Eiendommen gnr. 25 bnr, 31 Flatfjellstien 9. Delegert vedtak om dispensasjon fra reguleringsplan for diverse tiltak. Dok.dato: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eiendommen gnr. 25 bnr, 31 Flatfjellstien 9. Delegert vedtak om dispensasjon fra reguleringsplan for diverse tiltak. Dok.dato: 30.09.2015. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: , , rkivdel: SK2, GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, Eiendommen gnr. 25 bnr, 31 Flatfjellstien 9. Delegert vedtak om dispensasjon fra reguleringsplan for diverse tiltak Gnr.25 bnr.31 Flatfjellstien 9 -Søknad om oppføring av terrengtrapp og platting samt endring av anneks. Tiltakshaver: Thorgersen 2012/ / nn Karin og Thor Thorgersen Svar vedr. mottatt forslag til reguleringsplan Filtvet gård Reguleringsplan Filtvet gård 2012/ / Siv.ing Gjermund Stuvøy S ttest Støttekontakter - søknad om jobb 2015/ / Frida Veseltun ttest Støttekontakter og avlastere - attest 2015/ / Gyda skestad Side: 1 av 72

2 Søknad på aktivitetstilskudd for NM i Bowls 2015 ktivitetstilskudd / /2015 Drammen og Omegn Bowlsklubb Gnr.1 bnr.312 Langsethveien 39 - foreløpig svar på søknad om dispensasjon for oppføring av dobbelgarasje. Tiltakshaver: Jostein Bærø Engdal Gnr.1 bnr.312 Langsethveien 39 - Søknad om dispensasjon for oppføring av dobbelgarasje. Tiltakshaver: Jostein Bærø Engdal 2015/ / Jostein Bærø Engdal vslag på søknad om tilsudd til svømmekurs Tilskudd til integrering av flyktninger i kultur- og fritidsakiviteter / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l 2015/ / BV Offl 13 jf fvl 13 1.ledd Side: 2 av 72

3 2015/ / BV Offl 13 jf fvl 13 1.ledd Gnr.55 bnr.39 Engeneveien 7 - Delegert vedtak om innvilget dispensasjon for oppføring av nytt pakkehus Gnr.55 bnr.39 Engeneveien 7 - Søknad om dispensasjon for oppføring av nytt pakkehus 2014/ / Chemring Nobel S Søknad om startlån Søknad om startlån / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Rapport og regnskap. Den kulturelle spaserstokken Den kulturelle spaserstokken søknad om midler 2014/ / Buskerud fylkeskommune Side: 3 av 72

4 Generell søknad om jobb i barnehagene i kommunen Åpen søknad - Skole og barnehage / / var Birkebekk gnr.53 bnr.258 søknad om endring spørsmål om tegninger Gnr.53 bnr.258 Haugenbakken 3 - Søknad om tilbygg bolig til enebolig med utleiedel. Tiltakshaver: Bjørnar Dambo 2015/ / Folkestad & Svingen S Gnr.46 bnr.4 Svingen gård - nnvilget søknad om dispensasjon for fradeling av areal som skal brukes til næring/pukkverk Gnr.46 bnr.4 Svingen gård - Søknad om dispensasjon for fradeling av areal som skal brukes til næring/pukkverk 2015/ / Ragnhild Schjem og Tore Liseter Den kulturelle spaserstokken. Søknad om tilskudd for 2016 og rapport for Hurum kommune. Den kulturelle spaserstokken / / Buskerud Fylkeskommune Side: 4 av 72

5 Gnr.25 bnr.41 - Oversendelse matrikkelbrev. Gnr.25 bnr.41 - Grensejustering ikke registrert i matrikkelkart. 2014/ / Kari og Yngve Haugstvedt Gnr.25 bnr.94 - Oversendelse matrikkelbrev. Gnr.25 bnr.41 - Grensejustering ikke registrert i matrikkelkart. 2014/ / Jon Bjarne Fageraas Gnr.23 bnr.111 Holmsåsen 29 - Godkjent søknad om oppføring av tilleggsdel til hytte og garasje. Tiltakshaver: Tom Laugerud Gnr.23 bnr.111 Holmsåsen 29 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av anneks og garasje. Tiltakshaver: Tom Laugerud 2015/ / Tom Laugerud Varsel om stedlig tilsyn i henhold til Lov om barnehager Tilsyn med barnehager / / ødegården barnehage Side: 5 av 72

6 Søknad om dispensasjon og rammetillatelse gnr/bnr 54/14 Færgestadveien 28. Foreløpig melding Gnr 54 bnr 14 Færgestadveien 28 - Søknad om dispensasjon for å rive og gjennoppbygge uthus. Tiltakshaver: Hans Gotfred Warncke-Wang 2015/ / Tone Grimsrud S NV ansattopplysninger 2015/ / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l NV HRM Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l åpen søknad om jobb Åpen søknad om jobb - PROF år 2014 og / / Shandiliah Colebrooke Side: 6 av 72

7 Vedr oppmålingsforretning tillegg Gnr.57 bnr.1 fnr.19 Sjødalsveien 21 - Søknad om deling av grunneiendom med formål innløsning av festetomt. Rekvirent: Ellen Skatvedt 2012/ / Sigrun Kostamo Åpen søknad om jobb Åpen søknad om jobb - PROF år 2014 og / / Tena Matic Grensepunkt 1/15, Skansen 3, Sætre Gnr.1 bnr.15 Skansen 3 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning. 2014/ / Massi Makoudi Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Side: 7 av 72

8 Påmelding til KM2016 ngdommens kulturmønstring KM / / Thomas Fritsø Leie av sfo-lokalet-sætre pikekor Leie av sfo-lokalet Sætre samfunnshus-sætre pikekor 2015/ / Kjersti Smedstad Gnr.28 bnr.79 - Oversendelse av høringsuttalelser til søknad om dispensasjon tilbygg, fasadeendring og rivning Gnr.28 bnr.79 - Søknad om dispensasjon/ramme for tilbygg, fasadeendring og rivning 2015/ / Hartmann arkitekter S Tilbakemelding på foretakets tilsvar på tilsynsraport - Videre saksgang Gnr.36 bnr.1 Østre Strandvei 52, Södra Cell Tofte - Riving av bygninger. 2013/ / F Gruppen Side: 8 av 72

9 Purring - søknad om mindre reguleringsendring. Sjølystveien - Søknad om reguleringsendring Storsand Strand 2014/ / Fristed rkitekter Gnr.1 bnr.160, Nedre Gunnaråsen 23 - Ferdigattest for oppføring av terrassert boligblokk for 11 boenheter. Tiltakshaver: Sagaløkka Eiendom S Gnr.1 bnr.160 Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun - Søknad om oppføring av nytt bygg. Tiltakshaver: Sagaløkka Eiendom S 2013/ / RF Prosjekt S Gnr 25 bnr 31 Flatfjellstien 9. Faktura for behandling av dispensasjon Gnr.25 bnr.31 Flatfjellstien 9 -Søknad om oppføring av terrengtrapp og platting samt endring av anneks. Tiltakshaver: Thorgersen 2012/ / Hanne Th. Hansen gnr.1 bnr.589 seksjon 9 Øvre Gunnaråsen 39c - anmodning om uttalelse vedr. rømningsvei/brannkrav Gnr.1 bnr.589 seksjon 9 Øvre Gunnaråsen 39 c - Brannsikkerhet og rømningsvei 2014/ / Eventyrhus Larvik S Side: 9 av 72

10 Vedr. byggearbeider på eiendommen gnr. 53 bnr. 86, Storsandveien 83 Gnr.53 bnr.86 Storsandveien 83 - Byggevirksomhet 2015/ / Hans Hanson Svar vedr. byggearbeider på eiendommen gnr. 53 bnr. 86, Storsandveien 83 Gnr.53 bnr.86 Storsandveien 83 - Byggevirksomhet 2015/ / Hans Hanson nnkalling til F/ S. mandag F/ S / / Medlemmer av F/ S. Vedtak om kommunalt driftstilskudd 4. kvartal -ny beregning i henhold til antall barn per 1. september kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / / Steinerbarnehage skeladden Side: 10 av 72

11 Vedtak om kommunalt driftstilkudd 4. kvartal -ny beregning i henhold til anttal barn per 1. september kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / / Kana Barnehage Faktura Gnr.1 bnr.160 Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun - Søknad om oppføring av nytt bygg. Tiltakshaver: Sagaløkka Eiendom S 2013/ / Sagaløkka Eiendom Vedtak om kommunalt driftstilskudd 4. kvartal -ny beregning henhold til antall barn per 1. september kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / / Sætre kuns og musikk barnehage Faktura for behandling av dispensasjon Gnr.55 bnr.39 Engeneveien 7 - Søknad om dispensasjon for oppføring av nytt pakkehus 2014/ / Chemring Nobel S Side: 11 av 72

12 Vedtak om kommunalt driftstilskudd 4. kvartal -ny beregning henhold til aantall barn per 1. september kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / / Bjørndalen gårdsbarnehage Eiendommen gnr. 53 bnr. 86 Storsandveien 83. Spørsmål om byggevirksomhet på eiendommen Gnr.53 bnr.86 Storsandveien 83 - Byggevirksomhet 2015/ / rghoub Malika Vedtak om kommunalt driftstilskudd 4. kvartal -ny beregning henhold til antall barn per 1. september kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / / Ødegården barnehage Leie av SFO Sætre skole Leie av sfo i Sætre samfunnshus- barnebursdag 2015/ / Morten Pettersen Haukø Side: 12 av 72

13 Vedtak om kommunalt driftstilskudd 4. kvartal -ny beregning henhold til antall barn per 1. september kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / / tsikt1 familiebarnehage Vetak om kommunalt driftstilskudd 4. kvartal -ny beregning henhold til antall barn per 1. september kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / / Holtebrekk familiebarnehage Gnr.47 bnr.1 Bjørnstadveien 66 og gnr.46 bnr.3 - unntatt saksbehandling Gnr.47 bnr.1 Bjørnstadveien 66 og gnr.46 bnr.3 Halvorshavn 7 - Melding om bygning som er unntatt søknadspliktig - midlertidig brakkerigg for kontor og spise/skifterom 2015/ / NCC Construction S TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ / DNB Sætre Side: 13 av 72

14 Gnr.55 bnr.39 Engeneveien 7 - ngående gitt dispensasjon - Videre saksgang. Gnr.55 bnr.39 Engeneveien 7 - Søknad om dispensasjon for oppføring av nytt pakkehus 2014/ / Chemring Nobel S High energy Materials Eiendommen gnr. 24 bnr. 115 Støaveien 2. Spørsmål om nyoppført bod/bygning Eiendommen gnr. 24 bnr. 115 Støaveien 2. Spørsmål om ny bod/uthus på eiendommen 2015/ / Terje Ottesen Leie Tofte Samfunnshus Leie av Tofte samfunnhus- Tofte handelsstand 2015/ / Tofte handelsstand Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Side: 14 av 72

15 Hurum Orienteringslag - Søknad om spillemidler til orienteringskart for Storsand 2015 Hurum Orienteringslag - Søknad om spillemidler til orienteringskart for Storsand / / Hurum Orienteringslag Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Branntilsyn gjennomført tilsyn i Nordre Sætrevei 2 "Bankbygget" Branntilsyn Nordre Sætrevei / / Hurum Eiendomsselskap KF NV ansattopplysninger 2015/ / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l NV HRM Side: 15 av 72

16 Purring på brev - Gnr.57 bnr.201 Sjødalsveien 23 - Foreløpig svar - Søknad om endring av tillatelse. Tiltakshaver: Espen Lande Gnr.57 bnr.201 Sjødalsveien 23 - Ett trinns søknad for riving av bolighus, uthus og utedo samt oppføring av nytt. Tiltakshaver: Espen Lande 2012/ / Geir Pedersen Spørsmål om blending av avløpsrør Gnr.57 bnr.201 Sjødalsveien 23 - Ett trinns søknad for riving av bolighus, uthus og utedo samt oppføring av nytt. Tiltakshaver: Espen Lande 2012/ / Bjørn Kostadmo gnr.1 bnr.113, Åsheimveien 8 i Hurum spørsmål om V Gnr.1 bnr.113 Åsheimveien 8 - Søknad om oppføring av driftsbygning. Tiltakshaver: Runar Fagerli 2015/ / Fristed rkitekter S Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Side: 16 av 72

17 Søknad om startlån - Søknad om startlån / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Søknad om startlån - Søknad om startlån / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Leie lokale i Sætrehallen Leie av aktivitetslokalet i Sætrehallen- halloweenfest 2015/ / halloween Side: 17 av 72

18 Bestilling av annonse i Røyken og Hurum avis Frivillighetsprisen / / HR - 1.Korr Frivillighetsprisen / / 'Judith Ploen' Gnr.1 bnr Oversendelse matrikkelbrev, oppmålingsprotokoll og faktura. Gnr.1 bnr.249 Bjørndalen 4 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning; nymerking av eksisterende grensepunkt. 2015/ / Turid Erlandsen Sendt på høring til Landbrukskontoret, Mattilsynet, VV,GVD Gnr.1 bnr.113 Åsheimveien 8 - Søknad om oppføring av driftsbygning. Tiltakshaver: Runar Fagerli 2015/ / Flere høringsparter m.fl. Side: 18 av 72

19 av elevplass på musikal i kulturskolen høsten 2015 Kulturskolen 2015/ / / Foreldre i kulturskolen Gnr.1 bnr Oversendelse matrikkelbrev og oppmålingsprotokoll. Gnr.1 bnr.249 Bjørndalen 4 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning; nymerking av eksisterende grensepunkt. 2015/ / Turid Elisabeth Johansson Svar vedr status oppmåling Gnr. 53 bnr Ett trinns søknad delingssak. Rekvirent: Trine nette Engerholm og Per Steinar Martinsen 2013/ / Trine Engerholm Gnr.57 bnr.4 Bjørndalen 18 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av tilbygg på Trollslottet. Tiltakshaver: Bjørndalen gård m/barnehage Heidi Stav Gnr.57 bnr.4 Bjørndalen 18 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av tilbygg på Trollslottet. Tiltakshaver: Bjørndalen gård m/barnehage Heidi Stav 2015/ / Bjørndalen gård m/barnehage Side: 19 av 72

20 Prisliste Hurum kirkelige fellesråd Budsjett kirke 2015/ / Hurum kirkelige fellesråd Oppmålingsprotokoll Gnr.36 bnr.216 Østre Strandvei 32 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning. 2014/ /2015 Øivind Eliassen Gnr.37 bnr. 38 Røedstøa 68 - Delegert vedtak om innvilget dispensasjon for rivning av eksisterende hytte og oppføring av ny. Tiltakshaver: Nina Halsten Gnr.37 bnr. 38 Røedstøa 68 - Søknad om dispensasjon for rivning av eksisterende hytte og oppføring av ny. Tiltakshaver: Nina Halsten 2015/ /2015 rkitektstua S VS: Behov for vikar/støttekontakt Åpen søknad om jobb i Tjenester til funskjonshemmede 2015/ /2015 Camilla Buljo Side: 20 av 72

21 TV-aksjonen, ukeinfo uke 38 TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ / Line Vettestad VS: Behov for vikar/støttekontakt Åpen søknad om jobb i Tjenester til funskjonshemmede 2015/ /2015 Camilla Buljo ke info fra TV-aksjonen TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ / Line Vettestad Bursdagsfeiring i aktivitetslokale Sætrehallen søndag 27.sept Leie av aktivitetslokalet i Sætrehallen- barnebursdag 2015/ /2015 Elisabeth Fosen Side: 21 av 72

22 Fastlønnstilskudd 1.halvår 2015 Fastlønnstilskudd fysioterapeuter 2012/ /2015 Helfo tbetaling - ntegreringstilskudd år 1/ / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet søknad om fritak fra politisk verv - Marianne rctander Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget / / Marianne rctander Søknad om fritak fra politiske verv - Turid Øi Ramnefjell Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget / / Turid Øi Ramnefjell Side: 22 av 72

23 Søknad om fritak Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget / /2015 Maria Lippert Klage vedr. søknad om dispensasjon for måkeveien 11a skjæra - Kopi av brev til Torill versen Gnr.36 bnr.775 seksjon nr 1 Måkeveien 11a - Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje. Tiltakshaver: Torill versen 2015/ / Ragnar Luther Merknader til nabovarsel mottatt Kopi av mail til Torill versen Gnr.36 bnr.775 seksjon nr 1 Måkeveien 11a - Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje. Tiltakshaver: Torill versen 2015/ /2015 Laila Barth Berntsen SV: TV-base TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ /2015 Line Vettestad Side: 23 av 72

24 Gnr.51 bnr.14 Østre Burevei 26 - Søknad om oppføring av stålpipe. Tiltakshaver: Vigdis Østern og Morten Hansen Gnr.51 bnr.14 Østre Burevei 26 - Søknad om oppføring av stålpipe. Tiltakshaver: Vigdis Østern og Morten Hansen 2015/ /2015 Kakkel & peis spesialisten S Samarbeidsprosjekt Hurum, Mysen og Halden Fengsel Samarbeidsprosjekt Hurum, Mysen og Halden Fengsel 2015/ /2015 Morten L Clason nmodning om fortgang i saken og tilbakemelding til tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Gnr.24 bnr.10 Støaveien 30 - tslipp kloakk ifm oppføring av bolighus 2015/ /2015 Tone Sæthre Bergen Søknad Søknad om vakter / / Dalia Karmensita zdavinyte Side: 24 av 72

25 Bursdagsfeiring i aktivitetslokale Sætrehallen søndag 27.sept Leie av aktivitetslokalet i Sætrehallen- barnebursdag 2015/ /2015 Elisabeth Fosen Gnr.36 bnr.158 Vestre Strandvei 35 - Søknad uten ansvarsrett for fasadeendringer. Tiltakshaver: Lars Olav Rønning Gnr.36 bnr.158 Vestre Strandvei 35 - Søknad uten ansvarsrett for fasadeendringer. Tiltakshaver: Lars Olav Rønning 2015/ / Lars Olav Rønning Gnr.54 bnr.37 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / / Kolbjørn Talle Gnr.36 bnr.112 og Melding om avtale/vedtak om erverv/tiltredelse av grunn til offentlig veg Gnr.36 bnr.112 og Melding om avtale/vedtak om erverv/tiltredelse av grunn til offentlig veg 2015/ / Statens vegvesen region sør Side: 25 av 72

26 Skisse adkomstvei Gnr.1 bnr.436 Åsveien - Søknad om deling av grunneiendom. Rekvirent: Åsveien Tomteselskap S 2015/ / Pål Rokkestad Retur av tinglyst dokument med nr /2015 Gnr.43 bnr.8 - delingssøknad innspill til Landbrukskontoret 2014/ / Kartverket Tinglysing Søknad om ferdigattest Gnr 57 bnr. 737, Vognveien 37 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av garasje. Tiltakshaver: Svenn Eriksen 2014/ /2015 Svenn Eriksen VS: Bekkevold. Hovtun, benker Flytting av bauta og tusenårsstein ved Hovtun 2014/ / Håkon Veseth Side: 26 av 72

27 Dialogmøte med Hurum kirkelige fellesråd - innkalling Hurum kirkelige fellesråd 2014/ / / arbeidsutvalg fellesråd + kommuneadm m.fl. Referat fra dialogmøte med Hurum kirkelige fellesråd Hurum kirkelige fellesråd 2014/ / / Møtedeltakere seniordansen,leie av samfunnshuset Leie av Tofte samdunnshus- seniordansen 2015/ / nger Johanne Pettersen SV: Kandidat til kommunalt råd for funksjonshemmede Kommunalt råd for funksjonshemmede / / Knut Sørli Side: 27 av 72

28 NV ansattopplysninger 2015/ / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l NV HRM Nytt fra a-ordningen: Sjekk tilbakmeldingen Rapportering til staten - -ordningen / / ordningen Høring - Endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg m.m. Høring - Endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg m.m. 2015/ / Kunnskapsdepartementet v/opplæringsavdelingen Leie av Tofte samfunnshus lørdag 12. desember Tofte og Filtvet skolekorps Leie av Tofte samfunnshus- Tofte og Filtvet skolekorps 2015/ / Margrethe Folkestad Side: 28 av 72

29 CV Søknad om vakter / / Vilde nderhaug Engen Leie av Sætre Sammfunnshus- HRØ-Gjengen Leie av Sætre samfunnshus- HRØ-Gjengen 2015/ / Erik Gudem Vedlegg til søknad Søknad om startlån / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Vedlegg til søknad Søknad om startlån / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Side: 29 av 72

30 Tilsagn om O-midler - Hurum kommune O-midler/lederopplæring / / Kommunesektorens Organisasjon Søknad om startlån Søknad om startlån 2013/ / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l VS: Georadar Tronstad Søknad om tilskudd til prosjektet Kirketuft på Tronstad 2014/ /2015 Christian Størmer nformasjon om gitt rammetillatelse Gnr.29 bnr.49, Skjøttelvikveien 41 - Søknad om oppføring av hytte med garasje Tiltakshaver: Thomas Røgeberg 2014/ /2015 Knut Ellingsen Side: 30 av 72

31 Nye og korrigerte ark i forhold til søknad datert Gnr 54 bnr 14 Færgestadveien 28 - Søknad om dispensasjon for å rive og gjennoppbygge uthus. Tiltakshaver: Hans Gotfred Warncke-Wang 2015/ / Tone Grimsrud S nformasjon om tilsendt materaiale Gnr.1 bnr.436 Åsveien - Søknad om deling av grunneiendom. Rekvirent: Åsveien Tomteselskap S 2015/ /2015 Galleberg Bolig S Detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen - revidert materiale til sluttbehandling Schulerudhagen - Forslag til endring av bebyggelsesplan 2014/ /2015 Siv.ng. Stener Sørensen Nedleggelse av utvalgte ruter mellom Sære og Klokkarstua Bussruter Hurum / / Maciej Hryszkiewicz Side: 31 av 72

32 SV: gnr.1 bnr.589 Øvre Gunnaråsen 39c - tilbakemelding på brannsikkerhet Gnr.1 bnr.589 seksjon 9 Øvre Gunnaråsen 39 c - Brannsikkerhet og rømningsvei 2014/ / Eventyrhus Larvik S Ny merkeordning for lærebedrifter Ny merkeordning for lærebedrifter 2015/ / Kunnskapsdepartementet Turnustjeneste for fysioterapikandidater - turnusperioden fra Turnusplasser for fysioterapikandidater / /2015 Fylkesmannen i Buskerud Til de som organiserer Den Kulturelle Spaserstokken Den kulturelle spaserstokken / / Karen Hilde Svendsrud Side: 32 av 72

33 Økt leveringstid for vaksiner Økt leveringstid for vaksiner 2015/ / vdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt nnkalling til representantskapsmøte torsdag kl. 12:00-14:00. Vestviken 110 KS - Representantskapsmøter / /2015 Vestviken 110 KS Link til ny opprettet "Grunderpris" Norges Vels Grunderpris 2015/ /2015 Buskerud Fylkeskommune Leie av Sætre Sammfunnshus- HRØ-Gjengen Leie av Sætre samfunnshus- HRØ-Gjengen 2015/ /2015 Erik Gudem Side: 33 av 72

34 Branntilsyn gjennomført tilsyn ved Doktorgården barnehage Branntilsyn Doktorgården barnehage 2015/ /2015 Hurum kommune - Doktorgården barnehage Tilsvar 2 til tilsynsrapport H SØK funksjon og sjekkliste Gnr.36 bnr.1 Østre Strandvei 52, Södra Cell Tofte - Riving av bygninger. 2013/ / f Gruppen overensstemmelse med godkjent byggetillatelse og hva som er reelt Gnr.24 bnr.98 Storgaten 17 - Søknad om tilbygg. Tiltakshaver: Schulerudgaarden S 2014/ /2015 Svensson Nøkleby dvokatfirma NS Oversendelse av geoteknisk notat vedr. Storsandveien 61/63 utarbeidet av Multiconsult Gnr. 53 bnr.508 Storsandveien 61 og 63 - Søknad om fjerning av eksisterende murt molo og erstatte den med naturlige morene steiner - Strandsoneprosjektet 2013/ /2015 Tone Grimsrud S Side: 34 av 72

35 Spørsmål om det lar seg gjøre å oppføre en stablemur og plante hekk Gnr.49 bnr.7 Storsandveien Mur 2015/ / Tone Grimsrud S ntegreringstilskudd år terminutbetaling ntegreringstilskudd år 2-5/ / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Refusjon Stiftelsen Steinerbarnehagene Ås Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / /2015 Stiftelsen Steinrbarnehagene Ås Refusjon for innvilget vedtak om redusert foreldrebetaling i barnehage Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / /2015 TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Stiftelsen Steinrbarnehagene Ås Side: 35 av 72

36 Refusjonskrav for mindreårige flyktninger Refusjonskrav mindreårige flyktninger / /2015 Deloitte S Søknad om forlengelse av planvedtak reguleringsplan for del av Folkestad på Kana. Plan-D Reguleringsplan Del av Folkestad på Kana 2015/ /2015 Siv.ing Gjermund Stuvøy S nformasjon om opparbeidelse av adkomst Gnr.1 bnr.436 Åsveien - Søknad om deling av grunneiendom. Rekvirent: Åsveien Tomteselskap S 2015/ /2015 Pål Rokkestad leie av lokaler - Fritidsklubben Sætre Leie av aktivitetslokalet i Sætrehallen- barnebursdag 2015/ /2015 Espen Toth Side: 36 av 72

37 leie av lokaler - Fritidsklubben Sætre Leie av aktivitetslokalet i Sætrehallen- barnebursdag 2015/ /2015 Espen Toth Oppsigelse av avtale m/underskrift SP-Expert 2015/ / / / vslag 2015/ / Side: 37 av 72

38 2015/ / vslag 2015/ / / / vslag 2015/ / Side: 38 av 72

39 2015/ / vslag 2015/ / / / vslag 2015/ / Side: 39 av 72

40 2015/ / vslag 2015/ / / / vslag 2015/ / Side: 40 av 72

41 2015/ / vslag 2015/ / / / vslag 2015/ / Side: 41 av 72

42 2015/ / vslag 2015/ / / / vslag 2015/ / Side: 42 av 72

43 2015/ / vslag 2015/ / / / vslag 2015/ / Side: 43 av 72

44 2015/ / vslag 2015/ / / / Tilbud 2015/ / Side: 44 av 72

45 rbeidsavtale 2015/ / / / vslag 2015/ / / / Side: 45 av 72

46 vslag 2015/ / / / vslag 2015/ / / / Side: 46 av 72

47 vslag 2015/ / TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet - kommunebidrag 2015 TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ /2015 Lokal aktivitetsplan for Den kulturelle skolesekken, skoleåret 2015/16 DKS - Den Kulturelle Skolesekken - høst / /2015 ngeborg ne Lund Opptaksbrev musikal høst 2015 Kulturskolen 2015/ / /2015 ngeborg ne Lund Side: 47 av 72

48 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 48 av 72

49 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 49 av 72

50 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 50 av 72

51 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 51 av 72

52 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 52 av 72

53 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 53 av 72

54 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 54 av 72

55 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 55 av 72

56 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 56 av 72

57 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 57 av 72

58 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 58 av 72

59 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 59 av 72

60 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 60 av 72

61 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Tilleggsdokumentasjon; ansvarsrett, gjennomføringsplan og opplysninger om tiltakets ytre ramme Gnr.35 bnr.163 Morskogveien 9 - Søknad om bruksendring fra enebolig til tomannsbolig med hybel i seksjon 2. Tiltakshaver: Janne og nniken Løvberg 2015/ / Svein Olsen Bygg og Vedlikehold nnsyn i dokument fra postliste nnsynsbegjæringer / /2015 Sven Skinnemoen Side: 61 av 72

62 nnsyn RH nnsynsbegjæringer / /2015 RH Spørsmål om møte ifm oppføring av brygge Gnr.53 bnr Oppføring av brygge 2015/ /2015 nger Johanne sk Gnr.53 bnr.204 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / / Geir Norman Thorsen Gnr.38 bnr.1 fnr.87 Ramsvikveien 98 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Otto Fageraas Gnr.38 bnr.1 fnr.87 Ramsvikveien 98 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Otto Fageraas 2015/ / Otto Fageraas Side: 62 av 72

63 Gnr.38 bnr.1 fnr.84 Ramsvikveien Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Otto Fageraas Gnr.38 bnr.1 fnr.84 Ramsvikveien Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Otto Fageraas 2015/ / Otto Fageraas Gnr.9 bnr.456 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / /2015 Eiendomsmegler Krogsveen S, avd. Røyken ktivitetslokalet i Sætrehallen Leie av aktivitetslokalet- Sætre Graabein 2015/ /2015 Rune Ovnerud Presentasjon av rbeidstidsmodellen rbeidstidsmodellen - presentasjoner 2015/ /2015 Grethe Reinhardtsen Side: 63 av 72

64 Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / /2015 TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / /2015 TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Delegering av myndighet etter vannscooterforskriften 6 Delegering av myndighet etter vannscooterforskriften / /2015 Det kongelige klima- og miljødepartement Re: Ekstra tid på Folkestad Kulturskolen 2015/ / / Laila Morland Side: 64 av 72

65 SV: betaling kulturskolen Kulturskolen 2015/ / / Kvåvik rild (NO) Reviderte tegninger og foto av eksisterende avkjørsel - Kopi av brev til Statens vegvesen Regulering av Storsandveien 79 og / /2015 rkitektkontoret Jan Olav Toft Oppsigelse av klarinett Kulturskolen, oppsigelser 14/ / / Margrethe Folkestad Leie av rom Grytnes Kulturskolen 2015/ / / ngeborg ne Lund Side: 65 av 72

66 støa,2.kl høst 2015 DKS - Den Kulturelle Skolesekken - høst / / Kristin Nordvik Strande SV:2.kl støa DKS - Den Kulturelle Skolesekken - høst / / nn Kristin Berdja Søknad om dispensasjon fra fritidsbebyggelse til boligformål samt økt utnyttelsesgrad Gnr.54 bnr.36 Færgestadveien 12 - Søknad om dispensasjon fra fritidsbebyggelse til boligformål samt økt utnyttelsesgrad 2015/ /2015 HELLE SJÅVÅG sivilarkitekt mnal Vurdering av installasjon av kamera i Sætre elva i Hurum - Kopi av brev til Sondre ndre Ski ndervannskamera i Sætreelva - Filme sjøørrett 2015/ /2015 Fylkesmannen i Buskerud Side: 66 av 72

67 SV: Dans/ musikal Kulturskolen, oppsigelser 14/ / / Gunn Hege Hansen-Jonasson tslippstillatelse - Kopi av brev til Magne Davanger Sandboe Gnr.8 bnr.49 Grimsrudveien 41 - Søknad om riving og oppføring av ny fritidsbolig. Tiltakshaver: Magne Davanger Sandboe 2013/ /2015 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Svar på påleggsbrev om tilknytning til kommunalt avløpsnett - Kopi av brev til Knut W Rustad Gnr. 26 bnr.9 f.66 Brønnveien 40- Spørsmål om avløp 2015/ /2015 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Re: messingundervisning høst 2015 Kulturskolen 2015/ / / Side: 67 av 72

68 Kulturskolan Musikal Kulturskolen 2015/ / / Julia Gullström Forslag til kandidat til frivillighetsprisen Frivillighetsprisen / /2015 TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Hurum Hagelag Re: sangtime i kulturskolen Kulturskolen 2015/ / / Egle Forslag til kandidat til frivillighetsprisen Frivillighetsprisen / /2015 TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Klokkarstua,-Verket nærmiljøforum. Side: 68 av 72

69 kesnytt fra TV-aksjonen VKTG TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ /2015 Line Vettestad Svar på søknad om forlengelse av planvedtak reguleringsplan for del av Folkestad på Kana. Plan-D Reguleringsplan Del av Folkestad på Kana 2015/ / Siv.ing Gjermund Stuvøy S Deltagerliste, mottatt brev Musikal, Juleprinsessen og tidstyvene 2015/ /2015 ngeborg ne Lund Orientering om akuttinnkvartering av asylsøkere på Østlandet Orientering om akuttinnkvartering av asylsøkere på Østlandet 2015/ / D tlendingsdirektoratet Side: 69 av 72

70 Til brann- og redningsvesenene fra DSB: Nyhetsbrev om Nødnett fra DSB september Diverse info fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) i / / Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Spørsmål vedr. teater/kulturskole Kulturskolen 2015/ / / Kristina K Brekke nfo om ny tiltakshaver: Ny Dramstad Badestrand forening Dramstad - Søknad om oppgradering av badeplass; sand og molo med stupetårn 2015/ / Frank Karlsen Redusert foreldrebetaling Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Side: 70 av 72

71 leie av formannskapssal- Sætre Graabein Leie av formannskapssal i rådhuset 2015/ / Trine Holt vslutning av vedtak om redusert foreldrebetaling Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l nnvilgelse av ekstratilskudd 2 - Søknad om ekstratilskudd ved bosetting av person med kjent funksjonshemming / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet tbetaliing 3. termin Særskilt tilskudd enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger / / ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Side: 71 av 72

72 Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Vedlegg til søknad - Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Svar på purring - vkjørsel - Vestre Stranveg 56 Toft i Hurum Gnr.36 bnr.508 Vestre Strandvei 56 - Bruk av midlertidig transportvei 2013/ / Erling Tinberg Krav om tilskudd - ntegreringstilskudd år 1/ / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Side: 72 av 72

Dok.dato: 17.12.2015. Dok.dato: 17.12.2015. Dok.dato: 18.12.2015

Dok.dato: 17.12.2015. Dok.dato: 17.12.2015. Dok.dato: 18.12.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 04.10.15-04.01.16, 28.12.15-04.01.16, rkivdel: SK2, GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 05.01.2016

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om bruk av vei 2016/ / Branntilsyn Vedtak om tvangsmulkt etter tilsyn

Offentlig journal. Vedtak om bruk av vei 2016/ / Branntilsyn Vedtak om tvangsmulkt etter tilsyn Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 30.09.2016-31.12.2016, 26.12.2016-31.12.2016, Arkivdel: SAK2, GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status:

Detaljer

Dok.dato: 27.08.2015. Dok.dato: 31.08.2015

Dok.dato: 27.08.2015. Dok.dato: 31.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 05.07.15-04.10.15, 27.09.15-04.10.15, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Arkivdel: SAK2, GBNR2, Dokumenttype:,, Status: J,A

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av Tjenestekonsesjonskontrakt 2015/487-21 15487/2015 27.10.2015 20.10.2015

Offentlig journal. Oversendelse av Tjenestekonsesjonskontrakt 2015/487-21 15487/2015 27.10.2015 20.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 01.08.2015-01.11.2015, - 01.11.2015, rkivdel: SK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 02.11.2015

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.28 bnr.1 fnr.14 - Oversendelse matrikkelbrev, oppmålingsprotokoll og faktura. 2014/1312-2 17501/2015 08.12.2015 27.10.

Offentlig journal. Gnr.28 bnr.1 fnr.14 - Oversendelse matrikkelbrev, oppmålingsprotokoll og faktura. 2014/1312-2 17501/2015 08.12.2015 27.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 06.09.2015-06.12.2015, -, rkivdel: SK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 08.12.2015 Gnr.28

Detaljer

Offentlig journal. Leie av Sætre samfunnshus-sætre og Folkestad skolekorps 2015/2231-2 13156/2015 27.10.2015 09.09.2015

Offentlig journal. Leie av Sætre samfunnshus-sætre og Folkestad skolekorps 2015/2231-2 13156/2015 27.10.2015 09.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 25.07.2015-25.10.2015, 20.10.2015 -, rkivdel: SK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 27.10.2015

Detaljer

Offentlig journal. Kringleskilt ved Holmsbu billedgalleri 2014/2055-15 11249/2015 08.09.2015 10.08.2015. Møte med Hurums kunst rett vest-kunstnere

Offentlig journal. Kringleskilt ved Holmsbu billedgalleri 2014/2055-15 11249/2015 08.09.2015 10.08.2015. Møte med Hurums kunst rett vest-kunstnere Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 07.06.15-06.09.15, 31.08.15-06.09.15, Arkivdel: SAK2, GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A

Detaljer

Offentlig journal. Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Schulerudhagen 2014/1545-20 10373/2015 21.07.2015 10.07.2015

Offentlig journal. Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Schulerudhagen 2014/1545-20 10373/2015 21.07.2015 10.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.04.2015-19.07.2015, - 19.07.2015, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Arkivdel: SAK2, GBNR2, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.07.2015

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.12-11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Svar på henvendelse ang. boplikt Gnr 48 Bnr 27 Oppfølging av boplikt - gnr 48 bnr 27 2013/1031-6 23148/2013

Detaljer

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03.

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.03-22.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.03.2015 nnvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks

Detaljer

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.11.2015 Frister for spillemiddesøknader 2016 Spillemidler 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 Flesberg idrettsråd Frister

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.11.2016 Test Postmappe - arkivar - Henrik Kristiansen 2013/185-124 19299/2016 16.11.2016 Henrik

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av hytte 43/17/8 2015/2539-1 20180/2015 26.11.2015 26.11.

Offentlig journal. Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av hytte 43/17/8 2015/2539-1 20180/2015 26.11.2015 26.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11-26.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.11.2015 Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Svar på henvendelse om vald nummer 0111V0041 Storrød i Hvaler Fellingstillatelse

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04-12.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.04.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 28 bnr. 25 Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Detaljer

Dok.dato: 17.09.2015. Dok.dato: 18.09.2015

Dok.dato: 17.09.2015. Dok.dato: 18.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 12.07.2015 -, 04.10.2015 -, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Arkivdel: SAK2, GBNR2, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.10.2015

Detaljer

Offentlig journal. Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 2015/710-2 3628/2015 17.08.2015 24.08.2015

Offentlig journal. Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 2015/710-2 3628/2015 17.08.2015 24.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.08.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.10.2015 Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 Gnr 90/1/1 Brannforebyggende tiltak 2015/710-2 3628/2015

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04-20.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.04.2016 Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy Søknad om kjøring i utmark

Detaljer

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok.

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-03.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 nformasjon om videre saksgang - på bakgrunn av henvendelse. Spørsmål om

Detaljer

Offentlig journal. Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 2012/1899-70 21424/2014 27.10.2014 30.10.2015

Offentlig journal. Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 2012/1899-70 21424/2014 27.10.2014 30.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.10-01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.11.2015 Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 Gnr 48 bnr 300

Detaljer

Sakstittel: Gnr.1 bnr.589 Øvre Gunnaråsen 39 - Ett-trinns byggesøknad 4 og 6 mannsboliger. Tiltakshaver: Eventyrhus Larvik AS. Dok.dato: 17.06.

Sakstittel: Gnr.1 bnr.589 Øvre Gunnaråsen 39 - Ett-trinns byggesøknad 4 og 6 mannsboliger. Tiltakshaver: Eventyrhus Larvik AS. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 14.06.15-13.09.15, 06.09.15-13.09.15, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2015

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.09-24.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.09.2015 Vedrørende oppføring av bolig - 30/22 Søknad om tillatelse til tiltak -

Detaljer

Offentlig journal. Forslag - Kandidat til Kulturprisen 2015 2015/962-7 14418/2015 29.09.2015 02.11.2015. Informasjon til nye mottakere av ordningen

Offentlig journal. Forslag - Kandidat til Kulturprisen 2015 2015/962-7 14418/2015 29.09.2015 02.11.2015. Informasjon til nye mottakere av ordningen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 08.08.2015-08.11.2015, -, rkivdel: SK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, Forslag - Kandidat

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2016. Dok.dato: 01.02.2016

Dok.dato: 01.02.2016. Dok.dato: 01.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 09.02.2016 Svar på henvendelse om produksjonstilskudd Produksjonstilskudd 2015/706-5 917/2016 01.02.2016 TRONDRD

Detaljer

Offentlig journal. Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 2015/1065-6 15860/2015 02.09.2015 06.10.2015. Grensepåvisning Rom 2015/1065-7 15869/2015 02.09.

Offentlig journal. Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 2015/1065-6 15860/2015 02.09.2015 06.10.2015. Grensepåvisning Rom 2015/1065-7 15869/2015 02.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.10-05.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.10.2015 nnhold: Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.02-09.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.02.2016 nnhold: Varsel om vedtak rettet til eiendom 42/242 vedrørende vegetasjon

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07.

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.07.2015 Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Ragnhild Svennes 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 Ragnhild Svennes

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.06-23.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.06.2015 Foreløpig svar - Byggesak - Gilboveien 24 - Kirkeøy Søknad om byggetillatelse

Detaljer

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.03-03.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.03.2015 Svar på søknad om dispensasjon Dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring

Detaljer

Dok.dato: 19.02.2016. Dok.dato: 22.02.2016

Dok.dato: 19.02.2016. Dok.dato: 22.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 29.11.15 -, -, rkivdel: SK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 01.03.2016 Søknad om Sommerjobb

Detaljer

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.07-05.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.07.2015 Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 Eiendomsskatt -

Detaljer

Offentlig journal. Tilsyn brann/fyringsanlegg i bolig / / Tilsyn brann/fyringsanlegg i bolig 2014

Offentlig journal. Tilsyn brann/fyringsanlegg i bolig / / Tilsyn brann/fyringsanlegg i bolig 2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.02.2015 2014/148-72 5068/2014 Torunn Nordgård 2014/148-73 5073/2014 Steinar Klev 2014/148-74 5079/2014 Bente Andreassen 2014/148-75

Detaljer

Journaldato: 18.05.2015-18.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 13.05.2015. Dok.dato: 13.05.

Journaldato: 18.05.2015-18.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 13.05.2015. Dok.dato: 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.05.2015 Åpen søknad og CV Søknad om fast jobb i omsorgstjenesten 2015 2015/5-8 9268/2015 P

Detaljer

Gnr. 45 bnr. 51 Bjørnstadstien 10 - Godkjent søknad uten ansvarsrett om oppføring av tilbygg. Tiltakshaver: Frøydis Bryhn Ross. Dok.dato: 05.02.

Gnr. 45 bnr. 51 Bjørnstadstien 10 - Godkjent søknad uten ansvarsrett om oppføring av tilbygg. Tiltakshaver: Frøydis Bryhn Ross. Dok.dato: 05.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 15.11.2015 -, -, rkivdel: SK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 16.02.2016 Gnr. 45 bnr. 51

Detaljer

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10.

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.11-17.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.11.2015 Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Offentlig journal 2014/1530-11 11794/2015 19.10.2015 13.10.2015. Samarbeidsprosjekt 2015/2087-2 12093/2015 25.08.2015 16.10.2015

Offentlig journal 2014/1530-11 11794/2015 19.10.2015 13.10.2015. Samarbeidsprosjekt 2015/2087-2 12093/2015 25.08.2015 16.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 18.07.2015-18.10.2015, -, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A Gnr. 36 bnr.

Detaljer

Periode: 07-10-2011-07-10-2011

Periode: 07-10-2011-07-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.10.2011 Offentlig journal Periode: 07-10-2011-07-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01566-4 I Tilg. kode: U kari.jeppestol.arntzen@nrk.no

Detaljer

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.11.2015 Søknad sanitærabonnement 35/362 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08-20.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2015 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant min.språklige barn

Detaljer

Offentlig journal. Melding til tinglysing 2014/2379-8 4139/2015 02.03.2015 30.03.2015

Offentlig journal. Melding til tinglysing 2014/2379-8 4139/2015 02.03.2015 30.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.03-29.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.03.2015 Melding til tinglysing Oppretting av ny grunneiendom med oppmålingsforretning

Detaljer

Offentlig journal. 16/126 - Tillatelse til tiltak. Skilt 2014/3149-2 16762/2014 09.09.2014 04.09.2014

Offentlig journal. 16/126 - Tillatelse til tiltak. Skilt 2014/3149-2 16762/2014 09.09.2014 04.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 09.09.2014 16/126 - Tillatelse til tiltak. Skilt 16/126 Tegleverksveien 17 - Skilt 2014/3149-2 16762/2014 Norsk Dekorservice

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78 og 49/79 - Vesterøy 2015/1084-4 15431/2015 26.08.

Offentlig journal. Innvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78 og 49/79 - Vesterøy 2015/1084-4 15431/2015 26.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.08-30.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.08.2015 nnvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.11.2016 Vedtak etter havne- og farvannsloven 27 vedrørende bølgedemper, Rød Båthavn 40/162

Detaljer

Offentlig journal. Korrigeringskrav for 2014 2014/1055-17 16910/2014 25.07.2014 29.07.2014. Info om planutvalgsmøte 2013/4102-17 16931/2014 25.07.

Offentlig journal. Korrigeringskrav for 2014 2014/1055-17 16910/2014 25.07.2014 29.07.2014. Info om planutvalgsmøte 2013/4102-17 16931/2014 25.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 29.07.2014 Korrigeringskrav for 2014 ntegreringstilskudd inn 2014 2014/1055-17 16910/2014 O ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal 2015/298-2 3517/2015 06.03.2015 10.03.2015. Grensepåvisning Løkkeberg

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal 2015/298-2 3517/2015 06.03.2015 10.03.2015. Grensepåvisning Løkkeberg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03-08.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

Offentlig journal. 21/8 - Befaring - henstilling om opprydding 2014/ /

Offentlig journal. 21/8 - Befaring - henstilling om opprydding 2014/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 04.08.2014 21/8 - Befaring - henstilling om opprydding 21/8 - Avfall og utendørslagring 2014/2632-3 16574/2014 Narve Huseby

Detaljer

Dok.dato: 13.07.2015. Dok.dato: 13.07.2015. Dok.dato: 24.07.2015

Dok.dato: 13.07.2015. Dok.dato: 13.07.2015. Dok.dato: 24.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 09.05.2015-09.08.2015, - 09.08.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.08.2015

Detaljer

Offentlig journal. Svar på spørsmål om deling i tre nye tomter 2015/1266-1 6297/2015 30.04.2015 23.07.2015

Offentlig journal. Svar på spørsmål om deling i tre nye tomter 2015/1266-1 6297/2015 30.04.2015 23.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 26.04.15-26.07.15, 20.07.15-26.07.15, Arkivdel: SAK2, GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01.

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.01-11.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.01.2016 Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/1904-2 14633/2015 11.08.2015 24.09.2015

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/1904-2 14633/2015 11.08.2015 24.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.09-22.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.09.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Grensepåvisning 5/71 2015/1904-2 14633/2015

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2014. Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.

Dok.dato: 04.04.2014. Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.12-28.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.12.2014 Svar på - etterlyser svar på klage Klage - eiendomsskatt gnr 4 bnr 214 fnr 208 Kjølholtåsen 62 2013/2469-9

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10.

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.10-29.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.10.2015 nnhold: Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus

Detaljer

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.02-11.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.02.2015 Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 Avvik skjenkekontroll 2014 2014/2864-8

Detaljer

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06-01.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 nnhold: Byggetillatelse for anleggelse av stikkledning, riving av anneks/uthus

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.11.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2016 nnhold: Referat fra møte 09.11.2016 OK - spesialundervisning ***** ***** ***** 2016/506-5 4835/2016 09.11.2016

Detaljer

Offentlig journal. Kommunestyrevalget 2015 - melding til valgte kandidater 2014/1211-67 13616/2015 08.12.2015 16.09.2015

Offentlig journal. Kommunestyrevalget 2015 - melding til valgte kandidater 2014/1211-67 13616/2015 08.12.2015 16.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 13.09.15-13.12.15, 07.12.15-14.12.15, Arkivdel: SAK2, GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.11.2016 Tillatelse tilbygg 5/68 Tilbygg fritidsbolig - 5/68 2016/2074-3 17235/2016 12.10.2016

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om å installere vannmåler med varsel om at det vil komme krav for 49/3/288 2014/1359-1 11800/2014 13.06.2014 29.01.

Offentlig journal. Anmodning om å installere vannmåler med varsel om at det vil komme krav for 49/3/288 2014/1359-1 11800/2014 13.06.2014 29.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.01-26.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 29.01.2015 Anmodning om å installere vannmåler med varsel om at det vil komme krav

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra møte nr 2 vedr. psykososialt skolemiljø 9a - 3 for ***** ***** ***** 2013/ /

Offentlig journal. Referat fra møte nr 2 vedr. psykososialt skolemiljø 9a - 3 for ***** ***** ***** 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.05.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2016 Referat fra møte nr 2 vedr. psykososialt skolemiljø 9a - 3 for ***** ***** ***** OK - spesialundervisning

Detaljer

Dok.dato: 08.12.2015. Dok.dato: 09.12.2015. Dok.dato: 11.12.2015

Dok.dato: 08.12.2015. Dok.dato: 09.12.2015. Dok.dato: 11.12.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 11.10.15-11.01.16, 04.01.16-11.01.16, rkivdel: SK2, GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 12.01.2016

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.09.2016 Oversendelse av vedlegg til søknad om finansiering av ridehall på Huser Ridehus -

Detaljer

Offentlig journal. Søknad for vurdering/klargjøring av vann og avløp til anneks på 4/170 tilhørende boligeiendom 4/58 2011/836-2 8642/2011 30.06.

Offentlig journal. Søknad for vurdering/klargjøring av vann og avløp til anneks på 4/170 tilhørende boligeiendom 4/58 2011/836-2 8642/2011 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.05-10.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.05.2015 Søknad for vurdering/klargjøring av vann og avløp til anneks på 4/170 tilhørende

Detaljer

Offentlig journal. Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 2014/16-156 16473/2014 18.08.2014 PM/SIWB 19.08.2014 PM/SIWB

Offentlig journal. Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 2014/16-156 16473/2014 18.08.2014 PM/SIWB 19.08.2014 PM/SIWB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.08.14-19.08.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.08.2014 Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 Eiendomsopplysninger 2014 2014/16-156 16473/2014 PM/SWB L30

Detaljer

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle Ut.: 17.12.2012 Arkivkode:002 Saksnr: 10/00448-036 Navn: Harstad kommune Dok.beskr: KOMMUNESAMMENSLÅING BJARKØY OG HARSTAD KOMMUNER OVERFØRING AV ARKIVMATERIALE Ut.: 17.12.2012 Arkivkode: Saksnr: 12/00316-007

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon fra plankrav - 48/6 - Papper på Vesterøy 2015/900-17 14019/2015 09.09.2015 29.07.

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon fra plankrav - 48/6 - Papper på Vesterøy 2015/900-17 14019/2015 09.09.2015 29.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09-07.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.09.2015 Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon fra plankrav - 48/6 - Papper

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/1000-5 8542/2015 05.05.2015 18.08.2015. Oversendelse av sak - påbygg hytte - 40/161

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/1000-5 8542/2015 05.05.2015 18.08.2015. Oversendelse av sak - påbygg hytte - 40/161 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08-17.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.08.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Søknad om fradeling - 51/15, 50/9 2015/1000-5

Detaljer

Offentlig journal. Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport 2015/ / Tilsynsrapport 2016/ /2016

Offentlig journal. Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport 2015/ / Tilsynsrapport 2016/ /2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.02.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.02.2016 Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport Tilsyn 13 Bygg - 2015 2015/2563-18 143/2016 08.01.2016

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.06.2015-03.06.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.06.2015-03.06.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 6284/15 Regdato:03.06.2015 Saksnr: 14/3197-16 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Trondheim kommune REFUSJONSKRAV FOR ELEV FRA ANNEN KOMMUNE, MEN MED SKOLEGANG I SKAUN KOMMUNE 2014/2015 *************************************

Detaljer

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014.

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2014 nnhold: Anmodning om å installere vannmåler med varsel om at det vil komme krav for 43/165 Anmodning installasjon

Detaljer

Offentlig journal. Midlertidig brukstillatelse - enebolig - 47/ / / Atkomstveg i Botnekilen

Offentlig journal. Midlertidig brukstillatelse - enebolig - 47/ / / Atkomstveg i Botnekilen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.08-03.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.08.2016 nnhold: Midlertidig brukstillatelse - enebolig - 47/326 Ferdigattest 47/326

Detaljer

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok.

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12-15.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2014 Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85,

Detaljer

Offentlig journal. Orientering om protokoll og godkjenning. 2012/2361-12 2147/2014 30.01.2014 16.01.2015. Oppmålingsforretning Edholmen.

Offentlig journal. Orientering om protokoll og godkjenning. 2012/2361-12 2147/2014 30.01.2014 16.01.2015. Oppmålingsforretning Edholmen. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.01-14.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.01.2015 Orientering om protokoll og godkjenning. Gnr 13 bnr 4 - Søknad om rekvisisjon

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og bygging av ny hytte - 37/155 Asmaløy. Dok.dato: 27.06.2011. Dok.dato: 27.11.

Svar på søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og bygging av ny hytte - 37/155 Asmaløy. Dok.dato: 27.06.2011. Dok.dato: 27.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.11-29.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.11.2015 Svar på søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og bygging

Detaljer

Offentlig journal. Innvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-75 19931/2014 02.10.2014 10.11.

Offentlig journal. Innvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-75 19931/2014 02.10.2014 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.11-08.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.11.2015 nnvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 Lnr: 8817/13 Regdato:26.07.2013 Arkivkode:L73 Saksnr: 13/1024-3 Dok.type: /U Saksb: RÅDM//JAA Journalenhet:SEN Navn: Sarpsborg

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.10-08.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Offentlig journal. Frivillig vern av skog i Langåsen 2016/ /

Offentlig journal. Frivillig vern av skog i Langåsen 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 31.07.2016, Dokumenttype:,U, Status: J,A 29.08.2016 nnhold: Frivillig vern av skog i Langåsen Frivillig vern av skog i Langåsen 2016/482-1 3452/2016 15.07.2016

Detaljer

Dok.dato: Orientering om bo- og driveplikt ved konsesjonsfritt erverv av eiendommen gnr. 181, bnr. 1,2,4,8 i Nore og Uvdal kommune.

Dok.dato: Orientering om bo- og driveplikt ved konsesjonsfritt erverv av eiendommen gnr. 181, bnr. 1,2,4,8 i Nore og Uvdal kommune. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 21.02.2017 Krav om fastlønnstilskudd 2. halvår 2016 Fastlønnstilskudd fysioterapeuter og leger 2004/2005-58 1126/2017

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.11.2016 Valg av foreldrerepresentanter for barnehageåret 2015/2016 Hauge natur- og skjærgårdsbarnehage

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 25.06.2015-25.06.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 25.06.2015-25.06.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7344/15 Regdato:25.06.2015 Saksnr: 15/1711-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Kartverket, tinglysingen SLETTING AV HEFTELSE - EIENDOM GNR. 146/ BRUKSNR. 18 OG 12 Lnr: 7352/15

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/2140-4 18139/2015 28.10.2015 08.10.2015. Oversendelse av dokumenter.

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/2140-4 18139/2015 28.10.2015 08.10.2015. Oversendelse av dokumenter. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.10-27.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Søknad om deling/justering av grunneiendom

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 2013/00553-002 U Datert: 13.09.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Til: Lena Lindteigen Sak: OK - kompetanseutvikling Dok: Svar på søknad

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent endring av ansvarsforhold for byggetiltak på eiendom gnr/bnr 40/164 Firemannsboliger - gnr 40 bnr 164 2013/844-9 8818/2014 05.05.2014 BS/Trine Lise Johnsen 40/164

Detaljer

Offentlig journal. Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/ /

Offentlig journal. Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.06.2015 nnhold: Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier Tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/1201-2

Detaljer

Offentlig journal. 36/11 Røyken - Svar på søknad om utslippstillatelse 2014/3039-3 16086/2014 08.07.2014 11.07.2014

Offentlig journal. 36/11 Røyken - Svar på søknad om utslippstillatelse 2014/3039-3 16086/2014 08.07.2014 11.07.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 11.07.2014 36/11 Røyken - Svar på søknad om utslippstillatelse 36/11 Røyken - Bøveien 36 - Avløp 2014/3039-3 16086/2014 aal

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 2014/575-10 2667/2015 11.02.2015 13.02.2015

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 2014/575-10 2667/2015 11.02.2015 13.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02-12.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.02.2015 Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 Trappetrinn

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.7.2010-11.7.2010 Dokumenttype: I,U, Status J,A

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.7.2010-11.7.2010 Dokumenttype: I,U, Status J,A Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.7.2010-11.7.2010 Dokumenttype: I,U, Status J,A 2010/00299-004 U Datert: 29.06.2010 Arkiv: 141/40/0/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Rasmussen & Skjelbred as Sak:

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.01-13.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.01.2015 Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.06.2016 Svar på søknad om sanitærabonnement - gnr 36 bnr 4 Søknad tillatelse tiltak gnr 36

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.10.2016 Avvisning av søknad - 3/205 Oppfølging Skjærhalden Gjestehavn AS 2016/888-11 16039/2016

Detaljer

Offentlig journal. Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for ***** ***** - Hvaler kommune 2013/1460-266 26.03.2015 25.03.

Offentlig journal. Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for ***** ***** - Hvaler kommune 2013/1460-266 26.03.2015 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03-25.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.03.2015 Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for - Hvaler kommune

Detaljer

Offentlig journal. Gnr 116/1 Deling av grunneiendom 2015/901-2 4378/2015 09.10.2015 09.11.2015

Offentlig journal. Gnr 116/1 Deling av grunneiendom 2015/901-2 4378/2015 09.10.2015 09.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.11.2015 Gnr 116/1 Deling av grunneiendom Gnr 116/1 Deling av grunneiendom 2015/901-2 4378/2015 09.10.2015 Advokat Arild

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.09.2016 Forespørsel om brygge - 30/20 Brygge i Stutehavn 2016/1264-4 13111/2016 Sjur Tømte

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende søknad på stilling, Rektor Spangereid skole. Rektor Spangereid skole 2011/ /

Offentlig journal. Vedrørende søknad på stilling, Rektor Spangereid skole. Rektor Spangereid skole 2011/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.08.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.08.2011 Vedrørende søknad på stilling, Rektor Spangereid skole Rektor Spangereid skole 2011/996-7 9225/2011 Helga

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.12.2014 Matrikkelbrev for tinglyst matrikkelenhet 1939/45/211 1939/45/211 2014/3519-2

Detaljer

Offentlig journal. Gnr 26 Bnr 80, Brønnveien 56 - Preakesptert løsning overvann 2014/956-11 2185/2015 10.03.2015 18.02.2015

Offentlig journal. Gnr 26 Bnr 80, Brønnveien 56 - Preakesptert løsning overvann 2014/956-11 2185/2015 10.03.2015 18.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 08.12.2014-08.03.2015, - 08.03.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.03.2015

Detaljer