Bruk av vaffeljernet Avbryte timerens nedtelling Oppskriftstips Steke- og serveringstips VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av vaffeljernet... 10 Avbryte timerens nedtelling... 13. Oppskriftstips... 13 Steke- og serveringstips... 14 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING..."

Transkript

1 INSTRUKSJONER FOR VAFFELJERN Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR VAFFELJERN Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER Vaffeljernets deler... 8 Kontrollpanelfunksjoner... 9 Betjening av VAFFELJERNET Bruk av vaffeljernet Avbryte timerens nedtelling Tips for gode resultater Oppskriftstips Steke- og serveringstips VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING Oppskrifter Banan- og valnøttvafler Sjokoladebitvafler Varme Brüssel-vafler Chantilly-vafler Liège-vafler Vafler med kanel /4 vafler Myke vaniljevafler Vafler med mandler Deilige vafler med øl Belgiske vafler Feilsøke problemer garanti og service KitchenAid Garanti for vaffeljern Servicesentre Kundeservice Norsk 1

2 Sikkerhetsforskrifter for VAFFELJERN Din og andres sikkerhet er svært viktig. Vi har satt inn en rekke sikkerhetanvisninger i denne bruksanvisningen og på utstyret. Les alltid sikkerhetsanvisningene og følg dem nøye. Dette er varselsymbolet. Dette symbolet gjør deg oppmerksom på mulige farer som kan ta livet av eller skade deg eller andre. Alle sikkerhetsanvisninger følger etter varselsymbolet og ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ordene betyr: FARE Du kan dø eller bli alvorlig skadet hvis du ikke umiddelbart følger anvisningene. ADVARSEL Du kan dø eller bli alvorlig skadet hvis du ikke følger anvisningene. Alle sikkerhetsanvisninger angir hvilken potensiell fare det gjelder, hvordan du reduserer risikoen for skade, og hva som kan skje hvis du ikke følger instruksjonene. VIKTI GE FORHOLDSREGLER Grunnleggende forholdsregler skal alltid etterfølges ved bruk av elektriske apparater, inkludert følgende: 1. Les gjennom alle instruksjoner. 2. Ikke berør varme overflater. Bruk håndtak eller knotter. 3. For å beskytte deg mot elektrisk støt, må ikke ledning, støpsel eller vaffeljern senkes i vann eller annen væske. 4. Trekk ut kontakten til vaffeljernet når det ikke brukes, og før det rengjøres. La det avkjøles før du slår det på eller tar av deler. 5. Apparatet må ikke brukes hvis ledningen eller støpslet er defekt eller hvis apparatet har en feil eller faller på gulvet eller skades på annen måte. Kontakt da nærmeste autoriserte servicesenter for reparasjon eller for elektrisk eller mekanisk justering. 6. Bruk av tilbehør som ikke anbefales eller selges av KitchenAid kan føre til brann, elektrisk støt eller skade. 7. Må ikke brukes utendørs. 8. La ikke ledningen henge ut over bordkanten eller komme i kontakt med varme flater 9. Sett det ikke på eller nær en varm gassbrenner eller elektrisk grill, eller i en varm stekeovn. 10. Når du er ferdig med å steke vafler, trykker du på bryteren for å slå av vaffeljernet og trekker ut kontakten. 2

3 Sikkerhetsforskrifter for VAFFELJERN 11. Bruk ikke apparatet til annet enn det er beregnet på. 12. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller personer med manglende erfaring og kunnskap, hvis de har fått veiledning eller instruksjoner om å bruke apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjøres av barn uten veiledning. 13. Dette produktet er kun beregnet til husholdningsbruk. Norsk TA VARE PÅ BRUKSANVISNIGEN Krav til strømforsyning ADVARSEL Fare for elektrisk støt Koble til jordet kontakt. Jordingsspydet må ikke fjernes. Ikke bruk adapter. Spenning: VAC Frekvens: 50/60 Hz Watt: 1400 W MERK: Dette vaffeljernet har en jordet stikkontakt. For å redusere risikoen for elektrisk støt, kan støpselet bare settes inn i stikkontakten på én måte. Hvis støpselet ikke passer i stikkontakten, må du ta kontakt med en faglært elektriker. Støpselet må ikke på noen måte forandres. Ikke bruk skjøteledning. Hvis strømledningen er for kort, bør du kontakte en godkjent elektriker eller servicetekniker for å installere en stikkontakt i nærheten av apparatet. Ikke bruk skjøteledning. Hvis dette ikke gjøres kan det føre til død, brann eller elektrisk støt. Kassering av elektrisk utstyr Kassering av innpakningsmaterialet Innpakningsmaterialet er 100 % resirkulerbart og er merket med resirkuleringssymbolet. De forskjellige delene av innpakningen må derfor kasseres på en ansvarlig måte og i henhold til lokale forskrifter for avfallsdeponering. 3

4 SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR VAFFELJERN Kassering av produktet - Dette apparatet er merket i samsvar med EUdirektiv 2002/96/EC om kassering av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). - Ved å sikre at dette produktet blir avhendet på riktig måte, vil du bidra til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og helse som ellers kunne forårsakes av uhensiktsmessig avfallshåndtering av dette produktet. - Symbolet på produktet eller på den vedlagte dokumentasjonen indikerer at det ikke skal behandles som husholdningsavfall, men tas med til en egnet innsamlings stasjon for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det. Deler og funksjoner Vaffeljernets deler Kjølig håndtak Skivetermometer (på lokket) Termometeret i lokket viser om jernet er klart til bruk når nålen er innenfor det mørke feltet. Teflonbehandlede vaffelformer Platene er belagt med et non-stick keramisk materiale. Tørk av platene med et papirtørk eller en fuktig klut. Dråpefanger langs kanten reduserer overflyt og søl. Stekeapparat med kommersielt design Dobbeltsidig stekeenhet med gripeskavl som roterer for å leverer jevne vaffelplater med et minimum av gap og sprekker. Jernets lokk er av børstet, rustfritt stål på utsiden. Trykkstøpt metallkonstruksjon Det slitesterke metallunderstellet gir deg en stabil plattform for vaffeljernet. Kjølig håndtak Kontrollpanel 4

5 DELER OG FUNKSJONER Kontrollpanelfunksjoner Forvarming Indikatoren blinker til vaffeljernet er fullt oppvarmet. Når temperaturen er nådd, høres det en tone og indikatoren slutter å blinke. Gjenværende steketid Viser gjenværende steketid i minutter og sekunder. Norsk Av/på-knapp Trykk på strømknappen for å slå vaffeljernet på eller av. Når vaffeljernet er på, lyser indikatoren. Startknapp Når vaffeljernet er blitt varmt, trykker du på startknappen for å sette i gang nedtellingen. Nullstillingsknappen Etter at du har aktivert timeren, trykker du på nullstillingsknappen for å avslutte tellingen og nullstille timeren. Når du har trykket på nullstillingsknappen, høres det ikke lenger noen tone når timeren kommer til null. Timeren Drei på skiven for å stille inn steketiden med intervaller på 15 sekunder fra minst 2 minutter og 30 sekunder til høyst 5 minutter og 30 sekunder. Drei skiven med urviseren for å forlenge steketiden, og mot urviseren for å for å gjøre den kortere. Oversteking Når timeren kommer til null, høres det en rekke toner, timerens bakgrunn blir rød og timeren begynner å telle oppover. Hvis vaflene ikke er ferdigstekt, måler den altså hvor mye lengre tid du steker dem. Automatisk stengning Med mindre timeren nullstilles, slår vaffeljernet seg automatisk av 5 minutter etter at timeren er kommet til null. Hvis timeren er blitt nullstilt, er vaffeljernet programmert til å slå seg av etter 2 timer, med mindre du setter i gang en ny nedtelling. Timerminnet Tidsmåleren på jernet vil huske det siste angitte tidspunktet, selv mens vaffeljernet er koblet fra. Toner Vaffeljernets status angis med toner. Det høres en tone når vaffeljernet er blitt varmt. Når timeren kommer til null, høres det en rekke toner. Steking ved konstant temperatur Vaffeljernet har ikke en justerbar termostat: Vaflene stekes ved en konstant temperatur som er optimalisert for best mulig resultat. Bruningen av vaflene kontrolleres med timeren. 5

6 Betjening av vaffeljernet Bruk av vaffeljernet ADVARSEL Fare for elektrisk støt Koble til jordet kontakt. Jordingsspydet må ikke fjernes. Ikke bruk adapter. Førstegangsbruk Det kan komme en svak lukt eller røyk fra vaffeljernet første gang det brukes. Dette er et normalt resultat av fremstillingsmetoden. Lukten eller røyken er uskadelig og forsvinner fort, men den kan sette smak på den første vaffelen som lages på hver side av jernet. For beste resultat anbefales at disse første vaflene blir kastet. VIKTIG: Under stekingen blir det produsert damp som kan kondenseres på lokkene. Dette er normalt. MERK: Bruk alltid håndtakene til å rotere jernet og åpne lokkene. Ikke bruk skjøteledning. Hvis dette ikke gjøres kan det føre til død, brann eller elektrisk støt. 1 Plugg ledningen til vaffeljernet inn i et jordet uttak. 2 Roter jernet slik at lokket med termometeret vender opp. 3 Trykk på strømknappen for å slå på vaffeljernet. Indikatorlampen vil lyse opp og vaffeljernet vil starte forvarmingen. Når driftstemperaturen er nådd, høres det en tone og indikatoren slutter å blinke. Nålen på skivetermometeret vil stå i den oransje "ready"-sonen. 6

7 Betjening av VAFFELJERNET Norsk 4 Angi steketiden ved å vri tidsmåleren til ønsket tid. Jo lenger vaflene stekes, desto mørkere og sprøere blir de. Passende steketid for de første vaflene er 3 minutter (03:00). 5 Løft det øverste håndtaket for å åpne lokket. Sørg for lokket er trygt støttet mot basen før du slipper håndtaket, slik at enheten ikke roterer mens håndtaket er sluppet. 6 Fyll vaffelrøren jevnt utover platen, slik at røren nesten dekker rutenettets høyeste punkter. 7 Lukk igjen lokket og roter stekeenheten slik at lokket uten skivetermometeret er vendt oppover. TIPS: Spray ikke vaffelformene med olje eller matfett; for det fester seg i gummiaktige lag som er vanskelig å få bort. MERK: Enten det er røre kun i den ene siden eller i begge sidene av vaffeljernet, må du alltid rotere stekeenheten etter å ha fylt en vaffelplate. Da spres røren til både øvre og nedre vaffelform så den får den fineste konsistens. 8 Hvis du vil steke flere vafler, åpner du det andre stekelokket og fyller røre jevnt utover vaffelplaten. Lukk igjen lokket og roter stekeenheten slik at lokket med skivetermometeret er vendt oppover igjen. 9 Trykk på startknappen for å sette i gang nedtellingen. MERK: Startknappen vil ikke aktivere timeren hvis ikke vaffeljernet er varmt nok. 7

8 Betjening av VAFFELJERNET 10 Når timeren kommer til null, høres det en rekke toner, timerens bakgrunn blir rød og timeren begynner å telle oppover. 11 Åpne lokket og ta ut vaffelen med et redskap som ikke er av metall. Hvis det er flere vafler i vaffeljernet, roterer du stekeenheten, åpner det andre lokket og fjerner vaflene. Hvis du lager flere vafler, må du sørge for å lukke igjen lokket for å holde på varmen. MERK: Bruk ikke redskap av metall på vaffeljernet. Metall kan skrape opp den klebefrie, keramiske overflaten på vaffelplatene. 12 For å steke flere vafler nullstiller du timeren ved å trykke på nullstillingsknappen. Timervinduet blir blått igjen og timeren viser den forrige innstillingen. Så gjentar du trinn Når du er ferdig med å steke vafler, trykker du på strømknappen for å slå av vaffeljernet. La et av lokkene være åpent så går avkjølingen av vaffeljernet fortere. MERK: Med mindre timeren nullstilles, slår vaffeljernet seg automatisk av 5 minutter etter at timeren er kommet til null. 8

9 Betjening av VAFFELJERNET Avbryte timerens nedtelling Norsk 1 For å avbryte timerens nedtelling trykker du på nullstillingsknappen. Da går timeren tilbake til den forrige innstillingen. 2 For å endre steketid og fortsette å steke, bruker du bryteren for tidsjustering til å endre steketiden og trykker på knappen START for å starte en ny nedtelling. MERK: Hvis du ikke starter en nedtelling innen 2 timer, slår jernet seg automatisk av. Tips for gode resultater Oppskriftstips Arbeid ikke for mye med røren. Noen klumper er helt fint. Jevn røre gir seige og tunge vafler. Hvis røren oppbevares i en lufttett beholder i kjøleskapet, holder den seg normalt frisk en dag eller to. Lagret røre vil normal bli tykkere, så du må kanskje tilsette litt vann og blande røren før du bruker den. Kald røre krever ekstra steketid for å få den ønskede brunheten. Oppskrifter med smør, olje eller egg vil gi sprøere vafler som er lettere å brune enn vafler som lages uten disse ingrediensene. Vafler som stekes etter oppskrifter med lavt fettinnhold, kan være vanskelige å få løsnet. Hvis vaflene dine har en tilbøyelighet til å feste seg til vaffelformen, bruker du litt mer smør eller olje ved tilberedningen. Gjør slik for å få usedvanlig luftige vafler: Når oppskriften inneholder egg, skiller du eggene og skjærer eggeplommene inn i røren. Pisk eggehviten i en egen bolle til den blir luftig; men ikke stiv; og skjær den forsiktig inn i røren like før stekingen. For å få en sunn helkornvaffel kan du skifte ut det hvite melet med sammalt mel. 9

10 Tips for gode resultater Steke- og serveringstips Enten det er røre kun i den ene siden eller i begge sidene av vaffeljernet, må du alltid rotere stekeenheten etter å ha fylt en vaffelplate. Da spres røren til både øvre og nedre vaffelform så den får den fineste konsistens. Fyll ikke for mye røre i vaffelformene. Hell røren i midten av formen, og så sprer du den jevnt utover med en myk slikkepott eller bunnen av en øse som ikke er av metall. Røren skal nesten dekke toppen av vaffelmønsteret. Bruk heller en mugge enn en øse: Det er mye lettere å helle røren enn å øse den opp. Steng lokket med en gang du har tatt ut en vaffel. Dette bidrar til å ta vare på varmen for ytterligere vaffelsteking. Vaflene mister sprøheten hvis de stables eller legges på et fast underlag. Du får best resultat ved å legge dem på en rist før servering. Når du lager store mengder vafler, kan du holde dem varme i stekeovnen på 90 grader i inntil 15 minutter. Legg vaflene rett på risten i et enkelt lag. Vaflene kan også varmes i et varmt vaffeljern i 1 minutt. Vafler som blir til overs, kan gjerne fryses. Avkjøl restene i et enkelt lag på en rist, legg vokspapir mellom vaflene og legg dem i en frysepose eller i en lufttett beholder før du legger dem i fryseren. Når du er klar til å nyte dem, legger du frosne vafler enkeltvis direkte på ovnsstativet og varmer dem i 10 minutter ved 150 C. Frosne vafler kan også varmes opp ved å legge dem i et forvarmet vaffeljern i 2 1 /2 til 3 minutter. VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING VIKTIG: Før du gjør vaffeljernet rent, må det være avslått og avkjølt, og ledningen må være frakoblet. 1 Åpne lokkene og tørk formene rene med kjøkkenpapir eller en fuktig klut. MERK: Vaffeljernet må ikke senkes i vann. Ikke bruk slipemidler eller skuresvamper. 2 Tørk av vaffeljernet på utsiden med klut vridd opp i varmt såpevann. Tørk det rent med en fuktig klut og tørk av med myk klut. 10

11 Oppskrifter Banan- og valnøttvafler 600 g hvetemel 1 ts sukker 1 /2 ts salt 15 g tørrgjær 1 /2 ts malt ingefær 120 ml vann 355 ml skummet melk 120 g margarin i terninger 4 egg 25 g brunt sukker 320 g bananer, skåret i terninger 120 g hakkede valnøtter Ved bruk av en KitchenAid stativmikser: i miksebollen bruker du flatvispen til å blande mel, sukker, salt, gjær og ingefær ved hastighet 1 i 30 sekunder og setter det til side. Ha vann, melk og margarin i en middels kasserolle. Varm over lav varme til blandingen er svært varm (47 til 52 C, det skal ikke koke). Rør ofte. Hell blandingen i bollen med tørrvarene (mel/sukker/salt/gjær/ingefær), tilsett egg og bland godt på hastighet 8 i 2 minutter. Dekk til med et håndkle. La bollen stå i romtemperatur i minst 1 time til røren er lett og luftig, og har hevet seg til det dobbelte. Tilsett brunt sukker, bananer og valnøtter og bland godt i ytterligere 2 minutter på hastighet 6. 3 minutter og 45 sekunder. Hell 4 øser (30 ml i hver øse) røre opp i den øvre delen av vaffeljernet. Lukk lokket; start tidsuret og snu jernet. Fyll den andre siden; snu jernet igjen. Når du hører signalet, tar du ut den første vaffelen. Snu jernet og ta så ut den andre. Fortsett til det ikke er noe røre igjen. Strø på sukker etter smak. Norsk Servering: for 8 store, runde vafler (eller 32 små vafler) Sjokoladebitvafler 475 g hvetemel 200 g små, halvsøte sjokoladebiter 30 g sukker 8 g bakepulver 1 /2 ts salt 1 ts kanel, valgfritt 400 ml melk 80 g smeltet margarin 4 egg Pisket sjokoladekrem (til servering) Ved bruk av en KitchenAid stativmikser: i miksebollen blander du mel, farin, bakepulver, salt og kanel (om ønskelig). Tilsett melk, margarin og egg og bland med flatvispen på hastighet 2 i 2 minutter til alt er blandet. Øk så hastigheten til 6 og kjør til røren er lett og luftig. Det gjør ikke noe om det fortsatt er ett par klumper. Tilsett sjokoladebitene og rør forsiktig med en slikkepott. 3 minutter og 45 sekunder. Hell 3 øser (30 ml i hver øse) røre opp i den øvre delen av vaffeljernet. Lukk lokket; start tidsuret og snu jernet. Fyll den andre siden; snu jernet igjen. Når du hører signalet, tar du ut den første vaffelen. Snu jernet og ta så ut den andre. Fortsett til det ikke er noe røre igjen. Server med pisket sjokoladekrem. Servering: for 6 store, runde vafler (eller 24 små vafler) 11

12 Oppskrifter Varme Brüssel-vafler 250 g mel tilsatt bakepulver 250 ml melk 100 g smeltet margarin 24 g vaniljesukker 3 egg, skilt i plomme og hvitte 1 klype salt Melis (valgfritt, til servering) Ved bruk av en KitchenAid stativmikser med i flatvispen: bland mel og sukker i miksebollen ved hastighet 2 i 15 sekunder. Tilsett litt melk og bland godt på hastighet 2 i 30 sekunder. Tilsett så eggeplommene og resten av melken. Rør deretter igjen, på hastighet 2 i 1 minutt til røren blir jevn. I en annen blandebolle bruker du ballongvispen til å vispe eggehvitene og en klype salt. Rør godt på hastighet 10 i 1 minutt. Tilsett den smeltede margarinen og skjær forsiktig den piskede eggehviten inn i røren. Bruk flatvispen på hastighet 1 i 45 sekunder. 3 minutter og 30 sekunder. Hell 4 øser (30 ml i hver øse) røre opp i den øvre delen av vaffeljernet. Lukk lokket; start tidsuret og snu jernet. Fyll den andre siden; snu jernet igjen. Når du hører signalet, tar du ut den første vaffelen. Snu jernet og ta så ut den andre. Fortsett til det ikke er noe røre igjen. Dryss melis på vaflene og server dem varme. Servering: for 6 store, runde vafler (eller 24 små vafler) Chantilly-vafler 200 g hvetemel 250 ml kald melk 6 eggeplommer 200 g smeltet margarin 16 g vaniljesukker 4 g bakepulver 1 klype salt 12 stivpiskede eggehviter (bruk ballongvispen på hastighet 10 i 1 min. og 45 sek.) Pisket krem tilsatt sukker (valgfritt, til serving) Jordbær eller bringebær (valgfritt, til servering) Ved bruk av en KitchenAid stativmikser med i flatvispen: visp eggeplommene sammen med den kalde melken ved hastighet 4 i 1 minutt i miksebollen. Vend langsomt inn først melet og bakepulveret, så den smeltede margarinen, vaniljesukkeret og saltet på hastighet 4 i 1 min. 30 sek. Vend til sist inn de stivpiskede eggehvitene på hastighet 2 i 45 sekunder. 3 minutter og 30 sekunder. Hell 4 øser (hver på rundt 40 ml) røre opp i den øvre delen av vaffeljernet. Lukk lokket; start tidsuret og snu jernet. Fyll den andre siden; snu jernet igjen. Når du hører signalet, tar du ut den første vaffelen. Snu jernet og ta så ut den andre. Fortsett til det ikke er noe røre igjen. La vaflene avkjøles og legg på pisket krem og røde bær (jordbær, bringebær). Servering: for 8 store, runde vafler (eller 32 små vafler) 12

13 Oppskrifter Liège-vafler 1 kg hvetemel 500 ml lunken melk 60 g fersk gjær 6 egg, skilt i plomme og hvitte 1 klype salt 16 g vaniljesukker 500 g myk margarin 600 g perlesukker 75 g sukker Ved bruk av en KitchenAid stativmikser, legger du mel og gjær i miksebollen. Bruk flatvispen og bland på hastighet 2 i 15 sekunder. Lag en grop i midten, og tilsett sukker og 250 ml lunken melk. Rør deretter igjen, på hastighet 2 i 1 minutt til røren blir jevn. La hvile i 5 minutter. Bland forsiktig mens du tilsetter eggeplommene på hastighet 4 i 2 minutter. Tilsett resten av den lunkne melken, den myke margarinen og vaniljesukkeret og bland godt på hastighet 4 i 3 minutter. I en annen blandebolle bruker du ballongvispen til å vispe eggehvitene og en klype salt. Rør godt på hastighet 10 i 1 minutt. Vend forsiktig inn eggehvitene i røren ved hjelp av flatvispen på hastighet 1 i 45 sekunder. La stå i omtrent 30 minutter. Bruk en slikkepott til å røre perlesukkeret forsiktig inn i røren. Form i jevnstore porsjoner røre på 100 gram (som en deig). La hvile i 15 minutter på et klede overdrysset med mel. 4 minutter og 15 sekunder. Ha 4 jevnstore mengder røre i den øvre delen av vaffeljernet. Lukk lokket; start tidsuret og snu jernet. Fyll den andre siden; snu jernet igjen. Når du hører signalet, tar du ut den første vaffelen. Snu jernet og ta så ut den andre. Fortsett til det ikke er noe røre igjen. Norsk Servering: for 10 store, runde vafler (eller 40 små vafler) 13

14 Oppskrifter Vafler med kanel 500 g hvetemel 250 g mykt smør 200 g brunt sukker 14 g tørrgjær 16 g kanel 4 egg 250 ml lunken melk 150 ml vann Ved bruk av en KitchenAid stativmikser: legg 200 g vanlig mel, brunt sukker, gjær og kanel i miksebollen. Bruk flatvispen og bland på hastighet 2 i 15 sekunder. Lag en grop i midten, og ha i mykt smør, egg og litt lunken melk. Miks på hastighet 2 i 30 sekunder, fortsett så på hastighet 4 i 1 minutt mens du tilsetter resten av melet litt etter litt. Bland på hastighet 4 i 1 minutt før du tilsetter resten av den lunkne melken og vannet i små mengder om gangen. Til slutt lar du kjøkkenmaskinen gå på hastighet 10 i ytterligere 30 sekunder, til du har en lett og luftig røre. La stå i ca. 1 time i romtemperatur. Form i jevnstore porsjoner røre (på +/- 60 g hver, som en deig). La stå noen minutter på et klede overdrysset med mel. 4 minutter og 15 sekunder. Ha 4 jevnstore mengder røre i den øvre delen av vaffeljernet. Lukk lokket; start tidsuret og snu jernet. Fyll den andre siden; snu jernet igjen. Når du hører signalet, tar du ut den første vaffelen. Roter og fjern de andre vaflene. Fortsett til det ikke er noe røre igjen. Servering: for 6 store, runde vafler (eller 24 små vafler) 4/4 vafler 250 g hvetemel 250 g sukker 250 g myk margarin 4 egg, skilt i plomme og hvitte 1 klype salt Vaniljesukker etter smak (Dersom du ønsker sitronsmak i stedet for vanilje, kan du rive skallet på en sitron, og tilsette det i røren.) Ved bruk av en KitchenAid stativmikser med trådvispen: visp eggehvitene og en klype salt i miksebollen ved hastighet 10 i 1 minutt, til blandingen er stiv. Bruk flatvispen på hastighet 2 i 15 sekunder for å blande mel og sukker i en annen blandebolle. Bland inn margarin og 4 eggeplommer. Rør godt på hastighet 2 i 1 minutt. Tilsett forsiktig eggehvitene og vend dem inn i røren sammen med vaniljesukker eller sitronskall ved hjelp av en slikkepott. La hvile 10 minutter i kjøleskap. 3 minutter og 45 sekunder. Ha 4 jevnstore porsjoner (hver på 30 ml) røre i den øvre delen av vaffeljernet. Lukk lokket; start tidsuret og snu jernet. Fyll den andre siden; snu jernet igjen. Når du hører signalet, tar du ut den første vaffelen. Snu jernet og ta så ut den andre. Fortsett til det ikke er noe røre igjen. Servering: for 4 store, runde vafler (eller 16 små vafler) 14

15 Oppskrifter Myke vaniljevafler 500 g mel tilsatt bakepulver 300 g smeltet margarin 1 klype salt 325 g sukker 5 egg 40 g vaniljesukker 240 ml vann Ved bruk av en KitchenAid stativmikser med trådvispen: visp de 5 eggene som til en omelett i miksebollen ved hastighet 2 i 1 minutt. Tilsett smeltet margarin og en klype salt. Vend 325 g strøsukker inn i røren. Bruk flatvispen på hastighet 1 i 1 minutt. Vend så inn vaniljesukkeret og vannet. Skru opp til hastighet 6. Tilsett melet litt etter litt og rør godt. Øk til hastighet 8 og rør til det ikke lenger er klumper i røren. La hvile 10 minutter i kjøleskap. 3 minutter og 45 sekunder. Hell 4 øser (hver på rundt 30 ml) røre opp i den øvre delen av vaffeljernet. Lukk lokket; start tidsuret og snu jernet. Fyll den andre siden; snu jernet igjen. Når du hører signalet, tar du ut den første vaffelen. Snu jernet og ta så ut den andre. Fortsett til det ikke er noe røre igjen. Norsk Servering: for 7 store, runde vafler (eller 28 små vafler) Vafler med mandler 500 g mel tilsatt bakepulver 300 g sukker 300 g smeltet margarin 100 g malte mandler 4 egg (små) 100 ml vann 1 klype salt Ved bruk av en KitchenAid stativmikser med trådvispen: visp de 4 eggene i miksebollen ved hastighet 2 i 45 sekunder. Ha melet i en annen bolle. Tilsett salt, sukker og mandler. Bruk flatvispen og bland på hastighet 2 i 15 sekunder. Lag en grop i midten. De vispede eggene og melet tilsettes litt etter litt på hastighet 2 i 2 minutter. Tilsett den smeltede margarinen og vannet. Fortsett å blande på hastighet 2 i 2 minutter og øk så til hastighet 6 til røren er jevn. La hvile 5 minutter i kjøleskapet. 3 minutter og 30 sekunder. Hell 4 store øser (hver på rundt 30 ml) røre opp i den øvre delen av vaffeljernet. Lukk lokket; start tidsuret og snu jernet. Fyll den andre siden; snu jernet igjen. Når du hører signalet, tar du ut den første vaffelen. Snu jernet og ta så ut den andre. Fortsett til det ikke er noe røre igjen. Servering: for 6 store, runde vafler (eller 24 små vafler) 15

16 Oppskrifter Deilige vafler med øl 250 g hvetemel 175 g sukker 3 egg 15 g tørrgjær 250 ml mørkt øl 1 klype salt 125 g smeltet margarin Ved bruk av en KitchenAid stativmikser: legg alle ingrediensene (untatt margarinen) i miksebollen og rør kraftig med trådvispen ved hastighet 6 i 2 minutter til røren er jevn. La røren hvile i 30 minutter og tilsett 125 g smeltet margarin like før du begynner stekingen. Erstatt vispen med flatvispen, og rør på hastighet 1 i ca 30 sekunder til. 3 minutter og 45 sekunder. Hell 4 store spiseskjeer (hver på rundt 30 ml) røre opp i den øvre delen av vaffeljernet. For å lage deilige, tykke vafler. Lukk lokket; start tidsuret og snu jernet. Fyll den andre siden; snu jernet igjen. Når du hører signalet, tar du ut den første vaffelen. Snu jernet og ta så ut den andre. Fortsett til det ikke er noe røre igjen. Servering: for 5 store, runde vafler (eller 20 små vafler) Belgiske vafler 250 g hvetemel 300 ml melk 200 ml kremfløte 70 g sukker 1 ss tørrgjær 4 egg, skilt i plomme og hvitte 150 g smør, smeltet og avkjølt 1 klype salt Lønnesirup (valgfritt, til servering) Melis (valgfritt, til servering) Varm opp melken og fløten til like under kokepunktet og sett til side. Ha mel, 50 g sukker og gjær i en blandebolle. Bruk flatvispen og bland på hastighet 1 i 30 sekunder. Rør inn eggeplommene, og bland på hastighet 2 i 2 minutter. Tilsett melk, kremfløte og smeltet smør. Erstatt flatvispen med ballongvispen og rør på hastighet 6 til røren er tykk og smidig. Dekk til og la hvile 1 time i romtemperatur. I en annen blandebolle bruk ballongvispen og pisk eggehvitene stive med en klype salt på hastighet 8 i 30 sekunder. Visp inn resten av sukkeret, og pisk til du kan snu bollen uten at hviten renner ut. Vend eggehvitene inn i røren ved hjelp av en slikkepott. 3 minutter og 45 sekunder. Hell nok røre i den øvre delen av vaffeljernet til at du får deilige vafler. Lukk lokket; start tidsuret og snu jernet. Fyll den andre siden; snu jernet igjen. Når du hører signalet, tar du ut den første vaffelen. Snu jernet og ta så ut den andre. Vaflene er ferdige når de er gylne og sprø, og det er enkelt å ta dem ut av jernet. Fortsett til det ikke er noe røre igjen. Server vaflene med varm lønnesirup eller melis. Servering: for 8 store, runde vafler (eller 32 små vafler) 16

17 Feilsøking Det kan komme en svak lukt eller røyk fra vaffeljernet første gang det brukes. Dette er et normalt resultat av fremstillingsmetoden. Lukten eller røyken er uskadelig og forsvinner fort, men den kan sette smak på den første vaffelen som lages på hver side av jernet. For beste resultat anbefales at disse første vaflene blir kastet. Under stekingen blir det produsert damp som kan kondenseres på lokkene. Dette er normalt. ADVARSEL 1. Hvis timeren ikke lyser og vaffeljernet ikke blir varmt: Pass på at vaffeljernet er plugget inn i et jordet uttak. Hvis det er det, trekker du ut kontakten til vaffeljernet, og så setter du den tilbake i samme uttak. Hvis timeren fortsatt ikke lyser, sjekk at sikringen eller jordfeilbryteren eller noe annet ikke har brutt strømmen til det uttaket vaffeljernet er koblet til. 2. Hvis vaflene blir tynne og ujevne med huller og tomrom: Vaffeljernet må alltid roteres etter at vaffelformen er fylt med røre. Da spres røren til både øvre og nedre vaffelform så den får den fineste konsistens. Norsk Fare for elektrisk støt Koble til jordet kontakt. Jordingsspydet må ikke fjernes. Ikke bruk adapter. Ikke bruk skjøteledning. 3. Hvis vaflene blir for lyse eller mørke: Forleng steketiden hvis vaflene blir for lyse; reduser den hvis vaflene blir for mørke. Steketiden påvirkes av mange faktorer, som for eksempel oppskriften, rørens temperatur og luftfuktigheten. 4. Hvis problemet ikke kan løses med trinnene ovenfor, se avsnittet "Garanti og service". Hvis dette ikke gjøres kan det føre til død, brann eller elektrisk støt. 17

18 GARANTI OG SERVICE KitchenAid Garanti for vaffeljern Garantiens lengde: Europa, Midtøsten og Afrika: To års full garanti fra kjøpsdato. KitchenAid betaler for: Reservedeler og reparasjonsarbeidskostnader for å korrigere defekter i materialer eller utførelse. Servicen må utføres av et serviceverksted som er autorisert av KitchenAid. KitchenAid betaler ikke for: A. Reparasjoner når vaffeljernet brukes til andre operasjoner enn vanlig matlaging i husholdning. B. Skade som er resultat av uhell, endringer, feil bruk, mislighet eller installasjon/drift som ikke er i overensstemmelse med lokale elektrisitetsforskrifter. KITCHENAID PÅTAR SEG IKKE ANSVAR FOR INDIREKTE SKADE. Servicesentre All service bør utføres lokalt av et servicesenter som er autorisert av KitchenAid. Kontakt forhandleren som du kjøpte maskinen fra for å få navnet på ditt nærmeste servicesenter som er autorisert av KitchenAid. ServiceCompaniet AS: Gladengveien Oslo NORWAY Tlf: Fax: Contact person: John K. Skaar Kundeservice Norsk Importør: HOWARD AS : Hansteensgate OSLO Tel: KitchenAid. Alle rettigheter forbeholdt. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Μηχανή για Βάφλες ВАФЕЛЬНИЦА ARTISAN VAFLOVAČ ARTISAN ARTISAN - Artisan WAFELMACHINE. Artisan -VAFFELBAGER. Artisan VÖFFLUJÁRN. WAFFLE BAKER Artisan

Μηχανή για Βάφλες ВАФЕЛЬНИЦА ARTISAN VAFLOVAČ ARTISAN ARTISAN - Artisan WAFELMACHINE. Artisan -VAFFELBAGER. Artisan VÖFFLUJÁRN. WAFFLE BAKER Artisan Artisan WAFELMACHINE INSTRUCTIES EN RECEPTEN Artisan Waffle Baker INSTRUCTIONS AND RECIPES GAUFRIER Artisan MODE D EMPLOI ET RECETTES Artisan WAFFELEISEN BEDIENUNGSANLEITUNG UND REZEPTE WAFFLE BAKER Artisan

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

Instruksjoner for multihakkeren. Innholdsfortegnelse. Norsk

Instruksjoner for multihakkeren. Innholdsfortegnelse. Norsk Instruksjoner for multihakkeren Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av multihakkeren...96 Viktige forholdsregler...97 Krav til strømforsyning...98 Kassering av elektrisk utstyr...99 Deler og funksjoner...99

Detaljer

Instruksjoner for personlig kaffetrakter. Slik rengjør du den personlige kaffetrakteren... 13 Slik avkalker du den personlige kaffetrakteren...

Instruksjoner for personlig kaffetrakter. Slik rengjør du den personlige kaffetrakteren... 13 Slik avkalker du den personlige kaffetrakteren... Instruksjoner for personlig kaffetrakter Innholdsfortegnelse SIKKERHET ved bruk av personlig kaffetrakter Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 8 Kassering av elektrisk utstyr... 8 DELER

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler...6 Krav til strømforsyning...7 Kassering av elektrisk utstyr...8

Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler...6 Krav til strømforsyning...7 Kassering av elektrisk utstyr...8 Instruksjoner for brødrister Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler... Krav til strømforsyning... Kassering av elektrisk utstyr...8 DELER OG FUNKSJONER Brødristerens

Detaljer

Norsk Sikkerhet ved bruk av vannkokeren

Norsk Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Instruksjoner for vannkoker Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV vannkokeren Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Batteriaktivering (valgfritt)...

Detaljer

Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER... 8

Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER... 8 INSTRUKSJONER for kjøkkenmaskin Innholdsfortegnelse Norsk SIKKERHET ved bruk av kjøkkenmaskin Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER...

Detaljer

Oppskrifter på fristende julegodteri

Oppskrifter på fristende julegodteri Brownies med karamell Oppskriften passer til ca. 6-8 personer Oppskrifter på fristende julegodteri 100 g mørk sjokolade 2 egg 2 dl sukker 1 dl hvetemel 1 dl kakaopulver 1 knivsodd salt 1/2 ts bakepulver

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Instruksjoner for juicesentrifugen. Norsk

Innholdsfortegnelse. Instruksjoner for juicesentrifugen. Norsk Instruksjoner for juicesentrifugen Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av juicesentrifugen Viktige forholdsregler 2 Krav til strømforsyning 4 Kassering av elektrisk utstyr 4 DELER OG FUNKSJONER Deler

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV BRØDRISTEREN

SIKKERHET VED BRUK AV BRØDRISTEREN INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHET VED BRUK AV BRØDRISTEREN Viktige forholdsregler...6 Krav til strømforsyning...8 Kassering av elektrisk utstyr...8 DELER OG FUNKSJONER Brødristerens deler...9 Kontrollpanelfunksjoner...0

Detaljer

Krumkakejern Bruksanvisning. Hörncheneisen / bretzeli-eisen

Krumkakejern Bruksanvisning. Hörncheneisen / bretzeli-eisen Krumkakejern Bruksanvisning Hörncheneisen / bretzeli-eisen 1 2 3 4 5 6 7 8 = 9 10 11 = Innholdsfortegnelse Sikkerhet...4 Åpne pakken...6 Krav til plassering for bruk...6 Før første gangs bruk...6 Steking

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Ja takk, mer kake! Ritz-kake Ta med barna på blåbærtur i skogen, og disk opp med en himmelsk Ritz-kake som belønning til bærplukkerne.

Ja takk, mer kake! Ritz-kake Ta med barna på blåbærtur i skogen, og disk opp med en himmelsk Ritz-kake som belønning til bærplukkerne. Ja takk, mer kake! Etter en årstid med lette salater og småretter er det tid for å ta en skikkelig kakefest. Her er sensommerens beste kaker! Oppskrifter hentet fra boken «Det norske kakebordet» av Hege

Detaljer

Oppskrifter fra "Barnas kjøkken"

Oppskrifter fra Barnas kjøkken Oppskrifter fra "Barnas kjøkken" Mandag 10. oktober 2016 Vi har fått maten på Høstidyll 2016 sponset av God Fisk. Det er mange fine matoppskrifter på www.godfisk.no. Lakseburger i brød Lakseburger 400

Detaljer

Oppskrift 06. Engelske korsboller Oppskrift 05. Grove påskeharer Oppskrift 01. DekorertE påskebrød Oppskrift 02. Gresk påskebrød Oppskrift 03.

Oppskrift 06. Engelske korsboller Oppskrift 05. Grove påskeharer Oppskrift 01. DekorertE påskebrød Oppskrift 02. Gresk påskebrød Oppskrift 03. Grove påskeharer Oppskrift 01. DekorertE påskebrød Oppskrift 02. Engelske korsboller Oppskrift 05. Påskespeilegg Oppskrift 06. Gresk påskebrød Oppskrift 03. Kypriotisk påskebrød Oppskrift 04. 02. Grove

Detaljer

NO Vaffeljern. Bruksanvisning. Waffeleisen

NO Vaffeljern. Bruksanvisning. Waffeleisen NO Vaffeljern Bruksanvisning Waffeleisen 1 5 9 13 2 6 3 4 7 8 11 12 = 10 14 = 15 Innholdsfortegnelse NO Sikkerhet...4 Før første gangs bruk...6 Åpne pakken...6 Krav til plassering for bruk...6 Steking

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 8 DELER OG FUNKSJONER... 8

Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 8 DELER OG FUNKSJONER... 8 INSTRUKSJONER FOR BLENDEREN Innholdsfortegnelse Sikkerhet Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 8 DELER OG FUNKSJONER... 8 Montere blenderen Klargjøre

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Vegetarbloggen.com. Mari Hult mari@nufsaid.no 95 11 57 58. Jippi! Baking. uten egg

Vegetarbloggen.com. Mari Hult mari@nufsaid.no 95 11 57 58. Jippi! Baking. uten egg Vegetarbloggen.com Mari Hult mari@nufsaid.no 95 11 57 58 Jippi! Baking uten egg Oslo Vegetarfestival 2012 Sitronkake Ingredienser Kakebunn Lemon curd Pynting og montering 3 sitroner 3,5 desiliter soyamelk

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC 220-240V 50/60Hz 500W 7 2 3 1 6 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 1. Hastighetsvelger 2. Motorhus 3. Låseknapp 4. Stativ

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Tips for minikolben... 14 Hurtig-tips... 15 Hvordan?... 15

Tips for minikolben... 14 Hurtig-tips... 15 Hvordan?... 15 INSTRUKSJONER FOR Blenderen Innholdsfortegnelse Norsk Sikkerhet Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 8 BlenderenS DELER... 8 Montere blenderen... 9

Detaljer

Modellene 5KHB2571 & 5KHB2531

Modellene 5KHB2571 & 5KHB2531 Modellene 5KHB2571 & 5KHB2531 Instruksjoner for stavmikseren Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV STAVMIKSEREN Viktige forholdsregler...4 Krav til strømforsyning...6 Kassering av elektrisk utstyr...6

Detaljer

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød Sandwich grove horn Baketips Forkortelser dl = desiliter 1 dl = 100 ml g = gram ts = teskje ss = spiseskje pk = pakke

Detaljer

Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet

Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet Oppskriftshefte for PoppOpp restauranten 1/11 2010 Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet Aperitiff: Syrlig blå smoothie Oppskriften gir ca 10 glass Ingredienser: 2 dl eple juice

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung BAKKE INSTRUKTIONER TABULEIRO DE

Detaljer

Oppskrift på sjokoladekake KAKE. 3 egg + 4,5 dl sukker piskes. 225 g smeltet smør/melange. 6 dl hvetemel. 3 ts bakepulver. 3 ts vaniljesukker

Oppskrift på sjokoladekake KAKE. 3 egg + 4,5 dl sukker piskes. 225 g smeltet smør/melange. 6 dl hvetemel. 3 ts bakepulver. 3 ts vaniljesukker Oppskrift på sjokoladekake KAKE 3 egg + 4,5 dl sukker piskes 225 g smeltet smør/melange 6 dl hvetemel 3 ts bakepulver 3 ts vaniljesukker 3 ss kakao 1 / 11 3 dl melk Stekes midt i ovnen i 30 minutter. 175

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 1-8 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1. BOLLAR MED PESTOFLØTE RIGATONI Ingredienser 1 pakke Hälsans Kök Bollar 300 g rigatoni Pestofløte 100 g grønn pesto 2 dl matlagningsfløte Salt og pepper Kok pastaen

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 49-56 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1 TROPISK COTTAGECHEESE MED FITNESS Ingredienser ½ beger cottagecheese ½ mango 2 pasjonsfrukt Ca. 50g FITNESS 1 ss hakkede pistasjenøtter Ha cottagecheese i en

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

MULTI-COOKER -OPPSKRIFTER. Gå til kitchenaid.eu for flere oppskrifter

MULTI-COOKER -OPPSKRIFTER. Gå til kitchenaid.eu for flere oppskrifter MULTI-COOKER -OPPSKRIFTER Gå til kitchenaid.eu for flere oppskrifter FRANSK KYLLINGGRYTE 4 skiver bacon, grovhakket 2 kyllingpølser 1 ss olivenolje 35 g hvetemel saltflak og nykvernet sort pepper til å

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. Viktige forholdsregler 6. Før førstegangsbruk 9 Velge det riktige verktøyet 9

Innholdsfortegnelse. Norsk. Viktige forholdsregler 6. Før førstegangsbruk 9 Velge det riktige verktøyet 9 4 INSTRUKSJONER for foodprosessortilbehøret Innholdsfortegnelse SIKKERHET ved bruk av foodprosessortilbehør Viktige forholdsregler 6 DELER OG FUNKSJONER 8 Komme i gang Før førstegangsbruk 9 Velge det riktige

Detaljer

Valentinekake. Lokk/topping: 3 dl kremfløte 400 g marsipan eller ferdig marsipanlokk. Melisglasur (Royal icing): ½ eggehvite 2 dl melis

Valentinekake. Lokk/topping: 3 dl kremfløte 400 g marsipan eller ferdig marsipanlokk. Melisglasur (Royal icing): ½ eggehvite 2 dl melis Valentinekake 5 gelatinplater 1 dl kremfløte 250 g fruktyoghurt (to små beger, fortrinnsvis med røde bær) 1 ½ dl kirsebærkompott 1 sukkerbrødbunn Lokk/topping: 3 dl kremfløte 400 g marsipan eller ferdig

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 135-142 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1 SJOKOLADEFONDANT MED AFTER EIGHT 100 g smør 125 g mørk sjokolade 4 pasteuriserte eggeplommer 4 pasteuriserte eggehviter 40 g sukker 20 g hvetemel 10 stk.

Detaljer

BLIKOPENER CAN OPENER OUVRE-BOÎTE DOSENÖFFNER APRISCATOLE ABRELATAS KONSERVÖPPNARE BOKSÅPNER PURKINAVAAJA DÅSEÅBNER ABRE-LATAS DÓSAOPNARI

BLIKOPENER CAN OPENER OUVRE-BOÎTE DOSENÖFFNER APRISCATOLE ABRELATAS KONSERVÖPPNARE BOKSÅPNER PURKINAVAAJA DÅSEÅBNER ABRE-LATAS DÓSAOPNARI BLIKOPENER GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT CAN OPENER GUIDE TO EXPERT RESULTS OUVRE-BOÎTE GUIDE DU CONNAISSEUR DOSENÖFFNER ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE APRISCATOLE GUIDA PER OTTENERE RISULTATI PROFESSIONALI

Detaljer

KOSESTUND. når du fortjener det

KOSESTUND. når du fortjener det KOSESTUND når du fortjener det SPA Ostekjeks med urter 4 porsjoner 100 g smør 100 g revet, vellagret ost, f eks sveitser- eller jarlsbergost 100 g hvetemel 1 knivsodd kajennepepper 2 ts finhakket rosmarin

Detaljer

jul Skap god stemning med pynt som smaker, og bakte gaver

jul Skap god stemning med pynt som smaker, og bakte gaver jul Skap god stemning med pynt som smaker, og bakte gaver 2 Julen er nok den tiden på året da vi koser oss aller mest sammen med dem vi er glad i. Her finner du mange gode ideer til hyggelige aktiviteter

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

Oppskrifter. Sunne desserter

Oppskrifter. Sunne desserter Oppskrifter Sunne desserter Dette oppskriftheftet er et tillegg til eboken om betennelsesdempende mat. Oppskriftene er for deg som ønsker å spise dessert av og til med litt bedre samvittighet. Har du konkrete

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 80-87 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1 LAURAS BANANPANNEKAKER MED GLUTENFRIE CORNFLAKES OG BLÅBÆR Antall porsjoner: 6 3 bananer 6 egg 40 g knuste, glutenfrie cornflakes 200 g blåbær 1 ts vaniljepulver

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Brød med SPC Flakes Ca g SPC Flakes pr. skive ved 20 skiver pr. brød

Brød med SPC Flakes Ca g SPC Flakes pr. skive ved 20 skiver pr. brød Brød med SPC Flakes Ca. 3.75 g SPC Flakes pr. skive ved 20 skiver pr. brød 150 g. SPC Flakes 7 dl. vann 50 g. gjær 2 ts. salt 1 ½ spsk. sukker 1 ½ spsk. olje 2 dl. yoghurt naturell (eller annet surmelksprodukt)

Detaljer

SCHENKSCHILD POURING SHIELD VERSEUR/PROTECTEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO COLADOR TAMIZ STÄNKSKYDD DEKSELET

SCHENKSCHILD POURING SHIELD VERSEUR/PROTECTEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO COLADOR TAMIZ STÄNKSKYDD DEKSELET SCHENKSCHILD GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT POURING SHIELD Guide to expert results VERSEUR/PROTECTEUR GUIDE DU CONNAISSEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE COPERCHIO VERSATORE

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 25-32 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 25. FRUKTIGE GRANOLAMUFFINS MED FITNESS 2,4 dl siktet hvetemel 1,7 dl fullkornsmel 2 ts bakepulver ½ ts salt ½ ts kanel 2 store egg 1,7 dl brunt sukker 1,2 dl

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H. www.wilfa.com

BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H. www.wilfa.com BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H www.wilfa.com BRUKSANVISNING TIL WILFA BRØDBAKEMASKIN For å fa mest mulig glede av den nye wilfa bakemaskinen din, anbefaler vi deg å lese gjennom bruksanvisningen

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 96-103 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1 TROPISK GRØT TIL NESTE DAG Antall porsjoner: 2 FITNESS Original 4 ts chiafrø 2 ss honning 10 cl mandelmelk 1 mango 1 banan 1 ts gylne linfrø 1 sitron Ha chiafrø

Detaljer

DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES

DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES Piano er en serie desserter klare til å nytes og som passer for enhver smak. I denne brosjyren gir vi deg tips om

Detaljer

NAAF oppskrifthefte jul 06 25-10-06 13:32 Side 1. Julemat for allergikere

NAAF oppskrifthefte jul 06 25-10-06 13:32 Side 1. Julemat for allergikere NAAF oppskrifthefte jul 06 25-10-06 13:32 Side 1 Julemat for allergikere NAAF oppskrifthefte jul 06 25-10-06 13:32 Side 2 2 NAAF oppskrifthefte jul 06 25-10-06 13:32 Side 3 Julen er en tid for å spise

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Sikkerhet Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 8 Kassering av elektrisk utstyr... 8 Motorens hestekrefter... 9

Sikkerhet Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 8 Kassering av elektrisk utstyr... 8 Motorens hestekrefter... 9 Instruksjoner for Blenderen Innholdsfortegnelse Sikkerhet Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 8 Kassering av elektrisk utstyr... 8 Motorens hestekrefter... 9 DELER OG FUNKSJONER Deler

Detaljer

Lag mat med Mille. Muffins med hvit sjokolade og mais. Sånn gjør du: Det skal du bruke: (ca. 9-10 muffins)

Lag mat med Mille. Muffins med hvit sjokolade og mais. Sånn gjør du: Det skal du bruke: (ca. 9-10 muffins) Muffins med hvit sjokolade og mais (ca. 9-10 muffins) 75 g smør 75 g sukker 2 egg 1 dl yoghurt, f.eks. gresk yoghurt Revet appelsinskall fra 1 appelsin (godt vasket) 180 g hvetemel 1½ ts bakepulver 50

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Viktige sikkerhetsanvisninger - Sørg for at spenningen på apparatet korresponderer med den i veggen din. - Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Hold apparatet

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 42-49 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 42 GRANATEPLE MORGENKICK 1 granateple 1 glass bringbærcultura 2 ss FITNESS Rens ut frøene fra granateplet og ha det i en bolle. Hell i bringebærcultura og topp

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Bruk ledig tid til å plukke av alt fiskekjøttet, og samle dette i den store kjelen.

Bruk ledig tid til å plukke av alt fiskekjøttet, og samle dette i den store kjelen. Oppskrift og detaljert framgangsmåte Arnstein s fiskegrateng Det var nylig (jan. 09) tilbud (kr 59,90/kg) på fersk lofotskrei her jeg bor (Skien), og som den fiskeelskeren jeg er, kjøpte jeg 8 kg. De fleste

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

Du finner alle våre restauranter på: marche-restaurants.com. marche-restaurants.com. Si at du liker Marché! facebook.com/marcherestaurantsnorge HVAM

Du finner alle våre restauranter på: marche-restaurants.com. marche-restaurants.com. Si at du liker Marché! facebook.com/marcherestaurantsnorge HVAM Friske fristelser i NORGE Du finner alle våre restauranter på: marche-restaurants.com! E G R O N V A K A EN SM lv Norge som Spesialiteter fra du kan lage se HVAM LIER SØR VESTBY HOLMESTRAND RYGGE ØST/VEST

Detaljer

ÅRETS KAKE 2012/13. - oppskriftshefte

ÅRETS KAKE 2012/13. - oppskriftshefte ÅRETS KAKE 2012/13 - oppskriftshefte Line Tonerud Marita Mæle Gunnvor Fiskå Gratulerer til Marita Mæle fra Vaaland Dampbakeri & Conditori med 1. plassen. Kaken fikk høy score på lagdeling, konsistens og

Detaljer

Sunt og. supergodt. Et kurs med Geitmyra matkultursenter for barn og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Sunt og. supergodt. Et kurs med Geitmyra matkultursenter for barn og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Sunt og supergodt Utviklet av Geitmyra matkultursenter for barn www.geitmyra.no www.nasjonalforeningen.no Et kurs med Geitmyra matkultursenter for barn og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Geitmyra matkultursenter

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

INSPIRASJON, OPPSKRIFTER OG TIPS FINNER DU PÅ WWW.ODENSE-MARSIPAN.COM

INSPIRASJON, OPPSKRIFTER OG TIPS FINNER DU PÅ WWW.ODENSE-MARSIPAN.COM ekte marsipan MANGE MULIGHETER 50% M A N D L E R Ekte marsipan, ekte nytelse. INSPIRASJON, OPPSKRIFTER OG TIPS FINNER DU PÅ WWW.ODENSE-MARSIPAN.COM 50% M A N D L E R Ekte marsipan, ekte nytelse. én marsipan

Detaljer

Tid for SKREI! 5 smakfulle oppskrifter

Tid for SKREI! 5 smakfulle oppskrifter Tid for SKREI! 5 smakfulle oppskrifter Tradisjonell skreimølje ca. 1 kg fersk skrei/torsk i skiver 1 dl salt 2 l vann hel svart pepper Rogn 1 rogn av skrei/torsk, ca. 400 g 1 l vann 2 ss salt Lever ca.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk

Innholdsfortegnelse. Norsk INSTRUKSJONER for kullsyremaskinen Innholdsfortegnelse Norsk Sikkerhet ved bruk av kullsyremaskinen Viktige forholdsregler 6 Sikker håndtering av kullsyremaskinen 7 Spesifikasjoner av maskinkapasitet 8

Detaljer

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min INGREDIENSER 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 ss olje til steking 1 stk gul paprika 1 stk rød paprika 4 stk vårløk 4 stk grove pitabrød 2 dl matyoghurt 4 stk salatblad

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Pasta med laks Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Pasta med laks Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Pasta med laks Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein 4 pors pasta 3 dl matfløte 2 dl parmesanost 2 ss basilikum, frisk salt Tilbehør grønnsaker Framgangsmåte

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 17-24 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 17. OVNSBAKT PASTA MED VEGETARFARSE, GRESSKAR OG CHÈVRE 175 g farse fra Hälsans Kök 750 g gresskar, i terninger Olivenolje salt, pepper 300 g rigatoni eller penne-pasta

Detaljer

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W NO HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W A B C D E F G 3 SIKKERHET OG OPPSETT Vennligst les grundig gjennom denne instruksjonsmanualen før du begynner å bruke dette apparatet! Følg alle instrukser ang. sikkerhet

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Smoothies-maskin. Viktige sikkerhetsanvisninger. Viktig! Introduksjon

Smoothies-maskin. Viktige sikkerhetsanvisninger. Viktig! Introduksjon Smoothies-maskin Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater, er det viktig å følge sikkerhetsanvisningene. 1. Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. 2. Ikke berør deler i bevegelse.

Detaljer

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 300 g laksefilet i terninger 4 stk finhakkede sjalottløk 1 2 stk finhakket rød chili saft og finrevet skall av 1 stk lime 1 ss margarin 3 dl vann 2 dl

Detaljer

Enkle oppskrifter med NutriniKid Multi Fibre

Enkle oppskrifter med NutriniKid Multi Fibre Enkle oppskrifter med NutriniKid Multi Fibre Innledning Innhold I denne kokeboken har vi laget enkle oppskrifter der NutriniKid Multi Fibre nøytral inngår som en viktig ingrediens. Dette er ment som et

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Oppskrifter Juletapas

Oppskrifter Juletapas Oppskrifter Juletapas Laksecarpaccio Denne oppskriften er beregnet for fire personer. INGREDIENSER: 400 g laksefilet uten skinn og bein, salma e.l. 3 cm ingefærrot 1 fedd hvitløk 1 stk lime soyasaus god

Detaljer

Oppskrift 05. Oppskrift 06. skilpadder og krokodiller Oppskrift 01. Byggmelslapper Grove horn med ost og skinke Oppskrift 02.

Oppskrift 05. Oppskrift 06. skilpadder og krokodiller Oppskrift 01. Byggmelslapper Grove horn med ost og skinke Oppskrift 02. skilpadder og krokodiller Oppskrift 01. Grove Scones Oppskrift 05. Byggmelslapper Grove horn med ost og skinke Oppskrift 02. Oppskrift 06. Frokostblanding Oppskrift 07. Tortilla med bygg Oppskrift 03.

Detaljer

Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene.

Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene. VITAMIX BLENDERE Brukerhåndbok Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene. Modeller som dekkes i denne håndboken: (Noen modeller er ikke

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 72-79 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1 CHILI SIN CARNE Ingredienser 1 pakke Hälsans Kök Soyafarse 1 boks hakkede tomater 1 hakket løk 2 paprika i terninger 1 boks kidneybønner Olivenolje 2 tsk chilipulver

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 88-95 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1 NICECREAM Antall porsjoner: 2 50 g FITNESS Original 2 fryste bananer 150 g jordbær En håndfull basilikumblader 1 lime En håndfull babyspinat Ekstra: 1 teskje

Detaljer

foto: Synøve Dreyer styling: Cathrine Nilsen design: Ikon Designbyrå OPPSKRIFTSHEFTE

foto: Synøve Dreyer styling: Cathrine Nilsen design: Ikon Designbyrå OPPSKRIFTSHEFTE foto: Synøve Dreyer styling: Cathrine Nilsen design: Ikon Designbyrå OPPSKRIFTSHEFTE A5_BoccaHefte_12sider.indd 1 18-07-07 14:20:07 I dette heftet finner du spennende oppskrifter med Bocca sjokolade laget

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Copyright 2014 - Hilde Kyllo Du kan lovlig lagre en (1) kopi av den kjøpte eboken på disk til eget forbruk. Det er imidlertid ulovlig å distribuere

Copyright 2014 - Hilde Kyllo Du kan lovlig lagre en (1) kopi av den kjøpte eboken på disk til eget forbruk. Det er imidlertid ulovlig å distribuere Copyright 2014 - Hilde Kyllo Du kan lovlig lagre en (1) kopi av den kjøpte eboken på disk til eget forbruk. Det er imidlertid ulovlig å distribuere boken til andre som ikke har betalt for den. 1 KOKOSMAKRONER

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer