Smerter og deres påvirkning av funksjon etter elektiv ortopedisk kirurgi konsekvenser for sykepleiepraksis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smerter og deres påvirkning av funksjon etter elektiv ortopedisk kirurgi konsekvenser for sykepleiepraksis"

Transkript

1 Smerter og deres påvirkning av funksjon etter elektiv ortopedisk kirurgi konsekvenser for sykepleiepraksis Fag og forskningsdagene HSØ, Maren Falch Lindberg, klinisk sykepleiespesialist/stipendiat LDS, Kirurgisk klinikk

2 Tema: Pain characteristics and self-rated health in elective orthopedic patients Bakgrunn/hensikt Metode/materiale Resultat/implikasjoner for praksis,, side 2

3 Forskergruppa Interne: Prosjektleder/veileder: Anners Lerdal Prosjektkoordinator: Tove Granheim Stipendiat: Maren Falch Lindberg Andre forskermedarbeidere: Merete Egeland (sykepleier) Einar Amlie (overlege) Eksterne: Ellen Karine Grov, HiBu/UiO (Veileder) Tone Rustøen (OUS) Caryl Gay (UCSF, USA),, side 3

4 Pain is an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage (Merskey & Bogduk, 1994),, side 4

5 Bakgrunn 34-84% av ortopediske opplever moderate til sterke smerter, både i Norge og internasjonalt (Wylde 2011, Sommer 2008) Sterke ubehandlede smerter kan medføre risiko for postoperative komplikasjoner og kroniske smerter (Liu & Wu 2008, Kehlet et al 2006) Sykepleiere har en nøkkelrolle direkte utøvere av smertebehandlingen,, side 5

6 Hensikt Beskrive prevalens av smerte sykepleiernes kartlegging av smerte Se på sammenhenger mellom smerteintensitet og: diagnose demografi funksjon Selvopplevd helse,, side 6

7 Metode Design: Tverrsnittsurvey Utvalg: Alle inneliggende elektive ortopediske pasienter Over 18 år Evne til å lese/skrive på norsk Være samtykkekompetent Spørreskjema utfylt utreisedagen Sosiodemografiske data (standard fra SSB) Samsykdom, livskvalitet (ett spørsmål fra SF-36) Smerteintensitet, smertens påvirkning på funksjon (Brief Pain Inventory) Erfaringer med smertebehandlingen Analyse: SPSS T-test, Kji-kvadrattest, korrelasjonsanalyse, regresjonsanalyse,, side 7

8 Etikk Godkjent av regional etisk komité Godkjent av klinikk- og sykehusledelse Informasjon om studien sendt i posten før innleggelse Skriftlig informert samtykke signert ved innleggelse,, side 8

9 Inkluderte pasienter,, side 9

10 Hvem er utvalget Antall: 123, 50% kvinner Alder: år, gj.snitt: 60 år (sd 17,2) 64% bor med ektefelle/samboer (signifikant flest menn) 46% har høyere utdannelse ( 14 år) 44% er yrkesaktive (signifikant flest menn) ASA-gruppe 1-4 Diagnoser: Skulderkirurgi (42) Total kne/hofteprotese (66) Annet (19),, side 10

11 Pain and function by surgical group All Group A Shoulder surgery 1 Group B THA/ TKA 2 Group C Other 3 Statistics P-value N=123 mean (sd) n=42 mean (sd) n=62 mean (sd) n=19 mean (sd) F 4 Pain* Average pain 4.2 (2.1) 4.9 (1.9) 3.9 (2.1) 3.5 (5.9) Least pain in rest 2.1 (1.7) 2.3 (2.0) 2.0 (1.5) 1.8 (2.0) Worst pain in rest 5.9 (2.7) 6.4 (2.4) 5.9 (2.6) 4.8 (3.0) Least pain in activity 2.8 (2.0) 3.0 (2.0) 2.6 (1.7) 3.1 (2.7) Worst pain in activity 5.8 (2.8) 6.7 (2.5) 5.4 (2.7) 4.7 (3.3) , A>C Function* Daily activity 5.2 (3.1) 6.5 (3.1) 4.2 (2.9) 5.1 (3.0) , A>B Walk 3.7 (3.2) 1.9 (2.8) 4.4 (2.8) 5.7 (3.6) 13.9 <0.001, C>B>A Mood 2.8 (2.9) 2.8 (3.0) 2.5 (2.6) 3.8 (3.3) Sleep 4.6 (3.0) 5.7 (2.6) 3.9 (2.9) 5.1 (3.0) , A>C * Range: Higher scores indicate worse pain/greater impact on function 1 Shoulder surgery includes: Shoulder labral repair. Stabilizing shoulder surgery incl bankart repair. Clavicula resection. Acromion resection. Rotator cuff repair. Biceps tenotomy/tenodesis. Total shoulder arthroplasty. 2 TKA/THA includes: Primary total hip and knee arthroplasty 3 Other contains Anterior cruciate ligament reconstruction ACL. Osteotomy. Revision surgery TKA/THA/THA. Castaing ligamentoplasty. 4 One-way ANOVA with Bonferr oni Post-hoc tests.,, side 11

12 ,, side 12

13 ,, side 13

14 Multiple linear regression analysis between demographic variables, pain intensity, pain interference with function, and self-rated health (Standardized Beta coefficients) Self-rated health Independent variables β P β P β P Step 1. Socio-demographic variables Age Sex (male as reference) Level of education (<14 years as reference) In paired relationship (No as reference) Work status (no paid job as reference) Explained variance (R 2 ) 20.1% <0.001 Step 2. Pain intensity Average pain during the postoperative period Change of variance (R 2 change) 8.1% Explained variance (R 2 ) 28.1% Step 3. Pain interference Daily activity Change of variance (R 2 change) 1.2% 0.19 Explained variance (R 2 ) 29.3% Dependent variable: Self-rated health. Higher scores indicate better health,, side 14

15 Smertekartlegging med Numerisk Rating skala (NRS) 4% hadde blitt spurt om å angi NRS 7 ganger eller mer 37% oppga at de aldri hadde blitt spurt Forbedringspotensiale,, side 15

16 Konsekvenser for praksis hva nå?,, side 16

17 Konsekvenser for praksis Opplæring i bruk av NRS-skala Bedre rutiner for preoperativ informasjon om smerter Bedre rutiner for systematisk smertekartlegging og dokumentasjon Utreiserapport,, side 17

18 Oppsummering Ortopediske pasienter har mye smerter og funksjonspåvirkning etter kirurgi Det er en sammenheng mellom smerteintensitet og pasienters subjektive rangering av egen helsetilstand Sykepleiere er hjørnesteinen i smertebehandlingen men bruker sjelden kartlegginsverktøy,, side 18

19 Spørsmål?,, side 19

20 Referanser Bell L and Duffy A. Pain assessment and management in surgical nursing: a literature review. British Journal of Nursing (BJN) 2009; 18: Sommer M, de Rijke JM, van Kleef M, et al. The prevalence of postoperative pain in a sample of 1490 surgical inpatients. European Journal of Anaesthesiology 2008; 25: 267. Fredheim OM, Kvarstein G, Undall E, Stubhaug A, Rustoen T and Borchgrevink PC. [Postoperative pain in patients admitted to Norwegian hospitals]. Tidsskrift for Den Norske Legeforening 2011; 131: Gerbershagen HJ, Rothaug J, Kalkman CJ and Meissner W. Determination of moderate-to-severe postoperative pain on the numeric rating scale: a cut-off point analysis applying four different methods. British Journal of Anaesthesia 2011; 107: Pain characteristics and self-rated health in elective orthopedic patients. Maren Falch Lindberg MSc, RN, Clinical Nurse Specialist*; Ellen Karine Grov, PhD, RN, Professor; Caryl L Gay, PhD, Cand Psycol. Researcher Tone Rustøen, PhD, RN, Professor; Tove Irene Granheim, RN, Head Nurse; Einar Amlie, MD, Surgeon, Anners Lerdal, PhD, RN, Professor and Senior Researcher Journal of Clinical Nursing. In press Liu SSM and Wu CLM. Effect of Postoperative Analgesia on Major Postoperative Complications: A Systematic Update of the Evidence. Anesthesia & Analgesia 2007; 104: Kehlet H, Jensen TS and Woolf CJ. Persistent postsurgical pain: risk factors and prevention. Lancet 2006; 367: Manias E, Botti M and Bucknall T. Patients Decision-Making Strategies for Managing Postoperative Pain. The Journal of Pain 2006; 7: McCaffery M and Beebe A. Smerter: lmrebok for helsepersonell. Oslo: Ad notam Gyldendal, Merskey H and Bogduk N. Classification of Chronic pain. Descriptions of Chronic Pain Syndromes and Definitions of Pain Terms. IASP Press, Sykepleiernes Samarbeid i Norden's arbeid med nordiske sykepleiesensitive kvalitetsindikatorer In: Wylde V, Rooker J, Halliday L and Blom A. Acute postoperative pain at rest after hip and knee arthroplasty: Severity, sensory qualities and impact on sleep. Orthopedic Traumatology and Surgery Research 2011.,, side 20

å medvirke i den postoperative smertebehandlingen ved hofte- og kneprotesekirurgi.

å medvirke i den postoperative smertebehandlingen ved hofte- og kneprotesekirurgi. forskning nr 2, 2015;10:162 169 doi: 10.4220/Sykepleienf.2015.54454 ORIGINALARTIKKEL > Pasientens medvirkning i postoperativ smertebehandling ved hofte- og kneprotesekirurgi Illustrasjonsfoto: Colourbox

Detaljer

Metode: Studien har et kvalitativ beskrivende design med semistrukturerte

Metode: Studien har et kvalitativ beskrivende design med semistrukturerte forskning nr 4, 2012; 7: 380-387 doi: 10.4220/sykepleienf.2012.0158 ORIGINALARTIKKEL > Hvordan kan sykepleieren fremme pasientmedvirkning i postoperativ smertebehandling? Foto: Erik M. Sundt sammendrag

Detaljer

Akselerert pasientforløphvordan kan sykepleieren fremme pasientens medvirkning i postoperativ smertebehandling?

Akselerert pasientforløphvordan kan sykepleieren fremme pasientens medvirkning i postoperativ smertebehandling? Aud Karin Hjelpdahl Sjøveian Akselerert pasientforløphvordan kan sykepleieren fremme pasientens medvirkning i postoperativ smertebehandling? Masteroppgave i klinisk sykepleievitenskap Høgskolen i Oslo,

Detaljer

Hofteproteser hos pasienter under 20 år

Hofteproteser hos pasienter under 20 år Hofteproteser hos pasienter under 20 år Selvrapportert helse og livskvalitet Yili Qiu Prosjektoppgave ved det medisinske fakultet I samarbeid med CIRRO forskningssenter UNIVERSITETET I OSLO 2015 I Hofteproteser

Detaljer

sammendrag English Summary

sammendrag English Summary forskning nr 2, 2014; 9: 152 159 doi:10.4220/sykepleienf.2014.0089 ORIGINALARTIKKEL > Helserelatert livskvalitet blant ungdom første året i videregående skole Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt sammendrag

Detaljer

Kreftsykepleie og kompetanseutvikling fra utdanning til klinikk en evaluering av videreutdanning i kreftsykepleie

Kreftsykepleie og kompetanseutvikling fra utdanning til klinikk en evaluering av videreutdanning i kreftsykepleie Kreftsykepleie og kompetanseutvikling fra utdanning til klinikk en evaluering av videreutdanning i kreftsykepleie Anne Marie Reitan, Cand.Polit., høgskolelektor Hilde Eide, Dr.philos., førsteamanuensis

Detaljer

KVANTIfISerINg AV PLeIeTYNgde. og UTSKrIVNINgSKrITerIer HoS PASIeNTer I oppvåkningsenhet

KVANTIfISerINg AV PLeIeTYNgde. og UTSKrIVNINgSKrITerIer HoS PASIeNTer I oppvåkningsenhet forskning nr 2, 2008; 3: 72 83 ORIGINALARTIKKEL > Kvantifisering av pleietyngde og utskrivningskriterier hos pasienter i oppvåkningsenhet KVANTIfISerINg AV PLeIeTYNgde og UTSKrIVNINgSKrITerIer HoS PASIeNTer

Detaljer

vitenskapelig artikkel Sammendrag

vitenskapelig artikkel Sammendrag fag vitenskapelig artikkel Bruk og brukere av fysioterapi i privat praksis i primærhelsetjenesten Gro Opseth, fysioterapeut, spesialist i manuellterapi og primærkontakt, MSc, Helsefagvitenskap. Hans &

Detaljer

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Prediction of ADHD in boys compared to girls based on data from cognitive tests and rating scales

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Prediction of ADHD in boys compared to girls based on data from cognitive tests and rating scales PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Prediction of ADHD in boys compared to girls based on data from cognitive tests and rating scales Erik Winther Skogli 1), Martin Teicher 2), Per Normann

Detaljer

Klinisk kompetanse. - framtidsperspektiver for sykepleiere i kommunehelsetjenesten

Klinisk kompetanse. - framtidsperspektiver for sykepleiere i kommunehelsetjenesten Klinisk kompetanse - framtidsperspektiver for sykepleiere i kommunehelsetjenesten Ellen Karine Grov Professor, Høgskolen i Oslo og Akershus Ellen-Karine.Grov@hioa.no Framtidsperspektiver for sykepleiere

Detaljer

Demografiske karakteristika, liggetid, balanse og ADL hos brukere av døgnrehabilitering ved kommunalt rehabiliteringssenter

Demografiske karakteristika, liggetid, balanse og ADL hos brukere av døgnrehabilitering ved kommunalt rehabiliteringssenter Veslemøy Heyn Stave Demografiske karakteristika, liggetid, balanse og ADL hos brukere av døgnrehabilitering ved kommunalt rehabiliteringssenter En kvantitativ studie Mastergradstudiet i rehabilitering

Detaljer

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Sammendrag

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Sammendrag fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Pasienter med kroniske ryggsmerter: Sammenheng mellom bevegelighet, smerte og funksjon i lumbalcolumna Olav Frode Aure, manuellterapeut, MSc, Larvik Fysioterapi AS. Epost: olf-aur@online.

Detaljer

Smerter hos personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)

Smerter hos personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) Smerter hos personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) En tverrsnittsundersøkelse basert på data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 3) Astrid Momyr Masteroppgave i klinisk sykepleievitenskap

Detaljer

pensum i utdanningsplanen til helsepersonell, og spesielt Merethe Norli Merethe Norli Leder barnesykepleierforbundet NSF REDAKSJONSSEKRETÆR

pensum i utdanningsplanen til helsepersonell, og spesielt Merethe Norli Merethe Norli Leder barnesykepleierforbundet NSF REDAKSJONSSEKRETÆR Tidsskrift for barnesykepleiere BARNESYKEPLEIERFORBUNDET NSF NR. 3 2012 ÅRGANG 16 Postoperativ smertevurdering og behandling av barn s. 8 Om hjertesyke barn og kontaktsykepleierfunksjonen s. 14 Utvikling

Detaljer

Resultater: Resultatene viser at kun 5 prosent av de slagrammete ble informert om tannstell i rehabiliteringsperioden

Resultater: Resultatene viser at kun 5 prosent av de slagrammete ble informert om tannstell i rehabiliteringsperioden forskning nr 2, 2014; 9: 114-122 doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0085 ORIGINALARTIKKEL >Tannhelse og livskvalitet hos personer etter hjerneslag Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt sammendrag Bakgrunn: Mennesker

Detaljer

Assosiasjon mellom erfaring med vold og muskel-skjelettplager og psykisk helse i en generell populasjon.

Assosiasjon mellom erfaring med vold og muskel-skjelettplager og psykisk helse i en generell populasjon. Assosiasjon mellom erfaring med vold og muskel-skjelettplager og psykisk helse i en generell populasjon. En studie basert på Tromsøundersøkelsen. Unni Bilden Masteroppgave i helsefag, studieretning psykiatrisk

Detaljer

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Familiesentrert målsetting og evaluering: Bruk av standardiserte og individualiserte instrumenter.

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Familiesentrert målsetting og evaluering: Bruk av standardiserte og individualiserte instrumenter. fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Familiesentrert målsetting og evaluering: Bruk av standardiserte og individualiserte instrumenter Bjørg Fallang, MPT, Dr. Philos, førsteamanuensis Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

Prophylactic oral ibuprofen or ibuprofen-codeine versus placebo for postoperative pain after primary hip arthroplasty.

Prophylactic oral ibuprofen or ibuprofen-codeine versus placebo for postoperative pain after primary hip arthroplasty. Prophylactic oral ibuprofen or ibuprofen-codeine versus placebo for postoperative pain after primary hip arthroplasty. Dahl V, Raeder J, Drøsdal S, Wathne O, Brynildsrud J. Acta Anaesthesiol Scand. 1995

Detaljer

Forekomst, varighet og intensitet.

Forekomst, varighet og intensitet. Forekomst, varighet og intensitet. Tore Kr. Schjølberg Høgskolen i Oslo, Videreutdanning i kreftsykepleie. 1 Bakgrunn Kreftpasienter er stort sett godt orienterte. Kunnskaper om fatigue er annerledes enn

Detaljer

Dypp pennen sykepleiere!

Dypp pennen sykepleiere! > LEDER Dypp pennen sykepleiere! Sykepleien Forskning mottar for få gode helsefaglige forskningsartikler. Dette til tross for at vi aldri har hatt så mange høyt akademisk kvalifiserte sykepleiere her til

Detaljer

Lang QT syndrom og hypertrofisk kardiomyopati

Lang QT syndrom og hypertrofisk kardiomyopati Lang QT syndrom og hypertrofisk kardiomyopati Genetisk utredning og veiledning av pasienter med arvelige hjertesykdommer og pasient-rapporterte utfall Anniken Hamang Genetisk veileder, Phd Hensikten med

Detaljer

SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund. forskning02 14. Sykepleien. Tannhelse etter hjerneslag

SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund. forskning02 14. Sykepleien. Tannhelse etter hjerneslag forskning 02 14 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien forskning02 14 Tannhelse etter hjerneslag 114 forskning 02 14 SYKEPLEIEN FORSKNING

Detaljer

Smertevurdering ved kognitiv svikt

Smertevurdering ved kognitiv svikt Smertevurdering ved kognitiv svikt Har pasienten vondt? Det finnes kartleggingsverktøy for å vurdere smerte hos mennesker med moderat til alvorlig demens. Av Reidun Karin Sandvik, høyskolelektor ved Høyskolen

Detaljer

nevropsykologi tidsskrift for norsk nevropsykologisk Forening desember 2009 Årgang 11 nr. 2 norsk nevropsykologisk Forening

nevropsykologi tidsskrift for norsk nevropsykologisk Forening desember 2009 Årgang 11 nr. 2 norsk nevropsykologisk Forening NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING norsk nevropsykologisk Forening nevropsykologi tidsskrift for norsk nevropsykologisk Forening desember 2009 Årgang 11 nr. 2 leder Tid for endring? Da initiativet til å stifte

Detaljer

Effekt av gruppeundervisning i pasient- og pårørendeopplæring

Effekt av gruppeundervisning i pasient- og pårørendeopplæring Effekt av gruppeundervisning i pasient- og pårørendeopplæring Rapport fra Kunnskapssenteret nr 09 2011 Systematisk oversikt Bakgrunn: Opplæring av pasienter og pårørende er en av spesialisthelsetjenestens

Detaljer

Arbeidsrettet rehabilitering i Norge

Arbeidsrettet rehabilitering i Norge Arbeidsrettet rehabilitering i Norge en komparativ studie av Hernes Institutt og Rehabiliteringssenteret AiR john henry strupstad forskningsleder ved Hernes Institutt. Fysioterapeut og MSc i Helsevitenskap*

Detaljer

KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING

KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING Ida Mykkeltveit Master i kunnskapsbasert praksis Senter for kunnskpapsbasert praksis Avdeling for helse og sosisalfag

Detaljer

PROGNOSTISKE FAKTORER FOR OSTEOSYNTESESVIKT VED LÅRHALSBRUDD

PROGNOSTISKE FAKTORER FOR OSTEOSYNTESESVIKT VED LÅRHALSBRUDD 24-28 oktober 2005 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 204 PROGNOSTISKE FAKTORER FOR OSTEOSYNTESESVIKT VED LÅRHALSBRUDD Frede Frihagen, Jan Erik Madsen, Wender Figved, Lars Nordsletten. Ortopedisk

Detaljer