Eiendommen gnr. 25 bnr, 31 Flatfjellstien 9. Delegert vedtak om dispensasjon fra reguleringsplan for diverse tiltak. Dok.dato: Dok.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eiendommen gnr. 25 bnr, 31 Flatfjellstien 9. Delegert vedtak om dispensasjon fra reguleringsplan for diverse tiltak. Dok.dato: 30.09.2015. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: , , rkivdel: SK2, GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, Eiendommen gnr. 25 bnr, 31 Flatfjellstien 9. Delegert vedtak om dispensasjon fra reguleringsplan for diverse tiltak Gnr.25 bnr.31 Flatfjellstien 9 -Søknad om oppføring av terrengtrapp og platting samt endring av anneks. Tiltakshaver: Thorgersen 2012/ / nn Karin og Thor Thorgersen Svar vedr. mottatt forslag til reguleringsplan Filtvet gård Reguleringsplan Filtvet gård 2012/ / Siv.ing Gjermund Stuvøy S ttest Støttekontakter - søknad om jobb 2015/ / Frida Veseltun ttest Støttekontakter og avlastere - attest 2015/ / Gyda skestad Side: 1 av 72

2 Søknad på aktivitetstilskudd for NM i Bowls 2015 ktivitetstilskudd / /2015 Drammen og Omegn Bowlsklubb Gnr.1 bnr.312 Langsethveien 39 - foreløpig svar på søknad om dispensasjon for oppføring av dobbelgarasje. Tiltakshaver: Jostein Bærø Engdal Gnr.1 bnr.312 Langsethveien 39 - Søknad om dispensasjon for oppføring av dobbelgarasje. Tiltakshaver: Jostein Bærø Engdal 2015/ / Jostein Bærø Engdal vslag på søknad om tilsudd til svømmekurs Tilskudd til integrering av flyktninger i kultur- og fritidsakiviteter / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l 2015/ / BV Offl 13 jf fvl 13 1.ledd Side: 2 av 72

3 2015/ / BV Offl 13 jf fvl 13 1.ledd Gnr.55 bnr.39 Engeneveien 7 - Delegert vedtak om innvilget dispensasjon for oppføring av nytt pakkehus Gnr.55 bnr.39 Engeneveien 7 - Søknad om dispensasjon for oppføring av nytt pakkehus 2014/ / Chemring Nobel S Søknad om startlån Søknad om startlån / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Rapport og regnskap. Den kulturelle spaserstokken Den kulturelle spaserstokken søknad om midler 2014/ / Buskerud fylkeskommune Side: 3 av 72

4 Generell søknad om jobb i barnehagene i kommunen Åpen søknad - Skole og barnehage / / var Birkebekk gnr.53 bnr.258 søknad om endring spørsmål om tegninger Gnr.53 bnr.258 Haugenbakken 3 - Søknad om tilbygg bolig til enebolig med utleiedel. Tiltakshaver: Bjørnar Dambo 2015/ / Folkestad & Svingen S Gnr.46 bnr.4 Svingen gård - nnvilget søknad om dispensasjon for fradeling av areal som skal brukes til næring/pukkverk Gnr.46 bnr.4 Svingen gård - Søknad om dispensasjon for fradeling av areal som skal brukes til næring/pukkverk 2015/ / Ragnhild Schjem og Tore Liseter Den kulturelle spaserstokken. Søknad om tilskudd for 2016 og rapport for Hurum kommune. Den kulturelle spaserstokken / / Buskerud Fylkeskommune Side: 4 av 72

5 Gnr.25 bnr.41 - Oversendelse matrikkelbrev. Gnr.25 bnr.41 - Grensejustering ikke registrert i matrikkelkart. 2014/ / Kari og Yngve Haugstvedt Gnr.25 bnr.94 - Oversendelse matrikkelbrev. Gnr.25 bnr.41 - Grensejustering ikke registrert i matrikkelkart. 2014/ / Jon Bjarne Fageraas Gnr.23 bnr.111 Holmsåsen 29 - Godkjent søknad om oppføring av tilleggsdel til hytte og garasje. Tiltakshaver: Tom Laugerud Gnr.23 bnr.111 Holmsåsen 29 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av anneks og garasje. Tiltakshaver: Tom Laugerud 2015/ / Tom Laugerud Varsel om stedlig tilsyn i henhold til Lov om barnehager Tilsyn med barnehager / / ødegården barnehage Side: 5 av 72

6 Søknad om dispensasjon og rammetillatelse gnr/bnr 54/14 Færgestadveien 28. Foreløpig melding Gnr 54 bnr 14 Færgestadveien 28 - Søknad om dispensasjon for å rive og gjennoppbygge uthus. Tiltakshaver: Hans Gotfred Warncke-Wang 2015/ / Tone Grimsrud S NV ansattopplysninger 2015/ / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l NV HRM Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l åpen søknad om jobb Åpen søknad om jobb - PROF år 2014 og / / Shandiliah Colebrooke Side: 6 av 72

7 Vedr oppmålingsforretning tillegg Gnr.57 bnr.1 fnr.19 Sjødalsveien 21 - Søknad om deling av grunneiendom med formål innløsning av festetomt. Rekvirent: Ellen Skatvedt 2012/ / Sigrun Kostamo Åpen søknad om jobb Åpen søknad om jobb - PROF år 2014 og / / Tena Matic Grensepunkt 1/15, Skansen 3, Sætre Gnr.1 bnr.15 Skansen 3 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning. 2014/ / Massi Makoudi Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Side: 7 av 72

8 Påmelding til KM2016 ngdommens kulturmønstring KM / / Thomas Fritsø Leie av sfo-lokalet-sætre pikekor Leie av sfo-lokalet Sætre samfunnshus-sætre pikekor 2015/ / Kjersti Smedstad Gnr.28 bnr.79 - Oversendelse av høringsuttalelser til søknad om dispensasjon tilbygg, fasadeendring og rivning Gnr.28 bnr.79 - Søknad om dispensasjon/ramme for tilbygg, fasadeendring og rivning 2015/ / Hartmann arkitekter S Tilbakemelding på foretakets tilsvar på tilsynsraport - Videre saksgang Gnr.36 bnr.1 Østre Strandvei 52, Södra Cell Tofte - Riving av bygninger. 2013/ / F Gruppen Side: 8 av 72

9 Purring - søknad om mindre reguleringsendring. Sjølystveien - Søknad om reguleringsendring Storsand Strand 2014/ / Fristed rkitekter Gnr.1 bnr.160, Nedre Gunnaråsen 23 - Ferdigattest for oppføring av terrassert boligblokk for 11 boenheter. Tiltakshaver: Sagaløkka Eiendom S Gnr.1 bnr.160 Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun - Søknad om oppføring av nytt bygg. Tiltakshaver: Sagaløkka Eiendom S 2013/ / RF Prosjekt S Gnr 25 bnr 31 Flatfjellstien 9. Faktura for behandling av dispensasjon Gnr.25 bnr.31 Flatfjellstien 9 -Søknad om oppføring av terrengtrapp og platting samt endring av anneks. Tiltakshaver: Thorgersen 2012/ / Hanne Th. Hansen gnr.1 bnr.589 seksjon 9 Øvre Gunnaråsen 39c - anmodning om uttalelse vedr. rømningsvei/brannkrav Gnr.1 bnr.589 seksjon 9 Øvre Gunnaråsen 39 c - Brannsikkerhet og rømningsvei 2014/ / Eventyrhus Larvik S Side: 9 av 72

10 Vedr. byggearbeider på eiendommen gnr. 53 bnr. 86, Storsandveien 83 Gnr.53 bnr.86 Storsandveien 83 - Byggevirksomhet 2015/ / Hans Hanson Svar vedr. byggearbeider på eiendommen gnr. 53 bnr. 86, Storsandveien 83 Gnr.53 bnr.86 Storsandveien 83 - Byggevirksomhet 2015/ / Hans Hanson nnkalling til F/ S. mandag F/ S / / Medlemmer av F/ S. Vedtak om kommunalt driftstilskudd 4. kvartal -ny beregning i henhold til antall barn per 1. september kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / / Steinerbarnehage skeladden Side: 10 av 72

11 Vedtak om kommunalt driftstilkudd 4. kvartal -ny beregning i henhold til anttal barn per 1. september kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / / Kana Barnehage Faktura Gnr.1 bnr.160 Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun - Søknad om oppføring av nytt bygg. Tiltakshaver: Sagaløkka Eiendom S 2013/ / Sagaløkka Eiendom Vedtak om kommunalt driftstilskudd 4. kvartal -ny beregning henhold til antall barn per 1. september kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / / Sætre kuns og musikk barnehage Faktura for behandling av dispensasjon Gnr.55 bnr.39 Engeneveien 7 - Søknad om dispensasjon for oppføring av nytt pakkehus 2014/ / Chemring Nobel S Side: 11 av 72

12 Vedtak om kommunalt driftstilskudd 4. kvartal -ny beregning henhold til aantall barn per 1. september kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / / Bjørndalen gårdsbarnehage Eiendommen gnr. 53 bnr. 86 Storsandveien 83. Spørsmål om byggevirksomhet på eiendommen Gnr.53 bnr.86 Storsandveien 83 - Byggevirksomhet 2015/ / rghoub Malika Vedtak om kommunalt driftstilskudd 4. kvartal -ny beregning henhold til antall barn per 1. september kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / / Ødegården barnehage Leie av SFO Sætre skole Leie av sfo i Sætre samfunnshus- barnebursdag 2015/ / Morten Pettersen Haukø Side: 12 av 72

13 Vedtak om kommunalt driftstilskudd 4. kvartal -ny beregning henhold til antall barn per 1. september kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / / tsikt1 familiebarnehage Vetak om kommunalt driftstilskudd 4. kvartal -ny beregning henhold til antall barn per 1. september kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / / Holtebrekk familiebarnehage Gnr.47 bnr.1 Bjørnstadveien 66 og gnr.46 bnr.3 - unntatt saksbehandling Gnr.47 bnr.1 Bjørnstadveien 66 og gnr.46 bnr.3 Halvorshavn 7 - Melding om bygning som er unntatt søknadspliktig - midlertidig brakkerigg for kontor og spise/skifterom 2015/ / NCC Construction S TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ / DNB Sætre Side: 13 av 72

14 Gnr.55 bnr.39 Engeneveien 7 - ngående gitt dispensasjon - Videre saksgang. Gnr.55 bnr.39 Engeneveien 7 - Søknad om dispensasjon for oppføring av nytt pakkehus 2014/ / Chemring Nobel S High energy Materials Eiendommen gnr. 24 bnr. 115 Støaveien 2. Spørsmål om nyoppført bod/bygning Eiendommen gnr. 24 bnr. 115 Støaveien 2. Spørsmål om ny bod/uthus på eiendommen 2015/ / Terje Ottesen Leie Tofte Samfunnshus Leie av Tofte samfunnhus- Tofte handelsstand 2015/ / Tofte handelsstand Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Side: 14 av 72

15 Hurum Orienteringslag - Søknad om spillemidler til orienteringskart for Storsand 2015 Hurum Orienteringslag - Søknad om spillemidler til orienteringskart for Storsand / / Hurum Orienteringslag Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Branntilsyn gjennomført tilsyn i Nordre Sætrevei 2 "Bankbygget" Branntilsyn Nordre Sætrevei / / Hurum Eiendomsselskap KF NV ansattopplysninger 2015/ / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l NV HRM Side: 15 av 72

16 Purring på brev - Gnr.57 bnr.201 Sjødalsveien 23 - Foreløpig svar - Søknad om endring av tillatelse. Tiltakshaver: Espen Lande Gnr.57 bnr.201 Sjødalsveien 23 - Ett trinns søknad for riving av bolighus, uthus og utedo samt oppføring av nytt. Tiltakshaver: Espen Lande 2012/ / Geir Pedersen Spørsmål om blending av avløpsrør Gnr.57 bnr.201 Sjødalsveien 23 - Ett trinns søknad for riving av bolighus, uthus og utedo samt oppføring av nytt. Tiltakshaver: Espen Lande 2012/ / Bjørn Kostadmo gnr.1 bnr.113, Åsheimveien 8 i Hurum spørsmål om V Gnr.1 bnr.113 Åsheimveien 8 - Søknad om oppføring av driftsbygning. Tiltakshaver: Runar Fagerli 2015/ / Fristed rkitekter S Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Side: 16 av 72

17 Søknad om startlån - Søknad om startlån / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Søknad om startlån - Søknad om startlån / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Leie lokale i Sætrehallen Leie av aktivitetslokalet i Sætrehallen- halloweenfest 2015/ / halloween Side: 17 av 72

18 Bestilling av annonse i Røyken og Hurum avis Frivillighetsprisen / / HR - 1.Korr Frivillighetsprisen / / 'Judith Ploen' Gnr.1 bnr Oversendelse matrikkelbrev, oppmålingsprotokoll og faktura. Gnr.1 bnr.249 Bjørndalen 4 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning; nymerking av eksisterende grensepunkt. 2015/ / Turid Erlandsen Sendt på høring til Landbrukskontoret, Mattilsynet, VV,GVD Gnr.1 bnr.113 Åsheimveien 8 - Søknad om oppføring av driftsbygning. Tiltakshaver: Runar Fagerli 2015/ / Flere høringsparter m.fl. Side: 18 av 72

19 av elevplass på musikal i kulturskolen høsten 2015 Kulturskolen 2015/ / / Foreldre i kulturskolen Gnr.1 bnr Oversendelse matrikkelbrev og oppmålingsprotokoll. Gnr.1 bnr.249 Bjørndalen 4 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning; nymerking av eksisterende grensepunkt. 2015/ / Turid Elisabeth Johansson Svar vedr status oppmåling Gnr. 53 bnr Ett trinns søknad delingssak. Rekvirent: Trine nette Engerholm og Per Steinar Martinsen 2013/ / Trine Engerholm Gnr.57 bnr.4 Bjørndalen 18 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av tilbygg på Trollslottet. Tiltakshaver: Bjørndalen gård m/barnehage Heidi Stav Gnr.57 bnr.4 Bjørndalen 18 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av tilbygg på Trollslottet. Tiltakshaver: Bjørndalen gård m/barnehage Heidi Stav 2015/ / Bjørndalen gård m/barnehage Side: 19 av 72

20 Prisliste Hurum kirkelige fellesråd Budsjett kirke 2015/ / Hurum kirkelige fellesråd Oppmålingsprotokoll Gnr.36 bnr.216 Østre Strandvei 32 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning. 2014/ /2015 Øivind Eliassen Gnr.37 bnr. 38 Røedstøa 68 - Delegert vedtak om innvilget dispensasjon for rivning av eksisterende hytte og oppføring av ny. Tiltakshaver: Nina Halsten Gnr.37 bnr. 38 Røedstøa 68 - Søknad om dispensasjon for rivning av eksisterende hytte og oppføring av ny. Tiltakshaver: Nina Halsten 2015/ /2015 rkitektstua S VS: Behov for vikar/støttekontakt Åpen søknad om jobb i Tjenester til funskjonshemmede 2015/ /2015 Camilla Buljo Side: 20 av 72

21 TV-aksjonen, ukeinfo uke 38 TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ / Line Vettestad VS: Behov for vikar/støttekontakt Åpen søknad om jobb i Tjenester til funskjonshemmede 2015/ /2015 Camilla Buljo ke info fra TV-aksjonen TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ / Line Vettestad Bursdagsfeiring i aktivitetslokale Sætrehallen søndag 27.sept Leie av aktivitetslokalet i Sætrehallen- barnebursdag 2015/ /2015 Elisabeth Fosen Side: 21 av 72

22 Fastlønnstilskudd 1.halvår 2015 Fastlønnstilskudd fysioterapeuter 2012/ /2015 Helfo tbetaling - ntegreringstilskudd år 1/ / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet søknad om fritak fra politisk verv - Marianne rctander Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget / / Marianne rctander Søknad om fritak fra politiske verv - Turid Øi Ramnefjell Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget / / Turid Øi Ramnefjell Side: 22 av 72

23 Søknad om fritak Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget / /2015 Maria Lippert Klage vedr. søknad om dispensasjon for måkeveien 11a skjæra - Kopi av brev til Torill versen Gnr.36 bnr.775 seksjon nr 1 Måkeveien 11a - Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje. Tiltakshaver: Torill versen 2015/ / Ragnar Luther Merknader til nabovarsel mottatt Kopi av mail til Torill versen Gnr.36 bnr.775 seksjon nr 1 Måkeveien 11a - Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje. Tiltakshaver: Torill versen 2015/ /2015 Laila Barth Berntsen SV: TV-base TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ /2015 Line Vettestad Side: 23 av 72

24 Gnr.51 bnr.14 Østre Burevei 26 - Søknad om oppføring av stålpipe. Tiltakshaver: Vigdis Østern og Morten Hansen Gnr.51 bnr.14 Østre Burevei 26 - Søknad om oppføring av stålpipe. Tiltakshaver: Vigdis Østern og Morten Hansen 2015/ /2015 Kakkel & peis spesialisten S Samarbeidsprosjekt Hurum, Mysen og Halden Fengsel Samarbeidsprosjekt Hurum, Mysen og Halden Fengsel 2015/ /2015 Morten L Clason nmodning om fortgang i saken og tilbakemelding til tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Gnr.24 bnr.10 Støaveien 30 - tslipp kloakk ifm oppføring av bolighus 2015/ /2015 Tone Sæthre Bergen Søknad Søknad om vakter / / Dalia Karmensita zdavinyte Side: 24 av 72

25 Bursdagsfeiring i aktivitetslokale Sætrehallen søndag 27.sept Leie av aktivitetslokalet i Sætrehallen- barnebursdag 2015/ /2015 Elisabeth Fosen Gnr.36 bnr.158 Vestre Strandvei 35 - Søknad uten ansvarsrett for fasadeendringer. Tiltakshaver: Lars Olav Rønning Gnr.36 bnr.158 Vestre Strandvei 35 - Søknad uten ansvarsrett for fasadeendringer. Tiltakshaver: Lars Olav Rønning 2015/ / Lars Olav Rønning Gnr.54 bnr.37 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / / Kolbjørn Talle Gnr.36 bnr.112 og Melding om avtale/vedtak om erverv/tiltredelse av grunn til offentlig veg Gnr.36 bnr.112 og Melding om avtale/vedtak om erverv/tiltredelse av grunn til offentlig veg 2015/ / Statens vegvesen region sør Side: 25 av 72

26 Skisse adkomstvei Gnr.1 bnr.436 Åsveien - Søknad om deling av grunneiendom. Rekvirent: Åsveien Tomteselskap S 2015/ / Pål Rokkestad Retur av tinglyst dokument med nr /2015 Gnr.43 bnr.8 - delingssøknad innspill til Landbrukskontoret 2014/ / Kartverket Tinglysing Søknad om ferdigattest Gnr 57 bnr. 737, Vognveien 37 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av garasje. Tiltakshaver: Svenn Eriksen 2014/ /2015 Svenn Eriksen VS: Bekkevold. Hovtun, benker Flytting av bauta og tusenårsstein ved Hovtun 2014/ / Håkon Veseth Side: 26 av 72

27 Dialogmøte med Hurum kirkelige fellesråd - innkalling Hurum kirkelige fellesråd 2014/ / / arbeidsutvalg fellesråd + kommuneadm m.fl. Referat fra dialogmøte med Hurum kirkelige fellesråd Hurum kirkelige fellesråd 2014/ / / Møtedeltakere seniordansen,leie av samfunnshuset Leie av Tofte samdunnshus- seniordansen 2015/ / nger Johanne Pettersen SV: Kandidat til kommunalt råd for funksjonshemmede Kommunalt råd for funksjonshemmede / / Knut Sørli Side: 27 av 72

28 NV ansattopplysninger 2015/ / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l NV HRM Nytt fra a-ordningen: Sjekk tilbakmeldingen Rapportering til staten - -ordningen / / ordningen Høring - Endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg m.m. Høring - Endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg m.m. 2015/ / Kunnskapsdepartementet v/opplæringsavdelingen Leie av Tofte samfunnshus lørdag 12. desember Tofte og Filtvet skolekorps Leie av Tofte samfunnshus- Tofte og Filtvet skolekorps 2015/ / Margrethe Folkestad Side: 28 av 72

29 CV Søknad om vakter / / Vilde nderhaug Engen Leie av Sætre Sammfunnshus- HRØ-Gjengen Leie av Sætre samfunnshus- HRØ-Gjengen 2015/ / Erik Gudem Vedlegg til søknad Søknad om startlån / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Vedlegg til søknad Søknad om startlån / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Side: 29 av 72

30 Tilsagn om O-midler - Hurum kommune O-midler/lederopplæring / / Kommunesektorens Organisasjon Søknad om startlån Søknad om startlån 2013/ / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l VS: Georadar Tronstad Søknad om tilskudd til prosjektet Kirketuft på Tronstad 2014/ /2015 Christian Størmer nformasjon om gitt rammetillatelse Gnr.29 bnr.49, Skjøttelvikveien 41 - Søknad om oppføring av hytte med garasje Tiltakshaver: Thomas Røgeberg 2014/ /2015 Knut Ellingsen Side: 30 av 72

31 Nye og korrigerte ark i forhold til søknad datert Gnr 54 bnr 14 Færgestadveien 28 - Søknad om dispensasjon for å rive og gjennoppbygge uthus. Tiltakshaver: Hans Gotfred Warncke-Wang 2015/ / Tone Grimsrud S nformasjon om tilsendt materaiale Gnr.1 bnr.436 Åsveien - Søknad om deling av grunneiendom. Rekvirent: Åsveien Tomteselskap S 2015/ /2015 Galleberg Bolig S Detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen - revidert materiale til sluttbehandling Schulerudhagen - Forslag til endring av bebyggelsesplan 2014/ /2015 Siv.ng. Stener Sørensen Nedleggelse av utvalgte ruter mellom Sære og Klokkarstua Bussruter Hurum / / Maciej Hryszkiewicz Side: 31 av 72

32 SV: gnr.1 bnr.589 Øvre Gunnaråsen 39c - tilbakemelding på brannsikkerhet Gnr.1 bnr.589 seksjon 9 Øvre Gunnaråsen 39 c - Brannsikkerhet og rømningsvei 2014/ / Eventyrhus Larvik S Ny merkeordning for lærebedrifter Ny merkeordning for lærebedrifter 2015/ / Kunnskapsdepartementet Turnustjeneste for fysioterapikandidater - turnusperioden fra Turnusplasser for fysioterapikandidater / /2015 Fylkesmannen i Buskerud Til de som organiserer Den Kulturelle Spaserstokken Den kulturelle spaserstokken / / Karen Hilde Svendsrud Side: 32 av 72

33 Økt leveringstid for vaksiner Økt leveringstid for vaksiner 2015/ / vdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt nnkalling til representantskapsmøte torsdag kl. 12:00-14:00. Vestviken 110 KS - Representantskapsmøter / /2015 Vestviken 110 KS Link til ny opprettet "Grunderpris" Norges Vels Grunderpris 2015/ /2015 Buskerud Fylkeskommune Leie av Sætre Sammfunnshus- HRØ-Gjengen Leie av Sætre samfunnshus- HRØ-Gjengen 2015/ /2015 Erik Gudem Side: 33 av 72

34 Branntilsyn gjennomført tilsyn ved Doktorgården barnehage Branntilsyn Doktorgården barnehage 2015/ /2015 Hurum kommune - Doktorgården barnehage Tilsvar 2 til tilsynsrapport H SØK funksjon og sjekkliste Gnr.36 bnr.1 Østre Strandvei 52, Södra Cell Tofte - Riving av bygninger. 2013/ / f Gruppen overensstemmelse med godkjent byggetillatelse og hva som er reelt Gnr.24 bnr.98 Storgaten 17 - Søknad om tilbygg. Tiltakshaver: Schulerudgaarden S 2014/ /2015 Svensson Nøkleby dvokatfirma NS Oversendelse av geoteknisk notat vedr. Storsandveien 61/63 utarbeidet av Multiconsult Gnr. 53 bnr.508 Storsandveien 61 og 63 - Søknad om fjerning av eksisterende murt molo og erstatte den med naturlige morene steiner - Strandsoneprosjektet 2013/ /2015 Tone Grimsrud S Side: 34 av 72

35 Spørsmål om det lar seg gjøre å oppføre en stablemur og plante hekk Gnr.49 bnr.7 Storsandveien Mur 2015/ / Tone Grimsrud S ntegreringstilskudd år terminutbetaling ntegreringstilskudd år 2-5/ / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Refusjon Stiftelsen Steinerbarnehagene Ås Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / /2015 Stiftelsen Steinrbarnehagene Ås Refusjon for innvilget vedtak om redusert foreldrebetaling i barnehage Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / /2015 TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Stiftelsen Steinrbarnehagene Ås Side: 35 av 72

36 Refusjonskrav for mindreårige flyktninger Refusjonskrav mindreårige flyktninger / /2015 Deloitte S Søknad om forlengelse av planvedtak reguleringsplan for del av Folkestad på Kana. Plan-D Reguleringsplan Del av Folkestad på Kana 2015/ /2015 Siv.ing Gjermund Stuvøy S nformasjon om opparbeidelse av adkomst Gnr.1 bnr.436 Åsveien - Søknad om deling av grunneiendom. Rekvirent: Åsveien Tomteselskap S 2015/ /2015 Pål Rokkestad leie av lokaler - Fritidsklubben Sætre Leie av aktivitetslokalet i Sætrehallen- barnebursdag 2015/ /2015 Espen Toth Side: 36 av 72

37 leie av lokaler - Fritidsklubben Sætre Leie av aktivitetslokalet i Sætrehallen- barnebursdag 2015/ /2015 Espen Toth Oppsigelse av avtale m/underskrift SP-Expert 2015/ / / / vslag 2015/ / Side: 37 av 72

38 2015/ / vslag 2015/ / / / vslag 2015/ / Side: 38 av 72

39 2015/ / vslag 2015/ / / / vslag 2015/ / Side: 39 av 72

40 2015/ / vslag 2015/ / / / vslag 2015/ / Side: 40 av 72

41 2015/ / vslag 2015/ / / / vslag 2015/ / Side: 41 av 72

42 2015/ / vslag 2015/ / / / vslag 2015/ / Side: 42 av 72

43 2015/ / vslag 2015/ / / / vslag 2015/ / Side: 43 av 72

44 2015/ / vslag 2015/ / / / Tilbud 2015/ / Side: 44 av 72

45 rbeidsavtale 2015/ / / / vslag 2015/ / / / Side: 45 av 72

46 vslag 2015/ / / / vslag 2015/ / / / Side: 46 av 72

47 vslag 2015/ / TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet - kommunebidrag 2015 TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ /2015 Lokal aktivitetsplan for Den kulturelle skolesekken, skoleåret 2015/16 DKS - Den Kulturelle Skolesekken - høst / /2015 ngeborg ne Lund Opptaksbrev musikal høst 2015 Kulturskolen 2015/ / /2015 ngeborg ne Lund Side: 47 av 72

48 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 48 av 72

49 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 49 av 72

50 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 50 av 72

51 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 51 av 72

52 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 52 av 72

53 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 53 av 72

54 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 54 av 72

55 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 55 av 72

56 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 56 av 72

57 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 57 av 72

58 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 58 av 72

59 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 59 av 72

60 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 60 av 72

61 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Tilleggsdokumentasjon; ansvarsrett, gjennomføringsplan og opplysninger om tiltakets ytre ramme Gnr.35 bnr.163 Morskogveien 9 - Søknad om bruksendring fra enebolig til tomannsbolig med hybel i seksjon 2. Tiltakshaver: Janne og nniken Løvberg 2015/ / Svein Olsen Bygg og Vedlikehold nnsyn i dokument fra postliste nnsynsbegjæringer / /2015 Sven Skinnemoen Side: 61 av 72

62 nnsyn RH nnsynsbegjæringer / /2015 RH Spørsmål om møte ifm oppføring av brygge Gnr.53 bnr Oppføring av brygge 2015/ /2015 nger Johanne sk Gnr.53 bnr.204 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / / Geir Norman Thorsen Gnr.38 bnr.1 fnr.87 Ramsvikveien 98 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Otto Fageraas Gnr.38 bnr.1 fnr.87 Ramsvikveien 98 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Otto Fageraas 2015/ / Otto Fageraas Side: 62 av 72

63 Gnr.38 bnr.1 fnr.84 Ramsvikveien Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Otto Fageraas Gnr.38 bnr.1 fnr.84 Ramsvikveien Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Otto Fageraas 2015/ / Otto Fageraas Gnr.9 bnr.456 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / /2015 Eiendomsmegler Krogsveen S, avd. Røyken ktivitetslokalet i Sætrehallen Leie av aktivitetslokalet- Sætre Graabein 2015/ /2015 Rune Ovnerud Presentasjon av rbeidstidsmodellen rbeidstidsmodellen - presentasjoner 2015/ /2015 Grethe Reinhardtsen Side: 63 av 72

64 Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / /2015 TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / /2015 TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Delegering av myndighet etter vannscooterforskriften 6 Delegering av myndighet etter vannscooterforskriften / /2015 Det kongelige klima- og miljødepartement Re: Ekstra tid på Folkestad Kulturskolen 2015/ / / Laila Morland Side: 64 av 72

65 SV: betaling kulturskolen Kulturskolen 2015/ / / Kvåvik rild (NO) Reviderte tegninger og foto av eksisterende avkjørsel - Kopi av brev til Statens vegvesen Regulering av Storsandveien 79 og / /2015 rkitektkontoret Jan Olav Toft Oppsigelse av klarinett Kulturskolen, oppsigelser 14/ / / Margrethe Folkestad Leie av rom Grytnes Kulturskolen 2015/ / / ngeborg ne Lund Side: 65 av 72

66 støa,2.kl høst 2015 DKS - Den Kulturelle Skolesekken - høst / / Kristin Nordvik Strande SV:2.kl støa DKS - Den Kulturelle Skolesekken - høst / / nn Kristin Berdja Søknad om dispensasjon fra fritidsbebyggelse til boligformål samt økt utnyttelsesgrad Gnr.54 bnr.36 Færgestadveien 12 - Søknad om dispensasjon fra fritidsbebyggelse til boligformål samt økt utnyttelsesgrad 2015/ /2015 HELLE SJÅVÅG sivilarkitekt mnal Vurdering av installasjon av kamera i Sætre elva i Hurum - Kopi av brev til Sondre ndre Ski ndervannskamera i Sætreelva - Filme sjøørrett 2015/ /2015 Fylkesmannen i Buskerud Side: 66 av 72

67 SV: Dans/ musikal Kulturskolen, oppsigelser 14/ / / Gunn Hege Hansen-Jonasson tslippstillatelse - Kopi av brev til Magne Davanger Sandboe Gnr.8 bnr.49 Grimsrudveien 41 - Søknad om riving og oppføring av ny fritidsbolig. Tiltakshaver: Magne Davanger Sandboe 2013/ /2015 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Svar på påleggsbrev om tilknytning til kommunalt avløpsnett - Kopi av brev til Knut W Rustad Gnr. 26 bnr.9 f.66 Brønnveien 40- Spørsmål om avløp 2015/ /2015 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Re: messingundervisning høst 2015 Kulturskolen 2015/ / / Side: 67 av 72

68 Kulturskolan Musikal Kulturskolen 2015/ / / Julia Gullström Forslag til kandidat til frivillighetsprisen Frivillighetsprisen / /2015 TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Hurum Hagelag Re: sangtime i kulturskolen Kulturskolen 2015/ / / Egle Forslag til kandidat til frivillighetsprisen Frivillighetsprisen / /2015 TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Klokkarstua,-Verket nærmiljøforum. Side: 68 av 72

69 kesnytt fra TV-aksjonen VKTG TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ /2015 Line Vettestad Svar på søknad om forlengelse av planvedtak reguleringsplan for del av Folkestad på Kana. Plan-D Reguleringsplan Del av Folkestad på Kana 2015/ / Siv.ing Gjermund Stuvøy S Deltagerliste, mottatt brev Musikal, Juleprinsessen og tidstyvene 2015/ /2015 ngeborg ne Lund Orientering om akuttinnkvartering av asylsøkere på Østlandet Orientering om akuttinnkvartering av asylsøkere på Østlandet 2015/ / D tlendingsdirektoratet Side: 69 av 72

70 Til brann- og redningsvesenene fra DSB: Nyhetsbrev om Nødnett fra DSB september Diverse info fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) i / / Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Spørsmål vedr. teater/kulturskole Kulturskolen 2015/ / / Kristina K Brekke nfo om ny tiltakshaver: Ny Dramstad Badestrand forening Dramstad - Søknad om oppgradering av badeplass; sand og molo med stupetårn 2015/ / Frank Karlsen Redusert foreldrebetaling Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Side: 70 av 72

71 leie av formannskapssal- Sætre Graabein Leie av formannskapssal i rådhuset 2015/ / Trine Holt vslutning av vedtak om redusert foreldrebetaling Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l nnvilgelse av ekstratilskudd 2 - Søknad om ekstratilskudd ved bosetting av person med kjent funksjonshemming / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet tbetaliing 3. termin Særskilt tilskudd enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger / / ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Side: 71 av 72

72 Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Vedlegg til søknad - Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Svar på purring - vkjørsel - Vestre Stranveg 56 Toft i Hurum Gnr.36 bnr.508 Vestre Strandvei 56 - Bruk av midlertidig transportvei 2013/ / Erling Tinberg Krav om tilskudd - ntegreringstilskudd år 1/ / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Side: 72 av 72

Dok.dato: 17.12.2015. Dok.dato: 17.12.2015. Dok.dato: 18.12.2015

Dok.dato: 17.12.2015. Dok.dato: 17.12.2015. Dok.dato: 18.12.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 04.10.15-04.01.16, 28.12.15-04.01.16, rkivdel: SK2, GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 05.01.2016

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om bruk av vei 2016/ / Branntilsyn Vedtak om tvangsmulkt etter tilsyn

Offentlig journal. Vedtak om bruk av vei 2016/ / Branntilsyn Vedtak om tvangsmulkt etter tilsyn Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 30.09.2016-31.12.2016, 26.12.2016-31.12.2016, Arkivdel: SAK2, GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status:

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Dok.dato: 27.08.2015. Dok.dato: 31.08.2015

Dok.dato: 27.08.2015. Dok.dato: 31.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 05.07.15-04.10.15, 27.09.15-04.10.15, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Arkivdel: SAK2, GBNR2, Dokumenttype:,, Status: J,A

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr / /

Offentlig journal. Innsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03-26.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 27.03.2015 nnsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr 149 Søknad om dispensasjon - gnr 43

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av Tjenestekonsesjonskontrakt 2015/487-21 15487/2015 27.10.2015 20.10.2015

Offentlig journal. Oversendelse av Tjenestekonsesjonskontrakt 2015/487-21 15487/2015 27.10.2015 20.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 01.08.2015-01.11.2015, - 01.11.2015, rkivdel: SK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 02.11.2015

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Offentlig journal. Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Schulerudhagen 2014/1545-20 10373/2015 21.07.2015 10.07.2015

Offentlig journal. Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Schulerudhagen 2014/1545-20 10373/2015 21.07.2015 10.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.04.2015-19.07.2015, - 19.07.2015, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Arkivdel: SAK2, GBNR2, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.07.2015

Detaljer

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.11.2015 Frister for spillemiddesøknader 2016 Spillemidler 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 Flesberg idrettsråd Frister

Detaljer

Offentlig journal. Kringleskilt ved Holmsbu billedgalleri 2014/2055-15 11249/2015 08.09.2015 10.08.2015. Møte med Hurums kunst rett vest-kunstnere

Offentlig journal. Kringleskilt ved Holmsbu billedgalleri 2014/2055-15 11249/2015 08.09.2015 10.08.2015. Møte med Hurums kunst rett vest-kunstnere Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 07.06.15-06.09.15, 31.08.15-06.09.15, Arkivdel: SAK2, GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.28 bnr.1 fnr.14 - Oversendelse matrikkelbrev, oppmålingsprotokoll og faktura. 2014/1312-2 17501/2015 08.12.2015 27.10.

Offentlig journal. Gnr.28 bnr.1 fnr.14 - Oversendelse matrikkelbrev, oppmålingsprotokoll og faktura. 2014/1312-2 17501/2015 08.12.2015 27.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 06.09.2015-06.12.2015, -, rkivdel: SK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 08.12.2015 Gnr.28

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.12-11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Svar på henvendelse ang. boplikt Gnr 48 Bnr 27 Oppfølging av boplikt - gnr 48 bnr 27 2013/1031-6 23148/2013

Detaljer

Offentlig journal. Leie av Sætre samfunnshus-sætre og Folkestad skolekorps 2015/2231-2 13156/2015 27.10.2015 09.09.2015

Offentlig journal. Leie av Sætre samfunnshus-sætre og Folkestad skolekorps 2015/2231-2 13156/2015 27.10.2015 09.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 25.07.2015-25.10.2015, 20.10.2015 -, rkivdel: SK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 27.10.2015

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04-12.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.04.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03.

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.03-22.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.03.2015 nnvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.11.2016 Test Postmappe - arkivar - Henrik Kristiansen 2013/185-124 19299/2016 16.11.2016 Henrik

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Svar på henvendelse om vald nummer 0111V0041 Storrød i Hvaler Fellingstillatelse

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 28 bnr. 25 Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av hytte 43/17/8 2015/2539-1 20180/2015 26.11.2015 26.11.

Offentlig journal. Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av hytte 43/17/8 2015/2539-1 20180/2015 26.11.2015 26.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11-26.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.11.2015 Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av

Detaljer

Dok.dato: 17.09.2015. Dok.dato: 18.09.2015

Dok.dato: 17.09.2015. Dok.dato: 18.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 12.07.2015 -, 04.10.2015 -, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Arkivdel: SAK2, GBNR2, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.10.2015

Detaljer

Offentlig journal. Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 2015/710-2 3628/2015 17.08.2015 24.08.2015

Offentlig journal. Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 2015/710-2 3628/2015 17.08.2015 24.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.08.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.10.2015 Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 Gnr 90/1/1 Brannforebyggende tiltak 2015/710-2 3628/2015

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04-20.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.04.2016 Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy Søknad om kjøring i utmark

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 29.06.2017 nnvilget dispensasjon og byggetillatelse - ny tomannsbolig - 4/222 Søknad om dispensasjon

Detaljer

Sakstittel: Gnr.1 bnr.589 Øvre Gunnaråsen 39 - Ett-trinns byggesøknad 4 og 6 mannsboliger. Tiltakshaver: Eventyrhus Larvik AS. Dok.dato: 17.06.

Sakstittel: Gnr.1 bnr.589 Øvre Gunnaråsen 39 - Ett-trinns byggesøknad 4 og 6 mannsboliger. Tiltakshaver: Eventyrhus Larvik AS. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 14.06.15-13.09.15, 06.09.15-13.09.15, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2015

Detaljer

Offentlig journal. Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 2012/1899-70 21424/2014 27.10.2014 30.10.2015

Offentlig journal. Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 2012/1899-70 21424/2014 27.10.2014 30.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.10-01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.11.2015 Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 Gnr 48 bnr 300

Detaljer

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr 30/20- Søndre Sandøy 2015/ /

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr 30/20- Søndre Sandøy 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04-13.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.04.2015 nnhold: Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om tilskuddsmidler - tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post / /

Offentlig journal. Søknad om tilskuddsmidler - tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.02-25.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.02.2016 Søknad om tilskuddsmidler - tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.09-24.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.09.2015 Vedrørende oppføring av bolig - 30/22 Søknad om tillatelse til tiltak -

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.6.2012, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.06.2012 Tilsetting assistenter skole/sfo/barnehage og tilbud om utvidelse

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om elevpermisjon 2015/ / Svar :Begjæring om innsyn 2017/ /2017

Offentlig journal. Svar på søknad om elevpermisjon 2015/ / Svar :Begjæring om innsyn 2017/ /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.08.2017 Svar på søknad om elevpermisjon OK - elevpermisjoner 2015/860-4 5192/2017 04.08.2017 E Svar :Begjæring om innsyn

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2016. Dok.dato: 01.02.2016

Dok.dato: 01.02.2016. Dok.dato: 01.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 09.02.2016 Svar på henvendelse om produksjonstilskudd Produksjonstilskudd 2015/706-5 917/2016 01.02.2016 TRONDRD

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07.

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.07.2015 Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Ragnhild Svennes 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 Ragnhild Svennes

Detaljer

Offentlig journal. Forslag - Kandidat til Kulturprisen 2015 2015/962-7 14418/2015 29.09.2015 02.11.2015. Informasjon til nye mottakere av ordningen

Offentlig journal. Forslag - Kandidat til Kulturprisen 2015 2015/962-7 14418/2015 29.09.2015 02.11.2015. Informasjon til nye mottakere av ordningen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 08.08.2015-08.11.2015, -, rkivdel: SK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, Forslag - Kandidat

Detaljer

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.03-03.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.03.2015 Svar på søknad om dispensasjon Dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring

Detaljer

Offentlig journal. Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 2015/1065-6 15860/2015 02.09.2015 06.10.2015. Grensepåvisning Rom 2015/1065-7 15869/2015 02.09.

Offentlig journal. Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 2015/1065-6 15860/2015 02.09.2015 06.10.2015. Grensepåvisning Rom 2015/1065-7 15869/2015 02.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.10-05.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.10.2015 nnhold: Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok.

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-03.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 nformasjon om videre saksgang - på bakgrunn av henvendelse. Spørsmål om

Detaljer

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.02-09.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.02.2016 nnhold: Varsel om vedtak rettet til eiendom 42/242 vedrørende vegetasjon

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.04.2017 Oversendelse av sak til uttalelse - eksisterende hytte - gnr/bnr/fnr 37/1/42 Søknad

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.03.2017 -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.03.2017 nnvilget dispensasjon og byggetillatelse for fremføring av VA-anlegg -

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.06-23.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.06.2015 Foreløpig svar - Byggesak - Gilboveien 24 - Kirkeøy Søknad om byggetillatelse

Detaljer

Journaldato: 18.05.2015-18.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 13.05.2015. Dok.dato: 13.05.

Journaldato: 18.05.2015-18.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 13.05.2015. Dok.dato: 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.05.2015 Åpen søknad og CV Søknad om fast jobb i omsorgstjenesten 2015 2015/5-8 9268/2015 P

Detaljer

Dok.dato: 19.02.2016. Dok.dato: 22.02.2016

Dok.dato: 19.02.2016. Dok.dato: 22.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 29.11.15 -, -, rkivdel: SK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 01.03.2016 Søknad om Sommerjobb

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak til uttalelse - søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - gnr/bnr 36/131 - Krossholmen

Offentlig journal. Oversendelse av sak til uttalelse - søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - gnr/bnr 36/131 - Krossholmen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.04-24.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 25.04.2016 Oversendelse av sak til uttalelse - søknad om dispensasjon for oppføring

Detaljer

Periode: 07-10-2011-07-10-2011

Periode: 07-10-2011-07-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.10.2011 Offentlig journal Periode: 07-10-2011-07-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01566-4 I Tilg. kode: U kari.jeppestol.arntzen@nrk.no

Detaljer

Gnr. 45 bnr. 51 Bjørnstadstien 10 - Godkjent søknad uten ansvarsrett om oppføring av tilbygg. Tiltakshaver: Frøydis Bryhn Ross. Dok.dato: 05.02.

Gnr. 45 bnr. 51 Bjørnstadstien 10 - Godkjent søknad uten ansvarsrett om oppføring av tilbygg. Tiltakshaver: Frøydis Bryhn Ross. Dok.dato: 05.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 15.11.2015 -, -, rkivdel: SK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 16.02.2016 Gnr. 45 bnr. 51

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/ /

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.08-25.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.08.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling / rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.07-05.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.07.2015 Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 Eiendomsskatt -

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08-20.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2015 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant min.språklige barn

Detaljer

Offentlig journal. 16/126 - Tillatelse til tiltak. Skilt 2014/3149-2 16762/2014 09.09.2014 04.09.2014

Offentlig journal. 16/126 - Tillatelse til tiltak. Skilt 2014/3149-2 16762/2014 09.09.2014 04.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 09.09.2014 16/126 - Tillatelse til tiltak. Skilt 16/126 Tegleverksveien 17 - Skilt 2014/3149-2 16762/2014 Norsk Dekorservice

Detaljer

Offentlig journal. Tilsyn brann/fyringsanlegg i bolig / / Tilsyn brann/fyringsanlegg i bolig 2014

Offentlig journal. Tilsyn brann/fyringsanlegg i bolig / / Tilsyn brann/fyringsanlegg i bolig 2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.02.2015 2014/148-72 5068/2014 Torunn Nordgård 2014/148-73 5073/2014 Steinar Klev 2014/148-74 5079/2014 Bente Andreassen 2014/148-75

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78 og 49/79 - Vesterøy 2015/1084-4 15431/2015 26.08.

Offentlig journal. Innvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78 og 49/79 - Vesterøy 2015/1084-4 15431/2015 26.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.08-30.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.08.2015 nnvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.12.2017 Melding til tinglysing Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - 31/2 og

Detaljer

Offentlig journal. 21/8 - Befaring - henstilling om opprydding 2014/ /

Offentlig journal. 21/8 - Befaring - henstilling om opprydding 2014/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 04.08.2014 21/8 - Befaring - henstilling om opprydding 21/8 - Avfall og utendørslagring 2014/2632-3 16574/2014 Narve Huseby

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal 2015/298-2 3517/2015 06.03.2015 10.03.2015. Grensepåvisning Løkkeberg

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal 2015/298-2 3517/2015 06.03.2015 10.03.2015. Grensepåvisning Løkkeberg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03-08.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

Offentlig journal. Svar på spørsmål om deling i tre nye tomter 2015/1266-1 6297/2015 30.04.2015 23.07.2015

Offentlig journal. Svar på spørsmål om deling i tre nye tomter 2015/1266-1 6297/2015 30.04.2015 23.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 26.04.15-26.07.15, 20.07.15-26.07.15, Arkivdel: SAK2, GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A

Detaljer

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10.

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.11-17.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.11.2015 Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2014. Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.

Dok.dato: 04.04.2014. Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.12-28.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.12.2014 Svar på - etterlyser svar på klage Klage - eiendomsskatt gnr 4 bnr 214 fnr 208 Kjølholtåsen 62 2013/2469-9

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/1904-2 14633/2015 11.08.2015 24.09.2015

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/1904-2 14633/2015 11.08.2015 24.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.09-22.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.09.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Grensepåvisning 5/71 2015/1904-2 14633/2015

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10.

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.10-29.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.10.2015 nnhold: Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus

Detaljer

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.11.2015 Søknad sanitærabonnement 35/362 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.11.2016 Vedtak etter havne- og farvannsloven 27 vedrørende bølgedemper, Rød Båthavn 40/162

Detaljer

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06-01.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 nnhold: Byggetillatelse for anleggelse av stikkledning, riving av anneks/uthus

Detaljer

Offentlig journal. Melding til tinglysing 2014/2379-8 4139/2015 02.03.2015 30.03.2015

Offentlig journal. Melding til tinglysing 2014/2379-8 4139/2015 02.03.2015 30.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.03-29.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.03.2015 Melding til tinglysing Oppretting av ny grunneiendom med oppmålingsforretning

Detaljer

Offentlig journal 2014/1530-11 11794/2015 19.10.2015 13.10.2015. Samarbeidsprosjekt 2015/2087-2 12093/2015 25.08.2015 16.10.2015

Offentlig journal 2014/1530-11 11794/2015 19.10.2015 13.10.2015. Samarbeidsprosjekt 2015/2087-2 12093/2015 25.08.2015 16.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 18.07.2015-18.10.2015, -, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A Gnr. 36 bnr.

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.11.2016 Tillatelse tilbygg 5/68 Tilbygg fritidsbolig - 5/68 2016/2074-3 17235/2016 12.10.2016

Detaljer

Offentlig journal. Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 2014/16-156 16473/2014 18.08.2014 PM/SIWB 19.08.2014 PM/SIWB

Offentlig journal. Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 2014/16-156 16473/2014 18.08.2014 PM/SIWB 19.08.2014 PM/SIWB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.08.14-19.08.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.08.2014 Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 Eiendomsopplysninger 2014 2014/16-156 16473/2014 PM/SWB L30

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01.

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.01-11.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.01.2016 Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet

Detaljer

Offentlig journal. Melding til tinglysing. 2015/ / Melding til tinglysing. 2015/ /

Offentlig journal. Melding til tinglysing. 2015/ / Melding til tinglysing. 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.02-11.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.02.2016 Melding til tinglysing. Dispensasjon fra plankrav i kommuneplanens arealdel

Detaljer

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle Ut.: 17.12.2012 Arkivkode:002 Saksnr: 10/00448-036 Navn: Harstad kommune Dok.beskr: KOMMUNESAMMENSLÅING BJARKØY OG HARSTAD KOMMUNER OVERFØRING AV ARKIVMATERIALE Ut.: 17.12.2012 Arkivkode: Saksnr: 12/00316-007

Detaljer

Offentlig journal. Kommunestyrevalget 2015 - melding til valgte kandidater 2014/1211-67 13616/2015 08.12.2015 16.09.2015

Offentlig journal. Kommunestyrevalget 2015 - melding til valgte kandidater 2014/1211-67 13616/2015 08.12.2015 16.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 13.09.15-13.12.15, 07.12.15-14.12.15, Arkivdel: SAK2, GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A

Detaljer

Offentlig journal. Midlertidig brukstillatelse - enebolig - 47/ / / Atkomstveg i Botnekilen

Offentlig journal. Midlertidig brukstillatelse - enebolig - 47/ / / Atkomstveg i Botnekilen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.08-03.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.08.2016 nnhold: Midlertidig brukstillatelse - enebolig - 47/326 Ferdigattest 47/326

Detaljer

Offentlig journal. Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport 2015/ / Tilsynsrapport 2016/ /2016

Offentlig journal. Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport 2015/ / Tilsynsrapport 2016/ /2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.02.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.02.2016 Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport Tilsyn 13 Bygg - 2015 2015/2563-18 143/2016 08.01.2016

Detaljer

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.02-11.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.02.2015 Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 Avvik skjenkekontroll 2014 2014/2864-8

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.11.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2016 nnhold: Referat fra møte 09.11.2016 OK - spesialundervisning ***** ***** ***** 2016/506-5 4835/2016 09.11.2016

Detaljer

Offentlig journal. Korrigeringskrav for 2014 2014/1055-17 16910/2014 25.07.2014 29.07.2014. Info om planutvalgsmøte 2013/4102-17 16931/2014 25.07.

Offentlig journal. Korrigeringskrav for 2014 2014/1055-17 16910/2014 25.07.2014 29.07.2014. Info om planutvalgsmøte 2013/4102-17 16931/2014 25.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 29.07.2014 Korrigeringskrav for 2014 ntegreringstilskudd inn 2014 2014/1055-17 16910/2014 O ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014.

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2014 nnhold: Anmodning om å installere vannmåler med varsel om at det vil komme krav for 43/165 Anmodning installasjon

Detaljer

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok.

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12-15.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2014 Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85,

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om å installere vannmåler med varsel om at det vil komme krav for 49/3/288 2014/1359-1 11800/2014 13.06.2014 29.01.

Offentlig journal. Anmodning om å installere vannmåler med varsel om at det vil komme krav for 49/3/288 2014/1359-1 11800/2014 13.06.2014 29.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.01-26.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 29.01.2015 Anmodning om å installere vannmåler med varsel om at det vil komme krav

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.09.2016 Oversendelse av vedlegg til søknad om finansiering av ridehall på Huser Ridehus -

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 Lnr: 8817/13 Regdato:26.07.2013 Arkivkode:L73 Saksnr: 13/1024-3 Dok.type: /U Saksb: RÅDM//JAA Journalenhet:SEN Navn: Sarpsborg

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.05.2017 Svar på søknad om sanitærabonnement trykkavløp for eiendom 47/1/106 - tgårdskilen

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende søknad på stilling som sykepleier natt 2015/ /

Offentlig journal. Svar vedrørende søknad på stilling som sykepleier natt 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.06-04.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 Svar vedrørende søknad på stilling som sykepleier natt To faste stillinger

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.06.2015-03.06.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.06.2015-03.06.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 6284/15 Regdato:03.06.2015 Saksnr: 14/3197-16 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Trondheim kommune REFUSJONSKRAV FOR ELEV FRA ANNEN KOMMUNE, MEN MED SKOLEGANG I SKAUN KOMMUNE 2014/2015 *************************************

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon fra plankrav - 48/6 - Papper på Vesterøy 2015/900-17 14019/2015 09.09.2015 29.07.

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon fra plankrav - 48/6 - Papper på Vesterøy 2015/900-17 14019/2015 09.09.2015 29.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09-07.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.09.2015 Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon fra plankrav - 48/6 - Papper

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.12.2017 Melding til tinglysing Søknad om deling/ rekvisisjon av oppmåling - 48/4 2016/2049-9

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/1000-5 8542/2015 05.05.2015 18.08.2015. Oversendelse av sak - påbygg hytte - 40/161

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/1000-5 8542/2015 05.05.2015 18.08.2015. Oversendelse av sak - påbygg hytte - 40/161 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08-17.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.08.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Søknad om fradeling - 51/15, 50/9 2015/1000-5

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Svar på søknad om årsabonnement for parkering på Garnberget i tgårdskilen Parkering

Detaljer

Dok.dato: 08.12.2015. Dok.dato: 09.12.2015. Dok.dato: 11.12.2015

Dok.dato: 08.12.2015. Dok.dato: 09.12.2015. Dok.dato: 11.12.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 11.10.15-11.01.16, 04.01.16-11.01.16, rkivdel: SK2, GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 12.01.2016

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av melding. 2014/ / Svar på søknad om parkering ved Floren skole for 2015.

Offentlig journal. Oversendelse av melding. 2014/ / Svar på søknad om parkering ved Floren skole for 2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.03-16.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 17.03.2015 Oversendelse av melding. nnløsning av festegrunn - 30/1 2014/2956-5 2112/2015

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.08.2017 nnhold: nnvilget dispensasjon og byggetillatelse - utvidelse av fritidsbolig - 23/17/67

Detaljer

Offentlig journal. Tillatelse til oppføring av hytte, gnr. 3, bnr 28 - Nørstebølia i Uvdal 2016/ /

Offentlig journal. Tillatelse til oppføring av hytte, gnr. 3, bnr 28 - Nørstebølia i Uvdal 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 29.07.2016 Tillatelse til oppføring av hytte, gnr. 3, bnr 28 - Nørstebølia i vdal Ny hytte Nørstebølia tiltakshaver

Detaljer

Dok.dato: 13.07.2015. Dok.dato: 13.07.2015. Dok.dato: 24.07.2015

Dok.dato: 13.07.2015. Dok.dato: 13.07.2015. Dok.dato: 24.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 09.05.2015-09.08.2015, - 09.08.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.08.2015

Detaljer

Offentlig journal. Orientering om protokoll og godkjenning. 2012/2361-12 2147/2014 30.01.2014 16.01.2015. Oppmålingsforretning Edholmen.

Offentlig journal. Orientering om protokoll og godkjenning. 2012/2361-12 2147/2014 30.01.2014 16.01.2015. Oppmålingsforretning Edholmen. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.01-14.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.01.2015 Orientering om protokoll og godkjenning. Gnr 13 bnr 4 - Søknad om rekvisisjon

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra møte nr 2 vedr. psykososialt skolemiljø 9a - 3 for ***** ***** ***** 2013/ /

Offentlig journal. Referat fra møte nr 2 vedr. psykososialt skolemiljø 9a - 3 for ***** ***** ***** 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.05.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2016 Referat fra møte nr 2 vedr. psykososialt skolemiljø 9a - 3 for ***** ***** ***** OK - spesialundervisning

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.09.2016 Svar på søknad om sanitærabonnement for eiendom 3/14 - Vadholmstranda 34 Søknad om

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og bygging av ny hytte - 37/155 Asmaløy. Dok.dato: 27.06.2011. Dok.dato: 27.11.

Svar på søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og bygging av ny hytte - 37/155 Asmaløy. Dok.dato: 27.06.2011. Dok.dato: 27.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.11-29.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.11.2015 Svar på søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og bygging

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.10.2016 Oversendelse av seksjoneringsbegjæring for behandling, eiendommen gnr 42 bnr 278 i

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 2013/00553-002 U Datert: 13.09.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Til: Lena Lindteigen Sak: OK - kompetanseutvikling Dok: Svar på søknad

Detaljer

Offentlig journal. Innvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-75 19931/2014 02.10.2014 10.11.

Offentlig journal. Innvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-75 19931/2014 02.10.2014 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.11-08.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.11.2015 nnvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer