Så lenge byggeplassen finnes vil det alltid være arbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Så lenge byggeplassen finnes vil det alltid være arbeid"

Transkript

1 Så lenge byggeplassen finnes vil det alltid være arbeid Date : 10/02/2013 Den norske arbeideren i 2010 er verken offer eller helt. Tina Åmodts debutbok fremstår som en hyllest til det nøkterne arbeidet. Tidligere publisert i Vagant 1/2010 Under en guidet omvisning i en av Trondheims lafta 1700-tallsbygninger, gikk det byggtekniske foredraget over i en samtale om sikkerheten til arbeiderne som en gang hadde heist de enorme bjelkene opp under mønet. Historikeren som viste oss rundt fant det for godt å lire av seg en vits. «En gjennomsnittlig håndverker har et ordforråd på 500 ord,» sa han. «Og hvis han mister en bjelke på foten, får du høre 499 av dem!» Jeg lo ikke spesielt høyt. Denne historikeren vet mye om barokke byggeskikker, men og følgende er ikke en fordom, for jeg kjenner ham han har knapt tatt i et tak i hele sitt liv. 1 / 9

2 Tina Åmodt: Anleggsprosa, Kolon Forlag, Det har debutanten Tina Åmodt. I et intervju med Morgenbladet fra i fjor ( ), kan vi lese at hun har hatt sommerjobb i farens byggefirma fra hun var tolv år gammel. Byggeplassens tekniske prosesser, sosiale miljø og tankeverden beskrives inngående i Anleggsprosa, og det komplekse ved den er spesielt synlig i nettopp ordforrådet. Det er mulig at en håndverker ikke kan like mange ord som en historiker, men det yrkesfaglige vokabularet hans kan være stort, spesifikt og uforståelig for folk som aldri har tatt i en tobb. Vokabularet hans, skriver jeg, automatisk. Men jeget i Anleggsprosa er en ung kvinne med fagbrev som forskalingssnekker, riktignok i et maskulint miljø der den eneste andre kvinnen «er kraftig, har hår ned til beltet, grå arbeidsbukser og Van Halen-T-skjorte. ( ) De gangene vi er på samme område hilser vi på hverandre som menn.» Anleggsprosa består av 76 korttekster der jeg-personen og den eldre kollegaen, Harald, bygger et hus fra grunnen. Dette radarparet er omgitt av anleggsarbeidere med andre oppgaver enn dem selv, som jernbinderen, kranføreren og den tidvis inspiserende bygglederen. Beskrivelsene av byggtekniske faser på den ene siden, og jeg-personens refleksjoner på den andre, utgjør tekstenes spillerom. Jeg-personen reflekterer over stedets fortid: «Husets historie startet flere år før vi fikk telefonen om at dette er jobben vår nå. Spekulanter så området og tenkte: Muligheten finnes, her vil noen kunne bo.» Og stedets framtid: «Vestre yttervegg her. En skillevegg her. I dette rommet skal noen høre vaskemaskinen, i dette kjøleskapssuset, peisen og hunden som går over gulvet.» Til tross for pekere framover og bakover i tid, er det byggeplassen vi befinner oss på gjennom hele boka. Allerede i den første teksten skildres byggeplassen som et begrensa område. «Den har tydelige grenser. Den er ulikt alt annet.» Byggeplassen er ramma inn av gjerder slik tekstene er ramma inn av byggeplassen. Den ligner heller ikke på noe, og dét kan forstås som en poetikk for boka i sin helhet den inneholder få metaforer og besjelinger, og det er et jordnært, og ikke estetiserende blikk som noterer seg det fascinerende ved anlegget: «Å hele tiden høre lyden av ubygde hus. Å se ubygde hus, være i dem, bygge dem. Å bli trøtt.» Åmodts bok står dermed langt fra den magisk-realistiske måten å behandle byggeplassen på i Dag Johan Haugeruds roman Noe med natur fra 1999, der stillaset som bygges på en høyde over byen, vikler seg inn i arbeidernes kropper og sinn, og blir en organisk, sublim størrelse som de ikke kan frigjøre seg fra. Stillaset har trekk av en totalitær ministat, men siden ingenting annet bygges enn nettopp stillaset, er dette et diktatur uten ideologi, uten innhold eller fremdrift. Mens Haugeruds roman blir en skrekkarta allegori for den norske samtida, følger vi i Anleggsprosa en konstruktiv byggeprosess fra A til Å. Bokas anliggende er verken samfunnskritikk eller å gi byggeplassen merbetydning ved å gjøre den til et bilde på noe. Den plasserer seg dermed enda lenger fra en annen bok som spiller på det allegoriske potensialet ved anlegget, med dets aura av noe stort i tilblivelse. Den ideologiske byggeplassen 2 / 9

3 Arbeidsfolk har forskjellige drømmer om natten noen av dem viser et oppfylt håp, andre gir en forutfølelse av egen likkiste i en grav av leire; men dagene gjennomlever de på samme krumbøyde måte i kroppens tålmodighet der den graver i jorden for i det friske hullet å plante den evige stenroten til et urokkelig byggverk. Grøftegraverne i Andrej Platonovs Anleggsgrøften (oversatt av Erik Ekeberg, Solum Forlag, 1997) gjør sitt beste for å opprettholde storslåtte visjoner på vegne av Sovjetstaten de skal bygge et gigantisk, samproletarisk hus som skal «verne de menneskene som hittil har levd på utsiden» av de kommende, solide veggene. Den systemkritiske romanen ble skrevet i 1930, da den første femårsplanen og landbrukskollektiviseringa i Stalins Sovjet ble iverksatt. Den er en absurd satire over den herskende ideologien rundt arbeidet, som skal løfte samfunnet inn i en ny tid. Arbeiderne graver grøfta stadig videre og dypere, for at huset skal kunne romme alle bønder, misdanna pensjonsmottakere og annet pakk som ønsker eller tvinges til å proletarisere seg. Men idet romanen slutter, er ikke engang en grunnmur støpt gravinga bare fortsetter på beckettsk vis. Illustrasjon: Andreas Töpfer Det var med betydelig risiko at Platonov skrev denne regimekritiske romanen. Stalin kom da også til å lese noen tekster han hadde på trykk i et tidskrift. Sovjetlederens raffinerte hevn var å arrestere Platonovs sønn, som pådro seg tuberkulose i fengselet, og siden smittet faren, som døde av denne sykdommen i HMS! Platonov skriver om anleggsarbeid under et styre som hyller arbeiderne som samfunnets viktigste kraft samtidig som det forfølger sin egen hardt arbeidende befolkning. Byggeplassen er hos ham et sted der statens ideologi og kritikken av den kan gestaltes litterært på en eksistensiell måte. Tina Åmodt skriver om byggeplassen i Norge i 2010, der HMS-planer og ferielover er like integrert i statens selvoppfatning som de er bestemmende for anleggsarbeidernes hverdag. Det litterære anlegget ligger tett opp til de reelle anleggene i dagens Norge, i alt fra hva det består 3 / 9

4 av til hvilken grad av action man kan forvente. Det er ingen utprega dramatisk kurve i boka, og ingenting ved karakterene, dialogene eller miljøskildringene utfordrer forestillingene jeg allerede har om enhver byggeplass. Men det er nettopp den detaljerte beskrivelsen av byggeplassen som hva den er, og ikke hva den kan være, som både imponerer og frustrerer med Anleggsprosa. Så hva er viktig og lesverdig ved ei inngående skildring av oppføringa av et boligfelt? Regjeringen ønsker at alle skal kunne bo trygt og godt. En god bolig er en betingelse for et godt og meningsfylt liv, og det er derfor viktig at alle kan sikres en bolig som tilfredsstiller deres behov. Regjeringen ønsker at flest mulig av de som ønsker det, skal kunne etablere seg i egen eid bolig. Byggeprosessen skal være brukervennlig og effektiv. Boliger og bygg skal være sikre, og hensynet til universell utforming, miljøvern og god kvalitet skal stå sentralt i byggevirksomheten. Hvem sa at norske byggeplasser er fri for ideologi? Sitatet er saksa fra Kommunal- og regionaldepartementets nettside om bolig- og bygningspolitikk på regjeringen.no.anleggsprosa retter ingen kritikk mot statsforvaltningas visjoner eller realpolitikk overfor byggebransjen, men viser hvordan satsninger og regelverk i vårt nyrike velferdssamfunn kommer til uttrykk i bokstavelig forstand: Når gjerdene en varm kveld tas ned, er alle spor av [byggeplassen] borte. I stedet står det sju hus der eller et sykehjem eller næringsparken med fasade av stål og glass. ( ) Kontraktene gir ikke rom for avvik. Målet skal styre alt og alt som omslutter målet er listet opp og nøye beregnet, skrevet inn i et sikkert system: kostnader og prosedyrer. Tid og maskiner. Arbeidsrutiner. Mennesker som bygger for mennesker. Uten sammenligning med Sovjet for øvrig: Også når det gjelder realiseringa av norsk bolig- og bygningspolitikk, er det til syvende og sist arbeiderne som løfter samfunnet inn i en ny tid. Dette er det åpenbart politiske ved Åmodts prosjekt. Men like viktig er de eksistensielle problemstillingene hun spinner ut av en gjennomsnittlig byggeplass problemstillinger som er like lite storslåtte som de er felles for oss alle. Workin 9 to 5 tryin to make a livin Undersøkelser av identitet med utgangspunkt i stedet, er velkjente i litteraturen. Isak Sellanrå kultiverer et stykke vilt land, og gjør det til sitt. Anleggsarbeideren derimot, utøver sin spesialkompetanse i visse faser av bygginga på et oppmålt, kontraktfesta jordstykke. Deretter drar hun videre til nye anlegg. «Mellom klokken sju og tre bygger vi fremtiden til noen vi ikke kjenner,» kan vi lese i Anleggsprosa. Identiteten befestes dermed ikke gjennom det geografiske stedet, men gjennom boligområder og kontorbygg in spe. Den knyttes til selve byggeplassen, med dens mobilitet, dens fastlagte rutiner og rytme, de sikkerhetsklarerte klærne, utstyret, kollegene og lukten av wunderbaumen som henger i vinduet på den eldste brakka der hver eneste lunsjpause tilbringes med kaffe, Cultura og fem påsmurte brødskiver. 4 / 9

5 Det forutsigbare er sentralt i denne boka. Det er ikke spesielt originalt monotoni knyttes til fysisk arbeid i alt fra den greske myten om Sisyfos til den spastiske fabrikkarbeideren i Chaplins film Modern Times, og videre til Leslie Kaplans diktsamling Overskuddet fabrikken (gjendiktet av Hanne Ørstavik, Forlaget Oktober, 1998), der monotonien også klinger i selve språket, i form av insisterende, upersonlige repetisjoner («Man er på fabrikken, man går. Man strekker på seg, man kommer seg fram»). Men der det forutsigbare, gjentakende er selve straffen for Sisyfos, og virker fremmedgjørende hos Kaplan, representerer det noe positivt og trygt hos Tina Åmodt: Vi tar del for del opp av verktøykassen og hekter det på oss med kroker og belter, det er en vane, vi kom hit fra en annen jobb,et boligfundament med garasje, eller var det et basseng, eller var det en mur? Et gammelt prosjekt viker alltid for det nye. Vi skifter ut tegninger og arbeidsmengde, men ikke måten vi tenker på. Det finnes grenser for hvor store omveltninger vi tåler. Det andre som er sikkert: Utstyret forblir det samme, det er vårt. Det er ikke bare monotoniens valør som dreies hos Åmodt. Hennes anliggende later også til å være å rokke ved et konvensjonelt bilde av arbeideren. Her er hun muligens del av en større trend. Antiheltarbeideren I en artikkelserie om arbeiderdiktning i Klassekampen ( ), uttalte Karin Sveen at 70-tallets arbeiderlitteratur var prega av «muskler, menn og materialisme, heroisering og romantisering». Per Petterson la til at en grunn til at denne typen litteratur ikke har like høy status som før, er at den hvite mannen ikke lenger er så relevant for arbeiderlitteraturen. I stedet er det innvandrerjenter som både skriver og blir skrevet om, noe som fører til at arbeiderlitteratur blir definert som uinteressant, fordi det ikke handler om den hvite heroiske arbeiderklassemannen. Debatten begynte med at Tony Samuelsson, forfatter av Arbetarlitteraturens bästa partytricks (2006), uttalte at dagens arvtakere til 1930-tallets gullalder i svensk arbeiderklasselitteratur er «sosiale skildrere», som f.eks. Liza Marklund. Det dreier seg ikke lenger om en vekkelseslitteratur, men en bred strømning som skaper et arbeiderklasse-vi, og gir erfaringer og identitet til arbeiderklassen. Illustrasjon: Andreas Töpfer 5 / 9

6 Inngår Tina Åmodts debut i denne nye, brede arbeiderlitteraturen? I Anleggsprosafins ingen helter, bare konvensjonelle arbeidertyper, som Roar Møen som «ikke skjønner at folk ikke kan få opp øynene og stemme Fremskrittspartiet», og Harald, som mimrer om «lukten av fitte i lugaren når lasteskipet lå til kai i Vietnam». Er disse sjablongaktige sitatene svake og fordomsfulle, eller karakterskapende og troverdige? Er de relevante som sosial skildring, eller bare sementerende? Det er den langt mindre konvensjonelle jeg-personen som beskriver disse mennene for oss, og muligens reddes sitatene ved å tangere et mellommenneskelig tema i boka. Med unntak av makkeren Harald, som kan være både sårbar og omsorgsfull overfor henne, er det grenser for hvor nært hun kommer de andre, hvor mye hun vet og forstår om dem hun bygger et hus sammen med. I selve arbeidet fungerer hun og kollegene sammen med nærmest mekanisk perfeksjon, men i det sosiale veksler hun mellom å føle tilhørighet og distanse. Hun hører på David Bowie i stedet for danseband. Hun takler de grove vitsene, men forteller aldri en selv. Vår anleggsarbeider er ikke friksjonsfritt en del av arbeidernes vi. Dette berører også et spørsmål om klasse, eller i det minste om kulturelle forskjeller med hensyn til humor og smak. Og det berører et kjønnsspørsmål, symbolisert i jentenavnet: «Navnet mitt skiller seg like mye ut som de polske, i begynnelsen trodde Willy T at jeg var reinholderen.» Men kan ikke også den som skiller seg ut fra en gruppe, gi identitet til den? Hvis vi skal følge opp Samuelsson, kan vi trygt si at jeg-personen i Anleggsprosa bidrar til å skape et nytt og bredere arbeiderklasse-vi. Det er imidlertid ikke noe overmenneskelig ved det i likhet med arbeidskameratene, er hun ikke mer heroisk enn enhver anleggsarbeider, som utfører jobben med spisskompetanse og grundighet, vekslende motivasjon og en helt ordinær lengsel mot fredag klokka tre. Med Anleggsprosa står Tina Åmodt for en nedbygging av myten om den heltemodige sliteren. Den detaljerte gjennomgangen av hva arbeidet faktisk består i, bidrar til dette. Denne holdninga fører også med seg en dempa, prosaisk skjønnhet, der ingenting ved arbeidet trenger å estetiseres, fordi det allerede er både estetisk og eksistensielt. Og de alminnelige utfordringene på et anlegg, insisterer på å være utfordrende nok. Å beherske De lengste tofirene spinner når jeg legger dem på skulderen for å bære dem vekk: Sakte, men tungt, jeg må stå i flere sekunder for å stabilisere dem så de ikke legger meg i bakken. Å beherske står sentralt i Anleggsprosa. Kroppens beherskelse av materialer og utstyr har Åmodt til felles med en som tidvis blir kalt nettopp arbeiderdikter, Bjørn Aamodt. Tina Åmodts jeg-person opplever ofte en dyp glede når hun f.eks. registrerer at hun kan «skjære gjennom hva som helst», at hun i vid forstand kan kontrollere verden. I alle fall den verdenen som befinner seg innenfor gjerdene. For også forskalingssnekkerens beherskelse av dagene betones i boka; av livet, som fortoner seg enklere i arbeidstida, enn på fritida. Hun forteller lite om seg selv som ikke handler om den hun er på anlegget. Men i teksten 6 / 9

7 «Selvportrettet» aner vi en kjærlighetssorg: «Ekkoet av en stemme jeg pleide å savne, som jevnes mot jorden av maskinene.» Det forutsigbare arbeidet er en mental overlevelsesstrategi. Anlegget er stedet der jeg-personen takler utfordringene som kommer, et stabilt holdepunkt som aldri svikter: «Jeg er lei av at folk spør hvordan jeg holder ut, jeg skjønner ikke at de ikke skjønner at dette handler om byggeplassen. Monotonien og det som aldri slutter.» Igjen er monotonien en lise, og anlegget et sted der en følelse av identitet er mulig. Men den kultiverte jorda til tross også byggeplassen kan ha noe vilt over seg, noe mennesket ikke kontrollerer til fulle. Det kan være en ustø grunn, indre svakheter i materialer eller feilberegninger. Eller det kan, som alltid, være døden. Både arbeidernes identitetsfølelse overfor jorda på det midlertidige anlegget, og tilknytninga til hverandre, er rørende beskrevet i avslutningsteksten. Der vil arbeiderne «stå side om side ( ) og slippe taket i vernestøvlene, kjeledressen, spikervesten, hanskene og verktøyskassen. Kaste dem ned i hullet som er gravd. Helle kløyvd stein over hans navn. Bygge videre.» En arbeidskamerat er død. Anleggene består. Alt har et navn og en funksjon Tryggheten ved det forutsigbare er også tydelig i det nevnte ordforrådet, som vider seg ut med en dempa poetisk kraft ettersom byggeprosessen skrider fram polygonpunkter, støpetobb, strekkfisker, vegghester, lyskastersol «Språket vi snakker tar det tid å lære seg. Alt har et navn og en funksjon,» står det i teksten «Vegghester», der det også, i tråd med den nøkterne poetikken, påpekes: «Vegghestene ligner ikke hester.» Åmodts vektlegging av at det byggtekniske språket står i et 1:1-forhold til verden, minner meg om diktet «Løfteverktøy» av Bjørn Aamodt, fra Arbeidsstykker og atten tauverk (Gyldendal 2004), der han ramser opp navnene på tinga i verkstedet: Antwerpenklyper og toparts kjettingskrev til pinolspissen. Hva betyr pinol? Hva betyr betyr? Hva betyr klangen av en sølvklype mot porselenskanten på sukkerskåla? Det betyr kaffe. Og konfekt. Ordene betyr ikke, de viser til. På lignende måte som Tina Åmodts byggeplass ikke er en allegori for noe, er ordenes etymologiske betydning mindre viktig enn at de viser til en handling og en funksjon: «Uønskede hendelser, en ulykke, et branntilløp eller feil på tegninger og tilkomst, skal man ha et språk for og kunne beskrive og rapportere om.» Tryggheten både den personlige og den som er felles ligger ikke bare i å beherske maskiner og materialer, men også i å beherske orda som benevner dem. Den risikofylte monotonien Jeg skrev tidligere at den detaljerte fremstillinga av en byggeplass ikke bare imponerer, men også frustrerer den kan gjøre meg utålmodig. Det kan bunne i at vi gjerne forventer en 7 / 9

8 innholdsmessig eskalering eller at form eller språk endrer karakter i løpet av en bok. Det skjer ikke i Anleggsprosa. Den stramme ramma rundt tekstene virker strukturerende, men tidvis også begrensende, fordi byggeplassen fremstilles i den samme, jevne tonen boka igjennom. Det er nok et poeng at tone og form skal speile det tålmodighetskrevende arbeidet, men utfordringa ligger da i at tekstene bærer, og fremstår nødvendige. Ikke alle tekster og enkeltsetninger her gjør det. Når storyenheller ikke har annen fremdrift enn at huset bygges, kan boka tidvis oppleves monoton. Illustrasjon: Andreas Töpfer Men de glimrende tekstene kommer ofte nok til at den dalende interessen raskt stiger igjen. Boka er på sitt mest interessante der arbeidet kaster av seg mer enn bare å være arbeid. Mellom støping og forskaling ønsker Åmodt å vise fram en ingerchristensensk sammenheng mellom alle ting, som i betraktninga om det resirkulerte kamstålet: «Her er et bilvrak. Her er hermetikkboksene. Her er flengene i skroget til den sytti tusen tonns oljetankeren som tjue tørrdokkarbeidere brukte måneder på å hugge opp.» Den eksistensielle byggeplassen Der mennesket i Kaplans Overskuddet fabrikken aldri slipper ut av arbeidets sfære, ut av tingas og gjøremålas vidåpne, men like fullt oppstreka univers, viser Åmodt at en alminnelig arbeidsdag kan ha mangfoldige sporer ut i verden. Identitet med omgivelsene og menneskene rundt en, å kunne uttrykke seg, beherskelse av materien og redskapene, kroppens utsatthet overfor både liv og død det vellykka medanleggsprosa er hvordan byggeplassen viser seg å inneha eksistensielle problemstillinger som gjelder oss alle. Til tross for Tina Åmodts indirekte nedbygging av arbeiderlitteraturens helteskaping, fremstår debuten hennes som en hyllest til det nøkterne arbeidet. Anleggsarbeidere i vårt 8 / 9

9 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Vagant sosialdemokratiske, regulerte samfunn er ikke satt til å inkarnere en totalitær ideologi eller være fremmedgjorte slaver av monotont arbeid. Ifølge Anleggsprosa er de vanlige folk, med vanlig trøbbel og vanlig fryd. De skal beherske oppgavene, unngå å avvike fra kontrakten, bygge solide hus til seg selv og oss andre, de skal ha det bra og holde ut. Byggeplassen er et vanlig sted, som i likhet med andre steder, har særegne, betagende sider. Intet mer, intet mindre. Og i sin tilstrekkelighet er den kobla direkte til vårt felles, nødvendige livsgrunnlag: «Så lenge byggeplassen finnes vil det alltid være arbeid.» Helt vanlig føles nå byggeplassen ikke, etter endt lesning av Anleggsprosa. Jeg skriver denne anmeldelsen i et hus med grunnmur av betong. Nå har jeg lært at de som en gang støpte den, trolig dusja huden med forskalingsolje for at den bløte betongen ikke skulle brenne seg inn i den. Jeg har tenkt at de som så til at den stivna kanskje ikke var helter, men jommen var de dyktige! Og jeg har blitt satt på den besnærende tanken om at denne betongen vil overleve meg, den vil holde «i tiår etter tiår uten å svekkes, mens menneskene som bor i den eldes, skaffer seg nye hunder, elskere, unger som spiller i korps». 9 / 9

Jessica Brody. Glemt. Oversatt av Heidi Sævareid

Jessica Brody. Glemt. Oversatt av Heidi Sævareid Jessica Brody Glemt Oversatt av Heidi Sævareid Til Bill Contardi en ekte actionhelt, (også kjent som agenten min) Et hjerte som virkelig har elsket, glemmer aldri. Thomas Moore 0 VEKKET Bølgene slår mot

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG)

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) Vage silouetter av et syke-team. Projecteres på en skillevegg. Stemmene til personalet samt lyden av en EKG indikerer at det

Detaljer

MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK

MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK FORLAGET OKTOBER 2016 FORORD AV HANNE ØRSTAVIK Stedene viser en grunnholdning til hvordan være i verden.

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Ketil Bjørnstad Ensomheten. Roman

Ketil Bjørnstad Ensomheten. Roman Ketil Bjørnstad Ensomheten Roman Om boken: Fiolinisten Susanne Hvasser og bassisten Oscar Enger er musikere i Oslofilharmonien. Lenge har de levd rolige og regelmessige liv. Men sensommeren 2012 settes

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg Roman Om forfatteren: Runo Isaksen (f. 1968) er oppvokst i Lyngen (Troms) og Stavanger, nå bosatt ved Bergen. Han har tidligere utgitt fem romaner: Åpen bok (1997),

Detaljer

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 /Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 Dette siste lange så lenge: /Men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette./ Åpner lyset. Åpner gardinene, lyset. Øynene

Detaljer

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer.

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer. Kapittel 1 Nattmannen Cecilia Gaathe våknet av en lyd. Hun visste ikke hva hun hadde hørt, bare at det var noe som vekket henne. Det var mange lyder i et gammelt hus som dette. Treverk som knirket, vann

Detaljer

"Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter

Reisen til Viaje -et dramaforløp beskrevet i punkter "Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter 1. En gammel kaptein, lærer-i-rolle, tenker tilbake og minnes den gang for lenge siden da han var ung og hadde ansvaret på en stor, ny og flott seilskute.

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen Sammendrag, Glassveggen Webmaster ( 10.09.04 16:42 ) Ungdomsskole -> Norsk -> Bokreferat -> 10. klasse Målform: Bokmål Karakter: 6 Et sammendrag av boken "Glassveggen" av Paul Leer-Salvesen som er pensum

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Loqui. Lisa Søndmør Matias Glenne

Loqui. Lisa Søndmør Matias Glenne Loqui Lisa Søndmør Matias Glenne INT. - RESTAURANT - KVELD En fin, men uformell restaurant. Stedet er TIDLØST, med få hint til at det kan foregå i en spesifikk tidsperiode. Gamle skinnsofaer, nytt gulvbelegg.

Detaljer

Cheryl Strayed På ville veier

Cheryl Strayed På ville veier Cheryl Strayed På ville veier Om å miste fotfestet og komme på beina igjen Oversatt av Bente Rannveig Hansen Om forfatteren: CHERYL STRAYED er født i 1968. Hun har tidligere skrevet romanen Torch (2006)

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

«Det er sant at jeg fant» Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen av voksne innvandrere på nivå A1 og A2

«Det er sant at jeg fant» Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen av voksne innvandrere på nivå A1 og A2 «Det er sant at jeg fant» Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen av voksne innvandrere på nivå A1 og A2 «Det finnes et fjell. Det finnes et høyt fjell langt vekk. Der er det kaldt etter

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Selvfølelse og selvtillit

Selvfølelse og selvtillit Selvfølelse og selvtillit Når vi snakker om sevlbildet/selvfølelsen vår, menes summen av de inntrykk og tanker enkeltmenneske har om seg selv. Det kan være bra, eller mindre bra. Selvfølelsen henger tett

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

DAVID GROSSMAN. Falt ut av tiden. Til norsk ved Kjell Risvik, medlem av NO. AGORA BIBLIOTEK Utvalg ved Gabi Gleichmann

DAVID GROSSMAN. Falt ut av tiden. Til norsk ved Kjell Risvik, medlem av NO. AGORA BIBLIOTEK Utvalg ved Gabi Gleichmann DAVID GROSSMAN Falt ut av tiden Til norsk ved Kjell Risvik, medlem av NO AGORA BIBLIOTEK Utvalg ved Gabi Gleichmann Om boken: Israeleren David Grossman (f. 1954) er en av verdens fremste forfattere i dag.

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 MOR Av Abdulgafur Dogu 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 1 INT. KJØKKEN/STUA. MORGEN Vi er utenfor huset, gjennom stua vinduet går vi inn. Det er en stue med noen bilder på veggen.

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Kari Saanum. Roman. Omnipax, Oslo 2015

Kari Saanum. Roman. Omnipax, Oslo 2015 Kari Saanum Gråt, baby Roman Omnipax, Oslo 2015 DREYERS FORLAG 2015 EPUB-PRODUKSJON: ROSENDAHLS BOOKPARTNERMEDIA ISBN 978-82-826-5041-4 Det må ikke kopieres eller tilgjengeliggjøres noe fra denne bok i

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

Geir Lippestad. Et større vi. Til forsvar for livet

Geir Lippestad. Et større vi. Til forsvar for livet Geir Lippestad Et større vi Til forsvar for livet Om forfatteren: GEIR LIPPESTAD (f. 1964) er advokat og ble verdenskjent som forsvarer for gjerningsmannen under etterforskningen og rettssaken etter terrorangrepet

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

«Det er sant at jeg fant» Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen av voksne innvandrere på nivå A1 og A2

«Det er sant at jeg fant» Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen av voksne innvandrere på nivå A1 og A2 «Det er sant at jeg fant» Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen av voksne innvandrere på nivå A1 og A2 «Det finnes et fjell. Det finnes et høyt fjell langt vekk. Det er kaldt etter natta

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ

LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ 1. INT. TAXI -DAG (22) kjører taxibilen gjennom et tomt øde landskap På Baksetet sitter en MANN (40) og hans SØNN (11) De ser rejseklare ut, og virker

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Eva registrerer lyden av TV-en, reiser seg og går mot TV-skjermen som viser nyheter.

Eva registrerer lyden av TV-en, reiser seg og går mot TV-skjermen som viser nyheter. 1 INT. STUA. DAG Det er en sørgelig betonet stue med noen bilder på veggen.bilder av baby, barn og Eva og barn (Patrik). (rund 45 år gammel) sitter på bordet ved vinduet og ser mot himmelen. En blomsterpotte

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge Denne testen er en hjelp til å kartlegge din egen sansepreferanse-rekkefølge. Som du sikkert vet har alle mennesker 5 sanser: Syn - (Visuell sansekanal)

Detaljer

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom Februar I februar skjer det litt av hvert og vi starter opp med et nytt prosjekt! Dette kommer vi nærmere inn på etter vi forteller om hvordan vi har hatt det i januar. Januar har vært en oppstartsmåned

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Biblioteket- en arena for trinnvis integrasjon?

Biblioteket- en arena for trinnvis integrasjon? Biblioteket- en arena for trinnvis integrasjon? Spiller biblioteket en rolle med hensyn til å hjelpe innvandrerkvinner til å bli integrert i det norske samfunnet?? Hva er denne rollen? Hvordan tar innvandrerkvinner

Detaljer

INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7

INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7 BJØRN SAASTAD: ØYEBLIKKETS IDYLL... 8 MONTAROU: PAR...

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

Tren deg het med Hot-yoga

Tren deg het med Hot-yoga srib.no Tren deg het med Hot-yoga En duft av røkelse og dempet belysning tar deg med bort i fra det støyete bylivet utenfor, og inn i en sone full av stillhet, ro og bevegelse i 40 varmegrader. På vei

Detaljer

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G KNUT GEORG ANDRESEN MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Knut Georg Andresen MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Fair Forlag AS Copyright Fair Forlag AS 2012 Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen Omslagsdesign: MAD

Detaljer

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være.

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. REPORTASJEN NYGÅRDSPARKEN må flytte Drømmer fra parken Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. Tekst: Elise Kruse Foto: Jan

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1470-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det er grytidlig morgen

Detaljer

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord 0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM Forord Skal kjærligheten tåle de naturlige motsetningene som alltid melder seg i et parforhold, trengs det både flaks og kunnskap

Detaljer

Sally Green. Half Lost. Bok 3 hevnen. Oversatt av Heidi Sævareid

Sally Green. Half Lost. Bok 3 hevnen. Oversatt av Heidi Sævareid Sally Green Half Lost Bok 3 hevnen Oversatt av Heidi Sævareid Til minne om min far Ett enkelt menneske er ved ulike aldre og under mange slags omstendigheter helt forskjellige mennesker. Tidvis er han

Detaljer

Peter Franziskus Strassegger. Slutten på flagget vårt

Peter Franziskus Strassegger. Slutten på flagget vårt Peter Franziskus Strassegger Slutten på flagget vårt Til Jens Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann? Niemand! Und wenn er kommt? Dann laufen wir davon! * (*Tysk barnelek. Hvem er redd for den svarte mannen?

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

Rapportene om ildspåsettelser av nåværende og tidligere elever er mange.

Rapportene om ildspåsettelser av nåværende og tidligere elever er mange. Den andre dagen av professor Tom Tiller Skolen brenner Rapportene om ildspåsettelser av nåværende og tidligere elever er mange. Skolen har tatt utvendig fyr. Et enda større problem er det når skolen setter

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer? En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?» Elevene skal kunne forklare hva som særpreger det kristen synet på framtiden.» Elevene skal kjenne til sentrale

Detaljer

Kjempen Yme og kua Audhumla

Kjempen Yme og kua Audhumla Side 1 av 5 Om hvordan verden ble til Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 I begynnelsen fantes

Detaljer

Karine Nyborg Jeg er ikke redd for mørket. Roman

Karine Nyborg Jeg er ikke redd for mørket. Roman Karine Nyborg Jeg er ikke redd for mørket Roman Om forfatteren: Karine Nyborg er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Hun gikk på Aschehougs forfatterskole i 2007 og fikk samme år pris

Detaljer

Inghill + Carla = sant

Inghill + Carla = sant Ingeborg Arvola Inghill + Carla = sant Carla, min Carla Bok 3 Til Carla Prolog Jeg drømmer at jeg er voksen. I drømmen vet jeg at jeg drømmer. Jeg er meg selv, og samtidig ikke. Er jeg voksen? tenker jeg

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

René Descartes

René Descartes René Descartes 1596-1650 Descartes (sms-versjonen) Ontologi Dualisme: det finnes to substanser - Den åndelige substans (res cogitans) og utstrekningens substans (res extensa). September 3, 2009 2 Epistemologi

Detaljer

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Pasientbiografi i sykepleiestudiet Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Hvorfor pasientbiografi Rammeplan for sykepleiestudiet: Sykepleieren

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 MOR Av Abdulgafur Dogu 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 1 INT. KJØKKEN/STUA. DAG Det er en sørgelig betonet stue med noen bilder på veggen. Veggene er nøytrale i fargen, og ellers

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

* (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG

* (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG Fagdag 16.10.2017 Sigmund Nakkim - sykehusprest (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG KOMMUNIKASJON mye mer enn samtale SAMTALEN: - Symptomlindring.. - Ivareta verdighet.. - Etisk forsvarlighet.. MMM 1 Av personalets

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Litterære virkemidler

Litterære virkemidler Litterære virkemidler «I mål»-oppgave i kapittel 1 «Lesekurs litterære virkemidler» Å finne og tolke språkbilder i en tekst Du er i gang Du er på god vei Du har kommet langt Jeg greier å finne sammenligninger

Detaljer

hoppet med ryggen vendt ned mot et hav av vakre flammer. Armene er brede, og beina er strake. Akkurat som et kors.

hoppet med ryggen vendt ned mot et hav av vakre flammer. Armene er brede, og beina er strake. Akkurat som et kors. EXT.KIRKETåRN. KVELD Det er mørkt. Fra toppen av et kirketårn har DAVID(17) hoppet med ryggen vendt ned mot et hav av vakre flammer. Armene er brede, og beina er strake. Akkurat som et kors. Mens han faller

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer