νµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωε ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "νµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωε ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβ"

Transkript

1 θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπ ασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγη ϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ INDIVIDUELT ARBEIDSKRAV ϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ MMT2021 ωερτψυιοπασδφγηϕκτψυιοπασδφγηϕκλ Hilde Nordhaug ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβ νµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωε ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζ ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµρτψυιοπασδ φγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβ νµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωε ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζ

2 Innholdsfortegnelse I. Del 1 A. Kundebehov/kundenytte...3 Kundeinnsikt. 3 Tjenesteinnovasjon... 4 Forretningsidé Forretningsmodell. 6 B. Forretningsplan II. Del 2 A. Beskriv kort teamet bak idéen, og hvordan det er fordelt ansvar for oppgaver mellom teammedlemmene. Eksempelvis utviklingsplaner for produkt /tjeneste/løsning, markedsanalyse, redaksjonelt ansvar eller markedsansvarlig..8 B. Beskriv forretningsidéen kort (2-3 setninger), beskriv produktet /tjenesten/ løsningen og hva slags mulig funksjon den kan ha og hvordan DU antar dette er nyttig (dekker behov) for en kunde/bruker (tenk Value Proposition) C. Beskriv kort hvilke sider ved produktet /tjenesten/løsningen og dets funksjon DU mener må testes mot kunde/bruker for å konkretiseres mer, og si litt om hvordan DU tenker dette må gjøres 11 D. Lag ei liste over personer/institusjoner (navn, adresse) som DU mener kan representere kunde/bruker for produktet/tjenesten, som det er nyttig å ha kontakt med i arbeidet med den helhetlige forretningsplanen. Hensikten er å få teste produktet/tjenesten/løsningen er nyttig og hvilken pris de eventuelt vil betale for å kjøpe det...12 III. Kilder

3 Kundebehov/ kundenytte Kundebehov er hva vi som selger skal prøve og møte. Kunden har et behov eller en mangel, nå eller I fremtiden. En del av vårt ansvar er å hjelpe kunden forstå og være sikker på akkurat hva deres behov er. Kunden må selv ha en god forståelse for deres behov, for og kunne se at behovet har blitt møtt eller ikke møt av vårt produkt. Det er viktig at kunden setter ord på sitt behov selv. Om du prøver å fortelle kunden, kan det oppleves som press. Å ha en riktig spørreteknikk er viktig for en selger. Å bruke åpne spørsmål vill hjelpe med å utvikle en mer grundig forståelse. Det er også viktig å vise kunden at man har forståelse, ikke interroger kunden, men gjenta gjerne hoved punkt i samtalen. En god selger som har bedre kunnskaper i spørreteknikk vill ha et bedre overblikk av kundens behov, og dermed være bedre utstyrt til og dekke det fullstendig. Kundeinnsikt For at et selskap skal kunne lykkes må man ha god kundeinnsikt. Kundeinnsikten er forståelsen over hva det er kunden trenger. De bedriftene som har en forretningsmodell der de legger mye arbeid i og forstå kunden, samt investerer i utstyr og kompetanse innenfor dette området er som oftest de som lykkes. Mange bedrifter har mer generelle produkter. Dette kan være mat produkter for eksempel. Men andre bedrifter, de fleste, har mer nisje målgrupper. Om man skal lage klær for ungdommer er det 3

4 nyttig og ha innsikt i hva ungdommer kler seg i nå for tiden, og hva som ville vært godt mottatt på markedet, pluss hva det er etterspørsel for. Om bedrift 1 lager kontormøbler, kan de med god kundeinnsikt bestemme seg for og prioritere god ergonomi over materiale. Om bedrifter 2 ikke har gjort dette, vill bedrift 1 klart ha et bedre produkt. Dermed har Bedrift 1 bedre sjanse for og lykkes. Tjenesteinnovasjon Tjenesteinnovasjon mener egentlig noe nytt i tjeneste. Dette er i grunn ideen om at vi skal ha noe unikt og tilby kunder innenfor den tjenesten vi leverer. Det kan være med å levere på en ny måte, enten med hjelp av arbeidskraft eller utstyr. Produkt behandling, produksjons prosess eller for eksempel ny innovasjon i kunde behandling. Dette trenger ikke være noe revolusjonerende nytt, bare noe unikt eller spesielt som ikke er vidt spred i lignende bedrifter som leverer samme eller lignende tjeneste. 1 Everyone Loves Innovation until it affects them. The biggest obstacle to business innovation is not tecnology: it is we humans and the institutions we live in. Both are stubbornly resistant to experimentation and change Noe av suksessen bak god tjeneste innovasjon er at det er i hovedsak tatt i bruk av denne ene bedriften. En del av tjeneste innovasjon kan være en unik måte og levere et produkt. Dette kan være med hjelp av en spesiell organiserings metode, teknologiske framskritt eller unikt bruk av teknologi, bruk av profesjonelle eller gunstig teknikk. 4

5 Forretningsidé Når en ønsker og starte en ny bedrift vill det være lurt og begynne med en forretningsidé. Dette er en kort beskrivelse av hva en bedrift skal tjene penger på. Dette er en kort forklarelse på hva som skal gi denne bedriften konkurransefordeler og hvilken retningen til bedriften. Det er et nyttig dokument å ha for oversikt og referanse senere i prosessen. En god forretningsidé gjør dette på en oversiktlig og grundig måte. Men en forretningsidé skal heller ikke være for detaljert. Om en bedrift skal selge sko. Kan man enkelt skrive i forretnings ideen at man skal selge sko. Om man skriver at man skal selge herre sko i størrelser 37 44, må man da senere gå tilbake og forandre på forretningsidéen, om bedriften utvider seg. Du starter med og stille deg selv noen enkle spørsmål. Hva skal jeg selge? Hvilket behov hos kunden skal jeg dekke? Hvem skal jeg selge til? Når du trygt kan svare på alle disse spørsmålene er du i gang. Noen gode faktorer og ha i tankene når man lager en forretningsidé: En undergruppe med spesifikke behov (en markedsnisje) Et produkt eller en tjeneste utformet for å møte disse behovene En organisasjon for å fremstille og levere produktene/tjenesten 5

6 Forretningsmodell Mens forretningsideen beskriver hva bedriften din skal gjøre, beskriver forretningsmodellen hvordan bedriften skal gjennomføre det i praksis. Dette er spørsmålene en god forretningsmodell skal kunne svare på. Hva skal du levere? Hvem er kunden? Hvem er venner og konkurrenter? Hvordan skal du selge? Hvordan skal du ta betalt? Hvordan skal du levere? Innovasjon Norge anbefaler at man starter med å lage forretningsmodellen i stedet for forretningsplanen. Det er alltid nødvendig og ha en god forretningsmodell. Blant annet vil banken, investorer og andre støttespillere kunne se en godt utarbeidet plan. Osterwalder modellen er en av de bedre metodene for og opprette en forretningsmodell. Den er delt inn i 9 deler som hjelper en bedrift med og kartlegge kundesegmenter, verdiløfte, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrøm, ressurser, kjerneaktivitet, partnere og kostnader. Det er lurt og diskutere forretningsmodellen med medarbeidere, lærere eller mentorer for og finne frem svakheter så man kan opprette en lønnsom bedrift. Forretningsmodellen skal oppdateres med ny kunnskap. Den skal brukes hyppig og være dynamisk med utviklingen av bedriften. 6

7 Forretningsplan Forretningsplanen beskriver hvordan en bedrift skal lykkes med forretningsmodellen. Det er en handlingsplan som inneholder analyse av forretnings områder og innovasjonsmuligheter. Som sagt anbefaler innovasjon Norge at man starter med og lage en forretningsmodell før man gjør forretnings planen. Men dette er ikke hvordan man normalt gjør det. Forretningsplanen skal egentlig komme før forretningsmodellen for og utrede mangel og organisere styrker, kontakter og egenskaper som kan være til nytte for bedriften. Forretningsplanen er et planleggings dokument. Planen skal blant annet beskrive: Forretningsidéen Markedet Organisasjonen Produktet eller tjenestene Gjennomføringsplanen Økonomi Budsjetter Kapitalbehov Finansiering Viktigste risikofaktorene. Planen skal normalt dekke de kommende fem årene. Prosessen med og skrive planen er ofte mer nyttig en det ferdige produktet. Dette er først og fremst for forfatteren selv. Etter å ha gjort forretningsplanen vill man kunne gjøre nødvendige forandringer i forretningsidéen på et tidlig tidspunkt i prosessen. Dette er også et viktig dokument å ha i forhold til investorer og andre medarbeidere som tar del i bedriften. 7

8 Beskriv kort teamet bak idéen, og hvordan det er fordelt ansvar for oppgaver mellom teammedlemmene. Eksempelvis utviklingsplaner for produkt /tjeneste /løsning, markedsanalyse, redaksjonelt ansvar eller markedsansvarlig. EndFrame SB er en multi kamera produksjons gruppe. Vi dekker teater, konferanser, sport og konserter for og nevne noen få. Vi kaller en jobb en Scene for og ha et generelt ord for det som skal filmes inn i oppdrag. Vi tar på oss det meste av arbeid, noe som er del av vårt tilbud. Vi er meget fleksibel og har evner og kunnskaper over et vidt område innenfor video produksjon. Vi har tilgang til alt relevant utstyr igjennom HINT og er dermed utstyrt til en rekke forskjellige produksjoner, både store og små. Skalaen av prosjektene vi har evnen til og påta oss, kommer ann på hvor mye kunden kan betale og hvor mange kamera operatører vi har. Det er også mulig for oss å leie inn kompetanse, siden vi også har tilgang til disse gjennom HINT. Her har vi muligheten til og ansette noen vi har jobbet med før og er dermed trygg på deres evner. EndFrame SB har fem medlemmer innenfor bedriften. Dette er ikke inkludert f.eks. mentorer. Arbeidsoppgaver består av en daglig leder, styreleder, styremedlemmer, økonomiansvarlig, kamera operatør, direktor, grafikk ansvarlig, editor, lyd ansvarlig, redaktør og markedsansvarlig. Vi påtar oss de forskjellige rollene etter som det trengs. I de siste oppdragene har vi delt arbeidet imellom to grupper. Da tar tre kamera operatører med seg alt utstyr og filmer inn scenen. Så tar den andre gruppen på seg redigerings ansvaret for og produsere det ferdige produktet. 8

9 På denne måten får vi fordelt ansvaret og bytter roller etter som det trengs. Vi har alle en fast rolle. Jeg er for eksempel Økonomiansvarlig og kamera operatør. Men er jeg med redigerings teamet f.eks. så påtar jeg meg lyd ansvar osv. I noen tilfeller kan det være at en eller flere av rollene er unødvendig. Markedsansvarlig har ikke så langt vært en viktig jobb. Vi får tips og oppdrag gjennom eksisterende kontakter og har til nå ikke trengt å lete etter arbeid. Vi tar også på oss forskjellige små jobber rundt en produksjon, som ikke er offisielle, men nødvendige. Sjåfør for eksempel, kontaktperson eller mat ansvarlig. Det er en felles drive online og en facebook gruppe der vi deler dokumenter og relevant informasjon i mellom medlemmene i EndFrame SB og daglig leder har overordnet ansvar for all produksjon fra start til slutt, dette gjelder også verdikontroll. Beskriv forretningsidéen kort, beskriv produktet /tjenesten/løsningen og hva slags mulig funksjon den kan ha og hvordan DU antar dette er nyttig (dekker behov) for en kunde/bruker (tenk Value Proposition) Forretningsidé er en kort beskrivelse av hva en bedrift skal tjene penger på. Dette er en forklarelse på hva som skal gi denne bedriften konkurransefordeler og hvilken retningen til bedriften. Dette er et nyttig dokument å ha for oversikt og referanse senere i prosessen. Hva skal jeg selge? En komplett multi kamera pakke, fra filming til redigering til formatering. Hvilket behov hos kunden skal jeg dekke? Dokumentering av en sjelden opplevelse, viktig arbeids materiale eller resultatet av et større prosjekt. 9

10 Hvem skal jeg selge til? Bedrifter som for eksempel; teater, institusjoner som for eksempel; 2 Dampsaga kulturhus og privatpersoner som for eksempel; kjendiser. En undergruppe med spesifikke behov (en markedsnisje) Alle dem som ikke har mulighet eller evne til og gjøre en større dokumenterings produksjon av scener. Dem som ikke har tilgang eller tid til og dokumentere selv. Dem som vill ha et bedre kvalitet produkt enn det de ville lage selv. Et produkt eller en tjeneste utformet for å møte disse behovene. Alt relevant utstyr, en komplett gruppe av nødvendig personell, disposisjon til mac lab med stor CPU kapasitet og tilgang til profesjonell grad redigerings programmer. En organisasjon for å fremstille og levere produktene/tjenesten Mye av arbeidet vi har gjort i det siste har kommet gjennom HINT og lærere som har kontakter og et vidt nettverk innenfor bransjen. Et vært produkt er skreddersydd til kunde, så fremstilling av produkt vill bestå av tidligere Scener. Med tillatelse fra tidligere kunder til og fremstille snippets fra deres produkt, tenker vi og fremstille deler av produksjoner på en nett domene, der fremtidige kunder kan få en forståelse av kvalitet på produksjonen, om ikke komplette produksjoner. 10

11 Beskriv kort hvilke sider ved produktet /tjenesten/løsningen og dets funksjon DU mener må testes mot kunde/bruker for å konkretiseres mer, og si litt om hvordan DU tenker dette må gjøres Etter og ha jobbet med denne gruppen i nesten et år, og ha laget mer konkrete regler etter å ha startet en studentbedrift, føler jeg vi har god oversikt over bedriften og gjør bra arbeide. Vi filmer, redigerer og verdi kontrollerer alt før levering. Vi tar heller aldri på oss flere jobber en vi kan håndtere. Vi har så langt ikke opplevd noen klager fra kunde. Vi har egentlig allerede testet tjenesten mot det produktet vi leverte før student bedriften var opprettet. Når vi var i første året av MMT gjorde vi en produksjon for teater med HINT. Da var det sagt at det var dårlig kommunikasjon mellom HINT og teater. Dette var noe vi ga spesiell oppmerksomhet til i bedriften når vi fikk oppdrag fra samme kontaktperson. Det er selvfølgelig mye å lære på jobben. Vi opplever konstant at det er noe nytt vi lærer, oppdager eller finner opp på jobben. Dette gjør oss bedre utstyrt for lignende utfordringer i fremtiden. Heldig vis har vi et stort sikkerhets nett i denne avdelingen. Ikke bare lærere men også teknisk ansvarlig med HINT er mentorer til EndFrame SB. For vær jobb vi utfører blir prosessen enklere og kjappere. Vi vet nå hvem som er ansvarlig for hva, hvor ting er, hvem som er kontakt, hvordan håndtere utgifter osv. Om det er noe som fortsatt må testes mot kunde tenker jeg på fremtidige produkter vi vurderer og tilby. For eksempel plakater, DVD eller andre format enn det vi til nå har levert produktet som, eller gir bort som reklame. 3 The demand you get at a price of zero is many times higher than the demand you get at a very low price 11

12 Lag ei liste over personer/institusjoner som DU mener kan representere kunde/bruker for produktet/tjenesten, som det er nyttig å ha kontakt med i arbeidet med den helhetlige forretningsplanen. Hensikten er å få testet produktet/ tjenesten/ løsningen er nyttig og hvilken pris de eventuelt vil betale for å kjøpe det Som en kamera produksjons bedrift har vi en rekke potensielle kunder. Både privatpersoner og firmaer kan være mottakere av vår tjeneste. Vi sikter mot regionale firmaer som kan gi oss arbeid nå og i fremtiden, for eksempel Dampsaga, Teater eller skole produksjoner. Noen bedrifter eller privatpersoner som vi allerede har vært i kontakt med og produsert et produkt for er: 4 Nord Trøndelag teater. Dette var den 13. Oktober å vi filmet en pilot forestilling av et teater stykke i en skog utenfor Levanger. Stykker omhandlet krigen og det som foregikk i skogen å i en nærliggende institusjon. Stykket innehold ingen dialog og startet sent på kvelden. Vi laget også en dokumentasjon av opp settet av forestillingen, kostymeprøver og general prøver som vi redigerte til 3-4 små teaser trailere for teater stykket. Dette fikk vi ca. 4000,- kr for. Da leide vi 3 NX5 kameraer 1 Canon kamera og tripoder med 40% avslag med HINT. Norsk bioøkonomi Gardemoen. Dette var en jobb som vi fikk gjennom HINT. Det var dokumentering av en konferanse på Scandic hotellet i Oslo. Produktet skal brukes som en online lære mulighet for bioøkonomer i Norge. Til denne produksjonen fikk vi reise (fly, bil, taxi og buss) dekket av kunde. I tillegg fikk vi lunsj og middag. Med 3 kameraer og tripoder tjente vi ca 5000,- kr. Med timebetaling skulle vi egentlig ha mer i fortjeneste, men vi måtte ta med en god del ekstra utstyr som hard kofferter, for og sikre for eksempel kamera som kolli. Med reisetid var dette en 19 timers jobb. 12

13 5 Namsos konsert. Den siste jobben vi gjorde var for X faktor stjerne Chand. Han ville holde en liten konsert i Namsos, som er hans hjemby. Vanligvis gir vi kunden en pris som dekker det vi trenger for og lage et kvalitets produkt og gjøre en fullstendig produksjon. Men her var tilfeller at Chand ville ikke bruke mer en 3000,- kr, så vi måtte strekke oss litt for og dekke det nødvendige utstyret. Dette ville normalt ikke vært høy nokk sum til at vi tar jobben, men vi bestemte oss for og sette fortjenesten fra denne produksjonen til og kjøpe oss uniformer. Vi tjente 3000,- kr fra Namsos konsertene og har bestilt 5 jakker med EndFrame SB logoen. Nordland Teatret har også hyret oss igjen for og gjøre en fem på gata intervju situasjon der vi spør folk på gata hva de syndes om familien deres, som en star up for et teater stykke som omhandler familie. Dette er en 5000,- kr produksjon. 13

14 KILDER 1_ Saul Kaplan, United States BUSINESS MODEL GENERATION 2 _ 3 _ Kartik Hosangear Assistant professor, Wharton BUSINESS MODEL GENERATION 4 _ PROMO https://www.youtube.com/watch?v=torv2mfsci0&feature=youtu.be 5 _ RAW CUT https://www.youtube.com/watch?v=ztbanrgplz8&feature=youtu.be https://en.wikipedia.org/wiki/service_innovation https://snl.no/forretningsid%c3%a9 https://no.wikipedia.org/wiki/forretningsplan https://www.google.no/search?q=innholdsfortegnelse&espv=2&biw=1309&bih=732&source=ln ms&tbm=isch&sa=x&ved=0cayq_auoawovchmin8bu08mcyaivbhfych1trakq#tbm=i sch&q=business+idea&imgrc=lofri6yyd6bfvm%3a https://www.google.no/search?q=innholdsfortegnelse&espv=2&biw=1309&bih=732&source=ln ms&tbm=isch&sa=x&ved=0cayq_auoawovchmin8bu08mcyaivbhfych1trakq#tbm=i sch&q=business+plan&imgrc=fbshdkgdrbefpm%3a 14

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside FORRETNINGSPLAN I forretningsplanen skal dere bla. gi en beskrivelse av forretningsideen, mål for bedriften, hvilke markeder dere ønsker å få innpass på og hvem som er kundene/målgruppen deres. For å få

Detaljer

AButvikling as. Etablere i Hedmark. en framtidsrettet og lønnsom samarbeidspartner. /etablereihedmark

AButvikling as. Etablere i Hedmark. en framtidsrettet og lønnsom samarbeidspartner. /etablereihedmark Etablere i Hedmark AButvikling as en framtidsrettet og lønnsom samarbeidspartner Overordnet mål Flere og bedre etableringer i Hedmark Øke antall nyetableringer i Hedmark Gi eksisterende og potensielle

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis!

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! 1 of 12 7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! av Rachel Wilmann Starte egen Coachingpraksis! 2 of 12 Side 1. Ditt Business mål 2. Din Business modell 3. Finn din Nisje 4. Ha et nettverk

Detaljer

Finansiering, lånekapital eller

Finansiering, lånekapital eller Finansiering, lånekapital eller risikokapital? Photo: Shutterstock Det skal være lett å starte opp i Norge Forretningsplan = oppstart satt i system Photo: Shutterstock Photo: Shutterstock Forretningsplan

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Etablererkurs i Hedmark

Etablererkurs i Hedmark Etablere i Hedmark Etablererkurs i Hedmark Ved AButvikling as AButvikling arrangerer kurset i oppdrag fra Hedmark Fylkeskommune Målsetninger for kurset Flere og bedre etableringer i Hedmark Et best mulig

Detaljer

Business Model Canvas forretningsplanen visualisert på en side

Business Model Canvas forretningsplanen visualisert på en side Business Model Canvas forretningsplanen visualisert på en side Alexander Osterwalders Business Model Canvas er et utviklingsverktøy som hjelper gründer i prosessen fra ide frem til ferdig utviklet og testet

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Innovasjon Norge Hedmark. - Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift

Innovasjon Norge Hedmark. - Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift Innovasjon Norge Hedmark - Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift Formål Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

Styresak 10/08 Investeringsbehov Student-TV

Styresak 10/08 Investeringsbehov Student-TV Styresak 10/08 Investeringsbehov Student-TV Bakgrunn: Student-TV ønsker å erstatte sin eksisterende flerkamerarigg med en nyere utgave. Den totale kostnaden av investeringen er 235.000,- NOK. Student-TV

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Hvorfor skal du spisse ditt budskap opp mot et spesifikt marked, og hvor finner du nye mennesker å snakke med når du har snakket med alle? Du har antagelig hørt: Du kan snakke med ALLE, fordi alle er dine

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

En lysende idé på det store verdensmarkedet. - Hvordan tørre tenke stort!

En lysende idé på det store verdensmarkedet. - Hvordan tørre tenke stort! En lysende idé på det store verdensmarkedet. - Hvordan tørre tenke stort! Hvem er jeg? Siri Damsleth Skøien (30) Gründer av Comlight AS- Daglig leder Diplommarkedsfører BI, spesialisering bedriftsutvikling

Detaljer

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene.

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Hvordan fylle dine kurs og workshops med de rette kundene som gjerne betaler det hva koster? Det har aldri før vært

Detaljer

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett!

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett! NYHET! nå er det enkelt å være på nett! Med ThinkPage får du alt du trenger for å lage dine egne nettsider; som privatperson, bedrift og butikk. Store idéer kan komme fra små steder Du trenger ikke kunne

Detaljer

Markedsorientering veien til suksess Ann-Mari Skinne,

Markedsorientering veien til suksess Ann-Mari Skinne, Markedsorientering veien til suksess Ann-Mari Skinne, 29.11.2013 Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Kystkafeen November 4, 2014

Kystkafeen November 4, 2014 Kystkafeen November 4, 2014 Innhold Innledning... 2 Forretningside og visjon... 2 Organisasjonsform... 3 Organisasjonsplan... 4 Sikkerhetsrutiner... 5 Markedsplan... 5 Sammendrag... 5 Målsetting... 5 Markedsstrategi

Detaljer

INTERNETT OG HANDEL 2015

INTERNETT OG HANDEL 2015 INTERNETT OG HANDEL 2015 Handel via internett blir mer og mer viktig. Hvordan kan man utnytte mulighetene dette gir? Brukerdag, Økonomibistand 2015 www.kreatif.no 1 E-handel: Viktig for de som HAR nettbutikk

Detaljer

Bedriftsutvikling - med gode verktøy kan du selv støpe bedriftens fremtid

Bedriftsutvikling - med gode verktøy kan du selv støpe bedriftens fremtid Bedriftsutvikling - med gode verktøy kan du selv støpe bedriftens fremtid Forum for sprøytestøping 13.april 2011 Elisabeth Ege Senior bedriftsrådgiver, satsingsansvarlig vekst & internasjonalisering 2

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

Disposisjon forretningsplan

Disposisjon forretningsplan Disposisjon forretningsplan 1. Forside og innholdsfortegnelse Forsiden bør inneholde følgende informasjon: Ungdomsbedriftens navn Navnet på skolen ungdomsbedriften er tilknyttet Årstall for når ungdomsbedriften

Detaljer

Hvordan søke og få jobb? Adecco

Hvordan søke og få jobb? Adecco Hvordan søke og få jobb? 1 Om Adecco Hvorfor jobbe? Rekruttering og utvelgelse Hvor finner jeg jobbene? Forberedelse til jobbsøking CV hva skal med? Dokumenter og referanser Jobbsøknaden Intervjuet Sosiale

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10.

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. trinn Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg være

Detaljer

ltshop Altshop 7 nye satsingsområder de neste 7 år

ltshop Altshop 7 nye satsingsområder de neste 7 år A7 ltshop 2022 Altshop 7 nye satsingsområder de neste 7 år Hvis du kunne investere i din egen drømmefremtid - Ville du gjort det? Med Altshop sine planer vil du kunne sikre din egen økonomiske fremtid

Detaljer

Bimodal. Lang vs kort sikt i produksjon og tjenesteforvaltning Nokios - 2015. Delivering Transformation. Together.

Bimodal. Lang vs kort sikt i produksjon og tjenesteforvaltning Nokios - 2015. Delivering Transformation. Together. Bimodal Lang vs kort sikt i produksjon og tjenesteforvaltning Nokios - 2015 Delivering Transformation. Together. Mål for WS: 1. Kjenne til hva «bimodal» er 2. Få praktiske råd for å komme i gang 3. Prøve

Detaljer

Innhold. Oversikt Over kompetansemålene... 14

Innhold. Oversikt Over kompetansemålene... 14 Innhold Oversikt Over kompetansemålene... 14 Kapittel 1 entreprenørskap Og entreprenører... 17 1.1 Entreprenørskap... 20 1.1.1 Hva er entreprenørskap?... 20 1.1.2 Ulike former for entreprenørskap... 22

Detaljer

Den gode kundereisen. Posten og Brings e-handelsrapport 2014

Den gode kundereisen. Posten og Brings e-handelsrapport 2014 Den gode kundereisen Posten og Brings e-handelsrapport 2014 Kundens totalopplevelse er avgjørende. Det finnes ikke én god kundereise, men mange. FØR kjøpet Definere Lete Beslutte Hvor viktig er følgende

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Fra forretningsidé til marked Gründerseminar Steinar Johnsen, Innovasjon Norge

Fra forretningsidé til marked Gründerseminar Steinar Johnsen, Innovasjon Norge Fra forretningsidé til marked Gründerseminar Steinar Johnsen, Innovasjon Norge Våre tilbud til gründere Etablerertilskudd Mentorordning Gründerseminaret Fra idè til marked Forretningsmodellering hvordan

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Studentbedrift Høyere utdanning Agenda Entreprenørskap i utdanning Hva er Studentbedrift? Hvorfor drive Studentbedrift? Arrangementer og muligheter gjennom SB-året Entreprenørskap i utdanning (EiU) (Handlingsplan

Detaljer

Innovasjon Norge og kulturnæringene Bjørn Kymre Spesialrådgiver IN Nordland Bodø 29.10.2014

Innovasjon Norge og kulturnæringene Bjørn Kymre Spesialrådgiver IN Nordland Bodø 29.10.2014 Innovasjon Norge og kulturnæringene Bjørn Kymre Spesialrådgiver IN Nordland Bodø 29.10.2014 Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige nasjonalt

Detaljer

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Hvordan kan man bli underleverandør? Erik Fuglseth, Nav itas Hvem, hvilke, hva, hvordan? Navitas sin virksomhet Verdiskaping og effektiv ressursutnyttelse

Detaljer

Bygde og. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø. næringsutvikling I Susendalen

Bygde og. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø. næringsutvikling I Susendalen Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Susendal, 22 mai, 2007 Agenda Litt utenom temaet: Nærings og samfunnslivets situasjon på indre Helgeland Forskerblikk på nærings og bydeutvikling I Susendal Noen

Detaljer

Forretningsmodellering

Forretningsmodellering Forretningsmodellering Ved Sjur Dagestad Professor II i innovasjon Partner i Innoco AS I dag skal vi snakke om: Hvem har dine penger i sin lomme og hvordan skal du få dem over i din lomme? Dette er et

Detaljer

Linn Heidenstrøm Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Avd. Remmen 01.12.14

Linn Heidenstrøm Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Avd. Remmen 01.12.14 Linn Heidenstrøm Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Avd. Remmen 01.12.14 1 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av arbeidet som er gjort s.3 Diskusjon/Refleksjon. s.5 Vedlegg: Vedlegg fra bedrift s.6 Vedlegg

Detaljer

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Agenda Praktisk informasjon om FORNY StudENT Studentenes rolle Universitetets/høyskolens rolle Prosjekteksempler Vurderingskriterier Utforming av søknad:

Detaljer

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Fase Aktivitet Tiltak ting å huske på! Ansvarlig Kryss av for utført 1 Hva er en elevbedrift (EB)? Hva ønsker vi å få til? Vet alle hva det innebærer å etablere en

Detaljer

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Hvordan komme seg inn på arbeidsmarkedet? v/aase Askvig Berg Tuesday, December 01, 2015 Tema for dagen - Arbeidsmarkedet - Hvor finnes jobbene? -

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Modul #7 Forretningsmodellering

Modul #7 Forretningsmodellering Modul #7 Forretningsmodellering Ved Sjur Dagestad Professor II i innovasjon Partner i Innoco AS I dag skal vi snakke om: Hvem har dine penger i sin lomme og hvordan skal du få dem over i din lomme? Dette

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Skritt 5 i målseningsprosessen: Mindset Nå har du satt mål, funnet ut av en handlingsplan og laget en tidslinje, du har funnet ut hva du trenger å lære deg for å få det til, og at du skal optimere miljøet

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen

Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen Agenda: Litt om Innovasjon Norge Våre tjenester Hva er et godt prosjekt for Innovasjon Norge? Statens redskap i næringsutviklingen

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier

Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier 10/03/2014 1 Konfidensielt Litt om Steria og rekruttering Vi ansatte 300 personer i fjor Vi vil ansette like mange i år Mange vil tilby sine tjenester,

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

Innovasjon Norge Hedmark

Innovasjon Norge Hedmark Innovasjon Norge Hedmark Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift - Frokostmøte i Brumunddal Næringshage 20.02.2014 Innovasjon Norge «kortversjonen» www.innovasjonnorge.no Kan Innovasjon

Detaljer

Øvinger ENT4000. Gjennom de første øvingene skal vi sammen finne forretningsidéer som kan være utgangspunkt for gruppenes arbeid.

Øvinger ENT4000. Gjennom de første øvingene skal vi sammen finne forretningsidéer som kan være utgangspunkt for gruppenes arbeid. Øvinger ENT4000 Generelt om øvingsopplegg for ENT4000 Veileder: B. Meling E-post: miriam.meling@sfe.uio.no Først av alt, velkommen til Gründerskolen og ENT4000! Emnets mål er å gi dere en teoretisk og

Detaljer

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Urmas Lepik Region Europa Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no Norway: a small open economy Too fast or too slow? In the front

Detaljer

Begrunnelse for innkjøp av nye kamera og redigeringsstasjoner til Student-TV

Begrunnelse for innkjøp av nye kamera og redigeringsstasjoner til Student-TV Begrunnelse for innkjøp av nye kamera og redigeringsstasjoner til Student-TV 1.0 Situasjonen i dag 1 1.1 Kostnader knyttet til vedlikehold av eksisterende utstyr 1 1.2 Produksjonsmengde 2 1.3 Flerkamera

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Innovasjon i norsk trenæring. Trevaredagene 2013 6 7 februar

Innovasjon i norsk trenæring. Trevaredagene 2013 6 7 februar Innovasjon i norsk trenæring Trevaredagene 2013 6 7 februar Hva er Innovasjon Norge? Vi bistår kundene fra idé til marked Oslo børs Business Angels Venture Capital & PE Såkornfond Investinor Kommersielle

Detaljer

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING MÅLGRUPPE En målgruppe er en bestemt gruppe mennesker man prøver å formdile et skreddersydd budskap til. En målgruppe defineres av ulike faktorer som kjønn, alder, inntekt,

Detaljer

Bedriftspraksis (ITD35014) Mads Fredriksen Høgskolen i Østfold Remmen, Halden SLUTTRAPPORT 01.12.14

Bedriftspraksis (ITD35014) Mads Fredriksen Høgskolen i Østfold Remmen, Halden SLUTTRAPPORT 01.12.14 Bedriftspraksis (ITD35014) Mads Fredriksen Høgskolen i Østfold Remmen, Halden Oppgave: HTH- TV og reklamefilm for Halden Topphåndball SLUTTRAPPORT 01.12.14 1 Innhold: Forside 1 Innhold 2 1.1 Kort info

Detaljer

Forretningsplan. Hovedelementer VINN, 2010

Forretningsplan. Hovedelementer VINN, 2010 Forretningsplan Hovedelementer VINN, 2010 Hva er en forretningsplan? En forretningsplan finnes i et utall varianter, - med ulike utgangspunkt, - ulike oppsett, - og med ulike prioriteringer i forhold til

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Bli Ahlsell Partner!

Bli Ahlsell Partner! Bli Ahlsell Partner! Med fokus på DEG! Behold din egen profil Som Ahlsell Partner er du med i et faglig og sosialt fellesskap, uten å måtte melde deg inn i en kjede. Du beholder din egen profil, som du

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

www.iktplan.no erik.westrum@iktsenteret.no linda.veronika.moen@iktsenteret.no heidi.odegaard.dolbakken@iktsenteret.no

www.iktplan.no erik.westrum@iktsenteret.no linda.veronika.moen@iktsenteret.no heidi.odegaard.dolbakken@iktsenteret.no www.iktplan.no erik.westrum@iktsenteret.no linda.veronika.moen@iktsenteret.no heidi.odegaard.dolbakken@iktsenteret.no Hva skal elever lære? Fra plan til praksis, hvordan? Hvordan jobbe systematisk? Supporten:

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

(SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE

(SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE (SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE POTEBH TFQUFNCFS LMPLLB IWPSEBO TUBSUF FHFO CFESJGU )BS EV MZTU UJM Ì FUBCMFSF EJO FHFO CFESJGU -VSFS EV QÌ IWJMLFO TFMTLBQTGPSN TPN QBTTFS GPS EFH )WJMLF SFUUJHIFUFS PH

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015 Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015 16. april, Høgskolen i Ålesund Ajuda SB og Erkna SB representerte Møre og Romsdal på NM for studentbedrifter i Oslo 2014. Regler for deltakelse og konkurransekriterier

Detaljer

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk 1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk Etterpå Ferdighetene du kom for å lære En metode for å målstyre all kommunikasjon Kjennskap til de fem faktorene som bør være på plass for

Detaljer

Det perfekte møte av!

Det perfekte møte av! Det perfekte møte av! Roar Petajamaa & Odin Johansen www.petajamaa.no Agenda! Dette skal vi gjennom på 45 min: Prospektering Møtebooking Forberedelse Det perfekte møte Closing Referansekilder, teknikker

Detaljer

Learning activity: a personal survey

Learning activity: a personal survey Learning activity: a personal survey A personal Survey - sammendrag Hvem er du? Karoline Fonn, 23 år, journalistikkstudent i Bodø og distriktsmedarbeider i KRIK Nordland. Hva er ditt oppdrag? Jeg skal

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

Gruppe nr. BO15-G16 - Fiksjonsfilm

Gruppe nr. BO15-G16 - Fiksjonsfilm Forprosjektrapport Gruppe nr. BO15-G16 - Fiksjonsfilm - 16 Jan 2015 Christoffer Stub Mariell Karlsen Bakke Morten Kjennerud Thomas Langnes FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE NR. BO15-G16 1 Prosjektgruppen Christoffer

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Buzz LOVEFiLM Spill og film gratis i to måneder!

Buzz LOVEFiLM Spill og film gratis i to måneder! Buzz LOVEFiLM Spill og film gratis i to måneder! Kampanjeinformasjon Kort om LOVEFiLM Nordens ledende filmutleier på nettet. Over 20 000 titler på DVD og 1 300 Blu-raytitler pluss spill for XBox 360, PS3

Detaljer

ENT 4000. Øvingstime 1 Idé generering

ENT 4000. Øvingstime 1 Idé generering ENT 4000 Øvingstime 1 Idé generering Willkommen! Emnets mål er å gi dere en teoretisk og praktisk forståelse av hvordan en forretningsidé skapes og hvordan slike ideer kan danne grunnlaget for konkrete

Detaljer

Du har ideene. Vi hjelper deg videre.

Du har ideene. Vi hjelper deg videre. V Å R 2 0 1 6 ntnu Entreprenørskap TEAM SOM JOBBER INTENST Som gründer får du i programmet et helt team som jobber intenst for å analysere alle sider av ditt forretningskonsept, utfører markedsanalyser,

Detaljer

Guide. Fem enkle steg: slik bruker du kundetjenesten som konkurransefortrinn

Guide. Fem enkle steg: slik bruker du kundetjenesten som konkurransefortrinn Guide Fem enkle steg: slik bruker du kundetjenesten som konkurransefortrinn Kundetjeneste som konkurransefortrinn I mange år har telefonen vært den fremste kommunikasjonskanalen, og kunder har akseptert

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

NYHET. Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene

NYHET. Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene NYHET Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene Eie eller leie? det er spørsmålet Du er ikke den eneste som vurderer fordeler og ulemper ved kjøp av proff-verktøy. Med nye Hitachi Fleet Control har

Detaljer

Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge. Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no Formål : Få kunnskap som øker sjansen for å lykkes som gründer. Få informasjon om etablerertilskudd. Vår strategi 2013-2016 Formål: Innovasjon Norges formål er å

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

Pål Varhaug. Samarbeidspartner - 2015

Pål Varhaug. Samarbeidspartner - 2015 Pål Varhaug Samarbeidspartner - 2015 Muligheter som samarbeidspartner PV - VIP Drivers lounge - En klubb hvor jeg samler sponsorer og samarbeidspartnere til mat og drikke for en debrief etter hver løpshelg

Detaljer

Modul 4 - Merkevare. Generelt

Modul 4 - Merkevare. Generelt Modul 4 - Merkevare I denne modulen gjennomgår vi begrepet merkevare og hvordan foreninger kan bruke dette i sitt profileringsarbeid. Merkevare er det nettverk av assosiasjoner (sympatier og antipatier)

Detaljer

Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig

Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig 20-Sep-12 1 Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig Finnes det en kur mot stress, overtid og dobbeltarbeid? Struktur er verken vanskelig eller ubehagelig. Nå har du en gylden anledning

Detaljer

HVA ER «FIX FILM» minst gjør at din side får det lille ekstra.

HVA ER «FIX FILM» minst gjør at din side får det lille ekstra. Informasjon om HVA ER «FIX FILM» Fix Film er et reklamefilmselskap som er lokalisert i Øst-Finnmark. Fokuset vårt er reklamefilm til web gjennom sosiale medier. Vi ønsker å produsere reklamefilmer til

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

Tord Aasen Augestad og Øyvind Bjørgum

Tord Aasen Augestad og Øyvind Bjørgum Venture Cup vår 2010 Faglærer for etterutdanningskurset: Fagansvarlig Venture Cup: Koordinatorer: 1.amanuensis Arild Aspelund Professor Sigmund J. Waagø Tord Aasen Augestad og Øyvind Bjørgum Formål: Gjennomføring:

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer