God jul og godt nytt år!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God jul og godt nytt år!"

Transkript

1 desember 2012 God jul og godt nytt år! Arktisk hare, foto ukjent

2 Leder`n VI nærmer oss slutten av året med stormskritt, og i den forbindelse vil jeg, som vanlig, minne dere om et forhold som mange av oss slurver litt for mye med fellingsrapportene. Det er viktig for oss at dere sender inn disse, både for rådyr og småvilt, innen fristen, delvis av hensyn til vår egen statistikk og delvis fordi vi skal rapportere videre til andre. De som sender inn rapporten innen fristen er med i trekningen av jaktkort for neste år. Vi har også i år satset en del på ungdom/skole, og blant annet gjennomført skolearrangementer på Bygdetunet og ved Langtonhytta i samarbeid med kommunen. Vi får mange fine tilbakemeldinger på disse tiltakene, og det er å håpe at det på sikt vil bidra til økt rekruttering til foreningen. Ungdomsgruppa har dessuten hatt flere jaktarrangementer for ungdom i høst. Vi deltok også på årets bygdetundager med grilling av viltkjøtt og luftgeværskyting for barn/ungdom. Det er tydelig at dette er innslag som folk setter pris på. I slutten av november hadde vi et annet arrangement som trakk bra med folk. Jaktutvalget hadde invitert Halvor Sveen fra Rendalen til «viltkveld» på gamle Nebbenes. Han fortalte og viste film og bilder fra jakt og sporing av storvilt, særlig store rovdyr, og også hvordan man bør gå fram for å trene opp en rovvilthund. Det var tydelig at spesielt bjørnen sto høyt i kurs, og han hadde mange opptak av bjørn som nok de færreste av oss har sett maken til. Inntrykket mitt var i alle fall at de vel 80 frammøtte hadde hatt en veldig bra kveld. Gaupekvotene for 2013 er fastsatt, og i vårt område er det tillatt å felle 2 dyr hvorav maksimalt 1 voksent hunndyr. Til grunn for denne tildelingen ligger blant annet en årlig sporregistrering der det blir registrert spor langs fastlagte linjer. I Eidsvoll blir det gått 10 linjer. 7 av disse gås av medlemmer i ESJFF. Vi har snart gjennomført det første hele året med salg av hundefôr i foreningens regi. Det er gledelig å konstatere at salget går svært bra. Vi ligger an til å selge over 300 sekker i løpet av året. Isfiskesesongen er vel allerede så smått i gang når dette skrives. Fiskeutvalget vil også til vinteren arrangere tre konkurranser. Tid og sted finner dere et annet sted i Kaffelars, eller på nettsida vår Vi nærmer oss raskt tida for årsmøtet i foreningen. Det blir avholdt siste onsdagen i februar på Gamle Nebbenes. Jeg vil oppfordre flest mulig av dere til å delta der. Til slutt vil jeg benytte anledningen til å ønske dere alle sammen ei God Jul og et Godt nytt år! Hilsen Arvid 2

3 ÅRSMØTE EIDSVOLL SKOG JFF 2013 Det inviteres til årsmøte på gamle Nebbenes onsdag kl Vanlige årsmøtesaker. Husk medlemskort som må forevises. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder og to referenter. 4. Valg av to til å undertegne protokollen og tre til tellekorps. 5. Årsberetning. 6. Regnskap og budsjett. 7. Arbeidsprogram Fastsettelse av kontingent for Innkomne saker. 10. Fastsettelse av godtgjørelse for styremedlemmer. 11. Valg. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen Gratis servering. Vel møtt! Styret. 3

4 Våre medlemmer Denne gangen besøkte vi den største rovdyrjegeren ESJFF noensinne har hatt. Navnet er Johan Wardrum som er bosatt på Finstad. Johan fornekter seg ikke, når vi kom inn i gangen møtte vi Johan med hagle i hånden og topplua langt nedover ørene. Vi forstyrret han mens han lå i loftsvinduet og ventet på en skabbrev han hadde sett på åtet dagen før. Johan ble født for 77 år siden på et lite småbruk nord for Minnesund og ble tidlig opptatt av jakt og fiske. Han fortalte ivrig om fisketurene i områdene rundt Minnesund. Den gangen måtte han gå på sine turer da han ikke hadde noe annet framkomstmiddel.johan måtte tidlig ut i arbeidslivet og det var i skogen han ble værende i mange år. Det var kun de siste åra han arbeidetsom vaktmester på Birkelund Sykehjem. Johan Wardrum. Foto Arvid Sandberg Johan kom til Wardum i Han bygde sitt eget hus i For 36 år siden giftet han seg med Ragnhild og de fikk to barn sammen. Ragnhild gikk bort for kort tid siden, noe Johan tok hardt. Livet uten Ragnhild er tungt sier Johan med tårer i øynene. Johan opplyser at han har skutt ca. 40 elg. Han har også jaktet rådyr i mange år. Hvor mange rev, mår, mink, skjære, kråke og nøtteskrike han har felt, har han ikke tall på. Men dette har vært nok til å vinne ESJFF's rovdyrpokal15 år på rad. Etter den store rovdyrkonkurransen som flere foreninger gikk sammen om i 2011/12 vant Johan ei jaktrifle. Denne rifla ga han til ESJFF's ungdomsutvalg som gave. Johan har også vært ivrig i hundehold og har hatt forskjellige raser men i hovedsak er det hunder han har brukt til sine jaktinteresser. Som hobby i lange mørke vinterkvelder har Johan skjært ut mange Kopper/boller. Kniver har han også laget mange av. ESJFF vil få takke for den flotte gaven ungdomsutvalget fikk og vi håper Johan fortsatt vil være aktiv sammen med oss i mange år enda. Terje S. 4

5 Lavere nivå av miljøgifter i fisk enn fryktet Rapporten fra miljøgiftanalysen i fisk Hurdalsvassdraget Vorma er nå klar, og den viser at forholdene er bedre enn fryktet. Etter å ha analysert over 400 fisk viser resultatene at kvikksølvnivået er lavere nivåer enn forventet ut fra andre undersøkelser i Sør-Norge. Fisken ble samlet inn fra vann og elver i vannområdene Fiskeutvalget ved Jan Espelid og Terje Ranheim på abborfangst i Kinna. Foto: Helge B. Pedersen Hurdalsvassdraget/Vorma og Leira-Nitelva. Eidsvoll Skog JFF bidro med å samle inn abbor fra Kinna. Ettersom miljøgifter hoper seg opp i organismen, er det generelt sånn at jo eldre og større en fisk er, jo høyere er innholdet av miljøgifter. Gjeldende grenseverdier for kostholdsråd er satt til 0,5 mg kvikksølv per kg fiskefilet for abbor og 1,0 mg per kg for gjedde. I gjennomsnitt ble denne grensen overskredet først når abboren var så stor som 31 cm og vel en halv kilo tung i vårt område. For ørret og røye er vanligvis verdiene betydelig lavere enn for abbor. Heller ingen av gjeddene som ble målt i denne undersøkelsen hadde verdier som oversteg grensene for kostholdsråd. Det må imidlertid påpekes at det ikke ble fanget store gjedder og at de trolig ville hatt for høye verdier. Resultatene viser heldigvis at i all hovedsak og for de aller fleste av oss er det trygt å spise fisken fra innsjøer og elver i vårt område. De generelle, landsdekkende kostholdsrådene som Mattilsynet har gitt er: Gravide og ammende bør ikke spise gjedde og abbor større enn 25 cm eller ørret/røye over 1 kg. Andre bør ikke spise slik fisk oftere enn en gang i måneden i gjennomsnitt. Disse grensene gjelder også for salg/omsetning av fisk. Barn og kvinner i fruktbar alder bør ikke spise stor ørret fra Mjøsa og Vorma mer enn fire ganger i året. 5

6 Innlevering av fangstrapporter! Foreningen har i mange år arbeidet med å få flere jegere som har kjøpt jaktkort til å sende tilbake fangstrapport. Som i 2011 premieres 2 jegere som har levert inn fangstrapport i 2012, med gratis jaktkort i Til og med Mikkel må levere fangstrapport til ESJFF! Husk fellingsrapporten! Bruk rapportdelen på jaktkortet! Alle som sender inn rapporten deltar i trekningen i av to jaktkort for neste sesong Jaktutvalget TELEFONLISTE TIL JAKTSKYTTERUTVALGET Rune Snekkerhaugen Bente Hansen Jan Guldbrandsen Svein Græe Turid Johnsbråten Raymond Price Renate Sørensen Annette Ryvoll Skyting til NJFF ferdighetsmerker kan gjøres på alle skytekvelder. Gi beskjed til ansvarshavende i forkant av skyting for registrering av antall treff. 6

7 Vinterens isfiskekonkurranser i ESJFF-regi Bilde: Fra Øyangen Foto: Terje Ranheim Fiskeutvalget planlegger å arrangere tre isfiskekonkurranser til vinteren. De to "faste" - på Hersjøen og Øyangen - er allerede fastsatt. Tid og sted for klubbmesterskapet kommer seinere. Lørdag 2. februar Hersjøen v/mogreina kirke Påmelding fra kl Fisketid (3 timer). All fisk unntatt gjedde teller. Pris senior/veteran kr 100,-. Barn kr 50,-. Kontaktperson: Terje Ranheim, tlf

8 Søndag 24. mars Øyangen Påmelding fra kl Fisketid (4 timer). All fisk teller. Pris senior/veteran kr 100,-. Barn kr 50,-. 8

9 JAKTTIDER 2012 Ringdue. Foto: ukjent Kvinand. Foto: ukjent Rådyrbukk. Foto: ukjent Tiur. arkivfoto Ringdue, stokkand, krikkand, brunnakke Gråtrost, rødvingetrost Kanadagås, grågås, kortnebbgås Kvinand, siland, laksand, svartand iskemåke, gråmåke, svartbak Nøtteskrike, skjære, ravn Kråke Storfugl, orrfugl, jerpe, rugde Hare Mår Rødrev Grevling Villmink Røyskatt

10 Bukkejakt på rådyr m. rifle uten hund Ordinær rådyrjakt Småviltjakt med og uten hund (hare til 28.2) NB! Det kreves tillatelse fra grunneier ved jakt på innmark. REGLER FOR RÅDYRJAKT I EIDSVOLL SKOG JFF Under bukkejakta kan det kun felles voksen, hornbærende rådyrbukk. Det er da kun tillatt å jakte med kulevåpen. Jakttiden er fra 10. august til og med 24. september. Bruk av på drevet løs halsende hund er ikke tillatt. Bukkejaktkort har også gyldighet i ordinær jakttid. Jakttid for ordinær rådyrjakt er fra 25. september til og med 4. oktober, og fra og med 12. oktober til og med 23. desember. All jakt er i perioden 5. oktober til og med 11. oktober forbudt på foreningens terreng. I terrenget øst for linjen Johnsrud Netsjøen Kvedalen er all jakt forbudt fra 5. oktober til og med 17. oktober. 2. Fordeling av kort skjer på bakgrunn av de enkelte søkers ønsker om jaktområde og korttype. Begrenset antall for utenbygdsboende. 3. Jegere oppfordres til å spare geit under jakta, og i størst mulig grad skyte kje. 4. Det kan skytes ubegrenset antall dyr pr. jaktkort. 5. Under ordinær rådyrjakt tillates dannelse av jaktlag. Alle som har kort i det aktuelle terrenget kan delta i laget, jaktlagets leder er ansvarlig for kontroll av dette og for lagets opptreden. 6. Alle som løser rådyrkort SKAL sende inn fellingsrapport når jaktsesongen er over, (selv om det ikke er felt dyr). 7. Rådyrjakt er kun tillatt i skogsterreng, dyrket mark inngår ikke i foreningens terreng. 8. Døliåsen, Trollerud, Svangerud og Hasler slås sammen til et terreng etter endt bukkejakt. 9. Alle jegere og jaktlag som jakter rådyr skal ha tilgang på godkjent ettersøkshund. Hunden må være registrert i NKK register over ettersøkshunder. Dokumentasjon om tilgang til ettersøkshund må alltid medbringes under jakt. 10

11 Jaktkortpriser 2012 Medlemmer: Småvilt kr ,- Kombi (bukk-småvilt) kr ,- Kombi (ordinær-småvilt) kr ,- Bukk kr ,- Ordinær rådyr kr. 900,- 3 døgns småvilt kr. 250,- Døgn småvilt kr. 150,- Vinterkort hare kr. 150,- (kr. 250,- ved ikke løst ses.kort småvilt) Rovviltkort 1/3-1/4 gratis Juniorkort til og med 19 år halv pris alle typer kort Ikke medlemmer: Småvilt kr ,- Bukk kr ,- Kombi (bukk-ord./småvilt kr ,- Ordinær rådyr kr ,- Ukekort, småvilt kr. 800,- 3 døgn småvilt kr. 500,- Døgn småvilt kr. 250,- FELLINGSRAPPORT RÅDYRJAKT ESJFF 2012 Jaktkortselgere 2012 Sendes ESJFF, postboks 250, 2071 RÅHOLT, senest 9. januar Børselars A/S, Dal tlf Arne Østby, Finstad tlf Svenn T. Granlund, Eidsvoll Verk tlf / Petter Jacobsen, Eidsvoll Verk tlf Jegerens navn.. Eidsvoll skog JFF hund Jakthundutvalget 2012 Bukk Geit Kje Ingen fangst fellingsdato... Sven Tore Granlund, tlf Bjørn Huus, tlf Per Ola Johansen, slaktevekt tlf i 352 kilo. Trond Gjestvang, tlf Håkon Brubakk, tlf Knut Johansen, tlf Per Atle Strand, våpen tlf 415 benyttet Kyrre Vaagaasar, tlf Eidsvoll Skog JFF Eidsvoll Grunneierlag Eidsvoll Fiskesamvirke Sted Dato Underskrift 11

12 Jaktkort for rovvilt Gjelder fra 15/ / Jegers navn: Fødselsnr.: Adresse/Tlf.: Art Antall Poeng Sum Rødrev 50 Mår 50 Grevling 25 Nøtteskrike 15 Ravn 15 Kråke 10 Skjære 5 Måke 5 Mink 25 Røyskatt 5 Sum Poeng Dato:... Sign.:. Alle dyr/fugler skal framvises hele for kontroll. Godkjent skyteprøve, jegeravgift og grunneiers tillatelse skal dokumenteres. Dette gjelder også fellefangst. Jakten skal foregå på våre områder og innenfor kommunegrensene Eidsvoll og Hurdal. Hvis det jaktes på privat innmark, skal grunneiers skriftlige tillatelse foreligge. Det er den enkelte jegers plikt å forholde seg til den enkelte viltarts jakttidsramme. På rev, mår, grevling, mink og røyskatt skal høyre klo fjernes. På fugler skal høyre bein klippes av. Skabbrev skal brennes etter visning på skuddsted. Kontroll av skutt/fanget vilt: Atle Nordheim Øistein Ruthol Jan Slaatbraaten Knut Stubergh

13 13

14 14

15 Ungdomsjakta 2012 Sesongen startet dårlig for oss i år, bøndene slo kornet seint grunnet dårlig vær, så ble ikke noe duejakt på oss. Videre så hadde vi en ungdomshelg på flystripa, her var det dårlig oppmøte i forhold til tidligere år, men det stoppet oss ikke fra å arrangere. Denne helga ble det skutt to harer, og de heldige jegerne var også relativt nye innen jakt. Så dette var artig. (Bilde til høyre: Asbjørn og Odin) I år som i fjor, prøvde vi oss igjen oppe på Biri, her var det enda dårligere oppmøte, kun tre stykker kom. Ble litt jakting men dessverre uten fangst. Snøen kom også i år da vi var oppe, noe som gjorde at det ble stille fra dyrenes side. Men alt i alt så var det en fin helg. Hadde en plan om å ha en tredje jakthelg, denne skulle vi ha oppe på flystripa. Men grunnet lite interesse og påmeldinger så valgte vi å avlyse denne. På veiene av ungdoms-utvalget vi jeg få takke alle som har møtt opp og stilt opp for oss i år. Så ønsker jeg alle lykke til det kommende året. Vil også benytte anledningen til å takke for meg, da jeg trekker meg som leder i ungdoms-utvalget grunnet flytting. Har vært mange fine år sammen med en fin gjeng som jeg ikke kommer til å glemme. Neste leder blir Asbjørn Ranheim. MVH Andreas Tanem 15

16 16

17 17

18 Noen fakta om Dompap Dompapen kan være en hyppig gjest på fuglebrettet om vinteren, men hva vet du egentlig om den? Dompap (vitenskapelig navn Pyrrhula pyrrhula) er en fugl i finkefamilien. Lengden er ca. 16 cm, og vekten er rundt 21 gram, altså på størrelse med de mindre trostefuglene. Dompap,hann, Foto: Malene Thyssen Dompapen er lett å kjenne igjen når man først får øye på den. Hannen har rosenrødt bryst, blåsvart hette på hodet og oksegrå rygg. Hunnen ligner hannen, men har et gråbrunt bryst. Vingene har gråhvite bånd hos begge kjønn. Nebbet er kort og kraftig med skarpe kanter slik at den kan ta av skallet av frø og knopper. Dompapen liker seg best i nåle- og blandingsskog, men også i parker og hager. Den bygger sine reder i busker og trær hvor den legger 4-7 egg. Eggene er blå-hvite med små, svarte prikker i den ene enden. Noen ganger besøker den folks hager og kan da ta for seg av knopper på f. eks. frukttrær, noe som gjør at enkelte ikke er så glad i den. Arten danner ingen store flokker utenfor hekketiden og er oftest sett som et par eller familiegruppe. Navnet dompap kommer av ordene «dom» (katedral) og «pap» (fader eller pave), på grunn av den kardinalrøde fargen på brystet. Sang Dompapen har ikke sang. Den har en enslig, vakker fløytetone, ikke noe mer. Men det fortelles at det tidligere skal ha hendt at fuglehandlere i Sør- Tyskland har lært opp små dompapunger til å synge. Metoden var å ta de små fugleungene fra reir og plassere dem i et bur i et mørkt rom. Flere ganger om dagen går så en fløytespiller inn i det mørke rommet og spiller noen enkle toner (noen ganger kan det være en fiolinspiller). Dette gjentas om og om igjen. Når dompapungene har hørt dette lenge nok blir fugleburet flyttet fra det mørke rommet og inn i et lysere hvor sola skinner inn. Gleden over å oppleve solskinnet og «våren» skal da etter sigende få de små dompapungene til å sette i å synge de tonene de tidligere har lært. Fra Wikipedia. 18

19 Julenek Det er jo jul snart, og da er det mange som henger opp julenek til småfuglene. Hva er egentlig historien bak juleneket? Og er det en veldig gammel tradisjon? Kornbånd, eller nek, er en bunt med korn som er bundet sammen på midten. I tidligere tider ble kornet skåret med sigd i skuronna og når man hadde en passelig stor bunt ble den bundet sammen med halmstrå som ble lagt rundt midten på båndet og knyttet. Denne operasjonen har ført til benevnelsen kornbånd. Kornbåndene ble så satt på staur, eller støttet opp mot hverandre, for å tørkes. Når de var tørre ble de kjørt inn og lagret på kornlåven. I en tid da kornet ble håndtert mange ganger var det praktisk at kornet var buntet sammen til passelig store kornbånd. Kornbåndene kunne ikke være tykkere enn at halmen kunne knyttes rundt dem. At de ikke var så tykke førte også til at de tørket fortere. De første selvbinderne (bilde til høyre) benyttet metalltråd til å binde kornbåndene sammen med, men det førte til problemer når halmen ble benyttet til for eller strø, ved at kyrne kunne spise i seg biter av ståltråden. At en ku spiste i seg «kvasst» kunne bety et økonomisk tap om hun måtte avlives. Problemet ble løst ved at det ble utviklet bindeapparat som benyttet sisalgarn. Det har lenge vært vanlig å sette et kornbånd utenfor vinduet i hagen i julen. Det kan imidlertid se ut til at dette elementet i julefeiringen ikke er like gammelt som de øvrige. Kornnek nevnes første gang i en skriftlig kilde i 1753, hvor Erik Pontoppidan beskriver skikken på Vestlandet: «Jule-Aften gaaer den Norske Bondes Hosspitalitæt saavidt, at han end ogsaa byder Fuglene til Giest, settende et utærsket Korn-Neeg uden for Lade-Døren paa en Stang, hvorved Spurrer og andre smaa Fugle holde seg ret lystige. Om denne skikken ble innført av omsorg for fuglene eller fordi man syntes det var fint å se på, er uvisst 19

20 20

21 21

22 Rørleggermester Knut A. Stubergh Aasgaard Søndre 2080 Eidsvoll Mobil: E-post: FISKEKORT (Eidsvoll fiskesamvirke) FÅS KJØPT PÅ Sanitær og biofyringsanlegg FØLGENDE UTSALGSSTEDER: Elrom Dal Norderhaug Sport, Eidsvoll Verk, Sport 1, Sundet Statoil, Eidsvoll Verk Shellstasjonen i Sundet XL Bygg, Eidsvoll Almenning Kiwi Minnesund Pris: 150 kr pr sesongkort. SMS: Se nettsida til ESJFF eller dette kaffelars.. Fiskekortet gjelder pr år, dvs. fra 1/1-31/12. Nytt kort kjøpes ved årsskiftet. Husk: Du må ha fiskekort også om vinteren når du skal drive isfiske. NB! Fra 2013 er Dal Bygg nedlagt, og dermed selges ikke fiskekort her lenger. Kjøp fiskekort via SMS! Se veiledning annet sted i dette nummer av Kaffelars. 22

23 Kjøp billig hundefòr av ESJFF Eidsvoll Skog JFF selger hundefòr via NJFFs hundefòravtale med Sportsman s Pride. Fôret leveres i sekker à 15 kg. Valpefor Puppy Formula valpefòr er et spesialfòr designet for din hunds første leveår. Nødvendige næringsemner hjelper din valp med å vokse seg sterk og frisk og produsere en optimal hud og pels. Denne formula kan også brukes av drektige og diende hunder. 27 % proteiner og 17 % fett Pris: kr 325,- (kr 21,70 pr kg) Jaktfòr Designet for hardt arbeidende hundeatleter under stress eller ekstreme forhold. Professional Formula inneholder økte nivåer av protein og fett for utholdenhet og styrke for å holde din hund i teten av flokken. 30 % proteiner og 20 % fett. Pris: kr 335,- (kr 22,35 pr kg) Vedlikeholdsfòr Designet for å gi aktive, arbeidende hunder den næring de behøver for å holde seg i fysisk toppform. Du kan regne med at den høye kvaliteten på proteinet og det økte fettinnholdet hjelper til med å stimulera hele kroppsfunksjonen, bygge friske muskler og vev og gi en utholdenhet som merkes. 21 % proteiner og 12 % fett. Pris: kr 315,- (kr 21 pr kg) Foret kan kjøpes hos: Øistein Ruthol, Mattisholtet 96 C, 2074 Eidsvoll Verk, tlf Arvid Sandberg, Klaseigutua 51A, 2074 Eidsvoll Verk, tlf

24 24

Emma Dahlen, Norgesmester i isfiske 2013, dameklassen. April 2013

Emma Dahlen, Norgesmester i isfiske 2013, dameklassen. April 2013 Emma Dahlen, Norgesmester i isfiske 2013, dameklassen April 2013 LEDER`N Årets årsmøte ble avholdt på Nebbenes 27. februar med 49 medlemmer til stede. På grunn av plassmangel har vi ikke tatt inn årsberetninger

Detaljer

Høstjakt. Foto:ukjent. september 2012

Høstjakt. Foto:ukjent. september 2012 Høstjakt. Foto:ukjent september 2012 Sommercup i meite Årets sammenlagtvinner i meitecupen - Tommy Iversen. Foto: Terje Ranheim. Årets sommecup i meite ble avsluttet med konkurranse i Netsjøen lørdag 30.

Detaljer

Jaktbestemmelser/-instruks 2015/2016

Jaktbestemmelser/-instruks 2015/2016 Ski Jeger- og Fiskerforening Side 1 av 5 i Ski Jeger- og Fiskerforening har utarbeidet nye jaktbestemmelser for sesongen 2014/2015, godkjent av styret. Rett til jakt Et hvert medlem av Ski Jeger- og Fiskerforening

Detaljer

Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon?

Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon? Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon? A. Ja B. Nei C. Ja, dersom jaktkameraten skyter først 2. Spørsmål Du er på

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte Mandag 16.02.15 kl. 1900 Hadeland Gjestegård ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før

Detaljer

Målestokk Ekvidistanse GPS Du bedømmer ofte avstanden til å være for kort: I kraftig sollys og klarvær med snø, fordi gjenstander, dyr og mennesker ( objektet) kommer så tydelig fram mot bakgrunnen.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016 Årsmøtet avholdes på Osbakken torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av to til å undertegne protokollen

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte i skisenteret, onsdag 22. februar 2017. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

Jaktbestemmelser/-instruks 2016/2017

Jaktbestemmelser/-instruks 2016/2017 Ski Jeger- og Fiskerforening Side 1 av 5 i Ski Jeger- og Fiskerforening har utarbeidet nye jaktbestemmelser for sesongen 2016/2017, godkjent av styret. Hvem kan søke om jakt Alle medlemmer av Ski Jeger-

Detaljer

1. Spørsmål Disse jegerne er på vei til sitt jaktterreng. Bærer de våpnene på en forsvarlig måte?

1. Spørsmål Disse jegerne er på vei til sitt jaktterreng. Bærer de våpnene på en forsvarlig måte? Eksamen 2 1. Spørsmål Disse jegerne er på vei til sitt jaktterreng. Bærer de våpnene på en forsvarlig måte? A. ja B. nei C. nei, alle må bære det i reim over skuldra 2. Spørsmål Disse jegerne er på sjøfugljakt

Detaljer

Blaker Jeger- og Fiskerforening

Blaker Jeger- og Fiskerforening Blaker Jeger- og Fiskerforening Medlemsinformasjon juni 2010 Fra Igletjern Tilsluttet: BLAKER JEGER OG FISKERFORENING MEDLEMSINFORMASJON, JUNI 2010 Jakt 2010 I 2010 blir jaktforholdene som følger: Kommuneskogen:

Detaljer

Jakt påp. Tradisjonsrik jakt Historisk stor betydning som kjøttkilde for kystbefolkningen Lokale variasjoner avhengig av aktuelle arter og metoder

Jakt påp. Tradisjonsrik jakt Historisk stor betydning som kjøttkilde for kystbefolkningen Lokale variasjoner avhengig av aktuelle arter og metoder Jakt påp sjøfugl Tradisjonsrik jakt Historisk stor betydning som kjøttkilde for kystbefolkningen Lokale variasjoner hengig aktuelle arter og metoder 1 Versjon 2, juni 2007 Sikkerhet som grunnlag Sikkerhet

Detaljer

Art Område Jakttid. som nevnes nedenfor Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa.

Art Område Jakttid. som nevnes nedenfor Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa. Art Område Jakttid Skarver Toppskarv All storskarv Storskarv Ungfugl med hvit buk Andefugler Kortnebbgås Grågås Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn,

Detaljer

Velkommen til samling 7. Jaktformer

Velkommen til samling 7. Jaktformer Velkommen til samling 7 Jaktformer Oppsummering samling 6 Hvilke to lover er helt sentrale for jegeren i Norge? Hva er naturmangfoldloven? Hva er aldersgrense for å drive småviltjakt? Hvilke dyr blir regna

Detaljer

Nye jakt- og fangsttider i perioden 1.april mars 2022, arter med endringer i rødt:

Nye jakt- og fangsttider i perioden 1.april mars 2022, arter med endringer i rødt: Nye jakt- og fangsttider i perioden 1.april 2017 31.mars 2022, arter med endringer i rødt: Art Område Jakttid Fra og med Til og med Skarver Toppskarv Storskarv Storskarv Andefugler Kortnebbgås* Grågås**

Detaljer

Jaktbestemmelser/-instruks 2017/2018

Jaktbestemmelser/-instruks 2017/2018 Ski Jeger- og Fiskerforening Side 1 av 5 i Ski Jeger- og Fiskerforening har utarbeidet nye jaktbestemmelser for sesongen 2017/2018, godkjent av styret. Hvem kan søke om jakt Alle medlemmer av Ski Jeger-

Detaljer

Blaker Jeger og Fiskerforening

Blaker Jeger og Fiskerforening Blaker Jeger og Fiskerforening Medlemsinformasjon juni 2014 Foto: Espen Krogstad Tilsluttet: BLAKER JEGER OG FISKERFORENING MEDLEMSINFORMASJON, JUNI 2014 Jakt 2014 I 2014 blir jaktforholdene som følger:

Detaljer

Jaktbestemmelser/-instruks 2016/2017

Jaktbestemmelser/-instruks 2016/2017 Ski Jeger- og Fiskerforening Side 1 av 5 i Ski Jeger- og Fiskerforening har utarbeidet nye jaktbestemmelser for sesongen 2016/2017, godkjent av styret. Hvem kan søke om jakt Alle medlemmer av Ski Jeger-

Detaljer

Blaker Jeger og Fiskerforening

Blaker Jeger og Fiskerforening Blaker Jeger og Fiskerforening Medlemsinformasjon juni 2016 Foto: Espen Krogstad Tilsluttet: BLAKER JEGER OG FISKERFORENING MEDLEMSINFORMASJON, JUNI 2016 Jakt 2016 I 2016 blir jaktforholdene som følger:

Detaljer

Årsrapport 2009 SOLLIA VILTSTELLOMRÅDE. En sammenstilling av årets begivenheter

Årsrapport 2009 SOLLIA VILTSTELLOMRÅDE. En sammenstilling av årets begivenheter srapport En sammenstilling av årets begivenheter Bilde: Småoksen som ble skutt av Midtlia jaktlag 27.september (foto: K. Ingdal) 1990 Jegerdøgn Styret i Styret i Sollia Viltstellområde har i bestått av

Detaljer

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby:

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: Bjerke jeger- og fiskerforening Postboks 2, 2032 Maura Organisasjonsnr: 985 436 517 www.njff.no/bjerke Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: - Disponerer nær 100.000 dekar lett tilgjengelig jakt terreng.

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Hjort: Bilde lånt fra NRK. Gevir fra en bukk.

Hjort: Bilde lånt fra NRK. Gevir fra en bukk. Elg: Finnes i skogområder i hele landet unntatt enkelte steder på Vestlandet. Elgoksen kan bli opptil 600 kg, elgkua er mindre. Pelsen er gråbrun. Kun oksene som får gevir, dette felles hver vinter. Elgen

Detaljer

1995: Grunneierlaget stiftet 25. februar Årsmøte 1.4 med fortsettelse 6.5 Kilopris elgkjøtt fastsatt til 35 kroner kiloet 1996: Bevilget 5.

1995: Grunneierlaget stiftet 25. februar Årsmøte 1.4 med fortsettelse 6.5 Kilopris elgkjøtt fastsatt til 35 kroner kiloet 1996: Bevilget 5. Tidslinje i grunneierlaget 1995: Grunneierlaget stiftet 25. februar Årsmøte 1.4 med fortsettelse 6.5 Kilopris elgkjøtt fastsatt til 35 kroner kiloet 1996: Bevilget 5.000 kroner til kirkeorgel Innført jaktkort

Detaljer

Til Jaktfeltlederne Ålmo, 13 juni 2016

Til Jaktfeltlederne Ålmo, 13 juni 2016 1 Ertvågsøya viltforvaltningslag Styret v/jan Einar Gjerde Ålmo 6694 Foldfjorden Til Jaktfeltlederne Ålmo, 13 juni 2016 Fellingstillatelser for Hjort, Rådyr og Elg - høsten 2015. Dette følgebrevet sendes

Detaljer

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Til medlemmene av Ytre Hamarøy Grunneierlag SA Innkalling til ordinært årsmøte. Styret i Ytre Hamarøy Grunneierlag innkaller med dette til ordinært årsmøte i Grunneierlaget,

Detaljer

- Oppgaver og plikter er ikke forskriftsfestet. - Hver enkelt deltaker er ansvarlig for sine handlinger

- Oppgaver og plikter er ikke forskriftsfestet. - Hver enkelt deltaker er ansvarlig for sine handlinger Viltloven (jaktlederen) 26a. Det skal utpekes en jaktleder Men.. - Oppgaver og plikter er ikke forskriftsfestet. - Hver enkelt deltaker er ansvarlig for sine handlinger Jaktlederen bør - Koordinere jakta

Detaljer

Velkommen til samling 6. Lover og forskrifter

Velkommen til samling 6. Lover og forskrifter Velkommen til samling 6 Lover og forskrifter Temaer samling 6 Lover og forskrifter Bakgrunn for regelverk Gjennomgang av de viktigste lovene og forskriftene Kort innføring i andre relevante vedtak Forvaltningsnivå

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte 01.03.17 kl. 1900 Frivillighetssentralen ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før møtet.

Detaljer

Til Jaktfeltlederne Ålmo, 4 juli 2017

Til Jaktfeltlederne Ålmo, 4 juli 2017 1 Ertvågsøya viltforvaltningslag Styret v/jan Einar Gjerde Ålmo 6694 Foldfjorden Til Jaktfeltlederne Ålmo, 4 juli 2017 Fellingstillatelser for Hjort, Rådyr og Elg - høsten 2017. Dette følgebrevet sendes

Detaljer

VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE

VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE - 1 - VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE Innhold VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE... 1 1 ORGANISERING... 1 2 MÅLSETTING... 1 3 JAKTSTYRETS OPPGAVER... 1 4 JAKTPRODUKTER... 3 STORVILTJAKT... 3 SMÅVILTJAKT...

Detaljer

* Kartlegge viltresursene av de jaktbare arter og foreslå kvoter for hvert år /jaktperiode.

* Kartlegge viltresursene av de jaktbare arter og foreslå kvoter for hvert år /jaktperiode. Viltstell plan for Skrautvål sameie 1 ORGANISERING Jakten i Skrautvål sameie forvaltes av et jaktstyre på 3 medlemmer (sameiere) og 1 varamann, som velges på årsmøtet i sameiet for 3 år om gangen. Ett

Detaljer

Årsberetning 2012 Handlingsplan 2013 Styrets Årsberetning 2012 Styret har i 2012 bestått av: Pål Søbye/ Per Ivar Gundersen Anders Olaussen Line Johansen Odd Erling Andreassen Harald Larsen Anders Wear/

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Side 1 av 5

ÅRSMELDING 2014. Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2014 Side 1 av 5 Innleiing Organisasjon: Det er som tidlegare år lagt ned mykje dugnadsarbeid i foreninga. Styret har hatt 7 medlemer og to varamedlemmer. Det har sidan årsmøte i 2014 blitt

Detaljer

Fjellstyremøte på fjellstyrekontoret onsdag 15.2 kl

Fjellstyremøte på fjellstyrekontoret onsdag 15.2 kl Fjellstyremøte på fjellstyrekontoret onsdag 15.2 kl. 19.00 Tilsede: Medlemmer/vara: Jan Olav Solstad, 2670 Otta Vegar Blakar, 2670 Otta Sigurd Riise, 2670 Otta Oddrun Høglien, 2670 Otta Odd Ivar Svelstad,

Detaljer

Referat fra årsmøte i Sørskogbygda Jakt, fiske- og Grunneierforening. Driftsår 2016

Referat fra årsmøte i Sørskogbygda Jakt, fiske- og Grunneierforening. Driftsår 2016 Referat fra årsmøte i Sørskogbygda Jakt, fiske- og Grunneierforening Driftsår 2016 Sørskogbygda Samfunnshus - Torsdag 20. april 2017 kl. 18.00 Sak 1. Åpning av møtet: Innkalling godkjent. Vi minnes de

Detaljer

JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND.

JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND. VALDANSVARLIGE JAKTLAGSLEDERE JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND. ELGAVSKYTING HØSTEN 2013: Valdene er med bakgrunn i godkjente bestandsplaner tildelt fem-årige fellingstillatelser

Detaljer

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 september - oktober november 2013 Hovedmål: Å skape felles opplevelser hvor lek og glede står i fokus Delmål: Å være en del av gruppen Å få felles opplevelser

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus mandag 22. februar 2016. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

Uteskole på Kælahaugen

Uteskole på Kælahaugen Uteskole på Kælahaugen Kælahaugen bak Hovin skole er en ypperlig læringsarena når Vår i skogen og spikking står på dagsorden. Onsdag 15. april gikk turen dit for elever og lærere fra 1.- og 2. trinn. Programmet

Detaljer

Rådyrforvaltning i Averøy kommune

Rådyrforvaltning i Averøy kommune Rådyrforvaltning i Averøy kommune Tekst og foto: Miljøvernleder /skogbrukssjef i Averøy kommune Dag Bjerkestrand Rådyrøya på Nord-Vestlandet Største rådyrkommunen i Møre og Romsdal Norges 4. største rådyrkommune

Detaljer

FUGLER PÅ FLØYEN. En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen

FUGLER PÅ FLØYEN. En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen FUGLER PÅ FLØYEN En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen 2 1 3 Opplev fuglelivet på Fløyen Rundt omkring på Fløyen, i nærheten av grindverksbygg og gapahuker (se kart), henger det fuglefôrere hvor fugler

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE

SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE Riktig svar er markert med tykk skrift. SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE Herfra kan du se mange sau på beite. De spiser mye gress og skjøtter dermed det flotte landskapet på Lundsneset. Menneskene

Detaljer

Møtereferat Vulufjell Fjellstyre 24.01.2012.

Møtereferat Vulufjell Fjellstyre 24.01.2012. Møtereferat Vulufjell Fjellstyre 24.01.2012. Tilstede: Medlemmer: Jan Petter Stebergløkken, 2647 Brit Dalseg, 2647 Gunnar Tore Stenseng, 2642 Kvam Ole O. Brandvold, 2640 Vinstra Ingunn Bakken, 2640 Vinstra

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

Velkommen til samling 7. Jaktformer

Velkommen til samling 7. Jaktformer Velkommen til samling 7 Jaktformer Temaer samling 7 Jaktformer med og uten hund Ettersøk av skadd vilt Jaktformer med hund Bandhund Hunderaser Norsk elghund svart og grå Aktuelle arter Elg, villrein, hjort

Detaljer

DAGSTUREN > VÅR > FUGLETUREN > POSTER BLÅMEIS

DAGSTUREN > VÅR > FUGLETUREN > POSTER BLÅMEIS BLÅMEIS (Cyanistes caeruleus) er en fugl i meisefamilien. Den er ca 12 cm lang og veier omtrent 11 gram. Den er lett å kjenne igjen på blåfargen på hodet og den svarte stripen gjennom øyet. Den er i likhet

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD Mellom (senere kalt utleier) V/ leder Adresse: Tlf nr: Og Navn Tlf nr: Adresse:.. Som ansvarlig for jaktlaget (senere kalt leier) er inngått

Detaljer

Informasjon om jakt og jakttider

Informasjon om jakt og jakttider 01.04.2007 31.03.2012 Informasjon om jakt og jakttider Alle jakttider regnes fra og med til og med de oppgitte datoer. Grunneieren kan gjøre innskrenkninger innenfor de jakttider som er fastsatt. HJORTEVILT

Detaljer

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 8. mars 2004 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Våpenloven. Omfatter vanlig sivil besittelse av alle typer skytevåpen, våpendeler og ammunisjon

Våpenloven. Omfatter vanlig sivil besittelse av alle typer skytevåpen, våpendeler og ammunisjon Våpenloven Omfatter vanlig sivil besittelse av alle typer skytevåpen, våpendeler og ammunisjon Krever tillatelse fra politiet for alle våpen med grovere kaliber enn 4.5mm. (Gjelder også luft og fjærvåpen)

Detaljer

ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER. Muligheter for jakt og fiske

ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER. Muligheter for jakt og fiske ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER Muligheter for jakt og fiske Jakt og fiske på statsallmenning reguleres av fjelloven med forskrifter Jakt: - 23 Lik rett for de som siste året har vært og fortsatt er fastboende

Detaljer

Et [iv itufta. Ij:1i. Her kan du lære. hva fugler spiser hvor Langt fugler flyr å studere fugter (I.,

Et [iv itufta. Ij:1i. Her kan du lære. hva fugler spiser hvor Langt fugler flyr å studere fugter (I., - Et [iv itufta Her kan du lære hva fugler spiser hvor Langt fugler flyr å studere fugter Ij:1i (I., l I \ V,.. Har du sett noen av disse fuglene før? Hva tror du de holder på med? * VV 4 V * 7 Dyr som

Detaljer

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015.

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Hva har vi gjort i desember og januar. Desember brukte vi på å forberede og å glede oss til jul. Hver dag trakk vi bilde av et barn som fikk henge opp bildet

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Akkarvik og Sør-Rekvik utmarkslag

Protokoll fra årsmøte i Akkarvik og Sør-Rekvik utmarkslag Protokoll fra årsmøte i Akkarvik og Sør-Rekvik utmarkslag Tid: Lørdag 26. juli 2014 kl 13:00-14:50 Sted: Lillebrygga Pub i Akkarvik Dagsorden i henhold til innkallingen: Konstituering inkl. Godkjenning

Detaljer

Informasjon om naturstien

Informasjon om naturstien Informasjon om naturstien Velkommen til natursti med Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Gjennom denne løypa håper vi du kommer på mange poster du finner passe utfordrende. Opplegget er laget med to

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

Årsmøte SHJFF 2014. Fuglemyr 27. mars 2014 VELKOMMEN!

Årsmøte SHJFF 2014. Fuglemyr 27. mars 2014 VELKOMMEN! VELKOMMEN! DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokoll og valgliste 3. Styrets årsmelding 4. Utvalgenes årsrapporter 5.

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen Vang Jakt- og Fiskeforening Hallgeir Henriksen Årsmøte 28. februar 2017 Program for kvelden Dagsorden: Åpning Årsberetning Regnskap Fastsettelse av medlemskontingent for 2018 Innkomne forslag 1. Mønstervedtekter

Detaljer

Viktige forholdsregler

Viktige forholdsregler BLE DET BOM? Viktige forholdsregler Hvert år blir dyr skadeskutt under jakt, og noen blir påført store lidelser. Det er ikke realistisk å tro at skadeskyting av vilt kan unngås helt, men enhver jeger har

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Årsmøte Referat fra ordinært Årsmøte i NHSJFF - onsdag 9. mars 2016

Årsmøte Referat fra ordinært Årsmøte i NHSJFF - onsdag 9. mars 2016 Årsmøte 2016 Referat fra ordinært Årsmøte i NHSJFF - onsdag 9. mars 2016 Kjell Øybakken ønsker velkommen til Årsmøte i NHSJFF, som avholdes på foreningens klubbhus på Varpets Lerduebane. 1. Konstituering

Detaljer

FOR nr 515: Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i

FOR nr 515: Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i Side 1 av 7 FOR 2004-03-08 nr 515: Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning DATO: FOR-2004-03-08-515 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) AVD/DIR: Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Lederen har. Vil på vegne av styret ønske dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år. Hilsen Ottar Strand.

Lederen har. Vil på vegne av styret ønske dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år. Hilsen Ottar Strand. Lederen har ordet! Vi har igjen gjennomført et år med mange aktiviteter. Aktivitetene på Lisetra bare øker, og det er veldig gledelig å se at så mange finner veien dit på treningskveldene. Høstens jaktsesong

Detaljer

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette Identifisering av voksne måker WWW.BIOFORSK.NO/FUGLETURISME Faktaark for prosjektet «Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark», et prosjekt i «Naturarven som verdiskaper (M)» Feltbestemmelse av måker kan være

Detaljer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. 1. prestekrage 2. fluesopp 3. kantarell 4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. Nivå 1. Power Point-presentasjon

Detaljer

Utkast til forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt

Utkast til forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt Utkast til forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning den xx. yy 2013 i medhold av lov 19. juni 2009 nr 100 om forvaltning av naturens mangfold

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

Periodeplan for Ekorn - februar og mars 2015.

Periodeplan for Ekorn - februar og mars 2015. Periodeplan for Ekorn - februar og mars 2015. Hva har vi gjort i desember? Juletrehogst Desember var en måned full av ulike aktiviteter og opplegg. Helt i starten av måneden dro vi på tur med reve og gaupebarna

Detaljer

Jakt på ulv. Eivind Lurås. NJFF og Jakt- og Fiskesenteret

Jakt på ulv. Eivind Lurås. NJFF og Jakt- og Fiskesenteret Jakt på ulv Eivind Lurås NJFF og Jakt- og Fiskesenteret November 2014 Skal snakke litt om Forberedelser/administrasjon Lovverk, instrukser, kontroll Organisering Sporing Jakt Trofeet Håndtering av presse/ikke

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Rådyra, små og kjappe,- men treffer vi?

Rådyra, små og kjappe,- men treffer vi? Rådyra, små og kjappe,- men treffer vi? Oppsummering av 1409 førsteskudd mot rådyr En jegerundersøkelse i regi av NJFF, finansiert av Miljødirektoratet NJFF 2015 1 Ramme for undersøkelsen Datainnsamling

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

Vurdering av differensiering av blyhaglforbudet - høringsinnspill

Vurdering av differensiering av blyhaglforbudet - høringsinnspill Miljødirektoratet Vår ref: Deres ref: 2014/14419 Hvalstad, den:12.05.15 Vurdering av differensiering av blyhaglforbudet - høringsinnspill Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) viser til høring vedr oppfølgingen

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER Oppdatert sist 17. mars 2016 Del I. FYLKESLAGETS NAVN 1 Fylkeslagets navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund -Aust-Agder, og er en sammenslutning av samtlige foreninger tilsluttet

Detaljer

Leiekontrakt for hjorteviltjakt

Leiekontrakt for hjorteviltjakt Leiekontrakt for hjorteviltjakt Dette er eksempel på kontrakt mellom et jaktlag (leietaker) og grunneier, utmarkslag eller sameie (utleier). I pkt. 5. er det satt opp to alternative prissystemer. Det anbefales

Detaljer

En Danske på fjellet

En Danske på fjellet En Danske på fjellet Ført i pennen av Terje Nordheim Vi er bosatt midt i Norge, nærmere bestemt i Trondheim og har holdt på med jakthunder i mange år og som medeier i Kennel Myrteigen har jeg fått opplevd

Detaljer

Gjerstad Jeger og Fiskerforening

Gjerstad Jeger og Fiskerforening Gjerstad Jeger og Fiskerforening Årsmelding Gjerstad Jeger og Fiskerforening 2015 Styrets sammensetning: Styreleder Per J Eskeland Nestleder Tom Jacobsen Kasserer Astrid Haugen Gustavson Sekretær Jon Hirsti

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2015

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2015 Månedsbrev fra Revehiet Mars 2015 Viktige datoer i mars: 10/3: Petter fyller 6 år!! 10/3: Barnehagedagen, tema er «Vi vil ut»! Vi feirer med natursti ute i skogen. 11/3: Ida fyller 4 år!! 24/3: Max fyller

Detaljer

Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022

Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022 Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022 Hjemmel: Fastsatt av Miljødirektoratet 25. januar 2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!!

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!! Side 4 Endelig snø I gata HARDT Mange nye dyr i gata!! Her ser vi et deilig vinter bilde fra tidligere i Desember. PÅ Streeten Side 2 Julestemning i gata Side 3 Side 5 Desperado slår til igjen.. Side 7

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Uke: 9 Navn: Gruppe: G

Uke: 9 Navn: Gruppe: G Uke: 9 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Litteratur Natur Lærebøker: «Klar, ferdig, norsk!», «Norsk start 8-10» Nettressurs: Bildetema Norsk start 8-10 Grammatikk: Substantiver, verb Fagmål: Jeg kan fortelle

Detaljer

Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars

Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars www.enebakkjff.no Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no Velkommen til Enebakk! Det er veldig hyggelig å kunne ønske besøkende fra hele landet velkommen til oss. Enebakk

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER Mitt yndlingsbilde av Lars Hertervig Oppgavehefte for 1.-4.klasse og 5.-7.klasse Aktiviteter i Lars Hertervig-rommet Løs oppgaver, syng, fortell eventyr og tegn

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Rennebu Utmarksråd. - Jaktkort Ilfjellet grunn eierlag. les mer - Kvotejakt i Ramsfjellet les mer BILDER

Rennebu Utmarksråd. - Jaktkort Ilfjellet grunn eierlag. les mer - Kvotejakt i Ramsfjellet les mer BILDER x T E H Y N G A L S P P O S i Rennebu Rennebu har 17 grunneierlag som selger fiskekort. Beveg musepekeren over kartet for å se hvor de enkelte grunneierlagene er - og hvilke fiskekort du må kjøpe. Skitt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Møterom Lidalsbygget Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl 19.00 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til Rådmannskontoret tlf. 72 46 00 00. Saksliste blir også utsendt til

Detaljer