sameier og borettslag tilhører brannsikringsutstyret bygningen og kan ikke fjernes ved fraflytting el.l. Ved renovering, oppussing og lignende skal brannsikringsutstyret holdes i sin opprinnelige forfatning og plassering. Informasjon om brannsikringstiltaket 4 Styrets og beboers ansvar 5 Røykvarslere 6-7 Flatpakket husbrannslange 8-9 Brannslange på trommel Slokkespray Brannteppe Pulver og skum apparat Faktaopplysninger Tips om forebygging av brann Egenkontroll Feilsøking røykvarslere 26 Branninstruks 27 Kontaktopplysninger 28 Innhold i denne publikasjonen skal ikke kopieres eller på noen måte mangfoldiggjøres uten skriftlig samtykke fra Boligbrann A/S

3 Om brannsikringstiltaket Brannsikringstiltaket har som mål å gjøre boenhetene så trygge som mulig og er basert på veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Du er selvsagt avhengig av at også din nabo er godt sikret ved brann slik at branntilløp kan oppdages og slukkes så raskt som mulig. Samtlige boenheter blir derfor brannsikret på samme måte. Det er lagt vekt på at brannsikringsutstyret skal være effektivt og enkelt å bruke. Monteringsarbeidet blir organisert av Boligbrann A/S, som siden 1995 har brannsikret flere hundre sameier og borettslag Brannsikringsutstyret som nå blir montert er sameiets / borettslagets eiendom. Du kan med andre ord ikke ta med deg brannsikringsutstyret hvis du flytter. Du er også pliktig til å melde i fra til styret og leverandør hvis det skulle oppstå mangler, skade eller annet som forringer funksjonen til brannsikringsutstyret. Vi har registrert din boenhet i vår database, slik at du kan henvende deg direkte til oss hvis det er behov for utbedringer el.l. Vi håper du vil sette pris på brannsikringstiltaket som nå utføres. Med vennlig hilsen Boligbrann A/S Utdrag av brannforskriftene: (Følgende tekst er kun utdrag og ingen helhetlig gjengivelse av brannforskriftene / veiledning til brannforskriftene.) 2-5 Røykvarsler og manuelt slokkeutstyr i bolig Røykvarsler Anskaffelse og formålstjenlig valg og montering av egnet røykvarsler er eiers ansvar (huseier, borettslag o.a.), mens nødvendig funksjonskontroll med rengjøring, batteriskift (eventuell kontroll av annen kraftforsyning) og testing er brukers ansvar Påliteligheten av branndeteksjon øker ved bruk av begge typer røykvarslere, montert etter grundig vurdering av plassering og hvilken type som egner seg best på hvert sted. Generelt anbefales det bruk av flere røykvarslere enn forskriftens minimumskrav Det er mest kritisk når folk sover og derfor legges det stor vekt på en montering som også sikrer at et alarmsignal skal høres og vekke folk der de sover, vanligvis på soverom. I boliger med mange rom og eventuelt flere etasjer bør det monteres røykvarslere som kan koples sammen slik at alle gir alarm dersom en detektor aktiveres. Manuelt slokkeutstyr Brannslange er det mest anvendelige slokkeutstyret, som kan brukes av de fleste. Det anbefales derfor brannslange i bolig, montert til fast kran og med spak for åpning av ventilen med ett grep. Anskaffelse og kontroll/vedlikehold (service) av manuelt slokkeutstyr er eierens ansvar (huseier, borettslag og lignende). Brannslangeskap må ikke plasseres i trapperom som er rømningsvei for flere boenheter. Ved brann vil det kunne oppstå røykspredning ved at dører blir stående åpne når brannslangen trekkes inn i boenhetene. Alle typer boliger skal utstyres med manuelt slokkeutstyr, helst brannslange, også der det er installert automatiske slokkeanlegg. 4 5

4 Røykvarslere Røykvarslerne er hektet på en egen festeskinne i taket. Du kan løsne røykvarsleren ved å skyve den til siden. Røykvarsleren er utvendig merket med årstall for montering, forventet levetid og leverandørens internettadresse. To typer røykvarslere: Ioniske røykvarslere (rød merkelapp) reagerer raskest på røyken fra en flammebrann. Man kan noe forenklet si at den ioniske røykvarsleren lukter røyk. Ioniske røykvarslere skal aldri plasseres ved siden av kjøkken, bad el.l. som kan føre til utilsiktet alarm ved for eksempel matlaging og vanndamp. Optiske røykvarslere (sort merkelapp) reagerer raskest på røyken fra en ulmebrann. Den optiske røykvarsleren ser røyk, men reagerer ikke så lett på matos og vanndamp, slik som en ionisk røykvarsler gjør. Nyttige tips HUSK Å STØVSUGE RØYKVARSLERNE MED JEVNE MELLOMROM. Hvis røykvarsleren piper utilsiktet kan du ta av lokket og dempe lyden ved å sette fingeren over hullet i den hvite runde høytaleren. Mange ioniske røykvarslere inneholder radioaktivt materiale tilsvarende ca kbq. Den ioniske røykvarsleren som her er For at både røyken fra en flammebrann og en ulmebrann skal oppdages raskest mulig må man ha begge typer røykvarslere. En røykvarsler plasseres i taket på soverommet, og har samme oppgave som vekkerklokken - å vekke deg! Den andre røykvarsleren er montert utenfor soverommet for å varsle deg om rømningsveien fylles med brannrøyk. Vedlikehold Varsler med fastmontert batteri : Ved enden av de tre grønne fastmonterte batteriene er det en sort plasthette som er trukket over to pinner merket ON. Trekk opp plasthetten for å kople ut røykvarsleren. Sett plasthetten på ON når røykvarsleren skal tilkoples. Varsler med løst batteri : Knip batteriet fra plasthetten på batteriet. Hvis den sitter hardt kan du forsiktig føre en penn el.l. mellom batteripolene og vippe av batteriet. Knepp batteriet på igjen når røykvarsleren skal koples tilbake. Røykvarslere skal støvsuges med jevne mellomrom, helst månedlig for å oppnå forventet levetid. Støv fra oppussing, malingsgasser etc., kan ødelegge røykvarsleren. Pakk røykvarslerne godt inn i en tett pose hvis du skal pusse opp el.l. Ikke mal røykvarsleren. Test røykvarslerne ved å tilføre røyk med jevne mellomrom, helst en gang pr. måned. 6 7

5 Flatpakket brannslange Husbrannslangen er svært enkel å bruke og har nærmest ubegrenset levetid. Husk å sikte mot tingen som brenner (ikke mot flammene), når du skal slokke ett branntilløp. Slangen lekker små mengder vann for å kjøle brannslangen ved bruk. 1. Dra av dekselet 2. Grip pistolen 3. Skru på vannet 4. Sikt på gjenstanden som brenner og trykk inn pistolgrepet. Hvis det oppstår skarpe bretter på slangen som hindrer vanngjennomstrømningen, trekk i slangen så disse retter seg ut. Pakke sammen husbrannslangen : Kople slangen fra vannuttaket og åpne pistolen Klem grundig ut alt vann i slangen Pakk slangen inn som et trekkspill og sett på lokket. VEDLIKEHOLD Sørg for at brannslangen til enhver tid er uskadet og fast tilkoplet vannuttak. Sørg for at brannslangen holdes ren for smuss og kjemikalier (som for eksempel såperester). Kontroller med jevne mellomrom at vanntilkopling er intakt og fri for lekkasjer. NYTTIGE TIPS Vann skal ikke benyttes til slukking av frityrgryter og oppvarmet, brennende oljer. Her benyttes brannteppe, grytelokk el.l. Vann kan i Norge brukes til slokking av elektriske installasjoner inntil 450 volt. Husbrannslangen kan betjenes med en hånd (pistolgrep). Pistolgrepet på brannslangen er konstruert for å bruke minst mulig vann, med høyest mulig forstøvning av vannet. Dette fører til at vannmengden som brukes til reell slukking er opp til 10 ganger større, sammenlignet med enkelte andre husbrannslanger. Husbrannslangen skal til enhver tid være fast tilkoplet vannuttak. Ikke bruk husbrannslangen til andre formål enn slukking. 8 9

6 Brannslange på trommel Husk å sikte mot gjenstanden som brenner (ikke mot flammene). Ikke bruk vann som slokkemiddel ved brennende oljer (som f.eks. fritygryte). 1. Skru på vannet og ta med trommelen til brannstedet 2. Ta frem og vri munnstykket - sikt på gjenstanden som brenner med bred stråle VEDLIKEHOLD Sørg for at brannslangen til enhver tid er uskadet og fast tilkoplet vannuttak. Sørg for at brannslangen holdes ren for smuss og kjemikalier (som for eksempel såperester). Kontroller med jevne mellomrom at vanntilkopling er intakt og fri for lekkasjer. NYTTIGE TIPS Vann og pulverapparat skal ikke benyttes til slukking av frityrgryter og oppvarmet, brennende oljer. Her benyttes slokkespray, jbrannteppe, grytelokk el.l. Vann kan i Norge brukes til slokking av elektriske installasjoner inntil 450 volt. Husbrannslangen skal til enhver tid være fast tilkoplet vannuttak. Ikke bruk husbrannslangen til andre formål enn slukking. Levetiden på husbrannslangen kan bli vesentlig redusert hvis den oppbevares med fuktighet 10 11

7 Slokkespray Slukkespray er en enkel løsning for førsteinnsats ved brann. Denne slokksprayen kan du bruke på alle typer branntilløp i en bolig. Til og med frityrgryter som antenner kan slukkes med denne slukkesprayen. Oppbevar helst slokksprayen på kjøkkenbenken, slik at den er lett tilgjengelig ved behov. TIPS! 1. Rist flasken 2. Ta av plomberingen Kastelengde på opptil 4 meter. Du kan både slokke brann i frityrgryte, faste materialer og væsker med slukkesprayen. Slukkesprayen gir ikke sekundærskader, I uåpnet tilstand har slokkesprayen 5 års levetid. I åpnet tilstand har den 2 års levetid. 3. Sikt og trykk Slokkesprayen har ca. 40 sekunders brukstid

8 Brannteppe Et branntilløp kan raskt og effektivt kveles med brannteppet, og etterslukkes med vann Oppbevar brannteppet på en fast plass, gjerne på kjøkkenet. NB! Brannen kan blusse opp hvis du fjerner teppet for tidlig Ha alltid husbrannslangen klar til bruk. NYTTIGE TIPS Øverst på futteralet som brannteppet er pakket i, er det en ring som kan benyttes når brannteppet henges opp på kjøkkenvegg (anbefales). Pass på å dekke teppet godt rundt gjenstanden som brenner, slik at minst mulig luft slipper til. 1.Trekk i de sorte snorene under futteralet, slik at teppet løses ut. Fjern aldri brannteppet før brannen er helt slukket, eller du er klar til å slokke eventuell oppblussing med en brannslange. Vift aldri mot brannen, dette kan føre til at brannen øker i omfang. 2.Bruk teppet som en skjerm mellom deg selv og branntilløpet. VEDLIKEHOLD Brannteppet kan brukes om igjen og vaskes for hånd med mild såpe (ikke maskinvask). 3.Dekk godt rundt gjenstanden som brenner, og gjør husbrannslangen klar for slokking. PS! Vær oppmerksom på at kjemikalier og enkelte såpemidler kan påvirke og redusere brannteppets egenskaper

9 Håndslokker (Pulverapparat, skumapparat) Pulverapparat og skumapparat skal i prinsippet brukes på samme måte. Begge kan brukes på elektriske apparater i en husholdning. Skumapparat må oppbevares og brukes ved min 0 grader celsius. Se også informasjon som er påført apparatet. 1. Dra ut sikringssplinten Pulverapparat skal vendes / ristes med jevne mellomrom for å unngå at pulveret klumper seg Påse at pilen peker mot grønt felt. Påse at plomberingen på sikringspinnen er inntakt 2. press ned håndtaket mens du sikter på gjenstanden som brenner. PS! Hvis et pulver eller skumapparat er brukt, mangler plombering eller har pil som viser mot rødt felt, må apparatet inn til autorisert kontroll og overhaling

10 Faktaopplysninger Faktaopplysninger Røykvarslere (Rødt og sort merke) Ionisk røykvarsler (rødt merke) Typebetegnelse: ICAS IIR Godkjenning: DSB Forventet levetid røykvarsler: 8-10 år Forventet levetid batteri: 8-10 år Batteri: 9v fastmontert lithiumbatteri Alarmlyd målt på 3m avstand: 85db Avfall: Behandles som elektronisk avfall Garanti batteri. 2 år Garanti Røykvarsler: 5 år Optisk røykvarsler (sort merke) Typebetegnelse: ICAS IOR Godkjenning: DSB Forventet levetid: 5-6 år Forventet levetid batteri: 5-6 år Batteri: 9v løst lithiumbatteri Alarmlyd målt på 3m avstand: 85db Avfall: Behandles som elektronisk avfall Garanti batteri: 2 år Garanti Røykvarsler: 5 år Produsent: Icas AS, Østerås Flatpakket husbrannslange Europeisk norm og norsk standard: Slangen er produsert i henhold til EN Slangen er produsert i henhold til NS 4016 Test utført av Det Norske Veritas (jan.2012) ved 2 bar statisk trykk, 8mm rør (10l pr.min.). Det ble provosert frem 6stk. 90 graders knekker på branslangen uten at vanngjennomstrømningen ble redusert. Test utført av Tecnischer Uberwachungs-Verein (TUV): Ved 22 bars trykk løsnet slangeovergangen Statens byggtekniske etat: Ttilfreds med dokument informasjon, inntil det foreligger en vedtatt egen norsk standard. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (jan.2012): På bakgrunn av de oversendte dokumentasjonen, utstedt av Det Norske Veritas, konkluderer DSB med at brannslangen RedBox er tilfredsstillende som slokkemiddel etter ovenfor nevnte forskrift.. PVC teknisk service, Norsk Hydro: Slangen vil ikke klebe seg sammen ved lengre tids lagring. Materialene slangen er produsert av, er stabile i nærmest ubegrenset tid. Slangens diameter: 15mm Veggtykkelse i slange: 0,5 mm. Materialer: Slangen består av helsveiset dobbelt PVC - belagt nylonduk med ekstra PVC belegg i skjøtene. Det glatte nylonvevet innebærer at vannet lett renner ut av slangen. Kassetten og overgangene er laget av ABS-plast. Pakningene er spesiallaget for å tilfredsstille de forskjellige trykktestene. Ytre mål kassett: Lengde: 35cm Bredde: 24cm Dybde: 4cm Slangelengde: Tilpasses den enkelte boenhet. Utdrag av uttalelse Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( ). Vi ser ingen grunn til at vår formulering formfast slange i veiledningen til brannforskriftene på noen måte vil utelukke RedBox husbrannslange. Flere brannvesen har prøvet husbrannslangen og funnet den lett håndterlig og effektiv i bruk. Produsent: Frapo AS, Skien 18 19

11 Faktaopplysninger Faktaopplysninger Trommelslange Lengde: 20m Vekt: 3,7 kg Slange: 1/2 Størrelse: Tykkelse 10,5cm / diameter 33 cm Strålemunnstykke plassert i senter av tronmmel 6l pulverslokker Pulverapparat Funksjonsdyktig fra -30 til + 60 grader celsius Ikke elektrisk ledende. Godkjent i.h.t. NS-EN 3. Trykksatt ca. 15 BAR Brannteppe Mål på brannteppet: 130 x 150 cm Materialer. Miljøvennlig glassfiberduk Vekt. 420 gram Produktet er påført brukerveiledning. CE merket Garanti: 5 år mot produksjonsfeil (Se apparatets merking for ytterligere informasjon) 6l skumslokker Ikke frostsikker Oppbevarings og brukstemperatur: grader celsius Kan brukes mot brann i elektrisk anlegg max 1000v Produsert i.h.t. NS-EN 3. Slokkespray Slokker faste organiske materialer (klasse A), væsker (klasse B) og matoljer (klasse F) Kastelengde: Opp til 4 meter Mengde slokkemiddel: 600ml Kjølende egenskaper Ingen sekundærskader Tømmetod: 40 sekunder Brukstemperatur: 0-50 grader Celsius Arbeidstrykk: 12 bar Holdbarhet uåpnet tilstand: 5 år Holdbarhet åpnet tilstand: 2 år Arbeidstrykk ca. 12 BAR Sertifiseringsorgan: DNV Garanti: 5 år mot produksjonsfeil (Se appartets merking for ytterligere informasjon) 20 21

12 Forebygging av brann Ventilatoren over komfyren samler store mengder fett som kan antenne og spre et branntilløp. Sørg for å holde ventilator og eventuelt filter rent. Kluter som har vært benyttet med oljeprodukter kan selvantenne og må kastes i beholdere / søppelkasser egnet for brannfarlig avfall Trekk ut stikkontakten av termostatstyrte apparater som hårfønere, varmeovner på hjul, kaffetraktere etc. når de ikke er i bruk. En termostat kan feile, som igjen kan føre til at produktet varmer seg opp utkontrollert til det smelter. Forlat aldri et stearinlys eller annen åpen ild ubevoktet. Dette er en av de vanligste brannårsakene. Pass også på at ild fra stearinlys eller annen åpen ild ikke varmer opp materialer i omgivelsene omkring. Lyspærer og downlight. For downlight som er felt inn er det svært viktig at det på baksiden er montert en brannkasse. Brannkassen skal sørge for at varm luft ikke kommer i kontakt med brannbart materiale, og gi tilfredsstillende mengde luftrom for kjøling bak lampen. Downlight - brann er blant de områdene det forventes å bli størst økning i branntilløp i årene fremover som følge av feilmonteringer. La elektrikeren montere downlight som felles inn i vegg, tak og lignende. Det finnes to typer lyspærer til spotter og downlight. Det er viktig at det benyttes den typen som sender varme nedover. Sjekk forpakningen. Aske, engangsgriller etc. må ikke kastes i søppelkassen før du er helt sikker på at det er 100% slukket - med vann. Svært mange branner oppstår fordi man tror asken er kald. Vaskemaskin eller oppvaskmaskin skal aldri stå på når du forlater boligen. (Sørg også for at vannventilen er stengt så du samtidig reduserer risiko for vannskade). Det elektriske anlegget i boligen er dimensjonert for et bestemt strømforbruk. Over tid bringes stadig flere elektriske apparater inn i boligen. Sørg for at elektriker utfører ettersyn av det elektriske anlegget slik at det ikke blir overbelastet, og/ eller går ut av dato. Slå av Tv-en med av og på knappen. Dette gjelder også PC skjermen. Følgende brannfarlige væsker kan oppbevares i bolig uten spesiell tillatelse fra brannvesenet: I boenhet: 10l brannfarlig væske (eks.propan) I garsje, utvendig bod etc.: 50l brannfarlig væske (eks.propan) Propan: Forhør deg med styret om spesielle tillatelser/regler foreligger PS! Væskene må oppbevares på godkjente beholdere. Ikke sett igjen gjenstander i rømningsveiene. Sykler, barnevogner og lignende skal aldri hensettes i trappeløp eller andre steder hvor det kan være til hinder for rømning. I en brannsituasjon kan trappeløpet fylles med brannrøyk, slik at sikten blir svært redusert. Lamper er konstruert for å tåle et visst strømforbruk. Sørg for at det aldri er sterkere lyspærer i lampen, enn hva lampen tåler. Lampen skal være merket med maksimal styrke på lyspærer. Batteriladere til mobiltelefoner, datamaskiner, nettbrett et. må trekkes ut av kontakten når den ikke er i bruk. Lading skal ikke skje uten oppsyn (f.eks. når du sover). Apparatet må ikke dekes til da det kan utvikle varme ved lading. Alle i husstanden må vite hvordan brannsikringsutstyret skal brukes. Tørrtrening er god brannsikring. La brannmannen hvile! 22 23

13 Egenkontroll Egenkontroll bør utføres med jevne mellomrom av deg som beboer og helst en gang i måneden. Med egenkontroll menes at du som bruker skal påse at utstyret ikke er skadet eller på annen måte satt ut av funksjon. Dette gjøres selvsagt for din egen sikkerhet, men det påvirker også sikkerheten til dine naboer. Kontroller at røykvarslere fortsatt er montert riktig Røykvarslere skal alltid være monteret i taket minst 50 cm fra nærmeste vegg, hjørne, takbjelker og lignende. Det er montert en liten takskinne til røykvarsleren (limt fast til taket) på størrelse med rispeflaten på en fyrstikkeske. Teste røykvarsleren Ved å trykke inn testknappen får du bekreftet at batteri og lydgiver fungerer som de skal. Du kan også teste røykvarslerens evne til å oppdage branngasser ved å tilføre røyk. Vi anbefaler å bruke spesiallaget testgass til dette, da hyppige tester med scovel fra fyrstikker, avgass fra stearinlys over tid kan svekke røykvarsleren. Kontroller alderen på røykvarsleren Røkvarslere som er levert fra vårt selskap er utvendig merket med årstall for installasjon. Optiske røykvarslere bør skiftes ut etter 5 år, og senest etter 6 år (sort merke), mens ioniske røykvarslere bør skiftes ut etter 8 år, og senest etter 10 år (rødt merke). Meld i fra til styret hvis røykvarsleren har blitt for gammel. Inspiser husbrannslangen Åpne kasseten (hvis du har RedBox husbrannslange) og se over brannslangen for eventuelle fysiske skader. Kassetten bør holdes ren og fri for smuss. Kontroller også kuleventilen (vanntilkoplingen til husbrannslangen) for eventuelle lekkasjer. 24 Inspiser pulverapparatet Kontroller at trykkmåleren peker mot grønt felt. Løft opp og vend apparatet slik at pulveret løser seg opp (du vil ikke høre / kjenne at noe beveger seg inne i apparatet hvis pulveret har løst seg ordentlig opp). Kontroller at slangen er godt festet og uten skader. Se etter at plombering av låsesplinten er intakt. Hvis trykkmåleren peker mot rødt felt, eller plomberingen er brutt skal apparatet alltid leveres til service ved kompetent verksted, eller kontolleres av kompetent person. Pulverapparat i bolig skal kontrolleres av kompetent person minst hvert 5.år. Pulverapparatet blir da påført en egen kontroll etikett som bekrefter at apparatet er kontrollert av en kompetent person. Pulverapparatat skal i tillegg refylles eller skiftes ut med nytt hvert 10. år. Refylling utføres av et kompetent verksted. Hvis kontroll eller service ikke er utført i.h.t. til kravet, kontakt styret. Inspiser skumapparatet Kontroller at trykkmåleren peker mot grønt felt. Hvis trykkmåleren peker mot rødt felt, eller plomberingen er brutt skal apparatet alltid leveres til service ved kompetent verksted, eller kontolleres av kompetent person. Skumapparat i bolig skal i tillegg refylles, eller skiftes ut med nytt hvert 5. år. Refylling utføres ved et kompetent verksted. Hvis kontroll eller service ikke er utført i.h.t. til kravet, kontakt styret. Ved feil eller mangler på brannsikringsutstyret Kontakt styret så snart som mulig for utbedring. Det er din plikt som beboer å holde brannsikringsutstyret i stand frem til et ettersyn, kontroll, service eller utskifting skal utføres. 25

14 Feilsøking røykvarslere BRANNINSTRUKS Røykvarsleren går i alarm p.g.a. røyk Vift med en avis el.l. slik at røyk fjernes fra røykvarsleren. Røykvarsleren vil slutte å pipe når røyken er borte. Røykvarsleren går i alarm uten grunn Støv, små dyr el.l. kan ha kommet inn i det sorte detektorkammeret ( sort liten boks som du ser hvis du tar av lokket på røykvarsleren) i røykvarsleren. Blås rundt undersiden av den sorte boksen og støvsug om hverandre. Kople deretter til batteriet igjen, sett på lokket og test røykvarsleren med testknappen på lokket. Hvis alarmen ikke stopper etter at du slipper opp testknappen, betyr det at det fortsatt kan være noe inne i detektorkammeret som gjør at alarmen utløses. Gjenta dette hvis første forsøk ikke hjelper. Røykvarsleren går i alarm etter oppussing o.l. Oppussing som for eksempel malingsarbeid påvirker og kan ødelegge røykvarsleren hvis den ikke er grundig tildekket når slikt arbeid utføres i boenheten. Hvis malingsgasser og/eller andre partikler setter seg fast i røykvarsleren vil røykvarsleren mest sannsynlig være ødelagt, og kan ikke repareres. Røykvarsleren gir fra seg små pip og / eller blinker flere ganger pr. sekund. Batteriet kan være tappet for strøm som følge av utilsiktet alarm el.l. som kan ha tappet batteriet for strøm. Kople fra batteriet noen timer og kople det deretter på igjen etter noen timer. 26 Hvis disse tiltakene ikke hjelper, ta kontakt med oss for videre veiledning på tlf (9-19 alle hverdager). Som beboer har du følgende plikter : Det må ikke plasseres gjenstander i rømningsveien (oppgangen) som kan være til hinder ved evakuering, og/ eller som er brennbare. Kontroller at brannsikringsutstyret i din boenhet til enhver tid er i orden, og melde i fra til styret og/eller leverandør hvis det er skader eller mangler ved utstyret. Sørg for at elektriske innstallasjoner i din boenhet til enhver tid er forsvarlige. All bruk av åpen ild (f.eks. stearinlys) skal til enhver tid være under oppsikt. (Dette gjelder også bruk av elektriske artikler som kan utvikle varme eller kortsluttninger). Pass på å slå elektriske apparater helt av (f.eks. TV), og trekk helst ut kontakten når apparat med termostat ikke er i bruk (for eksempel kaffetrakter). Brannsikringsutstyret tilhører borettslaget / sameiet og skal ikke fjernes eller flyttes. Det er beboers plikt å melde i fra til styret og/eller leverandør hvis utstyr er skadet, eller på annen måte ikke oppfyller sin funksjon. Ved fraflytting av boenheten skal over nevnte utstyr forbli fastmontert og i funksjonell stand. Det er beboers ansvar at utstyret jevnlig kontrolleres, og at eventuelle feil eller mangler blir varslet til styret og / eller leverandør så raskt det lar seg gjøre. VED BRANN 1. Slukk branntilløp (Hvis brannen har fått for godt tak avslutt slokkearbeidet) 2. Varsle naboer 3. Kom i sikkerhet (Lukk vinduer og dører, men ikke lås med nøkkel - brannmannskapene må rakt inn for å slokke. Gå på trygg avstand fra bygningen) 4. Ring brannvesenet

15 Boligbrann A/S Bærumsveien 385, 1346 Gjettum (9-19 alle hverdager)

De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO

De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO Røykvarslere Det er påbudt med fungerende røykvarslere som kan høres på alle soverom med lukket dør. Røykvarsleren skal befinne seg i taket og

Detaljer

Brannsikring. i sameier og borettslag

Brannsikring. i sameier og borettslag Brannsikring i sameier og borettslag Styrets ansvar! Vi erfarer ofte at viktig informasjon om brannsikring ikke når helt frem til styrets medlemmer. Brannforskriftene (Ref: Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne FLAMMBÆRT HJELPER TIL MED SIKKERHETEN! Kjære foresatte! Flammbært er brannvesenets gode hjelper. Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og

Detaljer

BRANNSIKKERHET I BOLIG

BRANNSIKKERHET I BOLIG BRANNSIKKERHET I BOLIG Foto: Ørjan Deisz, Bergens Tidende Feieren fører tilsyn med ildsted, røykrør, skorstein, røykvarslere, slokkemateriell, rømningsveier og oppbevaring av brannfarlig vare med mer.

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

BRANN - SIKKERHET BRANN - SIKKERHET

BRANN - SIKKERHET BRANN - SIKKERHET 52 BRANN - SIKKERHET Siden 2000 har det vært 1500 branntilløp i boliger forvaltet av Norske Boligbyggelag. Noen har utviklet seg til branner med svært dramatiske følger. Dette kan vi gjøre noe med. Les

Detaljer

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM BRANNVERNPLAN BENTSEBAKKEN BORETTSLAG NØDNUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM Gjør deg kjent med: Hvor brannvarslere og slukkeutstyr

Detaljer

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 - 1 - BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: Ringvegen 13-21 og Rådhusvegen 11-23 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: P-PLASS VED SLETVOLD MOT RINGVEGEN Gjør deg kjent

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv

Detaljer

TRYGG på hytta LES MER PÅ

TRYGG på hytta LES MER PÅ TRYGG på hytta LES MER PÅ WWW.NRBR.NO Brannsikker hytte Visste du at det er samme krav til brannsikkerhet i hytter som i vanlige boliger? Årlig brenner over 100 hytter og fritidsboliger i Norge. Siden

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv Hjem? Økonomisk trygghet

Detaljer

Brannsikkerhet i bolig

Brannsikkerhet i bolig Brannsikkerhet i bolig 1 Brannvern handler om å forebygge og begrense brann Å forebygge vil si å finne og fjerne brannkilder før brann oppstår. Å begrense brann vil si å gjøre tiltak for at konsekvensene

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN Brosjyre_brann.indd 2 22.11.10 17.43 OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste

Detaljer

FOKUS PÅ BRANNER PÅ KONGSVINGER

FOKUS PÅ BRANNER PÅ KONGSVINGER KONGSVINGER BBL 6 DESEMBER 2007 Temakveld med KOBBL Nina Radeid Egil Leikåsen Kirsti Klamo FOKUS PÅ BRANNER PÅ KONGSVINGER www.nbbl.no Agenda for kvelden Fakta om branner på Kongsvinger Brannvesenets erfaringer

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste kollektive innboforsikring? Økonomisk

Detaljer

BRANN. Innhold. Brann

BRANN. Innhold. Brann BRANN Innhold Boligbranner i Norge / brannårsaker Krav om slokkeutstyr Rømningsveier Opptreden ved brann Tips angående bruk av åpen ild Bruk av elektriske apparater Elektriske anlegg Riktig vedfyring Dokumenter

Detaljer

Miljøslokkeren Vannbasert, har høy slokkeeffekt og minimaliserer sekundærskadene

Miljøslokkeren Vannbasert, har høy slokkeeffekt og minimaliserer sekundærskadene Miljøslokkeren Vannbasert, har høy slokkeeffekt og minimaliserer sekundærskadene Thermax Miljøslokker En vannbasert håndslokker som ikke forurenser Det er flere problemer knyttet til bruk av tradisjonelle

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan. sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å. snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser.

Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan. sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å. snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. BRANNVERN I BARNEHAGEN Hei Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. Da er det lettere å huske

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

BRANNVESENET INFORMERER: TRYGG LEIE!

BRANNVESENET INFORMERER: TRYGG LEIE! BRANNVESENET INFORMERER: TRYGG LEIE! Om brannsikkerhet i utleieboliger, hybler og bofellesskap Hvem har ansvar når boliger og hybler leies ut? Mangel på studentboliger og anstrengt økonomi i studietiden

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

BRANNSIKKERHET I BOLIG

BRANNSIKKERHET I BOLIG BRANNSIKKERHET I BOLIG Foto: Ørjan Deisz, Bergens Tidende BESØK AV BRANNVESENET Alle som har registrert ildsted eller fyringsanlegg vil motta feie- og tilsynstjenester minst hvert fjerde år. Ved å fjerne

Detaljer

VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN

VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN BRANNVERNPLAN SKILLEBEKKEN BORETTSLAG NØDTELEFON BRANNVESENET 110 VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN Gjør deg kjent med: Hvor brannmeldere og slukkeutstyr er, og hvordan dette brukes. Hvor utganger

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR TERMISK VARMEVARSLER Kommersiell referanse: 3103-002 Utviklet av CAVIUS Denne termiske varmevarsleren er tiltenkt områder der røykvarslere ikke er egnet pga. høy risiko for feilalarmer,

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

hjemme Brann- og redningsetaten

hjemme Brann- og redningsetaten trygg hjemme Brann- og redningsetaten Nødnumre 110 112 113 1412 Nødnummer for hørselshemmede sjekkliste Jeg sjekker hvem jeg åpner for Jeg har røykvarslere som fungerer Jeg har slokkeutstyr som fungerer

Detaljer

B J E R K E D A L E N B O R E T T S L A G

B J E R K E D A L E N B O R E T T S L A G Mars 2010 B J E R K E D A L E N B O R E T T S L A G www.bjerkedalen.no RÅD OG VINK OM HÅNDTERING OG FOREBYGGING AV ULYKKER I HJEMMET NB. Det understrekes at innholdet i dette dokumentet på ingen måte er

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Brannforebyggende tiltak i hjemmet.

Brannforebyggende tiltak i hjemmet. Brannforebyggende tiltak i hjemmet. Her får du litt informasjon om enkle og viktige tiltak du kan gjøre, og litt om den kommunale feie- og tilsynstjenesten. Ettersom det er førjulstid retter vi oppmerksomheten

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR KJØKKENET

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR KJØKKENET Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR KJØKKENET homeguard Smokesense for kjøkken Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for kjøkken som er basert på såkalt

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag www.vhbrl.no Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt Forskrift om Internkontroll av 1.1.1997. Her

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense + Presence FOR KJØKKENET

Bruksanvisning homeguard Smokesense + Presence FOR KJØKKENET Bruksanvisning homeguard Smokesense + Presence FOR KJØKKENET homeguard Smokesense + Presence for kjøkken Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense + Presence for

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE homeguard Smokesense for stue Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for stuen, som er basert på såkalt «Plug &

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR TRÅDLØS SERIEKOBLET RØYKVARSLER Kommersiell referanse: 2103-002 Utviklet av CAVIUS Røykvarsleren er designet for private hjem, hytter, bobiler og campingvogner. Den anbefales ikke

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 9V batteri MODELL: PXB-S100DC/10 El nummer 6230204 Det kan ta flere timer før flammer utløses

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

Konsept og design: marketings.no 4032/2015 Illustrasjon og foto: Anna-Julia Granberg BLUNDERBUSS

Konsept og design: marketings.no 4032/2015 Illustrasjon og foto: Anna-Julia Granberg BLUNDERBUSS Aksjon boligbrann stiller seg bak den nasjonale satsingen "Alt vi kan mot brann". Det er en felles, nasjonal satsing på brannforebyggende arbeid fram mot 2020. Aksjon boligbrann vil benytte anledningen

Detaljer

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren.

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren. Brukerveiledning Nuten 1 og Nuten 2 Brannvarsling Alle røkvarslerne vil gi lyd dersom èn løser ut. Ved utløsning finn sentral i garderoben i 1. etasje. For å deaktivere hold inne svart knapp på Elotek

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE homeguard Smokesense for ladere Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for ladere som er basert på såkalt «Plug

Detaljer

Hvordan unngå brann i hjemmet:

Hvordan unngå brann i hjemmet: Hvordan unngå brann i hjemmet: 1. Gå aldri fra levende lys eller peis Gjenglemte lys og åpen peis er hvert år årsaken til et stort antall branner. En gnist fra peisen eller et nedbrent lys kan overtenne

Detaljer

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M no-flame BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 STUDER INSTRUKSJONSBOK/BRUKSANVISNING... 4 SPESIFIKASJONER

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

RUNDSKRIV DESEMBER 2008

RUNDSKRIV DESEMBER 2008 RUNDSKRIV DESEMBER 2008 Vi har nå tilbakelagt enda et år med små og store vedlikeholdsoppgaver. Det var bra oppmøte på informasjonsmøtet i november, en kort oppsummering her: de planlagte, store vedlikeholdsoppgavene

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Bry deg før det brenner

Bry deg før det brenner Følg oss på Facebook for gode råd: facebook.com/brydegfordetbrenner Bry deg før det brenner GODE RÅD OM BRANNSIKKERHET HOS ELDRE Bry deg før det brenner er en kampanje fra Norsk brannvernforening og KLP

Detaljer

Din sikkerhet, ditt ansvar

Din sikkerhet, ditt ansvar Juni 2010 Din sikkerhet, ditt ansvar Bruk strøm riktig! Det lokale elektrisitetstilsyn arbeider for å redusere ulykker forårsaket av elektrisk strøm Norges vanligste brannårsak Hvert år brenner mellom

Detaljer

BADET. Under slukristen sitter det en vannlås. Hensikten med denne er å forhindre tilbakeslag av lukt fra avløpsledningen.

BADET. Under slukristen sitter det en vannlås. Hensikten med denne er å forhindre tilbakeslag av lukt fra avløpsledningen. Til eier av leiligheten Dette lille heftet er kun ment som et lite supplement til den håndboka som dere fikk ved overtagelsen av leiligheten. Vi ønsker her å gi tips om noen av de viktigste vedlikeholdsoppgavene

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR VANNLEKKASJEVARSLER Kommersiell referanse: 5101-002 Utviklet av CAVIUS Denne vannlekkasjevarsleren er tiltenkt å detektere vannlekkasjer fra vaskemaskiner, vannrør og i benkeskap under

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

Brukermanual for trådløst strobelys

Brukermanual for trådløst strobelys Brukermanual for trådløst strobelys For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløst strobelys og sirene batteridrift MODELL: PXB-LwDC/1 El nummer 6230206 Trådløst strobelys og sirene PXB-LwDC/1

Detaljer

Tangen V Borettslag Nesodden. Rundskriv 21. desember 2013

Tangen V Borettslag Nesodden. Rundskriv 21. desember 2013 Tangen V Borettslag Nesodden Rundskriv 21. desember 2013 Styret ønsker alle beboere en riktig God Jul og Godt Nyttår! Vi benytter anledningen til å informere om følgende: 1. Styrets sammensetning Etter

Detaljer

Lisa røykvarsler: HMS art. nr. 020233 Bestillingsnr.: 1104825

Lisa røykvarsler: HMS art. nr. 020233 Bestillingsnr.: 1104825 Lisa røykvarsler med innebygd sirene Brukerveiledning Lisa røykvarsler INNHOLD Lisa røykvarsler: HMS art. nr. 020233 Bestillingsnr.: 1104825 Lisa røykvarsler med innebygd sirene... 1 Kjære kunde... 2 Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

Brukermanual for gassdetektor

Brukermanual for gassdetektor Brukermanual for gassdetektor For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Gassalarm 230 volt MODELL: PXB-G100AC El nummer 6230208 FUNKSJONER Gassalarm for brennbar gass for 230VAC Semikonduktor

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen: Norsk brannvernforening - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Gjensidige Forsikring ASA

Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen: Norsk brannvernforening - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Gjensidige Forsikring ASA LÆRERVEILEDNING Undervisningsopplegg om brannvern for elever på småskoletrinnet Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen: Norsk brannvernforening - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Gjensidige

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT HMS art.nr. 165827 FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT B-ISB5e v2 Art.nr. 1348 2013-01-07 Dok.nr.: 0263A3 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Rekkevidde...

Detaljer

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE Brannmester manus JHV Av Glenn André Viste Bøe (mai 2011) Rollebeskrivelse: En Brannmester er et forbilde. Brannmesteren er sikker i sin sak, og er forberedt på alle situasjoner. Oppstår det et problem,

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie Brannvern i helseinstitusjoner Lysarkserie 1 Det er deg det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Det er du som kan forebygge branner og slokke branner. Det er du som kan

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

HAR DU TENKT PÅ BRANNVERN HJEMME HOS DEG SELV?

HAR DU TENKT PÅ BRANNVERN HJEMME HOS DEG SELV? Brannvern informasjon HAR DU TENKT PÅ BRANNVERN HJEMME HOS DEG SELV? FOREBYGGENDE BRANNVERN- INFORMASJON FRA BRANNVESENET BRANN- 110 AMBULANSE- 113 POLITI- 112 DU kan redde redde liv -ditt eget eller andre

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 353WK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 353WK-M i bruksanvisningen

Detaljer

Hurtigguide. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet og stram til ved å dra i stroppen som er festet i bremsen.

Hurtigguide. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet og stram til ved å dra i stroppen som er festet i bremsen. Hurtigguide Fest karabinkroken i egnet forankringspunkt, for eksempel Peseq veggfeste (selges separat). Forankringspunktet må tåle en belastning på minst 700 kg. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet

Detaljer

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk Vedlegg 2 Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [...] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vem mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001 Mkomfy 16R/25R 1.5G Komfyrvakt 16A/25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Detaljer

Brukerhåndbok Campingvogn

Brukerhåndbok Campingvogn Brukerhåndbok Campingvogn Side 1 Nøkkel til spikertelt finner du i svart boks montert i hjørne av spikertelt på elvesiden. Eierne av plassen, Henning og Maria Haukeland har også nøkkel og kan være behjelpelig

Detaljer

HMS art.nr. 189160 FlexiBlink. Bruksanvisning. Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling. B-SVB15e VARENR.

HMS art.nr. 189160 FlexiBlink. Bruksanvisning. Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling. B-SVB15e VARENR. Bruksanvisning Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling B-SVB15e VARENR.: 1375 Dok. nr.: 0737A3 2013-04-22 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2

Detaljer

bokmål Et elevhe te or mellomtrinnet i grunnskolen. in o ra Eldar & Vanja Eldar & Vanja .no

bokmål Et elevhe te or mellomtrinnet i grunnskolen. in o ra Eldar & Vanja Eldar & Vanja .no bokmål Et elevhe te or mellomtrinnet i grunnskolen. in o ra om elektrisitet o brannvern.no Oppgave:1og2 Branntrekanten En brann er flammer som er ute av kontroll. Helt siden steinalder-. 1-2-3 m ater ȧ

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer