Tredj. Bibel udie VEKKELSE OG REFORMASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tredj. Bibel udie VEKKELSE OG REFORMASJON"

Transkript

1 Tredj Bibel udie VEKKELSE OG REFORMASJON

2 Bibel udie or sabbatsskole 3. vartal, 2013 VEKKELSE OG REFORMASJON AV MARK FINLEY UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS SABBATSSKOLEAVDELING Norsk Bokforlag, Røyse

3 UTARBEIDELSE Utarbeidelsen av bibelstudiene ledes av en komité med medlemmer fra verdensfeltet. Komiteens medlemmer er rådgivende redaktører, og de studiene som utgis hvert kvartal, gjenspeiler komiteens synspunkter og representerer ikke bare eller nødvendigvis forfatterens hensikter. HENVISNINGER Der forfatternavn ikke er oppgitt, men bare tittelen på en bok eller en artikkel, er henvisningen til en av Ellen G. Whites skrifter. Der en norsk oversettelse foreligger, er henvisningen til denne, men i parentes står også henvisningen til den engelske originalen, med standard forkortelse for tittelen, for eksempel: AA står for Acts of the Apostles. BIBELOVERSETTELSER Det norske bibelselskaps oversettelse av 2011 er brukt der ikke annet er nevnt. NTR henviser til bibelselskapets revisjon av 2003 og senere. Der det har vært ønskelig med en annen oversettelse, har vi brukt Bibelen Den hellige skrift, utgitt av Norsk Bibel A/S (forkortet NB). Originalens tittel: Revival and Reformation Studieforfatter dette kvartal: Mark Finley Redaktør: Clifford R. Goldstein Oversettelse: Egil Fredheim Illustrasjoner: Lars Justinen Sats: Kari Kittilsland, Norsk Bokforlag Grafisk, Røyse 2013 Trykk: AS United Press, Riga, Latvia Copyright Norsk Bokforlag AS BIBELSTUDIER utgis kvartalsvis, og kan abonneres på ved å ta kontakt med Norsk Bokforlag.

4 Åtte faste Foto: ADAMS/Tor Tjeransen Kjetil Myklebust 1) Hva vil du at folk skal vite om deg? At jeg ønsker å gi et glimt av Jesus til barn og ungdom. Jeg er veldig takknemlig for at jeg kan jobbe i menighetsskolen. 2) Hvilket forhold har du til bibelstudiegrupper? Når man tør å snakke om hverdagsnære ting i bibelstudiegruppa har jeg det best. Men også når vi ikke klarer å snakke om disse tingene tror jeg at bibelstudiegruppene har en verdi, som en del av vår adventist-identitet. 3) På hvilken måte deltar du i studiegrupper: stiller du flest spørsmål eller gir du svar? Jeg stiller nok flest spørsmål, for det utfordrer oss til å tenke. 4) Hvis vi ser bort fra Jesus, hvilken person i bibelhistorien er du mest betatt av? Moses er fasinerende, fordi han hadde sterke opplevelser med Gud. Jeg skulle gjerne vært på telttur med ham. 5) Hva er etter din mening den viktigste boken i Bibelen? Jeg liker Romerbrevet veldig godt, fordi det svarer på mange av spørsmålene jeg har. Jeg liker også å lese om apostlene i Apostlenes gjerninger. 6) Identifiserer du deg med den bortkomne sønnen eller broren hans? Jeg identifiserer meg mest med broren, fordi jeg har vært kristen hele livet. Samtidig så er frelsesopplevelsen sterk. Jeg er frelst fra noe. Gudsbildet mitt stemmer med bildet av faren i fortellingen. Jeg er egentlig ikke så opptatt av de to andre i forhold til meg selv, men av hvilket bilde fortellingen gir av Gud. 7) Hva er det beste du har opplevd i en bibelstudiegruppe? Når vi har hatt et sterkt fokus på hverdagen og har hatt det med inn i bibelstudiet så har jeg opplevd disse som gode. Særlig når vi ber for hverandre, både det som har vært og det som møter oss i hverdagen. 8) Er det mulig å lese Bibelen uten å bli politisk engasjert? Hvis man mener at politikk har konsekvenser for livet så er det vanskelig å lese Bibelen uten å bli politisk engasjert.

5 REDAKTØRENS FORORD Vekkelse og reformasjon Den hellige ånd arbeider alltid for vekkelse blant Guds folk. Vekkelse er en daglig erfaring. Innerst inne vet vi at vi har en tendens til å svikte Gud. Vi går så lett andre veier. Tanken sviver bort fra det evige til det hverdagslige. Det jordiske tar ofte det himmelskes plass. Vi synes å være fanger av grunnfestede vaner. Noen ganger forstår vi ikke oss selv. For vi har en syndig natur (Jer 17,9), og det faller så lett å gå bort fra Guds vei og ta vår egen vei (Jes 53,6). Med Paulus utbryter vi: «Jeg ulykkelige menneske!» (Rom 7,24), og som David ber vi: «Herre, gi meg liv i din miskunn!» (Sal 119,159). Vekkelse er at Gud i sin kjærlighet søker et mer inderlig forhold til oss. Han tar initiativet. Hans Ånd skaper en lengsel hos oss. Ånden overbeviser oss om vårt behov og viser oss hvor god og nådig Jesus er. Guds Ånd har alltid vært virksom under vekkelser. Da Israel vek av fra Gud og hans plan, brukte Gud den unge kong Josjia til å føre folket tilbake til seg. Det ble en stor vekkelse. Under innvielsen av tempelet sa Gud til Salomo: «Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet» (2 Krøn 7,14). Gud lengtet etter at Israel skulle oppfylle betingelsene for vekkelse, få kjenne hans kraft og åpenbare hans kjærlighet for verden. Når Guds folk besvarte Guds kall om vekkelse, utførte han store ting for dem. Slik var det i menigheten i Det nye testamentet, under reformasjonen og under adventbevegelsen. Guds folk i den siste tid skal få oppleve det samme. Den hellige ånd blir utøst, og jorden blir «opplyst i glansen fra ham» (Åp 18,1). Bibelstudiene dette kvartalet handler om vekkelse og reformasjon. Vi skal stille spørsmål som: Hva er betingelsene for utøsing av Den hellige ånd? Venter Gud på et magisk øyeblikk da han skal utøse sin Ånd over menigheten? Hva vil det si å leve et åndsfylt liv? Kan vi gjøre noe for å få Den hellige ånds fylde nå? Hvordan begynner vekkelse og reformasjon? Ellen White beskrev betydningen av vekkelse slik: «Vårt største behov er en gjenoppvekking av sann gudsfrykt.» På fast grunn, 1. bok, side 117 [1SM 121]. Gud prioriterer vekkelse. Hva kan være viktigere? Når vi studerer emner som bønn og vekkelse, Ordet og vekkelse, vitnetjeneste og vekkelse, fullførelsen av verket og vekkelse og andre slike emner, må vi be Gud tale til oss så vi kommer ham nærmere. Hvorfor ikke åpne hjertet for Guds Ånd her og nå? Be ham gjøre noe spesielt for deg i dag? Han hører din bønn, og du blir velsignet på måter du ikke har forestilt deg. Mark Finley er en kjent evangelist fra Connecticut i USA og var en av viseformennene i Generalkonferansen i tiden Som pensjonist hjelper han Adventistsamfunnets formann med vekkelses- og reformasjonsarbeidet. Sammen med sin kone Ernestine har Mark tre barn og to barnebarn.

6 Innhold LEKSE 1 6. JULI Vekkelse: Vårt største behov LEKSE JULI Bønn: Vekkelsens pulsslag LEKSE JULI Ordet: Vekkelsens grunnvoll LEKSE JULI Vitnet og tjenesten: Vekkelsens frukt LEKSE 5 3. AUGUST Lydighet: Vekkelsens frukt LEKSE AUGUST Bekjennelse og omvendelse LEKSE AUGUST Enhet: Vekkelsens bånd LEKSE AUGUST Dømmekraft: Vekkelsens sikkerhetsventil LEKSE AUGUST Reformasjon: Vekkelsens resultat LEKSE SEPTEMBER Reformasjon: Vilje til å vokse og forandre seg 80 LEKSE SEPTEMBER Reformasjon: Nye tanker LEKSE SEPTEMBER Reformasjon: Reparere forhold LEKSE SEPTEMBER Vekkelsen vi er lovt: Guds verk er fullført Solnedgangstabell

7 Jesusveien eksperimenter underveis Anbefalt av Lasse Stølen Noen ganger merker en at Jesus er nær. Det skjedde da jeg hørte Mark Scandrette på Korsvei-stevnet på Seljord. Her møtte jeg en som leste Bibelen som en brukerveiledning til dagliglivet. Han var tydelig begeistret for Jesu liv. Men det stoppet ikke der, for Mark og vennene hans i San Fransisco mener at Jesus modellerte et liv til etterfølgelse. Det syns de er utfordrende og har derfor satt i gang å eksperimentere med å gjøre det Jesus snakket om. Inspirert av foreldrene Mark har ikke dukket opp på Jesusveien som troll av eske. Tvert imot kommer han fra en aktiv kristen familie. Han sier: «Jeg er mine foreldre evig takknemlig for hvordan de inspirerte meg til å gjøre de aller første forsøkene på å følge Veien.» Han forteller om faren som avsluttet andaktene med å spørre: «Hvordan tror dere det ville sett ut om vi skulle levd sånn som Jesus gjorde? Hvem er vår neste? Og hva kan vi gjøre for å elske dem?» Mer ute i feltet enn inne i kirka Boka er full av eksempler, små historier og gode råd om og på Jesusveien. Her møter vi personer som tar Jesu lære på alvor, som selger halvparten av det de eier, som går ut på gata for å drive omsorg blant prostituerte, uteliggere og narkomane og som bidrar til å skape et trygt, aktivt og vakkert lokalmiljø. Ingen ungdomsflopp Er dette bare ungdommelig idealisme? «De kommer nok snart ned på jorda,» vil noen si. Men jeg verken tror eller håper det. Dette virker grunnfestet og reflektert. Eksperimentene underveis skjer som oftest etter planlegging i ei gruppe og blir alltid nøye evaluert i fellesskapet. Det er heller ikke snakk om en mengde soloutspill som bare blir en vakker flopp. Arbeidet i et lokalt miljø er ofte krevende og involverer mange samarbeidspartnere, fra kommunale til frivillige hjelpeorganisasjoner. Frivillighet er også en selvsagt ting, og det er opp til hver enkelt å definere hvor langt en ønsker å være med i eksperimentene. Det lukter hengivent liv av boka til Mark. Det energiske samfunnsengasjementet inspirerer og smitter. Boka inviterer til dristige kjærlighetshandlinger, den utfordrer oss til å trosse status quo og den hjelper oss til å overrumple verden med Guds godhet. Utgitt av Luther forlag i sider i innbundet utgave Pris 278,- BOKTIPS BESTILLES DIREKTE FRA NORSK BOKFORLAG: Tlf / Faks: / E-post: Norsk Bokforlag AS, Postboks 103, 3529 RØYSE

8 Ønsker du å lære mer om temaet dette kvartalet har vi følgende tilleggsmateriale som du kan få kjøpt på engelsk: Adult Teachers Quarterly Dette er den tradisjonelle engelske leksehjelpen for bibelstudier, med mye ekstra informasjon, flere henvisninger og utfyllende spørsmål som du kan bruke i gjennomgåelsen. Bible Study Guide Det engelske bibelstudieheftet.1. og 2. kvartal er i et hefte og 3. og 4. kvartal i et hefte. Det er forlaget i England som deler inn materialet slik. E. G. White Notes Dette heftet kommer også ut kvartalsvis og er en samling med Ellen G. White-sitater og henvisninger som er av betydning for temaet. Companion Book Hvert kvartal kommer det ut en bok som består av 13 kapitler (1 for hver uke) med mange gode tanker rundt de samme temaene som bibelstudiet tar opp. Boken er uavhengig av studieheftet, men kan også være et fint tillegg til det. Collegiate Quarterly Dette er en ungdomsversjon med kommentarer og henvisninger som passer til tenåringer/ungdommer/studenter. Det er mye brukt på universitetene, hvor studentene forstår og kan snakke engelsk. Andre interessante internettadresser: Den raskeste måten å bestille heftene på er via internett: Du kan også bestille hos Norsk Bokforlag, Postboks 103, 3529 RØYSE Tlf , faks eller epost:

9 Lekse 1 6. juli Vekkelse: Vårt største behov Bakgrunnsstoff Åp 3,14 21; Hebr 12,7 11; Matt 25,1 13; Sak 3,1 5; Høys 5,2 5. Minnevers «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg» (Åp 3,20). Laodikea er den siste av Åpenbaringens sju menigheter. Navnet betyr «et dømt folk». Det er et godt symbol på Guds siste folk. Laodikea lå i en åpen dal i det sørvestlige Tyrkia. Byen var et viktig finanssenter hvor mote, utdannelse og helse ble satt høyt. Innbyggerne var selvsikre og velstående. Men byen manglet en naturressurs: vann. Byen fikk vann gjennom romerske akvedukter, fra en kilde åtte kilometer sør for byen. Når vannet nådde Laodikea, var det lunkent. Jesus benyttet dette symbolet som et bilde på den halvhjertede holdningen i sin siste menighet, den han beskriver som selvtilfreds, selvsikker, apatisk og likegyldig. Den har mistet gløden. Den trenger vekkelse. Men det er håp for Laodikea. Jesus elsker sitt folk og tilbyr dem det de trenger mest til. 8 Bibelstudier juli september 2013

10 Lekse 1 / 6. juli Søndag HÅP FOR DE LUNKNE Når Jesus taler til de sju menighetene i Åp 2 og 3, kommer han som svar på deres åndelige tilstand. De titlene han bruker i budskapet til menigheten i Laodikea, lover åndelig fornyelse til alle som tar imot budskapet. Les disse bibeltekstene (Åp 3,14.15; 2 Kor 1,20; Joh 3,10.11; Kol 1,13 17). Hvorfor benyttet Jesus titlene «Amen», «det trofaste og sannferdige vitnet» og «opphavet til alt som Gud har skapt» da han talte til menigheten i Laodikea? Det greske ordet for «opphavet» i Åp 3,14 er arche. Det kan bety «begynnelse» i den forstand at den det omtaler, er handlingens opphavsmann. I denne sammenhengen viser arche til Jesus som begynneren, skaperverkets første årsak. Altså er han Skaperen (Joh 1,1 3; Ef 3,8.9). Dette er viktig. Han som talte da verden ble til, han som har skapt jorden, og alt liv, nettopp han taler håp til Laodikea. Den allmektige kan gi nytt liv. Han kan skape en ny åndelig lengsel. Han kan fornye vårt åndelige liv. Les 2 Kor 5,17 og Gal 6, Hva sier disse tekstene deg? Hvorfor er Laodikea-budskapet et håpets budskap? Hva er det ved denne innledningen til det kritiske budskapet som gir deg håp? Hvilken av de tre Jesus-titlene sier deg mest, og hvorfor? Bibelstudier juli september

11 Mandag Lekse 1 / 6. juli EN IRETTESETTELSE I KJÆRLIGHET Les Åp 3, Hvorfor går Jesus så sterkt i rette med menigheten i Laodikea? Hva vil det si å være lunken? Hvilke andre ord kunne Jesus ha brukt i stedet for «lunken»? Ellen White skriver om Åp 3,15.16: «Budskapet til menigheten i Laodikea gjelder i høy grad dem som har et åndløst kristenliv, som ikke gir et klart vitnesbyrd om sannheten.» The SDA Bible Commentary, bind 7, side 962. Dette er en tankevekkende uttalelse. Et åndløst kristenliv er et livløst kristenliv. Det har et ytre skinn av kristendom, men ingen kjerne. Det har ytre former, men er uten indre kraft. Laodikea-menigheten er verken kjettere eller glødende fanatikere. De er bare åndelig likegyldige. Laodikea-menigheten består tilsynelatende av gode, moralske mennesker. De passer til Paulus beskrivelse: «I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter gudsfryktens kraft» (2 Tim 3,5). Jesus talte også om religiøse mennesker som «ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg» (Matt 15,8). Les Hebr 12,7 11; Job 5,17 19; Sal 94,12 og Ordsp 29, Hva vil Gud med sine irettesettelser? Herren er for glad i folket sitt til at han uten videre lar det gå fortapt. Han gjør alt han kan for å tenne den åndelige ild i dem på nytt. Hans strenge reprimande skyldes en enda større kjærlighet. Straffen skyldes hans ønske om å helbrede oss. Profeten Hoseas kall til omvendelse er et ekko av dette: «Kom, la oss vende om til Herren! For han rev i stykker, men vil helbrede oss, han slo, men vil forbinde oss» (Hos 6,1). Har Gud brukt vonde opplevelser og feiltagelser for å få deg til å gå i deg selv og komme ham nærmere? Hva har disse opplevelsene lært deg så du kanskje unngår dem i fremtiden? 10 Bibelstudier juli september 2013

12 Lekse 1 / 6. juli Tirsdag OPPFATNING OG VIRKELIGHET Det er langt mellom ord og handling hos laodikeerne. Det er enda lenger mellom den åndelige erfaringen laodikeerne tror de har og den de faktisk har. Les Åp 3,17. Hvordan er Laodikeas selvbilde? Hvordan ser Gud på dem? Hvordan kan folk være så blinde for sin tilstand? På hvilke måter kan vi være blinde for vår åndelige tilstand? Et av Satans store bedrag er å få oss til å overse vårt åndelige behov. Noen av de religiøse lederne på Jesu tid så heller ikke sin åndelige fattigdom. De var «menighetsmedlemmer» og leste sin bibel, holdt sabbaten, betalte tiende og gledet seg til Messias komme. Men mange ante ingenting om hva slags rike han skulle opprette. Jesus kalte dem «blinde veiledere» (Matt 23,24). Til menigheten i Korint skriver Paulus om dem hvis sinn «denne verdens gud har blindet» (2 Kor 4,4). Derfor sa Jesus at han kom for at «blinde [skulle] få synet igjen» (Luk 4,18). Hvis han får lov, vil Jesus gi oss det åndelige gangsynet tilbake. Hver gang han åpnet blindes øyne, åpenbarte han hvor dypt han ønsker å åpne sinnets øyne så vi kan se ham klart. Les Matt 25,1 13. Hva er likhetstrekkene mellom de uforstandige brudepikene og menighetsmedlemmene i Laodikea? Hvordan bevarer du din åndelige våkenhet? Hva tror du kan være grunnen til at det er så lett å bli åndelig likegyldig? Hva kan man gjøre for å motvirke åndelig apati? Bibelstudier juli september

13 Onsdag Lekse 1 / 6. juli GUDS BOTEMIDDEL Det er håp for Laodikea slik det er håp for alle som er rammet av åndelig apati og likegyldighet. Jesus har alt vi trenger. Det at han taler til menigheten, viser at det er håp for den dersom Guds folk tar imot hans råd og følger det. Tenk over Jesu råd i Åp 3, Hva mener han når han taler om «gull... renset i ild,» «hvite klær» og salve til å smøre på øynene»? (Se også 1 Pet 1,7; Sak 3,1 5; Åp 19,7 9; Ef 4,30.) «Jesus går fra dør til dør, stiller seg ved hvert sjelens tempel og sier: Jeg står for døren og banker. Som en annen handelsmann fra himmelen holder han fram varene sine og sier: kjøp[er] gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam. Det er rent gull Den hvite kledningen han ber oss ta på, er hans egen rettferds kledning, og oljen til å salve med er nådens olje, som gir åndelig klarsyn til et formør- handelsmannen, som bringer åndelige rikdommer, og kjøp av meg. Det er jeg, Frelseren, som ber deg kjøpe av meg.» Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, 7. aug Ellen White siterer Åp 3,20: «Se, jeg står for døren og banker.» Jesus banker, han slår ikke inn døren. Dette viser at det er opp til oss å slippe ham inn, Gud presser seg ikke inn om han er aldri så villig til å gjøre noe for oss. Still deg spørsmålet: «Hvor mye har jeg imot å slippe ham inn?» Har du motforestillinger, så spør deg selv hvorfor. Hva holder igjen? Hvilken synd, hvilken vane er det du ikke vil gi avkall på, eller hva er det som er så vanskelig å gi slipp på? 12 Bibelstudier juli september 2013

14 Lekse 1 / 6. juli Torsdag EN KJÆRLIGHET SOM IKKE GIR OPP Sammenlign Åp 3,20 med Høys 5,2 5. Hvilke likhetstrekk finner du? Hva sier tekstene om Guds kjærlighet? I Midtøsten var og er kveldsmåltidet uhyre viktig. Når arbeidsdagen var slutt og mannfolkene kom hjem fra markene, satte familien seg til bords. Som regel bodde hele storfamilien sammen. Det hendte ofte at de var mange. Bestemor og bestefar, brødre og søstre, tanter og onkler, nevøer og søskenbarn, voksne og barn. Når de satt sammen etter en lang arbeidsdag, var det tid for historier og veiledning. Fellesskapet sto i sentrum. Stunden var preget av varme og nærhet. Dette fellesskapet vil Jesus ha med oss. Hvordan kommer Jesu oppriktige lengsel etter oss til uttrykk i løftet i Åp 3,21? Åpenbaringen nevner Guds trone over 40 ganger. Dette er mer enn i noen annen bok i Bibelen. Ved Guds trone føyer vi oss inn i det himmelske koret og synger: «Verdig er Lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk» (Åp 5,12). Han lover at vi skal få være med på denne store gledesfesten når syndens langtrukne saga er slutt. Jesus tar i bruk sine beste argumenter overfor sitt folk i endetiden. I sin kjærlighet har han sikret oss evigheten. Vi har kongeblod i årene. Vi er sønner og døtre av universets konge. Vi kan få herske med ham og sitte på hans trone i all evighet. Jesu uendelige kjærlighet kan mer enn noe annet vekke oss fra vår åndelige sløvhet, for han lengter etter å være sammen med oss i evigheten. Hva kan vel riste oss ut av vår åndelige apati, om ikke det? Hva kan få oss ned på kne i bønn om vekkelse, om ikke det? Jesus lengter etter fellesskap med oss. Hvor sterkt ønsker du å være sammen med ham? Svaret er enkelt: Hvor mye tid bruker du på bønn og samvær med Gud? Hva sier svaret om deg selv og hvor lunken du eventuelt er? Bibelstudier juli september

15 Fredag Lekse 1 / 6. juli VIDERE STUDIUM «Vekkelse og reformasjon må være Den hellige ånds verk. Vekkelse og reformasjon er ikke det samme. Under vekkelsen fornyes det åndelige liv, sinnets og hjertets krefter vekkes til live fra åndelig død. Reformasjonen er en opprydding, man får nye tanker og ideer, vaner og rutiner. Reformasjonen bærer ikke rettferdighetens gode frukt uten at den har sammenheng med Åndens vekkelse. Vekkelse og reformasjon skal utføre hver sin oppgave, og gjøre det i fellesskap.» The Advent Review and Sabbath Herald, 25. februar «Rådet fra Det sannferdige vitnet er fullt av oppmuntring og trøst. Menigheten kan fremdeles få del i sannhetens gull, tro og kjærlighet, og være rik på himmelens skatter. Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam. De hvite klærne er Kristi rettferdighet som kan veves inn i karakteren. Et rent sinn og rene motiver vil kjennetegne alle som vasker sine klær så de blir hvite i Lammets blod.» The Advent Review and Sabbath Herald, 24. juli Spørsmål til drøftelse 1. Hva er så ille med å være lunken? Hvorfor kan det så lett ende i åndelig selvbedrag? 2. Hvorfor formelig lyser det av enkelte kristne mens andre virker likeglade? Er det tale om personlighetstyper, eller stikker det dypere enn som så? Hva da, i tilfelle? 3. Snakk med gruppen om hvordan man kan unngå å bli åndelig likeglad. Hvordan kan vår åndelige erfaring leve og vokse? Hva kan vi som en menighet gjøre så vi ikke skal bli «lunken»? 4. Hva kan være grunnen til at Gud heller vil at vi skal være «kalde» enn «lunkne»? Hvorfor er det ikke bedre å være lunken enn å være direkte kalde? Tips: Hva er mest behagelig, å være lunken eller å være kald? 14 Bibelstudier juli september 2013

16 M ISJONSFORTELLING 6. juli USANNSYNLIG SVAR Radomir, Tsjekkia Jeg var gitarist i et heavy metal-band. Livet var penger og festing. Men så døde far, og kort tid etterpå tok min kone med seg datteren vår og forlot meg. Jeg tok det tungt. Et par år senere traff jeg Olga, en gammel kjenning. Jeg likte henne, men nå var hun adventist, og jeg hadde aldri vært religiøs. Jeg prøvde å forklare henne at Gud ikke finnes. mest ateistiske i Europa. 10 prosent av befolkningen går regelmessig i kirke. Tsjekkia. Hun kranglet ikke, hun bare ga meg bøker og videoer. Jeg gransket dem for å finne feil ved dem. Da hun ba meg med i kirken, prøvde jeg å overbevise bibelklassen om utviklingslæren. De lyttet høflig og fortsatte bibelstudiet. Etter som jeg leste mer, gikk det opp for meg at det skal mer til å tro på utviklingslæren enn på skapelsen. Jeg begynte å feste lit til Gud som skaper. Jeg hadde prøvd å slutte med røyk og alkohol, men uten å lykkes. Nå ville jeg slutte for Olgas skyld. Jeg hadde hørt om bønn, så jeg ba til Gud: "Jeg tror ikke på deg, men hvis du finnes, må du hjelpe meg å slutte med røykingen." Siden har jeg ikke røykt. En kveld jeg betraktet stjernehimmelen, tenkte jeg på et vers som sier at Gud kjenner tallet på stjernene og hårene på hodet vårt. Den kvelden tok jeg imot Jesus som skaper og Herre. Så ba jeg pastoren om bibelstudier, og noen måneder senere ble jeg døpt. Etterpå giftet jeg meg med kvinnen som hadde ført meg til Gud. Gud har lært meg så mye de siste årene, som for eksempel at jeg ikke er tingenes sentrum. Jeg må overlate ting til ham, han bryr seg om stort og smått i livet vårt. Olga ba Gud om en kristen mann, en som ikke liker heavy metal, som ikke drikker og røyker, en som lever sunt. Jeg var ingen av delene, men Gud snudde opp ned på meg. Jeg er fremdeles glad i musikk, men nå leder jeg et kirkekor. Dine misjonsgaver hjelper slike som meg til å lære om Gud. Takk for hjelpen. Bibelstudier juli september

17 Lekse juli Bønn: Vekkelsens pulsslag Bakgrunnsstoff Apg 1,4.8.14; Mark 1,35; Luk 5,16; Matt 18,19.20; 2 Kor 10,3 5; Sal 50,23. Minnevers «Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!» (Matt 7,11). Gud virker med kraft når hans folk ber. Alfred Tennyson hadde rett da han sa: «Bønn utretter mer enn vår verden kan forestille seg.» Skriftens store vekkelser åndet av bønn. Det gamle testamentet forteller hvordan patriarker og profeter ba om vekkelse. Moses, David og Daniel ba Den allmektige om kraft. Apostlenes gjerninger viser oss Det nye testamentets troende på kne i bønn om Den hellige ånds utøsing. Jesu bønneliv viser at han til enhver tid var avhengig av sin Far. Evangeliene gir oss innblikk i kilden til hans åndelige kraft. Frelseren fikk sin kraft på kne hos sin Far. «Vi kan bare forvente vekkelse som bønnesvar.» På fast grunn, 1. bok, side 117 [1SM 121]. Denne uken skal vi se på bønnens rolle i noen av Bibelens store vekkelser. 16 Bibelstudier juli september 2013

18 Lekse 2 / 13. juli Søndag BØNN OG VEKKELSE I APOSTLENES GJERNINGER De troende ble fylt av Guds kraft. Den hellige ånd ble utøst. Han rørte ved hjertet I Apg 2 ble 3000 lagt til menigheten (Apg 2,41). Apg 4,4 forteller at bare antallet erne, som hadde motarbeidet Jesus, «ble lydige mot troen» (Apg 6,7). Historien om denne fenomenale veksten fortsetter i Apg 9, der det står at menigheten vokste «over hele Judea og Galilea og Samaria» (Apg 9,31). Når vi kommer til sier at rundt 120 troende var samlet på salen (Apg 1,13.15). Man antar at det fantes minst en million kristne i det romerske riket ved utgangen av det første århundret. Dette er bemerkelsesverdig samme hvordan man ser på det. Hva var hemmeligheten? Slå opp til disse tekstene. Hva var en viktig grunn til at menigheten vokste i nytestamentlig tid? Apg 1,4.8.14; 2,42; 4,31.33; 6,3.4. Pastor R. A. Torrey var en stor vekkelsespredikant på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Han holdt vekkelsesmøter i Storbritannia i og i Nord-Amerika i 1906 og Han beklaget seg over kristne menneskers travelhet, og sa: «Vi har det for travelt til å be, så vi har det for travelt til å få kraft. Det er mye aktivitet, men vi utretter lite. Mange møter, men få omvendelser, mye maskineri, men få resultater.» Har du det for travelt til å be? Hvem kjenner seg vel ikke igjen? Hvordan kan du få satt ned tempoet og finne tid til å be? Tenk på alle dine unnskyldninger for å utsette det, grunnene til at du må gjøre andre ting. Hva går du glipp av når du ikke ber? Bibelstudier juli september

19 Mandag Lekse 2 / 13. juli JESU BØNNELIV Sammenlign disse tekstene: Mark 1,35; Luk 5,16; 9,18. Hvilke tre ting forteller disse versene oss om Jesu bønneliv? «Jesus mottok hele tiden fra sin Far for å gi til oss. For jeg har ikke talt ut fra meg selv, men Far som har sendt meg, har gitt meg befaling om hva jeg skal si og tale, sa han. For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene. Han levde og tenkte og ba, ikke for seg selv, men for andre. Etter timer sammen med Gud kom han hver morgen for å gi mennesker himmelens lys. Hver dag fikk han Den hellige ånds dåp. Tidlig om morgenen vekket Herren ham av søvnen, og han ble salvet med nåde så han kunne gi til andre.» The Review and Herald, 11. august, Se på versene nedenfor. Finn fram til alt det Jesus ba om. Hvordan viser Jesu bønneliv hva han var mest opptatt av? Hva er mest fremtredende i hver enkelt av disse bønnene? Joh 17,20 24 Luk 22,31.32 Matt 26,36 44 Bønn var en viktig del av Jesu liv. Det var hans forbindelse til Far. Hver dag fornyet Frelseren sitt forhold til sin Far gjennom bønn. Jesu bønneliv ga ham innstilt på å gjøre Fars vilje. De ga ham friske krefter. I sin beskrivelse av en annet utseende, og klærne ble blendende hvite» (Luk 9,29). Jesus ble forfrisket Sett av noen minutter og tenk på konkrete tilfeller da Gud besvarte din bønn. Hvordan kan minnet om disse opplevelsene gi deg et dypere bønneliv? 18 Bibelstudier juli september 2013

20 Lekse 2 / 13. juli Tirsdag BE SAMMEN Jesus ba mye og ofte, men mange ganger spurte han sine nærmeste disipler om å be sammen med ham. Peter, Jakob og Johannes var med Jesus på fjellet da han ble forvandlet (Matt 17,1.2). Han ba dem be sammen med ham i Getsemane (Luk 22,39 46). Det er kraft i felles bønn. Se nøye på Matt 18, Gi en oppsummering av Jesu ord om å be sammen. «Løftet gis på betingelse av at Guds folk ber sammen, og som svar på disse bønnene kan man forvente større kraft enn når man ber alene. Den makten som gis, vil stå i forhold til samholdet mellom medlemmene og deres kjærlighet til Gud og hverandre.» The Central Advance, 25. februar John Bunyan sa en gang: «Du kan gjøre mer enn å be når du først har bedt, men du kan ikke gjøre mer enn å be før du har bedt.» Når vi gir oss i kast med oppriktig forbønn, vil Den hellige ånd utføre store ting gjennom våre forente bønner. Les Apg 12,1 16. Hva var situasjonen for Peter? Hva var holdningen i menigheten? Hva får vi vite om kraften i felles bønn? Det er ingen tvil om at Peter ble reddet ved et mirakel. Det var så enestående at han ikke engang var sikker på om det hadde skjedd, at det ikke bare var et syn. Først senere gikk det opp for ham hva som hadde hendt. Det er viktig å merke seg at disse tekstene to ganger sier at folk ba sammen. Når man tenker på omstendighetene, er det ikke så rart. Vi bør gjøre det samme, særlig når fellesskapet stilles på prøver, slik som her. Bibelstudier juli september

21 Onsdag Lekse 2 / 13. juli VÅR FRIHET Har du tenkt over hvorfor det er så viktig å be? Hvorfor må vi be om å få Den hellige ånd? Ønsker ikke Gud å gi oss Ånden? Svaret på spørsmålene ligger i Guds respekt for vår frihet. Han har skapt oss med evne til selv å velge. Gud gjør alt han kan for og gjennom oss før vi ber, men våre valg setter grenser for hans handlefrihet (Sal 78,41.42). Når vi ber, erkjenner vi at vi er helt avhengige av Gud og lar ham gripe inn i vårt liv. Jo mer vi ber, desto mer vedkjenner vi oss at han kan alt. Når vi ber, setter Ånden oss i stand til å ta imot mer av ham. Jo mer vi ber, desto mer lar vi Den hellige ånd «korsfeste» våre syndige tilbøyeligheter. I den store konflikten mellom godt og ondt gjør bønnen det mulig for Gud å gripe sterkere inn i vårt liv. Analyser 2 Kor 10,3 5. Hva vil det si at «våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud?» Hva slags våpen er dette? Hvilken krig er det tale om, og hvorfor bruker han slike bilder? Hvordan skal man forstå den kampen vi er med i? og Satan som reell. Vi kjenner til den og vet at vi er innblandet. Uten Guds hjelp ville vi vært sjanseløse. Forbindelsen med Jesus er vår eneste sjanse, og der står bønnelivet i sentrum, et våpen ingen klarer seg uten. Skulle ikke vi ha behov for bønn når Jesus hadde det? «Også vi trenger å sette til side tid til bønn og ettertanke for å hente styrke til vårt åndelige liv. Vi verdsetter ikke høyt nok den kraft og mulighet som ligger i bønn. Bønn og tro vil utrette det ingen jordisk makt kan gjøre.» Helse og livsglede, side 392 [MH 509]. Hvordan har du fått oppleve den harde virkelighet som er den store konflikten mellom Kristus og Satan? Hvordan har bønn hjulpet deg i kampen? Hvordan hadde det gått uten bønn? 20 Bibelstudier juli september 2013

22 Lekse 2 / 13. juli Torsdag VIRKSOM BØNN leser noen vers og snakker med Gud om det de leser. Salmene kan gi mange tanker til bønn. Forsøk å tenke gjennom en bestemt salme under bønnestunden, ett vers om gangen. Les det høyt og snakk med Gud om teksten. Andre finner mer mening i bønn sammen med Gud i naturen. Atter andre benytter sang og bønn. Hva kan disse versene lære oss om virkningsfull bønn? Sal 34,2; 50,24; 67,4; 71,6. Davids bønner var preget av tilbedelse og lovprisning. Når vi mediterer over Guds godhet og kjærlighet, blir hjertet fylt av lovprisning. Les Daniel 9,8 13. Hva slags bønn er dette? Hva hører også med til bønnelivet, ifølge Paulus? Ef 5,20. Hva betyr påkallelse i Ef 6,18 og Fil 4,6, og hvorfor er dette en viktig side ved bønnen? Vi vil ikke gi noen formel for bønn, men her har du en skisse: Man begynner med lovprisning og tilbedelse idet man takker Gud for hans godhet. Deretter bekjenner vi våre feil og mangler og takker Gud for tilgivelsen. Vi avslutter med påkallelse hvor vi forteller ham om våre behov idet vi tillitsfullt underkaster oss hans guddommelige makt. Har ikke bønnelivet ditt vært hva det kunne eller burde være? Hva må du gjøre annerledes? Hvorfor ikke bruke mer tid på bønn? Det kan forandre ditt liv. Bibelstudier juli september

23 Fredag Lekse 2 / 13. juli VIDERE STUDIUM «Gå til Gud med dine behov, dine gleder, dine sorger, dine bekymringer og din frykt. Du kan ikke tynge eller trette ham. Han som teller hårene på ditt hode, er ikke likegyldig for sine barns behov, for Herren er rik på medlidenhet og miskunn (Jak 5,11). Hans kjærlige hjerte blir rørt av våre sorger, ja, selv av vår omtale av dem. Gå til ham med alt som tynger ditt sinn. Ikke noe er for tungt for ham å bære, for han oppholder verdener og styrer alt i hele universet. Ikke noe som berører vår fred, er for lite for ham å akte på. Ikke noe kapittel i vår erfaring er for mørkt for ham å lese, ingen forvikling er for vanskelig for ham å løse. Ingen ulykke kan ramme det minste av hans barn, ingen engstelse kan plage sinnet, ingen glede kan oppmuntre, ingen oppriktig bønn kan slippe fra leppene som vår himmelske Far ikke legger merke til, eller som ikke øyeblikkelig fanger hans interesse. Han leger dem som har et knust hjerte, og forbinder deres verkende sår (Sal 147,3). Forholdet mellom Gud og det enkelte menneske er like personlig og fullstendig som om ingen andre trengte hans omsorg, som om hans Sønn døde for bare dette ene individ.» Veien til Kristus, side [SC 100]. Spørsmål til drøftelse 1. Hvorfor skal vi be hvis Gud vet alt? Det kan sies mye om dette, men det viktigste er at Bibelen gjentatte ganger sier vi skal be. Vi forstår ikke hvordan det virker, men de som ber oppriktig, vet at det virker. Du kan nok finne på å ta en medisin som virker legende på kroppen selv om du ikke vet hvordan den virker. Slik er det også med bønn. Hvilke andre grunner kan du gi for bønnens betydning, især i lys av behovet for vekkelse og reformasjon? 2. Les Ellen White-sitatet i fredagens avsnitt. Se på oppmuntringen, spesielt den siste linjen som beskriver forholdet mellom Gud og den som ber. Hva kan du gjøre for å få den nære samhørigheten med Gud som er beskrevet her? 3. Snakk sammen om hvor reell den store konflikten er og hvordan den kommer til uttrykk i menighetsfellesskapet. Samtal om hvordan bønnefellesskapet kan hjelpe dere med de problemene dere har. 22 Bibelstudier juli september 2013

24 M ISJONSFORTELLING 13. juli INRI-VEIEN, JESU VEI Tom Harastej, Tsjekkia Studentene satt rundt bordene i det store rommet og pratet. Noen delte ut sangark, og folk begynte å synge. "Velkommen til INRI-veien," sa møtelederen. "Vi er ingen menighet, men en gruppe venner som gjør diverse ting sammen. Michael leder gruppedrøftinger, og på torsdager leder Kara en samtalegruppe, Daniel leder sporten på søndager, og Peter står for musikken. Bli med på de aktivitetene du har lyst til. I kveld skal Jacob fortelle hvordan han kom til INRI." universitetet. sjon som tilbyr vennskap og trosbyg gende aktiviteter. unge funnet veien til Jesus eller blitt i troen mens de studerte. ventist Missions DVD Jacob: Jeg vokste opp i et kristelig hjem. Mor sa at Jesus alltid var med meg, men de andre barna ertet meg, og jeg var ensom. I kirken var jeg sammen med venner, ikke Gud. Etter hvert sluttet jeg å gå og begynte å drikke. En kveld drakk jeg meg full, og en kar slo meg i bakken. Han skulle til å sparke meg i hodet, men en annen grep inn, og jeg unnslapp. Noen dager senere spurte mor om det hadde skjedd noe spesielt på fredagskvelden. Hun sa at tante hadde følt jeg var i fare og ba for meg. Senere fant jeg ut at han som slo meg, hadde sparket en annen mann i hodet så han døde. Det kunne vært meg, tenkte jeg. Jeg begynte å gå i kirken igjen og trivdes der, men det varte ikke. Jeg vaklet mellom Gud og verden. Så fikk en venn meg med til INRI-veien. Det var som om Gud talte til meg, men alkoholen og festingen holdt meg borte. Jeg ble med INRI-veien på en helgetur, men kunne ikke konsentrere meg, for nikotinsuget meldte seg. Jeg snek meg ut for å ta en røyk. Skyldfølelsen grep meg, og på vei inn igjen traff jeg en venn som spurte hvordan jeg hadde det. Hun hørte på meg og sa: "Du kan begynne på nytt. Jesus går med deg." Vi ba sammen og gikk inn igjen. Da jeg overga alkoholen og røykingen til Gud, tok han dem bort, det kunne jeg ikke gjort selv. De unge i INRI-veien førte meg tilbake til Gud. Nå hjelper jeg andre å finne veien. Flere av de andre kjente seg igjen i det Jakob fortalte. Noen tørret tårer, for de visste også hva det var å lide nederlag, og noen søkte håpet i Jesus. INRI-veien er et program for adventister og andre, samme hvor de er i sin vandring med Gud. En del av offeret 13. sabbat går til å starte flere slike opplegg på universiteter i Tsjekkia og Slovakia. Takk for at du hjelper de unge til å finne Jesus. Bibelstudier juli september

25 Lekse juli Ordet: Vekkelsens grunnvoll Bakgrunnsstoff Sal 119, ; Hebr 4,12; 11,3; Joh 5,39; Hebr 4,1.2; Apg 20, Minnevers «Før min sak og kjøp meg fri, gi meg liv etter ditt ord!» (Sal 119,154). Det var alvorlig bibelstudium som førte til fortidens vekkelsesbevegelser, og vi tror det skal skje igjen i den siste tid. Den hellige ånd vil røre ved en generasjon engasjerte adventister som har funnet hans vilje i Guds ord og brenner for å gjøre den kjent for verden. De har funnet nåde, kraft og håp i hans Ord og har hatt et personlig møte med Kristus i hans Ord. Gud vil påskjønne deres engasjement ved å utøse sin hellige Ånd over dem, og hele verden skal bli opplyst av de tre englebudskapene. Den hellige ånd skal utøses i fullt mål, og evangeliet skal forkynnes over hele verden, og så skal Jesus komme (Matt 24,14). I ukens bibelstudium skal vi se på Bibelens rolle i vekkelse og hvordan Guds ord kan forvandle oss helt hvis vi overgir oss i tro og lydighet til hans lære og sannheter. 24 Bibelstudier juli september 2013

26 Lekse 3 / 20. juli Søndag VEKKELSE GJENNOM ORDET Slå opp versene nedenfor. Skriv det han ba om på den første linjen. På den andre linjen forklarer du hvilken omstendighet som fikk David til å be bønnen. Sal 119,25 (Bønn) (Omstendighet) Sal 119,107 (Bønn) (Omstendighet) Sal 119, (Bønn) (Omstendighet) I Salmene taler David om Ordets velsignelser. Les versene nedenfor fra Sal 119 og velg et ord fra hvert vers som sammenfatter de velsignelsene salmisten fant i Guds ord. (Sal 119, ). sinn (Sal 119,130). Det styrket hans hjerte og slukket sjelens tørst (Sal 119,81). Når Saul truet ham på livet, klamret han seg til Guds løfte om utfrielse (Sal 34,4). Etter forholdet til Batseba klynget han seg til Guds løfte om tilgivelse (Sal 32,1.2). Han var redd for fremtiden og stolte på Guds løfte om veiledning (Sal 32,8). David jublet: «Ditt ord gir meg liv» (Sal 119,50). Grunnlaget for vekkelse er nytt liv i Guds ord. Hvordan kan du lære å finne håp, kraft, visshet og lys i Guds ord? Eller rettere sagt: Hvordan kan du få en dypere erfaring med Herren ved å kjenne ham som han er åpenbart i Bibelen? Bibelstudier juli september

27 Mandag Lekse 3 / 20. juli ORDETS SKAPERKRAFT Les Hebr 4,12. Teksten sier at Guds ord er levende, kraftig og skarpere enn et tveegget sverd som trenger gjennom vårt innerste vesen. Hvordan er Guds ord levende? Hvordan skal det forstås? På hvilken måte er Guds ord annerledes enn de kloke råd lærere, prester, eller rådgivere kan gi? Hva sier disse tekstene om kraften i Guds ord? Sal 33,6.9; Hebr 11,3; 2 Tim 3, Alle har hatt glede av andres råd. Problemet er at menneskers råd ikke bærer i misk og sterkt. Det fører til forandringer. Den samme kraften som var i Guds løfter i tro, gir Den hellige ånd oss kraft til det Kristus befaler. «Den skaperkraften som frembrakte universet, møter vi i Guds ord. Dette ordet gir kraft og frembringer liv. Enhver befaling er et løfte. Når viljen går med på befalingen og blir en del av oss, bringer den med seg Den Allmektiges liv. Det forvandler vår natur og gjenskaper Guds bilde i oss.» Utdanning for livet, side 67 [Ed 126]. Leser man Guds ord på måfå, blir det sjelden noen vekkelse. Studerer vi Bibelen for å bevise egne oppfatninger, eller for å overbevise andre om deres feil, gjør det svært lite for vårt åndelige liv. Forandringen skjer når vi ydmykt leser Guds ord og ber Den hellige ånd gi oss kraft til å bli mer lik Jesus. Ekte forvandling kommer når vi ber skaperverkets Gud gjenskape oss i sitt bilde. Forandringen skjer når Jesu lære i Skriften blir en del av livet, og vi lever «av hvert ord som kommer fra Guds munn» (Matt 4,4). Hvordan har kraften i Guds ord forandret livet ditt? På hvilke områder behøver du å se mer av denne endringen? 26 Bibelstudier juli september 2013

28 Lekse 3 / 20. juli Tirsdag JESUS OG ORDET Hvordan minner oppgavene til Guds ord og Guds Ånd om hverandre? Les Joh 5,39; 16, Guds ord vitner om Jesus. Den hellige ånd vitner også om Jesus. Ånden gir oss en dypere erfaring med Jesus gjennom Ordet. Den hellige ånds plass i vekkelsen er ikke først og fremst å manifestere seg med overnaturlige tegn og under, men å opphøye Jesus gjennom hans Ord. Dåpen i Den hellige ånd handler ikke om vår evne til å utføre mirakler, men om Guds kraft til å forvandle vårt liv og det er dette vekkelse og reformasjon går ut på. Guds ord er grunnlaget eller utgangspunktet for ekte vekkelse. Vår opplevelse er en følge av å ha forstått Guds ord. Lovprisning og tilbedelse stiger opp fra sinn mettet med Ordet. En nytt liv er det beste vitnesbyrd i en sann vekkelse. Positive følelser kan følge vekkelsen, men de er ikke vekkelsens grunnlag. En «vekkelse» som utelukkende bygger på ytre følelser, er i beste fall overfladisk, i verste fall en villfarelse. Den er en åndelig illusjon, ikke ekte gudsfrykt. Når vekkelsen er forankret i Guds ord, er den en opplevelse som varer og gjør en forskjell i vårt eget og våre medmenneskers liv. Historien om Jesu møte med de to disiplene på Emmaus-veien viser hvilken rolle Bibelen spiller i sann vekkelse. De to var forvirret. Men Jesus begynte «å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene» (Luk 24,27). Han gjentok profetiene om Messias. Jesus kunne ha gjort et mirakel for å åpenbare hvem han var, eller vist dem arrene i håndflatene. Men han gjorde ikke det. I stedet ga han dem et bibelstudium. Legg merke til beskrivelsen av det som skjedde den dagen. «De sa til hverandre: Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?» (Luk 24,32). For et eksempel på ekte vekkelse! Hvorfor kan man ikke stole på følelsene? Hvordan kan de lure oss? Hva er følelsenes rolle i vår vandring med Herren? Bibelstudier juli september

29 Onsdag Lekse 3 / 20. juli VEKKELSE, TROEN OG ORDET Da han talte om tiden like før sin gjenkomst, sa Jesus: «Men når (Luk 18,8). Tro vil tydeligvis være mangelvare i de siste dager. Hvordan kan man definere bibelsk tro? Er tro å mene at Gud vil gi oss noe vi har lyst på? Er det ønsker det troen kretser om? Er tro å be Gud om noe og gå ut fra at vi får det hvis vi bare tror hardt nok? Vi kjenner vel svarene på disse spørsmålene? Sann tro er alltid opptatt av Guds vilje, ikke våre ønsker. Det er å stole på Gud, tro på hans løfter, og handle på hans Ord. Troen vokser når vi lytter til Guds ord og omsetter det i praksis (Rom 10,17; Jak 2,17.18). Når vi åpner sinnet for Guds ord, skapes det tro, og å gjøre det Gud sier også når våre ønsker går i en annen retning forbereder oss til å motta Åndens fulle kraft. Hvorfor får enkelte lite utbytte av bibellesning? Hebr 4,1.2. Vi får en ny åndelig erfaring når vi godtar Guds ord og tar imot det i tro. Man får lite igjen for å skumme gjennom bibellesningen av pliktfølelse. Vi blir forvandlet når vi lar Bibelens lære forme våre tanker og vårt liv. Sammenlign troen til den romerske høvedsmannen, den lamme ved Betesda og disiplene under stormen på Genesaretsjøen (Matt 8,8 10; Joh 5,6 9, Matt 14,29 33). Hva kan historiene lære oss? Troen vokser ikke bare fordi man leser eller lytter til Guds ord. Veksten kommer når vi gjør krav på løftene og tror at det han sa, gjelder oss. Gud har gitt hver og en av oss en viss tro. Dette er en av himmelens gaver (Rom 12,3). Når vi oppøver den troen han allerede har gitt oss, vil den vokse. 28 Bibelstudier juli september 2013

30 Lekse 3 / 20. juli Torsdag ORDET: VEKKELSENS VOKTER Den hellige ånd arbeidet gjennom Paulus undervisning og forkynnelse da han startet menigheten i Efesos. Efesos var en by på ca mennesker. Her kunne man få det meste. Skip kom med varer fra hele Lille-Asia, og folk strøm- utsøkte kunstgjenstander og eksotisk mat. Byen var også midtpunktet for tilbedelsen av gudinnen Diana, og der skulle det berømte Celsus-bibliotektet sitteplasser. Det ble brukt til store konserter og teaterproduksjoner. Seksuell promiskuitet var vanlig. Hvis det noen gang hadde vært et sted hvor kristendommen vanskelig kunne slå rot, vokse og blomstre, så måtte det være Efesos. Les Apg 20, Hva var Paulus bekymret for når det gjaldt de troende i Efesos? Hva var hans råd til medlemmene i menigheten? Hvilken rolle tilla han Guds ord? Les 1 Pet 1,22.23; Jak 1,21.22; 1 Joh 2,14. Oppsummer det Peter, Jakob og Johannes sier om Bibelens betydning for kristenlivet? Legg særlig merke til det disiplene sier om Bibelens innvirkning på vårt åndelige liv. Hva sier alle de ovennevnte tekstene om Guds ords oppgave? Hvorfor er Guds ord viktig for vekkelse, både hos den enkelte og hos fellesskapet? Bibelstudier juli september

31 Fredag Lekse 3 / 20. juli VIDERE STUDIUM «Til ordet og til vitnesbyrdet!» lyder Herrens oppfordring gjennom profeten Jesaja. Jes 8,20. forkynnere og onde ånders bedragerske makt. Satan bruker alle mulige midler for å hindre folk i å få bibelkunnskap, fordi den avslører hans bedrag. Hver gang Guds verk får ny vind i seilene, setter også mørkets fyrste i gang en mer intens aktivitet. Nå ruster han seg for fullt til det siste fremstøt mot Kristus og hans etterfølgere. Snart står vi overfor det siste, store bedrag. Antikrist kommer til å utføre sine undergjerninger for åpen scene. Det falske blir så likt det sanne at det ikke vil være mulig å oppdage forskjellen uten ved hjelp av Den hellige skrift. På den måten må hver påstand og hvert mirakel prøves. De som gjerne vil etterleve alle Guds bud, kommer til å møte hån og motstand. Bare ved Guds hjelp kan de holde stand. For å kunne klare påkjenningen som venter dem, må de forstå Guds vilje som er åpenbart i hans ord. De kan ære ham bare når de har en riktig forståelse av hans vesen, ledelse og hensikt, og handler i samsvar med det. Bare de som har styrket sinnet med Guds ord, kan Alfa og Omega, bind 8, side 100 [GC 593, 594]. Spørsmål til drøftelse 1. Les henvisningen i fredagens avsnitt nøye. Hvilken rolle tilskrives Guds ord, spesielt i sammenheng med de siste dager, og de siste bedrag? Tenk gjennom hva denne linjen innebærer: «Det falske blir så likt det sanne at det ikke vil være mulig å oppdage forskjellen uten ved hjelp av Den hellige skrift.» Hva sier dette oss om hvordan vi må være forsiktig med å avsi noen sannhetsdom bare ut fra egne erfaringer eller følelser? 2. I løpet av uken leste vi Jak 1,22, hvor vi blir bedt om å «gjøre det Ordet sier». Hva betyr det, og hvorfor er det så viktig for oss hvis vi skal få oppleve sann åndelig vekkelse? Hvorfor er det så mye enklere å lese om tro og lære om tro og snakke om tro enn å leve troen? Tenk gjennom uken din: I hvilken grad har du «gjort det Ordet sier»? 30 Bibelstudier juli september 2013

32 M ISJONSFORTELLING 20. juli VEIEN TIL GLEDE Jana Cervena, Tsjekkia Jana hadde vokst opp i et verdslig hjem og gikk på diskotek og techno-parties. Hun eksperimenterte med narkotika og løy om det hjemme. Men på universitetet ble hun kjent med tre andre jenter, som var kristne og verken røykte eller drakk, men likevel lot til å ha et godt liv. Hun likte Alena særlig godt, adventisten blant dem. Jana sluttet å gå på diskotek og fester, men det var vanskelig å gi opp røyk og alkohol. Etter studiene dro Jana og Alena til Brno for å studere videre. Der fikk Alena med seg Jana på møtene til INRI-veien. Jana ble forundret over vennskapet og sangen og ville være med på så mange aktiviteter som mulig. Da Alena foreslo bibelstudier, sa Jana ja. Etter et år ville hun bli kristen, men ville ikke bryte med kjæresten. Han ble med på noen av aktivitetene til INRI-veien, men ville ikke ha adventister i menigheten i de sårbare kirke. sering og når mennesker med ufor melle gudstjenester, samtalegrupper, studiegrupper, idrettsarrangementer, bønnegrupper og helgeturer. tert, har flere titalls ungdommer sluttet seg til menigheten, og mange andre har vendt tilbake eller fått et sterkere gudsforhold. Missions DVD. noe med kristendom å gjøre. Jana måtte velge. Hun ba og gråt, men valgte Jesus. Hun sa farvel til både alkohol og tobakk og kjæreste. Samtidig var foreldrene imot at hun ble kristen. Men Jana hadde bestemt seg for å bli døpt. I dag er hun blant annet leder av en av bønnegruppene i INRI-veien. Foreldrene hennes har akseptert at hun er en kristen og har innsett at hun har et mye bedre liv nå. "Jeg ville nok ikke satt min fot i en vanlig kirke," sier Jana, "men INRI-veien er noe annet. Den taler også til unge mennesker som aldri har hatt noe med Jesus å gjøre før. Vennene og sammenkomstene her har betydd utrolig mye for meg. Det viste meg at man kan være lykkelig uten alkohol og narkotika. Nå vet jeg at sånt bare er en dårlig erstatning. Med Jesus blir man virkelig lykkelig." En del av offeret 13. sabbat går til å utbre INRI-veien i Tsjekkia og Slovakia, så tusener av unge voksne kan få møte Frelseren. Bibelstudier juli september

BibelÍudier JEREMIA. for sabbatsskolen. 4. kvartal, 2015 AV IMRE TOKICS UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS SABBATSSKOLEAVDELING

BibelÍudier JEREMIA. for sabbatsskolen. 4. kvartal, 2015 AV IMRE TOKICS UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS SABBATSSKOLEAVDELING BibelÍudier for sabbatsskolen 4. kvartal, 2015 Ω JEREMIA AV IMRE TOKICS UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS SABBATSSKOLEAVDELING Norsk Bokforlag, Røyse UTARBEIDELSE Utarbeidelsen av bibelstudiene

Detaljer

BibelÍudier HELLIGDOMMEN. for sabbatsskolen. 4. kvartal, 2013 AV MARTIN PRÖBSTLE UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS SABBATSSKOLEAVDELING

BibelÍudier HELLIGDOMMEN. for sabbatsskolen. 4. kvartal, 2013 AV MARTIN PRÖBSTLE UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS SABBATSSKOLEAVDELING BibelÍudier for sabbatsskolen 4. kvartal, 2013 Ω HELLIGDOMMEN AV MARTIN PRÖBSTLE UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS SABBATSSKOLEAVDELING Norsk Bokforlag, Røyse UTARBEIDELSE Utarbeidelsen av bibelstudiene

Detaljer

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Andr Bibel udie SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Bibel udie or sabbatsskole 2. vartal, 2013 SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene AV ZDRAVKO STEFANOVIC UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38)

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) 1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) BAKGRUNNSSTOFF: I teksten møter vi Maria som en ung kvinne - kanskje ennå ikke fylt 20 år. 1. Sett ut fra denne teksten: Hva slags personlighet synes du Maria har?

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

Bergprekenen. Et ressurshefte. Randesund misjonskirke

Bergprekenen. Et ressurshefte. Randesund misjonskirke Bergprekenen Et ressurshefte Randesund misjonskirke Bergprekenen: Et ressurshefte Randesund misjonsmenighet, 2011 www.mkirke Innledning Bergprekenen i Matteusevangeliet kapittel 5-7, er den mest kjente

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

VAKTTARNET F ORKYNNER. Fa fullt utbytte av bibellesningen SIDE 7. til a hjelpe deg selv og andre SIDE 12. Forviss dere om de viktigere ting SIDE 22

VAKTTARNET F ORKYNNER. Fa fullt utbytte av bibellesningen SIDE 7. til a hjelpe deg selv og andre SIDE 12. Forviss dere om de viktigere ting SIDE 22 8 VAKTTARNET F ORKYNNER STUDIEARTIKLER 3. 9. JUNI Fa fullt utbytte av bibellesningen SIDE 7 SANGER: 114, 113 10. 16. JUNI Bruk Guds Ord til a hjelpe deg selv og andre SIDE 12 SANGER: 37, 92 17. 23. JUNI

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Sergey Borisov Depositphoto. Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke

Sergey Borisov Depositphoto. Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke Sergey Borisov Depositphoto Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke BIBEL OG BEKJENNELSE utgis av Den Lutherske Bekjennelseskirke. ISSN 0806-5365 Bladet kommer ut med fire nr. pr.

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad Jeg er med dere om trosbekjennelsen og sakramentene Oslo 2002 1 Imprimatur: + Gerhard Schwenzer, Oslo 2002. ISBN-82-90296-27-4 Copyright

Detaljer

New Zealand. Kallet til. Innhold: LV-info: Side 2. Bank-opplysninger:

New Zealand. Kallet til. Innhold: LV-info: Side 2. Bank-opplysninger: Innhold: Kallet til New Zealand s. 2 Erfaringer i Australia s. 8 Han som har begynt den gode gjerningen s. 11 Gud hører oss s. 12 En hilsen fra Bibelstudiegruppen i København s. 13 Gjør andre gla! s. 13

Detaljer

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet OVERVINN AVHENGIGHET En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet Skrevet med støtte fra Kirkens ledere og profesjonelle rådgivere, av personer som har slitt med avhengighet og som har opplevd

Detaljer

I naturens tempel. Bergprekenen

I naturens tempel. Bergprekenen I naturens tempel Bergprekenen Saligprisningene Loven er åndelig Det rette motiv for vår gudstjeneste Herrens bønn Døm ikke Bergprekenen Jesu bergpreken er en Guds gave til verden, en stemme fra Guds trone.

Detaljer

Etterfølgerne. Innhold

Etterfølgerne. Innhold Etterfølgerne Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. En glad giver tid, evner og penger 3. Vi en menighet 4. Sammen i gudstjenesten 5. Vekst til modenhet 6. Nytt liv i praksis 7. Den hellige Ånd i mitt liv Introduksjon

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Nr. 3 2013 33. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke

Nr. 3 2013 33. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke Nr. 3 2013 33. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke BIBEL OG BEKJENNELSE utgis av Den Lutherske Bekjennelseskirke. ISSN 0806-5365 Bladet kommer ut med fire nr. pr. år. Frivillig abonnementsavgift

Detaljer