Gjentar jeg meg selv?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjentar jeg meg selv?"

Transkript

1

2 Gjentar jeg meg selv? Spørsmålet dukket opp da jeg startet å skrive på denne lederen. For to år siden skrev jeg min første leder i Komposten der skrev jeg så optimistisk om kommunens satsing på kommunikasjon og hvor viktig det er med vel fungerende kommunikasjonskanaler. I fjor ble det bare utgitt en utgave av Komposten, og dette er første i år. Utskifting av medarbeidere og andre oppgaver har gått på bekostning av Komposten. Siden sist er både redaktør og redaksjonsmedlemmer byttet ut. Vi starter derfor litt på ny, og kan endelig markere at vi er i gang med videreutvikling av vårt nye magasin. Vedlikehold og utvikling av våre kommunikasjonskanaler er en kontinuerlig prosess, og vi kan alltid bli bedre. Nettutviklingsprosjektet er godt i gang, og nye nettsider skal være på plass innen utgangen av året. De ulike kanal ene skal supplere hverandre, og vi kan stadig bli mer bevisste på hvordan de brukes og hvilket innhold de fylles med. Ny kommunikasjonsstrategi er klar til politisk behandling, og etter sommeren starter arbeidet med å ta strategien aktivt i bruk i kommunens virksomheter og avdelinger. Kommunikasjonsavdelingen får tre nye medarbeidere etter ferien, og vi vil aktivt bidra i dette arbeidet. Før sommeren rekker dere å lese denne underveis-utgaven av magasinet vårt. Her handler mye om magasinet i seg selv, men du kan også få gode grilltips av en kommunal kollega, lese om rådhusets historie, finanskrisens betydning og tips til ulike sommeraktiviteter: Ta turen til byparken, eller besøk Lysefjorden - alle er kanskje ikke klar over at Stavanger kommune eier 23 kvadratkilometer utmark der? Når bladet er ferdiglest håper vi du kommer med dine tilbakemeldinger slik at vi sammen kan gjøre magasinet vårt stadig bedre. God lesning og god sommer! Tone Iren Hunsbedt Grønning, ansvarlig redaktør Redaksjonen Karen Hirth Thorsen John Ingvar Skåtøy Christian Buch Hansen redaktør Hanne Windsholt Svein Håkon Høyvik 2

3 Innhold Komposten 1/ Småplukk 5 Kompostens framtid 8 UniverS internmagasinet til Universitetet 9 we internmagasinet til StatoilHydro 10 Dagens hus: Rådhuset 12 Sommer i byen 14 Eldorado Lysefjorden 16 Finanskrisen betyr den noe for oss? 18 Portrett: Geir Bloch Johansen 20 Ittepå nå kulturbyfondet 21 Rådmannens side 22 Stafetten Grafisk idé og design: FASETT Trykk: Gunnarshaug Foto: Elisabeth Tønnesen 3

4 Småplukk Valg og 14. September avholdes stortingsvalg. Dette administreres av kommunen, og forberedelsene er allerede godt i gang. Som før er det 22 stemmekretser. Tre i valggruppen er nye; Jarl Harry Gjedrem, Lars Sigve Bjelland og Bjørn Barkved Jørgensen. De gamle i gruppen er Gunnar Haavik Lie og Elisabeth Eie. Lønns- og personalsystem Kommunen skal gå til anskaffelse av et nytt lønns- og personalsystem, og det er etablert et forprosjekt som skal danne grunnlag for valg av leverandør. Det nye systemet skal blant annet gi følgende gevinster: økt effektivitet, forbedret datakvalitet, tilgjengelig statistikk og rapporter på ulike nivå og forenkling gjennom standardiserte prosesser. Planen er å inngå avtale med leverandør til våren. Implementeringen starter snarest mulig etter dette. Kommunekoret Kom & Kor inviterer dere til øvelse Koret er 11 år gammelt og er et blanda kor. Vi øver på Johannes Læringssenter annenhver tirsdag (partallsuke). Vi opptrer gjerne på kommunens arrangementer (sykehjem, barnehage etc) og hvert år på rådmannens julebord for virksomhetsledere.denne høsten skal vi ha et stort arrangement på De Røde Sjøhus - oktoberfest oktober. Dette er et arrangement åpent for alle. Vi skal da ha opptreden av forskjellige kor,og vi håper på opptreden av noen lokale ansatte. For mer informasjon ta kontakt med: Marit Thime Wietfeldt, Nettsted for bedre offentlig språk Språkrådets nye nettsted Klarspråk, klarsprak.no, er fullt av nyttige sjekklister og gode skriveråd for oss som jobber i det offentlige. Her får du hjelp til å skrive bedre med enkle grep. Ta gjerne en utskrift av Vær klar-plakaten, og heng den opp der skribentene ferdes. Språkrådet har fått med seg Stavanger-skuespiller Andreas Cappelen til å sette det hele litt på spissen i filmsnutten Sånn gjør vi det hos oss, som er vel verdt å bruke 1 minutt og 15 sekunder på. Nettstedet tilbyr også nyttige sjekklister og elektroniske ordlister på bokmål og nynorsk. Klikk og lær! Skriv deg inn i leksikon Nå kan du bidra med egne artikler på Store norske leksikons nye gratistjeneste på nett: snl.no. Kunnskapsforlaget er spesielt interessert i artikler med lokalt innhold: - Vi vet at det finnes mange mennesker utover landet med dype kunnskaper om spesialemner. Det er typisk norsk å være kunnskapsorientert, og snl.no skal bli en viktig plattform for å nedtegne vår nasjonale hukommelse, utfordrer Petter Henriksen, leksikonets hovedredaktør. Smykk veggene med kommunens kunstsamling Innkjøpskomiteen for Stavanger kommunes kunstsamling inviterer de av kommunens avdelinger som savner kunstnerisk utsmykking og inspirasjon, til å søke om tildeling fra Stavanger kommune sin kunstsamling. Ordningen gjelder kommunens administ rasjonsbygg, offentlige bygninger som kulturbygg, skoler, kirker, bydelshus og sosiale institusjoner. For mer informasjon send en epost til Anne Grete Gitlesen, kulturavdelingen: 4

5 Jobber du i barnehage? Vet du noe vi burde skrevet om? Nye Komposten ønsker alle bidragsytere velkommen. Hva og hvorfor skal vi fortsette å kompostere? Når Stavanger kommunes internmagasin igjen vekkes til live skyldes dette et ønske om å ha flere kom munik a- sjonskanaler å benytte seg av. Men hvordan ønsker vi egentlig at bladet skal fremstå, og hvilken funksjon vil vi det skal ha? Hvordan løser andre bedrifter og organisasjoner internmagasinformen, og har vi i Stavanger kommune noe å lære av dem? Vårt internmagasin skal ta mål av seg å være en arena for møter mellom ansatte i Stavanger kommune. Vi ønsker å løfte bladet opp fra å være en intern blekke til å bli en viktig kommunikasjonskanal som kan bidra til å fronte viktige og uviktige saker som passer best i dette formatet. Et magasin kan bidra til å skape en god og målrettet kommunikasjon, men da er vi avhengige av lesernes og prod usentenes innsatsvilje, kreativitet, personlige og faglig kvaliteter. Da kan vi klare å nå ut med budskapet vårt, samtidig som vi skaper forståelse og aksept internt i organisasjonen. Stavanger kommune er en organisasjon som i aller høy este grad er fragmentert organisert. Vi jobber ikke under samme tak, og mange av de ansatte har ikke daglig tilgang på datamaskiner med nett ilgang. Den sammensatte organiseringen til Stavanger kommune bidrar i enda sterkere grad til et behov for å samle alle ansatte gjennom en felles kommunikasjonskanal, som ikke krever andre tekniske oppgraderinger enn det vi selv er utstyrt med fra naturens side. Tekst: christian buch hansen og hanne windsholt foto: elisabeth tønnessenn 5

6 Magasinets innhold skal ta mål av seg å være lærerikt og engasjerende, samtidig som det bidrar til å øke kunnskapen om ens egen arbeidsplass og andre ansatte i kommunen. I tillegg er det en god kanal for å bygge opp rundt kommunens verdier, mål og strategier som noe bestandig. Et magasin har lengre lesetid enn elektronisk publiserte tekster. Tekster som publiseres på nett, forsvinner naturligvis ikke, men de blir veldig raskt skjøvet lenger ned i et hierarki og vil veldig raskt bli borte fra vår bevissthet. Et papirmagasin lever mye lengre i den forstand at ting rett og slett går saktere. Det blir ikke revet ut av bevisstheten din med en gang en ny sak dukker opp. Bladet vil fortsatt ligge på lærerværelser, pauserom eller hvor man måtte finne på å lese om kommunen, i lang tid. Et internmagasin kan, dersom det blir brukt på den rette måten i stor grad være med på å styrke vår organisasjonskultur og skape tilhørighet og stolthet over den arbeidsplassen vi har. Derfor er det, i tillegg til å fokusere på magasinet internt, også viktig å være klar over den funksjonen et magasin har utad overfor samarbeidspartnere. Komposten er i all hovedsak et internt magasin. Men magasinet kan også være en god kanal å profilere Stavanger kommune utad. Vi vil da ha en mulighet til å presentere strategiske saker som også bidrar til å øke bevisstheten internt i kommunen om hvordan omverdenen ser på oss, og hvordan vi ønsker 6 å se på omverdenen. Viktigheten av kvali teten på magasinet blir derfor enda mer framtredende enn om det kun skulle være forbeholdt en intern lesergruppe. Bladet må ikke bare ha et innhold som er bra, det må også være leservennlig og ha en tiltalende og moderne utforming. For å få til et godt blad, med gode historier er vi alltid avhengig av gode tips og engasjerte lesere. Dette har vi denne gangen prøvd å gjøre noe med. Det er også et mål å få forankret bladet i organisasjonen, og leserne skal ha interesse og nytte av det som står her. Det er gjennom medarbeiderne og den daglige tjenesteproduksjonen vi kan skape troverdighet og godt omdømme. Det nye Komposten tar seg mål av å sette fokus på kommunens mange ansatte, men da er vi avhengig av at ansatte skal komme med innspill og tips til oss. Komposten, Stavanger kommunes stolte og tradisjonsrike magasin har siden slutten tallet opplevd både død og gjenoppliving. Etter ett år som Tornerose gjenoppstår nå bladet med ny redaksjon, nytt design og til slutt et nytt navn. Kompost er næringsrikt og etter denne omleggelsen håper vi å få et vitalt og sterkt magasin som peker fremover med tanke på å skape gode historier om og av oss som jobber i Stavanger kommune. Heldigvis slapp vi å sove i 100 år. Det nye Komposten tar seg mål av å sette fokus på kommunens mange ansatte

7 Komposten gjennom 40 år Når den kommunale internavisen starter opp igjen i år etter en liten pause, har den 40-årsjubileum. Nådde langt gjennom Komposten Wenche Edland ved Stokka sykehjem ble presentert i Komposten nr. 2 i Hun ar beid er ved velvære- og baderommet på Stokka sykehjem. Et populært og nyskapende tilbud som den gangen ble viet mye oppmerksomhet. - Jeg opplevde en enorm respons etter omtalen i Komposten og det var åpenbart en riktig kanal å presentere denne saken i, sier Edland. Bladet når veldig bredt ut til et mang fold av yrkesgrupper. Alt fra ingen iører til barnehageassistenter. Dette bidrar til å spre gode historier fra forskjellige deler av kommunen som ellers bare ville blitt værende innenfor sitt eget fagområde. - Det var jo nesten påfallende, fortsetter Edland. Jeg fikk langt mer respons etter å ha frontet prosjektet i Komposten enn vi fikk etter en tilsvarende artikkel i fag bladet. Det var veldig kjekt å oppleve at folk som ikke jobbet innen mitt fagfelt plutselig la merke til og syntes det vi drev med virket nyskapende og flott! Mange som arbeider inne oppvekst- og levekårsfeltet har ikke daglig tilgang til internett, og da blir internmagasinet en viktig arena for dem, både med tanke på egenprofilering og for å lese mer om andre områder i kommunen. Den aller første utgaven kom ut under navnet Kom-Posten i september Første utgave av bladet presenterte redaksjonsmedlemmene, som var blitt utpekt av hovedutvalget. Det var fem staute karer fra vidt forksjellige kommunale virksomheter: Kjell Bloch Johnsen -brannkonstabel, Magne Langeland -pantefullmektig ved kemnerkontoret, Alf Brueland -modellør og foto graf ved byplankontoret, Arne Holter -bibliotekar og Odd Lie -renovatør. I anledning 5-årsjubileet i 1974 fortelles det i septemberutgaven at det var Alf Brueland som hadde kommet på navnet Kom-Posten, og at dette hadde blitt valgt enstemmig blant innkomne forslag. Allerede den gang var det åpenbart delte meninger om hvor vellykket navnet var, men redaksjonen for sikret at selv er vi ulidelig krye av navnevalget. Jubileumsartikkelen forteller også om det første redaksjonsmøtet i Kom-Posten: - Møtet ble holdt på Brannvakta 24/3, 1969 og en eller annen hadde bestilt kaffe og rundtykker fra Matslaget. Regnin-gen på kr er en historie for seg selv og ble først betalt 6/9, 1969 etter en vandring i kom munen og dertil skrape fra finansrådmannens kontor. Kom-Posten skulle komme ut med fire utgaver i året, men noen ganger ble det bare to eller tre. I 1980 og 1981 kom det ikke ut noen, men bladet ble startet opp igjen i I 1990 kom et nytt avbrekk, og først i 2001 startet KomPosten opp igjen i den formen den hadde frem til 2008, da det bare kom ut ett nummer. Før som nå dekket internavisen små og store saker med bakgrunn i kommunens virksomhet. Men denne oppgaven har nok blitt større og mer utfordrende med årene. Ordfører Leif Larsen fikk ordet i den første utgaven av avisen i 1969, og skrev: - Vi har i dag 2130 ansatte i vår kommune. Det er med andre ord en stor bedrift det dreier seg om. 40 år senere har Stavanger kommune nesten 9000 ansatte. Selv er vi ulidelig krye av navne valget 7

8 Et Univers på Universitetet Strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes ved Universitetet i Stavanger har siden 2004 gitt ut magasinet Univers som både fungerer som et eksternt og internt blad. Tekst: Christian buch hansen foto: Elisabeth tønnessen - Univers er i utgangspunktet et magasin beregnet på eksterne mottakere. Det brukes naturligvis også internt og distribueres til alle ansatte på universitetet. Men hovedmålgruppen er beslutningstakere: dvs. politikere lokalt, fylkesnivå og nasjonalt, sier Selnes. Ifølge Selnes har bladet et klart strategisk innhold. Spesielt er lederen viktig. - Her har vi en mulighet til å sette fokus på saker for å nå målene til UiS. Vi kan fronte saker som er veldig viktige for oss, finansiering er et typisk eksempel, men også forskning og presentasjon av forskningsresultater er ting vi ønsker å formidle gjennom denne kanalen, fortsetter Selnes. Selnes reiser seg og henter stolt ned to sølv K er og en gull K fra bokhyllen. - Priser fra Kommunikasjonsforeningen til Univers, sier en tydelig stolt Selnes. - Vi har fått god res pons på bladet helt fra starten av. Tre ganger har vi vunnet pris på kommunikasjonsdagene i Oslo. Ett gull og to sølv. Det er viktig å ha en flott og tiltalende layout på bladet slik at folk føler de leser et attrak tivt magasin, og noe som du ikke 8 kaster før du i hvert fall har bladd gjennom noen ganger, og kanskje tar du vare på bladene også. Papirformatet er jo på mange måter et format mange ønsker og tror vil forsvinne, mye på grunn av kost nadene knyttet til trykk og distribusjon. Nå har vi kommet dit hen at nettpublisering er et mye mer fleksibelt og ikke minst raskere medium å forholde seg til og da vil papirmagasinene måtte spisses og endre seg for å overleve. - Det er viktig å skille på at Univers ikke skal være et nyhetsblad, men et magasin med fokus på strateg iske saker for å nå viktige mål. Nettet brukes for daglig nyhetsforing, og jeg synes det er nødvendig med begge deler. Det er ofte lettere å nå gjennom med ett magasin på papir, fordi nett innholder så enormt mye informasjon, og man blir lett og fort distrahert bort fra innholdet, poengterer Selnes. - Magasinet er imidlertid også tilgjengelig på nett, men Univers skal fortsatt videreutvikles på papir og hele tiden forbedres, avslutter Selnes. Tre ganger har vi vunnet pris på kommunikasjonsdagene i Oslo

9 StatoilHydro samlet i WE Den 1. oktober i fjor ble Statoil og Hydro slått sammen til et selskap. Samtidig ble det også lansert et nytt felles internmagasin som fikk navnet WE. Tekst: Christian buch hansen foto: Øyvind Hagen/StatoilHydro - Det var viktig for selskapet å ha et felles internmagasin, sier bladets sjefredaktør Kjell Hugvik. - Organisasjonen har mange forskjellige magasiner, men det var viktig å ha fokus på et felles magasin for i så måte bygge opp under en samlende tankegang, felles plattform og ikke minst stolthet over å arbeide i StatoilHydro. Statoil hadde i alle år hatt sitt magasin Status som gikk gjennom mange forskjellige faser, fra rent nyhetsbrev til mer featurepreget journal istikk. WE skal være et rendyrket featuremagasin der gode historier fra organisasjonen skal fortelles. - Det er et bevisst valg fra vår side at bladet skal være et rent featuremagasin. Vi har skrellet bort alt som handler om kunngjøringer og erkjentlighetsgaver og liknende, påpeker Hugvik. - Vi har en stor redaksjon som gjør alt selv. Journalistene reiser mye og dekker ting som skjer på et globalt nivå for slik å kunne nå ut med historier fra hele organisasjonen. Derfor gis også bladet ut i to versjoner, en norsk og en engelsk. Internmagasiner vil alltid havne ut eksternt, noe som ofte blir sett på som en mulighet til å markedsføre seg overfor samarbeidspartnere på en god måte. - Vi er veldig bevisste på at bladet også leses eksternt. Likevel vil jeg påpeke at bladet i utgangspunktet er et rent internmagasin, og at hovedmålgruppen er våre egne ansatte, men i og med at bladet også leses eksternt blir det viktig å holde språkbruken på nivå som er for ståelig. Det er veldig lett å henfalle til bruk av såkalt stammespråk, og det er vi nødt til å unngå når vi vet at bladet leses eksternt, fortsetter Hugvik. WE hadde i utgangspunktet seks utgivelser i året. Nå blir det redusert til fire. - Vi vurderer fortløpende hva vi skal gjøre med bladet, sier Hugvik. Det er ingen lett avgjørelse å skulle legge ned et magasin som er så innarbeidet til fordel for digital publisering. Nå satses det stort på et digitalt intranett i StatoilHydro, og 98 prosent av våre ansatte har tilgang på en datamaskin på arbeidsplassen, derfor vil det på sikt bli et spørsmål om hvorvidt vi kan tillate oss å stå bak en så omfattende papirpublikasjon når nært sagt alle ansatte har datatilgang, avslutter Hugvik. StatoilHydros internmagasin utgave 2, Foto: Helge Hansen/ StatoilHydro. Vi har skrellet bort alt som handler om kunngjøringer og erkjentlighetsgaver og liknende 9

10 Tekst: Hanne windsholt foto: Elisabeth tønnessen Rådhuset Slik kunne det ha sett ut. arkitekt Reidar M. Skordals skisse fra DAGENS HUS Ikke før har jubelen lagt seg etter kulturbyåret 2008, så er vi i gang med et nytt merkeår, nemlig kulturminneåret I den forbindelse starter vi nå opp en ny fast spalte om en gruppe kulturminner mange av oss omgir oss med hver dag, nemlig Stavanger kommunes bygninger. Stavanger kommune eier nærmere 900 eiendommer med til sammen rundt 1300 bygninger. Det er skoler, barnehager, sykehjem, helsesentre, administrasjonsbygninger, kirker, kapeller, boliger, idretts- og kulturbygg og annet. Stavanger kommunes eldste og mest ærverdige bygning er uten tvil Stavanger domkirke. Fremover vil vi presentere et utvalg av disse bygningene, både kjente og ukjente. Vi åpner med Rådhuset, Haakon VIIs gate 11. Rådhuset er jo selve hjertet, eller i det minste hjernen, i kommunens virke. Her finner vi blant annet bystyre- og formannskapssalen, ordførerens- og rådmannens kontor samt byarkivet. Stavanger har faktisk aldri hatt noe rådhus bygd for denne funksjonen. Den bygningen som lengst fungerte som rådhus, er Mariakirken. Det var en liten middelalderkirke ved siden av Domkirken. Fundament etter den er i dag markert på Domkirkeplassen med lave murer. Etter reformasjonen gikk den ut av bruk, men mot slutten av 1500-tallet ble den reparert og tatt i bruk som byens rådstue. Samtidig fungerte den som fengsel, en vanlig kombinasjon på denne tiden og etter hvert også som oppholdssted for byens vektere. Mariakirken var Stavangers rådhus til 1865, da rådhusfunksjonene flyttet til det nye fengselet ved Torget. Kirken ble for øvrig revet i 1883 fordi Stadsingeniøren antok at den bare var fra 1600-tallet og dermed uten interesse som antikvitet. Dagens rådhus er bygd som bibliotek og ble tatt i bruk i Planleggingen av et nytt bibliotek startet alt i 1952, og da med en annen plassering, nemlig på tomten til den kommunale husmorskolen

11 i Kongsgaten 68. Ferdige tegninger ved arkitekt Reidar M. Skordal forelå i Men reguleringsvesenet, som man sa på den tiden, foreslo ganske tidlig i prosessen at biblioteket kanskje heller burde bygges i Olavskleiva, og i 1958 ble dette vedtatt. I Olavskleiva var det planer for nytt posthus, E-verk- bygg og svømmehall, og det var også løsere planer for andre funksjoner, bl.a. et helt nytt rådhus, som skulle ligge litt sør-vest for E-verksbygget, omtrent i den sørlige delen av Olav Kyrres gate. Byarkitekten ved Jan Jæger tegnet et nytt forslag til bibliotek i den bratte bakken ved siden av det planlagte E-verkbygget i Olavskleiva, og et område med gammel trehusbebyggelse ble sanert for å få plass til nybygget. Ved innvielsen 8. mai 1963, skrev Stavanger Aftenblad: - Han [formannen i bibliotekets styre, G.S. Hidle,] understreket at det i framtida er meningen at biblio teket skal overta hele bygningen, når Stavanger får sitt rådhus i Kleivå skal både kemnerkontor og sentraladministrasjon ut. Slik ble det som kjent ikke. Det planlagte nye råd huset ble aldri bygd, og det ble administrasjonen som til slutt overtok hele huset etter at biblioteket flyttet til det nye kulturhuset på Sølvberget i Bystyret hadde i alle år hadde fristet en omflakkende tilværelse med møter bl.a. i Atlantic Hall, Misjonssalen, Tinghuset og Folkets hus, ofte et nytt sted fra møte til møte. De siste årene før de kunne flytte inn i sitt eget hjem i Rådhuset, hadde Bystyret møtene sine på Stavanger Forum. I 1989 ble det første bystyremøtet hold i Bystyresalen. Det er likevel ikke sikkert historien slutter her. Nå er det igjen startet opp diskusjoner om hvor Stavangers rådhus bør være. Hermetikklaboratoriet og Hermetikkfagskolen på Ledaal har blant annet kommet opp som alternativer. Flyttes rådhuset igjen, skjer det i alle fall i god tradisjon! Dekorasjonen på øst siden av bygget kalles for kunnskapens tre. De som har besøkt ordføreren kjenner nok igjen dette inngangspartiet. 11

12 Tekst: John ingvar skåtøy foto: Elisabeth Tønnessen, Helle aasand (Svein Tang Wa) Sommer i hele juli blir det underholdning, Sommer i byen i byen Ta med familien til Byparken i sommer og opplev noe spennende. Hver dag aktivi teter, workshops, utleie av gratis leker for barn og kafé. Musikkpaviljon gen i Byparken er sentrum for det hele, med underholdning hver dag fra klokken

13 Sommer i byen startet som et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger2008 og Stavanger kommune i 2008 og var en gave til byens befolkning i kulturhovedstadsåret. Prosjektet ble en udiskutabel suksess, noe kulturstyret ga sin tilslutning til og vedtok videreføring av prosjektet i Intensjonen bak Sommer i Byen er å la turistene og byens befolkning møte en levende og blomstrende by hvor de får oppleve innslag fra byens rikholdige kunst og kulturliv. Hovedarenaen vil være Byparken. Parken vil være åpen fra til hver dag, med underholdning fra musikkpaviljongen kl Enkelte av underholdningsinnslagene vil også forflytte seg til andre arenaer i byen, så som Torget/Domkirkeplassen og Arnageren. Det er utlån av gratis aktivitetsleker for barn og voksne i åpningstiden. Søndagene er satt av til barna hvor det vil være eventyrstund og opptredener. Torsdagskveldene er satt av til Magisk Aften. Her vil profilerte lokale artister gi en times konsert tidlig på kvelden i en low key setting. Dette var et av de mest populære tilbudene i fjor med et snittbesøk på over 200 tilskuere per kveld. Sommer i byen åpner onsdag 1. juli og i løpet av den påfølgende måneden kan du blant annet oppleve The Follies, Jernangerbandet, Svein Tang Wa, Tønes, Poor Edward, Flaks og Ensemble Fanfaronner. Dessuten blir det hiphop, jazz og klassisk musikk, sjonglering, workshops og eventyrstund for barn. Sommer i Byen er et tilbud i juli måned hvor det ellers er lite aktivitet i Stavanger sentrum. Med utspring fra musikk paviljongen i Stavanger sin perle av en bypark vil det bli underholdning og aktiv iteter flere steder i byen. 13

14 Her finner du oversikt over aktiviteter og rutetider og viktige lenker til Stavanger Turistforening, aktuelle overnattingsteder m.m. Lysefjorden et eldorado for alle Tekst: Per A. Thorbjørnsen foto: Lysefjorden utvikling Har du lagt søndagsturen fra Hunnedalen via Blåfjellenden og endelig står der og skuer ut over fjorden får du øye på dem, Flørlitrappene. En flott tur i Frafjord heiene er snart over, og nå står bare nedstigingen til fjorden igjen trinn fører deg helt ned til vannkanten, og den vakre, gamle, lille kraftstasjonsbygda kommer gradvis til syne. For noen år siden var planen var å rive både kraftstasjonen, rørgaten, trappene og kabelbanen, men Lyse fjorden utvikling sysler nå med planer om å få kabelbanen i drift igjen. Det ville blitt en stor attraksjon. bakgrunn Lysefjorden Utvikling Stavanger kommune eier ca 10 prosent i Lysefjorden Utvikling A/S som ble stiftet i april 2005, og har som formål å få en koordinert reiselivssatsing i Lysefjorden. Alle midler som blir lagt inn i eller blir inntjent av selskapet skal gå til videreutvikling av fjorden. Stavanger kommune er representert i styret med Per. A. Thorbjørnsen. Stavanger kommune eier 25 km 2 utmark i Lysefjorden. 14

15 Prekestolen og Kjeragbolten Prekestolturen kan mer eller mindre tas på sparket, mens turen til Kjeragbolten krever noe mer planlegging, og stadig flere velger å gjøre nettop det. I sommersesongen er det lagt til rette for å reise tur/retur kollektivt. Det er et spektakulært syn som møter deg når Lysefjorden etter hvert kommer til syne på stien mot bolten! Du skal ha høydeskrekken noenlunde i sjakk før du beveger deg forsiktig, det vil si hopper varsomt, ut på steinen som har satt seg fast mellom de stupbratte veggene i Kjeragmassivet. Fra hytte til hytte Lysefjorden rundt Stavanger Turistforening har lagt til rette for fjell tur fra Landa, mot Flørli, videre over Kjerag til Lysefjorden og så ut fjorden nordside til Oanes via Songedalen, Heimikstølen, Sognesand, Bakken og Prekestolen. Det skal sies at ikke alle hyttene har like høy standard, men her kan en dele opp rutene og kombinere det med fjordhopping. Både ferger og hurtigbåt går innom de fleste stedene i fjorden. Sykkelturer Sykkelturene i tilknytning til fjorden er mange. Korte turer inn til Vinddalen for nybegynnere, eller en 23 kilometer sykkeltur fra Songesanden til Årdal i Hjelmeland for de som krever og kan litt mer er ingen spøk... Godt over halvveis i trappa Nå er det kun 944 trinn igjen. Flørli Heldigvis finnes det enklere ankomster til Flørli enn fra Hunnedalen. I sommersesongen 2009 betjener både hurtigbåt og turistferger fjorden. Det er fullt mulig å ta turistfergen innover fra Stavanger om morgenen og velge hurtigbåten på returen seint om ettermiddagen. Da rekker du fint å gå trappene opp, ta turstien tilbake til Flørli og spise et måltid i kafeen og fortsatt ha tid til å ta bygda nærmere i øyesyn. Og bare så det er sagt: du er ikke nødt til å gå trappene til topps! Landa Fortidslandsbyen Landa i Forsand tar deg med på en historisk reise langt tilbake i tiden. Utgravingene og funnene er unike i Nord- Europa. Her kan du oppleve aktiviteter fra bronsealderen for over 3000 år siden, til vikingtida for 1000 år siden. Forhistorisk buffet med spennende, nye historiske smaker blir servert på søndagene. Landabesøket kan eventuelt kombineres med besøk på Fossanmoen islandshestog klatresenter. Enda mer Mulighetene står i kø. Du kan velge søndagsturen til Prestolhytten. Turistforeningen har bygget nye moderne hytte som er verdt et besøk. Det er golfmuligheter ikke langt fra Prekestolhytten eller du kan kontakte Lysefjorden opplevelser og leie kajakk eller bestille pakketurer i tilknytning fjorden. Fjorden åpner fantastiske muligheter, enten du har tenkt deg en tur for deg selv eller ta med hele eller deler av familien. Men kommer du likevel en regnfull søndag over fjellet og treffer trappene, bør du ta stien rundt. Trappene blir fort svært glatte er ingen spøk 15

16 Tekst: Karen hirth thorsen foto: Elisabeth tønnessen Finanskrisen betyr den noe for oss? Uroen i finansmarkedet, populært kalt finanskrisen, har skapt ringvirkninger i hele verden. Høsten 2008 brøt deler av finansmarkedet fullstendig sammen. Verdensøkonomien gikk for alvor inn i en generell nedgangskonjunktur, muligens den største siden den store depresjonen på 1930-tallet. Noen land er hardere rammet enn andre, men heller ikke Norge er uberørt. Redningspakker For å stabilisere situasjonen har de fleste land foretatt offentlige inngrep i økonomien. Også i Norge er det lansert flere redningspakker for å dempe på virkningene av finanskrisen. Regjeringen la i januar fram en tiltakspakke til kommunesektoren for å motvirke finanskrisen. Totalt sett ble kommunesektoren styrket med 6,4 milliarder kroner, blant annet i form av vedlikeholdstilskudd og økte rammeoverføringer. Stavanger kommune fikk tildelt 81 millioner som ekstra tilskudd til vedlikehold. Bystyret har vedtatt at dette skal brukes til tiltak som raskt kan settes i gang innen ulike fagfelt. De vedlikeholdstiltakene som blir iverksatt er: oppgradering av kommunale boliger, rehabilitering på skoler, barnehager, sykehjem og andre bygg (eks rehabilitering av Kvernevikhallen). I tillegg er det satt av midler til park og idrett (eks uteområde v/st.petri kirke, rehabilitering av lekeplasser, utbedring av turveier, bane for internasjonale idretter på Lassa). Selv om det ikke var bakgrunnen for at jeg søkte stillingen, syns jeg det er positivt å arbeide for en arbeidsgiver som er en så viktig samfunnsaktør Oddgeir stølen er nyansatt i SK- regnskap. 16

17 Stavanger kommune har også merket finanskrisen siden vi har vært eksponert i aksjemarkedet. Vi har også merket krisen positivt ved at det nå er lettere å rekruttere til stillinger i kommunen. Arbeidsledighet Arbeidsledigheten i Norge har vært på et veldig lavt nivå i lang tid. Finanskrisen har også gitt økt arbeidsledighet, både i landet og regionen. Det antas at ledigheten kan øke til tre prosent som gjennomsnitt for inneværende år, og opp mot fire prosent for neste år. - Økt arbeidsledighet i vår region den senere tid har ført til en relativt betydelig økning i utgiftene til sosialhjelp, men skatteveksten til Stavanger kommune er fremdeles høyere enn gjennomsnittlig vekst på landsbasis. Det er imidlertid fare for at skatteveksten vil avta dersom arbeidsledigheten i regionen øker i tiden fremover, sier budsjettsjef Sigve Melin. Rekruttering For de som blir berørt av arbeidsledighet er dette selvsagt negativt. Men for Stavanger kommune som arbeidsgiver gir dette seg i utslag i at det har blitt lettere å rekruttere ansatte til jobber i kommunen. Tidligere var det en ekstrem situasjon med lav arbeidsledighet og kamp om arbeidskraften. Offentlig sektor slet da med å konkurrere. Dette har nå snudd. - Der vi konkurrerer om arbeidskraften mot privat sektor får vi nå klart flere søkere enn tidligere. Dette gjelder både innen teknisk sektor, regnskap/ økonomi og innen yrker som ikke krever fagutdanning, eks assistenter, renholdere og utearbeidere, sier rekrutteringsansvarlig Oddbjørg Starrfelt. - Det kan være at økt arbeidsledighet på litt sikt kan gi oss noe bedre tilgang på grupper der vi sliter med rekruttering ved at ledighet i familien påvirker ektefeller/samboere til å komme ut i arbeid eller øke stillingsstørrelsen. Dette kan eksempelvis være aktuelt for sykepleiere og førskolelærere, sier Starrfelt. Oddgeir Støle, 25 år, begynte som konsulent i SKregnskap, lønnsavdelingen, i februar i år. Han har en bachelor-grad i økonomi/administrasjon ved Universitetet i Stavanger, og har etter endt utdanning jobbet med salg/markedsføring i bank. Bakgrunnen for at han søkte på stilling i kommunen var at hans bedrift, som følge av finanskrisen, skulle flytte sin virksomhet til Oslo. En motivasjon for å søke på jobben var at kommunen var en trygg arbeidsplass. - Jeg har et positivt inntrykk av kommunen. Det er en kjekk arbeidsplass med mange utfordrende arbeidsoppgaver. Jeg føler også at jeg får brukt min utdanning i jobben, sier han. - Selv om det ikke var bakgrunnen for at jeg søkte stillingen, syns jeg det er positivt å arbeide for en arbeidsgiver som er en så viktig samfunnsaktør, avslutter Støle. Generelt blir jobbene i kommunen oppfattet som trygge. Sett sammen med spennende og varierte oppgaver, er jobbtrygghet noe kommunen kan og bør bruke i rekrutteringssammenheng. Finanskrisen har skapt ringvirkninger også for kommunen Vi har fått 81 mill som ekstra tilskudd til vedlikehold Bystyret har vedtatt at disse skal brukes til tiltak som raskt kan settes i gang. Det er klart lettere å rekruttere til stillinger i kommunen nå enn før finanskrisen Dette gjelder både innen teknisk sektor, regnskap/ økonomi og innen yrker som ikke krever fagutdanning. Kvernevikhallen har forfalt de siste årene og er et av byggene som skal rehabiliteres. 17

18 Kommunemenn og kommunedamer gjør ukommunale ting Tekst: Christian buch hansen foto: Espen lynghaug Geir griller godt Nyhjemkommet fra et mer eller mindre offisielt verdensmesterskap i barbecue i Tennessee har ikke Geir landet helt enda. To andreplasser i en konkurranse der i alt 238 lag deltok, skal vi ikke le av, selv om pokalene var usannsynlig store. - Takk, det er faktisk kult. Veldig kult. Men for all del det ligger mye trening bak, og ikke så rent få svidde koteletter. Geir begynte ikke å grille seriøst for mer enn ca. fire år siden etter å ha vært på ferie sammen med grillkongen selv Craig Whitson. 18 Geirs grilltips God tid. Dette gjelder både før og under selve grillingen. Kjøtt skal helst være temperert før man legger det på grillen. Dette hindrer at du får ett svidd ytre, mens kjernen er altfor rå. Bruk lokk. Alle burde ha lært at et lokk er essensielt for å få dreis på godsakene på grillen. Da kan man grille direkte og indirekte. Steketermometer. Så finner man raskt og sikkert ut av hvor langt stekeprosessen har kommet. Ha to soner på grillen. En der det ikke er kull, og en der du kan grille direkte på kullet. Da har du mulighet til å flytte på kjøttstykkene dersom det brenner! Du trenger ikke ha spesialved fra Tennessee for å grille. Kull, briketter, ved alt går bare det har fått god varme først. Å grille greit er veldig lett! Lykke til. - Jeg ble helt bitt av basillen. Grilling er jo fantastisk praktisk, ikke bare slipper man unna all stekelukt inne, men du får jo også være utendørs. Jeg griller hele året jeg, kaster ut bilen fra garasjen og dermed får jeg byens fineste grillstue, med kobbertak! Deltakelse i verdensmesterskapet i barbecue, som det egentlig heter, er seriøse greier i USA. Det norske landslaget bestod hovedsaklig av folk fra kjøttbransjens elitelag som gjør dette som en del av sin utadrettede virksomhet. De har fått med seg vår nesten siddis og grillkonge Craig Whitson med som lagleder. Geir er med fordi han er flink. Representerer ingen andre enn seg selv, og dersom Craig er grillkongen så må Geir være grillknekten. I hvert fall i Stavanger kommune. - Konkurransen gikk over tre dager, og bestod av å komponere åtte retter og tre sauser. Med 238 lag sier det seg selv at dette er store greier Over there, fortsetter Geir. Vi skulle eksempelvis ut å handle ved til grillingen. Da holder det ikke med en pose kull fra Rema. Vi dro til en barbecuespesialist der fire mann kun jobbet med kun å selge ved til grilling. Du kan velge ved ut fra smak og hvor mye det røyker. Røyk er en helt essensiell ingrediens i barbecue. For å få rett smak falt valget på hard tresort, og aldri bartre. Det er løvtre som gjelder. Det høres jo ut som en uoverkommelig oppgave for meningmann bare å skulle få fyr på grillen? - Nei, nei. Grilling er et lavterskeltilbud. Alle får til å lage gode burgere og pølser på grillen. Du skal bare ha godt tilbehør: Bønner, poteter, grøntfor og masse kjøtt! Portrettet Navn: Geir Bloch Johansen Årgang: 1962 (en dårlig vin årgang i følge Geir) stilling: Sosiolog, rådgiver fagstab levekår ansatt siden: 2008 For mer informasjon om uoffisielle verdensmesterskap i barbecue sjekk ut:

19 To andreplasser i verdensmesterskapet i barbecue feires av landslaget. Geir er nummer to fra høyre. Geirs vinneroppskrift på bønner! Disse bønnene ble tilberedt ved Mississippis bredder etter at Graceland var besøkt. Det norske lagets hyller historiens største revolusjonære kunstner - hans ord, tanker og gjerninger gjennom denne enkle, men ekspressive sideretten som kan betraktes som en gastronomisk bemerkning til det kjente stykket. Suspicious Beans 100 g bacon i små biter (alternativ pulled pork ) 1/2 middels løk, finhakket 2 hvitløkfedd, presset (fjern ev. grønn stilk i feddene) 3 bokser tomatbønner (Heinz) 2 ss Worcestershiresaus 2 ss French s nord-amerikansk sennep 1 ss + 1 ts chipotle-chili en adobo (bruk kun sausen fra boksen!) 1/2 ts malt spiskummen 2 ss brunt sukker 2 ss melasse 2 ss baconfett 1/2 ts kosher salt 1/2 ts kvernet sort pepper Stek bacon til sprøtt i en panne. Bruk 2 ss av fettet til å steke løk og hvitløk myk (blankes, ikke brunes). Ha alle ingredienser sammen i en form som blandes med nennsom hånd brutalitet på dette stadiet vil straffe seg i form av at bønnene får et mindre tiltalende visuelt uttrykk. Det er det siste de trenger. Kjør på 160 C lufttemperatur i en time, fortrinnsvis på en grill (indirekte) med røk i begynnelsen og slutten av prosessen, men hvis du må går det også greitt å benytte en elektrisk komfyr. Pointet er å finne balansen mellom et essensielt smaksuttrykk og faste & fine bønner. Sørg for at tilstrekkelig av væsken fordamper, ellers risikerer du å servere søl, noe du selvsagt ikke ønsker. Når du har laget denne retten tilstrekkelig mange ganger har du blitt til en Beano og da kan du variere med mengdene sukker, chipotle-chili og melasse. Suspicious Beans passer til en rekke storfe- og svineretter og er feiende flott som siderett til burgere og grovere pølser. 19

20 Tekst: john ingvar skåtøy Martin Revheim Musikk (Nasjonal) Shanti Brahmachari Scenekunst (Nasjonal) Torun Lian Litteratur/ Film (Nasjonal) Ittepå, nå! kulturbyfondet Gro Persson Kulturarv/ Arkitektur/Byutvikling/ Barn-Unge (Lokal) Trond Hugo Haugen Visuell kunst (Lokal) Etterbruk, Ka då ittepå, Ittepå, Nå! kjært barn har mange navn. Til slutt ble det altså Kulturbyfondet. Kanskje ikke et så spenstig navn som Ittepåfondet, men til gjengjeld har Ka då ittepå gründer Trond Hugo Haugen fått en plass blant fondets kulturfaglige rådsmedlemmer. Tanken om et etterbruksfond så dagens lys i bystyret sitt møte om Handlings og økonomiplanen , i desember Her ble det vedtatt en anmodning til rådmannen om å avsette 18 mil lioner kroner til et slikt fond. I prinsippene som ble nedfelt for Kulturbyfondet heter det at prosjekter som gis støtte skal ha et høyt faglig kvalitetsnivå. Prosjekter som bidrar til nyskaping, utvikling, kompetansebygging og bevaring av kulturarv skal prioriteres. Vi ønsker å bruke kompetansen, engasjementet og kraften fra kulturhovedstadsåret til å løfte frem nye store prosjekter. En viktig forutsetning for å lykkes på lang sikt er å holde et sterkt trykk på kort sikt. Nettopp denne tidsfasen vi befinner oss i nå, like etter at kulturhovedstadsåret er avsluttet, er på mange måter en viktig fase. Noe av det viktigste, utover fondets finansielle størrelse og kriteriene for tildeling av støtte, har vært bemanningen av det kulturfaglige rådet. Rådet har den særdeles viktige oppgaven med å vurdere samt anbefale disponering av midlene fra Kulturbyfondet. Det ble tidlig klart at man ønsket en gruppe med medlemmer utover bare lokale kandidater. Dette for å sikre en uavhengig behandling og gjerne også et nytt perspektiv på hvilke områder og søknader som er interessante. Rådet ble vedtatt i bystyret sitt møte i april i 2009 og består av de fem personene til venstre. Fondets første utlysning var 1. juni. 20

21 Underveis med nytt magasin Endelig foreligger en ny utgave av vårt magasin. Tilbakemeldinger tyder på at vi fortsatt har behov for en publikasjon i tillegg til våre andre kommunikasjonskanaler. Her har vi mulighet til å fordype oss i tema og vi når ut til flere av våre ansatte. Hver mandag morgen besøker jeg ulike virksomheter og avdelinger i Stavanger kommune. Der hører jeg ofte at dere refererer til saker i Komposten eller nevner aktuelle saker for nye utgaver av magasinet vårt. Flere har etterspurt når neste Komposten vil komme, og denne utgaven viser at arbeidet med et internmagasin er gjenopptatt. Befolkningen i Stavanger kommune har gjennom innbyggerundersøkelsen sagt at de ønsker å hente informasjon fra kommunen via internett eller lokale medier. Det er nyttige tilbakemeldinger for vårt eksterne kommunikasjonsarbeid. Men når det gjelder den interne kommunikasjonen, har vi ca ansatte som ønsker å fortelle sine historier og vil informere hverandre. I tillegg til intranett, tror jeg et internmagasin har en viktig rolle å fylle her. Når dere kommer til denne siden, er dere nesten ferdige med denne underveis-utgaven av vårt magasin. Utgivelsen bærer preg av at vi er i ferd med å finne fram til form og innhold i ny drakt. Vi ønsker å fordype oss i tema og ta opp saker som engasjerer og angår våre oppgaver i Stavanger kommune. Vi ønsker å prøve ut noe nytt, men vi vil også beholde det som har fungert bra. Hvordan synes du magasinet skal være? Hva skal det hete og har du noe som du ønsker å fortelle? Rådmannens side har også blitt flyttet til sist i bladet fungerer det? Benytt anledningen til å komme med dine innspill! Jeg håper denne utgivelsen vil inspirere og engasjere mange, slik at vi så snart sommeren er over kan fortsette arbeidet med et stadig bedre magasin til glede for alle ansatte. Til den tid vil jeg ønske dere alle en strålende sommer! Inger Østensjø, rådmann 21

22 stafetten I Stafetten skal vi skrive om det vi er opptatt av akkurat nå! Det kan være en bok en plate en film, eller kanskje dype spørsmål om livet, døden og kjærligheten. Hver gang får den som skriver muligheten til utfordre en kollega til neste nummer av magasinet. Mose og ballspill Tekst og foto denne utgaven: Christian buch hansen Ah! Endelig er det vår, plenen må klippes tre ganger i uken for å holde ugresset og mosen på avstand, og blomster drives opp av varmende stråler og fuktige kvelder. Samtidig skjer det også noe med alle små og stor gutter, samt noen jenter, som har funnet ut at det å springe etter en ball for å prøve å dytte den inn i et nett er det som hører våren til. Kamper skal spilles, seire feires og tap svelges på vei hjem fra en eller annen fotballøkke vi måtte kjøre i timevis for å finne, bortgjemt som den lå, i en bydel vi aldri hadde hørt om. Ungene skal ut å slåss for sin bydels ære og egen berømmelse, dersom de skulle være så heldige å få ballen i mål. Jeg står på sidelinjen, som forelder og trener, kauker som om det var seriegull det handlet om. Fotballunger har en tendens til å fremkalle de underligste reaksjoner hos oss foreldre, spesielt når åtte småunger klumper seg sammen rundt ballen som om den skulle vært en magnet, mens vi står og prøver å få dem til å forstå at én ball er syv for få når åtte unger skal sparke den samtidig. Etter to omganger, litt grining og brente sjanser, heldige mål og knallblå himmel, kan vi sette oss i bilen og senke skuldrene over nok et vellykket våreventyr. Når vi endelig har kommet hjem skal ungene ut på den nyslåtte plenen å spille enda mer fotball, jeg lurer på hvor all energien kommer fra mens plentips fra dagens avis leses med stor interesse: - For å hindre og hemme mosevekst er det viktig at plenen brukes. Mose liker ikke å bli tråkket på. - Hei unger! Får jeg være med å stå i mål? Christian utfordrer Åse-Lill Sande i Bokkaskogen barnehage til å si hva hun er opptatt av akkurat nå. 22

23

24

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Framtidsbyen Stavanger side 6 11

Framtidsbyen Stavanger side 6 11 Smart framtidstenking Stavanger kommune har inngått avtalen Framtidens byer med Staten. Aktive barn i passivhus To futuristiske lekehytter med propell på taket vil snart ta form ved Slåtthaug og ved Bamsefaret

Detaljer

SPOR ETTER OSS. Magasin for ansatte i Stavanger kommune Nr. 1 2007

SPOR ETTER OSS. Magasin for ansatte i Stavanger kommune Nr. 1 2007 SPOR ETTER OSS Magasin for ansatte i Stavanger kommune Nr. 1 2007 INNHOLD 3. Rådmannens hjørne 3. Spor av kultur 4. Synlige seniorer 7. For egen regning 8. Vikingenes Rogaland 10. Usynlige spor 11. Spor

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Nylund holder jula i gang

Nylund holder jula i gang I disse hygienetider Heldigvis er det sjelden vi opplever pandemier i Norge, og her har gode vann- og avløpssystemer spilt en sentral rolle. Te, scones og rullatorboogie To til tre ganger i året arrangerer

Detaljer

Førstehjelp for tette rør side 6 11

Førstehjelp for tette rør side 6 11 Kultur som kontaktmiddel Stavanger kommune har utdannet veiledere for å bistå dem som jobber i en flerkulturell virksomhet Grønne framtidsutsikter Nye Lassamyra barnehage dyrker grønnsaker i hagen på taket.

Detaljer

Åkragata ved veis ende

Åkragata ved veis ende Lyst til lek og læring Prosjekt Skolegård : Førtiseks skolegårder. Tre kommunale avdelinger. Og mange millioner kroner. Redningshjemmet på den grønne øyen Et kvarters båttur fra Stavanger sentrum ligger

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 INNBLiKK Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 SPREK OMSORGS- TJENESTE SIDE 10 HELT SOM BØTELEGGER SIDE 2-3 KROKENS UNGE HJELPER ANDRE SIDE 12-13 GODE TIL Å STREIKE Etter å ha vært tatt ut i samtlige

Detaljer

Hvilket menneskesyn har du? side 11

Hvilket menneskesyn har du? side 11 1 06 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 84. årgang Hvilket menneskesyn har du? side 11 Dannelse av nye foreninger side 14-15 Deputert Stor Sire Morten Buan side 3 Intervju med Gunvor Tjugum

Detaljer

Gledelige donasjonstall for første halvår 2011. Aktiveringen av endotelcellene ved transplantasjon påvirker uttrykket av genene

Gledelige donasjonstall for første halvår 2011. Aktiveringen av endotelcellene ved transplantasjon påvirker uttrykket av genene Nr. 3 September 2011 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Aktiveringen av endotelcellene ved transplantasjon påvirker uttrykket av genene Velkommen

Detaljer

Vi må inkludere de som står på utsiden. En KildE til aktivitet. Et godt liv krever en god grunnmur. Bakgård som gjør en forskjell

Vi må inkludere de som står på utsiden. En KildE til aktivitet. Et godt liv krever en god grunnmur. Bakgård som gjør en forskjell Nr. 3 2013 31. årgan g MagasiN utgitt av Me N tal Helse Pris: Kr. 60,- En KildE til aktivitet Et godt liv krever en god grunnmur Bakgård som gjør en forskjell Christian Ingebrigtsen: Vi må inkludere de

Detaljer

Eleven i sentrum. UnderUtdanning. Landsmøtet. Tema. i Pedagogstudentene. Skolens og elevenes muligheter for mer læring. LUS ikke gammeldags

Eleven i sentrum. UnderUtdanning. Landsmøtet. Tema. i Pedagogstudentene. Skolens og elevenes muligheter for mer læring. LUS ikke gammeldags P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2008 Tema Eleven i sentrum Landsmøtet i Pedagogstudentene 2008 Skolens og elevenes muligheter for mer læring LUS ikke gammeldags

Detaljer

Julefeiring med alle sanser

Julefeiring med alle sanser Verdens største juletre? Julelysene på Ullandhaugtårnet må være de som blir sett av flest i Stavanger. Mangfoldige kulturdager Haukåstunet sykehjem mottok Mangfoldsprisen 2010, og feiret tre dager til

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

BRUKERNE HØRT I HENTEORDNINGSSPØRSMÅL

BRUKERNE HØRT I HENTEORDNINGSSPØRSMÅL NYTT Tidsskrift for legemiddelassistert rehabilitering Henteordning kostet jobben BRUKERNE HØRT I HENTEORDNINGSSPØRSMÅL Lykken i lomma - livet med LAR PORTRETTET: VÅR EGEN KRISTIN HALVORSEN 03 1. årg 03

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Gladmat trenger ny giv

Gladmat trenger ny giv Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 4 2013 årgang 20 Kultur er butikk Morten Abel, Kaizers Orchestra og Kvammen og Sægrov Produksjoner er de eneste som driver kultur som næring i Stavanger, ifølge Pål

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

LEDER FORUM. Nr. 4 2009-7. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no

LEDER FORUM. Nr. 4 2009-7. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no LEDER FORUM Nr. 4 2009-7. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne GRØNN ACTiON2010 LISTA KLar for landsleir? kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav er redaktør for Lederforum. 22 Lederforum Nr. 4 2009 7.

Detaljer

misjon tidende nr. 9-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 9-2012 167. årgang Thailand/laos/mekong misjon s tidende nr. 9-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51

Detaljer

PERSONLIGHET PÅ PRØVE FOKUS TEMA INNOVASJON MØT TRE SOM HAR GÅTT FORAN FOR ENDRING KRISTIN CLEMET JEG KREVER MYE AV ANDRE

PERSONLIGHET PÅ PRØVE FOKUS TEMA INNOVASJON MØT TRE SOM HAR GÅTT FORAN FOR ENDRING KRISTIN CLEMET JEG KREVER MYE AV ANDRE INSPIRASJON FOR LEDENDE OG BETRODDE ANSATTE NUMMER 1 2015 / årgang 105 TEMA INNOVASJON MØT TRE SOM HAR GÅTT FORAN FOR ENDRING KRISTIN CLEMET JEG KREVER MYE AV ANDRE FOKUS PERSONLIGHET PÅ PRØVE Flere bedrifter

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2012 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling / #2012 / 1 Innhold 2 En hilsen fra styreleder i Angstringen Norge 3 Nye tider, nye erfaringer & nye muligheter! En hilsen

Detaljer

EIGANESTUNNELEN ER GODT I GANG

EIGANESTUNNELEN ER GODT I GANG NR 3-2014 ÅRGANG 7 EIGANESTUNNELEN ER GODT I GANG SIDE 4 GRØNNE SPIRER SIDE 10 HELT FRIVILLIG SIDE 2 Jeanette Osberg vokste opp på Tasta og vet like godt som noen hvor mye fint nærmiljøet har å by på.

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Mediepåvirkning. hvordan veilede barna VOKSNE FOR BARN. Tema MAGASINET. virkning av. Reklametrykket mot barn og unge er større enn noen gang

Mediepåvirkning. hvordan veilede barna VOKSNE FOR BARN. Tema MAGASINET. virkning av. Reklametrykket mot barn og unge er større enn noen gang Nr. 1 // 2012 91. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN Forbrukerombudet: Reklametrykket mot barn og unge er større enn noen gang for barn og unges psykiske helse På nett med elevene: Akademiet vgs bruker sosiale

Detaljer