Referat fra årsmøte 2012 i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra årsmøte 2012 i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag"

Transkript

1 Til Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Kopi til Valgkomiteen, Kontrollkomiteen, Landsstyret, Sentralstyret, Desisjonskomiteen, Distriktskomiteen for Operasjon Dagsverk i Sør-Trøndelag Fra Kristian Hovd Sjøli, referent Dato Referat fra årsmøte 2012 i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Møtedato Møtetid 19:00 Møtested Mehus VGS, Sør-Trøndelag Tilstede Byåsen videregående skole Deltakertype Kristian Nygård Svartås Charlottenlund videregående skole Aurora Maria Baadsvik Fosen videregående skole Kay-Arne Schjetne Håkon Eidsvik Ragnhild Gabrielsen Remi Grande Gaudal videregående skole Caroline Elvira Bjerke Fuglås Emina Fazlic Bjørn-Sigurd Pedersen Alexander Sæther Heimdal videregående skole Maria Weronica Økdal Sara Winum Henriette Kristine Hellandsjø Hemne videregående skole Maybritt Sødal Kim Andreas Schei Martine Bjerkestrand 1

2 Hitra videregående skole Rita Heggevik Mats Herø Malvik videregående skole Mathias Helgli Gardarsson Melhus videregående skole Andrea Sandersen Gøril Amanda Fosli Line Skoglund Maren Gåsbakk Veronica Risvik Røros videregående skole Oliver Korssjøen Elias Glein Feragen Øyvind Hånes Selbu videregående skole Jorid Avelsgård Sigrid Leithe Skjetlein videregående skole Susanne Marie Wold Daniel Haugane Emilie Dalbakk Kviseth Steinerskolen i Trondheim Emil Bjørnvold Signe Andersen Boye Vegard Buhaug Thora Storm videregående skole avdeling Gerard Schønning Petter Munch Grønlie Tiller videregående skole Kaja Indergård Hanne Valen Hanne Karine Rishaug 2

3 Trondheim Katedralskole Ronya Reitan Solberg Fredrik Opeide Frigg Wetting Karen Engen Økland Mads Dragåsøien Rebekka Steen Forfall Frøya videregående skole Ladejaren videregående skole Meldal videregående skole Orkdal videregående skole Rissa videregående skole Skaun Ungdomsskole Åfjord videregående skole Tilstede fra Fylkesstyret og andre Jonas Krokan Ledal Henrik Emblem Lund Margrethe Skjelstad Sander Olsen Magnus Solfeldt Ingvild Oline Kreÿ Kristian Hovd Sjøli Verv/Funksjon Leder Politisk Nestleder Organisatorisk Nestleder Økonomiansvarlig Distriktskomitéleder Ordstyrer Referent Møtet åpnes kl.19:03 Konstitueringssaker ÅM12-01 Godkjenning av innkalling og referat Innkallingen godkjennes med følgende merknader: Enkelte skoler har ikke fått alle dokumentene Referatet godkjennes med foreliggende merknad 3

4 ÅM12-02 Valg av ordstyrer og referent Fylkesstyret innstiller på Ingvild Oline Kreÿ som ordstyrer Ingvild er valgt ved akklamasjon Fylkesstyret innstiller på Kristian Hovd Sjøli som referent Kristian er valgt ved akklamasjon ÅM12-03 ÅM12-04 Valg av protokollunderskrivere Fylkesstyret innstiller på Jonas Krokan Ledal og Ronya Reitan Solberg som protokollunderskrivere Jonas og Ronya er valgt ved akklamasjon Godkjenning av møteregler Fylkesstyret foreslår å bruke de standard møtereglene Møtereglene er enstemmig vedtatt Møtet lukkes for dagen klokken 19:53 Møtet åpnes lørdag kl. 09:00 Permisjonssøknad Jeg, Karen Enger Økland ( fra Trondheim Katedralskole) søker permisjon fra ca 13:40 til 16:30 pga. en øving til konserter neste helg med Lørdagsskolens Symfoniorkester ved Trondheim Kommunale Kulturskole. Jeg har observatør nummer 51 og mitt telefonnummer er Permisjonssøknaden godkjennes. Ordstyrerbordet foreslår følgende endring i dagsorden Kutte ned beretninger og elevrådenes egen runde med en time (09: :00) Innføring i grunndokumenter flyttes til før lunsj. Elevrådenes egen time fra 10: :00 Enstemmig vedtatt. Beretningssaker ÅM12-05 Beretninger Fylkesstyrets beretning Jonas holder fylkesstyrets beretning Oppklarende spørsmål Jonas besvarer spørsmålene Økonomisk beretning Jonas holder økonomisk beretning 4

5 Ingen oppklarende spørsmål Valgkomiteens beretning Mikkel holder valgkomiteens beretning Oppklarende spørsmål Mikkel besvarer spørsmålene Operasjon Dagsverks beretning Magnus holder operasjons dagsverks beretning Oppklarende spørsmål Magnus besvarer spørsmålene ÅM12-05 Elevrådenes egen runde Byåsen VGS Utfordringer med dårlig oppmøte på møter, blir aldri vedtaksdyktig. Jobber med å få til et godt samarbeid med den nye rektoren. Har diskutert narkorazzia på skolen i kjølvannet av Elevtinget. Fosen VGS Et stort problem: ingen problemer. Helt ny skole med veldig godt miljø. Litt utfordringer med temperatur. Lavt oppmøte på elevrådsmøter. Gauldal VGS Dårlig oppmøte. Samarbeider med ledelsen for å skape et godt miljø på skolen, avholder volleyballturneringer. Skal avholde elevrådsmøte rett etter ÅM. Heimdal VGS Sliter med inaktivitet i elevrådet. Jobber med å utforme vedtekter. Oppretter en elevgruppe for trivsel. Hemne VGS Problemer med kantinematen, skulle gjerne vært mer variert. Hitra VGS Sløve lærere, skulle vært mer motiverende. Utsettelse av frister, negativt for læringa. bruker mot til å skape et godt skolemiljø. Malvik VGS Har akkurat arrangert skoleball. Labert oppmøte på møter. Vil ha klokker på klasserommene. Godt miljø. Melhus VGS 5

6 Utfordringer med oppmøte. Prøver å nå ut til representantene på mange forskjellige måter, funger dessverre dårlig. nettopp fårr ny elevrådsleder. Godt samarbeid med rektor. Lite engasjement blant elevene. Røros VGS Ny rektor, prøver å skape et godt samarbeid. Elevrådet har fungert heller dårlig. har nå avholdt mange møter, men det er vanskelig å engasjere alle elevene. Utfordringer med at klassene er veldig må, vanskelig å finne motiverte elevrepresentanter. Bytter klimaanlegg, dårlig innemiljø. Vil ha innspill til hvordan man kan skape gode rutiner slik at man kan få elevrådet opp å gå. Selbu VGS Godt oppmøte på møter. satte tidlig opp en plan over møter, slik at det passer for alle. Representanten fra ledelsen møter ikke opp på møtene. Ikke fornøyd med maten i kantina, vil ha sunnere mat, men møter mye motstand. Føler seg ellers hørt i saker. Vil ha helsesøsteren mer tilgjengelig på skole. Hun er der bare en dag i uka og da er mange elever ute i praksis. Faste dager med sosiale opplegg, fungerer fint. Hadde julebord for elevrådet i år. Skjetlein VGS Problemer med at ledelsen ikke overholder taushetsplikten sin. Lærerne går til personangrep på elever. Vanskelig å få nok informasjon om byggesaken på skolen. Gammel skole, men det bygges ny. Dårlig luftkvalitet. Måtte sende hjem elever etter strømbrudd. Godt skolemiljø, elevene har mye praksis. Stor lykkelig familie på en gård! har hatt to skoleball, prøver å få til et tredje. Steinerskolen i Trondheim Godt oppmøte på møter. Utfordringer med luftkvaliteten. Bygger ut videregående skolen. God trivsel på skolen. Thora Storm VGS, avd. Gerhard Schøning Har hatt en ganske spesiell periode, elevrådslederen forlot skolen. Sakene blir forsjøvet grunnet problemer med riksantikvaren, han er en dåsemikkel. har regnet feil og byggingen har blitt flyttet. Den nye skolen skal stå ferdig i Problemer med det psykososiale grunnet utfordringer med byggesaken. Ledelsen har utforinger med misfornøyde lærere, mulighet for streik. Nytt kantinepersonale som lager mye god mat til elevene. Utfordringer med oppmøte på møter. har det etter sigende veldig bra. Skolerivalisering mellom de to som skal slås sammen. Tiller VGS Ny rektor. Hun samarbeider ikke godt nok med elevrådet. Litt sløvt oppmøte. Styremøte hver uke. Fokus på trivsel. har laget en klagevegg hvor elevene kan skrive det de er misfornøyd med. Skal bruke en hel dag på å gjennomgå elevundersøkelsen. Praktiserer elevmeglere som megler i konflikter mellom elever og lærere. Trondheim Katedralskole 6

7 Velfungerende elevråd. Nytt styre. framstår som sterkt. Godt samarbeid med ledelsen. Ting skjer. Skal gjøre skolen til en fair trade skole. Saker som går igjen: manglende utstyr og kantinesaker. Charlottenlund VGS Hadde ikke noe på hjertet denne gangen. ÅM12-06 Elevrådenes egen time Maria Økdahl stiller til ordstyrer Maria er valgt ved akklamasjon Susanne Wold stiller til referent Susanne er valgt ved akklamasjon Alle tillitsvalgte, arbeidslag og gjester forlater møtet for elevrådenes egen time Permisjonssøknad: Kay-Arne Schjetne, delegat 140, Håkon Eidsvik, observatør 141 og Remi Grande, 142 ønsker permisjon fra kl.14:00 og t.o.m møtets slutt. Stemmerett ønskes overdratt til Ragnhild Gabrielsen, observatør 143. (Alle nevnte representerer Fosen VGS). Årsak: Buss-og båttider til Ytre Fosen Innvilget Permisjonssøknad: Mats Herø, nr 21 søker permisjon fra kl.23:00 og ut resten av helgen. Grunnet barnedåp Innvilget ÅM12-07 Beretningsdebatt Maria Økdahl leser opp referatet fra elevrådenes egen time Debatt Forslag fra ordstyrerbordet Kutte innlegg til to minutter og replikker til ett og et halvt minutt Vedtatt Valg av hvilket dokument som skal legges til grunn Antall stemmeberettigede: 16 Vedtekter Fylkesstyret foreslår at man legger fylkesstyrets helhetlige forslag til grunn: Votering: Enstemmig vedtatt 7

8 Arbeidsprogram Fylkesstyret foreslår at man legger fylkesstyrets helhetlige forslag til grunn: Votering: Enstemmig vedtatt Politiske prioriteringer Fylkesstyret foreslår at man legger fylkesstyrets helhetlige forslag til grunn: Votering: Enstemmig vedtatt Budsjett Fylkesstyret foreslår at man legger fylkesstyrets helhetlige forslag til grunn: Votering: Vedtatt (15-0-1) ÅM12-08 Godkjenning av regnskap Sander gjennomgår regnskapet Merknader: Ble ikke sendt ut i forkant av ÅM Votering Antall stemmeberettigede: 16 Regnskapet er enstemmig godkjent ÅM12-09 Debatt om Vedtekter Debatt Forslag F1: Endringsforslag til vedtekter Endring i vedtekter kap.2 6, siste avsnitt Fra: Gjeldende, Til: Fylkeslagsleder stiller møter med delegatstatus og forvalter stemmen på vegne av fylkesstyret.. nr. 150, Oliver Korssjøen (Røros VGS), nr.51,karen Enger Økland (Trondheim Katedralskole), nr.100, Emil Bjørnvold(Trondheim Steinerskole), nr.f2, Magnus Solfeldt (Fylkesstyret/DK), nr.f21, Margrete Skjelstad(Fylkesstyret) F2: 8

9 Endringsforslag til vedtekter Endring i kap.2.0 Årsmøte 6 siste avsnitt Fra: Gjeldende Til: Fylkesstyret med leder stiller med observatørstatus.. Nr. F21,Margrete Skjelstad(FS) F3: Endringsforslag til vedtekter Endring av 13 i kapittel 3 Fra: Sittende DK innstiller på ny DK-leder, skulle de ikke komme med en innstilling skal sittende HK komme med en innstilling. Til: Sittende Distriktskomite innstiller på ny Distriktskomite-leder, skulle de ikke komme med en innstilling, skal sittende Hovedkomite komme med en innstilling Nr.170, Jorid Avelsgård (Selbu VGS) Foreslått trukket av forslagsstiller F4: Endringsforslag til vedtekter Endre 6 i kap.2, fjerde avsnitt Endre fra: Gjeldende Endre til: 65 Nr.F21, Margrete Skjelstad (FS) F5: Strykningsforslag til vedtekter Stryke 17 i kap.4 Sign: Nr.F21, Margrete Skjelstad (FS) F6: Forslag til helhetlig endring i Vedtektene Fjerne alle forkortelser i Vedtektene og erstatte de med de fulle navnene Nr.170, Jorid Avelsgård (Selbu VGS) F7: 9

10 Endringsforslag til vedtektene Endre kap.2 4 linje 17 Fra: 3 til 5 medlemmer i valg.kom Til: 3 eller 5 medlemmer i valg.kom Sander Olsen (FS) F8: Endringsforslag til vedtektene kap.2 8 Fra: 1.innkalling 3.Innkalling Til: 1.Innkalling en måned før 2. Innkalling tre uker før med saksliste, sakspapirer, program og pakkelister Nr.143, Ragnhild Gabrielsen (Fosen VGS) F9: Endringsforslag til vedtekter Endre kap.4 16 Fra: Gjeldende Til: Kontrollkomiteeen skal følge med på... Nr. F21, Margrete Skjelstad (FS) F10: Tilleggsforslag til forslag om stemmerett til leder statusen til lederen gjelder ikke under saken valg. Nr.F2, Magnus (FS, DK) F11: Endringsforslag til vedtekter endre 3 i kap.2 Fra: Tidsrommet 1.april-15.mai Til: 1.april-1.mai Sign Nr.70, Petter Munch Grønlie (Thora Storm VGS, avd. Gerhard Schøning) 10

11 F12: Endringsforslag til vedtekter Endre 6 kap.2 Fra: Inntil fem(5) observatører Til: Inntil tre (3) observatører Sign Nr.70, Petter Munch Grønlie (Thora Storm VGS, avd. Gerhard Schøning) F13: Endringsforslag til vedtekter Endre 6 kap.2 Fra: inntil fem (5) observatører Til: inntil fire (4) observatører Sign Nr.70, Petter Munch Grønlie (Thora Storm VGS, avd. Gerhard Schøning) F14: Endringsforslag til vedtekter Endre 13 Fra: Gjeldende Til: På første elevforsamling etter 15.november skal saken valg av DK-leder og årsrapport for distriktskomiteen behandles Nr.F21, Margrete Skjelstad (FS) Permisjonssøknad: Jeg, Caroline Bjerke Fuglås søker permisjon fra bankettens slutt og ut morgendagen grunnet skoletur, i den anledning ønsker jeg å overføre delegatstatus til observatør 121 Caroline B.Fuglås Innvilget F15: Strykningsforslag til vedtekter Stryke godkjenning av dagsorden fra kap.2 4, 5.linje 11

12 Sander Olsen (FS) ÅM12-10 Debatt om Politiske prioriteringer Debatt Forslag: F1: Forslag til nytt punkt i pol.pri Nytt: Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag mener at stipendsatsene skal økes for grunnstipend, borteboerstipend og utstyrsstipend. Ingvild S. Bakken F2: Endringsforslag til pol.pri Endre punkt, Fra:..bevisstgjøre elever på Elevmakt gjennom.. Til:..bevisstgjøre elever på Elevmakt gjennom blant annet Nr.143 Ragnhild Gabrielsen (Fosen VGS) F3: Nytt punkt til pol.pri Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag skal jobbe for at den lavre grensen for busstransport/annen transport til og fra skolen skal flyttes fra 6km til 3km. Nr.170, Jorid Avelsgård (Selbu VGS) F4: Nytt punkt i pol.pri Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag mener at elevene skal få gratis og sunn mat hver dag på skolen Nr.91, Sara Winum (Heimdal VGS) 12

13 F5: Nytt punkt til pol.pri Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag mener at det skal være minst en (1) helsesøster per videregående skole / medlemskole, og at en av disse til enhver tid skal være tilgjengelig, personlig eller via mobil, E- post, e.l Kaja Indergård (Tiller VGS) F6: Endringsforslag til pol.pri Strekpunkt 2, setning 2 Fra: Gjeldende Til: slik at elever får mer rådgivning, i stedet for teoretisk informasjon Ronja R. Solberg F7: Nytt forslag til pol.pri Nytt: Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag mener at det bør innføres en ordning for lærer- og undervisningsevaluering for å heve kvaliteten på opplæringa i fylket Nr.150, Oliver Korssjøen (Røros VGS) F8: Endringsforslag til punkt 2. Fra: Gjeldende Til: Slik at elever får rådgivning i tillegg til informasjon Sophia Aronsen (FS) F9: Endringsforslag til pol.pri. Endre antall politiske prioriteringer for perioden til fem (5) Nr. 10, Andrea Sandersen 13

14 ÅM12-11 Debatt om arbeidsprogram Debatt Forslag: F1: Endringsforslag til Arbeidsprogrammet Punkt 1.2 under Elevråd og medlemsskoler Fra: Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag bør Til: Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag skal Nr.120, Caroline B.Fuglås Foreslått trukket av forslagsstiller F2: Nytt punkt i arbeidsprogrammet Kap. 4.0, punkt. 4.4 Jobbe med å få produsert flere medieartikler (eks. plakater, videoer, kopper e.l) for å ytterligere synliggjøre Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag og deres arbeid Nr.150, Oliver Korssjøen (Røros VGS) F3: Endringsforslag for arbeidsprogram Kap. 4, punkt 4.5 Fra: Gjeldende Til: Invitere aktuelle medier Sophia Aronsen (FS) F4: Flytting av punkt i arbeidsprogram Flytte 1.13 fra bør til skal Sophia Aronsen (FS) 14

15 F5: Nytt punkt under 4.0, skal Jobbe for å starte opp et forsøksprosjekt som ser på samarbeidet mellom ungdoms -- og videregående skoler samt mellom kommune og fylkeskommune Redaksjonskomite for politikk v/jonas Krokan Ledal F6: Nytt punkt 2.5, bør Informere og engasjere ungdomsskoler om Elevorganisasjonen gjennom skolebesøk Nr.80 Matthias Helgi Gardarson (Malvik VGS) F7: Endringsforslag Kap. 5.0, p. 5.1 Fra: Gjeldende Til: Femten (15) fylkesstyremøter Nr.21, Margrete Skjelstad F8: Tilleggsforslag 4.6 og bli en aktiv og viktig aktør i media når det gjelder skolepolitiske saker Nr. F2, Magnus Solfeldt (FS,DK) F9: Tilleggsforslag 1.14, bør Opprette en mailingliste slik at de som ønsker det kan få informasjon om arrangementer i regi av Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Ingvild S. Bakken 15

16 ÅM12-12 Debatt om Budsjett Debatt Forslag: F1: Flytting 1 500,- fra punkt gaver til punkt ODEO samarbeid Nr.70, Petter Munch Grønlie (Gerhard Schøning) F2: Flytting 1 000,- fra punkt 2132 til 4111 Sander Olsen (FS) F3: Flytting 1 000,- fra 2132 til 4111 Nr.70, Petter Munch Grønlie (Thora Storm VGS, avd. Gerhard Schøning) F4: Flytting 1 000,- fra 4111 til 3161 Nr. 143, Ragnhild Gabrielsen (Fosen VGS) F5: Navneendring Fra: 3124 Opphold Til: 3124 Overnatting 16

17 Maria Weronica Økland (Heimdal VGS) Permisjonssøknad: Jeg, Rita Heggvik, delegat nr.20, søker permisjon fra klokken 13:20 til møtet er over for å kunne rekke siste båt til Hitra Rita Heggevik Innvilget Permisjonssøknad: Jeg, Øyvind Hånes, nr.152, observatør fra Røros søker om permisjon fra 13:30 og ut møtet grunnet togtider til Røros Øyvind Hånes Innvilget Permisjonssøknad: Jeg søker permisjon fra 14:15 til møteslutt. Grunn: hjemreise. Sign Maren, obs. 12, Melhus VGS Innvilget ÅM12-09 Votering vedtekter Antall stemmeberettigede: 16 F2: Falt For: 3 Mot: 11 avholdende: 2 F1: Vedtatt For: 14 mot: 0 avholdende:2 F10: Falt For: 6 mot: 6 avholdende: 4 F7: Vedtatt For: 15 mot: 0 avholdende:1 F9: Falt For: 9 mot: 2 avholdende: 5 F5: Vedtatt For: 14 mot: 1 avholdende: 1 F4: Vedtatt For: 14 mot: 0 avholdende: 2 F3: Trukket 17

18 F6: Enstemmig Vedtatt For: 16 Mot: 0 avholdende: 0 F8: Falt For: 9 mot: 5 avholdende: 2 F11: Falt For: 6 mot: 6 avholdende: 4 F12: falt For: 2 mot:14 avholdende:0 F13: Falt For: 3 mot:13 avholdende: 0 F14: Vedtatt For: 15 mot: 0 avholdende: 1 F15: Ikke realitetsbehandlet Helheten: Vedtatt For: 15 mot: 0 avholdende: 1 ÅM12-08 Votering poitiske prioriteringer Antall stemmeberettigede: 17 F9: Falt For: 8 Mot: 8 avholdende: 1 Stemmelikhet For: 8 Mot: 9 avholdende: 0 F2: Vedtatt For: 16 mot:0 avholdende: 1 F6 mot F8: F6 Falt For F6: 2 mot F6: 15 avholdende: 0 F8: Vedtatt For: 15 Mot: 2 avholdende: 0 Cupvotering runde 1 Innstilling punkt 1: vedtatt For: 14 mot:0 avholdende: 3 18

19 Innstilling punkt 2: vedtatt For: 13 mot: 3 avholdende: 1 Innstilling punkt 3: falt For: 10 mot: 4 avholdende: 3 F1: falt For: 7 mot: 5 avholdende: 5 F3: falt For: 9 mot: 7 avholdende: 1 F4: falt For: 3 mot: 13 avholdende: 1 F5: falt For: 11 mot: 2 avholdende: 4 F7: falt For: 11 mot: 4 avholdende: 2 Cupvotering runde 2 Innstilling punkt 3: falt For: 6 mot: 9 avholdende: 2 F1: falt For: 4 mot: 12 avholdende: 1 F3: falt For: 7 mot: 9 avholdende: 1 F4: falt For: 2 mot: 15 avholdende: 0 F5: falt For: 10 mot: 5 avholdende: 2 F7: falt For: 10 mot: 5 avholdende: 2 Det holdes ett innlegg for å forsvare hvert forslag, ett (1) minutts taletid, ingen replikker. Cupvotering runde 3 19

20 Innstilling punkt 3: falt For: 7 mot: 8 avholdende: 2 F1: falt For: 4 mot: 12 avholdende: 1 F3: falt For: 8 mot: 7 avholdende: 2 F4: falt For: 0 mot: 17 avholdende: 0 F5: vedtatt For: 12 mot: 3 avholdende: 2 F7: falt som konsekvens av vedtatt F5 ÅM12-07 Votering arbeidsprogram F1: vedtatt Foreslått trukket av forslagsstiller - Opprettholdt For: 16 mot: 0 avholdende: 1 F4: vedtatt For: 11 mot: 5 avholdende: 1 F9: vedtatt For: 13 mot: 1 avholdende: 2 F5: vedtatt For: 14 mot: 0 avholdende: 3 F6: vedtatt For: 16 mot: 0 avholdende: 1 F2: vedtatt For: 16 mot: 0 avholdende: 1 F3: vedtatt For: 14 mot: 1 avholdende: 2 F8: vedtatt For: 17 mot: 0 avholdende: 0 F7: vedtatt For: 9 mot: 3 avholdende: 5 20

21 Helheten: vedtatt Enstemmig ÅM12-10 Votering budsjett F5: falt Første votering For: 7 mot: 7 avholdende: 3 Stemmelikhet, ny votering For: 8 mot: 9 avholdende: 0 F2 og F3: vedtatt For: 13 mot: 3 avholdende: 1 F1: falt For: 0 mot: 17 avholdende: 0 F4: falt For: 1 mot: 16 avholdende: 0 Helheten: vedtatt Enstemmig ÅM12-11 Valg Antall stemmeberettigede: 17 Valgkomiteen holder sin redegjørelse for den helhetlige innstillingen Valgkomiteen holder sin redegjørelse for Jonas Krokan Ledal til vervet som leder Jonas holder sin valgtale Jonas er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen holder sin redegjørelse for Emil Andre Krogh til vervet som politisk nestleder Emil holder sin valgtale Emil er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen holder sin redegjørelse for Margrethe Skjelstad til vervet som organisatorisk nestleder Margrethe holder sin valgtale Margrethe er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen holder sin redegjørelse for Sander Olsen til vervet som økonomiansvarlig 21

22 Sander holder sin valgtale Sander er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen holder sin redegjørelse for Sophia Aronsen til vervet som fylkesstyremedlem Sophia holder sin valgtale Sophia er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen holder sin redegjørelse for Kristian Svartaas til vervet som fylkesstyremedlem Kristian holder sin valgtale Kristian er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen holder sin redegjørelse for Oliver Korssjøen til vervet som fylkesstyremedlem Oliver holder sin valgtale Oliver er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen holder sin redegjørelse for Signe Boye til vervet som fylkesstyremedlem Signe holder sin valgtale Signe er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen holder sin redegjørelse for Ragnhild Gabrielsen til vervet som fylkesstyremedlem Ragnhild holder sin valgtale Ragnhild er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen holder sin redegjørelse for Victoria Hellerud til vervet som fylkesstyremedlem Victoria holder sin valgtale Victoria er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen holder sin redegjørelse for Kaja Indregård til vervet som fylkesstyremedlem Kaja holder sin valgtale Kaja er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen holder sin redegjørelse for Caroline Fugleås til vervet som fylkesstyremedlem Caroline er ikke tilstede, Maria Økdahl holder Carolines valgtale Caroline er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen holder sin redegjørelse for Ingvild Oline Kreÿ, Kristian Hovd Sjøli, Jan Morten Jørgensen, Maria Hagen til valgkomiteen og oversending av en plass Valgkomiteen velges i blokk Ingvild Oline Kreÿ, Kristian Hovd Sjøli, Jan Morten Jørgensen, Maria Hagen er valgt ved akklamasjon og en plass er oversendt 1. Elevforsamling 22

23 Valgkomiteen holder sin redegjørelse for Victor Elias Okpe og Elias Feragen til kontrollkomiteen og oversending av en plass til 1.Elevforsamling Kontrollkomiteen velges i blokk Victor er valgt ved akklamasjon og en plass er oversendt 1. Elevforsamling ÅM12-12 Eventuelt Ingen saker. Møtet lukkes kl. 13:27 Deretter møtekritikk. Mvh. Kristian Hovd Sjøli, referent 23

2. innkalling til 1. Elevforsamling Trondheim, 21.09.2012. 2. innkalling til 1. Elevforsamling 12/13

2. innkalling til 1. Elevforsamling Trondheim, 21.09.2012. 2. innkalling til 1. Elevforsamling 12/13 2. innkalling til 1. Elevforsamling 12/13 Innhold II Innholdsfortegnelse III 2. innkalling VI Saksliste VII Forslag til dagsorden VIII Fylkesstyrets beretning XII Økonomisk Beretning XIII Valgkomiteens

Detaljer

Referat, årsmøtet i Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2013

Referat, årsmøtet i Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2013 Referat, årsmøtet i Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2013 Tilstede: Fagerlia VGS Fræna VGS Gjermundnes VGS Herøy VGS Kristiansund VGS Molde VGS Rauma VGS Romsdal VGS Skarbøvik USK Stranda VGS Sunndal

Detaljer

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen.

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen. 1. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

ELEVTINGET. 1. innkalling

ELEVTINGET. 1. innkalling ELEVTINGET 1. innkalling 1. innkalling til Elevtinget 2014 Elevorganisasjonen 2013 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Morten Østigård, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Referat fra 1. Elevforsamling i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag

Referat fra 1. Elevforsamling i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag Til Medlemsskoler og tillitsvalgte i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag Kopi til Sentralstyret, Desisjonskomiteen Fra Morten Østigård, sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen Dato 10.12.2013 Referat fra

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Referat fra landsstyremøte LS- 03-12/13

Referat fra landsstyremøte LS- 03-12/13 Til Kopi Dato Fra Landsstyret Arbeidsutvalget, Sentralstyret i MDG 9. november 2012 Ann- Helen Skaanes Johansen Referat fra landsstyremøte LS- 03-12/13 Møtedato: 9.- 11. november 2012 Møtested: Åsgård

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16.03.11/163.26 SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen Sak 28/11 Referat 4.-6. mars 2011 Tilstede: Dan-Raoul Miranda, Anders Garbom Backe, Matias

Detaljer

Elevrådskokeboka. Nyttige tips til deg som driver med elevråd

Elevrådskokeboka. Nyttige tips til deg som driver med elevråd Elevrådskokeboka Nyttige tips til deg som driver med elevråd Elevrådet er elevenes eget organ på skolen, og står fritt til å ta opp saker av interesse for elevene. Ingen andre enn elevrådet selv kan bestemme

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Elev- og lærlingombudet i Nord-Trøndelag Side 20

Innholdsfortegnelse. Elev- og lærlingombudet i Nord-Trøndelag Side 20 Elevrådskokeboka Innholdsfortegnelse Forord Side 3 Kap. 1 Tillitsvalgte på klassenivå Side 4 Kap. 2 Elevrådet Side 7 Kap. 3 Elevrådsstyret Side 8 Kap. 4 Rutineoppgaver Side 10 Kap. 5 Elevrådskontakten

Detaljer

Referat fra 2. elevforsamling EF02

Referat fra 2. elevforsamling EF02 Til: Elevorganisasjonens medlemsskoler i Akershus Kopi Sentralstyret, landsstyret, Desisjonskomiteen, valgkomiteen, arkivet Fra: Joakim Marthinsen, referent Dato: 2. november 2014 Referat fra 2. elevforsamling

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15 Protokoll Vårens Generalforsamling 16.04.15 1 Dagsorden Generalforsamling Vår 2015 18:00 Generalforsamlingen åpnes - Sak 1: Godkjennelse av innkalling - Sak 2: Valg av ordstyrer, bisitter, referenter og

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 1 Innkalling til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektens 7. Generalforsamlingen avholdes i

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer