God jul og godt nytt år!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God jul og godt nytt år!"

Transkript

1 desember 2012 God jul og godt nytt år! Arktisk hare, foto ukjent

2 Leder`n VI nærmer oss slutten av året med stormskritt, og i den forbindelse vil jeg, som vanlig, minne dere om et forhold som mange av oss slurver litt for mye med fellingsrapportene. Det er viktig for oss at dere sender inn disse, både for rådyr og småvilt, innen fristen, delvis av hensyn til vår egen statistikk og delvis fordi vi skal rapportere videre til andre. De som sender inn rapporten innen fristen er med i trekningen av jaktkort for neste år. Vi har også i år satset en del på ungdom/skole, og blant annet gjennomført skolearrangementer på Bygdetunet og ved Langtonhytta i samarbeid med kommunen. Vi får mange fine tilbakemeldinger på disse tiltakene, og det er å håpe at det på sikt vil bidra til økt rekruttering til foreningen. Ungdomsgruppa har dessuten hatt flere jaktarrangementer for ungdom i høst. Vi deltok også på årets bygdetundager med grilling av viltkjøtt og luftgeværskyting for barn/ungdom. Det er tydelig at dette er innslag som folk setter pris på. I slutten av november hadde vi et annet arrangement som trakk bra med folk. Jaktutvalget hadde invitert Halvor Sveen fra Rendalen til «viltkveld» på gamle Nebbenes. Han fortalte og viste film og bilder fra jakt og sporing av storvilt, særlig store rovdyr, og også hvordan man bør gå fram for å trene opp en rovvilthund. Det var tydelig at spesielt bjørnen sto høyt i kurs, og han hadde mange opptak av bjørn som nok de færreste av oss har sett maken til. Inntrykket mitt var i alle fall at de vel 80 frammøtte hadde hatt en veldig bra kveld. Gaupekvotene for 2013 er fastsatt, og i vårt område er det tillatt å felle 2 dyr hvorav maksimalt 1 voksent hunndyr. Til grunn for denne tildelingen ligger blant annet en årlig sporregistrering der det blir registrert spor langs fastlagte linjer. I Eidsvoll blir det gått 10 linjer. 7 av disse gås av medlemmer i ESJFF. Vi har snart gjennomført det første hele året med salg av hundefôr i foreningens regi. Det er gledelig å konstatere at salget går svært bra. Vi ligger an til å selge over 300 sekker i løpet av året. Isfiskesesongen er vel allerede så smått i gang når dette skrives. Fiskeutvalget vil også til vinteren arrangere tre konkurranser. Tid og sted finner dere et annet sted i Kaffelars, eller på nettsida vår Vi nærmer oss raskt tida for årsmøtet i foreningen. Det blir avholdt siste onsdagen i februar på Gamle Nebbenes. Jeg vil oppfordre flest mulig av dere til å delta der. Til slutt vil jeg benytte anledningen til å ønske dere alle sammen ei God Jul og et Godt nytt år! Hilsen Arvid 2

3 ÅRSMØTE EIDSVOLL SKOG JFF 2013 Det inviteres til årsmøte på gamle Nebbenes onsdag kl Vanlige årsmøtesaker. Husk medlemskort som må forevises. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder og to referenter. 4. Valg av to til å undertegne protokollen og tre til tellekorps. 5. Årsberetning. 6. Regnskap og budsjett. 7. Arbeidsprogram Fastsettelse av kontingent for Innkomne saker. 10. Fastsettelse av godtgjørelse for styremedlemmer. 11. Valg. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen Gratis servering. Vel møtt! Styret. 3

4 Våre medlemmer Denne gangen besøkte vi den største rovdyrjegeren ESJFF noensinne har hatt. Navnet er Johan Wardrum som er bosatt på Finstad. Johan fornekter seg ikke, når vi kom inn i gangen møtte vi Johan med hagle i hånden og topplua langt nedover ørene. Vi forstyrret han mens han lå i loftsvinduet og ventet på en skabbrev han hadde sett på åtet dagen før. Johan ble født for 77 år siden på et lite småbruk nord for Minnesund og ble tidlig opptatt av jakt og fiske. Han fortalte ivrig om fisketurene i områdene rundt Minnesund. Den gangen måtte han gå på sine turer da han ikke hadde noe annet framkomstmiddel.johan måtte tidlig ut i arbeidslivet og det var i skogen han ble værende i mange år. Det var kun de siste åra han arbeidetsom vaktmester på Birkelund Sykehjem. Johan Wardrum. Foto Arvid Sandberg Johan kom til Wardum i Han bygde sitt eget hus i For 36 år siden giftet han seg med Ragnhild og de fikk to barn sammen. Ragnhild gikk bort for kort tid siden, noe Johan tok hardt. Livet uten Ragnhild er tungt sier Johan med tårer i øynene. Johan opplyser at han har skutt ca. 40 elg. Han har også jaktet rådyr i mange år. Hvor mange rev, mår, mink, skjære, kråke og nøtteskrike han har felt, har han ikke tall på. Men dette har vært nok til å vinne ESJFF's rovdyrpokal15 år på rad. Etter den store rovdyrkonkurransen som flere foreninger gikk sammen om i 2011/12 vant Johan ei jaktrifle. Denne rifla ga han til ESJFF's ungdomsutvalg som gave. Johan har også vært ivrig i hundehold og har hatt forskjellige raser men i hovedsak er det hunder han har brukt til sine jaktinteresser. Som hobby i lange mørke vinterkvelder har Johan skjært ut mange Kopper/boller. Kniver har han også laget mange av. ESJFF vil få takke for den flotte gaven ungdomsutvalget fikk og vi håper Johan fortsatt vil være aktiv sammen med oss i mange år enda. Terje S. 4

5 Lavere nivå av miljøgifter i fisk enn fryktet Rapporten fra miljøgiftanalysen i fisk Hurdalsvassdraget Vorma er nå klar, og den viser at forholdene er bedre enn fryktet. Etter å ha analysert over 400 fisk viser resultatene at kvikksølvnivået er lavere nivåer enn forventet ut fra andre undersøkelser i Sør-Norge. Fisken ble samlet inn fra vann og elver i vannområdene Fiskeutvalget ved Jan Espelid og Terje Ranheim på abborfangst i Kinna. Foto: Helge B. Pedersen Hurdalsvassdraget/Vorma og Leira-Nitelva. Eidsvoll Skog JFF bidro med å samle inn abbor fra Kinna. Ettersom miljøgifter hoper seg opp i organismen, er det generelt sånn at jo eldre og større en fisk er, jo høyere er innholdet av miljøgifter. Gjeldende grenseverdier for kostholdsråd er satt til 0,5 mg kvikksølv per kg fiskefilet for abbor og 1,0 mg per kg for gjedde. I gjennomsnitt ble denne grensen overskredet først når abboren var så stor som 31 cm og vel en halv kilo tung i vårt område. For ørret og røye er vanligvis verdiene betydelig lavere enn for abbor. Heller ingen av gjeddene som ble målt i denne undersøkelsen hadde verdier som oversteg grensene for kostholdsråd. Det må imidlertid påpekes at det ikke ble fanget store gjedder og at de trolig ville hatt for høye verdier. Resultatene viser heldigvis at i all hovedsak og for de aller fleste av oss er det trygt å spise fisken fra innsjøer og elver i vårt område. De generelle, landsdekkende kostholdsrådene som Mattilsynet har gitt er: Gravide og ammende bør ikke spise gjedde og abbor større enn 25 cm eller ørret/røye over 1 kg. Andre bør ikke spise slik fisk oftere enn en gang i måneden i gjennomsnitt. Disse grensene gjelder også for salg/omsetning av fisk. Barn og kvinner i fruktbar alder bør ikke spise stor ørret fra Mjøsa og Vorma mer enn fire ganger i året. 5

6 Innlevering av fangstrapporter! Foreningen har i mange år arbeidet med å få flere jegere som har kjøpt jaktkort til å sende tilbake fangstrapport. Som i 2011 premieres 2 jegere som har levert inn fangstrapport i 2012, med gratis jaktkort i Til og med Mikkel må levere fangstrapport til ESJFF! Husk fellingsrapporten! Bruk rapportdelen på jaktkortet! Alle som sender inn rapporten deltar i trekningen i av to jaktkort for neste sesong Jaktutvalget TELEFONLISTE TIL JAKTSKYTTERUTVALGET Rune Snekkerhaugen Bente Hansen Jan Guldbrandsen Svein Græe Turid Johnsbråten Raymond Price Renate Sørensen Annette Ryvoll Skyting til NJFF ferdighetsmerker kan gjøres på alle skytekvelder. Gi beskjed til ansvarshavende i forkant av skyting for registrering av antall treff. 6

7 Vinterens isfiskekonkurranser i ESJFF-regi Bilde: Fra Øyangen Foto: Terje Ranheim Fiskeutvalget planlegger å arrangere tre isfiskekonkurranser til vinteren. De to "faste" - på Hersjøen og Øyangen - er allerede fastsatt. Tid og sted for klubbmesterskapet kommer seinere. Lørdag 2. februar Hersjøen v/mogreina kirke Påmelding fra kl Fisketid (3 timer). All fisk unntatt gjedde teller. Pris senior/veteran kr 100,-. Barn kr 50,-. Kontaktperson: Terje Ranheim, tlf

8 Søndag 24. mars Øyangen Påmelding fra kl Fisketid (4 timer). All fisk teller. Pris senior/veteran kr 100,-. Barn kr 50,-. 8

9 JAKTTIDER 2012 Ringdue. Foto: ukjent Kvinand. Foto: ukjent Rådyrbukk. Foto: ukjent Tiur. arkivfoto Ringdue, stokkand, krikkand, brunnakke Gråtrost, rødvingetrost Kanadagås, grågås, kortnebbgås Kvinand, siland, laksand, svartand iskemåke, gråmåke, svartbak Nøtteskrike, skjære, ravn Kråke Storfugl, orrfugl, jerpe, rugde Hare Mår Rødrev Grevling Villmink Røyskatt

10 Bukkejakt på rådyr m. rifle uten hund Ordinær rådyrjakt Småviltjakt med og uten hund (hare til 28.2) NB! Det kreves tillatelse fra grunneier ved jakt på innmark. REGLER FOR RÅDYRJAKT I EIDSVOLL SKOG JFF Under bukkejakta kan det kun felles voksen, hornbærende rådyrbukk. Det er da kun tillatt å jakte med kulevåpen. Jakttiden er fra 10. august til og med 24. september. Bruk av på drevet løs halsende hund er ikke tillatt. Bukkejaktkort har også gyldighet i ordinær jakttid. Jakttid for ordinær rådyrjakt er fra 25. september til og med 4. oktober, og fra og med 12. oktober til og med 23. desember. All jakt er i perioden 5. oktober til og med 11. oktober forbudt på foreningens terreng. I terrenget øst for linjen Johnsrud Netsjøen Kvedalen er all jakt forbudt fra 5. oktober til og med 17. oktober. 2. Fordeling av kort skjer på bakgrunn av de enkelte søkers ønsker om jaktområde og korttype. Begrenset antall for utenbygdsboende. 3. Jegere oppfordres til å spare geit under jakta, og i størst mulig grad skyte kje. 4. Det kan skytes ubegrenset antall dyr pr. jaktkort. 5. Under ordinær rådyrjakt tillates dannelse av jaktlag. Alle som har kort i det aktuelle terrenget kan delta i laget, jaktlagets leder er ansvarlig for kontroll av dette og for lagets opptreden. 6. Alle som løser rådyrkort SKAL sende inn fellingsrapport når jaktsesongen er over, (selv om det ikke er felt dyr). 7. Rådyrjakt er kun tillatt i skogsterreng, dyrket mark inngår ikke i foreningens terreng. 8. Døliåsen, Trollerud, Svangerud og Hasler slås sammen til et terreng etter endt bukkejakt. 9. Alle jegere og jaktlag som jakter rådyr skal ha tilgang på godkjent ettersøkshund. Hunden må være registrert i NKK register over ettersøkshunder. Dokumentasjon om tilgang til ettersøkshund må alltid medbringes under jakt. 10

11 Jaktkortpriser 2012 Medlemmer: Småvilt kr ,- Kombi (bukk-småvilt) kr ,- Kombi (ordinær-småvilt) kr ,- Bukk kr ,- Ordinær rådyr kr. 900,- 3 døgns småvilt kr. 250,- Døgn småvilt kr. 150,- Vinterkort hare kr. 150,- (kr. 250,- ved ikke løst ses.kort småvilt) Rovviltkort 1/3-1/4 gratis Juniorkort til og med 19 år halv pris alle typer kort Ikke medlemmer: Småvilt kr ,- Bukk kr ,- Kombi (bukk-ord./småvilt kr ,- Ordinær rådyr kr ,- Ukekort, småvilt kr. 800,- 3 døgn småvilt kr. 500,- Døgn småvilt kr. 250,- FELLINGSRAPPORT RÅDYRJAKT ESJFF 2012 Jaktkortselgere 2012 Sendes ESJFF, postboks 250, 2071 RÅHOLT, senest 9. januar Børselars A/S, Dal tlf Arne Østby, Finstad tlf Svenn T. Granlund, Eidsvoll Verk tlf / Petter Jacobsen, Eidsvoll Verk tlf Jegerens navn.. Eidsvoll skog JFF hund Jakthundutvalget 2012 Bukk Geit Kje Ingen fangst fellingsdato... Sven Tore Granlund, tlf Bjørn Huus, tlf Per Ola Johansen, slaktevekt tlf i 352 kilo. Trond Gjestvang, tlf Håkon Brubakk, tlf Knut Johansen, tlf Per Atle Strand, våpen tlf 415 benyttet Kyrre Vaagaasar, tlf Eidsvoll Skog JFF Eidsvoll Grunneierlag Eidsvoll Fiskesamvirke Sted Dato Underskrift 11

12 Jaktkort for rovvilt Gjelder fra 15/ / Jegers navn: Fødselsnr.: Adresse/Tlf.: Art Antall Poeng Sum Rødrev 50 Mår 50 Grevling 25 Nøtteskrike 15 Ravn 15 Kråke 10 Skjære 5 Måke 5 Mink 25 Røyskatt 5 Sum Poeng Dato:... Sign.:. Alle dyr/fugler skal framvises hele for kontroll. Godkjent skyteprøve, jegeravgift og grunneiers tillatelse skal dokumenteres. Dette gjelder også fellefangst. Jakten skal foregå på våre områder og innenfor kommunegrensene Eidsvoll og Hurdal. Hvis det jaktes på privat innmark, skal grunneiers skriftlige tillatelse foreligge. Det er den enkelte jegers plikt å forholde seg til den enkelte viltarts jakttidsramme. På rev, mår, grevling, mink og røyskatt skal høyre klo fjernes. På fugler skal høyre bein klippes av. Skabbrev skal brennes etter visning på skuddsted. Kontroll av skutt/fanget vilt: Atle Nordheim Øistein Ruthol Jan Slaatbraaten Knut Stubergh

13 13

14 14

15 Ungdomsjakta 2012 Sesongen startet dårlig for oss i år, bøndene slo kornet seint grunnet dårlig vær, så ble ikke noe duejakt på oss. Videre så hadde vi en ungdomshelg på flystripa, her var det dårlig oppmøte i forhold til tidligere år, men det stoppet oss ikke fra å arrangere. Denne helga ble det skutt to harer, og de heldige jegerne var også relativt nye innen jakt. Så dette var artig. (Bilde til høyre: Asbjørn og Odin) I år som i fjor, prøvde vi oss igjen oppe på Biri, her var det enda dårligere oppmøte, kun tre stykker kom. Ble litt jakting men dessverre uten fangst. Snøen kom også i år da vi var oppe, noe som gjorde at det ble stille fra dyrenes side. Men alt i alt så var det en fin helg. Hadde en plan om å ha en tredje jakthelg, denne skulle vi ha oppe på flystripa. Men grunnet lite interesse og påmeldinger så valgte vi å avlyse denne. På veiene av ungdoms-utvalget vi jeg få takke alle som har møtt opp og stilt opp for oss i år. Så ønsker jeg alle lykke til det kommende året. Vil også benytte anledningen til å takke for meg, da jeg trekker meg som leder i ungdoms-utvalget grunnet flytting. Har vært mange fine år sammen med en fin gjeng som jeg ikke kommer til å glemme. Neste leder blir Asbjørn Ranheim. MVH Andreas Tanem 15

16 16

17 17

18 Noen fakta om Dompap Dompapen kan være en hyppig gjest på fuglebrettet om vinteren, men hva vet du egentlig om den? Dompap (vitenskapelig navn Pyrrhula pyrrhula) er en fugl i finkefamilien. Lengden er ca. 16 cm, og vekten er rundt 21 gram, altså på størrelse med de mindre trostefuglene. Dompap,hann, Foto: Malene Thyssen Dompapen er lett å kjenne igjen når man først får øye på den. Hannen har rosenrødt bryst, blåsvart hette på hodet og oksegrå rygg. Hunnen ligner hannen, men har et gråbrunt bryst. Vingene har gråhvite bånd hos begge kjønn. Nebbet er kort og kraftig med skarpe kanter slik at den kan ta av skallet av frø og knopper. Dompapen liker seg best i nåle- og blandingsskog, men også i parker og hager. Den bygger sine reder i busker og trær hvor den legger 4-7 egg. Eggene er blå-hvite med små, svarte prikker i den ene enden. Noen ganger besøker den folks hager og kan da ta for seg av knopper på f. eks. frukttrær, noe som gjør at enkelte ikke er så glad i den. Arten danner ingen store flokker utenfor hekketiden og er oftest sett som et par eller familiegruppe. Navnet dompap kommer av ordene «dom» (katedral) og «pap» (fader eller pave), på grunn av den kardinalrøde fargen på brystet. Sang Dompapen har ikke sang. Den har en enslig, vakker fløytetone, ikke noe mer. Men det fortelles at det tidligere skal ha hendt at fuglehandlere i Sør- Tyskland har lært opp små dompapunger til å synge. Metoden var å ta de små fugleungene fra reir og plassere dem i et bur i et mørkt rom. Flere ganger om dagen går så en fløytespiller inn i det mørke rommet og spiller noen enkle toner (noen ganger kan det være en fiolinspiller). Dette gjentas om og om igjen. Når dompapungene har hørt dette lenge nok blir fugleburet flyttet fra det mørke rommet og inn i et lysere hvor sola skinner inn. Gleden over å oppleve solskinnet og «våren» skal da etter sigende få de små dompapungene til å sette i å synge de tonene de tidligere har lært. Fra Wikipedia. 18

19 Julenek Det er jo jul snart, og da er det mange som henger opp julenek til småfuglene. Hva er egentlig historien bak juleneket? Og er det en veldig gammel tradisjon? Kornbånd, eller nek, er en bunt med korn som er bundet sammen på midten. I tidligere tider ble kornet skåret med sigd i skuronna og når man hadde en passelig stor bunt ble den bundet sammen med halmstrå som ble lagt rundt midten på båndet og knyttet. Denne operasjonen har ført til benevnelsen kornbånd. Kornbåndene ble så satt på staur, eller støttet opp mot hverandre, for å tørkes. Når de var tørre ble de kjørt inn og lagret på kornlåven. I en tid da kornet ble håndtert mange ganger var det praktisk at kornet var buntet sammen til passelig store kornbånd. Kornbåndene kunne ikke være tykkere enn at halmen kunne knyttes rundt dem. At de ikke var så tykke førte også til at de tørket fortere. De første selvbinderne (bilde til høyre) benyttet metalltråd til å binde kornbåndene sammen med, men det førte til problemer når halmen ble benyttet til for eller strø, ved at kyrne kunne spise i seg biter av ståltråden. At en ku spiste i seg «kvasst» kunne bety et økonomisk tap om hun måtte avlives. Problemet ble løst ved at det ble utviklet bindeapparat som benyttet sisalgarn. Det har lenge vært vanlig å sette et kornbånd utenfor vinduet i hagen i julen. Det kan imidlertid se ut til at dette elementet i julefeiringen ikke er like gammelt som de øvrige. Kornnek nevnes første gang i en skriftlig kilde i 1753, hvor Erik Pontoppidan beskriver skikken på Vestlandet: «Jule-Aften gaaer den Norske Bondes Hosspitalitæt saavidt, at han end ogsaa byder Fuglene til Giest, settende et utærsket Korn-Neeg uden for Lade-Døren paa en Stang, hvorved Spurrer og andre smaa Fugle holde seg ret lystige. Om denne skikken ble innført av omsorg for fuglene eller fordi man syntes det var fint å se på, er uvisst 19

20 20

21 21

22 Rørleggermester Knut A. Stubergh Aasgaard Søndre 2080 Eidsvoll Mobil: E-post: FISKEKORT (Eidsvoll fiskesamvirke) FÅS KJØPT PÅ Sanitær og biofyringsanlegg FØLGENDE UTSALGSSTEDER: Elrom Dal Norderhaug Sport, Eidsvoll Verk, Sport 1, Sundet Statoil, Eidsvoll Verk Shellstasjonen i Sundet XL Bygg, Eidsvoll Almenning Kiwi Minnesund Pris: 150 kr pr sesongkort. SMS: Se nettsida til ESJFF eller dette kaffelars.. Fiskekortet gjelder pr år, dvs. fra 1/1-31/12. Nytt kort kjøpes ved årsskiftet. Husk: Du må ha fiskekort også om vinteren når du skal drive isfiske. NB! Fra 2013 er Dal Bygg nedlagt, og dermed selges ikke fiskekort her lenger. Kjøp fiskekort via SMS! Se veiledning annet sted i dette nummer av Kaffelars. 22

23 Kjøp billig hundefòr av ESJFF Eidsvoll Skog JFF selger hundefòr via NJFFs hundefòravtale med Sportsman s Pride. Fôret leveres i sekker à 15 kg. Valpefor Puppy Formula valpefòr er et spesialfòr designet for din hunds første leveår. Nødvendige næringsemner hjelper din valp med å vokse seg sterk og frisk og produsere en optimal hud og pels. Denne formula kan også brukes av drektige og diende hunder. 27 % proteiner og 17 % fett Pris: kr 325,- (kr 21,70 pr kg) Jaktfòr Designet for hardt arbeidende hundeatleter under stress eller ekstreme forhold. Professional Formula inneholder økte nivåer av protein og fett for utholdenhet og styrke for å holde din hund i teten av flokken. 30 % proteiner og 20 % fett. Pris: kr 335,- (kr 22,35 pr kg) Vedlikeholdsfòr Designet for å gi aktive, arbeidende hunder den næring de behøver for å holde seg i fysisk toppform. Du kan regne med at den høye kvaliteten på proteinet og det økte fettinnholdet hjelper til med å stimulera hele kroppsfunksjonen, bygge friske muskler og vev og gi en utholdenhet som merkes. 21 % proteiner og 12 % fett. Pris: kr 315,- (kr 21 pr kg) Foret kan kjøpes hos: Øistein Ruthol, Mattisholtet 96 C, 2074 Eidsvoll Verk, tlf Arvid Sandberg, Klaseigutua 51A, 2074 Eidsvoll Verk, tlf

24 24

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2011

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2011 GJFF-posten Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2011 Vi ønsker alle våre lesere et Godt Nyttår! GULL TIL GJERDRUM 16 KVEITE OG 14 LAKS ALT DU LURER PÅ OM JAKT I GJERDRUM OVERRASKENDE

Detaljer

Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014

Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014 Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014 Omslagsfoto: Anders Beer Wilse 1929, Harejakt Samtlige foto i denne utgivelsen eies av Norsk Folkemuseum Trykt ved Aktiv Trykk AS ISBN 978-82-91161-41-9 ISSN 1500-0966

Detaljer

Oktoberjakt Gordonsetteren Kira og Engelsksetteren Zar med tiurfangst.

Oktoberjakt Gordonsetteren Kira og Engelsksetteren Zar med tiurfangst. Nr. 4 desember 2011 Årg. 37 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Oktoberjakt Gordonsetteren Kira og Engelsksetteren Zar med tiurfangst. http://www.kongsvingerjff.no e-mail: post@kongsvingerjff.no

Detaljer

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Juni 2015

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Juni 2015 GJFF-posten Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Juni 2015 Formann Geir Eriksen har store ambisjoner for GJFF framover. STORFISKEKONKURRANSEN FULL TRØKK PÅ LEIRDUEBANEN OFRET TRYNET UNDER

Detaljer

Nr. 4 Desember 2012. Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening. Telefon mobil: 95 19 50 61

Nr. 4 Desember 2012. Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening. Telefon mobil: 95 19 50 61 Nr. 4 Desember 2012 Årg. 38 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening & l u J God r Å t t y N t d o G g o o T til alle e t n e b r i F http://www.kongsvingerjff.no e-mail: post@kongsvingerjff.no

Detaljer

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING Årsmelding 2007 www.vjff.no INNHOLD: Jon Lykke til minne....................................... Årsmelding fra leder...................................... Informasjon om årsmøtet....................................

Detaljer

KROKEN for Opdal Jæger- & Fiskarlag

KROKEN for Opdal Jæger- & Fiskarlag KROKEN for Opdal Jæger- & Fiskarlag 27. årgang Nr. 1-2013 Årsmøte 2012 Onsdag 13. februar kl 19:30 på Skytterhuset Vel møtt! Lederen har ordet 2012 har på nytt vært ett aktivt år for Opdal Jæger-& Fiskarlag.

Detaljer

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2009

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2009 GJFF-posten Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2009 HØFLIG LAKS I KVINA NIØYE I LYSDAMMEN PILKING PÅ STEINREIEN PÅ EKSPEDISJON MED UNGDOMSGRUPPA MIDDAG VED GJERMENNINGEN Leder

Detaljer

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 Olledalen Skytesenter 11. MARS 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved leder 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2

N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2 N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2 Pga Postens nye bestemmelser vedr vektvariasjoner på distribusjon av b-blad kommer Nytt fra NJFF i ny «drakt». S. 6 S.4 JENTENE PÅ FRAMMARSJ ETTERSØKSHUND

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen.

Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen. MILJØAVDELINGEN Tlf. 78 45 50 00 Postboks 1403, 9506 Alta http://www.alta.kommune.no/ Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen. Faglige råd om utmarksforvaltning Fiskekultivering

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1 Mai 2015 Årg. 41 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Hanne Eriksen Utedag med friluftsskolen 14. mars Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt

Detaljer

Årsmelding 2007. www.altajff.no

Årsmelding 2007. www.altajff.no Årsmelding 2007 www.altajff.no Tlf. 78 45 50 00 Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen. Foto: Lars H. Krempig Innkalling til årsmøte Sted: Lokalet til Altta siida, (den samiske

Detaljer

KJFF ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år

KJFF ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år Nr. 4 desember 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Harald Rinden Den nye dammen i Bæreia/Fløyta er nå på plass. Egen artikkel inne i bladet. KJFF ønsker alle en riktig

Detaljer

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL fra det 68. ordinære årsmøte 27. februar 2015 på Pukkestad Gård Johnny Pedersen med laks 5,5 kg på SJFFs laksevald på Utklev i Numedalslågen (foto Leif Eriksen)

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Nr 1 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Januar 2011

Nr 1 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Januar 2011 Nr 1 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Januar 2011 Harald Julsrud med kilosørret fra Tynset (foto fruen?) OSLO SPORTSFISKERE (www.oslosportsfiskere.no) Postboks 989 Sentrum, 0104 Oslo, bankkonto. 5001.06.26096

Detaljer

Jakt & fiske. friluftsliv. Medlemsblad for Troms og Svalbard. nummer 2-2013

Jakt & fiske. friluftsliv. Medlemsblad for Troms og Svalbard. nummer 2-2013 Jakt & fiske nummer 2-2013 friluftsliv Medlemsblad for Troms og Svalbard Varme føtter eller penga tilbake Vi tilrettelegger fisketuren for deg For mer informasjon: tlf. 902 13 000 - kjell@fjellguiden.net

Detaljer

2-3 LokaL medvigkning s. 20 skog og vann 10-14 ULveteLefonen 6-7 På ettersøk etter bare en frase? villsvin i sverige - for 10.

2-3 LokaL medvigkning s. 20 skog og vann 10-14 ULveteLefonen 6-7 På ettersøk etter bare en frase? villsvin i sverige - for 10. n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 2 2 0 0 7 Jakt og fiske i Hedmark s. 2-3 Lokal medvigkning - bare en frase? s. 6-7 På ettersøk etter villsvin i Sverige s. 10-14 Ulvetelefonen s. 20 Skog og vann

Detaljer

n Y T T F r a n j F F H e d m a r k n r. 2 2 0 1 4

n Y T T F r a n j F F H e d m a r k n r. 2 2 0 1 4 n Y T T F r a n j F F H e d m a r k n r. 2 2 0 1 4 FØLG OSS PÅ S. 4 «ULVESAKEN» S. 6 HVA SKJER EGENTLIG I S. 10 S. 17 MEDLEMSUTVIKLINGEN BLYSAKEN? KURS HØSTEN 2014 1 l e d e r Nytt liv av knut arne Gjems,

Detaljer

Medlemsblad for Januar 2015 SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING

Medlemsblad for Januar 2015 SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING Medlemsblad for Januar 2015 SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING Redaktør: Heidi Aasen Kverndalen Frank V. Andersen Styret Innhold Formann har ordet..........................side 3 Innkalling til årsmøte........................side

Detaljer

Familiedag på Bæreia 14. juni. Telefon mobil: 95 19 50 61. Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening. Nr. 2 September 2015 Årg.

Familiedag på Bæreia 14. juni. Telefon mobil: 95 19 50 61. Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening. Nr. 2 September 2015 Årg. Nr. 2 September 2015 Årg. 41 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Svein Erik Olsen Familiedag på Bæreia 14. juni www.njff.no/kongsvinger e-mail: post@kongsvingerjff.no Telefon mobil:

Detaljer

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening August 2011. Tor Johan Rønås med Diana, sort norsk elghund i verdensklasse.

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening August 2011. Tor Johan Rønås med Diana, sort norsk elghund i verdensklasse. GJFF-posten Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening August 2011 Tor Johan Rønås med Diana, sort norsk elghund i verdensklasse. GULL TIL GJERDRUM En hyllest til elgjakten Fiskeutsett for

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Polarhundklubb nr. 1-2015

Medlemsblad for Norsk Polarhundklubb nr. 1-2015 Medlemsblad for Norsk Polarhundklubb nr. 1-2015 Samojed på elgjakt Alt om aktivitestmerket Mental aktivisering Innholdsfortegnelse Ny redaktør søkes Tillitsvalgte i Norsk Polarhundklubb Mindy på elgjakt

Detaljer

n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2 0 0 9

n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2 0 0 9 n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2 0 0 9 s. 2 Bjørnetest s. 8 Jaktlederkurs s. 10 Jenter og Jakt s. 18 Kursplan 1 Los på bjørnen «Åse». Bjørnetest Hedmark Elghundklubb og NJFF-Hedmark har gjennomført

Detaljer

Jakt og fiske. i Hedmark. n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 1 2 0 0 7. for rovviltpolitikken. på isen. hagle = død rev

Jakt og fiske. i Hedmark. n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 1 2 0 0 7. for rovviltpolitikken. på isen. hagle = død rev n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 1 2 0 0 7 Jakt og fiske i edmark s. 3 Christer emstad ble s. 8 Vellykket egenpraksis s. 16 edmark setter rammene s. 22 Friluftlivstudenter + Norgesmester på isen

Detaljer

Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014

Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014 Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014 Leder Vintersesongen 2014/15 En kan nesten ikke tenke på vinteren nå etter den sommeren vi har opplevd! Mellom 20-og 30 grader fra slutten av juni frem til begynnelsen av

Detaljer

Jakt og fangst av mink

Jakt og fangst av mink Jakt og fangst av mink 1 Forord Minken er ett av våre små rovdyr som mange har et forhold til. Ikke så mange har opplevd spenningen med å observere den, selv om minken i løpet av relativt kort tid har

Detaljer