UTARBEIDET AV: Norsk Flisteknikk AS. Noreveien 15 D 0379 Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTARBEIDET AV: Norsk Flisteknikk AS. Noreveien 15 D 0379 Oslo"

Transkript

1 UTARBEIDET AV: Norsk Flisteknikk AS. Noreveien 15 D 0379 Oslo VEILEDNING TIL INTERNKONTROLL FOR HELSE MILJØ OG SIKKERHET (H.M.S. plan) Denne internkontrollen er utarbeidet med tanke på små og mellomstore bedrifter i bygg og anleggsbransjen. Ved gjennomgåelse av dokumentene vil du finne at det er enkelte steder det trengs utfyllende informasjon. Dette er dokumenter som blir for individuelle til å inkludere i en generell HMS-beskrivelse, og må derfor tilføyes av det enkelte foretak. I tillegg bør det suppleres med forskrifter og produktbeskrivelser etc. som omtales i denne internkontrollen. Når det gjelder vernerunden bør denne utarbeides av det enkelte foretak. Det henvises i kontrollen også til HMS-perm som er med den enkelte arbeider ute på arbeidsplassen. Permen følger ikke med i denne internkontrollen, da denne også blir individuell, og bør utarbeides av det enkelte foretak. Denne internkontroll for HMS, kan imidlertid mangfoldiggjøres og brukes som en slik perm, men da bør den suppleres med nødvendig dokumentasjon, bl.a. beskrivelse som følger helsefarlige stoffer etc. På side 1 i denne internkontrollen står det henvist til utstyrsliste og referanseliste disse må utarbeides av hvert enkelt foretak. Norsk Flisteknikk AS. Side: 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INTERNKONTROLL FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET INFORMASJON: KAPITTEL - 1 SIDE: 1 SIDE: 2 SIDE: 3 SIDE: 4 SIDE: 5 SIDE: 6 SIDE: 7 Innledning. Innholdsfortegnelse. Firmabeskrivelse.(kortfattet) Organisasjonsplan. Målsetninger. Firmadokumenter. (firmaattest) Sentral godkjenning. INTERNKONTROLLSYSTEMET: KAPITTEL - 2 SIDE: 8 SIDE: 9 Oppbygging av internkontrollsystemet. Vedlikehold / utvikling av systemet. SYSTEMRUTINER: KAPITTEL - 3 SIDE: 10 SIDE: 11 SIDE: 12 SIDE: 13 SIDE: 14 SIDE: 15 SIDE: 16 SIDE: 17 SIDE: 18 SIDE: 19 SIDE: 20 Oppstartmøte. Melding til arbeidstilsynet. Melding om personskade / arbeidsuhell. Ansvarsforsikring for bygg- og anleggsbransjen. Personskade eller nestenulykke skjema. Vernerunder / avviksbehandling. Viktige telefoner på byggeplassen. Registrering av skader og fravær. Systemrutiner. Samordning av vernetjenesten. Utarbeidelse av HMS-perm. STANDARD HMS RUTINER: KAPITTEL - 4 SIDE: 21 Sikkerhetsbestemmelser. SIDE: 22 Standard HMS rutiner. SIDE: 23 Kvitteringsliste for personlig verneutstyr. SIDE: 24 Instruks for stillasbyggere - 1. SIDE: 25 Instruks for stillasbyggere - 2. SIDE: 26 Instruks for spikerpistoler. SIDE: 27 Instruks for boltepistoler. SIDE: 28 Instruks for forskalling og betongarbeider. SIDE: 29 Helsefarlige stoffer. SIDE: 30 Kraner og løfteutstyr. SIDE: 31 Gravemaskiner. SIDE: 32 Graving og avstiving av grøfter. SIDE: 33 Sluttattest. SIDE: 34 Ansettelseskontrakt. Norsk Flisteknikk AS. Side: 2

3 KORTFATTET FIRMABESKRIVELSE Kapittel - 1 Etabler år: Eierforhold/aksjonærer: Annelie K. Pettersen/Tom B. Pettersen Styrets sammensetning: Styrets leder: Tom B. Pettersen Styremedlem: Ulf Kittelsen Varamedlem: Gunhild Kittelsen Foretaksnummer: NO MVA Regnskapsfører: Revisor: Larvik Regnskapsbyrå AS. Øivind Hammer, Larvik. Forretnings adresse: Noreveien 15 D Oslo Post adresse: Gamle Stavernsveien Larvik Web-adresse: E-post Adresse: Telefon/Telefaks: Daglig leder: Tom Blom Pettersen. Mobiltelefon: Arbeidsområder/lokalisering: Fagområder, produkttyper: Autorisasjoner og godkjennelser: Spesialkompetanse: Geografisk utstrekning: Avdelingskontor: Flislegging, murerarbeid i Østlandsområdet. Flislegging og murerarbeid. Sentral godkjenning. Flisarbeider. Norge. Oslo - Larvik. Økonomi: Aksjekapital: ,- Ansvarsforsikring: if Skadeforsikring Total årsomsetning foregående år: ca: 6 mill. Bankforbindelse: Gjensidige NOR Ressurser, kapasitet: Se utstyrsliste Antall ansatte: 4 Antall fagarbeidere: 3 Antall lærlinger: 0 Lokaler: Nei Spesielle kunnskaper, metoder: Spesiell utrustning, maskiner: Samarbeidsbedrifter/grossist: Referanser: Utvalgte referanseprosjekter: Utenlandsoppdrag: Kontrakts- og entrepriseformer: Typer jobber og kunder: Flislegging generelt. Nei. Norfloor og Fliskonsulenten. Se referanseliste (www.flisteknikk.no) Se referanseliste (www.flisteknikk.no) Nei. Underentreprenør. Se referanseliste (www.flisteknikk.no) Anleggsoppdrag: Angi i % 90 Serviceoppdrag: Angi i % 10 Andel totalentreprise i % av totaloms: Angi i % 0 Andel boliger i % av totaloms: Angi i % 0 Norsk Flisteknikk AS. Side: 3

4 ORGANISASJONSPLAN Kapittel - 1 ORGANISASJONSPLAN FOR FIRMAET: NORSK FLISTEKNIKK AS. Tom Blom Pettersen Mobil: Er daglig leder, faglig leder og utfører alle oppgaver i firmaet. Herunder ansvarlig for innhenting av oppdrag, utførelse av oppdrag, samt ansvarlig for kontroll. Kenth Ouff Mobil: E-post: Arbeider som utførende innen mur, puss og flisarbeider. Halvor Sjulstad Mobil: E-post: Arbeider som utførende innen mur, puss og flisarbeider. Anders D. Fjeldstad Mobil: E-post: Arbeider som utførende innen mur, puss og flisarbeider. Norsk Flisteknikk AS. Side: 4

5 FIRMAETS MÅLSETNINGER Kapittel - 1! Utføre faget i henhold til retningslinjer for yrkesgruppen. (Flisleggerfaget).! Utføre faget på en slik måte at kundene er fornøyde.! Oppdatere ansatte på nyheter innen faget. Norsk Flisteknikk AS. Side: 5

6 FIRMADOKUMENTER Stiftelsesdokument: Kapittel - 1 Firmaattest: Organisasjonsnummer: Aksjeselskap Stiftelsesdato: Registrert i Foretaksregisteret: Firma: Forretningsadresse: Kommune: Land: NORSK FLISTEKNIKK AS Norev 15 D 0379 OSLO 0301 OSLO Norge Postadresse: Gamle Stavernsveien Larvik Aksjekapital NOK: ,00 Kapitalen er fullt innbetalt Daglig leder/ adm.direktør: Tom Blom Pettersen Styre: Styrets leder: Tom Blom Pettersen Gamle Stavernsveien Larvik Styremedlem: Ulf Kittelsen Varamedlem: Gunhild Kittelsen Signatur: Styrets medlemmer hver for seg. Revisor: Revisornummer ØYVIND HAMMER Torvet LARVIK Registrert revisor Vedtektsfestet formål: Omsetning av flis- og murprodukter, flislegging muring, samt hva som står i forbindelse med dette. Utskriftsdato Organisasjonsnr Side 1 av 1 Norsk Flisteknikk AS. Side: 6

7 GODKJENNINGSNEMNDA Godkjent foretak Godkjenningsnr: Godkjent til: Organisasjonsnr: Norsk Flisteknikk AS Norev 15 D 0379 OSLO Tlf: Faks: Antall ansatte i foretaket: 4 Internett-data oppgitt av foretaket: Epost: Hjemmeside: Godkjenningen er basert på 1 faglig leder. Foretaket er godkjent innenfor følgende 2 godkjenningsområder: UTF utførelse av membran, belegg og kledning i våtrom, tiltaksklasse 1 KUT kontroll av membran, belegg og kledning i våtrom, tiltaksklasse 1 Data pr Norsk Flisteknikk AS Godkjenningen er basert på følgende faglig leder: Tom Blom Pettersen Data pr Det er en forutsetning for godkjenningen at foretaket benytter relevant faglig leder i forhold til de faglige oppgavene, og at dette framgår av foretakets system i samsvar med GOF 6a. Relevant faglig leder for de ulike oppgaver framgår av godkjenningsvedtaket. UTF.254.1: utførelse av membran, belegg og kledning i våtrom, tiltaksklasse 1 Utførelse av vanntett membran, belegg og kledning i bad og andre mindre våtrom. Veiledning: Utførelse av vanntett membran, belegg og kledning i bad og andre mindre våtrom inngår også i godkjenningsområdene UTF og UTF KUT.254.1: kontroll av membran, belegg og kledning i våtrom, tiltaksklasse 1 Utførelseskontroll av vanntett membran, belegg og kledning i bad og andre mindre våtrom. NB: Dette kan hentes på Internett adresse: Norsk Flisteknikk AS. Side: 7

8 OPPBYGGING AV INTERNKONTROLLSYSTEMET Kapittel - 2 Vurdering av bedriften: Internkontrollsystemet for firmaet er bygd opp med tanke på å ivareta HMS-aktivitetene til en liten bedrift med små og mellomstore oppdrag, og med stadig skiftende arbeidssted. Systemet: Internkontrollsystemet er bygd opp som et todelt system, med et overordnet dokument, Internkontrollsystemet og en (HMS-perm) for hvert enkelt anlegg. Internkontrollsystemet inneholder informasjon om bedriften og organisasjon, systemrutiner, samt standard HMS rutiner. HMS-permen inneholder oversikt over aktuelle lover og forskrifter, prosjekt og HMS organisasjon, samt prosjektets HMS rutiner, I tillegg har permen en dokumentasjonsdel, hvor det er satt av plass til å samle løpende HMS dokumentasjon. Iverksetting av systemet: Internkontrollsystemet iverksettes så tidlig som mulig i planleggingsfasen av prosjektet, med rutine 3.1 oppstartmøte som grunnlag. Denne rutinen danner grunnlaget for prosjektets HMS arbeid, ved at kartlegging av aktuelle lover og forskrifter gjennomføres, samt vurdering av spesielle risikoforhold ved det aktuelle prosjektet vurderes. Dette danner grunnlag for hvilke standard HMS rutiner som skal være gjeldende for prosjektet og evnt. om prosjekt tilpassende rutiner må utarbeides. HMS permen bygges opp etter rutine 3.8 Denne permen skal være tilgjengelig på anlegget til enhver tid, og den skal inneholde all aktuell HMS dokumentasjon for prosjektet. Norsk Flisteknikk AS. Side: 8

9 VEDLIKEHOLD / UTVIKLING AV SYSTEMET Kapittel - 2 Internkontrollsystemet skal av bedriftens daglige leder til enhver tid holdes under oppsikt for å vurdere mangler og lignende, som eventuelt må rettes umiddelbart eller registreres for senere revideringer. Systemet skal som hovedregel oppdateres min. en gang pr. år, eller ved oppdagelse av alvorlige mangler ved systemet. Grunnlaget for revidering er vurdering av vernerundeprotokoller, og/eller andre HMS avvik. Ledelsen og en representant for de ansatte skal møtes på slutten av året og vurdere vernerundeprotokoller og andre HMS avvik, og prioritere tiltak/sette opp delmål for det kommende året (kap.1.5), og event. utarbeide eller revidere systemrutiner og de standard HMS rutiner. Ved oppdagelse av alvorlige HMS avvik, skal rapport utarbeides, og forebyggende tiltak iverksettes umiddelbart. De forebyggende tiltakene skal distribueres alle bedriftens byggeplasser for å hindre gjentagelse. Norsk Flisteknikk AS. Side: 9

10 OPPSTARTMØTE! Kapittel - 3 Vurdering av bedriften: Gi alle berørte parter informasjon om nytt prosjekt, herunder varighet, kvalitetskrav, HMS-krav. Oppstartmøte skal danne grunnlaget for HMS-arbeidet i prosjektet. Prosjektet er ansvarlig for gjennomføringen og oppfølgingen. Referanse: Arbeidsmiljøloven og intern-kontrollforskriften. Utførelse: Alle prosjekter som faller inn under AML 6 skal ha Oppstartmøte. Referat skal skrives, distribueres berørte parter og arkiveres i HMS-perm. Følgende agenda skal følges:! Info om prosjektet, herunder.! Byggherre.! Varighet.! Økonomi.! Andre relevante opplysninger.! Gjennomgang av tegninger og beskrivelser.! Risikoforhold, herunder! Kartlegge risikoforhold.! Registrere nestenulykker.! Tiltak for å redusere aktuell risiko.! Kartlegge hvilke std. HMS-rutiner som er aktuelle.! Evt. lage nye rutiner for spesielle lover og forskrifter for prosjektet.! Utarbeidelse av HMS-perm, herunder.! Gjennomgang av aktuelle lover og forskrifter for prosjektet.! Etablere verneorganisasjon.! Verneleder.! Verneombud.! Gjennomgang av aktuelle under-/sideentreprenører. Arkivering: Referat og annen dokumentasjon arkiveres i anleggets HMS-permen. Norsk Flisteknikk AS. Side: 10

11 MELDING TIL ARBEIDSTILSYNET OM NYANLEGG Kapittel - 3 Hovedformål: Tilfredsstille arbeidsmiljølovens krav om at alle nye arbeidsplasser skal meldes til Arbeidstilsynet. Referanse: Arbeidsmiljølovens 6. Utførelse:! Alle anlegg som har en varighet utover 6 uker skal meldes til arbeidstilsynet.! Melding skal sendes senest en uke før oppstart av arbeidene.! Meldingsskjemaet påføres fullstendig adresse til byggeplassen, og de delene av verneorganisasjonen som er kjent når meldingen sendes.! Eventuelle forandringer i verneorganisasjonen etter melding er sendt, registreres i internkontrollsystemet og ettersendes ikke til arbeidstilsynet.! Underentreprenører, og evnt. deres verneombud oppgis hvis de er kjent.! Underentreprenørene skal i tillegg sende egen melding til arbeidstilsynet, med kopi til vårt firma. Arkivering: Melding arkiveres i HMS-permen. Vedlegg: Meldingsskjema til arbeidstilsynet. Norsk Flisteknikk AS. Side: 11

12 MELDING OM PERSONSKADE / ARBEIDSUHELL Kapittel - 3 Hovedformål: Ivareta alle formaliteter dersom personskade/arbeidsuhell skulle oppstå. Referanse: Arbeidsmiljøloven. Utførelse: Alle uhell som medfører personskade skal registeres og meldes Rikstrygdeverket og firmaets forsikringsselskap. Med personskade menes: En skade som er påført en person hvor det er stor eller liten sannsynlighet for at den skadede kan komme til å kreve økonomisk godtgjørelse fra firmaet, eller mulighetene er tilstede for at det kan oppstå senskader. Skademeldingsskjemaet fylles ut uansett om den skadede er borte fra jobb eller ikke etter uhellet. Arbeidstilsynet skal også ha melding. Er skadene alvorlige skal de meldes umiddelbart pr. telefon, men ved mindre alvorlige skader kan kopi av utfylt skademelding oversendes. Skademeldingsskjemaet fylles ut snarest etter uhellet, og det er viktig at skjemaet fylles ut fullstendig. Alle skader med fravær skal registreres i firmaets skade og fravær statistikk. Ved personskade/arbeidsuhell skal årsaken kartlegges, og firmaets HMS-rutiner må gjennomgåes for å klarlegge om disse må forbedres, eller om det må lages nye rutiner for å hindre at lignende uhell skal gjentas. Arkivering: Melding arkiveres i HMS-permen. Norsk Flisteknikk AS. Side: 12

13 if Norsk Flisteknikks forsiktingsavtalenr hos if... skadeforsikring: Sammendrag Ansvarsforsikring for bygge- og anleggsbransjen. Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva Norsk Flisteknikks forsikring omfatter, og noen av de begrensninger som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder. Hva er forsikret? Rettslig erstatningsansvar for skade påført person eller ting, samt økonomisk tap som følge av slike skader, men ikke rene formuesskader (dvs. økonomisk tap som ikke er foranlediget av en fysisk skade). Ansvarsforsikringen består av to hoveddekninger: Bedriftsansvar F.eks. ansvar for skade som ansatte forårsaker under utførelse av oppdrag for bedriften Produktansvar Produsents eller selgers ansvar for skade forårsaket av mangler eller skadevoldende egenskaper ved leverte produkter Forholdet til ansvar etter forskjellige NS-standarder Forsikringen er overensstemmende med kravene til ansvarsforsikring i NS 3430, NS 3431, NS 3433 og NS Ansvar for underentreprenør Det forutsettes at sikredes underentreprenører har egen ansvarsforsikring for den type arbeider de utfører. Skulle det vise seg at underentreprenøren likevel ikke har ansvarsforsikring, og oppdragsgiveren i kontrakten med sikrede har betinget seg at sikredes forsikring skal dekke erstatningsansvar for skade underentreprenørene hans kan påføre byggherren eller tredjemann i forbindelse med utførelsen av kontraktsarbeidet, vil sikredes forsikring i utgangspunktet dekke ansvar for disse skadene selv om den ikke er utvidet til å omfatte den typen grunnarbeid det gjelder. Noen av begrensningene Forsikringen omfatter likevel ikke skade på byggverk/gjenstand når grunnarbeidene skjer inne i, under eller nærmere enn 5 meter fra byggverket/gjenstanden. Uten særskilt avtale dekker ikke forsikringen erstatnings- ansvar som sikrede pådrar seg for å oppfylle sin del av en inngått avtale. Dette er en forretningsmessige risiko bedriften selv må bære. Derfor dekkes ikke skade på eller garanti for egen entreprise, eller utgifter til omgjøring/ omlevering. Skade som skyldes at entreprisen er blitt forsinket eller uteblitt er heller ikke dekket. for skade oppstått ved grunnarbeider o.l. (graving, pigging, sprengning, peling og rivingsarbeider o.l.) (Kan dekkes ved tilleggsforsikring) som byggherre. (Kan dekkes ved tilleggsforsikring) i forbindelse med behandling eller sanering av bygning eller ting som inneholder asbest i forbindelse med enhver bruk av sprøytemalings- utstyr i friluft for skade på ting som sikrede leier, låner eller bruker. Slike skader hører inn under tingsforsikringen uavhengig av om bedriften eier eller leier driftsmidlene for personskade på egne ansatte. Slike skader hører inn under yrkesskadeforsikringen som eier, fører eller bruker av motorvogn, truck, arbeidsmaskin m.v. Slike skader hører inn under motorvognforsikringen m/tilleggsforsikringer For Produktansvar gjelder enkelte særlige begrensninger, blant annet for skade på selve produktet omkostninger ved reklamasjon eller tilbaketagelse av produktet. Tilleggsforsikringer / andre forsikringer Det kan tegnes tilleggsforsikring som dekker ansvar oppstått i forbindelse med utførelse av forskjellige grunnarbeider o.l. (graving, pigging, sprengning, spunting og peling, rivingsarbeider o.l.) Det kan tegnes forsikring som dekker ansvar sikrede kan pådra seg som byggherre, herunder også ved om- og påbygging av egne anlegg. Forsikringen kan tegnes for hvert enkelt prosjekt eller på årsbasis. Noen kunder vil ha behov for en formueskadeforsikring i tillegg til ansvarsforsikringen. F.eks. en byggmester som også driver med taksering. Sikkerhetsforskrifter For visse situasjoner er det gitt særskilte forholdsregler (sikkerhetsforskrifter). Hvis disse ikke overholdes, kan forsikringsutbetalingen bli redusert eller falle helt bort. Vilkårene inneholder sikkerhetsforskrifter om: Bruk av åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr. Fra 1. januar 2001 skal dessuten slike arbeider bare utføres av særskilt sertifisert personell bruk av standard bransjebetingelser regelmessig kontroll av nedgravde tanker og forsvarlig oppsamlingskum for stasjonære overgrunnstanker til oppbevaring av brannfarlig væske, olje og andre kjemikalier. Forsikringssum Bedriftsansvar: Kr pr. skadetilfelle Produktansvar: Kr til sammen pr. år For skader forårsaket av underentreprenører: 150 G for hvert oppdrag. (G = folketrygdens grunnbeløp). Fra 1. mai 1998 er dette kr , og 150 G vil da tilsvare kr ). Det er mulig å avtale annen forsikringssum. Egenandel Kr ,- pr. skadetilfelle (bedriftsansvar og produkt- ansvar) For visse skadetyper gjelder forhøyet egenandel, f.eks. skader ved sveising og vannskader som følge av avdekking av bygningskonstruksjoner i forbindelse med taktekking / påbygging. For skader forårsaket av underentreprenør er egenandelen kr ,- Det er mulig å avtale annen egenandel. Norsk Flisteknikk AS. Side: 13

14 PERSONSKADE ELLER NESTENULYKKE SKJEMA Kapittel - 3 Fornavn: Etternavn: Fødselsdato: Yrke: Når skjedde ulykken: Dato: Måned: Årstall: Klokkeslett: Beskrivelse av ulykkesforløpet: Hadde manglende verneutstyr betydning for omfanget av skaden?: Hvem ble varslet om ulykken?: Hva er gjort for å hindre gjentagelse av ulykken?: Dato: Underskrift: Norsk Flisteknikk AS. Side: 14

15 VERNERUNDER / AVVIKSBEHANDLING Kapittel - 3 Bygg/anlegg: Deltagere: Avvik: Saksnummer: Møtenummer: Dato: Ansvarlig: Notater: Norsk Flisteknikk AS. Side: 15

16 VIKTIGE TELEFONNUMMER PÅ BYGGEPLASSEN Kapittel - 3 Lege / Ambulanse: 113 Legehelikopter: 113 Politi: 112 Brannvesen: 110 SFT: Verneansvarlig: (Cato Rustaden) Bedriftslege: (Jan Petter Høeg) Arbeidstilsynet: (Sentralt for Norge) Nærmeste sykehus: (Ullevål sykehus) Førstehjelpsutstyr er utplassert: Brannverneutstyr er plassert på følgende steder: Stoffkartotek finnes på følgende steder: Norsk Flisteknikk AS. Side: 16

17 REGISTRERING AV SKADER OG FRAVÆR Kapittel - 3 Skjemaer til dette formål kan hentes ved det lokale arbeidstilsyn. Norsk Flisteknikk AS. Side: 17

18 SYSTEMRUTINER Kapittel - 3 Samordning av vernetjenesten: Beskrive de rutiner som skal gjennomføres på de byggeplassene foretaket velges som hovedbedrift iht. arbeidsmiljøloven 15, og IK- forskrift. Referanse: Arbeidsmiljøloven. Utførelse: På anlegg hvor foretaket er valgt til hovedvernbedrift, og når deler av kontraktsarbeidet settes bort til underentreprenører skal rutinen gjennomføres. Underentreprenører blir informert om anleggets sikkerhetsbestemmelser, og skriver under på samordningsbrev og ( 15 skjema). Når underentreprenørene starter sine arbeider på anlegget skal de framlegge sitt internkontrollsystem for gjennomsyn. Underentreprenørens internkontrollsystem skal samordnes med hovedbedriftens system til et (anleggets internkontrollsystem).denne samordningen gjøres i et samordningsmøte HMS når underentreprenører starter sine arbeider på anlegget. Agenda for samordningsmøtet:! Informasjon om anlegget.! Byggherrens HMS plan.! Gjennomgang anleggets HMS rutiner.! Førstehjelpsutstyr.! Varslingsrutiner.! Verneorganisasjonen.! Rutiner for skiring, rydding og vernerunder.! Samordning av verne, og sikkerhetstjenesten.! HMS dokumentasjon. Dokumentasjon for anleggets internkontrollsystem oppbevares i en felles HMS-perm, hvor både hovedbedrift og UE/SE skal arkivere sin HMS dokumentasjon til felles innsyn for alle på anlegget. Arkivering: HMS dokumentasjon arkiveres i HMS-permen. Norsk Flisteknikk AS. Side: 18

19 SAMORDNER AV VERNE- OG MILJØARBEIDER PÅ ARBEIDSPLASS MED FLERE ARBEIDSGIVERE (ARBEIDSMILJØLOVEN 15) Kapittel - 3 Skjemaer til dette formål kan hentes ved det lokale arbeidstilsyn. Norsk Flisteknikk AS. Side: 19

20 UTARBEIDELSE AV HMS-PERM Kapittel - 3 Hovedformål: Å ivareta kravet til HMS dokumentasjon på hvert enkelt anlegg, samt å sørge for at arbeidstakerne har tilgjengelig den HMS dokumentasjon som er gjeldende for anlegget. Referanse: Forskrift om internkontroll. Utførelse: For hvert enkelt anlegg med varighet i 6 uker eller mer, skal det utarbeides en (HMS-perm). Permen inndeles etter vedlagte standard innholdsfortegnelse, og standard innhold i permen er oversikt over aktuelle lover og forskrifter for anlegget, samling av de aktuelle lovene og forskriftene, samt organisasjonsplan for anlegget. Annen aktuell dokumentasjon er:! Aktuelle standard HMS rutiner for anlegget.! Datablader for helsefarlige stoffer.! Meldinger og tillatelser,! HMS korrespondanse og referater.! Samt aktuelle sertifikater og bevis for personell og utstyr. HMS-permen i iverksettes senest i forbindelse med oppstartmøte, og den holdes oppdatert gjennom hele anleggsperioden. HMS-permen skal til enhver tid være tilgjengelig på anlegget for ansatte og tilsynsmyndighetene. Vedlegg: Innholdsfortegnelse for HMS-permen. Norsk Flisteknikk AS. Side: 20

21 SIKKERHETSBESTEMMELSER Kapittel - 4 TIL OPPSLAG I BRAKKENE BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR FOR BYGGEPLASSEN: Vernefottøy: Vernesko/støvletter skal brukes på byggeplassen. Hovedvern: Alle som arbeider på byggeplasser hvor det er fare for fallende gjenstander, enten fra stillaser, byggekraner eller fra de øvrige etasjene skal det brukes hjelm. Øyevern: Beskyttelsesbriller skal benyttes ved kutte- og slipearbeider, samt ved bruk av spiker og boltepistol. Hørselsvern: Hørselsvern må brukes der hvor støynivået er så høyt at det er fare for hørselskader. Det kan brukes ørepropper eller øreklokker, alt etter den aktuelle støybelastning. Støvfilter: Støvmaskiner er tilgjengelig i brakke, og skal benyttes ved arbeider som medfører støvplager. Hver enkelt arbeidstaker er ansvarlig for sin egen sikkerhet på byggeplassen, og er pliktig til å meddele enten til verneombud eller overordnet ved oppdagelse av farlige forhold eller mangler av verneutstyr/sikring. Man må være oppmerksom på at en eventuell erstatning etter en yrkesskade, kan bli vesentlig redusert eller falle helt bort, dersom man ikke bruker det foreskrevne verneutstyr. Underskrift verneleder: Norsk Flisteknikk AS. Side: 21

22 STANDARD HMS RUTINER Kapittel - 4 Verneutstyr Hovedformål: Sikre at alle arbeidstakere har mottatt det nødvendige personlige verneutstyr, samt vet hvor annet verneutstyr er å finne. Referanse: Forskrift nr. 524, Bruk av personlig verneutstyr. Utførelse:! Ved nye prosjekter skal alle arbeidstakere sjekke sitt personlige verneutstyr.! Ved evt. mangler/skader skal prosjektleder sørge for kompletteringen.! Alle arbeidstakere skal fylle ut og kvittere på vedlagte kvitteringsliste. Arkivering: Kvitteringsliste personlig verneutstyr arkiveres i HMS-permen. Norsk Flisteknikk AS. Side: 22

23 KVITTERINGSLISTE FOR PERSONLIG VERNEUTSTYR. Kapittel - 4 PROSJEKT: Navn på arbeidstaker: Adresse: Telefon: Navn på pårørende: Adresse: Telefon: Verneutstyr: Merknad: Kvittering: Vernefottøy: Hjelm: Hørselsvern: Annet verneutstyr: Støvfiltermaske: Finnes i brakke Ørepropper: Finnes i brakke Førstehjelpskrin: Finnes i brakke Båre med pledd. Finnes i brakke Brannslokningsapparat: Finnes i brakke Norsk Flisteknikk AS. Side: 23

24 STANDARD HMS RUTINER Kapittel - 4 Instruks for stillasbyggere - 1 Hovedformål: Skire at alle sikkerhetstiltak og regler vedrørende stillasbygging blir ivaretatt, samt sikre en rasjonell drift av stillasbearbeidere. Referanse: Forskrift nr: 500 UTFØRELSE 1. Generelt:! Ved bygging av stillaser med plattingshøyde over 5 m. skal arbeidene ledes av en person med stillaskurs. 2. Montering:! Montørene plikter å følge stillasets monteringsveiledning. 3. Sikkerhet:! Ved arbeider i høyden skal personlig sikring ivaretas. Der hvor ikke annen sikring er mulig, skal sikkerhetssele benyttes. Annet nødvendig verneutstyr er hjelm og vernefottøy.! Det må påses at det ikke er andre personer enn stillasbyggerne i eller utenfor stillaset under byggingen. Sperrebånd eller vakter kan benyttes for å sikre området.! Utferdige stillaser må merkes forsvarlig. Skiltet (fare, stillaser under montering/demontering) skal settes opp. 4. Kontroll/merking:! Alle stillaser skal kontrolleres og merkes. For stillaser over 5 m. skal det skrives kontrollrapport før merkelapp for godkjent stillas henges opp. Anleggsleder er ansvarlig for å skrive rapporten. 5. Etter montering:! Alle som skal benytte stillasene skal ha utdelt brukerinstruks for stillaser. Arkivering: Stillassertifikat og rapporter arkiveres i HMS-permen. Norsk Flisteknikk AS. Side: 24

25 STANDARD HMS RUTINER Kapittel - 4 Instruks for stillasbyggere - 2 Hovedformål: Skire at alle som skal bruke stillasene på anlegget får informasjon om retningslinjer for bruk, og hvilke plikter som påligger brukeren. Alle arbeidsgivere er pliktig å informere sine ansatte om denne rutinen. Referanse: Forskrift nr: 500 Utførelse:! Alle som skal bruke stillasene er pliktig å påse at de er i forskriftsmessig stand.! Oppdages mangler på stillasene skal om nødvendig stillaset sperres, og forholdet skal varsles anleggsleder eller ansvarlig for stillasarbeiderne på anlegget. (Ref. organisasjonsplan).! Stillaser som er merket med fareskilt eller (Fare stillaser under montering/demontering) skal ikke benyttes.! Stillasets angitte laster skal ivaretas (ref. skilt). Overbelastning av stillaset er ikke tillatt.! Forandringer på stilaser over 5 m. skal kun utføres av personer med godkjent stillaskurs. (Arbeidsprosedyre 6.1 for stillasbyggere skal følges).! Ved midlertidig fjerning av rekkverk og lignende er det brukernes ansvar å umiddelbart sette dette opp igjen. Spesielle faremomenter:! Klatring i stillasene er forbudt.! Stillasene skal holdes ryddige og rene for å unngå fallende gjenstander.! Åpninger i plattinger, og andre åpninger større enn 30 cm. må tettes/sikres. Arkivering: Stillas sertifikat og rapporter arkiveres i HMS-permen Norsk Flisteknikk AS. Side: 25

26 STANDARD HMS RUTINER Kapittel - 4 Instruks for spikerpistoler Hovedformål: Sikre at alle som skal bruke spikerpistol på anlegget får informasjon om retningslinjer for bruk, og hvilke plikter som påligger brukeren. Referanse: Forskrift nr: 389 Utførelse:! Alle som skal bruke spikerpistol må påse at avfyringssperre er i orden.! Man skal ha nødvendig opplæring i bruk av pistolen.! Det skal brukes hørselsvern og øyevern etter behov.! Brukeren må kontrollere og vedlikeholde pistolen slik at den til enhver tid er i forskriftmessig stand. Spesielle faremomenter:! Pistolen skal ikke rettes mot personer. Arkivering: Bruksanvisning på pistolen arkiveres i HMS-permen. Norsk Flisteknikk AS. Side: 26

27 STANDARD HMS RUTINER Kapittel - 4 Instruks for boltepistoler Hovedformål: Sikre at alle som skal bruke boltepistol på anlegget får informasjon om retningslinjer for bruk, og hvilke plikter som påligger brukeren. Referanse: Forskrift nr: 220 UTFØRELSE Bruker må:! Være over 18 år og ha fått nødvendig opplæring.! Bruke nødvendig personlig verneutstyr, som øyevern og hørselsvern.! Sette opp advarselskilt.! Bruke splintvern.! Oppbevare pistol og drivpatroner innelåst.! Rengjør og kontrollere pistolen. Boltepistol skal være:! Typeprøvd og typegodkjent.! Utstyrt med sikring mot utilsiktet avfyring.! Utstyrt med splintvern.! Kontrollert en gang pr. år. Arkivering: Bruksanvisning på boltepistol arkiveres i HMS-permen. Norsk Flisteknikk AS. Side: 27

28 STANDARD HMS RUTINER Kapittel - 4 Hovedformål: Instruks for forskalling og betongarbeider Sikre at HMS-tiltak blir ivaretatt i.f.m. forskalling og betongarbeid. Referanse: Forskrift nr: 291. Løfteinnretninger og løfteredskap. Forskrift nr: 500. Stillinger, stiger og arbeider på tak. UTFØRELSE Generelt:! Påbudt verneutstyr ved forskalling og betongarbeider er hjelm, vernesko, samt øye og hørselvern etter behov.! Ved bruk av løfteutstyr skal det påses at dette er i forskriftmessig stand. Forskallingsarbeider:! Man skal til enhver tid påse at oppsatt forskalling er sikret mot velting. (dekkestøtter/skråstøtter).! Forskalling skal dimisjoneres forsvarlig.! Ved arbeid i høyden skal forskriftmessig stillas bygges, og dekkekant samt utsparinger i dekke sikres med forskriftmessig rekkverk.! Ved bruk av forskallingsolje bør denne påføres med rull. Ved bruk av sprøyte skal minimum støvmaskin P3. benyttes.! Arbeidsklær som har blitt tilsølt (gjennomtrukket) med forskallingsolje skiftes.! Ved kutting av stag skal ikke skjærebrenner benyttes.! Ved rivningsarbeid skal det påses at arbeidet ikke medfører fare for fallende gjenstander. Betongarbeider:! Det skal påses at betongutstyr og løfteutstyr er i forskriftmessig stand.! Ved arbeider med fersk betong skal nødvendig verneutstyr som hansker og støvler benyttes.! Arbeidstøy som er gjennomtrukket av betong skiftes.! Betongsøl på hus skylles bort med rent vann. Arkivering: Datablad på forskallingsolje og sement finnes i kap. 6. i HMS-permen. Norsk Flisteknikk AS. Side: 28

29 STANDARD HMS RUTINER Kapittel - 4 Helsefarlige stoffer Hovedformål: Sikre at arbeidstakere får nødvendig informasjon om vernetiltak i.f.m. arbeid med farlige stoffer og at behandlingsmetode ve uhell er tilgjengelig. Referanse: Arbeidsmiljøloven 11. Utførelse:! Ved bruk av helsefarlige stoffer skal det sørges for at datablad er tilgjengelig for det aktuelle stoffet på anlegget.! Arbeidstakerne skal ha informasjon om nødvendig verneutstyr.! Ved uhell med helsefarlige stoffer som medfører legebesøk, skal aktuelt datablad sendes sammen med den skadede. Arkivering: Alle nødvendige datablad arkiveres under pkt. 6. i HMS-permen. Norsk Flisteknikk AS. Side: 29

30 STANDARD HMS RUTINER Kapittel - 4 Kraner og løfteutstyr Hovedformål: Sikre at HMS-tiltak blir ivaretatt i.f.m. arbeider med kraner og annet løfteutstyr. Referanse: Forskrift nr. 291 Utførelse:! Alt løfteutstyr og alle kraner skal være utstyrt med sertifikat.! Kranfører som skal føre kran med større kapasitet enn 2 tm. skal ha kranførerbevis.! Ved bruk av kran og løfteutstyr skal kyndig anhuker og signalmann benyttes, og vedlagt signalskjema skal benyttes.! Ved signalisering der kranfører og signalmann ikke her øyekontakt, skal radiosamband benyttes.! Det skal påses at personer ikke ferdes under hengende last. Arkivering:! Sertifikater på løfteutstyr som er på byggeplass arkiveres i HMS-permen.! Kranførerbevis arkiveres i HMS-permen, samt hos kranfører. Norsk Flisteknikk AS. Side: 30

31 STANDARD HMS RUTINER Kapittel - 4 Gravemaskiner Hovedformål: Sikre at HMS-tiltak blir ivaretatt i.f.m. arbeider med gravemaskin. Referanse: Forskrift nr. 396 UTFØRELSE Maskin:! Bremsene må være sikre, og hydraulikk- og trykkluftsystemer må være i samsvar med anerkjente standarder.! Maskinen skal minst hver 12 måned kontrolleres av fagkyndig person.! I maskinen skal det ligge instruksjonsbok og kontrollskjema. Maskinfører:! Maskinfører skal ha maskinførerbevis for å bruke maskinen.! Maskinfører skal kontrollere maskinen daglig iflg. eget kontrollskjema. Spesielle faremomenter:! Det er ikke tillatt å feste løfteredskaper på skufftenner eller rundt skuffen.! Det er ikke tillatt for uvedkommende å oppholde seg innenfor gravemaskinens rekkevidde.! Det er ikke tillatt og oppholde seg under bom, løftearm eller skuffe. Arkivering:! Maskinførerbevis arkiveres under pkt. 10. i HMS-permen, samt at maskinfører har dette med seg.! Kontrollskjema arkiveres under pkt. 10 i HMS-permen, samt i maskinen. Norsk Flisteknikk AS. Side: 31

32 STANDARD HMS RUTINER Kapittel - 4 Graving og avstivning av grøfter Hovedformål: Øke sikkerheten for arbeidstakerne som deltar i gravearbeid eller utfører andre oppgaver i grøfter. Referanse: Forskrift nr. 151 UTFØRELSE Maskin:! I grøft dypere enn 1,0 m. skal det alltid være en eller flere rømningsveier, f.eks. stige.! Grøften og sjakter med loddrette sider som er dypere enn 2,0 m. skal avstives.! Ved dybder større enn 3,0 m. skal avstivning dimensjoneres av faglig kvalifisert personell.! I utavstivede grøfter (grunnere enn 2 m.) er forsvarlig helling normalt 1:1 i friksjonsjordarter.! Avstivningen skal være tilstrekkelig solid til å kunne ta opp jordstykket.! Gravemasser bør plasseres minimum 1 m. fra grøftekanten. Spesielle faremomenter:! Graving i hellende terreng vil gi spesielle gravebetingelser, og konsultasjon med person med lokale geotekniske kunnskaper er nødvendig. (gjelder også graving nær støttemur). Norsk Flisteknikk AS. Side: 32

33 (Til arbeidsmiljølovens 68) SLUTTATTEST: Navn:.. Født:.. Begynt i bedriften:. Sluttet i bedriften:.. Har arbeidet som: (Utfylles kun på arbeidstakers anmodning). Time/dag/uke/måneds/årslønn ved fratredelse:.. Tiden for siste ferie:.. Dato:.... Bedrift.. Underskrift Norsk Flisteknikk AS. Side: 33

34 ANSETTELSESKONTRAKT ARBEIDSGIVER: Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: ARBEIDSTAKER: Navn: Født: (firmanavn) har inngått følgende avtale med (ansatt) TILTREDELSE: ARBEISOMRÅDE: ARBEIDSTID: LØNN: FERIEPENGER: Reguleres etter bestemmelsene i ferieloven av 29 april 1998 nr. 21 UTGIFTSGODTGJØRELSE: Kjøregodtgjørelse, overnattingsutgifter, diett, dekkes etter regning innenfor rammen av statens regulativ. SYKDOM: I henhold til folketrygdloven. OPPSIGELSE: Etter bestemmelser i folketrygdloven. OPPSIGELSE: BEKREFTELSE OG UNDERSKRIFT:. Den: Norsk Flisteknikk AS. Side: 34

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund. Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter

Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund. Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter Forord Dette heftet ble utviklet og brukt som en del av samarbeidsprosjektet: Helheten av HMS i planleggings-,

Detaljer

HYTTEBYGGING I HEDMARK OG OPPLAND - SERIØS VIRKSOMHET? PROSJEKTRAPPORT

HYTTEBYGGING I HEDMARK OG OPPLAND - SERIØS VIRKSOMHET? PROSJEKTRAPPORT HYTTEBYGGING I HEDMARK OG OPPLAND - SERIØS VIRKSOMHET? PROSJEKTRAPPORT Innholdsfortegnelse: Forord... 3 Bakgrunnen for prosjektet.... 3 Målet for prosjektet... 3 Målgruppe... 3 Hyttebygging seriøs virksomhet?...

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner Hammerfest kommune Tekniske installasjoner 21.4.2010 Utkast JN Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Innhold 1. Generelt... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Overordnede lover og forskrifter... 3 1.4 Orientering...

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN)

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN) NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM HMS plan Fylke dato: 22.02.07 Filnavn: ver142.doc FEF dato: Side 1 av 13 PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN) < Instruks for bruk av mal for HMS-plan.

Detaljer

HMS-PLAN. Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet

HMS-PLAN. Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet HMS-PLAN Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet Utarbeidet: 01102011 Oppdrag: Offshore Technology Days 2011 Emne: Helse-, miljø og sikkerhet Rapport: HMS-plan for utstillingsområdet Oppdragsgiver:

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

HMS-PERM for bruk ved store oljevernaksjoner

HMS-PERM for bruk ved store oljevernaksjoner www.bragd.no HMSPERM for bruk ved store oljevernaksjoner HMSpermen gir veiledninger for: Statlig aksjonsledelse IUAs ledelse Kommunene FORORD For å ha et tilstrekkelig fokus på HMS i forbindelse med oljevernaksjoner

Detaljer

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 BYGGHERRENS OVERORDNEDE PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Rev. Rev. Nr. Dato Beskrivelse Fase 1 23.09.2011 Tidligfase, utkast Prosjektering 2 29.11.2011

Detaljer

4.21 Skade/sykdom som følge av arbeidet 4.22 Rus og alkohol

4.21 Skade/sykdom som følge av arbeidet 4.22 Rus og alkohol INNHOLD: 1. Sikkerhet hos Hubro 2. Rutine for HMS arbeidet på byggeplass 3. Hvorfor vern- og sikkerhet 4. Hvordan oppfører jeg meg 4.1 Adgangskontroll 4.2 Parkering på anlegget 4.3 Kjøring 4.4 Kantiner/toaletter

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1 IK/PERSONAL-BOK FOR Leithe & Christiansen AS Side 1 A ADMINISTRATIV DEL A.1 INNLEDNING/ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE OVER IK-BOKA FOR LEITHE & CHRISTIANSEN AS A.1.1. PRESANTASJON A.1.2. FORMÅL OG HENSIKT

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 534 Forskrift om Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved kongelig resolusjon

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

BHF krav og sentrale tema Læringsmål:

BHF krav og sentrale tema Læringsmål: BHF krav og sentrale tema Læringsmål: At deltakere kjenner de ulike aktørenes oppgaver og plikter At deltakerne forstår aktørenes forpliktelser til å håndtere risiko gjennom hele prosjekterings og byggeprosessen

Detaljer

Denne veileder har til hensikt å gi aktørene praktiske råd om hvordan BHFs ansvar, roller og oppgaver skal ivaretas og fordeles.

Denne veileder har til hensikt å gi aktørene praktiske råd om hvordan BHFs ansvar, roller og oppgaver skal ivaretas og fordeles. Byggherreforskriften Praktisk veiledning: Byggherreforskriften (BHF) beskriver hvilke plikter myndighetene pålegger hovedaktørene i bygge- og anleggsprosjekter for å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014

Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene administreres

Detaljer

Ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår

Ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår Ansvarsforsikring C-400 Ansvarsforsikring av 01.11.2014 Erstatter C-400 Bedrifts- og produktansvar av 08.08.2008 og C-460 Ansvar for bygge- og anleggsbransjen av 08.08.2008 Til våre forsikringstakere Disse

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-og Interesseorganisasjon Rådhusgata 1-3 0151 Oslo 92290 Endring Forsikringsnummer 77507913 Gjelder fra 15.01.2010 Hovedforfall 15.01 Betalingsterminer

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer