Gjentar jeg meg selv?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjentar jeg meg selv?"

Transkript

1

2 Gjentar jeg meg selv? Spørsmålet dukket opp da jeg startet å skrive på denne lederen. For to år siden skrev jeg min første leder i Komposten der skrev jeg så optimistisk om kommunens satsing på kommunikasjon og hvor viktig det er med vel fungerende kommunikasjonskanaler. I fjor ble det bare utgitt en utgave av Komposten, og dette er første i år. Utskifting av medarbeidere og andre oppgaver har gått på bekostning av Komposten. Siden sist er både redaktør og redaksjonsmedlemmer byttet ut. Vi starter derfor litt på ny, og kan endelig markere at vi er i gang med videreutvikling av vårt nye magasin. Vedlikehold og utvikling av våre kommunikasjonskanaler er en kontinuerlig prosess, og vi kan alltid bli bedre. Nettutviklingsprosjektet er godt i gang, og nye nettsider skal være på plass innen utgangen av året. De ulike kanal ene skal supplere hverandre, og vi kan stadig bli mer bevisste på hvordan de brukes og hvilket innhold de fylles med. Ny kommunikasjonsstrategi er klar til politisk behandling, og etter sommeren starter arbeidet med å ta strategien aktivt i bruk i kommunens virksomheter og avdelinger. Kommunikasjonsavdelingen får tre nye medarbeidere etter ferien, og vi vil aktivt bidra i dette arbeidet. Før sommeren rekker dere å lese denne underveis-utgaven av magasinet vårt. Her handler mye om magasinet i seg selv, men du kan også få gode grilltips av en kommunal kollega, lese om rådhusets historie, finanskrisens betydning og tips til ulike sommeraktiviteter: Ta turen til byparken, eller besøk Lysefjorden - alle er kanskje ikke klar over at Stavanger kommune eier 23 kvadratkilometer utmark der? Når bladet er ferdiglest håper vi du kommer med dine tilbakemeldinger slik at vi sammen kan gjøre magasinet vårt stadig bedre. God lesning og god sommer! Tone Iren Hunsbedt Grønning, ansvarlig redaktør Redaksjonen Karen Hirth Thorsen John Ingvar Skåtøy Christian Buch Hansen redaktør Hanne Windsholt Svein Håkon Høyvik 2

3 Innhold Komposten 1/ Småplukk 5 Kompostens framtid 8 UniverS internmagasinet til Universitetet 9 we internmagasinet til StatoilHydro 10 Dagens hus: Rådhuset 12 Sommer i byen 14 Eldorado Lysefjorden 16 Finanskrisen betyr den noe for oss? 18 Portrett: Geir Bloch Johansen 20 Ittepå nå kulturbyfondet 21 Rådmannens side 22 Stafetten Grafisk idé og design: FASETT Trykk: Gunnarshaug Foto: Elisabeth Tønnesen 3

4 Småplukk Valg og 14. September avholdes stortingsvalg. Dette administreres av kommunen, og forberedelsene er allerede godt i gang. Som før er det 22 stemmekretser. Tre i valggruppen er nye; Jarl Harry Gjedrem, Lars Sigve Bjelland og Bjørn Barkved Jørgensen. De gamle i gruppen er Gunnar Haavik Lie og Elisabeth Eie. Lønns- og personalsystem Kommunen skal gå til anskaffelse av et nytt lønns- og personalsystem, og det er etablert et forprosjekt som skal danne grunnlag for valg av leverandør. Det nye systemet skal blant annet gi følgende gevinster: økt effektivitet, forbedret datakvalitet, tilgjengelig statistikk og rapporter på ulike nivå og forenkling gjennom standardiserte prosesser. Planen er å inngå avtale med leverandør til våren. Implementeringen starter snarest mulig etter dette. Kommunekoret Kom & Kor inviterer dere til øvelse Koret er 11 år gammelt og er et blanda kor. Vi øver på Johannes Læringssenter annenhver tirsdag (partallsuke). Vi opptrer gjerne på kommunens arrangementer (sykehjem, barnehage etc) og hvert år på rådmannens julebord for virksomhetsledere.denne høsten skal vi ha et stort arrangement på De Røde Sjøhus - oktoberfest oktober. Dette er et arrangement åpent for alle. Vi skal da ha opptreden av forskjellige kor,og vi håper på opptreden av noen lokale ansatte. For mer informasjon ta kontakt med: Marit Thime Wietfeldt, Nettsted for bedre offentlig språk Språkrådets nye nettsted Klarspråk, klarsprak.no, er fullt av nyttige sjekklister og gode skriveråd for oss som jobber i det offentlige. Her får du hjelp til å skrive bedre med enkle grep. Ta gjerne en utskrift av Vær klar-plakaten, og heng den opp der skribentene ferdes. Språkrådet har fått med seg Stavanger-skuespiller Andreas Cappelen til å sette det hele litt på spissen i filmsnutten Sånn gjør vi det hos oss, som er vel verdt å bruke 1 minutt og 15 sekunder på. Nettstedet tilbyr også nyttige sjekklister og elektroniske ordlister på bokmål og nynorsk. Klikk og lær! Skriv deg inn i leksikon Nå kan du bidra med egne artikler på Store norske leksikons nye gratistjeneste på nett: snl.no. Kunnskapsforlaget er spesielt interessert i artikler med lokalt innhold: - Vi vet at det finnes mange mennesker utover landet med dype kunnskaper om spesialemner. Det er typisk norsk å være kunnskapsorientert, og snl.no skal bli en viktig plattform for å nedtegne vår nasjonale hukommelse, utfordrer Petter Henriksen, leksikonets hovedredaktør. Smykk veggene med kommunens kunstsamling Innkjøpskomiteen for Stavanger kommunes kunstsamling inviterer de av kommunens avdelinger som savner kunstnerisk utsmykking og inspirasjon, til å søke om tildeling fra Stavanger kommune sin kunstsamling. Ordningen gjelder kommunens administ rasjonsbygg, offentlige bygninger som kulturbygg, skoler, kirker, bydelshus og sosiale institusjoner. For mer informasjon send en epost til Anne Grete Gitlesen, kulturavdelingen: 4

5 Jobber du i barnehage? Vet du noe vi burde skrevet om? Nye Komposten ønsker alle bidragsytere velkommen. Hva og hvorfor skal vi fortsette å kompostere? Når Stavanger kommunes internmagasin igjen vekkes til live skyldes dette et ønske om å ha flere kom munik a- sjonskanaler å benytte seg av. Men hvordan ønsker vi egentlig at bladet skal fremstå, og hvilken funksjon vil vi det skal ha? Hvordan løser andre bedrifter og organisasjoner internmagasinformen, og har vi i Stavanger kommune noe å lære av dem? Vårt internmagasin skal ta mål av seg å være en arena for møter mellom ansatte i Stavanger kommune. Vi ønsker å løfte bladet opp fra å være en intern blekke til å bli en viktig kommunikasjonskanal som kan bidra til å fronte viktige og uviktige saker som passer best i dette formatet. Et magasin kan bidra til å skape en god og målrettet kommunikasjon, men da er vi avhengige av lesernes og prod usentenes innsatsvilje, kreativitet, personlige og faglig kvaliteter. Da kan vi klare å nå ut med budskapet vårt, samtidig som vi skaper forståelse og aksept internt i organisasjonen. Stavanger kommune er en organisasjon som i aller høy este grad er fragmentert organisert. Vi jobber ikke under samme tak, og mange av de ansatte har ikke daglig tilgang på datamaskiner med nett ilgang. Den sammensatte organiseringen til Stavanger kommune bidrar i enda sterkere grad til et behov for å samle alle ansatte gjennom en felles kommunikasjonskanal, som ikke krever andre tekniske oppgraderinger enn det vi selv er utstyrt med fra naturens side. Tekst: christian buch hansen og hanne windsholt foto: elisabeth tønnessenn 5

6 Magasinets innhold skal ta mål av seg å være lærerikt og engasjerende, samtidig som det bidrar til å øke kunnskapen om ens egen arbeidsplass og andre ansatte i kommunen. I tillegg er det en god kanal for å bygge opp rundt kommunens verdier, mål og strategier som noe bestandig. Et magasin har lengre lesetid enn elektronisk publiserte tekster. Tekster som publiseres på nett, forsvinner naturligvis ikke, men de blir veldig raskt skjøvet lenger ned i et hierarki og vil veldig raskt bli borte fra vår bevissthet. Et papirmagasin lever mye lengre i den forstand at ting rett og slett går saktere. Det blir ikke revet ut av bevisstheten din med en gang en ny sak dukker opp. Bladet vil fortsatt ligge på lærerværelser, pauserom eller hvor man måtte finne på å lese om kommunen, i lang tid. Et internmagasin kan, dersom det blir brukt på den rette måten i stor grad være med på å styrke vår organisasjonskultur og skape tilhørighet og stolthet over den arbeidsplassen vi har. Derfor er det, i tillegg til å fokusere på magasinet internt, også viktig å være klar over den funksjonen et magasin har utad overfor samarbeidspartnere. Komposten er i all hovedsak et internt magasin. Men magasinet kan også være en god kanal å profilere Stavanger kommune utad. Vi vil da ha en mulighet til å presentere strategiske saker som også bidrar til å øke bevisstheten internt i kommunen om hvordan omverdenen ser på oss, og hvordan vi ønsker 6 å se på omverdenen. Viktigheten av kvali teten på magasinet blir derfor enda mer framtredende enn om det kun skulle være forbeholdt en intern lesergruppe. Bladet må ikke bare ha et innhold som er bra, det må også være leservennlig og ha en tiltalende og moderne utforming. For å få til et godt blad, med gode historier er vi alltid avhengig av gode tips og engasjerte lesere. Dette har vi denne gangen prøvd å gjøre noe med. Det er også et mål å få forankret bladet i organisasjonen, og leserne skal ha interesse og nytte av det som står her. Det er gjennom medarbeiderne og den daglige tjenesteproduksjonen vi kan skape troverdighet og godt omdømme. Det nye Komposten tar seg mål av å sette fokus på kommunens mange ansatte, men da er vi avhengig av at ansatte skal komme med innspill og tips til oss. Komposten, Stavanger kommunes stolte og tradisjonsrike magasin har siden slutten tallet opplevd både død og gjenoppliving. Etter ett år som Tornerose gjenoppstår nå bladet med ny redaksjon, nytt design og til slutt et nytt navn. Kompost er næringsrikt og etter denne omleggelsen håper vi å få et vitalt og sterkt magasin som peker fremover med tanke på å skape gode historier om og av oss som jobber i Stavanger kommune. Heldigvis slapp vi å sove i 100 år. Det nye Komposten tar seg mål av å sette fokus på kommunens mange ansatte

7 Komposten gjennom 40 år Når den kommunale internavisen starter opp igjen i år etter en liten pause, har den 40-årsjubileum. Nådde langt gjennom Komposten Wenche Edland ved Stokka sykehjem ble presentert i Komposten nr. 2 i Hun ar beid er ved velvære- og baderommet på Stokka sykehjem. Et populært og nyskapende tilbud som den gangen ble viet mye oppmerksomhet. - Jeg opplevde en enorm respons etter omtalen i Komposten og det var åpenbart en riktig kanal å presentere denne saken i, sier Edland. Bladet når veldig bredt ut til et mang fold av yrkesgrupper. Alt fra ingen iører til barnehageassistenter. Dette bidrar til å spre gode historier fra forskjellige deler av kommunen som ellers bare ville blitt værende innenfor sitt eget fagområde. - Det var jo nesten påfallende, fortsetter Edland. Jeg fikk langt mer respons etter å ha frontet prosjektet i Komposten enn vi fikk etter en tilsvarende artikkel i fag bladet. Det var veldig kjekt å oppleve at folk som ikke jobbet innen mitt fagfelt plutselig la merke til og syntes det vi drev med virket nyskapende og flott! Mange som arbeider inne oppvekst- og levekårsfeltet har ikke daglig tilgang til internett, og da blir internmagasinet en viktig arena for dem, både med tanke på egenprofilering og for å lese mer om andre områder i kommunen. Den aller første utgaven kom ut under navnet Kom-Posten i september Første utgave av bladet presenterte redaksjonsmedlemmene, som var blitt utpekt av hovedutvalget. Det var fem staute karer fra vidt forksjellige kommunale virksomheter: Kjell Bloch Johnsen -brannkonstabel, Magne Langeland -pantefullmektig ved kemnerkontoret, Alf Brueland -modellør og foto graf ved byplankontoret, Arne Holter -bibliotekar og Odd Lie -renovatør. I anledning 5-årsjubileet i 1974 fortelles det i septemberutgaven at det var Alf Brueland som hadde kommet på navnet Kom-Posten, og at dette hadde blitt valgt enstemmig blant innkomne forslag. Allerede den gang var det åpenbart delte meninger om hvor vellykket navnet var, men redaksjonen for sikret at selv er vi ulidelig krye av navnevalget. Jubileumsartikkelen forteller også om det første redaksjonsmøtet i Kom-Posten: - Møtet ble holdt på Brannvakta 24/3, 1969 og en eller annen hadde bestilt kaffe og rundtykker fra Matslaget. Regnin-gen på kr er en historie for seg selv og ble først betalt 6/9, 1969 etter en vandring i kom munen og dertil skrape fra finansrådmannens kontor. Kom-Posten skulle komme ut med fire utgaver i året, men noen ganger ble det bare to eller tre. I 1980 og 1981 kom det ikke ut noen, men bladet ble startet opp igjen i I 1990 kom et nytt avbrekk, og først i 2001 startet KomPosten opp igjen i den formen den hadde frem til 2008, da det bare kom ut ett nummer. Før som nå dekket internavisen små og store saker med bakgrunn i kommunens virksomhet. Men denne oppgaven har nok blitt større og mer utfordrende med årene. Ordfører Leif Larsen fikk ordet i den første utgaven av avisen i 1969, og skrev: - Vi har i dag 2130 ansatte i vår kommune. Det er med andre ord en stor bedrift det dreier seg om. 40 år senere har Stavanger kommune nesten 9000 ansatte. Selv er vi ulidelig krye av navne valget 7

8 Et Univers på Universitetet Strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes ved Universitetet i Stavanger har siden 2004 gitt ut magasinet Univers som både fungerer som et eksternt og internt blad. Tekst: Christian buch hansen foto: Elisabeth tønnessen - Univers er i utgangspunktet et magasin beregnet på eksterne mottakere. Det brukes naturligvis også internt og distribueres til alle ansatte på universitetet. Men hovedmålgruppen er beslutningstakere: dvs. politikere lokalt, fylkesnivå og nasjonalt, sier Selnes. Ifølge Selnes har bladet et klart strategisk innhold. Spesielt er lederen viktig. - Her har vi en mulighet til å sette fokus på saker for å nå målene til UiS. Vi kan fronte saker som er veldig viktige for oss, finansiering er et typisk eksempel, men også forskning og presentasjon av forskningsresultater er ting vi ønsker å formidle gjennom denne kanalen, fortsetter Selnes. Selnes reiser seg og henter stolt ned to sølv K er og en gull K fra bokhyllen. - Priser fra Kommunikasjonsforeningen til Univers, sier en tydelig stolt Selnes. - Vi har fått god res pons på bladet helt fra starten av. Tre ganger har vi vunnet pris på kommunikasjonsdagene i Oslo. Ett gull og to sølv. Det er viktig å ha en flott og tiltalende layout på bladet slik at folk føler de leser et attrak tivt magasin, og noe som du ikke 8 kaster før du i hvert fall har bladd gjennom noen ganger, og kanskje tar du vare på bladene også. Papirformatet er jo på mange måter et format mange ønsker og tror vil forsvinne, mye på grunn av kost nadene knyttet til trykk og distribusjon. Nå har vi kommet dit hen at nettpublisering er et mye mer fleksibelt og ikke minst raskere medium å forholde seg til og da vil papirmagasinene måtte spisses og endre seg for å overleve. - Det er viktig å skille på at Univers ikke skal være et nyhetsblad, men et magasin med fokus på strateg iske saker for å nå viktige mål. Nettet brukes for daglig nyhetsforing, og jeg synes det er nødvendig med begge deler. Det er ofte lettere å nå gjennom med ett magasin på papir, fordi nett innholder så enormt mye informasjon, og man blir lett og fort distrahert bort fra innholdet, poengterer Selnes. - Magasinet er imidlertid også tilgjengelig på nett, men Univers skal fortsatt videreutvikles på papir og hele tiden forbedres, avslutter Selnes. Tre ganger har vi vunnet pris på kommunikasjonsdagene i Oslo

9 StatoilHydro samlet i WE Den 1. oktober i fjor ble Statoil og Hydro slått sammen til et selskap. Samtidig ble det også lansert et nytt felles internmagasin som fikk navnet WE. Tekst: Christian buch hansen foto: Øyvind Hagen/StatoilHydro - Det var viktig for selskapet å ha et felles internmagasin, sier bladets sjefredaktør Kjell Hugvik. - Organisasjonen har mange forskjellige magasiner, men det var viktig å ha fokus på et felles magasin for i så måte bygge opp under en samlende tankegang, felles plattform og ikke minst stolthet over å arbeide i StatoilHydro. Statoil hadde i alle år hatt sitt magasin Status som gikk gjennom mange forskjellige faser, fra rent nyhetsbrev til mer featurepreget journal istikk. WE skal være et rendyrket featuremagasin der gode historier fra organisasjonen skal fortelles. - Det er et bevisst valg fra vår side at bladet skal være et rent featuremagasin. Vi har skrellet bort alt som handler om kunngjøringer og erkjentlighetsgaver og liknende, påpeker Hugvik. - Vi har en stor redaksjon som gjør alt selv. Journalistene reiser mye og dekker ting som skjer på et globalt nivå for slik å kunne nå ut med historier fra hele organisasjonen. Derfor gis også bladet ut i to versjoner, en norsk og en engelsk. Internmagasiner vil alltid havne ut eksternt, noe som ofte blir sett på som en mulighet til å markedsføre seg overfor samarbeidspartnere på en god måte. - Vi er veldig bevisste på at bladet også leses eksternt. Likevel vil jeg påpeke at bladet i utgangspunktet er et rent internmagasin, og at hovedmålgruppen er våre egne ansatte, men i og med at bladet også leses eksternt blir det viktig å holde språkbruken på nivå som er for ståelig. Det er veldig lett å henfalle til bruk av såkalt stammespråk, og det er vi nødt til å unngå når vi vet at bladet leses eksternt, fortsetter Hugvik. WE hadde i utgangspunktet seks utgivelser i året. Nå blir det redusert til fire. - Vi vurderer fortløpende hva vi skal gjøre med bladet, sier Hugvik. Det er ingen lett avgjørelse å skulle legge ned et magasin som er så innarbeidet til fordel for digital publisering. Nå satses det stort på et digitalt intranett i StatoilHydro, og 98 prosent av våre ansatte har tilgang på en datamaskin på arbeidsplassen, derfor vil det på sikt bli et spørsmål om hvorvidt vi kan tillate oss å stå bak en så omfattende papirpublikasjon når nært sagt alle ansatte har datatilgang, avslutter Hugvik. StatoilHydros internmagasin utgave 2, Foto: Helge Hansen/ StatoilHydro. Vi har skrellet bort alt som handler om kunngjøringer og erkjentlighetsgaver og liknende 9

10 Tekst: Hanne windsholt foto: Elisabeth tønnessen Rådhuset Slik kunne det ha sett ut. arkitekt Reidar M. Skordals skisse fra DAGENS HUS Ikke før har jubelen lagt seg etter kulturbyåret 2008, så er vi i gang med et nytt merkeår, nemlig kulturminneåret I den forbindelse starter vi nå opp en ny fast spalte om en gruppe kulturminner mange av oss omgir oss med hver dag, nemlig Stavanger kommunes bygninger. Stavanger kommune eier nærmere 900 eiendommer med til sammen rundt 1300 bygninger. Det er skoler, barnehager, sykehjem, helsesentre, administrasjonsbygninger, kirker, kapeller, boliger, idretts- og kulturbygg og annet. Stavanger kommunes eldste og mest ærverdige bygning er uten tvil Stavanger domkirke. Fremover vil vi presentere et utvalg av disse bygningene, både kjente og ukjente. Vi åpner med Rådhuset, Haakon VIIs gate 11. Rådhuset er jo selve hjertet, eller i det minste hjernen, i kommunens virke. Her finner vi blant annet bystyre- og formannskapssalen, ordførerens- og rådmannens kontor samt byarkivet. Stavanger har faktisk aldri hatt noe rådhus bygd for denne funksjonen. Den bygningen som lengst fungerte som rådhus, er Mariakirken. Det var en liten middelalderkirke ved siden av Domkirken. Fundament etter den er i dag markert på Domkirkeplassen med lave murer. Etter reformasjonen gikk den ut av bruk, men mot slutten av 1500-tallet ble den reparert og tatt i bruk som byens rådstue. Samtidig fungerte den som fengsel, en vanlig kombinasjon på denne tiden og etter hvert også som oppholdssted for byens vektere. Mariakirken var Stavangers rådhus til 1865, da rådhusfunksjonene flyttet til det nye fengselet ved Torget. Kirken ble for øvrig revet i 1883 fordi Stadsingeniøren antok at den bare var fra 1600-tallet og dermed uten interesse som antikvitet. Dagens rådhus er bygd som bibliotek og ble tatt i bruk i Planleggingen av et nytt bibliotek startet alt i 1952, og da med en annen plassering, nemlig på tomten til den kommunale husmorskolen

11 i Kongsgaten 68. Ferdige tegninger ved arkitekt Reidar M. Skordal forelå i Men reguleringsvesenet, som man sa på den tiden, foreslo ganske tidlig i prosessen at biblioteket kanskje heller burde bygges i Olavskleiva, og i 1958 ble dette vedtatt. I Olavskleiva var det planer for nytt posthus, E-verk- bygg og svømmehall, og det var også løsere planer for andre funksjoner, bl.a. et helt nytt rådhus, som skulle ligge litt sør-vest for E-verksbygget, omtrent i den sørlige delen av Olav Kyrres gate. Byarkitekten ved Jan Jæger tegnet et nytt forslag til bibliotek i den bratte bakken ved siden av det planlagte E-verkbygget i Olavskleiva, og et område med gammel trehusbebyggelse ble sanert for å få plass til nybygget. Ved innvielsen 8. mai 1963, skrev Stavanger Aftenblad: - Han [formannen i bibliotekets styre, G.S. Hidle,] understreket at det i framtida er meningen at biblio teket skal overta hele bygningen, når Stavanger får sitt rådhus i Kleivå skal både kemnerkontor og sentraladministrasjon ut. Slik ble det som kjent ikke. Det planlagte nye råd huset ble aldri bygd, og det ble administrasjonen som til slutt overtok hele huset etter at biblioteket flyttet til det nye kulturhuset på Sølvberget i Bystyret hadde i alle år hadde fristet en omflakkende tilværelse med møter bl.a. i Atlantic Hall, Misjonssalen, Tinghuset og Folkets hus, ofte et nytt sted fra møte til møte. De siste årene før de kunne flytte inn i sitt eget hjem i Rådhuset, hadde Bystyret møtene sine på Stavanger Forum. I 1989 ble det første bystyremøtet hold i Bystyresalen. Det er likevel ikke sikkert historien slutter her. Nå er det igjen startet opp diskusjoner om hvor Stavangers rådhus bør være. Hermetikklaboratoriet og Hermetikkfagskolen på Ledaal har blant annet kommet opp som alternativer. Flyttes rådhuset igjen, skjer det i alle fall i god tradisjon! Dekorasjonen på øst siden av bygget kalles for kunnskapens tre. De som har besøkt ordføreren kjenner nok igjen dette inngangspartiet. 11

12 Tekst: John ingvar skåtøy foto: Elisabeth Tønnessen, Helle aasand (Svein Tang Wa) Sommer i hele juli blir det underholdning, Sommer i byen i byen Ta med familien til Byparken i sommer og opplev noe spennende. Hver dag aktivi teter, workshops, utleie av gratis leker for barn og kafé. Musikkpaviljon gen i Byparken er sentrum for det hele, med underholdning hver dag fra klokken

13 Sommer i byen startet som et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger2008 og Stavanger kommune i 2008 og var en gave til byens befolkning i kulturhovedstadsåret. Prosjektet ble en udiskutabel suksess, noe kulturstyret ga sin tilslutning til og vedtok videreføring av prosjektet i Intensjonen bak Sommer i Byen er å la turistene og byens befolkning møte en levende og blomstrende by hvor de får oppleve innslag fra byens rikholdige kunst og kulturliv. Hovedarenaen vil være Byparken. Parken vil være åpen fra til hver dag, med underholdning fra musikkpaviljongen kl Enkelte av underholdningsinnslagene vil også forflytte seg til andre arenaer i byen, så som Torget/Domkirkeplassen og Arnageren. Det er utlån av gratis aktivitetsleker for barn og voksne i åpningstiden. Søndagene er satt av til barna hvor det vil være eventyrstund og opptredener. Torsdagskveldene er satt av til Magisk Aften. Her vil profilerte lokale artister gi en times konsert tidlig på kvelden i en low key setting. Dette var et av de mest populære tilbudene i fjor med et snittbesøk på over 200 tilskuere per kveld. Sommer i byen åpner onsdag 1. juli og i løpet av den påfølgende måneden kan du blant annet oppleve The Follies, Jernangerbandet, Svein Tang Wa, Tønes, Poor Edward, Flaks og Ensemble Fanfaronner. Dessuten blir det hiphop, jazz og klassisk musikk, sjonglering, workshops og eventyrstund for barn. Sommer i Byen er et tilbud i juli måned hvor det ellers er lite aktivitet i Stavanger sentrum. Med utspring fra musikk paviljongen i Stavanger sin perle av en bypark vil det bli underholdning og aktiv iteter flere steder i byen. 13

14 Her finner du oversikt over aktiviteter og rutetider og viktige lenker til Stavanger Turistforening, aktuelle overnattingsteder m.m. Lysefjorden et eldorado for alle Tekst: Per A. Thorbjørnsen foto: Lysefjorden utvikling Har du lagt søndagsturen fra Hunnedalen via Blåfjellenden og endelig står der og skuer ut over fjorden får du øye på dem, Flørlitrappene. En flott tur i Frafjord heiene er snart over, og nå står bare nedstigingen til fjorden igjen trinn fører deg helt ned til vannkanten, og den vakre, gamle, lille kraftstasjonsbygda kommer gradvis til syne. For noen år siden var planen var å rive både kraftstasjonen, rørgaten, trappene og kabelbanen, men Lyse fjorden utvikling sysler nå med planer om å få kabelbanen i drift igjen. Det ville blitt en stor attraksjon. bakgrunn Lysefjorden Utvikling Stavanger kommune eier ca 10 prosent i Lysefjorden Utvikling A/S som ble stiftet i april 2005, og har som formål å få en koordinert reiselivssatsing i Lysefjorden. Alle midler som blir lagt inn i eller blir inntjent av selskapet skal gå til videreutvikling av fjorden. Stavanger kommune er representert i styret med Per. A. Thorbjørnsen. Stavanger kommune eier 25 km 2 utmark i Lysefjorden. 14

15 Prekestolen og Kjeragbolten Prekestolturen kan mer eller mindre tas på sparket, mens turen til Kjeragbolten krever noe mer planlegging, og stadig flere velger å gjøre nettop det. I sommersesongen er det lagt til rette for å reise tur/retur kollektivt. Det er et spektakulært syn som møter deg når Lysefjorden etter hvert kommer til syne på stien mot bolten! Du skal ha høydeskrekken noenlunde i sjakk før du beveger deg forsiktig, det vil si hopper varsomt, ut på steinen som har satt seg fast mellom de stupbratte veggene i Kjeragmassivet. Fra hytte til hytte Lysefjorden rundt Stavanger Turistforening har lagt til rette for fjell tur fra Landa, mot Flørli, videre over Kjerag til Lysefjorden og så ut fjorden nordside til Oanes via Songedalen, Heimikstølen, Sognesand, Bakken og Prekestolen. Det skal sies at ikke alle hyttene har like høy standard, men her kan en dele opp rutene og kombinere det med fjordhopping. Både ferger og hurtigbåt går innom de fleste stedene i fjorden. Sykkelturer Sykkelturene i tilknytning til fjorden er mange. Korte turer inn til Vinddalen for nybegynnere, eller en 23 kilometer sykkeltur fra Songesanden til Årdal i Hjelmeland for de som krever og kan litt mer er ingen spøk... Godt over halvveis i trappa Nå er det kun 944 trinn igjen. Flørli Heldigvis finnes det enklere ankomster til Flørli enn fra Hunnedalen. I sommersesongen 2009 betjener både hurtigbåt og turistferger fjorden. Det er fullt mulig å ta turistfergen innover fra Stavanger om morgenen og velge hurtigbåten på returen seint om ettermiddagen. Da rekker du fint å gå trappene opp, ta turstien tilbake til Flørli og spise et måltid i kafeen og fortsatt ha tid til å ta bygda nærmere i øyesyn. Og bare så det er sagt: du er ikke nødt til å gå trappene til topps! Landa Fortidslandsbyen Landa i Forsand tar deg med på en historisk reise langt tilbake i tiden. Utgravingene og funnene er unike i Nord- Europa. Her kan du oppleve aktiviteter fra bronsealderen for over 3000 år siden, til vikingtida for 1000 år siden. Forhistorisk buffet med spennende, nye historiske smaker blir servert på søndagene. Landabesøket kan eventuelt kombineres med besøk på Fossanmoen islandshestog klatresenter. Enda mer Mulighetene står i kø. Du kan velge søndagsturen til Prestolhytten. Turistforeningen har bygget nye moderne hytte som er verdt et besøk. Det er golfmuligheter ikke langt fra Prekestolhytten eller du kan kontakte Lysefjorden opplevelser og leie kajakk eller bestille pakketurer i tilknytning fjorden. Fjorden åpner fantastiske muligheter, enten du har tenkt deg en tur for deg selv eller ta med hele eller deler av familien. Men kommer du likevel en regnfull søndag over fjellet og treffer trappene, bør du ta stien rundt. Trappene blir fort svært glatte er ingen spøk 15

16 Tekst: Karen hirth thorsen foto: Elisabeth tønnessen Finanskrisen betyr den noe for oss? Uroen i finansmarkedet, populært kalt finanskrisen, har skapt ringvirkninger i hele verden. Høsten 2008 brøt deler av finansmarkedet fullstendig sammen. Verdensøkonomien gikk for alvor inn i en generell nedgangskonjunktur, muligens den største siden den store depresjonen på 1930-tallet. Noen land er hardere rammet enn andre, men heller ikke Norge er uberørt. Redningspakker For å stabilisere situasjonen har de fleste land foretatt offentlige inngrep i økonomien. Også i Norge er det lansert flere redningspakker for å dempe på virkningene av finanskrisen. Regjeringen la i januar fram en tiltakspakke til kommunesektoren for å motvirke finanskrisen. Totalt sett ble kommunesektoren styrket med 6,4 milliarder kroner, blant annet i form av vedlikeholdstilskudd og økte rammeoverføringer. Stavanger kommune fikk tildelt 81 millioner som ekstra tilskudd til vedlikehold. Bystyret har vedtatt at dette skal brukes til tiltak som raskt kan settes i gang innen ulike fagfelt. De vedlikeholdstiltakene som blir iverksatt er: oppgradering av kommunale boliger, rehabilitering på skoler, barnehager, sykehjem og andre bygg (eks rehabilitering av Kvernevikhallen). I tillegg er det satt av midler til park og idrett (eks uteområde v/st.petri kirke, rehabilitering av lekeplasser, utbedring av turveier, bane for internasjonale idretter på Lassa). Selv om det ikke var bakgrunnen for at jeg søkte stillingen, syns jeg det er positivt å arbeide for en arbeidsgiver som er en så viktig samfunnsaktør Oddgeir stølen er nyansatt i SK- regnskap. 16

17 Stavanger kommune har også merket finanskrisen siden vi har vært eksponert i aksjemarkedet. Vi har også merket krisen positivt ved at det nå er lettere å rekruttere til stillinger i kommunen. Arbeidsledighet Arbeidsledigheten i Norge har vært på et veldig lavt nivå i lang tid. Finanskrisen har også gitt økt arbeidsledighet, både i landet og regionen. Det antas at ledigheten kan øke til tre prosent som gjennomsnitt for inneværende år, og opp mot fire prosent for neste år. - Økt arbeidsledighet i vår region den senere tid har ført til en relativt betydelig økning i utgiftene til sosialhjelp, men skatteveksten til Stavanger kommune er fremdeles høyere enn gjennomsnittlig vekst på landsbasis. Det er imidlertid fare for at skatteveksten vil avta dersom arbeidsledigheten i regionen øker i tiden fremover, sier budsjettsjef Sigve Melin. Rekruttering For de som blir berørt av arbeidsledighet er dette selvsagt negativt. Men for Stavanger kommune som arbeidsgiver gir dette seg i utslag i at det har blitt lettere å rekruttere ansatte til jobber i kommunen. Tidligere var det en ekstrem situasjon med lav arbeidsledighet og kamp om arbeidskraften. Offentlig sektor slet da med å konkurrere. Dette har nå snudd. - Der vi konkurrerer om arbeidskraften mot privat sektor får vi nå klart flere søkere enn tidligere. Dette gjelder både innen teknisk sektor, regnskap/ økonomi og innen yrker som ikke krever fagutdanning, eks assistenter, renholdere og utearbeidere, sier rekrutteringsansvarlig Oddbjørg Starrfelt. - Det kan være at økt arbeidsledighet på litt sikt kan gi oss noe bedre tilgang på grupper der vi sliter med rekruttering ved at ledighet i familien påvirker ektefeller/samboere til å komme ut i arbeid eller øke stillingsstørrelsen. Dette kan eksempelvis være aktuelt for sykepleiere og førskolelærere, sier Starrfelt. Oddgeir Støle, 25 år, begynte som konsulent i SKregnskap, lønnsavdelingen, i februar i år. Han har en bachelor-grad i økonomi/administrasjon ved Universitetet i Stavanger, og har etter endt utdanning jobbet med salg/markedsføring i bank. Bakgrunnen for at han søkte på stilling i kommunen var at hans bedrift, som følge av finanskrisen, skulle flytte sin virksomhet til Oslo. En motivasjon for å søke på jobben var at kommunen var en trygg arbeidsplass. - Jeg har et positivt inntrykk av kommunen. Det er en kjekk arbeidsplass med mange utfordrende arbeidsoppgaver. Jeg føler også at jeg får brukt min utdanning i jobben, sier han. - Selv om det ikke var bakgrunnen for at jeg søkte stillingen, syns jeg det er positivt å arbeide for en arbeidsgiver som er en så viktig samfunnsaktør, avslutter Støle. Generelt blir jobbene i kommunen oppfattet som trygge. Sett sammen med spennende og varierte oppgaver, er jobbtrygghet noe kommunen kan og bør bruke i rekrutteringssammenheng. Finanskrisen har skapt ringvirkninger også for kommunen Vi har fått 81 mill som ekstra tilskudd til vedlikehold Bystyret har vedtatt at disse skal brukes til tiltak som raskt kan settes i gang. Det er klart lettere å rekruttere til stillinger i kommunen nå enn før finanskrisen Dette gjelder både innen teknisk sektor, regnskap/ økonomi og innen yrker som ikke krever fagutdanning. Kvernevikhallen har forfalt de siste årene og er et av byggene som skal rehabiliteres. 17

18 Kommunemenn og kommunedamer gjør ukommunale ting Tekst: Christian buch hansen foto: Espen lynghaug Geir griller godt Nyhjemkommet fra et mer eller mindre offisielt verdensmesterskap i barbecue i Tennessee har ikke Geir landet helt enda. To andreplasser i en konkurranse der i alt 238 lag deltok, skal vi ikke le av, selv om pokalene var usannsynlig store. - Takk, det er faktisk kult. Veldig kult. Men for all del det ligger mye trening bak, og ikke så rent få svidde koteletter. Geir begynte ikke å grille seriøst for mer enn ca. fire år siden etter å ha vært på ferie sammen med grillkongen selv Craig Whitson. 18 Geirs grilltips God tid. Dette gjelder både før og under selve grillingen. Kjøtt skal helst være temperert før man legger det på grillen. Dette hindrer at du får ett svidd ytre, mens kjernen er altfor rå. Bruk lokk. Alle burde ha lært at et lokk er essensielt for å få dreis på godsakene på grillen. Da kan man grille direkte og indirekte. Steketermometer. Så finner man raskt og sikkert ut av hvor langt stekeprosessen har kommet. Ha to soner på grillen. En der det ikke er kull, og en der du kan grille direkte på kullet. Da har du mulighet til å flytte på kjøttstykkene dersom det brenner! Du trenger ikke ha spesialved fra Tennessee for å grille. Kull, briketter, ved alt går bare det har fått god varme først. Å grille greit er veldig lett! Lykke til. - Jeg ble helt bitt av basillen. Grilling er jo fantastisk praktisk, ikke bare slipper man unna all stekelukt inne, men du får jo også være utendørs. Jeg griller hele året jeg, kaster ut bilen fra garasjen og dermed får jeg byens fineste grillstue, med kobbertak! Deltakelse i verdensmesterskapet i barbecue, som det egentlig heter, er seriøse greier i USA. Det norske landslaget bestod hovedsaklig av folk fra kjøttbransjens elitelag som gjør dette som en del av sin utadrettede virksomhet. De har fått med seg vår nesten siddis og grillkonge Craig Whitson med som lagleder. Geir er med fordi han er flink. Representerer ingen andre enn seg selv, og dersom Craig er grillkongen så må Geir være grillknekten. I hvert fall i Stavanger kommune. - Konkurransen gikk over tre dager, og bestod av å komponere åtte retter og tre sauser. Med 238 lag sier det seg selv at dette er store greier Over there, fortsetter Geir. Vi skulle eksempelvis ut å handle ved til grillingen. Da holder det ikke med en pose kull fra Rema. Vi dro til en barbecuespesialist der fire mann kun jobbet med kun å selge ved til grilling. Du kan velge ved ut fra smak og hvor mye det røyker. Røyk er en helt essensiell ingrediens i barbecue. For å få rett smak falt valget på hard tresort, og aldri bartre. Det er løvtre som gjelder. Det høres jo ut som en uoverkommelig oppgave for meningmann bare å skulle få fyr på grillen? - Nei, nei. Grilling er et lavterskeltilbud. Alle får til å lage gode burgere og pølser på grillen. Du skal bare ha godt tilbehør: Bønner, poteter, grøntfor og masse kjøtt! Portrettet Navn: Geir Bloch Johansen Årgang: 1962 (en dårlig vin årgang i følge Geir) stilling: Sosiolog, rådgiver fagstab levekår ansatt siden: 2008 For mer informasjon om uoffisielle verdensmesterskap i barbecue sjekk ut:

19 To andreplasser i verdensmesterskapet i barbecue feires av landslaget. Geir er nummer to fra høyre. Geirs vinneroppskrift på bønner! Disse bønnene ble tilberedt ved Mississippis bredder etter at Graceland var besøkt. Det norske lagets hyller historiens største revolusjonære kunstner - hans ord, tanker og gjerninger gjennom denne enkle, men ekspressive sideretten som kan betraktes som en gastronomisk bemerkning til det kjente stykket. Suspicious Beans 100 g bacon i små biter (alternativ pulled pork ) 1/2 middels løk, finhakket 2 hvitløkfedd, presset (fjern ev. grønn stilk i feddene) 3 bokser tomatbønner (Heinz) 2 ss Worcestershiresaus 2 ss French s nord-amerikansk sennep 1 ss + 1 ts chipotle-chili en adobo (bruk kun sausen fra boksen!) 1/2 ts malt spiskummen 2 ss brunt sukker 2 ss melasse 2 ss baconfett 1/2 ts kosher salt 1/2 ts kvernet sort pepper Stek bacon til sprøtt i en panne. Bruk 2 ss av fettet til å steke løk og hvitløk myk (blankes, ikke brunes). Ha alle ingredienser sammen i en form som blandes med nennsom hånd brutalitet på dette stadiet vil straffe seg i form av at bønnene får et mindre tiltalende visuelt uttrykk. Det er det siste de trenger. Kjør på 160 C lufttemperatur i en time, fortrinnsvis på en grill (indirekte) med røk i begynnelsen og slutten av prosessen, men hvis du må går det også greitt å benytte en elektrisk komfyr. Pointet er å finne balansen mellom et essensielt smaksuttrykk og faste & fine bønner. Sørg for at tilstrekkelig av væsken fordamper, ellers risikerer du å servere søl, noe du selvsagt ikke ønsker. Når du har laget denne retten tilstrekkelig mange ganger har du blitt til en Beano og da kan du variere med mengdene sukker, chipotle-chili og melasse. Suspicious Beans passer til en rekke storfe- og svineretter og er feiende flott som siderett til burgere og grovere pølser. 19

20 Tekst: john ingvar skåtøy Martin Revheim Musikk (Nasjonal) Shanti Brahmachari Scenekunst (Nasjonal) Torun Lian Litteratur/ Film (Nasjonal) Ittepå, nå! kulturbyfondet Gro Persson Kulturarv/ Arkitektur/Byutvikling/ Barn-Unge (Lokal) Trond Hugo Haugen Visuell kunst (Lokal) Etterbruk, Ka då ittepå, Ittepå, Nå! kjært barn har mange navn. Til slutt ble det altså Kulturbyfondet. Kanskje ikke et så spenstig navn som Ittepåfondet, men til gjengjeld har Ka då ittepå gründer Trond Hugo Haugen fått en plass blant fondets kulturfaglige rådsmedlemmer. Tanken om et etterbruksfond så dagens lys i bystyret sitt møte om Handlings og økonomiplanen , i desember Her ble det vedtatt en anmodning til rådmannen om å avsette 18 mil lioner kroner til et slikt fond. I prinsippene som ble nedfelt for Kulturbyfondet heter det at prosjekter som gis støtte skal ha et høyt faglig kvalitetsnivå. Prosjekter som bidrar til nyskaping, utvikling, kompetansebygging og bevaring av kulturarv skal prioriteres. Vi ønsker å bruke kompetansen, engasjementet og kraften fra kulturhovedstadsåret til å løfte frem nye store prosjekter. En viktig forutsetning for å lykkes på lang sikt er å holde et sterkt trykk på kort sikt. Nettopp denne tidsfasen vi befinner oss i nå, like etter at kulturhovedstadsåret er avsluttet, er på mange måter en viktig fase. Noe av det viktigste, utover fondets finansielle størrelse og kriteriene for tildeling av støtte, har vært bemanningen av det kulturfaglige rådet. Rådet har den særdeles viktige oppgaven med å vurdere samt anbefale disponering av midlene fra Kulturbyfondet. Det ble tidlig klart at man ønsket en gruppe med medlemmer utover bare lokale kandidater. Dette for å sikre en uavhengig behandling og gjerne også et nytt perspektiv på hvilke områder og søknader som er interessante. Rådet ble vedtatt i bystyret sitt møte i april i 2009 og består av de fem personene til venstre. Fondets første utlysning var 1. juni. 20

21 Underveis med nytt magasin Endelig foreligger en ny utgave av vårt magasin. Tilbakemeldinger tyder på at vi fortsatt har behov for en publikasjon i tillegg til våre andre kommunikasjonskanaler. Her har vi mulighet til å fordype oss i tema og vi når ut til flere av våre ansatte. Hver mandag morgen besøker jeg ulike virksomheter og avdelinger i Stavanger kommune. Der hører jeg ofte at dere refererer til saker i Komposten eller nevner aktuelle saker for nye utgaver av magasinet vårt. Flere har etterspurt når neste Komposten vil komme, og denne utgaven viser at arbeidet med et internmagasin er gjenopptatt. Befolkningen i Stavanger kommune har gjennom innbyggerundersøkelsen sagt at de ønsker å hente informasjon fra kommunen via internett eller lokale medier. Det er nyttige tilbakemeldinger for vårt eksterne kommunikasjonsarbeid. Men når det gjelder den interne kommunikasjonen, har vi ca ansatte som ønsker å fortelle sine historier og vil informere hverandre. I tillegg til intranett, tror jeg et internmagasin har en viktig rolle å fylle her. Når dere kommer til denne siden, er dere nesten ferdige med denne underveis-utgaven av vårt magasin. Utgivelsen bærer preg av at vi er i ferd med å finne fram til form og innhold i ny drakt. Vi ønsker å fordype oss i tema og ta opp saker som engasjerer og angår våre oppgaver i Stavanger kommune. Vi ønsker å prøve ut noe nytt, men vi vil også beholde det som har fungert bra. Hvordan synes du magasinet skal være? Hva skal det hete og har du noe som du ønsker å fortelle? Rådmannens side har også blitt flyttet til sist i bladet fungerer det? Benytt anledningen til å komme med dine innspill! Jeg håper denne utgivelsen vil inspirere og engasjere mange, slik at vi så snart sommeren er over kan fortsette arbeidet med et stadig bedre magasin til glede for alle ansatte. Til den tid vil jeg ønske dere alle en strålende sommer! Inger Østensjø, rådmann 21

22 stafetten I Stafetten skal vi skrive om det vi er opptatt av akkurat nå! Det kan være en bok en plate en film, eller kanskje dype spørsmål om livet, døden og kjærligheten. Hver gang får den som skriver muligheten til utfordre en kollega til neste nummer av magasinet. Mose og ballspill Tekst og foto denne utgaven: Christian buch hansen Ah! Endelig er det vår, plenen må klippes tre ganger i uken for å holde ugresset og mosen på avstand, og blomster drives opp av varmende stråler og fuktige kvelder. Samtidig skjer det også noe med alle små og stor gutter, samt noen jenter, som har funnet ut at det å springe etter en ball for å prøve å dytte den inn i et nett er det som hører våren til. Kamper skal spilles, seire feires og tap svelges på vei hjem fra en eller annen fotballøkke vi måtte kjøre i timevis for å finne, bortgjemt som den lå, i en bydel vi aldri hadde hørt om. Ungene skal ut å slåss for sin bydels ære og egen berømmelse, dersom de skulle være så heldige å få ballen i mål. Jeg står på sidelinjen, som forelder og trener, kauker som om det var seriegull det handlet om. Fotballunger har en tendens til å fremkalle de underligste reaksjoner hos oss foreldre, spesielt når åtte småunger klumper seg sammen rundt ballen som om den skulle vært en magnet, mens vi står og prøver å få dem til å forstå at én ball er syv for få når åtte unger skal sparke den samtidig. Etter to omganger, litt grining og brente sjanser, heldige mål og knallblå himmel, kan vi sette oss i bilen og senke skuldrene over nok et vellykket våreventyr. Når vi endelig har kommet hjem skal ungene ut på den nyslåtte plenen å spille enda mer fotball, jeg lurer på hvor all energien kommer fra mens plentips fra dagens avis leses med stor interesse: - For å hindre og hemme mosevekst er det viktig at plenen brukes. Mose liker ikke å bli tråkket på. - Hei unger! Får jeg være med å stå i mål? Christian utfordrer Åse-Lill Sande i Bokkaskogen barnehage til å si hva hun er opptatt av akkurat nå. 22

23

24

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2014. Hei alle sammen! Da er juni måned også i ferd med å gå mot slutten. Noen har allerede vært på ferie, noen er og noen skal ha sen ferie. Uansett tidlig eller sen

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - August 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - August 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - August 2014 Heisann! Da er nytt barnehageår i gang, og vi på Sverdet er klar for mange spennende måneder med mye god læring og mange kjekke opplevelser. Vi er i full gang

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Da var juli her, og dette blir det siste månedsbrevet før vi møtes igjen i august. Forrige måned begynte vi så vidt og se på sommerfuglen.

Da var juli her, og dette blir det siste månedsbrevet før vi møtes igjen i august. Forrige måned begynte vi så vidt og se på sommerfuglen. Da var juli her, og dette blir det siste månedsbrevet før vi møtes igjen i august. Forrige måned begynte vi så vidt og se på sommerfuglen. Denne interessen tok vi med oss inn denne måneden også, og vi

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK.

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2016. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår! Vi håper dere alle har hatt en nydelig sommer og kost dere med ferie og herlige barn. På Sølje ble vi

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet September 2014 Heisann! Vi er enda en måned inn i barnehageåret allerede, og kommer stadig fremover med tanke på innsetting av rutiner og forberedelser til prosjektet. Prosjektet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2013. Hei alle sammen! Da er juni måned også over og vi vil takke dere for et barnehage år fylt med glede, latter, smil, tårer, utfordringer og ikke minst utvikling!

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Februar 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Februar 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - Februar 2014 Hei, så kjekt at du leser dette! Februar har vært en spennende og morsom måned. Vi fortsatte vårt fokus på fysisk aktivitet ved å gå på masse kjekke turer,

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

Gips gir planetene litt tekstur

Gips gir planetene litt tekstur Hei alle sammen Godt nyttår, og velkommen tilbake til vanlig hverdag i barnehagen. Det nye året startet med mye kulde, snø og vind, noe som gjorde at dagene våre ble ganske forskjellige. Det var en del

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2014. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Tilvenningen er gått i gang og vi ser allerede nå at det kommer til å bli et godt år med fokus

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Juni 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Juni 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - Juni 2014 Heisann! Sommerværet fortsatte i juni, og vi kunne tilbringe kjempemasse tid ute, og finne på masse kjekke aktiviteter som ofte faller ut resten av året på grunn

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MAI 2012 Hei Så har vi kommet til juni, og mai måned gå oss en fantastisk fin forsmak på sommeren Vi har hatt alt fra pøsende regn på 16. Mai feiring til flotte turer både

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Er alle norske menn KJØTTHUER?

Er alle norske menn KJØTTHUER? Er alle norske menn KJØTTHUER? Vi starter uken med en biff. Rett og slett fordi du er en mann og menn spiser ting som blør. Du skal ikke ha noe Grete Roede salat til biffen din. Vi lærte tidlig på 80-tallet

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ JUNI 2011 Hei alle sammen Juni har føket forbi med mange aktiviteter både på dagtid og kveldstid. Vi har hatt besøksdag for de nye barna som skal begynne i august, det var

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Lewis Carroll Alice i eventyrland Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Om forfatteren: LEWIS CARROLL (1832 1898) het egentlig Charles Lutwidge Dodgson, og var både matematiker og fotograf.

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MARS 2012 Hei alle sammen I mars har vi hatt Silje og Margit Johanne hos oss i to uker og det var kjekt å ha de tilbake på Sverdet! De hadde mange musikksamlinger sammen

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016.

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Så er snart barnehage året 2015/2016 slutt og vi ser frem til sommerferie og late dager. Vi har hatt en fantastisk tid sammen med deres barn og vi har opplevd

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Prosjekt. Hei alle sammen

Prosjekt. Hei alle sammen Hei alle sammen Finværet fortsatte i oktober, og selv om det ble kaldere morgener, så steg temperaturen ut over dagen, og vi kunne være mye ute sammen. Vi prøver selvsagt å være ute uansett vær, men det

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser Oppmuntringen Oppfordringen - Intern markering - Ekstern markering Tips Ressurser Kjære venner, I år er det 125 år siden Frelsesarmeen startet opp sitt arbeid i Norge og dette skal feires. La oss bruke

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Frokostmøte 30. april

Frokostmøte 30. april Frokostmøte 30. april Hva kan du oppnå med å skrive debattinnlegg? Delt 64.411 ganger Delt 24.331 ganger, lest 61.300 Lest av 83.000, delt av 23 611 Lest av 240 000 BT Meninger er blitt en av de viktigste

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet oktober 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet oktober 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet oktober 2014 Heisann! November er også fløyet forbi, og plutselig så var desember og juletiden over oss igjen. Utrolig hvor fort det går. Vi har fått gjort masse spennende

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

Flora Barnehage Nythetsavis

Flora Barnehage Nythetsavis Flora Barnehage Nythetsavis Da er påska over, og vi er inn i hverdagen igjen, Floristen blir litt forsinket denne måneden, i og med at vi fikk påskeferien inn i denne måneden. Vi velger også å ta både

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!!

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!! Side 4 Endelig snø I gata HARDT Mange nye dyr i gata!! Her ser vi et deilig vinter bilde fra tidligere i Desember. PÅ Streeten Side 2 Julestemning i gata Side 3 Side 5 Desperado slår til igjen.. Side 7

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Samlingsutvikling i folkebibliotek Roswitha Skare Universitetet i Tromsø Hva er samlingsutvikling? handler om å ta avgjørelser om hva å ta inn like mye som om

Detaljer

Refleksjonsnotat for Venus oktober

Refleksjonsnotat for Venus oktober Refleksjonsnotat for Venus oktober I de første ukene av prosjektarbeidet brukte vi mye tid på å observere barna i de ulike møtene med naturmaterialene. Som vist i forrige refleksjonsnotat så vi tydelige

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018 Fet 10.januar 2018 Kjære konfirmanter! Velkommen på konfirmantleir i Håkons Hall 2. 4. februar 2018 Dette blir en av konfirmanttidens store happeninger! Du kan se frem til to hele døgn med mye fart og

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK 2017 SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK MyCity.no DIN BY PÅ NETT 2017 MyCity ønsker, og skal være kanalen for nyheter om varer og tjenester for lokalhandel. MyCity er en stabil plass å

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE JANUAR 2012 Hei alle sammen! Vi har lagt bort julesangene og har pakket vekk julepynten og vi har tatt fatt på den første halvdelen av dette året. Noen av barna hadde blitt

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Språktiltak I februar har samlingene i språktiltaket handlet om kapittel 4 i Hakkebakkeskogen, hvor Klatremus vil forsøke å fange en tyv. Her kunne so

Språktiltak I februar har samlingene i språktiltaket handlet om kapittel 4 i Hakkebakkeskogen, hvor Klatremus vil forsøke å fange en tyv. Her kunne so Hei alle sammen Februar er en kort måned, men at den skulle fly forbi så fort som det føles som den har gjort nå hadde vi ikke trodd. Vi har holdt oss opptatt med allslags morsomme, kreative og lærerike

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer