Bruk av vaffeljernet Avbryte timerens nedtelling Oppskriftstips Steke- og serveringstips VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av vaffeljernet... 10 Avbryte timerens nedtelling... 13. Oppskriftstips... 13 Steke- og serveringstips... 14 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING..."

Transkript

1 INSTRUKSJONER FOR VAFFELJERN Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR VAFFELJERN Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER Vaffeljernets deler... 8 Kontrollpanelfunksjoner... 9 Betjening av VAFFELJERNET Bruk av vaffeljernet Avbryte timerens nedtelling Tips for gode resultater Oppskriftstips Steke- og serveringstips VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING Oppskrifter Banan- og valnøttvafler Sjokoladebitvafler Varme Brüssel-vafler Chantilly-vafler Liège-vafler Vafler med kanel /4 vafler Myke vaniljevafler Vafler med mandler Deilige vafler med øl Belgiske vafler Feilsøke problemer garanti og service KitchenAid Garanti for vaffeljern Servicesentre Kundeservice Norsk 1

2 Sikkerhetsforskrifter for VAFFELJERN Din og andres sikkerhet er svært viktig. Vi har satt inn en rekke sikkerhetanvisninger i denne bruksanvisningen og på utstyret. Les alltid sikkerhetsanvisningene og følg dem nøye. Dette er varselsymbolet. Dette symbolet gjør deg oppmerksom på mulige farer som kan ta livet av eller skade deg eller andre. Alle sikkerhetsanvisninger følger etter varselsymbolet og ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ordene betyr: FARE Du kan dø eller bli alvorlig skadet hvis du ikke umiddelbart følger anvisningene. ADVARSEL Du kan dø eller bli alvorlig skadet hvis du ikke følger anvisningene. Alle sikkerhetsanvisninger angir hvilken potensiell fare det gjelder, hvordan du reduserer risikoen for skade, og hva som kan skje hvis du ikke følger instruksjonene. VIKTI GE FORHOLDSREGLER Grunnleggende forholdsregler skal alltid etterfølges ved bruk av elektriske apparater, inkludert følgende: 1. Les gjennom alle instruksjoner. 2. Ikke berør varme overflater. Bruk håndtak eller knotter. 3. For å beskytte deg mot elektrisk støt, må ikke ledning, støpsel eller vaffeljern senkes i vann eller annen væske. 4. Trekk ut kontakten til vaffeljernet når det ikke brukes, og før det rengjøres. La det avkjøles før du slår det på eller tar av deler. 5. Apparatet må ikke brukes hvis ledningen eller støpslet er defekt eller hvis apparatet har en feil eller faller på gulvet eller skades på annen måte. Kontakt da nærmeste autoriserte servicesenter for reparasjon eller for elektrisk eller mekanisk justering. 6. Bruk av tilbehør som ikke anbefales eller selges av KitchenAid kan føre til brann, elektrisk støt eller skade. 7. Må ikke brukes utendørs. 8. La ikke ledningen henge ut over bordkanten eller komme i kontakt med varme flater 9. Sett det ikke på eller nær en varm gassbrenner eller elektrisk grill, eller i en varm stekeovn. 10. Når du er ferdig med å steke vafler, trykker du på bryteren for å slå av vaffeljernet og trekker ut kontakten. 2

3 Sikkerhetsforskrifter for VAFFELJERN 11. Bruk ikke apparatet til annet enn det er beregnet på. 12. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller personer med manglende erfaring og kunnskap, hvis de har fått veiledning eller instruksjoner om å bruke apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjøres av barn uten veiledning. 13. Dette produktet er kun beregnet til husholdningsbruk. Norsk TA VARE PÅ BRUKSANVISNIGEN Krav til strømforsyning ADVARSEL Fare for elektrisk støt Koble til jordet kontakt. Jordingsspydet må ikke fjernes. Ikke bruk adapter. Spenning: VAC Frekvens: 50/60 Hz Watt: 1400 W MERK: Dette vaffeljernet har en jordet stikkontakt. For å redusere risikoen for elektrisk støt, kan støpselet bare settes inn i stikkontakten på én måte. Hvis støpselet ikke passer i stikkontakten, må du ta kontakt med en faglært elektriker. Støpselet må ikke på noen måte forandres. Ikke bruk skjøteledning. Hvis strømledningen er for kort, bør du kontakte en godkjent elektriker eller servicetekniker for å installere en stikkontakt i nærheten av apparatet. Ikke bruk skjøteledning. Hvis dette ikke gjøres kan det føre til død, brann eller elektrisk støt. Kassering av elektrisk utstyr Kassering av innpakningsmaterialet Innpakningsmaterialet er 100 % resirkulerbart og er merket med resirkuleringssymbolet. De forskjellige delene av innpakningen må derfor kasseres på en ansvarlig måte og i henhold til lokale forskrifter for avfallsdeponering. 3

4 SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR VAFFELJERN Kassering av produktet - Dette apparatet er merket i samsvar med EUdirektiv 2002/96/EC om kassering av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). - Ved å sikre at dette produktet blir avhendet på riktig måte, vil du bidra til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og helse som ellers kunne forårsakes av uhensiktsmessig avfallshåndtering av dette produktet. - Symbolet på produktet eller på den vedlagte dokumentasjonen indikerer at det ikke skal behandles som husholdningsavfall, men tas med til en egnet innsamlings stasjon for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det. Deler og funksjoner Vaffeljernets deler Kjølig håndtak Skivetermometer (på lokket) Termometeret i lokket viser om jernet er klart til bruk når nålen er innenfor det mørke feltet. Teflonbehandlede vaffelformer Platene er belagt med et non-stick keramisk materiale. Tørk av platene med et papirtørk eller en fuktig klut. Dråpefanger langs kanten reduserer overflyt og søl. Stekeapparat med kommersielt design Dobbeltsidig stekeenhet med gripeskavl som roterer for å leverer jevne vaffelplater med et minimum av gap og sprekker. Jernets lokk er av børstet, rustfritt stål på utsiden. Trykkstøpt metallkonstruksjon Det slitesterke metallunderstellet gir deg en stabil plattform for vaffeljernet. Kjølig håndtak Kontrollpanel 4

5 DELER OG FUNKSJONER Kontrollpanelfunksjoner Forvarming Indikatoren blinker til vaffeljernet er fullt oppvarmet. Når temperaturen er nådd, høres det en tone og indikatoren slutter å blinke. Gjenværende steketid Viser gjenværende steketid i minutter og sekunder. Norsk Av/på-knapp Trykk på strømknappen for å slå vaffeljernet på eller av. Når vaffeljernet er på, lyser indikatoren. Startknapp Når vaffeljernet er blitt varmt, trykker du på startknappen for å sette i gang nedtellingen. Nullstillingsknappen Etter at du har aktivert timeren, trykker du på nullstillingsknappen for å avslutte tellingen og nullstille timeren. Når du har trykket på nullstillingsknappen, høres det ikke lenger noen tone når timeren kommer til null. Timeren Drei på skiven for å stille inn steketiden med intervaller på 15 sekunder fra minst 2 minutter og 30 sekunder til høyst 5 minutter og 30 sekunder. Drei skiven med urviseren for å forlenge steketiden, og mot urviseren for å for å gjøre den kortere. Oversteking Når timeren kommer til null, høres det en rekke toner, timerens bakgrunn blir rød og timeren begynner å telle oppover. Hvis vaflene ikke er ferdigstekt, måler den altså hvor mye lengre tid du steker dem. Automatisk stengning Med mindre timeren nullstilles, slår vaffeljernet seg automatisk av 5 minutter etter at timeren er kommet til null. Hvis timeren er blitt nullstilt, er vaffeljernet programmert til å slå seg av etter 2 timer, med mindre du setter i gang en ny nedtelling. Timerminnet Tidsmåleren på jernet vil huske det siste angitte tidspunktet, selv mens vaffeljernet er koblet fra. Toner Vaffeljernets status angis med toner. Det høres en tone når vaffeljernet er blitt varmt. Når timeren kommer til null, høres det en rekke toner. Steking ved konstant temperatur Vaffeljernet har ikke en justerbar termostat: Vaflene stekes ved en konstant temperatur som er optimalisert for best mulig resultat. Bruningen av vaflene kontrolleres med timeren. 5

6 Betjening av vaffeljernet Bruk av vaffeljernet ADVARSEL Fare for elektrisk støt Koble til jordet kontakt. Jordingsspydet må ikke fjernes. Ikke bruk adapter. Førstegangsbruk Det kan komme en svak lukt eller røyk fra vaffeljernet første gang det brukes. Dette er et normalt resultat av fremstillingsmetoden. Lukten eller røyken er uskadelig og forsvinner fort, men den kan sette smak på den første vaffelen som lages på hver side av jernet. For beste resultat anbefales at disse første vaflene blir kastet. VIKTIG: Under stekingen blir det produsert damp som kan kondenseres på lokkene. Dette er normalt. MERK: Bruk alltid håndtakene til å rotere jernet og åpne lokkene. Ikke bruk skjøteledning. Hvis dette ikke gjøres kan det føre til død, brann eller elektrisk støt. 1 Plugg ledningen til vaffeljernet inn i et jordet uttak. 2 Roter jernet slik at lokket med termometeret vender opp. 3 Trykk på strømknappen for å slå på vaffeljernet. Indikatorlampen vil lyse opp og vaffeljernet vil starte forvarmingen. Når driftstemperaturen er nådd, høres det en tone og indikatoren slutter å blinke. Nålen på skivetermometeret vil stå i den oransje "ready"-sonen. 6

7 Betjening av VAFFELJERNET Norsk 4 Angi steketiden ved å vri tidsmåleren til ønsket tid. Jo lenger vaflene stekes, desto mørkere og sprøere blir de. Passende steketid for de første vaflene er 3 minutter (03:00). 5 Løft det øverste håndtaket for å åpne lokket. Sørg for lokket er trygt støttet mot basen før du slipper håndtaket, slik at enheten ikke roterer mens håndtaket er sluppet. 6 Fyll vaffelrøren jevnt utover platen, slik at røren nesten dekker rutenettets høyeste punkter. 7 Lukk igjen lokket og roter stekeenheten slik at lokket uten skivetermometeret er vendt oppover. TIPS: Spray ikke vaffelformene med olje eller matfett; for det fester seg i gummiaktige lag som er vanskelig å få bort. MERK: Enten det er røre kun i den ene siden eller i begge sidene av vaffeljernet, må du alltid rotere stekeenheten etter å ha fylt en vaffelplate. Da spres røren til både øvre og nedre vaffelform så den får den fineste konsistens. 8 Hvis du vil steke flere vafler, åpner du det andre stekelokket og fyller røre jevnt utover vaffelplaten. Lukk igjen lokket og roter stekeenheten slik at lokket med skivetermometeret er vendt oppover igjen. 9 Trykk på startknappen for å sette i gang nedtellingen. MERK: Startknappen vil ikke aktivere timeren hvis ikke vaffeljernet er varmt nok. 7

8 Betjening av VAFFELJERNET 10 Når timeren kommer til null, høres det en rekke toner, timerens bakgrunn blir rød og timeren begynner å telle oppover. 11 Åpne lokket og ta ut vaffelen med et redskap som ikke er av metall. Hvis det er flere vafler i vaffeljernet, roterer du stekeenheten, åpner det andre lokket og fjerner vaflene. Hvis du lager flere vafler, må du sørge for å lukke igjen lokket for å holde på varmen. MERK: Bruk ikke redskap av metall på vaffeljernet. Metall kan skrape opp den klebefrie, keramiske overflaten på vaffelplatene. 12 For å steke flere vafler nullstiller du timeren ved å trykke på nullstillingsknappen. Timervinduet blir blått igjen og timeren viser den forrige innstillingen. Så gjentar du trinn Når du er ferdig med å steke vafler, trykker du på strømknappen for å slå av vaffeljernet. La et av lokkene være åpent så går avkjølingen av vaffeljernet fortere. MERK: Med mindre timeren nullstilles, slår vaffeljernet seg automatisk av 5 minutter etter at timeren er kommet til null. 8

9 Betjening av VAFFELJERNET Avbryte timerens nedtelling Norsk 1 For å avbryte timerens nedtelling trykker du på nullstillingsknappen. Da går timeren tilbake til den forrige innstillingen. 2 For å endre steketid og fortsette å steke, bruker du bryteren for tidsjustering til å endre steketiden og trykker på knappen START for å starte en ny nedtelling. MERK: Hvis du ikke starter en nedtelling innen 2 timer, slår jernet seg automatisk av. Tips for gode resultater Oppskriftstips Arbeid ikke for mye med røren. Noen klumper er helt fint. Jevn røre gir seige og tunge vafler. Hvis røren oppbevares i en lufttett beholder i kjøleskapet, holder den seg normalt frisk en dag eller to. Lagret røre vil normal bli tykkere, så du må kanskje tilsette litt vann og blande røren før du bruker den. Kald røre krever ekstra steketid for å få den ønskede brunheten. Oppskrifter med smør, olje eller egg vil gi sprøere vafler som er lettere å brune enn vafler som lages uten disse ingrediensene. Vafler som stekes etter oppskrifter med lavt fettinnhold, kan være vanskelige å få løsnet. Hvis vaflene dine har en tilbøyelighet til å feste seg til vaffelformen, bruker du litt mer smør eller olje ved tilberedningen. Gjør slik for å få usedvanlig luftige vafler: Når oppskriften inneholder egg, skiller du eggene og skjærer eggeplommene inn i røren. Pisk eggehviten i en egen bolle til den blir luftig; men ikke stiv; og skjær den forsiktig inn i røren like før stekingen. For å få en sunn helkornvaffel kan du skifte ut det hvite melet med sammalt mel. 9

10 Tips for gode resultater Steke- og serveringstips Enten det er røre kun i den ene siden eller i begge sidene av vaffeljernet, må du alltid rotere stekeenheten etter å ha fylt en vaffelplate. Da spres røren til både øvre og nedre vaffelform så den får den fineste konsistens. Fyll ikke for mye røre i vaffelformene. Hell røren i midten av formen, og så sprer du den jevnt utover med en myk slikkepott eller bunnen av en øse som ikke er av metall. Røren skal nesten dekke toppen av vaffelmønsteret. Bruk heller en mugge enn en øse: Det er mye lettere å helle røren enn å øse den opp. Steng lokket med en gang du har tatt ut en vaffel. Dette bidrar til å ta vare på varmen for ytterligere vaffelsteking. Vaflene mister sprøheten hvis de stables eller legges på et fast underlag. Du får best resultat ved å legge dem på en rist før servering. Når du lager store mengder vafler, kan du holde dem varme i stekeovnen på 90 grader i inntil 15 minutter. Legg vaflene rett på risten i et enkelt lag. Vaflene kan også varmes i et varmt vaffeljern i 1 minutt. Vafler som blir til overs, kan gjerne fryses. Avkjøl restene i et enkelt lag på en rist, legg vokspapir mellom vaflene og legg dem i en frysepose eller i en lufttett beholder før du legger dem i fryseren. Når du er klar til å nyte dem, legger du frosne vafler enkeltvis direkte på ovnsstativet og varmer dem i 10 minutter ved 150 C. Frosne vafler kan også varmes opp ved å legge dem i et forvarmet vaffeljern i 2 1 /2 til 3 minutter. VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING VIKTIG: Før du gjør vaffeljernet rent, må det være avslått og avkjølt, og ledningen må være frakoblet. 1 Åpne lokkene og tørk formene rene med kjøkkenpapir eller en fuktig klut. MERK: Vaffeljernet må ikke senkes i vann. Ikke bruk slipemidler eller skuresvamper. 2 Tørk av vaffeljernet på utsiden med klut vridd opp i varmt såpevann. Tørk det rent med en fuktig klut og tørk av med myk klut. 10

11 Oppskrifter Banan- og valnøttvafler 600 g hvetemel 1 ts sukker 1 /2 ts salt 15 g tørrgjær 1 /2 ts malt ingefær 120 ml vann 355 ml skummet melk 120 g margarin i terninger 4 egg 25 g brunt sukker 320 g bananer, skåret i terninger 120 g hakkede valnøtter Ved bruk av en KitchenAid stativmikser: i miksebollen bruker du flatvispen til å blande mel, sukker, salt, gjær og ingefær ved hastighet 1 i 30 sekunder og setter det til side. Ha vann, melk og margarin i en middels kasserolle. Varm over lav varme til blandingen er svært varm (47 til 52 C, det skal ikke koke). Rør ofte. Hell blandingen i bollen med tørrvarene (mel/sukker/salt/gjær/ingefær), tilsett egg og bland godt på hastighet 8 i 2 minutter. Dekk til med et håndkle. La bollen stå i romtemperatur i minst 1 time til røren er lett og luftig, og har hevet seg til det dobbelte. Tilsett brunt sukker, bananer og valnøtter og bland godt i ytterligere 2 minutter på hastighet 6. 3 minutter og 45 sekunder. Hell 4 øser (30 ml i hver øse) røre opp i den øvre delen av vaffeljernet. Lukk lokket; start tidsuret og snu jernet. Fyll den andre siden; snu jernet igjen. Når du hører signalet, tar du ut den første vaffelen. Snu jernet og ta så ut den andre. Fortsett til det ikke er noe røre igjen. Strø på sukker etter smak. Norsk Servering: for 8 store, runde vafler (eller 32 små vafler) Sjokoladebitvafler 475 g hvetemel 200 g små, halvsøte sjokoladebiter 30 g sukker 8 g bakepulver 1 /2 ts salt 1 ts kanel, valgfritt 400 ml melk 80 g smeltet margarin 4 egg Pisket sjokoladekrem (til servering) Ved bruk av en KitchenAid stativmikser: i miksebollen blander du mel, farin, bakepulver, salt og kanel (om ønskelig). Tilsett melk, margarin og egg og bland med flatvispen på hastighet 2 i 2 minutter til alt er blandet. Øk så hastigheten til 6 og kjør til røren er lett og luftig. Det gjør ikke noe om det fortsatt er ett par klumper. Tilsett sjokoladebitene og rør forsiktig med en slikkepott. 3 minutter og 45 sekunder. Hell 3 øser (30 ml i hver øse) røre opp i den øvre delen av vaffeljernet. Lukk lokket; start tidsuret og snu jernet. Fyll den andre siden; snu jernet igjen. Når du hører signalet, tar du ut den første vaffelen. Snu jernet og ta så ut den andre. Fortsett til det ikke er noe røre igjen. Server med pisket sjokoladekrem. Servering: for 6 store, runde vafler (eller 24 små vafler) 11

12 Oppskrifter Varme Brüssel-vafler 250 g mel tilsatt bakepulver 250 ml melk 100 g smeltet margarin 24 g vaniljesukker 3 egg, skilt i plomme og hvitte 1 klype salt Melis (valgfritt, til servering) Ved bruk av en KitchenAid stativmikser med i flatvispen: bland mel og sukker i miksebollen ved hastighet 2 i 15 sekunder. Tilsett litt melk og bland godt på hastighet 2 i 30 sekunder. Tilsett så eggeplommene og resten av melken. Rør deretter igjen, på hastighet 2 i 1 minutt til røren blir jevn. I en annen blandebolle bruker du ballongvispen til å vispe eggehvitene og en klype salt. Rør godt på hastighet 10 i 1 minutt. Tilsett den smeltede margarinen og skjær forsiktig den piskede eggehviten inn i røren. Bruk flatvispen på hastighet 1 i 45 sekunder. 3 minutter og 30 sekunder. Hell 4 øser (30 ml i hver øse) røre opp i den øvre delen av vaffeljernet. Lukk lokket; start tidsuret og snu jernet. Fyll den andre siden; snu jernet igjen. Når du hører signalet, tar du ut den første vaffelen. Snu jernet og ta så ut den andre. Fortsett til det ikke er noe røre igjen. Dryss melis på vaflene og server dem varme. Servering: for 6 store, runde vafler (eller 24 små vafler) Chantilly-vafler 200 g hvetemel 250 ml kald melk 6 eggeplommer 200 g smeltet margarin 16 g vaniljesukker 4 g bakepulver 1 klype salt 12 stivpiskede eggehviter (bruk ballongvispen på hastighet 10 i 1 min. og 45 sek.) Pisket krem tilsatt sukker (valgfritt, til serving) Jordbær eller bringebær (valgfritt, til servering) Ved bruk av en KitchenAid stativmikser med i flatvispen: visp eggeplommene sammen med den kalde melken ved hastighet 4 i 1 minutt i miksebollen. Vend langsomt inn først melet og bakepulveret, så den smeltede margarinen, vaniljesukkeret og saltet på hastighet 4 i 1 min. 30 sek. Vend til sist inn de stivpiskede eggehvitene på hastighet 2 i 45 sekunder. 3 minutter og 30 sekunder. Hell 4 øser (hver på rundt 40 ml) røre opp i den øvre delen av vaffeljernet. Lukk lokket; start tidsuret og snu jernet. Fyll den andre siden; snu jernet igjen. Når du hører signalet, tar du ut den første vaffelen. Snu jernet og ta så ut den andre. Fortsett til det ikke er noe røre igjen. La vaflene avkjøles og legg på pisket krem og røde bær (jordbær, bringebær). Servering: for 8 store, runde vafler (eller 32 små vafler) 12

13 Oppskrifter Liège-vafler 1 kg hvetemel 500 ml lunken melk 60 g fersk gjær 6 egg, skilt i plomme og hvitte 1 klype salt 16 g vaniljesukker 500 g myk margarin 600 g perlesukker 75 g sukker Ved bruk av en KitchenAid stativmikser, legger du mel og gjær i miksebollen. Bruk flatvispen og bland på hastighet 2 i 15 sekunder. Lag en grop i midten, og tilsett sukker og 250 ml lunken melk. Rør deretter igjen, på hastighet 2 i 1 minutt til røren blir jevn. La hvile i 5 minutter. Bland forsiktig mens du tilsetter eggeplommene på hastighet 4 i 2 minutter. Tilsett resten av den lunkne melken, den myke margarinen og vaniljesukkeret og bland godt på hastighet 4 i 3 minutter. I en annen blandebolle bruker du ballongvispen til å vispe eggehvitene og en klype salt. Rør godt på hastighet 10 i 1 minutt. Vend forsiktig inn eggehvitene i røren ved hjelp av flatvispen på hastighet 1 i 45 sekunder. La stå i omtrent 30 minutter. Bruk en slikkepott til å røre perlesukkeret forsiktig inn i røren. Form i jevnstore porsjoner røre på 100 gram (som en deig). La hvile i 15 minutter på et klede overdrysset med mel. 4 minutter og 15 sekunder. Ha 4 jevnstore mengder røre i den øvre delen av vaffeljernet. Lukk lokket; start tidsuret og snu jernet. Fyll den andre siden; snu jernet igjen. Når du hører signalet, tar du ut den første vaffelen. Snu jernet og ta så ut den andre. Fortsett til det ikke er noe røre igjen. Norsk Servering: for 10 store, runde vafler (eller 40 små vafler) 13

14 Oppskrifter Vafler med kanel 500 g hvetemel 250 g mykt smør 200 g brunt sukker 14 g tørrgjær 16 g kanel 4 egg 250 ml lunken melk 150 ml vann Ved bruk av en KitchenAid stativmikser: legg 200 g vanlig mel, brunt sukker, gjær og kanel i miksebollen. Bruk flatvispen og bland på hastighet 2 i 15 sekunder. Lag en grop i midten, og ha i mykt smør, egg og litt lunken melk. Miks på hastighet 2 i 30 sekunder, fortsett så på hastighet 4 i 1 minutt mens du tilsetter resten av melet litt etter litt. Bland på hastighet 4 i 1 minutt før du tilsetter resten av den lunkne melken og vannet i små mengder om gangen. Til slutt lar du kjøkkenmaskinen gå på hastighet 10 i ytterligere 30 sekunder, til du har en lett og luftig røre. La stå i ca. 1 time i romtemperatur. Form i jevnstore porsjoner røre (på +/- 60 g hver, som en deig). La stå noen minutter på et klede overdrysset med mel. 4 minutter og 15 sekunder. Ha 4 jevnstore mengder røre i den øvre delen av vaffeljernet. Lukk lokket; start tidsuret og snu jernet. Fyll den andre siden; snu jernet igjen. Når du hører signalet, tar du ut den første vaffelen. Roter og fjern de andre vaflene. Fortsett til det ikke er noe røre igjen. Servering: for 6 store, runde vafler (eller 24 små vafler) 4/4 vafler 250 g hvetemel 250 g sukker 250 g myk margarin 4 egg, skilt i plomme og hvitte 1 klype salt Vaniljesukker etter smak (Dersom du ønsker sitronsmak i stedet for vanilje, kan du rive skallet på en sitron, og tilsette det i røren.) Ved bruk av en KitchenAid stativmikser med trådvispen: visp eggehvitene og en klype salt i miksebollen ved hastighet 10 i 1 minutt, til blandingen er stiv. Bruk flatvispen på hastighet 2 i 15 sekunder for å blande mel og sukker i en annen blandebolle. Bland inn margarin og 4 eggeplommer. Rør godt på hastighet 2 i 1 minutt. Tilsett forsiktig eggehvitene og vend dem inn i røren sammen med vaniljesukker eller sitronskall ved hjelp av en slikkepott. La hvile 10 minutter i kjøleskap. 3 minutter og 45 sekunder. Ha 4 jevnstore porsjoner (hver på 30 ml) røre i den øvre delen av vaffeljernet. Lukk lokket; start tidsuret og snu jernet. Fyll den andre siden; snu jernet igjen. Når du hører signalet, tar du ut den første vaffelen. Snu jernet og ta så ut den andre. Fortsett til det ikke er noe røre igjen. Servering: for 4 store, runde vafler (eller 16 små vafler) 14

15 Oppskrifter Myke vaniljevafler 500 g mel tilsatt bakepulver 300 g smeltet margarin 1 klype salt 325 g sukker 5 egg 40 g vaniljesukker 240 ml vann Ved bruk av en KitchenAid stativmikser med trådvispen: visp de 5 eggene som til en omelett i miksebollen ved hastighet 2 i 1 minutt. Tilsett smeltet margarin og en klype salt. Vend 325 g strøsukker inn i røren. Bruk flatvispen på hastighet 1 i 1 minutt. Vend så inn vaniljesukkeret og vannet. Skru opp til hastighet 6. Tilsett melet litt etter litt og rør godt. Øk til hastighet 8 og rør til det ikke lenger er klumper i røren. La hvile 10 minutter i kjøleskap. 3 minutter og 45 sekunder. Hell 4 øser (hver på rundt 30 ml) røre opp i den øvre delen av vaffeljernet. Lukk lokket; start tidsuret og snu jernet. Fyll den andre siden; snu jernet igjen. Når du hører signalet, tar du ut den første vaffelen. Snu jernet og ta så ut den andre. Fortsett til det ikke er noe røre igjen. Norsk Servering: for 7 store, runde vafler (eller 28 små vafler) Vafler med mandler 500 g mel tilsatt bakepulver 300 g sukker 300 g smeltet margarin 100 g malte mandler 4 egg (små) 100 ml vann 1 klype salt Ved bruk av en KitchenAid stativmikser med trådvispen: visp de 4 eggene i miksebollen ved hastighet 2 i 45 sekunder. Ha melet i en annen bolle. Tilsett salt, sukker og mandler. Bruk flatvispen og bland på hastighet 2 i 15 sekunder. Lag en grop i midten. De vispede eggene og melet tilsettes litt etter litt på hastighet 2 i 2 minutter. Tilsett den smeltede margarinen og vannet. Fortsett å blande på hastighet 2 i 2 minutter og øk så til hastighet 6 til røren er jevn. La hvile 5 minutter i kjøleskapet. 3 minutter og 30 sekunder. Hell 4 store øser (hver på rundt 30 ml) røre opp i den øvre delen av vaffeljernet. Lukk lokket; start tidsuret og snu jernet. Fyll den andre siden; snu jernet igjen. Når du hører signalet, tar du ut den første vaffelen. Snu jernet og ta så ut den andre. Fortsett til det ikke er noe røre igjen. Servering: for 6 store, runde vafler (eller 24 små vafler) 15

16 Oppskrifter Deilige vafler med øl 250 g hvetemel 175 g sukker 3 egg 15 g tørrgjær 250 ml mørkt øl 1 klype salt 125 g smeltet margarin Ved bruk av en KitchenAid stativmikser: legg alle ingrediensene (untatt margarinen) i miksebollen og rør kraftig med trådvispen ved hastighet 6 i 2 minutter til røren er jevn. La røren hvile i 30 minutter og tilsett 125 g smeltet margarin like før du begynner stekingen. Erstatt vispen med flatvispen, og rør på hastighet 1 i ca 30 sekunder til. 3 minutter og 45 sekunder. Hell 4 store spiseskjeer (hver på rundt 30 ml) røre opp i den øvre delen av vaffeljernet. For å lage deilige, tykke vafler. Lukk lokket; start tidsuret og snu jernet. Fyll den andre siden; snu jernet igjen. Når du hører signalet, tar du ut den første vaffelen. Snu jernet og ta så ut den andre. Fortsett til det ikke er noe røre igjen. Servering: for 5 store, runde vafler (eller 20 små vafler) Belgiske vafler 250 g hvetemel 300 ml melk 200 ml kremfløte 70 g sukker 1 ss tørrgjær 4 egg, skilt i plomme og hvitte 150 g smør, smeltet og avkjølt 1 klype salt Lønnesirup (valgfritt, til servering) Melis (valgfritt, til servering) Varm opp melken og fløten til like under kokepunktet og sett til side. Ha mel, 50 g sukker og gjær i en blandebolle. Bruk flatvispen og bland på hastighet 1 i 30 sekunder. Rør inn eggeplommene, og bland på hastighet 2 i 2 minutter. Tilsett melk, kremfløte og smeltet smør. Erstatt flatvispen med ballongvispen og rør på hastighet 6 til røren er tykk og smidig. Dekk til og la hvile 1 time i romtemperatur. I en annen blandebolle bruk ballongvispen og pisk eggehvitene stive med en klype salt på hastighet 8 i 30 sekunder. Visp inn resten av sukkeret, og pisk til du kan snu bollen uten at hviten renner ut. Vend eggehvitene inn i røren ved hjelp av en slikkepott. 3 minutter og 45 sekunder. Hell nok røre i den øvre delen av vaffeljernet til at du får deilige vafler. Lukk lokket; start tidsuret og snu jernet. Fyll den andre siden; snu jernet igjen. Når du hører signalet, tar du ut den første vaffelen. Snu jernet og ta så ut den andre. Vaflene er ferdige når de er gylne og sprø, og det er enkelt å ta dem ut av jernet. Fortsett til det ikke er noe røre igjen. Server vaflene med varm lønnesirup eller melis. Servering: for 8 store, runde vafler (eller 32 små vafler) 16

17 Feilsøking Det kan komme en svak lukt eller røyk fra vaffeljernet første gang det brukes. Dette er et normalt resultat av fremstillingsmetoden. Lukten eller røyken er uskadelig og forsvinner fort, men den kan sette smak på den første vaffelen som lages på hver side av jernet. For beste resultat anbefales at disse første vaflene blir kastet. Under stekingen blir det produsert damp som kan kondenseres på lokkene. Dette er normalt. ADVARSEL 1. Hvis timeren ikke lyser og vaffeljernet ikke blir varmt: Pass på at vaffeljernet er plugget inn i et jordet uttak. Hvis det er det, trekker du ut kontakten til vaffeljernet, og så setter du den tilbake i samme uttak. Hvis timeren fortsatt ikke lyser, sjekk at sikringen eller jordfeilbryteren eller noe annet ikke har brutt strømmen til det uttaket vaffeljernet er koblet til. 2. Hvis vaflene blir tynne og ujevne med huller og tomrom: Vaffeljernet må alltid roteres etter at vaffelformen er fylt med røre. Da spres røren til både øvre og nedre vaffelform så den får den fineste konsistens. Norsk Fare for elektrisk støt Koble til jordet kontakt. Jordingsspydet må ikke fjernes. Ikke bruk adapter. Ikke bruk skjøteledning. 3. Hvis vaflene blir for lyse eller mørke: Forleng steketiden hvis vaflene blir for lyse; reduser den hvis vaflene blir for mørke. Steketiden påvirkes av mange faktorer, som for eksempel oppskriften, rørens temperatur og luftfuktigheten. 4. Hvis problemet ikke kan løses med trinnene ovenfor, se avsnittet "Garanti og service". Hvis dette ikke gjøres kan det føre til død, brann eller elektrisk støt. 17

18 GARANTI OG SERVICE KitchenAid Garanti for vaffeljern Garantiens lengde: Europa, Midtøsten og Afrika: To års full garanti fra kjøpsdato. KitchenAid betaler for: Reservedeler og reparasjonsarbeidskostnader for å korrigere defekter i materialer eller utførelse. Servicen må utføres av et serviceverksted som er autorisert av KitchenAid. KitchenAid betaler ikke for: A. Reparasjoner når vaffeljernet brukes til andre operasjoner enn vanlig matlaging i husholdning. B. Skade som er resultat av uhell, endringer, feil bruk, mislighet eller installasjon/drift som ikke er i overensstemmelse med lokale elektrisitetsforskrifter. KITCHENAID PÅTAR SEG IKKE ANSVAR FOR INDIREKTE SKADE. Servicesentre All service bør utføres lokalt av et servicesenter som er autorisert av KitchenAid. Kontakt forhandleren som du kjøpte maskinen fra for å få navnet på ditt nærmeste servicesenter som er autorisert av KitchenAid. ServiceCompaniet AS: Gladengveien Oslo NORWAY Tlf: Fax: Contact person: John K. Skaar Kundeservice Norsk Importør: HOWARD AS : Hansteensgate OSLO Tel: KitchenAid. Alle rettigheter forbeholdt. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Instruksjoner for personlig kaffetrakter. Slik rengjør du den personlige kaffetrakteren... 13 Slik avkalker du den personlige kaffetrakteren...

Instruksjoner for personlig kaffetrakter. Slik rengjør du den personlige kaffetrakteren... 13 Slik avkalker du den personlige kaffetrakteren... Instruksjoner for personlig kaffetrakter Innholdsfortegnelse SIKKERHET ved bruk av personlig kaffetrakter Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 8 Kassering av elektrisk utstyr... 8 DELER

Detaljer

Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 8 DELER OG FUNKSJONER... 8

Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 8 DELER OG FUNKSJONER... 8 INSTRUKSJONER FOR BLENDEREN Innholdsfortegnelse Sikkerhet Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 8 DELER OG FUNKSJONER... 8 Montere blenderen Klargjøre

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler...6 Krav til strømforsyning...7 Kassering av elektrisk utstyr...8

Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler...6 Krav til strømforsyning...7 Kassering av elektrisk utstyr...8 Instruksjoner for brødrister Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler... Krav til strømforsyning... Kassering av elektrisk utstyr...8 DELER OG FUNKSJONER Brødristerens

Detaljer

Norsk Sikkerhet ved bruk av vannkokeren

Norsk Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Instruksjoner for vannkoker Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV vannkokeren Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Batteriaktivering (valgfritt)...

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

Instruksjoner for multihakkeren. Innholdsfortegnelse. Norsk

Instruksjoner for multihakkeren. Innholdsfortegnelse. Norsk Instruksjoner for multihakkeren Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av multihakkeren...96 Viktige forholdsregler...97 Krav til strømforsyning...98 Kassering av elektrisk utstyr...99 Deler og funksjoner...99

Detaljer

ARTISAN MATVINNSLUVÉL ARTISAN FOODPROCESSOR ROBOT MÉNAGER ARTISAN ARTISAN FOOD PROCESSOR FOOD PROCESSOR ARTISAN PROCESADOR DE ALIMENTOS ARTISAN

ARTISAN MATVINNSLUVÉL ARTISAN FOODPROCESSOR ROBOT MÉNAGER ARTISAN ARTISAN FOOD PROCESSOR FOOD PROCESSOR ARTISAN PROCESADOR DE ALIMENTOS ARTISAN ARTISAN FOODPROCESSOR INSTRUCTIES EN RECEPTEN ARTISAN Food processor Instructions and Recipes ROBOT MÉNAGER ARTISAN MODE D EMPLOI ET RECETTES ARTISAN FOOD PROCESSOR Bedienungsanleitung und Rezepte FOOD

Detaljer

6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER

6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER 6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER Instructions KÜCHENMASCHINE MIT SCHÜSSELHEBER UND 6,9-LITER-SCHÜSSEL Bedienungsanleitung ROBOT SUR SOCLE À BOL RELEVABLE DE 6,9 LITRES Instructions ROBOT DA CUCINA CON SOLLEVAMENTO

Detaljer

ARTISAN -KOFFIEMOLEN ARTISAN BURR GRINDER LE BROYEUR À CAFÉ ARTISAN ARTISAN KAFFEEMÜHLE MACINACAFFÈ ARTISAN MOLINO DE CAFÉ ARTISAN ARTISAN KAFFEKVERN

ARTISAN -KOFFIEMOLEN ARTISAN BURR GRINDER LE BROYEUR À CAFÉ ARTISAN ARTISAN KAFFEEMÜHLE MACINACAFFÈ ARTISAN MOLINO DE CAFÉ ARTISAN ARTISAN KAFFEKVERN ARTISAN -KOFFIEMOLEN GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT ARTISAN BURR GRINDER GUIDE TO EXPERT RESULTS LE BROYEUR À CAFÉ ARTISAN GUIDE DU CONNAISSEUR ARTISAN KAFFEEMÜHLE ANLEITUNG FÜR PROFESSIONELLE ERGEBNISSE

Detaljer

Bruksanvisning/Garanti Brødbakermaskin BBA 2866

Bruksanvisning/Garanti Brødbakermaskin BBA 2866 Bruksanvisning/Garanti Brødbakermaskin BBA 2866 Takk for at du kjøpte BBA 2866-modellen brødbakemaskin. Maskinen er helautomatisk og meget brukervennlig. Du vil også finne følgende oppskrifter: Hvitt brød,

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX MC1751E-A http://no.yourpdfguides.com/dref/604301

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX MC1751E-A http://no.yourpdfguides.com/dref/604301 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette

Detaljer

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Disse instruksjonene skal også være tilgjengelige på nettstedet: www.bauknecht.eu DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt

Detaljer

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill MCD2660E Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill ºÔ ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ Ì ÙˆÓ ÌÂ ÁÎÚÈÏ Bruksanvisning Käyttöohje

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER MEGET VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige sikkerhetsmeldinger,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EMS1760X http://no.yourpdfguides.com/dref/3900423

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EMS1760X http://no.yourpdfguides.com/dref/3900423 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking Barn Norsk Viktige sikkerhetsopplysninger Moderne komfyrteknologi er i stadig utvikling. Måten vår nye komfyr fungerer på, kan være ganske forskjellig fra hva du er vant til. Les derfor hele instruksjonsheftet

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

HD7872, HD7870 Brukerhåndbok

HD7872, HD7870 Brukerhåndbok HD7872, HD7870 Brukerhåndbok For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Innholdsfortegnelse 1 Innledning 92 2 Generell beskrivelse 92 3 Viktig 93 4 Skylle maskinen før første gangs

Detaljer

Mikrobølge- / Kombinasjonsovn

Mikrobølge- / Kombinasjonsovn Mikrobølge- / Kombinasjonsovn A1 pizza A2 fish A3 veg. A4 meat A5 pasta A6 chicken A7 rice A8 soup microwave grill/combination KEN GTAL17 DSG Retail Limited er ansvarlig for service etter salg. Hvis du

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Detaljer

RAVIOLIMAKER RAVIOLI MAKER MACHINE POUR LA PRÉPARATION ET LE REMPLISSAGE DES RAVIOLIS RAVIOLI MAKER ACCESSORIO PER RAVIOLI MÁQUINA DE RAVIOLIS

RAVIOLIMAKER RAVIOLI MAKER MACHINE POUR LA PRÉPARATION ET LE REMPLISSAGE DES RAVIOLIS RAVIOLI MAKER ACCESSORIO PER RAVIOLI MÁQUINA DE RAVIOLIS RAVIOLIMAKER GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT RAVIOLI MAKER GUIDE TO EXPERT RESULTS MACHINE POUR LA PRÉPARATION ET LE REMPLISSAGE DES RAVIOLIS GUIDE DU CONNAISSEUR RAVIOLI MAKER ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE

Detaljer

A 602 PYR. Bruksanvisning for stekeovn

A 602 PYR. Bruksanvisning for stekeovn A 602 PYR Bruksanvisning for stekeovn 2 Innholdsfortegnelse Ovnens forskjellige deler Beskrivelse av ovnen s.4 Tilbehør s.5 Sikkerhetsanvisninger s.6 Tilkobling og montering av ovnen Tilkobling til det

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

D C E L BESKRIVELSE AV APPARATET VIKTIGE ADVARSLER

D C E L BESKRIVELSE AV APPARATET VIKTIGE ADVARSLER BESKRIVELSE AV APPARATET A Termostatbryter B Tidsinnstiller C Varsellampe D Bryter for funksjonsvalg E Glassdør F Nedre motstand F Flat rist H Ovnsskuff I Tagget rist (hvis medfølger) L Smuleoppsamler

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer