Referat fra årsmøte 2012 i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra årsmøte 2012 i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag"

Transkript

1 Til Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Kopi til Valgkomiteen, Kontrollkomiteen, Landsstyret, Sentralstyret, Desisjonskomiteen, Distriktskomiteen for Operasjon Dagsverk i Sør-Trøndelag Fra Kristian Hovd Sjøli, referent Dato Referat fra årsmøte 2012 i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Møtedato Møtetid 19:00 Møtested Mehus VGS, Sør-Trøndelag Tilstede Byåsen videregående skole Deltakertype Kristian Nygård Svartås Charlottenlund videregående skole Aurora Maria Baadsvik Fosen videregående skole Kay-Arne Schjetne Håkon Eidsvik Ragnhild Gabrielsen Remi Grande Gaudal videregående skole Caroline Elvira Bjerke Fuglås Emina Fazlic Bjørn-Sigurd Pedersen Alexander Sæther Heimdal videregående skole Maria Weronica Økdal Sara Winum Henriette Kristine Hellandsjø Hemne videregående skole Maybritt Sødal Kim Andreas Schei Martine Bjerkestrand 1

2 Hitra videregående skole Rita Heggevik Mats Herø Malvik videregående skole Mathias Helgli Gardarsson Melhus videregående skole Andrea Sandersen Gøril Amanda Fosli Line Skoglund Maren Gåsbakk Veronica Risvik Røros videregående skole Oliver Korssjøen Elias Glein Feragen Øyvind Hånes Selbu videregående skole Jorid Avelsgård Sigrid Leithe Skjetlein videregående skole Susanne Marie Wold Daniel Haugane Emilie Dalbakk Kviseth Steinerskolen i Trondheim Emil Bjørnvold Signe Andersen Boye Vegard Buhaug Thora Storm videregående skole avdeling Gerard Schønning Petter Munch Grønlie Tiller videregående skole Kaja Indergård Hanne Valen Hanne Karine Rishaug 2

3 Trondheim Katedralskole Ronya Reitan Solberg Fredrik Opeide Frigg Wetting Karen Engen Økland Mads Dragåsøien Rebekka Steen Forfall Frøya videregående skole Ladejaren videregående skole Meldal videregående skole Orkdal videregående skole Rissa videregående skole Skaun Ungdomsskole Åfjord videregående skole Tilstede fra Fylkesstyret og andre Jonas Krokan Ledal Henrik Emblem Lund Margrethe Skjelstad Sander Olsen Magnus Solfeldt Ingvild Oline Kreÿ Kristian Hovd Sjøli Verv/Funksjon Leder Politisk Nestleder Organisatorisk Nestleder Økonomiansvarlig Distriktskomitéleder Ordstyrer Referent Møtet åpnes kl.19:03 Konstitueringssaker ÅM12-01 Godkjenning av innkalling og referat Innkallingen godkjennes med følgende merknader: Enkelte skoler har ikke fått alle dokumentene Referatet godkjennes med foreliggende merknad 3

4 ÅM12-02 Valg av ordstyrer og referent Fylkesstyret innstiller på Ingvild Oline Kreÿ som ordstyrer Ingvild er valgt ved akklamasjon Fylkesstyret innstiller på Kristian Hovd Sjøli som referent Kristian er valgt ved akklamasjon ÅM12-03 ÅM12-04 Valg av protokollunderskrivere Fylkesstyret innstiller på Jonas Krokan Ledal og Ronya Reitan Solberg som protokollunderskrivere Jonas og Ronya er valgt ved akklamasjon Godkjenning av møteregler Fylkesstyret foreslår å bruke de standard møtereglene Møtereglene er enstemmig vedtatt Møtet lukkes for dagen klokken 19:53 Møtet åpnes lørdag kl. 09:00 Permisjonssøknad Jeg, Karen Enger Økland ( fra Trondheim Katedralskole) søker permisjon fra ca 13:40 til 16:30 pga. en øving til konserter neste helg med Lørdagsskolens Symfoniorkester ved Trondheim Kommunale Kulturskole. Jeg har observatør nummer 51 og mitt telefonnummer er Permisjonssøknaden godkjennes. Ordstyrerbordet foreslår følgende endring i dagsorden Kutte ned beretninger og elevrådenes egen runde med en time (09: :00) Innføring i grunndokumenter flyttes til før lunsj. Elevrådenes egen time fra 10: :00 Enstemmig vedtatt. Beretningssaker ÅM12-05 Beretninger Fylkesstyrets beretning Jonas holder fylkesstyrets beretning Oppklarende spørsmål Jonas besvarer spørsmålene Økonomisk beretning Jonas holder økonomisk beretning 4

5 Ingen oppklarende spørsmål Valgkomiteens beretning Mikkel holder valgkomiteens beretning Oppklarende spørsmål Mikkel besvarer spørsmålene Operasjon Dagsverks beretning Magnus holder operasjons dagsverks beretning Oppklarende spørsmål Magnus besvarer spørsmålene ÅM12-05 Elevrådenes egen runde Byåsen VGS Utfordringer med dårlig oppmøte på møter, blir aldri vedtaksdyktig. Jobber med å få til et godt samarbeid med den nye rektoren. Har diskutert narkorazzia på skolen i kjølvannet av Elevtinget. Fosen VGS Et stort problem: ingen problemer. Helt ny skole med veldig godt miljø. Litt utfordringer med temperatur. Lavt oppmøte på elevrådsmøter. Gauldal VGS Dårlig oppmøte. Samarbeider med ledelsen for å skape et godt miljø på skolen, avholder volleyballturneringer. Skal avholde elevrådsmøte rett etter ÅM. Heimdal VGS Sliter med inaktivitet i elevrådet. Jobber med å utforme vedtekter. Oppretter en elevgruppe for trivsel. Hemne VGS Problemer med kantinematen, skulle gjerne vært mer variert. Hitra VGS Sløve lærere, skulle vært mer motiverende. Utsettelse av frister, negativt for læringa. bruker mot til å skape et godt skolemiljø. Malvik VGS Har akkurat arrangert skoleball. Labert oppmøte på møter. Vil ha klokker på klasserommene. Godt miljø. Melhus VGS 5

6 Utfordringer med oppmøte. Prøver å nå ut til representantene på mange forskjellige måter, funger dessverre dårlig. nettopp fårr ny elevrådsleder. Godt samarbeid med rektor. Lite engasjement blant elevene. Røros VGS Ny rektor, prøver å skape et godt samarbeid. Elevrådet har fungert heller dårlig. har nå avholdt mange møter, men det er vanskelig å engasjere alle elevene. Utfordringer med at klassene er veldig må, vanskelig å finne motiverte elevrepresentanter. Bytter klimaanlegg, dårlig innemiljø. Vil ha innspill til hvordan man kan skape gode rutiner slik at man kan få elevrådet opp å gå. Selbu VGS Godt oppmøte på møter. satte tidlig opp en plan over møter, slik at det passer for alle. Representanten fra ledelsen møter ikke opp på møtene. Ikke fornøyd med maten i kantina, vil ha sunnere mat, men møter mye motstand. Føler seg ellers hørt i saker. Vil ha helsesøsteren mer tilgjengelig på skole. Hun er der bare en dag i uka og da er mange elever ute i praksis. Faste dager med sosiale opplegg, fungerer fint. Hadde julebord for elevrådet i år. Skjetlein VGS Problemer med at ledelsen ikke overholder taushetsplikten sin. Lærerne går til personangrep på elever. Vanskelig å få nok informasjon om byggesaken på skolen. Gammel skole, men det bygges ny. Dårlig luftkvalitet. Måtte sende hjem elever etter strømbrudd. Godt skolemiljø, elevene har mye praksis. Stor lykkelig familie på en gård! har hatt to skoleball, prøver å få til et tredje. Steinerskolen i Trondheim Godt oppmøte på møter. Utfordringer med luftkvaliteten. Bygger ut videregående skolen. God trivsel på skolen. Thora Storm VGS, avd. Gerhard Schøning Har hatt en ganske spesiell periode, elevrådslederen forlot skolen. Sakene blir forsjøvet grunnet problemer med riksantikvaren, han er en dåsemikkel. har regnet feil og byggingen har blitt flyttet. Den nye skolen skal stå ferdig i Problemer med det psykososiale grunnet utfordringer med byggesaken. Ledelsen har utforinger med misfornøyde lærere, mulighet for streik. Nytt kantinepersonale som lager mye god mat til elevene. Utfordringer med oppmøte på møter. har det etter sigende veldig bra. Skolerivalisering mellom de to som skal slås sammen. Tiller VGS Ny rektor. Hun samarbeider ikke godt nok med elevrådet. Litt sløvt oppmøte. Styremøte hver uke. Fokus på trivsel. har laget en klagevegg hvor elevene kan skrive det de er misfornøyd med. Skal bruke en hel dag på å gjennomgå elevundersøkelsen. Praktiserer elevmeglere som megler i konflikter mellom elever og lærere. Trondheim Katedralskole 6

7 Velfungerende elevråd. Nytt styre. framstår som sterkt. Godt samarbeid med ledelsen. Ting skjer. Skal gjøre skolen til en fair trade skole. Saker som går igjen: manglende utstyr og kantinesaker. Charlottenlund VGS Hadde ikke noe på hjertet denne gangen. ÅM12-06 Elevrådenes egen time Maria Økdahl stiller til ordstyrer Maria er valgt ved akklamasjon Susanne Wold stiller til referent Susanne er valgt ved akklamasjon Alle tillitsvalgte, arbeidslag og gjester forlater møtet for elevrådenes egen time Permisjonssøknad: Kay-Arne Schjetne, delegat 140, Håkon Eidsvik, observatør 141 og Remi Grande, 142 ønsker permisjon fra kl.14:00 og t.o.m møtets slutt. Stemmerett ønskes overdratt til Ragnhild Gabrielsen, observatør 143. (Alle nevnte representerer Fosen VGS). Årsak: Buss-og båttider til Ytre Fosen Innvilget Permisjonssøknad: Mats Herø, nr 21 søker permisjon fra kl.23:00 og ut resten av helgen. Grunnet barnedåp Innvilget ÅM12-07 Beretningsdebatt Maria Økdahl leser opp referatet fra elevrådenes egen time Debatt Forslag fra ordstyrerbordet Kutte innlegg til to minutter og replikker til ett og et halvt minutt Vedtatt Valg av hvilket dokument som skal legges til grunn Antall stemmeberettigede: 16 Vedtekter Fylkesstyret foreslår at man legger fylkesstyrets helhetlige forslag til grunn: Votering: Enstemmig vedtatt 7

8 Arbeidsprogram Fylkesstyret foreslår at man legger fylkesstyrets helhetlige forslag til grunn: Votering: Enstemmig vedtatt Politiske prioriteringer Fylkesstyret foreslår at man legger fylkesstyrets helhetlige forslag til grunn: Votering: Enstemmig vedtatt Budsjett Fylkesstyret foreslår at man legger fylkesstyrets helhetlige forslag til grunn: Votering: Vedtatt (15-0-1) ÅM12-08 Godkjenning av regnskap Sander gjennomgår regnskapet Merknader: Ble ikke sendt ut i forkant av ÅM Votering Antall stemmeberettigede: 16 Regnskapet er enstemmig godkjent ÅM12-09 Debatt om Vedtekter Debatt Forslag F1: Endringsforslag til vedtekter Endring i vedtekter kap.2 6, siste avsnitt Fra: Gjeldende, Til: Fylkeslagsleder stiller møter med delegatstatus og forvalter stemmen på vegne av fylkesstyret.. nr. 150, Oliver Korssjøen (Røros VGS), nr.51,karen Enger Økland (Trondheim Katedralskole), nr.100, Emil Bjørnvold(Trondheim Steinerskole), nr.f2, Magnus Solfeldt (Fylkesstyret/DK), nr.f21, Margrete Skjelstad(Fylkesstyret) F2: 8

9 Endringsforslag til vedtekter Endring i kap.2.0 Årsmøte 6 siste avsnitt Fra: Gjeldende Til: Fylkesstyret med leder stiller med observatørstatus.. Nr. F21,Margrete Skjelstad(FS) F3: Endringsforslag til vedtekter Endring av 13 i kapittel 3 Fra: Sittende DK innstiller på ny DK-leder, skulle de ikke komme med en innstilling skal sittende HK komme med en innstilling. Til: Sittende Distriktskomite innstiller på ny Distriktskomite-leder, skulle de ikke komme med en innstilling, skal sittende Hovedkomite komme med en innstilling Nr.170, Jorid Avelsgård (Selbu VGS) Foreslått trukket av forslagsstiller F4: Endringsforslag til vedtekter Endre 6 i kap.2, fjerde avsnitt Endre fra: Gjeldende Endre til: 65 Nr.F21, Margrete Skjelstad (FS) F5: Strykningsforslag til vedtekter Stryke 17 i kap.4 Sign: Nr.F21, Margrete Skjelstad (FS) F6: Forslag til helhetlig endring i Vedtektene Fjerne alle forkortelser i Vedtektene og erstatte de med de fulle navnene Nr.170, Jorid Avelsgård (Selbu VGS) F7: 9

10 Endringsforslag til vedtektene Endre kap.2 4 linje 17 Fra: 3 til 5 medlemmer i valg.kom Til: 3 eller 5 medlemmer i valg.kom Sander Olsen (FS) F8: Endringsforslag til vedtektene kap.2 8 Fra: 1.innkalling 3.Innkalling Til: 1.Innkalling en måned før 2. Innkalling tre uker før med saksliste, sakspapirer, program og pakkelister Nr.143, Ragnhild Gabrielsen (Fosen VGS) F9: Endringsforslag til vedtekter Endre kap.4 16 Fra: Gjeldende Til: Kontrollkomiteeen skal følge med på... Nr. F21, Margrete Skjelstad (FS) F10: Tilleggsforslag til forslag om stemmerett til leder statusen til lederen gjelder ikke under saken valg. Nr.F2, Magnus (FS, DK) F11: Endringsforslag til vedtekter endre 3 i kap.2 Fra: Tidsrommet 1.april-15.mai Til: 1.april-1.mai Sign Nr.70, Petter Munch Grønlie (Thora Storm VGS, avd. Gerhard Schøning) 10

11 F12: Endringsforslag til vedtekter Endre 6 kap.2 Fra: Inntil fem(5) observatører Til: Inntil tre (3) observatører Sign Nr.70, Petter Munch Grønlie (Thora Storm VGS, avd. Gerhard Schøning) F13: Endringsforslag til vedtekter Endre 6 kap.2 Fra: inntil fem (5) observatører Til: inntil fire (4) observatører Sign Nr.70, Petter Munch Grønlie (Thora Storm VGS, avd. Gerhard Schøning) F14: Endringsforslag til vedtekter Endre 13 Fra: Gjeldende Til: På første elevforsamling etter 15.november skal saken valg av DK-leder og årsrapport for distriktskomiteen behandles Nr.F21, Margrete Skjelstad (FS) Permisjonssøknad: Jeg, Caroline Bjerke Fuglås søker permisjon fra bankettens slutt og ut morgendagen grunnet skoletur, i den anledning ønsker jeg å overføre delegatstatus til observatør 121 Caroline B.Fuglås Innvilget F15: Strykningsforslag til vedtekter Stryke godkjenning av dagsorden fra kap.2 4, 5.linje 11

12 Sander Olsen (FS) ÅM12-10 Debatt om Politiske prioriteringer Debatt Forslag: F1: Forslag til nytt punkt i pol.pri Nytt: Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag mener at stipendsatsene skal økes for grunnstipend, borteboerstipend og utstyrsstipend. Ingvild S. Bakken F2: Endringsforslag til pol.pri Endre punkt, Fra:..bevisstgjøre elever på Elevmakt gjennom.. Til:..bevisstgjøre elever på Elevmakt gjennom blant annet Nr.143 Ragnhild Gabrielsen (Fosen VGS) F3: Nytt punkt til pol.pri Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag skal jobbe for at den lavre grensen for busstransport/annen transport til og fra skolen skal flyttes fra 6km til 3km. Nr.170, Jorid Avelsgård (Selbu VGS) F4: Nytt punkt i pol.pri Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag mener at elevene skal få gratis og sunn mat hver dag på skolen Nr.91, Sara Winum (Heimdal VGS) 12

13 F5: Nytt punkt til pol.pri Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag mener at det skal være minst en (1) helsesøster per videregående skole / medlemskole, og at en av disse til enhver tid skal være tilgjengelig, personlig eller via mobil, E- post, e.l Kaja Indergård (Tiller VGS) F6: Endringsforslag til pol.pri Strekpunkt 2, setning 2 Fra: Gjeldende Til: slik at elever får mer rådgivning, i stedet for teoretisk informasjon Ronja R. Solberg F7: Nytt forslag til pol.pri Nytt: Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag mener at det bør innføres en ordning for lærer- og undervisningsevaluering for å heve kvaliteten på opplæringa i fylket Nr.150, Oliver Korssjøen (Røros VGS) F8: Endringsforslag til punkt 2. Fra: Gjeldende Til: Slik at elever får rådgivning i tillegg til informasjon Sophia Aronsen (FS) F9: Endringsforslag til pol.pri. Endre antall politiske prioriteringer for perioden til fem (5) Nr. 10, Andrea Sandersen 13

14 ÅM12-11 Debatt om arbeidsprogram Debatt Forslag: F1: Endringsforslag til Arbeidsprogrammet Punkt 1.2 under Elevråd og medlemsskoler Fra: Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag bør Til: Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag skal Nr.120, Caroline B.Fuglås Foreslått trukket av forslagsstiller F2: Nytt punkt i arbeidsprogrammet Kap. 4.0, punkt. 4.4 Jobbe med å få produsert flere medieartikler (eks. plakater, videoer, kopper e.l) for å ytterligere synliggjøre Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag og deres arbeid Nr.150, Oliver Korssjøen (Røros VGS) F3: Endringsforslag for arbeidsprogram Kap. 4, punkt 4.5 Fra: Gjeldende Til: Invitere aktuelle medier Sophia Aronsen (FS) F4: Flytting av punkt i arbeidsprogram Flytte 1.13 fra bør til skal Sophia Aronsen (FS) 14

15 F5: Nytt punkt under 4.0, skal Jobbe for å starte opp et forsøksprosjekt som ser på samarbeidet mellom ungdoms -- og videregående skoler samt mellom kommune og fylkeskommune Redaksjonskomite for politikk v/jonas Krokan Ledal F6: Nytt punkt 2.5, bør Informere og engasjere ungdomsskoler om Elevorganisasjonen gjennom skolebesøk Nr.80 Matthias Helgi Gardarson (Malvik VGS) F7: Endringsforslag Kap. 5.0, p. 5.1 Fra: Gjeldende Til: Femten (15) fylkesstyremøter Nr.21, Margrete Skjelstad F8: Tilleggsforslag 4.6 og bli en aktiv og viktig aktør i media når det gjelder skolepolitiske saker Nr. F2, Magnus Solfeldt (FS,DK) F9: Tilleggsforslag 1.14, bør Opprette en mailingliste slik at de som ønsker det kan få informasjon om arrangementer i regi av Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Ingvild S. Bakken 15

16 ÅM12-12 Debatt om Budsjett Debatt Forslag: F1: Flytting 1 500,- fra punkt gaver til punkt ODEO samarbeid Nr.70, Petter Munch Grønlie (Gerhard Schøning) F2: Flytting 1 000,- fra punkt 2132 til 4111 Sander Olsen (FS) F3: Flytting 1 000,- fra 2132 til 4111 Nr.70, Petter Munch Grønlie (Thora Storm VGS, avd. Gerhard Schøning) F4: Flytting 1 000,- fra 4111 til 3161 Nr. 143, Ragnhild Gabrielsen (Fosen VGS) F5: Navneendring Fra: 3124 Opphold Til: 3124 Overnatting 16

17 Maria Weronica Økland (Heimdal VGS) Permisjonssøknad: Jeg, Rita Heggvik, delegat nr.20, søker permisjon fra klokken 13:20 til møtet er over for å kunne rekke siste båt til Hitra Rita Heggevik Innvilget Permisjonssøknad: Jeg, Øyvind Hånes, nr.152, observatør fra Røros søker om permisjon fra 13:30 og ut møtet grunnet togtider til Røros Øyvind Hånes Innvilget Permisjonssøknad: Jeg søker permisjon fra 14:15 til møteslutt. Grunn: hjemreise. Sign Maren, obs. 12, Melhus VGS Innvilget ÅM12-09 Votering vedtekter Antall stemmeberettigede: 16 F2: Falt For: 3 Mot: 11 avholdende: 2 F1: Vedtatt For: 14 mot: 0 avholdende:2 F10: Falt For: 6 mot: 6 avholdende: 4 F7: Vedtatt For: 15 mot: 0 avholdende:1 F9: Falt For: 9 mot: 2 avholdende: 5 F5: Vedtatt For: 14 mot: 1 avholdende: 1 F4: Vedtatt For: 14 mot: 0 avholdende: 2 F3: Trukket 17

18 F6: Enstemmig Vedtatt For: 16 Mot: 0 avholdende: 0 F8: Falt For: 9 mot: 5 avholdende: 2 F11: Falt For: 6 mot: 6 avholdende: 4 F12: falt For: 2 mot:14 avholdende:0 F13: Falt For: 3 mot:13 avholdende: 0 F14: Vedtatt For: 15 mot: 0 avholdende: 1 F15: Ikke realitetsbehandlet Helheten: Vedtatt For: 15 mot: 0 avholdende: 1 ÅM12-08 Votering poitiske prioriteringer Antall stemmeberettigede: 17 F9: Falt For: 8 Mot: 8 avholdende: 1 Stemmelikhet For: 8 Mot: 9 avholdende: 0 F2: Vedtatt For: 16 mot:0 avholdende: 1 F6 mot F8: F6 Falt For F6: 2 mot F6: 15 avholdende: 0 F8: Vedtatt For: 15 Mot: 2 avholdende: 0 Cupvotering runde 1 Innstilling punkt 1: vedtatt For: 14 mot:0 avholdende: 3 18

19 Innstilling punkt 2: vedtatt For: 13 mot: 3 avholdende: 1 Innstilling punkt 3: falt For: 10 mot: 4 avholdende: 3 F1: falt For: 7 mot: 5 avholdende: 5 F3: falt For: 9 mot: 7 avholdende: 1 F4: falt For: 3 mot: 13 avholdende: 1 F5: falt For: 11 mot: 2 avholdende: 4 F7: falt For: 11 mot: 4 avholdende: 2 Cupvotering runde 2 Innstilling punkt 3: falt For: 6 mot: 9 avholdende: 2 F1: falt For: 4 mot: 12 avholdende: 1 F3: falt For: 7 mot: 9 avholdende: 1 F4: falt For: 2 mot: 15 avholdende: 0 F5: falt For: 10 mot: 5 avholdende: 2 F7: falt For: 10 mot: 5 avholdende: 2 Det holdes ett innlegg for å forsvare hvert forslag, ett (1) minutts taletid, ingen replikker. Cupvotering runde 3 19

20 Innstilling punkt 3: falt For: 7 mot: 8 avholdende: 2 F1: falt For: 4 mot: 12 avholdende: 1 F3: falt For: 8 mot: 7 avholdende: 2 F4: falt For: 0 mot: 17 avholdende: 0 F5: vedtatt For: 12 mot: 3 avholdende: 2 F7: falt som konsekvens av vedtatt F5 ÅM12-07 Votering arbeidsprogram F1: vedtatt Foreslått trukket av forslagsstiller - Opprettholdt For: 16 mot: 0 avholdende: 1 F4: vedtatt For: 11 mot: 5 avholdende: 1 F9: vedtatt For: 13 mot: 1 avholdende: 2 F5: vedtatt For: 14 mot: 0 avholdende: 3 F6: vedtatt For: 16 mot: 0 avholdende: 1 F2: vedtatt For: 16 mot: 0 avholdende: 1 F3: vedtatt For: 14 mot: 1 avholdende: 2 F8: vedtatt For: 17 mot: 0 avholdende: 0 F7: vedtatt For: 9 mot: 3 avholdende: 5 20

21 Helheten: vedtatt Enstemmig ÅM12-10 Votering budsjett F5: falt Første votering For: 7 mot: 7 avholdende: 3 Stemmelikhet, ny votering For: 8 mot: 9 avholdende: 0 F2 og F3: vedtatt For: 13 mot: 3 avholdende: 1 F1: falt For: 0 mot: 17 avholdende: 0 F4: falt For: 1 mot: 16 avholdende: 0 Helheten: vedtatt Enstemmig ÅM12-11 Valg Antall stemmeberettigede: 17 Valgkomiteen holder sin redegjørelse for den helhetlige innstillingen Valgkomiteen holder sin redegjørelse for Jonas Krokan Ledal til vervet som leder Jonas holder sin valgtale Jonas er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen holder sin redegjørelse for Emil Andre Krogh til vervet som politisk nestleder Emil holder sin valgtale Emil er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen holder sin redegjørelse for Margrethe Skjelstad til vervet som organisatorisk nestleder Margrethe holder sin valgtale Margrethe er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen holder sin redegjørelse for Sander Olsen til vervet som økonomiansvarlig 21

22 Sander holder sin valgtale Sander er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen holder sin redegjørelse for Sophia Aronsen til vervet som fylkesstyremedlem Sophia holder sin valgtale Sophia er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen holder sin redegjørelse for Kristian Svartaas til vervet som fylkesstyremedlem Kristian holder sin valgtale Kristian er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen holder sin redegjørelse for Oliver Korssjøen til vervet som fylkesstyremedlem Oliver holder sin valgtale Oliver er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen holder sin redegjørelse for Signe Boye til vervet som fylkesstyremedlem Signe holder sin valgtale Signe er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen holder sin redegjørelse for Ragnhild Gabrielsen til vervet som fylkesstyremedlem Ragnhild holder sin valgtale Ragnhild er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen holder sin redegjørelse for Victoria Hellerud til vervet som fylkesstyremedlem Victoria holder sin valgtale Victoria er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen holder sin redegjørelse for Kaja Indregård til vervet som fylkesstyremedlem Kaja holder sin valgtale Kaja er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen holder sin redegjørelse for Caroline Fugleås til vervet som fylkesstyremedlem Caroline er ikke tilstede, Maria Økdahl holder Carolines valgtale Caroline er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen holder sin redegjørelse for Ingvild Oline Kreÿ, Kristian Hovd Sjøli, Jan Morten Jørgensen, Maria Hagen til valgkomiteen og oversending av en plass Valgkomiteen velges i blokk Ingvild Oline Kreÿ, Kristian Hovd Sjøli, Jan Morten Jørgensen, Maria Hagen er valgt ved akklamasjon og en plass er oversendt 1. Elevforsamling 22

23 Valgkomiteen holder sin redegjørelse for Victor Elias Okpe og Elias Feragen til kontrollkomiteen og oversending av en plass til 1.Elevforsamling Kontrollkomiteen velges i blokk Victor er valgt ved akklamasjon og en plass er oversendt 1. Elevforsamling ÅM12-12 Eventuelt Ingen saker. Møtet lukkes kl. 13:27 Deretter møtekritikk. Mvh. Kristian Hovd Sjøli, referent 23

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Navn og formål 1 Elevorganisasjonen i Nordland er et fylkeslag i Elevorganisasjonen i Norge. Fylkeslaget skal aktivt arbeide i samsvar med Elevorganisasjonen

Detaljer

2. innkalling til 1. Elevforsamling Trondheim, 21.09.2012. 2. innkalling til 1. Elevforsamling 12/13

2. innkalling til 1. Elevforsamling Trondheim, 21.09.2012. 2. innkalling til 1. Elevforsamling 12/13 2. innkalling til 1. Elevforsamling 12/13 Innhold II Innholdsfortegnelse III 2. innkalling VI Saksliste VII Forslag til dagsorden VIII Fylkesstyrets beretning XII Økonomisk Beretning XIII Valgkomiteens

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

Saksliste 001 Godkjenning av innkalling V

Saksliste 001 Godkjenning av innkalling V Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Elevorganisasjonen i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomité, Kontrollkomité Stine Nordø, Referent 08.05.14 Referat fra FS01 Møtedato Møtetid Møtested 08.05.14

Detaljer

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent 02.09.14 Referat fra FS06 Møtedato Møtetid Møtested 02.09.14 17:30 Munkegata

Detaljer

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent 13.06.14 Referat fra FS04 Møtedato Møtetid Møtested 12.06.14 17:30 Munkegata

Detaljer

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent 18.08.14 Referat fra FS05 Møtedato Møtetid Møtested 17.08.2014 17:00 Bispegata

Detaljer

ÅRSMØTE. Velkommen til årsmøte i. Elevorganisasjonen i Akershus. Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer

ÅRSMØTE. Velkommen til årsmøte i. Elevorganisasjonen i Akershus. Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer ÅRSMØTE elkommen til årsmøte i Elevorganisasjonen i Akershus Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer 1. innkalling til årsmøte 2014/2015 Til: Medlemsskolene i Elevorganisasjonen

Detaljer

Kevin Gilbert Flekke Fylkesstyremedlem Mathias Westad Larssen Fylkesstyremedlem. Peter Søderblom Mostad Fylkesstyremedlem

Kevin Gilbert Flekke Fylkesstyremedlem Mathias Westad Larssen Fylkesstyremedlem. Peter Søderblom Mostad Fylkesstyremedlem Til Tillitsvalgte i Sør-Trøndelag Kopi til Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Fra Stine Nordø, referent Dato 06.02.15 Referat fra FS15 Møtedato 05.02.15 Møtetid 17:30 Møtested Munkegata

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010 Vedtekter 2009/2010 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Aust-Agders virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbygning og struktur i Aust-Agder.

Detaljer

Referat fra det 10. Ordinære Årsmøtet i Elevorganisasjonen i Hedmark

Referat fra det 10. Ordinære Årsmøtet i Elevorganisasjonen i Hedmark Til Medlemsskolene i Kopi til Sentralstyret, Desisjonskomiteen, Landsstyret, Valgkomiteen Fra Mari Karenersen og Ingrid Netteland, referenter Dato 30. mai 2009 Referat fra det 10. Ordinære Årsmøtet i Møtedato

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

Elevorganisasjonen i Vestfold Sentralstyret, Landsstyret, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen Mathilde Emilie Pettersvold, referent Dato 26.

Elevorganisasjonen i Vestfold Sentralstyret, Landsstyret, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen Mathilde Emilie Pettersvold, referent Dato 26. Til Elevorganisasjonen i Vestfold Kopi Sentralstyret, Landsstyret, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen Fra Mathilde Emilie Pettersvold, referent Dato 26. mai 2009 Referat fra Årsmøtet i Elevorganisajsonen

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 1.0 Elevråd og medlemsskoler 1.1 Jobbe for at det blir gitt ut mer informasjon om tekniske og allmenne fag, samt jobbe for å sette flere

Detaljer

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo 2008-2009 Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser - Definisjoner 1.1. Fylkesstyret består av en leder, en politisk nesteleder, en organisatorisk nestleder og opp til

Detaljer

Referat fra Årsmøtet i Sør-Trøndelag 2014

Referat fra Årsmøtet i Sør-Trøndelag 2014 Til Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Kopi til Arkivet, Sentralstyret, Landsstyret, Desisjonskomitéen, fylkeslaget i Sør-Trøndelag Fra Habiba Stray, referent Dato 25.04.2014 -- 27.04.2014

Detaljer

1. ELEVFORSAMLING. Velkommen til 1. elevforsamling Elevorganisasjonen i Akershus

1. ELEVFORSAMLING. Velkommen til 1. elevforsamling Elevorganisasjonen i Akershus 1. ELEVFORSAMLING Velkommen til 1. elevforsamling Elevorganisasjonen i Akershus MØTEDATO: 11.06.2014 MØTETID: 09.00-15.00 MØTESTED: Nydalen videregående skole, Oslo 2. Innkalling til 1. elevforsamling

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Ungdomsrådet

Referat fra Årsmøte i Ungdomsrådet Til: Ungdomsrådet Fra: Hilde Mari Wenstad, referent Dato: 28.5.2013 Referat fra Årsmøte i Ungdomsrådet Møtedato: 25-26.5.2013 Møtested: Basen Kirkenes Tilstede: Navn på Delegater: Fra: Tomas Børresen Ungdomsutvalget

Detaljer

Referat fra SST20-09/10]

Referat fra SST20-09/10] Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen og Landsstyret Fra Rachel Corneil, Politisk nestleder Dato 3. februar 2010 Referat fra SST20-09/10] Møtedato 27. januar 2010

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

Referat fra Ungdomsråds møte

Referat fra Ungdomsråds møte Til: Ungdomsrådet Fra: Sondre Pettersen, Referent Dato: 25.4.2012 Referat fra Ungdomsråds møte Møtedato: 24.4.2012 Møtetid: 11:00-15:30 Møtested: Basen Kirkenes Tilstede: Navn på Delegater: Fra: Tomas

Detaljer

Referat, årsmøtet i Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2013

Referat, årsmøtet i Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2013 Referat, årsmøtet i Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2013 Tilstede: Fagerlia VGS Fræna VGS Gjermundnes VGS Herøy VGS Kristiansund VGS Molde VGS Rauma VGS Romsdal VGS Skarbøvik USK Stranda VGS Sunndal

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Referat fra Elevorganisasjonen i Rogaland sitt 10. ordinære årsmøte

Referat fra Elevorganisasjonen i Rogaland sitt 10. ordinære årsmøte Til Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Rogaland Kopi til Landsstyret, Sentralstyret, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen Fra Mathilde Emilie Pettersvold, referent Dato 19. april 2009 Referat fra Elevorganisasjonen

Detaljer

Referat fra FS07, 03.11.13

Referat fra FS07, 03.11.13 Til Fylkesstyret Kopi til Kontrollkomiteen, valgkomiteen, sentralstyret v/ sentralstyremedlem Benjamin Skiaker Myrstad og desisjonskomiteen Fra Martin Monsen, referent Dato 03.11.13 Referat fra FS07, 03.11.13

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Innledning. Politisk del Oppstart

Innledning. Politisk del Oppstart Arbeidsprogram 2005/2006 Innledning Arbeidsprogrammet er en rettleder for tillitsvalgte i Elevorganisasjonen Møre og Romsdal (EOMR). Det må være sett i sammenheng med Elevorganisasjonens vedtekter og politisk

Detaljer

Referat fra Elevorganisasjonen i Opplands 10. ordinære årsmøte

Referat fra Elevorganisasjonen i Opplands 10. ordinære årsmøte Til Medlemskolene i Oppland Kopi til Landsstyret, Sentralstyret, fylkesstyret, valgkomiteen, valgkomiteen, kontrollkomiteen og desisjonskomiteen Fra Angelica Olsen, Referent Dato 14. August 2009 Referat

Detaljer

Referat fra årsmøte i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag

Referat fra årsmøte i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag Til Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag Fra Elevorganisasjonen i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag Kopi til Sentralstyret, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen, Landsstyret Dato 16. april

Detaljer

Velkommen til EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. i Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane

Velkommen til EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. i Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane Velkommen til EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE i Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane 1 Innholdsliste: 2. Innkalling side 3 Saksliste side 6 Dagsorden side 7 Møteregler side 9 Vedtekter 2012/2013 side 15 Forslag

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Referat fra Fylkesstyremøte FS01

Referat fra Fylkesstyremøte FS01 Til: Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Oslo Kopi: Kontrollkomiteen, valgkomiteen, distriktskomiteen og fylkeslagsoppfølger Fra: Lutro, referent Referat fra Fylkesstyremøte FS01 Dato: Torsdag 18. april

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Elevorganisasjonen i Nord- Trøndelag

Referat fra årsmøtet i Elevorganisasjonen i Nord- Trøndelag Til Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag Kopi Sentralstyret, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen, Landsstyret Fra Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag Dato 04. mai 2009 Referat

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Referat fra Sentralstyremøte 04

Referat fra Sentralstyremøte 04 Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Landsstyret Fra Eline Lysen Paulsen, Sentralstyremedlem Dato 14. juli 2008 Referat fra Sentralstyremøte 04 Møtedato 11. juli 2008 Møtetid

Detaljer

Referat fra Årsmøtet i Elevorganisasjonen i Vest-Agder

Referat fra Årsmøtet i Elevorganisasjonen i Vest-Agder Til: MedlemsskoleneiElevorganisasjoneniVest Agder Fra: Fylkesstyret,ElevorganisasjoneniVest Agder Tid: 06.05 09 Referat fra Årsmøtet i Elevorganisasjonen i Vest-Agder Tilstede: Margot Brinchmann Ødegård

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Innhold Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1-årig hovedsatsing 3 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Verving og oppretting av

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!!

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!! Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015 Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant sine medlemmer for å skape et godt samarbeid

Detaljer

Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Akershus, Fylkesstyret. Kris Hansen, leder i Elevorganisasjonen i Akershus

Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Akershus, Fylkesstyret. Kris Hansen, leder i Elevorganisasjonen i Akershus Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Akershus, Fylkesstyret Kris Hansen, leder i Elevorganisasjonen i Akershus Valgkomiteen, Kontrollkomiteen, Desisjonskomiteen, Sentralstyret Elev-og læringombudet og

Detaljer

Innhold 1. innkalling til Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøte Saksliste til årsmøtet Vedtekter for Elevorganisasjonen i Aust-Agder

Innhold 1. innkalling til Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøte Saksliste til årsmøtet Vedtekter for Elevorganisasjonen i Aust-Agder ÅRS MØTE 2009 Innhold 1. innkalling til Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøte Saksliste til årsmøtet Vedtekter for Elevorganisasjonen i Aust-Agder 2008-2009 Forslag til arbeidsprogram for

Detaljer

Referat fra sentralstyremøte SST16-09/10

Referat fra sentralstyremøte SST16-09/10 Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen og Landsstyret Fra Petter Bilit Sveen Dato 7. desember 2009 Referat fra sentralstyremøte SST16-09/10 Møtedato 02. Desember

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

Referat fra 5. fylkesstyremøte - FS05-15/16

Referat fra 5. fylkesstyremøte - FS05-15/16 Til Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Hordaland Kopi til Desisjonskomiteen, Valgkomiteen i Hordaland, Operasjon Dagsverk i Hordaland Fra Agathe Brautaset Waage, leder Dato 23.08.15 Referat fra 5. fylkesstyremøte

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Referat for EF01. Elevforsamling 12/13

Referat for EF01. Elevforsamling 12/13 Til Elevrådene ved medlemsskolene i Hedmark Kopi Kontrollkomitéen Fra Fylkesstyret i Hedmark Dato 28.9.2012 Referat for EF01. Elevforsamling 12/13 Møtedato 13.9.2012 Møtetid 10:00 16:00 Møtested Elverum

Detaljer

LS02 08/09. Vedtaksprotokoll. Mathilde Emilie Pettersvold 12/09/ - 14/09/ Studiekompetanse... 1

LS02 08/09. Vedtaksprotokoll. Mathilde Emilie Pettersvold 12/09/ - 14/09/ Studiekompetanse... 1 Mathilde Emilie Pettersvold 12/09/ - 14/09/2008 Saker : 040 Studiekompetanse... 1 041 Høring om retten til rådgivning og kompetanse for rådgivere...2 042 Uttalelse til støtte for Elevorganisasjonen i Colombia,

Detaljer

Referat fra Elevorganisasjonen i Buskeruds 10. ordinære årsmøte

Referat fra Elevorganisasjonen i Buskeruds 10. ordinære årsmøte Til Medlemsskolene i Buskerud Kopi til Elevorganisasjonen i Buskerud, Desisjonskomiteen, Landsstyret, Valgkomiteen, Sentralstyret. Fra Eline Lysen Paulsen, sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen Dato

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Vedtatt av årsmøtet 11.-12. april 2013 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant elevene på sine medlemsskoler for å skape et

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

ARBEIDSPROGRAM. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 ARBEIDSPROGRAM Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Dette er sakene Elevorganisasjonen i Oppland skal jobbe med i perioden 2015/2016. Sakene står

Detaljer

Referat fra andre elevforsamling hos Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag

Referat fra andre elevforsamling hos Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Til Medlemsskoler og tillitsvalgte i Kopi til Sentralstyret, Desisjonskomiteen Fra Rebekka Steen, Referent Dato 28.01.2015 Referat fra andre elevforsamling hos Møtedato 23.-25.01.2015 Møtetid kl.21.54

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009 Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole Vedtatt 7.5.2009 Innhold 1.0 Generelt... 3 2.0 Elevrådets virkemåte... 3 3.0 Elevrådsstyrets virkemåte... 3 4.0 Tillitsvalgte... 4 5.0 Møtestruktur... 4

Detaljer

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen Til Lokallagene, NCF Dato 31.10.2015 Sted: Brisk A/S sine lokaler, Ålesund Referat Landsmøte i NCFU Tilstede: 20 delegater 18 observatører Seks fra sentralstyret Tre fra sekretariatet Se vedlegg 1 for

Detaljer

REFERAT FRA AU

REFERAT FRA AU Til Kopi Arbeidsutvalget Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 13.05.2016 Fra Lage Nøst REFERAT FRA AU-9-2016 Møtedato: 03.05.2016 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 21:00 (skolering

Detaljer

Ylva Sophie Høsøien Fylkesstyremedlem Elisabeth Nilsen Fylkesstyremedlem. Ferdigstilt grunndokumenter.

Ylva Sophie Høsøien Fylkesstyremedlem Elisabeth Nilsen Fylkesstyremedlem. Ferdigstilt grunndokumenter. Til: Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Oslo Kopi: Kontrollkomiteen, valgkomiteen, distriktskomiteen og fylkeslagsoppfølger Fra: Rahman Akhtar Chaudhry, referent Referat fra FS01 Dato: Mandag 21. april

Detaljer

2. innkalling til Elevforsamling EF-01 08/09 og Ekstraordinært årsmøte

2. innkalling til Elevforsamling EF-01 08/09 og Ekstraordinært årsmøte Til Elevrådene Kopi Landsstyret, Sentralstyret, Desisjonskomiteen Fra Elevorganisasjonen i Hordaland Dato 07.10.08 2. innkalling til Elevforsamling EF-01 08/09 og Ekstraordinært årsmøte Det innkalles med

Detaljer

Elevorganisasjonen i Østfolds 2. Elevforsamling Den politiske drømmen Referat

Elevorganisasjonen i Østfolds 2. Elevforsamling Den politiske drømmen Referat EF Elevorganisasjonen i Østfolds 2. Elevforsamling Den politiske drømmen Referat Sted: St. Olav Videregående Skole, Sarpsborg Dato: 07. 08. november 2008 Møtestart: 07. november Tilstede: Askim vgs 1 Lars

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Referat fra sentralstyremøte 26

Referat fra sentralstyremøte 26 Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretær, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen, Landsstyret Fra Mathilde Emilie Pettersvold, referent Dato 03. desember 2008 Referat fra sentralstyremøte 26 Møtedato 03. desember

Detaljer

Vedtekter for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015

Vedtekter for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 VEDTEKTER 2015/2016 for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever

Detaljer

Kontrollkomiteen, Valgkomiteen, Distriktskomiteen og Fylkeslagsoppfølger. Nicholas Solem. 035 Godkjenning av innkalling og referat V

Kontrollkomiteen, Valgkomiteen, Distriktskomiteen og Fylkeslagsoppfølger. Nicholas Solem. 035 Godkjenning av innkalling og referat V Til: Kopi: Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i slo Kontrollkomiteen, Valgkomiteen, Distriktskomiteen og Fylkeslagsoppfølger Fra: Julian Söderberg, Referent Referat fra FS04 Dato: Tirsdag, 14. mai 2014

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Referat fra 1. elevforsamling i Buskerud EF01-08/09

Referat fra 1. elevforsamling i Buskerud EF01-08/09 Til Medlemsskolene i Buskerud Kopi til Elevorganisasjonen i Buskerud, Desisjonskomiteen, Landsstyret, Valgkomiteen, Sentralstyret. Fra Eline Lysen Paulsen, sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen Dato

Detaljer

Nicholas Solem Distriktkomiterepresentant. 001 Godkjenning av innkalling og referat V v/balder. 002 Valg av ordstyrer og referent V

Nicholas Solem Distriktkomiterepresentant. 001 Godkjenning av innkalling og referat V v/balder. 002 Valg av ordstyrer og referent V Til: Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Oslo Kopi: Kontrollkomiteen, valgkomiteen, distriktskomiteen og fylkeslagsoppfølger Fra: Amalie Frank, Referent Referat fra FS03 Dato: Tirsdag, 30. april 2013 Sted:

Detaljer

KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4.

KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4. KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4. Møtet satt 13:04 Sak 1: Godkjenning av innkalling Taleliste: 2, 5, 2 Godkjent med tillagte kommentarer

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNG KREFT

VEDTEKTER FOR UNG KREFT VEDTEKTER FOR UNG KREFT Organisasjonen ble stiftet i 1983. Vedtektene ble sist revidert på sitt 30. ordinære Landsmøte i 2016 1. FORENINGENS NAVN ER sine fylkesgrupper skal hete (fylke/region) 2. FORMÅL

Detaljer

2.2 Styret innstiller på Aksel som ordstyrer og Elise som referent. Katinka og Elise som tellekorps. Vedtak: Vedtatt

2.2 Styret innstiller på Aksel som ordstyrer og Elise som referent. Katinka og Elise som tellekorps. Vedtak: Vedtatt Vintersymposiet. Januar Stemmeberettigede: stykker Sak : Formøter Sak : Konstituering og åpning av møtet. Godkjenning av innkalling. Godkjent.. Styret innstiller på Aksel som ordstyrer og Elise som referent.

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Referat fra Sentralstyremøte 10-08/09

Referat fra Sentralstyremøte 10-08/09 Til Sentralstyret, Generalsekretær Kopi Desisjonskomiteen, Landsstyret Fra Ledina Havre, Dato 13.08.2008 Referat fra Sentralstyremøte 10-08/09 Møtedato 13.august 2008 Møtetid kl. 14.30 Møtested Elevorganisasjonen,

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede?

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? MØTEREFERAT Møte i Studentparlamentet Møteleder: Sigurd Langseth Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 19.04.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Beslutningsprotokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte i NORILCO. Avholdt 18. april 2015.

Beslutningsprotokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte i NORILCO. Avholdt 18. april 2015. Beslutningsprotokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte i NORILCO. Avholdt 18. april 2015. Ordveksling Sak Protokoll Antall stemmer: 78 ved møtestart. Åpning av ekstraordinært representantskapsmøte

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Møtested: Skagen Hotell, Bodø Møtedato: 06.02.2016 Tid: 15:30 20.30 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og møteregler 3. Gjennomgang

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig interesseorganisasjon for

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Marthe Strømme Emil Blix Sørnes Benedikte Holmen Nora Olsen Trygve Karlsen

Detaljer

Lillestrøm 27.10.2005. Kreativ region

Lillestrøm 27.10.2005. Kreativ region Lillestrøm 27.10.2005 1900 2005 Sagt om skolebygg: Vi former bygninger, deretter former bygningene oss (Winston Churchill) Sagt om skolebygg: en skolebygnings plan og innredning setter de fysiske grenser

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

Referat fra 2. Elevforsamling, Tilstede: Skole/verv/sted Navn Tittel

Referat fra 2. Elevforsamling, Tilstede: Skole/verv/sted Navn Tittel Til Medlemsskolene til Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal Kopi Monica Molvær, Utdanningsavdelinga, Landsstyret, Sentralstyret, Arkivet, Fylkesstyret, Kontrollkomiteen, Valgkomiteen, Ungdomspanelet Fra

Detaljer

1.1 Åpning og konstituering

1.1 Åpning og konstituering 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1.1 Åpning og konstituering Sak 1.1: Opprop og godkjenning av delegater Det foretas opprop og godkjenning av delegatlister fra medlemsforeningene Sak 1.: Valg av ordstyrere Ordstyrerne

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer

Årsmøteprotokoll 9. februar 2013 LLH Troms Sted: Hansens spisebord, Storgata 89, Tromsø Tid: 9. februar 2013, klokken 18:00 Årsmøtet startet kl 1820 Leder Jan Ove Agledahl ønsket velkommen til årsmøtet

Detaljer

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet.

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet. Sted: Scandic City Bergen Teknisk arrangør: Hordaland/Bergen Tilstede: Se egen liste Fredag kveld Bergen lokallag hadde en liten velkomstaktivitet. LØRDAG L-01/11 Åpning Magnus Kalvå/Bergen lag åpnet Landsmøtet

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

REFERAT FRA AU-7-15 SAKSLISTE. 079 Godkjenning av innkalling. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret. Dato 7.8.2015. Jens Petter Grini Pedersen

REFERAT FRA AU-7-15 SAKSLISTE. 079 Godkjenning av innkalling. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret. Dato 7.8.2015. Jens Petter Grini Pedersen Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret Dato 7.8.2015 Fra Jens Petter Grini Pedersen REFERAT FRA AU-7-15 Møtedato: 4.8.2015 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 Tilstede Anna Serafima

Detaljer

Kreftforeningen: Sven Olav Wold, Nina Hestnes. Else Støring og Ole Alexander Opdalshei var til stede på deler av møtet.

Kreftforeningen: Sven Olav Wold, Nina Hestnes. Else Støring og Ole Alexander Opdalshei var til stede på deler av møtet. ),A LAN DSMOH: GY', Møtetid 29. mai 2010 kl 11.00-16.00 Møtested Kreftforeningens lokaler i Tullins gate 2, Oslo Til stede Hovedstyret: Erna Hogrenning, Turid Andersen, Målfrid Fjelle Jacobsen, Eli Lidal,

Detaljer

Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk:

Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk: Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk: Lørdag 25.oktober 12:00-13:00 Registrering og oppmøte i konferanserommet 13:00-13:30 Lunsj 13:30-13:40 Velkommen ved leder Joakim Kasin

Detaljer

Elevorganisasjonen i Østfolds 3. Elevforsamling Debattskolen Referat

Elevorganisasjonen i Østfolds 3. Elevforsamling Debattskolen Referat EF Elevorganisasjonen i Østfolds 3. Elevforsamling Debattskolen Referat Sted: Fylkeshuset Dato: 25. februar 2009 Klokkeslett: 09.00 17.30 Tilstede: Askim vgs 1 Gard Are Frostrud Borg vgs 6 Mia Kjexrud

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Protokoll Møteleder: Hallvard Nygård Referent: Christer Nordbø Møte start: 18:00 Møte slutt: 21:45 Hvor: Metropolis Tilstede: Christer Tysdal, medlem Lasse Meland, medlem

Detaljer

Møteprotokoll Årsmøte

Møteprotokoll Årsmøte Møteprotokoll Årsmøte 28.09.2016 Volvox & Alkymisten Årsmøtet ble avholdt 28.09.2016 i Auditorium R1 på NTNU Campus Gløshaugen Møtet åpnes av leder 28.09.2016 17:42 Sindre Kristian Alvsvåg Sak 1: Godkjenne

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen (ankom 19:03) Generalsekretær. Anna Serafima Svendsen Kvam (via hangout) Arbeidsutvalgsmedlem

Anders Skyrud Danielsen (ankom 19:03) Generalsekretær. Anna Serafima Svendsen Kvam (via hangout) Arbeidsutvalgsmedlem Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 6.5.2014 Møtedato 6.5.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede Ingrid

Detaljer

Årsmøte protokoll for LLHOA 2013

Årsmøte protokoll for LLHOA 2013 Årsmøte protokoll for LLHOA 2013 Styret foreslår følgende dagsorden for årsmøtet Sak 1, godkjenning av innkalling og dagsorden 1.1. Styret foreslår at innkalling godkjennes Godkjennes 1.2. Styret foreslår

Detaljer

Referat fra 1. Elevforsamling i Elevorganisasjonen i Akershus

Referat fra 1. Elevforsamling i Elevorganisasjonen i Akershus Til Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Akershus Kopi til Sentralstyret, landsstyret, kontrollkomiteen i Akershus, valgkomiteen i Akershus, Valgkomiteen nasjonalt, desisjonskomiteen. Fra Anna Handal

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer