ST-nytt. 190 tok røykepakka. 60 nye plasser i Skien. Får nytt intensivrom. Palliativ milepæl...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. 190 tok røykepakka. 60 nye plasser i Skien. Får nytt intensivrom. Palliativ milepæl..."

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 Februar 2012 Stø Kragerøkurs STs strategi : 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling innen sykehusområdet og mellom Sykehuset Telemark og kommunene i Telemark Mye- om enn ikke alt - går rettvegen i Kragerø. Ikke bare seilte lokalsykehuset inn i 2012 med overskudd. Selv etter krevende år med omstilling er et tidligere svært høgt sykefravær redusert -og pasientene gir gode tilbakemeldinger. Før jul ble dialysesengene doblet, en ny brukt CT er innstallert og i 3.etasjen er en samhandlingspost i drift- et lavterskel-tilbud til de som sliter psykisk. En sky på himmelen er at samhandlingsreformen gir usikkerhet rundt rehabliteringsposten. Den kan imidlertid være avklart før sommerferien. 5. Utvikle organisasjon- ledelse og arbeidsmiljø. 190 tok røykepakka Minst 190 ST-ansatte har hittil tatt ut røykepakka. Nå blir det i premier til både røykere og ikke-røykere i de enhetene som har flest røykesluttere etter fem og 11 måneder.. -Vi behandler ikke, men kan derimot tilby omsorg og en hverdag med en trygg struktur, konstaterer prosjektleder Karianne Ruud. 2. januar åpnet Kragerø sykehus best bevarte hemmelighet: En samhandlingspost som skal hjelpe de som sliter psykisk- finansiert som spleiselag mellom ST, Kragerø kommune og Helsedirektoratet på prosjektbasis. Les mer på side 5, 6 og 7: Palliativ milepæl nye plasser i Skien Får nytt intensivrom -En faglig milepæl for palliativ enhet, mener overege Ørnulf Paulsen. 60 nye plasser i Skien skal bidra til å unngå forgjeves jakt på parkeringplass 2 millioner skal brukes for å gi ST et nytt moderne intensivrom...

2 i røykesluttpremie Hvilken enhet har flest røykesluttere på ST etter fem og elleve måneder? Det blir spørsmålet når røykfritt-st-kampanjen går inn i siste fase og frister med blanke kroner i premie til vinnerenhetene. I slutten av januar hadde rundt 190 ansatte på ST tatt ut røykesluttpakka: Et veldig bra resultat, oppsummerer Marit Hägg. HR-rådgiveren synes røykerne på ST har vært kjempesporty i forhold til å ta imot pakka fra Arbeidsmiljøutvalget Også kampanjegruppa er storfornøyd med responsen. Derfor har den nå samlet seg om å invitere til to uhøytidlige røykesluttkonkurranser: Premiene gir uttelling med kroner til den enheten med flest røykesluttere ved utgangen av maiog i til de som har flest røykesluttere mot slutten av Premie til de som holder ut -Det er ikke enkelt å finne helt fullgode kriterier. Men vi er enige om å to-dele restbeløpet av kampanjemidlene slik at vi får to premieutdelinger i år.de første kronene går til enheten som med Hvilken enhet har fl est røykesluttere etter fem og 11 måneder? er satt opp som premie til enheten med fl est røykesluttere, røper Marit Hägg. Arkivbilde fra renholdernes pauserom i Skien. størst prosentandel ansatte som har holdt seg røykfrie på jobb innen utgangen av mai. Folk må ha tid til å vise at de virkelig vil slutte. De tre første månedene er ofte de verste ved livsstilsendringer og de som holder ut i ytterligere to måneder ønsker vi å premiere, røper Marit Hägg. Skal være moro for hele avdelingen - De kronene skal gå til hyggelige ting som alle i avdelingen kan ha glede av. Enten det er en tur med Danmarksferga eller en hyggelig fellestur på konsert eller en fest i avdelingen. Det viktige er at både røykere og ikke-røykere skal ha glede av premiepengene, synes Marit Hägg. -Husk å heie på kolleger som strever med å slutte de gjør en kjempejobb, mener HR-rådgiveren som er tydelig påett punkt: Ingen må legge ekstra press på kolleger- for å vinne. Konkurransen skal utelukkende være en gulrot å strekke seg mot for de som nå strever med å legge fra seg røykinga på jobb. Neste røykesluttkonkurranse teller opp hvor det fins størst andel ansatte som har holdt seg unna røyk på jobb innen 1. desember Også her vil juryen dukke opp med en sjekk på til vinnerne. Det blir spennende å se om det er mange som klarer å holde seg røykfrie så lenge, sier Marit Hägg Imponert over endra røykevaner Både Mai Torill Hoel og Alida Birkeland Kjellsen er imponert over hvor mange som har fulgt opp vedtaket om at det nå er røykeforbud for ansatte på STs eiendom. Etter tips fra en ansatt har lederen for Serviceklinikken fått samlet inn utendørs askebegre unntatt der pasienter og pårørende røyker- i hvert fall i Skien. Uansett har begge lederne merket seg med glede at de gamle røykeplassene f. eks bak Vestfløyen ikke lenger ser ut til å være i bruk av røykerne etter 1. januar. Glad for at vedtaket er akseptert -Vi er kjempeglade for at så mange ansatte ser ut til å ha fulgt lojalt røykevedtaket- i hvert fall ser det sånn ut for meg. 2 Jeg har fått melding om at det fortsatt er noen som snikrøyker litt og spørsmål om hva vi skal gjøre med det. Det ene tiltaket er å be om at alle forsøker å følge vedtaket lojalt. Ingen shar lyst til å være røykepoliti. Men det er fremdeles slik at det er ledernes ansvar å sørge for at gjeldende vedtak følges opp, sier HRdirektør Mai Torill Hoel.Alida Kjellsen som leder Serviceklinikken er også positivt overrasket over hvor akseptert vedtaket synes å være blant ansatte etter at vedtaket ble gjort. Ikke mobb røykerne... Heidi Thoresen er vikar for Marit Skau Bjørge som hovedverneombud. Men selv om hun er blant røykerne har hun sporty takket ja til å være med i kampanjegruppa for røykfritt ST: Hun har ingen problemer med å være med på å informere om vedtaket om røykfritt sykehus, men har et viktig budskap som flere kan skrive seg bak øret: - Det er fint å heie på de som prøver å slutte. men det er også veldig viktig at det ikke blir stigmatisering og mobbing av de som ikke klarer å slutte, påpeker Heidi Thoresen. Mai Torill Hoel og Alida Kjellsen er glad for at de gamle røykeplassene nå er ute av bruk etter at ST ble røykfritt.

3 190 har tatt røykepakka Rakk du ikke å skaffe deg røykesluttpakka før jul? Nå er det nytt håp for de som som vil stumpe røyken etter at røykeforbudet trådte i kraft. De kan ganske enkelt gå til sykehusapoteket eller et lokalt vitus-apotek og bestille røyke-sluttmedikamenter for inntil 1000 kroner... De som er lette på foten, kan sikre seg en av de 22 røykepakkene som blir delt ut i tredje og siste runde. Men det haster. Knallrespons på røykepakka Rett før ST-Nytt gikk i trykken 31. januar var det bare en håndfull røykepakker igjen. 190 ansatte hadde da tatt ut for 1000 kroner i røykesluttmedikamenter. Det er skyhøgt over forventningene i kampanjegruppa. Etterspørselen har vært var så stor at det har vært åpnet for å dele ut nye 42 røykesluttpakker etter at den første utdelingsrunden var avsluttet i oktober ifjor. Pr januar 2012 står ca igjen av de som ble bevilget til røykfritt ST-kampanjen ifjor. Fredag den 20. januar ble kampanjegruppa enig om følgende: kroner er Heidi Renate Thoresen, Turid Rund og Marit Marit Hägg- Anne Brynjulfsen innfelt. 190 ansatte fra alle driftssteder i Sykehuset Telemark har tatt ut røykepakka... jegruppa for røykfritt ST. Tredje runde satt av i premier til de avdelingene som med røykepakkeutdeling på apotekene kan vise til flest røykere som har klart startet 23. januar med en nyhetsmeldå slutte.da står vi fortsatt igjen med ca ing på Pulsen. Og allerede etter en uke kroner som skal komme de som var storparten av røykepakkene tatt ut av ikke fikk nyte godt av tilbudet i fjor til ansatte - først og fremst i Grenland. gode. Etter at de siste 20 røykepakkene var utdelt før jul i fjor, kom det inn flere etternølere som som var interessert i å ta Bare en håndfull pakker igjen... -For den som ønsker å stumpe røyken ut røykesluttpakka: og som vil bruke røyketyggegummi eller røykeplaster til å dempe det verste Tredje og aller siste røykepakkerunde røyksuget, er det bare å skynde seg til ett -De måtte vi si nei til da. Men nå som vi av apotekene ST har avtale med, underhar oversikt over kampanjemidlene, ser streker Marit Hägg. vi at det er en åpning for å tildele 22 ekrøykepakkeutdelingen, stanses, straks stra røykesluttpakker for de som trenger hjelpemidler for å slutte. Her gjelder siste medikamentpakke er gått ut fra ett prinsippet at den som kommer først til av avtaleapotekene. mølla får, sier Marit Hägg i kampan- Ny praksiskoordinator på ST Gisle Roksund overtar som STs praksiskoordinator etter Bjørnar Nyen. Han skal samordne et lite korps av praksiskonsulenter som skal sørge for at det samhandles godt mellom fastleger og sykehus i Telemark. men. Praksiskonsulentkorpset består av fastleger rundt om i fylket som på deltid jobber med konkrete prosjekter som skal sørge for at samhandlingen mellom fasttleger og sykehus flyter godt. -Utfordringen blir god praktisk samordning mellom fastleger og sykehus og unngå unødig byråkratisering, lyder programerklæringen. Legen som bl.a har vært helsesjef i Skien kommune, fastlege i flere kommuner og leder for norsk forening for allmennmedisin er mer enn vanlig opptatt av fagutvikling og samhandling mellom fastleger og sykehus i Telemark. Nå skal han sørge for å videreføre de prosjektene som er i gang med praksiskonsulentene i Telemark- i det første viktige året av samhandlingsrefor- Kamp mot flaskehalser Flaskehalser og dårlig fungerende rutiner skal erstattes av ordninger som fungerer bedre for pasienten, fastleger og sykehus.- Min jobb blir blant annet å samordne og stimulere de prosjektene som praksiskonsulentene på ST på Notodden i Kragerø og i Grenland er i gang med. Det arbeidet skal videreføres. Dernest skal jeg bidra inn i utviklingen av samhandlingsreformen og være en kontaktperson som bidrar til god samhandling mellom fastleger og sykehus. Som fastleger flest,er jeg mest opptatt av det praktiske lege til lege-samarbeidet mellom sykehus og fastleger i Telemark. Min trosbekjennelse etter mange år i helsevesenet er at samhandling handler om praktisk samarbeid uten unødig byråkratisering, avslutter Gisle Roksund. 3

4 Milepæl for palliativmiljøet STs Palliative enhet er først ut i Norge som utdanningsinstitusjon i palliasjon.overlege Ørnulf Paulsen har vært med i en nasjonal arbeidsgruppe i Helsedirektoratet. Den har arbeidet med Palliativ medisin som et eget kompetanseområde. Tanken fra myndighetenes side er å sikre et bedre og mer enhetlig tilbud over hele landet når det gjelder lindrende behandling for uhelbredlig syke kreftpasienter. I tillegg skal prøveordningen som varer ut 2014 sikre bedre rekruttering til fagfeltet. Myndighetene ønsker ikke å etablere enda flere medisinske spesialiteter. Forsøksordningen med de nye utdanningsløpene- kalt kompetanseområder sikrer formalisert godkjenning for legene som innfrir kravene. Overlege Ørnulf Paulsen har deltatt i arbeidsgruppen som på oppdrag fra Helse-og omsorgsdepartementet har utredet palliativ medisins fagstatus. Hvis prøveordningen med kompetanseområder konkluderer positivt, kan det bety at flere fagfelt utvikler de samme formelle godkjenningsløpene. Legeforeningen arbeider med et tilsvarende utdanningsløp for sykehjemsmedisin. ST tidlig ute i ungt fagfelt - Palliativ medisin er et ungt fagfelt og her på ST var vi første sentralsykehus med eget palliativt team. Men i dag fins det f. eks 318 lindrende sykehjemsplasser og 95 senger knyttet til 39 palliative team og enheter på norske sykehus. I praksis er palliativ medisin allerede etablert som eget fagfelt. Det utøves i sykehjem og på sykehus. Men vi har manglet et utdanningsløp slik at legene som jobber palliativt kan få formalisert sin kompetanse. Det er nå på plass med den nye kompetanseordningen, understreker Ørnulf Paulsen. Tester ut nytt fagløp Det nye fagløpet er bygget opp som en spesialisering, men med et kortere løp: - Kravet er at legen er spesialist fra før -for eksempel i onkologi, indremedisin eller allmennmedisin. Så kreves to års klinisk praksis i palliasjon-og minst ett av disse må være ved en palliativ enhet. I tillegg kreves det at legen tar et teoretisk kurs i moduler over to år, forklarer Paulsen. Overlegen er sammen med Knut Skarholt ved Bakkane lindrende enhet i Skien, de første med formell godkjenning innenfor det nye kompetanseområdet Palliativ medisin i Telemark. Tjeneste ved en palliativ enhet er i dag anbefalt for leger som utdannes i onkologi. Nå vil tjenesten ved Palliativ enhet i Skien også være tellende for leger som vil søke godkjenning i kompetanseområde for palliativ medisin. Får moderne intensivrom To millioner er bevilget for å sikre Sykehuset Telemark et moderne Intensivrom. Det skal etter planen være ferdig i slutten av april. -Dette er en etterlengtet oppgradering av et intensivrom som er ment for de aller sykeste pasientene, understreker prosjekt-leder og fagsykepleier Gerd Lillian Austad og enhetsleder Kristin Berre. Nødvendig oppgradering De er glade for den nødvendige oppgraderingen både utstyrsmesig og bygningsmessig av det rommet som skal ta hånd om de dårligste pasientene på sykehuset. Dagens intensivrom går ned fra tre til to senger: Det skjer for å ivareta et krav om at det skal være 25 kvadratmeter rundt hver intensivseng. En bredt sammensatt prosjektgruppe, fikk klarsignal 4 fra klinikksjef Frank Hvaal i juni 2011 på bakgrunn av forprosjektrapporten de hadde laget. Nå er intensivromprosjektet kommet så langt at leverandører ble valgt i januar. Nytt intensivrom i april Går alt etter planen skal byggearbeider og nytt utstyr være ferdig og på plass i siste del av april.prosjektet innebærer en bygningsmessig oppgradering som er nødvendig for å montere bl.a to sett uttakssentral/taksøyler og ny pasientløfter som innfrir kravet om å kunne forflytte pasienter som veier opptil 250 kg. Det nye intensivrommet skal utrustes med to avanserte intensivsenger: -Gevinsten av disse investeringene ligger i at vi får en optimal ergonomisk arbeidsplass både for leger, sykepleiere og hjelpepleiere. I tillegg vil et moderne intensivrom i Skien, bidra til at vi kan gi meget god pleie og behandling av de sykeste pasientene. De ivaretaes på en god måte også i dag. Og med met et moderne intensivrom ønsker vi å legge til rette for at sykehusoppholdet blir så kort som mulig. Intensivenhetens mål er å ha kortest mulig liggetid og færrest mulig respiratordøgn, understreker Gerd Lillian Austad.

5 Ny samhandlingspost Dette er seksjon Kragerøs best bevarte hemmelighet: Fra 2.januar har samhandlingsposten vært i drift på døgnbasis. Det er et lavterskeltilbud til mennesker som sliter psykisk der pasientene kan selv kan spørre etter en ledig seng- når de føler at de har behov for det. Tanken er at det skal dempe presset mot døgn-og akuttinnleggelser i STpsykiatrien. I fjor høst var det prøvedrift på dagtid for å teste ut en modell for samhandling i praksis i psykiatrifeltet mellom sykehus og kommunenivået. Helse og sosialdirektoratet har bevilget tre millioner over en tre-årsperiode til prosjektet som utløper 1. november i år. Samhandlingsposten får bruke fine lokaler på Kragerø sykehus i samme etasje som akutteamet. Her har de et hyggelig kjøkken, oppholdsrom og syv enkeltrom for overnatting.dette er et samarbeid mellom ST, Kragerø kommune og Helsedirektoratet som bidrar med like mye hver. Sju ansatte som deler en ressurs på 4.9 fulle stillinger som skal sørge for heldøgnsomsorg for noen av de som normalt har lang fartstid inn og ut av det psykiatriske hjelpeapparatet. Prosjektleder Karianne Ruud forklarer hva erfaringene er så langt: -Det har vært ganske stor pågang de første ukene med døgndrift selv om vi bare tar pasienter fra Kragerø. For mange av pasientene virker det forebyggende at de vet at vi fins. Vi har brukerstyrte plasser som betyr at de kan ringe oss og høre om det akkurat nå er en ledig seng. Har vi det, kan de bare komme hit - uten henvisning. Omsorg og trygge rutiner -Vi behandler ikke, men kan derimot tilby omsorg og en hverdag med en trygg struktur: Her får de frokost, lunsj, middag og et kveldsmåltid som inntas sammen med de ansatte. De får omsorg, trygghet og en seng å sove i. Vi tar også en samtale med pasientene når de opplever at de har behov for det.samhandlingsposten kan godt beskrives som en mellomting mellom en DPS-sengepost og et kommunalt tilbud til mennesker som sliter psykisk. De fleste av våre ansatte kommer nettopp fra Kragerø kommunes eget tilbud innen psykisk helsesektoren, forteller prosjektleder Karianne Ruud som selv er vernepleier. Et tilsvarende lavterskeltilbud i Stavangerregionen har ført til at pasientene får flere innleggelser i det psykiatriske hjelpeapparet- men likevel færre liggedøgn: Fordi pasientene har kortere opphold enn før. Der ligger noe av Karianne Ruud og Kim Rørendal: ny samhandlingspost i Kragerø. gevinsten: Pasientene får økt trygghet i hverdagen som fører til at de ikke trenger så lang innleggelse på f.eks akuttpsykiatrisk eller en DPS-døgnpost. -Vi har et svært nært og godt samarbeid både med Kragerø kommune, fastlegene og spesialistene i ST-psykiatrien understreker Karianne Ruud. Samhandlingsposten har tilgang både til å drive med aktiviteter som musikk og kunstmaling i et eget aktivitetsrom. Den nye posten har også sikret pasienten tilgang til kommunens svømmebasseng en formiddag i uken. Krevende jobbhelg i mars... Den første helga i mars blir krevende for leger og helsearbeidere som er på vakt på ST i Skien.Da skal Sykehuset Telemark endelig bli samlet i en felles database. -Leger og behandlere vil da bare ha lesetilgang til IMX-lege og IMX-Cassic. De kan ikke føre inn notater i pasientjournalen, bruke talegjenkjenning eller registrere pasienter som innlagt, understreker prosjektleder Kristine Aasen. Krevende første helg i mars... Hun lover å informere både gjennom allmøte og med å tilby et eget møte for alle som skal på vakt den helga. De vil få god informasjon om hvordan de skal håndtere utfordringen når et viktig verktøy er ute av drift.i tidsrommet fra fredag ettermiddag 2. mars til mandag morgen den 4. mars jobber IKT-folk fra Sykehuspartner og ST på høygir: Da skal de slå IMX-lege og IMX-classic-databasene på de to sykehusene i Grenland sammen med sykehusene på Kragerø, Notodden og Rjukan. Når denne jobben er fullført vil hele Sykehuset Telemark være samlet til ett data-rike: Et skritt mot IKT-modernisering Dette er et viktig steg på veg mot å modernisere IKT-systemene på ST. Men Aasen er klar på at det blir krevende å gjøre sammenslåingen på et sykehus med akuttmottak: - Man bestreber seg på å kjøre litt lavere aktivitet den uka forut for sammenslåingenfor å sikre at det blir færre inneliggende pasienter den helga. Søndag får legene hjelp av sekretærer som skal hjelpe til med å ajourføre journalene. Men vi må regne med at det går litt tregere de første dagene etter sammenslåingen. Legene skal både ta igjen litt av det som ikke ble gjort i helga- og lære seg å manøvrere i den nye felles pasientjournalen, understreker prosjektleder Kristine Aasen. 5

6 Kragerø på rett kurs Lokalsykehuset i Kragerø er i god gjenge: I 2011 gikk seksjon Kragerø med over en million i overskudd. Pasienttilfredsheten er høg og sykefraværet som lå svært høgt tidligere er nå redusert. I 2011 lå sykefraværet på rundt syv prosent. Det er en klar nedgang i forhold til tidligere år da sykefraværet var svært høgt- opptil 13 prosent.selv om Kragerø har sine utfordringer, er seksjonsleder Karin Gløsmyr Larsen glad for alt som går den rette vegen akkurat nå. Har fått ned fraværet For få år siden slet lokalsykehuset med underskudd, høgt sykefravær og andre problemer. De siste årene er driften omorganisert i flere runder med bla. nedlegging av den geriatriske dagenheten, reduksjon av senger og nedbemanninger. Men nå seiler lokalsykehuset i litt smulere farvann. Både i 2010 og 2011 gikk driften uten underskudd. Den nedslitte medisinske sengeposten ble pusset opp og stod ferdig med egen pasientkafe, lyse korridorer og pasientrom med nye bad-wc-løsninger som stod ferdig høsten Det gjør at rammene rundt driften er betydelig bedret: -Det er ingen tvil om at vi har T.v: Karin Gløsmyr Larsen og Clarice Øyhaugen: Arkivbilde til høyre fra åpningen av en nyoppusset medisinsk sengepost. Kragerø seiler i smulere farvann gode forhold å tilby pasientene våre nå, synes enhetsleder Clarice Øyhaugen. Hun leder en sengepost med 20 medisinske senger, mens Torhild Fredheim Nilsen leder rehabiliteringsenheten med sine 25 senger. Avlaster Skien for pasienter I tillegg til å være lokalsykehus for lokal-befolkningen så avlaster sengenhetene i Kragerø sykehuset i Skien for pasienter. Mange av dem setter pris på å komme til et mindre sykehus med oversiktelige forhold.-pasienttilfredshetsundersøkelsen viser at pasientene jevnt over er veldig fornøyd med behandlingen og pleien de får.jeg tror det skyldes at forholdene nå er preget av stabilitet. Jeg har en opplevelse av at vi som jobber her trekker i samme retning nå, sier Clarice Øyhaugen. Hun mener en nyoppusset avdeling som gir gode arbeidsforhold sammen med en kontinuerlig oppfølging av påleggene som kom i kjølvannet av Arbeidstilsynets god-vaktkampanje,er en del av forklaringen på at det nå går så bra i Kragerø. Det lave sykefraværet og den gode pasienttilfredsheten på tyder på det.- Her i seksjon Kragerø snakker vi lite om penger på ledermøtene.de gode resultatene skyldes først og fremst at Kragerø har enhetsledere som jobber målrettet for å få til best mulig drift og utnyttelse av tildelte midler, sier seksjonsleder Karin Gløsmyr Larsen. Utfordringen nå er å holde de gode resultatene i 2012 og møte de utfordringer som eventuelt måtte komme i forbindelse med samhandlingsreformen. -Godt arbeid gir resultater Per Urdahl-lederen for Medisinsk klinikk har merket seg at arbeidet med fagutvikling og arbeidsmiljø i Kragerø nå begynner å gi gode resultater. Slik kommenterer Urdahl nedgangen i sykefraværet og den høgepasienttilfredsheten: Store investeringer -ST har de siste årene lagt ned mye penger i sykehuset i Kragerø for å skape grunnlag for en sikker og fremtidsrettet drift. Lokale ledere i Kragerø har også svært systematisk jobbet med fagutvikling og arbeidsmiljø. Det begynner nå virkelig å gi gode resultater, konstaterer Urdahl før han fullfører resonnementet: 6 Per Urdahl tror samhandlingssamarbeid med kommunen blir bra for pasientene. -God Vakt kampanjen var en av flere viktige forklaringer i forhold til denne utviklingen. Nå blir det spennende å jobbe videre med nye oppgaver for sykehuset knyttet opp mot Samhandlingsreformen. Samarbeid med kommunene Et utstrakt samarbeid med Kragerø kom- mune og de andre nærkommunene vil sikre framtidig og riktig drift med et faglig godt utviklet pasienttilbud slik det legges opp til gjennom de politiske intensjonene i Samhandlingsreformen. Det kan bli en vinn-vinn situasjon for pasientene, kommunene og foretaket, mener klinikksjef Per Urdahl.

7 Kragerø fikk brukt CT fra Skien Fredag den 13. januar var det kake, kaffe og uhøytidlig snorklipping i Kragerø: De feiret at lokalsykehuset har overtatt en brukt CT-maskin fra ST i Skien. Det er et klart framskritt i forhold til den gamle CT-maskinen som nesten ikke var i bruk det siste året. Den var såpass teknologisk utdatert at den bare kunne nyttes til enkelte CT-scanninger f. eks av hodet. Dermed måtte mange pasienter sendes til Skien for å få tatt slike undersøkelser: Åpner for å ta flere pasienter -Det er kjempefint at vi får en nyere CT fra Skien i forbindelse med CT-Spect-investeringen der. Selv om vi helst skulle hatt en ny CT, så er den brukte vi nå har fått fra Skien, veldig mye bedre enn den gamle. I praksis betyr det at vi nå kan ta flere CT-bilder i Kragerø. Det betyr at pasientene slipper å reise til Skien for å få tatt bilder- og det åpner for at Kragerø kan ta imot flere pasienter, sier leder for seksjon Kragerø- Karin Gløsmyr Larsen. Liv Grimsgaard og Iren Bårøy er glad for at den utdaterte CTen nå er erstattet av en brukt CT fra Skien. Det gjør at færre pasienter må til Skien for undersøkelser. Fordel for pasientene Fagradiograf Iren Bårøy har vært hos kollegene i Skien på hospitering i fjor for å bli bedre kjent med den maskinen som nå er installert i Kragerø. I tillegg har de hatt en fagradiograf fra Skien der til å veilede i den første innkjøringsfasen: Mandag 16. januar var første dag hvor radiografene skulle gjøre undersøkelser på egen hånd. Teknologien på den gamle CT-maskinen var gått ut på dato. Selv om vi helst skulle hatt en ny CT, så betyr det veldig mye for oss at vi får overta den brukte CTen fra Skien. Nå kan vi undersøke stort sett hele kroppen med CT-maskinen. Det er bare spesielle problemstillinger vi fortsatt vil sende til Skien, forklarer radiograf Liv Grimsgaard. Hun og kollegene gleder seg over at CT-undersøkelsene går mye raskere med den maskinen som nå er installert og i full drift. Kragerø har radiolog fra Skien på plass to dager i uka og er inne i PACS-bildearkivsystemet som gjør at bilder tatt f. eks i Kragerø kan granskes i Skien. Rehab-avgjørelse før ferien Samhandlingsreformen legger opp til at rehabilitering i større grad skal skje på kommunenivå.det betyr etter hvert endringer for enheten i Kragerø Leder for medisinsk klinik på ST- Per Urdahl- har møtt kritiske reaksjoner etter et brev til Kragerø kommune som signaliserer at Sykehuset Telemark har besluttet å legge ned rehabiliteringsavdelingen fra 1. januar 2013.Rådmannen i Kragerø kommune har ifølge en uttalelse til avisa Varden gjort det klart at kommunen ikke har økonomisk mulighet til å drive rehabiliteringsavdelingen på samme nivå som sykehuset gjør i dag: Uheldig formulering Urdahl beklager en uheldig formulering i brevet som sier at avdelingen skal legges ned 31. desember Det er ikke en riktig formulering. Det er ikke vedtatt at rehabiliteringsavdelingen skal legges ned, men det er intensjonen i samhandlingsreformen og intensjonen til helsedepartementet at enkel rehabilitering er et fagfelt som skal overføres til kommunene, presiserer Per Urdahl. - Hva skjer nå framover? Håper på avklaring før sommeren -Det skal avholdes et drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjeneste den 7.februar. Vår intensjon er da å etablere en arbeidsgruppe fra helseforetaket og kommune med ansatt- og bruker-deltagelse. Den gruppa skal komme fram til hvordan kommunen kan etablere en enhet for å ivareta øyeblikkelig hjelp pasienter, avklaringspasienter og rehabiliteringspasienter i våre sykehuslokaler- og med bidrag fra spesialisthelsetjenesten der det er nødvendig. Det er håp om at dette kan bli et interkommunalt tilbud hvor flere enn Vestmar-kommunene ønsker å delta. En god drahjelp er den planlagte samlokaliseringen av kommunalt og spesialisert fysio- og ergorterapitjenestetilbud i Kragerø sykehus. Det er å håpe at arbeidsgruppa besvarer mandatet innen slutten av mai og at vi får et styrevedtak før sommerferien, svarer Urdahl. Per Urdahl 7

8 60 ny p-plasser i Skien ST har økt parkeringsmulighetene i Skien med 60 nye parkeringsplasser i forlengelsen av parkeringsplassen på psykiatrisida. Det skal forhåpentligvis hindre at ansatte må kjøre rundt forgjeves: Fordi parkeringsplassen er full av biler.. - Jeg håper flere vil bruke den nye parkeringsplassen nå. 60 nye parkeringsplasser bør hjelpe på situasjonen. Men de første ukene har det bare stått biler der. Samtidig har mange feilparkert på tilkjøringsvegen nedenfor Ulefossvegen. Det er ikke bra fordi det hindrer brøyting og strøing, minner parkeringsvakt Alf Bjarne Hansen om. Både han og Lene Olsson Hoff ved Servicekontoret håper informasjon vil bidra til at flere tar i bruk den nye parkeringsplassen. Vanskelige snøvintre De siste snøvintrene har avdekket at ST Vitser fra internett For første gang har ST-Nytt kastet seg over verdenswebben i jakt på vitsebidrag:her er noen bidrag fra nettstedet Humoristen.no. Døm selv om det får smilet på gli: Først en kort en: It-ansvarlig: -Har du noen vinduer oppe? Kontormedarbeider: -Nei, men døra mi står på vidt gap.. Så en lang en: Det var en gang en amerikaner, franskmann og svenske som var på restaurant med sine koner: Amerikaneren sa følgende til sin kone. -Kan du sende meg honningen honey?. Franskmannen trodde ikke han kunne si noe verre til sin ikke har hatt parkeringsplasser nok. Verst har det vært for de som har slitt med å finne en ledig parkeringsplass på ettermiddagsvakt. Mange har feilparkert fordi de ikke fant plass. Dermed har de pådratt seg bøter som naturlig nok har vakt betydelig irritasjon. Nå bør det imid-lertid lysne på parkeringsfronten: Det lysner på p-fronten? -Vi har sett at vi ikke har nok parkeringsplasser særlig på vintertstid. Det kan være flere grunner til det. Mange avdelinger er flyttet fra Porsgrunn til Skien de siste årene. I tillegg er det mange besøkende ved konferansesenteret som benytter de ansattes parkeringsplasser. Nå har vi utvidet med 60 nye parkeringsplasser som stod ferdig i romjula. Foreløpig er parkeringsplassen bare grusbelagt. Men asfaltering, belysning og grøntanlegg skal vi få gjort i løpet av 2012, understreker enhetsleder Jørn Hafredal. Han tør ikke love at alle parkeringssorger er slukket. Men han regner med at når alle de nye plassene er tatt i bruk, vil situasjonen være betydelig bedre enn de tidligere vintrene. Det er fortsatt vaktskiftene på ettermiddagen som er hovedproblemet i forhold til å finne parkeringsplasser for ansatte. fru, men endte selv opp med å si: -Kan du sende meg sukkeret, sukkertopp? Så kom det fra svensken til hans kone: -Kan du sende meg melka, din ku?.. Bløt svenskevits Så en skikkelig småbløt svenskevits: -Hvorfor går svenskene på do uten å lukke døra? Svar: De vil at folk skal se gjennom nøkkelhullet... Hvis dette var for svakt, er det bare å sende mer spenstige bidrag på e-post til Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Hvem vinner arbeidsmiljøprisen? Har du forslag til hvilken enhet som fortjener STHFs arbeidsmiljøpris for 2011? Da kan du- eller dere- sende brev eller e-post til STs hovedverneombuds e-postadresse: heidi.renate. Og da selvsagt med en god begrunnelse for hvorfor akkurat din enhet fortjener kroner: Siste frist er satt til 20.februar: Vil ha mange forslag I fjor var det avdeling 1 b i ST-psykiatrien som fikk prisen. I år håper hovedverneombud Heidi Thoresen og en jury sammensatt av folk både fra arbeidsgiversida og ansattrepresentanter på mange gode kandidater å velge blant før fristen. -Hva er kriteriene dere legger vekt på? Jakter på det gode a-miljø - Fra statuttene kan jeg nevne at vi legger vekt på at enheten er god på systematisk HMS-arbeid, og et arbeidsmiljø som fremmer trivsel og samarbeid. Det er også viktige poeng å få for enheter som f. eks har lykkes med å få til redusert sykefravær. Vi er også opptatt av at enheten er god på kompetanseutvikling, på oppfølgende ledelse, lederens evne til å utvikle godt arbeidsmiljø og tiltak som skaper lagånd og innsats for felles mål, oppsummerer STs hovedverneombud. Ansvarlig utgiver: Adm. dir. Bess Margrethe Frøyshov Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Erik Tanche Nilssen A/S Tekst og foto: Jørn Ertsaas

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010 Sykehuset Telemark HF Pressekonferanse om 2010 1 2010 Sett fra sykehusledelsen : Et år preget av stabil drift og stø kurs. Ventetiden Stabil og lav (både i somatikk og psykiatri) sammenlignet med andre

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen til Medisinsk avdeling UNN Harstad Medisinsk avdeling består av to sengeposter med totalt 30 senger. Medisinsk sengepost A består av 16 senger med hovedansvar

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Det handler om å bry seg slik at vi tenker den neste milen - og noen ganger går den med pasienten 5 Fokusgruppeintervju om samhandling Helsedirektoratet

Detaljer

ST-nytt. Akuttsykepleiere. Statsråd besøkte ST. Dobler dialysesenger. Pasientsikkerhetsvisitt

ST-nytt. Akuttsykepleiere. Statsråd besøkte ST. Dobler dialysesenger. Pasientsikkerhetsvisitt ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 1 Januar - 2012 Første DPS-akutt STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. Psykiatrisk klinikk er først

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Prosessevalueringen:

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 11.09.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid Venanger Kari Thomsen Idar Grotle Anne Østensen

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Nasjonalt topplederprogram Jan Berg Sykehuset Telemark HF Nov. 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 05.12. 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

I løpet av prosjektet fikk elevene presentert nye bøker, vi brukte biblioteket flittig og hadde bokkasser i klasserommet.

I løpet av prosjektet fikk elevene presentert nye bøker, vi brukte biblioteket flittig og hadde bokkasser i klasserommet. Bakgrunn Ut fra ønsket om å øke lesehastighet, innholdsforståelse, ordforråd og ikke minst leseglede satte jeg høsten 2008 i gang et leseprosjekt ved Frøysland skole. Prosessmålet var å lese mye over tid

Detaljer

Medisinsk kompetanse på sykehjem

Medisinsk kompetanse på sykehjem Fra: KS Dato: 04.03.2015 Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Medisinsk kompetanse på sykehjem Nasjonalt råd for kvalitet

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid utført ved Psykiatrisk klinikk Sykehuset Namsos Arnt Håvard Moe Siri Gartland Namsos 20.05.2015 Innhold

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte

Kjære foreldre/foresatte Kjære foreldre/foresatte Da er vi i gang med leseloggen, et spennende prosjekt som varer helt fram til jul. I løpet av denne perioden håper vi at elevene skal utvikle sine leseferdigheter, øke ordforrådet

Detaljer

Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov:

Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov: Uttale Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov: Tingvoll kommune ser positivt på hovedintensjonene i samhandlingsreformen men

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Palliasjon. Fastlegens rolle i palliasjon.

Palliasjon. Fastlegens rolle i palliasjon. Palliasjon. Fastlegens rolle i palliasjon. Fredag den 09.12.11 kl. 13.45 14.45 Kommuneoverlege Bjarne Rosenblad Fastlegens rolle? Rolle??. Spiller et spill. Instruert. Mulig aktør i en begivenhet. Hva

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Informasjonshefte til pasienter og pårørende Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Innholdsfortegnelse Velkommen til sengepost B4.... side 2 Telefonnummer til avdelingen..

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 54-2015 Adm. dir. Bess Frøyshov Orienteringssak 16.9.2015

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 29.01.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET Edvard Velsvik Bele og Ingvild Syversten Innhold INNLEDNING... 1 DELTAKELSE... 2 INFORMASJON... 2 PRAKTISERING... 3 LEDERHÅNDTERING... 4 HELSEFREMMENDE

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF

Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF UNN Tromsø UNN Harstad UNN Narvik Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tilbyr pasienthotell til

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Pasienttilfredshet 2013 Trendutvikling siste tre år 2011-2012-2013. Sunnaas Sykehus HF

Pasienttilfredshet 2013 Trendutvikling siste tre år 2011-2012-2013. Sunnaas Sykehus HF Pasienttilfredshet 2013 Trendutvikling siste tre år 2011-2012-2013 Sunnaas Sykehus HF 1 1459 pasienter har svart på undersøkelsen 2013. Svarprosent 62 % RMN= 165 pasienter 6,0% 5,3% 32,7% VO = 1088 pasienter

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Kreftklinikken: Praksiskonsulent Eivind A Wik, 20 % e post eivind.a.wik@ous-hf.no

Detaljer

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent.

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent. Møteprotokoll Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark, Rjukan Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: Kl 1100 Følgende medlemmer møtte: Stein-Are Agledal Elisabeth A. Nilsen Ellen Årøen Thor Helge

Detaljer

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Behov for endring og nye løsninger Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Rolf Johannes Windspoll Samhandlingssjef, St. Olavs Hospital Jeg vil si noe om.. Samhandlingsreformen Utfordringsbildet

Detaljer

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune Etter hvert som flere lever lengre med sin kreftsykdom, må oppmerksomheten i større grad rettes mot tiltak for bedre livskvalitet for dem som lever med kreft.

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Fastlege-erfaringer med samhandlingsreformen. Kirsten Rokstad Knut-Arne Wensaas

Fastlege-erfaringer med samhandlingsreformen. Kirsten Rokstad Knut-Arne Wensaas Fastlege-erfaringer med samhandlingsreformen Kirsten Rokstad Knut-Arne Wensaas Disposisjon Samhandling i helsevesenet Fastlegenes rolle Erfaringer Utfordringer Samhandlingsreformen Bedre samhandling var

Detaljer

SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer. Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV

SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer. Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV 3 hovedutfordringer 1. Overordnet samarbeid Slagkraftig SU, med delegert beslutningsmyndighet? Færre deltakere representativt?

Detaljer

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD Margrete Klemmetsby onsdag 30.mai 2014 Pasientforløp Vestfold 1 sykehus; SiV 12 kommuner 2200.000 somatisk nedslagsfelt Prosjekteier: Rådmennene i kommunene Klinikksjef

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

ST-nytt. En faglig milepæl. Sponser røykslutt. ST blir slagpilot-hf

ST-nytt. En faglig milepæl. Sponser røykslutt. ST blir slagpilot-hf ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 17 oktober 2011 En faglig milepæl STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. Det summet av spenning på bakrommet

Detaljer

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN Vi jubilerer - Venner i 25 år Støtt sykehusets venner Notodden sykehus Notodden sykehus tilbyr de 9 kommunene Notodden, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje, Bø,

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Velkommen til. Skjoldtunet

Velkommen til. Skjoldtunet Dersom du ikke får medhold i klagen har vi plikt til å hjelpe deg med å videreformidle denne til fylkeslegen. Vi ønsker å gjøre vårt beste for at du skal være fornøyd med oppholdet. Kommunen gjennomfører

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den?

Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den? Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den? Rune Tore Strøm Norsk forening for Rus- og avhengighetsmedisin Oslo universitetssykehus Prosessen Legeforeningen startet utredning

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring

Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring Enhetsleder Birgit Reisch, Øya helsehus Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring Foto: Geir Hageskal ALENE ELLER FLERE SAMMEN? Hvordan er det å arbeide ved ei avdeling med mange sykepleiere

Detaljer

Hvordan Kreftforeningen arbeider med samhandlingsreformen med fokus på E-helse

Hvordan Kreftforeningen arbeider med samhandlingsreformen med fokus på E-helse < kreftforeningen.no Hvordan Kreftforeningen arbeider med samhandlingsreformen med fokus på E-helse Kristin Bang, Kreftforeningen Kreftforeningens hovedmål Færre skal få kreft Flere skal overleve kreft

Detaljer

Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Eidsberg kommune Kommune i indre Østfold Mysen adm.senter 11 400 innbyggere Utviklingssenter

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Foto Aleksander Nordaas. Prosjekt. En bedre hverdag på Miljøtunet

Foto Aleksander Nordaas. Prosjekt. En bedre hverdag på Miljøtunet Prosjekt En bedre hverdag på Miljøtunet Omsorgsleder Karin Ingebrigtsen Administrasjon 75 10 15 50 Personal- og økonomi konsulent Sekretærer Fagutviklingssykepleier Kreftkoordinator Frivilligkoordinator

Detaljer

Emilie 7 år og har Leddgikt

Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie vil danse selv om hun har leddegigt. Hun drømmer om at være med i et rigtigt danseshow. Leddegigten giver Emilie meget ondt i kroppen af og til. Lægerne vil prøve noget

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF Møtedato: X STYRET 02.02.11 Under arbeid Godkjent av direktør X Styresak nr.: 07/11 Saksbeh.: Ståle Langvik Christiansen Arkiv: G:\overordna styrer+r\0-sthf-styret\01saker\(møtedato)\(filnavn)

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling TRONDHEIM KOMMUNE Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling Intermediærenheten ved Søbstad sykehjem Rolf Windspoll Samhandlingssjef St.Olavs Hospital HF Helge Garåsen

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 13.03.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PRADER- WILLIS - Erfaringer med hjelpeapparatet - Hva har vært spesielt utfordrende i møte med hjelpeapparatet?

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1 Se hva jeg ser om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 2 Tidlig utvikling av sosiale ferdigheter Allerede i første leveår samhandler

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende. Hemne Helsesenter. Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten

Informasjon til pasienter og pårørende. Hemne Helsesenter. Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten Har en effektiv tjeneste som gir rett hjelp til rett tid. Informasjon til pasienter og pårørende Holder høy faglig kvalitet. Gir et helhetlig og samordnet

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende. Hemne Helsesenter. Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten

Informasjon til pasienter og pårørende. Hemne Helsesenter. Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten Har en effektiv tjeneste som gir rett hjelp til rett tid. Informasjon til pasienter og pårørende Holder høy faglig kvalitet. Gir et helhetlig og samordnet

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 04.12.2014 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 09:00) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Styringsgruppe: Fra prosjektleder: Prosjektperiode: Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn

Detaljer

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv Bjørn Engum Adm. dir. Helse Finnmark HF DRGforum 2.03.05 1 Opplegg Noen utfordringer i dagens helsevesen ISF og DRG ISF og aktivitet ISF og kostnader ISF og

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Spørsmål 1 Generelt syn på helsevesenet Zealand Sveits Alt i alt ganske bra 62,0 45,1 40,3 37,4 55,4 53,1 46,3 22,6 46,1 14,8 Grunnleggende endringer nødvendig

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

HELSENETTVERK LISTER - 2011

HELSENETTVERK LISTER - 2011 Lindring i Lister HELSENETTVERK LISTER - 2011 Formålet til Helsenettverk Lister: «Styrke samarbeidet og den konkrete samhandlingen mellom de seks Lister kommunene, og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten»

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

Pasientens helsetjeneste

Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Befolkning 2015: 5 167 475 2030 5 948 156 Utfordringsbildet Eldre 2015: 503 051 2030 794 873 Mangfold 2030 Hva lever vi med og hva dør vi av? Vi kan ikke bemanne oss ut av utfordringene

Detaljer

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark Takk for invitasjonen! Min bakgrunn Spesialist i barnesykdommer

Detaljer

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014)

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014) Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (01) ««Å lese Frisk Nakke har gitt meg stor tro på at jeg kan mestre nakkeplagene mine, og noen kraftfulle verktøy for å bli kvitt dem. Boken er spekket med relevant

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer