EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13"

Transkript

1 EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13

2 I N N H O L D 1 LEDER 2 BACHELOR OF MANAGEMENT MED FORDYPNING I BANK OG FORSIKRING 4 MASTERPROGRAM I PORTEFØLJESTRATEGI OG FINANSIELL RÅDGIVNING 5 AUTORISASJON INNEN BANK OG FORSIKRING 6 KURS INNEN BANK 11 KURS INNEN FORSIKRING 20 PRAKTISK INFORMASJON 21 KONTAKTINFORMASJON NASJONAL OG INTERNASJONAL KVALITETSGODKJENNING Handelshøyskolen BIs langsiktige mål om å bli en ledende Europeisk handelshøyskole skal blant annet gjenspeiles ved å inneha nasjonale og internasjonale akkrediteringer, og å delta i internasjonale rangeringer med godt resultat. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) akkrediterte Handelshøyskolen BI som vitenskapelig høyskole 1. juni EFMD BI har hatt europeisk akkreditering Equis, siden Dette kvalitetsstempelet ble tildelt etter en uavhengig og grundig faglig evaluering, der BI ble målt mot internasjonale kvalitetsstandarder når det gjelder studier, forskning, næringslivskontakt og internasjonal orientering. I 2010 oppnådde BI igjen full reakkreditering. Utgitt av Handelshøyskolen BI Design: TRY/Grafisk avdeling BI v/elise Marthinsen. Prosjektleder: Kristin Oterhals. Trykk: RK Grafisk

3 LEDER KUNNSKAPSSAMFUNNET praktisk erfaring og formell kompetanse er en god kombinasjon! Ulike samfunn har alltid i en eller annen form vært basert på kunnskap. Kunnskap og kreativitet fremstår som de viktige drivkrefter i samfunnet (Regjeringens hjemmesider). I tillegg blir det stadig viktigere for hver enkelt av oss å realisere oss selv og skape en god mestringsfølelse. Statistisk Sentralbyrå har anslått at 80 prosent av den norske nasjonalformuen består av menneskelige ressurser, noe som betyr at praktisk erfaring og formell læring gjennom hele livet er av avgjørende betydning for samfunnet og hver enkelt av oss. Dette gjelder også for oss som er i finansbransjen. Vi er inne i en tid der globalisering, endrede rammeverk med styrkede krav til solvens, utvikling i bruken av elektroniske hjelpemidler og mange andre endringer stiller stadige krav til nytenkning og kontinuerlig videreutvikling. Videreutviklingen kan finne sted både gjennom praktisk læring i daglig arbeid og/eller gjennom videreutdanning som øker formalkompetansen din. Begge deler er viktig. Finansforbundet har i samarbeid med Pöyry (Econ) og Fafo utarbeidet en rapport om Finansnæringens fremtid der tre ulike scenarioer for finansnæringen i 2020 blir beskrevet. Rapporten er vel verd en gjennomlesing og er å finne både på Finansforbundets sider, BI Bank og Forsikrings internettsider, samt på vår Facebookside. De tre ulike scenarioene peker i ulike retninger, men felles for dem alle er at behovet for kvalifiserte medarbeidere med utdanning på bachelor- og masternivåer øker. På Handelshøyskolen BI finner du fleksible løsninger som gjør det mulig å kombinere arbeid og utdanning. I tillegg til alle generelle programmer og kurs som finnes på BI, har BI Bank og Forsikring kurs og programmer som er spisset inn mot finansnæringen. Vi tilbyr en Bachelor of Management hvor du kan fordype deg innen bank og forsikring. Denne kan du lese mer om på neste side. Vi leverer også et Executive Master of Managementprogram innen bankområdet, og er i ferd med å videreutvikle et tilsvarende innen forsikring. Jeg vil også nevne alle våre autorisasjonskurs, både innen forsikring og bank. Autorisasjonskursene har solid egenverdi, og i tillegg gir autorisasjonskursene i forsikring studiepoeng og kan benyttes i en bachelorgrad. For tiden jobber vi også med å videreutvikle nettbaserte løsninger, slik at deler av vår kursportefølje gjøres mer fleksibel. Innenfor AFR-området leverer vi nettbaserte oppdateringskurs og har en egen nyhetskanal for finansielle rådgivere. BIs visjon er å være en handelshøyskole som er blant de ledende i Europa. Kombinasjonen av faglig tyngde og relevans for studenter og næringsliv er BIs fremste kjennetegn. BI Bank og Forsikring har sitt opphav i finansnæringens egne organisasjoner (Bankakademiet og Forsikringsakademiet), og jobber tett sammen med næringen. Ved å ta etter- og videreutdanning på BI får du en utdanning som er både faglig tung og relevant for næringslivets behov. Vi ønsker deg velkommen som student hos oss! Kathrine F. Kirkebø Direktør BI Bank og Forsikring Foto: Nicolas Tourrenc 1

4 BI BANK OG FORSIKRING BACHELOR OF MANAGEMENT med fordypning i bank og forsikring du kan være nærmere en bachelorgrad enn du tror Bi tilbyr: Bachelor of management hvor du kan fordype deg innen bank og forsikring Kjernefag 30 sp Kjernefagene (4 kurs) er den obligatoriske delen av studiet som skal sikre deg et faglig grunnlag for videre fordypning. Kurs fra følgende fagområder må være dekket for å få godkjent Bachelor of Management med fordypning i bank og forsikring: Ett høyskole- eller spesialkurs (7,5 sp) innenfor fagområdet bedriftsøkonomi. Ett høyskole- eller spesialkurs (7,5 sp) innenfor fagområdet markedsføring. To høyskole- eller spesialkurs (7,5 sp) innenfor fagområdet organisasjon og ledelse: Alternativt kan dette erstattes med et kurs i prosjektledelse eller strategi. BI BANK OG FORSIKRING Kjernefag Valgfritt bachelorprogram/ fordypning i bank eller forsikring Avsluttende bachelorprogram Leadership in Action 90 SP 90 valgfrie studiepoeng fra BI eller andre høyskoler og universiteter som BI godkjenner. 60 studiepoeng innen bank, finans eller forsikring kan inngå sammen med 30 studiepoeng fra andre fagområder Kjernefag Valgfritt bachelorprogram/ fordypning i bank eller forsikring Avsluttende bachelorprogram Leadership in Action 90 SP 90 valgfrie studiepoeng fra BI eller andre høyskoler og universiteter som BI godkjenner. 60 studiepoeng innen bank, finans eller forsikring kan inngå sammen med 30 studiepoeng fra andre fagområder Studiemodell Bachelor of management (180 sp) Nye tider krever nye og tilpassede løsninger. Det gjelder også etterutdanning for ansatte innen bank- og forsikringsnæringen. BI Bank og Forsikring presenterer en Bachelor of Managementmodell som er fleksibel, men likevel spesielt tilpasset for bank-, finans- og forsikringsbransjen. Prinsippet er at du kan bygge videre på studiepoenggivende utdanning du har fra før. For mange som jobber i bank og forsikring er det ikke uvanlig å ha for eksempel en utdannelse som Bedriftsøkonom eller DHkandidat fra tidligere tider. I tillegg har du kanskje tatt enkeltkurs eller en autorisasjonsutdanning ved BI Bank og Forsikring (tidligere henholdsvis Bankakademiet og Forsikringsakademiet)? Studiepoeng fra andre BI-kurs/studier eller kurs fra andre høyskoler eller universiteter som BI godkjenner, kan benyttes som frie studiepoeng. Ta kontakt med oss for å få en vurdering av hva som skal til for at du kan oppnå Bachelor of Management med fordypning i bank og forsikring. Valgfritt bachelorprogram eller fordypning 30 sp Bachelorprogrammene gir faglig fordypning og spisskompetanse innenfor fagområdene bank, finans og forsikring. Som Valgfritt bachelorprogram eller fordypning kan du velge mellom: Bachelorprogram 30 sp, credit management Økonomi og ledelse IT i kredittstyring Kredittjus Risikostyring og kreditt Se side 6. fordypning 30 sp BanK Privatøkonomi med jus del II Plasseringsrådgivning Se side 8 og 9. Avsluttende program Leadership in Action Målet med programmet er å gi en avsluttende og reflektert utdanning på bachelornivå innen fagområdet ledelse og organisering. Programmet er både prosess- og kunnskapsbasert, tilpasset voksne studenter og yrkesaktive sin læringssituasjon. Resterende 90 sp 90 av de 180 studiepoengene i Bachelor of Management-graden er valgfrie. Det betyr at du kan innpasse inntil 90 offentlig godkjente studiepoeng fra BI eller andre høyskoler/ universiteter i graden. Her kan du også nyttiggjøre deg av kurs med godkjente studiepoeng Bachelorprogram 30 sp, risk and insurance (tidligere høyere forsikringseksamen) Risk Management Forsikringsøkonomi Underwriting Norsk og internasjonal forsikring Se side 17. fordypning 30 sp BedriftSmarKed BanK Kredittvurdering I Kredittvurdering II Se side 8. Programmets hovedtemaer Ledelse i perspektiv Strategisk ledelse og organisering Personlig og kompetent ledelse Samspill og ledelse i nettverk Ledelse i aksjon som du tidligere har tatt innen bank, finans eller forsikring. Dersom du ønsker å ta kurs fra BI i Bank og Forsikring sin portefølje, finner du disse omtalt på side 6 19 i denne brosjyren og på våre web-sider bi.no/bankogforsikring. Kjernefag Valgfritt bachelorprogram/ fordypning i bank eller forsikring Avsluttende bachelorprogram Leadership in Action 90 SP 90 valgfrie studiepoeng fra BI eller andre høyskoler og universiteter som BI godkjenner. 60 studiepoeng innen bank, finans eller forsikring kan inngå sammen med 30 studiepoeng fra andre fagområder Kjernefag Valgfritt bachelorprogram/ fordypning i bank eller forsikring Avsluttende bachelorprogram Leadership in Action 90 SP 90 valgfrie studiepoeng fra BI eller andre høyskoler og universiteter som BI godkjenner. 60 studiepoeng innen bank, finans eller forsikring kan inngå sammen med 30 studiepoeng fra andre fagområder Kjernefag Valgfritt bachelorprogram/ fordypning i bank eller forsikring Avsluttende bachelorprogram Leadership in Action 90 SP 90 valgfrie studiepoeng fra BI eller andre høyskoler og universiteter som BI godkjenner. 60 studiepoeng innen bank, finans eller forsikring kan inngå sammen med 30 studiepoeng fra andre fagområder Kontakt oss på mail eller ring oss på for å få en gjennomgang av hva du mangler for å oppnå Bachelor of management med fordypning i bank og forsikring 2 3

5 BI BANK OG FORSIKRING EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT-PROGRAM BI BANK OG FORSIKRING AUTORISASJONSORDNINGER I BANK OG FORSIKRING I brosjyrens leder viser vi til en rapport fra Finansforbundet som er utarbeidet i samarbeid med Fafo og Pöyry (Econ). I rapporten vises det til tre scenarioer for 2020 som omtaler ulike retninger for finansnæringen. Felles for alle tre scenarioene er at behovet for formalkompetanse på høyere nivå vil øke. I dag er det ca Porteføljestrategi og finansiell rådgivning. Programmet er rettet mot investeringsrådgivere og finansielle rådgivere som trenger spesialkompetanse på rådgivning og finansielle investeringer. Hensikten med programmet er å gi deltakerne innsikt i og kunnskaper om økonomiske,finansielle og juridiske forhold som grunnlag for finansiell rådgivning på person- og bedriftsmarkedet, i tråd med god rådgivningsskikk og etiske standarder. Det legges vekt på hvordan kunnskapen kan få praktisk anvendelse i rådgivingsprosessen. Programmet tar for seg følgende fire moduler: Tillit, integritet og samunnsansvar Makroøkonomi Porteføljestrategi og finansielle produkter Relevant rådgivningsjus 2000 ansatte i finansbransjen med utdanning på masternivå. Scenarioene i rapporten viser til behov i størrelsesorden personer med utdanning på masternivå. BI Bank og Forsikring har derfor styrket studietilbudet med eget masterprogram innen bankområdet: programmet går over to semestre med oppstart på høsten Studiesamlinger: (5 x 4 dager) prosessevaluering, prosjektoppgave og skri lig eksamen pris: Studiepoeng: 30 programmet porteføljestrategi og finansiell rådgivning ved Bi Bank og forsikring kan inngå som ett av tre programmer som fører frem til tittelen executive master of management. målet med autorisasjonsordningene er å heve det faglige nivået blant de ansatte i næringen, til nytte for både kunder og selskap. innen bank og forsikring finnes flere autorisasjonsordninger, og Bi er en sentral tilbyder av kompetanse innen dette området. Autorisasjonsordninger innen bank: Kompetanseutvikling for finansielle rådgivere som skal autoriseres: veien til KunnSKapSprøven Veien til kunnskapsprøven er et organisert og strukturert opplæringsprogram hvor deltakerne følger en fast klasse. Opplæringsprogrammet inneholder blant annet 12 fagdager som dekker alle seks fagområdene som inngår i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgiveres (AFR) kunnskapsprøve. e-læringskurs for deg Som SKal autoriseres (KurSpaKKe) BI Bank og Forsikring har fem e-læringskurs for rådgivere som skal autoriseres. E-læringskursene kan bestilles som en kurspakke (kr ). faglig oppdatering for finansielle rådgivere Opplæringen er nettbasert og består av videoforelesninger og testspørsmål som gjøres tilgjengelig for deltakerne via personlig innlogging på BIs læringsplattform itslearning. I e-læringen inngår også pensumboken Faglig oppdatering for finansielle rådgivere som PDF-dokument. Boken dekker alle temaene i fagplanen. Enkeltkapitler kan skrives ut lokalt av deltakerne ved behov. Boken kan også kjøpes i papirutgave i vår nettbutikk. Se F li d t i f fi i ll åd i PENSUMBOK 2012 BI B k F ik i Faglig oppdatering for finansielle rådgivere PENSUMBOK 2012 BI Bank og Forsikring Pris kr 550,-. Investeringsrådgiveren Inge Pedersen ønsket og følte behov for mer utdanning innen sitt fagområde. Etter å ha tatt noen masterkurs i utlandet, ville han oppdatere seg og tilegne seg ny kunnskap på et sted hvor han kunne jobbe med kollegaer i samme bransje. Da falt valget på Executive Master of Management på BI og faget porteføljestrategi og finansiell rådgivning. Hensikten med faget porteføljestrategi og finansiell rådgivning er å gi innsikt i områder som økonomiske, finansielle og juridiske forhold som kan inte-greres i rådgivningsprosessen. Kurset er svært relevant i min jobb som investeringsrådgiver innen privat- og bedriftsmarkedet. Det at jeg treffer bransjekollegaer som kan dele av sine erfaringer, utfordringer og suksesser har vært nyttig for meg, sier Pedersen. I forhold til ønsket om å studere sammen med bransjekollegaer har Pedersen løst et case sammen med en kollega fra en annen bank. Dette samarbeidet fungerte svært godt, sier Pedersen. Autorisasjonsordninger innen forsikring: Det er fire autorisasjonsordninger innen forsikring. Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) er ansvarlig for tre av ordningene: Autorisasjon for forsikringsrådgivere, skadebehandlingskonsulenter og personforsikringskonsulenter. Norske Forsikringsmegleres Forening er ansvarlig for autorisasjonen for forsikringsmeglere Autorisasjonsutdanningen består av en kombinasjon av fagutdanning og praksis. Fagutdanningen tilbys ved BI Bank og Forsikring. Man melder seg på kursene enkeltvis. Noen kurs er felles for flere av ordningene, og det er fleksibel overgang mellom dem. Alle må tilfredsstille gjeldende karakterkrav for å kunne bli autorisert. autorisasjon for forsikringsrådgivere Autorisasjon ting privat Autorisasjon person privat Autorisasjon ting bedrift Autorisasjon person bedrift autorisasjon for SKadeBehandlingS- KonSulenter Brann- og kombinert forsikring Motorvognforsikring Personskadeforsikring Reiseforsikring Generalist (med kompetanse innen flere områder) autorisasjon for personforsikrings- KonSulenter Avtale/service og oppgjør Privat Avtale/service og oppgjør Bedrift autorisasjon for forsikringsmeglere Meglere non-marine forsikringer skadeforsikring Meglere non-marine forsikringer livsforsikring Meglere marine forsikringer Se Avslutningsvis ønsker Pedersen å trekke frem at han har fått nyttig påfyll av kunnskap som er svært relevant i hans daglige arbeid: Jeg bruker erfaringene fra kurset både i sammenheng med kunder og kollegaer. Jeg har kunnet bruke kunnskapen fra kurset direkte ut mot kundene, avslutter investeringsrådgiveren Pedersen. «Forelesningene på kurset Veien til kunnskapsprøven har vært nyttige for meg. Jeg har hatt gode forelesere som har initiert diskusjoner, og med engasjerte medelever i tillegg, fikk undervisningen det «lille ekstra» Leif Vassli, kursdeltaker Veien til Kunnskapsprøven. 4 5

6 KurS BanK og finans KurS BanK og finans KURSPORTEFøLJE BANK Kursene er oppført i alfabetisk rekkefølge CREDIT MANAGEMENT IT I KREDITTSTyRING Programmet er beregnet på medarbeidere innen kreditt- og fordringsadministrasjon, og for ansatte i bank og finansnæringen. Credit Management er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Kredittforum og Handelshøyskolen BI. Credit Management kan inngå som valgfritt bachelorprogram i Bachelor of Mangement. Se side 3. programmet BeStår av følgende KurS Økonomi og ledelse, se side 10 IT i kredittstyring, se side 7 Kredittjus, se side 7 Risikostyring og kreditt, se side 9 Se beskrivelse under de enkelte kurs. Pris for hele programmet er kr Kursene kan også taes enkeltvis, da til kr studiesamlinger (1 + 3 dager) pris: kr Kurset er en del av credit management (30 sp), men kan også tas som enkeltkurs Kurset IT i kredittstyring skal gi studentene en grunnleggende forståelse for utfordringer og problematikk knyttet til bruk av informasjonssystemer (IS) og informasjonsteknologi (IT) i forbindelse med kredittadministrasjon. Kurset skal gi studentene en grunnleggende forståelse for utfordringer og problematikk knyttet til bruk av informasjonssystemer (IS) og informasjonsteknologi (IT) i forbindelse med kredittadministrasjon. Fokus vil være på virksomhetsprosessene innenfor næringen og den rollen informasjon og informasjonsteknologi spiller ved effektivisering og beslutninger. Ny teknologi gir nye muligheter innenfor kredittinformasjon. ETISKE UTFORDRINGER I FINANSNæRINGEN hjemmeeksamen Hensikten med kurset Etiske utfordringer i finansnæringen er å øke bevisstheten om etiske utfordringer og dilemma i vår egen tid. Teorier blir belyst i den grad de kan hjelpe deltakerne til å håndtere slike oppgaver ved å begrunne egne etiske standpunkter. Etter gjennomført kurs skal studentene ha opparbeidet et komplekst sett med kunnskaper, ferdigheter og holdninger. emneoversikt Teoretiske perspektiver med relevans for finansnæringen Rådgivning som etisk kommunikasjon Finansnæringens avkastningskrav som kontekst for etisk refleksjon Bruk av etisk refleksjon til å analysere og drøfte case Kilder til god etisk dømmekraft Maktekspansjon og maktutjevning i mellommenneskelige relasjoner Etiske regelverk i bank og forsikring Spesielle emner for forsikringsnæringen KREDITT- OG DEPOTJUS Kurset Kreditt- og depotjus behandler rettsregler som har særlig betydning for de sikkerheter som kreves/stilles for bankenes utlån og regler som har betydning for bankenes rettigheter og interesser i konkurranse med andre rettighetshavere. Etter gjennomgått kurs skal studentene ha innsikt i rettslige spørsmål som har særlig betydning ved utøvelsen av kreditt- og depotfunksjonene i bank. KREDITTFAGLIG UTDANNING (i samarbeid med Teknologisk Institutt as) 3 studiesamlinger (2+3+2 dager) pris: kr Studiepoeng: 15 FERDIGHETSTRENING I RåDGIVNINGSPROSESSEN Ferdighetstreningen består av to dagers praktisk trening, det anbefales at denne tas i kombinasjon med kurset Relasjonsmarkedsføring. Bankansatte som arbeider som kunderådgivere opplever et stadig større fokus på både personlig effektivitet, økonomisk inntjening på kort sikt, langsiktig kundetilfredshet og gjenkjøp. Derfor må de i stadig større grad utvikle sine ferdigheter i retning av å være både aktiv selger og seriøs rådgiver. 1 studiesamling (2 dager) ingen eksamen pris: kr Studiepoeng 0 gjennomføres over to semester, oppstart høst studiesamlinger ( dager) frivillig eksamen pris: kr for hele utdanningen Studiepoeng 0 Kredittfaglig utdanning består av følgende moduler som kan tas samlet eller enkeltvis: Kredittvurdering og kredittsikring, kr Praktisk regnskapsanalyse, kr (inkl. forkurs) Juridiske emner innen kredittfaglig utdanning del I, kr Juridiske emner innen kredittfaglig utdanning del II, kr Avsluttende skriftlig eksamen (frivillig) FORKURS I FINANS Kurset er et e-læringskurs KREDITTJUS Kurset er et nettbaset kurs som skal gi tilstrekkelige forkunnskaper for å gjennomføre kursene Privatøkonomi med jus del II og Sparing og plassering. Kurset skal gi deltakerne kunnskaper innenfor juridiske fagområder av stor betydning for kvaliteten på kredittarbeidet og tilstøtende områder. rullerende opptak ingen studiesamlinger ingen eksamen pris: kr Studiepoeng 0 Kurset inneholder blant annet følgende tema: Introduksjon til renteregning, beregning av nåverdi, annuiteter og sluttverdier. I tillegg er det fokus på budsjettering av kontantstrømmer, lønnsomhetsvurdering med nåverdi og internrentemetoden. Du får en grunnleggende innføring i bruk av finanskalkulatoren Texas Instrument BA II. Kurset skal gi deltakerne kunnskaper innenfor juridiske fagområder av stor betydning for kvaliteten på kredittarbeidet og tilstøtende områder. Gjennom løsning av praktiske oppgaver skal deltakerne oppøve evnen til å avdekke og løse juridiske problemstillinger. Deltakerne skal bli i stand til å kommunisere problemstillingene effektivt med juridiske eksperter, ha en bevisst holdning til de lover regler og avtaler som styrer rettsforholdet mellom partene og respektere disse. 2 studiesamlinger (1 + 3 dager) pris: kr Kurset er en del av credit management, men kan også tas som enkeltkurs. 6 7

7 KurS BanK og finans KurS BanK og finans KREDITTVURDERING I Kredittvurdering I har som mål å skape forståelse i forhold til de problemstillinger man står overfor ved vurdering av kredittrisiko ved næringslivsengasjementer. emneoversikt Korrigering og verdivurdering av regnskapet før analyse Strømningsanalyser Fremtidig kapitalbehov og dekningsmuligheter Krav til fremtidig inntjening Analyse av ikke-finansielle forhold rundt bedriften Modeller for risikoklassifisering og konkursprediksjon Porteføljestrategi og kredittvurdering Engasjementsoppfølging God praksis på kredittområdet KREDITTVURDERING II 2 studiesamlinger (3+3 dager) pris: kr Studiepoeng 15 PLASSERINGSRåDGIVNING emneoversikt modul i Modul I er delt inn i følgende emner: Økonomisk balanse og reformulering av regnskaper Analyse og beregning av kontantstrømmer Kontantstrømsbaserte verdsettelsesmodeller Resultatbaserte verdsettelsesmodeller Multiplikatorbaserte verdsettelsesmodeller Fastsettelse av avkastningskrav Fusjoner, allianser og samarbeidsavtaler innen bank, finans og forsikring gir klare signaler om en næring i sterk endring. Dette medfører store krav til kompetanse blant medarbeiderne. Dette er noen av aspektene i kurset Plasseringsrådgivning. : Ha forståelse for bansjestandarden God rådgivningsskikk Ha forståelse for viktige makroøkonomiske sammenhenger som har relevans for finansiell rådgivning. Ha forståelse for hvordan aksje- og obligasjonsmarkedet fungerer Ha innsikt i sammenhengen mellom avkastning og risiko i finansielle porteføljer Ha innsikt i karakteristiske trekk ved ulike finansielle produkter 2 studiesamlinger (3+3 dager) pris: kr Studiepoeng 15 Studenten skal få en helhetsforståelse for vurdering av næringsengasjementer ut fra bedriftsog næringsøkonomiske, strategiske og juridiske sider, og innsikt i hvordan bedriftens økonomiske og strategiske stilling kan analyseres og tolkes. modul ii I denne modulen legges vekt på at studenten skal benytte kunnskaper fra de ulike fagemnene i løsning av praktiske case. Dette innebærer helhetlige vurderinger av næringsengasjementer basert på regnskap, budsjett, prosjektanalyse og strategisk analyse, nærings- og bransjeanalyser. 2 studiesamlinger (4 + 3 dager) pris: kr Studiepoeng 15 PRIVATøKONOMI MED JUS DEL II Kurset bygger på Privatøkonomi med jus del I. Hovedvekten i del II legges på kredittvurdering, investerings- og finansieringsrådgivning, samt kartlegging og oppfølging av problemengasjementer. Få innsikt i relevante privatøkonomiske spørsmål knyttet til kredittvurdering og problemengasjementer Få dypere innsikt i relevante juridiske spørsmål knyttet til privatøkonomisk rådgivning Få forståelse for de juridiske spørsmål som reiser seg blant annet i tilnytning til panterett, tingsrett, gjeldsordning og tvangsfullbyrdelse Få grunnleggende kunnskaper om regelverket innenfor relevante juridiske områder Forståelse for hvordan kundelojalitet bygges og opprettholdes REGELVERK FOR FINANSIELL RåDGIVNING 2 studiesamlinger (2 + 2 dager) RELASJONSMARKEDSFøRING Kurset gir styrket kompetanse med hensyn til å utøve relasjonsmarkedsføring og markedsorientert kundepleie i lys av lønnsomhet. Med bakgrunn i tradisjonell markedsføringstenking skal deltakerne utvikle en dypere forståelse for anvendelse av relasjonsmarkedsføring. Ved å behandle bedriftens ulike kontakter med sine kunder skal deltakerne lære å tilpasse virkemidlene slik at de stimulerer kundene til gjenkjøp. Ulike faktorer som kan påvirke kundenes lojalitet står sentralt i kurset. Deltakerne skal etter kurset ha styrket sin kompetanse med hensyn til å utøve relasjonsmarkedsføring og markedsorientert kundepleie i lys av lønnsomhet. RISIKOSTyRING OG KREDITT pris: kr Studiepoeng 15 Kurset gir kompetanse i regelverket for finansiell rådgivning, og retter seg blant annet mot de som arbeider som finansielle rådgivere eller som leder slik virksomhet. Studentene skal opparbeide kjennskap til kravene som gjelder for finansrådgivning samt kravene til organisering av finansrådgivning. De skal settes i stand til å kunne oppfylle lovgivningens krav i virke som finansiell rådgiver i konsesjonsbelagte foretak i finanssektoren, kunne bidra til organisering av finansiell rådgivning slik at en både oppfyller lovens krav og krav til hensiktsmessighet/forsvarlighet samt bestå finansbransjens autorisasjonstest. 2 studiesamlinger (2 + 1 dager) prosjektoppgave PRIVATøKONOMI MED JUS DEL I pris: kr Studiepoeng 15 Kurset gir en praktisk rettet innføring i personlig økonomi/familieøkonomi. I tillegg kommer juridiske emner og forbrukeratferd som er av betydning for kvaliteten på privatøkonomisk rådgivning og saksbehandling. Få innsikt i relevante privatøkonomiske spørsmål knyttet til sparing og kredittvurdering i bank Få innsikt i aktuelle juridiske emner knyttet til privatøkonomisk rådgivning Forstå og forklare menneskers atferd ut fra sentrale atferdsøkonomiske modeller Få grunnleggende kunnskap om regelverket knyttet til lån og kredittavtaler samt inndrivelse av lån. 2 studiesamlinger (2 + 3 dager) pris: kr Kurset er en del av credit management, men kan også tas som enkeltkurs. Etter endt kurs skal studentene kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige verktøy knyttet til problemstillinger i kredittpolitikk, kredittbetingelser etc. Risikostyring og kreditt inngår i Credit Management, men kan også tas enkeltvis. Studentene skal kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige verktøy knyttet til problemstillingen i kredittpolitikk, finansielle konsekvenser av kredittstyring og porteføljeteori i kredittstyring. Eksempler på begreper som skal kunne forklares: kontantstrøm, resultat, balanse, økonomiske indikatorer, arbeidskapitalstørrelser og deres innvirkning på kontantstrømmen, kundeklassifisering, porteføljeteori. 8 9

8 KurS BanK og finans KurS forsikring SPARING OG PLASSERING STyRING AV FINANSFORETAK Målet for kurset er at kandidaten skal være i stand til å gi mer kvalifisert finansiell rådgivning, forankret i finansiell teori, bransjens egen standard for God rådgivningsskikk og lov om verdipapirhandel (MiFID). Ha innsikt i aksje- og obligasjonsmarkedet Ha innsikt i hvordan avkastning og risiko i aksjer og obligasjoner måles Ha innsikt i hvordan ulike finansielle produkter er bygd opp Ha innsikt i skattlegging av aksjer og obligasjoner Forsikring? KURSPORTEFøLJE FORSIKRING Kursene er oppført i alfabetisk rekkefølge AVTALE, SERVICE OG OPPGJøR I PERSONFORSIKRING gjennomføres normalt vår, men settes opp ekstaordinært høst studiesamlinger (2+1 dager) pris: kr Kurset gir teoretisk innføring i emnene avtale, service og oppgjør i personforsikring. Kurset skal også gi innsikt i aktuelle lover og forskrifter som regulerer personforsikringsprodukter. Lover og forskrifter Service / avtaleforvaltning Avtaleinngåelse og informasjonsplikt Oppgjør ved ulike forsikringstilfeller Kurset omhandler strategisk posisjonering av finansforetak samt emner innen risikostyring i finansforetak, balanse- og likviditetsbudsjettering og lønnsomhetsvurderinger. Etter endt kurs skal studentene kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige verktøy knyttet til problemstillingen i balanse og likviditetstyring i finansforetak, resultat- og likviditetsbudsjettering og lønnsomhetsvurderinger. Studentene skal også lære seg bruk av finansielle instrumenter i sikringsøyemed (med verktøy menes sammenhenger, metoder, teknikker, modeller, teorier o.l. som brukes innen fagområdet). BEDRIFTSFORSIKRING SKADE (Erstatter kurset Småbedriftsforsikring) Etter gjennomført kurs skal studentene kunne selge og gi rådgivning om de vanligste forsikringer for mindre bedrifter. Brann- og kombinert forsikring Ansvarsforsikring Motorvognforsikring Transportforsikring hjemmeeksamen økonomi OG LEDELSE 2 studiesamlinger (3 + 2 dager) pris: kr Kurset er en del av credit management, men kan også tas som enkeltkurs. Kurset skal gi studentene innsikt i sentrale samfunnsøkonomiske begrep og sammenhenger, og kunnskap om hvordan en økonomi som den norske fungerer. etter gjennomført KurS SKal Studentene: Kunne sentrale samfunnsøkonomiske begrep og sammenhenger, kunne sentrale ledelsesbegrep og sammenhenger. Anvende teorier og beskrivelser av økonomiens virkemåte med tanke på å forklare årsaker til endringer i priser, renter og valutakurser. Kunne beskrive hvordan samspillet mellom privat og offentlig sektor gir oss økonomiske resultat beskrevet ved nasjonalregnskapstall så som økonomisk vekst, inflasjon og arbeidsledighet Kunne vise hvordan ledelses teori kan anvendes i forskjellige praktiske situasjoner. Være etisk bevisst konflikter knyttet til økonomisk politikk og forskjellige synsvinkler knyttet til økonomiske interesser. Vise forståelse for mulige avvik mellom erklærte politiske mål og ambisjoner og sannsynlige faktiske virkninger av økonomisk politikk. BRANN OG KOMBINERT FORSIKRING PRIVAT Kurset gir fagopplæring i brann- og kombinert forsikringer som dekker privatpersoners forsikringsbehov. Det omfatter også en kort innføring i reiseforsikring. Forsikringsavtaleloven og forsikringsvilkår Tariff og tariffering Skadeoppgjør Skadeforebygging Reiseforsikring ENGLISH FOR THE NON-LIFE INSURANCE MARKET 7,5 Kurset er utarbeidet med tanke på medarbeidere innen skadeforsikring som vil utvikle sine engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig. «Det sies at man lærer så lenge man lever. Jeg har imidlertid funnet ut at dess mer man lærer, jo mer forstår man hvor mye man faktisk ikke kan. Noe av det viktigste for meg er selvrealisering og at jeg til enhver tid tilegner meg ny kunnskap. Det er nettopp denne personlige, og faglige, utviklingen jeg får hos BI.» Elisabeth Ådland, enkeltkursdeltaker BI Bank og Forsikring Utvikling av vokabular innen: Prinsipper for risk management og forsikring Juridiske emner knyttet til skadeforsikring Hjem, villa- og ansvarsforsikring Motorvognforsikring og ansvarsforsikring for virksomheter Kulturforskjeller og deres betydning for kommunikasjon innen næringslivet 2 studiesamlinger (3+3 dager) 10 11

9 KurS forsikring KurS forsikring ENGLISH FOR THE LIFE INSURANCE MARKET FORSIKRINGSMEGLING 2 studiesamlinger (3+3 dager) muntlig eksamen Kurset er utviklet spesielt med tanke på forsikringsansatte innen livsforsikring som vil utvikle sine ferdigheter i engelsk slik at de kan kommunisere effektivt om livsforsikring i et internasjonalt forretningsmiljø. Utvikling av vokabular innen: Prinsipper for risk management og risikovurdering innen personforsikring Sentrale emner og vilkår for livsforsikring, livrenter, helseforsikring og pensjonsordninger Offentlig trygd Kulturforståelse med fokus på forhandlinger Kurset gir en innføring i sentrale emner innen forsikringsmegling, i første rekke gjeldende regelverk, sentrale juridiske og økonomiske tema knyttet tiol meglervirksomhet, meglernes rolle i forsikringsvirksomheten, praktisk meglerarbeid og grunntrekk ved driften av et meglerforetak. Forsikringsmeglerens oppgaver Parter og avtaleforhold Sentrale juridiske tema, bl.a. lov om forsikringsformidling, avtalerett, forsikringsrett og generell forretningsjus Etiske retningslinjer Reassuranse oig vår, første gang vår 2013 ETISKE UTFORDRINGER I FINANSNæRINGEN Hensikten med kurset Etiske utfordringer i finansnæringen er å øke bevisstheten om etiske utfordringer og dilemma i vår egen tid. Teorier blir belyst i den grad de kan hjelpe deltakerne til å håndtere slike oppgaver ved å begrunne egne etiske standpunkter. Etter gjennomført kurs skal studentene ha opparbeidet et komplekst sett med kunnskaper, ferdigheter og holdninger. emneoversikt Teoretiske perspektiver med relevans for finansnæringen Rådgivning som etisk kommunikasjon Finansnæringens avkastningskrav som kontekst for etisk refleksjon Bruk av etisk refleksjon til å analysere og drøfte case Kilder til god etisk dømmekraft Maktekspansjon og maktutjevning i mellommenneskelige relasjoner Etiske regelverk i bank og forsikring Spesielle emner for forsikringsnæringen hjemmeeksamen FORSIKRINGSøKONOMI På grunn av generelt økende teknisk kompleksitet i regelverket for forsikring, vil hovedvekten i kurset legges på å kunne tolke og forstå økonomiske sammenhenger framfor å kunne gjennomføre teknisk kompliserte beregninger. Kurset kan også inngå som en del av Risk and Insurance, se side 17. Kurset er under utvikling FORSIKRINGSøKONOMI REASSURANSE FORSIKRINGSEKSAMEN Forsikringseksamen er sammensatt av to obligatoriske kurs og to valgfrie forsikringskurs: Innføring i forsikring (7,5 sp) Innføring i forsikringsjuridiske fag (7,5 sp) To valgfrie forsikringskurs med til sammen (15 sp) Se beskrivelse på de enkelte kurs. Studiepoeng 30 Kurset inneholder en innføring i forsikringsøkonomi og en grunnleggende orientering om reassuranse. Forsikringsøkonomien inneholder en felles del og spesialisering innen skade- og personforsikring. Regnskapsoppstilling - elementene i regnskapet Resultatregnskap og balanse Regnskapsanalyse Reassuranse formål Former for reassuranse gjennomføres for siste gang høst deler av pensum integreres i kurset innføring i forsikring 2 studiesamlinger (2+1 dager) pris: kr Studiepoeng: 3 FORSIKRINGSMEGLING GRUNNKURS FORSIKRING gjennomføres for siste gang høst nytt kurs kommer vår 2013, se beskrivelse side studiesamling (2 dager) pris: kr Studiepoeng: 2 Kurset gir en innføring i sentrale emner innen forsikringsmegling, i første rekke gjeldende regelverk, meglernes rolle i forsikringsvirksomheten, praktisk meglerarbeid og grunntrekk ved driften av et meglerforetak. Forsikringsmeglerens oppgaver Parter og avtaleforhold Lov om forsikringsformidling Etiske retningslinjer Former for reassuranse gjennomføres for siste gang høst erstattes av nytt, utvidet kurs innføring i forsikring 1 studiesamling (1 dag) pris: kr Studiepoeng: 3 Kurset gir en oversikt over forsikringsnæringens struktur, virkemåte og organisasjon og betydning for individ og samfunn. Forsikringsavtaleloven sentrale bestemmelser Skade- og personforsikring, prinsipper og produkter Kapitalforvaltning Forsikringsmegling Forsikringsnæringens organisasjoner 12 13

10 KurS forsikring KurS forsikring GRUNNLEGGENDE SKADEBEHANDLING INTRODUKSJON I FORSIKRING Kurset er et e-læringskurs Kurset gir en innføring i aktiv skadebehandling med gjennomgang av saksgang fra skademelding til et korrekt skadeoppgjør og avslutning. Arbeidsmetodikk for skadeoppgjør Relevante lovbestemmelser i FAL, bilansvars- og skadeserstatningsloven Skjønn Regressavtaler, fellesregistre og poolordninger gjennomføres for siste gang høst Sentrale deler av pensum integreres i kursene Brann- og kombinert forsikring privat, motorvognforsikring og reise- og ulykkesforsikring. 1 studiesamling (2 dager) pris: kr Studiepoeng: 3 rullerende opptak ingen studiesamlinger ingen eksamen pris: kr Studiepoeng: 0 Kurset er et nettbasert kurs som gir en allmenn introduksjon om forsikring generelt, men tar også for seg de vanligste produktene noe mer inngående. Kurset skal gi en grunnleggende forståelse av hva forsikring er og betydningen av forsikring i et moderne samfunn, og hvordan næringen reguleres gjennom lover og forskrifter. Kurset er designet slik at det kan brukes som oppslagsverk innen forsikring. GRUPPELIVSFORSIKRING gjennomføres for siste gang høst Sentrale deler av pensum dekkes av kurset personforsikring 1 studiesamling (1 dag) pris: kr Studiepoeng: 2 Kurset gir en grundig innføring i gruppelivsforsikringer: ytelser, vilkår, premieberegning og erstatningsutbetaling. Forsikringsformer Vilkår og utfyllende regler Etablering og forvaltning Utbetalingsrekkefølge og begunstigelse Premieberegning og avsetninger JUS DEL 1 Kurset skal gi studentene en felles juridisk plattform for videre studium i forsikring. Det gir en innføring i juridisk tenkemåte og veiledning i å finne fram i lovverket. Rettskildelære Familie- og arverett Kontraktsrett Erstatningsrett Forsikringsrett gjennomføres for siste gang høst hoveddelen av pensum integreres i kurset innføring i forsikring pris: kr Studiepoeng: 3 INNFøRING I FORSIKRING (Erstatter kursene: Grunnkurs forsikring, Jus del 1 og Forsikringsøkonomi-Reassuranse) Kurset utgjør grunnmuren i den forsikringsfaglige utdanningen. Kurset gir en oversikt over forsikringsnæringens struktur, rammebetingelser, en kort innføring i risk management, innføring i sentrale juridiske områder for forsikring, forsikringsregnskap og næringens produkter, samt om næringens fellestiltak. Forsikringsnæringens oppbygging og struktur Risk Management Forsikringslover Skade- og personforsikring, prinsipper og produkter Forsikringsregnskap Forsikringsnæringens organisasjoner og fellestiltak INNFøRING I FORSIKRINGSJURIDISKE FAG (Erstatter Jus del 2) første gang vår studiesamlinger (1+3 dager) pris: kr Kurset er primært beregnet for ansatte i forsikringsnæringen som har arbeidsoppgaver med juridisk innhold. Forsikringsrett Erstatningsrett KOLLEKTIV PENSJONSFORSIKRING MARITIME LAw AND INSURANCE Kurset gir en bred innføring i kollektive pensjonsforsikringer og enklere premieberegning. Foretakspensjon og innskuddspensjon Forsikringsavtalen og forsikringsvilkår Offentlige tjenestepensjonsordninger Pensjonskasser Kort om folketrygden og AFP Kurset er spesielt utformet med tanke på autorisasjon av sjøforsikringsmeglere, og gir en introduksjon til sjørett og sjøforsikringsrett. International Conventions Standard contracts and forms Ship owners liabilities in contract and tort Carriers liability for cargo and passengers Salvage and collisjon 2 studiesamlinger (3+3 dager) 14 15

11 KurS forsikring KurS forsikring MOTORVOGNFORSIKRING PERSONSKADEOPPGJøR, DEL II Målet er at studentene etter fullført kurs skal kunne gi veiledning i de fleste spørsmål vedrørende forsikringsvilkår og lovbestemmelser knyttet til motorvognforsikring. Forsikringsavtale og - vilkår Bilansvaret Tariffering og risikofaktorer Skadeforebygging Fritidsbåtforsikring Skadeoppgjør Kurset bygger på Personskadeoppgjør, del I med særlig fokus på bl.a. spørsmål om årsakssammenheng, adekvans, foreldelse og medvirkning. Årsakssammenheng - adekvans Skadelidtes medvirkning Yrkesskadeforsikring Pasientskadeerstatning Foreldelse etter FAL og lov om foreldelse 2 studiesamlinger (1+2 dager) NORSK OG INTERNASJONAL FORSIKRING REISE- OG ULyKKESFORSIKRING 2 studiesamlinger (2 dager i norge og 4 dager i london ) prosjektoppgave pris: kr Kurset gir en bred innføring i forsikringsnæringen rolle i det norske samfunnet i en politisk, historisk og sosial sammenheng og forholdet til det internasjonale forsikringsmarkedet. Kurset kan også inngå som en del av Risk and Insurance, se side 17. Forsikringsnæringens struktur og omdømme Det offentlige tilsyn med næringen Nyere norsk forsikringshistorie Arbeidsdeling mellom offentlig og privat sektor Det internasjonale forsikringsmarkedet Kurset skal gi studentene nødvendige kunnskaper til å kunne gi veiledning om de fleste spørsmål om forsikringsvilkår og lovbestemmelser knyttet til reise- og ulykkesforsikring. Bestemmelser i Forsikringsavtaleloven Forsikringsavtalen - vilkår Tarifferingsprinsipper Folketrygden/trygdekonvensjoner Ulykkesforsikringens omfang Forsikringsytelser Skadeoppgjør PERSONFORSIKRING (Erstatter kursene Personforsikring privat, Personforsikring bedri og Personforsikring kombinert) Kurset gir en innføring i livs- og pensjonsforsikringer med hovedvekt på de vanligste formene for individuelle forsikringer. Folketrygd Individuelle personforsikringer Familie-, forsikrings- og arverett Livsforsikringsteknikk risikovurdering Beskatning av personforsikringer Yrkesskade- og ulykkesforsikring Gruppelivsforsikring RISK AND INSURANCE (HøyERE FORSIKRINGSEKSAMEN) Dette er en videreføring av Høyere forsikringseksamen. Risk and Insurance kan inngå i Bachelof of Management som valgfritt bachelorpgrogram (se side 3), og består av følgende kurs med til sammen 30 sp: Underwriting, kr , se side 19 Risk Management, kr , se nedenfor Forsikringsøkonomi, kr , se side 13 Norsk og internasjonal forsikring, kr , se nedenfor Se beskrivelse under de enkelte kurs. 2 av kursene og 2. pris: Se under den enkelte kursbeskrivelse sp pr kurs, totalt 30 sp PERSONSKADEOPPGJøR, DEL I 2 studiesamlinger (1+3 dager) Kurset gir en grunnleggende innføring i erstatnings- og trygderett knyttet opp mot erstatningsansvar og utmåling av erstatning ved personskader i første rekke innen motorvognforsikring, men også ved bl.a. yrkesskader. Ansvarsgrunnlag Erstatningsutmåling - oversikt Erstatning ved dødsfall Ménerstatning Påførte utgifter og lidt inntektstap (skadeserstatningsloven 3-1) RISK MANAGEMENT 2 studiesamlinger (2+3 dager). prosjektoppgave pris: kr prisen inkluderer reisen t/r oslo- Kiel som utgjør første samling. Kurset beskriver og diskuterer en Risk Management-prosess med sikte på at studentene skal ha et bevisst forhold til risikoene en virksomhet både selv er utsatt for og utsetter sine omgivelser for. Kurset kan også inngå som en del av Risk and Insurance, se ovenfor. Risikoidentifikasjon Risikoevaluering Risikostyring Risikofinansiering Ledelse og beslutning 16 17

12 KurS forsikring KurS forsikring SKADEFOREByGGING SKADEOPPGJøR MOTORVOGNFORSIKRING DEL 2 Kurset gir en innføring i vanlige skadeårsaker og forebyggende tiltak. Dette følges opp med praktisk trening på et skadeforebyggende senter. Skadeforebyggende filosofi De vanligste skader i privat boligforsikring Trafikksikkerhet Forebygging av sykdom og tidlig død Årsakskoder, lover og forskrifter gjennomføres for siste gang høst deler av pensum integreres i kursene Brann- og kombinert forsikring privat og motorvognforsikring 1 studiesamling (2 dager: 1 dag teori + 1 dag praksis) pris: kr i tillegg kommer kursavgi på skadeforebyggende senter Studiepoeng: 2 Grundig gjennomgang av praktiske oppgjørsregler etter relevante lover (bilansvarloven) og regler om avsavn og regress. Oversikt over spesielle spørsmål knyttet til traktor- og arbeidsmaskinforsikring. Oppgjør etter ansvarsskader Tvilstilfeller Regress og regressavtaler Erstatningsutmåling etter personskader gjennomføres for siste gang høst nytt kurs fra høst 2013 pris: kr Studiepoeng: 5 SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENES GODKJENNINGSORDNING Kurset er et e-læringskurs Kurset er under utvikling og vil bli tilbudt høsten rullerende opptak ingen studiesamlinger ingen eksamen Studiepoeng: 0 BI Bank og Forsikring tilbyr opplæring frem mot kunnskapsprøven til skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere. Kurset tilbys som et nettbasert kurs og dekker samtlige fagområder: produktkunnskap, sikkerhetsforskrifter, skadeforbyggende arbeid, skadeårsaker og skadeoppgjør, etikk og kommunikasjon i salgs- og rådgivningsprosessen, regelverk og bransjeavtaler. Praktisk prøve gjennomføres i eget selskap. SKADEOPPGJøR MOTORVOGNFORSIKRING DEL A Kurset gir en praktisk forståelse av skadebehandlers arbeidsoppgaver og en systematisk behandling av skadeoppgjørsteknikk ved motorvognskader. Problemstillinger tilknyttet vilkår og forsikringsavtalen Tvilstilfeller Særvilkår og spesielle forsikringsformer Det økonomiske oppgjør etter skade Ansvarsfordeling SKADEOPPGJøR BRANN/KOMBINERT FORSIKRING DEL 1 Kurset gir studentene en teoretisk forståelse av skadebehandlerens arbeidsoppgaver og en gjennomgang av skadeoppgjørsteknikker i brann- og kombinert forsikring - privat. Forsikringsvilkår for private forsikringer Forsikringsvilkår for mindre virksomheter Bestemmelser for skadeoppgjør Avtaler mellom selskapene Fellesbestemmelser for skadeoppgjør SKADEOPPGJøR BRANN/KOMBINERT FORSIKRING (ERSTATTER SKADEOPPGJøR BRANN/KOMBINERT FORSIKRING DEL 1 OG DEL 2) Kurset gir studentene en teoretisk forståelse av skadebehandlerens arbeidsoppgaver og en gjennomgang av skadeoppgjørsteknikker i brann- og kombinert forsikring privat. Forsikringsvilkår for private forsikringer Forsikringsvilkår for mindre virksomheter Bestemmelser for skadeoppgjør Avtaler mellom selskapene Fellesbestemmelser for skadeoppgjør gjennomføres for siste gang høst nytt kurs fra vår Se beskrivelse nedenfor pris: kr Studiepoeng: 5 SPARING OG PLASSERING Se beskrivelse under kurs Bank og finans side 10. UNDERwRITING Kurset gir studentene innsikt i sentrale emner knyttet til vurdering av risiko og premiefastsettelse. Valg av forretningsområder og produktdesign Utarbeidelse av forsikringsavtalen Utvikling av risikopremie, statistiske metoder Håndtering av selskapets risikoeksponering, kontrollsystemer Budsjettering og overvåkning av underwritingresultater yrkesskadeforsikring gjennomføres for siste gang høst Sentrale deler av pensum dekkes av kurset personforsikring 1 studiesamling (2 dager) pris: kr Studiepoeng: 3 2 studiesamlinger (2+3 dager) prosjektoppgave Kurset gir en innføring i yrkesskadeforsikring basert på gjennomgang av lov om yrkesskadeforsikring, forskrifter til loven og sentrale dommer. Lovens dekningsområde Skade og sykdom Årsakssammenheng Erstatningsutmåling - tvisteløsning Medvirking - foreldelse 18 19

13 BI BANK OG FORSIKRING PRAKTISK INFORMASJON KURSPÅMELDING Det er elektronisk kurspåmelding se Så fremt det er ledige plasser, kan vi ta opp deltakere frem til kursstart i månedsskiftet august/september og januar/februar. Enkelte kurs kan bli avlyst før kursstart dersom det er få påmeldte, så det er viktig at du melder deg på i god tid. Påmelding til kurs er økonomisk bindende. FORKUNNSKAPER/ OPPTAKSKRAV Man trenger ikke generell studiekompetanse for å melde seg på enkeltkurs. Enkelte kurs har derimot krav til forkunnskaper, dette kommer i så fall frem av kursbeskrivelsene som du finner på Erfaring fra arbeid innen bank, finans eller forsikring er en fordel. PC MED TILGANG TIL INTERNETT Handelshøyskolen BI bruker IKT-plattformen itslearning i kommunikasjon med studentene, og som student må du ha PC med tilgang til Internett. STUDIEPOENG OG KARAKTERER Kurs ved BI Bank og Forsikring gir offentlig godkjente studiepoeng (sp) og kan innpasses i tittelgivende utdanning ved BI eller universitet og høyskoler. BI bruker normalt et karaktersystem med en gradert skala fra A til E for bestått, og F for ikke bestått. For noen få kurs brukes karakterene: Bestått (P)/ Ikke bestått (F). HVA DEKKER KURSAVGIFTEN? Pensumlitteratur Studiesamlinger (lunsj inkludert). Reise og opphold kommer i tillegg. Faglig veiledning Retting av innleveringsoppgaver Ett eksamensforsøk FORBEHOLD OM ENDRINGER BI Bank og Forsikring tar forbehold om endringer i studiemodeller, kurstilbud og priser. Oppdatert informasjon finner du på FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN Du må gjøre deg kjent med Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI. Dette er viktig informasjon for deg som student. EKSAMEN FORSIKRING På grunn av omlegging av kursene til 7,5 studiepoeng, vil en del kurs gå etter gammel modell for siste gang høst Noen kurs er allerede faset ut, men sentrale deler av disse kursene er dekket av andre kurs. For alle disse kursene vil det ved behov bli arrangert kontinuasjonseksamener. For kurs som allerede er faset ut, settes det opp eksamen høst 2012 og vår For kurs som går for siste gang høst 2012, settes det opp eksamen vår 2013 og høst Ansvarsforsikring (3 sp) Eksamen tilbys høst 2012 og vår 2013 Brann- og kombinert forsikring (3 sp) Eksamen tilbys høst 2012 og vår 2013 Finansiell rådgivning (6 sp) Eksamen tilbys høst 2012 og vår 2013 Forsikringsmegling (2 sp) Eksamen tilbys vår 2013 Forsikringsøkonomi (12 sp) Eksamen tilbys høst 2012 Forsikringsøkonomi-Reassuranse (3 sp) Eksamen tilbys vår 2013 Grunnkurs forsikring (3 sp) Eksamen tilbys vår 2013 Grunnleggende skadebehandling (3 sp) Eksamen tilbys vår 2013 Gruppelivsforsikring (2 sp) Eksamen tilbys vår 2013 Jus del 1 (3 sp) Eksamen tilbys vår 2013 Jus del 2 (9 sp) Eksamen tilbys høst 2012 og vår 2013 Kollektiv pensjonsforsikring (5 sp) Eksamen tilbys høst 2012 og vår 2013 Motorvognforsikring (5 sp) Eksamen tilbys høst 2012 og vår 2013 Personforsikring bedrift (5 sp) Eksamen tilbys høst 2012 og vår 2013 Personforsikring kombinert (5 sp) Eksamen tilbys høst 2012 og vår 2013 Personforsikring privat (5 sp) Eksamen tilbys høst 2012 og vår 2013 Personskadeoppgjør del 1 (6 sp) Eksamen tilbys høst 2012 og vår 2013 Personskadeoppgjør del 2 (6 sp) Eksamen tilbys høst 2012 og vår 2013 Skadeforebygging (2 sp) Eksamen tilbys vår 2013 Reiseforsikring (3 sp) Eksamen tilbys høst 2012 og vår 2013 Skadeoppgjør Brann- og kombinert del 1 (3 sp) Eksamen tilbys høst 2012 og vår 2013 Skadeoppgjør Brann- og kombinert del 2 (5 sp) Eksamen tilbys høst 2012 og vår 2013 Skadeoppgjør Motorvognforsikring del 1 (5 sp) Eksamen tilbys høst 2012 og vår 2013 Skadeoppgjør Motorvognforsikring del 2 (5 sp) Eksamen tilbys høst 2012 og vår 2013 Småbedriftsforsikring (5 sp) Eksamen tilbys høst 2012 og vår 2013 Ulykkesforsikring (2 sp) Eksamen tilbys vår

14 BI BANK OG FORSIKRING KONTAKTINFORMASJON STUDIEVEILEDERE BANK Mette Almark Studiekonsulent tlf Kristine Nielsen Seeberg- Studiekonsulent tlf Kristin S. Grigson Studiekonsulent/ Eksamensansvarlig tlf STUDIEVEILEDERE FORSIKRING Anne H. Aurland Studiekonsulent tlf Kathrine Stenberg Dreyer, Studiekonsulent tlf Sanda Hajic Studiekonsulent tlf ADMINISTRATIVT ANSATTE Anne Storås Modig Studieleder tlf Kasper Gisholt Prosjektleder bank tlf Nils Woie Prosjektleder forsikring tlf DIREKTØR POSTADRESSE Handelshøyskolen BI, BI Bank og Forsikring 0442 Oslo BESØKSADRESSE Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, Oslo Katrine F. Kirkebø tlf E-post: Telefon: , Sentralbord: Faks: For mer informasjon se:

15 Bruk QR-koden, og vi sender deg informasjon om arrangementer og studietilbud du selv mener er interessante for deg.

Ny struktur ved BIs BIs forsikringsutdanning Høsten 2012

Ny struktur ved BIs BIs forsikringsutdanning Høsten 2012 Ny struktur ved BIs forsikringsutdanning g Høsten 2012 Hvorfor endringer? Resultat av lengre tids utvikling ønske om høyere nivå på forsikringsutdanningen Forsikringsakademiet i k i brakte med seg kurs

Detaljer

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS KURS BANK OG FINANS PÅ VEI MOT 2020! Det stilles stadig større krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den internasjonale konkurransen blir tøffere. Store deler av den

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Kursbeskrivelse: Påbygging for AFR-autoriserte. Studiepoeng: 30. Kursansvarlige. Dag Jørgen Hveem og Eldrid Gynnild

Kursbeskrivelse: Påbygging for AFR-autoriserte. Studiepoeng: 30. Kursansvarlige. Dag Jørgen Hveem og Eldrid Gynnild Kursbeskrivelse: Påbygging for AFR-autoriserte Studiepoeng: 30 Kursansvarlige Dag Jørgen Hveem og Eldrid Gynnild Mål Kurset retter seg mot autoriserte finansielle rådgivere (AFR) og skal gi relevant kompetanse

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Innholdsfortegnelse

Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Innholdsfortegnelse Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 2. Hensikt... 2 3. Målgruppe og tidsfaser... 2 4. Godkjenningsprøven... 2 5. Retningslinjer

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi 1. Master i ledelse, innovasjon 1.1. Introduksjon Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked

Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked TO STRATEGISKE HOVEDOMRÅDER 1. Utvikle og forvalte kompetansestandarder og autorisasjonsordninger 1. Regelverksutviklingen hoveddriveren Den pågående regelverksutviklingen

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics Deltidsstudier i Bergen 2012-2013 Fleksible studier nye muligheter Norwegian School of Economics Velkommen til nhh Kvalitet og faglig tyngde Norges Handelshøyskole (NHH) ble etablert i 1936. NHH har siden

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 285 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som deltidsstudium over

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 295 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

296 Studiehåndboka for humanistiske fag

296 Studiehåndboka for humanistiske fag 296 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap ECTS credits: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Målet med studiet er å gi kunnskap om og grunnlag

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Etternavn Fornavn Mellomnavn Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-post Arbeidsgiver Adresse arbeidsgiver Postnr. arbeidsgiver Poststed

Detaljer

Innkjøpsledelse 30 studiepoeng

Innkjøpsledelse 30 studiepoeng Innkjøpsledelse 30 studiepoeng Innkjøpsledelse, halvårsstudium Procurement Management, 30 credits 30 studiepoeng Dato for godkjenning xx.xx.2015 Gjelder for studenter tatt opp 2015/2016 Innledning Alle

Detaljer

Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse

Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse Høgskulen på Vestlandet samarbeider om å tilby medlemmer av Foreningen for Ledelse og Teknikk (FLT) utdanning innen Teknologiledelse og Personalledelse.

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Påbyggingsstudium i nordisk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng og går over ett semester. Studiet kan også fordeles over 2 semestre. Innledning

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2016

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2016 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2016 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Offentlig saksbehandling Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet Offentlig saksbehandling er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres samlingsbasert

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 : INNHOLD Del 1: Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning

LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning 20. 22. april Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES LEAN for økt lønnsomhet

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse Til Folkehøgskolene ved (vær snill å send videre til) - Rektor, ass. rektor/inspektør - Tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet - Alle øvrige ansatte Kopi til: - Lærerutvalget - Utvalg for praktisk personale

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som et samlingsbasert deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2018/2019 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:52 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Risiko, sårbarhet og beredskap ECTS credits: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Strategisk ledelse, MASTRA

Strategisk ledelse, MASTRA Executive MBA «Reelt løft av egen kompetanse» Kjell Haarr, International Relations Manager, Posten Norge Executive MBA Strategisk ledelse, MASTRA Strategisk ledelse Executive MBA i strategisk ledelse,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer