Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv Til behandling i styringsgruppa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12."

Transkript

1

2 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv Til behandling i styringsgruppa Prosjektnr: Arkivnr.: 02 Saksbeh.: OPV Kontroll: GSt Dato: Dokumenttittel: Prosjekt BUPA. Hospitalitet as Sweco Norge as Lysaker Torg Lysaker Telefon Torgveien 15a 4016 Stavanger Telefon Sweco Norge as Hospitalitet as Side i av ii

3 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag HMS og kvalitetskontroll Framdrift og økonomi Økonomi Offentlig godkjenning Øvrig HMS og kvalitetssikring Framdrift Økonomi Kostnadsramme og budsjett Kostnadsstatus Anbefaling for avsetting av midler Offentlige godkjenninger Kunstnerisk utskykning Sluttkommentar... 5 Sweco Norge as Hospitalitet as Side ii av ii

4 1 Sammendrag 1.1 HMS og kvalitetskontroll Det ble totalt rapportert 177 HMS avvik gjennom prosjektet. Ett av disse medførte et brukket håndledd og sykefravær. To andre hendelser medførte mindre skader på personell, dog uten sykefravær. Det ble ikke registrert noen nevneverdige kvalitetsavvik gjennom prosjektet som hadde konsekvens for den totale kvaliteten. 1.2 Framdrift og økonomi Byggstart var medio oktober 2010 og overlevering av bygget til drift ble gjennomført Offisiell åpning av bygget ble gjennomført Bygget ble gradvis tatt i bruk av divisjonen og i full drift i løpet av høsten Økonomi Prosjektets kostnadsramme var 255 MNOK. Sluttkostnaden er 250,1 MNOK, noe som vil tilsi en kostnad kr/m2 BTA inkl. mva. Deler av den gjenstående reserven anbefales avsatt for noe komplettering av inventar til bygget. 1.4 Offentlig godkjenning Bygget har fått innvilget midlertidig brukstillatelse fra plan- og bygningsmyndigheten. Anmodning om ferdigattest kan innsendes når SUS har fått avklart eiendomsfordelingen mellom sykehuset og kommunen. 1.5 Øvrig Prosjektet er overlevert uten alvorlige uhell, under kostnadsrammen, til avtalt tid og med avtalt kvalitet. Sweco Norge as Hospitalitet as Side 1 av 6

5 2 HMS og kvalitetssikring Det ble totalt rapportert 177 HMS-avvik gjennom prosjektet. Ett av disse medførte et brukket håndledd (vedkommende snublet i en ledning) som medførte sykefravær. To andre hendelser medførte mindre skader på personell, dog uten sykefravær. Front Bygg as ivaretok rollen som hovedbedrift på byggeplassen og hadde ansvar for å iverksette HMS-rutiner for hele byggeplassen og følge opp disse for å ivareta prosjektets SHA-plan. Etter tilsyn fra Arbeidstilsynet den ble SHA-planen (plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i byggeprosjektet) revidert. Bekreftelse fra Arbeidstilsynet om at planen ble godkjent ble mottatt Det ble ikke registrert noen nevneverdige kvalitetsavvik gjennom prosjektet som hadde konsekvens for den totale kvaliteten for selve bygget. Noen avvik har dog medført en del tilleggsarbeider og endringer etter ibruktagelse, derav bl.a. justering og komplettering av varmeanlegget. For brukerutstyr har det vært noen avvik i forhold til forventet kvalitet når det gjelder møbler. Dette er blitt rettet opp. 3 Framdrift Byggestart var medio oktober Formell overlevering av bygget til drift ble gjennomført , noe som var iht. den opprinnelige hovedtidsplanen og gir en byggetid på 20 mnd. Offisiell åpning av bygget ble gjennomført Bygget ble gradvis tatt i bruk av divisjonen og i full drift i løpet av høsten Noe mindre utbedringsarbeider/reklamasjoner samt ettermontering av noen tilleggsbestillinger pågår fortsatt (herunder etablering av sanserom ). 4 Økonomi 4.1 Kostnadsramme og budsjett Kostnadsrammen for prosjektet er fastlagt i styringsdokumentet, der følgende framgår: Uspesifisert kontraktsreserve Reserve Grunnkalkyle = Sum styringsmål Margin for usikkerhet 0 Kostnadsramme Styringsgruppa har ut fra dette fastlagt byggebudsjett og entreprisebudsjett i sak 26/10. Disse budsjettene er lagt til grunn for rapporteringen. Sweco Norge as Hospitalitet as Side 2 av 6

6 4.2 Kostnadsstatus Status ved utgangen av desember 2012 i forhold til byggebudsjett: Status ved utgangen av desember 2012 i forhold til entreprisebudsjett er vist nedenfor. Sweco Norge as Hospitalitet as Side 3 av 6

7 Etter at sluttoppgjør med alle entreprenører og leverandører nå er gjennomført, er sluttkostnaden for prosjekt 250,1 MNOK. Sweco Norge as Hospitalitet as Side 4 av 6

8 Dette innebærer at prosjektet står igjen med en ubrukt reserve på 4,9 MNOK. Endelig kostnad per areal er da ca kr/m2 BTA inkl. mva. Følgende forutseninger ligger til grunn for den rapporterte sluttkostnaden: Sluttkostnaden er basert på registerte kostnader i prosjektets byggeregnskap (utgifter som prosjektleder har attestert) og er ikke avstemt med Helse Stavanger sitt eget regnskap. Sluttkostnaden inkluderer oppfølgning fra prosjektledelse, byggeledelse og bistand fra prosjekteringsgruppen i 2013 (1. reklamasjonsår). Det er ikke medtatt kostnader for evt. oppfølgning etter Det er avsatt midler for kjente og bestilte tilpasninger og utbedringer som ikke kan tilbakeføres til entreprenørens reklamasjonsansvar. 5 Anbefaling for avsetting av midler Divisjonen (brukerne) har opplistet en del ønsker og behov etter innflyttingen som de har henvendt seg til prosjektet om bistand og midler til. Dette dreier seg i stor grad om ekstra møbler og inventar. I påvente av avklaring rundt sluttoppgjørene og sluttregnskapet, har prosjektet satt disse behovene/ønskene på hold. Prosjektleder vil derfor nå anbefale at det avsettes midler til komplettering av møbler og inventar. Hvor mye midler, bør avklares i styringsgruppen, og prosjektleder anbefaler en avsetning på i størrelsesorden 1 MNOK. 6 Offentlige godkjenninger Bygget fikk innvilget midlertidig brukstillatelse Før det kan søkes om ferdigattest på bygget må sammenføyning av teiger ferdigstilles. Dvs. at eiendomsforholdet mellom SUS og Stavanger kommune må avklares. Dette er et arbeid som ligger utenfor prosjektets oppgaver, og status er ukjent for prosjektleder. 7 Kunstnerisk utsmykning Kunstner Turid Uldal ble tildelt oppdraget for levering av kunstnerisk utsmykking til bygget. Tildelingen ble gjort via en kunst-konkurranse i regi av et kunstutvalg bestående av representanter fra ansatte, kunstkonsulent og arkitekt. Offisiell åpning av kunstprosjektet er avtalt til Sluttkommentar I prosjektets tidligfase ble det nedlagt betydelig arbeid med å få prosjektet innenfor realiserbare rammer med hensyn til areal og kostnader. Kontrahering av byggearbeid innebar også betydelige utfordringer i forhold til kostnadsrammen. Ved å gå over fra totalentrepriser til byggherrestyrte sideentrepriser, lyktes vi med å få byggekontrakter innenfor prosjektets rammer. Prosjektet er blitt gjennomført med et meget godt samarbeid med alle involverte parter gjennom hele planleggingsfasen og gjennomføringsfasen. Spesielt vil vi i prosjektadministrasjonen takke styringsgruppen, brukergruppene og de ansatte ved SUS, for konstruktivt samarbeid og positive tilbakemeldinger, noe som har vært svært viktig for et vellykket prosjekt. Vi avslutter med å takke for oppdraget og er glade for å kunne overlevere et prosjekt UTEN alvorlige uhell Sweco Norge as Hospitalitet as Side 5 av 6

9 UNDER kostnadsrammen til AVTALT tid til AVTALT kvalitet. Sweco Norge as Hospitalitet as Side 6 av 6

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen Nye Kirkenes Sykehus Styringsdokument for byggefasen Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Utgave 1 Behandlet og godkjent i styringsgruppa 18.03.2014 Samlet revisjon for byggefase

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

OUS arealtiltak. DP05 Akuttfunksjoner Ullevål Sluttrapport desember 2014

OUS arealtiltak. DP05 Akuttfunksjoner Ullevål Sluttrapport desember 2014 OUS arealtiltak DP05 Akuttfunksjoner Ullevål Sluttrapport desember 2014 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Ny gjennomgang med PA ØD 17.04.2015 Etter gjennomgang med PA 04.02.2015

Detaljer

BYGGING/OMBYGGING VED

BYGGING/OMBYGGING VED GRANSKING BYGGING/OMBYGGING VED HELSEHUSET 2011-2014 Prosjektorganisering, økonomi og rapportering SNÅSA KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne granskingen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 29. april 2013 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

FAKTADEL MED REVISORS KOMMENTARER...

FAKTADEL MED REVISORS KOMMENTARER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. BAKGRUNN... 2 1.2. AVGRENSINGER... 2 1.3 GJENNOMFØRING... 2 1.4 REVISORS VURDERINGER... 2 1.5 REVISOR KONKLUSJONER... 3 1.6 REVISORS ANBEFALINGER... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE 2013 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING...

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Addendum 21.11.2013

FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Addendum 21.11.2013 FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Addendum 21.11.2013 Helse Finnmark HF Side 1 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: 28 Løpenr.: Saksbeh.: GSt Dokumenttittel:

Detaljer

Helse Stavanger HF Prosjekt ISO14001. ISO14001 Styringsdokument

Helse Stavanger HF Prosjekt ISO14001. ISO14001 Styringsdokument Helse Stavanger HF Prosjekt ISO14001 ISO14001 Styringsdokument Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 24.10.2011 Forslag til styringsgruppens arbeidsutvalg Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

Saknr. 68/09 Saksbeh. Geir Andersen Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 09/12-2009 SAK 68/09: SLUTTRAPPORT NYTT HELÅRSBAD PÅ MARIENLYST

Saknr. 68/09 Saksbeh. Geir Andersen Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 09/12-2009 SAK 68/09: SLUTTRAPPORT NYTT HELÅRSBAD PÅ MARIENLYST DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 68/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 09/12-2009 SAK 68/09: SLUTTRAPPORT NYTT HELÅRSBAD PÅ MARIENLYST Innstilling til:

Detaljer

Oppfølging av byggeprosjekt

Oppfølging av byggeprosjekt Oppfølging av byggeprosjekt Hitra kommune Januar 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden september-09 t.o.m. januar-10. Undersøkelsen

Detaljer

Bygging av Stokkan ungdomsskole

Bygging av Stokkan ungdomsskole Bygging av Stokkan ungdomsskole Følgerevisjon i byggeperioden Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1711-1/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS Rapportene kan leses på vår hjemmeside

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 02.06.14 RAPPORT 15/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS 1.0 Bestilling Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende «Kontrollutvalget i Leirfjord ser på nåværende

Detaljer

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10.

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS Overordnet styringsdokument 08.10.2013 Bardu kommune ITMS 08.10.13 side 1 av 27 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 3 Oppdatert etter ny info

Detaljer

Redegjørelse for avvik for prosjekt 501 Lunner barneskole

Redegjørelse for avvik for prosjekt 501 Lunner barneskole LUNNER KOMMUNE Redegjørelse for avvik for prosjekt 501 Lunner barneskole I kommunestyrets møte den 11.05.06 i sak nr. 29/06 ble det fattet flg. vedtak: 1. Ombyggingen av eiendommen Solheim til Lunner barneskole

Detaljer

Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata

Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 013 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1

Detaljer

Byggeprosjekt delrapport 3 Skien Fritidspark - Skien kommune -

Byggeprosjekt delrapport 3 Skien Fritidspark - Skien kommune - Byggeprosjekt delrapport 3 Skien Fritidspark - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 016 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillinger...2

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 18.02.13 RAPPORT 1/13 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn kommune

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 22.04.2010 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter

Detaljer

Rapport fra kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Medisin og Helsefag Trinn II UiT:

Rapport fra kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Medisin og Helsefag Trinn II UiT: Rapport fra kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Medisin og Helsefag Trinn II UiT: Rapport til Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet Rapport nr: 2009 0620 Ver 2.0, 8. mai 2009 Advansia AS, Det

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Lier kommune. Høvik/Stoppen skoleanlegg. Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett. Sammendragsrapport. Planning Reference

Lier kommune. Høvik/Stoppen skoleanlegg. Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett. Sammendragsrapport. Planning Reference Høvik/Stoppen skoleanlegg Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett Sammendragsrapport Better Planning Reference Worse Prokonsult AS Mai 2008 INNHOLD 1. SAMMENDRAG AV ANALYSEN...3 1.1 Bakgrunn,

Detaljer

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF Oslo kommune Rapport 12/2010 2 0 1 0 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF - integritet og verdiskaping Rapport 12/2010 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2010

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS 3 Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer