LYNGEN KOMMUNE. Konkurransegrunnlag. Tilrettelegging av offentlig friluftsområde, samt rydding og sikring av militære installasjoner, Årøya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LYNGEN KOMMUNE. Konkurransegrunnlag. Tilrettelegging av offentlig friluftsområde, samt rydding og sikring av militære installasjoner, Årøya"

Transkript

1 LYNGEN KOMMUNE Konkurransegrunnlag Tilrettelegging av offentlig friluftsområde, samt rydding og sikring av militære installasjoner, Årøya

2 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: Informasjon generell informasjon om tilbudskonkurransen Avvisningsgrunner Avvisning grunnet forhold ved tilbudet Avvisning grunnet forhold ved leverandør Avvik fra konkurransegrunnlaget og alternative løsninger...4 Forbehold Ytelse orientering om hva som forespørres og forventet ytelse Levering og ferdigstillelse Kvalifikasjonskrav Dokumentasjon Generelt Krav om dokumentasjon Administrative bestemmelser Tilbudsutforming Tilbudsfrist, adressat og merking Vedståelsesfrist Språk Kommunikasjon i tilbudsperioden Oppstart Ferdigstillelse...9 Vedlegg: Forsvarsbygg, beskrivende mengdeberegning Kart

3 1. Informasjon Årøyholmen eies av kommunene Storfjord, Kåfjord og Lyngen. Lyngen kommune opptrer på vegne av de tre kommunene. Lyngen kommune har, i samarbeid med Ishavskysten Friluftsråd, fått tildelt midler av Regjeringens tiltakspakke til tilrettelegging i sikra friluftsområder. Det skal også gjøres sikrings- og ryddingsarbeid, samt sikringsarbeid i regi av Forsvarsbygg. Det er til sammen tre prosjekt som legges ut som et felles prosjekt. Delen som angår Forsvarsbygg sin beskrivende mengdeberegning må spesifiseres. Bruk skjemaet. Lyngen kommune tar forbehold om nødvendig finansiering, og forbeholder seg retten til å redusere prosjektet eller avlyse konkurransen hvis tilbudene er høyere enn avsatte midler til prosjektet. Med denne bakgrunn inviteres det til tilbudskonkurranse tilrettelegging Årøya friluftsområde, samt rydding og sikring (se vedlagte tilbudsinvitasjon). Leverandøren må utarbeide tilbudet i samsvar med kapittel tilbudets utforming. Prisene skal være fastpriser, der prisstigning skal være inkludert i anleggsperioden. Alternative priser vil ikke bli akseptert. NS 3431 NS 3436 legges til grunn for kontrakten. Leverandører gis anledning til å benytte andre leverandører til hele/deler av leveransen dersom dette er ønskelig. Forutsetningen er at løsningen skal oppfattes som en leveranse. Tilbyder plikter å opplyse og oppgi om det i leveransespesifikasjon mangler funksjonalitet/applikasjoner/arbeider/evt. annet for å gi et komplett levert, installert, fullt funksjonerende system i henhold til kravspesifikasjon. Valg av leverandør vil bli gjort ut fra en samlet vurdering av tilbudene. De kriterier som vil bli lagt til grunn ved valg av leverandør og løsning er gitt i kap Alle tilbud vil bli behandlet konfidensielt. Informasjon om priser og lignende vil derfor ikke bli distribuert til tilbyderne. Tilbyder må kontrollere at mottatte dokumenter inneholder alle sider og vedlegg som angitt i innholdsoversikten. Dersom sider og/eller vedlegg mangler eller er uklare må leverandør ta skriftlig kontakt med oppdragsgivers kontaktperson oppgitt i pkt 5.5. Omkostninger som leverandør pådrar seg ved utarbeidelse og oppfølging av tilbudet vil ikke bli refundert. Med vennlig hilsen Lyngen kommune Oddrun Skjemstad Rådgiver Telefon:

4 2. generell informasjon om tilbudskonkurransen Tilbyder skal gjøre oppdragsgiver oppmerksom på eventuelle forhold som ikke er tatt med i denne tilbudsforespørselen, hvis dette kan ha innvirkning på den praktiske gjennomføringen av avtalen. Det avholdes tilbudsbefaring torsdag 6/ Interesserte bes møte opp kl ved kaia i Årøybukt. 2.1 Avvisningsgrunner Avvisning grunnet forhold ved tilbudet Tilbud blir avvist i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser 11-11(1). i Tilbud kan bli avvist i henhold til (2). Unormalt lave tilbud vil bli vurdert avvist i henhold til Avvisning grunnet forhold ved leverandør i Leverandør blir avvist i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser (1). Leverandør kan bli avvist i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser (2) Avvik fra konkurransegrunnlaget og alternative løsninger i Dersom tilbudet er ment å avvike fra konkurransegrunnlaget skal dette klart fremgå av tilbudet. Avvikene skal spesifiseres med en henvisning til hvor i tilbudet avviket er beskrevet. Beskrivelsene skal være presise og entydige, og skal være slik at de som vurderer tilbudet, kan vurdere avvikene uten kontakt med leverandør. Alternative løsninger som ikke fullt ut tilfredsstiller kravene i forespørselen tillates ikke. Det kan ikke tas forbehold mot kontraktsvilkårene. Forbehold Lyngen kommune tar forbehold om følgende: Rett til å anta et hvilket som helst tilbud helt eller delvis, eller forkaste samtlige tilbud At de leverandører som ikke får sitt tilbud antatt, kun kan kreve relative opplysninger om sitt eget tilbud i forhold til det valgte tilbud.

5 1. Ytelse 1.1 orientering om hva som forespørres og forventet ytelse Kommunene Kåfjord, Storfjord og Lyngen skal foreta universell tilrettelegging for friluftsliv på Årøyholmen i Lyngen kommune. Området er sikret som offentlig friluftsområde. Arbeid som skal utføres: 1. Skifte av dekke på kai. Det gamle dekket skal fjernes og det legges nytt dekke 98mm x 98mm. Det skal også legges dekke i det ene hjørnet hvor det tidligere ikke har vært dekke, jmfr bildet: Det nye dekket må legges slik at det blir tettere mellom bordene enn hva tilfellet var på det gamle. Avstanden på bordene skal være på maks 5mm. Det skal settes opp rekkverk på kaia med åpninger for feste av båter på forsiden. Forsida av kaia skal repareres flere av bordene er knekt og må erstattes med nye, se bildet under. Bordene skal være Innkjøp og feste av ny og lengre landgang. Ny landgang må være minimum 12 meter lang og være HC-tilpassa. Ny landgang skal festes direkte på kaia. 3. Oppsetting av nytt toalett. Det skal settes opp et nytt toalettbygg og kjøpes inn et snurredass med løse kammer uten strøm. Toalettanlegget må ha toalettstol i porselen og tre beholdere i toalettet, samt en ekstra for utskifting og etterkompostering. Hvert av kamrene må ha en kapasitet på 90 liter, noe som tilsvarer 180 persondøgn. Toalettet skal ha et luftesystem, og det skal kjøpes og monteres en vindvifte. Toalettbygget skal ha villmarkspanel. Det må komme godt med lys inn i bygget dette kan gjøres ved bruk av vinduer eller takplater som slipper inn lys. Bygget skal være HC - tilpasset:

6 Trinnfri atkomst, maks 2 cm Ikke brattere en 1:20 Nok plass utenfor døra Fast, jevnt underlag Dør, minimum 86 cm fri bredde Fritt snuareal inne, minimum 150 cm (diameter) Oppfellbare armstøtter på begge sider av WC Kontraster ved dør og mellom gulv og vegg 4. Skifte av panel på garasje Det skal legges villmarkspanel på garasjen. Porten på fremsiden skal kles igjen og det skal settes inn en dør i front i stedet. 5. Dør på 1,8 m x 1,1 m fjernes og åpning støpes igjen Ca ved pkt 3 på kart 6. Løpegravsystem fylles igjen Ca ved punkt 3 på kartet: Løpegravsystem ca 20 meter langt, gjennomsnittshøyde 1,85 meter og gjennomsnittlig bredde 1,2 meter dette inkluderer rom inni løpegravsystemet. Fylles igjen med ca 45 kubikkmeter masse. 7. Diverse arbeid ved pkt 4 på kartet observasjonsstilling 6 stk jern kappes og fjernes. En del streng fjernes. Åpning langs front på ca 11,2 meter x 0,25 meter støpes igjen. Åpning i topp og nede i hull, ca 0,6 m x 0,8 m, støpes igjen og to trestokker på toppen av hullet fjernes. Rundt hull på toppen, ca 0,95 m i diameter, støpes igjen. 4 jernstenger på toppen kappes og fjernes 8. Løpegravsystem fylles igjen Løpegrav, ca 8 m lang og 1,7 m høg, fylles igjen med ca 10 m³ masse. Ved pkt 5 på kart. 9. ca 30 jernbolter og noe rusten piggtråd fjernes ved pkt 6 på kart. 10. Åpning støpes igjen og innfylling av masser Åpning, ca 1,3 m x 1,8 m, støpes igjen. Det fylles masser mot gjenstøpt åpning jevnt med kant. 2 små åpninger i forbindelse med stillingen fylles igjen. Totalt fylls ca 20 m³ masse. Ved pkt 6 på kart.

7 11. Oppsett flettverksgjerde Hovedinngang til fjell. Flettverksgjerde på ca 1,3 m høyde og 35 m lengde settes opp rundt skjæring til inngangsdør. Stolper må bores ned i fjell. Ca 50 meter øst for pkt 7 på kart. 12. Fjerning av piggtrådgjerde Langs strandlinjen går det piggtråd på en del av strekningen på nordsiden av øya. Anslått til ca 200 meter. Tilbyder kan presentere løsning som følger: Tilbyder prosjekterer, bygger og leverer komplett løsning i samsvar med overleveringsforetning og iht. avtalevilkår definert i dette dokument og senere i kontrakt utarbeidet av partene i felleskap Levering og ferdigstillelse Det er satt en frist til ferdigstillelse av prosjektet til 1. november 2009 Evaluering Det mest fordelaktige tilbud, både økonomisk og teknisk, velges ut fra følgende uprioriterte tildelingskriterier: Helhetlige, velprøvde og stabile løsninger med god teknologisk levetid, pålitelig- og tilgjengelighet. Pris Leveringskapasitet 4. Kvalifikasjonskrav Dokumentasjon 4.2 Generelt Hensikten med kvalifikasjonskravene er å sikre at tilbyderne er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene i hele avtaleperioden. Tilbyder kan bli avvist om dokumentasjon viser at dette ikke er sannsynlig. Dersom tilbyder er klar over at opplysningene etter kvalifikasjonskravene kan gi uvisshet om evnen til å oppfylle kontrakt, børe relevant tilleggsinformasjon legges ved tilbudet 4.3 Krav om dokumentasjon Attest, ikke eldre enn 6 måneder, utstedt av den kompetente myndighet, som bekrefter at tilbyderen har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og mva. Skatteattest skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommune hvor leverandøren har sitt hovedkontor og av skattefogden i tilsvarende fylke. HMS - egenerklæring, ikke eldre enn 6 måneder Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor tilbyder er etablert. Egnet erklæring fra bank om bankgaranti i anleggsperioden. Fremleggelse av foretakets siste 2 års årsregnskap.

8 Oversikt over akademisk og faglige kvalifikasjoner for de personer som er ansvarlig for kontrakten. Liste over de viktigste leveransene de siste 2 år, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker. Oversikt over teknisk personell eller tekniske avdelinger som tilbyder disponerer over, enten de tilhører foretaket selv eller ikke, samt over de som har ansvaret for kvalitetskontrollen. Anslag over hvor stor del av kontrakten som kan bli utført av underleverandør. Nødvendige sertifikater/autorisasjoner utstedt av offentlige myndigheter 5. Administrative bestemmelser 5.1 Tilbudsutforming Tilbudet skal leveres i 2 - to - eksemplarer med merkede skilleark mellom punktene i henhold til følgende disposisjon, og: En CD med alle dokumenter elektronisk med kataloger lik skilleark Skilleark 1 Skilleark 2 Skilleark 3 Skilleark 4 Tilbudsbrev med underskrifter. Eventuelle forbehold skal fremkomme her og det skal refereres til punkt i konkurransegrunnlaget som det tas forbehold mot, samt at det skal oppgis konsekvens om forbehold ikke blir tatt til følge. Firmaattest Skatteattester HMS-egenerklæring Erklæring fra bank Årsregnskap Oversikt over akademisk og faglige kvalifikasjoner for de personer som er ansvarlig for kontrakten Liste over de viktigste leveransene de siste to år, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker. Oversikt over teknisk personell eller tekniske avdelinger som tilbyder disponerer over, enten de tilhører foretaket selv eller ikke, samt over de som har ansvaret for kvalitetskontrollen. Anslag over hvor stor del av kontrakten som kan bli utført av underleverandør. Sertifikat utstedt av offisielle kvalitetskontrollinstitutter. Nødvendige autorisasjoner Overordnet og detaljert beskrivelse av løsning Tilbudsskjema Kartbeskrivelse

9 5.2 Tilbudsfrist, adressat og merking Tilbudet skal leveres i to 2 eksemplarer og være mottatt enten direkte eller pr. post, i lukket forsendelse, tydelig merket Årøya hos: Lyngen kommune Kjosvegen - servicetorget 9060 Lyngseidet Leveringsadresse: Lyngen kommune, Kjosvegen - servicetorget 9060 Lyngseidet innen 07. september 2009 kl Tilbudsåpning samme sted: 07. september 2009 kl For sent innkomne tilbud vil bli forkastet. Konkurransen er kunngjort i Database for Offentlig innkjøp (DOFFIN) 5.3 Vedståelsesfrist Tilbudet skal vedstås i 3 måneder regnet fra tilbudsfristen. 5.4 Språk Tilbudet skal være på norsk. Det er likevel adgang til å benytte vedlegg på engelsk hvor norsk dokumentasjon ikke finnes. 5.5 Kommunikasjon i tilbudsperioden Spørsmål vedrørende tilbudsinnbydelsen kan rettes til: Lyngen kommune, 9060 Lyngseidet, v/ Oddrun Skjemstad tlf: (direkte innvalg), eller e-post: 6. Oppstart Det forutsettes at entreprenøren kan starte med arbeidet umiddelbart etter at kontrakt er inngått med byggherren 7. Ferdigstillelse Frist for ferdigstillelse av arbeidet er innen 1. november Tilbyder må oppgi nødvendig bestillingsfrist for å kunne gjennomføre hele eller kritiske deler av leveransen

10 BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING Årøya Sikring av kuppel og nærforsvar

11 PROSJEKT: Sikring av kuppel og nærforsvar 1. ORIENTERING OM ARBEIDET Forsvarsbygg v/skifte Eiendom skal, på Årøya i Lyngen kommune, sikre en gammel radarinstallasjon og nærforsvaret rundt denne. Entreprisen skal omfatte all rigging og transport av utstyr til Årøay. Igjenfylling og igjenstøping, opplasting og transport til godkjent avfallsfylling inkudert avgift skal også være med i tilbudet. Sikringsarbeidene skal foregå ihht lover og regler og arbeidstilsynets krav. Spesielt skal det iverksettes tiltak for å ivareta fall (sikring ved arbeider i høyden), samt fallende gjenstander (bruk av verneutstyr). Den av tilbyderne som får entreprisen kan ikke starte arbeidet før det er fremlagt HMS-plan for hvordan dette skal foregå, og fått denne godkjent av Forsvarsbygg. Tilbyderne skal i tilbudet opplyse hvem som er ansvarshavende og deres navn og adresse. Frakt av maskiner og utstyr til Årøya: Frakt av maskiner og utstyr til Årøya må skje med båt av egnet type. Det er kai på øya, men ikke noen kran. Fyllmasse: Det er ingen steder på Årøya hvor det kan hentes fyllmasse. Fyllmasse må fraktes utover med båt. Sikring av arbeidsplassen: Entreprenør plikter å sikre arbeidsplassen på en slik måte at uvedkommende ikke risikerer å skade seg der. Sluttrapport Entreprenør skal lage en sluttrapport som leveres oppdragsgiver før sluttregning sendes. Sluttrapporten skal inneholde: Veiesedler fra godkjent avfallsmottak Fotografier av arbeidsprosessen Besiktigelse av byggeplassen:

12 Tilbyderne må gjøre seg kjent med forholdene på byggeplassen/riveplassen. Feiltagelser eller unnlatelser i noen som helst grad mht. ovennevnte, berettiger ikke entreprenøren til ekstra krav. Eventuelle ekstraarbeider: Der hvor tilsvarende arbeider er prissatt i tilbud, benyttes denne pris. På tilbudsspapirene oppgir entreprenør sine timepriser for annet ekstraarbeide pr mann og maskin. 2. DRIFTSFORHOLD, GJENNOMFØRINGSTID Oppstart rivningsarbeider ca: september 2009, ferdigstilling settes til 1. november OPPLYSNINGER OM BYGGHERREN: BYGGHERRE: Forsvarsbygg v/skifte Eiendom Postboks 309, 9483 Harstad SAKSBEHANDLER Prosjektleder Helge Sommerseth Forsvarsbygg v/skifte Eiendom Postboks Harstad Telefon: E-post: LOKAL FORVALTNING Markedsområde Indre Troms 4. ANBUDSBESTEMMELSER: Det gis pris samlet på eget skjema. Delsum (01.A) overføres til dette. 5.HELSE- MILJØ OG SIKKERHET: Entreprenør skal koordinere HMS under utførelsesfasen, jfr AML SKATTEATTEST

13 Det kreves fremlegging av skatteattest senest ved utløp av anbudsfristen Vedlegges primært anbudet. Gjelder registrerte firma, ikke privatpersoner/organisasjoner. 7. ØVRIGE BESTEMMELSER: FBT GK av jan 93. Fremleggelse av skatteattest - bestemmelse av 1. oktober 1995 Kontrakt - blankett 4570 Anbudsinnbydelsen -

14 PROSJEKT: Sikringsarbeider Årøya SAMMENDRAG TILRIGGING/NEDRIGGING/OPPRYDDING Kr POST 01.A Kr POST 02.A Kr SUM Kr MVA 25% Kr SUM SAMLET INKL MVA Kr. OVEIKT OVER UNDERENTREPRENØRER/MOTTAKSSTASJONER: Timepriser ekstraarbeider eks. mva. pr mann kr: Timepriser ekstraarbeider pr mann og maskin kr: den / 2009 (ansvarlig underskrift og event stempel)

15 PROSJEKT: Sikringsarbeider Årøya Post Beskrivelse Enh Mengd Pris Sum Tomt med ringmur etter radarkuppel Det vises til vedlagte bilde - nr 1. Det fylles i grus jevnt med betongen ca 1,5 m³. Rundt hull i midten skal ikke fylles med grus. Kasse som er bygd over luftinntak Det vises til vedlagte bilde - nr 2. Kasse med mål ca 2,2m x 1,8m x 0,6m. Kassen rives og fjernes og avfall fraktes til godkjent deponi Nedgang til stilling dekket med rund jernplate Det vises til vedlagte bilde - nr 3 Stålplate på ca 2 m i diameter fjernes. Åpning i bunnen på ca 0,8mx0,8m armeres og støpes igjen. M³ 1,5 M³ 6 Etter at betongen er herdet t fylles i ikke komprimerbar masse opp til jevnt med overkant av rundt hull. Anslått mengde masse 6 M³ Posten kan reguleres Avfall fraktes til godkjent deponi Nedgang til stilling dekket med jernplate Det vises til vedlagte bilde nr 4. Nedgangen ligger like ved rundt hull i post Platen er ca 2,5m x 2,0 m fjernes før igjenstøping. Åpning støpes igjen med armert betong med tykkelse ca 20 cm. Armering festes ved å bores ned i eksiserende betong.overflaten slettpusses. Avfall fraktes til godkjend deponi Nedgang dekket av rundt stållokk Det vises til vedlagte bilde nr 5. Platen med diameter ca 1,0 m fjernes og åpningen støpes igjen med 20 cm armert betong. Overflaten slettpusses.

16 01.06 Nedgang dekket med jernplate Det vises til vedlagte bilde nr 6. Jernplaten på 1,5m x 3,0m fjernes og ståldør nede lukkes og sveises igjen. Nedgang fylles opp med ikke komprimerbar masse til jevnt med overkant. Anslått mengde 20M³ Posten kan reguleres Avfall fraktes til godkjent deponi. M³ A Sum Post 01. Post Beskrivelse Enh Mengd Pris Sum Nedgang dekket med jernplate Det vises til vedlagte bilde nr 7 Jernplate på ca 3,5m x 3,5 m fjernes og dør lukkes og sveises igjen. M³ 20 Nedgang fylles opp med ikke komprimerbar masse til jevnt med overkant. Anslått mengde - 20 M³ Nedgang dekket med jernplate Det vises til vedlagte bilde nr 8. Åpning støpes igjen med armert betong av tykkelse ca 20 cm. Overflaten slettpusses. Avfall fraktes til godkjent deponi Tykk grå kabel Det vises til vedlagte bilde nr 9. Ca 20 m lang kabel fjernes og fraktes til godkjent deponi Materialrester like ved rund ringmur Det vises til vedlagte bilde nr 10. Materialer fjernes og fraktes til godkjent deponi Diverse nett like ved ringmur Det vises til vedlagte bilde nr 11 Nettene fjernes og fraktes til godkjent deponi Jernbolter i berg Det vises til vedlagte bilde nr 12 Boltene kappes jevnt med fjell og fjernes. I tillegg fjernes 4 stag som ligger løse på berge like ved. Avfall fraktes til godkjent deponi.

17 02.07 Utedo Det vises til vedlagte bilde nr 13. Utedo på ca 1,5 M² rives og fjernes. Tomt ryddes og planeres og avfall fraktes til godkjent deponi Nedgang dekket med jernlokk Det vises til vedlagte bilde nr 14. (Like ved utedo) Jernlokket på ca 1,8m x 1,8m fjernes og det fylles opp med ikke komprimerbar masse til jevnt med overkant. Anslått mengde 1 M³ Posten kan reguleres Rapport med bilder Det lages en rapport med bilder over arbeidet og fremdriften se eget avsnitt under orienteringen om arbeidet 02.A Sum Post 02 M³ 1

SØRREISA KOMMUNE TILBUDSINVITASJON MED FORHANDLING LEVERANSE AV ELEKTRONIKK, TJENESTER OG DRIFT AV FIBERNETT TILHØRENDE SØRREISA KOMMUNE.

SØRREISA KOMMUNE TILBUDSINVITASJON MED FORHANDLING LEVERANSE AV ELEKTRONIKK, TJENESTER OG DRIFT AV FIBERNETT TILHØRENDE SØRREISA KOMMUNE. SØRREISA KOMMUNE TILBUDSINVITASJON MED FORHANDLING LEVERANSE AV ELEKTRONIKK, TJENESTER OG DRIFT AV FIBERNETT TILHØRENDE SØRREISA KOMMUNE Side 1 av 9 1 INFORMASON... 3 2 GENERELL INFORMASJON OM TILBUDSKONKURRANSEN...

Detaljer

IBESTAD KOMMUNE TILBUDSINVITASJON ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLING LEVERANSE AV ELEKTRONIKK OG

IBESTAD KOMMUNE TILBUDSINVITASJON ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLING LEVERANSE AV ELEKTRONIKK OG IBESTAD KOMMUNE TILBUDSINVITASJON ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLING LEVERANSE AV ELEKTRONIKK OG INNHOLDSTJENESTER PÅ FIBERNETT TILHØRENDE IBESTAD KOMMUNE Side 1 av 11 1 INFORMASON... 3 2 GENERELL INFORMASJON

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tilbudsmappe Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL 2 (15) Innhold... 1 1. TILBUDSINNBYDELSE... 3 2. ORIENTERING... 4 3. KONKURRANSEREGLER... 4 3.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Orkdal kommune Tekniske Tjenester LEGGING AV NYTT SPORTSGULV 2100 M 2 PÅ TO BANEFLATER I ORKLAHALLEN Prosjekt 2014/4814 Anbudsfrist 07. juli 2014, kl 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE :

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ ELEKTROKIRURGISKE INSTRUMENTER FOR BLØTVEVSABLASJON I ARTROSKOPISK KIRURGI

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ ELEKTROKIRURGISKE INSTRUMENTER FOR BLØTVEVSABLASJON I ARTROSKOPISK KIRURGI KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ ELEKTROKIRURGISKE INSTRUMENTER FOR BLØTVEVSABLASJON I ARTROSKOPISK KIRURGI TILBUDSFRIST: 22.03.2012 KL. 10:00 SAK NR. 12/01696 Side 1 av 7 Innhold 1. Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk Tilbudsfrist: 01.12.2014 klokken 12.00 Innhold 1 Generell informasjon... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Informasjon om regelverket... 3 1.3 Offentlig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av: 1 stk. ultralyd hjerte, opsjon på 1 stk. ultralyd bryst/endokrinologi TILBUDSFRIST: 24.09.12 kl 10:00 SAK NR. 12/05887 Konkurransegrunnlag sak

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING BÆRUM KOMMUNE EIENDOM PROSJEKT - ANLEGG TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER 100070 RÅDHUSBROEN - REHABILITERING Del I: Regler for konkurransen Kartutsnitt av området ved Rådhusbroen (Sandvika bru) i Sandvika.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI TILBUDSFRIST: 16.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/06540 Konkurransegrunnlag sak 13/06540 Ultralydapparat nevrologi Side 1 av 7 Innhold 1

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 FORESPØRSEL FSP FLO-IKT.2008.004 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Anskaffelsens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale kjøp av legemiddelautumater Kongsbergregionen og Øvre Eiker kommune for 2 år med opsjon på 1 + 1 år Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Detaljer

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Alta kommune Drift og utbygging Bygg og eiendom Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Tilbudsinnbydelse for Rørarbeider Alta 22.03.13 Postadresse: Besøksadresse: Drift og utbyggingssektoren Org.nr. 944

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN KONKURRANSEGRUNNLAG FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 2 Tekniske krav Vedlegg 3 Integrasjonsmatrise

Detaljer

Hammerfest kommune. ANBUDSFORESPØRSEL Åpen konkurranse INNKJØP AV MESSEGULV TIL HAMMERFESTHALLEN

Hammerfest kommune. ANBUDSFORESPØRSEL Åpen konkurranse INNKJØP AV MESSEGULV TIL HAMMERFESTHALLEN Hammerfest kommune ANBUDSFORESPØRSEL Åpen konkurranse INNKJØP AV MESSEGULV TIL HAMMERFESTHALLEN Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: HMS erklæring INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Oppdragsgiver og omfang Side 2 6

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema Vedlegg 4 Kravspesifikasjon Tilbudsskjema (skal fylles ut av tilbyder) Innkjøp hjullaster Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS VIKTIG INFORMASJON TIL TILBYDER 1. Det er viktig at konkurransegrunnlaget

Detaljer

Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II

Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II 1.Bakgrunn. Skjeftejordet Bofellesskap er et bygg på totalt 3000 kvm med 32 plasser.

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II 1.Bakgrunn. Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus er et bygg på totalt

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av Norges Bank gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer, gjeldsgruppeliv,

Detaljer

Tilbudsinnbydelse UNN Harstad sykehus - Ombygging kjøkken, tilbygg.

Tilbudsinnbydelse UNN Harstad sykehus - Ombygging kjøkken, tilbygg. UNN Harstad sykehus - Ombygging kjøkken, tilbygg. Tilbudsinnbydelse for entrepriser: Entreprise E1 Bygningsmessig Entreprise E2 Lufthandlingsanlegg Entreprise E3 Sanitær- og varmeanlegg Entreprise E4 Elkraft

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av TILHENGERE 12.10.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL TILBYDER... 3 2.1

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Instruks til tilbyder 2014-03-20 Oppdragsnr.: 5140677 01 2014-03-20 Tilbudsutsending SiSan PM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING PROSJEKT NR: 11038 Alta 28.05.14 RIB inord as RIB inord as 11038 Sentrum barnehage. Utomhusarbeider Side 1 Innhold

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG VEIHØVEL TIL EIDSKOG KOMMUNE Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/Tilbudsskjema Vedlegg 2: HMS-skjema Vedlegg 3: Utkast til kontrakt varekjøp

Detaljer

Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg.

Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg. 1. Tilbyderinstruks 1.1 Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg. 1.2 Gjeldende krav i henhold til forskriften for denne anskaffelsen Anskaffelsen skjer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

Kirkelig Fellesråd i Trondheim. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B. Utgave: 1 Dato:

Kirkelig Fellesråd i Trondheim. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B. Utgave: 1 Dato: Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B Utgave: 1 Dato: 2014-09-01 Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Konkurranseregler... 2 1.1 Generelle konkurranseregler...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for anskaffelse av. Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS. Ref. nr: (2)

Konkurransegrunnlag. for anskaffelse av. Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS. Ref. nr: (2) Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS Ref. nr: 1431374 (2) Tilbudsfrist: Mandag 20. august 2012, kl 12:00 Konkurransegrunnlag - Rapporteringsverktøy

Detaljer

KROKBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE

KROKBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG KROKBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår Kongsberg kommune varekjøp

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG WI-FI DEKNING I KONGSBERG KOMMUNE. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG WI-FI DEKNING I KONGSBERG KOMMUNE. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG WI-FI DEKNING I KONGSBERG KOMMUNE Tilbudsfrist: 08.04.2015 kl. 12.00 Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vedlegg 2: Kontrakt SSA-k lille Vedlegg

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV IMMUNMASKIN MED FORBRUKSVARER

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV IMMUNMASKIN MED FORBRUKSVARER KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV IMMUNMASKIN MED FORBRUKSVARER TILBUDSFRIST: 10.3.2014 KL. 10:00 SAK NR. 14/00306 Konkurransegrunnlag sak 14/00306 Side 1 av 8 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE TILBUDSFRIST: 12.5.2014 KL. 10:00 SAK NR. 14/01130 Konkurransegrunnlag sak 14/01130 Side 1 av 8 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del I

Konkurransegrunnlag. Del I kjøling - ventilasjon 29.01.2013 Konkurransegrunnlag Del I Implementering av kjøling i eksisterende ventilasjonsanlegg Byskogen Sykehjem Larvik Kommunale Eiendom KF er et kommunalt foretak som ble opprettet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på 2435038 Bergenhus Festning Entreprise 5,

Detaljer

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral Del A.I Konkurransegrunnlag E360 Luftbehandlingsanlegg Innhold 1. Invitasjon...4 2. Informasjon...4 2.1 Om oppdragsgiver...4 2.2 Kort om oppdraget...4 2.3 Hvilke dokumenter

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte 1 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Konkurranseform... 3 1.3 Konkurransegrunnlaget...

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

NY ELLER DEMOKJØRT BRANNBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE

NY ELLER DEMOKJØRT BRANNBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG NY ELLER DEMOKJØRT BRANNBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vedlegg 2: HMS-skjema Vedlegg 3: Standard avtalevilkår

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE 1 LAVANGEN KOMMUNE NY FLØY LAVANGEN SKOLE ENTREPRISE E01 - BYGG KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE Plan-Evo AS Bård Hammarstrøm prosjekteringsleder Sjøvegan 15. Februar 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER 1. GENERELL ORIENTERING Levanger kommune er tiltakshaver. Gjennomføring av prosjektet vil bli ledet

Detaljer

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen 1 Salangen kommune MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE Salangen Kommune Sentraladministrasjonen Tore Ratkje prosjektleder Sjøvegan 22. Februar 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Kartapplikasjon i Skrednett Anbudskonkurranse om avtale

Kartapplikasjon i Skrednett Anbudskonkurranse om avtale Kunngjøring Kartapplikasjon i Skrednett Anbudskonkurranse om avtale 1. Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Norges vassdrags- og energidirektorat er oppdragsgiver. NVE er underlagt Olje- og energidepartementet

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Vedlegg 1: Konkurransegrunnlag regler for konkurransen Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 1

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. Bygningsmessige arbeider for Utvidelse av port Skoletomten

Konkurransegrunnlag for. Bygningsmessige arbeider for Utvidelse av port Skoletomten Konkurransegrunnlag for Bygningsmessige arbeider for Utvidelse av port Skoletomten For levering til Skoletomten på Bardufoss Saksnummer: 1/2015 Konkurransegrunnlag Utvidelse av port 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT/2014/001. Stykkgodsbåt til Jan Mayen DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT/2014/001. Stykkgodsbåt til Jan Mayen DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN FORESPØRSEL FSP FLO-IKT/2014/001 Stykkgodsbåt til Jan Mayen DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Anskaffelsens formål... 3 1.2 Forespørselens struktur...

Detaljer

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING Barnetrinnet Ungdomstrinnet 1. INNLEDNING 1.1 Orientering Bråte skole er en 1-10 skole med ca. 400 elever fordelt

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider 2015 Tilbudsforespørsel. OPPGRADERING AV MEKANISK VERKSTED RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0 Innhold Tilbudsforespørsel 1 Tilbudsinnbydelse... 2 2 Tilbudsbrev... 3 2.1 Timepriser... 3 3 Opplysninger

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Trippelbygg FFI elektro arbeider

Detaljer

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Prosjekttittel: OSL A121280 SAS Lounge innland Tittel: Tilbudsinnbydelse Minikonkurranse bygningsmessige arbeider B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

Tilbudsmappe. Sanering av Sandefjord sykehus. Prosjekt : Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Tilbudsmappe. Sanering av Sandefjord sykehus. Prosjekt : Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Tilbudsmappe Vedlegg 2 Sanering av Sandefjord sykehus Prosjekt : Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Sandefjord kommune Skal fylles ut: Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon:

Detaljer

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse)

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse) NESNA KOMMUNE Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna (åpen anbudskonkurranse) Tilbudsfrist: 31.05.2016, kl. 12:00 1 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse... 3 2 Leveransens omfang... 3 3 Oppdragsgivers

Detaljer

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 0 For tilbud Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Utarbeidet av: Finnmarkseiendommen Tittel: Konkurransegrunnlag,

Detaljer

Konkurransegrunnlag ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Reasfaltering kommunale veger i Skaun kommune

Konkurransegrunnlag ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Reasfaltering kommunale veger i Skaun kommune Konkurransegrunnlag ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Reasfaltering kommunale veger i Skaun kommune Tilbudsfrist: 15.08.2016 kl. 12.00 Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. INFORMASJON 1.1 Kort om oppdragsgiver og oppdraget

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

Ny butikkdel på Fiskemottaket i Listahavnen

Ny butikkdel på Fiskemottaket i Listahavnen Farsund kommune Havnevesenet Ny butikkdel på Fiskemottaket i Listahavnen Del I Konkurransebeskrivelse Rev. A 08.02.17 Del I Konkurransebeskrivelse Side: 2 av 9 Dato Rev. Hensikt Utført: Kontr.: Godkj.:

Detaljer

ØRSKOG KOMMUNE LUK NABO HJELPER NABO KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN BUDRUNDE FOR KJØP AV BOLIGTOMT I SENTRUM AV SJØHOLT

ØRSKOG KOMMUNE LUK NABO HJELPER NABO KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN BUDRUNDE FOR KJØP AV BOLIGTOMT I SENTRUM AV SJØHOLT ØRSKOG KOMMUNE LUK NABO HJELPER NABO KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN BUDRUNDE FOR KJØP AV BOLIGTOMT I SENTRUM AV SJØHOLT 02.02.2017 Innholdsfortegnelse KONKURRANSEGRUNNLAG... 1 1 Tilbudsinnbydelse... 4 2 Konkurransebestemmelser

Detaljer

Konkurransegrunnlagets del I - innbydelse

Konkurransegrunnlagets del I - innbydelse Konkurransegrunnlagets del I - innbydelse 1 Orientering Forsvarsdepartementet har pålagt Forsvarsbygg å gjennomføre en evaluering av virksomhetens avhendingsfunksjon for å få informasjon om effektivitet,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER TILBUDSKONKURRANSE KJØP AV VERKSTEDTJENESTER 2012-2013 Lillehammer kommune Kommunalteknikk og utemiljø 1 OPPDRAGET 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN 3 1.3 KUNNGJØRING 3 1.4 TILLEGGSOPPLYSNINGER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM TILBUDSFRIST: 11.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/05929 Konkurransegrunnlag sak 13/05929 Side 1 av 7 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Løst inventar til Skoger skole Ref: 10/ Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Løst inventar til Skoger skole Ref: 10/ Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Løst inventar til Skoger skole Ref: 10/14461 Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen kommune Vedlegg

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE GRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I RENNEBU KOMMUNE Anbudsfrist: 01.07.10, kl 1000 Anbudsåpning: 01.07.10, kl 1000 Følgende leveres i 2 eksemplarer:

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR.

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Om kjøp av Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. 200901640 Konkurransegrunnlag i sak nr 200901640 Kjøp av isoleringsprodukter

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på 430175 Kristiansten festning Sikringstiltak murer

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av AS fjellinjen gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Direktoratet for forvaltning og IKT. Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 FRA OM LEVERING AV. Saksnummer 2012/923

KONKURRANSEGRUNNLAG. Direktoratet for forvaltning og IKT. Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 FRA OM LEVERING AV. Saksnummer 2012/923 KONKURRANSEGRUNNLAG FRA Direktoratet for forvaltning og IKT OM LEVERING AV Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 Saksnummer 2012/923 Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INTRODUKSJON... 3 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I -

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Tilbud nr: 490380 Heisanlegg 1 Orientering Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, etter reglene i NS 3430 Alminnelige

Detaljer

1 Oppdraget og administrative bestemmelser

1 Oppdraget og administrative bestemmelser 1 Oppdraget og administrative bestemmelser Lebesby kommune inviterer samtlige leverandører til å delta i konkurranse om anskaffelsen: Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og mannskap 1.1 Om Oppdragsgiver

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Anskaffelse ekstern bistand for utarbeiding av oppgradert Brannordning mv for Hå kommune Åpen konkurranse under nasjonal terskelverdi Kunngjort

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Anskaffelse av høyhastighetskamera

Konkurransegrunnlag: Anskaffelse av høyhastighetskamera Høgskolen i Telemark Til tilbyderne Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Deres referanse: Vår referanse: Dato: 35 57 52 14 knut.vagsather@hit.no 2015/03343 03.09.15 Konkurransegrunnlag: Anskaffelse

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer