LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014"

Transkript

1 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014

2 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet forretningsområdene. Vi tilbyr i dag alle typer skadeforsikringer til bonden, privatpersoner og utvalgte bedrifter. Landbruksforsikring hadde ved årsskiftet et premievolum på NOK 295 mill. og forventer betydelig vekst. Vi har i dag 39 dyktige medarbeidere, og holder til i hyggelige kontorlokaler i Paleet på Karl Johans gate i Oslo. Landbruksforsikring eies av selskapene i Landbruks samvirket. HISTORIE 2001: Etablert som et gruppecaptive innen personforsikring for bedriftene i Landbrukssamvirket 2002: I alt 98% av landbrukssamvirket ble kunder, og virksomheten sparte betydelige beløp på personforsikringene I 2014 VOKSTE LANDBRUKS PORTEFØLJEN VÅR MED 35% Landbruksforsikring er fortsatt i vekst, og har de siste årene økt antall landbruks- og privatkunder. Vi forsikrer nå ca 2000 gårdsbruk i landbrukssegmentet. 2005: Startet med skadeforsikring for landbrukssamvirke samt næringslivsforsikring for andre markeder 2009: Lanserte forsikringer til privatmarkedet 2010: Lanserte forsikringsprodukter til bonden 2012: Ansatte ny adm. direktør og strategien spisses mot vekst i landbruksmarkedet 2013: Utvidet kontorlokaler Lanserte nye internettsider NØKKELTALL Forfalte bruttopremier 231,3 425,0 Resultat før skatt 23,3 20,6 Teknisk resultat før sikkerhetsavsetninger -0,6 9,8 Combined ratio for egen regning 109% 102% Combined ratio brutto 90% 99% Kapitaldekning 20,9% 14,4% Tall i mill. 2014: Etablert egen skadeavdeling Styrket organisasjonen med flere medarbeidere 2 Landbruksforsikring 13. utgivelse

3 PORTEFØLJENS SAMMENSETNING Bonde/privat, ting Bonde/pr Bonde/privat, ting Bedrft, ting Bedrft, tin Bedrift, ting 32% 28% 24% Person/Ansvar 46% Person/A Person/Ansvar 40% 30% AKTIVITET Antall telefoner Antall unike brukere på hjemmesiden Årsrapport

4 MARKEDSANDEL 1,2 1,0 Total skadeforsikring Landbruk Næringsliv 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Kilde: Finans Norge EIERE Landkreditt SA 46,36% Nortura SA 21,60% Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig 12,33% TINE SA 7,16% Felleskjøpet Agri SA 6,94% Norges Pelsdyralslag 3,15% Honningcentralen SA 1,23% Gartnerhallen SA 1,23% ORGANISASJON ADM. DIR Håvard. J. Djupedal FORSIKRINGSSYSTEM Yngvil Haugse RM/COMPLIANCE Hilde Husby SALG & MARKED Petter Justnes FAG & PRODUKT Håvard. J. Djupedal ØKONOMI & FINANS Lars Aga Reisæter SKADEOPPGJØR Per Strand 4 Landbruksforsikring 13. utgivelse

5 Foto: Jo Stenersen Årsberetning

6 STYRELEDER HILSEN FRA STYRELEDER 2014 Gjennom 2014 er Landbruksforsikring sin organisasjon styrket innen både IT, regnskap, risikostyring, produkt, salg og det er etablert egen skadeavdeling. Dette betyr at vi øker og bygger vår egen kompetanse, noe som er av gjørende for selskapets fremtidige konkurranse evne. Selskapets resultat før skatt på kr 23,3 millioner er historiens nest beste og kvaliteten på vår portefølje er god. Landbruksforsikring er inne i en positiv periode og har et godt grunnlag for lønnsom videre vekst til fornøyde kunder. Vi har kontinuerlig fokus på å ha konkurransedyktige produkter, utvikle kvalitet og øke vår interne kompetanse. Våre kunder skal oppleve at vi kjenner deres bransje og kan gi gode råd om deres forsikringsbehov. Vi har tydelige kunde segmenter og skiller oss fra våre konkurrenter gjennom vår knytningen til norsk landbruk og våre solide eiere innen Landbrukssamvirket. Våre agenter er dyktige og gir oss distribusjonskraft, det ligger også et stort potensiale i vår største eier og agent Landkreditt som har en betydelig markedsandel innen landbrukslån. Vårt største konkurranse fortrinn er likevel engasjerte og kompetente medarbeidere hvor jeg opplever en sterk vilje og innsats for at Landbruksforsikring skal lykkes. vi i april 2014 opprettet egen skade avdeling. Denne utvides ytterligere nå i 2015 og selskapet vil i løpet av året foreta all skadebehandling selv. Dette er en kostnadseffektiv satsning samtidig som vi øker egen kunde kompetanse og får bedre grunnlag for god risikostyring. Det er viktig for selskapets videre utvikling og lønnsomhet av vi lykkes med de vekstambisjonene vi har, dette gir nødvendig kritisk masse for lønnsomhet både innen landbruk, privat og næringslivsmarkedet. Styret har samtidig høy fokus på at veksten skjer med rett risiko, kostnadseffektivt og tilpasset selskapets lønnsomhet og soliditet. Jeg vil til slutt takke alle ansatte, styret og samarbeidspartnere som alle yter sitt beste for Landbruksforsikring. Med ønske om et godt 2015! Ole Laurits Lønnum Selskapet leverer i 2014 historiens nest beste resultat før skatt på 23,3 millioner, landbruksporteføljen vokser med ca 34% og vi forsikrer ca 2000 landbrukseiendommer. Lønnsom videre utvikling er sentralt i styrets diskusjoner, herunder en sterk ambisjon om økte resultater fra forsikringsvirksomheten (teknisk resultat). Grunnsteinen i selskapet er fortsatt samarbeidet som ble etablert i 2001 hvor alle person forsikringene i Landbrukssamvirket sine selskaper ble etablert i Landbruksforsikring AS. Som styreleder er det godt å kunne konstatere at vi har aktive og engasjerte eiere som samarbeider godt for å utvikle Landbruksforsikring videre til en sentral aktør for norsk landbruk. Vi har gjennom året styrket selskapet både innenfor IT, regnskap produkt, salg og risikostyring, noe styret er fornøyd med da dette sikrer god rapportering, kompetanse og kvalitet som grunnlag for både administrasjonens og styrets beslutninger. En ny milepæl i selskapets ut vikling er at 6 Landbruksforsikring 13. utgivelse

7 ADMINISTRERENDE DIREKTØR 2014 VAR ET BEGIVENHETSRIKT ÅR I LANDBRUKSFORSIKRING 2014 var året hvor mange av planene som ble påbegynt i 2012 og 2013 skulle gjennomføres. Selskapet er inne i en kraftig vekstperiode, og vi har vært sårbare fordi organisasjonen ikke har vært dimensjonert for de økende forretningsvolumene. I tillegg står vi overfor strenge myndighetskrav som følge av innføringen av Solvens II. Det har derfor vært viktig for oss å styrke fagmiljøet i Landbruksforsikring, både innen skade- og person forsikring, og å styrke kontrollfunksjonen med en Risk Manager/ Compliance Officer. Landbruksforsikring var et av de første forsikringsselskapene i Norge som tok i bruk TIA som forsikringssystem. Siden 2009 har vi støttet oss til eksterne konsulenter både for å avdekke våre utviklingsbehov, og for å håndtere drift og gjennomføre utviklingsoppgaver. I 2014 ansatte vi en egen IT ressurs som har som hovedoppgave å avdekke behov, koordinere utviklings- og driftsoppgavene internt og mot våre samarbeidspartnere. Dette har vært et helt nødvendig kompetanseløft for at vi skal kunne levere gode produkter til våre kunder, samtidig som systemet skal bidra til at våre ansatte har et effektivt og godt system å jobbe i. Salgsmiljøene både på kundesenteret, og på næringsliv, har blitt styrket i løpet av fjoråret, slik at vi er i stand til å yte våre eksisterende kunder den service de forventer, og at alle de som henvender seg til oss kan bli fulgt opp raskt. Den største begivenheten i 2014 er allikevel etableringen av vår egen skadeavdeling. Inntil nå har vi hatt samarbeid med et eksternt skadeoppgjørsfirma. Skadeavdelingen har gjort en formidabel jobb siden oppstarten 1. april De har behandlet et betydelig antall skader, og tilbake meldingene fra kundene har vært svært positive. Etableringen har dessuten gitt et verdifullt kompetanseløft som også produkt- og underwritingsavdelingen, og salgsavdelingene nyter godt av. Vi gleder oss derfor til at vi nå i 2015 skal gjøre opp personskader selv. Vi øker vår markedsandel innen landbruk fra måned til måned. I løpet av de fem årene som er gått siden vi begynte å selge forsikringer til bonden, så har vi nå opparbeidet en portefølje på bortimot 2000 bruk. Henvendelsene fra bønder er mange, og vi vil derfor i løpet av 2015 styrke vår satsing mot landbruk ytterligere. Håvard Jens Djupedal Administrerende direktør Årsrapport

8 AVDELINGER SALG Våre kunder har ulike behov for rådgivning og forsikringsdekning. Landbruksforsikrings salgsapparat er derfor spisset i forhold til risiko, kompleksitet og kundens behov. Kunden kan selv velge hvordan han/hun ønsker å kontakte oss. Alle typer kunder kan kjøpe forsikring via vår hjemmeside, ved å kontakte en av våre serviceinnstilte og kompetente medarbeidere eller ved å kontakte en av våre agenter. Vi er fortsatt det eneste selskapet i Norge som lar bønder kjøpe forsikringer direkte via internett. I løpet av 2014 har vi utviklet og forsterket salgsapparatet ytterligere, noe vi vil fortsette med i Vi har blant annet oppbemannet landbruksavdelingen og megleravdelingen samt knyttet til oss flere ambisiøse agentur på nye geografiske lokasjoner. I 2014 startet vi med å måle kundetilfredshet via sms direkte etter de hadde vært i kontakt med oss. Det var meget gledelig at 97% av kundene var meget tilfredse med servicen de fikk i kontakt med oss. Dette resultatet gjør oss stolte, men også ydmyke og bestemte, på at vi skal fortsette å gi denne gode servicen til kundene våre fremover! SKADEOPPGJØR Etter at Landbruksforsikring siden oppstart i 2002 har samarbeidet med ett eksternt skadeoppgjørsfirma, ble det opprettet en egen skadeavdeling fra 1. april Skadeavdelingen har behandlet skader på ting og motor, og målsettingen var å behandle 80% av disse skadene selv. Dette målet har vi oppnådd. I perioden til har selskapet behandlet 86% av alle skader på motor og 79% av alle skader på ting. Ansvars- og personskader ble behandlet av et eksternt skade oppgjørsfirma i I løpet av 2015 skal selskapet også håndtere disse skadene selv. Fag sjef på oppgjør 8 Landbruksforsikring 13. utgivelse

9 person skade er ansatt. Gjennom 2015 vil skadeavdelingen styrkes. Formålet med å starte opp egen skadeavdeling er å styrke kundebehandlingen for egne kunder, samt å utnytte synergieffekter mellom avdelingene i Landbruksforsikring. ØKONOMI OG FINANS Økonomi og finansavdelingens hovedfokus i 2014 har vært å innkontraktere regnskapsfunksjonen. Sel skapet har oppnådd en størrelse som åpner for at sentrale funksjoner kan gjøres internt og vi kan bygge kompetanse i selskapet. Vi ser en rekke positive konsekvenser av dette, inkludert bedre kontroll og samhandling mellom avdelinger, raskere og mer utfyllende styrings informasjon og rapportering. Dette gir en tryggere ramme for ett selskap i vekst. Kundesenteret hadde ca innkommende telefonsamtaler i unike brukere besøkte nettsiden i 2014 Lansert forsikring av enkeltdyr i produksjon Lansert bobil Over 50% av telefonene ble besvart innen 10 sekunder! Årsrapport

10 MEDARBEIDERE ADMINISTRASJON Håvard J. Djupedal Administrerende direktør Hilde Marit Husby RM/Complience Yngvil Haugse Systemansvarlig TIA PRODUKT OG UW Rune Teyler Eriksen Senior Underwriter/ Reassuransansvarlig Hild Osa Ansvarlig Person Linda Stubsjøen Ansvarlig Landbruk Jan Erik Størvold Ansvarlig Næringsliv SKADEOPPGJØR Per Strand Leder Skade Mette Lise Reitan Fagsjef Person Jørn Egil Flo Fagsjef- Brann Kombinert Randi Irene Hansen Skadebehandler Rune Andre Hansson Senior Skadebehandler Bjørn Steinar Posaasen Senior Skadebehandler Lena Sletteng Ulvik Skadebehandler 10 Landbruksforsikring 13. utgivelse

11 SALG OG MARKED Petter Justnes Leder Salg og Marked Svend Trgyve Kvarme Landbruksrådgiver Jo Stenersen Landbruksrådgiver Kristoffer Fodnes Landbruksrådgiver Karin Haare Johansen Forsikringsrådgiver Ida Katt Lindholm Forsikringsmedarbeider Caroline Lye Forsikringsrådgiver Lars Gunnar Aasheim Forsikringsrådgiver Sagr Josef Abu Forsikringsrådgiver Beate Bakken Teamleder kundesenter Ståle Blegen Porteføljeforvaler Susanne Lehmann Halvorsen Forsikringsrådgiver Heidi Solstad Porteføljeforvalter - Backoffice Geir Iversen Porteføljeforvalterbackoffice Brit Sissel Klungtveit Porteføljeforvaler Lena Bjartland Strømman Porteføljeforvalter Odd Sindre Svendsen Agentansvarlig Arne Christian Walstad Key Account Manager Årsrapport

12 MEDARBEIDERE ØKONOMI OG FINANS Lars Aga Reisæter Leder Økonomi og Finans Kristin Ertsgård Regnskaps- og Økonomikonsulent Jørgen Momrak Regnskapsjef Hildegunn Kjellevold Regnskaps- og Økonomikonsulent Live Falck-Ytter Jacobsen Regnskaps- og Økonomikonsulent Kjell Arne Hansen IKT- og Administrasjonsansvarlig 12 Landbruksforsikring 13. utgivelse

13 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets beretning 15 Resultatregnskap 19 Balanse 21 Oppstilling over endringer i egenkapital 24 Kontantstrømoppstilling 25 Noter til årsregnskapet Revisor beretning 48 Kontrollkomiteens erklæring Årsrapport

14

15 ÅRSBERETNING 2014 BAKGRUNN Landbruksforsikring AS ble stiftet 17. august 2001 og fikk konsesjon 13. desember samme år. Selskapets formål er å drive forsikringsvirksomhet innen skadeforsikring i alle skadebransjer inkludert ettårig kollektiv gruppelivsforsikring, både på direkte og indirekte basis. Virksomheten drives i Oslo. Landbruksforsikring AS retter primært sin virksomhet mot aktører innen norsk landbruk. FORSIKRINGSVIRKSOMHETEN Ved utgangen av 2014 hadde selskapet forsikrings avtaler innen person-, ting- og privatforsikring. Personforsikring omfatter yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring, uførekapital, kollektiv ulykkesforsikring og reiseforsikring. Hovedtyngden av personforsikringene var i landbrukssamvirkets bedrifter og organisasjoner der ca ansatte var forsikret i selskapet. Selskapet har ved utgangen av 2014 ca kunder, fordelt på ca privat- og landbrukskunder og ca næringslivskunder. Privat- og landbrukskundene betjenes av eget salgsapparat, agenturer og gjennom selskapets nettside, mens næringslivskundene betjenes av selskapets næringslivsteam som også står for kontakten mot meglerapparatet. Salg via internett er en viktig distribusjonskanal for selskapet. Hjemmesiden er blant de beste nettbutikkene for forsikring i markedet, og gjør kjøp av forsikring over internett til en enkel og oversiktlig oppgave for kundene. I tillegg får alle kunder en fullstendig oversikt over egne produkter og kan selv administrere sine forsikringer via internett. Satsingen mot landbrukskunder har så langt vært vellykket. I løpet av 2014 økte antall forsikrede bruk fra 1450 til 1.800, og selskapets markedsandel økte fra 0,7% til 1,1%. Landbruksforsikring inngikk i 2010 en treårig avtale med agenturet SAGA Forsikring AS, som ble forlenget for å gjelde også i Den omfattet alle produktgrupper, og det ble etablert egne reassuranseavtaler for dette sam arbeidet. Landbruksforsikring ønsket ikke å forlenge avtalen ytterligere, og avtalen opphørte ved utgangen av SAGA ble i slutten av 2013 kjøpt opp av Vardia Forsikring. Avtalene med privatkunder ble værende hos Landbruksforsikring frem til første fornyelse i 2014 og de kundene som ønsket å følge med SAGA videre ble da fornyet i Vardia. Avløpet på disse avtalene ble fullt ut liggende hos Landbruks forsikring. Når det gjelder avtalene innen næringssegmentet ble disse overtatt av Vardia fra og med , overtagelsen inkluderte også avløp på denne porteføljen. Denne transaksjonen medførte utgående premie og skadebetalinger til Vardia og har særlig påvirket brutto forfalt premie for Landbruksforsikring har hatt en betydelig vekst i brutto forfalt premie i privat- og næringslivssegmentet i 2014 korrigert for effektene av SAGA transaksjonen. Brutto forfalt premie ved utgangen av året var 231,3 millioner kroner (425,0 millioner kroner) med opptjent premieinntekter for egen regning på 139,2 millioner kroner (154,3 millioner kroner). Selskapets brutto skadekostnader for året var 195,5 millioner kroner (293,1 millioner kroner). Samlede erstatningskostnader for egen regning var 92,6 millioner kroner (127,0 millioner kroner). Selskapets brutto skadeprosent er 65,6 % (78,1%) og den er 66,5 % (82,4%) for egen regning. Brutto kostnadsprosent er for året 23,9 % (21,3 %), tilsvarende tall for egen regning er 42,9% (19,6%). Skaderesultatet har vist en klar forbedring fra Når det gjelder kostnadssiden har kostnadene vært på samme nivå som i Dette gir en økning i brutto kostnads prosent på grunn av reduksjon i premieinntekter. Kostnadsprosent for egen regning har hatt en betydelig økning i Dette skyldes primært en endring i prinsipp for behandling av inngående provisjoner i forbindelse med reassuranse og regnes som en engangseffekt for regnskapsår I en normalsituasjon vil kostnadsprosent brutto og for egen regning være på sammenlignbart nivå. Selskapet har en målsetting om å forbedre brutto kostnadsprosent og stabilisere skadeprosenten i de kommende år, slik at forsikringsdriften fremover skal gi forsvarlig inntjening. KAPITALFORVALTNING Landbruksforsikring AS har plassert sine investerte midler i obligasjoner, bankinnskudd og verdipapirfond. Styret har vedtatt retningslinjer og fullmakter for kapitalforvaltningen som tar hensyn til den finansielle risikoen selskapets kapitalforvaltning er utsatt for, samt de lover og regler myndig hetene har satt for forsikringsselskapers virksomhet. Risikoprofilen for markeds-, kreditt-, og likviditetsrisiko skal være lav til moderat. Risikoprofilen styres gjennom valg av instrumenter som er tilgjengelig for forvaltnings porteføljen, plasseringsbegrensninger og risikorammer. Markedsrisikoen styres for renteporteføljen gjennom durasjon. For aksjer styres markedsrisikoen gjennom størrelsen som settes på maksimal ramme for risikoklassen og fordelingen mellom norske og internasjonale aksjefond. Markedsrisikoen vurderes i forhold til bufferkapitalen ved gjennomføring av månedlige stresstester og et maksimalt kapitalkrav fra markedsrisiko. Kredittrisikoen styres gjennom å klassifisere kredittrisikoen i risikoklasser og ved å etablere plasseringsbegrensninger for risikoklasse og debitor. Årsrapport

16 Likviditetsrisikoen styres gjennom andel av statspapirer og obligasjoner med fortrinnsrett. Minimumsplassering for denne type papirer er 10%, faktisk plassering ved slutten av året var 12,4%. Forvaltningskapitalen er plassert innenfor myndighetenes regelverk, og selskapet oppfyller kravene til kapitaldekning. Aksjeporteføljen utgjorde 18,9% av totalporteføljen og 75,7% av aksjeporteføljen bestod av internasjonale aksjer. Renteporteføljen utgjorde 81,1 % av den totale porteføljen. Rentedurasjon var ved slutten av året 1,1. Total avkastning ble i ,2 millioner kroner (34,3 millioner kroner). Avkastningen var på 6,38% (6,56 %). Forvaltningen av selskapets midler skjer innenfor risikorammer som tar hensyn til selskapets soliditet, behov for likviditet og forretningsmessige risiko. RISIKOPROFIL Det er selskapets målsetting at det skal drives i samsvar med de prinsipper som er lagt til grunn for dets konsesjon og søknaden til denne. Selskapet har rutiner, rapport- og kontrollsystemer som sikrer selskapet tilfredsstillende kontroll over mulige risiki. Det er administrerende direktør som har ansvaret for kontrollen. Det foretas en gang i året en gjennomgang av vesentlige risiki i selskapet og de interne kontrolltiltak som sikrer mot disse. Administrerende direktør rapporterer om konklusjonene av risikovurderingen til styret. Risikoen for selskapet begrenses gjennom fastsatte maksimalerstatninger pr. skade. Virkemidler for be grensning av risiko oppnås gjennom reassuranse. Benyttede reassuran dører har god kredittrating. Begrensningen av maksimalerstatningene som er omtalt ovenfor, sammen med styring av likviditet og det øvrige kontrollopplegget, tilsier at det ikke anses å foreligge risiko for at selskapet ikke skal kunne dekke sine forpliktelser fremover. Styret har etablert prinsipper og system for internkontroll i selskapet. ORGANISASJON I tillegg til administrerende direktør består ledergruppen av tre personer. Ved utgangen av året var antall ansatte i selskapet 37 personer. Selskapet har fra 1 april 2014 startet opp med intern skadebehandling av tingskader. Det planlegges og også insource personskadebehandlingen i løpet av Opplysninger om lønn og annen godtgjørelse til styre og kontrollkomité er gitt i note i årsregnskapet. LIKESTILLING Det var sytten kvinner og tjue menn ansatt i selskapet ved utgangen av året. I styret er det seks menn og to kvinner. Det er ikke iverksatt spesielle likestillingstiltak. MILJØ Selskapet er en servicebedrift og driver ikke produksjon eller annen virksomhet som kan virke forurensende. ARBEIDSMILJØ I 2014 var det et sykefravær på 5,2%. Langtidsfraværet utgjør 2,7%. Det har ikke vært skader eller ulykker i selskapet i løpet av RESULTAT OG ØKONOMISK STILLING Selskapets regnskap er satt opp i henhold til Forskrift for årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper av 16. desember Selskapets forvaltningskapital var i 2014 på 889,1 millioner kroner (1047,9 millioner kroner), mens de forsikringstekniske avsetningene for egen regning ble 544,9 millioner kroner (609,2 millioner kroner). Styret foreslår at resultatet for perioden, 20,9 millioner kroner (23,0 millioner kroner) etter skatt, tillegges annen opptjent egenkapital. Avvikene i kontantstrøm fra operasjonell drift i forhold til forsikringsteknisk resultat skyldes primært periodiseringen av erstatningskostnadene hvor utbetalinger kommer i senere perioder. Selskapet har god likviditet. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved ut arbeidelsen av regnskapet. Det fremlagte resultat- og balanseregnskapet gir etter styrets oppfatning et riktig bilde av selskapets drift og soliditet. Soliditeten og sel skapets sikkerhetsavsetninger er betryggende. Det er ikke inntruffet forhold etter balansedagen som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. SOLVENS II Solvens II er et nytt prinsipp- og risikobasert solvensregime som skal gjelde for forsikringsselskaper i EU/EØS området. Kapitalkravet skal stå i forhold til den underliggende risikoen i selskapet. Siktemålet er å gi forsikringstakerne bedre beskyttelse og å skape stabile og like konkurransevilkår innen EU/EØS. Implementeringen av Solvens II regime har vært utsatt flere ganger, men er nå fastsatt til 1. januar Deler av regelverket har blitt gjort gjeldende allerede fra 2014, dette inkluderer selskapets egenvurdering av risiko og kapital (ORSA). 16 Landbruksforsikring 13. utgivelse

17 Landbruksforsikring etablerte i 2012 en prosjektgruppe med oppgave å forberede tilpasningen til og implementering av Solvens II. Styret har vært involvert i og jevnlig informert om forberedelsesarbeidet. Selskapets risikoappetitt er vedtatt. Selskapet gjennomførte også en egenvurdering av risiko og kapital i 2014 i tråd med føringene i Solvens II regelverket. I denne inngikk beregninger av selskapets kapitalbehov i tråd med standardmodellen i Solvens II. I tillegg ble det gjort vurderinger for alle vesentlige risikoområder i selskapet, og vurdert tilleggsbehov for kapital under pilar 2. Solvens II har fokus på styringssystem i forsikringsselskapene. Landbruksforsikring er kommet langt i å tilpasse seg kravene også på dette området. Organisasjonen er styrket med en uavhengig risikostyrings- og compliancefunksjon, og styrende dokumenter er langt på vei satt opp i tråd med kravene i Solvens II. Selskapet har også meldt seg frivillig til forberedende Solvens II rapportering på data. FREMTIDIG UTVIKLING De viktigste satsningsområdene i 2015 er å fortsette veksten innenfor landbruks- og næringslivssegmentet, samt beholde kundene innen Landbrukssamvirke. Salg via internett vil ha høy prioritet når det gjelder privat- og landbruksprodukter. Styret legger vekt på at selskapet fremover kan sikre en lønnsom vekst, og at forsikringsdriften fremover skal gi forsvarlig inntjening. Landbruksforsikring har i 2014 styrket bemanningen innen flere sentrale områder, herunder i forbindelse med insourcing av skadeavdeling. Skadebehandling er en av de viktigste kjernefunksjonene i et forsikringsselskap. Egen skadebehandling har medført bedre kontroll på skadefunksjonen og økte muligheter til å avdekke svik. Egen skade behandling vil dessuten bidra til reduserte kostnader, økt intern kompetanse og bedret kundeoppfølgingen. Innkontraktering av regnskapsfunksjonen er påbegynt, regnskapet for Q skal gjennomføres av interne ressurser. TAKK Styret retter en hjertelig takk til alle kunder, ansatte i selskapet, tillitsvalgte, forretningsforbindelser og øvrige samarbeidspartnere for innsats og engasjement i 2014 Oslo, I styret for Landbruksforsikring AS Ole Laurits Lønnum Inge Fjalestad Kjerstin Fyllingen Lars Martin Lunde Styrets leder Nestleder Kristian Sævik Hallgeir Olsen Lena Bjartland Strømman Jon Martin Østby Håvard Jens Djupedal Adm.dir. Årsrapport

18

19 RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier Avgitte gjenforsikringspremier Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie Endring i gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie Sum premieinntekter for egen regning Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Andre forsikringsrelaterte inntekter ERSTATNINGSKOSTNADER Brutto betalte erstatninger Gjenforsikringsandel av betalte erstatninger Brutto endring i erstatningsavsetning Gjenforsikringsandel av endring i erstatningsavsetning Sum erstatningskostnader for egen regning FORSIKRINGSRELATERTE DRIFTSKOSTNADER Salgskostnader Forsikringsrel. adm.kostnader inkl. provisjoner for mottatt gjenforsikring Mottatte provisjoner for avgitt gjenforsikring og gevinstavtaler Sum forsikringsrelaterte kostnader for egen regning Andre forsikringsrelaterte driftskostnader RESULTAT AV TEKNISK REGNSKAP FØR SIKKERHETSAVSETNINGER ENDRING I SIKKERHETSAVSETNING MV. Endring i avsetning for ikke avløpt risiko Endring i sikkerhetsavsetning Sum endring i sikkerhetsavsetning mv RESULTAT AV TEKNISK REGNSKAP Årsrapport

20 Resultatregnskap fortsetter Tall i tusen kroner NOTE IKKE-TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING NETTO INNTEKTER FRA INVESTERINGER Renteinntekt og utbytte m.v. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Administrasjonskostnader knyttet til investeringer, herunder rentekostnader Sum netto inntekter fra investeringer Allokert investeringsavkastning overført til teknisk regnskap Andre inntekter Andre kostnader RESULTAT AV IKKE-TEKNISK REGNSKAP RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad RESULTAT FØR ANDRE RESULTATKOMPONENTER TOTALRESULTAT Forvaltningskapitalen er på kr. 550 mill Avkastning på kr. 32,3 mill i løpet av Landbruksforsikring 13. utgivelse

21 BALANSE Tall i tusen kroner NOTE EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler INVESTERINGER Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler 8,9, Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 8,9, Sum investeringer GJENFORSIKRINGSANDEL AV BRUTTO FORSIKRINGSFORPLIKTELSER Gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning Sum gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser FORDRINGER Forsikringstakere Mellommenn Andre fordringer Sum fordringer ANDRE EIENDELER Anlegg og utstyr Kasse, bank Eiendeler ved skatt Sum andre eiendeler FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER OG OPPTJENTE IKKE MOTTATTE INNTEKTER Forskuddsbetalte direkte salgskostnader Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER Årsrapport

22 Balanse fortsetter Tall i tusen kroner NOTE EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital ( aksjer a NOK 1.000) Overkursfond Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Avsetning til naturskadefondet Avsetning til garantiordningen Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital ANSVARLIG LÅNEKAPITAL MV. Evigvarende ansvarlig lånekapital Sum ansvalig lånekapital mv FORSIKRINGSFORPLIKTELSER BRUTTO Avsetning for ikke opptjent bruttopremie Brutto erstatningsavsetning Avsetning for ikke avløpt risiko Sikkerhetsavsetning m.v Sum forsikringsforpliktelser brutto AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser og lignende Sum avsetninger for forpliktelser FORPLIKTELSER Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring Andre forpliktelser Sum forpliktelser PÅLØPTE KOSTNADER OG MOTTATTE IKKE OPPTJENTE INNTEKTER Andre påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Landbruksforsikring 13. utgivelse

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Konsernstyrets årsberetning

Konsernstyrets årsberetning 12 Konsernstyrets årsberetning Konsernstyrets årsberetning VIRKSOMHETEN, med hovedkontor i Oslo, er Norges nest største skadeforsikringsselskap.selskapet er det største norskeide forsikringsselskapet og

Detaljer

Årsrapport 2013. www.vardia.com

Årsrapport 2013. www.vardia.com Årsrapport 2013 www.vardia.com 2 VARDIA Årsrapport 2013 Vi skal gjøre forsikring enklere og sørge for den beste kundeopplevelsen! Siden etableringen i 2009 ble 2013 det første året hvor vi kom i full operasjonell

Detaljer

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2014 - Annual report 2014

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2014 - Annual report 2014 Statoil Forsikring a.s Årsberetning 2014 - Annual report 2014 Styre Lars Gaute Østebø, leder Ørjan Kvelvane, styremedlem Anne-Margrethe Tostrup Smith, styremedlem Heidi Wolden, styremedlem Forretningsfører

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Forsik ring med lokal forankring. Årsrapport 2012. 1 Foto: Peder Otto Dybvik

Forsik ring med lokal forankring. Årsrapport 2012. 1 Foto: Peder Otto Dybvik Forsik ring med lokal forankring Årsrapport 2012 1 Foto: Peder Otto Dybvik Innhold Nøkkeltall................................................. side 3 Tillitsvalgte i Møretrygd.................................

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Innhold. Enkelt og greit

Innhold. Enkelt og greit Årsrapport 211 Innhold Enkelt og greit 3 Visjon, mål, kjerneverdier, markedsposisjon og markedstilbud Visjon og forretningsidé 4 Nøkkeltall Banksjefen har ordet 8 Bankens ledelse 1 Bankens styre 12 Årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Jernbanepersonalets Sparebank

Jernbanepersonalets Sparebank Jernbanepersonalets Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STRATEGISK UTVIKLING... 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 2 3 KONSOLIDERING...

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi 8 Resultat og disponering

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Økonomiske betraktninger for 2012

Økonomiske betraktninger for 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2012 side 2 Etnedal Sparebank 102. driftsår side 3 Resultatregnskap 2012 side 7 Balanse 2012 side 8 Noter til regnskapet for

Detaljer