Mange helseforetak og private klinikker har valgt OrtoMedic som leverandør av diatermiutstyr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mange helseforetak og private klinikker har valgt OrtoMedic som leverandør av diatermiutstyr"

Transkript

1 Informasjon fra OrtoMedic AS April Nr årgang Mange helseforetak og private klinikker har valgt OrtoMedic som leverandør av diatermiutstyr ClearVac diatermipenner med røykavsug Innhold Mange helseforetak og private klinikker har valgt OrtoMedic som leverandør av diatermiutstyr 2 AAOS år 3-5 C-stem AMT og Marathon acetabularkopp 6 NY Marathon sementert kopp praktiske Charnley hoftekurs 8-10 HOWEX benkvern Et sentralt og viktig skifte i OrtoMedic En ortopediens hedersmann takker av! Fornøyde Synvisc-brukere 15 Injisering av Synvisc i kjeveledd ved behandling av artrose Olympus-Arthrex vinner anbud 17 Legeforeningens kurs i artroskopi 18 Artroskopi workshop på Ringerike sykehus 19 Corail i primær og revisjon 20

2 Mange helseforetak og private klinikker har valgt OrtoMedic som leverandør av diatermiutstyr ConMed System 5000 ble valgt som utrustning på operasjonsavdelingen og dagkirurgisk avdeling på Akershus universitessykehus. Alle disse apparatene skal ha integrert røykavsug, ConMed System 1200, som standard i hver installasjon. Sykehuset har også valgt ConMed System 2450 til noen av de andre avdelingene. De første apparatene ble levert i uke 8, neste levering er nå i april og resten installeres i september. Produktsjef Knut Eggestad forteller at System 5000 / 1200 er tidligere levert til blant annet Sykehuset Innlandet, Hamar, Elverum og Gjøvik, Helse Finnmark i Hammerfest og til flere System sykehus og private klinikker i Oslo og omegn. Apparatene er i tillegg til de vanlige modaliteter for disseksjon og koagulasjon, utstyrt med spesialfunksjoner for GI, URO, GYN og laparaskopisk kirurgi. System 2450 har ikke spesialfunksjonene, men har ellers de allmene funksjoner. Disse apparatene er installert hos en rekke private og offentlige klinikker i hele landet og i feltsykehus. Begge modellene har røykavsug som opsjon. Sykehuset har siden 1999 vært utrustet med ConMeds Excalibur Plus diatermiapparater i et antall av 19 stykker, 10 med røykavsug, fordelt på Operasjon, Kir. pol og Gastrolab. ConMed ConMed Corporation ble startet i 1973, og har hovedkontor i Utica NY, og produserer sine diatermiapparater i Denver CO. Selskapet har 3300 ansatte fordelt på forskjellige fabrikker i USA. Tilbehør til diatermi og endoskopi produseres i Utica og Rome NY, og i El Paso, Texas. ConMed Corporation har distributører over hele verden og er representert i alle de europeiske land. ConMed i Norge OrtoMedic AS har erfart at brukerne av utstyret er svært fornøyde, og supplerer ofte med de samme eller nyere modeller. Tilbakemeldingene er udelt positive. System 1200 System 5000

3 AAOS år San Fransisco, mars Det 75. årlige AAOS møtet ble avholdt i San Fransisco. Det ble arrangert 32 symposier, presentert 585 papers og 570 poster utstillinger samt 184 Instructural Courses. I løpet av Speciality Days ble det avviklet 13 Special Societies presentasjoner, der den siste utviklingen innen de respektive sub-spesialitetene ble viet grundig oppmerksomhet. I tillegg til dette var det over 400 utstillere som viste det siste nye på produktsiden. Alt dette foregikk i et fantastisk kongress-senter ( Moscone ). I dette enorme tilbudet kunne det være vanskelig å velge fordypning. Ettersom mine hovedinteresser for tiden var og er innen artroplastikker, valgte jeg å konsentrere meg om dette emnet. Et av symposiene innen hofteplastikker omhandlet overflater og artikulasjon. Hofteproteser med metall- mot metall artikulasjon er igjen blitt tatt i bruk, til tross for tidligere uheldige erfaringer. Nyere forskning på metall mot metall området, god tribologi til tross, viser imidlertid nå nye uheldige komplikasjoner, som ugunstige vevsreaksjoner. Noe som kan føre til løsning. ALVAL (Aseptic Lymphcyle deminated Vasculitis Associated Lesion) Ved en eventuell revisjon av proteser med denne type artikulasjon anbefales det derfor ikke igjen å benytte metall mot metall. Artikulasjonen, keramikk mot keramikk, har meget gode tribologiske egenskaper og anbefales brukt til yngre, aktive pasienter. Operatørene må imidlertid være ekstra påpasselige med å unngå impingement og eventuelt kompensere for edgeloading. Highly crosslinked polyethylen har vist seg å være en bra løsning ved hofteplastikker. Slitasjen på / i plastkomponenten har vist seg betydelig mindre enn ved bruk av standard polyethylen. Det er registrert liten eller ingen forskjell i slitasje mellom for eksempel 28 mm og 36 mm hoder. Da et panel på 14 eksperter, i varierende alder, fikk spørsmål om hvilken protese de skulle velge, svarte ca. 75 % metall mot highly crosslinked og bare 25 % valgte keramikk - keramikk. På knesiden var man mer usikker på bruken av highly-crosslinked poly pga. dennes dårligere mekaniske egenskaper. Crosslinking fungerer bra ved unidireksjonelle bevegelser som i hoftene, men dårligere ved multidireksjonelle bevegelser som forekommer i kneledd med fixed bearing. Det har vist seg at det ved mobile bearing proteser oppstår en unidireksjonell bevegelse både mellom femur og insert og mellom insert og tibiaplaten, og dette gjør at man kan bruke crosslinked plast i de fleste typer mobilebearing proteser. Selv om det klinisk ikke har vist seg forskjeller mellom fixed bearing- og mobile bearingproteser, tror man det vil vise seg at det kan forekomme en forskjell, dersom man bruker highly-crosslinked polyethylen i kneprotesene.

4 AAOS 75 years Produktsjef Erik H. Johansen, OrtoMedic, er fornøyd med annonseringen for et av produktene sine på en Cabel car" Dr. Peter Ståhl, Helse Innlandet, Kongsvinger og avdelingssjef Anders A. Sundal, OrtoMedic. Med tanke på at det i dag er en betydelig mer aktiv pasientgruppe som får kneproteser enn for år siden, kan det være fordelaktig å benytte seg av en mer slitesterk polyethylen også til kneproteser. Computer navigasjon CAS har vært spesielt aktuelt å bruke ved kneartroplastikker. Mange foredrag tok for seg problemer i forbindelse med plassering av antennene (tracere), og hvordan få gode referansepunkter og sikrere navigasjon. Det var flere sammenligninger mellom CAS og konvensjonell teknikk i forskjellige tilfeller som f. eks. TKA, UNI- kne, knestabilitet, fettembolisme osv. Noen signifikante forskjeller peker seg ikke ut på de fleste områdene ennå. Det er for øvrig påvist signifikante forskjeller i alignment mellom konvensjonell teknikk og CAS teknikk. Mange studier underbygger dette. Ved bruk av navigasjon har det imidlertid oppstått nye komplikajoner, som problem med økt blødning og infeksjoner. Når det gjelder fracturer pga. tracerne kan dette skyldes feilplassering av pinnene som man fester tracerne på. Fortsettelse neste side Seventy-five years ago, seven orthopaedic surgeons organized themselves into a fledgling academy with a simple purpose-to facilitate the sharing of orthopaedic knowledge without exception. Inaugural president Edwin Ryerson, noted that Knowledge is indeed that, which next to virtue truly and essentially raises one man above the other. And he noted the hopes of the founders of the Academy who longed for nation-wide representation and a freer exchange of information and ideas. Founded in 1933, the Academy is the preeminent provider of musculoskeletal education to orthopaedic surgeons and others in the world. Today the Academy has over 34,000 members in over 100 countries. Echoing the founders aims for the Academy, its mission is to champion the interests of patients and advance the highest quality of musculoskeletal health. To celebrate 75 years of orthopaedic achievement, the American Academy of Orthopaedic Surgeons has collected stories, written a book, produced a film, built a digital timeline, and constructed a traveling exhibit. And, while it is impossible to tell every story, the Academy is proud to present this comprehensive chronicle, preserving the history and legacy of our specialty. Tekst og bilder er klippet fra AAOS jubileumsnettsider. Gå inn på nettsiden for mer informasjon.

5 På spørsmål om hvor mange i salen som hadde prøvd CAS var det ca. 20 %. På spørsmål om hvor mange av disse som fortsatt benyttet metoden var svaret mindre enn halvparten. Dette skyldes nok i stor grad at i USA er tid lik penger, og man skal ha gjort mange prosedyrer før man gjør dette like raskt som ved konvensjonell teknikk. Av dette kan vi anta at vi fremdeles befinner oss i startfasen av en metode som vi ikke sikkert kan si hvordan, og hvor fort vil utvikle seg men slik var det også da vi begynte med kneartroskopier; - en disiplin vi i dag ikke kan være foruten. Et interessant foredrag omhandlet hvilke in-vivo krefter som påvirket en protese mest under forskjellige fritidsaktiviteter. Man opererte inn trykkfølere og sendere på fire pasienter og etterundersøkte dem et år senere. Tennis, jogging og golfsving, forbausende nok, genererte de sterkeste kreftene på protesen. Artikkelforfatter dr. Wolfgang Gammer, Helse Innlandet, Elverum og produktsjef Erik H. Johansen, OrtoMedic. En takk til OrtoMedic ved: Kjell Thygesen, Anders A. Sundal, Erik H. Johansen og Ingar Grytnes som tok vare på oss ortopeder, slik at vi alle kunne samles og få utvekslet verdifulle erfaringer. Overlege Wolfgang Gammer, Helse Innlandet, Elverum HOFTE- OG KNESYMPOSIUM FOR OPERASJONSSYKEPLEIERE Storefjell Høyfjellshotell oktober 2008 Påmelding innen 15.august. Programmet vil bl.a. omhandle: Biomekanikk og indikasjoner Leiring av pasient Sementeringsteknikk Revisjonskirurgi Infeksjonsproblematikk Preparering av ben Post-operativ behandling Utlånsinstrumenter Forelesere: Overlege Otto Schnell Husby, St. Olavs Hospital Overlege Odd Warholm, Ringerike Sykehus Professor Lars Nordsletten, Ullevål Universitetssykehus Innkjøpssjef Roar Bjørkeli, OrtoMedic Deltageravgift: Enkeltrom kr 2800,-. Dobbeltrom kr 2500,-. Avgiften dekker alt kursmateriell, samt 2 overnattinger med full pensjon (eks. drikkevarer). Kontakt OrtoMedic AS ved Anne-Mari Lund, P.B. 317, 1326 Lysaker.

6 C-stem AMT og Marathon acetabularkopp OrtoMedic har i samarbeid med Ullevål Universitetssykehus og Ringerike sykehus påbegynt en studie der man vil se på stabiliteten til C-stem AMT, samt om en trippel-tapered protese vil gi mindre proksimalt bentap. Videre ønsker man å vurdere slitasjen på en kryssbundet polyethylen kopp målt med RSA teknikk. DePuy C-stem AMT er en glatt, trippel kileformet modulær femurprotese som er en videreutvikling av C-stem. Skulderen på protesen er redesignet for å minske proksimalt bentap, forenkle operasjonsteknikken og øke valgfrihet i protesevalg. C-stem AMT er brukt flere år i England, men er ikke dokumentert i randomiserte prospektive studier (RCT). DePuy Marathon acetabularkopp er designet som en Ogee kopp, men plasten er i highly crosslinked polyethylen. Marathon acetabularkopp vil være kommersielt tilgjengelig første halvår Studien gjennomføres som en RCT, der pasienter som søkes inn for primær hofteproteseoperasjon randomiseres til C-stem AMT eller Exeter hofteprotese. Til alle protesene brukes 32 mm rustfritt stål eller CrCo hode og Marathon acetabularkopp. Exeter hofteprotese, som vi bruker som referanse, er en kileformet, glatt femurprotese. Den er godt dokumentert med gode resultater i Det norske Leddproteseregisteret. Protesene følges med beintetthetsmålinger (DEXA)og RSA (radiosterometrianalyse) Vårt mål er at vi vitenskapelig skal dokumentere en sementert total hofteprotese som gir god funksjon for pasienten, lang levetid og forenklet revisjon bl.a. grunnet minsket proksimalt beintap. Dette vil kunne slå ut som en prisgunstig løsning for helseforetaket. På Ringerike sykehus gjennomføres den praktiske delen av studien ved dr. Odd Warholm og doktorgradstipendiat Jonas Rydinge. Det akademiske ansvaret ligger på Ullevål Universitetssykehus ved professor Lars Nordsletten og dr. Stephan M. Røhrl. 6

7 NY Marathon sementert kopp DePuy lanserer nå en sementert kopp laget av kryssbundet polyethylen. Koppen har en krage og er produsert over samme lest som Ogee koppen. Samme instrumentarium kan benyttes, og man får i tillegg mulighet for 36 mm hodestørrelse på de største koppene. Marathon plasten er siden 1998 benyttet i modulære usementerte kopper og har vist gode slitasjeegenskaper både i laboratorieforsøk og i kliniske studier med oppfølging inntil 6 år. Marathon koppen blir bestrålet med 5 Mrad, i motsetning til andre kryssbundne polyethylen kopper som blir bestrålet med 7 10 Mrad. Med lavere stråledose minimaliserer man svekkelsen av de mekaniske egenskapene til plasten, samtidig som slitasjen blir betydelig mindre sammenlignet med konvensjonell polyethylen. Slitasjen blir derved redusert, mens de mekaniske egenskapene opprettholdes. 7

8 10. praktiske Charnley hoftekurs februar 2008, Ålesund It s not difficult to get it right, but it s easy to get it bad You can do it! OrtoMedic inviterte til det tiende praktiske Charnley- hoftekurset, denne gang i Ålesund. Som fersk lege i spesialisering hadde undertegnede høye forventninger til kurset, og begeistringen steg ytterligere da Anders A. Sundal fra OrtoMedic introduserte følgende fakultet: Professor Lars Nordsletten, overlege Otto Schnell Husby, overlege Finnur Snorrason, overlege Helge Wangen, professor Ove Furnes, overlege Frede Frihagen, overlege Harald Eikrem og dr. Peter Kay. Som dere sikkert har notert dere, bare anerkjente ortopedkirurger fra inn- og utland. Valentine-dagen kom (til min kones fortvilelse) helt i skyggen av langt mer interessante emner. Det var et privilegium å bli gjort kjent med Charnley-protesens historie i Norge av overlege Eikrem. Han minnet mer enn 30 deltakere om baksiden av medaljen, i form av grufulle bilder på komplikasjoner til hofteartroplastikk (THA). Dette ble etterfulgt av et glødende foredrag av dr. Kay (Wrightington Hospital, England), som tidlig i kursets forløp, fastslo at korrekt kirurgisk teknikk er avgjørende for gode langtidsresultater for Charnley-protesen. Og akkurat da enkelte av de yngste assistentlegene, som kan telle sine hofteproteser på en sagbrukers hånd, fikk mindreverdighetskomplekser, uttalte dr. Kay de kloke og oppmuntrende ordene: It s not difficult to get it right, but it s easy to get it bad You can do it! Som en naturlig videreføring, gjennomgikk overlege Wangen anatomien i øvre femurende og biomekanikken i hofteleddet. Med dette la han en betydelig del av grunnlaget for forståelsen av den kirurgiske metode som vi skulle drilles i den siste kursdagen. Professor Nordsletten ga oss en grundig innføring i et av de fortsatt uløste problemene knyttet til THA, nemlig slitasje. Gjesteforeleser, Dr. Harald Eikrem, Helse Sunnmøre, Ålesund. Han formidlet også sin tro på den kommende sementerte varianten av den allerede tilgjengelige sementfrie acetabularkomponenten (Pinnacle ), med cross-linked polyetylen (Marathon ) innerkopp, der slitasjen skal være betydelig redusert. Videre presenterte han fordeler og ulemper ved monoblokk- versus det modulære Charnley-systemet. Seminardeltakerne følger interessert med. Dr. Finnur Snorrasson, Ullevål Universitssykeus instruerer sin gruppe. 8

9 Dr. Helge Wangen, Sykehuset Innlandet, Elverum med sin gruppe. Artikkelforfatteren, Dr. Fillip Dolatowski, Helse Innlandet, Kongsvinger til venstre. Dr. Ove Furnes, Helse Bergen, Haukeland, i midten med sin workshopgruppe. Den minimale økningen i korrosjon og slitasje som man kan se ved det modulære systemet, i overgangen mellom hode og kon (cone), er ikke vist å være klinisk relevant og overgås av fordelen med det grasile innføringsinstrumentet på Charnley Modular, som ikke kommer i konflikt med bløtdelene. Preoperativ planlegging ved overlege Wangen, tydeliggjorde viktigheten av å være godt forberedt før man utfører THA. Gode forberedelser kan spare ortopedkirurgen og leverandøren for frustrasjoner forbundet med at man peroperativt får seg en uhyggelig overraskelse fordi optimalt implantat mangler i assortimentet. Overlege Husby utdypet nytten av skikkelige forberedelser med å bevisstgjøre oss på biomekaniske konsekvenser ved ulike måter å leire pasienten på. Med standardisert sideleie, oppnår man reproduserbare kontrollerte forutsetninger for å kunne vurdere versjon og helningsvinkel på acetabulum. "Å sementere eller ikke sementere", var temaet for resten av første kursdag. Professor Furnes og dr. Kay understreket begge at sementert Charnleyprotese gir et godt resultat også blant yngre pasientgrupper. Overlege Snorrason fortalte om amerikanske ortopedkirurger som utfører ca. 90% sementfrie proteser, men at de samtidig ikke innehar et like solid belegg for dette valget som vi har tilgang på i de skandinaviske registre. Omvendt hybrid teknikk med sementert kopp og sementfri stamme har fordelaktige resultater i registeret, men dokumentasjonstiden er fortsatt relativ kort. Avslutningsvis presenterte overlege Husby eksperimentelle studier i sementeringsteknikk. Han påpekte viktigheten av korrekt reaming og bevaring av godt spongiøst ben, høytrykkspyling, bruk av riktig mengde sement (tykkelse på sementmantel), korrekt timing for applikasjon av sement, trykkbehandling av sementen, presis og stødig innføring av implantatet. Den andre kursdagen startet med diskusjon om et annet kontroversielt emne, nemlig kirurgisk tilgang til hofteleddet. Dr. Kay og overlegene Eikrem og Snorrason forklarte fordelene ved trochanterosteotomi, men sistnevnte og de fleste norske ortopeder i dag benytter direkte lateral tilgang. Professor Furnes presenterte data i fra leddregisteret som viste best overlevelse for Charnley-protesen med trochanter-osteotomi. Han presiserte dog at reoperasjoner pga. komplikasjoner i trochanter major ikke blir innmeldt. Charnley Modulær Professor Nordsletten påpekte at det er viktig å suturere festet til m. gluteus minimus så vel som den mer overfladiske m. gluteus medius ved lukking. Dette for å redusere risiko for persisterende Trendelenburg-gange Implantatinfeksjon ble så diskutert. Professor Furnes og dr. Kay konkluderte med at systemisk antibiotikaprofylakse kombinert med antibiotisk sement gir best beskyttelse mot revisjon pga. aseptisk løsning og infeksjon. Interessant nok, stadfestet dr. Kay at det finnes flest bakterier på suget som assistenten stikker i feltet til enhver tid. Fortsettelse neste side 9

10 HOWEX benkvern Årlig må ca nordmenn skifte ut sitt kunstige hofteledd fordi protesen mister sitt feste og løsner. Små slitasjerester starter en betennelse som etterhvert løser opp pasientens normale ben omkring protesesystemet. For hver gang leddet skiftes ut, er benet til pasienten ytterligere nedslitt. Det har vist seg at oppmalt ben er svært godt egnet som festematriale for et nytt kunstig ledd og fungerer som en hardpakket forskaling for en ny innstøpt protese. Det finnes vitenskapelige studier som viser hvordan sammensetningen og konsistensen av dette bengranulatet bør være for å oppnå et optimalt resultat. Benchipsen/benmassen bør være sammensatt av en bred fordeling av kornstørrelser, og en avfettet - og tørr benmasse tåler større belastninger enn en som er fuktig. Historisk sett har det vært visse problemer med å konstruere en pålitelig og effektiv apparatur til å male opp lårbenshoder i samband med hofte- og kneleddsrevisjoner. Fortsettelse fra forrige side Det er de koagulase-negative stafylokokker (MRSE) som kontaminerer ved THA og MRSE som er langt mer problematiske enn MRSA i materialet fra Wrightington. Man har prøvet ut både luft- og manuelt drevne benkverner, men det kunne tidvis ta opp mot 20 minutter å male opp et lårbenshode. Et samarbeide mellom ortopeden Lennart Hovelius og sivilingeniøren Harry Wexell i Gävle ga imidlertid resultater, og i 1994 kunne de lansere benkvernen Howex 100 for første gang. Ett nytt innslag i år var overlege Frihagens studium som stadfestet at de aller fleste vanlige pasienter med dislokerte mediale lårhalsbrudd (også Garden III), er best tjent med hofteprotese fremfor osteosyntese. Han argumenterte for at dette også gjaldt de eldste og sykeste pasientene. Til slutt, kronen på verket; de praktiske øvelsene. Her fikk deltakerne støpe acetabular- og femurkomponent på plastben. Dette kan ikke erstattes av noen undervisningsvideo eller noen annen type praktisk gjennomgang. Siden midt på 90-tallet har den vært i bruk i Norge, og svært mange sykehus har den i sitt revisjonsutstyr. Kvernen har en solid konstruksjon og har vist seg meget pålitelig, robust og rask. Selv med manuell drift maler den lett ned et lårbenshode, frosset som tint, på mellom sekunder. Den røde tråden var at presis sementeringsteknikk bedrer langtidsoverlevelsen til Charnley-protesen. Data fra leddregisteret understøtter at Charnleykurset bidrar til nettopp dette. Takk til OrtoMedic, fakultetet og alle kollegaene for en lærerik opplevelse! Filip C. Dolatowski Lege i spesialisering, ortopedisk avd. Kongsvinger Sykehus. 10

11 B1: For standard benchips. B2: For grov benchips. B3: For ekstra grov benchips. Rotor med standard kniver. Lårbenshode før og etter oppmaling. Legg merke til benmassens fine konsistens Stabilitetstest Illustrasjonen viser dr. Gøsta Ullmarks forsøksmodell av stabilitetstester på kopper. En Howexpakket kopp til venstre mot en annen kvern. Eksentrisk belastning ble påført til koppen løsnet. Kurven viser at 3,5 ggr. så mange newton må påføres den koppen som er sementert med benchips fra Howex sammenlignet med en annen kvern ( X Mill ). Den leveres nå med tre ulike sylindre som maler henholdvis: standard-, grov - og ekstra grov benchips (se bildet). Howexkvernen produserer også et bengranulat som har vist å ha veldig stabile egenskaper, sammenlignet med andre benkverner. Dette er blitt dokumentert ved blant annet flere forskningsforsøk med benpakking i femur og acetabulum (se bilde). Professor Lennart Hovelius Länssjukehuset i Gävle, en av innovatørene bak Howex 100; - dette i et samarbeid med siv. ing. Harry Wexel. Lennart Hovan Hovelius har dessuten vært medisinsk ansvarlig for det svenske ishockey landslaget Tre Kronor fra

12 Et sentralt og viktig skifte i OrtoMedic Intervju med Kjell Thygesen og Anders A. Sundal idlig i januar i år ble vi informert om at ledelsen og Kjell T Thygesen hadde inngått en avtale om at han ønsket å tre noe tilbake fra sin nåværende stilling som leder av ortopediavdelingen i OrtoMedic. Noen uker senere var det klart at produktsjef for sementerte hofter Anders A. Sundal, var den som skulle ta over ortopediansvaret etter Kjell Thygesen. Et slikt sentralt og viktig skifte i et relativt lite firma som OrtoMedic, fortjener selvfølgelig omtale i bedriftens eget kommunikasjonsorgan OrtoMedia. Vi har hatt en samtale med Kjell og Anders og bedt dem kommentere det skiftet som nettopp har skjedd. Kjell, hva ligger til grunn for at du velger å overlate ortopediansvaret til Anders nå? Årsaken til dette var en negativ overraskelse jeg fikk i fjor høst. Jeg dro på meg et hjerteinfarkt som kom som et sjokk. Heldigvis har dette gått bra, men jeg fikk klare råd og anbefalinger fra legehold om å trappe noe ned, se nærmere på arbeidsdagen min og finne et arbeidstempo med et lavere stressnivå. I samråd med medisinsk sakkyndige, ble jeg videre anmodet om å gå over på fire dagers uke, noe jeg har tatt til etterretning og fått full forståelse for blant ledelsen i firmaet. Fire dagers arbeidsuke betydde i praksis at min arbeidssituasjon ble vesentlig forandret, og jeg valgte da å tre tilbake som leder av ortopedigruppa i OrtoMedic etter å ha ledet den siden Hvilke arbeidsoppgaver vil du nå hovedsakelig prioritere i tiden som kommer? Jeg vil bruke en god del tid på planlegging og gjennomføring av større faglige møter og kongresser, det være seg møter i OrtoMedic- og DePuy regi. Videre vil jeg engasjere meg i forskjellige faglige studier som vi legger til rette for og arrangerer. Når du ser tilbake på ca. førti år innen salg og markedsføring av medisinsk teknisk utstyr; - er det noen spesielle avgjørelser / beslutninger du har vært med på å ta som står helt sentralt? Da tenker jeg i første rekke på det som skjedde i 1986, da muligheten for å starte OrtoMedic åpnet seg. Dette ga oss en sjanse til å bygge opp en ortopedisk virksomhet, og som senere har gitt spinn-off effekt til andre spennende områder. Videre vil jeg nevne den måten vi som firma har arrangert kurs- og etterutdanningsvirksomhet for ortopeder på. Vi har der lagt stor vekt på at den operasjonstekniske delen innen protesekirurgien skal fungere, og vi har nok vært en forløper og drivkraft på dette området i Norge. Et annet punkt som vi er veldig stolte av er opprettelsen av Charnleystipendet. Et stipend som skulle gå til forskning innen hoftekirurgien, og som nå har eksistert i tyve år. Som et apropos til det, kan jeg minne om at den første vinneren av stipendet var Det Norske Leddproteseregisteret, som den gang het Hofteproteseregisteret i Bergen. Det er meget gledelig å se hvordan dette registeret har utviklet seg til å bli et referanseorgan i inn- og utland. På møter rundt om i verden blir det referert til "Det Norske Leddproteseregisteret", 12

13 en referanse som holder et høyt vitenskapelig nivå. Vi er derfor meget stolte av å ha vært med på å gi et bidrag til at registret kom opp å stå. Viktige stillingsskifter innen et firma er alltid spennende og utfordrende, og vi vet at den nye personen i en sentralposisjon må legge opp sitt eget løp og helst bidra med nye ideer og kreativitet. En ortopediens hedersmann takker av! Etter bare noen uker i sin nye rolle som leder av ortopediavdelingen spør vi Anders om hvordan han opplever den nye jobben. Det er spennende og meget utfordrende. Da jeg tok utfordringen, var det fordi jeg føler at jeg kjenner firmaet OrtoMedic godt etter ni år som produktsjef, og jeg mener å ha noe å bidra med. Jeg vet jeg har mange flinke kollegaer rundt meg som jeg kan støtte meg på, noe som var helt avgjørende for meg for å si ja til stillingen. Vil du fortsatt ha noe spesifikt produktansvar? I en periode fremover nå er det helt naturlig at jeg fortsetter å arbeide med sementerte hofteproteser og andre produkter relatert til det. Det betyr at jeg også vil være aktiv ute på sykehusene, men uten å være knyttet til noe bestemt distrikt. I denne viktige innkjøringsperioden er jeg helt avhengig av å kunne støtte meg på Kjell, og nyte godt av hans erfaring og ekspertise. På denne måten vil jeg gradvis kunne arbeide meg inn i den nye stillingen og lære noen av hans mange verdifulle tips og triks. Avslutningsvis vil jeg berømme OrtoMedic som firma når det gjelder evnen til å skape et godt, sterkt og allsidig team. Vi er en liten bedrift som besitter både individualitet og lagånd, - og som tenker langsiktig. Å bidra med og videreføre dette blir et viktig mål for meg. Vi gratulerer Anders og ønsker lykke til i ny, spennende og utfordrende jobb. OrtoMedia tok for noen dager siden turen til Vestfold, nærmere bestemt til Larvik. Der besøkte vi byens sykehus for å ha en samtale med overlege Terje Nord. Nettopp denne dagen rundet han 65 år, og tiden for å pensjonere seg fra arbeidet som fulltidsaktiv ortoped ved sykehuset nærmet seg raskt, fortalte han. Vi ba han fortelle oss noe om hvordan han så tilbake på sin aktive yrkesperiode som ortopedkirurg. Etter først å ha vært innom anestesifaget et års tid på Elevrum tidlig på syttitallet, hoppet han over til sykehusets kirurgiske avdeling. Denne var besatt med svært dyktige kirurger og hadde høy aktivitet. Han fremhever spesielt Elbjørn Ronglan som sin mentor både innen mye av bløtdelskirurgien og ortopedien. Overlege Ronglan, som har betydd svært mye for ham, var en meget allsidig, dyktig og inspirerende kollega å arbeide sammen med, og han var den eneste ortopeden på klinikken den gangen. Vi var veldig generelle på den tiden, og fikk god anledning til å prøve oss på mange forskjellige typer inngrep. Etter mange år på de brede bygder og i de dype skoger forflyttet dr. Nord seg til det åpne kystlandskapet i Vestfold. Ortopedien var lagt opp en god del annerledes i Tønsberg, med allerede begynnende seksjonering. 13

14 Sykehuset, Vestfold HF, avdeling Larvik. Jeg tok meg primært av ryggkirurgien og pendlet til å begynne med mellom sykehuset i Horten og Tønsberg. Etterhvert følte jeg ryggkirurgien som ganske tung og krevende, og savnet tidvis den brede aktiviteten jeg hadde vært med på i Elverum. Terje Nord kom så til sykehuset i Larvik i år 2000 etter drøye seks år i Tønsberg. Her var det en mindre og tettere organisasjon som møtte ham, og på klinikken her var seksjoneringen ikke kommet så langt. Avstanden til andre grupperinger som sjefslege og direksjon var kort, og det var lett å kommunisere begge veier. Erfaringene i så måte; - har gjort meg til en tilhenger av mindre enheter. Det må imidlertid være tilstede en tilstrekkelig god infrastruktur. Her er det viktig med god overvåkning, et bra laboratorium og røntgen på døgnbasis, samt dyktige kolleger på indremedsin og anestesi. Da kan man drive veldig mye av den elektive ortopedien på en forsvarlig måte. Vi ville gjerne få noen synspunkter av dr. Nord på utvikling og innovasjon innen ortopedien de senere år. Her nevnte han umiddelbart alt det nye innen den artroskopiske kirurgien, og den enorme spesialiseringen som har skjedd innen dette faget. De fleste ortopeder i dag, behersker mer eller mindre den diagnostiske delen av for eksempel kneartroskopien og enkel reseksjonskirurgi på menisker. Skopisk kirurgi er i dag likevel så mye annet. Vi har ligament rekostruksjonene og bruskkirurgien, samt skopisk kirurgi i andre ledd, for eksempel i skulderleddet. På disse områdene har det skjedd en fantastisk utvikling, og spesialiseringen og sektoriseringen går bare videre. Generalister og allroundere blir det stadig færre av. Den enkelte ortoped innskrenker kompetansen sin for å bli riktig god på ett felt. En tendens vi kan se av dette, er at flere og flere ortopeder med spesialistkompetanse, samler seg i miljøer på forskjellige klinikker rundt om i landet. Det har også skjedd en spennende utvikling på proteseområdet i for eksempel de store ledd, hofter og knær. Etter, dessverre mye prøving og feiling, har vi nå en bedre oversikt og kontroll. Her mener jeg Det Norske Leddproteseregiteret har hatt stor betydning når det gjelder å informere om hva man ikke bør gå videre med, eller la være å starte opp med. Kontakten mellom sykehusmiljøene og industrien har alltid vært der, og den utvikler seg hele tiden. Vi spør derfor dr. Nord om hvordan han opplever besøk fra firmakonsulenter før og nå. Kunnskaps- - og kompetansemessig synes han representantene har vært brukbart oppdatert hele tiden, og organiseringen i firmaene med forskjellige produktspesialister har fungert bra. Et område der det har endret seg vesentlig er firmarepresentantenes aktive deltagelse ved for eksempel innføringen av en ny protese. Først med flere grundige informasjonsmøter med sykepleiere og leger, og dernest med assistanse og oppbacking under selve inngrepet. Dette har fungert meget bra og inngir økt trygghet for alle parter. Avslutningvis nevner han at industrien har tatt på seg en fantastisk oppgave og ansvar, uten å ha det, i forhold til legenes etter og videreutdannelse. Hvordan de har bistått med faglige møter, med nyttig og nødvendig kunnskapsformidling til beste for alle parter.dette gir han firmaene stor ros og honnør for. Overlege Terje Nord vil fortsatt være aktiv innen sitt fagområde både her hjemme og ute. Han vil reise en god del forteller han oss, og i likhet med mange ganger tidligere vil han fortsette å engasjere seg i medisinsk hjelpearbeid rundt om i verden. Vi takker ham for en fin og interessant samtale og ønsker ham lykke til videre i sin nye tilværelse. 14

15 Fornøyde Synvisc-brukere Et intervju med Dr. Geir Histøl og Dr. Ari Konradsson, Sykehuset Buskerud, Drammen OrtoMedia har besøkt Sykehuset Buskerud i Drammen og fått gjøre et intervju med to av overlegene på ortopedisk avdeling, Dr. Geir Histøl og Dr. Ari Konradsson. Begge har god kjennskap til behandling av kneleddsartrose med hyaluronsyre, og har benyttet dette som et alternativ i sykehusets behandlingsstrategi. Hvordan diagnostiserer dere artrosepasientene? De kan for eksempel komme hit henvist fra sin fastlege med positivt MR svar og x-bilder. Vi vurderer da en rekke behandlingsmuligheter som: antiflogistika, tilpasset fysioterapi, vektreduksjon, glucosaminsulfat, debridement, osteotomier og protese. Hvem av disse blir så diagnostisert til hyaluronsyrebehandling? De som ikke responderer godt på noen av de tidligere behandlingsforsøk. Det kan være pasienter i forskjellige alderskategorier og med forskjellig grad av artroseplager. En gruppe som det blant annet kan være aktuelt for, er pasienter med en sterkere grad av artrose, men som av forskjellig medisinske årsaker ikke egner seg for kneprotese. Dr. Geir Histøl og Dr. Ari Konradsson, Ortopedisk avdeling, Sykehuset Buskerud Når startet dere med dette tilbudet til pasienter med kneleddsartrose? Vi har holdt på i ca. 2 år. Først noe sporadisk, men etter hvert mer og mer systematisk. Nå er det et godt innarbeidet alternativ på vår poliklinikk. Hva karakteriserer den pasienten som responderer best på denne type behandling? Vi har erfart at gjerne moderat aktive pasienter med mild til middels artrose kan oppleve god smertelindring og har et økt aktivitetsnivå. Hvorvidt det er den økte smertelindringen som øker aktivi- teten vet man ikke noe sikkert om. Har dere noen synspunkter på denne type behandling i andre ledd som er artroseaffisert? Vi har bare brukt det på kneleddsartrose og kan derfor bare uttale oss om det; - men en skulle vel kunne tenke seg at også andre ledd som hofte og ankel skulle kunne nyttiggjøre seg denne type behandling i fremtiden. Hva skal man være påpasselig med ved injeksjon av hyaluronsyre i ledd? Man må være meget påpasselig med steriliteten. Unøyaktighet og slurv i den sterile prosedyren kan føre til komplikasjoner som for eksempel infeksjon. NYHET! Synvisc leveres nå også med muligheten; en injeksjon = en behandling. Hvilket behandlingsregime bruker dere ved Sykehuset Buskerud? Etter vurdering og diagnostisering følger selve behandlingen. Hos oss er det pr. i dag tre leger som jevnlig utfører disse intra-artikulære injeksjonene. 5 6 uker etter siste injeksjon kalles de inn til klinisk kontroll. 15

16 Injisering av Synvisc i kjeveledd ved behandling av artrose Tore Bjørnland, Anne Møystad, Anne A. Gjærum og Bjørn Bamse Mork- Knutsen, alle fire fra Det odontologiske fakultet i Oslo, har ganske nylig gjennomført to studier med følgende titler: 1 Osteoarthritis of the temporomandibular joint: an evaluation of the effects and complications of corticosteroid injection compared with injection with sodium hyaluronate. J Oral Rehabil 2007; 34; Injection of sodium hyaluronate compared to a corticosteroid in the treatment of patients with temporomandibular joint osteoarthritis: a CT evaluation. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod; 2008: 105: e53-e60. OrtoMedia har i den anledning hatt en samtale med Tore Bjørnland og Anne Møystad vedrørende studien og noen av de erfaringene de sitter igjen med så langt. Hvor mange pasienter i Norge sliter med kjeveleddsartrose i en slik grad at de trenger behandling type: steroid - eller hualuronsyre injeksjoner? Veldig vanskelig spørsmål å svare på. Det må bli estimater. Jeg vil anta at % av befolkningen over 50 år vil ha en eller annen type kjeveleddsproblem. Det er imidlertid bare en liten del av disse som søker behandling for sin lidelse. Mange pasienter er heller ikke klar over at de kan og hvor de kan få behandling. Dette fordi kjeveleddet er et lite prioritert ledd med relativt få spesialister som kan behandle det.mange vil nok allikevel bli fanget opp over tid og få sin diagnose av for eksempel sin fastlege eller sin ØNH lege. To av studieforfatterene: Professor odont.tore Bjørnland og 1. amanuensis Anne Møystad begge fra Det norske odontologiske fakultet, Oslo Hva er i dag standardmetoden for behandling av kjeveleddsartrose? En behandlingskjede kan for eksempel være: klinisk undersøkelse, fysioterapi, øvelser, og tilpasning av bittskinner. Dersom dette ikke hjelper prøver man gjerne medikamenter type NSAIDS. Dersom dette ikke hjelper er neste skritt ofte injeksjoner eller artrocentese med injeksjon. Dette kan gi en god og langvarig effekt. Hva satte deg på tanken om å bruke hyaluronsyre / Synvisc? I 1995, i forbindelse med forberedelser til min doktorgrad, kom jeg over en god del litteratur som gjorde meg kjent med dette stoffet. Under planleggingen av den nå gjennomførte studien, kom jeg til å tenke på det jeg hadde lest, og vi bestemte oss for å gjøre en sammenligning med hyaluronsyre - mot kortisoninjeksjoner. Hvordan vurderer dere resultatene av den delen av studien som omhandler; smertelindring, funksjon og komplikasjoner? Vi er veldig godt fornøyd med graden av smertelindring som vi oppnådde på den brede skalaen av funksjonsparametere som vi opererte med. Vi undersøkte pasientene: før behandlingen, etter 14 dager, etter 1 mnd. og etter 6 mnd. Smertelindringen kom ikke momentant, men den ble gradvis bedre. Etter 6 mnd. var den signifikant bedre i begge gruppene. Det vi videre kunne registrere var at smertelindringen i Synvisc gruppen var signifikant bedre enn i cortison gruppen. Innen funksjonsaspektet oppnådde vi signifikant økt gapehøyde, men ingen nevneverdig forskjell mellom de to gruppene. Ingen av pasientene fikk varige komplikasjoner. 4 av 20 pasienter i Synvisc-gruppen fikk litt mer smerter etter injek- 16

17 Olympus-Arthrex vinner anbud Olympus og Arthrex samarbeider i markedet både internasjonalt og i Norge. I Norge leverer OrtoMedic AS shavere, artroskopipumper og RF-generatorer fra Arthrex i alle anbud til artroskopiske rack. Olympus Norge står for levering av kamera, lyskilder og optikker samt bilde/video opptaks- og lagringsutstyr. I 2007 ble Olympus og Arthrex valgt som leverandør i de eneste større anbudene som ble lyst ut gjennom DOFFIN (Databasen for offentlige innkjøp). Det ene anbudet var i Helse Bergen der det ble levert 8 endoskopirack fordelt på sykehuset på Voss, Haukeland sykehus og Kysthospitalet i Hagevik. Fire av disse var rack for artroskopisk kirurgi. På Ringerike sykehus ble det levert to rack. Her ble det valgt rack som kunne brukes både til generell, gynekologisk, Tone Iversen. Fagansvarlig ved Ortopedisk Sentraloperasjon, Haukeland sykehus urologisk og artroskopisk kirurgi. Utstyret har nå vært i en tids bruk og tilbakemeldingene er så langt positive. Den ene av 2 kombinasjons -rack på Ringerike sykehus Vi takker Helse Bergen HF og Ringerike sykehus HF for tilliten og ønsker lykke til med det nye og flotte utstyret! Fortsettelse fra forrige side sjonene enn det som er normalt. Dette kan delvis skyldes at injeksjonene ikke alltid kom innenfor leddkapselen, og at vi brukte 1 ml i stedet for 0.5 ml pr. injeksjon. Antall forbigående komplikasjoner var totalt 6 i Synvisc gruppen, og tilsvarende 5 i cortison gruppen. Ingen fikk varige komplikasjoner. Hvordan vurderer dere resultatene av CT undersøkelsen? Injection of sodium hyaluronate compared to a corticosteroid in the treatment of patients with temporoman- dibular joint osteoarthritis: a CT evaluation. Denne var veldig viktig for oss, og er publisert i tidsskriftet OOOOE, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger. Av et antall på pasienter som ble vurdert, sto vi til slutt igjen med 40 som ble inkludert i studien og fikk injeksjoner. Etter 6 mnd. var det ingen forskjell på gruppene, verken for dem med progresjon eller for dem med regresjon vedr. for eksempel erosjoner, skleroser og/eller påleiringer. Det noe spesielle som ble registrert i denne undersøkelsen var at pasientene også fikk progresjon/ forverring på kontralateral side. Dette var likt i begge gruppene. Ser du for deg hyaluronsyre-injeksjoner som et godt alternativ til dagens standardbehandling av kjeveleddsartrose? Ja, så absolutt, ved pasienter med dette problemet er det et meget godt tilbud uten noen registrerte former for bivirkninger. Det man imidlertid må ha i mente er at behandlingen pr. i dag er relativ kostbar. 17

18 Legeforeningens kurs i artroskopi Hafjell, 28. februar - 1. mars 28. februar til 1. mars ble det i år igjen avholdt spesialkurs i leddskader og artroskopisk kirurgi på Hafjell. Kurset inneholdt det meste innenfor skopisk kirurgi i skulder-, kne-, hofte-, ankel- og albue-ledd. Kurskomiteen hadde lagt opp et meget bra program med forelesere av høy kvalitet. Komiteen under ledelse av dr. Steinar Johansen, Ullevål Univeritetssykehus, hadde gjort et grundig forarbeid. Nytt av året var industriens muligheter for en mer aktiv deltagelse i de praktiske øvelsene på ettermiddagen. Hvert firma fikk muligheter til å stille med to arbeidsstasjoner, der deltagerne kunne øve seg på de ulike teknikker innen de forskjellige ledd. OrtoMedic hadde to komplette workshopstasjoner fra Arthrex. Et bredt spekter av produkter og teknikker ble gjennomgått, og tilbakemeldingene fra deltagerne var gode. Spesielt likte de godt arbeidsmodellen for skulder som ga et realistisk inntrykk av anatomien og var et meget godt hjelpemiddel å øve seg på. I tillegg hadde vi, gjennom samarbeidet med Olympus, to fulle rack med lys og billedutstyr som ga kursdeltagerne et innblikk i hvordan forskjellige artroskopiske billedkonfigurasjoner kan se ut. Vi i OrtoMedic takket kurskomiteen for et vel gjennomført møte, og håper den nye vrien på de praktiske øvelsene om ettermiddagen er kommet for å bli. Dr. Karl Ivar-Lorentzen, Universitetssykehuset i Tromsø. Dr. Anbjørn Rodt, Haraldsplass Diakonale Sykehus assistert av produktsjef Kjetil Vemøy, OrtoMedic AS. Arthrex skuldersymposium - Bergen, august 2008 OrtoMedic AS arrangerer Arthrex skuldersymposium på Raddisson SAS Hotell Norge, Bergen august 2008 Gjesteforeleser: Dr. Stephen S. Burkhart, San Antonio, Texas. Symposiet vil bestå av forelesninger og demonstrasjonsoperasjoner og vil omhandle artroskopisk behandling av rotatorcuff-skader / impingement / instabilitet, behandling av labrumskader m.m. Faglig ansvarlig: Overlege Jone Segadal, Kysthospitalet i Hagevik Nærmere informasjon med detaljert program og påmelding kommer senere. 18

19 Artroskopi workshop på Ringerike sykehus Ringerike sykehus har arrangert årlige basiskurs i artroskopisk undersøkelse i kne og skulder siden Kursene har gått over to kvelder med obligatorisk fremmøte! Primus motor for kurset har siden starten vært overlege Henrik Moen. Denne gangen hadde han også god hjelp av overlege Tom Henry Sundøen. Kurset var tilrettelagt for turnusleger og assistentleger og var ment som en basisinnføring i artroskopisk teknikk. Temaer som organsiering, teknisk utstyr og leiring av pasient ble gjennomgått. Anatomi i skulder og kne ble nøye repetert og relatert til artroskopiske undersøkelser i de aktuelle ledd. Hoveddelen av kurset gikk på praktiske øvelser på modeller med grunnleggende hands-on trening veiledet av de erfarne overlegene, før kursdeltagerne på egen hånd fikk utvikle egne ferdigheter. Kurset ble avsluttet med praktiske øvelser på modellene og det ble stilt krav til både teknikk, ferdighet og tidsbruk. Vi takker Ringerike sykehus for at vi fikk stille med modeller og ustyr til dette kurset. Overlege Henrik Moen Turnuslege Frode Rekeland, turnuskandidat Karl Erik Alm og senior ass. lege Ingo Spauke. Overlege Tom Henry Sundøen, servicesjef Steinar Wiik, Olympus, produktsjef Kjetil Vemøy, OrtoMedic. Overlege Henrik Moen. 19

20 Corail i primær og revisjon CORAIL Corail brukes også i stor utstrekning til hemiproteser og til revisjon, Paprosky1. REEF Reef er storebroren i Corailsystemet og er en modulær rekonstruksjonsprotese som er designet for alvorlige destruksjoner i femur. Proteseløsning av enten sementerte eller usementerte femurstammer med alvorlige bendefekter, Paprosky 3 og 4.- KAR KAR er en forlenget Corail for bruk ved revisjoner Paprosky 2A og 2B. Utgiver: OrtoMedic AS Tlf: Faks: Vollsveien 13E, 1366 Lysaker Postboks 317, 1326 Lysaker. E-post: - Redaktør: Øyvind Roaas. Trykk: Nordberg Trykk AS Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold.

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 ÅrtoMedic støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2006 - Nr. 61-18. årgang Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus

Detaljer

Ogee i omvendt hybrid

Ogee i omvendt hybrid Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2002 - Nr. 48-14. årgang Thanks a million! Charnley protesen 40 år Iår feirer Charnley protesen sitt 40 års jubileum. Sir John Charnley var, som de fleste vet en pioner

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 24. årgang historiens gang «Historiens gang» Diakonhjemmets historie - en utstilling Kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen åpnet utstillingen

Detaljer

Nye trender innen hoftekirurgien

Nye trender innen hoftekirurgien Informasjon fra OrtoMedic AS April 2006 - Nr. 59-18. årgang Nye trender innen hoftekirurgien Intelligent Hip Surgery Course DePuy International arrangerer 4 ganger årlig dette 3-dagers kurset i Hamburg.

Detaljer

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2010 - Nr. 73-22. årgang Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010

Detaljer

Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når:

Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når: Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2002 - Nr. 49-14. årgang Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når: «Symptomene ikke bedres ved konservativ behandling av typen fysioterapi og / eller NSAIDs»

Detaljer

Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04

Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04 Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2004 - Nr. 54-16. årgang Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04 Klokken 10.45 den 23. mars 2004 gikk Charnleyprotesen inn i en

Detaljer

Innhold Marathon sementert acetabular kopp, designet for å vare lenger 2-3 Fornøyd hoftepasient i Svelvik 4 AAOS, New Orleans, 9. - 13.

Innhold Marathon sementert acetabular kopp, designet for å vare lenger 2-3 Fornøyd hoftepasient i Svelvik 4 AAOS, New Orleans, 9. - 13. Informasjon fra OrtoMedic AS April 2010 - Nr. 71-22. årgang Innhold Marathon sementert acetabular kopp, designet for å vare lenger 2-3 Fornøyd hoftepasient i Svelvik 4 AAOS, New Orleans, 9. - 13. mars

Detaljer

DVR - distal volar radius plate

DVR - distal volar radius plate Informasjon fra OrtoMedic AS September 2008 - Nr. 66-20. årgang Hand Innovations DVR - distal volar radius plate Innhold Hand Innovations 2-3 DVR - distralvolar radius plate 2 S3 - Spatial Subchondral

Detaljer

Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold

Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold 11. Praktiske Charnley hoftekurs 2-3 Corail hofteprotese 4 nsflos vårseminar 5 British Hip Society (BHS) 2009 6 C-stem 2 års RSa resultat

Detaljer

Nytt agentur: DePuy Spine!

Nytt agentur: DePuy Spine! Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2008 - Nr. 67-20. årgang Nytt agentur: DePuy Spine! Innhold Nytt agentur: DePuy Spine! 2-3 Norsk ortopedisk høstmøte 2008 4 Charnley stipendet 2008 5 Storefjellseminaret

Detaljer

ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG. BERGEN 20.-22. mai

ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG. BERGEN 20.-22. mai ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG BERGEN 20.-22. mai EIKREM 70 ÅR Harald Eikrem En hedersmann fyller 70 år Skal eg peike slik då, sier Harald Eikrem og rettar stolt fingeren

Detaljer

OrtoMedia jubilerer!

OrtoMedia jubilerer! OrtoMedia Nr. 50/2003 07.04.03 20:21 Side 1 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2003 - Nr. 50-15. årgang OrtoMedia jubilerer! 15 år Nummer 50! Etter at OrtoMedic AS ble etablert i 1986 opplevde vi hurtig

Detaljer

Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang Innhold

Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang Innhold Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang LCS 30 år! 1977-2007 Innhold LCS 30 år! 1977-2007, Dublin 2-5 Inntrykk og erfaringer fra et opphold som ortoped i USA 6-7 1. kurs for viderekomne

Detaljer

Corail hofteproteser

Corail hofteproteser Informasjon fra OrtoMedic AS September 2005 - Nr. 57-17. årgang Corail hofteproteser - en suksess som fortsetter Neste år er det 20 år siden den første Corailprotesen ble satt inn i Frankrike. Dette vil

Detaljer

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD Informasjon fra OrtoMedic AS MINDRE SMERTE OG STØRRE BEVEGELIGHET MED Desember 1999 - Nr. 41-11. årgang CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i Norsk Ortopedisk Forening ble Charnley-stipendiet

Detaljer

CAS-teknikk på hofteog kneproteser Computerassistert kirurgi eller CAS (Computerassisted

CAS-teknikk på hofteog kneproteser Computerassistert kirurgi eller CAS (Computerassisted Informasjon fra OrtoMedic AS April 2005 - Nr. 56-17. årgang CAS-teknikk på hofteog kneproteser Computerassistert kirurgi eller CAS (Computerassisted Surgery), som det ofte blir forkortet, er kommet for

Detaljer

Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret

Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret Informasjon fra OrtoMedic AS September 2009 - Nr. 69-21. årgang Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret OrtoMedia feirer 20 år! Innhold OrtoMedia jubilerer, 1989-2009 2 Møt oss på Ortopedisk Høstmøte

Detaljer

Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna

Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna informasjon fra ortomedic as September 2010 - nr. 72-22. årgang Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna innhold NSFLOS 2-3 LCS Praktiske kneprotesekurs 4 Synvisc 10 år 5 LCS Brukermøte 6-7 Høstmøter

Detaljer

Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11

Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11 Informasjon fra OrtoMedic AS September 2007 - Nr. 63-19. årgang Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11

Detaljer

Corail 15 års jubileum på Club Med II

Corail 15 års jubileum på Club Med II Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2001 - Nr. 46-13. årgang Corail 15 års jubileum på Club Med II Siden starten i 1986 er det satt inn over 100.000 Corail proteser over hele verden. I Norge er det satt

Detaljer

30 år med Charnley i Norge

30 år med Charnley i Norge Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2001 - Nr. 45-13. årgang 30 år med Charnley i Norge Iår er det 30 år siden den første Charnley protesen ble operert inn i Norge. I 1971 skjedde dette ved Fylkessjukehuset

Detaljer

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel.

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. informasjon fra Ortomedic As september 2011 - Nr. 75-23. årgang Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. Innhold Høstmøter 2 Surgical Techniques in the Degenerative Lumbar Spine 3 DVR Brukermøte,

Detaljer

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2003 - Nr. 51-15. årgang 15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Iforbindelse med sitt 15 års jubileum inviterte Leddproteseregisteret

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS desember 2011 nr. 76 23. årgang

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS desember 2011 nr. 76 23. årgang ortomedia informasjon fra Ortomedic AS desember 2011 nr. 76 23. årgang NY GRAFISK PROFIL Selskap i ny drakt! Ortomedic og Ortomedia har fått ny visuell profil. KVALITET KUNNSKAP SERVICE det er ikke bare

Detaljer

OrtoMedic har overtatt hele agenturet for Leica Microsystems i Norge

OrtoMedic har overtatt hele agenturet for Leica Microsystems i Norge Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2009 - Nr. 70-21. årgang OrtoMedic har overtatt hele agenturet for Leica Microsystems i Norge Innhold Ortopedisk Forenings Høstmøte 2009 2-3 Charnleystipendiet 2009

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78 ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78 24. årgang VIGNETTEKST ORTPMEDIC HOFTE- OG KNEMØTE Ortomedic hofte- og knemøte Holmen Fjordhotell 6. - 8. juni 2012 ortomedic hadde valgt et flott

Detaljer

KIRURGEN. God Påske! ATLS Bedre og enhetlig skadebehandling Side 6-7. Hva skjer med sykehusreformen? Side 9

KIRURGEN. God Påske! ATLS Bedre og enhetlig skadebehandling Side 6-7. Hva skjer med sykehusreformen? Side 9 4063_Kirurgen#1-2004 31-03-04 14:42 Side 1 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr. 1/2004 God Påske! ATLS Bedre og enhetlig skadebehandling Side 6-7 Hva skjer med sykehusreformen? Side 9

Detaljer

ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS OKTOBER 2013 NR. 81 24. ÅRGANG

ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS OKTOBER 2013 NR. 81 24. ÅRGANG ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS OKTOBER 2013 NR. 81 24. ÅRGANG CEMENTED HIP Cemented Hip-Evidence, Experience, Evolution 12. -13. september, Manchester Dr. Martin Stone, Spire Leeds Hospital. Dr.

Detaljer

CAS - Computer Assisted Surgery Gir bedre presisjon og kontroll

CAS - Computer Assisted Surgery Gir bedre presisjon og kontroll Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2005 - Nr. 58-17. årgang CAS - Computer Assisted Surgery Gir bedre presisjon og kontroll Computer-Assisted-Surgery eller CAS som det blir forkortet, har gjort sitt

Detaljer