UTARBEIDET AV: Norsk Flisteknikk AS. Noreveien 15 D 0379 Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTARBEIDET AV: Norsk Flisteknikk AS. Noreveien 15 D 0379 Oslo"

Transkript

1 UTARBEIDET AV: Norsk Flisteknikk AS. Noreveien 15 D 0379 Oslo VEILEDNING TIL INTERNKONTROLL FOR HELSE MILJØ OG SIKKERHET (H.M.S. plan) Denne internkontrollen er utarbeidet med tanke på små og mellomstore bedrifter i bygg og anleggsbransjen. Ved gjennomgåelse av dokumentene vil du finne at det er enkelte steder det trengs utfyllende informasjon. Dette er dokumenter som blir for individuelle til å inkludere i en generell HMS-beskrivelse, og må derfor tilføyes av det enkelte foretak. I tillegg bør det suppleres med forskrifter og produktbeskrivelser etc. som omtales i denne internkontrollen. Når det gjelder vernerunden bør denne utarbeides av det enkelte foretak. Det henvises i kontrollen også til HMS-perm som er med den enkelte arbeider ute på arbeidsplassen. Permen følger ikke med i denne internkontrollen, da denne også blir individuell, og bør utarbeides av det enkelte foretak. Denne internkontroll for HMS, kan imidlertid mangfoldiggjøres og brukes som en slik perm, men da bør den suppleres med nødvendig dokumentasjon, bl.a. beskrivelse som følger helsefarlige stoffer etc. På side 1 i denne internkontrollen står det henvist til utstyrsliste og referanseliste disse må utarbeides av hvert enkelt foretak. Norsk Flisteknikk AS. Side: 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INTERNKONTROLL FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET INFORMASJON: KAPITTEL - 1 SIDE: 1 SIDE: 2 SIDE: 3 SIDE: 4 SIDE: 5 SIDE: 6 SIDE: 7 Innledning. Innholdsfortegnelse. Firmabeskrivelse.(kortfattet) Organisasjonsplan. Målsetninger. Firmadokumenter. (firmaattest) Sentral godkjenning. INTERNKONTROLLSYSTEMET: KAPITTEL - 2 SIDE: 8 SIDE: 9 Oppbygging av internkontrollsystemet. Vedlikehold / utvikling av systemet. SYSTEMRUTINER: KAPITTEL - 3 SIDE: 10 SIDE: 11 SIDE: 12 SIDE: 13 SIDE: 14 SIDE: 15 SIDE: 16 SIDE: 17 SIDE: 18 SIDE: 19 SIDE: 20 Oppstartmøte. Melding til arbeidstilsynet. Melding om personskade / arbeidsuhell. Ansvarsforsikring for bygg- og anleggsbransjen. Personskade eller nestenulykke skjema. Vernerunder / avviksbehandling. Viktige telefoner på byggeplassen. Registrering av skader og fravær. Systemrutiner. Samordning av vernetjenesten. Utarbeidelse av HMS-perm. STANDARD HMS RUTINER: KAPITTEL - 4 SIDE: 21 Sikkerhetsbestemmelser. SIDE: 22 Standard HMS rutiner. SIDE: 23 Kvitteringsliste for personlig verneutstyr. SIDE: 24 Instruks for stillasbyggere - 1. SIDE: 25 Instruks for stillasbyggere - 2. SIDE: 26 Instruks for spikerpistoler. SIDE: 27 Instruks for boltepistoler. SIDE: 28 Instruks for forskalling og betongarbeider. SIDE: 29 Helsefarlige stoffer. SIDE: 30 Kraner og løfteutstyr. SIDE: 31 Gravemaskiner. SIDE: 32 Graving og avstiving av grøfter. SIDE: 33 Sluttattest. SIDE: 34 Ansettelseskontrakt. Norsk Flisteknikk AS. Side: 2

3 KORTFATTET FIRMABESKRIVELSE Kapittel - 1 Etabler år: Eierforhold/aksjonærer: Annelie K. Pettersen/Tom B. Pettersen Styrets sammensetning: Styrets leder: Tom B. Pettersen Styremedlem: Ulf Kittelsen Varamedlem: Gunhild Kittelsen Foretaksnummer: NO MVA Regnskapsfører: Revisor: Larvik Regnskapsbyrå AS. Øivind Hammer, Larvik. Forretnings adresse: Noreveien 15 D Oslo Post adresse: Gamle Stavernsveien Larvik Web-adresse: E-post Adresse: Telefon/Telefaks: Daglig leder: Tom Blom Pettersen. Mobiltelefon: Arbeidsområder/lokalisering: Fagområder, produkttyper: Autorisasjoner og godkjennelser: Spesialkompetanse: Geografisk utstrekning: Avdelingskontor: Flislegging, murerarbeid i Østlandsområdet. Flislegging og murerarbeid. Sentral godkjenning. Flisarbeider. Norge. Oslo - Larvik. Økonomi: Aksjekapital: ,- Ansvarsforsikring: if Skadeforsikring Total årsomsetning foregående år: ca: 6 mill. Bankforbindelse: Gjensidige NOR Ressurser, kapasitet: Se utstyrsliste Antall ansatte: 4 Antall fagarbeidere: 3 Antall lærlinger: 0 Lokaler: Nei Spesielle kunnskaper, metoder: Spesiell utrustning, maskiner: Samarbeidsbedrifter/grossist: Referanser: Utvalgte referanseprosjekter: Utenlandsoppdrag: Kontrakts- og entrepriseformer: Typer jobber og kunder: Flislegging generelt. Nei. Norfloor og Fliskonsulenten. Se referanseliste (www.flisteknikk.no) Se referanseliste (www.flisteknikk.no) Nei. Underentreprenør. Se referanseliste (www.flisteknikk.no) Anleggsoppdrag: Angi i % 90 Serviceoppdrag: Angi i % 10 Andel totalentreprise i % av totaloms: Angi i % 0 Andel boliger i % av totaloms: Angi i % 0 Norsk Flisteknikk AS. Side: 3

4 ORGANISASJONSPLAN Kapittel - 1 ORGANISASJONSPLAN FOR FIRMAET: NORSK FLISTEKNIKK AS. Tom Blom Pettersen Mobil: Er daglig leder, faglig leder og utfører alle oppgaver i firmaet. Herunder ansvarlig for innhenting av oppdrag, utførelse av oppdrag, samt ansvarlig for kontroll. Kenth Ouff Mobil: E-post: Arbeider som utførende innen mur, puss og flisarbeider. Halvor Sjulstad Mobil: E-post: Arbeider som utførende innen mur, puss og flisarbeider. Anders D. Fjeldstad Mobil: E-post: Arbeider som utførende innen mur, puss og flisarbeider. Norsk Flisteknikk AS. Side: 4

5 FIRMAETS MÅLSETNINGER Kapittel - 1! Utføre faget i henhold til retningslinjer for yrkesgruppen. (Flisleggerfaget).! Utføre faget på en slik måte at kundene er fornøyde.! Oppdatere ansatte på nyheter innen faget. Norsk Flisteknikk AS. Side: 5

6 FIRMADOKUMENTER Stiftelsesdokument: Kapittel - 1 Firmaattest: Organisasjonsnummer: Aksjeselskap Stiftelsesdato: Registrert i Foretaksregisteret: Firma: Forretningsadresse: Kommune: Land: NORSK FLISTEKNIKK AS Norev 15 D 0379 OSLO 0301 OSLO Norge Postadresse: Gamle Stavernsveien Larvik Aksjekapital NOK: ,00 Kapitalen er fullt innbetalt Daglig leder/ adm.direktør: Tom Blom Pettersen Styre: Styrets leder: Tom Blom Pettersen Gamle Stavernsveien Larvik Styremedlem: Ulf Kittelsen Varamedlem: Gunhild Kittelsen Signatur: Styrets medlemmer hver for seg. Revisor: Revisornummer ØYVIND HAMMER Torvet LARVIK Registrert revisor Vedtektsfestet formål: Omsetning av flis- og murprodukter, flislegging muring, samt hva som står i forbindelse med dette. Utskriftsdato Organisasjonsnr Side 1 av 1 Norsk Flisteknikk AS. Side: 6

7 GODKJENNINGSNEMNDA Godkjent foretak Godkjenningsnr: Godkjent til: Organisasjonsnr: Norsk Flisteknikk AS Norev 15 D 0379 OSLO Tlf: Faks: Antall ansatte i foretaket: 4 Internett-data oppgitt av foretaket: Epost: Hjemmeside: Godkjenningen er basert på 1 faglig leder. Foretaket er godkjent innenfor følgende 2 godkjenningsområder: UTF utførelse av membran, belegg og kledning i våtrom, tiltaksklasse 1 KUT kontroll av membran, belegg og kledning i våtrom, tiltaksklasse 1 Data pr Norsk Flisteknikk AS Godkjenningen er basert på følgende faglig leder: Tom Blom Pettersen Data pr Det er en forutsetning for godkjenningen at foretaket benytter relevant faglig leder i forhold til de faglige oppgavene, og at dette framgår av foretakets system i samsvar med GOF 6a. Relevant faglig leder for de ulike oppgaver framgår av godkjenningsvedtaket. UTF.254.1: utførelse av membran, belegg og kledning i våtrom, tiltaksklasse 1 Utførelse av vanntett membran, belegg og kledning i bad og andre mindre våtrom. Veiledning: Utførelse av vanntett membran, belegg og kledning i bad og andre mindre våtrom inngår også i godkjenningsområdene UTF og UTF KUT.254.1: kontroll av membran, belegg og kledning i våtrom, tiltaksklasse 1 Utførelseskontroll av vanntett membran, belegg og kledning i bad og andre mindre våtrom. NB: Dette kan hentes på Internett adresse: Norsk Flisteknikk AS. Side: 7

8 OPPBYGGING AV INTERNKONTROLLSYSTEMET Kapittel - 2 Vurdering av bedriften: Internkontrollsystemet for firmaet er bygd opp med tanke på å ivareta HMS-aktivitetene til en liten bedrift med små og mellomstore oppdrag, og med stadig skiftende arbeidssted. Systemet: Internkontrollsystemet er bygd opp som et todelt system, med et overordnet dokument, Internkontrollsystemet og en (HMS-perm) for hvert enkelt anlegg. Internkontrollsystemet inneholder informasjon om bedriften og organisasjon, systemrutiner, samt standard HMS rutiner. HMS-permen inneholder oversikt over aktuelle lover og forskrifter, prosjekt og HMS organisasjon, samt prosjektets HMS rutiner, I tillegg har permen en dokumentasjonsdel, hvor det er satt av plass til å samle løpende HMS dokumentasjon. Iverksetting av systemet: Internkontrollsystemet iverksettes så tidlig som mulig i planleggingsfasen av prosjektet, med rutine 3.1 oppstartmøte som grunnlag. Denne rutinen danner grunnlaget for prosjektets HMS arbeid, ved at kartlegging av aktuelle lover og forskrifter gjennomføres, samt vurdering av spesielle risikoforhold ved det aktuelle prosjektet vurderes. Dette danner grunnlag for hvilke standard HMS rutiner som skal være gjeldende for prosjektet og evnt. om prosjekt tilpassende rutiner må utarbeides. HMS permen bygges opp etter rutine 3.8 Denne permen skal være tilgjengelig på anlegget til enhver tid, og den skal inneholde all aktuell HMS dokumentasjon for prosjektet. Norsk Flisteknikk AS. Side: 8

9 VEDLIKEHOLD / UTVIKLING AV SYSTEMET Kapittel - 2 Internkontrollsystemet skal av bedriftens daglige leder til enhver tid holdes under oppsikt for å vurdere mangler og lignende, som eventuelt må rettes umiddelbart eller registreres for senere revideringer. Systemet skal som hovedregel oppdateres min. en gang pr. år, eller ved oppdagelse av alvorlige mangler ved systemet. Grunnlaget for revidering er vurdering av vernerundeprotokoller, og/eller andre HMS avvik. Ledelsen og en representant for de ansatte skal møtes på slutten av året og vurdere vernerundeprotokoller og andre HMS avvik, og prioritere tiltak/sette opp delmål for det kommende året (kap.1.5), og event. utarbeide eller revidere systemrutiner og de standard HMS rutiner. Ved oppdagelse av alvorlige HMS avvik, skal rapport utarbeides, og forebyggende tiltak iverksettes umiddelbart. De forebyggende tiltakene skal distribueres alle bedriftens byggeplasser for å hindre gjentagelse. Norsk Flisteknikk AS. Side: 9

10 OPPSTARTMØTE! Kapittel - 3 Vurdering av bedriften: Gi alle berørte parter informasjon om nytt prosjekt, herunder varighet, kvalitetskrav, HMS-krav. Oppstartmøte skal danne grunnlaget for HMS-arbeidet i prosjektet. Prosjektet er ansvarlig for gjennomføringen og oppfølgingen. Referanse: Arbeidsmiljøloven og intern-kontrollforskriften. Utførelse: Alle prosjekter som faller inn under AML 6 skal ha Oppstartmøte. Referat skal skrives, distribueres berørte parter og arkiveres i HMS-perm. Følgende agenda skal følges:! Info om prosjektet, herunder.! Byggherre.! Varighet.! Økonomi.! Andre relevante opplysninger.! Gjennomgang av tegninger og beskrivelser.! Risikoforhold, herunder! Kartlegge risikoforhold.! Registrere nestenulykker.! Tiltak for å redusere aktuell risiko.! Kartlegge hvilke std. HMS-rutiner som er aktuelle.! Evt. lage nye rutiner for spesielle lover og forskrifter for prosjektet.! Utarbeidelse av HMS-perm, herunder.! Gjennomgang av aktuelle lover og forskrifter for prosjektet.! Etablere verneorganisasjon.! Verneleder.! Verneombud.! Gjennomgang av aktuelle under-/sideentreprenører. Arkivering: Referat og annen dokumentasjon arkiveres i anleggets HMS-permen. Norsk Flisteknikk AS. Side: 10

11 MELDING TIL ARBEIDSTILSYNET OM NYANLEGG Kapittel - 3 Hovedformål: Tilfredsstille arbeidsmiljølovens krav om at alle nye arbeidsplasser skal meldes til Arbeidstilsynet. Referanse: Arbeidsmiljølovens 6. Utførelse:! Alle anlegg som har en varighet utover 6 uker skal meldes til arbeidstilsynet.! Melding skal sendes senest en uke før oppstart av arbeidene.! Meldingsskjemaet påføres fullstendig adresse til byggeplassen, og de delene av verneorganisasjonen som er kjent når meldingen sendes.! Eventuelle forandringer i verneorganisasjonen etter melding er sendt, registreres i internkontrollsystemet og ettersendes ikke til arbeidstilsynet.! Underentreprenører, og evnt. deres verneombud oppgis hvis de er kjent.! Underentreprenørene skal i tillegg sende egen melding til arbeidstilsynet, med kopi til vårt firma. Arkivering: Melding arkiveres i HMS-permen. Vedlegg: Meldingsskjema til arbeidstilsynet. Norsk Flisteknikk AS. Side: 11

12 MELDING OM PERSONSKADE / ARBEIDSUHELL Kapittel - 3 Hovedformål: Ivareta alle formaliteter dersom personskade/arbeidsuhell skulle oppstå. Referanse: Arbeidsmiljøloven. Utførelse: Alle uhell som medfører personskade skal registeres og meldes Rikstrygdeverket og firmaets forsikringsselskap. Med personskade menes: En skade som er påført en person hvor det er stor eller liten sannsynlighet for at den skadede kan komme til å kreve økonomisk godtgjørelse fra firmaet, eller mulighetene er tilstede for at det kan oppstå senskader. Skademeldingsskjemaet fylles ut uansett om den skadede er borte fra jobb eller ikke etter uhellet. Arbeidstilsynet skal også ha melding. Er skadene alvorlige skal de meldes umiddelbart pr. telefon, men ved mindre alvorlige skader kan kopi av utfylt skademelding oversendes. Skademeldingsskjemaet fylles ut snarest etter uhellet, og det er viktig at skjemaet fylles ut fullstendig. Alle skader med fravær skal registreres i firmaets skade og fravær statistikk. Ved personskade/arbeidsuhell skal årsaken kartlegges, og firmaets HMS-rutiner må gjennomgåes for å klarlegge om disse må forbedres, eller om det må lages nye rutiner for å hindre at lignende uhell skal gjentas. Arkivering: Melding arkiveres i HMS-permen. Norsk Flisteknikk AS. Side: 12

13 if Norsk Flisteknikks forsiktingsavtalenr hos if... skadeforsikring: Sammendrag Ansvarsforsikring for bygge- og anleggsbransjen. Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva Norsk Flisteknikks forsikring omfatter, og noen av de begrensninger som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder. Hva er forsikret? Rettslig erstatningsansvar for skade påført person eller ting, samt økonomisk tap som følge av slike skader, men ikke rene formuesskader (dvs. økonomisk tap som ikke er foranlediget av en fysisk skade). Ansvarsforsikringen består av to hoveddekninger: Bedriftsansvar F.eks. ansvar for skade som ansatte forårsaker under utførelse av oppdrag for bedriften Produktansvar Produsents eller selgers ansvar for skade forårsaket av mangler eller skadevoldende egenskaper ved leverte produkter Forholdet til ansvar etter forskjellige NS-standarder Forsikringen er overensstemmende med kravene til ansvarsforsikring i NS 3430, NS 3431, NS 3433 og NS Ansvar for underentreprenør Det forutsettes at sikredes underentreprenører har egen ansvarsforsikring for den type arbeider de utfører. Skulle det vise seg at underentreprenøren likevel ikke har ansvarsforsikring, og oppdragsgiveren i kontrakten med sikrede har betinget seg at sikredes forsikring skal dekke erstatningsansvar for skade underentreprenørene hans kan påføre byggherren eller tredjemann i forbindelse med utførelsen av kontraktsarbeidet, vil sikredes forsikring i utgangspunktet dekke ansvar for disse skadene selv om den ikke er utvidet til å omfatte den typen grunnarbeid det gjelder. Noen av begrensningene Forsikringen omfatter likevel ikke skade på byggverk/gjenstand når grunnarbeidene skjer inne i, under eller nærmere enn 5 meter fra byggverket/gjenstanden. Uten særskilt avtale dekker ikke forsikringen erstatnings- ansvar som sikrede pådrar seg for å oppfylle sin del av en inngått avtale. Dette er en forretningsmessige risiko bedriften selv må bære. Derfor dekkes ikke skade på eller garanti for egen entreprise, eller utgifter til omgjøring/ omlevering. Skade som skyldes at entreprisen er blitt forsinket eller uteblitt er heller ikke dekket. for skade oppstått ved grunnarbeider o.l. (graving, pigging, sprengning, peling og rivingsarbeider o.l.) (Kan dekkes ved tilleggsforsikring) som byggherre. (Kan dekkes ved tilleggsforsikring) i forbindelse med behandling eller sanering av bygning eller ting som inneholder asbest i forbindelse med enhver bruk av sprøytemalings- utstyr i friluft for skade på ting som sikrede leier, låner eller bruker. Slike skader hører inn under tingsforsikringen uavhengig av om bedriften eier eller leier driftsmidlene for personskade på egne ansatte. Slike skader hører inn under yrkesskadeforsikringen som eier, fører eller bruker av motorvogn, truck, arbeidsmaskin m.v. Slike skader hører inn under motorvognforsikringen m/tilleggsforsikringer For Produktansvar gjelder enkelte særlige begrensninger, blant annet for skade på selve produktet omkostninger ved reklamasjon eller tilbaketagelse av produktet. Tilleggsforsikringer / andre forsikringer Det kan tegnes tilleggsforsikring som dekker ansvar oppstått i forbindelse med utførelse av forskjellige grunnarbeider o.l. (graving, pigging, sprengning, spunting og peling, rivingsarbeider o.l.) Det kan tegnes forsikring som dekker ansvar sikrede kan pådra seg som byggherre, herunder også ved om- og påbygging av egne anlegg. Forsikringen kan tegnes for hvert enkelt prosjekt eller på årsbasis. Noen kunder vil ha behov for en formueskadeforsikring i tillegg til ansvarsforsikringen. F.eks. en byggmester som også driver med taksering. Sikkerhetsforskrifter For visse situasjoner er det gitt særskilte forholdsregler (sikkerhetsforskrifter). Hvis disse ikke overholdes, kan forsikringsutbetalingen bli redusert eller falle helt bort. Vilkårene inneholder sikkerhetsforskrifter om: Bruk av åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr. Fra 1. januar 2001 skal dessuten slike arbeider bare utføres av særskilt sertifisert personell bruk av standard bransjebetingelser regelmessig kontroll av nedgravde tanker og forsvarlig oppsamlingskum for stasjonære overgrunnstanker til oppbevaring av brannfarlig væske, olje og andre kjemikalier. Forsikringssum Bedriftsansvar: Kr pr. skadetilfelle Produktansvar: Kr til sammen pr. år For skader forårsaket av underentreprenører: 150 G for hvert oppdrag. (G = folketrygdens grunnbeløp). Fra 1. mai 1998 er dette kr , og 150 G vil da tilsvare kr ). Det er mulig å avtale annen forsikringssum. Egenandel Kr ,- pr. skadetilfelle (bedriftsansvar og produkt- ansvar) For visse skadetyper gjelder forhøyet egenandel, f.eks. skader ved sveising og vannskader som følge av avdekking av bygningskonstruksjoner i forbindelse med taktekking / påbygging. For skader forårsaket av underentreprenør er egenandelen kr ,- Det er mulig å avtale annen egenandel. Norsk Flisteknikk AS. Side: 13

14 PERSONSKADE ELLER NESTENULYKKE SKJEMA Kapittel - 3 Fornavn: Etternavn: Fødselsdato: Yrke: Når skjedde ulykken: Dato: Måned: Årstall: Klokkeslett: Beskrivelse av ulykkesforløpet: Hadde manglende verneutstyr betydning for omfanget av skaden?: Hvem ble varslet om ulykken?: Hva er gjort for å hindre gjentagelse av ulykken?: Dato: Underskrift: Norsk Flisteknikk AS. Side: 14

15 VERNERUNDER / AVVIKSBEHANDLING Kapittel - 3 Bygg/anlegg: Deltagere: Avvik: Saksnummer: Møtenummer: Dato: Ansvarlig: Notater: Norsk Flisteknikk AS. Side: 15

16 VIKTIGE TELEFONNUMMER PÅ BYGGEPLASSEN Kapittel - 3 Lege / Ambulanse: 113 Legehelikopter: 113 Politi: 112 Brannvesen: 110 SFT: Verneansvarlig: (Cato Rustaden) Bedriftslege: (Jan Petter Høeg) Arbeidstilsynet: (Sentralt for Norge) Nærmeste sykehus: (Ullevål sykehus) Førstehjelpsutstyr er utplassert: Brannverneutstyr er plassert på følgende steder: Stoffkartotek finnes på følgende steder: Norsk Flisteknikk AS. Side: 16

17 REGISTRERING AV SKADER OG FRAVÆR Kapittel - 3 Skjemaer til dette formål kan hentes ved det lokale arbeidstilsyn. Norsk Flisteknikk AS. Side: 17

18 SYSTEMRUTINER Kapittel - 3 Samordning av vernetjenesten: Beskrive de rutiner som skal gjennomføres på de byggeplassene foretaket velges som hovedbedrift iht. arbeidsmiljøloven 15, og IK- forskrift. Referanse: Arbeidsmiljøloven. Utførelse: På anlegg hvor foretaket er valgt til hovedvernbedrift, og når deler av kontraktsarbeidet settes bort til underentreprenører skal rutinen gjennomføres. Underentreprenører blir informert om anleggets sikkerhetsbestemmelser, og skriver under på samordningsbrev og ( 15 skjema). Når underentreprenørene starter sine arbeider på anlegget skal de framlegge sitt internkontrollsystem for gjennomsyn. Underentreprenørens internkontrollsystem skal samordnes med hovedbedriftens system til et (anleggets internkontrollsystem).denne samordningen gjøres i et samordningsmøte HMS når underentreprenører starter sine arbeider på anlegget. Agenda for samordningsmøtet:! Informasjon om anlegget.! Byggherrens HMS plan.! Gjennomgang anleggets HMS rutiner.! Førstehjelpsutstyr.! Varslingsrutiner.! Verneorganisasjonen.! Rutiner for skiring, rydding og vernerunder.! Samordning av verne, og sikkerhetstjenesten.! HMS dokumentasjon. Dokumentasjon for anleggets internkontrollsystem oppbevares i en felles HMS-perm, hvor både hovedbedrift og UE/SE skal arkivere sin HMS dokumentasjon til felles innsyn for alle på anlegget. Arkivering: HMS dokumentasjon arkiveres i HMS-permen. Norsk Flisteknikk AS. Side: 18

19 SAMORDNER AV VERNE- OG MILJØARBEIDER PÅ ARBEIDSPLASS MED FLERE ARBEIDSGIVERE (ARBEIDSMILJØLOVEN 15) Kapittel - 3 Skjemaer til dette formål kan hentes ved det lokale arbeidstilsyn. Norsk Flisteknikk AS. Side: 19

20 UTARBEIDELSE AV HMS-PERM Kapittel - 3 Hovedformål: Å ivareta kravet til HMS dokumentasjon på hvert enkelt anlegg, samt å sørge for at arbeidstakerne har tilgjengelig den HMS dokumentasjon som er gjeldende for anlegget. Referanse: Forskrift om internkontroll. Utførelse: For hvert enkelt anlegg med varighet i 6 uker eller mer, skal det utarbeides en (HMS-perm). Permen inndeles etter vedlagte standard innholdsfortegnelse, og standard innhold i permen er oversikt over aktuelle lover og forskrifter for anlegget, samling av de aktuelle lovene og forskriftene, samt organisasjonsplan for anlegget. Annen aktuell dokumentasjon er:! Aktuelle standard HMS rutiner for anlegget.! Datablader for helsefarlige stoffer.! Meldinger og tillatelser,! HMS korrespondanse og referater.! Samt aktuelle sertifikater og bevis for personell og utstyr. HMS-permen i iverksettes senest i forbindelse med oppstartmøte, og den holdes oppdatert gjennom hele anleggsperioden. HMS-permen skal til enhver tid være tilgjengelig på anlegget for ansatte og tilsynsmyndighetene. Vedlegg: Innholdsfortegnelse for HMS-permen. Norsk Flisteknikk AS. Side: 20

21 SIKKERHETSBESTEMMELSER Kapittel - 4 TIL OPPSLAG I BRAKKENE BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR FOR BYGGEPLASSEN: Vernefottøy: Vernesko/støvletter skal brukes på byggeplassen. Hovedvern: Alle som arbeider på byggeplasser hvor det er fare for fallende gjenstander, enten fra stillaser, byggekraner eller fra de øvrige etasjene skal det brukes hjelm. Øyevern: Beskyttelsesbriller skal benyttes ved kutte- og slipearbeider, samt ved bruk av spiker og boltepistol. Hørselsvern: Hørselsvern må brukes der hvor støynivået er så høyt at det er fare for hørselskader. Det kan brukes ørepropper eller øreklokker, alt etter den aktuelle støybelastning. Støvfilter: Støvmaskiner er tilgjengelig i brakke, og skal benyttes ved arbeider som medfører støvplager. Hver enkelt arbeidstaker er ansvarlig for sin egen sikkerhet på byggeplassen, og er pliktig til å meddele enten til verneombud eller overordnet ved oppdagelse av farlige forhold eller mangler av verneutstyr/sikring. Man må være oppmerksom på at en eventuell erstatning etter en yrkesskade, kan bli vesentlig redusert eller falle helt bort, dersom man ikke bruker det foreskrevne verneutstyr. Underskrift verneleder: Norsk Flisteknikk AS. Side: 21

22 STANDARD HMS RUTINER Kapittel - 4 Verneutstyr Hovedformål: Sikre at alle arbeidstakere har mottatt det nødvendige personlige verneutstyr, samt vet hvor annet verneutstyr er å finne. Referanse: Forskrift nr. 524, Bruk av personlig verneutstyr. Utførelse:! Ved nye prosjekter skal alle arbeidstakere sjekke sitt personlige verneutstyr.! Ved evt. mangler/skader skal prosjektleder sørge for kompletteringen.! Alle arbeidstakere skal fylle ut og kvittere på vedlagte kvitteringsliste. Arkivering: Kvitteringsliste personlig verneutstyr arkiveres i HMS-permen. Norsk Flisteknikk AS. Side: 22

23 KVITTERINGSLISTE FOR PERSONLIG VERNEUTSTYR. Kapittel - 4 PROSJEKT: Navn på arbeidstaker: Adresse: Telefon: Navn på pårørende: Adresse: Telefon: Verneutstyr: Merknad: Kvittering: Vernefottøy: Hjelm: Hørselsvern: Annet verneutstyr: Støvfiltermaske: Finnes i brakke Ørepropper: Finnes i brakke Førstehjelpskrin: Finnes i brakke Båre med pledd. Finnes i brakke Brannslokningsapparat: Finnes i brakke Norsk Flisteknikk AS. Side: 23

24 STANDARD HMS RUTINER Kapittel - 4 Instruks for stillasbyggere - 1 Hovedformål: Skire at alle sikkerhetstiltak og regler vedrørende stillasbygging blir ivaretatt, samt sikre en rasjonell drift av stillasbearbeidere. Referanse: Forskrift nr: 500 UTFØRELSE 1. Generelt:! Ved bygging av stillaser med plattingshøyde over 5 m. skal arbeidene ledes av en person med stillaskurs. 2. Montering:! Montørene plikter å følge stillasets monteringsveiledning. 3. Sikkerhet:! Ved arbeider i høyden skal personlig sikring ivaretas. Der hvor ikke annen sikring er mulig, skal sikkerhetssele benyttes. Annet nødvendig verneutstyr er hjelm og vernefottøy.! Det må påses at det ikke er andre personer enn stillasbyggerne i eller utenfor stillaset under byggingen. Sperrebånd eller vakter kan benyttes for å sikre området.! Utferdige stillaser må merkes forsvarlig. Skiltet (fare, stillaser under montering/demontering) skal settes opp. 4. Kontroll/merking:! Alle stillaser skal kontrolleres og merkes. For stillaser over 5 m. skal det skrives kontrollrapport før merkelapp for godkjent stillas henges opp. Anleggsleder er ansvarlig for å skrive rapporten. 5. Etter montering:! Alle som skal benytte stillasene skal ha utdelt brukerinstruks for stillaser. Arkivering: Stillassertifikat og rapporter arkiveres i HMS-permen. Norsk Flisteknikk AS. Side: 24

25 STANDARD HMS RUTINER Kapittel - 4 Instruks for stillasbyggere - 2 Hovedformål: Skire at alle som skal bruke stillasene på anlegget får informasjon om retningslinjer for bruk, og hvilke plikter som påligger brukeren. Alle arbeidsgivere er pliktig å informere sine ansatte om denne rutinen. Referanse: Forskrift nr: 500 Utførelse:! Alle som skal bruke stillasene er pliktig å påse at de er i forskriftsmessig stand.! Oppdages mangler på stillasene skal om nødvendig stillaset sperres, og forholdet skal varsles anleggsleder eller ansvarlig for stillasarbeiderne på anlegget. (Ref. organisasjonsplan).! Stillaser som er merket med fareskilt eller (Fare stillaser under montering/demontering) skal ikke benyttes.! Stillasets angitte laster skal ivaretas (ref. skilt). Overbelastning av stillaset er ikke tillatt.! Forandringer på stilaser over 5 m. skal kun utføres av personer med godkjent stillaskurs. (Arbeidsprosedyre 6.1 for stillasbyggere skal følges).! Ved midlertidig fjerning av rekkverk og lignende er det brukernes ansvar å umiddelbart sette dette opp igjen. Spesielle faremomenter:! Klatring i stillasene er forbudt.! Stillasene skal holdes ryddige og rene for å unngå fallende gjenstander.! Åpninger i plattinger, og andre åpninger større enn 30 cm. må tettes/sikres. Arkivering: Stillas sertifikat og rapporter arkiveres i HMS-permen Norsk Flisteknikk AS. Side: 25

26 STANDARD HMS RUTINER Kapittel - 4 Instruks for spikerpistoler Hovedformål: Sikre at alle som skal bruke spikerpistol på anlegget får informasjon om retningslinjer for bruk, og hvilke plikter som påligger brukeren. Referanse: Forskrift nr: 389 Utførelse:! Alle som skal bruke spikerpistol må påse at avfyringssperre er i orden.! Man skal ha nødvendig opplæring i bruk av pistolen.! Det skal brukes hørselsvern og øyevern etter behov.! Brukeren må kontrollere og vedlikeholde pistolen slik at den til enhver tid er i forskriftmessig stand. Spesielle faremomenter:! Pistolen skal ikke rettes mot personer. Arkivering: Bruksanvisning på pistolen arkiveres i HMS-permen. Norsk Flisteknikk AS. Side: 26

27 STANDARD HMS RUTINER Kapittel - 4 Instruks for boltepistoler Hovedformål: Sikre at alle som skal bruke boltepistol på anlegget får informasjon om retningslinjer for bruk, og hvilke plikter som påligger brukeren. Referanse: Forskrift nr: 220 UTFØRELSE Bruker må:! Være over 18 år og ha fått nødvendig opplæring.! Bruke nødvendig personlig verneutstyr, som øyevern og hørselsvern.! Sette opp advarselskilt.! Bruke splintvern.! Oppbevare pistol og drivpatroner innelåst.! Rengjør og kontrollere pistolen. Boltepistol skal være:! Typeprøvd og typegodkjent.! Utstyrt med sikring mot utilsiktet avfyring.! Utstyrt med splintvern.! Kontrollert en gang pr. år. Arkivering: Bruksanvisning på boltepistol arkiveres i HMS-permen. Norsk Flisteknikk AS. Side: 27

28 STANDARD HMS RUTINER Kapittel - 4 Hovedformål: Instruks for forskalling og betongarbeider Sikre at HMS-tiltak blir ivaretatt i.f.m. forskalling og betongarbeid. Referanse: Forskrift nr: 291. Løfteinnretninger og løfteredskap. Forskrift nr: 500. Stillinger, stiger og arbeider på tak. UTFØRELSE Generelt:! Påbudt verneutstyr ved forskalling og betongarbeider er hjelm, vernesko, samt øye og hørselvern etter behov.! Ved bruk av løfteutstyr skal det påses at dette er i forskriftmessig stand. Forskallingsarbeider:! Man skal til enhver tid påse at oppsatt forskalling er sikret mot velting. (dekkestøtter/skråstøtter).! Forskalling skal dimisjoneres forsvarlig.! Ved arbeid i høyden skal forskriftmessig stillas bygges, og dekkekant samt utsparinger i dekke sikres med forskriftmessig rekkverk.! Ved bruk av forskallingsolje bør denne påføres med rull. Ved bruk av sprøyte skal minimum støvmaskin P3. benyttes.! Arbeidsklær som har blitt tilsølt (gjennomtrukket) med forskallingsolje skiftes.! Ved kutting av stag skal ikke skjærebrenner benyttes.! Ved rivningsarbeid skal det påses at arbeidet ikke medfører fare for fallende gjenstander. Betongarbeider:! Det skal påses at betongutstyr og løfteutstyr er i forskriftmessig stand.! Ved arbeider med fersk betong skal nødvendig verneutstyr som hansker og støvler benyttes.! Arbeidstøy som er gjennomtrukket av betong skiftes.! Betongsøl på hus skylles bort med rent vann. Arkivering: Datablad på forskallingsolje og sement finnes i kap. 6. i HMS-permen. Norsk Flisteknikk AS. Side: 28

29 STANDARD HMS RUTINER Kapittel - 4 Helsefarlige stoffer Hovedformål: Sikre at arbeidstakere får nødvendig informasjon om vernetiltak i.f.m. arbeid med farlige stoffer og at behandlingsmetode ve uhell er tilgjengelig. Referanse: Arbeidsmiljøloven 11. Utførelse:! Ved bruk av helsefarlige stoffer skal det sørges for at datablad er tilgjengelig for det aktuelle stoffet på anlegget.! Arbeidstakerne skal ha informasjon om nødvendig verneutstyr.! Ved uhell med helsefarlige stoffer som medfører legebesøk, skal aktuelt datablad sendes sammen med den skadede. Arkivering: Alle nødvendige datablad arkiveres under pkt. 6. i HMS-permen. Norsk Flisteknikk AS. Side: 29

30 STANDARD HMS RUTINER Kapittel - 4 Kraner og løfteutstyr Hovedformål: Sikre at HMS-tiltak blir ivaretatt i.f.m. arbeider med kraner og annet løfteutstyr. Referanse: Forskrift nr. 291 Utførelse:! Alt løfteutstyr og alle kraner skal være utstyrt med sertifikat.! Kranfører som skal føre kran med større kapasitet enn 2 tm. skal ha kranførerbevis.! Ved bruk av kran og løfteutstyr skal kyndig anhuker og signalmann benyttes, og vedlagt signalskjema skal benyttes.! Ved signalisering der kranfører og signalmann ikke her øyekontakt, skal radiosamband benyttes.! Det skal påses at personer ikke ferdes under hengende last. Arkivering:! Sertifikater på løfteutstyr som er på byggeplass arkiveres i HMS-permen.! Kranførerbevis arkiveres i HMS-permen, samt hos kranfører. Norsk Flisteknikk AS. Side: 30

31 STANDARD HMS RUTINER Kapittel - 4 Gravemaskiner Hovedformål: Sikre at HMS-tiltak blir ivaretatt i.f.m. arbeider med gravemaskin. Referanse: Forskrift nr. 396 UTFØRELSE Maskin:! Bremsene må være sikre, og hydraulikk- og trykkluftsystemer må være i samsvar med anerkjente standarder.! Maskinen skal minst hver 12 måned kontrolleres av fagkyndig person.! I maskinen skal det ligge instruksjonsbok og kontrollskjema. Maskinfører:! Maskinfører skal ha maskinførerbevis for å bruke maskinen.! Maskinfører skal kontrollere maskinen daglig iflg. eget kontrollskjema. Spesielle faremomenter:! Det er ikke tillatt å feste løfteredskaper på skufftenner eller rundt skuffen.! Det er ikke tillatt for uvedkommende å oppholde seg innenfor gravemaskinens rekkevidde.! Det er ikke tillatt og oppholde seg under bom, løftearm eller skuffe. Arkivering:! Maskinførerbevis arkiveres under pkt. 10. i HMS-permen, samt at maskinfører har dette med seg.! Kontrollskjema arkiveres under pkt. 10 i HMS-permen, samt i maskinen. Norsk Flisteknikk AS. Side: 31

32 STANDARD HMS RUTINER Kapittel - 4 Graving og avstivning av grøfter Hovedformål: Øke sikkerheten for arbeidstakerne som deltar i gravearbeid eller utfører andre oppgaver i grøfter. Referanse: Forskrift nr. 151 UTFØRELSE Maskin:! I grøft dypere enn 1,0 m. skal det alltid være en eller flere rømningsveier, f.eks. stige.! Grøften og sjakter med loddrette sider som er dypere enn 2,0 m. skal avstives.! Ved dybder større enn 3,0 m. skal avstivning dimensjoneres av faglig kvalifisert personell.! I utavstivede grøfter (grunnere enn 2 m.) er forsvarlig helling normalt 1:1 i friksjonsjordarter.! Avstivningen skal være tilstrekkelig solid til å kunne ta opp jordstykket.! Gravemasser bør plasseres minimum 1 m. fra grøftekanten. Spesielle faremomenter:! Graving i hellende terreng vil gi spesielle gravebetingelser, og konsultasjon med person med lokale geotekniske kunnskaper er nødvendig. (gjelder også graving nær støttemur). Norsk Flisteknikk AS. Side: 32

33 (Til arbeidsmiljølovens 68) SLUTTATTEST: Navn:.. Født:.. Begynt i bedriften:. Sluttet i bedriften:.. Har arbeidet som: (Utfylles kun på arbeidstakers anmodning). Time/dag/uke/måneds/årslønn ved fratredelse:.. Tiden for siste ferie:.. Dato:.... Bedrift.. Underskrift Norsk Flisteknikk AS. Side: 33

34 ANSETTELSESKONTRAKT ARBEIDSGIVER: Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: ARBEIDSTAKER: Navn: Født: (firmanavn) har inngått følgende avtale med (ansatt) TILTREDELSE: ARBEISOMRÅDE: ARBEIDSTID: LØNN: FERIEPENGER: Reguleres etter bestemmelsene i ferieloven av 29 april 1998 nr. 21 UTGIFTSGODTGJØRELSE: Kjøregodtgjørelse, overnattingsutgifter, diett, dekkes etter regning innenfor rammen av statens regulativ. SYKDOM: I henhold til folketrygdloven. OPPSIGELSE: Etter bestemmelser i folketrygdloven. OPPSIGELSE: BEKREFTELSE OG UNDERSKRIFT:. Den: Norsk Flisteknikk AS. Side: 34

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor. EINAR MONKIBISNEZ ELVRUM Ringstabekkveien 60A 1358 JAR Forsikringsdokumenter Vedlagt finner du bedriftens forsikringsdokumenter. Hvis du skulle få en skade, kan du raskt og enkelt melde den på. Vi tar

Detaljer

635761.TYG19L. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

635761.TYG19L. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor. 15. juli 2014 NORGES HOVSLAGERFORENING Sørbygdavegen 22 co/ Nikolai Refsahl 2335 STANGE Endring i forsikringsavtale SP635761 Nå er endringene vi ble enige om gjennomført, og du finner dem på de neste sidene.

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

BYGGHERRENS SHA-PLAN

BYGGHERRENS SHA-PLAN BYGGHERRENS SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PROSJEKT: LEDNINGSANLEGG ODALEN - HAVERÅSEN TILTAKSHAVER: FROGN KOMMUNE DATO : 30.05.14 REVISJON : : INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Organisasjonsplan...

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 1 av 12 SHA- PLAN Heisprosjekter ved Sykehuset Telemark Side 1 av 12 Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 2 av 12 1. Innhold 1. Innhold (Ref. del 1, SHA Plan Byggeprosjekter) 2. Distrubusjonsliste

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222 Prosjekthåndbokens innhold Hvilke oppslag? Hvilke skjema skal være tilgjengelig på byggeplassen? Praktisk vernearbeid, definisjoner. Opplæring Vernerunder Uønskede hendelser. Avviksmeldinger HMS. Varme

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

HMS - ansvar og kontroll bygg og anlegg

HMS - ansvar og kontroll bygg og anlegg HMS - ansvar og kontroll bygg og anlegg Terje Bakke, HMS Rådgiver Skanska Norge AS 1 HMS ansvar på bygg- og anleggs prosjekter 3 1 Den enkelte virksomhet er ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og kontrollere

Detaljer

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1 1 Hva skal vi snakke om Vårt fokus sikkerhet på arbeidsplassen under anleggsperioden Regelverket Byggherreforskriften Arbeidsplassforskriften kap. 6 Forskrift om utførelse av arbeid kap. 21 og 27 Kommunens

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

SHA-PLAN. ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra

SHA-PLAN. ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra SHA-PLAN ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra 05.01.2016 INNHOLD 1. MÅLSETTING 2. ORGANISASJON 3. EKSISTERENDE FORHOLD 4. FOREBYGGENDE TILTAK/ FREMDRIFTSPLAN 5. SPESIELLE RISIKOFORHOLD

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

Takk for at du valgte oss som forsikringsleverandør til bedriften din.

Takk for at du valgte oss som forsikringsleverandør til bedriften din. Henri Trefelling Zbarauskas Industriveien 10 1473 LØRENSKOG Velkommen til Takk for at du valgte oss som forsikringsleverandør til bedriften din. Vedlagt finner du bedriftens forsikringsavtale. Det er viktig

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Veileder for Grøftearbeid Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Før jobben settes i gang gå, gjennom disse punktene: Gjennomfør en risikovurdering av jobben Gjennomgå byggherrens

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

SHA-PLAN. Hanøytangen

SHA-PLAN. Hanøytangen SHA-PLAN I henhold til Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) og Arbeidsmiljøvernloven (AML). PROSJEKT: Renseanlegg Hanøytangen BYGGEPLASSENS ADRESSE:

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 4.1. Generelt Dette punktet skal på et overordnet nivå gi en samlet oversikt over krav entreprenøren må ivareta for Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (heretter kalt

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET KVALITETSSYSTEM EB NETT AS KS Område: HMS Ansvarlig: Prosjekt Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Bygg og anleggsvirksomhet Godkjent: Nettsjef Godkjent: 20.08.10 KS Rutine: Instruks for bygg og anleggsvirksomhet

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12.

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12. SHA-plan Dokumenttype: Versjon: Dato: Utarbeidet av: SHA-plan 01 25.06.12. Dag Voll SHA-plan for Frøya kommune ved Sætervågen fiskerihavn Revisjon nr. 01 INNHOLD 1. MÅL... 3 2. ORGANISASJON... 3 3. PRAKTISK

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Veileder for Grøftearbeid Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Dok. dato: Versjon: Rev.dato: 16.03.04 16.03.2004 02 Følgende bør framgå: Dok. dato: Versjon: Rev.dato: 16.03.04

Detaljer

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (2) Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dersom det samtidig sysselsettes mer enn 10 arbeidstakere,

Detaljer

Monteringsanvisning. Lettstillas.

Monteringsanvisning. Lettstillas. Monteringsanvisning. Lettstillas. Start med å legge ut rekkverk i stillasets lengde. Sett bunnskruene som vist. Bruk gjerne et bord under bunnskruene for å jevne ut vekten/ punktlasten. Helst 2 bunnskruer

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

HMS - Prosjekthåndbok

HMS - Prosjekthåndbok HMS - Prosjekthåndbok ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Innholdsliste: Svartjenesten til Arbeidstilsynet... 3 Prosjekthåndbokens innhold... 4 Hvilke oppslag?... 4 Hvilke skjema skal være tilgjengelig på

Detaljer

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008)

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Bakgrunn Ved bygging av prosessanlegg og innretninger har det tidligere oppstått uklarheter når det gjelder ansvar og koordinering av HMS arbeidet

Detaljer

SAMORDNINGSANSVAR. AML : Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass

SAMORDNINGSANSVAR. AML : Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass SAMORDNINGSANSVAR Dag Henning Bredesen HMS-sjef Region Oslo Bygg NCC Construction AS NCC Construction AS 2007-11-13 1 AML : Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass Ansvar for den enkelte virksomhet Medvirke

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato:

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato: UV-anlegg til Grøtvann VBA SHA-Plan Prosjekteringsfasen Dato: 2016-03-18 SHA-Plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA-Plan

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Uoffisiell utskrift er kun

Detaljer

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato:

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato: SHA - plan for prosjekteringsfasen Dato: 27.05.16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA - Plan 606758-01

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Forsikringsvilkår. Ansvar ANS1-9. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Ansvar ANS1-9. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Ansvar ANS1-9 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen omfatter 5

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET

KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som av Styret for Det internasjonale arbeidsbyrået er blitt sammenkalt i Genève og

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 Prosjekt: 5133307 ANAWANA HALOBA S SKULPTUR -TRÆNA Byggherre: Byggeplass: Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen Husøya Træna INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse, oppdatering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Vilkårene gjelder fra 01/01-2010 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS For forsikringen gjelder også Generelle vilkår Alminnelig ansvarsforsikring 1. Hvem

Detaljer

Krav til styringssystem

Krav til styringssystem Elementer i et styringssystem Tromsø februar 009 Tor Hegle Styremedlem NKF Byggesak 1 Krav til styringssystem Krav til foretak Foretak som søker (sentral) godkjenning, må dokumentere faglig ledelseskompetanse,

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO 9001

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO 9001 Godkjenner: Ernst Kalseth Godkjent: 14.09.2010 Side: 1-6 Formål/hensikt Vernerunder gjennomføres for å sikre jevnlig og rutinemessig gjennomføring av særlig de fysiske sidene ved arbeidsmiljøsituasjonen

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ HEIMDAL SEPARERING

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ HEIMDAL SEPARERING SHA-plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Dato: 2014-02-25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL...3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD...3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER...4

Detaljer

136216 TVERLI AUT. SVEISESERVICE AS

136216 TVERLI AUT. SVEISESERVICE AS Kontaktperson for spørreskjemaet 136216 TVERLI AUT. SVEISESERVICE AS Navn Telefon (Landkode + Nummer) E-Post TROND RUNE EGELI 47 91 55 17 35 verksted@tverli-sveis.no Generell Informasjon StartBANK id Virksomhetens

Detaljer

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 23 24 3.1 Generelle bestemmelser verneutstyr og faremerking Ansatte, studenter, innleid personell og besøkende skal alltid bruke påbudt verneutstyr, i tråd med Arbeidsmiljøloven

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Hvordan registrere seg som bruker av BASS?

Hvordan registrere seg som bruker av BASS? Registrering av ny brukerbedrift / Innlogging som bruker Hvordan registrere seg som bruker av BASS? For å registrere seg som ny bruker av BASS, må man ha tilgang til internett. Gå inn på www.cobuilder.comog

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN)

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN) NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM HMS plan Fylke dato: 22.02.07 Filnavn: ver142.doc FEF dato: Side 1 av 13 PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN) < Instruks for bruk av mal for HMS-plan.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner Hammerfest kommune Tekniske installasjoner 21.4.2010 Utkast JN Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Innhold 1. Generelt... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Overordnede lover og forskrifter... 3 1.4 Orientering...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav SFO Andebu skole Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk Kontakt: thore.helge.larsen@andebu.kommune.no

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475.

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 594 Forskrift om Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Utgitt januar 2009

Detaljer

KONTROLLSKJEMA TILSYN MED SKADEDYRSBEKJEMPERE VIRKSOMHETENS NAVN: ADRESSE: TELEFON NR.: KONTAKTPERSON: DATO: DELTAGERE VED TILSYNET: FRA VIRKSOMHETEN:

KONTROLLSKJEMA TILSYN MED SKADEDYRSBEKJEMPERE VIRKSOMHETENS NAVN: ADRESSE: TELEFON NR.: KONTAKTPERSON: DATO: DELTAGERE VED TILSYNET: FRA VIRKSOMHETEN: TILSYN MED SKADEDYRSBEKJEMPERE KONTROLLSKJEMA VIRKSOMHETENS NAVN: ADRESSE: TELEFON NR.: KONTAKTPERSON: DATO: DELTAGERE VED TILSYNET: FRA VIRKSOMHETEN: FRA KOMMUNEN: Forskrift om skadedyrsbekjempelse trådte

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 66118 Høgskolen i Lillehammer. Utfasing av R22. Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Lillehammer Utarbeidet: 08.10.2013 Sist oppdatert: INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse,

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Formål/hensikt Hensikten med denne prosedyren er å beskrive saksgangen ved nyansettelser og definisjon av de tjenesteforhold den enkelte ansettes under. Målgruppe Ledergruppen

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner.

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Dr Saurs vei 3 Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav Firma: Konkurransegrunnlag Del II Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Kvalifikasjonskrav NB: Skal leveres i egen konvolutt

Detaljer

Arbeidstilsynets time. Overingeniør Arne Valaker, Arbeidstilsynet Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets time. Overingeniør Arne Valaker, Arbeidstilsynet Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet s time Overingeniør Arne Valaker, Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet Kort om Regional organisering Direktoratet Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnlag del 2 kvalifikasjonskrav Oppussing/Totalrenovering av tomannsbolig Øvre Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Oppussing/Totalrenovering av tomannsbolig Øvre Firma: Selskapsform:

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen for bygge- og anleggsplassen RINGERIKE KOMMUNE 1.10.2012 Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: 1.10.2012 0 Tilbudsfase RAN 0. Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved

Detaljer

Krav til Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Krav til Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Krav til Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Generelt Dette punktet skal på et overordnet nivå gi en samlet oversikt over krav entreprenøren må ivareta for Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (heretter

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Side 1 av 8 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) DATO: FOR-2009-08-03-1028 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned:

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned: Skademeldingen gjelder: SKADEMELDING VED PERSONSKADE Juridisk seksjon - Forsikringsavdelingen Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo postmottak@spk.no, tlf. 22 24 15 53 Yrkesskade/yrkessykdom Dødsfall (avdøde

Detaljer

Porsgrunn kommune, St. Hansåsen sykehjem ombygging 4. etasje

Porsgrunn kommune, St. Hansåsen sykehjem ombygging 4. etasje Vedlegg nr. 3: Mal for HMS-plan INNHOLD: 1. Målsetting 2. Organisasjon 3. Framdrift 4. Eksisterende forhold 5. Orientering om byggeplassen 6. Spesielle risiki 7. Avfall 8. Orden og renhold 9. Handlingsplan

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen? Hva dekker forsikringen? Hva forsikringen omfatter Behovet for forsikring og hvilke forsikringer man bør tegne, avhengig av hvilke aktører som inngår, og hvilke roller de ulike aktørene innehar: Aktører:

Detaljer

Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11

Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11 Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11 HMS i prosjekt og Arbeidstilsynets ønsker Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet/NTNU

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen 06.09.2013 BackeGruppen Virksomhet innen entreprenør, prosjektutvikling og eiendom 3 mrd. kroner i omsetning 1000 ansatte 300 ingeniører

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR 1-4. Definisjoner I denne forskriften menes med: 2) arbeidsutstyr: tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger,

Detaljer