Eiendommen gnr. 25 bnr, 31 Flatfjellstien 9. Delegert vedtak om dispensasjon fra reguleringsplan for diverse tiltak. Dok.dato: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eiendommen gnr. 25 bnr, 31 Flatfjellstien 9. Delegert vedtak om dispensasjon fra reguleringsplan for diverse tiltak. Dok.dato: 30.09.2015. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: , , rkivdel: SK2, GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, Eiendommen gnr. 25 bnr, 31 Flatfjellstien 9. Delegert vedtak om dispensasjon fra reguleringsplan for diverse tiltak Gnr.25 bnr.31 Flatfjellstien 9 -Søknad om oppføring av terrengtrapp og platting samt endring av anneks. Tiltakshaver: Thorgersen 2012/ / nn Karin og Thor Thorgersen Svar vedr. mottatt forslag til reguleringsplan Filtvet gård Reguleringsplan Filtvet gård 2012/ / Siv.ing Gjermund Stuvøy S ttest Støttekontakter - søknad om jobb 2015/ / Frida Veseltun ttest Støttekontakter og avlastere - attest 2015/ / Gyda skestad Side: 1 av 72

2 Søknad på aktivitetstilskudd for NM i Bowls 2015 ktivitetstilskudd / /2015 Drammen og Omegn Bowlsklubb Gnr.1 bnr.312 Langsethveien 39 - foreløpig svar på søknad om dispensasjon for oppføring av dobbelgarasje. Tiltakshaver: Jostein Bærø Engdal Gnr.1 bnr.312 Langsethveien 39 - Søknad om dispensasjon for oppføring av dobbelgarasje. Tiltakshaver: Jostein Bærø Engdal 2015/ / Jostein Bærø Engdal vslag på søknad om tilsudd til svømmekurs Tilskudd til integrering av flyktninger i kultur- og fritidsakiviteter / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l 2015/ / BV Offl 13 jf fvl 13 1.ledd Side: 2 av 72

3 2015/ / BV Offl 13 jf fvl 13 1.ledd Gnr.55 bnr.39 Engeneveien 7 - Delegert vedtak om innvilget dispensasjon for oppføring av nytt pakkehus Gnr.55 bnr.39 Engeneveien 7 - Søknad om dispensasjon for oppføring av nytt pakkehus 2014/ / Chemring Nobel S Søknad om startlån Søknad om startlån / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Rapport og regnskap. Den kulturelle spaserstokken Den kulturelle spaserstokken søknad om midler 2014/ / Buskerud fylkeskommune Side: 3 av 72

4 Generell søknad om jobb i barnehagene i kommunen Åpen søknad - Skole og barnehage / / var Birkebekk gnr.53 bnr.258 søknad om endring spørsmål om tegninger Gnr.53 bnr.258 Haugenbakken 3 - Søknad om tilbygg bolig til enebolig med utleiedel. Tiltakshaver: Bjørnar Dambo 2015/ / Folkestad & Svingen S Gnr.46 bnr.4 Svingen gård - nnvilget søknad om dispensasjon for fradeling av areal som skal brukes til næring/pukkverk Gnr.46 bnr.4 Svingen gård - Søknad om dispensasjon for fradeling av areal som skal brukes til næring/pukkverk 2015/ / Ragnhild Schjem og Tore Liseter Den kulturelle spaserstokken. Søknad om tilskudd for 2016 og rapport for Hurum kommune. Den kulturelle spaserstokken / / Buskerud Fylkeskommune Side: 4 av 72

5 Gnr.25 bnr.41 - Oversendelse matrikkelbrev. Gnr.25 bnr.41 - Grensejustering ikke registrert i matrikkelkart. 2014/ / Kari og Yngve Haugstvedt Gnr.25 bnr.94 - Oversendelse matrikkelbrev. Gnr.25 bnr.41 - Grensejustering ikke registrert i matrikkelkart. 2014/ / Jon Bjarne Fageraas Gnr.23 bnr.111 Holmsåsen 29 - Godkjent søknad om oppføring av tilleggsdel til hytte og garasje. Tiltakshaver: Tom Laugerud Gnr.23 bnr.111 Holmsåsen 29 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av anneks og garasje. Tiltakshaver: Tom Laugerud 2015/ / Tom Laugerud Varsel om stedlig tilsyn i henhold til Lov om barnehager Tilsyn med barnehager / / ødegården barnehage Side: 5 av 72

6 Søknad om dispensasjon og rammetillatelse gnr/bnr 54/14 Færgestadveien 28. Foreløpig melding Gnr 54 bnr 14 Færgestadveien 28 - Søknad om dispensasjon for å rive og gjennoppbygge uthus. Tiltakshaver: Hans Gotfred Warncke-Wang 2015/ / Tone Grimsrud S NV ansattopplysninger 2015/ / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l NV HRM Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l åpen søknad om jobb Åpen søknad om jobb - PROF år 2014 og / / Shandiliah Colebrooke Side: 6 av 72

7 Vedr oppmålingsforretning tillegg Gnr.57 bnr.1 fnr.19 Sjødalsveien 21 - Søknad om deling av grunneiendom med formål innløsning av festetomt. Rekvirent: Ellen Skatvedt 2012/ / Sigrun Kostamo Åpen søknad om jobb Åpen søknad om jobb - PROF år 2014 og / / Tena Matic Grensepunkt 1/15, Skansen 3, Sætre Gnr.1 bnr.15 Skansen 3 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning. 2014/ / Massi Makoudi Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Side: 7 av 72

8 Påmelding til KM2016 ngdommens kulturmønstring KM / / Thomas Fritsø Leie av sfo-lokalet-sætre pikekor Leie av sfo-lokalet Sætre samfunnshus-sætre pikekor 2015/ / Kjersti Smedstad Gnr.28 bnr.79 - Oversendelse av høringsuttalelser til søknad om dispensasjon tilbygg, fasadeendring og rivning Gnr.28 bnr.79 - Søknad om dispensasjon/ramme for tilbygg, fasadeendring og rivning 2015/ / Hartmann arkitekter S Tilbakemelding på foretakets tilsvar på tilsynsraport - Videre saksgang Gnr.36 bnr.1 Østre Strandvei 52, Södra Cell Tofte - Riving av bygninger. 2013/ / F Gruppen Side: 8 av 72

9 Purring - søknad om mindre reguleringsendring. Sjølystveien - Søknad om reguleringsendring Storsand Strand 2014/ / Fristed rkitekter Gnr.1 bnr.160, Nedre Gunnaråsen 23 - Ferdigattest for oppføring av terrassert boligblokk for 11 boenheter. Tiltakshaver: Sagaløkka Eiendom S Gnr.1 bnr.160 Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun - Søknad om oppføring av nytt bygg. Tiltakshaver: Sagaløkka Eiendom S 2013/ / RF Prosjekt S Gnr 25 bnr 31 Flatfjellstien 9. Faktura for behandling av dispensasjon Gnr.25 bnr.31 Flatfjellstien 9 -Søknad om oppføring av terrengtrapp og platting samt endring av anneks. Tiltakshaver: Thorgersen 2012/ / Hanne Th. Hansen gnr.1 bnr.589 seksjon 9 Øvre Gunnaråsen 39c - anmodning om uttalelse vedr. rømningsvei/brannkrav Gnr.1 bnr.589 seksjon 9 Øvre Gunnaråsen 39 c - Brannsikkerhet og rømningsvei 2014/ / Eventyrhus Larvik S Side: 9 av 72

10 Vedr. byggearbeider på eiendommen gnr. 53 bnr. 86, Storsandveien 83 Gnr.53 bnr.86 Storsandveien 83 - Byggevirksomhet 2015/ / Hans Hanson Svar vedr. byggearbeider på eiendommen gnr. 53 bnr. 86, Storsandveien 83 Gnr.53 bnr.86 Storsandveien 83 - Byggevirksomhet 2015/ / Hans Hanson nnkalling til F/ S. mandag F/ S / / Medlemmer av F/ S. Vedtak om kommunalt driftstilskudd 4. kvartal -ny beregning i henhold til antall barn per 1. september kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / / Steinerbarnehage skeladden Side: 10 av 72

11 Vedtak om kommunalt driftstilkudd 4. kvartal -ny beregning i henhold til anttal barn per 1. september kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / / Kana Barnehage Faktura Gnr.1 bnr.160 Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun - Søknad om oppføring av nytt bygg. Tiltakshaver: Sagaløkka Eiendom S 2013/ / Sagaløkka Eiendom Vedtak om kommunalt driftstilskudd 4. kvartal -ny beregning henhold til antall barn per 1. september kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / / Sætre kuns og musikk barnehage Faktura for behandling av dispensasjon Gnr.55 bnr.39 Engeneveien 7 - Søknad om dispensasjon for oppføring av nytt pakkehus 2014/ / Chemring Nobel S Side: 11 av 72

12 Vedtak om kommunalt driftstilskudd 4. kvartal -ny beregning henhold til aantall barn per 1. september kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / / Bjørndalen gårdsbarnehage Eiendommen gnr. 53 bnr. 86 Storsandveien 83. Spørsmål om byggevirksomhet på eiendommen Gnr.53 bnr.86 Storsandveien 83 - Byggevirksomhet 2015/ / rghoub Malika Vedtak om kommunalt driftstilskudd 4. kvartal -ny beregning henhold til antall barn per 1. september kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / / Ødegården barnehage Leie av SFO Sætre skole Leie av sfo i Sætre samfunnshus- barnebursdag 2015/ / Morten Pettersen Haukø Side: 12 av 72

13 Vedtak om kommunalt driftstilskudd 4. kvartal -ny beregning henhold til antall barn per 1. september kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / / tsikt1 familiebarnehage Vetak om kommunalt driftstilskudd 4. kvartal -ny beregning henhold til antall barn per 1. september kke kommunale barnehager - Driftstilskudd / / Holtebrekk familiebarnehage Gnr.47 bnr.1 Bjørnstadveien 66 og gnr.46 bnr.3 - unntatt saksbehandling Gnr.47 bnr.1 Bjørnstadveien 66 og gnr.46 bnr.3 Halvorshavn 7 - Melding om bygning som er unntatt søknadspliktig - midlertidig brakkerigg for kontor og spise/skifterom 2015/ / NCC Construction S TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ / DNB Sætre Side: 13 av 72

14 Gnr.55 bnr.39 Engeneveien 7 - ngående gitt dispensasjon - Videre saksgang. Gnr.55 bnr.39 Engeneveien 7 - Søknad om dispensasjon for oppføring av nytt pakkehus 2014/ / Chemring Nobel S High energy Materials Eiendommen gnr. 24 bnr. 115 Støaveien 2. Spørsmål om nyoppført bod/bygning Eiendommen gnr. 24 bnr. 115 Støaveien 2. Spørsmål om ny bod/uthus på eiendommen 2015/ / Terje Ottesen Leie Tofte Samfunnshus Leie av Tofte samfunnhus- Tofte handelsstand 2015/ / Tofte handelsstand Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Side: 14 av 72

15 Hurum Orienteringslag - Søknad om spillemidler til orienteringskart for Storsand 2015 Hurum Orienteringslag - Søknad om spillemidler til orienteringskart for Storsand / / Hurum Orienteringslag Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Branntilsyn gjennomført tilsyn i Nordre Sætrevei 2 "Bankbygget" Branntilsyn Nordre Sætrevei / / Hurum Eiendomsselskap KF NV ansattopplysninger 2015/ / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l NV HRM Side: 15 av 72

16 Purring på brev - Gnr.57 bnr.201 Sjødalsveien 23 - Foreløpig svar - Søknad om endring av tillatelse. Tiltakshaver: Espen Lande Gnr.57 bnr.201 Sjødalsveien 23 - Ett trinns søknad for riving av bolighus, uthus og utedo samt oppføring av nytt. Tiltakshaver: Espen Lande 2012/ / Geir Pedersen Spørsmål om blending av avløpsrør Gnr.57 bnr.201 Sjødalsveien 23 - Ett trinns søknad for riving av bolighus, uthus og utedo samt oppføring av nytt. Tiltakshaver: Espen Lande 2012/ / Bjørn Kostadmo gnr.1 bnr.113, Åsheimveien 8 i Hurum spørsmål om V Gnr.1 bnr.113 Åsheimveien 8 - Søknad om oppføring av driftsbygning. Tiltakshaver: Runar Fagerli 2015/ / Fristed rkitekter S Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Side: 16 av 72

17 Søknad om startlån - Søknad om startlån / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Søknad om startlån - Søknad om startlån / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Leie lokale i Sætrehallen Leie av aktivitetslokalet i Sætrehallen- halloweenfest 2015/ / halloween Side: 17 av 72

18 Bestilling av annonse i Røyken og Hurum avis Frivillighetsprisen / / HR - 1.Korr Frivillighetsprisen / / 'Judith Ploen' Gnr.1 bnr Oversendelse matrikkelbrev, oppmålingsprotokoll og faktura. Gnr.1 bnr.249 Bjørndalen 4 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning; nymerking av eksisterende grensepunkt. 2015/ / Turid Erlandsen Sendt på høring til Landbrukskontoret, Mattilsynet, VV,GVD Gnr.1 bnr.113 Åsheimveien 8 - Søknad om oppføring av driftsbygning. Tiltakshaver: Runar Fagerli 2015/ / Flere høringsparter m.fl. Side: 18 av 72

19 av elevplass på musikal i kulturskolen høsten 2015 Kulturskolen 2015/ / / Foreldre i kulturskolen Gnr.1 bnr Oversendelse matrikkelbrev og oppmålingsprotokoll. Gnr.1 bnr.249 Bjørndalen 4 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning; nymerking av eksisterende grensepunkt. 2015/ / Turid Elisabeth Johansson Svar vedr status oppmåling Gnr. 53 bnr Ett trinns søknad delingssak. Rekvirent: Trine nette Engerholm og Per Steinar Martinsen 2013/ / Trine Engerholm Gnr.57 bnr.4 Bjørndalen 18 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av tilbygg på Trollslottet. Tiltakshaver: Bjørndalen gård m/barnehage Heidi Stav Gnr.57 bnr.4 Bjørndalen 18 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av tilbygg på Trollslottet. Tiltakshaver: Bjørndalen gård m/barnehage Heidi Stav 2015/ / Bjørndalen gård m/barnehage Side: 19 av 72

20 Prisliste Hurum kirkelige fellesråd Budsjett kirke 2015/ / Hurum kirkelige fellesråd Oppmålingsprotokoll Gnr.36 bnr.216 Østre Strandvei 32 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning. 2014/ /2015 Øivind Eliassen Gnr.37 bnr. 38 Røedstøa 68 - Delegert vedtak om innvilget dispensasjon for rivning av eksisterende hytte og oppføring av ny. Tiltakshaver: Nina Halsten Gnr.37 bnr. 38 Røedstøa 68 - Søknad om dispensasjon for rivning av eksisterende hytte og oppføring av ny. Tiltakshaver: Nina Halsten 2015/ /2015 rkitektstua S VS: Behov for vikar/støttekontakt Åpen søknad om jobb i Tjenester til funskjonshemmede 2015/ /2015 Camilla Buljo Side: 20 av 72

21 TV-aksjonen, ukeinfo uke 38 TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ / Line Vettestad VS: Behov for vikar/støttekontakt Åpen søknad om jobb i Tjenester til funskjonshemmede 2015/ /2015 Camilla Buljo ke info fra TV-aksjonen TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ / Line Vettestad Bursdagsfeiring i aktivitetslokale Sætrehallen søndag 27.sept Leie av aktivitetslokalet i Sætrehallen- barnebursdag 2015/ /2015 Elisabeth Fosen Side: 21 av 72

22 Fastlønnstilskudd 1.halvår 2015 Fastlønnstilskudd fysioterapeuter 2012/ /2015 Helfo tbetaling - ntegreringstilskudd år 1/ / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet søknad om fritak fra politisk verv - Marianne rctander Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget / / Marianne rctander Søknad om fritak fra politiske verv - Turid Øi Ramnefjell Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget / / Turid Øi Ramnefjell Side: 22 av 72

23 Søknad om fritak Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget / /2015 Maria Lippert Klage vedr. søknad om dispensasjon for måkeveien 11a skjæra - Kopi av brev til Torill versen Gnr.36 bnr.775 seksjon nr 1 Måkeveien 11a - Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje. Tiltakshaver: Torill versen 2015/ / Ragnar Luther Merknader til nabovarsel mottatt Kopi av mail til Torill versen Gnr.36 bnr.775 seksjon nr 1 Måkeveien 11a - Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje. Tiltakshaver: Torill versen 2015/ /2015 Laila Barth Berntsen SV: TV-base TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ /2015 Line Vettestad Side: 23 av 72

24 Gnr.51 bnr.14 Østre Burevei 26 - Søknad om oppføring av stålpipe. Tiltakshaver: Vigdis Østern og Morten Hansen Gnr.51 bnr.14 Østre Burevei 26 - Søknad om oppføring av stålpipe. Tiltakshaver: Vigdis Østern og Morten Hansen 2015/ /2015 Kakkel & peis spesialisten S Samarbeidsprosjekt Hurum, Mysen og Halden Fengsel Samarbeidsprosjekt Hurum, Mysen og Halden Fengsel 2015/ /2015 Morten L Clason nmodning om fortgang i saken og tilbakemelding til tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Gnr.24 bnr.10 Støaveien 30 - tslipp kloakk ifm oppføring av bolighus 2015/ /2015 Tone Sæthre Bergen Søknad Søknad om vakter / / Dalia Karmensita zdavinyte Side: 24 av 72

25 Bursdagsfeiring i aktivitetslokale Sætrehallen søndag 27.sept Leie av aktivitetslokalet i Sætrehallen- barnebursdag 2015/ /2015 Elisabeth Fosen Gnr.36 bnr.158 Vestre Strandvei 35 - Søknad uten ansvarsrett for fasadeendringer. Tiltakshaver: Lars Olav Rønning Gnr.36 bnr.158 Vestre Strandvei 35 - Søknad uten ansvarsrett for fasadeendringer. Tiltakshaver: Lars Olav Rønning 2015/ / Lars Olav Rønning Gnr.54 bnr.37 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / / Kolbjørn Talle Gnr.36 bnr.112 og Melding om avtale/vedtak om erverv/tiltredelse av grunn til offentlig veg Gnr.36 bnr.112 og Melding om avtale/vedtak om erverv/tiltredelse av grunn til offentlig veg 2015/ / Statens vegvesen region sør Side: 25 av 72

26 Skisse adkomstvei Gnr.1 bnr.436 Åsveien - Søknad om deling av grunneiendom. Rekvirent: Åsveien Tomteselskap S 2015/ / Pål Rokkestad Retur av tinglyst dokument med nr /2015 Gnr.43 bnr.8 - delingssøknad innspill til Landbrukskontoret 2014/ / Kartverket Tinglysing Søknad om ferdigattest Gnr 57 bnr. 737, Vognveien 37 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av garasje. Tiltakshaver: Svenn Eriksen 2014/ /2015 Svenn Eriksen VS: Bekkevold. Hovtun, benker Flytting av bauta og tusenårsstein ved Hovtun 2014/ / Håkon Veseth Side: 26 av 72

27 Dialogmøte med Hurum kirkelige fellesråd - innkalling Hurum kirkelige fellesråd 2014/ / / arbeidsutvalg fellesråd + kommuneadm m.fl. Referat fra dialogmøte med Hurum kirkelige fellesråd Hurum kirkelige fellesråd 2014/ / / Møtedeltakere seniordansen,leie av samfunnshuset Leie av Tofte samdunnshus- seniordansen 2015/ / nger Johanne Pettersen SV: Kandidat til kommunalt råd for funksjonshemmede Kommunalt råd for funksjonshemmede / / Knut Sørli Side: 27 av 72

28 NV ansattopplysninger 2015/ / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l NV HRM Nytt fra a-ordningen: Sjekk tilbakmeldingen Rapportering til staten - -ordningen / / ordningen Høring - Endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg m.m. Høring - Endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg m.m. 2015/ / Kunnskapsdepartementet v/opplæringsavdelingen Leie av Tofte samfunnshus lørdag 12. desember Tofte og Filtvet skolekorps Leie av Tofte samfunnshus- Tofte og Filtvet skolekorps 2015/ / Margrethe Folkestad Side: 28 av 72

29 CV Søknad om vakter / / Vilde nderhaug Engen Leie av Sætre Sammfunnshus- HRØ-Gjengen Leie av Sætre samfunnshus- HRØ-Gjengen 2015/ / Erik Gudem Vedlegg til søknad Søknad om startlån / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Vedlegg til søknad Søknad om startlån / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Side: 29 av 72

30 Tilsagn om O-midler - Hurum kommune O-midler/lederopplæring / / Kommunesektorens Organisasjon Søknad om startlån Søknad om startlån 2013/ / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l VS: Georadar Tronstad Søknad om tilskudd til prosjektet Kirketuft på Tronstad 2014/ /2015 Christian Størmer nformasjon om gitt rammetillatelse Gnr.29 bnr.49, Skjøttelvikveien 41 - Søknad om oppføring av hytte med garasje Tiltakshaver: Thomas Røgeberg 2014/ /2015 Knut Ellingsen Side: 30 av 72

31 Nye og korrigerte ark i forhold til søknad datert Gnr 54 bnr 14 Færgestadveien 28 - Søknad om dispensasjon for å rive og gjennoppbygge uthus. Tiltakshaver: Hans Gotfred Warncke-Wang 2015/ / Tone Grimsrud S nformasjon om tilsendt materaiale Gnr.1 bnr.436 Åsveien - Søknad om deling av grunneiendom. Rekvirent: Åsveien Tomteselskap S 2015/ /2015 Galleberg Bolig S Detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen - revidert materiale til sluttbehandling Schulerudhagen - Forslag til endring av bebyggelsesplan 2014/ /2015 Siv.ng. Stener Sørensen Nedleggelse av utvalgte ruter mellom Sære og Klokkarstua Bussruter Hurum / / Maciej Hryszkiewicz Side: 31 av 72

32 SV: gnr.1 bnr.589 Øvre Gunnaråsen 39c - tilbakemelding på brannsikkerhet Gnr.1 bnr.589 seksjon 9 Øvre Gunnaråsen 39 c - Brannsikkerhet og rømningsvei 2014/ / Eventyrhus Larvik S Ny merkeordning for lærebedrifter Ny merkeordning for lærebedrifter 2015/ / Kunnskapsdepartementet Turnustjeneste for fysioterapikandidater - turnusperioden fra Turnusplasser for fysioterapikandidater / /2015 Fylkesmannen i Buskerud Til de som organiserer Den Kulturelle Spaserstokken Den kulturelle spaserstokken / / Karen Hilde Svendsrud Side: 32 av 72

33 Økt leveringstid for vaksiner Økt leveringstid for vaksiner 2015/ / vdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt nnkalling til representantskapsmøte torsdag kl. 12:00-14:00. Vestviken 110 KS - Representantskapsmøter / /2015 Vestviken 110 KS Link til ny opprettet "Grunderpris" Norges Vels Grunderpris 2015/ /2015 Buskerud Fylkeskommune Leie av Sætre Sammfunnshus- HRØ-Gjengen Leie av Sætre samfunnshus- HRØ-Gjengen 2015/ /2015 Erik Gudem Side: 33 av 72

34 Branntilsyn gjennomført tilsyn ved Doktorgården barnehage Branntilsyn Doktorgården barnehage 2015/ /2015 Hurum kommune - Doktorgården barnehage Tilsvar 2 til tilsynsrapport H SØK funksjon og sjekkliste Gnr.36 bnr.1 Østre Strandvei 52, Södra Cell Tofte - Riving av bygninger. 2013/ / f Gruppen overensstemmelse med godkjent byggetillatelse og hva som er reelt Gnr.24 bnr.98 Storgaten 17 - Søknad om tilbygg. Tiltakshaver: Schulerudgaarden S 2014/ /2015 Svensson Nøkleby dvokatfirma NS Oversendelse av geoteknisk notat vedr. Storsandveien 61/63 utarbeidet av Multiconsult Gnr. 53 bnr.508 Storsandveien 61 og 63 - Søknad om fjerning av eksisterende murt molo og erstatte den med naturlige morene steiner - Strandsoneprosjektet 2013/ /2015 Tone Grimsrud S Side: 34 av 72

35 Spørsmål om det lar seg gjøre å oppføre en stablemur og plante hekk Gnr.49 bnr.7 Storsandveien Mur 2015/ / Tone Grimsrud S ntegreringstilskudd år terminutbetaling ntegreringstilskudd år 2-5/ / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Refusjon Stiftelsen Steinerbarnehagene Ås Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / /2015 Stiftelsen Steinrbarnehagene Ås Refusjon for innvilget vedtak om redusert foreldrebetaling i barnehage Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / /2015 TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Stiftelsen Steinrbarnehagene Ås Side: 35 av 72

36 Refusjonskrav for mindreårige flyktninger Refusjonskrav mindreårige flyktninger / /2015 Deloitte S Søknad om forlengelse av planvedtak reguleringsplan for del av Folkestad på Kana. Plan-D Reguleringsplan Del av Folkestad på Kana 2015/ /2015 Siv.ing Gjermund Stuvøy S nformasjon om opparbeidelse av adkomst Gnr.1 bnr.436 Åsveien - Søknad om deling av grunneiendom. Rekvirent: Åsveien Tomteselskap S 2015/ /2015 Pål Rokkestad leie av lokaler - Fritidsklubben Sætre Leie av aktivitetslokalet i Sætrehallen- barnebursdag 2015/ /2015 Espen Toth Side: 36 av 72

37 leie av lokaler - Fritidsklubben Sætre Leie av aktivitetslokalet i Sætrehallen- barnebursdag 2015/ /2015 Espen Toth Oppsigelse av avtale m/underskrift SP-Expert 2015/ / / / vslag 2015/ / Side: 37 av 72

38 2015/ / vslag 2015/ / / / vslag 2015/ / Side: 38 av 72

39 2015/ / vslag 2015/ / / / vslag 2015/ / Side: 39 av 72

40 2015/ / vslag 2015/ / / / vslag 2015/ / Side: 40 av 72

41 2015/ / vslag 2015/ / / / vslag 2015/ / Side: 41 av 72

42 2015/ / vslag 2015/ / / / vslag 2015/ / Side: 42 av 72

43 2015/ / vslag 2015/ / / / vslag 2015/ / Side: 43 av 72

44 2015/ / vslag 2015/ / / / Tilbud 2015/ / Side: 44 av 72

45 rbeidsavtale 2015/ / / / vslag 2015/ / / / Side: 45 av 72

46 vslag 2015/ / / / vslag 2015/ / / / Side: 46 av 72

47 vslag 2015/ / TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet - kommunebidrag 2015 TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ /2015 Lokal aktivitetsplan for Den kulturelle skolesekken, skoleåret 2015/16 DKS - Den Kulturelle Skolesekken - høst / /2015 ngeborg ne Lund Opptaksbrev musikal høst 2015 Kulturskolen 2015/ / /2015 ngeborg ne Lund Side: 47 av 72

48 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 48 av 72

49 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 49 av 72

50 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 50 av 72

51 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 51 av 72

52 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 52 av 72

53 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 53 av 72

54 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 54 av 72

55 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 55 av 72

56 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 56 av 72

57 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 57 av 72

58 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 58 av 72

59 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 59 av 72

60 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Side: 60 av 72

61 Søknad ngdomskonsulent 2015/ / ngdomskonsulent 2015/ / Tilleggsdokumentasjon; ansvarsrett, gjennomføringsplan og opplysninger om tiltakets ytre ramme Gnr.35 bnr.163 Morskogveien 9 - Søknad om bruksendring fra enebolig til tomannsbolig med hybel i seksjon 2. Tiltakshaver: Janne og nniken Løvberg 2015/ / Svein Olsen Bygg og Vedlikehold nnsyn i dokument fra postliste nnsynsbegjæringer / /2015 Sven Skinnemoen Side: 61 av 72

62 nnsyn RH nnsynsbegjæringer / /2015 RH Spørsmål om møte ifm oppføring av brygge Gnr.53 bnr Oppføring av brygge 2015/ /2015 nger Johanne sk Gnr.53 bnr.204 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / / Geir Norman Thorsen Gnr.38 bnr.1 fnr.87 Ramsvikveien 98 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Otto Fageraas Gnr.38 bnr.1 fnr.87 Ramsvikveien 98 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Otto Fageraas 2015/ / Otto Fageraas Side: 62 av 72

63 Gnr.38 bnr.1 fnr.84 Ramsvikveien Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Otto Fageraas Gnr.38 bnr.1 fnr.84 Ramsvikveien Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Otto Fageraas 2015/ / Otto Fageraas Gnr.9 bnr.456 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / /2015 Eiendomsmegler Krogsveen S, avd. Røyken ktivitetslokalet i Sætrehallen Leie av aktivitetslokalet- Sætre Graabein 2015/ /2015 Rune Ovnerud Presentasjon av rbeidstidsmodellen rbeidstidsmodellen - presentasjoner 2015/ /2015 Grethe Reinhardtsen Side: 63 av 72

64 Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / /2015 TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / /2015 TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Delegering av myndighet etter vannscooterforskriften 6 Delegering av myndighet etter vannscooterforskriften / /2015 Det kongelige klima- og miljødepartement Re: Ekstra tid på Folkestad Kulturskolen 2015/ / / Laila Morland Side: 64 av 72

65 SV: betaling kulturskolen Kulturskolen 2015/ / / Kvåvik rild (NO) Reviderte tegninger og foto av eksisterende avkjørsel - Kopi av brev til Statens vegvesen Regulering av Storsandveien 79 og / /2015 rkitektkontoret Jan Olav Toft Oppsigelse av klarinett Kulturskolen, oppsigelser 14/ / / Margrethe Folkestad Leie av rom Grytnes Kulturskolen 2015/ / / ngeborg ne Lund Side: 65 av 72

66 støa,2.kl høst 2015 DKS - Den Kulturelle Skolesekken - høst / / Kristin Nordvik Strande SV:2.kl støa DKS - Den Kulturelle Skolesekken - høst / / nn Kristin Berdja Søknad om dispensasjon fra fritidsbebyggelse til boligformål samt økt utnyttelsesgrad Gnr.54 bnr.36 Færgestadveien 12 - Søknad om dispensasjon fra fritidsbebyggelse til boligformål samt økt utnyttelsesgrad 2015/ /2015 HELLE SJÅVÅG sivilarkitekt mnal Vurdering av installasjon av kamera i Sætre elva i Hurum - Kopi av brev til Sondre ndre Ski ndervannskamera i Sætreelva - Filme sjøørrett 2015/ /2015 Fylkesmannen i Buskerud Side: 66 av 72

67 SV: Dans/ musikal Kulturskolen, oppsigelser 14/ / / Gunn Hege Hansen-Jonasson tslippstillatelse - Kopi av brev til Magne Davanger Sandboe Gnr.8 bnr.49 Grimsrudveien 41 - Søknad om riving og oppføring av ny fritidsbolig. Tiltakshaver: Magne Davanger Sandboe 2013/ /2015 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Svar på påleggsbrev om tilknytning til kommunalt avløpsnett - Kopi av brev til Knut W Rustad Gnr. 26 bnr.9 f.66 Brønnveien 40- Spørsmål om avløp 2015/ /2015 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Re: messingundervisning høst 2015 Kulturskolen 2015/ / / Side: 67 av 72

68 Kulturskolan Musikal Kulturskolen 2015/ / / Julia Gullström Forslag til kandidat til frivillighetsprisen Frivillighetsprisen / /2015 TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Hurum Hagelag Re: sangtime i kulturskolen Kulturskolen 2015/ / / Egle Forslag til kandidat til frivillighetsprisen Frivillighetsprisen / /2015 TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Klokkarstua,-Verket nærmiljøforum. Side: 68 av 72

69 kesnytt fra TV-aksjonen VKTG TV-aksjon 2015 Regnskogsfondet 2015/ /2015 Line Vettestad Svar på søknad om forlengelse av planvedtak reguleringsplan for del av Folkestad på Kana. Plan-D Reguleringsplan Del av Folkestad på Kana 2015/ / Siv.ing Gjermund Stuvøy S Deltagerliste, mottatt brev Musikal, Juleprinsessen og tidstyvene 2015/ /2015 ngeborg ne Lund Orientering om akuttinnkvartering av asylsøkere på Østlandet Orientering om akuttinnkvartering av asylsøkere på Østlandet 2015/ / D tlendingsdirektoratet Side: 69 av 72

70 Til brann- og redningsvesenene fra DSB: Nyhetsbrev om Nødnett fra DSB september Diverse info fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) i / / Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Spørsmål vedr. teater/kulturskole Kulturskolen 2015/ / / Kristina K Brekke nfo om ny tiltakshaver: Ny Dramstad Badestrand forening Dramstad - Søknad om oppgradering av badeplass; sand og molo med stupetårn 2015/ / Frank Karlsen Redusert foreldrebetaling Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Side: 70 av 72

71 leie av formannskapssal- Sætre Graabein Leie av formannskapssal i rådhuset 2015/ / Trine Holt vslutning av vedtak om redusert foreldrebetaling Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l nnvilgelse av ekstratilskudd 2 - Søknad om ekstratilskudd ved bosetting av person med kjent funksjonshemming / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet tbetaliing 3. termin Særskilt tilskudd enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger / / ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Side: 71 av 72

72 Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Vedlegg til søknad - Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l Svar på purring - vkjørsel - Vestre Stranveg 56 Toft i Hurum Gnr.36 bnr.508 Vestre Strandvei 56 - Bruk av midlertidig transportvei 2013/ / Erling Tinberg Krav om tilskudd - ntegreringstilskudd år 1/ / / TP Offl 13 jf fvl 13 1.l ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Side: 72 av 72

Offentlig journal. Aktivitetskalender for seniorer - høsten 2015 2014/1787-12 6553/2015 16.06.2015 20.05.2015

Offentlig journal. Aktivitetskalender for seniorer - høsten 2015 2014/1787-12 6553/2015 16.06.2015 20.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 21.03.2015-21.06.2015, - 21.06.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.06.2015

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Dok.dato: 24.08.2015. Dok.dato: 12.08.2015

Dok.dato: 24.08.2015. Dok.dato: 12.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 23.05.2015-23.08.2015, - 23.08.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.08.2015

Detaljer

Offentlig journal. Senoirkino våren 2015 2014/2086-16 618/2015 07.04.2015 19.01.2015

Offentlig journal. Senoirkino våren 2015 2014/2086-16 618/2015 07.04.2015 19.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 12.01.2015-12.04.2015, 06.04.2015-12.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status:

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om tillatelse til å ha forretningene i Sætre (Hurum kommune) åpne på søndag 7. juni 2015/361-3 1845/2015 27.04.

Offentlig journal. Søknad om tillatelse til å ha forretningene i Sætre (Hurum kommune) åpne på søndag 7. juni 2015/361-3 1845/2015 27.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 03.02.2015-03.05.2015, - 03.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.05.2015

Detaljer

Gnr.37 bnr.134 Sevjedammen 31 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Marianne Grimsø og Egil Folke Moe

Gnr.37 bnr.134 Sevjedammen 31 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Marianne Grimsø og Egil Folke Moe Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 17.02.2015-17.05.2015, - 17.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.05.2015

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak.

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 04.02.2015-10.05.2015, - 10.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.05.2015

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.02.11-27.02.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Tillatelse til etablering av privat stikkl. for vann- og spillvann, eiendom 29/1/60, Sauholmen. Behandling av søknad om sanitærabonnement og ansvarsrett.

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 02.04.12-08.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 21.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om fritak fra kommunale avgifter etter dødsbo Reduksjon og fritak Kommunale avgifter 2010 2010/53-47 9838/2010 12.11.2010 KTE/Maryanne Ågård Hansen 231

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2011. Klassering: ***** BIR-S/SISØR. Dok.dato: 17.02.2011. Klassering: ***** KUL/OLGUL. Dok.dato: 18.02.2011.

Dok.dato: 11.01.2011. Klassering: ***** BIR-S/SISØR. Dok.dato: 17.02.2011. Klassering: ***** KUL/OLGUL. Dok.dato: 18.02.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.4.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.04.2011 Halvårsvurdering for høsten 2010. Elevmappe - 2010/7081-15 1821/2011 11.01.2011 BR-S/GFEV E Mottaker

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 25.01.11-30.01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 16% st som danselærer kulturskolen - arbeidsavtale 16% st som danselærer kulturskolen 2008/906-2 5137/2008 05.06.2008 K/Knut Egil Knutsen 411 Malin B.S. Helberg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift. Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010 IOG/TUPED

Offentlig journal. Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift. Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010 IOG/TUPED Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 24.02.2010 Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 10.02.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende tilkoplingsavgift for vann og kloakk, eiendom 48/217, Vesterøy Tilkoplingsavgift vann og kloakk, eiendom 48/217, Vesterøy 2005/2403-3 8857/2005 14.11.2005

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 11.07.11-17.07.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling som miljøterapeuter i turnus Ledig stilling som miljøterapeuter i turnus 2010/1446-58 8176/2010 13.07.2011 21.09.2010 BVT/Beate Pedersen

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1060-19 Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret 2014-2015 Dokumentdato 10.10.2014 Dokumentittel Journaldato 13.10.2014 Feil i PAS-rapporter

Detaljer

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok.

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-03.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 nformasjon om videre saksgang - på bakgrunn av henvendelse. Spørsmål om

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2011 Referat fra oppstartskonferanse Reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 2010/1619-2 7650/2010 12.02.2010

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121395 Arkivkode: GA 1113 Sakstittel: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113 Dokumentbeskrivelse: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113

Detaljer