ST-nytt. 190 tok røykepakka. 60 nye plasser i Skien. Får nytt intensivrom. Palliativ milepæl...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. 190 tok røykepakka. 60 nye plasser i Skien. Får nytt intensivrom. Palliativ milepæl..."

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 Februar 2012 Stø Kragerøkurs STs strategi : 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling innen sykehusområdet og mellom Sykehuset Telemark og kommunene i Telemark Mye- om enn ikke alt - går rettvegen i Kragerø. Ikke bare seilte lokalsykehuset inn i 2012 med overskudd. Selv etter krevende år med omstilling er et tidligere svært høgt sykefravær redusert -og pasientene gir gode tilbakemeldinger. Før jul ble dialysesengene doblet, en ny brukt CT er innstallert og i 3.etasjen er en samhandlingspost i drift- et lavterskel-tilbud til de som sliter psykisk. En sky på himmelen er at samhandlingsreformen gir usikkerhet rundt rehabliteringsposten. Den kan imidlertid være avklart før sommerferien. 5. Utvikle organisasjon- ledelse og arbeidsmiljø. 190 tok røykepakka Minst 190 ST-ansatte har hittil tatt ut røykepakka. Nå blir det i premier til både røykere og ikke-røykere i de enhetene som har flest røykesluttere etter fem og 11 måneder.. -Vi behandler ikke, men kan derimot tilby omsorg og en hverdag med en trygg struktur, konstaterer prosjektleder Karianne Ruud. 2. januar åpnet Kragerø sykehus best bevarte hemmelighet: En samhandlingspost som skal hjelpe de som sliter psykisk- finansiert som spleiselag mellom ST, Kragerø kommune og Helsedirektoratet på prosjektbasis. Les mer på side 5, 6 og 7: Palliativ milepæl nye plasser i Skien Får nytt intensivrom -En faglig milepæl for palliativ enhet, mener overege Ørnulf Paulsen. 60 nye plasser i Skien skal bidra til å unngå forgjeves jakt på parkeringplass 2 millioner skal brukes for å gi ST et nytt moderne intensivrom...

2 i røykesluttpremie Hvilken enhet har flest røykesluttere på ST etter fem og elleve måneder? Det blir spørsmålet når røykfritt-st-kampanjen går inn i siste fase og frister med blanke kroner i premie til vinnerenhetene. I slutten av januar hadde rundt 190 ansatte på ST tatt ut røykesluttpakka: Et veldig bra resultat, oppsummerer Marit Hägg. HR-rådgiveren synes røykerne på ST har vært kjempesporty i forhold til å ta imot pakka fra Arbeidsmiljøutvalget Også kampanjegruppa er storfornøyd med responsen. Derfor har den nå samlet seg om å invitere til to uhøytidlige røykesluttkonkurranser: Premiene gir uttelling med kroner til den enheten med flest røykesluttere ved utgangen av maiog i til de som har flest røykesluttere mot slutten av Premie til de som holder ut -Det er ikke enkelt å finne helt fullgode kriterier. Men vi er enige om å to-dele restbeløpet av kampanjemidlene slik at vi får to premieutdelinger i år.de første kronene går til enheten som med Hvilken enhet har fl est røykesluttere etter fem og 11 måneder? er satt opp som premie til enheten med fl est røykesluttere, røper Marit Hägg. Arkivbilde fra renholdernes pauserom i Skien. størst prosentandel ansatte som har holdt seg røykfrie på jobb innen utgangen av mai. Folk må ha tid til å vise at de virkelig vil slutte. De tre første månedene er ofte de verste ved livsstilsendringer og de som holder ut i ytterligere to måneder ønsker vi å premiere, røper Marit Hägg. Skal være moro for hele avdelingen - De kronene skal gå til hyggelige ting som alle i avdelingen kan ha glede av. Enten det er en tur med Danmarksferga eller en hyggelig fellestur på konsert eller en fest i avdelingen. Det viktige er at både røykere og ikke-røykere skal ha glede av premiepengene, synes Marit Hägg. -Husk å heie på kolleger som strever med å slutte de gjør en kjempejobb, mener HR-rådgiveren som er tydelig påett punkt: Ingen må legge ekstra press på kolleger- for å vinne. Konkurransen skal utelukkende være en gulrot å strekke seg mot for de som nå strever med å legge fra seg røykinga på jobb. Neste røykesluttkonkurranse teller opp hvor det fins størst andel ansatte som har holdt seg unna røyk på jobb innen 1. desember Også her vil juryen dukke opp med en sjekk på til vinnerne. Det blir spennende å se om det er mange som klarer å holde seg røykfrie så lenge, sier Marit Hägg Imponert over endra røykevaner Både Mai Torill Hoel og Alida Birkeland Kjellsen er imponert over hvor mange som har fulgt opp vedtaket om at det nå er røykeforbud for ansatte på STs eiendom. Etter tips fra en ansatt har lederen for Serviceklinikken fått samlet inn utendørs askebegre unntatt der pasienter og pårørende røyker- i hvert fall i Skien. Uansett har begge lederne merket seg med glede at de gamle røykeplassene f. eks bak Vestfløyen ikke lenger ser ut til å være i bruk av røykerne etter 1. januar. Glad for at vedtaket er akseptert -Vi er kjempeglade for at så mange ansatte ser ut til å ha fulgt lojalt røykevedtaket- i hvert fall ser det sånn ut for meg. 2 Jeg har fått melding om at det fortsatt er noen som snikrøyker litt og spørsmål om hva vi skal gjøre med det. Det ene tiltaket er å be om at alle forsøker å følge vedtaket lojalt. Ingen shar lyst til å være røykepoliti. Men det er fremdeles slik at det er ledernes ansvar å sørge for at gjeldende vedtak følges opp, sier HRdirektør Mai Torill Hoel.Alida Kjellsen som leder Serviceklinikken er også positivt overrasket over hvor akseptert vedtaket synes å være blant ansatte etter at vedtaket ble gjort. Ikke mobb røykerne... Heidi Thoresen er vikar for Marit Skau Bjørge som hovedverneombud. Men selv om hun er blant røykerne har hun sporty takket ja til å være med i kampanjegruppa for røykfritt ST: Hun har ingen problemer med å være med på å informere om vedtaket om røykfritt sykehus, men har et viktig budskap som flere kan skrive seg bak øret: - Det er fint å heie på de som prøver å slutte. men det er også veldig viktig at det ikke blir stigmatisering og mobbing av de som ikke klarer å slutte, påpeker Heidi Thoresen. Mai Torill Hoel og Alida Kjellsen er glad for at de gamle røykeplassene nå er ute av bruk etter at ST ble røykfritt.

3 190 har tatt røykepakka Rakk du ikke å skaffe deg røykesluttpakka før jul? Nå er det nytt håp for de som som vil stumpe røyken etter at røykeforbudet trådte i kraft. De kan ganske enkelt gå til sykehusapoteket eller et lokalt vitus-apotek og bestille røyke-sluttmedikamenter for inntil 1000 kroner... De som er lette på foten, kan sikre seg en av de 22 røykepakkene som blir delt ut i tredje og siste runde. Men det haster. Knallrespons på røykepakka Rett før ST-Nytt gikk i trykken 31. januar var det bare en håndfull røykepakker igjen. 190 ansatte hadde da tatt ut for 1000 kroner i røykesluttmedikamenter. Det er skyhøgt over forventningene i kampanjegruppa. Etterspørselen har vært var så stor at det har vært åpnet for å dele ut nye 42 røykesluttpakker etter at den første utdelingsrunden var avsluttet i oktober ifjor. Pr januar 2012 står ca igjen av de som ble bevilget til røykfritt ST-kampanjen ifjor. Fredag den 20. januar ble kampanjegruppa enig om følgende: kroner er Heidi Renate Thoresen, Turid Rund og Marit Marit Hägg- Anne Brynjulfsen innfelt. 190 ansatte fra alle driftssteder i Sykehuset Telemark har tatt ut røykepakka... jegruppa for røykfritt ST. Tredje runde satt av i premier til de avdelingene som med røykepakkeutdeling på apotekene kan vise til flest røykere som har klart startet 23. januar med en nyhetsmeldå slutte.da står vi fortsatt igjen med ca ing på Pulsen. Og allerede etter en uke kroner som skal komme de som var storparten av røykepakkene tatt ut av ikke fikk nyte godt av tilbudet i fjor til ansatte - først og fremst i Grenland. gode. Etter at de siste 20 røykepakkene var utdelt før jul i fjor, kom det inn flere etternølere som som var interessert i å ta Bare en håndfull pakker igjen... -For den som ønsker å stumpe røyken ut røykesluttpakka: og som vil bruke røyketyggegummi eller røykeplaster til å dempe det verste Tredje og aller siste røykepakkerunde røyksuget, er det bare å skynde seg til ett -De måtte vi si nei til da. Men nå som vi av apotekene ST har avtale med, underhar oversikt over kampanjemidlene, ser streker Marit Hägg. vi at det er en åpning for å tildele 22 ekrøykepakkeutdelingen, stanses, straks stra røykesluttpakker for de som trenger hjelpemidler for å slutte. Her gjelder siste medikamentpakke er gått ut fra ett prinsippet at den som kommer først til av avtaleapotekene. mølla får, sier Marit Hägg i kampan- Ny praksiskoordinator på ST Gisle Roksund overtar som STs praksiskoordinator etter Bjørnar Nyen. Han skal samordne et lite korps av praksiskonsulenter som skal sørge for at det samhandles godt mellom fastleger og sykehus i Telemark. men. Praksiskonsulentkorpset består av fastleger rundt om i fylket som på deltid jobber med konkrete prosjekter som skal sørge for at samhandlingen mellom fasttleger og sykehus flyter godt. -Utfordringen blir god praktisk samordning mellom fastleger og sykehus og unngå unødig byråkratisering, lyder programerklæringen. Legen som bl.a har vært helsesjef i Skien kommune, fastlege i flere kommuner og leder for norsk forening for allmennmedisin er mer enn vanlig opptatt av fagutvikling og samhandling mellom fastleger og sykehus i Telemark. Nå skal han sørge for å videreføre de prosjektene som er i gang med praksiskonsulentene i Telemark- i det første viktige året av samhandlingsrefor- Kamp mot flaskehalser Flaskehalser og dårlig fungerende rutiner skal erstattes av ordninger som fungerer bedre for pasienten, fastleger og sykehus.- Min jobb blir blant annet å samordne og stimulere de prosjektene som praksiskonsulentene på ST på Notodden i Kragerø og i Grenland er i gang med. Det arbeidet skal videreføres. Dernest skal jeg bidra inn i utviklingen av samhandlingsreformen og være en kontaktperson som bidrar til god samhandling mellom fastleger og sykehus. Som fastleger flest,er jeg mest opptatt av det praktiske lege til lege-samarbeidet mellom sykehus og fastleger i Telemark. Min trosbekjennelse etter mange år i helsevesenet er at samhandling handler om praktisk samarbeid uten unødig byråkratisering, avslutter Gisle Roksund. 3

4 Milepæl for palliativmiljøet STs Palliative enhet er først ut i Norge som utdanningsinstitusjon i palliasjon.overlege Ørnulf Paulsen har vært med i en nasjonal arbeidsgruppe i Helsedirektoratet. Den har arbeidet med Palliativ medisin som et eget kompetanseområde. Tanken fra myndighetenes side er å sikre et bedre og mer enhetlig tilbud over hele landet når det gjelder lindrende behandling for uhelbredlig syke kreftpasienter. I tillegg skal prøveordningen som varer ut 2014 sikre bedre rekruttering til fagfeltet. Myndighetene ønsker ikke å etablere enda flere medisinske spesialiteter. Forsøksordningen med de nye utdanningsløpene- kalt kompetanseområder sikrer formalisert godkjenning for legene som innfrir kravene. Overlege Ørnulf Paulsen har deltatt i arbeidsgruppen som på oppdrag fra Helse-og omsorgsdepartementet har utredet palliativ medisins fagstatus. Hvis prøveordningen med kompetanseområder konkluderer positivt, kan det bety at flere fagfelt utvikler de samme formelle godkjenningsløpene. Legeforeningen arbeider med et tilsvarende utdanningsløp for sykehjemsmedisin. ST tidlig ute i ungt fagfelt - Palliativ medisin er et ungt fagfelt og her på ST var vi første sentralsykehus med eget palliativt team. Men i dag fins det f. eks 318 lindrende sykehjemsplasser og 95 senger knyttet til 39 palliative team og enheter på norske sykehus. I praksis er palliativ medisin allerede etablert som eget fagfelt. Det utøves i sykehjem og på sykehus. Men vi har manglet et utdanningsløp slik at legene som jobber palliativt kan få formalisert sin kompetanse. Det er nå på plass med den nye kompetanseordningen, understreker Ørnulf Paulsen. Tester ut nytt fagløp Det nye fagløpet er bygget opp som en spesialisering, men med et kortere løp: - Kravet er at legen er spesialist fra før -for eksempel i onkologi, indremedisin eller allmennmedisin. Så kreves to års klinisk praksis i palliasjon-og minst ett av disse må være ved en palliativ enhet. I tillegg kreves det at legen tar et teoretisk kurs i moduler over to år, forklarer Paulsen. Overlegen er sammen med Knut Skarholt ved Bakkane lindrende enhet i Skien, de første med formell godkjenning innenfor det nye kompetanseområdet Palliativ medisin i Telemark. Tjeneste ved en palliativ enhet er i dag anbefalt for leger som utdannes i onkologi. Nå vil tjenesten ved Palliativ enhet i Skien også være tellende for leger som vil søke godkjenning i kompetanseområde for palliativ medisin. Får moderne intensivrom To millioner er bevilget for å sikre Sykehuset Telemark et moderne Intensivrom. Det skal etter planen være ferdig i slutten av april. -Dette er en etterlengtet oppgradering av et intensivrom som er ment for de aller sykeste pasientene, understreker prosjekt-leder og fagsykepleier Gerd Lillian Austad og enhetsleder Kristin Berre. Nødvendig oppgradering De er glade for den nødvendige oppgraderingen både utstyrsmesig og bygningsmessig av det rommet som skal ta hånd om de dårligste pasientene på sykehuset. Dagens intensivrom går ned fra tre til to senger: Det skjer for å ivareta et krav om at det skal være 25 kvadratmeter rundt hver intensivseng. En bredt sammensatt prosjektgruppe, fikk klarsignal 4 fra klinikksjef Frank Hvaal i juni 2011 på bakgrunn av forprosjektrapporten de hadde laget. Nå er intensivromprosjektet kommet så langt at leverandører ble valgt i januar. Nytt intensivrom i april Går alt etter planen skal byggearbeider og nytt utstyr være ferdig og på plass i siste del av april.prosjektet innebærer en bygningsmessig oppgradering som er nødvendig for å montere bl.a to sett uttakssentral/taksøyler og ny pasientløfter som innfrir kravet om å kunne forflytte pasienter som veier opptil 250 kg. Det nye intensivrommet skal utrustes med to avanserte intensivsenger: -Gevinsten av disse investeringene ligger i at vi får en optimal ergonomisk arbeidsplass både for leger, sykepleiere og hjelpepleiere. I tillegg vil et moderne intensivrom i Skien, bidra til at vi kan gi meget god pleie og behandling av de sykeste pasientene. De ivaretaes på en god måte også i dag. Og med met et moderne intensivrom ønsker vi å legge til rette for at sykehusoppholdet blir så kort som mulig. Intensivenhetens mål er å ha kortest mulig liggetid og færrest mulig respiratordøgn, understreker Gerd Lillian Austad.

5 Ny samhandlingspost Dette er seksjon Kragerøs best bevarte hemmelighet: Fra 2.januar har samhandlingsposten vært i drift på døgnbasis. Det er et lavterskeltilbud til mennesker som sliter psykisk der pasientene kan selv kan spørre etter en ledig seng- når de føler at de har behov for det. Tanken er at det skal dempe presset mot døgn-og akuttinnleggelser i STpsykiatrien. I fjor høst var det prøvedrift på dagtid for å teste ut en modell for samhandling i praksis i psykiatrifeltet mellom sykehus og kommunenivået. Helse og sosialdirektoratet har bevilget tre millioner over en tre-årsperiode til prosjektet som utløper 1. november i år. Samhandlingsposten får bruke fine lokaler på Kragerø sykehus i samme etasje som akutteamet. Her har de et hyggelig kjøkken, oppholdsrom og syv enkeltrom for overnatting.dette er et samarbeid mellom ST, Kragerø kommune og Helsedirektoratet som bidrar med like mye hver. Sju ansatte som deler en ressurs på 4.9 fulle stillinger som skal sørge for heldøgnsomsorg for noen av de som normalt har lang fartstid inn og ut av det psykiatriske hjelpeapparatet. Prosjektleder Karianne Ruud forklarer hva erfaringene er så langt: -Det har vært ganske stor pågang de første ukene med døgndrift selv om vi bare tar pasienter fra Kragerø. For mange av pasientene virker det forebyggende at de vet at vi fins. Vi har brukerstyrte plasser som betyr at de kan ringe oss og høre om det akkurat nå er en ledig seng. Har vi det, kan de bare komme hit - uten henvisning. Omsorg og trygge rutiner -Vi behandler ikke, men kan derimot tilby omsorg og en hverdag med en trygg struktur: Her får de frokost, lunsj, middag og et kveldsmåltid som inntas sammen med de ansatte. De får omsorg, trygghet og en seng å sove i. Vi tar også en samtale med pasientene når de opplever at de har behov for det.samhandlingsposten kan godt beskrives som en mellomting mellom en DPS-sengepost og et kommunalt tilbud til mennesker som sliter psykisk. De fleste av våre ansatte kommer nettopp fra Kragerø kommunes eget tilbud innen psykisk helsesektoren, forteller prosjektleder Karianne Ruud som selv er vernepleier. Et tilsvarende lavterskeltilbud i Stavangerregionen har ført til at pasientene får flere innleggelser i det psykiatriske hjelpeapparet- men likevel færre liggedøgn: Fordi pasientene har kortere opphold enn før. Der ligger noe av Karianne Ruud og Kim Rørendal: ny samhandlingspost i Kragerø. gevinsten: Pasientene får økt trygghet i hverdagen som fører til at de ikke trenger så lang innleggelse på f.eks akuttpsykiatrisk eller en DPS-døgnpost. -Vi har et svært nært og godt samarbeid både med Kragerø kommune, fastlegene og spesialistene i ST-psykiatrien understreker Karianne Ruud. Samhandlingsposten har tilgang både til å drive med aktiviteter som musikk og kunstmaling i et eget aktivitetsrom. Den nye posten har også sikret pasienten tilgang til kommunens svømmebasseng en formiddag i uken. Krevende jobbhelg i mars... Den første helga i mars blir krevende for leger og helsearbeidere som er på vakt på ST i Skien.Da skal Sykehuset Telemark endelig bli samlet i en felles database. -Leger og behandlere vil da bare ha lesetilgang til IMX-lege og IMX-Cassic. De kan ikke føre inn notater i pasientjournalen, bruke talegjenkjenning eller registrere pasienter som innlagt, understreker prosjektleder Kristine Aasen. Krevende første helg i mars... Hun lover å informere både gjennom allmøte og med å tilby et eget møte for alle som skal på vakt den helga. De vil få god informasjon om hvordan de skal håndtere utfordringen når et viktig verktøy er ute av drift.i tidsrommet fra fredag ettermiddag 2. mars til mandag morgen den 4. mars jobber IKT-folk fra Sykehuspartner og ST på høygir: Da skal de slå IMX-lege og IMX-classic-databasene på de to sykehusene i Grenland sammen med sykehusene på Kragerø, Notodden og Rjukan. Når denne jobben er fullført vil hele Sykehuset Telemark være samlet til ett data-rike: Et skritt mot IKT-modernisering Dette er et viktig steg på veg mot å modernisere IKT-systemene på ST. Men Aasen er klar på at det blir krevende å gjøre sammenslåingen på et sykehus med akuttmottak: - Man bestreber seg på å kjøre litt lavere aktivitet den uka forut for sammenslåingenfor å sikre at det blir færre inneliggende pasienter den helga. Søndag får legene hjelp av sekretærer som skal hjelpe til med å ajourføre journalene. Men vi må regne med at det går litt tregere de første dagene etter sammenslåingen. Legene skal både ta igjen litt av det som ikke ble gjort i helga- og lære seg å manøvrere i den nye felles pasientjournalen, understreker prosjektleder Kristine Aasen. 5

6 Kragerø på rett kurs Lokalsykehuset i Kragerø er i god gjenge: I 2011 gikk seksjon Kragerø med over en million i overskudd. Pasienttilfredsheten er høg og sykefraværet som lå svært høgt tidligere er nå redusert. I 2011 lå sykefraværet på rundt syv prosent. Det er en klar nedgang i forhold til tidligere år da sykefraværet var svært høgt- opptil 13 prosent.selv om Kragerø har sine utfordringer, er seksjonsleder Karin Gløsmyr Larsen glad for alt som går den rette vegen akkurat nå. Har fått ned fraværet For få år siden slet lokalsykehuset med underskudd, høgt sykefravær og andre problemer. De siste årene er driften omorganisert i flere runder med bla. nedlegging av den geriatriske dagenheten, reduksjon av senger og nedbemanninger. Men nå seiler lokalsykehuset i litt smulere farvann. Både i 2010 og 2011 gikk driften uten underskudd. Den nedslitte medisinske sengeposten ble pusset opp og stod ferdig med egen pasientkafe, lyse korridorer og pasientrom med nye bad-wc-løsninger som stod ferdig høsten Det gjør at rammene rundt driften er betydelig bedret: -Det er ingen tvil om at vi har T.v: Karin Gløsmyr Larsen og Clarice Øyhaugen: Arkivbilde til høyre fra åpningen av en nyoppusset medisinsk sengepost. Kragerø seiler i smulere farvann gode forhold å tilby pasientene våre nå, synes enhetsleder Clarice Øyhaugen. Hun leder en sengepost med 20 medisinske senger, mens Torhild Fredheim Nilsen leder rehabiliteringsenheten med sine 25 senger. Avlaster Skien for pasienter I tillegg til å være lokalsykehus for lokal-befolkningen så avlaster sengenhetene i Kragerø sykehuset i Skien for pasienter. Mange av dem setter pris på å komme til et mindre sykehus med oversiktelige forhold.-pasienttilfredshetsundersøkelsen viser at pasientene jevnt over er veldig fornøyd med behandlingen og pleien de får.jeg tror det skyldes at forholdene nå er preget av stabilitet. Jeg har en opplevelse av at vi som jobber her trekker i samme retning nå, sier Clarice Øyhaugen. Hun mener en nyoppusset avdeling som gir gode arbeidsforhold sammen med en kontinuerlig oppfølging av påleggene som kom i kjølvannet av Arbeidstilsynets god-vaktkampanje,er en del av forklaringen på at det nå går så bra i Kragerø. Det lave sykefraværet og den gode pasienttilfredsheten på tyder på det.- Her i seksjon Kragerø snakker vi lite om penger på ledermøtene.de gode resultatene skyldes først og fremst at Kragerø har enhetsledere som jobber målrettet for å få til best mulig drift og utnyttelse av tildelte midler, sier seksjonsleder Karin Gløsmyr Larsen. Utfordringen nå er å holde de gode resultatene i 2012 og møte de utfordringer som eventuelt måtte komme i forbindelse med samhandlingsreformen. -Godt arbeid gir resultater Per Urdahl-lederen for Medisinsk klinikk har merket seg at arbeidet med fagutvikling og arbeidsmiljø i Kragerø nå begynner å gi gode resultater. Slik kommenterer Urdahl nedgangen i sykefraværet og den høgepasienttilfredsheten: Store investeringer -ST har de siste årene lagt ned mye penger i sykehuset i Kragerø for å skape grunnlag for en sikker og fremtidsrettet drift. Lokale ledere i Kragerø har også svært systematisk jobbet med fagutvikling og arbeidsmiljø. Det begynner nå virkelig å gi gode resultater, konstaterer Urdahl før han fullfører resonnementet: 6 Per Urdahl tror samhandlingssamarbeid med kommunen blir bra for pasientene. -God Vakt kampanjen var en av flere viktige forklaringer i forhold til denne utviklingen. Nå blir det spennende å jobbe videre med nye oppgaver for sykehuset knyttet opp mot Samhandlingsreformen. Samarbeid med kommunene Et utstrakt samarbeid med Kragerø kom- mune og de andre nærkommunene vil sikre framtidig og riktig drift med et faglig godt utviklet pasienttilbud slik det legges opp til gjennom de politiske intensjonene i Samhandlingsreformen. Det kan bli en vinn-vinn situasjon for pasientene, kommunene og foretaket, mener klinikksjef Per Urdahl.

7 Kragerø fikk brukt CT fra Skien Fredag den 13. januar var det kake, kaffe og uhøytidlig snorklipping i Kragerø: De feiret at lokalsykehuset har overtatt en brukt CT-maskin fra ST i Skien. Det er et klart framskritt i forhold til den gamle CT-maskinen som nesten ikke var i bruk det siste året. Den var såpass teknologisk utdatert at den bare kunne nyttes til enkelte CT-scanninger f. eks av hodet. Dermed måtte mange pasienter sendes til Skien for å få tatt slike undersøkelser: Åpner for å ta flere pasienter -Det er kjempefint at vi får en nyere CT fra Skien i forbindelse med CT-Spect-investeringen der. Selv om vi helst skulle hatt en ny CT, så er den brukte vi nå har fått fra Skien, veldig mye bedre enn den gamle. I praksis betyr det at vi nå kan ta flere CT-bilder i Kragerø. Det betyr at pasientene slipper å reise til Skien for å få tatt bilder- og det åpner for at Kragerø kan ta imot flere pasienter, sier leder for seksjon Kragerø- Karin Gløsmyr Larsen. Liv Grimsgaard og Iren Bårøy er glad for at den utdaterte CTen nå er erstattet av en brukt CT fra Skien. Det gjør at færre pasienter må til Skien for undersøkelser. Fordel for pasientene Fagradiograf Iren Bårøy har vært hos kollegene i Skien på hospitering i fjor for å bli bedre kjent med den maskinen som nå er installert i Kragerø. I tillegg har de hatt en fagradiograf fra Skien der til å veilede i den første innkjøringsfasen: Mandag 16. januar var første dag hvor radiografene skulle gjøre undersøkelser på egen hånd. Teknologien på den gamle CT-maskinen var gått ut på dato. Selv om vi helst skulle hatt en ny CT, så betyr det veldig mye for oss at vi får overta den brukte CTen fra Skien. Nå kan vi undersøke stort sett hele kroppen med CT-maskinen. Det er bare spesielle problemstillinger vi fortsatt vil sende til Skien, forklarer radiograf Liv Grimsgaard. Hun og kollegene gleder seg over at CT-undersøkelsene går mye raskere med den maskinen som nå er installert og i full drift. Kragerø har radiolog fra Skien på plass to dager i uka og er inne i PACS-bildearkivsystemet som gjør at bilder tatt f. eks i Kragerø kan granskes i Skien. Rehab-avgjørelse før ferien Samhandlingsreformen legger opp til at rehabilitering i større grad skal skje på kommunenivå.det betyr etter hvert endringer for enheten i Kragerø Leder for medisinsk klinik på ST- Per Urdahl- har møtt kritiske reaksjoner etter et brev til Kragerø kommune som signaliserer at Sykehuset Telemark har besluttet å legge ned rehabiliteringsavdelingen fra 1. januar 2013.Rådmannen i Kragerø kommune har ifølge en uttalelse til avisa Varden gjort det klart at kommunen ikke har økonomisk mulighet til å drive rehabiliteringsavdelingen på samme nivå som sykehuset gjør i dag: Uheldig formulering Urdahl beklager en uheldig formulering i brevet som sier at avdelingen skal legges ned 31. desember Det er ikke en riktig formulering. Det er ikke vedtatt at rehabiliteringsavdelingen skal legges ned, men det er intensjonen i samhandlingsreformen og intensjonen til helsedepartementet at enkel rehabilitering er et fagfelt som skal overføres til kommunene, presiserer Per Urdahl. - Hva skjer nå framover? Håper på avklaring før sommeren -Det skal avholdes et drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjeneste den 7.februar. Vår intensjon er da å etablere en arbeidsgruppe fra helseforetaket og kommune med ansatt- og bruker-deltagelse. Den gruppa skal komme fram til hvordan kommunen kan etablere en enhet for å ivareta øyeblikkelig hjelp pasienter, avklaringspasienter og rehabiliteringspasienter i våre sykehuslokaler- og med bidrag fra spesialisthelsetjenesten der det er nødvendig. Det er håp om at dette kan bli et interkommunalt tilbud hvor flere enn Vestmar-kommunene ønsker å delta. En god drahjelp er den planlagte samlokaliseringen av kommunalt og spesialisert fysio- og ergorterapitjenestetilbud i Kragerø sykehus. Det er å håpe at arbeidsgruppa besvarer mandatet innen slutten av mai og at vi får et styrevedtak før sommerferien, svarer Urdahl. Per Urdahl 7

8 60 ny p-plasser i Skien ST har økt parkeringsmulighetene i Skien med 60 nye parkeringsplasser i forlengelsen av parkeringsplassen på psykiatrisida. Det skal forhåpentligvis hindre at ansatte må kjøre rundt forgjeves: Fordi parkeringsplassen er full av biler.. - Jeg håper flere vil bruke den nye parkeringsplassen nå. 60 nye parkeringsplasser bør hjelpe på situasjonen. Men de første ukene har det bare stått biler der. Samtidig har mange feilparkert på tilkjøringsvegen nedenfor Ulefossvegen. Det er ikke bra fordi det hindrer brøyting og strøing, minner parkeringsvakt Alf Bjarne Hansen om. Både han og Lene Olsson Hoff ved Servicekontoret håper informasjon vil bidra til at flere tar i bruk den nye parkeringsplassen. Vanskelige snøvintre De siste snøvintrene har avdekket at ST Vitser fra internett For første gang har ST-Nytt kastet seg over verdenswebben i jakt på vitsebidrag:her er noen bidrag fra nettstedet Humoristen.no. Døm selv om det får smilet på gli: Først en kort en: It-ansvarlig: -Har du noen vinduer oppe? Kontormedarbeider: -Nei, men døra mi står på vidt gap.. Så en lang en: Det var en gang en amerikaner, franskmann og svenske som var på restaurant med sine koner: Amerikaneren sa følgende til sin kone. -Kan du sende meg honningen honey?. Franskmannen trodde ikke han kunne si noe verre til sin ikke har hatt parkeringsplasser nok. Verst har det vært for de som har slitt med å finne en ledig parkeringsplass på ettermiddagsvakt. Mange har feilparkert fordi de ikke fant plass. Dermed har de pådratt seg bøter som naturlig nok har vakt betydelig irritasjon. Nå bør det imid-lertid lysne på parkeringsfronten: Det lysner på p-fronten? -Vi har sett at vi ikke har nok parkeringsplasser særlig på vintertstid. Det kan være flere grunner til det. Mange avdelinger er flyttet fra Porsgrunn til Skien de siste årene. I tillegg er det mange besøkende ved konferansesenteret som benytter de ansattes parkeringsplasser. Nå har vi utvidet med 60 nye parkeringsplasser som stod ferdig i romjula. Foreløpig er parkeringsplassen bare grusbelagt. Men asfaltering, belysning og grøntanlegg skal vi få gjort i løpet av 2012, understreker enhetsleder Jørn Hafredal. Han tør ikke love at alle parkeringssorger er slukket. Men han regner med at når alle de nye plassene er tatt i bruk, vil situasjonen være betydelig bedre enn de tidligere vintrene. Det er fortsatt vaktskiftene på ettermiddagen som er hovedproblemet i forhold til å finne parkeringsplasser for ansatte. fru, men endte selv opp med å si: -Kan du sende meg sukkeret, sukkertopp? Så kom det fra svensken til hans kone: -Kan du sende meg melka, din ku?.. Bløt svenskevits Så en skikkelig småbløt svenskevits: -Hvorfor går svenskene på do uten å lukke døra? Svar: De vil at folk skal se gjennom nøkkelhullet... Hvis dette var for svakt, er det bare å sende mer spenstige bidrag på e-post til Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Hvem vinner arbeidsmiljøprisen? Har du forslag til hvilken enhet som fortjener STHFs arbeidsmiljøpris for 2011? Da kan du- eller dere- sende brev eller e-post til STs hovedverneombuds e-postadresse: heidi.renate. Og da selvsagt med en god begrunnelse for hvorfor akkurat din enhet fortjener kroner: Siste frist er satt til 20.februar: Vil ha mange forslag I fjor var det avdeling 1 b i ST-psykiatrien som fikk prisen. I år håper hovedverneombud Heidi Thoresen og en jury sammensatt av folk både fra arbeidsgiversida og ansattrepresentanter på mange gode kandidater å velge blant før fristen. -Hva er kriteriene dere legger vekt på? Jakter på det gode a-miljø - Fra statuttene kan jeg nevne at vi legger vekt på at enheten er god på systematisk HMS-arbeid, og et arbeidsmiljø som fremmer trivsel og samarbeid. Det er også viktige poeng å få for enheter som f. eks har lykkes med å få til redusert sykefravær. Vi er også opptatt av at enheten er god på kompetanseutvikling, på oppfølgende ledelse, lederens evne til å utvikle godt arbeidsmiljø og tiltak som skaper lagånd og innsats for felles mål, oppsummerer STs hovedverneombud. Ansvarlig utgiver: Adm. dir. Bess Margrethe Frøyshov Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Erik Tanche Nilssen A/S Tekst og foto: Jørn Ertsaas

ST-nytt. En faglig milepæl. Sponser røykslutt. ST blir slagpilot-hf

ST-nytt. En faglig milepæl. Sponser røykslutt. ST blir slagpilot-hf ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 17 oktober 2011 En faglig milepæl STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. Det summet av spenning på bakrommet

Detaljer

ST-nytt. Tøffe budsjett-tak. Mer lokal dialyse. Best arbeidsmiljø. DIPS-start nærmer seg. Porsgrunn tester Lean

ST-nytt. Tøffe budsjett-tak. Mer lokal dialyse. Best arbeidsmiljø. DIPS-start nærmer seg. Porsgrunn tester Lean ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2013 Tøffe budsjett-tak STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Lysning for kreft STs strategi 2011 2014: ST-brosjyre mot rus. STHF valgte DIPS. Ny klinikk i Porsgrunn. Kake til 6.

ST-nytt. Lysning for kreft STs strategi 2011 2014: ST-brosjyre mot rus. STHF valgte DIPS. Ny klinikk i Porsgrunn. Kake til 6. ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 August 2012 Lysning for kreft STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11. desember 2013 Ut på bred høring STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Imponert statsråd. Styre-ja til 4.etasjen. ST får vikarsenter... HR jakter på ny leder...

ST-nytt. Imponert statsråd. Styre-ja til 4.etasjen. ST får vikarsenter... HR jakter på ny leder... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 April 2012 Føde-løft på ST STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4.

Detaljer

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11 Juni 2011 650 robotinngrep STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. I 2007 ble ST andre sykehus i Norge

Detaljer

ST-nytt. Løft på lungesida. Endelig felles PACS. Tøffe kutt neste fire år

ST-nytt. Løft på lungesida. Endelig felles PACS. Tøffe kutt neste fire år ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10 September 2012 Løft på lungesida STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Ny poliklinikk. 160 tok røykepakka. Rekordmange svarte. Julemøte i Bygg 11. 200 barn får hjelp

ST-nytt. Ny poliklinikk. 160 tok røykepakka. Rekordmange svarte. Julemøte i Bygg 11. 200 barn får hjelp ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 20 Desember 2011 STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder Ny poliklinikk

Detaljer

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 februar 2009 Fra døgn til dag STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST ser nå på mulighetene for å bygge

Detaljer

ST-nytt. Dialysetilvekst. Ny direktør på ST. 47 mill-investering. Skal ta løft på slag. Retter blodbankavvik

ST-nytt. Dialysetilvekst. Ny direktør på ST. 47 mill-investering. Skal ta løft på slag. Retter blodbankavvik ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 15 September 2011 Dialysetilvekst STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Skal bli tryggere. Fra Viken til STHF. KOLS-samarbeid. Bedre for diabetikere. Får Konge-medaljen

ST-nytt. Skal bli tryggere. Fra Viken til STHF. KOLS-samarbeid. Bedre for diabetikere. Får Konge-medaljen ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9. november 2013 Skal bli tryggere STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. SiV og ST på topp. Forsker på ADHD. Vil ha fler på heltid. Mange røykeklager. Heltent på Tai Chi...

ST-nytt. SiV og ST på topp. Forsker på ADHD. Vil ha fler på heltid. Mange røykeklager. Heltent på Tai Chi... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2010 SiV og ST på topp STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Ny labb i Porsgrunn. Først på enøk-attest. Få kommune- bøter. Doktorgrad på kreft...

ST-nytt. Ny labb i Porsgrunn. Først på enøk-attest. Få kommune- bøter. Doktorgrad på kreft... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 Mars 2012 Notodden utvider STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4.

Detaljer

ST-nytt. Raskere diagnose. 10 år med prøverør. Tre fag samles i MSK. Topp krefttrening

ST-nytt. Raskere diagnose. 10 år med prøverør. Tre fag samles i MSK. Topp krefttrening ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 13 Desember 2012 STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

ST-nytt. Nå innføres DIPS. Ny robotmilepæl. God MS-behandling. Jordmorsamarbeid. Knallgode fallresultater

ST-nytt. Nå innføres DIPS. Ny robotmilepæl. God MS-behandling. Jordmorsamarbeid. Knallgode fallresultater ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 Mai 2013 Nå innføres DIPS STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. Mandag 13. mai kl. 08.00 innføres

Detaljer

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2009 Stor ST-rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 30

Detaljer

ST-nytt. Nye dialysetilbud. Forsker på fertilitet. Flere får HAVO-hjelp. Pusser opp for 15 mill. Dobler i ny dagenhet

ST-nytt. Nye dialysetilbud. Forsker på fertilitet. Flere får HAVO-hjelp. Pusser opp for 15 mill. Dobler i ny dagenhet ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 Februar 2011 Nye dialysetilbud STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. ST kan løfte seg faglig. Lederskifte i Kragerø. Fortsatt seniorsatsing

ST-nytt. ST kan løfte seg faglig. Lederskifte i Kragerø. Fortsatt seniorsatsing ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 6 mars 2010 ST kan løfte seg faglig STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST har slitt med rekruttering

Detaljer

ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa

ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 8 april 2009 Slutt på et kapittel STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Omstillinger. ST forblir eget HF. ST-SiV med triagefilm. Fant ikke p-plass... Full VM-fest på posten

ST-nytt. Omstillinger. ST forblir eget HF. ST-SiV med triagefilm. Fant ikke p-plass... Full VM-fest på posten ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 5 Mars 2011 Omstillinger STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder Rjukan

Detaljer

ST-nytt. Målbar framgang. Må pakkes riktig. Revy i budsjettmørke. Ny bedriftsidrettsgiv? Kunnskap mot selvmord

ST-nytt. Målbar framgang. Må pakkes riktig. Revy i budsjettmørke. Ny bedriftsidrettsgiv? Kunnskap mot selvmord ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 Mars 2014 Målbar framgang STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

ST-nytt. DIPS er innført. Pasientsikkerhet. Hyllet Olav Gjernes. Ny operasjonsstue. Årets sykepleierleder

ST-nytt. DIPS er innført. Pasientsikkerhet. Hyllet Olav Gjernes. Ny operasjonsstue. Årets sykepleierleder ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 5 juni 2013 DIPS er innført STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. Innføringen av DIPS har vært utfordrende

Detaljer

ST-nytt. Ny operasjon. Har KOLS uten å vite. ST på epikrisetopp. Må se angstbarn. Løste drama fredelig

ST-nytt. Ny operasjon. Har KOLS uten å vite. ST på epikrisetopp. Må se angstbarn. Løste drama fredelig ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11 juni 2009 Ny operasjon STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. Borghild

Detaljer

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2010 Blanda syn på rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Mange er svært positive-andre er

Detaljer

ST-nytt. Tøffe tak i vinter. Store Nordfløyvyer. 2000 prøverørsbarn

ST-nytt. Tøffe tak i vinter. Store Nordfløyvyer. 2000 prøverørsbarn ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 Februar 2011 Tøffe tak i vinter STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. Det har ikke vært noe hvilehjem

Detaljer

ST-nytt. Lungelegeløft for ST. NSFpris til Notodden. Ny styreleder på plass. Allmøte i Porsgrunn. Jobb som miljøterapi

ST-nytt. Lungelegeløft for ST. NSFpris til Notodden. Ny styreleder på plass. Allmøte i Porsgrunn. Jobb som miljøterapi ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10 mai 2010 Lungelegeløft for ST STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2009 Først ut i Norge STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Takk til 4000 ansatte. Nye ST -fikk leder-ja. Pustehullet er åpnet! 36 mill til investering. Lavest ventetid i HSØ

ST-nytt. Takk til 4000 ansatte. Nye ST -fikk leder-ja. Pustehullet er åpnet! 36 mill til investering. Lavest ventetid i HSØ ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 12 juni 2010 Takk til 4000 ansatte STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Direktør Arne Rui var klar i

Detaljer

ST-nytt. Sjefer på visitt. Apoteket feirer 40. Palliativ ST-pilot. Endelig: Her er EDS! Inspirerte ST-kokker

ST-nytt. Sjefer på visitt. Apoteket feirer 40. Palliativ ST-pilot. Endelig: Her er EDS! Inspirerte ST-kokker ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10. november 2013 Sjefer på visitt STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

Radiologisk fra bånn til topp når

Radiologisk fra bånn til topp når Nr. 10 19. mai 2008 Radiologisk fra bånn til topp når ST får nytt RIS og PACS innstallert Endelig får Radiologisk seksjon nytt dataverktøy til å behandle bilder og pasientsystemer med! Fra 23. til 26.

Detaljer